Säpochefen på besök i Göteborg om terrorhot och extremism: ”Politikerna har varit naiva”
Våldsbejakande extremism och terrorism är temat för en konferens i Göteborg under onsdagen och torsdagen.
På konferensens första dag kallade Säpochefen Klas Friberg Sveriges politiker för naiva för att de inte gjort mer för att stoppa extremismens utveckling.
Det var under ett panelsamtal som Klas Friberg, chef för säkerhetspolisen, kritiserade politikerna. Under samtalet berättade han att ”naiviteten hos politikerna finns kvar” när det kommer till den våldsbejakande extremismen. 
Har politikerna varit naiva?
– Jag tycker att utvecklingen som vi har sett och ser tyder på att de har varit det.
Säpochefen menar att politikerna är inne på detaljnivå och försöker påverka, men inte gör de stora förändringarna som krävs.
– Vi, myndigheter och kommuner vet vad vi ska göra, men de ger oss inte de stora sakerna.
– Det blir en sådan besvärlig debatt om de ska ändra i sekretesslagen. Den orkar de inte ta i, men de orkar lägga sig i vårt arbete. Jag tycker att de borde tänka mer på att göra rätt saker.
Samverkan för att stoppa terror
Konferensen arrangeras av Polismyndigheten, Länsstyrelsen i Västra Götaland och Göteborgs stad och ska fungera som en uppmaning till samverkan mellan mellan polis, myndigheter, kommuner och institutioner.
– Annars kommer vi inte att komma åt de här miljöerna där människor radikaliseras till att begå terrorbrott och annan grov brottslighet, säger Klas Friberg.
Orolig för nya högerextrema terrordåd
Hoten mot det demokratiska samhället från vänster- och högerextremism och islamistisk extremism diskuterades under den första dagen.
– De här miljöerna förenas utav sina antisemitiska konspirationsteorier, så vi är nog betjänta av att kunna prata om alla miljöer samtidigt, säger Christer Mattsson, föreståndare för Segerstedtsinstitutet.
Forskaren har länge arbetat förebyggande mot det högerextrema våldet. Han är rädd för att nya högerextrema terrordåd kommer att ske igen.
– Vi har en lång serie av mycket allvarliga terrordåd som har utförts av ensamagerande. De som har gjort det har framfört ett budskap i olika manifest som är väldigt snarlikt. Det är ett budskap om att det pågår ett folkutbyte, om att vita människor är hotade, att kristna är hotade och att européer är hotade.
 - Jag har all anledning att vara rädd för att det kommer att hända igen.

Personer från Åmål och Trollhättan gripna av polisens bedrägerisektion
Fem personer greps under onsdags morgonen efter en gryningsräd av polisens bedrägerisektion, bland annat från Åmål och Trollhättan.Region Väst har tillsammans med Region Bergslagen under tidig morgon gjort flera tillslag på flera olika adresser.
Den organiserade brottsligheten har inga geografiska gränser. Under en gemensam insats mellan polisregion Väst och Bergslagen frihetsberövades fem personer med kopplingar i MC-miljön. Samtliga misstänkta för bedrägeri och penningtvätt.
Tidigt under onsdagsmorgonen slog polisen till mot ett antal adresser på olika platser i region Väst och Bergslagen. Totalt är nu fem personer frihetsberövade misstänkta för bedrägeri och penningtvättbrott. Under husrannsakningar på de olika adresserna kunde polisen också säkra beslag, som tar utredningsarbetet vidare.
– Det har varit ett bra samarbete. Efter en längre tids planering kunde vi idag slå till mot ett antal adresser i en gemensam insats med region Bergslagen och Åklagarmyndigheten. Oavsett vilket brott du gör dig skyldig till så finns vi där med gemensamma krafter, säger Magnus Lindegren, chef för bedrägerisektionen i region Väst.
Den grovt organiserade brottsligheten är en gränslös företeelse, både i geografisk mening och i förhållande till olika typer av brott. Insatsen är en del i den nationella särskilda händelsen Rimfrost. En av målsättningarna med Rimfrost är att reducera antalet aktiva aktörer i kriminella miljöer där våldsbrott med skjutvapen och sprängladdningar förekommer. Att gripa nyckelpersoner för bedrägeri och penningtvätt är ett sätt att reducera aktiva aktörer och i förläningen öka tryggheten för allmänheten.
– Det blev en lyckad insats och vi kunde frihetsberöva fem personer. Vi jobbar kontinuerligt mot den grovt organiserade brottsligheten. Genom den här typen av insatser flyttar vi hela tiden fram våra positioner. Vi bekämpar brottsligheten på en plats och skapar förutsättningar för ett effektivare polisarbete i hela landet, säger Emelie Kullmyr, kommenderingschef för Rimfrost i region Väst.
Fakta
Den här insatsen är en del av polisens nationella särskilda händelse Rimfrost mot den brottslighet där kriminella konflikter bedrivs med skjutvapen och explosivämnen som vapen.
Målet för den särskilda händelsen är att:
minska skjutningar och sprängningar i kriminella miljöer
reducera antalet personer i kriminella nätverk genom lagföring och avhopparverksamhet
öka beslagen av vapen och sprängämnen
öka tryggheten hos allmänheten
Den särskilda händelsen inleddes den 10 november och är inledningsvis beslutad för 6 månader.

Åklagaren begär förlängd åtalstid i Uddevallaärendet med mördade Wilma
Åklagaren har begärt mannen i 20-årsåldern som är misstänkt för mordet på 17-åriga Wilma Andersson, omhäktad. Enligt begäran ska den misstänkta mordplatsen vara mannens lägenhet.
Vanligtvis brukar åtalstiden förlängas endast två veckor, men eftersom brottet är av sådan allvarlig karaktär, så menar åklagaren att han behöver mer tid till förundersökningen, innan åtal kan väckas. Han begär därför att mannen ska sitta häktad till 3 januari.
Mannen är i nuläget misstänkt för mord, men åklagaren säger att det också finns möjlighet att mannen kan bli misstänkt för ytterligare brott längre fram. Polisen har hittat en kroppsdel som kan innebära att hennes kropp har skändats, vilket gör att mannen också kan komma att misstänktas för brott mot griftefriden.
Polisens chef för grova brott i Fyrbodal säger att de har gjort flera nya fynd. De kommer att skickas in på analys för att se om man kan koppla fynden till Wilmas försvinnande och död, men han vill inte säga vad för fynd som har hittats.
Kammaråklagare Jim Westerberg har övertagit ansvaret som förundersökningsledare efter vice chefsåklagare Caroline Fransson som har återgått till sina ordinarie arbetsuppgifter som vice chefsåklagare på Göteborgs åklagarkammare.
Åtalstiden går ut den 6 december och förlängning är begärd till den 3 januari 2020.

Man knivskuren i Nordstan
En man i 30-årsåldern blev under natten till onsdagen knivskuren i Nordstan. Två män i 20-årsåldern pekas ut som gärningsmän. Larmet om knivskärningen kom till polisen 00.59 natten till onsdagen. Två män ska ha attackerat en tredje man. Duon ska ha varit beväpnad med kniv och, enligt polisen, har attacken skett "i samband med någon form av affär" mellan de tre männen. Denna affär ska ha tagit plats i Nordstan.
Den skadade mannen fick föras till sjukhus men hans skador är i nuläget oklara.
De två männen i 20-årsåldern pekades snabbt ut som skyldiga, hördes av polis på plats, men släpptes sedan på fri fot. Enligt polisen på grund av det finns "oklarheter" kring händelseförloppet" och vem som egentligen är gärningsman.

Kvinna grovt misshandlad i Borås
Strax innan midnatt på tisdagen blir en kvinna slagen och sparkad av en man i 25-årsåldern i Borås.
Under misshandeln blir hon även bestulen på sin plånbok och mobiltelefon och får köras till sjukhuset för vård.
– Vi får ett såpas bra signalement på mannen att han kunde gripas senare i närområdet. Men vad motivet är vet jag inte, säger polisens presstalesperson Thomas Fuxborg.
Mannen annhölls senare av åklagare och ytterligare förhör kommer hållas under förmiddagen.

Västsvenskt ungdomshem anmäler sig till IVO – efter salafism-kopplingar
Ett ungdomshem i Västsverige har anmält sig självt till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Enligt anmälan misstänker boendet att personal som varit anställd på boendet haft kopplingar till salafistiska nätverk.
Anmälan gjordes för en vecka sedan, och föregicks av publiceringar i media om extremismkopplingar på det aktuella hemmet. Enligt anmälan misstänker nu även hemmet att anställd personal haft ”kopplingar till salafistiska nätverk”. Salafism är en ortodox form av islam som inte är våldsbejakande i sig, men som enligt terrorforskare kan vara en grogrund för våldsbejakande extremism.
Ungdomshemmet skriver också att ungdomar kan ha påverkats av det, och att det hela därför ”behöver utredas vidare”.
Det aktuella ungdomshemmet drivs av Statens instutionsstyrelse. 

Wikipedia
Salafismen (arabiska سلفية) är en riktning inom islam som vill gå tillbaka till religionen så som de själva uppfattar att den lärdes och praktiserades av de tre första generationerna av muslimer efter profeten Muhammed. Gemensamt för salafisterna är deras idealbild av hur de första muslimska samfunden såg ut och de försöker följa Muhammed och hans följeslagare så mycket som möjligt i sina handlingar. Giltigheten av sann salafism erkänns av Ammanbudskapet.
Salafisterna är bokstavstroende och anser att man inte behöver omtolka de olika religiösa texterna. De menar sig förstå Koranen och sunna som profeten och hans följeslagare gjorde.

Dom för kidnappningen i Floda överklagas till hovrätten
Sex av de sju personer som dömts för inblandning i den uppmärksammade kidnappningen i Floda i februari i år har överklagat tingsrättsdomen.
Två personer hölls inspärrade i ett hus under en helg och ska enligt åklagaren ha utsatts för tortyrliknande misshandel.
Även åklagaren Daniel Larson har överklagat till hovrätten, vilket han sa redan i samband med tingsrättsdomen i slutet av oktober.

Åklagaren begär att Wilmas misstänkte mördare i Uddevalla ska genomgå mindre sinnesundersökning
Åklagaren Jim Westerberg som leder utredningen efter det misstänkta mordet på Wilma Andersson i Uddevalla har begärt att mannen som sitter häktad misstänkt för mord ska genomgå en mindre rättspsykiatrisk undersökning.
Enligt Westerberg beror begäran på tecken som den misstänkte visat under förhör.
– Det i kombination med att en kroppsdel nu har hittats gör att jag har skickat in en skriftlig begäran till tingsrätten, säger Jim Westerberg.

Den misstänkte mannen har sedan han frihetsberövades förhörts i flera och långa förhör. Han har enligt sin advokat Beatrice Rämsell genomgående förnekat till brott.

Vad som framkommit under förhören har både polis, åklagare, samt den misstänktes advokat varit förtegna om.
Tecken som mannen visat upp under förhören gör dock att åklagaren Jim Westerberg, som tagit över utredningen, anser att det finns skäl att han ska genomgå en så kallad paragraf 7-undersökning som kan svara på om det kan finnas skäl att misstänka att han lider en av en allvarlig psykisk störning.

Jim Westerberg berättar att han personligen inte har träffat den misstänkte mannen, utan tecknen hos mannen ska ha uppmärksammats av förhörsledare. En rättspsykiatrikers bedömning om personen kan ha lidit av en allvarlig psykisk störning så väl vid gärningstillfället som vid undersökningstillfället, säger åklagaren.

Skulle en rättspsykiatriker komma fram till att det finns tecken på att mannen lider av en allvarlig psykisk störning kan det bli aktuellt med en mer omfattande utredning.
Utredningen görs på sjukhus och som vanligtvis pågår i tre till fyra veckor. Den kan göras innan en rättegång om en gärning är erkänd och klarlagd, men i det här fallet är utredningen fortfarande i ett väldigt tidigt skede och det är alldeles för tidigt att prata om det egentligen, säger åklagaren.

Misstankarna kvarstår mot släkting
När det gäller utredningen i övrigt så kvarstår misstankarna mot den man som tidigare har suttit anhållen misstänkt för skyddande av brottsling, grovt brott. Mannen, som är en släkting till den mordmisstänkte mannen, satt anhållen i några timmar under söndagen den 24 november men försattes därefter på fri fot.

Åtal mot den häktade mannen ska vara väckt senast den 6 december. Enligt Jim Westerberg kommer utredningen inte vara klar tills dess, vilket sannolikt innebär att han kommer att begära förlängd åtalstid hos tingsrätten.
– Vi kommer gå ut med mer information senare i veckan om det, säger åklagaren.

Man gripen och misstänkt för mordbrand i Angered
Strax efter midnatt natten mot tisdagen larmades polis och räddningstjänst om en brand i ett vandrarhem i Angered. En man i 40-årsåldern misstänks för mordbrand och grips på platsen. Han misstänks för att ha eldat och försökt att sätta eld på en tvättstuga.
Räddningstjänsten kunde snabbt släcka lågorna vilket gjorde att branden blev begränsad till den aktuella tvättstugan.
Något känt motiv till varför mannen misstänks ha startat branden fanns det under tisdagsmorgonen inga uppgifter om. Vandrarhemmet ligger i norra Angered och det är i nuläget oklart för polisens.

Deltidsbrandmän i Lilla Edet säger upp sig om lönen sänks
Mer än hälften av deltidsbrandmännen i Lilla Edet hotar med att säga upp sig. Anledningen är att de befarar att det nya avtalet ska leda till sänkta löner.
Avtalet är ännu inte klart, men Södra Bohusläns räddningstjänstförbund, där Lilla Edet ingår, dras med dålig ekonomi och om det blir lönesänkningar är nio av 16 deltidsbrandmän redd att säga upp sig enligt facket, Brandmännens riksförbund.

Riktad trafikinsats v 47 gav resultat
Under vecka 47 hade områdespolisen en riktad insats tillsammans med sina nya polisaspiranter. Det var en trafikinsats i centrala delarna av Göteborg.
Inriktningen var trafiksäkerhet, beteendeövervakning samt hastighet.
Under veckan rapporterades 142 bilister för diverse trafikförseelser. Bl.a. rapporterades tre bilister för olovlig körning. 60 bilister rapporterades för fortkörning, och 7 körkort omhändertogs.
Polisen valde att ha kontroller på de platser där polisen fått påringningar från allmänhet.
Ett något nedslående resultat av denna trafikvecka. Uppenbart att många bilister inte bryr sig om gällande trafikregler. polisen kommer att fortsätta att ha liknande kontroller framöver.

EPA-traktor körde in i elskåp – skola utan el
En EPA-traktor har kolliderade med ett elskåp vid Hamburgsundsskolan i Tanums kommun. Strömmen har gått för skolan och en elledning ska ligga på marken, enligt SOS.
Det var vid tretiden på måndagseftermiddagen som SOS fick ett larmet.
Enligt SOS inväntas en elmontör som ska komma och få igång strömmen igen.
Bilen har lyfts bort, men en elledning ska ligga på marken. Ingen person ska ha kommit till skada.

Fem av sex åtalade frias efter bilbränderna i Västra Frölunda
Det blev ett stort misslyckande för åklagarsidan när Göteborgs tingsrätt i dag meddelade sin dom efter bilbränderna vid Frölunda torg i Göteborg ifjol.
Endast en person, en 17-åring, döms för grov skadegörelse till ungdomstjänst i 130 timmar. Resten frias från inblandning i bränderna.
I den omfattande domen ingår åtal för fler brott än endast bilbränderna. Flera av de åtalade döms bland annat för grov misshandel som skett tidigare under året och får fängelsestraff.

Men när det gäller bilbränderna frias nästan samtliga åtalade.
Alla som stått åtalade misstänkta för medhjälp till grov skadegörelse frias, och likaså samtliga som åtalats för våldsamt upplopp.
Tingsrätten skriver att åklagarens bevisning, som bland annat bestått i ett antal lokalpolisers identifiering av de misstänkta och chattkonversationer om att inhandla latexhandskar, inte räcker.
”Som framgått ovan medger inte något av de bevis som åklagaren lagt fram någon säker slutsats i frågan om NN är en av gärningsmännen som deltar i skadegörelsen på sätt som åklagaren har gjort gällande. Inte heller en sammantagen bedömning av all den bevisning som har åberopats till stöd för åtalet medger en sådan slutsats”, skriver tingsrätten.

DNA-bevis bakom fällande dom mot 17-åring
Endast en person, en 17-åring, döms för grov skadegörelse till ungdomstjänst i 130 timmar. Han ska också betala drygt en halv miljon kronor i skadestånd.
Tingsrätten skriver i domen att det är DNA-bevis och blodspår på flera platser och bilar som knutit pojken till platsen.
Pojken själv har påstått att han blivit utsatt för en misshandel, och att han därför blödde näsblod, vilket sedan hamnade på olika bilar. Men tingsrätten anser att förklaringen är osannolik, och att filmer från platsen kunnat visa hur pojken, då maskerad, vidrört just de bilar där blodspår hittats av polis.
Många filmer och bilder i bevisningen
Totalt döms 17-åringen för bilbränder i 53 fordon, vilket orsakade skador för 1,9 miljoner kronor. Tingsrätten anser dock inte att 17-åringen kan anses vara skyldig till bilbränderna som skedde på två platser i närheten.

Personerna som anklagats för bränderna är idag mellan 16-21 år gamla.
– Det finns många filmer och bilder från de här händelserna och när man tittar på dem ser man hur systematiska och planerade de här bränderna har varit, säger Ann Törnkvist som är reporter i Veckans Brott och har arbetat mycket med händelsen.

Man rånad i sin bostad
En man blir rånad i sin bostad av två st maskerade gärningsmän i Vänsersborg på söndagskvällen.
Gärningsmännen knackat på och när målsägande öppnar blir han sprejad med något i ansiktet och även slagen. Gärningsmännen tillgriper b l a en mobiltelefon. Målsäganden ej i behov av sjukvård. Ingen är i nuläget gripen.
 

Mord/dråpförsök i Borås.
Polis och ambulans skickas till Hedvigsborg på söndagsmorgonen där en kvinna blivit knivskuren. Kvinnan uppges vara valken och talbar, och ska befinna sig i en trappuppgång. Flera gärningsmän uppges ha lämnat platsen i samband med händelsen.
Kvinnan förs med ambulans till sjukhus, och polis spärrar av brottsplatsen i väntan på teknisk undersökning. Händelsen rubriceras i nuläget som försök till mord alternativt grov misshandel.

Misshandel i Kungälv
I samband med en misshandel på Posttorget i Kungälv förs en man till sjukhus med ambulans klockan 03.03  natten tilll lördagen.
Två gärningsmän uppges ha lämnat platsen i samband med misshandeln.  
Polis tar vittnesuppgifter, och upprättar en anmälan gällande misshandel.

Tre män häktade misstänkta för mord i Göteborg
Tre män sitter häktade efter att en man i 55-års åldern hittats död i en lägenhet i Bergsjön. Samtliga av de tre männen är på sannolika skäl misstänkta för mord, men förnekar brott.

Det var vid 02.30-tiden natten till måndagen som en man i 55-års åldern hittades avliden i en lägenhet i Bergsjön. Mannen hade skador på kroppen som gjorde att polisen misstänkte mord alternativt dråp.
Initialt fem personer anhållna
Initialt satt fem personer anhållna skäligen misstänkta för mord.
– Fem personer har anhållits skäligen misstänkta för mord. Något mer kan jag inte säga i nuläget, sa kammaråklagare Sara Toreskog på måndagen.

Först greps en man i 35-års åldern, därefter togs ytterligare fyra personer till förhör, varav tre var kvinnor. De anhölls senare. Efter två dygn i arresten släpptes emellertid kvinnorna och ytterligare en man greps under onsdagen.

I nuläget sitter tre män häktade på sannolika skäl misstänkta för mord, vilket är den högre misstankesgraden. Det uppger Sara Toreskog.
– Vi anser att de här männen befunnit sig på platsen och att gärningen utförts tillsammans och i samförstånd säger hon.

Västtrafik säger upp avtal med taxibolag efter misstänkt skattefiffel
Västtrafik har sagt upp ett avtal med ett taxibolag som kör färdtjänst åt de efter att företaget misstänkts för skattefusk.
25 bilar som kör färdtjänst i Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg försvinner i slutet av december.
– Sista dagen de kör är 21:a december, på morgonen. Nu jobbar vi hårt för att få fram andra bilar, säger Mikael Olsson på Västtrafik.
Det är jul och nyår, helger och mellandagar. Kommer de som nyttjar hemtjänst i Trestad märka någon försämring?
– Nej, det tror vi inte. Vi ser inte det. Vi ska lösa det här, säger Mikael Olsson.

Att besöka Marstrand kan bli 10 gånger dyrare
Färjan mellan Marstrand och Koön kan komma att bli tio gånger dyrare med Västtrafiks nya zonindelning.
Marstrandsborna har gått i taket sedan en medborgarstämma hölls i tisdags där de informerades om Västtrafiks nya zonsystem, där 70 zoner slås ihop till tre. Något som innebär att kostnaden för Marstrandsbor för att ta sig över till Koön med färja och vice versa, en resa på drygt 200 meter, kan komma att tiodubblas.

Åklagare: ”Misstankarna mot den häktade i Uddevalla har stärkts”
Chefsåklagaren berättar nu i presskonferensen att misstankarna kring den misstänkta mannen har stärkts. Polisen har också säkrat fysiska och tekniska spår i sökandet efter försvunna Wilma Andersson i Uddevalla.

Med anledning av den försvunna 17-åriga flickan från Uddevalla höll polisen i dag en presskonferens klockan 11.
Flickan har varit försvunnen sedan 14 november och sågs senast i centrala Uddevalla. På söndagen den 17 november anmäls hon saknad och frivilligorganisationen Frivilliga insatser vid kris och katastrof (FIKK) påbörjar en sökinsats.

En person sitter häktad misstänkt för mord
Senare under veckan utlyser polisen fallet som en särskild händelse och får extern hjälp i undersökingen, samtidigt misstänks en man i 20-årsåldern, för mord. Fredag 22 november begärs han häktad. Den misstänkta mannen fortsätter neka till brottet.
– Vi har hållit i ungefär 500 förhör, gjort en del fynd och tekniska undersökningar. Vi har fortfarande inte hittat flickan, men min bedömning är att misstankarna stärkts kring den häktade mannen, säger chefsåklagare Caroline Fransson under konferensen.

Flera hundra frivilliga har hjälpt till i sökandet efter flickan, men man har ännu inte hittat henne. Polisen har nu bytt taktik till att följa fler av de tips som kommit in.
Vill tacka allmänheten
– Från polisens sida vill vi tacka alla frivilliga som hjälpt till i sökandet. Det har varit till stor hjälp och har gjort att vi kunnat söka igenom större områden snabbare, säger Lars Eckerdal polisområdeschef i fyrbodal.
Texten uppdateras

Vintervärlden på Frölunda Torg - siktar på bli juldestination i Göteborg
Frölunda Torg gör en jätteinvestering för att skapa en julupplevelse utöver det vanliga i köpcentrumet – I år presenteras Vintervärlden: – På sikt vill vi etablera oss som en av de självklara juldestinationerna i Göteborg, säger Johanne Gabrielson, marknadschef Frölunda Torg.

I Göteborg finns idag två klassiska juldestinationer: Jul på Liseberg och NK:s julskyltning. Nu vill Frölunda Torg etablera sig som en av de största upplevelserna med jultema i staden, väl värd ett besök:
– Vi spänner bågen och satsar långsiktigt – vi vill att det blir en upplevelse som etableras i göteborgarnas medvetande på sikt, som man tar sig hit för att uppleva, drömma sig bort och njuta av magin.

Ambitionen är inför varje jul presentera en ny överraskning och utöka vår vintervärld succesivt. Vi har skapat ett magiskt sagolandskap med jultema där vintervärlden ska få sin egen plats i göteborgarnas medvetande, säger Johanne Gabrielson, marknadschef Frölunda Torg.

Redan förra året smygstartade Frölunda Torgs ambitiösa julsatsning med ett glittrande magiskt sagohäst- och vagnekipage i Centralhallen, som blev en riktig Instagramsuccé. Ekipaget, som var mycket uppskattat förra året är förstås på plats även i år, men Vintervärlden växer nu så det knakar.

Årets stora överraskning finner man inomhus vid en av entréerna. Här placeras årets nyhet, en 5,5 meter hög giraff som mumsar hö och tittar upp mot familjeloungen på övre plan.
– Det handlar om en mångmiljonsatsning på dekoration och marknadsföring, och vi hoppas att göteborgarna ska uppleva magin som vi skapat på köpcentrumet. Medamässigt väljer vi att göra comeback i TV-rutan igen, något vi inte gjort sen 2011. Riktigt spännande. Dessutom syns vi bland annat på utomhustavlor och hörs i radio, säger Johanne Gabrielson, marknadschef Frölunda Torg.

Ljusträd, ljuskronor, julpynt, en frusen sjö, samt ett gigantiskt ljusträd i Centralhallen är några ytterligare saker som kan upplevas för att känna den skapa magiska stämningen.
–Vintervärlden ska bidra till allt det magiska som finns i sagovärlden, vi hoppas det ger våra besökare en chans att stanna upp och koppla av lite. Vi välkomnar såklart stora som små barn, och tanken är ju att visa att är julen är mer än bara shopping, säger Johanne Gabrielson.

Från och med andra advent träffas prinsen och prinsessan live i Centralhallen som underhåller med fina julsånger vid häst- och vagnekipaget och givetvis kommer jultomten att vara på plats.
Premiär för Vintervärlden blir den 28 november, som är Black Friday.

Frihetsberövade för sprängning i Landvetter
Som ett led i den nationella särskilda händelsen Rimfrost har nu tre personer frihetsberövats misstänka för försök till mord och allmänfarlig ödeläggelse i samband med sprängningen i Landvetter tidigare i november.

Den 1 november skedde en sprängning på en parkeringsplats i ett bostadsområde i Landvetter. Ingen person skadades vid händelsen, men ett flertal bilar fattade eld. Fallet har kopplingar till södra Sverige och inom ramen för den nationella särskilda händelsen Rimfrost har polisregion Syd och Väst arbetat gemensamt i ärendet. Bland annat har man genomfört en rad husrannsakningar och samarbetet har nu resulterat i att tre personer sitter frihetsberövade misstänkta för försök till mord och allmänfarlig ödeläggelse.
– Kriminaliteten har inga geografiska gränser och vi har ett bra samarbete med våra kollegor i region Syd. Förundersökningen fortsätter och det kan bli fler husrannsakningar och gripande framöver, säger Urban Svahn, spaningschef grova brott, utredningssektionen region Väst.

Fallet är ett exempel på hur arbetet på en plats i Sverige får effekt i andra delar av landet och visar vikten av en enad kraftsamling mot den grovt organiserade brottsligheten.
– Ingripandet har bidragit till säkerheten i Syd och brottsbekämpning i Sverige. Jag uppskattar starkt det arbete som gjorts av region Väst och Syd i detta fall. Det bidrar till att påverka trenden av sprängningar, säger Stefan Hector nationell kommenderingschef för den nationella särskilda händelsen Rimfrost.

Elin Ersson överklagar till hovrätten sin dom för brott mot luftfartslagen på Landvetter
Aktivisten Elin Ersson överklagar tingsrättens fällande dom för brott mot luftfartslagen.
Hennes advokat Tomas Fridh skriver i en inlaga till tingsrätten att Elin Ersson ”yrkar på att hovrätten meddelar prövningstillstånd”. Och att hovrätten sedan borde ogilla åtalet och frikänna henne från ansvar.
Elin Ersson dömdes av Göteborgs tingsrätt för brott mot luftfartslagen för att hon vägrade att sätta sig på ett plan på Landvetter flygplats i ett försök att hindra en utvisning till Afghanistan.
Att Elin Ersson behöver begära prövningstillstånd beror på att straffet i tingsrätten blev dagsböter och inte fängelse.

Parkeringsbolagets vd i Göteborg får sparken
Beskedet kommer efter att hon arbetsbefriats efter tidningens avslöjanden om en lång rad missförhållanden inom det kommunala bolaget.
"Maria Stenström lämnar sin anställning med omedelbar verkan", skriver Göteborgs stad i ett pressmeddelande.

Maria Stenström en lång rad missförhållanden inom det kommunala Parkeringsbolaget.
Det har visat sig att vd:n Maria Stenström bland annat anlitat flera dyra konsulter som hon har privata kopplingar till. En av konsulterna ska ha varit nära vän till Stenström ska ha anlitats för stora summor, samt fått flygresor och hotellnätter betalade för sig.
I slutet av oktober blev Maria Stenström arbetsbefriad till följd av avslöjandena.

Enig styrelse bakom avskedande
På onsdagen fattade styrelsen för Parkeringsbolaget beslutet att sparka Maria Stenström. Bakgrunden är att bristerna anses vara så allvarliga att styrelsen inte har fortsatt förtroende.
– Eftersom styrelsen inte har förtroende för Maria Stenström längre vill vi komma igång med rekryteringen av en ny vd så fort som möjligt, säger Margareta Broang. Denna väntas vara klar i mitten av december.

Maria Stenström har vari anställd som vd i tio år vilket också innebär att hon har ett äldre avtal, med större förmåner än andra chefer i staden. Dessa har sedan några år tillbaka avskaffats.

Enligt pressmeddelandet får Maria Stenström lön kommande sex månader, på grund uppsägningstid, samt efter det ytterligare 18 månadslöner i avgångsvederlag.
Det innebär att hon som mest kommer att kunna ta ut 2,2 miljoner kronor.
Styrelsen har också beslutat att Christer Svärd kommer att fortsätta som tillförordnad vd.

Trafikpolisen får årets hjulklapp
Riksförbundets M Sveriges utmärkelse ”Årets hjulklapp” 2019 tilldelas Trafikpolisen. De får utmärkelsen för det jobb de gör dygnet runt, året om, för att öka trafiksäkerheten.
– Vi ger ”Årets hjulklapp” till trafikpolisen för att vi vill uppmärksamma det viktiga arbete de gör i trafiksäkerhetens tjänst. Vi vet alla hur bra det känns när man ser en polisbil längs vägarna. Trafikpolisen får utmärkelsen som ett bevis på vår uppskattning av det jobb som utförs på våra vägar runt om i landet, säger Caroline Drabe, vd på Riksförbundet M Sverige.
Genom sitt arbete för trafiksäkerhet och trygghet längs våra vägar skapar trafikpolisen en bättre trafikmiljö för alla bilister i Sverige. De förebygger trafikolyckor och andra brott genom kontroller av hastighet, nykterhet, fordon och tung trafik. Det är inte alltid deras arbete uppmärksammas men vi vet hur viktiga deras insatser är.

Juryns motivering lyder:
”Årets hjulklapp 2019 tilldelas Trafikpolisen för det viktiga arbete de utför på vägarna i trafiksäkerhetens tjänst. Allt från kontroller av den tunga trafiken till hastighets- och nykterhetskontroller bidrar till ökad säkerhet på våra vägar. Polisens närvaro i trafiken gör också att trafikrytmen blir lugnare och att bilförarnas uppmärksamhet ökar. Därmed ökar tryggheten för alla trafikanter på väg.”

Tidigare mottagare av ”Årets hjulklapp”
2018: Journalisten Jonas Fröberg.
2017: TopRight Nordic och Brandkåren Attunda.
2016: Christina Lampe-Önnerud, för utveckling av ett nytt effektivt batteri
2015: Terese Alstin och Anna Haupt för uppfinning Hövding, en krockkudde för cyklister.
2014: Claes Tingvall, trafiksäkerhetsdirektör, Trafikverket.
2013: Motorförarnas helnykterhetsförbund för alkobommarna.
2012: Trafikredaktionen, Sveriges Radio.
2011: Reflexvästen.
2010: Vägarbetarna, trafikens hjältar.
2009: Linda Skugge, tydlig röst och opinionsbildare för vardagsbilismen.
2008: Beatrice Ask, statsråd för översyn av lag gällande beslagtagande av bilar.
2007: Volvo Personvagnar för trötthetsvarnare.
2006: Saab Automobile för alkolås.
2005: Gröna Bilister.
2004: Trafikpolisen i Örebro län.
2003: ”Trafikmagasinet”, Sveriges Television.
2002: Lärarteam i Kristianstad som utvecklat skolans trafikundervisning.
2001: Trafiksäkerhetsforskaren Thomas Thurbell.
2000: Maria Krafft, forskare om pisksnärtskador.

Körde bil drogpåverkad – skyllde på energidryck
En man i Lilla Edet döms för narkotikabrott – men han själv säger att det hela var en olyckshändelse. Han menar att en granne hade bjudit honom på energidryck, som mot hans vetande, innehöll amfetamin.
Tingsrätten köper inte hans förklaring utan bedömer den som osannolik, och han döms därför för ringa narkotikabrott och rattfylleri.
Han döms dessutom för olovlig körning för en annan händelse. Han själv menar på att hans son på julafton i fjol fick ett kraftigt astmaanfall och att han därför, med indraget körkort, var tvungen att köra till vårdcentralen och  inte hann ringa ambulans.
Det var dock inte på vägen till vårdcentralen som han blev tagen av polisen. Det förklarade han med att bilturen skulle bli en positiv upplevelse för sonen och att han därför tog en roligare väg till vårdcentralen.
Trots hans förklaring dömer Vänersborgs tingsrätt honom till dagsböter.

14-åring pojke från Mollösund hittad efter ett dygn i Uddevalla
På måndagsmorgonen åkte den 14-åriga pojken till skolan som vanligt.
Han slutade vid tvåtiden på eftermiddagen, men kom inte hem.
Pojkens familj anmälde honom försvunnen och gav sig sedan ut för att leta efter honom. Enligt pojkens mamma släppte skolbussen av honom på fel adress på måndagen, över en mil från där de bor.

Enligt polisen anmäldes pojken försvunnen på måndagen, men man inledde aldrig någon särskild händelse, utan gjorde bedömningen att det var ett så kallat frivilligförsvinnande.
– Räddningsledare har varit inblandad i det här och bedömt det som ett ovisshetsläge. Vi misstänker inget brott i nuläget och vi har inget sökområde, sa polisens presstalesperson Thomas Fuxborg på tisdagsmorgonen.

Strax före lunch på tisdagen kom det glädjande samtalet till familjen om att han hittats och befann sig på ett gruppboende i Uddevalla.
Hur han tagit sig dit och var han spenderat natten är än så länge oklart.

Artisterna för Melodifestivalen 2020
I år blev det John Lundvik och The mamas som fick representera Sverige i Eurovision i Israel. Nu ska 28 nya akter tävla om att få åka till Nederländerna för Sveriges räkning år 2020.
Nästa år besöker Melodifestivalen Linköping, Göteborg, Luleå, Malmö, Eskilstuna och Stockholm. Första deltävlingen drar i gång 1 februari och finalen hålls 7 mars. 2020 fyller tävlingen dessutom 60 år.
Programleder gör den nya trion David Sundin, Lina Hedlund och Linnea Henriksson.

Här är årets artister:
Deltävling ett, Linköping:
Malou Prytz – Ballerina
Prytz tog sig till final i årets upplaga med I do me.

Felix Sandman – Boys with emotions
Sandman kom tvåa efter Benjamin Ingrosso 2018. Han har tidigare varit med i pojkgruppen The FO&O.

OVÖ – Inga problem
Fitness och Ivory utgör duon OVÖ – Om vi överlever. Duon gör debut i Melodifestivalen.

The mamas – Move
Årets Melodifestivalen-vinnare har dumpat John Lundvik och uppträder i egen rätt 2020. Det blir gospelinslag även denna gång.

Suzi P – Moves
Känd för låtarna Shunon och Livin’ la vida. I augusti framförde hon Shunon i SVT:s sommarlovsmorgon med ordet ”kokain” utbytt mot ”dubbelliv”. Åtminstone två föräldrar som Aftonbladet varit i kontakt med tyckte att det var oacceptabelt att låten framfördes.

Sonja Aldén – Sluta aldrig gå
Har stått på scenen i Melodifestivalen tre gånger tidigare och skrivit flera låtar. Senast hon var med var 2012 med I din himmel.

Robin Bengtsson – Take a chance
Bengtsson vann Melodifestivalen med I can’t go on 2017 och placerade sig på en femteplats i Eurovision i Ukraina. Det här blir hans tredje Melodifestival.

Deltävling två, Göteborg:
Linda Bengtzing – Alla mina sorger
2020 blir Linda Bengtzings sjunde gång i Melodifestivalen. Första gången hon ställde upp var 2005 med Alla flickor och har sedan dess varit med 2006, 2008, 2011, 2014 och 2016.

Dotter – Bulletproof
Johanna ”Dotter” Jansson vinsttippades 2018 men slogs ur sin deltävling. Efter det gick hon ut med att hon inte skulle tävla i Melodifestivalen igen. Nu har hon ångrat sig.

Anna Bergendahl – Kingdom come
Vann Melodifestivalen 2010 med This is my life, men i Eurovision gick det inget vidare. Hon deltog även i årets mello med Ashes to ashes som via andra chansen tog sig till final och knep en tiondeplats.

Thorsten Flinck – Miraklernas tid
Flinck bröt mot reglerna och avslöjade själv att han skulle delta i Melodifestivalen 2020. Flinck är främst känd som skådespelare, men har tidigare deltagit i Melodifestivalen 2012.

Klara Hammarström – Nobody
Har tidigare tävlat inom ridsport och synts i realityserien Familjen Hammarström som följer syskonen i familjen och deras respektive karriärer. Detta blir hennes mellodebut.

Paul Rey – Talking in my sleep
Paul Rey (Pauli Jokela) har samarbetat med Snoop Dogg och hans mentor är Quincy Jones. Nu gör han debut i Melodifestivalen.

Méndez feat Álvaro Estrella – Vamos amigos
Méndez har deltagit flera gånger tidigare, senast 2018 med Everyday. Everyday blev en av publikens favoriter, men juryn var inte lika imponerad.

Deltävling tre, Luleå:
Faith Kakembo – Crying rivers
Har deltagit i P4 Extra och gör debut i Melodifestivalen.

Amanda Aasa – Late
Även Amanda Aasa är en tidigare Idol-deltagare och finalist i radioprogrammet P4 nästa. Hon gör sin debut i Melodifestivalen.

Albin Johnsén – Livet börjar nu
Artist, rappare och låtskrivare som slog igenom med låten Din soldat 2014. Var med för tre år sedan med låten Rik tillsammans med Mattias Andréasson.

Drängarna – Piga och dräng
Slog igenom 1995 med låten Vill du bli min fru. Sju år senare dömdes låten av Högsta domstolen för att ha plagierat fiolslingan från 70-talsgruppen Landslaget. Fallet är det senaste HD-fallet, och därför vägledande, när det gäller plagiat av melodislingor i Sverige.

Mariette – Shout it out
Efter ett års mellopaous är Mariette tillbaka för fjärde gången. Bäst gick det första gången hon var med, men hon har lyckats placera sig relativt högt när hon deltagit.

Anis don Demina – Vem är som oss
Deltog 2019 tillsammans med Zeana och låten Mina bränder. Anis don Demina är artist och Youtube-profil.

Mohombi – Winners
Mohombi har tidigare gjort låtar åt bland andra Pitbull. I år deltog han med Hello som tog honom till final.

Deltävling fyra, Malmö:
Hanna Ferm – Brave
I årets tävling tävlade hon tillsammans med Liamoo med låten Hold you. Duon kom på tredje plats i finalen, men nu tävlar Hanna solo.

Nanne Grönvall – Carpool karaoke
En riktig veteran i Melodifestivalensammahang, både som artist och låtskrivare. Men nu var det ett tag sen sist hon stod på en melloscen. 1986 deltog hon för första gången med Eldorado i gruppen Sound of music. Senast syntes hon 2007 med Jag måste kyssa dig.

William Strid – Molnljus
Strid deltog i Idol 2018. Detta blir hans Mellodebut.

Jakob Karlberg – Om du tror att jag saknar dig
Melodifestivalendebutant och sommarplågeskapare som ligger bakom 2015 års Fan vad bra. Om du tror att jag saknar dig är skriven av bland andra Nanne Grönvall som deltar i samma deltävling.

Ellen Benediktson och Simon Peyron – Surface
Benediktson deltog 2014 med Songbird och gick till final. Nu tar hon med sig Simon Peyron som syntes i gruppen Outtrigger samma år.

'Victor Crone – Troubled waters
Crone tävlade för Estlands räkning i Eurovision 2019 med Avicii-inspirerade Storm. Han kom på plats 19 av 26.

Frida Öhrn – We are one
Mest känd för låten Release me med bandet Oh Laura. Sedan dess har hon varit med i Cookies ’N’ Beans. Öhrn har deltagit i Melodifestivalen tre gånger tidigare.

Manan har rymt från rättspsyk i Göteborg
Under måndagseftermiddagen fick kvinnan i 40-årsåldern ett samtal som hon fruktat de senaste åren. Hennes bror, som 2018 dömdes för att ha försökt döda henne, har olovligen lämnat den rättspsykiatriska kliniken Rågården i Gunnilse som ansvarar för den vård han har dömts till.

Mannen som är i 40-årsåldern dömdes 2018 för att ha försökt skjuta sin syster. Efterlysning av mannen har skickats ut över hela Sverige.
Verksamhetschefen för rättspsykiatri, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset bekräftar till TT att mannen har rymt. Och skriver i en kommuniké.
"Patienten har sedan juli månad, efter individuell bedömning, återkommande haft frigång på sjukhusområdet för promenader. Verksamheten hade inga indikationer på att patienten denna gång skulle komma att avvika.
När det gäller frågan om patienten är farlig för allmänheten går det aldrig att garantera att en person inte kommer att begå ett brott. Strukturerade riskbedömningar görs regelbundet i verksamheten kring varje patient. Den enskildes psykiska tillstånd och övriga omständigheter i det enskilda fallet vägs in i bedömningen".
Så här säger polisens presstalesperson Ulla Brehm:
 Vi har ju vissa rutiner när en sådan här rymning sker. Efterlysningen är ute och om mannen påträffas kommer han att föras tillbaka till psyk.

Kommuner drar in miljarder på p-avgift - Kungälv sticker ut
Sveriges kommuner och regioner tog in åtminstone 2,4 miljarder kronor på parkeringsavgifter i fjol – en ökning med 50 procent jämfört med 2014.
Kungälv sticker ut – P-intäkterna skjuter i höjden
Kungälvs kommun har mer än fördubblat intäkterna ifrån parkeringsavgifter de senaste fyra åren, visar en enkät från Sveriges Radio. Ökningen är så stor att Kungälv sticker ut i statistiken.
Kungälvs kommun fick förra året in 10 miljoner kronor i parkeringsavgifter. 
Just Kungälv visar sig ligga på plats tre över samtliga svarande svenska kommuner, när det gäller hur mycket intäkterna för p-avgifter har ökat de senaste fyra åren.

Stenungsund - Diskuterar/utreder att införa avgift

Kvinna misshandlad och bestulen på sin bil
En kvinna född -82 kommer med sin bil och blir stoppad av två st killar som konfronterar henne och slår ett slag mot henne klockan 01:08 natten till tisdagen på Hisingen Kvillebäcken. . 
De tillgriper sedan hennes bilnycklar men avviker sedan i det fordon som de själva kom i. Den misstänkta bilen kan en stund senare stoppas och föraren född -90 grips och passageraren medtas för kroppsbesiktning. Kvinnan ej i behov av sjukhusvård.

Man hittad död i lägenhet – misstänkt mord
En man har hittats avliden i en lägenhet i Bergsjön under natten. SOS får larmet klockan 02.24 natten till måndagen. Mannen har skador som gör att polisen misstänker mord alt. dråp. Mannen var i 55-årsåldern.
Fem personer är hämtade till förhör och en man är gripen misstänkt för mord. Polisen söker i fortfarande efter flera personer som kan vara involverade och det gör att ytterligare information inte kan lämnas ut från förundersökningen i nuläget.     

På eftermiddagen bekräftar förundersökningsledaren och kammaråklagare Sara Toreskog att de fem har anhållits skäligen misstänkta för mordet.

Tillfällig stängning av Bohusbron i Kungälv
Bohusbron i Kungälv stängs för motortrafik vid två tillfällen. Första tillfället blir mellan den 27 november och 2 december.
Underhållsarbete behöver utföras på Bohusbron, som sträcker sig över Nordre älv i Kungälv mellan pendelparkeringen Eriksdal och fästningsholmen (se karta nedan).
Två tillfällen
Bron behöver därför stängas för all motortrafik vid två följande tillfällen i november och december:
- Från onsdagen den 27 november klockan 21.00 till måndagen den 2 december klockan 04.00, och
- Från onsdagen den 4 december klockan 21.00 till måndagen den 9 december klockan 04.00.
Stängd dygnet runt
Mellan dessa tider är Bohusbron stängd för all motorfordonstrafik dygnet runt. Det innebär att bussar, bilar, lastbilar, motorcyklar och så vidare istället hänvisas till Nordreälvbron.  
Gående och cyklister kommer att kunna passera över bron under tiden som arbetet pågår.

70 % riskerar bli bedragna i samband med Black Friday
Enligt den Demoskopundersökning som SSF Stöldskyddsföreningen låtit göra har så många som 70 % av kontokortanvändarna i Sverige inte sitt kort låst för internet- och utlandshandel. En starkt bidragande orsak till att kortbedrägerier utan fysiskt kort ökar.

Kortbedrägerier är den i särklass största bedrägeritypen med över 100 000 anmälningar i år. Närmare 90% av dessa brott gäller kortbedrägerier utan det fysiska kortet. Bedragaren kommer åt kortuppgifter som lagrats i databaser från hemsidor vi handlar och sparar våra kortuppgifter på. Det är lätt att stoppa den här sortens bedrägerier genom att ha sitt kontokort låst för internetköp när man inte använder det, men tyvärr är det fortfarande alltför få som utnyttjar möjligheten.

Handla säkert med ditt kontokort
Datorbedrägerierna består till största delen av kort och kreditköp i någon annans namn och köp online med stulna kortuppgifter är det vanligaste. Enligt vår Demoskopundersökning uppger 45 % av befolkningen att de är oroliga över att skriva in sitt kortnummer vid köp av varor på nätet i rädsla att utsättas för ID-kapning.
Oron kan vara befogad då antalet anmälda fall av bedrägerier där stulna kortuppgifter används för köp online är högre än någonsin. Nästan dagligen läser vi i media om personer som utsatts för ID-kapning.
Så här går det till
Det vanligaste är att nätbedragaren kommer över dina kortuppgifter på nätet när du handlar. Den mänskliga faktorn är fortfarande stor när det gäller vilka som utsätts. För att minska risken att utsättas och för att minimera skadorna om du skulle bli av med att dina kortuppgifter finns det en hel del att tänka på.
Tänk på det här
Börja med att försäkra dig om att sidan som du handlar på är ”säker”. Det bästa sättet är att googla runt och se vad andra har skrivit om webbutiken. Kontrollera vilka kontaktuppgifter som finns till webbutiken och vilka betalningssätt de erbjuder. Handla på sidor som erbjuder 3D-secure betalning.
Spara inte dina kortuppgifter på olika sidor och appar när du checkar ut. När du nu har handlat färdigt, lås ALLTID ditt kort för internet- och utlandsköp.
Du kan också ha ett speciellt shoppingkort som du bara använder när du nätshoppar, dit du för över den mängd pengar som du behöver. Skulle du bli bestulen på kortuppgifterna blir du inte av med hela lönen eller sparkapitalet och skadan blir inte lika stor för dig. Skulle du få hem en vara eller tjänst som du inte har beställt ska du direkt kontakta företaget och bestrida fakturan då detta kan vara ett tecken på id-kapning.
Lämna aldrig känsliga uppgifter via telefon/mail
Lämna aldrig ut ditt konto- eller kortnummer per telefon eller mail till någon! Det gäller oavsett om du ska köpa eller sälja något, eller om någon kontaktar dig av annan anledning.
Skydda din kortkod
Om du betalar med kort, skydda din kod genom att ex. hålla för handen när du slår koden.
Köper du begagnade varor av privatpersoner, så rekommenderar vi att du använder dig av sidor som erbjuder säker betalning. 

Konsumentverket varnar för id-bevakningsbluff
Konsumenter har under de senaste dagarna utsatts för misstänkta bedrägeriförsök, där bluffarna försökt få folk att teckna avtal för id-bevakning. Konsumentverket uppmanar nu alla som drabbats att anmäla till polisen.
Ett tjugotal personer som kontaktat Konsumentverket har berättat att ett påstått kreditbolag meddelat dem att en kredit blivit beviljad.
När konsumenterna, som inte alls ansökt om någon kredit, kontaktat “banken” har de rekommenderats att teckna ett avtal för id-bevakning. Detta för att skydda sig mot liknande bedrägerier i framtiden.  
Drabbade uppmanas att polisanmäla 
Enligt Konsumentverket är det oklart vem som står bakom bluffen, och drabbade konsumenter uppmanas att anmäla bedrägeriförsöket till Polisen. 

Tyvärr har Tv3 efter påtryckningar av Facebook suddat bilden
Tyvärr har Tv3 efter påtryckningar av Facebook suddat bilden

Polisen: ”Vi tror vi vet vem våldtäktsmannen i Göteborg är”
Polisen är nu närmare ett gripande av den man som misstänks för den uppmärksammade våldtäkten på en toalett på Avenyn. Tipsen har strömmat in om den misstänkte gärningsmannen vid våldtäkten på Avenyn i Göteborg i oktober.
Detta efter att polisen gått ut med en bild på en man som fastnade på övervakningskamerorna från restaurangen där våldtäkten ska ha ägt rum.
– Vi har inte till fullo kunnat identifiera vem han är, men vi tror vi vet vem han är, säger polisens presstalesperson Thomas Fuxborg.
– Vi har fått in många tips som samstämmer med varandra.
Men än är mannen inte gripen. Polisen vet inte i nuläget var han befinner sig.
– Det gäller att hämta honom till förhör så får vi se om det stämmer att det är han. Om vi aktivt letar efter honom vet jag inte, jag fick inte den uppfattningen när jag pratade med förundersökningsledaren, säger Thomas Fuxborg.
Vad betyder det här för utredningen?
– Det är jättebra att vi förhoppningsvis kan finna och gripa gärningsmannen.

Två personrån i Göteborg
En man i 35-årsåldern ringer polis efter att han utsatts för ett personrån vid Linnéplatsen i Slottskogen klockan 23.17 på torsdagskvällen.
Tre unga män med kniv tilltvingar sig en väska med bland annat en dator. De tre springer från platsen, den rånade mannen har flera ytliga skador i ansikte och buk, ej avförd med ambulans. Vittnen till rånet finns, ingen gripen i nuläget.

Klockan 02.10 natten till fredagen
En man i 20-årsåldern blir indragen på en toalett på en hamburgerrestaurang på Kungsports Avenyn, han blir sparkad och bestulen på ett armbandsur. Gärningsmannen är i 20-årsåldern och lämnar i sällskap med flera unga män. Polis kallas till platsen och tar vittnesuppgifter, bevakningskamera finns på platsen. Efter spaning tas en man med för provtagning misstänkt för narkotikabrott, misstänkt narkotika tas i beslag. I nuläget är ingen gripen.

Man i Trollhättan döms till 17 års fängelse för mord på sin bror
En 33-årig man döms till 17 års fängelse för mord på sin äldre bror. Mannen hittades svårt skadad efter ett bråk i en lägenhet i Trollhättan i våras och avled senare av sina skador. Brodern nekar till brott.
Det var i mars i år som en man i 40-årsåldern dog efter att ha blivit huggen över stora delar av kroppen med ett vasst föremål i en lägenhet i Trollhättan. En person som flytt lägenhetshuset ringde SOS alarm och berättade att en person blivit knivhuggen.
Under torsdagen kom domen i Vänersborgs tingsrätt mot den 33-åring som åtalats för brottet.
Mannen döms till 17 års fängelse för mord. Han nekar till brott.
Av utredningen framgår att den nu döde blev huggen av ett eggvasst föremål. Flera knivar har hittats i samband med utredningen men inget konstaterat mordvapen.
Eftersom mannen nekar till brott finns inget tydligt motiv till varför han högg ihjäl sin egen bror.

Man knivhuggen i Göteborg
På Munkedalsgatan har en man i 25-årsåldern blivit knivhuggen och polis larmadfes klockan 18:26 på onsdagskvällen.
Ett flertal gärningspersoner har gett sig på mannen och någon av dem har knivhuggit honom. Därefter har de springande lämnat platsen. Det är oklart hur allvarligt skadad mannen är men ambulans är på plats och tar hand om honom. Polisen har spärrat av brottsplatsen för en teknisk undersökning och söker med flera patruller i området. Ingen gripen i nuläget.
18.45 Den skadade mannen sänds med ambulans till Sahlgrenska sjukhuset, oklart skadeläge för närvarande.

Årets influensavaccinationer är igång i Västra Götaland
Under tisdagen startade årets influensavaccinationer i Västra Götaland, men det är inte alla som rekommenderas att ta sprutan.
– De som rekommenderas att ta vaccinationen är de som är äldre eller har en kronisk sjukdom. Barn bör ta vaccinet ifall det har en kronisk sjukdom eller har en anhörig som man måste vara rädd om, säger Gunilla Ockborn som är smittskyddsläkare i Västra Götaland.

14-års fängelse för styckmord 
Tingsrätten i Göteborg dömer en 39-årig man till 14 års fängelse för mord. Domstolen anser att det är bevisat att 39-åringen slog ihjäl mannen med en hantel och sedan gjorde sig av med kroppen, efter att ha styckat den.
Mordet uppdagades sedan 39-åringens flickvän hittat en kroppsdel – närmare bestämt ett lårben – i hans frys.

En 39-årig man åtalades tillsammans med en 36-årig man vid Göteborgs tingsrätt för mord samt brott mot griftefrid.
Enligt åtalet hade de mördat en man som de träffat på ett substitutionsprogram för missbrukare. Denne anmäldes försvunnen i september 2016, och i augusti 2017 fick polisen ett anonymt tips om att han hade mördats i 39-åringens lägenhet.

Flickvännen hittade kroppsdel i frysen
Tipset kunde spåras till 39-åringens dåvarande flickvän. Hon hade varit hemma hos 39-åringen i september 2016 och skulle då hämta mat från frysen. 39-åringen vägrade först låta henne göra det, men efter ett gräl så öppnade han frysen och visade henne ett lårben. Han berättade i efterhand att mannen hade kommit dit för att röka heroin, och 39-åringen slog ihjäl honom ”för att han var polisinformatör”.

Enligt flickvännen hade 39-åringen uppgett att han slog mannen i huvudet fem gånger med en hantel. Därefter styckade han kroppen och brände upp delarna. Hon uppgav att hon mådde dåligt av det 39-åringen berättade och därför tipsade polisen.

39-åringen förnekade brott. Han uppgav att han hade lärt känna den försvunne mannen år 2014, då han sålde narkotika till honom. 39-åringen hävdade dock att mannen aldrig hade varit hemma hos honom.

”Helt klarlagt” att hans liv tagits i lägenheten
39-åringens lägenhet hade sökts igenom med en likhund, som hade markerat för avliden peson i vardagsrummet. Undersökningar visade även på blodstänk på väggarna, liksom på ett skåp som funnits i lägenheten den aktuella tidpunkten.

Det förekom även besudlingar på hantlar som beslagtagits hos 39-åringen. Analys av vissa besudlingar hade påvisat DNA som enligt tingsrätten ”extremt starkt” talade för att blodet kom från den försvunne mannen.

Tingsrätten konstaterar att den tekniska utredningen visar att den försvunne mannen har utsatts för kraftigt våld i 39-åringens lägenhet. Domstolen påpekade även att det inte har framkommit att någon annan person skulle ha avlidit i lägenheten. Fynden var dessutom förenliga med uppgifterna från 39-åringens dåvarande flickvän.

Eftersom det enligt tingsrätten inte fanns något som tyder på att den försvunne mannen skulle ha hållit sig undan sedan han anmäldes försvunnen ansåg domstolen det ”helt klarlagt” att han har bragts om livet 39-åringens lägenhet.

36-åringen friades helt
Flera andra vittnen, utöver den dåvarande flickvännen, hade uppgett att 39-åringen berättat om att han hade styckat en person. Bland annat uppgav ett vittne att han hade träffat en påverkad person som ville ha ett vapen för att skydda sig och frågade hur man skulle göra ”för att bli av med en kropp”.

Tingsrätten konstaterade vidare att 39-åringen kan knytas till platsen för gärningen på dagen då mannen anmäldes försvunnen. Bland annat har 39-åringen strax efter händelsen köpt två flaskor klorin. 39-åringen uppgav att han ibland behövde klorin för att ”tvätta vita t-shirts” och i sitt arbete som personlig assistent till sin syster.

Tingsrätten anser dock att inköpet är ”besvärande” för 39-åringen, med tanke på att det kan ha använts för att rengöra lägenheten från blodspår. Tingsrätten slog därför fast att 39-åringen skulle dömas för mord.
Däremot menade tingsrätten att det inte fanns stöd för att 36-åringen – som också åtalats för mord – befunnit sig i 39-åringens lägenhet vid tillfället, eller på något sätt lotsat den mördade mannen dit med insikt om att han skulle dödas där. 36-åringen frikändes därför helt.

14-års fängelse för 39-åringen
Tingsrätten frikänner även 39-åringen från åtalet för brott mot griftefriden, eftersom själva flytten av kroppen i anslutning till ett mord får anses vara en del av mordet. Därför ska det enligt domstolen inte föranleda ett särskilt straff.

Gällande påföljden konstaterar tingsrätten att det inte har framkommit några speciella försvårande eller förmildrande omständigheter, samt att ”motiv för brottet och de närmare omständigheterna kring brottet är oklart”. Tingsrätten dömer därför 39-åringen till 14 års fängelse.
39-åringen åläggs även att betala 400 000 kronor i skadestånd till den avlidne mannens dotter, samt 60 000 kronor vardera till mannens övriga familjemedlemmar.

Ung man dödades vid knivrån - idag inleds rättegången
I somras dödades en 18-årig kille vid ett knivrån på Hjalmar Brantingsplatsen. Idag, tisdag, inleds rättegången mot två män i 20-årsåldern och en tjej i övre tonåren som misstänks för dådet.
Natten den 17 juli är 18-åringen på väg hem tillsammans med sin kompis efter en grillkväll i skärgården. De hoppar av bussen på Hjalmar Brantingsplatsen. I förhör med polisen beskriver kompisen hur två unga killar och en tjej kommer fram och hotar till sig bland annat en halskedja, mobil och jacka genom att visa upp en kniv. En kniv som senare kommer att stickas i bröstet på 18-åringen och orsaka skador som gör att han mister livet.
Enligt kammaråklagare Thomas Willén är bevisningen i fallet god. Bland annat hittades stöldgods från offret och en kniv i samband med att de misstänka greps. De misstänks för mord, grovt rån och övergrepp i rättssak. 

– Den ena personen erkänner grovt rån och han medger också att det är han som har hållit i kniven vid det här tillfället, men han menar att det har skett av oaktsamhet. Den andra mannen erkänner rån och kvinnan förnekar helt inblandning, sade kammaråklagare Willén i samband med att de misstänkta åtalades.

Polisjakt efter misstänkt dieseltjuv på E6
Klockan 00.52 natten till tisdagen Strömstad, trafikbrott försöker en polispatrull på Oslovägen få stoppa en personbil som dock vägrar stanna trots upprepande försök.
Färden går in mot centrala Strömstad och ut mot E6 igen innan polispatrullen får stopp på den misstänkta bilen. En man i 20-årsåldern kunde gripas. Föraren är misstänks för grov vårdslöshet i trafik, drograttfylleri samt stöld.
Bilen togs i beslag. Stölden består i misstanke om att föraren ska har "slangat bensin" ur bilar parkerade i området. I samband med stoppet så får polisfordonet mindre plåtskador men är körbart, inga personskador inrapporterade

Pojke i 15-årsåldern misshandlad av flera personer
Polis och ambulans larmas klockan 22.48 på lördagskvällen till Topasgatan i Göteborg där anträffas en misshandlad pojke i 15-årsåldern.
​​​​​​​Han ska ha blivit misshandlad och sparkad av en grupp ungdomar som inte är kvar på platsen. Pojken förs till sjukhus med ambulans, skador oklart. Polis kontrollerar några personer i området, i nuläget är ingen gripen.

10-tal personer i större bråk vid Nordstan – en person knivskadad
Ett 10-tal personer ska ha hamnat i större slagsmål vid Nordstan vid 21-tiden under fredagskvällen som polisen fick in ett larm om att ett stort gäng var i slagsmål vid Nordstan. Vad som orsakat bråket är okänt enligt polisen.
När polisen kom fram till platsen hade de inblandade personerna skingrats. På plats fanns det två personer kvar. En person som motat flera slag, samt en man i 20-årsåldern som fått stickskador.
Mannen har nu förts till sjukhus för vård. Ärendet rubriceras i nuläget som grov misshandel.
 

Man åtalas för grovt rattfyller, grov olovlig körning, brott mot knivlagen och narkotikabrott
En man född 1990 står åtalad vid Uddevalla tingsrätt för grovt rattfyller, grov olovlig körning, brott mot knivlagen och narkotikabrott efter att ha blivit stoppad av polis den 8 juli 2018 på Vässjevägen, Hällevadsholm i Munkedals kommun.
Mannen skall enligt åtalet kört personbil efter att olovligen ha använt amfetamin, i så stor mängd att det under eller efter färden fanns narkotika kvar i hans blod.
Brottet bör bedömas som grovt eftersom körningen innebar påtaglig fara för trafiksäkerheten genom att han i samband med ett förföljande av polis med hög hastighet kör rakt ut i en korsning samt kolliderar med två personbilar.
Han skall också ha kört personbil utan att ha rätt till det.
Brottet bör bedömas som grovt eftersom han tidigare lagförts för olovlig körning.
Därutöver skall han ha olovligen innehaft 146 stycken tabletter alprazolam samt 100 stycken tabletter diazepam, som är narkotika.
Polisen fann också två knivar trots att det inte var befogat.
Föremålet var ägnat att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa.
I polisförhör med den tilltalade erkänner han olovlig körning
grovt brott och ringa narkotikabrott innehav men förnekar grovt rattfylleri samt brott mot knivlagen

Mord/dråp i Göteborg - En person gripen
I en lägenhet i Brämaregården har en man anträffats allvarligt skadad klockan 08:00,  på fredagsmorgonen.
Mannen hade blivit knivhuggen och kördes till Sahlgrenska sjukhuset där det konstaterades att han avlidit. 
En förundersökning om mord alternativt dråp har inletts. Lägenheten har spärrats av i väntan på teknisk undersökning.
En man i 30-årsåldern som också befann sig i lägenheten har gripits misstänkt för mord/dråp. Polisen fortsätter sin utredning med bl a dörrknackning i området.

Misshandel och grov stöld m.m i Lysekil
På en adress i centrala Lysekil har 2-3 personer brutit sig in i en bostad och misshandlat en man med slag. De har även stulit en väska, pass, mobiltelefon samt nycklar från bostaden. De åker sen iväg i bil. Polis som larmas till platsen klockan 04.53 på fredagsmorgonen och  stoppar strax därefter en bil i Lysekil med två personer i.
Det är en man och en kvinna i 30-årsåldern som båda grips. I bilen hittas bl a gods från stölden i bostaden. Bilen tagen i beslag för en teknisk undersökning. Den misshandlade mannen, som är i 55-årsåldern, var vaken och talbar när han kördes till NÄL för vård. Fler brottsrubriceringar kan tillkomma.

Båtmotortjuv greps på bar gärning på Rossö
Vittnen såg ett man bryta sig in i sjöbodar på Rossö. Polisen kunde sedan gripa personen, med bilen full med stöldgods. Men en båt saknas, Cresent 425 ommålad blå med en Mercury 15 hk från 2019.
Larmet kom vid 14-tiden på torsdagen, ett vittne såg det pågående inbrottet och ringde SOS. Polisen Thomas Andersson var där snabbt och kunde gripa inbrottstjuven, samtidigt som han förnekar att det denna gången skulle handla om någon internationell liga.
- Det var två sjöbodar som personen gjort inbrott i. Personen hade tagit typiska saker som man har där. Som en båtmotor, fiskespön och några flytvästar, berättar Thomas Andersson.
Polisen har hittat allt stöldgods utom en båt, som låg förtöjd utanför boden.
Misstanken är nu att den gripne personen hade en kompanjon som åkt väg med båten för att stjäla båtmotorn på annan plats.

Man riskerar livstids fängelse för mord i Trollhättan
I våras höggs en man i 40-årsåldern ihjäl i Trollhättan. Under torsdagen avslutades rättegången mot den man som står åtalad för mordet. Enligt Rättsmedicinalverket kan han dömas till fängelse.
– Jag yrkade på livstids fängelse. Jag tycker att det finns så många försvårande omständigheter, säger åklagare Carina Gustafsson.
Det var i mars i år som polisen larmades till en lägenhet i centrala Trollhättan. Det hade varit bråk i lägenheten, men det dröjde flera timmar, och att insatsstyrkan kallades in, innan den misstänkta kunde gripas eftersom polisen till en början inte blev insläppt i lägenheten.
När de lyckades ta sig in hittades en man i 40-årsåldern knivhuggen till döds.
En man i 30-årsåldern åtalades misstänkt för mordet, och rättegången startade i början av oktober. Men det hela drog ut på tiden eftersom man till en början misstänkte att han kunde lida av en psykisk störning och därför inte kunde dömas till fängelse.
När den rättspsykiatriska undersökningen nu är klar visar det sig att mannen inte led av en allvarlig psykisk störning, varken när undersökningen gjordes eller vid tiden för mordet. Det i sin tur innebär att han kan dömas till fängelse.
– Det är svårt att tro något annat än att han döms, säger åklagare Carina Gustafsson.

Man i 45-årsåldern åtalas för att försökt döda sin tidigare sambo
 Mannen attackerade kvinnan på en parkering utanför kommunens lokaler i Lilla Edet.
Det var i slutet av augusti som mannen väntade på sin tidigare sambo utanför kommunens lokaler.
När kvinnan kom ut – attackerades hon med kniv. Nu åtalas mannen i 45-årsåldern för att ha försökt döda henne med kniv.
Mannen var dömd för misshandel av kvinnan tidigare och han hade kontaktförbud. Trots det informerade socialtjänsten mannen om att kvinnan skulle befinna sig där.
Mannen stod och väntade på att kvinnan skulle komma ut från mötet. När hon kom gående på parkeringen gick han till attack med kniv.
Enligt åtalet ska mannen både huggit och skurit kvinnan över kroppen för att sen sparka på henne när hon låg ner på marken.
I andra hand åtalas mannen för synnerligen grov misshandel. Enligt åklagaren Daniel Edsbagge bör brottet bedömas som synnerligen grovt eftersom det hände på allmän plats och att parets gemensamma barn var i närheten.
Efter mordförsöket anmälde Lilla Edets kommun sig själva för att han lämnat ut mötestiderna till mannen.
– Vi har brustit, säger Lotte Mossudd som är socialchef i Lilla Edet.
Mannen förnekar mordförsök men erkänner grov misshandel.

Två unga män knivskurna i Göteborg
Polis kallas till Eketrägatan gällande en misshandel, två unga män skall ha blivit knivskurna klockan 11:44, på onsdagen.
Misshandeln skall ha skett på en spårvagn i höjd med Eketrägatan, polis söker nu efter gärningsmannen som skall ha hoppat på en spårvagn och åkt in mot centrum. En av de skadade är körd med ambulans till sjukhus.
Till en början uppgav polisen att en misstänkt man ska ha hoppat på en spårvagn och åkt in mot centrala Göteborg. Denna person ska vara känd för offren som kunde ge signalement. Vid 13-tiden meddelade polisen att en misstänkt gärningsperson var gripen.
– Vi har gripit en gärningsman och i samband med det fick vi tag i en kniv, säger polisens presstalesperson Stefan Gustafsson.
Den misstänkte gärningspersonen ska vara en ung man som förts till polisstation för förhör. Polisen har inlett en förundersökning gällande försök till mord.

Mord/dråpförsök, Vänersborg
I Frändefors har en man i 45-årsåldern utsatts för ett mordförsök.
Händelsen inträffade klockan 02.23 inatt och polis larmades till platsen. Mannen som utsattes för mordförsöket klarade sig utan skador. Brottsplatsen spärrades av och en teknisk undersökning pågår. En man i 50-årsåldern greps under natten och sitter nu anhållen misstänkt för försök till mord.
För närvarande kan polisen inte ge någonytterligare information lämnas i ärendet.

Hovrätten skärper straffet för Lysekilskvinna
Hovrätten skärper straffet för den kvinna i Lysekil som dömts för dråp på sin make – hon får ett fängelsestraff på fyra år istället för två år.
Kvinnan dödade sin man genom att skära honom med en kniv i handleden. Hon försökte sedan ta sitt liv på samma sätt. Hon har berättat att hon och maken hade planerat att ta sina liv ihop.
Tingsrättens dom överklagades av åklagaren som ville att kvinnan skulle dömas till mord och att fängelsestraffet skulle skärpas. Hovrätten anser liksom tingsrätten att det finns förmildrade omständigheter som medför att kvinna ska dömas för dråp. Domstolen tar bland annat hänsyn till att kvinnan berättat att hon uppfattade det som att hon uppfyllde mannens verkliga vilja. Situationen skiljer sig dock från klara fall av så kallade barmhärtighetsmord när en svårt sjuk person på ett klart och tydligt sätt ber en anhörig.
Hovrätten tar precis som tingsrätten hänsyn till kvinnans ålder när man bestämmer straffet till fyra års fängelse, istället för sex år.
Hovrätten var enig i sin dom.

Man åtalas för vårdslöshet i sjötrafik
En man född 1986 står åtalad vid Uddevalla tingsrätt för vårdslöshet i sjötrafik då han skall ha framfört sin fritidsmotorbåt av typ Fairline Targa 34 på huvudsakligen ostlig kurs med en fart om ca 15-20 knop (planingshastighet) och därvid kolliderat med en på skärande kurs om styrbord annalkande fritidsmotorbåt typ Västkustsnipa 26 som framfördes i huvudsakligen nordlig kurs med en fart om cirka 6 knop.
Vid tillfället brast den åtalade i inte ringa mån i gott sjömanskap till förekommande av sjöolycka genom att inte hålla erforderlig utkik (enligt sjövägsregel 5) och inte hålla undan (enligt sjövägsregel 15 och 16) för den andra båten.
Vid sjöolyckan uppkom skrovskador m m på Västkustsnipan. Det hände den 23 juni 2019 på öppet vatten syd om Släggabåden (fyr) utanför Lysekils hamn.
Förhör med den tilltalade mannen som erkänner egen kurs och fart enligt gärningen men förnekar brott.
Fotografier tagna av Kustbevakningen utvisande båtskadorna och målspår från båda de inblandade båtarna för att bevisa båtskadorna och att kurslinjerna varit sådana att sjövägsregel 15 är tillämplig.

Evergrande satsar 30 miljarder i Nevs
Den kinesiska fastighetsjätten Evergrande har nu beslutat att investera ytterligare närmare 30 miljarder kronor i elbilstillverkaren Nevs i Trollhättan. Det visar dokument som Ekot läst.
Redan hittills har det kinesiska företaget satsat 20 miljarder kronor i elbilstillverkaren Nevs. Evergrande blev ny huvudägare i början av året.
I ett börsdokument i Hong Kong, som Ekot har tagit del av, framgår det nu att Evergrande har skrivit ett avtal om att investera ytterligare runt tre miljarder dollar, nästan 30 miljarder kronor, i Nevs det kommande året.
Hur mycket av detta som hamnar i Trollhättan, där det nu jobbar runt 800 personer, respektive i Kina är oklart.
"Exakt hur det kommer att fördelas varken kan eller vill vi avslöja i dag. Vi vet i alla fall att det blir tillräckligt mycket för att vi ska kunna fortsätta vår långsiktiga satsning på nya bilar och mobilitetslösningar", skriver Nevs i ett uttalande till Ekot.
I börsdokumentet står det att betalningarna från Evergrande ska ske kontant eller i tillgångar och allt ska vara betalt inom ett år.
Men det finns flera stora utmaningar för Nevs och Evergrande och det kommer bli mycket svårt att lyckas med planerna, menar analytiker.
– Det är en mycket vågad satsning. Det är svårt på grund av att i princip alla biltillverkare idag har elbilar. Och därför så skulle jag tippa att en så sen ankomst, som detta är, har mycket små chanser, säger bilindustriexperten Lars Holmqvist till Ekot.
Nevs bygger nu två nya fabriker i Kina och samtidigt är planen att starta biltillverkningen i Trollhättan inom ett par år, men det är flera år senare än vad som företaget planerade från början.
Frédéric Cho, fristående Kinarådgivare, säger att Evergrande nu gör en stor satsning på elbilar.
– Det är en stor satsning som Evergrande gör. Företaget har väldigt höga ambitioner och vill bli en tuff utmanare i elbilsbranschen, säger han till Ekot.

Man knivhotade ambulanspersonal
En man i Färgelanda ringde efter ambulans igår kväll. När personalen anlände hotades de med kniv.
Vid halv elvatiden igår kväll ringde en man ifrån Färgelanda till SOS och berättade att han inte mådde bra. En ambulans kallades då till platsen. Och när räddningspersonalen kom fram såg de att mannen kom gående emot dem med en kniv i handen.
Personalen upplevde det som ett hot och slängde sig in i bilen och larmade polisen som grep mannen på plats. Mannen, som är i 30-årsåldern, sitter nu anhållen för hot mot tjänsteman.

Man gripen efter att ha försökt råna hotell – med hammare och vinkelslip
I natt utsattes ett hotell i Gårda i Göteborg för ett rånförsök.
Portiern lyckas larma och polis kan gripa mannen på plats. En del inredning är förstörd men inga personskador finns uppgivna. Mannen som är i 40-årsåldern misstänks för försök till nån, en anmälan skrivs.   Gärningsmannen var beväpnad med hammare och vinkelslip.
Det var vid tvåtiden i natt som polisen larmades till hotellet, efter att en ensam anställd tryckt på sitt överfallslarm. När polisen anlände till hotellet hamnade de mitt i ett pågående rånförsök. En man, beväpnad med hammare och vinkelslip, försökte hota sig till hotellets kassa.
– Han har varit väldigt utåtagerande, och även tagit sönder en del inredning inne på hotellet, säger Morten Gunneng.
Polisen, som fick använda sig av pepparsprej, lyckades gripa mannen som nu är misstänkt för försök till rån.

Stenkastning mot spårvagn vid Opaltorget, förare skadad
En spårvagn ska ha blivit utsatt för stenkastning vid hållplats Opaltorget, föraren av vagnen uppges blivit träffad och skadad. Stopp i trafiken för linje  6 och 7. Spårvagnen uppges i övrigt fått kraftiga skador. Oklart skadeläge. 
Polis och ambulans på väg till platsen klockan 20:24.

Kl 20.31: Polis på plats. Spårvagnsföraren uppges ha dels blivit slagen i ansiktet och även träffats av en sten över käken. Skadeläget för närvarande okänt. Det innebär att rubriceringen även kommer att omfatta våld mot tjänsteman. Ingen gripen i nuläget.

Polisen kommer att begära fram helikopter till platsen för söka efter gärningsmän/man och få överblick över området. Enligt de uppgifter dom polisen fått fram på plats så har gärningen utförts av en man. Anledningen till agerandet uppges vara att gärningsmannen missat en hållplats. 4-5 fönsterrutor är utslagna/trasiga på vagnen. Totalt uppges ca 10-15 stenar ha kastats mot vagnsetet.'

Föraren uppger att rutan till förarhytten krossats och när föraren sedan tar sig ut ur spårvagen så fortsätter gärningsmannen att kasta stenar mot föraren, en av dessa stenar träffar föraren över käken.
Polisen genomför spaning i närområdet men ännu har ingen gripits.

KL 21.17: Insatsen avbryts. Rubriceringen stannar på grovt våld mot tjänsteman och skadegörelse. Föraren körs till Sahlgrenska sjukhuset för kontroll och dokumentation av skadorna. Föraren körs till sjukhuset med hjälp av kollegor från spårvägen.  

Två män från Jönköping och Ale häktade efter begäran från dansk polis
En man från Jönköpings kommun och en man från Ale kommun häktades under tisdagen vid Göteborgs tingsrätt. Häktningen kom efter den uppmärksammade danska polisutredningen gällande allvarlig organiserad brottslighet. De två männen greps i Göteborg och har begärts utlämnade av dansk polis.
Under häktningsförhandlingarna förnekade båda männen brott, men rättens ordförande bedömde ändå att det fanns en risk att männen skulle försöka fly eller undanröja bevis om de inte blev häktade.
– Det var väntat. Huvudregeln i den här typen av ärenden är att man ska vara häktad i avvaktan på att man ska överlämnas till ett annat land för lagföring, säger åklagaren Mats Sällström.
Åklagaren vill fortfarande inte säga vilka brott de två männen misstänks för i Danmark, men poängterar också att de häktas på grund av den danska polisens arresteringsorder – inte för att svenskt rättsväsende misstänker dem för brott. Sedan tidigare sitter tre män häktade i ärendet i Danmark.
”Kommer gå rätt fort”
Jönköpingsmannen godkände under häktningsförhandlingarna själva överlämnandet till Danmark, vilket innebär att han troligtvis transporteras till Danmark inom några dagar. För mannen från Ale väntar en utredning.
– Där ska rätten inom 14 dagar från i lördags ta ett beslut om överlämnande, så det kommer att gå rätt fort i båda fallen, säger Sällström.
Ville tala med polis
Mannen från Ale ville omedelbart efter häktningsbeskedet få tala med polis.
– Jag har ingenting med det här att göra, sa han på väg ut ur rättssalen.
Även mannen från Jönköping har samma inställning.
– Han förnekar brott, han förnekar medverkan i detta, säger hans ombud Henrik Thyselius.
Gemensamma tillslag
Det var i lördags som dansk och svensk polis genomförde gemensamma tillslag i en dansk utredning. I Danmark greps tre personer vid en rastplats vid Ejer Bavnehøj. Samtidigt greps tre personer i en razzia i Göteborg. En av männen som greps i Göteborg släpptes dock kort efter gripandet.
– Jag kan inte säga något om vad misstankarna gäller, det är sekretess och stängda dörrar imorgon, sa polisinspektör Brian Voss Olsen Østjyllands politi om ärendet i helgen.
Handlar det om grov brottslighet?
– Ja, det rör sig om grov internationell brottslighet.

Varning för falska inkassokrav
I Västra Götaland får företagare just nu falska inkassokrav där Intrum Justitia skall vara utfärdare.
I samtal med Justita har man inte sänt ut fakturorna och varnar nu andra företagare. Det är inte våran logo
I fakturan har Justitia:s gamla logo klistrats in, telefonnumret till företaget som vill ha betalt finns inte.
Enligt fakturan gäller det köp av webbtjänster. Se nedan den riktiga logon
Gör kontroll med Intrum

Två män och en kvinna åtalas för rånmord på Backaplan i juli
Tre personer åtalas för rånmordet på Backaplan där en man i 20-årsåldern knivskars till döds.
De tre åtalas för mord, grovt rån och grovt övergrepp i rättssak.
På tisdagsmorgonen lämnade åklagaren Thomas Willén in åtalet till tingsrätten i Göteborg.
Det var klockan 01.56 natten till onsdagen den 17 juli larmades polisen till Hjalmar Brantingsplatsen i Göteborg.
En man i 20-årsåldern hade då blivit knivhuggen och fördes med ambulans till sjukhus med allvarliga skador. Han avledare senare på sjukhuset.
Offret var tillsammans med sin vän när en trio, enligt polisen, rånade dem och utdelade knivhuggen. Bland annat blev offren avtvingade en mobiltelefon, en halskedja och en väska.
I nära anslutning till brottsplatsen greps tre personer, två unga män och en ung kvinna, och de har varit frihetsberövade sedan dess. 
De åtalade är två män i 20-årsåldern och en kvinna som är 17 år.

Gatans lag fick ta emot miljonstipendium i går kväll
Göteborgsföreningen Gatans lag fick ta emot stipendiet "Number 10" på en miljon kronor under Fotbollsgalan.
Stipendiet, som har Zlatan Ibrahimović som beskyddare, delades ut för tredje året i rad.
Den här gången gick det till Gatans lag, för deras arbete med att ge missbrukare och hemlösa en chans att träffas och spela fotboll ihop.
Gatans lag bildades i Göteborg för tio år sedan.
Gatans lag har även besökt Stenungsund får många år sedan, och spelade match mot kommunfolk, Hur det gick, jo Stenungsunds kommun förlorade med 5-0

Knivvåldet ökar i Västra Götaland
Knivvåldet ökar i Västra Götaland, enligt siffror från Socialstyrelsen.
Polischefen i Storgöteborg, Erik Nord, ser ett samband mellan de ökade rånen och knivanvändning.
– Knivar används ofta vid personrån och ökar rånen som de gjort i Göteborg så ökar knivanvändningen vid rån, säger han.
Antalet personer som vårdats för knivskador har mellan 2016 och 2018 ökat med 30 procent i Västra Götaland. Erik Nord tror att knivvåldet kommer att fortsätta att öka då han ser ett samband mellan knivanvändning och personrån.

Se hur knivvåldet utvecklats i Västra Götaland
2016
Patienter: 122 stycken
Avlidna: 4 stycken
2017
Patienter: 151 stycken
Avlidna: 8 stycken
2018
Patienter: 162 stycken
Avlidna: 6 stycken

Personrån - Fyra gripna i åldern 14-16år
En ung man blir på Rurik Holms väg i Floda rånad på sina Airpods strax innan klockan 19 på måndagskvällen.
Fyra unga gärningsmän tilltvingar sig den unge mannens airpods genom att hota honom med våld, därefter springer de fyra iväg längs gångbanan i riktning mot Drängseredsbadet. Inga personskador finns uppgivna. Polispatruller spanar i området, helikopter och polis med hund deltar.   
Kl 19.36 Polis kan säkra fyra gärningsmän i anslutning till Orrevägen, de fyra är killar i åldrarna 14-16 år. Polis med hund söker efter godset.
Polispatrullerna har haft stor hjälp av flera inringare från området, dessa telefonsamtal har bidragit till att de fyra gärningsmännen nu är säkrade, de ska ha en eloge, säger polisens presstalesperson Ulla Brehm

Man häktad i Uddevalla – rövade bort flera barn till Irak
Polisen misstänker att mannen förde ut barnen ur Sverige och höll dem borta under flera års tid. När han återvände till Sverige greps han. Nu har han häktats vid Uddevalla tingsrätt.
– Jag vill inte gå in på omständigheterna kring familjen i dagsläget, säger åklagare Katarina Olsson.
Det ska röra sig om tre barn som fördes bort 2015 enligt handlingar från tingsrätten. Det äldsta av de tre barnen är i dag i femtonårsåldern. Enligt åklagare Katarina Olsson har det misstänkta bortförandet varit känt i flera år.
– Vi fick uppgifter om att han fanns i Sverige nu, säger hon.
Mannen häktades på sannolika skäl misstänkt för grov egenmäktighet med barn. Han förnekar brott.

Man står åtalad för tillgrepp av fordon, narkotikabrott och vårdslöshet i trafik i Kungälv
En man född 1991 står åtalad vid Uddevalla tingsrätt för att ha olovligen tagit och använt en personbil med som tillhörde en annan man. Det hände mellan den 1 maj 2019 och den 2 maj 2019 på Gamla Gärdesgatan, Kungälv.
Mannen står även åtalad för att ha den den 4 maj 2019 på Göteborgsvägen i Uddevalla ha vid framförandet av enpersonbil i väsentlig mån brustit i den omsorg och varsamhet som till förekommande av en trafikolycka betingats av omständigheterna genom att utan körkort och
påtagligt påverkad av narkotika underlåta att stanna på polismans tecken och försöka köra ifrån polisen, köra mot rött ljus och till följd av detta kollidera med en annan personbilen i vilken ett par färdades i. Kollisionen orsakade såväl personskador som fordonsskador.
Brottet bör bedömas som grovt eftersom mannen vid körningen gjort sig skyldig till grov oaktsamhet och visat uppenbar likgiltighet för andra människors liv och egendom.
Han hade även använt amfetamin, bensodiazepiner och hasch eller annat cannabispreparat, som är narkotika, i så stor mängd att det under eller efter färden fanns narkotika kvar i hans blod.
Genom sitt agerande beskrivet i åtalspunkten skall han ha orsakat kvinnans kroppsskada som inte varit ringa, bestående av hjärnskakning, smärta i höger axel och arm samt öronsusningar.
Dina Försäkring Ab yrkar skadestånd av mannen med 172
915 kronor. Mannen med bilen han olovligen tillgrep yrkar på 13 000 kronor.
Den åtalade mannen erkänner delvis brotten

Gängledare i Göteborg döms till fängelse för mordplaner på rival
Tre män som tillhör den ena sidan av gängkonflikten med ursprung i Biskopsgården döms till fängelse för att ha planerat mörda två män från ett rivaliserande gäng i Göteborg.
Den 31-årige mannen som utpekats av polisen som ledare för ett kriminellt gäng, som från början höll till i Biskopsgården, döms till fängelse i fyra år och sex månader för förberedelse till mord på en ledande person i motsatta falangen i Göteborg samt hans far. 
Gängledaren döms även för grovt vapenbrott och grovt häleri.
Två andra män, i 20-årsåldern, döms till fängelse i fem respektive fyra år och sex månader för samma brott. En av dem även för brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, grovt brott.
Rättegången har tydligt satt ljuset på det grova våld som används i konflikten mellan olika stadsdelsgäng som under rättegången beskrivits som en väpnad konflikt.
De tilltalade har alla nekat till brott.

Två gripna i Göteborg efter stöld i Trollhättan
Polis skickas till Assarebo med anledning av pågående inbrott i ett byggvaruhus klockan 00.26 natten till måndagen . De misstänkta gärningsmännen hinner dock lämna platsen i bil,  vilken polispatrull får syn på i Lilla Edet.
Bilen stannar inte på polispatrullens stoppsignal, och ett efterföljande inleds. I höjd med Angeredsbron kan bilen stoppas med hjälp av spikmatta, och två män som färdats i den grips som misstänkta för stöld. Föraren är även misstänkt för drograttfylleri och grov olovlig körning.

Grovt hot mot tjänsteman i Uddevalla
Strax före midnatt hotades en väktare vid Uddevalla sjukhus av en person med en machete. En person är gripen.
Det var när väktaren upptäckte en person som rotade i en container på en byggarbetsplats som väktaren blev hotad med kniv. Personen med kniven försvann sedan från platsen. Polisen sökte därefter med hund efter den misstänkte, och spåret ledde hela vägen till en lägenhet där han kunde gripas. I samband med gripandet tog man också macheten i beslag.
Den gripne mannen är känd av polisen sen tidigare och är misstänkt för grovt hot mot tjänsteman och grovt brott mot knivlagen och ska förhöras under dagen. Väktaren själv drabbades inte av några fysiska skador.

Man frihetsberövad efter biljakt i Göteborg
När polisen försökte stoppa en bil för kontroll vägrade föraren stanna. En biljakt inleddes i Sannegården innan polisen fick stopp på föraren. Mannen är nu misstänkt för bland annat drograttfylleri.
Det var vid 17.35 under lördagen som polisen försökte stanna en bil för kontroll. Men när föraren vägrade stanna inleddes i stället en biljakt.
– Bilisten trampar på gasen och det blir ett förföljande, säger Morten Gunneng, vakthavande befäl vid polisen region Väst.
Enligt polisen pågick jakten i några kilometer innan de lyckades få stopp på bilen.
– Han snurrade lite fram och tillbaka under de här två-tre kilometerna som förföljandet pågår, men det är ganska kort i tid, säger Morten Gunneng.

Bottenmätning i Göta älv ökar kunskap om skredrisken
Statens geotekniska institut, SGI har tillsammans med Clinton Marine Survey utfört en bottenmätning i Göta älv för att undersöka bottenstabiliteten och risken för jordskred.
Det är första gången på åtta år som bottenundersökningen, en så kallad batymetri, har utförts. Den innebär att SGI får en bättre uppfattning om bottenförhållandena i älven jämfört med tidigare, och hur de påverkar stabiliteten i älven och därmed risken för ras och skred.

Undersökningen av älven har gjorts från Vargön i Vänersborg till Göta älvbron i Göteborg, samt delar av Nordre älv.
Mätningsuppdraget påbörjades i slutet av 2018 och färdigställdes tidigare i år. I samband med bottenmätningarna har även cirka 80 prover av ytsediment tagits och analyserats på ett geotekniskt laboratorium. Prover på de ytligaste bottensedimenten har tagits för att veta vad botten består av för jordart i olika delar av älven.

Jämförelser med tidigare
–Vi kommer också att använda underlaget för jämförelser med tidigare utförda bottenmätningar i älven, för att bland annat ta reda på hur mycket sedimenten förflyttar sig, så kallad erosion och deposition, berättar geotekniker Måns Dahlström på SGI.
Underlaget från bottenmätningen kommer att bland annat användas i de stabilitetsutredningar och åtgärder som pågår inom ramen för Delegationen för Göta älv.
Regeringsuppdrag
Delegationen för Göta älv bildades på regeringens uppdrag 2018 med syftet att finansiera geotekniska åtgärder längs med älven som ska minska sannolikheten för ras och skred. Under 2019 finns drygt 90 miljoner kronor tillgängliga för utdelning i statliga bidrag och under 2020 lika mycket. Kommunerna ansöker om bidrag.
I delegationen ingår representanter för Vänersborgs, Trollhättans, Lilla Edets, Ale, Kungälvs och Göteborgs kommuner, Länsstyrelsen Västra Götaland, Länsstyrelsen Värmland, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Sjöfartsverket, Trafikverket, Vattenfall Vattenkraft AB och Statens geotekniska institut, SGI.

Man ertappade inbrottstjuvar – knivskars allvarligt
En man i 50-årsåldern vårdas för stickskador sedan han attackerats av flera personer i Väne-Ryr i Vänersborgs kommun.
En man anträffas av anhöriga i bostaden vid Örbacka med skador, troligen från någon typ av stickvapen i bålen samt i en arm. Polis och ambulans tillkallas och mannen avförs till NÄL. Enligt sjukhuset är läget stabilt men mannen har inte gått att höra i någon större omfattning.
Enligt anhöriga har familjen drabbats av inbrott i fastigheten så sent som för en vecka sedan och troligen har mannen varit ute för att kontrollera så att det inte inträffar ingen. Övriga i familjen var kvar i bostaden och upptäcker mannens skador då han kommer tillbaka in i bostaden. Den skadade har dock kortfattat uppgivit att han överraskat eller två personer i vid fastighetens uthus/ladugård. Det ska vara där han även blivit utsatt för flera hugg, troligen med någon typ av kniv.
Fastigheten/platsen spärras av och polisen inleder förundersökning med rubricering försök till mord. Tekniker kommer att genomföra brottsplatsundersökning, oklart när den är genomförd. Ingen gripen i nuläget.
Uppdatering: Teknisk undersökning har genomförts under natten. Den har tillfälligt avbrutits p.g.a. att man behöver byta personal. För närvarande finns inga uppgifter om vilka eventuella spår som polisen lyckats säkra.
Kl 11.40, uppdatering:
Den skadade är vid medvetande och hörs för tilllfället av polis. Polisen kommer inte att släppa ut några uppgifter från förhöret. Den teknikniska undersökningen pågår fortfarande. Polisen kan för närvarande inte lämna någon information vad som framkommit via denna undersökning.

Göteborgare försvann spårlöst – man döms nu för mord 
Den 31-årige mannen lämnade sin dotter hemma när han skulle gå och köpa cigaretter för tre år sedan. Efter det har han inte återfunnits.
Ändå döms en man nu för mord.
Mannen som är 39 år döms till 14 års fängelse för mordet som ska ha begåtts i en lägenhet i Göteborg.
Den dömde mannen ska också betala 700 000 kronor i skadestånd, som till största delen går till mordoffrets barn. Han frias dock från åtalet om brott mot griftefriden.
En man i 35-årsåldern, som också misstänkts ha varit inblandad, frias samtidigt från både mord och brott mot griftefriden.
Enligt polisen och åklagaren ska kroppen efter mordet ha styckats och dumpats på okänd plats.
De båda åtalade männen har hela tiden nekat till brott.

Tre döms till fängelse och utvisas efter organiserade stöldräder mot äldre i Västsverige
Över 70 äldre personer ska utsatts för ligans djärva drag. Nu döms tre personer vid Uddevalla tingsrätt till fängelsestraff efter sin stöldturné i landet.

Den trio, en kvinna och två män, som varit misstänkt för flera fall av grova stölder och bedrägerier mot främst personer över 65 år, döms nu till fängelsestraff för sina brott.'

Männen döms till drygt fyra års fängelse, kvinnan får tre års fängelse och utvisas. De tre döms för mellan 15 och 28 fall av grov stöld och mellan 9 och 41 fall av grovt bedrägeri samt försök till grovt bedrägeri.
Trion som är del av en östeuropeisk liga har under en tre årsperiod slagit till mot äldre på flera håll runt om i landet, bland annat i Uddevalla, Ljungskile och Trollhättan.

Rättegången mot gärningspersonerna inleddes i maj och beräknades pågå i 17 rättegångsdagar, men mitt i förhandlingarna fick rätten avbrytas eftersom en domare fick lyftas bort av personliga skäl.
Rättegången fick tas om från början, och det blev en miljonnota för det här.
Nu, ett halvår senare får brottsoffren, som i huvudsak är äldre än 65 år, sin upprättelse.

Goeldisaporna har fått en unge på Universeum
En unge av arten Goeldisapa har fötts på Universeum i Göteborg. Arten är hotad och ungen viktig i det bevarandearbete som europeiska djurparker tillsammans bedriver för att rädda Goeldisapan från utrotning. Mamma är den apa som 2018 stals från Universeum.

Goeldisapa med unge.
Ungen föddes den 14 september och är nu drygt sju veckor gammal. Sedan några dagar tillbaka har den börjat lämna föräldrarnas rygg och tar sig runt själv i hägnet. Den har också börjat testa fast föda, som frukt, grönsaker och insekter.
Hotad art
Goeldisapa (Callimico goeldii) listas som sårbar på IUCN:s lista över hotade arter, vilket betyder att arten bedöms löpa hög risk att dö ut i naturen. Skogen där de lever avverkas för att marken ska användas till boskap eller bebyggelse. Det tvingar Goeldisaporna att lämna sina naturliga livsmiljöer och ta skydd i andra delar av regnskogen. Men där uppstår konkurrens med andra arter av apor i kampen om att hitta föda och plats att bo på.
Goeldisaporna på Universeum ingår i ett av EAZA:s bevarandeprojekt. Det innebär att Universeum och andra djurparker håller en stödpopulation, vilket skulle rädda arten om den helt skulle försvinna eller om den vilda populationen behöver ökas på för att undvika total utrotning.
– Vi försöker tillsammans med andra djurparker och under ledning av artens stambokhållare öka antalet individer genom avel. Att aveln planeras är en förutsättning för att vi ska kunna upprätthålla en god genetik för flera generationer Goeldisapor. Genetisk variation är grunden för naturlig selektion och god anpassningsförmåga, förklarar Daniel Roth, ansvarig zoolog på Universeum.
Honan stals från Universeum
Honan som nu fått en unge är samma apa som i augusti 2018 stals från Universeum för att sedan återfinnas på McDonalds i Västra Frölunda, Göteborg. I oktober samma år släpptes hon ut i regnskogen på vetenskapscentret igen. Hanen kom från Dublin Zoo i februari i år och släpptes ihop med honan i mars.
– Fortplantning är ett naturligt beteende för alla djur, men att para sig och ta hand om ungar kräver rätt förutsättningar. Att de fått en unge visar att de både trivs med varandra och i miljön. Vi är jätteglada, för paret och framför allt för arten. Att det föds ungar är nödvändigt för djurparkernas gemensamma bevarandearbete, säger Daniel Roth.

Nu har arbetena på E6 och Nordreälvbron startat
Den 10 november börjar trafiken att läggas om på Nordreälvbron inför de arbeten som sedan är planerade att pågå fram till sommaren 2022. Men redan på onsdagen började man förbereda arbetena.

Arbetet består framför allt av att busskörfält ska byggas på Nordreälvbron i bägge riktningar för att förbättra framkomligheten för busstrafiken. Förhoppningen är att detta ska få fler pendlare att välja bussen mellan Kungälv och Göteborg. Samtidigt utförs nödvändiga underhålls- och renoveringsarbeten.

Mest påverkan första veckan
Under den första veckan pågår arbeten med att stegvis lägga om bilkörfälten på Nordreälvbron till den östra sidan, vilket påverkar trafiken kvälls- och nattetid. Endast ett körfält är öppet i vardera riktning klockan 20:00-05:00 och hastigheten sänks till 30 kilometer i timmen.
– Därefter har vi inga planerade arbeten ute i trafik, säger Andreas Hellström, ansvarig projektledare på Trafikverket.
All trafik på östra sidan
När trafikomläggningen är klar påbörjas arbetena på brons västra sida. Därför läggs bilkörfälten om till brons östra sida med betongbarriärer i mitten, se karta nedan. Allt för att skapa trygghet för trafikanter och vägarbetare på plats.

Under byggnationen kommer alltid två körfält att hållas öppna i vardera riktning på bron. Körfälten blir dock något smalare och hastigheten sänks från 80 till 60 kilometer i timmen på vardagar klockan 06:00-17:00. Övrig tid gäller 80 kilometer i timmen.
– Vi sänker hastigheten för att höja kapaciteten. Ju saktare du kör, desto kortare avstånd vågar du hålla till bilen framför. Och det är de korta avstånden mellan bilarna som är en förutsättning för att upprätthålla kapaciteten, säger Andreas Hellström.

Simuleringar har gjorts
Trots att det handlar om ett omfattande arbete räknar Trafikverket med små begränsningar för bilister.
– Vi har använt alla till buds stående medel för att få till en så bra framkomlighet som möjligt. Till exempel har vi gjort simuleringar av trafiken som visar att det ska fungera, säger Andreas Hellström och fortsätter:
– De första två veckorna kommer att vara värst innan folk har vant sig.
Första etappen pågår fram till september 2020. Därefter inleds arbetet på den östra sidan av bron och all trafik hänvisas till den västra sidan.
Hela projektet beräknas vara klart sommaren 2022

Namninsamling för bättre skydd och hårdare straff i samband med räddningsarbete vid trafikolyckor.
Riksdagen uppvaktas på onsdagen av räddningstjänst och anhöriga från Bohuslän, som kräver hårdare straff och bättre skydd, i samband med räddningsarbete vid trafikolyckor.
På onsdagen kommer räddningsledningen i Mitt Bohuslän tillsammans med Marina Jorqvist att överlämna en namninsamling till riksdagen.
Marina Jorqvist var sambo med brandmannen Krister som omkom vid ett räddningsuppdrag på E6:an för drygt tre år sedan.
Namninsamlingen kräver hårdare straff mot dom som bryter mot trafikreglerna vid olycksplatser och för bättre efterlevandeskydd för anhöriga.

Uddevalla kommun krävs på 15 miljoner efter avtalsavbrott
Företaget som ritat badhuset på Walkesborg vill nu ha 15 miljoner av Uddevalla kommun. Det här efter att kommunen än en gång ändrat badhusets placering – och på så vis brutit avtalet med företaget.
– Det är otroligt tråkigt eftersom vi lagt ned så mycket arbete på det här, säger Mille Örnmark.
Arbetet med det nya badhuset på Walkesborg avbröts förra veckan. I och med det bröts också samarbetet med företaget We group som tagit fram det nya badhuset. Kontraktet var värt 32 miljoner kronor, 15 av dem har företaget ännu inte fått.
– Hittar vi inte annan sysselsättning så ska vi kompenseras för det, säger Mille Örnmark, vd på badhusföretaget We group.
Orsaken till att företaget We group inte kan arbeta vidare med badhuset, som nu i stället ska ligga på Rimnersområdet, är att politikerna bestämt att det företag som får i uppdrag att rita badhuset också ska bygga det.
– Vårt företag gör inte det. Vi projekterar bara. Så hela projekteringen vi gjort går förlorad. Det finns ingen annan som vill eller kan ta ansvar för det vi har gjort, säger vd:n Mille Örnmark.
Uddevallas kommundirektör Peter Larsson skriver i ett mail till P4 Väst att man sparar tid och pengar genom att ge en aktör i uppdrag att både projektera och bygga badhuset.
Han skriver också att kommunen i övrigt inte tänker kommentera vad som händer nu.

Flyende bilist krockade med polisbil - Bägge voltade
Ett längre polisförföljande slutade med att den flyende bilen kör in i en polisbil i Mariestad klockan 03:31 natten till onsdagen. Båda fordonen voltar.
Vid 02.40 försökte en polisbl stoppa ett fordon som körde ut från ett industriområde i Skövde. Den misstänkta bilen körde synnerligen vårdslöst och ett förföljande inleddes. Polisen gjorde flera försök att stoppa fordonet med spikmatta utan framgång.
Föraren i den flyende bilen riktade flera gånger ett vapenliknande föremål mot förföljande polisbilar. Förföljandet pågick fram till 03.31 då den flyende bilen rammade en framförvarande polisbil med följd att båda fordonen voltade av vägen.
Föraren, en man i 20 årsåldern greps på plats.
Varken gärningsman eller poliser skadades i samband med händelsen.
Mannen är misstänkt för ett antal brott som kommer att sammanställas under natten.
Uppdatering kl. 06.25
Mannen är i nuläget misstänkt för grov olovlig körning, drograttfylleri, grov vårdslöshet i trafik, ej stannat på polismans tecken, hot mot tjänsteman, försök till våld mot tjänsteman, våld mot tjänsteman, vapenbrott samt narkotikabrott.
Uppdatering kl. 13.50
Den misstankte mannen som är i 20-årsåldern har förhörts och är anhållen av åklagare.

Nio containerinbrott vid byggarbetsplats Uddevalla
Under tisdagsnatten bröt någon, eller några, upp nio containrar vid en arbetsplats intill Källdalsskolan i Uddevalla. Vad som stulits är nu oklart.
Strax efter midnatt hör ett vittne ljud från byggarbetsplatsen. Vittnet ringer till polisen, som skickar dit en enhet.
Väl där räknar polisen till nio uppbrutna containrar, men inga gärningspersoner. Under morgonen kommer polisen ha tekniker på platsen för att göra en undersökning.
Mer exakt vad och hur mycket som blivit stulet vid inbrottet är just nu oklart. Ingen har heller gripits för brottet.

Trafikanter utan reflexer – rena mörkret
November och december är de månader då flest fotgängare skadas och omkommer. Under den mörka årstiden, innan snön fallit, lever fotgängarna särskilt farligt i trafiken. 40 procent av alla fotgängarolyckor sker i mörker. Trots att en reflex minskar risken att råka ut för en olycka betydligt, är det många som går utan.

Under vintermånaderna blir det mörkt ute tidigt på dygnet. Det är mörkt både när vi går eller cyklar till förskolan, skolan eller arbetet, och när vi är på väg hem. Att bära reflex är ett enkelt sätt att skydda sig själv från att bli påkörd och skadad av bilar, cyklar och andra fordon. Den som bär reflexer syns mycket bättre och på längre avstånd än den som är utan.

Förra året omkom 324 personer i trafiken och 2 195 personer skadades svårt, enligt officiell statistik från polisrapporterade olyckor. 34 personer som dödades och 241 av de som svårt skadades var gående. Drygt hälften av alla olyckor med omkomna fotgängare skedde i november-december.
– Att använda en reflex är viktigt i alla miljöer. Somliga kanske tror att gatubelysning räcker för att synas i trafiken, men de flesta olyckor med fotgängare inblandade sker i tätbebyggda områden och städer där det finns gott om gatlyktor, säger Irene Isaksson-Hellman, trafiksäkerhetsforskare på försäkringsbolaget If.

När If frågade 3 518 svenskar under hösten förra året svarade nära 3 av 10 att de inte använder reflex under den mörka delen av året.

Reflexen gör stor skillnad
Med mörk klädsel upptäcks man inte förrän tidigast på 20-30 meters avstånd av bilförare. Med ljusa kläder, vilket sällan är fallet på vintern, kan man upptäckas på 60 meters håll. Med reflex syns man på 125 meters håll. Bilens bromssträcka blir dessutom 2-4 gånger längre vid halt väglag. 
– Reflexen ska helst bäras på sådant sätt att den rör sig, då syns de bäst. Det kan vara att de sitter på armar eller ben, eller att de hänger i ett snöre eller kedja. Placera gärna reflexen lågt så syns de bra i bilens halvljus. Det viktigaste är dock att ha en reflex. Hellre en som är orörlig än ingen alls, säger Irene Isaksson-Hellman.

En reflex är en optisk produkt som bör hanteras försiktigt. En reflex blir snabbt gammal. Helst ska den bytas ut varje år.
– Du kan kontrollera att reflexen fungerar bra genom att lysa på den på cirka fyra meters håll. Jämför gärna en gammal med en ny, och om den gamla reflexen syns sämre bör du byta ut den, säger Irene Isaksson-Hellman.
Det bör finnas uppgifter på förpackningen om att reflexen är certifierad och var detta är utfört. I Sverige är det SP (Sveriges tekniska forskningsinstitut) som testar och certifierar fotgängarreflexer.
Enligt lag ska det i mörker finnas reflexer på cyklar, mopeder, rullstolar, sparkar, traktorer, hästfordon, släpfordon som dras av traktor eller motorredskap.

Det vanligaste skälet att inte ha reflex är att det glöms bort. Men många väljer också aktivt bort reflexen för att det är fult, opraktiskt eller känns töntigt, visar en tidigare undersökning av If.
– För att fler ska vilja bära reflex och synas i mörkret har det kommit reflexkollektioner med nya plagg och accessoarer de senaste åren. En reflekterande mössa eller väska kan vara ett bra alternativ för den som inte vill ha en vanlig, mer traditionell reflex, säger Irene Isaksson-Hellman.

Uddevalla kommun delar ut broddar till äldre
Utdelning av broddar till alla över 70 år
Även i år delar Uddevalla kommun ut halkskydd kostnadsfritt till alla uddevallabor från 70 år. Erbjudandet är ett led i satsningen på att minska antalet fallolyckor bland äldre. Hemmafixarna delar ut broddar på olika platser runtom i kommunen under nästa vecka.
- Nytt för i år är att vi har två olika sorters broddar att dela ut. En av dem sätter man på hela undersidan av skon, och den andra varianten sätter man på främre delen av skon, säger Jennie Vestman, stödassistent Hemmafixarna.
Broddar delas även ut på kontaktcenter i Rådhuset från och med måndag 11 november.
– Om du använder broddar minskar du risken att falla och skada dig. Det brukar vara ett stort intresse för att få dessa kostnadsfria broddar, säger Jennie Vestman.
Viktigt att tänka på är att man måste uppvisa legitimation för att få hämta ut broddar. Och det är endast ett par per person som gäller.
På följande platser och tider delar Hemmafixarna ut halkskydd:
OBS! Ett bestämt antal broddar delas ut vid varje tillfälle. Tänk därför på att vara ute i god tid.
-  Sofiedals trygghetsboende, Ljungskile - Tisdag 12 november klockan 10.00-12.00
-  Skogslyckans vård- och omsorgsboende - Onsdag 13 november klockan 11.00-12.00
-  Rotviksbro vård- och omsorgsboende - Torsdag 14 november klockan 11.00-12.00
-  Ryttarens café och aktivitetscenter - Fredag 15 november klockan 11.00-12.00
-  Kontaktcenter, Rådhuset - Här delas broddar ut varje vardag från måndag 11 november och under hela vintersäsongen så långt lagret räcker. Kontaktcenter har öppet måndag-fredag klockan 08.00-16.30.
För mer information, kontakta gärna:
Hemmafixarna
Telefon: 0522- 69 51 00
Har du köpt halkskydd nyligen, eller är på väg att köpa? Då bjuder socialnämnden dig på kaffe med dopp för två personer mot uppvisande av kvitto. Läs mer om detta erbjudande här:
Erbjudande för dig som köpt/köper halkskydd

Kungälvs nya sjukhusdel klar
Kungälvs sjukhus expanderar. Under måndagen invigdes den nya sjukhusdelen.
– Vi hoppas det ska bli mer patientnära och att vi får en bättre arbetsmiljö, säger sjukhusdirektören Martin Rösman.
Under 2016 påbörjades bygget av Kungälvs sjukhus nya vårdbyggnad. Nu är den södra delen av byggnaden klar och invigdes under måndagen.
– Det känns jättekul att kunna erbjuda mer patientnära vård och vi hoppas också att vi får en bättre arbetsmiljö, säger sjukhusdirektören Martin Rösman.
Beräknad kostnad för byggnaden är 1,2 miljarder kronor och totalt kommer 280 vårdplatser att erbjudas.

Polisen varnar för åldringsbrott i Göteborg
Två sk åldringsbrott har under eftermiddagen inträffat i Björkekärr. Polisen vill nu varna för denna typ av brott.
Två äldre personer har under eftermiddagen fått besök i sina bostäder som uppenbart handlar om försök till stöld alternativ bedrägeri. Båda brotten har inträffat i området Träringen.
Kl 13.50:
En anhörig till en äldre kvinna ringer polisen och uppger att en person som uppgett sig komma från HSB varit ringt och uppgivit att han måste komma in för att kontrollera brandlarm. Troligen har "besökaren" inte tagit sig in i bostaden. Offret/kvinna är född -26.
Kl 14.58:
Polisen får in nya uppgifter kring en man(person som försökt ta sig in till en äldre kvinna boende i samma område. Även denna gång uppger mannen att han kommer från HSB och sk kontrollera brandvarnaren. Ännu oklart om något är tillgripet.Offret/kvinnan är född -24. 

Fångad på bild ??
Lokalpolisområde Göteborg city vill informera om att vi kommer att sätta upp tillfälliga övervakningskameror på och omkring Kungsportsavenyen med start andra halvan av november 2019
Kamerorna kommer sitta uppe i 3 månader och är ett så kallat 90-dagars beslut.
Ett sådant beslut fattas av lokalpolisområdet själva då man anser att det finns särskild risk för allvarlig brottslighet och att syftet med kamerorna är att förebygga, förhindra eller upptäcka sådan brottslighet.
Göteborgs paradgata lockar stora mängder folk framförallt under helger och för att förhindra, förebygga och kunna upptäcka allvarliga brott så är kamerabevakning ett mycket bra verktyg.

LPO City jobbar varje fredag och lördag med ordningshållande insatser på Kungsportsavenyn med många poliser på plats. Kamerorna kommer vara ett mycket bra komplement till denna insats och kommer alltså inte på något sätt ersätta den fysiska polisen på gatan.
Kamerornas placering kommer vara från Kungsportsavenyn 2 ända upp till Götaplatsen.
Förutom de fast monterade kamerorna så kommer LPO Göteborg City även ha möjligheten att använda sig av en så kallad UAS (Unmanned aerial system (obemannat flygsystem). Dessa är till för att kunna övervaka ett större område, ge polisen översiktsbilder vid större evenemang, söka efter försvunna personer m.m

Men jag vill inte bli filmad?
Det är en fullt förståelig reaktion men…
Lagstiftningen ger polisen möjlighet att bevaka för att kunna förhindra och upptäcka brottslig verksamhet. Polisen är hårt styrd av lagstiftaren vad gäller möjlighet att titta på och hantera materialet och det är endast polismyndigheten som har tillgång till materialet.

Då beslut av denna typ fattas så måste dock nyttan av att polisen får bedriva övervakning och vilken typ av bevakning som sker ställas mot den enskildes intresse av att inte bli bevakad
Som exempel kan nämnas att alla kameror som riskerar att filma mot någons bostad kommer maskas i programvaran. Det kan man som enskild alltså INTE plocka bort. Behöriga för att titta och exportera filmsekvenser kommer aldrig kunna plocka bort denna maskning.

Syftet med denna insats är att fler brott ska kunna klaras upp och att skapa en ännu tryggare miljö för besökarna på och omkring Kungsportsavenyen.

Brott på väg – nationell trafikvecka
Under vecka 45, 4 – 10 november, genomför polisen i Sverige en insatsvecka mot det som kallas brott på väg.
Med brott på väg avses alla brott som sker i anslutning till och på väg. Det vill säga alla som använder vägnätet som ett led i sin brottsplan. Ett viktigt område för polisen är att fokusera på huvudvägnätet som möjliggör snabba transporter genom hela landet.
– Polisen förebygger och förhindrar brott av många olika slag vid sitt arbete längs vägnätet. Genom nyfikenhet och kontroller av fordon, förare och passagerare ökar polisen förutsättningar att upptäcka brottslighet som använder vägnätet på olika sätt, säger Ursula Edström, trafikstrateg på polisen.
Bland annat upptäcks stöldgods vid polisens kontroller, men även vapen och ammunition, narkotika eller efterlysta personer.
Vid en trafikkontroll utförs alltid ett alkoholutandningsprov av föraren samt vid behov utlänningskontroller och kontroller i polisens datasystem. För att nå ett så bra resultat som möjligt samverkar polisen med både interna och ibland även externa experter

Polisen utreder nytt digitalt verktyg för att få hjälp i realtid
Polismyndigheten utreder just nu ett nytt digitalt verktyg, som ska kunna användas för att skicka ut information om nyligen begångna brott till allmänheten och ge tips tillbaka i realtid.
Det rapporterar Polistidningen. 
– I Sverige måste medborgarna själva gå in på polisens hemsida eller på våra sociala medier för att få information. Med ett sådant här verktyg kan vi vara aktiva och skicka notiser till medborgare som har anmält att de vill delta, och dessutom rikta oss till personer i just det berörda området, säger Linda Uhlén, verksamhetsutvecklade på Noa, till Polistidningen.
Informationsutbyte i realtid
Enligt Polistidningen ska det nya digitala verktyget, som fått arbetsnamnet ”Polisen direkt”, kunna sprida och ta emot information med allmänheten i realtid i samband med att ett brott begåtts eller att en person försvunnit.
Enligt Polistidningen har en arbetsgrupp inom Polismyndigheten fått ta fram en kravställning för det digitala verktyget.
– Tänkt dig en blandning av tv-programmet Efterlyst och appen SMS livräddare som informerar om misstänkta hjärtstopp i närhet, säger Linda Uhlén, verksamhetsutvecklare på Noa, till Polistidningen. 
Nederländsk förebild
Enligt Polistidningen är förebilden för det nya digitala verktyget nederländska Burgernet, som bland annat kan användas för att skicka ut signalement på brottsmisstänkta eller försvunna personer till allmänheten omedelbart efter att ett larm inkommit. 
I det nederländska verktyget kan notiser gå ut via telefon, sms och appar, och riktas till personer som befinner sig i ett visst geografiskt område, exempelvis i närheten av en brottsplats.
Personer som har fått meddelandet kan sedan ta direktkontakt med ledningscentralen för att lämna tips i ärendet.
Ska upphandlas eller utvecklas nästa år
Enligt Polistidningen ska verksamhetsanalysen och kravställningen vara framtagna senast i maj nästa år. Planen är att det nya digitala verktyget ska upphandlas, eller utvecklas internt, i augusti nästa år.

Man hittad död i Göteborg – misstänkt mord
En man i 30-årsåldern har hittats död i Säve i Göteborg. Polisen misstänker mord alternativt dråp.
Då polis på plats inte kan utesluta brott har en förundersökning om mord alternativt dråp inletts. Utredningen får visa om det ligger något brottsligt bakom dödsfallet. Platsen har spärrats av för en teknisk undersökning och kriminaltekniker samt rättsläkare är på väg. Polisen kommer även att inleda dörrknackning i området.

Man släppt efter explosionen i Landvetter
En man som tidigare varit anhållen för den kraftiga explosionen i Landvetter utanför Göteborg på fredagen har släppts på fri fot.
– Han är fortfarande misstänkt men det finns inte längre skäl att hålla honom anhållen, säger kammaråklagare Stina Lundqvist.
Ytterligare en person, en man i 40-årsåldern, är fortsatt anhållen. Misstankarna gäller grov allmänfarlig ödeläggelse samt försök till mord, enligt polisen. Männen greps på fredagskvällen. Även en bil är tagen i beslag för teknisk undersökning.
Polisen utesluter inte att fler frihetsberövanden kan bli aktuella. I övrigt vill man inte kommentera utredningen. Flera bilar förstördes i explosionen. Polisen misstänker att händelsen har kopplingar till kriminell verksamhet.

Enorm stålleverans stoppar trafiken på Götaälvbron
I slutet av nästa vecka – det vill säga vecka 45 – anländer nästa historiska stålleverans till Göteborg, då med en av två gigantiska tvärbalkar. Den 700 ton tunga stålklumpen är en av de nedre delarna av de centrala pylonerna och monteras direkt från fartyget på befintliga fundament i älven. 
För att det stora fartyget ska kunna nå avlastningsplatsen måste det passera under Götaälvbron. Eftersom det är små marginaler mellan skeppet och Götaälvbron måste all trafik på bron i båda riktningar stoppas i en kvart, se karta nedan.
Trafiken stängs av med hjälp av TMA-bilar och flaggvakter, och det är som alltid viktigt att du som trafikant följer instruktioner på plats.
Bron börjar växa fram
När den första tvärbalken är på plats påbörjas monteringen av sidospannen från mitten av älven och vidare mot Hisingen. Det är då som göteborgarna verkligen kan se den nya bron växa fram. 
Senare i år levereras den andra tvärbalken och då går monteringen av sidospannen till på samma sätt fast mot fastlandssidan.

Beroende på rådande väderförhållanden är det ännu oklart exakt vilken dag som fartyget anländer till Göteborg och därefter passerar under Götaälvbron. Vi återkommer med mer information inom kort.

Pappa misshandlade gravid dotter
En man uppges ha tagit strypgrepp på sin gravida dotter som är i 20-årsåldern. Händelsen ska ha inträffat sent på fredagskvällen söder om Borås. Mannen är inte frihetsberövad. 
Det var strax efter 23-tiden fick polisen kännedom om misshandel som ska ha ägt rum i en bostad mellan flera familjemedlemmar söder om Borås. Pappan till den gravida kvinnan är i 45-årsåldern och ska ha tagit strypgrepp och knäat sin gravida dotter.
Men omständigheterna vad som hänt är fortfarande oklara, enligt polisen i Borås. Den gravida kvinnan har under natten tvingats uppsöka sjukhus för undersökning.
Tre anmälningar om misshandel är upprättade. Bland annat har pappan anmält dottern för att ha bitit honom. Enligt polisen blev mindre barn vittnen till händelsen.
– Förundersökning är inledd men eftersom det är ett relationsärende har vi lämnat över det till åklagaren, säger Fredrik Zetterlund, jourhavande förundersökningsledare vid Boråspolisen.

Krockade efter vansinnesfärd – förare flydde från platsen
Ett fordon vansinneskörde i centrala Uddevalla och krockade med två andra fordon. Efter krocken flydde förare – som nu söks av polisen.
Det var på fredagskvällen som räddningstjänsten larmades om olyckan i centrala Uddevalla. Ett fordon ska ha kört över en refug och kört ner ett trafikljus för att sen krocka med två bilar.
Efter krocken ska föraren och passageraren i bilen ha flytt från platsen. De söks nu av polisen.
Två personer fördes till sjukhus med lindriga skador.

Två anhållna för rån i Kungälv
Två män sitter nu anhållna för två rån som skedde i Kungälvstrakten tidigare i veckan. Bra samarbete och tips från allmänheten ligger till grund för det snabba gripandet.
Vid 18.30 i torsdag kliver maskerade män in i en butik i Kode. En av männen är beväpnad med ett pistolliknande föremål och hotar en anställd. De får med sig stöldgods och försvinner sedan från platsen i en bil. Senare samma kväll blir ytterligare en butik rånad i Kareby. Även här är det maskerade gärningsmän, varav en med ett pistolliknande föremål. De rånar butiken och försvinner också från platsen i en bil.
– Vi kunde snabbt konstatera att det var samma modus vid de båda rånen. En av butikerna la också ut bilder från en övervakningskamera på sin Facebook-sida och vi har fått in bra tips. Vi har även fått in andra vittnesuppgifter som kopplar ihop de båda fallen, säger Hannah Sutherland, vikarierande förundersökningsledare i lokalpolisområde Kungälv/Ale.
Tidig brottsplatsundersökning och bra polisiärt samarbete är framgångsfaktorer bakom att två personer nu sitter anhållna för rånen. Men inte minst är också allmänhetens tips viktiga förutsättningar för uppklarningen av de här rånen, såväl som annan brottslighet.
– Vi är tacksamma för de tips vi får in från allmänheten. Det ger oss bättre möjligheter att klara upp de brott som begås och vi tar gärna emot fler tips, säger Hannah Sutherland.
De två personerna sitter nu anhållna misstänka för grovt rån.
Har du tips? Tipsa gärna polisen på polisen.se

Detonation i Härryda
Brand i bilar i garage, Norra Stommen, Landvetter Norra.
Polis och ambulans skickas till platsen efter larm om brand i en bil. Enligt uppgift från räddningtsjänst är det tre bilar som brinner inne i ett garage, och det ryker från garaget. Det finns inga uppgifter om att händelsen medfört några personskador.
Polis biträder räddningstjänst i deras arbete, då mycket folk har samlats platsen.
08.00 Polis spärrar av platsen. Även trafiken kommer att spärras av för infart in på Norra Stomvägen.
08.13 Polis utökar avspärrningen. I samband med branden ska även en hög smäll ha hörts. Polisens bombtekniker är nu beordrade till platsen.
08.25 Det är bilar parkerade utanför garaget som brunnit, inte i själva garaget. Inga personer är evakuerade, men ett fönster till ett radhus i närheten av platsen har lossat.
08.39 En förundersökning gällande allmänfarlig ödeläggelse är inledd. Polis arbetar med informationsinsamling på platsen, genom att höra eventuella vittnen samt dörrknackning i området.
08.55 Polisens kriminaltekniker är skickade till platsen, för att genomföra en brottsplatsundersökning när nationella bombskyddet är klara med sitt arbete.
09.55 Det polisiära arbetet pågår fortsatt på platsen, med ett intensivt utredningsarbete där ytterligare resurser tillsätts. Ytterligare polispatruller kommer att arbeta med dörrknackning för att samla in iakttagelser gjorda i området i anslutning till händelsen. Förundersökningen är rubricerad som allmänfarlig ödeläggelse samt försök till mord. Det är kraftig detonation som skett på platsen där bilar var parkerade.
Polis kommer att arbeta trygghetsskapande i området, med hög synlighet.
11.27 Nationella bombskyddets undersökning av brottsplatsen är nu klar. Arbetet pågår nu med kriminalteknisk undersökning på platsen. De polisiära avspärrningarna kvarstår i området, vilket ännu påverkar trafiken på infarten vid Norra Stomvägen. Polis samverkar med bostadsbolaget och kommunen i det trygghetsskapande arbetet för boende i området.
Det finns ingen frihetsberövad eller misstänkt för händelsen.
12.45 Två av bilarna kommer att bärgas, och tas i beslag av polis för teknisk undersökning. Polisens mobila poliskontor med personal kommer att finnas uppställd i anslutning till brottsplatsen fram till klockan 22 i kväll. Den kommer även att finnas på plats under lördagen och söndagen mellan klockan 10-20. Kommunen har sammankallat krisgruppen POSOM i Kulturhuset i Landvetter.
Det finns ingen frihetsberövad eller misstänkt för händelsen
16.30 Den tekniska undersökningen på plats är nu klar och avspärrningarna är hävda. Polisen fortsätter med dörrknackning under kvällen. Ingen gripen.
Eventuella tips och iakttagelser gjorda i området i anslutning till händelsen tas tacksamt emot via Polisens växel 114 14.

Kvinna påkörd - föraren avviker från olycksplatsen
En personbil och fotgängare inblandad i trafikolycka på Karlstorpsvägen i Trollhättan klockan 06:29 på fredagsmorgonen.
Polis och ambulans skickas till platsen, där en fotgängare och en bilist är inblandade i en trafikolycka. I samband med trafikolyckan avviker personbilen från platsen.
07.18 Fotgängaren, en kvinna, uppger smärta i höft, och förs med ambulans till sjukhus. Den påkörande bilen är fortsatt avviken. Polis upprättar anmälan gällande trafikolycka smitning, obehörigt avvikande från trafikolycksplats, samt vållande till kroppsskada.

13-årig pojke rånad på Liseberg
Polis skickas till Liseberg, där en 13-årig pojke blivit rånad på sin mobiltelefon på torsdagskvällen. Pojken uppger att flera gärningsmän ska ha dragit in honom i ett hörn i anslutning till en attraktion, och där hotat till sig hans mobil.
20.14 Polis har sökt efter de misstänkta gärningsmännen i området, men ingen av dem är anträffade.
Polis har haft kontakt med förälder till pojken. En anmälan upprättas.
Kl 20.25 Polis har efter spaning hittat tre av gärningsmännen. Förhör hålls och därefter avvisas de tre från Liseberg.
Ytterligare två pojkar, båda 16 år har blivit rånade på samma tillvägagångssätt som 13-åringen, oklart i nuläget om det rör sig om samma gärningsmän. Totalt skrivs tre anmälningar med rubrik rån.
 

Anmälda ungdomsrån ökar kraftigt i Sverige: ”De förnedrar en”
Med hot och våld kommer rånarna över jackor, mobiltelefoner och pengar.
Antalet anmälda ungdomsrån ökar i Sverige. Kvällens Opinion live handlar helt om de unga brottsoffren – och de unga förövarna.
De senaste åren har antalet rån mot personer under 18 år ökat i Sverige. Störst är ökningen i Stockholm, men även i Göteborg blir de fler.
– Vi har sett en ökning som ligger nånstans mellan 25-30 procent sedan 2015, men ökningen har stuckit lite de senaste två åren, säger Erik Nord, polischef i Storgöteborg.
Brottsoffer förnedras
På torsdagskvällen har SVT:s Opinion live stor debatt om ungdomsbrottsligheten och vad som krävs för att stoppa utvecklingen. Erik Nord är med och möter bland annat brottsoffer, försvarsadvokaten Abraham Zeito, socialsekreterare och göteborgare.'

2015 anmäldes 771 fall under årets tre första kvartal i Sverige. De tre första kvartalen i år var samma siffra 1798.
I flera uppmärksammade fall har brottsoffren inte bara blivit av med sina ägodelar, utan också förnedrats. Bland annat har de tvingats skaka hand efter att de har blivit rånade och även tvingats pussa förövarnas fötter.
Polisen: Personrån prioriteras
Erik Nord, polischef i Göteborg, säger att personrånen är prioriterade på grund av att de slår hårt mot tryggheten.
– Det här är väldigt integritetskränkande brott. De förnedrar en, är lite kompis med en och sen ska man lova att man inte anmäler dem. Man hamnar i deras våld, vilket gör att brotten blir grövre, säger Erik Nord.  

Polisen efterlyser vittnen efter att man blev prejad och misshandlad
En man blev under onsdagskvällen prejad och fick sedan sin bil sönderslagen i Trollhättan. Nu efterlyser polisen vittnen.
Enligt polisen ska mannen ha kört bil på Kronogården när han plötsligt blev prejad och stoppad av en annan bilförare.
– Han blev ju rädd, det var en för honom okänd person som gjorde det här, säger Rickard Leijon, jourhavande förundersökningsledare på polisen i Trollhättan.
Sedan ska den okända personen ha misshandlat bilföraren och utsatt hans bil för skadegörelse. Nu vill polisen ha hjälp att få fast förövaren.
– Det var mycket folk runt omkring som bör ha sett detta. Vi vill gärna att de hör av sig, säger Rickard Lejion.
Den som har uppgifter om händelsen kan ringa polisens växel på 11414.

Mord/dråp, Göteborg
I Göteborg har en man hittats avliden i sin bostad på onsdagen.
Då ambulans samt polispatrull på plats inte kan utesluta att ett brott har begåtts har en förundersökning om mord alternativt dråp inletts.
Platsen har spärrats av för en teknisk undersökning.
En man som befann sig i bostaden har hämtats till förhör i ärendet.
Mannen som befann sig i bostaden och hämtades till förhör, har nu anhålits av åklagare, misstänkt för mord. En kriminalteknisk undersökning har under eftermiddagen gjorts på platsen.
Det finns inga mer uppgifter att lämna om händelsen.

Försvunnen man hittad död
Den man i 30-årsåldern som försvann i Ed-trakten i början av oktober har hittats död. Polisen har sökt efter mannen med så väl helikopter som hundpatruller. Men det var först när Missing people gjorde sökningar i slutet av oktober som mannen hittades död.
Polisen har upprättat en förundersökning om mord, men man inväntar en obduktion för att ta reda på dödsorsaken innan man vidtar fler åtgärder.
Ingen är misstänkt för brott.
 

Ett tiotal ungdomar knivrånade unga på kläder i Uddevalla och Trollhättan 
Nu inleds rättegången mot ungdomsligan som ska ha rånat hejvilt i både Uddevalla och Trollhättan. Ett tiotal ungdomar i åldrarna 15 till 18 står åtalade för att ha rånat och hotat andra ungdomar – ibland i grupp och ibland med kniv.
Polis från både Uddevalla och Trollhättan har varit involverade i utredningen för att ringa in ligan – som varit aktiv i båda städerna.
Rånen ska tagit fart i början av vintern, och fortsatt ett par månader innan polisen kunde spränga ligan.
Rånen ska ha skett i offentliga miljöer, på gator, torg och resecentrum. Gärningsmännen ska riktat in sig på unga som blivit rånade på framförallt kläder, mobiltelefoner och plånböcker.
Utöver rånen så åtalas delar av ligan för en rad andra brott; bland annat sexuellt ofredande, hot mot tjänsteman, olaga hot, brott mot knivlagen och misshandel.
Gärningsmännen nekar till rånen, och annan grövre brottslighet, men erkänner att de haft kniv på sig i skolor, eller använt narkotika.

Sju dömda för inblandning i brutal kidnappning
Samtliga sju åtalade kopplade till den brutala kidnappningen i Floda utanför Göteborg döms av Alingsås tingsrätt.
Tre av dem döms för människorov och grovt olaga tvång till fem års fängelse. Två döms för medhjälp till samma brott till ett och ett halvt respektive två års fängelse.
Det var i slutet av februari i år som två män kidnappades i Östergötland och under en helg sedan hölls inspärrade i ett hus i Floda. En av männen utsattes för en tortyrliknande misshandel, där bland annat en borrmaskin användes.
Syftet med kidnappningen var att få pengar från den misshandlade som betalning av en skuld. Ärendet har kopplingar till organiserad brottslighet.
Två av männen som döms för människorov och grovt olaga tvång var också åtalade för synnerligen grov misshandel. Men tingsrätten anser inte att det är bevisat att de varit delaktiga i misshandeln och ogillar därför åtalet mot dem i den delen.
Förutom de fem döms en man och en kvinna för penningtvättsbrott, för att ha tagit emot brottsutbytet och delvis lämnat det vidare. Straffet blev villkorlig dom och böter.

Kvinna fick 10 års fängelse - Försökte förgifta sambon
Enligt kvinnan fick hennes sambo bara ett koleravaccin inför en resa. I stället handlade det om en narkotikaklassad drog som hon hade köpt via nätet.
Nu har Göteborgs tingsrätt dömt kvinnan till tio års fängelse för bland annat mordförsök, bedrägeri och förskingring, rapporterar lokala medier.
Det var i mars förra året som kvinnans sambo blev akut sjuk och därefter behövde sjukhusvård i flera månader. Det var länge oklart vad som hade hänt och varför mannen blivit sjuk. Sedan ett hårstrå från mannen analyserats uppdagades dock mordförsöket.

Sarah Klang och Claes Eriksson får kulturstipendium
Under tisdagskvällen presenterades vilka som får Sten A Olssons kulturstipendium 2019. 
Från Västsverige kommer sex kulturutövare prisas för sina olika konstformer, när Sten A Olssons kultursipendium delas ut senare i år.
Den skivaktuella sångerskan Sarah Klang, som gick på gymnasiet i Uddevalla, är en av de totalt sex personerna som prisas med 300 000 kronor var.

"Att Sarah Klangs uttryck når fram har de senaste årens framgångar bevisat om och om igen. Med ett sätt att sjunga som inte lämnar någon oberörd har hon snabbt etablerat sig som en av de stora och genuint personliga rösterna i landet"

Som pristagare är Klang också i fint sällskap av en veteran från P4 Västs område, när priset årets honorärstipendium delas ut. Då är det en Trollhätteson som hyllas, Claes Eriksson.

"Claes Eriksson, är en nästan ofattbart produktiv multikonstnär och artist. Sedan samarbetsprojektet After Shave Galenskaparna föddes 1982, har det blivit en lång räcka långfilmer, revyer, krogshower, radioprogram och teveserier och en del egna alster i bokform. Dessutom ligger han själv bakom nästan allt: text, manus, regi och musik, förutom att medverka som skådespelare"

Övriga pristagare är: konstnären Eva Löfdahl, skådespelaren Mattias Nordkvist, konstnären Martha Ossowska Persson, keramikern Masayoshi Oya och musikern Malin Wättring.

Ligor använder nu drönare innan de stjäl båtmotorer
Ungefär hälften av alla båtmotorstölder sker under vinterhalvåret. Dessa veckor på hösten när båten tas upp ur sjön är de mest kritiska för båtägare. Internationella ligor passar på att stjäla motorn när båten tagits upp på land inför vinterförvaring.

Sett till hela landet har antalet stölder av båtmotorer minskat med åtta procent under årets nio första månader, jämfört med motsvarande period förra året. Men på vissa håll har utvecklingen gått i motsatt riktning. Totalt har 1 788 båtmotorstölder anmälts i Sverige i år.

Nu när vi går in i den mörka perioden så ökar risken för båtstölder. Aktiviteter i enskilda bryggor, marinor och vid sommarhus är mindre nu och då passar tjuvarna på. Särskilt när båten ligger obevakad för vinterförvaring

Stölderna sker ofta vid småbryggor, tomma fritidshus och på garageuppfarter. Ligor kartlägger ofta områden innan de slår till. En ny teknik som används är till exempel drönare för att reka områden.
Framförallt är tjuvarna intresserade av moderna fyrtaktare. Motorer av märkena Yamaha och Suzuki toppar listan, enligt tidningen Båtliv. De flesta smugglas till andra länder.

Se till att båten bevakas en längre period in på hösten, särskilt om nätterna. Lås in båtmotorn i en byggnad när den inte används under vintern. Att låsa in hela båten i en byggnad minskar också risken för stöld. Det kan vara lite omständligt men det fungerar Har man svårt att göra de här sakerna under vinterförvaringen, kan man välja att plocka av växelhuset och ta med motorkåpan. Det minskar attraktionen att ta just motorn och förhoppningsvis slipper man då stöld.
En annan viktig sak att tänka på är spårsändare, som hjälper till att lokalisera var motorn befinner sig om motorn blir stulen.

Låskrav för utombordsmotorer som sitter kvar på båten
Den ska vara fastlås eller fastmonterad på godkänt sätt för att båtförsäkringen​ ska gälla fullt ut.
Motor upp till 50 hk måste vara fastlåst på båten.
Motor över 50 hk ska vara monterad efter tillverkarens anvisningar. Inget övrigt låskrav.

Misstänkt mord/dråp i Göteborg
I en bostad i Göteborg har en kvinna hittats avliden natten till onsdagen. Då det är oklara omständigheter kring dödsfallet har polisen inlett en förundersökning om mord alternativt dråp. Polisens tekniker samt rättsläkare har varit på platsen och gjort sina undersökningar.
En man som befann sig i bostaden har gripits. I nuläget kan ingen ytterligare information lämnas då anhöriga inte är underrättade.
Uppdatering
Angående misstänkt mord/dråp i Göteborg under natten.
Den avlidna kvinnan är 60-årsåldern och anträffades i en bostad i Vidkärr. En man i 50-årsåldern som också befann sig i bostaden greps misstänkt för mord/dråp och har anhållits av åklagare. Orsaken till kvinnans död kommer att fastställas i en rättsmedicinsk undersökning. Kvinnans anhöriga är underrättade.
 

Västsvensk musikprofil döms till fängelse för våldtäkt
En västsvensk musikprofil döms till två års fängelse för våldtäkt. Mannen tvingade en kvinna till sexuella handlingar i somras.
Mannen som är i 45-årsåldern kände inte kvinnan som han utsatte för brott i somras. Han ska ha tagit på hennes kropp och tvingat henne till sexuella handlingar trots att hon sagt nej och uttryckt att hon inte har velat delta.

Tre gripna för personrån i Göteborg
Vid Järntorget utanför Seven Eleven är det en kille som blir utsatt för ett rån av tre för honom okända yngre män. Han blir misshandlad och fråntagen sin mobiltelefon. Tack vasre bra vittnesuppgifter grips de tre rånarna av polis i närområdet klockan 02.26 natten till tisdagen. De är födda -88, -95 samt -99 och är misstänkta för grov misshandel, narkotikabrott och brott mot knivlagen. En batong och en kniv togs i beslag som rånarna hade på sig vid gripandet. 

P3 Guld-galan 2020 till Göteborg och Partille Arena
Den 18:e P3 Guld-galan kommer äga rum den 18 januari i Partille arena i Göteborg. Det blir P3-profilen, skådespelaren och komikern Kodjo Akolor som programleder P3 Guld 2020.
Han kommer guida publiken, lyssnarna och tittarna genom en kväll fylld av prisutdelningar och liveframträdanden, som både summerar musikåret 2019 och blickar framåt in i det nya året. Idag presenteras också den första artisten som är klar för galan; Victor Leksell.

Om mindre än tre månader är det dags för P3 Guld-galan att hylla det svenska musikåret 2019. Under en kväll fylld med spektakulära artistuppträdanden och nervpirrande prisutdelningar i nio kategorier riktas strålkastarna mot svensk musiks nutid och framtid.

Programledare är Kodjo Akolor:
– P3 Guld är Sveriges svar på MTV Music Awards. Det är den känslan jag vill förmedla. Vi har så många galor som tar sig själva på stort allvar. Det är skönt med en gala som är lite mer avslappnad.
Det är inte första gången Kodjo Akolor programleder den guldsprakande galan. 2014 ledde han galakvällen på egen hand och 2015 delade han på uppgiften tillsammans med Tina Mehrafzoon. Tidigare i år var Kodjo programledare för Melodifestivalen tillsammans med Marika Carlsson, Eric Saade och Sarah Dawn Finer, men den 18 januari 2020 är det alltså åter dags för honom att ta sig an en stor direktsändning på egen hand.
– Det är med skräckblandad förtjusning som jag tar mig an utmaningen att vara ensam programledare. Det är alltid lite läskigt att stå och falla själv, säger Kodjo Akolor.

Den 18 januari 2020 uppträder Victor Leksell på P3 Guld-galan i Partille arena i Göteborg. Galan direktsänds i P3, SVT2, SVT Play och på Sveriges Radio Play. Vilka som nomineras i priskategorierna och vilka andra artister som uppträder på galan offentliggörs under hösten.
Mer information hittar du på instagramkontot p3sverigesradio och på hemsidan sverigesradio.se/p3guld
Evenemanget P3 Guld 2020 är ett samarbete mellan Sveriges Radio, Partille arena och Göteborg & Co.

AkzoNobel stödjer bröstcancerföreningen Johanna i Göteborg
AkzoNobel stödjer bröstcancerföreningen Johanna i Göteborg
AkzoNobel stödjer och samarbetar med ideella bröstcancerföreningen Johanna i Göteborg. I år stödjer man dess barn- och ungdomsgrupp som har som syfte att hjälpa och ge stöd åt barn vars förälder har drabbats av bröstcancer. AkzoNobel arbetar kontinuerligt med att stödja och samarbeta med olika organisationer och med att förbättra boendemiljöer genom att måla i områden där vi finns. Dessa projekt initieras av våra anställda och ger oss möjlighet att bidra positivt och hållbart till människor och samhället.

Samarbetet med Bröstcancerföreningen Johanna initierades av en medarbetare som arbetar i vår verksamhet i Angered som själv drabbades av bröstcancer. Genom sin sjukdom kom hon och hennes två barn i kontakt med föreningen. Föreningens barngrupp finns till för barn vars förälder har cancer och är en samtalsgrupp som finns till för att ge stöd och hjälp åt barnen för att hantera deras oro, rädsla och frågor.
”Vi vill bekräfta barnets upplevelse utifrån barnets perspektiv och låta dem närma sig sina känslor i ett tillåtande klimat. Vi vill stötta barnen och föräldrarna genom att ge dem verktyg att hantera sin situation. Med hjälp av olika uttrycksformer får barnen möjlighet att hitta sina känslor och bearbeta dem”, berättar Eva Storåkern, socionom och en av gruppledarna.

Tillsammans med ledarna från Bröstcancerföreningen Johanna och 10 anställda från AkzoNobel så arrangerades en lägerhelg för ca 40 barn och föräldrar i Kungälv. En helg tillsammans med tid för lek och skratt, men också allvar. En möjlighet för barn och föräldrar att prata och umgås med andra i samma situation som dem själva.
En av huvudaktiviteterna för barnen under helgen var samtal och symbolterapi, en form av terapi där barnen får hjälp att ge uttryck för sina känslor i färg och form, som genomfördes av Eva Storåkern och Annika Halvarson som båda är utbildade symbolterapeuter.

”Att träffa dessa barn och ungdomar som alla har föräldrar som kämpar mot cancern har blivit ett andningshål för mig och min familj. Vi är så tacksamma för allt som Johanna-föreningen gör för oss. Stort tack också till AkzoNobel som var med oss hela helgen och skänkte all målarfärgen”, säger en av föräldrarna. 

Flicka våldtogs i flera år - Man döms till fängelse och skadestånd 
En flicka våldtogs under flera år men vågade inte berätta på grund av påtryckningar från släkten. När en av flickorna berättade för polisen hotades hon eftersom hon anses ha dragit skam över familjen.
Nu döms en man i Bohuslän till sju och ett halvt års långt fängelsestraff för övergreppen.
Våldtäkterna ska ha inletts när flickan var så ung som 10 år och pågått i flera år. Övergreppen ska ha varit systematiska och mannen har enligt domen hotat flickan till tystnad.
Flickan ska vid ett tillfälle ha berättat om övergreppen för en nära släkting, som då ska ha blivit arg på flickan och förbjudit henne att berätta för någon annan.
Vittnen som hörts i tingsrätten har berättat att flickan lever i en hederskultur där kvinnor skuldbeläggs vid övergrepp.
Flickan, som nu är myndig, vågade inte anmäla våldtäkterna under flera år. Det var först när hon blev myndig som hon vågade polisanmälan mannen.
Åtalet gällde även ytterligare våldtäkter mot ett helt annat barn, men i dessa fall frikänns mannen.
Mannen ska även betala 400 000 i skadestånd för kränkning och 75 000 avseende sveda och värk.
Den åtalade mannen har erkänt delar av det han anklagats för, men förnekat våldtäkterna.

Efterlyst för våldtäkt greps i Göteborg
En man i 30-årsåldern har anhållits efter att ha varit efterlyst i flera månader för en våldtäkt i Borås förra hösten. Mannen greps i Angered under natten till söndag.
Våldtäkten skedde i höstas och utreddes intensivt under våren och sommaren. I samband med det blev mannen anhållen i sin frånvaro.
Mannen är i 30-årsåldern. Han blev anhållen av en åklagare i Borås tidigt på söndagsmorgonen.
Förhör har hållits under söndagen, enligt polisen. Framställan om häktning måste skickas in senast på onsdag klockan 12.

Inställda tåg på flera sträckor
Under höstlovet drabbas resenärer av inställda tågavgångar på flera sträckor i Göteborg med omnejd.
Den 29 oktober till den 3 november pågår flera banarbeten som påverkar tågtrafiken på olika sträckor i olika etapper. Resenärer hänvisas till ersättningstrafik eller den ordinarie buss- och spårvagnstrafiken.
Här är ett urval av sträckor som berörs:
Uddevalla-Göteborg-Uddevalla

Från den 29 oktober klockan 00:00 till den 3 november klockan 24:00 vänder Västtågen från Strömstad/Uddevalla i Kode. Bussar ersätter på sträckan Kode-Göteborg. Välj kringliggande trafik till och från Ytterby station.
Älvängen-Göteborg-Älvängen
Från den 29 oktober klockan 00.00 till den 3 november klockan 24.00 går inga pendeltåg på sträckan Göteborg-Gamlestaden. Resenärer hänvisas till den ordinarie spårvagnstrafiken.
Från den 1 november klockan 23:30 till den 2 november klockan 07:00 är tågen inställda mellan Göteborg och Älvängen och omvänt. Bussersättning på hela sträckan med stopp på mellanliggande stationer.
Göteborg-Vänersborg-Göteborg
Från fredagen den 1 november klockan 23:00 till lördagen den 2 november klockan 07:00 vänder tågen i Bohus. Bussersättning mellan Bohus och Göteborg.
Från lördagen den 2 november klockan 07:00 till söndagen den 3 november klockan 14:00 vänder tågen i Gamlestaden. Resenärer hänvisas till den ordinarie spårvagnstrafiken.
Göteborg-Alingsås/Stockholm-Göteborg
Från tisdagen den 29 oktober till söndagen den 3 november påverkas tågen mellan Partille och Göteborg.
Störst påverkan blir det mellan den 31 oktober och 3 november då resenärer mot Stockholm, Skövde, Hallsberg, Örebro, Västerås, Mariestad och Nässjö hänvisas till Västtågen på sträckan Göteborg-Lerum-Alingsås. Gå in på ditt tågbolag för mer information.
Göteborg-Mölndal-Göteborg
Vissa av tågavgångarna är inställda lördagen den 2 november.

Gå in på Västtrafiks reseplanerare för mer information.

Hotade busschaufför med kniv - greps av polis
En man i 20-årsåldern är anhållen efter att ha hotat en busschaufför med kniv vid 22-tiden på fredagskvällen.
Detta efter att mannen nekats bussresa i Lilla Edet utan att ha någon biljett, och blivit nekad inträde.
Efteråt ska passageraren tagit fram en kniv och hotat busschauffören.
Polis larmades till platsen, fick signalement, och kunde kort därpå gripa mannen som nu är anhållen misstänkt för hot mot tjänsteman och brott mot knivlagen.

Tre gripna för stöld i Uddevalla
Vittne ser tre personer bryta sig in i församlingshemmet i Högås Kyrka klockan 23.23 på fredagskvällen, utanför står två personbilar som verkar höra till de tre. När polis kommer till platsen är en av de tre fortfarande inne i lokalen, de andra två utanför. Samtliga kontrolleras och i deras anslutning hittas gods. Samtliga tre, två män och en kvinna grips misstänkta för stöld, en anmälan skrivs.   

Meteorologen: ”Sätt på vinterdäck innan höstlovet”
På söndag rasar det in kall luft över landet. I norr väntas en och en halv decimeter snö och i nästa vecka blir det minusgrader i södra delen av landet. Från måndag till onsdag kommer temperaturerna att ligga på mellan 4 till 7 grader och mot slutet av veckan ligger temperaturerna på 1 till 6 grader.
Ibland kommer det säkert också att vara minusgrader på många håll på onsdag, torsdag och fredag. Den kan också vara en del snöbyar som hälsar på. Så har man inte bytt till vinterdäck så kan det vara läge att göra det nu, innan man åker iväg, det är ju höstlov nu. Så halkar man inte av vägen på väg tillbaka

Man rånad på sin personbil i Vänersborg
En man uppger att han blivit bestulen/rånad på sin personbil i centrala Vänersborg klockan 13:50 på fredagen.
Offret som kontaktar polisen uppger att han blivit nerslagen av två personer som tillgripit hans bilnyckel och tagit bilen. Händelsen uppges ha inträffat vid Kyrkogatan. Vid tillfället så stals även offrets telefon. Offret ringer från en butik vid Dalatorget.
Den tillgripna bilen är en svart SAAB av modell 9-3. Oklart vilken riktning som bilen försvann. Bilen är nu efterlyst av polisen. Inga kända personskador.
Gärningsmännen uppges vara en man och en kvinna.

Uppdatering gällande det misstänkta mordet på Hönö igår.
Efter att kriminaltekniker samt rättsläkare gjort sina undersökningar har man kommit fram till att det i nuläget inte är något som tyder på att ett brott har begåtts. Kroppen kommer att obduceras på måndag och först därefter kommer ett definitivt besked om dödsorsaken.

Stulen bil krockade med lastbil efter polisjakt i Kungälv
På Romelandavägen kör en bilist in i en lastbil klockan 09:40 på fredagen.
Polisen har strax innan försökt att stoppa bilen då den var anmäld stulen. Föraren körde dock ifrån patrullen och körde strax därefter in i lastbilen. Polisen är snabbt framme på plats och kan säkra föraren, en man i 30-årsåldern. Den stulna bilen bärgas från platsen. Inga personskador.

HIGAB får vika sig - Fiskhandlarna blir kvar i Fiskekyrka
Fisk och skaldjur – det ska helt prägla verksamheten i Feskekôrka i Göteborg även efter upprustningsarbetet. Higabs styrelse har nu tagit ett kompletterande beslut. Det innebär att befintliga verksamheter ska erbjudas möjlighet att flytta tillbaka till Feskekôrka. Styrelsen vill skapa förutsättningar för verksamhet med större bredd och en sammanflätning av restaurang, uteservering samt fisk- och skaldjursförsäljning.
– De handlare som vill kommer att få vara kvar. Vi förstår att handlarna verkligen brinner för Feskekôrka och hoppas att de vill vara med även i framtiden. Nu ser vi fram emot att göra Feskekôrka till en modern handels- och mötesplats, säger styrelseordförande Anders Sundberg.
– Vi måste självkritiskt konstatera att vi varit otydliga och därför oroat många göteborgare i onödan, fortsätter Anders Sundberg. Det handlar om att utveckla, absolut inte avveckla, fisk- och skaldjursverksamheten i Feskekôrka, skriver HIGABi ett pressmeddelande
Bakgrunden är att Feskekôrka måste stänga för en nödvändig upprustning efter sommaren 2020.
– Det här är ett tillfälle att ta Feskekôrka in i framtiden, säger Higabs VD Christer Svärd. Higab vill se fler restauranger, uteservering och fisk- och skaldjursförsäljning på nya sätt. Längre öppettider så att det är liv och rörelse över fler av dygnets timmar. Samtidigt ska vi vårda göteborgarnas ikonbyggnad.
Förutsättningarna för handeln i Göteborgs innerstad har försämrats.
– För vår del innebär det att vi måste vässa oss och bli bättre, säger Christer Svärd. Feskekôrka ska vara en del av stadsutvecklingen och bli ett självklart centrum i Rosenlundsområdet där det hänt mycket positivt de senaste åren. För att Feskekôrka ska överleva på lång sikt tror vi att det måste in en eller flera aktörer som kan vara med och ta ett helhetsgrepp. De som finns där idag är duktiga entreprenörer och eldsjälar och oavsett vilken inriktningen blir, kommer de ha alla möjligheter att få en plats.

Branschorganisation varnar för oseriöst larmbolag 
SäkerhetsBranschen polisanmälde den 7 oktober hemlarmföretaget Direkt Alarm Skaraborg (WWDirekt AB).
Företaget har bl.a vid upprepade tillfällen vilselett våra medlemsföretags befintliga kunder och på så sätt berett sig tillträde till deras hem.
Väl inne har de begärt att få se avtal, bytt abonnemang och tagit tusentals kronor för service som inte behövs. De har även sålt kameror till äldre personer som de uppger har inbyggd falldetektion – men som vid kontroll visat sig vara vanliga kameror.

Vi som branschorganisation ser allvarligt på den här typen av frågor och kommer att fortsätta arbeta för att få bort oseriösa företag från marknaden – bedrägeri, olaga intrång och andra dylika beteenden och brott kommer aldrig att accepteras skriver man på sin hemsida

– Vi har fått in ett 20-tal fall som vi polisanmält men vi tror att det också att det finns ett stort mörkertal, säger Joakim Söderström, vd för Säkerhetsbranschen

Fler mord med skjutvapen klaras upp i Göteborg än i Malmö
Under perioden 2015 till och med 2018 klarades vart tredje mord med skjutvapen i kriminell miljö upp i Göteborg. I Malmö ungefär vart tionde, enligt en studie från polisen.
Kriminologer har på uppdrag av polisen granskat samtliga mord med skjutvapen i kriminella miljöer i Stockholm, Göteborg och Malmö under perioden 2011 till 2018.

Det handlar om totalt 128 fall i de tre storstäderna under perioden. 61 ärenden i Stockholm, 38 i Malmö och 29 i Göteborg.
Studien visar på skillnader i andelen mord som klaras upp i de tre städerna.

För Malmös del hade man en relativt hög uppklarningsprocent – 30 procent under perioden 2011-2014. Det förklaras, enligt Mattias Sigfridsson, biträdande chef polisområde Malmö, med att man då hade en stor nationell förstärkning i och med den så kallade Operation Alfred, som inleddes efter flera dödsskjutningar.

Men under perioden 2015-2018 är andelen uppklarade mord i kriminell miljö nere i 11 procent. En förklaring är att omorganisationen 2015-2015 flyttade polisens mordutredningar från regional nivå, till polisområdesnivå, säger Mattias Sigfridsson.
– Vilket har gjort att vi fick bygga upp den kompetensen, och att vi också med en ökad frekvens inte hade tillräcklig resurs. Men vi vet också att karaktären i Göteborg har varit en annan. Morden i Stockholm och Malmö har varit av en svårare karaktär, säger han.

På vilket sätt kan såna här gängmord vara svårare i Malmö än i till exempel Göteborg?
– I Malmö har visat att man har tagit på sig kontakt för att utföra mord. Det skulle kunna vara ett exempel. Det finns ingen reell koppling mellan gärningsman och offer. Tillsammans då med avsaknad av anonyma vittnen och kronvittnen, datalagringsdirektivet som underkändes, och hemlig dataavläsning. Det är många ingredienser som gör att vi har haft problem att nå fram i den typen av ärenden som sker i gängmiljö.

Göteborg har gått åt motsatt riktning, jämfört med Malmö. Under perioden 2011-2014 var uppklarningsprocent för Göteborgs del 9 procent. Därefter, för åren 2015-2018, ligger den på 33 procent.
– När vi vet vilka personerna är och det har vi fått ett ganska bra grepp om, så vi riktar vår verksamhet och försöker plocka bort de som vi upplever spela en huvudroll i de här konflikterna, säger Erik Nord, chef för polisområde Göteborg.

Plocka bort, hur funkar det?
– Det som driver de här konflikterna är ofta pengar och då är alltid narkotika inblandad. Vi försöker hitta kopplingar mot narkotikabrott. För det är svårt att försöka att ta bort dom för själva dödsskjutningarna, för dels så är det inte de strategiska individerna som utför dödsskjutningarna, och sen är det väldigt svårt att knyta folk till skjutningar. Men det är betydligt enklare att plocka bort dem med hjälp av grova narkotikabrott.
För Stockholm var uppklarningsprocenten 25 procent 2011-2014 och 18 procent under 2015-2018.

Bert Karlsson fann stulna vagnar efter eget polisarbete
Entreprenören Bert Karlsson blev i somras bestulen på sju villavagnar, värda 2,8 miljoner kronor. Men nu är de tack vare hans egna detektivarbete återfunna. Två av dem hittades i Hindås.
Det här rapporterar Nya Lidköpingstidningen. Bert säger till tidningen att han gjorde en polisanmälan, men att förundersökningen lades ner. Han bestämde sig därför för att ta saken i egna händer.
Fem av vagnarna hittades bakom en lada i Olofström och två i Hindås.

Ungdomsgäng attackerade polisen med bangers
En polispatrull blev utsatt för stenkastning och fick "bangers" kastade på sig när de skulle kontrollera ett stökigt gäng i Nödinge Centrum på torsdagskvällen.
Det ska röra sig om ett gäng unga män som betedde sig stökigt en person ska vara gripen enligt polisens presstalesperson Peter Adlersson.
– Han är misstänkt för våldsamt motstånd och våld mot tjänsteman, säger Peter Adlersson.

Ingen gripen efter dubbelrån i Kungälv - polisen tittar nu på övervakningsfilm
I Kungälvstrakten skedde igår två rån i närheten av varandra, båda under pistolhot. Nu har polisen kommit över en övervakningsfilm och hoppas kunna komma vidare i sökandet efter förövarna.
Det var under torsdagskvällen som två rån skedde inom loppet av en halvtimme. Först ett rån i en livsmedelbutik utanför Kode 19:53, och sedan en till livsmedelsbutik i Kareby 20:12. Vid första rånet var det fyra personer inblandade, och vid andra tre. Platserna ligger knappt tio minuter ifrån varandra med bil och polisen misstänker att det kan finnas ett samband.
– Mycket pekar på det. Platserna ligger geografiskt nära och de har använt samma tillvägagångssätt, säger polisens presstalesperson Peter Adlersson.
Under båda råntillfällena användes en pistol och man fick med sig pengar, snus, cigaretter och en dator. Ingen person kom till skada.
Nu har polisen kommit åt en övervakningsfilm från en av platserna och man hoppas kunna komma vidare genom den eller annan teknisk bevisning. Ingen person är i nuläget misstänkt eller gripen.

Kvinna utsattes för mordförsök – kommunen anmäler sig själv
En kvinna knivhöggs efter ett besök på familjerätten i Lilla Edet. Trots att det fanns ett kontaktförbud mot expojkvännen, hade kommunen lämnat ut information till honom om när kvinnan skulle befinna sig på platsen för att skriva på ett vårdnadsavtal.
Trots att socialtjänsten hade kännedom om att det hade förekommit våld i nära relation och att det fanns ett kontaktförbud talade kommunen om för mannen när kvinnan skulle komma till familjerätten för att skriva på ett vårdnadsavtal.
Efter besöket knivhöggs kvinnan svårt på parkeringen utanför och fick föras till sjukhus med ambulanshelikopter.
Riskbedömning ska göras. Nya rutiner har nu uppförts inom kommunen gällande våld i nära relationer, bland annat om att flera handläggare ska göra en riskbedömning när de hanterar ärenden som rör våld i nära relationer. 
Enligt uppgifter hade kvinnan som knivskars polisanmält mannen tre gånger då han brutit mot kontaktförbudet utan att någon ingrep.

Två butiker rånade i Kungälv
I Kareby har en livsmedelsaffär blivit rånad på torsdagskvällen.
Fyra maskerade män ska ha kommit in i butiken och en av dem ska ha haft en pistol. Enligt de första uppgifterna har de fått med sig pengar, snus samt en dator.
Därefter har rånarna åkt från platsen i en bil. Polisen är på plats och söker i området. Inga personskador.
19.50 Polisens kriminaltekniker är på väg ut för att göra en undersökning på brottsplatsen. Ingen gripen.

Vid 20:12 larmades polisen om ännu ett väpnat rån mot en butik.
– Det ska ha handlat om tre män, varav en hade en pistol som han riktade mot butikspersonalen. De har roffat åt sig snus, cigaretter och pengar och sedan stuckit från platsen, i största sannolikhet med bil, säger polisens presstalesperson Peter Adlersson.
Han uppger också att någon eller alla tre gärningsmän ska ha varit maskerade.
Kan det finnas något samband mellan de här två händelserna?
– Det är väldigt nära mellan de två platserna så det är självklart något vi tittar på. Vi kommer att gå igenom signalement och tillvägagångssätt och så får vi se vad vi får fram.
Ingen person ska ha kommit till skada vid något av råntillfällena. I nuläget är ingen gripen, och polisen fortsätter att söka i området under kvällen.
– Vi har flera patruller i området och kollar av vägar och stoppar fordon för kontroll, säger Peter Adlersson.

Rånförsök mot butik i Vänersborg
En butik på Hedmansgatan har utsatts för ett rånförsök vid 17:40 på torsdagen.
Enligt uppgift ska det röra sig om en tyg och garnaffär som blivit utsatt. Två unga män har kommit in och visat upp ett pistolliknande föremål för personalen och försökt att tvinga till sig pengar från kassan. Detta lyckades de dock inte med utan sprang ut från butiken utan att få med sig något.
Rånarna ska enligt personalen vara mellan 15-17 år. Personalen ska vara oskadd men chockad.
Polis är på plats och arbetar med ärendet men ännu är ingen gripen.
19.30 En förundersökning om försök till grovt rån har inletts och brottsplatsen har spärrats av för en teknisk undersökning. Fortfarande ingen gripen.

Fängelse för våldtäkt, misshandel mm
Sex års fängelse för ett flertal brott för en 20-årig man från Sotenäs.
Den man i 20-årsåldern från Sotenäs som hotade, våldtog och misshandlade en kvinna i somras fick på torsdagen sin dom från Göteborgs tingsrätt – och det blev sex års fängelse.
Han var åtalad för försök till mord men tingsrätten ändrade rubriceringen till grov misshandel. Däremot menar tingsrätten att våldets omfattning, tillhyggen och skadornas allvar samt den långa tid som våldet pågick att han visat den råhet som gav rubriceringen grov misshandel.
Han döms för totalt tio olika brott, där grov misshandel, rån och olaga hot var en del av domen. Mannen var under 20 år när brotten begicks. Hade han varit äldre hade straffvärdet, enligt tingsrätten, varit nio års fängelse

Christina från Göteborg är bäst i Europa på värdskap
Göteborg är bäst i Europa på värdskap. Christina Bonnevier från Göteborgs Turistbyrå, som är en del av Göteborg & Co, har fått ta emot priset ECM TIC Hostmanship Award 2019 i Gent, Belgien. Hon är därmed bäst i Europa på att möta besökare.
– Jag tycker tävlingen är helt suverän som har fokus på de mjuka och mänskliga värdena i mötet med våra besökare. Det känns fantastiskt roligt och hedrande att vinna, säger Christina Bonnevier.
Annelie Karlsson är Christina Bonneviers chef och den som nominerade henne till priset. I sin nominering poängterar Annelie Karlsson att det är en livsstil att arbeta på en turistbyrå, att du är uppmärksam på vad som händer i staden och vilka besökarna är. De viktigaste mötena händer inte alltid inne på turistbyrån. Ett sådant möte ägde rum på Hedens parkeringsplats en morgon, ett möte som också var en del i Christina Bonneviers nominering.
– Jag mötte en utländsk familj som var här på besök, de hade inget kreditkort som fungerade i biljettautomaten. De var mycket tidspressade, på väg till ett möte. Jag erbjöd mig att betala deras halvdagsbiljett, men de var tveksamma då de ville betala tillbaka så snabbt som möjligt. Jag sa att de kunde komma in till Turistbyrån och fråga efter mig, vilket de också gjorde senare på dagen. De var jättetacksamma och lättade, säger Christina Bonnevier.
Utöver att vara Europas bästa turistinformatör är Christina Bonnevier också auktoriserad stadsguide och talar fem språk flytande; svenska, danska, engelska, spanska och franska. I hennes jobb ingår också att auktorisera stadsguider och att arbeta med destinationens turistsajt goteborg.com.
Göteborg & Co satsar på det personliga mötet genom stadens turistbyrå, som tar emot cirka 400 000 besökare per år. Bolaget satsar också på goteborg.com som ökar för varje år och har nästan 3 miljoner unika besökare årligen.
Det goda värdskapet är en kombination av digitala verktyg och mänskliga möten, det är inte antingen eller, utan både och, för bästa möjliga utfall. Med ett gott värdskap blir alla dessa besökare goda ambassadörer för Göteborg.
TIC Hostmanship Award delas ut av organisationen ECM European Cities Marketing som består av medlemmar från europeiska turistorganisationer. För att vinna priset som Europas bästa turistinformatör krävs en nominering av din chef, vinnaren utses sedan av TIC Expert Groups ledning som består av representanter från tio städer.
Priset delades ut i Gent den 24 oktober där Christina Bonnevier var på plats och tog emot det.  

Höstlov - Andras tonåringar dricker alkohol på föräldrafria fester
Många ungdomar känner ett grupptryck kring fester och festande. 
9 av 10 (91 procent) tonårsföräldrar tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med föräldrafria fester.

Endast 19 procent tror att det är vanligt att deras tonårsbarn dricker alkohol på föräldrafria fester. Det visar en undersökning* bland 3 335 föräldrar med barn mellan 13-17 år.
– Alkohol är en källa till oro för de flesta tonårsföräldrar. Det är lätt att tro att det bara är andras tonåringar som dricker alkohol. Men antagligen är din son eller dotter precis som sina kompisar vilket man som förälder behöver vara förberedd på. Snart är det höstlov och halloween och då ökar risken för att ungdomar kommer i kontakt med, och dricker, alkohol. Många ungdomar känner ett grupptryck kring fester och festande. Det är viktigt att ha en realistisk bild av vad som händer på föräldrafria hemmafester, säger Karin Hagman, vd på IQ.

Fler resultat från undersökningen
Drygt 2 av 3 (68 procent) föräldrar uppger att de pratar mer med sina barn om alkohol än vad deras egna föräldrar gjorde med dem när de var tonåringar.
Nästan 6 av 10 (59 procent) tror att deras egen alkoholkonsumtion påverkar deras barns inställning till alkohol.
– Det du som förälder gör och säger när det kommer till alkohol har stor betydelse för dina barn. Det är glädjande att så många föräldrar i dag uppger att de pratar mer med sina barn om alkohol än vad deras egna föräldrar gjorde med dem. Jag hoppas att föräldrar kan hitta underlag och information i Tonårsparlören som leder till ännu fler viktiga samtal om alkohol, säger Karin Hagman.

Fem tips till dig som är tonårsförälder
1. Ring och stäm av läget
Om dina tonårsbarn är ensamma hemma är det bra att ringa och kolla av läget under kvällen. Att ringa hem till din tonåring visar att du bryr dig. Tala gärna om i förväg att du tänker ringa så att ditt barn förstår varför.
2. Ta hjälp av andra vuxna
Ett problem med fester som urartar är att ungdomar inte vågar höra av sig till någon vuxen i tid. Därför kan det vara en bra idé att berätta för andra föräldrar eller grannar att ditt barn kommer vara ensam hemma. Någon vuxen i närheten kan kanske komma förbi och titta till ungdomarna under kvällen.
3. Hjälp till att säga nej
De flesta tonåringar vill faktiskt inte ställa till med någon jättefest bara för att föräldrarna är borta. Ofta är det kompisar eller folk runtomkring som trycker på, och då är det svårt att säga nej. Förklara att det ibland kan kännas knepigt, men att det egentligen är moget och smart att säga ifrån.
4. Prata om nätets risker
Ungdomar är allt mer uppkopplade och på nätet sprids saker snabbt och enkelt. Om man skriver att man är ensam hemma eller bjuder in till fest kan det lätt hamna hos fel personer. Prata gärna med din tonåring om innebörden av att publicera saker i sociala medier, och diskutera vilken typ av information som är lämplig att lägga upp.
5. Plocka bort alkoholen
Det är långt ifrån alla tonåringar som tar alkohol av sina föräldrar, men det händer. Har ni till exempel ett barskåp hemma kan det vara bra att låsa eller tömma det för att inte riskera att din tonåring eller någon av kompisarna gör det.
Handbok för tonårsföräldrar
Om man som förälder tycker att det känns svårt att öppna upp dialogen kring alkohol så finns boken Tonårsparlören till hjälp. Tonårsparlören finns att läsa på www.tonårsparlören.se, där finns även innehållet på engelska, som ljudbok och filmatiserat.
Se bifogat faktablad för ytterligare resultat från undersökningen.
*Norstat har på uppdrag av IQ genomfört en undersökning bland 3 335 föräldrar med hemmavarande barn mellan 13–17 år. Undersökningen genomfördes under perioden 27 mars–15 april 2019 via en webbpanel. 1 401 män respektive 1 934 kvinnor deltog.

Man åtalad för rattfylleri och olovlig körning i Kode och i Strömstad
En man född 1960 står åtalad för rattfylleri och olovlig körning i två fall.
Vid det första brottet har mannen kört personbil efter att ha intagit alkohol i sådan mängd att alkoholkoncentrationen i hans blod under eller efter färden uppgick till 0,29 promille. Det hände den 26 augusti 2019 på E6, Strömstad, Tanums kommun.
Han har vid samma tillfälle kört personbil utan att ha rätt till det då han inget körkort innehar. Mannen erkänner olovlig körning men förnekar rattfylleri i polisförhör.

Det andra åtalet gäller också grovt rattfylleri och olovlig körning då mannen kört personbil efter att ha intagit alkohol i sådan mängd att alkoholkoncentrationen i hans utandningsluft under eller efter färden uppgick till 0,61 milligram per liter. Det hände den 17 september 2019 på E6, Kodemotet i Kode,
Brottet bör bedömas som grovt eftersom alkoholkoncentrationen uppgick till minst 0,50 mg/l i utandningsluften. Som tidigare har mannen kört personbil utan att ha rätt till det. Mannen förnekar brott i polisförhör

Personal på vårdboende dödshotad efter strippvägran
En anställd på ett vårdboende i Vänersborg blev instängd och knivhotad av en boende efter att den anställda vägrat strippa för brukaren.
Personalen på ett vårdboende i Vänersborg skulle hjälpa en brukare att städa. I stället slutade det med att brukaren försökte tvinga den anställda att strippa. Nu har det här anmälts till arbetsmiljöverket.
Enligt anmälan var personalen inne hos den boende för att hjälpa till med städningen när den hotfulla situationen uppstod.
Personalen lyckades ta sig ut och klarade sig utan fysiska skador.

Personal på vårdboende dödshotad efter strippvägran
En anställd på ett vårdboende i Vänersborg blev instängd och knivhotad av en boende efter att den anställda vägrat strippa för brukaren.
Personalen på ett vårdboende i Vänersborg skulle hjälpa en brukare att städa. I stället slutade det med att brukaren försökte tvinga den anställda att strippa. Nu har det här anmälts till arbetsmiljöverket.
Enligt anmälan var personalen inne hos den boende för att hjälpa till med städningen när den hotfulla situationen uppstod.
Personalen lyckades ta sig ut och klarade sig utan fysiska skador.

Uddevalla först i regionen med sammanhållen journalföring
Från februari 2020 kommer Uddevalla kommun att fullt ut använda sammanhållen journalföring som första kommun i Västra Götalandsregionen och bland de första kommunerna i landet.
Det innebär att hälso- och sjukvårdsjournaler från kommunens hemsjukvård ingår i en gemensam e-hälsotjänst tillsammans med journaler från olika vårdgivare som sjukhus, vårdcentraler och rehabmottagningar.
Under ett antal år har kommunen haft tillgång till övriga vårdgivares journaler, men nu startar arbetet med att även lägga in hälso- och sjukvårdsjournaler från kommunens hemsjukvård i samma digitala system.
Sammantaget innebär det ett smidigare samarbete mellan sjukhus, primärvård och kommunens hemsjukvård. Oberoende av var i landet patienten har fått vård tidigare så kan man läsa alla journaler och säkerställa att patienten får rätt vård.
- Detta blir jättebra, hälso- och sjukvårdspersonal kan snabbare få reda på viktig information och det blir mer patientsäkert. Nu kan vi bistå sjukvården bättre, när kommunens hälso- och sjukvårdsjournaler läggs in i e-hälsotjänsten blir det ett effektivare arbete, säger Christer Fransson, avdelningschef för hälso- och sjukvård inom socialtjänsten.

Journalerna i det digitala systemet kan bara läsas av behörig personal som legitimerade sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter eller läkare. För att få läsa journalerna krävs även ett samtycke från patienten. Den patient som inte vill att en vårdgivare ska ha tillgång till samtliga journaler kan säga nej, då läggs en spärr in i systemet. Av sekretesskäl går det inte heller att skriva ut några journaler, men man kan ta del av innehållet genom att läsa i dem.
- Om det är fara för någons liv eller hälsa, till exempel om någon person är medvetslös och inte kan ge sitt samtycke, så går det att komma förbi denna spärr. Men då loggas allt och syns i efterhand, säger Christer Fransson.

Från februari blir det också möjligt för alla patienter som fått vård av kommunen att ta del kommunens hälso- och sjukvårdsjournaler genom att logga in via 1177 Vårdguidens hemsida 1177.se.
Den sammanhållna journalföringen kallas även Nationell patientöversikt (NPÖ). Det är bolaget Inera, som ägs av regionerna tillsammans genom Sveriges kommuner och landsting (SKL), som tillhandahåller den sammanhållna journalföringen.

Man står åtalad för grovt sexuellt övergrepp på barn och sexuellt ofredande
En man född 1977 står åtalad vid Uddevalla tingsrätt för grovt sexuellt övergrepp på barn och sexuellt ofredande.
Mannen skall ha i sin sommarbostad genomfört en sexuell handling med målsäganden som är född 2006. Mannen ska ha fört in sin hand under målsägandens trosa och berört hennes underliv. Det hände någon gång mellan
den 1 augusti 2017 och den 1 oktober 2017 på Smögen, i Sotenäs kommun.
Brottet bör bedömas som grovt eftersom mannen har utnyttjat sin ställning i förhållande till barnet samt missbrukat ett särskilt förtroende i förhållande till barnet. Gärningen har också med hänsyn till barnets låga ålder inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet.
Mannen står också åtalad för sexuellt ofredande då han sexuellt berört målsäganden, som vid tillfället var 11 år,
genom att hålla om henne bakifrån samt smeka henne på bland annat rumpan, magen och ryggen. Det hände den 1 oktober 2017 på XXL, Transportgatan Hisings backa, i Göteborgs stad.
Mannen förnekar brott

Passtillverkningen på Landvetter stängd 19 november
Tisdag 19 november kommer passtillverkningen på Landvetter att vara stängd under hela dagen, på grund av att gränspolisen  genomför en flytt till nya lokaler. Det går även att ansöka om provisoriska pass på Passcentralen i Göteborg.

Polis fick stopp på bilist efter vinglig färd på E6 
Polis skickas till E6 Kareby klockan 08:04 på onsdagsmorgonen efter samtal om en vinglande bil, södergående riktning. Enligt uppgift från inringaren, en ledig polis, ska fordonet förutom att vingla även pendla i hastighet. Den lediga polisen ligger bakom fordonet, och kan löpande uppge bilens position. Färden fortsätter söderut på E6, passerar Kungälv, och föraren kör sedan av vid Ringön. Polispatrull som beordrats för får syn på bilen, och föraren, en man, kontrolleras.
Han visar tecken på påverkan av narkotika, och misstänks sakna behörighet att köra. Han tas med av polis för provtagning, och är nu misstänkt för grov olovlig körning, drograttfylleri samt narkotikabrott genom eget bruk.

Trollhätteborna kan vänta sig skattehöjning
Det blir inga nya nedskärningar i Trollhättan nästa år, det säger den styrande majoriteten i Trollhättan som nu i stället vill höja skatten med 80 öre.
 – Vi vill inte fortsätta skära i välfärden, då blev valet att höja skatten, säger kommunstyrelsens ordförande Paul Åkerlund (S).
Moderaternas oppositionsråd Peter Eriksson däremot tycker inte att en skattehöjning löser problemen.
– Jag är väldigt kritisk till att man höjer skatten utan att ta tag i de grundläggande problemen. Vi hade velat konkurrensutsätta flera verksamheter, säger Peter Eriksson (M).

Sex båtmotorer stulna på kort tid
Sex båtmotorer har stulits från Edsviks hamn utanför Grebbestad, den senaste tiden. Senast stal tjuvarna ett jättebyte på närmare 300 kilo – och enligt Thomas Andersson på polisen pekar allt på att stölderna är organiserade.
– Jag tror det här är organiserat. Det är en hel del logistik kring det här, säger Thomas Andersson, på polisens båtsamverkan Väst.
Ligorna är enligt polisen till stora delar från Östeuropa. De är organiserade, spanar längs hamnar, och slår till i grupp.

När de säkrat bytet så förs båtmotorerna till olika depåer runt om i landet.
– Vi har haft flera gömmor med båtmotorer i Ljungskile. Detta eftersom tjuvarna vet att vissa båtmotorer har spårsändare, berättar Thomas Andersson, och fortsätter:
– Man låter batteriet på dessa spårsändare dö ut, och för därefter båtmotorerna ut ur landet.
Thomas Andersson på polisen berättar även att ligorna härjar som värst under våren och hösten, men på senare tid, med anledning av de milda vintrarna, ser man en förändring i stölderna.
– Numera stjäls det under stora delar av året, säger han.

Man anhållen för skottlossning i Uddevalla nekar till brott
Den man i 25-årsåldern som greps på måndagskvällen misstänkt för skjutningen mot en villa i Herrestad nekar till brott.
Det var vid 02-tiden natten till måndag som boende i Herrestad hörde flera skott och larmade polisen. De kunde konstatera att mellan 10-15 skott skjutits mot en bostad och en bil, en händelse som polisen rubricerar som mordförsök.
Sent på måndagen greps en man i 25-årsåldern misstänkt för skjutningen. I ett första förhör nekar han till brott.
– Vi har haft ett kort förhör där han delgavs misstanke. Han förnekar, säger Sten-Rune Timmersjö, chef för grova brott i Trollhättan.

Gullmarsledens vägfärja skadad i flytdocka
Vägfärjan Neptunus, som normalt trafikerar Gullmarsleden är skadad.
Vägfärjan ligger Landskrona för ett planerat underhåll, och under natten mot måndag slutade pumparna i flytdockan att fungera vid ett strömavbrott – vilket ledde till att dockan fick slagsida, skriver Trafikverket på sin hemsida.
Vägfärjan har fått omfattande skador på bland annat propellrar.
Färjetrafiken på Gullmarsleden kommer dock inte att påverkas, eftersom vägfärjan Gullbritt redan satts in som reserv under det planerade underhållsarbetet.

Två döms till fängelse för försök till knivmord
I maj knivhöggs en man i en lägenhet i Uddevalla så illa att han fick livshotande skador. Nu döms två män i 20-årsåldern till fyra, respektive 4,5 års fängelse för bland annat försök till mord.
De döms också för att ha misshandlat samma man några dagar tidigare, för att få honom att betala en påstådd skuld, och sedan rånat både honom på pengar och saker. I samband med detta ska en av gärningsmännen skjutit mannen i benet med en soft air gun.
I domen från Uddevalla tingsrätt är det även tre andra unga män som döms till skyddstillsyn för en rad andra brott, bland annat för flera mopedråd och ringa narkotikabrott.

Så blir nya skatten på plastbärkassar
Tre kronor per bärkasse och 30 öre per liten plastpåse för frukt och grönt – det blir skatten på påsar, enligt regeringens lagrådsremiss. Skatten träder i kraft 1 maj nästa år och är en följd av januariavtalet mellan C, L och regeringen.
Tre kronor blir skatten på bärkassar när du handlar mat i fortsättningen. Och 30 öre kommer varje liten plastpåse du brukar ha frukt och grönsaker i att kosta.
Det framgår av regeringens lagrådsremiss på skatteförslaget.
Förslaget är en följd av januariavtalet mellan regeringen och Centerpartiet och Liberalerna. Och det är de senare som särskilt drivit kravet på skatt på plastkassar, inte Miljöpartiet, som inte är särskilt förtjust i förslaget.
Skatten, som ska träda i kraft 1 maj nästa år, tas ut med tre kronor per plastbärkasse. I dag kostar en sådan redan mellan två och tre kronor i butiken, så priset för kund kommer att hamna runt fem kronor.
Förutom plastpåsen för matvarorna vid kassan, blir det en skatt på 30 öre på de små genomskinliga rackarna som används för frukt och grönsaker.

Bättre tillgång till influensavaccin i år
Förra säsongen blev många utan influensavaccin. Nu har regionerna köpt in mer vaccin och tillverkarna har större lager för att möta efterfrågan.
Årets influensasäsong närmar sig. Förra året rådde stor brist på vaccin i många regioner, eftersom fler än väntat ville bli vaccinerade, men i år tror Folkhälsomyndigheten att vaccinet ska räcka.
– I år har regionerna beställt mer vaccin och även vaccinleverantörerna har en större beredskap och har större lager av vaccin så att det inte ska uppstå en bristsituation även i år, säger Mia Brytting, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.
Trots vaccinbristen var det mer än en miljon 65-åringar och äldre som vaccinerades, vilket är en ökning med två procent jämfört med säsongen innan.
Från den 19 november erbjuds riskgrupper och äldre att få vaccin genom regionerna.

Yngre man svårt knivskuren i Lerum
Strax efter klockan 02 under natten mot söndag så larmades polisen om att en ung kille blivit knivskuren vid Lerums station. Innan polisen kom till platsen hade en anhörig till den knivskurne lastat in honom i en bil och kört mot en akutmottagning i Göteborg.
– Han ska ha tappat medvetandet under färd, men ska inte vara livshotande skadad, säger polisens prtesstalesperson Thomas Fuxborg.
De misstänkta gärningsmännen, två unga män, flydde brottsplatsen på moped. De kunde senare gripas av polis  i Partille. Mopeden som de använde är tagen i beslag, säger Thomas Fuxborg.
Flera personer ska ha bevittnat knivdådet och polisen genomförde flera vittnesförhör på plats.
Vad som föranlett knivattacken är i nuläget oklart. De två unga männen är nu misstänkta för grov misshandel.

Stort bråk i Vänersborg med knivar och knogjärn
Ett 20-tal personer hamnade i bråk på torget i Vänersborg under natten mot söndag. Knivar, knogjärn och bälten användes, enligt polisen.
Det var vid 01:30-tiden under natten mot söndag som polisen larmades till torget vid fontänen i Vänersborg, där ett 20-tal personer hamnat i bråk.
Flera personer skadades och en bil blev sönderslagen.
– Det fanns bälten, knivar och knogjärn på plats men ingen har fått några allvarliga skador som vi fått kunskap om, säger polisens presstalesperson Thomas Fuxborg.
Polisen har upprättat fyra anmälningar gällande misshandel och en anmälan gällande skadegörelse på bil.
– Vi vet inte vem som är skyldig och vem som är offer ännu, säger Thomas Fuxborg.

Knivhuggen i ryggen och rånad 
En man blev under natten mot söndag rånad av tre personer vid hållplatsen på Seminariegatani centrala Göteborg. 
Polisen larmades om personrånet strax efter klockan 04 natten mot söndag.
Tre, för offret okända, personer hade då rånat en ensam man på jacka, plånbok och mobiltelefon. Enligt polisen knivhöggs rånoffret i ryggen i samband med rånet.
Mannen fördes till sjukhus. Skadeläget är för närvarande oklart.

Fyra allvarligt skadade i bråk
Fyra män i 25-årsåldern skadades vid ett bråk i Mölndal på lördagskvällen. Vid Katrinebergsskolan är det bråk mellan två olika grupperingar av ungdomar och i samband med bråket är det fyra killar som blir knivskurna. Två av dessa tar sig på egen hand till Mölndals sjukhus och två körs till Sahlgrenska sjukhuset. Ingen gripen och platsen spärras av i avvaktan på teknisk uindersökning.
Enligt polisen rör det sig om allvarliga skador men läget är stabilt för samtliga.
En förundersökning pågår och polisen håller nu förhör med vittnen och inblandade. Ingen misstänkt gärningsperson har gripits.

Man gripen i Färgelanda för skadegörelse med yxa
En person larmade polisen omkring 19-tiden på lördagen då han, enligt uppgift, blev hotad  av den misstänkte gärningsmannen med en yxa som dessutom användes som tillhygge mot fönster och dörrar i en fastighet.
Den misstänkte gärningsmannen greps av polisen i närheten av fastigheten i Färgelanda men gjorde våldsamt motstånd vid gripandet.
– Den misstänkte gärningsmannen är inte i skick att förhöras just nu, säger Tobias Land, jourhavande förundersökningsledare i Västra Fyrbodal.
Mannen, som är medelålders, är nu misstänkt för olaga hot samt skadegörelse. Enligt polisen var den misstänkta gärningsmannen och offret bekanta med varandra men ingen hotbild finns med sedan tidigare. Ingen person ska ha blivit allvarligt skadad vid händelsen.
 

Man rånad och misshandlad i svarttaxi
Vid Rosenlund, Locketorp i Skövde är det en allmänhet som anträffar en blodig man som blivit misshandlad klockan 03.48 natten till lördagen. Denne uppger för polisen inmnan han körs tioll sjukhus för vård att han tagit en svarttaxi från Skövde och i taxin ska han blivit misshandlad av flera personer och blivit av med sin mobiltelefon, klocka samt ring.

Vägarbetare på  Marstrandsvägen vädjar om hjälp från polisen
Bilister som kör mot rött och struntar i avspärrningarna är ett stort problem när det byggs nytt på Marstrandsvägen. Därför har man nu vänt sig till polisen för att få bukt på problemet.
Bygget av en ny gång- och cykelbana på Marstrandsvägen orsakar långa köer och väntetider. Detta har gjort att många bilister tappar tålamodet och då kör mot rött eller på andra sätt uttrycker sitt missnöje.
Utöver de tidigare åtgärderna med rödljus och sänkta hastigheter, så har man nu vidtagit ytterligare ett antal åtgärder. Bland annat har man nu även kopplat in polisen. Trafikverket hoppas nu att polisens närvaro skall få folk att lugna ner sig.

Man avled efter frontalkrock på Stallbackabron
En man i 50-årsåldern har har avlidet efter den frontalkrock med en lastbil som inträffade på Stallbackabron i riktning mot Vänersborg under fredagseftermiddagen.
Mannens anhöriga är underrättade.
Lastbilschauffören ska ha kunnat ta sig ut ur lastbilen på egen hand och har förts till sjukhus med ambulans, men ska inte vara allvarligt skadad

Ung man knivdödad i Göteborg
Vid Bergslagsgatan bakom Centralstationen är det en man i 20-årsåldern som blir knivskuren i halsen och avlider senare på sjukhus klockan 03:28 natten till lördagen.
Detta sker på en parkeringsplats i närheten av en festlokal mellan Centralstationen och Bertgslagsgatan.
På plats är det mycket folk och en man ligger ner på marken samt blöder kraftigt från halsen.
Han tappar medvetandet snabbt och polispatrullen på plats försöker hålla mannen vid liv fram till dess att ambulanspersonal anländer. Mannen körs till sjukhus där han avlider efter en stund.
En man i 20-årsåldern pekas ut som gärningsman och grips på platsen. De personer som befinner sig på platsen, nio stycken får följa med till polisstationen för förhör.
Kniven som användes anträffas vid platsen och tas i beslag. Platsen spärras av för teknisk undersökning. 

Kungligt krigsskepp kan ha hittats utanför Strömstad
Efter en veckas dykningar vid ett skeppsvrak utanför Daftö i Strömstad kan arkeologer nu konstatera att skeppet är från 1700-talet och antagligen ett av de galärskepp som sänktes i det Nordiska kriget 1719.
Sommaren 1719 sänktes skepp i Karl XII:s flotta vid Daftö strax utanför Strömstad. Anledningen var att svenskarna inte vill att krigsskepp skulle falla i fiendens händer.
I veckan dök bland annat marinarkeologer vid vraket vid Daftö. Vraket ligger på sex meters djup och det verkar relativt välbevarat efter 300 år på havets botten.

Socialtjänsten – ringde fel pappa
Socialtjänsten i en västsvensk kommun fick in en orosanmälan mot en familj med flera barn. När socialtjänsten skulle informera pappan till ett av barnen ringde de fel.
Det var i början av oktober som socialtjänsten fick in en orosanmälan mot en barnfamilj i Västsverige. Barnen i familjen hade olika pappor, och när kommunen skulle informera en av dem om vad som hänt gick något fel.
I stället för att ringa den aktuella pappan ringde den en av de andra fäderna och berättade om anmälan och uppgifterna i den.
Nu har kommunen Lex Sarah-anmält sig själva för sekretessbrott. Enligt den har misstaget inte fått några allvarliga konsekvenser för familjen.

Man i 40-årsåldern lovade barn prylar för sex – misstänks för nya övergrepp
Den man som är misstänkt för att ha lovat minderåriga pengar och prylar i utbyte mot sex, misstänkts nu för flera nya övergrepp.
Mannen, som är i 40-årsåldern, sitter redan häktad misstänkt för flera fall av våldtäkt mot barn i Västra Götaland. Han var tidigare misstänkt för övergrepp vid åtta olika tillfällen, men nu väcks nya misstankar om ytterligare nio övergrepp.
Enligt åklagaren Malin Melin ska mannen ha fått kontakt med barnen via nätet, och sedan lovat dem pengar eller prylar i utbyte mot sex. Mannen nekar till brott.

Skolpersonal misshandlad av elev i Kungsbacka
Polis har skickats till en skola i Kungsbacka efter larm om att en ur personalen blivit slagen av en elev. Larmet inkom till polisen klockan 10.29. Personen uppges blöda från huvudet. Den skadade har förts till sjukhus.
Polis skickades till en gymnasieskola i Kungsbacka efter larm från en anställd som uppgav sig ha blivit slagen av en elev. Den slagne personen ska ha blött från huvudet.
– Skolpersonalen ska ha fått ett slag mot huvudet eller ansiktet och har förts till sjukhus, säger polisens presstalesperson Anna Göransson.
Polis finns på sjukhuset och håller förhör med den skadade samt dokumenterar skadorna.
Den misstänkte gärningspersonen, som är myndig, har hämtats till förhör. Händelsen rubriceras som misstänkt våld mot tjänsteman.
 

Chans till promenad i nya Gullbergstunneln
Lördagen den 26 oktober klockan 11-14 har du möjlighet att besöka en av Göteborgs nya tunnlar - Gullbergstunneln.
Om du har befunnit dig i området kring Gullbergsvass under de senaste åren så har du säkert lagt märke till bygget av Gullbergstunneln. Tunneln går längs E45 mellan Stadstjänarebron och Falutorget, se karta nedan, och väntas bli helt färdig 2021.
Öppet hus
Redan i november öppnas dock det norra röret för trafik, och med anledning av det bjuds nu allmänheten in på visning av detta tunnelrör.
Visningen sker lördagen den 26 oktober klockan 11-14, och då har du bland annat möjlighet att titta och känna på material som tunneln är byggd av, provsitta i maskiner, se en film om hur tunneln vuxit fram samt höra mer om Göteborgs framtida stadsutveckling.
På plats finns också personer från både Trafikverket och Göteborgs Stad som du kan ställa frågor till.

Taxichaufför gripen för rån
En polispatrull skickas till centrala Floda, där en man uppger att han blivit rånad på sin mobil natten till fredagen
Rånet ska ha skett i samband med att mannen åkte taxi från Göteborg till Floda. I samband med att mannen ska lämna taxin i centrala Floda, börjar taxichauffören att leta igenom mannens fickor.
I samband med det tillgriper han mannens i-phone mobil. Mannen tar sig hem, varifrån polis larmas klockan 04.20. Genom att använda funktionen hitta min i-phone, kan denna positioneras till Heden i Göteborg. Polispatrull skickas, och bilen anträffas. I bilen finns mannens tillgripna mobil, och en man, taxichauffören, grips sm misstänkt för rån.

Man gripen efter att ha gått berusad med ett svärd på Landvetter
En man har gripits på Landvetter resecentrum utanför Göteborg och misstänks för brott mot knivlagen efter att ha burit ett svärd.
Mannen som är i 30-årsåldern sitter just nu hos polisen för tillnyktring efter att ha gripits. Polisen fick vid 17-tiden idag samtal om en man som gick runt med ett svärd på resecentrumet i Landvetter.
– Det var inte så dramatiskt som det låter, han svingade det inte eller så, men han var berusad, säger Martin Hallberg, vakthavande befäl på polisregion Väst.
Mannen är misstänkt för grovt brott mot knivlagen samt narkotikabrott genom eget bruk och innehav.
Imorgon kommer mannen att förhöras.

Matfattigdomen är utbredd i Göteborg
Fattigdomen har många ansikten. Under torsdagen, på internationella fattigdomsdagen, släppte Stadsmissionen sin fattigdomsrapport.
Under fem års tid har alla stadsmissioner runt om i landet varit med och gjort mätningar med bäring på fattigdom. Det har resulterat i Stadsmissionens fattigdomsrapport.
Åsa Vilu, områdeschef för sociala området på Stadsmissionen i Göteborg, berättar att två tredjedelar av alla insatser går till mat.
 – Det handlar om människor som lever på långvarigt försörjningsstöd. Människor som har svenskt medborgarskap och det är ofta barnfamiljer, säger hon.
I Göteborg delar Stadsmissionens olika verksamheter ut närmare 100 000 måltider per år.

Det finns även andra aktörer från Stora Höga som förser folk med mat i Göteborg .
Ett av de ställena matställen hemlösa och fattiga kan besöka är "Trappa Ned" i Göteborg, och  som har ca 600 matgäster i veckan. Man delar även ut matpaket till fattiga familjer.
En del av den mat som serveras och delas ut kommer regelbundet från Stora Höga i Stenungsunds kommun av privata aktörer i sammarbetemed företagare på orten.

Regeringsbeslut: Muslimsk skolledare ett hot mot rikets säkerhet
En tidigare ledare för en friskola i Västsverige ska utvisas.
Det beslutet tog den svenska regeringen på torsdagen och hänvisade till att mannen anses vara för farlig för att få vistas i Sverige.
Men exakt vad han har gjort är hemligt.
Skolledaren är en av sex muslimska ledare som under våren togs i förvar av Säkerhetspolisen som menar att männen bidrar till radikalisering och är ett hot mot rikets säkerhet. Dagens beslut är det första slutgiltiga beslutet kring de sex männen.
Regeringen kommer inte  att kommentera beslutet idag.
Beslutet sekretessprövas just nu och har ännu inte lämnats ut, men ansvarig handläggare på Justitiedepartementet bekräftar  att alla överklaganden avslogs och att mannen ska utvisas, i enlighet med det ursprungliga beslutet från Migrationsverket.
Skolledaren bedömdes av Migrationsverket inte kunna utvisas till sitt forna hemland. Säkerhetspolisen hade begärt att regeringen skulle ompröva det beslutet, men även det överklagandet avslogs i och med dagens beslut.
Hemligt vad mannen gjort
Det är lagen om särskild utlänningskontroll som ger Migrationsverket – eller i slutändan regeringen – möjlighet att utvisa människor. Kravet är att personen antingen utgör ett hot rikets säkerhet, eller att han eller hon kommer att begå eller medverka till terroristbrott.
Men vad mannen har gjort har regeringen hemligstämplat och när SVT Nyheter begärt ut handlingar från såväl regeringskansliet som från Migrationsverket och Migrationsöverdomstolen är långa stycken övertäckta som hemliga. Och hos Säkerhetspolisen, som gjorde den ursprungliga ansökan till Migrationsverket om att skolledaren skulle utvisas lägger man locket på.
Säkerhetspolisen.
”Allvarlig rättssäkerhetsbrist”
Mannens advokat Anwar Osman har tidigare uppgett för SVT Nyheter att han är mycket kritisk till beslutet att utvisa hans klient men även han har belagts med munkavle och får inte diskutera fallet närmare. I ett dokument som advokatfirman lämnat in till regeringen framträder dock delar av den hårda kritiken.
”Det är en genomgående mycket allvarlig rättssäkerhetsbrist att det som görs gällande är så generellt formulerat att NN inte kan bemöta dessa påståenden, vilket också förstärks av att innehållet påståendena inte konkretiseras eller underbyggs med bevisning.

Polis stoppade förberedelse för rån
Vid Överåsparken griper polisen två män som varit synliga vid Kobbarnas väg iklädda rånarluvor klockan 10:38 i Göteborg.
De sitter i parken och försöker gömma sig men vid upptäckt försöker de springa från platsen utan att lyckas. 
De misstänks för förberedelse till rån och vapenbrott. Rånarluva, tramadoltabletter och en patron tas i beslag.
Texten uppdateras

Förslag på att 24-åringar i Västra Götaland ska inte längre få gratis tandvård
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen föreslår att den fria tandvården för 24-åringar i Västra Götalandsregionen ska upphöra från den 1 januari 2020.
Den föreslagna förändringen är en anpassning till den nationella nivån om fri tandvård till och med 23 års ålder.
Förslaget ska behandlas i regionstyrelsen och slutligt beslut fattas av regionfullmäktige.
 

Man står åtalad för vårdslöshet i sjötrafik, narkotikabrott och olaga frihetsberövande i Kosterfjorden
En man står åtalad vid Uddevalla tingsrätt för vårdslöshet i sjötrafik, narkotikabrott och olaga frihetsberövande.

Mannen skall enligt åtalet ha brustit i gott sjömanskap genom att inte iaktta den omsorg och varsamhet som till förekommande av sjöolycka betingats av omständigheterna och på så sätt utsatt sig själv och medpassagerare för fara.
Mannen har också i narkotikapåverkat tillstånd, begett sig till sjöss med dåligt fungerande motor, underlåtit att följa kustbevakningens uppmaning att följa dem till säker hamn och istället, trots dålig väderlek med stark vind och hög sjö, fortsatt segla båten vilket lett till roderhaveri med påföljd att båten
blivit manöveroduglig och varit mycket nära att driva på grund i hård sjö.'

Båten har därutöver inte varit sjövärdig med hänsyn till att det bl.a. saknats flytvästar för samtliga ombord, motorns funktion varit bristfälligt och mannen har under resans gång slagit sönder vhf-radion. Mannen har även vid åtminstone ett tillfälle underlåtit att hålla säker kurs i det att han försökt ramma kustbevakningsbåten KBV 307 som tvingades göra en kraftig undanmanöver för att undvika kollision. Det hände under kvällen och natten mellan den 25 januari 2019 och den 26 januari 2019 på bl.a. Kosterfjorden i Strömstads kommun.

Mannen har också olovligen innehaft 1.40 gram cannabisharts, som är narkotika.
Den åtalade mannen har även berövat en annan man friheten genom att med den mannen ombord bege sig till sjöss trots att detta inte varit överenskommet och därefter under flera timmars tid och med mycket dåligt väder till havs vägra att låta den mannen att lämna båten trots uppmaning att göra så.
Den åtalade mannen förnekar brott.

Soptunna för havet i gåva från Uddevalla hamn
I förra veckan fick kommunens gatu- och parkenhet en flytande soptunna avsedd för havet i gåva från Uddevalla hamn. Uppfinningen heter Seabin och kan samla upp skräp ur vattnet.
Uddevalla hamn överlämnade en soptunna avsedd för havet till Uddevalla kommun.
- Det är jättekul att vi fått detta i gåva, vi är väldigt tacksamma. Seabin är en smart uppfinning och den ligger helt i linje med vårt arbete att se till att mindre skräp och plast hamnar i havet, säger Fredrik Stengavel, chef för gatu- och parkenheten.
Seabin är ungefär som en normalstor papperskorg, som kan placeras i vattnet intill kaj och tömmas från land. Soptunnan flyter i vattnet och skapar en virvelström som gör att det som flyter på ytan fångas upp och sugs in i den.
- Vår tanke är att installera denna soptunna till våren, gärna centralt placerad i Bäveåns utlopp nära Bohusläns museum. Vi tror att det kan vara en bra plats med ett naturligt flöde där vi kan se hur den fungerar och hur ofta den behöver tömmas, säger Fredrik Stengavel.
Soptunnan Seabin överlämnades officiellt av Rolf Jonsson, styrelseordförande för Uddevalla hamnterminal, i torsdags förra veckan.

Svevia får grönt ljus för bergtäkt vid Lane Ryr trots protester
De boendes protester mot en bergtäkt i Lane Ryr hjälpte inte.
Det statliga bolaget Svevia fick under tisdagen klartecken från Mark- och miljödomstolen för en bergtäkt i området.
Tillståndet innebär att Svevia får bryta högst 450 000 ton berg per år i 20 år. I området får de även tillstånd till att tillverka asfalt och krossa berg samt lagra rena schaktmassor.
Däremot sa domstolen nej till lagring och återvinning av betong, tegel, klinker och keramik.
Protesterna från invånare i Lane Ryr handlar om att de är oroliga för vattenföroreningar, buller och tunga transporter på länsvägen till bergtäkten.
I domen påpekas att buller från krossen inte får överskrida gällande ljudnivåer och att detta ska mätas regelbundet av företaget och att bullerskydd ska sättas upp om det behövs.
Även Västvatten har varit kritiska till bergtäkten eftersom de varit oroliga för vattenskyddsområdet. Men här menar domstolen att föroreningar som olja från bergtäkten ska renas i en anläggning så att detta inte läcker ut.
Skälet till att Svevia vill bryta berg i Lane Ryr beror på att det hittat ett stort fynd av tät granit som de kan utvinna råmaterial till bland annat vägar.

Fyra döms för kidnappning i Lysekil
Fyra män döms för att ha medverkat i en kidnappning av en man i Lysekil i april. Offret för kidnappningen lurades sent en kväll att åka till ett garage, där han för en stund blev instängd i en container och hotad.
Under de närmaste dagarna efter kidnappningen blev offret även utsatt för utpressning och tvingades att ta stora lån hos finansbolag i både Sverige, Norge och i Danmark genom att ta lån på nästan 700 000 kronor.
En 31-årig man döms till fängelse i tre år och fyra månader för människorov, olaga hot och grov utpressning, samt för stämpling till människorov mot ett annat offer vid ett senare tillfälle i Lysekil.
Då stoppades den planerade kidnappningen av polisen, som fått nys om det hela via telefonavlyssning. 
Åklagaren vill att mannen skulle utvisas från Sveroige, men det slapp mannen..
Tre andra män döms till fängelse i ett eller 1,5 år för medverkan i kidnappningen vid garaget. Alla fyra har nekat till brotten.

22 nya tulltjänstemän till gränsen mot Norge
Nu stärker Sverige tullgränsen vid Norge. 22 nya tulltjänstemän ska bland annat jobba med att stoppa smuggelligor.
Störst är förstärkningen på gränsstationen i Svinesund. Där rustar man upp med tio nya tjänster. Fem av dem ska jobba med deklaration av den legala handeln. Den andra halvan ska utföra kontroller, spana civilt och göra tillslag.
– Det här är efterlängtat, säger Tony Magnusson, chef för tullens brottsbekämpning i västra Sverige.
Bakgrunden är ett permanent budgettillskott på 110 miljoner som Tullverket får från regeringen. Pengarna ska gå till att utöka personal, men också till att köpa in effektivare teknisk utrustning.
Totalt är det en förstärkning med 120 nya tulltjänstemän runt om i landet, och för Svinesunds del betyder det alltså ytterligare tio tjänster.
Något som välkomnas av så väl som den svenska som norska tullchefen.
– Det här är positivt. Vi samarbetar bra med svenska tullen, och det är samma trafik vi har att göra med. Det är många som smugglar och det är mer än nog med jobb för bägge länderna, säger den norska tullchefen Wenche Fredriksen.
I nuläget håller två personer på att utbildas till tulltjänstemän som ska jobba på den svenska gränsen mot Norge. Ytterligare åtta personer kommer att utbildas vid början av året. Tanken är att regeringens satsning kommer att ge resultat redan 2021.

Bomb hittades på hotellrum – Trollhättebo åtalas
Den man i 20-års åldern från Trollhättan som är åtalad för att haft en kraftig hemmagjord bomb i Stockholm är nu även åtalad för misshandel och olaga hot mot en familjemedlem.
Rättegången kommer hållas i Vänersborgs tingsrätt. Mannen, som är i 20-årsåldern häktades i februari tidigare i år, för att ha förvarat en kraftig hemmagjord bomb på ett hotellrum i Bromma i Stockholm. Det uppmärksammade fallet kommer att avgöras i Vänersborg tingsrätt, där mannen nu står åtalad misstänkt för förberedelse för allmänfarlig ödeläggelse samt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor.
I väntan på rättegången frisläpptes mannen och åkte då hem till Trollhättan, där han enligt åtalet misshandlade en familjemedlem, som han också enligt åtalet har hotat.
Rättegången i bägge fallen mot mannen kommer att ske i Vänersborgs tingsrätt i slutet av oktober.
 Mannen förnekar brott.

Fem pojkar gripna efter att ha rånat en 16-årig pojke
På Lilla Munkebäcksgatan i Göteborg har en 16-årig kille blivit rånad.
Han uppger för polisen klockan 15:54 på måndagseftermiddagen att 5-6 killar i ungefär samma ålder som han själv har hotat honom och tvingat till sig jacka, mobiltelefon, klocka m.m.
Det finns inga uppgifter om tillhygge eller personskador.
Efter att ha fått ett bra signalement på rånarna kunde polisen en stund senare kontrollera och gripa fem killar, 15-16 år gamla, misstänkta för rånet. En jacka är tagen i beslag. Polisen kommer att även att titta på om de gripna kan kopplas till ytterligare rån i området.

Kvinna åtalas för grovt förtal av restaurangchef 
En kvinna född 1989 står åtalad vid Uddevalla tingsrätt för att ha på McDonalds facebooksida lagt upp en länk till en artikel i Expressen som handlar om att en person i arbetsledande ställning vid aktuell tidpunkt var misstänkt för barnpornografibrott. Därtill har hon skrivit mannens namn och adress samt
"Jag som småbarnsförälder funderar ifall jag någonsin kommer att vilja ta min familj på någon utav era två restauranger till franchisetagarens som låter den misstänkte pedofilen arbeta kvar som restaurangchef."
Samma kväll har kvinnan via telefon vid två tillfällen ringt upp McDonalds restaurang och uppmanat en anställd att gå in och titta på facebooksidan eftersom "mannen var en pedofil som antastade barn" eller uttryck av liknande innebörd samt frågat om mannens partner arbetade på restaurangen och uttalat "har ni inget emot att hon jobbar där när hon är ihop med mannen som är pedofil" eller uttryck av liknande innebörd.
Hon har även lagt en kopia av artikeln, varpå hon skrivit mannens namn, i ett antal brevlådor tillhörande mannens grannar.
Det hände någon gång mellan den 3 oktober 2017 och den 17 oktober 2017 i Västra Götalands län. Uppgiften var sådan att den kunde förväntas utsätta mannen för andras missaktning.
Brottet bör bedömas som grovt eftersom uppgifterna genom sitt innehåll och spridning varit ägnade att medföra allvarlig skada.
Förhör med den tilltalade kvinnan som förnekar brott
Mannen yrkar skadestånd av kvinnan med 15 000 kronor.

Stor ombyggnad av Olskroken påverkar tågtrafiken
En viktig fas i ombyggnaden av knutpunkten Olskroken närmar sig.
Nya växlar och spår ska på plats mellan vecka 42 och 44. Det kommer att märkas i omgivningen och tågtrafiken kommer att påverkas.
Mycket ska stämma när avancerade moment ska utföras mellan 17 oktober klockan 00.00 och 3 november 24.00.
Arbetet kommer att pågå dygnet runt. Det som kan uppfattas som störande är spontning, pålning och spårriktning.  
– Det krävs en minutiös planering eftersom många moment ska utföras under en så kort period, säger Jenny Karlsson projektledare för Olskrokens planskildhet. 
Arbetena kommer också att påverka tågtrafiken som passerar Olskroken, till och från Göteborgs central torsdag 31 oktober till söndag 3 november.
–  Trafiken kommer att reduceras under denna period och i många fall ersättas med buss, säger Madelene Frödell, chef för avdelningen Trafik på Trafikverket. Det påverkar till exempel tåg mellan Stockholm och Göteborg. Vi rekommenderar att man kontaktar sitt tågbolag för detaljerad information om sin resa. Anledning att vi gör detta under höstlovet är att pendlingstrafiken inte är lika omfattande som vanligt, fortsätter Frödell. 
Det blir en bättre järnväg när den högtrafikerade och hårt belastade järnvägsknuten Olskroken byggs om. Här kör fjärr- och regiontåg, pendeltåg och godståg in och ut ur Göteborg. Mer än 600 tåg per dygn samordnas.
– Det är inte bara in till Göteborgs central som det blir mer plats att köra tåg på, detta är Västsveriges knutpunkt och i förlängningen får hela landet nytta av moderniseringen, säger projektledare Jenny Karlsson.

Polis hittade knark och vapen vid razzia – två häktas
50 poliser gjorde en de största razziorna i närtid och hittade både knark och vapen på flera ställen i Kronogården, Sylte och Lextorp. Nu har två män häktats misstänkta för grovt vapenbrott och grovt narkotikabrott.
Tillslaget ledde till tolv gripanden, varav två män nu häktats. De övriga tio är släppta på fri fot men brottsmisstankarna kvarstår. Det hela handlar om ett gäng som hanterat en större mängd narkotika, där även vapen har hittats.
Kammaråklagaren Jonas Arvidsson vid riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet vill i övrigt inte uttala sig om insatsen, men säger att männen häktades under söndagen och att insatsen i Trollhättan varit planerad under en lång tid.

Lastbilsförare stoppad -  misstänkt för rattfylleri
Polispatrull skickas till E6, där en anmälare uppger att hon legat bakom en lastbil som framförts vingligt vid lunchtid på måndagen. Lastbilen har efter ett kortare uppehåll på rastplats Torpasjöarna åter kört ut på E6 norrut. Anmälaren ligger åter bakom lastbilen, som vinglar kraftigt, och position förmedlas till polispatrull på väg. Polis kan stoppa lastbilen på E6 mellan Varla och Särö. Lastbilschauffören blåser positivt för alkohol. Han tas med för provtagning misstänkt för rattfylleri.
 

Preem förbereder utbyggnad trots avslag
Trots att Mark- och Miljööverdomstolen inte avgjort om det får bli någon utbyggnad som planerats, så sker ändå förberedelser för utbyggnaden under det pågående underhållsstoppet. Det senaste året har tillbyggnadsplanerna, enligt Preem, omarbetats.

Det var 2016 som Preem skickade in sin ansökan om att bygga ut raffinaderiet för motsvarande 15 miljarder kronor. I de handlingarna står det att utbyggnaden skulle ge fördubblade koldioxidutsläpp.  Eftersom koldioxidutsläppen ska minskas i EU och i Sverige, så är ökningen kontroversiell. Utbyggnadsplanerna ska nu närmast behandlas av Mark- och Miljööverdomstolen och därefter av regeringen.
Det senaste året har tillbyggnadsplanerna, enligt Preem, omarbetats.
Inför miljöprövningen i Mark- och Miljööverdomstolen och senare av regeringen, uppger oljekoncernen Preem att raffinaderiutbyggnaden i Lysekil kommer att leda till att koldioxidutsläppen bli 2,2 miljoner ton per år istället för 3,4 miljoner ton.
Tidigare skulle till exempel tillbyggnaden ske vid sidan om nuvarande raffinaderi, men i de omarbetade planerna ska projektet nu också kunna byggas in på ett annat sätt med bland annat rör i nuvarande raffinaderianläggning.
Preem säger sig också uppge i handlingarna som kommer att skickas in till domstolen före sista oktober, att man också ska använda sig av något som beskrivs som att fånga in koldioxidutsläpp.
Utbyggnaden för 15 miljarder för att kunna utvinna mer bränsle ur råoljan, håller alltså på att planeras om.
– Vi kommer att komplettera vår ansökan med ytterligare information och till Mark- och Miljööverdomstolen som de tar med i den fortsatta behandlingen som kommer att behandlas i början av nästa år, säger raffinaderichefen Peter Abrahamsson.

Väktare blev jagad av ungdomsgäng i Lysekil
En väktare blev jagad av ett ungdomsgäng på mellan sju och åtta personer på Badhusberget i Lysekil på lördagskvällen, enligt polisen.
Händelsen ska ha inträffat när vakten patrullerade i området nära en förskola vid elvatiden på lördagskvällen.
Väktaren fick fly från ungdomsgänget och larma polisen klockan 22:46. När polisen kom till platsen var ungdomsgänget försvunnet och ingen kunde gripas.

Ungdomsgäng attackerade man i personbil - förd till sjukhus
En bilist kör Norrby Tvärgata i höjd med Norrbyskolan i Borås när ett ungdomsgäng börjar kasta saker på hans bil på lördagskvällen. Föraren, en man stannar bilen och frågar vad de håller på med. Då attackerar ungdomarna som uppges vara 10-15 personer bilen.
När de är klara med bilen ger de sig på föraren och börjar misshandla honom, kraftigt.
Föraren lyckas till sist fly från platsen springande och möter då en polispatrull klockan Kl 21.35.
När polisen kom till platsen för misshandeln så var bilen sönderslagen. Polisen kör föraren till sjukhus. Föraren har kraftiga skador på bl a käke och huvud.
Hans käke var avslagen och även tänder utslagna och han har nu opererats på Sahlgrenska
Polisen återvänder till brottsplatsen och den nu sönderslagna bilen tas i beslag. Ingen gripen i nuläget.

Asylsökande ska inte längre få välja bostadsort och samtidigt få bidrag
Asylsökande ska inte längre kunna bosätta sig var de vill och fortfarande få bidrag. Detta är ett förslag från regeringen. De nya reglerna ska gälla i 32 kommuner – och Uddevalla och Trollhättan är några av de 32 kommuner som undantas av  den så kallade EBO-lagen som råder idag, där asylsökande själv har möjligheten att välja var man vill bo, med bibehållen ersättning.

Från och med sommaren 2020 kommer asylsökande inte att få någon dagersättning om de bosätter sig på egen hand i vissa socialt utsatta områden. Det är innebörden av en av punkterna i fyrparti-överenskommelsen mellan regeringspartierna, Centern och Liberalerna.
– Det vi vill komma åt är ju framför allt de områden där man haft stora problem med trångboddhet med sociala problem och också en problematik för kommuner att över huvud taget kunna planera, säger justitieminister Morgan Johansson.
 
I dag kan alla asylsökande välja mellan att bo på Migrationsverkets anläggningsboenden eller ordna boendet på egen hand. Men från sommaren 2020 kommer den som väljer att ordna egen bostad i vissa områden som klassas som socioekonomiskt utsatta att få en indragen dagersättning från Migrationsverket.
Det handlar för ensamstående om 71 kronor om dagen. För en familj med två vuxna och två barn rör det sig om drygt 6 000 kronor i månaden som då dras in, enligt Morgan Johansson.

– Så det här blir ett starkt incitament för att i stället stanna på asylboendet under den här tiden tills du får, om du får, ett uppehållstillstånd och sen anvisas till en kommun, säger han.
 
32 kommuner kommer att beröras av de nya reglerna. Det är kommuner som regeringen sedan tidigare ringat in och som alla har del-områden som bedöms vara socialt utsatta. Bland kommunerna finns bland annat Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala.

De här kommunerna kommer enligt justitieministern att själva få anmäla specifika områden med bland annat hög arbetslöshet och trångboddhet, där asylsökande alltså ska nekas ersättning om de väljer att bosätta sig där.
Debatten om hur och var asylsökande bor har varit livlig under lång tid. Vänsterpartiet är nu enda riksdagsparti som inte vill begränsa dagens villkor för asylsökande som väljer eget boende.
Christina Höj Larsen är partiets migrationspolitiska talesperson och hon tror inte att effekten av den nya regleringen kommer att bli det man önskar från politiskt håll.

– Jag tror att man kommer att fortsätta bo med dem man känner redan för att man vill ha ett nätverk, men att man kommer att vara fattigare, säger Christina Höj Larsen.
Kristdemokraterna har motionerat om att skärpa kraven på dem som väljer egen bostad, villkoret ska vara att man kan visa upp ett värdigt boende. Moderaterna är beredda att stödja ett förslag om att skrota den så kallade EBO-lagen. Även Sverigedemokraterna vill avskaffa möjligheten till eget boende eller undanta vissa kommuner.
I Södertälje, som länge haft ett mycket stort flyktingmottagande, har socialdemokraten och kommunstyrelsens ordförande, Boel Godner, krävt att möjligheten till eget boende, avskaffas helt och hållet. Hon tycker att det som nu presenteras är ett litet steg på vägen, men inte mer än så.

– Vill vi ha ordning och reda i flyktingmottagandet, då måste EBO-lagen avskaffas helt, säger Boel Godner. 

Regeringens beslut om strandskydd
Länsstyrelsens beslut om utökat strandskydd meter har överklagats till regeringen. Nu har regeringen fattat beslut i ärendet.
I september 2016 beslutade Länsstyrelsen om ett utökat strandskydd. Det beslutet överklagades och nu har regeringen fattat ett beslut i ärendet.
Vad innebär beslutet
Områden inom 100 meter från strandlinjen som var undantagna strandskydd innan 2016 får inte det utökade strandskyddet, då regeringen upphäver länsstyrelsens utökning inom dessa områden.
Däremot gör regeringen ingen ändring för utvidgade strandskydd för övriga områden 100-300 meter från strandlinjen. Länsstyrelsens beslut om utvidgat strandskydd från 2016 står därmed fast. Detta innebär att de områden där strandskyddet har utvidgats, 100-300 meter från strandlinjen, omfattas av Länsstyrelsens nya utökade strandskyddsregler.
Länsstyrelsen håller på att uppdatera sina kartor med de nya stranskyddszonerna. Det beräknas vara klart i november.
Avslutningsvis kan noteras att regeringen på grund av formella skäl inte har tagit upp alla överklaganden som kommit in till prövning. Regeringen prövar inte heller yrkanden om ersättning.
Frågor
Frågor om regeringens beslut hänvisas till Länsstyrelsen i Västra Götaland, telefon 010-224 40 00.
Relaterad information
Länsstyrelsens karta

Personrånen ökar markant i Göteborg
Antalet anmälda personrån i Göteborg har ökat med drygt en tredjedel de senaste fem åren, det visar nya siffror som polisen tagit fram.
Till och med september i år anmäldes 713 personrån i Göteborg.
– Man ska komma ihåg att detta är brott som kränker integriteten väldigt mycket för de som blir utsatta, så det är ett bekymmer, säger Erik Nord, chef för polisområde Storgöteborg.
De senaste fem åren har antalet anmälda personrån ökat med 34 procent. Och de flesta personrånen sker i centrum och i nordost enligt polischefen Erik Nord.
– Det är grupper av personer som ger sig på ensamma män. Det senaste har det varit berusade män som blir påhoppade och bestulna på mobiltelefoner och jackor, säger han.
Hur många av rånen klarar ni upp? 
– Vi har en grupp i city som jobbar med de här rånen, och de klarar upp rätt många fall. Eftersom det ofta är samma gärningsmän kan vi klara upp många ärenden.

Man intvingad i skåpbil i Göteborg
En man i 20 års åldern intvingades in  i en skåpbil i centrala delarna av Göteborg på torsdagskvällen. Han blev sedan misshandlad och frånstulen värdesaker. Skall ha varit flera män i bilen.  Mannen släpptes sedan av i Guldheden. Ingen gripen eller misstänkt. Anmälan gällande människorov.

Tonåringar misstänks för att ha förberett mord
I samband med att de tre unga männen greps i ett skogsområde hittade polisen även ett automatvapen och ammunition. Nu har de tre tonåringarna begärts häktade, misstänkta för att ha förberett ett mord i Göteborg.
– Det jag kan bekräfta är att tre personer har begärts häktade misstänkta för grovt vapenbrott och förberedelse till mord, säger åklagaren Linda Wiking.
De tre misstänkta, som greps i söndags, och kan ha kopplingar till ett av de kriminella nätverken i Göteborg.

Polisen gjorde stor knarkrazzia i Trollhättan
Polisen gjorde under torsdagsförmiddagen tillslag mot flera adresser på Kronogården i Trollhättan.
Insatsen gjordes efter en längre tids spaningsarbete i området.
– Vi har primärt letat efter narkotika och vapen, säger Rickard Fremark, lokalpolischef i östra Fyrbodal. Vi har gripit ett antal personer, mer kan jag inte berätta nu.
Under dagen fortsätter den stora polisinsats i Trollhättan. Polispatruller, hundpatruller och insatsstyrkan är på plats..
Ett antal husrannsakningar har gjorts på olika adresser. Polisen har tagit ett antal fynd i beslag, och flera personer har gripits.
– Jag kan inte gå ut med exakt hur många husrannsakningar eller personer det rör sig om, av utredningstekniska skäl. Samma sak gäller fynden, säger Rickard Fremark.

Satsningen på fler poliser kräver plats för fler gripna
Det är högt tryck på arresten i Göteborg. På polisen är man orolig för hur det ska finnas plats för fler omhändertagna i takt med att det blir fler poliser i tjänst.
Antal intagna på polisarresten i Göteborg har ökat med 35 procent sedan 2013. I år är det än mer ansträngt då polisen fått ta hand om fler berusade personer som tidigare fick hjälp av Tillnyktringsenheten som stängde i början av året. I år har polisen tvingats prioritera och ibland inte omhändertagit exempelvis berusade personer i brist på plats.
– Man kan vara väldigt nöjd med att vi ska bli 10 000 fler medarbetare till år 2024 men det kommer också få effekter på allting runtomkring, säger Christian Brattgård chef för arresten i Göteborg.
Nu är ett orosmoment hur det ska bli i framtiden när det ska tillkomma 10 000 fler poliser till år 2024 i hela landet som kommer innebära fler omhändertagna. Detta kommer alltså innebära ökat tryck på arresterar men också häkten och anstalter.
– Polisen har mer pengar att röra sig med än vad man någonsin har haft så jag utgår ifrån att man nu fördelar de mycket stora ökade anslag på ett sådant sätt att man klarar också arrestsidan säger Justitieminister Morgan Johansson.

Ökade grundlöner för sjukvårdspersonal i Västra Götaland
Politikerna är överens - sjukvårdpersonalen har lägre löner i regionen än i andra delar i landet. Detta vill man nu ändra på.
Under tisdagen diskuterades sjukvårdspersonalens grundlöner i regionfullmäktige och socialdemokraternas förslag; att regionen ska ta fram en handlingsplan för att höja sjukvårdslönerna antogs.
Vårdpersonalen i Västra Götalandsregionens löner ligger under rikssnittet.
– Vårdpersonalen har en tuff arbetssituation och får dessutom sämre lön i vår region, säger socialdemokraten Janette Olsson som ligger bakom förslaget.
Moderaterna röstade emot liksom Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet, men moderaten Linn Brandström berättar att de egentligen är överens:
– Vi menar att vi redan nu prioriterar frågan, det vi måste lösa är hur vi ska kunna finansiera den här satsningen, säger Linn Brandström.
Socialdemokraterna vill avsätta 600 miljoner kronor som ska tas från regionens överskott medan moderaterna vill att det ska lösas inom ram och att administrationen ska slimmas

Stor polisinsats mot butiker i Vänersborg
Det har pågått en större polisinsats i Vänersborg under dagen. Polisen grep personerna i samband med att man gjorde kontroller i flera butiker. Även gränspolisen har deltagit i insatsen. Polisen har gripit två personer som är misstänkta för penningtvättsbrott.
– Vi har hittat över 100 000 kronor i kontanter, som vi måste ta reda på var ifrån de kommer, säger Tobias Land, jourhavande förundersökningsledare hos polisen i Trollhättan.
I övrigt är polisen fåordiga om insatsen, men menar att det ska ha handlat om rutinkontroller.

Sex rumäner gripna för misstänkta stölder och häleri
Vid rastplats Torpasjöarna i Kungsbacka griper polisen sex rumänska medborgare misstänkta för grova stölder alternativt häleri.
Vid 03-tiden natten till onsdagen upptäcker polisen att det står en parkerad skåpbil parkerad vid Torpasjöarna och inga personer vid bilen.
Polisen bevakar skåpbilen och vid 03.40 tiden kommer det en annan skåpbil och en personbil som parkerar bredvid den andra skåpbilen. Polispatrullen bestämmer sig för att kontrollera sällskapet av sju personer som kommer till platsen.
En av de sju springer från platsen och saknas fortfarande. De övriga sex grips av polisen misstänkta för grov stöld alternativt häleri. Vid kontroll i skåpbilarna och personbilen anträffas mängder med saker, bland annat finare verktyg som antas vara stulna.
Polisen är intresserade av att få in tips om en ensam blöt man som befinner sig i området runt Torpasjöarna. Vid iakttagelser ring 112.

Man avtvingad sin bil under rån
Vid Länsmansgården i Göteborg är det en man som blir avtvingad sin bil, en röd Renault Clio. Polisen får larmet klockan 01.51 natten till onsdagen.
Det är några män med uppdragna luvor och iklädda mörka kläder som tilltvingar sig mannens bil. Under rånet blir mannen slagen med något pistolliknande föremål. 
Detta är ett av flera rån där man stulit fordonet i samband med rån i Göteborg senaste tiden

830 studenter går på höstens polisutbildning
Tre veckor efter höstens kursstart går 830 studenter på polisutbildningen vid de fem utbildningsorter som bedriver utbildningen. Totalt går det cirka 3000 studenter på polisutbildningen.
– Vi kan se att antalet studenter vid polisutbildningen fortsätter öka och intresset att söka till oss är väldigt högt, vilket är positivt eftersom vi ska växa och bli betydligt fler medarbetare, säger Stefan Wehlin, gruppchef vid HR-kompetens hos polisen.
Flera satsningar har gjorts för att öka antalet platser på polisutbildningen. I januari i år startades polisutbildningen på två ytterligare två lärosäten, vid Malmö universitet och vid Borås högskola. Numera finns utbildningen på fem platser i landet. Antalet distansutbildningsplatser utökades samtidigt från 100 till 172 stycken per termin.
Ny antagningsprocess
I januari 2020 införs också en ny antagningsprocess som innebär att det går att ansöka löpande året runt.
– Förutom att den nya antagningsprocessen gör det möjligt att söka till polisen när som helst under året, minskar också tiden från ansökan till antagning. Tidigare tog det cirka 30 veckor, men kommer nu ta avsevärt kortare tid, säger Stefan Wehlin.
För att nå Polismyndighetens mål om närmare om 40 000 polisanställda till 2024 planerar polisen för att ta in cirka 2000 studenter per år under kommande år.
Om antagningsprocessen
Ansökan till polisutbildningen kommer från januari 2020 ske löpande, till skillnad från tidigare år när ansökan bara kunde göras vid två tillfällen per år, i juni och i november.
Utbildningsstart kommer fortsatt att ske två gånger per år, i augusti och januari.
Antagningskraven och testerna vid prövningen är oförändrade.
De sökande bokar en egen tid för prövningen.
Till höstterminen 2020 utökas distansutbildningsplatserna ytterligare till 197 platser.

11-åring rånad i Göteborg
En 11 år gammal pojke uppges blivit utsatt för ett rån i Härlanda i Göteborg.
Polisen får samtal från en förälder till pojken klockan 16:10, på tisdagen som uppger följande. 
Pojken ska ha uppehållit sig på en en innergård i Härlanda. En man som uppges varit i ca 20-årsåldern ska ha kommit fram och tryck någon typ av föremål mot pojkens rygg/sida, möjligen en kniv. Han bar en sk huvtröja och var på det sättet maskerad.
Gärningsmannen tillgriper sedan en mobiltelefon och försvinner från platsen. Det finns inga uppgifter om att pojken fått några fysiska skador.
Polisen är på väg till platsen för att tala med både föräldrar och pojken. Händelsen ska ha inträffat ca 45 minuter före det att polisen fått vetskap. Kl 16.35: Polis på plats, anmälan om rån upprättas på ovan uppgifter.  

Nytt hotell med 40 våningar beslutat
Hotell Gothia Towers fjärde torn i Göteborg får upp till 40 våningar och en tunnel till den kommande järnvägsstationen vid Korsvägen. Totalt får hotellet 1.600 rum.
I februari 2015 stod bygget av Gothias tredje torn färdigt, men nu är alltså ett fjärde torn redan på gång.
Det tornet beräknas ha cirka 400 hotellrum, restauranger och mötesytor. Tillsammans med befintliga rum får Gothia cirka 1.600 hotellrum.
Detaljplanearbetet inleds nu och Svenska Mässan beräknar att bygget ska stå klart år 2025. En tunnelförbindelse från Västlänkens nya station vid Korsvägen direkt till mässan och det fjärde tornet ingår i planen.

Man i Uddevalla står åtalad för grovt barnpornografibrott mm
En man född 1987 står åtalad vid Uddevalla tingsrätt för grovt barnpornografibrott.
Mannen skall enligt åtalet ha på tre datorer, i sin bostad, innehaft 75 barnpornografiska bilder, varav 5 bilder visar barn som utsätts för särskilt hänsynslös behandling
samt 94 barnpornografiska filmer med en sammanlagd speltid på i vart fall 25 timmar och 59 minuter, varav 75 stycken med en speltid om 23 timmar och 21 minuter visar barn som utsätts för särskilt hänsynslös behandling. Det hände
den 7 mars 2019 i Uddevalla kommun.
Brottet bör bedömas som grovt eftersom innehavet avsett barnpornografiskt material som innehåller övergreppsmaterial där barn utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt genom att bl.a. utsättas för penetrationer av vuxna och avbildas med kroppsvätskor på sig vilket utgör dokumentation av verkliga
övergrepp. Mannen har även genom att fildela medverkat till att barnpornografiskt material har spridits till andra.
Mannen erkänner brott i polisförhör.

Skogslyckan i Uddevalla kommer att bli ett äldrecentrum
Skogslyckans vård- och omsorgsboende kommer under de närmaste åren successivt att omvandlas till ett äldrecentrum med flera olika boendeformer. De som idag bor på Skogslyckans vård- och omsorgsboende kommer att få bo kvar. 

Ett äldrecentrum med tillgång till många olika boendeformer har varit ett önskemål från flera pensionärsorganisationer. När både trygghetsboende, aktivitetscenter, hemtjänst och vård- och omsorgsboende finns på en och samma plats ökar möjligheten för de äldre att skapa sig ett socialt kontaktnät och lära känna nya personer. Hemtjänstens personal kommer på sikt också att samlokaliseras med personalen på Skogslyckans vård- och omsorgsboende. Det innebär att den dag en äldre behöver byta till ett boende med mer omfattande vård, så behöver omställningen inte bli så stor eftersom man möter samma personal.

Skogslyckans vård- och omsorgsboende kommer på sikt att inrymma flera olika slags boenden med behovsanpassat stöd.
- Vår inriktning är att skapa olika boendenivåer utifrån det behov den äldre har – exempelvis trygghetsboende, trygghetsboende med hemtjänst, nattillsyn, lagad mat – för att sedan när behoven blir större kunna flytta till vård- och omsorgsplatser i samma område. Det här är en process över lång tid och ingen boende kommer att behöva flytta ut från Skogslyckans vård- och omsorgsboende, säger Ann-Charlott Gustafsson, ordförande socialnämnden.

Närmast i tiden ska 44 lägenheter övergå till att bli ett trygghetsboende på Bidevindsvägen. Det är Uddevallahem som äger och genomför förändringar i dessa lägenheter. När ombyggnationen är klar ska även dagverksamheten på Skogslyckans vård- och omsorgsboende utvecklas till en mötesplats för alla med en aktivitetssamordnare, enligt samma modell som Ryttaren café och aktivitetscenter i centrum.

Socialtjänsten kommer även att se över möjligheten att skapa 2-3 enheter (våningsplan) för demensboende på Skogslyckans vård- och omsorgsboende, för att skapa ett bättre och mer anpassat stöd. Även detta är en långsiktig process.
- Vad gäller vår personal både på Skogslyckans vård- och omsorgsboende och i hemtjänsten, så kommer ingen att bli uppsagd på grund av dessa förändringar. Tvärtom, vi behöver alla våra duktiga medarbetare, säger Marion Vaern, avdelningschef socialtjänsten. 

Kvinna rånad och misshandlad
Ett larm inkommer om en kvinna som har blivit misshandlad/möjligt rånad vid Kvillebäcken på måndagskvällen.
Polis larmas till parkeringen vid Cykelhuset, Backavägen.
En kvinna ska ha blivit misshandlad på platsen och möjligen även fått sin bil till viss del sönderslagen. Även ambulans larmas till platsen då man inte vet skadeläget på kvinnan.
På väg till platsen får polisen ytterligare uppgifter om att gärningsmännen, möjligen två män ska ha tagit en väska.
När väl polis kommit fram så uppger kvinna som det handlar om att hon kommit ut till sin bil och då möts av två yngre män/killar som står vid hennes bil.
De rycker ifrån henne en väska och krossar samtidigt en ruta på hennes bil. Hon har själv inte blivit utsatt för något våld.
De båda gärningsmännen springer sedan från platsen i riktning mot Jysk. Polisen söker i närområdet men ännu är ingen gripen.  
 

Två pojkar får fängelse och utvisas efter våldtäkter
Två pojkar född 1999 och Afghanska medborgare fick idag sin dom vid Uddevalla tingsrätt för två fall av våldtäkt där de tvingat flickorna till sexuella handlingar.
Våldtäkterna skall ha ägt rum den 23 juli i år i på ett stödboende i Uddevalla där en av pojkarna bodde. Den andra pojken bor hos bekanta i Uddevalla.
Den ena pojken skal ha ansökt om asyl den 14 december 2015 som avslogs den 4 oktober 2017. Beslutet vann laga kraft den 10 juli 2019.
Den andre pojken beslöt Migrationsverket att utvisa till Afghanistan den 1 november 2017
Männen döms till ett år och fyramånaders fängelse var, samt att betala skadestånd på 115 000 kronor var till de utsatta kvinnorna. Av beloppen avser 100 000 kronor för kränkning och 15 000 för sveda och värk. Den åtalade utvisas också från Sverige i 10 år efter fängelsestraffen. Mannen sitter häktad till domen har vunnet laga kraft då risk för flykt föreligger.

Åklagaren överklagar dom på 2-års fängelse för Lysekilsmordet till Hovrätten
En äldre mans död i Lysekil i våras blir nu ett fall för hovrätten i Göteborg. Mannens hustru dömdes i Uddevalla tingsrätt till två års fängelse för dråp. Men åklagaren hade yrkat på tio års fängelse för mord, och har nu överklagat domen.
Kvinnan, som är i 70-årsåldern, uppger att hon och maken var överens om att ta sina liv. Hon skar också sig själv, men överlevde. Mannen var svårt sjuk, och enligt kvinnan blev paret mycket dåligt bemötta av hemtjänsten. Hon medger att hon vållat makens död, men ser det som en gärning av barmhärtighet.
Tingsrätten ansåg i sin dom att kvinnan utfört gärningen enligt sin makes önskan.
Men åklagaren har hävdat att det inte finns bevis för att mannen ville dö, och att han dessutom kan ha varit för dement för att uttrycka en sådan vilja.

Man sköt mot polis i Härryda
En man som mår psykisk dåligt har förskansat sig i sitt eget hus i Rävlanda med vapen Klockan 13:00 på måndagen.
I huset förutom han själv är det två hundar som vistas. Ingen annan person befinner sig i huset och ingen har kommit till skada.
Polisen är på plats och har spärrat av området runt huset. Förhandlare försöker etablera kontakt med mannen. Han har skjutet flera skott inne i huset där fönster har krossats bland annat.
Polisen åkte till Rävlandaskolan och informera om det faktiska läget och skolan får fatta ett beslut på åtgärd.  
Updatering 13.15
Mannen har skjutit mot polis men ingen träffad. En förundersökning gällande försök till mord har inletts. 
Uppdatering 13.27
Mannen är gripen misstänkt för försök till mord. I samband med att mannen stod och laddade sitt hagelgevär sköt polisen verkanseld mot mannen och han kunde gripas. Mannen är inte skottskadad men polis har skjutit verkanseld mot mannen.

Idag börjar rättegången mot sex unga män gällande bilbränderna på Frölunda torg
På måndagen inleds rättegången mot sex unga män och tonårspojkar som misstänks för grov skadegörelse eller medhjälp till grov skadegörelse. Tre av dem är åtalade även för våldsamt upplopp , misstänkta för inblandning i omfattande bilbränder i stadsdelen Frölunda i augusti 2018..
Alla de misstänkta nekar till brott, men åklagaren anser sig ha tillräcklig bevisning i form av bland annat dna-spår, filmer och vittnesmål.
Chefen för lokalpolisområde Syd i Storgöteborg, Dan Winth, menar att bilbränderna förra sommaren var långt ifrån något pojkstreck.
– Den händelsen är kopplad till den grova organiserade brottsligheten som finns i området. Det är unga män som figurerar i de här miljöerna som vi tror har begått brotten.
– Det är ett sätt för de här unga människorna att försöka påverka situationen på något sätt. Det kan vara reaktioner på polisens arbete, det kan vara en hämnd mot samhället från deras sida, säger Dan Winth.
Totalt var det minst ett 70-tal bilar i Frölunda som blev brända eller sönderslagna på kvällen den 13 augusti. 
 

Göteborg - Man misshandlad och bortförd i sin bil
I Kortedala, blir en man blir grovt misshandlad och bortförd i bil. Larmet kommer till polisen klockan 02:20 natten till måndagen
Mannen blir grovt misshandlad av ett flertal personer. Han förs sedan bort i en bil. Mannen anträffas närområdet liggandes i bilen och förs med ambulans till sjukhus för vård. Två män kan gripas efter en stunds spaning i området.
En förundersökning gällande grov misshandel samt olaga frihetsberövande har inletts.

Nu blir det stöd till unga tjejer dygnet runt med ny app
Chattsamtalen till Tjejjouren Väst har mer än fördubblats på ett år. För att möta tjejernas behov av stöd lanseras nu en ny app som de kan vända sig till även när jouren har stängt
Den 11 oktober är det den internationella flickdagen.
Det uppmärksammar Tjejjouren Väst genom att lansera deras nya app Stella.
Man har arbetat fram en app tillsammans med bland annat psykologer och kuratorer som nu är klar för lansering. En app som både ska kunna ge stöd, övningar för att sänka stress och ångest och ge tillförlitlig fakta.

65 chattsamtal i veckan
Sexuella övergrepp, våld och tankar på att ta sitt liv är bara några av anledningarna till varför unga tjejer hör av sig till Tjejjouren Väst. För ett och ett halvt år sedan hade de ungefär 30 samtal i veckan. Nu är det uppe i 65 per vecka.

De vanligaste samtalen
Problem hemma eller med kompisar, skolstress och stark ångest. Men det är också väldigt vanligt med sexuellt våld ofta av någon i deras närhet. Aappen kommer också att vara bra för att hitta kontaktvägar till andra, och ge information om hur ett polissamtal kan gå till till exempel.

Internationella flickdagen är en av FN:s internationella dagar och instiftades 2011. Initiativet kom från början av barnrättsorganisationen Plan för att uppmärksamma flickors utsatthet och rättigheter i världen.

Man rånad – förd till sjukhus med ambulans
En man i Göteborg blev rånad och misshandlad under söndagsmorgonen.
Mannen fick föras med ambulans till sjukhus.
Det var strax efter halv fem på söndagsmorgonen som polisen fick larm om ett rån i centrala Göteborg.
– Någon hjälpte honom på plats, och han kunde berätta att han blivit rånad och slagen, säger polisen presstalesperson Jenny Widén.
Mannen fördes till sjukhus med ambulans. I nuläget är skadeläget oklart. Det är i nuläget oklart vad som hänt och hur många personer som rånat mannen. Ingen är ännu gripen.

Personrån i Uddevalla
I Dalaberg blev en man blivit slagen och rånad på kontanter av tre personer klockan 00.16 natten till lördagen. En av gärningsmännen har en kniv. Det finns inga uppgifter om allvarliga personskador. Efter rånet springer gärningsmännen från platsen, i nuläget är ingen gripen.

Två personrån under natten i Göteborg
I Kungsparken har en person blivit rånad på sin plånbok av tre unga män klockan 01.13, varav någon med kniv. Gärningsmännen springer mot Pedagogen och polis som söker i området anträffar en man som stämmer in på signalementet. Mannen som har på sig målsägandes tillhörigheter grips misstänkt för rån. Inga personskador.

Rån nr 2. På Storgatan blir en person rånad på sin halskedja av fyra personer, varav någon med kniv klockan 04.26. Inga kända personskador. Polis söker efter gärningsmännen i området och flera personer kontrolleras. I nuläget är ingen gripen.

Jysk stänger alla butikerna i Sverige den 20 oktober
Möbel- och sängjätten Jysk stänger alla 145 butikerna i Sverige söndagen den 20 oktober.
Orsaken - Företaget ska ha personalfest för de 1 300 medarbetarna i Gothia Towers i Göteborg. Företaget grundades i Århus, Danmark, för 40 år sedan av Lars Larsen, som nyligen gick bort.
– Vi kommer att ha personalfesten på lördagskvällen, men eftersom vi har personal från Kiruna ned till Trelleborg som ska kunna ta sig hem efter festen så håller vi stängt på söndagen, säger pressansvariga Sandra Martinsson.

Protester mot miljondumpning av jord utanför Backamo
Skanska planerar att lägga en miljon kubikmeter jord i en deponi utanför Backamo. Något som upprör de närboende.
Det handlar framför allt om jordmassor från Göteborgsregionen som Skanska planerar att lägga i deponi utanför Backamo.
Men flera närboende protesterar mot planerna. Ett 90-tal meter från deponiområdet ligger en vattenkälla där 24 fastigheter tar sitt dricksvatten ifrån.
 

Andelen plast som hittas vid skräpdyk ökade 2019
Under sommaren har 33 skräpdyk rapporterats in längs den svenska kustlinjen i Håll Sverige Rents kampanj Skräpdykarna. Över sex ton skräp har bärgats till ytan och bland de vanligaste skräpen finns metallburkar, glasflaskor och plastförpackningar. Men även udda fynd som badkar, trädgårdsmöbler och sparkcyklar gjordes.

Håll Sverige Rent har under sommaren anordnat kampanjen Skräpdykarna runt om i landet. Totalt har 214 dykare gjort 33 dyk och plockat upp 6 818 kg skräp ur vattnet. Andelen plast av det upplockade skräpet har ökat från 13 till 24 procent från 2018 till 2019.
”Varje år ökar mängden plast i haven med mellan 5 och 13 miljoner ton. Det ser vi också tyvärr effekten av längs den svenska kusten. Haven svämmar över av plastförpackningar”, säger Johanna Ragnartz, vd Håll Sverige Rent.

Genom skräpdyken blir det tydligt att det finns mängder med skräp under ytan. Flaskor, burkar och olika plastföremål är vanliga fynd. En förklaring till detta kan vara att dyken ofta sker i hamnar eller nära kajer och att dryckeskärlen slängts i havet direkt av konsumenten.
Plasten blir allt vanligare i våra vatten och det tar lång tid innan den bryts ner. Förutom att plasten kan skada vattenlevande djur som misstar den för mat innehåller plasten kemikalier som kan vara skadliga för miljön och plasten kan även vara en spridningsväg för kemikalier till djur.
”Det är viktigt att visa upp för allmänheten hur det ser ut under ytan. Kampanjen Skräpdykarna ger även ett sammanhang för dykare som vill engagera sig och gör skillnad”, säger Johanna Ragnartz, vd Håll Sverige Rent.

Kampanjen avslutades med Skräpdykets dag i Lysekil den 7 september.
I samarbete med Dive Team i Lysekil arrangerade Håll Sverige Rent ett skräpdyk för att visa upp för allmänheten vad det finns för skräp under ytan. Under dagen anordnades en skräpdykskurs för dykarna samt seminarier för allmänheten om marint skräp med Håll Sverige Rent och Sea Shepard.

Under själva skräpdyket deltog 37 dykare och cirka 100 besökare kom och tittade. Vattenmannen och Speed, som är kända från barnprogrammet med samma namn, stod för underhållningen på land. Under den dryga timmen som skräpdyket pågick hittade dykarna 1 335 föremål i Lysekils hamn. Vanligaste skräpet var som vanligt burkar, flaskor och plast, men även en del udda fynd, som en brandsläckare, radio, stol, hummertinor, glasögon och en Sverige-flagga.

Fakta: Skräpdykarna 2019
Kampanjen Skräpdykarna är ett projekt inom ramen för EU-projektet Ren Kustlinje. Projektet har delvist finansierats av Havs- och vattenmyndigheten.
Kampanjen har drivits under sommaren. Frivilliga dykare kunde då anmäla sig till att samla skräp från hav och vattendrag i Sverige. Syftet var att visa allmänheten mängden skräp som döljer sig under ytan.

Antal inrapporterade dyk: 33 st
Antal dykare totalt: 214 st
Antal kg totalt: 6 818 kg
Udda fynd under kampanjen:
Iphone, trädgårdsmöbler, badkar, keps, vigselring, sparkcykel, parasoll, jul-krans.

Två gripna i stulen bil
På fredagsmorgonen vid 4-tiden blev två personer gripna i Vargön efter att ha blivit stoppade av polis i en stulen bil berättar polisens presstalesperson Thomas Fuxborg.
Vid kontroll visade det sig att den ljusgröna Audin var stulen.
I fordonet satt två män i 30-årsåldern som nu är gripna misstänkta för tillgrepp av fortskaffningsmedel. Föraren anmäls även för drograttfylleri, och bilen togs i beslag. Fordonet stals på Västkusten för två veckor sedan. Under morgonen skall polisen hålla förhör med de två männen.

Man står åtalad för våldtäkt 
En man född 1973 står åtalad för våldtäkt i Uddevalla tingsrätt.
Mannen har enligt åtalet inledningsvis gått fram till den för honom helt obekanta NN och tagit kontakt med henne varpå han tagit på hennes kropp och kysst henne. Han har därefter genomfört annan sexuell handling med NN genom att han tagit NN:s hand och lagt på sitt kön så att hon masturberat åt honom. Han har därvid hållit fast NN:s armar/händer. Han har även försökt förmå NN att
utföra oralsex på honom genom att han tagit tag i NN:s axlar och försökt föra hennes huvud mot hans kön och upprepade gånger säga "sug av mig" eller ord med liknande innebörd.
Mannen har därefter genomfört annan sexuell handling, som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, med NN som inte deltog frivilligt. NN:s vilja att inte delta har kommit till uttryck genom att hon innan de sexuella handlingarna sagt "nej" och att hon inte är intresserad samt
därefter inte gett uttryck för någon vilja att faktiskt delta. Den sistnämnda sexuella handlingen har bestått i att mannen penetrerat NN:s underliv med ett eller flera fingrar. Allt hände den 21 juli 2019 i Strömstads kommun.
Förhör med den tilltalade som förnekar brott

Så här planeras  utomhusbaden att se ut i Frihamnen
Planen just nu på hur de fyra utomhusbaden i Frihamnen kan se ut, visar att det blir en rund djup pool att dyka i, en längre motionspool, förstås en barnpool och så den pool som redan finns i Frihamnen.
Utomhusbaden som ska vara färdiga till stans 400-årsjubileum i juni 2021 fylls med färskt saltvatten som tas ur Göta Älv. Prover har visat att havet trycker in en kil med friskt saltvatten en bit under ytan, där vatten pumpas upp till poolerna.

Fyra gripna vid tillslag mot människohandel
Tre män och en kvinna greps av polis vid ett tillslag mot misstänkt människohandel i Västsverige. De gripna misstänks ha hämtat ett tiotal utsatta människor till Sverige i syfte att förmå dem att stjäla.

Tillslaget gjordes i Göteborgstrakten efter en tids spaning mot konstellationen som består av tre män och en kvinna i 40-50-årsåldern. Åklagare beslutade under tisdagen att anhålla tre personer för misstänkt människohandel och en för stöld.
'
Polis och åklagare misstänker att de utsatta människor som hämtats till Sverige från Europa under förespegling att få arbete här i själva verket tvingats stjäla för att klara uppehället och för att förse huvudmännen med stöldgods. Vid tillslaget anträffades även varor som misstänks ha stulits under omfattande stöldräder i främst butiker i Västsverige men också i nordiska grannländer.

Utredningen fortsätter nu med bland annat förhör och analyser av beslagtaget bevismaterial. Polisen söker också iakttagelser och tips, framför allt handlar det om uppgifter om gruppens boende i tält och bilar liksom iakttagelser om organiserade butikstillgrepp och försäljning av stöldgods.
Eventuella frågor från media om ärendet hänvisas till Thomas Ahlstrand, vice chefsåklagare vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet i Göteborg och Per Björkman, samordnare vid polisens sektion mot internationell och grov organiserad brottslighet i region Väst.

Över 14 601 anmälda bedrägeribrott i region Väst
Under oktober månad pågår informationskampanjen Tänk Säkert och som leds av MSB och Polisen. Tyvärr behövs kampanjen eftersom antalet anmälda bedrägeribrott är högt. Fram till och med augusti har 14601 bedrägerier anmälts i region Väst.

Sammanlagt anmäldes över 75 000 bedrägeribrott i Sverige mellan januari och augusti. Polisregion Bergslagen där Dalarna, Värmland och Örebro län ingår, står för en stor del av dessa. Storstadsregionerna Stockholm, Väst och Syd har fler anmälda brott men Bergslagen ligger långt över övriga regioner i Sverige.
Till 40 procent utgörs bedrägeribrotten av bedrägerier med kortuppgifter utan det fysiska kortet. Bedragaren har då enbart har tillgång till kortets uppgifter men kan ändå göra olovliga köp. Andra vanliga bedrägeribrott är identitetsbedrägerier såsom köp och lån i annans namn och bedrägerier genom social manipulation såsom investerings-, romans- och befogenhetsbedrägerier däribland vishing.
– Genom att skydda sina lösenord, skydda sina kortuppgifter och hålla alla tekniska prylar uppdaterade minskar risken att drabbas av bedrägerier, säger Linda Fransson, regional samordnare för det brottsförebyggande arbetet med bedrägeri i region Bergslagen.
Tänk Säkert är en kampanj som pågår under hela oktober och som är en del i den europeiska informationssäkerhetsmånaden. Budskapet är ”Tänk säkert – gör smarta saker säkra”. Utvecklingen av smarta saker går snabbare än vad vi många gånger har kunskap för och vi ifrågasätter inte heller alltid om produkterna är säkra att använda på de sätt som vi använder dem. Om de smarta sakerna innehåller säkerhetsbrister kan de utnyttjas på olika sätt för att få tillgång till värdefull information.
Hur du kan skydda dig
Skydda dina lösenord – skapa säkra lösenord genom lösenordsfraser eller använd lösenordshanterare, använd olika lösenord för olika tjänster eller enheter.
Skydda dina kortuppgifter – spara inte dina kortuppgifter i appar och digitala tjänster, stäng ditt kort för internetköp och öppna bara när du e-handlar, kontakta banken för att höra vilka säkerhetslösningar som finns för ditt kort.
Skydda dina smarta saker – se alltid till att alltid hålla smarta enheter uppdaterade, använd säkra lösenord och spara aldrig kortuppgifter.

17 bilar skadades i brand i garagelänga 
En garagelänga på ungefär 60 meter brann under måndagskvällen i Bergsjön.Tio enheter var snabbt på plats och branden kunde släckas en timme efter att larmet inkom till SOS Alarm.
Då hade totalt 17 bilar skadats i branden. Branden ledde till en kraftig rökutveckling som enligt räddningstjänsten spred sig till intilliggande radhuslängor.
Polisen skickade flera patruller till brandplatsen. En ambulans sändesför att de vill kontrollera en person som blivit rökskadad.
 Polisen misstänker inget brott bakom branden utan tror att det handlar om tekniskt fel på en bil.

Tre personrån på tio minuter i Göteborg
Under loppet av tio minuter skedde tre olika personrån i centrala Göteborg på måndagskvällen.
Det är oklart om det rör sig om samma gärningsmän, men det finns likheter i tillvägagångssättet säger polisen.

Det första rånet skedde vid halv tolvtiden inatt på Stampen. En ensam man rånas då av flera personer, som får med sig kontanter efter att ha hotat han med något form av stickvapen
Bara minuter senare sker nästa rån, på Gustav Adolfs torg. En man misshandlas och rånas av flera män som delvis varit maskerade. Det tredje rånet, ytterligare några minuter senare skedde vid Järntorget. Även där handlade det enligt uppgifter till polisen om flera män, delvis maskerade, som rånat en ensam man. Offret ska i det fallet misshandlats med något form av tillhygge, och blivit av med en datorväska samt en telefon.
Ingen person har gripits efter de respektive rånen.

Musikprofil från Västsverige åtalas för våldtäkt
Nu väcks åtal mot den västsvenske musikprofil som tidigare häktats vid Uddevalla tingsrätt, misstänkt för våldtäkt.
Enligt åtalet ska våldtäkten ha inträffat i somras i en västsvensk kommun. Musikprofilen, som är i 45-årsåldern, och kvinnan ska inte ha känt varandra sedan tidigare.
Trots att kvinnan sagt nej, så ska musikprofilen ha tvingat henne att utföra sexuella handlingar, som med hänsyn till kränkningarnas allvar kan jämföras med samlag.

Döms till livstids fängelse för mord på exfrun i Mölnlycke
Kvinnan dödades med knivhugg mot både halsen och bröstet. En stund senare ringde en man i 50-årsåldern till polisen och sa att han knivskurit sin exfru. Nu döms han för det uppmärksammade mordet i Mölnlycke till livstids fängelse. En av huvudfrågorna var huruvida det fanns ett hedersrelaterat motiv bakom dådet.
Mannen döms också för olaga hot och vapenbrott. Efter händelsen hittade polisen ett vapen bland de kläder som mannen slängt efter händelsen. Göteborgs tingsrätt beslutade också att att mannen ska betala över en halv miljon kronor i skadestånd till kvinnans anhöriga.

Mannen ringde själv till SOS Alarm och berättade att han skadat sin före detta maka. ”Jag vill anmäla mig. Jag har slagit min före detta med kniv”, står det i transkriberingen av larmsamtalet. Under rättegången har dock mannen nekat till brott, även om han medgett att han varit på platsen.
Inget bevisat hedersmotiv

Åklagaren hade yrkat på livstids fängelse för mord, och särskilt hänvisat till att hon ansåg sig ha bevis för att mordet varit planerat, och att det funnits ett hedersmotiv till dådet. Såväl mannen som kvinnan har kurdisk bakgrund, och enligt polisens förundersökning beslutades deras giftermål av deras respektive familjer.
Efter att paret separerat träffade kvinnan en ny man med svenskt påbrå, något som åklagaren menar skapade ilska hos den före detta maken.
– Han accepterade inte att kvinnan gift om sig med en ny man, sa åklagaren Lotta Nielsen tidigare i somras.
Men tingsrätten slår fast att något hedersmotiv inte är bevisat. Rätten väljer ändå att döma mannen till livstids fängelse, och i domen står:
”Att [50-åringen] kan ha påverkats av den kultur i vilken han vuxit upp i är närmast en självklarhet, men att den i avgörande avseende skulle ligga bakom det mord han utsatte kvinnan för är något tveksamt, inte minst med tanke på att den tilltalade helt förnekat detta.”

Duo åtalas för mord på man som försvann 2016
Den 31-årige göteborgaren försvann spårlöst i september 2016. Knappt ett år senare fick polisen ett tips om att han mördats och styckats i en lägenhet. Nu åtalas två män för mord.
På förmiddagen den 12 september 2016 sa Ali Reza till sin dotter att han skulle gå och köpa cigaretter. Men han kom aldrig tillbaka till lägenheten i Kortedala där hans minderåriga dotter lämnats ensam. Istället kopplades hans mobil upp mot en mast i Vidkärr i östra Göteborg, en halvtimma efter att han lämnat lägenheten.
Detaljerat tips om styckmord
Omständigheter kring hans försvinnande ledde till att polisen inledde en förundersökning om mord. Men trots en omfattande kartläggning av mannens förehavanden och bekantskapskrets skulle det dröja nästan ett år innan polisen fick ett genombrott i utredningen.
– I augusti 2017 fick vi in ett mycket detaljerat tips om att Ali Reza skulle ha mördats i en specifik lägenhet och att kroppen hade styckats. Tipsaren uppgav att det varit två gärningsmän och namngav en av dem – en 39-årig man, säger Sofie Konkell, utredare vid polisens grova brottsektion i Storgöteborg.
Rekonstruktion av brottsplatsen
Enligt tipset var brottsplatsen 39-åringens bostad i Vidkärr. Men han hade flyttat därifrån, lägenheten hade sålts och nya boende hade flyttat in. Efter att polisens specialsökhund markerat spår av en avliden människa i den utpekade lägenheten genomfördes en omfattande teknisk undersökning. Den visade att det fanns en stor mängd blodstänk från Ali Reza på väggar, golv och tak i vardagsrummet. På vissa ytor hade spåren tvättats med rengöringsmedel. 
– Vi har genomfört en mängd olika forensiska undersökningar för att styrka händelseförloppet. För att visualisera resultaten har vi byggt upp en rekonstruktion av brottsplatsen i polishuset. Den kommer vi att förevisa under rättegången, berättar Sofie Konkell.
Två män misstänks
I november 2018 greps 39-åringen strax efter att han återvänt till Sverige efter en längre utlandsvistelse. Vid en husrannsakan bland hans tillhörigheter hittades en möbel och träningsredskap med blod och vävnadsrester från Ali Reza. Ett kvitto visade att han köpt två flaskor Klorin några timmar efter försvinnandet.
I juli 2019 häktades en 36-årig medgärningsman. Enligt telefonanalyser hade han kontakt med Ali Reza vid ett flertal tillfällen samma dag han försvann. Det sista samtalet mellan dem kopplades upp mot masten i Vidkärr.
Ingen kropp har hittats
Flera personer vittnar i förhör om att 39-åringen berättat för dem hur mordet har gått till och vem som varit medgärningsman. Ali Rezas kropp har inte hittats trots att polisen genomfört flera sökningar bland annat i vattendrag och på eldningsplatser. 
Rättegången startar den 8 oktober i Göteborgs tingsrätt.

Nytt biljettsortiment för Västtrafik nästa år
Nu står det klart vilka biljetter som ska ingå i Västtrafiks sortiment framöver.
De nya biljetterna börjar gälla nästa höst, i samband med införandet av de nya zonerna för kollektivtrafiken i Västra Götaland.

Nästa år inför Västtrafik ett nytt biljettsortiment. Det blir enklare än dagens, med färre biljetter. Foto: Svante Örnberg.
Redan den 18 september tog Västtrafiks beställarnämnd, Kollektivtrafiknämnden i Västra Götalandsregionen, beslut om vilka principer som ska gälla för Västtrafiks nya biljetter i den nya zonindelningen.
Nu har Västtrafiks styrelse beslutat om ett helt nytt biljettsortiment, som börjar gälla i november 2020 när de nya zonerna införs.
—     Vi får in mycket synpunkter från resenärer som tycker att biljettsortimentet är krångligt och svårt att förstå. Det har vi tagit till oss av och grundtanken med det nya sortimentet är att det ska bli enklare att välja biljett än vad det är idag. Då behöver vi ett överskådligt utbud som är enhetligt i hela Västra Götaland, säger Peter Hermansson (M), styrelseordföranden för Västtrafik.

Ska göra resandet enklare
Grundsortimentet består av biljetter för zonerna och zonkombinationerna A, B, C, AB, BC och ABC.
Alla biljetter i grundsortimentet finns för vuxen och ungdom och för tidsgiltighet 1 dygn, 3 dygn, 30 dagar, 90 dagar, 365 dagar samt för enkelresor. Enkelresa i en zon har giltighet 90 minuter och i två eller fler zoner 180 minuter.
Ett mindre antal specialbiljetter kommer också finnas kvar, medan linjespecifika biljetter försvinner (se faktaruta).
Priser beslutas till våren
I den nya zonindelningen kommer priset att vara detsamma i alla zoner. Men vad de nya priserna landar på är inte klart än. Det kommer att beslutas av Kollektivtrafiknämnden under våren 2020.
Samtidigt fortsätter Västtrafik förbereda införandet av de nya zonerna. Det handlar bland annat om anpassning av tekniska system, utbildning av förare och servicepersonal och information till kunderna.

Fakta: Västtrafiks nya zoner:
Zon A: Göteborg, Partille, Mölndal, Öckerö
Zon B: Ale, Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Stenungsund och Tjörn.
Zon C: Resterande 37 kommuner i Västra Götaland
Specialbiljetter som finns kvar:
Separata periodbiljetter för tätorterna Borås, Skövde, Uddevalla och Trollhättan/Vänersborg.
Periodbiljett Fritid 30 och 90 dagar, motsvarar dagens Fritid 100 dagar.
Reshjälpskort oförändrad periodbiljett.
Provåkarkort oförändrad periodbiljett.
Gästkort oförändrad periodbiljett.
Nattvandrarkort oförändrad periodbiljett.
Resplus oförändrad period och enkelbiljett.
Sommarkort. Västtrafik utreder en sommarbiljett för turister i Västra Götaland.

Biljetter som tas bort:
De biljetter som kommer att försvinna när det nya biljettsortimentet införs är de som inte följer de redan beslutade principerna.
Biljetter som gäller i en kommunzon
Biljetter som gäller i en tätortszon
Kommunöverskridande biljetter; Göteborg +, Göteborg ++, Flerkommun, Flerkommun+, Kranskommun.
Medföljandeerbjudandet
Lågtrafikbiljetter
Regionen Runt Xtra
Chalmerskortet
Marstrand enkelbiljett och årskort
Viskadalskortet
Tjänstekort
Utökning Göteborg
Enkel Regionen Runt 180 min
Övergångsbiljett
Rundtursbiljett Fjällbacka postbåt
Skärgårdskortet
Flygbussarnas enkelbiljett ”Välkommen till Göteborg”

Väktare och polis utsatt för stenkastning 
En väktare blev på lördagskvällen vid 20:30 utsatt för stenkastning utanför en Dalabergsskolan i Uddevalla. Skolan skall ha utsatts för vandalisering och flera rutor var sönderslagna. Enligt polisen ska det handlat om ett tiotal ungdomar. Flera patruller har sökt av området under kvällen men ingen är gripen vid 22-tiden. Väktaren skall ha klart sig från skador.
Tidigare på kvällen vid 20-tiden ska även sten ha kastats mot en polisbil vid samma skolan.

Järnvägsbron i Vänersborg stängs för tågtrafik
Den över 100 år gamla järnvägsbron i Vänersborg stängs för järnvägstrafik från måndagen den 30 september fram till onsdagen den 30 oktober på grund av reparationer. Det handlar om sprickbildningar som måste åtgärdas.
Sprickor i järnvägsbron upptäcktes första gången 2005 och sedan dess har bron stått under ständig bevakning med återkommande inspektioner och på senare tid också kameraövervakning. Under årens lopp har sprickorna reparerats kontinuerligt, men svetslagningarna har orsakat nya sprickor i det gamla spröda stålet.
- Vid vår senaste inspektion såg vi att sprickorna växt snabbt och blivit så pass stora att vi måste göra en större reparation som kommer att ta fyra veckor att genomföra, säger Christer Ahlin, avdelningschef Underhåll i Väst på Trafikverket.
Från och med måndag 30 september klockan 12:15 är tågtrafiken inställd på sträckan Uddevalla-Öxnered- Vänersborg. Det påverkar tågen på linjen Uddevalla-Herrljunga-Borås samt Göteborg-Vänersborg. Buss ersätter inställda tåg på delar av sträckorna. Tågen beräknas kunna gå som vanligt igen från och med den 30 oktober.
Resenärer hänvisas till sitt tågbolag för mer information om resan.
Sjötrafiken är inställd under helgen men kan passera som vanligt under reparationsarbetet från måndag 30 september. 

Bilförare sexbrottsmisstänkt
Under ett par veckor i somras körde den västsvenska mannen runt i sin bil och ofredade barn. Efter en polisinsats greps mannen vid sitt hem och häktades strax därefter. Nu är han misstänkt för nya brott.
– Vi går igenom datorer och mobiltelefoner och håller förhör. Det är i samband med det som de nya brotten uppmärksammats, säger åklagare Eva Johnsson.
I juli bad polisen allmänheten om hjälp att hitta en bil. Föraren var misstänkt för att ha försökt få in fyra barn i Uddevalla och Lilla Edet i bilen.
Efter en tid kunde polisen gripa mannen vid hans hem och sedan mitten av augusti har han suttit häktad.
Nu misstänker polisen att mannen utsatt fyra barn till. Bland annat är han nu misstänkt för grovt utnyttjande av barn för sexuell posering i Lilla Edet.
– Han har fått kontakt med de här barnen via sociala medier, säger vice chefsåklagare Eva Johnsson.
Tror du att ni kan komma att hitta fler utsatta barn?
– Det är inget jag kommenterar i nuläget.
Mannen har erkänt vissa av brotten men förnekat andra eftersom han säger att han inte minns dem.

Lyckad trafikvecka – 6 000 hastighetsbrott lagförda
Över 6 000 personer bötfälldes för hastighetsbrott i polisens nationella trafikvecka. Målet med trafikveckan är att sänka medelhastigheten på våra vägar och därmed rädda liv.
Mellan den 16-22 september höll polisen en nationell trafikvecka, fokus var att reducera antalet döda och skadade i trafiken genom att sänka medelhastigheten på våra vägar. En majoritet av dödsolyckorna och olyckor med svårt skadade sker utanför tätort på vägar med hastighetsgräns på 70 km/h eller högre.
Nu har resultaten för trafikveckan kommit in. Totalt bötfälldes 6131 trafikanter, det är en ökning med drygt 40 procent i jämförelse med samma trafikvecka 2018, ett positivt resultat som har inverkan på trafiksäkerheten.
– Vi vet att polisens arbete med hastighet har stor betydelse för antalet döda och allvarligt skadade i trafiken och polisen har en tydlig ambitionshöjning när det gäller trafiksäkerhetsarbetet. Om vi kan få människor att till exempel sänka medelhastigheten med bara 1 km/tim så räddas 15 liv per år, säger Maria Lönegård, ansvarig för polisens trafiksäkerhetsarbete på strategisk nivå.
Inte bara fortkörare
Men det var inte bara fortkörare som polisen stötte på. I samband med trafikveckan fick man även tag på 9 efterlysta personer, man påträffade 14 trafikanter med vapen och kunde rapportera in 131 fall av narkotika.
– För polisen är det viktigt att ingripa mot trafikbrott eftersom det innebär också en stor möjlighet att uppdaga annan kriminalitet. I polisregion Nord så kontrollerades bland annat en man under trafikveckan och det visade sig att det handlade om en grov olovlig körning där det dessutom gjordes en husrannsakan där stöldgods för flera hundratusen anträffades, berättar Maria Lönegård.
Polisen ansvarar för att förebygga, förhindra och upptäcka brott som sker i vägtrafikmiljön. Alla poliser i yttre tjänst har i uppdrag att upprätthålla ordning och säkerhet på vägarna.
Initiativet kommer från European Roads Policing Network och genomförs samtidigt i flertalet europeiska länder.
Statistik – regioner
Antal rapporterade hastighetsbrott under trafikveckan. 
Nord – 764
Mitt – 667
Stockholm – 633
Bergslagen – 819
Öst – 862
Väst – 1274
Syd – 1112

Här sköts det mest i Göteborg 2018
En småbarnspappa som mördat sin familj, en dömd våldsam sambo och skjutningar i kriminella gäng. Orsakerna bakom morden i Göteborg de senaste åren är flera. Men enligt polisen är färre än allmänheten tror kopplade till kriminella gäng.
– Jag får ofta kommentarer om att det skjuts med dödlig utgång hela tiden, men det stämmer inte, säger polischef Erik Nord.
Förra året dog 17 personer av dödligt våld i område Storgöteborg, fyra av dem möjligen kopplade till kriminella nätverk, enligt polisen. I år har fyra mord skett och vid ett av dem ser polisen samband med kriminella gäng.
Polischef Erik Nord är flitig på sociala medier och la nyligen ut en bild med statistik över antalet mord i Göteborg för de senaste fyra åren och hur många av dem som möjligen kan kopplas till gängvåld. Han säger att gängvåldet har ökat under de senaste tio åren men att siffrorna visar våldsbrotten i ett sammanhang och att det kanske kan minska folks oro.
– Gängkriminaliteten har växt in i Sverige de senaste åren och är ett jättebekymmer. Det får vi leva med, men vi har blivit bättre på att veta hur vi ska arbeta med problemet och samarbeta inom olika polisområden.
2018 sticker ut
Om man tittar på polisens graf så ser man att under hela 2018 skedde 17 våldsdåd med dödlig utgång i Storgöteborg, en siffra som sticker ut men som har flera förklaringar.
– Förra året hade vi till exempel fyra mord på en helg i september och då rörde det sig om en pappa som tagit livet av sin familj samt en man som dödat sin sambo. När det är så få brott totalt gör en sådan helg att statistiken sticker iväg. Dessutom finns tre fall från förra året som eventuellt kan komma att räknas bort när domar faller ut eller dåden avskrivs. Något som jag räknat som ett mord kan bli en nödvärnssituation och då räknas den inte in längre.
Mäns dödliga våld mot kvinnor har gått ner
Han säger att för att se tendenser behöver man titta på mordstatistik i fyraårs-intervaller. Han berättar också att om man ser på hela Sverige så har mäns dödliga våld mot kvinnor minskat lite och det har även alkoholrelaterade mord mellan män gjort. Gängmorden har däremot gått upp. Men utslaget totalt så ligger antalet mord i Sverige på samma nivå som det gjort i tio år.
– Det är så många som är oroliga för gängvåldet och som får en bild från politiker och media att det skjuts hela tiden och riktigt så är det inte, vi har haft totalt 15 skjutningar kopplade till gängvåld i år. Men jag vill också poängtera att våld i kriminella nätverk är ett stort problem, säger Erik Nord.

FAKTA: SKOTTLOSSNINGAR I STORGÖTEBORG
Antal skottlossningar i Storgöteborg
2018: 45
2017: 21
2016: 40
2015: 32
2014: 52
2013: 56
Antal döda i skottlossningar i Storgöteborg
2018: 8
2017: 4
2016: 6
2015: 7
2014: 4
2013: 8

Två hästar dog i trafikolycka
Två hästar dog i samband med en trafikolycka i Gärdhem utanför Trollhättan sent på torsdagskvällen.
De två hästarna, ett sto och henns föl, hade smitit och blev påkörda av en personbil.
Föraren fick föras med ambulans till sjukhus, med hittills okända skador.
Stoet dog direkt och fölet fick senare avlivas av veterinär på grund av sina skador

Djurrättsaktivist från Västsverige får sex månaders fängelse
Polisen i region Väst har i år en pågående insats mot brottsaktiva djurrättsaktivister. På torsdagen kom första domen. En av de mer framträdande personerna inom den radikala djurrättsrörelsen döms till sex månaders fängelse.
– Polisens pågående insats syftar till att minska risken för brott mellan djurrättsaktivister och djurhållare, säger Tobias Bergkvist, chef för regionala utredningsenheten och den som har det operativa ansvaret för insatsen. 
– Genom att vi kraftsamlar bidrar olika funktioner inom polisen till att bekämpa brottsligheten.
"Planerad och organiserad brottslighet"
Tingsrätten skriver i domen att det i sig inte är en försvårande omständighet att brotten i samband med djurrättsaktionerna syftat till att uppnå vissa politiska mål – däremot anser rätten att gärningarna varit ”ett led i en planerad och organiserad brottslighet” för att påverka en minkfarmare i Halland att stänga sin anläggning. Detta ses som försvårande när rätten bedömer straffvärdet till sex månaders fängelse.
Nekar till brott och tonar ned sin roll
Den nu dömde mannen från Västsverige är i 30-årsåldern. Vid rättegången nyligen i Varbergs tingsrätt förnekade han brott. Han tonade också ned sin roll och tillbakavisade att han är ledare inom den radikala djurrättsrörelsen.
Tingsrätten anser dock att mannen hade en ledarroll vid den manifestation som sent en lördagskväll i oktober 2017 genomfördes utanför en minkfarmares bostad i Falkenbergstrakten, då ägarens båda söner var ensamma hemma. Rätten anser att det är bevisat att mannen befann sig på privat tomtmark och därför ska dömas för hemfridsbrott.
Demonstrationsfriheten
I samband med manifestationen förde han oväsen och döms även för ofredande.Vid rättegången hänvisade den åtalade mannen till demonstrationsfriheten men enligt rätten befann han sig inte på allmän plats under hela händelseförloppet:
”Särskilt med hänsyn till den valda tiden och platsen för manifestationen är det också uppenbart att dess syfte inte har varit att väcka allmänhetens opinion i djurrättsfrågor, utan att trakassera och ofreda familjen” skriver rätten i sin dom.
Megafonljud orsakade hörselskada
Mannen döms också för misshandel efter sin delaktighet i en djurrättsaktion mot minkfarmen. Vid aktionen riktade den nu dömde mannen en megafon mot en person som befann sig innanför stängslet på minkfarmen. Megafonens sirenljud var så högt att den drabbade fick smärta och en hörselskada, något som styrks av en medicinsk utredning.
En annan åtalspunkt gäller olaga hot. Mannen la ut en bild av ett skelett och en galge på Instagram med texten ”fd. minkfarmare”. Att den åtalade påstod att bilden var en del i ett konstprojekt ändrar inte rättens bedömning.
Domen omfattar även ett fall av rattfylleri, ringa narkotikabrott samt smitning från trafikolycksplats. Däremot frias mannen från åtalspunkten vårdslöshet i trafik i samband med en trafikolycka.
Fler utredningar pågår
Polisutredningen som mynnat ut i åtal och dom har slutförts vid lokalpolisområde Falkenberg. Ytterligare utredningar mot åtta djurrättsaktivister är klara, uppger lokalpolisområdeschefen Christer Bartholdsson.
– Dessutom har vi en utredning mot de aktivister som misstänks ha brutit mot maskeringsförbudet i samband med en manifestation vid minkfarmen samma dag som rättegången genomfördes i augusti, säger han.
Mannen, som betraktas som en ledande figur inom den radikala svenska djurrättsrörelsen, ska även betala skadestånd till fyra personer – den största summan, 22 000 kronor, till farmägaren.

Bilister struntar i trafikljus och flaggvakter på Marstrandsvägen
På en del av Marstrandsvägen bygger Trafikverket en gång- och cykelväg. För att skydda Trafikverkets personal på platsen regleras trafiken av rödljus och flaggvakter. Men det respekteras inte av en del bilister.
– Vi har haft några incidenter där bilister struntat i avspärrningar, kört förbi trafikljus och flaggvakter och in på avstängt område, säger Peter Kolm byggledare på Trafikverket.
Sträckan som det handlar om är fyra kilometer lång och går mellan Stället och Risbo på väg 168, och under tiden som P4 Göteborgs reporter var på plats för att prata om situationen för vägarbetarna fanns det flera bilister som på olika sätt inte respekterade avspärrningarna.
Fackförbundet Seko har haft en representant på plats för att mäta hur hastigheten på förbipasserande och vid tillfället körde majoriteten tillåten hastighetsgräns.
– Det pågår en diskussion med facket och även internt hur vi ska hantera situationen. Någon typ av åtgärd kommer det blir för vi kan inte hålla på att jobba så här, säger Peter Kolm på Trafikverket.

Polisinsats i västra Frölunda efter tips
Flertalet patruller samt helikopter deltog.
Polisen har genomfört kontroll av fordon och ett antal personer i området kring Frölunda torg efter tips från allmänheten.
Inledningsvis handlade de uppgifter som polisen får in om två fordon och sammantaget åtta personer.
Polisen kunder relativt snabbt identifiera och stoppa en av dessa bilar. I bilen fanns tre personer som kontrollerades. Den andra bilen hittades tom vid Topasgatan, från bilen har ett antal personer sprungit enligt vittnesuppgifter. Dessa persoenr har sedan eftersökts av ett antal polispatruller, även helikopter var varit delaktig i sökandet.
De uppgifter som polis inledningsvis fått tips om handlade om att en person varit synlig med ett möjligt vapen.
När polisen sedan kontrollerar den första bilen så finner man misstänkt narkotika som beslagtagits.  På underlag av ovan uppgifter så upprättar polisen anmälan om vapenbrott samt brott mot narkotikastrafflagen.
Insatsen är nu avslutad. Inget vapen har anträffats. Det var en mindre mängd misstänkt narkotika som anträffades. Ingen person har kunnat knytas till beslaget. Det innebär även att ingen person har blivit frihetsberövad.

Tonåring åtalas för mordförsök i Brastad
Nu väcks åtal mot den tonåring som misstänks för mordförsök efter att en man i 30-årsåldern blev knivskuren i Brastad i maj i år.
Tonåringen åtalas för försök till mord, olaga hot och misshandel.
Ytterligare en ung man åtalas för misshandel av en annan man vid samma tillfälle. Den andre åtalade har i sin tur utsatts för hot och misshandel av den förste. De bägge åtalade nekar till brott.

Polisjakt efter smitare i Vänersborg
Det blev en polisjakt genom Flanadenområdet i Vänersborg natten mot onsdag efter att en polisen försökt stoppa en bil för en fordonskontroll.
Bilisten körde i väg och polisen tog upp jakten. Det slutade med att bilisten lämnade bilen, sprang iväg från polisen och försvann. Ingen är gripen.

Trollhättan, bilar satta i brand
Polis och räddningstjänst fick kallas till Slåttervägen två gånger under natten. Första larmet kom vid elvatiden. Då var det två bilar som brann. Efter klockan fyra kom nästa larm - då var det ytterligare bilar som hade satts i brand.
Det har brunnit kraftigt men det ska inte ha varit någon spridningsrisk enligt räddningstjänsten som larmades till platsen klockan 03.38 på onsdagsmorgonen. En bil har setts lämna platsen i samband med branden. En bensindunk som hittades på platsen är tagen i beslag för en teknisk undersökning.

Fler bilbränder runt om i Sverige:
02.19 larm om brand och när polisen kommer till platsen brinner en bil på Gamla Övägen i Norrköping. Polisen har påbörjat en utredning skadegörelse genom brand utan misstänkt.
03.35 SOS-larm till polisen om brand på Kabelvägen i Norrköping. En bil har brunnit och polisen har påbörjat en utredning om skadegörelse genom brand.
04.10 SOS-larm till polisen om brand på Järngatan i Norrköping. Det visade sig vara en bil som brann och polisen har påbörjat en utredning om skadegörelse genom brand utan misstänkt.
05.06 SOS-larm till polisen om brand på Katrineholmsvägen i Åby. Det visade sig vara en bil som brann och polisen har påbörjat en utredning om skadegörelse genom brand utan misstänkt.

33-åring åtalas för mord - Hugg mot huvud och hals med kniv
Det var den 21 mars i år som polisen larmades till ett lägenhetsbråk i stadsdelen Hjortmossen i Trollhättan. På platsen hittade de en svårt knivskuren man. 
Mannen, som var i 40-års åldern, avled senare av sina skador. 
Den 33-årige man som nu åtalas har suttit häktad för mordet sedan den 25 mars. 
Enligt åtalet ska den misstänkte mannen ha begått brottet genom ett flertal hugg med kniv eller annat vasst föremål mot bland annat offrets hals och huvud. 
Den misstänkte mannen nekar till brott. 

Centrumfesten "Nattsudd" i Uddevalla den 3 oktober
Det populära arrangemanget "Nattsudd" i Uddevalla uppstår nu i en höstversion den 3 oktober.
"Nattsudd" är ett populärt event bland butikerna och besökare. Sedan många år tillbaka har detta event bara legat sommartid i slutet av juni, men nu testar man även detta på höstkanten.
Conny Ringblom, ordförande Uddevalla Centrum utveckling skriver i ett pressmeddelande.
- Nattsudd är ett välbesökt forum för shopping, mingel och restaurangbesök. Att fira in hösten ser vi som ett led i att stärka centrumhandeln och                                                            evenemang i Uddevalla.
Höstversionen präglas av kvällsöppna butiker till klockan 21.00, JoyVoice sjunger och underhåller mitt i centrum. Butikerna lockar med bra erbjudande och restaurangerna kommer också att ha erbjudande och lite extraevenemang. Medlemsbutikerna dukar upp med röda mattor utanför butikerna för att sätta en god prägel på evenemanget.

Premiärhummerns pris — 52 000 kronor kilo
52 000 kronor per kilo blev prislappen för årets första svarta guld som auktionerades ut under morgonen.
Den tidiga morgonen hindrade inte en stabil tillströmning av intressenter till Göteborgs fiskauktion när årets premiärhummer enligt tradition skulle auktioneras ut.

Klockan hade knappt passerat sju när Rickard Magnusson lyckades att buda hem lådan som första gången 2006 såldes för 1 250 kronor per kilo — men i dag hamnade kilopriset på 52 000 kronor.
– Det känns la bra. Jag visste inte om jag skulle få med mig hummern hem. Man känner av adrenalinet, när det handlar om så mycket pengar, konstaterar auktionsvinnaren.

Snabb auktion – 60 sekunder
Själva budgivningen startade på 10 000 kronor och auktionen var avslutad inom loppet av en minut.
– Jag har budat tidigare och för flera år sedan köpte jag den tre år i rad, men på den tiden kostade den 2 500 kilot. Nu var det en kund som gärna ville ha den så den är inte till mig själv, säger Rickard Magnusson som inte fiskar själv men arbetar som grossist inom branschen.

Munkedal inför tillståndskrav för dem som vill tigga i kommunen
Munkedal kommer att införa tillståndskrav för dem som vill tigga i kommunen. Det vill säga alla som ”passivt samlar in pengar på allmänna platser”
Detta klubbades igenom på kommunfullmäktige under måndagskvällen med 18 röster för tillståndskravet, och 16 röster emot. En röst stod över. Detta innebär att det kommer krävas tillstånd för dem som vill tigga i kommunen.

Även M vill förbjuda tiggeri i Kungsbacka
Beslutet att kräva polistillstånd för att få tigga på Kungsbackas gator och torg revs upp av domstol. I höst gör Moderaterna ett nytt försök att få bort tiggeriet – nu genom att införa Vellingemodellen, förbud på ett antal utpekade platser i kommunen.

Sex skjutningar och två sprängattentat i Fyrbodal – Specialgrupp har tillsatts
Sex skjutningar och två sprängattentat bara i år. Nu tillsätter polisen en specialgrupp för att slå tillbaka. Munkedal, Trollhättan och Uddevalla. Sedan årsskiftet har alla tre orter haft skjutningar.
Så sent som i förra veckan besköts ett fordon i östra Uddevalla. Dagen efter hittades en handgranat i en bil på Skogshöjden i Trollhättan.
Nu tillsätter polisen en specialgrupp för att lösa brotten.
– Vi behöver ta ett samlat grepp på det här, säger Sten-Rune Timmersjö, chef för grova brott i Trollhättan.

Länsstyrelsen testar undervattensdrönare i jakten på spökfiskeredskap runt Bohuskusten
Nu råder det redskapsförbud inför hummerpremiären längs kusten. I samband med det passar Länsstyrelsen Västra Götaland på att spana efter spökfiskeredskap med hjälp av undervattensdrönare.
Från och med i dag råder det redskapsförbud längs Bohuskusten.
Det gäller fram till hummerpremiären den 23 september klockan 07.00. Det innebär att inga fiskeredskap får vara i sjön – förutom sillgarn, makrillgarn och tinor för fiske efter havskräfta på mer än 30 meters djup.
Under årets redskapsförbud kommer Länsstyrelsen att passa på att leta efter förlorade fiskeredskap, så kallade spökfiskeredskap, med hjälp av undervattensdrönare.
– Borttappade fiskeredskap är ett stort miljöproblem. De finns kvar i havet och fångar fisk och skaldjur som sedan bara står och ruttnar, säger David Solstorm, länsfiskekonsulent på Länsstyrelsen Västra Götaland.
Undervattensdrönare är en ny metod för Länsstyrelsen att leta efter spökfiskeredskap.
– Tidigare har undervattensdrönare främst använts i forskningssammanhang. Det ska bli intressant att se hur vi kan använda dem i detta sammanhang, säger David Solstorm.
Är du journalist och intresserad av att följa med? Plats för avfärd beror på väder och vind. Kontakta gärna David Solstorm för mer information.
Läs mer om hummerfisket på
Länsstyrelsens webbplats eller Havs- och Vattenmyndighetens webbplats

MC i krock med älg i Lerum - Man avled
Det var minst en person på trehjuling mc som på måndagsmorgonen strax innan klockan 07:00 krockade med en älg på Gråbovägen väg 1939 mellan Lerum och Gråbo.
– Olyckan är allvarlig, säger Niklas Fågelkvist, larm- och ledningsoperatör på Räddningstjänsten Storgöteborg.
– Vägen är helt avstängd, säger Niklas Fågelqvist larm- och ledningsoperatör på Räddningstjänsten Storgöteborg. Olyckan beskrivs som allvarlig.
Polis, ambulans och ambulanshelikopter sändes till olycksplatsen
Föraren troligen allvarligt skadad. Beslag av trehjulingen. Bärgare beställd. Jägare tillkallad för eftersök. Den skadade avförs till sjukhuset i Alingsås.
Uppdatering 
Kl 10.17: Uppdatering:
Föraren, en man född -63, avled i samband med olyckan. Anhöriga har nu underättats.

En gripen för mordförsök i centrala Åmål
En person är gripen misstänkt för ett mordförsök under lördagseftermiddagen i centrala Åmål. Händelsen ska ha skett kvart i tre på eftermiddagen på öppen gata.
Offret fördes till sjukhus med ambulans och tillståndet ska vara stabil.
Polisen larmades till ett bråk och grep den misstänkta personen som nu är i förvar men denne är vid 21-tiden på lördagen ännu inte hörd.
Polisen vill inte berätta något om den misstänkta gärningsmannen eller offret eller huruvida de hade relation till varandra. Man är också förtegen om vilken typ av vapen som skulle ha använts vid det misstänkta mordförsöket.

Man rånad av större gäng i centrala Göteborg
En man har anmält att han blev rånad av ett större gäng i centrala Göteborg klockan 04:39 på lördagsmorgonen.
Under natten mot lördagen ska en man ha blivit rånad av ett gäng på runt 10 personer i Brunnsparken i Göteborg. 
Vid fyratiden på morgonen kom larm från Mölndals sjukhus om att en man försökt knivhugga en väktare efter att han nekats komma in på sjukhuset.
Mannen som enligt polisen misstänktes vara kraftigt narkotikapåverkad greps och väktaren ska ha klarat sig utan skador.
Enligt polisen ska gärningsmännen ha varit maskerade och maskerade med knivar och en batong.
– Det finns mycket övervakningskameror i området så det få vi titta på, säger polisens presstalesperson Christer Fuxborg
Enligt anmälan blev mannen av med halsband, guldring, telefon och plånbok.

Man avled efter lägenhetsbrand i Göteborg
På fredagseftermiddagen inkom ett larm om en brand i ett landshövdingehus på Ödmansgatan i Lundby. Räddningstjänsten var på plats med elva enheter från tre stationer och gick in med rökdykare.
En man fördes till Sahlgrenska med svåra skador. Vid 20-tiden på fredagskvällen meddelade polisen att mannen avlidit av sina skador.

Nya bilbränder i Trollhättan
Under fredagskvällen sattes en eller flera bilar i brand vid en parkeringsplats vid Humlevägen i Sylte, Trollhättan.
Räddningstjänsten som larmades till platsen vid halvtio-tiden på fredagskvällen kunde snabbt släcka branden.
En eller flera bilar brann och räddningstjänsten befarar att det är en anlagd brand.
Polisen är kvar på platsen under fredagskvällen för att ta uppgifter som kan klarna bilden om orsaken bakom branden.

Större slagsmål i Kungälv - en till sjukhus
Klockan 02.57 natten till lördagen inkommer uppgifter om att det skall vara ett större slagsmål på Strandgatan varför polis och ambulans larmas till platsen. Visar sig att någon har skurit en person i ansiktet med något vasst föremål. Ordningsvakter finns på platsen och de har tagit hand om den misstänkte när polis anländer. Den skadade personen körs med ambulans till sjukhus och en anmälan skrivs.

Västtrafiks upphandling klar: storsatsning på biljettkontroll
Det blir ISS som tar över driften av Västtrafiks biljettkontroll. Det nya avtalet innebär en kraftig utökning av biljettkontrollen. Framöver ska 10 miljoner biljettkontroller utföras varje år, jämfört med dagens 2,5 miljoner kontroller.
För att motverka fuskåkning i kollektivtrafiken satsar Västtrafik på en kraftigt utökad biljettkontroll. Antalet biljetter som ska kontrolleras ska fyrdubblas. Västtrafik går då från 2,5 miljoner utförda biljettkontroller per år till 10 miljoner utförda kontroller per år.
-  Det är ett efterlängtat besked som ger oss rätt förutsättningar att minska fuskåkningen. Nu inväntar vi överklagansperioden innan vi kan sätta igång. Vi är övertygade om att fler synliga kontrollanter motverkar fuskåkning, precis på samma sätt som fartkameror motverkar fortkörning på vägarna, säger Peter Hermansson (M), styrelseordförande, Västtrafik.
Kan bli ännu fler
Inom avtalet finns möjlighet att ytterligare öka antalet kontroller, på upp till 15,5 miljoner biljettkontroller per år.
- Samtidigt fortsätter vi satsa på en biljettkontroll med synlighet, god service och dialog i fokus. Samma arbetssätt som vi, genom kundundersökningar, vet att våra kunder uppskattar och som vi får höga betyg för, säger Peter Hermansson.
Satsning på hela regionen
Ökningen av biljettkontroller kommer ske i hela regionen, men allra flest blir det i Göteborgs stadstrafik. Där är fuskåkningen som störst eftersom kunder inte behöver visa sin biljett för föraren.
Men först väntar en period där anbudet kan överklagas. Om ingen överklagan sker kommer etableringsprojektet tillsammans med ISS påbörjas snarast. Avtalet tecknas på fem år med möjlighet till två förlängningar på ett år vardera.
 

Vildsvin fördärvar Kode golfbana i Kungälv
Vildsvinen breder ut sig allt mer på många håll i södra Sverige.
Det märks bland annat i trafiken. Hittills i år är antalet olyckor fler med vildsvin än med älg i Västra Götaland, 415 respektive 372. Det har aldrig hänt tidigare.
Men det är inte bara på vägarna som vildsvinen ställer till oreda och det är något som Kode Golfklubb i Kungälv har fått känna på.
Vildsvinen har hållit på i två veckor ungefär. Deras betar göra stor skada på kort tid när de bökar sig fram, och et går undan.
Än så länge har djuren hållit sig till gräsmattan på fairway, där de bökat upp fyra större områden.
Efter en vädjan på Facebook har flera jägare nu erbjudit sig att lösa problemet.
Ett tiotal jägare hörde av sig och erbjöd sina tjänster, och så gott som varje tidig morgon väntar nu en jägare vid golfbanan på att vildsvinen ska visa sig.
Ett fullvuxet vildsvin blir omkring en meter i mankhöjd och drygt 1,5 meter långt. Suggan väger då vanligtvis över 100 kg, medan galten är tyngre och kan väga uppemot 200 kg. Det är alltså rejäla djur det rör sig om.

Sex bilar i brand – garagelänga i Ljungskile totalförstörd
På Korpemyrsvägenm i Ljungskile har det av ännu okänd anledning börjat brinna i en garagelänga klockan 05.08 på fredagsmorgonen.
Det är åtta garage och branden är fullt utvecklad. Enligt räddningstjänsten är det viss spridningsrisk då det ligger andra byggnader i närheten. Anfasterödsvägen är för tillfället avstängd för trafik förbi brandplatsen. Polisen kommer att skriva en anmälan om mordbrand.
07.00 Halva garagelängan har brunnit ner och sex bilar har brunnit. Polisen kommer att spärra av och en teknisk undersökning kommer att inledas så fort det går.

30-åring får sju års fängelse för sexbrott mot sju barn
En 30-årig man dömdes på torsdagen vid Göteborgs tingsrätt till sju års fängelse för en serie sexbrott mot barn däribland våldtäkt.
Mannen döms för våldtäkt av barn, våldtäkt, kränkande fotografering och grovt utnyttjande av barn för sexuell posering.
Han har i princip erkänt brotten och också att han hade över 500 barnpornografiska filmer och flera tusen bilder.
30-åringen ska betala över 800 000 kronor i skadestånd plus ränta till de sju brottsoffren.

Man står åtalad för mordförsök på sin broder i Lysekil
En man född 1947 står åtalad vid Uddevalla tingsrätt för mordförsök.
Mannen som står åtalad skall den 13 juli 2019i Lysekil,
uppsåtligen försökt döda man genom följande.
Den åtalade mannen har inledningsvis skurit eller huggit sin bror i halsen. Våldet ägde rum då brodern låg och sov i en soffa. Den åtalade mannen har därefter då brodern försökt undkomma, följt efter brodern i lägenheten och kastat åtminstone ett glasföremål mot honom varefter han även utdelat ytterligare knivhugg eller stick mot brodern, och som träffat brodern på händerna samt benen.
Genom våldet har brodern åsamkats bland annat smärta, sårskada på halsen med djup stickkanal och med nervskada på den högra kinden som följd, avvärjningsskador i form av sårskador på händer och fingrar, skrapsår, blånader samt svullnad.
Det fanns en fara för att brottet skulle fullbordas eller så har sådan fara enbart varit utesluten på grund av tillfälliga omständigheter.

Ansvarsyrkande i andra hand - Grov misshandel
Den åtalade mannen har i vart fall vid tillfället ovan misshandlat brodern genom ovan nämnda agerande.
Brottet bör bedömas som grovt eftersom den åtalade mannen utfört svår kroppsskada och visat särskild hänsynslöshet eller råhet genom att angripa brodern med kniv och därtill inledningsvis när denne låg och sov.

Den åtalade mannen varken kan erkänna eller förneka brott.

Fel patient opererades på NÄL i Trollhättan
De båda patienterna hade samma förnamn, födelseår och led dessutom av liknande höftskador.
Det slutade med att en av dem opererades med fel metod och senare drabbades av en allvarlig vårdskada, rapporterar Bohusläningen.
Misstaget upptäcktes under pågående operation på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan, när höftfrakturen inte fanns på det förväntade stället. Trots att personalen då ändrade till rätt operationsmetod läkte patientens fraktur inte som den skulle efteråt, vilket krävde en ny operation.
Komplikationer
– Det här är definitivt inte vanligt, men även om det här var väldigt många sammanträffanden för de här två patienterna så ska det egentligen inte kunna hända, säger Magnus Söderbergh, chefsläkare på NU-sjukvården, till tidningen.
– Patienten där vi påbörjade operation med fel metod har senare drabbats av komplikationer, vilket kan ha samband med varandra men vi kan inte säga det säkert.
Händelsen har lex Maria-anmälts.

Fokus på viltolyckor nästa vecka
23-29 september är det en insatsvecka med rubriken "Viltvarning - ta det lugnt".
Viltolyckorna är många och har ökat de senaste åren. Under 2018 skedde över 63.000 viltolyckor och antal olyckor under 2019 ser ut att närma sig det talet också. I Värmland har det hittills i år skett 2.358 viltolyckor.
Under rubriken ”Viltvarning – ta det lugnt” har Nationella Viltolycksrådet en insatsvecka 23 – 29 september.

Det sker en viltolycka var 8.e minut. En ökning har skett med viltolyckor med vildsvin och rådjur
- Under insatsveckan kommer närmare 100.000 informationsbroschyrer att delas ut till fordonsförare. Dessutom delas det ut över 10.000 viltolycksremsor, säger Erica Broström, länsansvarig för Nationella Viltolycksrådet i Värmland.
'
Viltolycksremsor
Viltolycksremsor finns att hämta hos Bilprovningen och hos Polismyndigheten.
- Veckan syftar till att få trafikanterna att bli mer uppmärksam på att vilda djur hela tiden finns på och utefter våra vägar. Även om man har en ett stort fordon så kan en olycka inträffa.
Årets insatsvecka syftar till att fordonstrafikanter, såväl vanliga bilförare som yrkesförare, uppmärksamma på att det finns vilda djur på och utefter våra vägar och att man därför anpassar körsättet efter detta.
- Vi måste alla samverka för att få ned antalet viltolyckor och här har förarens kunskap och uppmärksamhet stor betydelse, menar Erica Broström.

Under insatsveckan vill Viltolycksrådet också rikta uppmärksamheten på de eftersöksjägare som på Polismyndighetens uppdrag utför eftersök av det vilda djur som varit inblandade i en viltolycka. Under spårningen är eftersöksjägaren både på vägen och omkring olycksplatsen.
Eftersöksjägarna är människor som arbetar för att minska djurens lidande och förarnas hänsyn gör deras arbete på väg tryggare.
Om olyckan är framme, så gör du
Här kan du ladda ner broschyren "Viltvarning - ta det lugnt!"

Rekordår väntas för TBE-smitta efter fuktig sensommar
Ett fuktigt klimat under sommaren gör att fästingarna trivs - och kan sprida sjukdomar vidare till människan.
2018 registrerades 61 fall av TBE i Västra Götalands-regionen. Hittills i år har 50 fall rapporterats in. September och oktober är ofta toppmånader för sjukdomen och därför väntas det bli fler fall.
Prognosen är att antalet TBE-fall i Västra götaland kommer att landa på mellan 70-80 smittade innan året är slut. En möjlig förklaring till de ökande antalet fallen i Västra götaland kan vara att färre är vaccinerade.
Det man vet är att hälften av de som insjuknat är bosatta i Skaraborg och övriga i göteborgstrakten och längs kusten norrut. Något som förbryllar är att det finns helt vita fläckar på kartan.
Tjörn till exempel, där finns det inga rapporterade fall, medan Orust har flera fall.  Inte heller i Strömstad kommun finns det några fall, säger Peter Nolskog, biträdande smittskyddsläkare i Västra götalandsregionen.
Den som smittats får ofta hög feber, yrsel och kan bli mycket förvirrad. Peter Nolskog, biträdande smittskyddsläkare med ansvar för TBE i Västra Götalands-regionen, säger att patienter ofta påverkas under lång tid, även efter behandling:
– Det påverkar det dagliga livet för väldigt många. Det saknar någon terapi som hjälper alla men jag tror att någon slags neuropsykiatrisk bedömning och träning kan hjälpa en del att bemästra sina besvär, säger Peter Nolskog.

Mopedist stoppade inte på polismans täcken i Romelanda
Kontroll av mopedförare i samband i insats mot mopeder samt A-traktorer, Romelanda Klockan 19:19.
I samband med att polis arbetar i en lokal insats inriktat mot mopeder samt A-traktorer i Kungälv, där enheter från trafikpolis ingår i arbetet, ska en moped som framförs vårdslöst stoppas för kontroll i Romelanda. Föraren av mopeden, en 15-årig pojke, stannar dock inte initialt på polisens stopptecken. När han stannar strax därefter kan han kontrolleras, och han är nu misstänkt för olovlig körning, vårdslöshet i trafik samt inte stannat på polismans tecken. Pojken överlämnas därefter till vårdnadshavare.  

Läkemedelsverket återkallar Alvedon
Tre tillverkningssatser av Alvedon återkallas efter att man hittat ett häftklammer i ett stolpiller. Det skriver Läkemedelsverket i ett pressmeddelande på onsdagen.

Läkemedlet används ofta för att lindra feber och smärta för småbarn.
Föremålet, som bedöms ha kommit in i läkemedlet av misstag under tillverkning, är med stor sannolikhet en isolerad händelse. Som en försiktighetsåtgärd återkallas alla förpackningar från de aktuella tillverkningssatserna, skriver myndigheten.

Indragningen gäller Alvedon 60 mg suppositorier, 10-pack med batchnummer/lot V007, V008, och V010, samt Panodil suppositorier 60 mg, 10-pack med batchnummer/lot V009.
Används vid feber och smärta för barn
Stolpiller eller suppositorium är ett läkemedel som förs in i ändtarmen. Det används vid smärta och feber för barn från 3 månader – 1 år.

Samtliga apotek, vården och dagligvaruhandlare har meddelats att läkemedlen från de aktuella tillverkningssatserna omedelbart ska plockas bort.
I nuläget har Läkemedelsverket inte fått in några rapporter om att någon kommit till skada.

Sex barn bortförda förra året från Vänersborg
Förra året fördes sex barn, som levde under hedersförtryck, bort från Vänersborg, och har ännu inte kommit tillbaka. 
– Orosanmälningarna om hedersförtryck har ökat under de senaste åren. Jag kan lätt säga att vi får in flera anmälningar och samtal om hedersförtryck varje vecka, berättar Sonja Åhman som är 1:a socialsekreterare i Vänersborg och representant för Barnahus Fyrbodal till P4 väst.

Svenska Mässan storsatsar på ny attraktiv entré mot Skånegatan 
Svenska Mässan Gothia Towers har under de senaste fem åren vuxit kraftigt och slagit rekord i såväl besöksantal som ekonomiska resultat. 2018 välkomnade mötesplatsen över 2 miljoner unika besökare, vilket är en ökning med 700 000 jämfört med för fem år sedan. För att möta nya behov och kunna välkomna större besöksflöden har nu en ny, stor och attraktiv entré färdigställts mot Skånegatan.

För att vara internationellt konkurrenskraftiga krävs ständig utveckling och med denna nya entré har vi möjlighet att välkomna flera större mässor, kongresser och företagsevenemang som kan löpa parallellt med varandra, säger Carin Kindbom, VD och koncernchef för Svenska Mässan Gothia Towers.
- Vårt mål är att bli Europas mest attraktiva mötesplats, fortsätter Carin Kindbom. Vi utvecklar kontinuerligt vår mötesplats för att kunna ta emot såväl större besöksflöden som att leverera fler spännande helhetsupplevelser. Här spelar även vårt unika cityläge en stor roll som global konkurrensfördel. Den nya entrén mot Skånegatan öppnar upp vår anläggning och skapar en påtaglig närhet till Göteborg city, vilket kommer att gynna såväl oss som våra besökare och staden.

Entrén, som är en del av Svenska Mässan Gothia Towers totala expansions- och anläggningsplan, ligger i direkt anslutning till Kongresshallen samt större mässhallar och eventytor.
- Vår satsning på en rejält utökad entrékapacitet påbörjades redan 2017 då vi investerade drygt 50 miljoner kronor i en utbyggd och uppgraderad entré mot Liseberg, säger Joachim Hult, fastighetsdirektör på Svenska Mässan Gothia Towers. Från sommaren 2018 och fram till nu har vi även investerat 100 miljoner kronor i entrén mot Skånegatan.
- Men det är inte enbart en ny entré, säger Joachim Hult. Vi har här en total yta på cirka 1 800 kvadratmeter, som förutom att välkomna besökare och gäster, även kan användas för utställningar och olika event. Vi har lagt extra resurser på modern, effektiv belysningsteknik där varje evenemang ges tillfälle att skapa en unik känsla. Flexibilitet har varit honnörsord i hela nybyggnationen. Vi har också genomgående satsat på digitala skyltar både in- och utvändigt, säger Joachim Hult.
Den första mässan som använder den nya entrén är Bokmässan som äger rum den 26-29 september 2019.

12 bilar i parkeringshus har brunnit
Polisen larmades till Gåsmossen i Askim vid 23.15 på tisdagskvällen.
En förbipasserande ringer polisen när han ser hur flera personbilar brinner på Gåsmossevägen. Räddningstjänst till platsen för släckning, inga kända personskador. Totalt har 12 bilar brunnit, ytterligare 14 bilar är skadade. Bilarna har stått i ett parkeringshus i två plan, även ett skärmtak på övre parkeringen har brunnit ner. Polispatrull spärrar av för teknisk undersökning. Många människor på plats då parkeringsområdet ligger intill bostadsområdet, polis söker vittnen. Anmälan skrivs, i nuläget är ingen gripen för brott.

Ytterligare en brand i natt
Klockan 01.03 Räddningstjänst åker till Norra Dragspelsgatan där en personbil brinner, ytterligare en bil intill är skadad. Polis skriver en anmälan om skadegörelse genom brand, ingen är gripen i nuläget.  

Par står åtalade för djurplågeri
Ett par i 50-årsåldern står åtalade vid Uddevalla tingsrätt för djurplågeri. Paret har har, i vart fall under tiden mellan
den 18 februari 2018 och den 18 april 2018 i , Uddevalla kommun tillsammans och i samförstånd uppsåtligen eller av grov oaktsamhet utsatt hunden Emma för vanvård genom att underlåta att tillse att hunden trots sjukdom/skada erhållit nödvändig vård, och därigenom utsatt Emma för otillbörligt lidande. Vanvården har bestått i att hunden inte har givits
nödvändig veterinärvård för livmoderinflammation, juvertumörer, kronisk och akut inflammation på svansen och på bakbenen samt att klorna var så kort klippta att de yttre delarna av pulporna var amputerade på fler än fem tår.
Bägge förnekar brott.Du kan ändra denna exempeltext. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Donec libero. Suspendisse bibendum. Cras id urna. Morbi tincidunt, orci ac convallis aliquam, lectus turpis varius lorem, eu posuere nunc justo tempus leo. Donec mattis, purus nec placerat bibendum, dui pede condimentum odio, ac blandit ante orci ut diam.

Dubbelt så många ska kunna opereras med ny robot i Uddevalla
Uddevalla sjukhus har tagit in en ny kollega – roboten Sara. Den ska hjälpa kirurgerna att opera dubbelt så många prostatacancerpatienter som tidigare.
Västra Götalandsregionen har bestämt att  ska ta ett större ansvar för operationer av prostatacancer och njurkirurgi. närmaste åren kommer dubbelt så många kunna opereras, 300 fall per år.
Mot den bakgrunden är Uddevalla sjukhus det första sjukhuset utanför Sahlgrenska universitetssjukhuset som utrustas med operationsrobot i Västra Götalandsregionen.
– Det är ett sätt för oss att följa med resten av utvecklingen både i landet och Västeuropa, Säger Jesper Swärd, överläkare i urologi, och sektionsledare för urologen på Uddevalla sjukhus

Kvinna döms för dråp på sin make i Lysekil – får två års fängelse
Hon skulle bara hjälpa sin man slippa lida och avsluta hans liv, hävdade hon själv. Tingsrätten anser att kvinnan är trovärdig och dömer henne för dråp istället för mord på sin make. Straffet: två års fängelse.
Det var i april som hemtjänstpersonal hittade ett äldre par i 70-årsåldern skadade i en lägenhet i centrala Lysekil. Mannen var död och kvinnan vid liv, men svårt skadad. Mannen hade skärsår i vänster handled. Kvinnan greps kort efter händelsen. Sedan dess har hon suttit häktad misstänkt för mord, och åtalades senare misstänkt för mord på sin man.
Och under måndagen avgjordes rättegången mot kvinnan. Nu står det klart: tingsrätten dömer kvinnan till två års fängelse för dråp.
Skulle begå självmord tillsammans
Kvinnan har i förhör erkänt själva händelseförloppet, men nekat till brott. Enligt henne skar hon sin man i handleden av barmhärtighetsskäl – för enligt henne ville han dö. Kvinnan berättade i tingsrätten att hennes man hade sagt att han upplevde sig hånad av hemtjänstpersonalen när han bad om hjälp, och ville därför inte leva längre. Tanken var att även kvinnan själv skulle dö när hon utförde dådet, och hade därför skurit sig själv, har hon berättat i förhör.
– Vi kunde inte leva ett sådant liv, det blir bara bråk när de (hemtjänstpersonalen reds. anm.) kommer, sa kvinnan i rätten.
Enligt kvinnan skulle de begå självmord tillsammans, som de också hade försökt tidigare i mars i år. Då tog de en överdos på sömntabletter, men överlevde båda två.
Åklagare Robert Beckard menade dock att mannen visade tecken på demens och att det därför inte går att klarlägga vad han själv ville med sitt liv. Mannen ska bland annat ha sagt till sjukhuspersonal att han var glad att de överlevde första självmordsförsöket. Åklagaren yrkade på tio års fängelse för mord.
Försvaret å sin sida yrkade på dråp, som menade att det är bevisat att kvinnan och mannen hade en överenskommelse om självmord. De yrkade också på att gå under minimistraffet på sex års fängelsestraff, med tanke på kvinnans ålder och hälsotillstånd.
Nu står det alltså klart: tingsrätten går på försvarets linje och anser att kvinnan är trovärdig. Hon döms till två års fängelse för dråp.

Misstänkt mord/dråpförsök i Uddevalla
Vid Erik Dahlbergsgatan anträffas en parkerad bil med misstänkta skottskador klockan 06:56 på måndagsmorgonen.
Framme på platsen anträffas bilen och ett flertal tomhylsor som tas i beslag. Även en fastighet med lägenheter och ett företag har misstänkta skottskador. Platsen spärras av för teknisk undersökning och en förundersökninmg gällande försök till mord inleds. Inga personer har under natten hört av sig om någon misstänkt skottlossning i området. Ingen person anträffas på platsen.
UPPDATERING
14.31 Den kriminaltekniska undersökningen är klar, och avspärrningen är hävd. Dörrknackning görs i området av polis i arbetet med att samla in information. Polis kommer att arbeta trygghetsskapande i området,  och finns tillgängliga för eventuella tips och iakttagelser gjorda av allmänheten gällande händelsen.

Två män häktade efter sprängmedelsfynd i Göteborg
Två män häktades på fredagseftermiddagen efter sprängmedelsfyndet i veckan.
Den misstänkta kvinnan släpptes på fri fot.
Det var i måndags kväll som stora delar av Kapellplaten i Landala och ett område vid Smålandsgatan i centrala Göteborg spärrades av. Polisen gjorde ett tillslag i ett garage i Landala, där en bil med sprängmedel hittades. En man i 40-årsåldern greps i samband med tillslaget, och senare greps ytterligare en man.
Båda anhölls senare misstänkta för förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse och brott mot lagen om brandfarliga och explosiva föremål, samt grovt narkotikabrott.
Polisen presstalesperson Stefan Gustafsson, berättade i samband med tillslaget i måndags att insatsen var resultatet av en längre tids spaning.
– Att vi stoppade den här bilen i just Landala var mer eller mindre en slump, med andra ord finns det ingen anledning till särskild oro för Landalaborna.
På torsdagen greps även en kvinna med koppling till sprängmedelsfyndet, misstänkt för grovt narkotikabrott. Enligt uppgifter till GP hittades även en stor mängd narkotika i garaget i Landala, men det vill inte Stefan Gustafsson bekräfta.  Det var efter fyndet i garaget i Landala som polisen kontrollerade ett område vid Smålandsgatan, men Stefan Gustafsson vill inte säga vad som hittades där. Inledningsvis handlade det om ett misstänkt farligt föremål även där.
Kvinnan och de två männen begärdes häktade på torsdagen. Kvinnan för grovt narkotikabrott och de båda männen för brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, samt grovt narkotikabrott.
På fredagseftermiddagen häktades alltså de två misstänkta männen

Müslifabrik brandhärjad i Lidköping
Det brinner just nu på Frebacos anläggning i Lidköping. Den primära branden är släckt men allt är ännu inte under kontroll.
– Just nu är problemet en brand i ventilationen, säger Joakim Ramåker, operativ chef på räddningstjänsten.
Larmet om branden kom strax före klockan 10 på fredagförmiddagen.
Tre styrkor från räddningstjänsten är på plats.
– Det började brinna inne på fabriken i en maskinhall. Den primära branden är släckt men just nu är problemet en brand i ventialtionen. Vi har nog tre till fyra timmars jobb kvar, säger Joakim Ramåker.
På fabriken tillverkas bland annat bröd och müsli.
Branden under kontroll
Strax innan klockan 12 meddelande räddningstjänsten att branden är under kontroll. Men den är ännu inte släckt.
– Allt eftersom tiden gått har vi fått bättre grepp om den, säger Joakim Ramåker.

Munkedal vill införa tillstånd för tiggeri
För några månader sedan röstade fullmäktige i Munkedals kommun nej till ett tiggeriförbud. Men nu kan det istället införas ett krav på tillstånd för att tigga, detta efter att Sverigedemokraterna och Moderaterna ställt sig bakom en motion från Kristdemokraterna.
Det innebär att det finns en majoritet i kommunstyrelsen för ett tiggeritillstånd.
Skulle den motionen röstas igenom i fullmäktige, då blir Munkedal den första kommunen i Västs område som inför ett tillstånd för att tigga.
 

Man avled efter olycka med grävmaskin
Den man som på torsdagsförmiddagen skadades i en olycka med en grävmaskin i Uddevalla kommun har avlidit. Ambulans och räddningstjänst larmades till mannens gård vid niotiden. Även en ambulanshelikopter fanns på plats men mannens liv gick inte att rädda. Det bekräftar polisen.

Väktare påkörd i Trollhättan efter ingripande
En väktare blev på torsdagskvällen påkörd utanför köpcentret Överby i Trollhättan.
Det var när två väktare skulle kontrollera en kvinna utanför köpcentret som en man, som är i sällskap med kvinnan, drar upp en kniv.
I samband med gripandet av mannen avviker kvinnan och återkommer i en bil. Kvinnan kör fordonet vårdslöst och kör på en av väktarna. Kvinnan är nu misstänkt för vårdslöshet i trafik och våld mot tjänsteman. Väktaren får i samband med påkörningen ont i ett ben, men ska vara lindrigt skadad.
Kvinnan är anhållen och misstänkt för vårdslöshet i trafik och våld mot tjänsteman. Mannen är efter förhör frisläppt men är misstänkt för våldsamt motstånd och hot mot tjänsteman.

Tre unga killar ertappade på stulen moped.
Polis larmas till Kronogården i Trollhättan där man sett tre yngre män på en moped, möjligen ska någon av dem ha ett vapen. 
En polispatrull som åkt till platsen får syn på den aktuella mopeden och ett förföljande påbörjas. De tre på mopeden kastar i från sig mopeden vid Kamratgården. Polis fortsätter att springa efter de tre som kört mopeden. Två kan frihetsberövas ganska snart.
Samtidigt så har polisen konstaterat att mopeden är stulen.
Ytterligare en yngre kille kontrolleras, han är 13 år och kan för närvarande inte knytas till mopeden. Polisen har sökt med hund i omgivningen kring mopeden och flyktvägen, ännu har inget vapen anträffats.
Mopeden beslagtas. För närvarande kontrolleras de två unga killar som frihetsberövats för att fastställa dera ålder och identitet. Avgörande för fortsatt förundersökning/brottsmisstankar. Brottsrubriceringen är tillgrepp av fortskaffningsmedel   

Gratiskonsult kostade Uddevalla närmare 130 000
De styrande partierna i Uddevalla tog in en konsult som ser över alla kommunens stora projekt. Han skulle jobba gratis – men P4 Väst kan nu avslöja att detta inte stämmer.
Gratis, utan någon kostnad, kostnadsfritt – det var ledorden under pressträffen vid Veras trappa när de styrande partierna presenterade konsulten Pelle Johansson som driver företaget Facilitator – i juni. Han fick i uppdrag att se över kommunens största kommande projekt: allt från resecentrum, badhus, kulturhus till seniorboenden.
Konsulten skulle inte få betalt förrän han hittade en investerare som var villig att teckna avtal med Uddevalla kommun. Tills dess skulle han jobba gratis.
Men när P4 Väst begär ut fakturorna så ser vi att detta inte stämmer. Konsulten Pelle Johansson fakturerade kommunen 129 248 kronor. Detta i samband med kostnader för avsiktsförklaringen i juni.
När P4 Väst konfronterar politikerna med fakturan så visar det sig att man inte känner till den.
Kommundirektören Peter Larsson skriver i ett mejl att fakturan avser kommunikationsstöd i syfte skapa fokus på Uddevallas ambitiösa satsning avseende stadsutveckling. I övrigt avböjer han att kommentera fakturan från konsulten.

Konsult står åtalad för två fall av falska byggnadslov
En man i 40-årsåldern står åtalad vid Uddevalla tingsrätt för grov trolöshet mot huvudman, grov urkundsförfalskning.
Konsulten har i maj 2017 åtagit sig konsultuppdrag att för ett pars räkning utföra rit-tjänster för byggnation av
garage på en fastigheten Lysekils kommun, samt att ombesörja att bygglov beviljades för byggnationen.
Mannen har missbrukat sin förtroendeställning och därigenom skadat paret genom att i februari 2018 falskeligen meddela paret att bygglov beviljats trots att så inte skett och därefter presentera de falska bygglovshandlingar som som avses i åtalspunkterna.
Mannens agerande har lett till att paret har uppfört garaget utan att ha rätt till det vilket paret fick uppgift om från Lysekils kommun i december 2018.
Kostnaderna för byggnationen har uppgått till ca 429 600 kronor. Paret har förelagts av kommunen att betala 32 919 kronor i sanktionsavgift.
Brottet bör bedömas som grovt eftersom paret har tillfogats betydande och synnerligen kännbar skada då mannen presenterat paret falska bygglovshandlingar och då gärningen har varit av särskilt farlig art då det rört sig om byggnationer utan erforderliga tillstånd vilket har stor enskild och
allmän betydelse. Det hände någon gång mellan den 1 maj 2017 och den 31 december 2018 i Lysekils kommun.
Den åtalade mannen har obehörigen upprättat en handling med beslut om beviljat bygglov avseende byggnation av garage daterad 2018-02-19 från byggnadsnämnden i Lysekils kommun. Han skapade på det sättet en falsk handling. Mannens åtgärd innebar att det fanns risk för att handlingen skulle uppfattas som äkta. Brottet bör bedömas som grovt eftersom förfalskningen avsett en myndighets arkivhandling av vikt.

Mannen står även åtalad för ytligare ett fall av grov trolöshet mot huvudman
Mannen har i februari år 2016 åtagit sig konsultuppdrag att för ett annat pars räkning utföra rit-tjänster för om- och tillbyggnad av boningshus på fastigheten Fiskebäck i Lysekils kommun samt att ombesörja att bygglov beviljades för byggnationen.
Mannen har även här missbrukat sin förtroendeställning och därigenom skadat paret genom att i november år 2016 falskeligen meddela paret att bygglov och startbesked beviljats trots att så inte skett.
Mannens agerande har lett till att även detta par har utfört byggnationerna utan att ha rätt till detta vilket paret fick uppgift om från Lysekils kommun våren 2017.
Kostnaderna för byggnationerna har uppgått till ca 2 500 000 kronor. Paret har förelagts av kommunen att betala 32 390  kronor i sanktionsavgift.
Brottet bör bedömas som grovt eftersom paret har tillfogats betydande och synnerligen kännbar skada och då gärningen har varit av särskilt farlig art då det rört sig om byggnationer utan erforderliga tillstånd vilket har stor enskild och allmän betydelse.
Det hände någon gång mellan den 1 februari 2016 och den 1 juni 2017 i Fiskebäckskil, Lysekils kommun.

Göteborg får nationellt ambulansflyg
Efter många och långa turer är det klart med ett nationellt ambulansflyg. Två av dom sex flygplanen ska utgå från Göteborg.
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg har beställt sex flygplan från schweiziska Pilatus som levereras 2021.
Kostnaden blir över 700 miljoner kronor, men vården räknar med att spara 12–20 miljoner kronor om året på att äga ambulansflygplanen.
– Hittills har det inte funnits någon samordning av ambulansflyget. Nu får vi högre patientsäkerhet eftersom vi alltid vet att vi har fräscha flygplan med modern medicinsk utrustning. Vi får en lägre miljöpåverkan och sänkta kostnader säger,  Annika Tännström (M), styrelseordförande för Svenskt Ambulansflyg och fullmäktigeordförande i Västra Götalandregionen.
Planen ska utgå från Stockholm, Göteborg och Umeå och dirigeras från en gemensam ledningscentral. Flygflottan finansieras av regionerna och landstingen, som betalar efter storlek och hur mycket de använder planen.

Greps för misstänkt sprängmedel – tidigare dömd för våldsamt upplopp
En av de två män som sitter anhållna, misstänkt för inblandning i ärendet med de två misstänkt explosiva föremålen i Göteborg, är en person som tidigare är dömd för våldsamt upplopp och narkotikabrott, enligt uppgift till SVT.
Det var under måndagskvällen som polisen spärrade av två områden, ett garage i Landala och ett område vid Smålandsgatan i centrala Göteborg.
På minst en av platserna fanns vad polisen misstänker är explosiva föremål och som nu tagits om hand av polisens nationella bombskydd.
Under natten anhölls två personer, misstänkta för förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse och brott mot lagen om brandfarliga och explosiva föremål.
Tidigare dömd för våldsamt upplopp
SVT har nu uppgifter att en av de misstänkta är en person som är dömd för våldsamt upplopp i samband med en politisk händelse för många år sedan. Han är också dömd för ett par fall av narkotikabrott. Dessutom är han just nu åtalad för ett narkotikabrott som ska ha ägt rum i januari i år. Där åtalas han för innehav av över 600 gram cannabis och 171 gram amfetamin, något som tidningen GP var först att rapportera om.
Polisen vill inte säga om man gör några kopplingar till personens tidigare politiska engagemang.
Polischefen Erik Nord vill inte kommentera fallet alls utan hänvisar till förundersökningsledaren åklagare Johan Udén.
”För tidigt för spekulationer”
Han säger att utredningen är i ett inledande skede.
– Därför vill jag inte säga mycket alls just nu. Men min spontana teori är inte att det handlar om politiska motiv i det här fallet. Men som sagt är det egentligen alldeles för tidigt för att spekulera, säger han.
Polisens presstalesperson, Stefan Gustafsson, säger att insatsen var resultatet av en längre tids spaning.
– Att vi stoppade den här bilen i just Landala var mer eller mindre en slump, med andra ord finns det ingen anledning till särskild oro för Landalaborna, säger han.
Det var alltså i bilen som kontrollerades i Landala som det misstänkt explosiva föremålen hittades. Det i sin tur ska ha lett till att man kontrollerade ett område vid Smålandsgatan men Stefan Gustafsson vill inte säga vad som hittades där.
Säpo meddelar att målet drivs av polismyndigheten men att ”man alltid har ett nära samarbete kring en rad utredningar”.

Spårspringet är både livsfarligt och dyrt
Det kan bli dyrt för den som genar över spåren. Förutom att det är livsfarligt att vistas i spårområdet är det nämligen också olagligt. Böterna för att gena över spåren är 3 000 kronor.
Spårspringet innebär också en stor stress för lokförarna. Ett tåg har en väldigt lång bromssträcka. Lokförarna vet att de sällan hinner stanna tåget i tid om det dyker upp en människa på spåret.
Spårspringet drabbar också tågresenärerna. När Trafikverket får rapporter om personer i spåren måste tågtrafiken sänka hastigheten betydligt eller stoppas helt. I genomsnitt orsakade spårspringet drygt åtta timmars försening per dag i Sverige under 2018.

Tonåring gripen efter bråk på skola
Flera ungdomar var inblandade i ett bråk vid Torpaskolan i Vänersborg under dagen. En pojke under 18 år är gripen, misstänkt för misshandel.
Enligt polisens presstalesperson Peter Adlersson ska en minderårig flicka har blivit slagen, men hon ska inte blivit allvarligt skadad.
Personal på skolan försökte först avstyra bråket på egen hand, men larmade sedan vid lunchtid. När polisen lämnade platsen blossade bråket upp igen, men när patrullen kom tillbaka till skolan var allt lugnt.

Louise Johansson från Kungälv är enda kvinnan i Årets kock
På torsdag inleds finalen av Årets kock - SM i matlagning. Tre av av de åtta finalisterna verkar i Göteborg - den enda kvinnan i fältet är Louise Johansson från Kungälv
– Jag har drömt om detta så länge. Nu står jag där, det är sjukt mäktigt, säger Louise Johansson.
Hon kommer att få prestera under tidspress och bli bedömd av en jury.
– Ibland känns det nervöst och jättejobbigt och ibland känner jag att jag ska göra god mat och njuta av stunden, säger hon.

Skottlossning i Mariestad
Larm om misstänkt skottlossning på Magasinsgatan i Mariestadinkom på måndagseftermiddagen.
Vittnen hör något som låter som skottlossning och därefter träffar de på en man som har en skada i ena benet. Flera personer har också sprungit från platsen. Polis och ambulans åker till platsen.
Mannen, som är i 20-årsåldern, förs i ambulans till sjukhuset i Skövde. Enligt initiala uppgifter ska han ha en skada i ena benet. Det kan vara ett luftvapen han blivit beskjuten med men detta är fortfarande osäkert. Polisen håller förhör med vittnen samt har inlett dörrknackning. Polisen söker även med hund i området. Brottsplatsen har spärrats av för en teknisk undersökning.
18.00 Mannen har troligen blivit skjuten med ett skarpt vapen (ej luftvapen) och är kvar på sjukhuset för vård. Avspärrningarna på brottsplatsen är hävda och ingen har ännu gripits i ärendet. Polisen har inlett en förundersökning om försök till mord.
Polisen är under kvällen på plats i centrala Mariestad i trygghetsskapande syfte.

Patrullhundsekipage från Region Väst vann polishunds-SM
Svenska mästerskapen för polishundar gick i år av stapeln i Vadstena. 20 ekipage från olika delar av Sverige fick visa upp sina färdigheter i ett antal delmoment.
Ekipagen testades i lydnad, spår, platsundersökning, räddningssök och skyddsarbete. Svenska mästare blev Elin Bålefalk med hunden Daneskold Queen, smeknamn Lymla.
– Det här var verkligen oväntat, säger en både glad och överraskad Elin Bålefalk. Jag ställde upp efter lite påtryckningar från kollegor och vänner – men såg det mest som en rolig grej!
Elin är alldeles nykläckt som hundförare.
– Vi gick igenom dressyrkontrollen i juni i år, så jag har precis börjat arbeta som hundförare. Det är många som har hjälpt mig och som jag verkligen vill lyfta fram – kollegor, vänner, inte minst min sambo!
Lymla är en tre och ett halvt år gammal Malinois (belgisk vallhund).
– Hon är väldigt vänlig till sin natur och samtidigt en framåt patrullhund som älskar att jobba.
Regionpolischefen skickar en hälsning.
– Vinsten gör mig både stolt och glad, säger Klas Johansson. Jag skickar mina varmaste gratulationer till Elin och Lymla och önskar dom stort lycka till i framtiden!

Sju underverk i regionen framröstade - Bohus fästning finns med
Nu på söndagsmorgonen blev det klart vilka förslag som blir Västsveriges sju underverk efter en omröstning på Västarvets facebokssida, där 12 000 personer deltog. I Göteborgsområdet är det bara Bohus fästning som finns med.
Övriga framröstade underverk är:
Västra Götalands sju underverk är, utan inbördes ordning; 
⭐️ Bohus fästning i Kungälvs kommun 
⭐️ Stångehuvuds fyrhus i Lysekils kommun 
⭐️ Karlsborgs fästning i Karlsborgs kommun 
⭐️ Läckö slott i Lidköpings kommun 
⭐️ Torpa stenhus i Tranemo kommun 
⭐️ Hållö fyr i Sotenäs kommun 
⭐️ Akvedukten i Håverud i Melleruds kommun
Nu väntar någon slags lansering av alla 49 förslagen och särskilt då de sju underverken.

Polisen har fått in nytt tips om de försvunna männen från Uddevalla och Ljungskile
Polisen har fått in ett nytt tips om de båda män som försvann från Ljungskile och Uddevalla för över tio år sedan. Enligt polisen tar man tipset på allvar.
Det var hösten 2008 som de båda männen försvann, med någon veckas mellanrum. Båda hade skulder och båda var verksamma inom byggbranschen.
Enligt de knapphändiga uppgifter som finns tros männen ha förts bort nattetid från sina bostäder.
Fallet har gäckat polisen sedan dess och en rad tips och spår har genom åren visat sig vara falska, eller otillräckliga.
Nu har polisen fått ett nytt tips, vilket P4 Väst var först med att rapportera. Enligt tipset har de bådas kroppar dumpats i Dalsland.
– Tyvärr är tipset vagt. Det handlar om ett väldigt stort område så det är inte bara att åka och leta, säger Sten-Rune Timmersjö, chef för enheten för grova brott vid polisen i Fyrbodal.
Tänker gå till botten
Trots svårigheten kommer polisen att göra allt för att ringa in platsen, det kan bli aktuellt att söka med likhundar framöver.
– Men innan det är lönt måste vi lyckas begränsa sökområdet.
Hur allvarligt ser ni på tipset?
– Vi tar det på allvar, trots att det kommer från en anonym tipsare. Vi kommer att gå till botten med det så långt det går, säger Sten-Rune Timmersjö.

Särskild händelse inför höstens alla rättegångar
Polisens intensiva arbete mot gängvåldet har resulterat i att ett stort antal rättegångar ska hållas under hösten. För att kunna hantera dessa på bästa sätt beslutade polisen i region Väst i dag om en så kallad särskild händelse.
Polisen i region Väst har varit uthållig i såväl det förebyggande arbetet men också i spanings- och utredningsarbetet mot de kriminella grupperingarna i regionen, inte minst i Göteborg.
En framgångsfaktor har varit att allt fler personer berättar för polisen om vad de har sett eller hört. Ytterligare en faktor har varit samverkan, både internt mellan lokalpolisområdena och framför allt utredningsenheten, underrättelseenheten och operativa enheten, men också externt med andra myndigheter och kommuner.
- Vi har haft en förhållandevis lugn period efter dessa insatser och efter att många av de ledande gestalterna i dessa konstellationer har gripits och sitter häktade, säger biträdande regionchefen Robert Karlsson.
- Naturligtvis önskar vi att ingen ska skadas eller dödas i gängkonflikterna, men vi ser ändå en stor skillnad mot tidigare år då vi hade betydligt fler händelser med dödlig utgång. Nu har vi blivit lovade att bli fler inom polisen, och får vi också lagstiftningen med oss kan vi jobba ännu mer effektivt mot konstellationerna över hela landet.
Polisens arbete mot gängkriminaliteten har resulterat i mellan sex och tio stora rättegångar som ska hållas i höst, bara i Göteborg. Det handlar framför allt om tingsrättsförhandlingar, men också Guldhedsärendet som ska upp i hovrätten. För att kunna hantera dessa stora rättegångar beslutade polisen i regionen i dag om en så kallad särskild händelse. Det innebär att man har tillgång till regionens samlade resurser och att man har en sammanhållen ledning av verksamheten.
Redan på måndag inleds den första rättegången i Göteborg.

Man åtalas för flera grova våldtäkter mot barn
En man i 50-årsåldern som suttit häktad misstänkt för flera fall av grov våldtäkt mot barn, åtalas nu vid Uddevalla tingsrätt. Enligt åtalet har brotten begåtts systematiskt under flera år på en ort i Bohuslän.
Det ska enligt åtalet vara två utsatta flickor som vid tiden för de misstänkta grova våldtäkterna och sexuella övergreppen ska ha varit under 15 år. Den misstänkta mannen ska enligt åtalet varit nära vän till båda flickornas familjer och övergreppen ska ha skett vid flera tillfällen mellan 2007 och 2014.
Åklagaren skriver också att övergreppen kan ses som hedersrelaterade.  Socialtjänsten har efter ena flickans polisanmälan, vittnat om att hon ska ha befunnit sig i en mycket hotfull situation. Det ska handla om hot från såväl hennes och den åtalade mannens familj eftersom hon då ansågs ha dragit skam över familjerna.
Den andra flickan ska också enligt ett vittne inte vågat träda fram och berätta vad som hänt, på grund av hot från den åtalade mannen. Hon var också rädd för att det skulle spridas rykten om hennes familj, uppger vittnet.
Mannen förnekar brott.

22-åring dömdes efter dödsskjutningen på Vår krog och bar – får nytt fängelsestraff
En 22-årig man, som dömdes till fem års fängelse efter dubbelmordet på Vår krog och bar i Göteborg 2015, döms nu till två års fängelse för grovt vapenbrott i centrala Stockholm.
Det var i början av juni i centrala Stockholm som polisen fick intresse för en bil och försökte få den att stanna. Föraren valde att fortsätta köra iväg. När bilen stannade längre fram hoppade en man ut och sprang i väg och slängde samtidigt iväg ett föremål. Mannen var 22-åringen och föremålet var en pistol. Han kunde brottas ner och gripas mindre än 100 meter från bilen.
Nu har han alltså blivit dömd till två års fängelse för grovt vapenbrott.
Mannen var villkorligt frigiven från fängelset
22-åringen har i förhör uppgett att han på grund av domen gällande Vår krog och bar har en hotbild mot sig och sin familj. Han flyttade därför runt mellan olika orter och bar ofta skyddsväst. Enligt honom själv skaffade han pistolen för att skydda sig själv under tiden i Stockholm. När polisen hittade pistolen vid gripandet stod det klart att den var skarpladdad.
Han dömdes för grovt vapenbrott av Stockholms tingsrätt i slutet av juli och straffet fastslogs av Svea hovrätt i förra veckan. Mannen frigavs villkorligt förra sommaren, som den förste av förövarna efter dådet på Vårväderstorget i Göteborg. Tingsrätten förklarade i juli mannens villkorligt medgivna frihet som förverkad. Det innebär att 22-åringen utöver det nya straffet ska avtjäna ytterligare ett år av sitt tidigare fängelsestraff.
En blodig masskjutning på Vår krog och bar
Det var en kväll i mars det 2015 som två maskerade personer rusade in på restaurangen Vår krog och bar vid Vårväderstorget i Biskopsgården i Göteborg. Båda var beväpnade med automatvapen. Två personer dödades och åtta skadades allvarligt.
Totalt åtalades åtta män, misstänkta för inblandning i morden på baren. En av dem friades helt i hovrätten, medan sju dömdes till fängelse. Två av männen dömdes till livstids fängelse. Samtliga dömdes för medhjälp till mord och ingen för mord eftersom det inte kunde klarläggas vem som gjorde vad. 22-åringen är en av dessa sju.

Nicklas Olsbrand Fedele, Linnéa Söderman och Ted Mäntylä har fått Polismyndighetens medborgarmedalj för rådigt ingripande.
Nicklas Olsbrand Fedele, Linnéa Söderman och Ted Mäntylä har fått Polismyndighetens medborgarmedalj för rådigt ingripande.

Medborgare får medalj i region Väst
För andra året i rad delar nu Polismyndigheten region Väst ut medborgarmedaljer till personer som på olika sätt gjort insatser för att avvärja fara för liv, hälsa eller värdefull egendom.

Under en ceremoni på polishuset vid Ernst Fontells plats i Göteborg fick idag tre personer ta emot medborgarmedaljer för deras rådiga ingripande
– Jag är otroligt glad att kunna dela ut de här medaljerna och att vi kan visa vår uppskattning till de här personerna som på ett föredömligt sätt har ingripit för att förhindra brott och rädda liv, säger Klas Johansson, regionpolischef i region Väst.   

Först på plats
Den 17 maj förra året kör Nicklas Olsbrand Fedeler sin lastbil med släp på riksväg 44 från Lidköping på väg till Trollhättan. I höjd med Siggetorp har en personbil frontalkrockat med en husbil. Niklas är en av de första på plats vid olyckan. Förarna i bägge bilarna samt en av passagerarna i husbilen är avlidna. I husbilen färdades ytterligare två passagerare. Den ena har lyckats ta sig ur med brutet lårben och den tredje sitter fast med inredning över sig. Det brinner ur motorn på bilen. Nicklas springer fram med en brandsläckare och släcker branden. Han springer därefter fram till husbilen och stänger av gasen till en gasoltub som hänger på utsidan. En mindre gasoltub ligger och pyser kraftigt i diket. Efter att ha säkrat platsen från de mest omedelbara farorna, pratar han sedan med den skadade som lyckades ta sig ur och försöker även ta sig in genom takluckan på husbilen, men den sitter fast. När räddningstjänsten kommer till platsen informerar Nicklas om den pysande gasoltuben i diket och brandmännen tar över räddningsarbetet.
– Jag har en brandsläckare i bilen som jag ser varje dag när jag öppnar dörren. När jag kommer fram ser jag att det ryker och brinner. Det första jag tänker på är den där brandsläckaren och att jag måste släcka elden. När jag släckt elden börjar jag ta in vad som finns runtomkring. Jag ser att det hänger gasoltuber på husbilen och min första tanke är att jag måste stänga av gasen. Varje minut kändes som en evighet. Det är bilder i mitt huvud som nog aldrig kommer försvinna. Tre människor omkom den här dagen. Men hade jag inte ingripit kunde fler kommit till skada eller kanske dött. Det känns hedrande att få medalj och det kan uppmuntra fler till att ingripa när det gäller. En annan gång kanske det är du själv som sitter där, säger Nicklas Olsbrand Fedeler från Vänersborg.
Polismyndigheten beslutar att tilldela medborgarmedalj i silver till Nicklas Olsbrand Fedeler för att ha visat särskild rådighet genom att avvärja fara för liv, hälsa och egendom. Hans agerande den 17 maj 2018 på Rv 44 i Lidköping kan ha räddat livet på två fastklämda människor i en husbil och att värdefull egendom inte förstördes genom brand.

En tackling
En söndag i oktober förra året bestämmer sig en man för att göra en stöldräd genom affärshuset Storken i Alingsås. Ett antal butiker har larmat och en väktare har med hjälp av signalement lokaliserat mannen vid korsningen Kungsgatan-Färgaregatan. Den misstänkte mannen är kraftigt narkotikapåverkad och sliter sig loss från väktaren. I samma stund kommer Linnéa gående och mannen springer mot henne. Det hela sker snabbt och instinktivt. När mannen kommer upp jämsides med Linnéa tacklar hon honom och han faller till marken. Väktaren hinner då ikapp mannen och kan sätta handfängsel på honom. Polisen anländer till platsen och mannen kan gripas misstänkt för stöld i flera butiker till ett sammanlagt värde av 7 000 kronor, samt våld mot tjänsteman.
– När jag såg att han kom springande tänkte jag bara att jag måste få stopp på honom och att han inte ska få komma undan. På ett plan kände jag att det är nog med all brottslighet. Jag ville bara hjälpa till. Jag hade inte väntat mig en medalj och är fortfarande lite chockad, men väldigt tacksam. Jag tycker det är en signal till samhället att vi medborgare betyder något när vi hjälper till, säger Linnéa Söderman från Vårgårda.
Polismyndigheten beslutar att tilldela medborgarmedalj i silver till Linnéa Söderman för att ha visat särskild rådighet vid ingripande som skedde för att hjälpa polisen gripa och lagföra en gärningsman för stöld och våld mot tjänsteman den 7 oktober 2018 i Alingsås.

Ett livräddande grepp
På juldagen förra året kommer det in ett larm om att en person sitter på räcket över E20 vid Torpamotet. Personen har tidigare varit på psykiatriska akutmottagningen på Östra sjukhuset och därefter lämnat för att ta sitt liv. Ted Mäntylä kommer körande längs E20 och upptäcker personen på räcket. Han stannar bilen och går ut för att prata. Han är initialt väldigt försiktig eftersom personen i fråga är väldigt avvisande och vill inte att han ska komma närmre. Ytterligare en person kommer till platsen och börjar prata från andra hållet. Ted ser då sin chans och tar tag i personen och drar ner hen från räcket. Ted och personen som anlände får tillsammans kontroll över situationen och kan tillkalla hjälp.
– Jag var väldigt lugn i situationen. Men inombords hade jag nog en puls på tvåhundra. Min första tanke var att, du är inte ensam, du ska få hjälp, alla ska kunna känna sig älskade. Vi pratade kanske en halvtimme innan jag fick den där chansen att dra ner personen från räcket. Det känns pirrigt och positivt på samma gång att få medalj. Det är ett sätt att kanske upplysa och inspirera andra till att göra något som faktiskt kan förändra en människas liv, säger Ted Mäntylä från Göteborg.  

Polismyndigheten beslutar att tilldela medborgarmedalj i silver till Ted Mäntylä för att ha visat särskild rådighet och genom sitt agerande avvärjt fara för liv den 25 december 2018 vid E20 Torpamotet i Göteborg.

Ryttare till sjukhus och häst avled efter trafikolycka
En ryttare med häst har blivit påkörda på Länsväg 920 i Tanum på gamla E6:an torsdagsförmiddagen.
Hästen avled av sina skador på platsen och ryttarinnan som är lite drygt 20 år är avförd med ambulans till sjukhus, klagar över smärtor i bäckenet.
– Den var så svårt skadad att en jägare tvingats avliva den, ryttarinnan är förd till sjukhus, säger polisens presstalesperson Christer Fuxborg.
– Vi ska utreda vad som har hänt och se om det är någon som har brutit mot några regler eller om det är en ren olycka, oavsett är det en tragisk händelse, säger Christer Fuxborg.
Polis kvar på plats för att få uppgifter på vad som legat bakom själva olyckan. Inga uppgifter om att vägen skulle vara avstängd men troligen begränsad framkomlighet.

Nya bilbränder i Trollhättan
Två personer ses lämna Tessinggatan efter att de satt eld på bilar i området klockan 22.42  på onsdagskvällen. Vittne ser att de bar på en dunk av något slag i samband med att de sprang från platsen.
De ses springa i riktning mot bron vid järnvägsspåren men ingen patrull hittade på några som kan sättas i samband med branden. Räddningstjänst släcker och patrullen skriver en anmälan då två bilar har skadats.

Snart kan du cykla säkert hela vägen från Kungälv till Göteborg
Under september kommer Trafikverket att färdigställa den sista sträckan mellan Kungälv och Göteborg som saknat gång- och cykelväg. Sträckan är fem kilometer lång och går mellan Rödbo och Kärra.
Detta möjliggör att människor lättare kan transportera sig på ett sätt som är bra för hälsan, miljön och samhället.
Med den sista etappen färdig kommer hela den 20 kilometer långa gång- och cykelvägen mellan Göteborg och Kungälv att ge en säkrare och mer lättframkomlig cykeltrafik.
– Västsverige växer och det är då mycket viktigt att ha en region där resor och transporter är tillgängliga för alla. Här har cykeltrafiken en viktig roll som del i ett hållbart transportsystem. Hela resan måste fungera, vilket den här cykelsträckan är ett bra exempel på, säger Martin Abelsson, Projektledare Trafikverket.
Trafikverket har bland annat arbetat med belysning, vägräcken, breddning av befintlig väg samt en passage genom en bokskog på sträckan som omfattas av Naturvårdslagen, vilket innebär att skogen är skyddad från intrång.
Stor hänsyn har tagits för att skydda de känsliga träden i bokskogen under anläggningen av gång- och cykelbanan och Trafikverket har återskapat en miljö som är gynnsam för både djur och natur.
Tidigt i projektet flyttades också en groddamm, som bland annat är den fridlysta åkergrodans lek- och underhållsplats, för att inte störa fortplantningsperioden under vår- och försommaren. Den nya groddammen fungerar också som övervintringsmiljö för åkergrodan.
Andra fridlysta arter som hittats i dammen är vanlig groda, mindre vattensalamander, snok och kopparödla.
Bygget av etappen Rödbo-Kärra startade i mars 2019 och under onsdagen skedde en invigning där bland annat Trafikverkets Generaldirektör Lena Erixon deltog.

Ambulanshelikoptrar utrustas med helblod från Kungälvs sjukhus
Allvarligt skadade och blödande personer kan snart få blod direkt på olycksplatsen. Detta tack vare att ambulanshelikoptrarna i Västra Götalands län blir först med att ha helblod ombord.
Tidigare har helikoptern bara haft frystorkad plasma och koncentrerade röda blodkroppar med sig. Med det nya helblodet - vanligt blod där bara vita blodkroppar tagits bort - hoppas man kunna minska blödningarna och öka chansen för överlevnad.
Det blir laboratoriemedicin vid Kungälvs sjukhus som förser regionens ambulanshelikopter med blod.

Man frias av hovrätten, trots att övergrepp mot barn bevisats
Nyheter4.com blev i helgen kontaktad av en förtvivlad mamma från Göteborg. Kvinnan berättar att när hennes lilla flickan sover över hos sin farfar i Askim händer något som hon inte vågar berätta om förrän långt senare.

När det är dags för godnattsaga lägger sig farfar sked med sitt barnbarn, för handen till hennes underliv. Dagen efter förmanar farfar sitt barnbarn att inte berätta vad som hänt.
Av rädsla för sin farfar berättar flickan inte för någon vad som hänt. Det är inte förrän långt senare som hon vågar prata med sin mormor om händelsen. Det resulterar i en polisanmälan och flickans farfar hämtas av polisen.

Nyheter 4.com har taget del av domen och överklagandet till Hovrätten i Västra Sverige
I förhör erkänner mannen att han legat sked med sitt barnbarn och vidrört hennes underliv. Han erkänner också att han uppmanat sitt barnbarn att inte berätta om händelsen.
Dessutom vittnar även mannens egen dotter om att hon blev utsatt på samma sätt när hon var barn. Någon hon inte heller har vågat berätta tidigare.
Varken farfar eller flickan kan dock exakt säga när övergreppet har ägt rum. Flickan är osäker på vilken klass hon gick i och farfar säger att han inte kommer ihåg.

Ärendet avgjordes i år i Göteborgs Tingsrätt. Bedömningen är att mannen gjort sig skyldig till grovt sexuellt övergrepp mot barn. Påföljden blir skyddstillsyn och att betala skadestånd till flickan.

Domen överklagas till hovrätten i Västra Sverige och även där görs bedömningen att mannen begått sexuellt övergrepp mot flickan.
Trots det frias mannen. Anledningen är att det i åtalet anges att övergreppet ska ha ägt rum någon gång mellan mars 2014 och augusti 2016. Enligt hovrätten är det emellertid inte uteslutet att övergreppet ägt rum redan innan 2014. Mannen frias för brottet enligt följande motivering:
Hovrätten finner att det genom den åberopade bevisningen inte kan anses visat att och när händelsen har ägt rum under åtalstiden eftersom flickan har svårt att minnas datum mm. Åtalet ska därför ogillas enligt Hovrätten
En överklagan till Högsta Domstolen skulle inte vara tillräcklig Enligt flickans advokat.
Flickan och mamman lever nu under skyddad identitet

Mamman berättar i mejl till Nyheter4.com att hennes dotter känner sig sviken av rättsväsendet och att hon tappat all livslust efter det här. Mamman skriver vidare att flickans liv är förstört. Medans mannen går fri, fri att göra precis vad han vill, resa osv. Flickan kämpar dagligen med sitt mående. 
 

Nya bilbränder i Trollhättan
Det första larmet kom klockan 23.40 på tisdagskvällen. Två personbilar brinner på Gärdhemsvägen i Trollhättan, och polis samt räddningstjänst larmas till platsen. Branden släcks, och en anmälan skadegörelse genom brand upprättas.
Det andra larmet inkom klockan 01.57 på Lextorpsvägen. Polis och räddningstjänst skickas till platsen, efter larm om två personbilar uppges brinna, och en anmälan skadegörelse genom brand upprättas.
Vid 02.10 under natten till onsdagen hade sammanlagt åtta bilar brunnit på tre olika platser i Kronogården, Trollhättan. Samtliga bilbränder var enligt polisen anlagda.

Vänersborgs kommundirektör sägs upp med omedelbar verkan
Med omedelbar verkan har Vänersborgs kommundirektör Pascal Tshibanda sagts upp från sin tjänst på grund av bristande förtroende, skriver kommunen i ett pressmeddelande.
I pressmeddelandet skriver kommunen vidare att beslutet har undertecknats av Vänersborgs tre kommunalråd: Benny Augustsson (S), Gunnar Lidell (M) och Bo Carlsson (C) och att samtliga står bakom att de inte delar Pascal Tshibanda syn på hur ledarskapet i kommunen ska bedrivas och att Tshibanda  därför ska sluta med omedelbar verkan.
– Han får ett avgångsvederlag på 12 månadslöner, så det blir 85 000 kronor i månaden i ett år, berättar Benny Augustsson.
En process för att rekrytera en ersättare har redan satts igång och tills vidare går Katrin Siverby in som tillförordnad kommundirektör.

Polisen upptäcker fler lägenhetsbordeller i region Väst
Som en följd av att andrahandsuthyrningen av lägenheter trappas upp ökar också förekomsten av lägenhetsbordeller. Polisen arbetar med olika typer av insatser mot kopplare och människohandlare.

Efter ett tips från grannarna knackar gränspolisen på en lägenhet i centrala Göteborg. En ung kvinna enbart klädd i underkläder öppnar. Bakom henne skymtar en kvinna till, lika lättklädd. De båda poliserna förklarar vilka de är och ber att få se resehandlingar, visum och andra dokument som styrker kvinnornas rätt att vistas i Sverige. 
– Vi kontrollerar deras syfte med besöket i Sverige, förklarar Ulrica Nylander, gränspolisen Väst. Vi vill se så att de inte planerar att arbeta här utan arbetstillstånd, att de har tillräckliga medel för vistelsen och en återresebiljett.

De andra poliserna i insatsgruppen letar samtidigt igenom lägenheten, som är ganska stökig, men inte ofräsch. Nästan direkt hittar de kondomer, glidmedel, sexleksaker, våtservetter, laxermedel. I soppåsen i köket finns använda kondomer och använda pappersservetter. Det visar sig att de båda kvinnorna, som är från Colombia, har fått hyra bostaden via Airbnb. Lägenhetsinnehavaren bor i en annan stad tillsammans med sin pojkvän. Poliserna kommer att kontakta bostadsrättsföreningen och delge styrelseordförande misstankar om att prostitution bedrivs i lägenheten.
– Vårt uppdrag är att genomföra inre gränskontroller, säger Mikael Holmgren, biträdande chef på gränspolisen. Med stöd av utlänningslagen kan vi även genomföra insatser mot lägenhetsbordeller, eftersom vi där ofta hittar personer som vistas illegalt i landet. Det finns en djup tragik bakom varje enskilt ärende – många gånger är de prostituerade även offer för människohandel.
Kvinnorna i lägenheten verkar lugna och de följer uppmaningen om att packa ihop sina tillhörigheter utan att protestera.
– Sådana här insatser brukar ofta gå lugnt och städat till väga, säger Ulrica Nylander. Vi kommer nu att köra ned kvinnorna till polishuset och genomföra ett första samtal.

Enligt polisens människohandelsgrupp är det vanligt med lägenhetsbordeller idag – d v s att prostitution bedrivs i lägenheter som hyrs ut i andrahand. Så länge sexhandeln är såpass lönsam är den svår att få bort. Straffen är också förhållandevis låga – för köp av sexuell tjänst blir påföljden böter eller fängelse i högst ett år. Grovt koppleri, som kan ge från två till tio år, kräver mycket god bevisning.
– De prostituerade annonseras ut via olika sexsajter, säger Ulrica Nylander. Servrarna finns utomlands, så de går inte att komma åt. När annonserna visar att kvinnan ställer upp på precis allt – även våld, tortyr – kan man misstänka att hon har traffickerats. Offret vet inte själv vad som utlovas i annonsen.
Under samtalet på polishuset uppger den ena kvinnan, som är 23-år gammal, att hon studerar juridik och att hon ingår i ett utbytesprogram i Madrid. Om några veckor ska hon gifta sig med sin pojkvän, hon besöker nu Sverige som turist. Men historien faller snabbt isär. Hon vet inte vilka platser hon har besökt i Sverige och hon har inte mycket pengar på sig. Någon återresebiljett finns inte heller.
– Att vinna offrens förtroende är inte självklart – ofta kommer de från länder där myndigheterna är korrupta. Och nästan alltid ligger organiserade, grovt kriminella nätverk bakom prostitutionen.
Gränspolisen rapporterar alla sexköpare de möter vid sina ingripanden.
 – Vi rapporterar alltid köp av sexuell tjänst. Det innebär att sexköparen polisanmäls, förhörs och att ärendet överlämnas till åklagaren. Tyvärr är bevisläget ofta svårt och straffpåföljderna låga.

 I fallet med de colombianska kvinnorna är bevisen överväldigande - det finns inga tvivel på att de har prostituerat sig. Båda tas i förvar och efter ett beslut från beslutsfattaren i utlänningsrätt kommer de att föras till Migrationsverkets förvar i Märsta. Men först erbjuds de hjälp.
– Om du befinner dig i prostitution så kan vi erbjuda hjälp, förklarar Ulrica Nylander. Du kan få ett temporärt uppehållstillstånd, ekonomiskt stöd, tillgång till vård och hjälp med att hitta en annan försörjning i ditt hemland.
 – Vill du inte delta i en rättsprocess har du rätt till ett så kallat ”tryggt återvändande”, vilket innebär att du får ett psykosocialt stöd i ditt hemland, som till exempel hjälp med att börja studera.

Kvinnan erkänner dock inte sexhandeln under samtalet med polisen. Samtidigt tycks hon inse att hon inte kommer att släppas fri inom en snar framtid och att hon inte kommer att få stanna i Sverige.
– Gränspolisen samarbetar med Jämställdhetsmyndigheten och socialtjänsten. Vi kommer nu att förmedla båda kvinnorna vidare till socialtjänstens regionkoordinatorer. De kommer att fortsätta att närma sig dem och erbjuda dem stöd. Migrationsverket får också information av oss om att det kan handla om offer för människohandel.

Migrationsverket har egna experter inom människohandel.
– Personalen på Migrationsverkets förvar är generellt mycket duktiga med att arbeta med de här kvinnorna – de försöker nå fram till dom in i det sista.
Gränspolisen har också ett pågående samarbete med hotellen i regionen. En följd av det är att prostitutionen nu har förflyttats till lägenheter, förklarar Ulrica Nylander.
– Hotellpersonalen är generellt vaksamma och väl insatta i vilka tecken de ska leta efter för att upptäcka sexhandel. I lägenheterna däremot upptäcks inte sexhandeln lika enkelt, de prostituerade är därför betydligt mer utsatta där.
– På senare tid har vi också upptäckt bluff - företag som bedriver otillåten andrahandsuthyrning. De uppger att bostäderna ska nyttjas av anställda, men i själva verket ägnar de sig åt okontrollerad andrahandsythyrning till överpriser.
Mikael Holmgren ser insatserna från gränspolisens sida som ett sätt att bryta den utsatta tillvaro kvinnorna är försatta i.
– Försörjer man sig på ett oärligt sätt så vistas man i Sverige illegalt. Därför kan gränspolisen gå in och agera i de här ärendena. Vi genomför snabba insatser och hjälper kvinnor som befinner sig i en fruktansvärt utsatt situation – individer som ingen annan del av vårt samhälle når. Vi upplever ofta en enorm tacksamhet från kvinnorna.
– En sidoeffekt är att vi stör de grovt kriminella, organiserade nätverken som ligger bakom prostitutionen – de får inte verka ostört.
Fler röster om arbetet mot människohandel med sexuellt ändamål
Henrik Älverdal, t f gruppchef, Människohandelsgruppen, polisregion Väst
”Vi är polisens specialistgrupp på människohandel inom regionen och vi samarbetar tätt med andra myndigheter, som Skatteverket, Arbetsmiljöverket och Migrationsverket. Vi samverkar även med privata aktörer – exempelvis taxiverksamhet och hotellkedjor. De större fastighetsägarna är väl medvetna om riskerna med andrahandsuthyrning, problemen finns i första hand hos mindre aktörer och privatpersoner. Vi använder en brottsförebyggande arbetsmetod som vi kallar ”Bordello”. Hyresvärdar och fastighetsägare informeras när vi får veta att prostitution bedrivs i deras lokaler. De får då två månader på sig att se till att sexhandeln upphör. Sker inte detta kan hyresvärden/fastighetsägaren komma att åtalas för koppleri. Samtliga uthyrare har hittills agerat och vräkt hyresgästen. Det är alltså olagligt för både privatuthyrare och fastighetsägare att hyra ut bostäder där det bedrivs prostitution. Påföljden kan bli böter eller fängelse.”
Mats Paulsson, senior utredare, prostitution och människohandel på Jämställdhetsmyndigheten
”Människohandel är ett växande problem i Sverige idag – det är den typ av grov organiserad brottslighet som omsätter mest pengar, tillsammans med handel med vapen och narkotika. Jämställdhetsmyndigheten arbetar med frågan på en strategisk och strukturell nivå, prevention är viktig. Den nya sexköpslagen är ett fantastiskt verktyg för att komma åt människohandel med sexuellt ändamål. Vårt jobb på Jämställdhetsmyndigheten är att lyfta lagen internationellt. Det här kräver diplomati – vissa länder är inte så mottagliga när det gäller Sveriges syn på prostitution. Men så länge sexhandeln genererar pengar kommer den att fortsätta. Kvinnorna upplever i många fall ett tryck från sin familj att prostituera sig, för att säkra släktens fortlevnad. ”
”Genom de 13 regionskoordinatorerna (vilka är anställda på socialtjänsten men som delfinansieras av Jämställdhetsmyndigheten), arbetar vi även operativt genom att erbjuda stöd till utsatta för människohandel. Vi erbjuder dem boende, läkarvård och samtal, samt att brottsoffren får möjligheten att ingå i IOM:s återvändandeprogram, som erbjuder stöd i olika former vid återvändandet till hemlandet.”
Petra Malmström, regionkoordinator Väst, social resursförvaltningen, Göteborgs Stad
”Det finns definitivt en koppling mellan andrahandsuthyrning och prostitution i form av lägenhetsbordeller, eller pop-up bordeller. Vi kommer nu att renodla vår roll – inom kort kommer vi att ha en regionkoordinator på heltid. När polisen genomför en insats så är deras uppgift att informera eventuella offer för människohandel om deras rättigheter. De utsatta kan få ett tillfälligt uppehållstillstånd på ett skyddat boende, samt vård och ekonomisk hjälp, om de är beredda att göra polisanmälan. Vill de inte medverka i en rättsprocess kan de ändå få skyddat boende och betänketid gällande medverkan, eller hjälp med ett tryggt återvändande. Vi har skrivit på en EU-konvention om att vi ska ta tillvara brottsoffrens rättigheter, det här är ett sätt att uppfylla vårt åtagande.”

 ”Vi regionkoordinatorer har åkt ut och besökt de prostituerade kvinnorna när de är tagna i förvar, men det är de få vi har fått en riktig kontakt med. De flesta av de förvarstagna vill bara åka hem till sitt ursprungsland, kvinnorna är ofta mycket rädda för myndigheterna. Vi hoppas kunna skapa ett arbetssätt i framtiden där vi kan vara med vid polisens insatser, då skulle vi få en större möjlighet att vinna kvinnornas förtroende direkt på plats – kanske kan vi då övertyga fler brottsoffer om att ta emot det stöd vi erbjuder.”
Nyhet från

De nya programledarna för Melodifestivalen 2020
David Sundin, Linnea Henriksson och Lina Hedlund programleder Melodifestivalen nästa år, meddelar arrangörerna via Instagram.
Tävlingen hålls i år i Linköping, Göteborg, Luleå, Malmö, Eskilstuna och Stockholm. För Eskilstuna blir det premiär att arrangera kalaset. Det är första gången den nya trion David Sundin, Linnea Henriksson och Lina Hedlund programleder. Lina Hedlund deltog i årets upplaga av Mello och tog sig till finalen, som John Lundvik sedan vann.
I ett pressmeddelande från SVT säger Lina Hedlund att det under många år har varit en dröm för henne att programleda tävlingen.
”Jag har tävlat sex gånger (2002, 2003, 2009, 2010, 2014, 2019) och mellanakt (2013 och 2017), så att få kliva in i denna nya roll i detta sammanhang känns enormt kul!”, säger Hedlund i meddelandet.
Linnea Henriksson beskriver uppdraget som ”världens största ära” och David Sundin säger att hans första tanke när han fick frågan var ”ÄNTLIGEN”.
2019 programleddes Melodifestivalen av Marika Carlsson, Eric Saade, Kodjo Akolor och Sarah Dawn Finer.
Första deltävlingen hålls den första februari och finalen den 7 mars 2020.

Inspelningsstart i Västsverige för svensk-norska thrillern Maskineriet
Nu har inspelningen av svensk-norska Maskineriet börjat, en actionfylld thriller i åtta delar som utspelar sig i gränslandet mellan Sverige och Norge - och mellan sanning och lögn. Inspelningen ska ske under sexton veckor i Göteborg, Strömstad och Sandefjord. Maskineriet sänds i Viaplay 2020 i åtta avsnitt om 45 minuter.
Maskineriet regisseras av Richard Holm (Gåsmamman, Heder och Johan Falk). Martin Persson och Karolina Heimburg på Anagram Sverige producerar i samproduktion med Film i Väst, Viaplay, Nordic Entertainment Group och Helsinki Filmi. Projektet har även utvecklats med stöd ifrån Lindholmen Science Park, Film i Skåne, SFI och Creative Europe MEDIA.
Huvudförfattare är Kjersti Ugelstad och Niclas Ekström. I huvudrollerna ser vi Kristoffer Joner (Mission Impossible – Fallout, Skjaelvet) och Julia Schacht(Kampen om tungvattnet, Melk). I övriga roller ser vi bland andra Hanna Alström,Anastasios Soulis, Emilia Roosman, Emil Almén, Rune Temte, Björn Sundquist, Jakob Eklund och Angela Kovacs.
Synopsis:
Olle Hultén är en helt vanlig familjefar som efter en konferens med jobbet vaknar upp på färjan mellan Sandefjord och Strömstad, utan att ha en aning om hur han hamnade där. Bredvid honom ligger en hockeybag fylld med sedlar, en pistol och en rånarluva. Olle förstår ingenting, minns ingenting - men instinktivt flyr han från polisen som jagar honom. Ju mer hans familj och vänner får veta om Olles förflutna, ju mer börjar de misstänka att han inte är så oskyldig som han påstår. Olle tvingas lämna allt bakom sig i jakten på sanningen samtidigt som han desperat försöker dölja vem han egentligen är – och vad han flydde ifrån för många år sedan.

Sex personer åtalas nu för bland annat bilbränderna och våldsamt upplopp i Västra Frölunda
Totalt sex personer står nu åtalade i Göteborgs tingsrätt för grov skadegörelse och medhjälp till grov skadegörelse i Västra Frölunda i Göteborg. Samtliga är födda mellan 1998- 2003.

Tre män åtalas för grov skadegörelse
Tre av gärningsmännen står åtalade för grov skadegörelse och våldsamt upplopp har tillsammans och i samförstånd med ett stort antal okända gärningsmän på Norra Dragspelsgatan, Västra Frölunda och Marconigatan iFrölunda Torg samt Gånglåten i Västra Frölunda begått en omfattande skadegörelse mot fordon så att det blev skador för flera miljoner kronor. Man har slagit sönder och bränt upp ett stort antal fordon och det är i vart fall 70 fordon som har fått skador.
Man har samtidigt bränt upp bildäck och krossat flaskor. Det hände också den 13 augusti 2018
Brottet bör bedömas som grovt eftersom skadorna har varit av stor ekonomisk betydelse och synnerligen kännbar för målsägarna. Gärningen har varit väl planerad och samordnad samt varit av särskilt hänsynslös art.

Tre män åtalas för medhjälp till grov skadegörelse
Tre andra män har tillsammans med andra okända gärningsmän främjat ovanstående gärning. Det hände den 13 augusti 2018 på Norra Dragspelsgatan, Västra Frölunda, i Göteborgs stad.
En av de tre har främjat gärningen genom att delta i planering och inhandla material samt tillverka brandbomber. En annan har främja gärningen genom att delta i planering, förberedelser samt tillverka brandbomber. Den tredje har främjat gärningen genom delta i planering , förberedelser samt tillverka brandbomber.

Tre av de sex personerna står även åtalade för våldsamt upplopp
De tre har tillsammans och i samförstånd, i samband med en omfattande aktion som kom att förstöra och bränna ett stort antal bilar, ingått i en folksamling som med uppsåt att störa allmän ordning samt sätta sig upp mot myndighet med förenat våld gått till angrepp mot personer och egendom den 13 augusti på Norra Dragspelsgatan, Västra Frölunda, Göteborgs stad.

Deltagare i folksamlingen, som har varit maskerade, har uppträtt aggressivt provocerande och hotfullt. De har bland annat krossat rutor, bränt upp bilar, lagt ut hinder, tänt eld på bildäck och hotat samt kastat bangers mot personer i deras närhet.
Samtliga ovan angivna personer har deltagit aktivt i folksamlingen genom att kasta föremål, slå sönder rutor, tänt eld på bilar och uppmuntra, stötta och sympatisera med övriga samt uppträda aggressivt, provocerande och hotfullt.

Totalt yrkas det på skadestånd på miljonbelopp (2.470,763.kronor) av de sex åtalade. 

19-åringa hade 38 kilo cannabis på rummet
Tre män – 48, 29 och 19 år gamla – döms till fleråriga fängelsestraff för grovt narkotikabrott i Borås
Polisen spanade på en av de två äldre männen när de plockade upp ett flertal kartonger hos 19-åringen tidigare i år. När deras bil stoppades av polisen fanns 25 kilo cannabis i fordonet. När insatsstyrkan sedan slog till mot 19-åringen hittades ytterligare 13 kilo. Gatuvärdet på knarket beräknas till fyra miljoner kronor.

Åtal väckt för bl.a. människorov utanför Göteborg
Totalt sju personer har i dag åtalats misstänkta för inblandning i brottslighet i samband med kidnappning av två brottsoffer från Östergötland i slutet av februari 2019.
Offren hölls inspärrade under en helg i ett hus i samhället Floda, utanför Göteborg.
Utredningen har visat att bakgrunden till brotten är en skuld som det ena brottsoffret haft som hamnat hos personer i den undre världen för indrivning. Ärendet har kopplingar till grov organiserad brottslighet i Göteborg.
Förutom människorov är brottsrubriceringarna i åtalet synnerligen grov misshandel genom tortyrliknande misshandel av det ena brottsoffret, samt grovt olaga tvång genom att gärningsmännen misstänks att med våld och hotelser tvingat det ena brottsoffret att låna ihop pengar för att betala gärningsmännen.
Två personer har åtalats för penningtvättsbrott genom att hjälpa gärningsmännen att få tillgång till brottspengarna efter brottet.
- Brottsoffren har valt att inte längre medverka i utredningen så vi driver ärendet med hjälp av den omfattande bevisning som vi samlat in under utredningen som bekräftar vad vi anser har hänt i Floda, säger kammaråklagare Daniel Larson.

Polisens grupp för grova brott i Alingsås har jobbat intensivt för att reda ut vad som hänt och vilka som varit inblandade. I ärendet har spanska myndigheter assisterat svensk polis och gripit två av dem som nu åtalas.
- Det är beklagligt att brottsoffren inte vågar berätta under rättsprocessen. Jag har dock förståelse för att det är obehagligt att ange grovt kriminella med stort våldskapital. Mitt under utredningen sprängdes delar av ett hus tillhörande det ena brottsoffrets föräldrar och detta tolkar vi som ett sätt att tysta brottsoffren. Det inträffade är självklart utomordentligt allvarligt, avslutar Daniel Larson.

Allt fler vildsvin inne i städerna
Det blir allt vanligare att vildsvin håller till inne i städerna. Det är också fler vildsvin som skjuts inne i städerna. En av städerna med många svin är Göteborg.
Det är Sveriges radio Ekot som rapporterar om situationen. Vissa områden är mer drabbade än andra. Göteborg och Södertälje, exempelvis, men också i Stockholmsområdet och i Skåne håller svinen gärna till i närheten av bostadsområden.
Framöver väntas stadsvildsvin bli ännu vanligare.
– Det kan vi nog förvänta oss. Vildsvinen finns redan i många förorter och kommer att tränga sig på allt mer. De kommer att närma sig städerna och bebyggelsen, säger Petter Kjellander, professor i viltekologi vid SLU, till Ekot.
Enligt Petter Kjellander krävs ett samarbete för att lösa problemen. Jägare kan skjuta vildsvin men han efterlyser att fler villaägare sätter upp elstängsel kring trädgården vilket sägs vara det mest effektiva sättet att hålla svinen borta.

Fler misstänkta för inblandning i styckmord
Ytterligare två personer misstänks nu för inblandning i det uppmärksammade styckmordet i Alingsås i somras.
Det var i slutet av juni som en kvinna hittades död i en lägenhet i Alingsås.
I samband med gripandet avlossade polis varningsskott. Sedan tidigare sitter en man i 50-årsåldern häktad misstänkt för mordet.
Åtal väntas väckas senast om en vecka, meddelar tingsrätten i Alingsås.

Mord/dråpförsök i Lilla Edet - En person gripen
Ett grovt våldsbrott sker på Järnvägsgatan i centrala Lilla Edet. Polis och ambulans kallades till platsen klockan 08:52 på torsdagsmorgonen
Brottsoffret är en kvinna i 45-årsåldern, hon körs med ambulanshelikopter till sjukhus, oklart skadeläge. Den misstänkte mannen kan efter spaning gripas av polis på annan plats än brottsplatsen. Mannen är också i 45-årsåldern och är bekanta med varandra. Brottsplatsen är avspärrad för teknisk undersökning och en förundersökning gällande försök till mord alternativt dråp är inledd. Utredningsarbetet pågår. 
Skadeläget för kvinnan är i nuläget oklart, men hon ska enligt polisen ha allvarliga skador.
– Nu har vi en avspärrning och tekniker är på plats. Polisen har hållit förhör, det ska finnas flera vittnen till händelsen, säger polisens presstalesperson Ulla Brehm.
Uppdatering kl. 17.41
Mannen som greps imorse är nu anhållen av åklagare. Han är på sannolika skäl misstänkt för försök till mord. Utredningen fortskrider med tekniska undersökningar och förhör. Dörrknackning pågår. Den skadade kvinnan vårdas på sjukhus, hennes skadeläge är för närvarande oklart.

Bränder i restaurang och behandlingshem  - misstänkt mordbrand
Under natten till i dag har en restaurang brunnit ner i Vänersborg. Polisen misstänker att branden var anlagd och rubricerar händelsen som mordbrand. Larmet om branden kom in strax efter midnatt. 
Byggnaden är helt nedbrunnen.  Initialt fanns det spridningsrisk, men branden är under kontroll. Däremot brinner det fortfarande i resterna av den nedbrunna byggnaden. Polisen misstänker att branden är anlagd.
Enligt presstalesperson vid polisen i region Väst har vittnen sett personer lämna en brinnande byggnad.

Ytterligare en brand i Vänersborg
Ett behandlingshem för unga utanför Vänersborg ska också ha brunnit tidigare under natten. Den misstänks enligt också vara anlagd. Det är oklart om bränderna har något samband.
Ingen har gripits efter bränderna.

Lärare i Kungälvs kommun får inte köpa skolmat
Kungälvs kommun har beslutat att lärare och andra kommunanställda inte längre får köpa och äta av skolmaten på lunchrasten.
Men rektorer, lärare och elever tror att förändringen kommer leda till ökad oro i skolmatsalen.
Enligt underlaget till beslutet är det tveksamt om försäljning av skolmat är förenligt med bestämmelserna i konkurrenslagen.
Kommunen får nämligen inte enligt lagstiftningen producera fler rätter än vad man ska göra, och sälja dem. Då bryter man mot lagstiftningen,
Beslutet gäller inte så kallade pedagogiska luncher på arbetstid

Skärpt straff för barnvåldtäkt på 13-årig flicka i Göteborg
Hovrätten skärper idag på onsdagen straffet för den man som dömts för bland annat våldtäkt mot barn. Mannen, som är i 30-årsåldern,döms till tre års fängelse för bland annat våldtäkt mot barn, grovt egenmäktigt förfarande med barn och misshandel. I tingsrätten dömdes han till 2,5 års fängelse. Han ska också betala drygt 150 000 kronor i skadestånd till flickan.

Det var i våras som mannen kom i kontakt med flickan via ett spelforum. Han förde, enligt domen, hit henne från Tyskland för att därefter våldta henne i en lägenhet i Göteborgsområdet.
31-åringen har nekat till att ha fört bort flickan och hävdar att hon följt med frivilligt.
Mannen blev villkorligt frigiven 2015 efter att ha avtjänat ett fängelsestraff för kidnappning av en nioårig flicka i Skår i Göteborg 2012.

Västra Götalandsregionen krävs på svar om vårdgarantin
Västra Götalandsregionen lever inte upp till vårdgarantin - trots att det finns pengar för att köpa vård av andra vårdgivare när de egna resurserna inte räcker till.
Patientnämnderna kräver nu svar på varför det ser ut på det här sättet. Det skriver regionens egen nyhetssida VGR Fokus. Missnöjet handlar om att patienterna inte ska ha informerats tillräckligt om att det finns möjlighet att få vård någon annanstans.
Just nu är det omkring 10 000 patienter som har väntat i mer än 90 dagar på operation i Västra Götalands-regionen. Det handlar om icke akuta operationer av till exempel grå starr, knän och ryggar.

Film i Väst presenterade den västsvenska filmhösten
I går presenterade Film i Väst höstens premiärer och ett urval av alla de inspelningar som kommer att ske under hösten. På plats för att presentera sina nya projekt fanns bland andra Felix Herngren, Christoffer Boe, Abbe Hassan, Emma Hamberg, Amanda Adolfsson och Colin Nutley.

Colin Nutley berättade om andra säsongen av TV4:s tittarsuccé Bröllop, begravning och dop som till hösten spelas in i Ulricehamn. Författarna Emma Hamberg och Denize Karabuda presenterade SVT-serien Sommaren -85 om tre generationer kvinnor i en småstad i 80-talets Sverige. Teamet bakom Måste Gittberättade om att vi nu får se en tv-serie där orten skildras med humor och dråpligheter och Felix Herngren presenterade ett rykande färskt filmprojekt. En ny familjefilm om monsteragenten Nelly Rapp, baserad på Martin Widmarksbästsäljande böcker och dansk storfilm, Skilt, i regi av Christoffer Boe har vi också att se fram emot. Dessutom kommer Ninja Thyberg till regionen för att fortsätta sin inspelningav filmen om en ung tjej i porrindustrin och Gorki Glaser Müllerpresenterade idag sin dokumentär om Patricio Galvez, morfadern som desperat kämpade för att få ut sina barnbarn från Syrien. 

- Västra Götaland bibehåller sin ställning som Nordens ledande filmregion. På tre år har 55 långfilmer och tv-draman spelats in här. Under hösten ser vi fram emot en lång rad inspelningar som håller den västsvenska filmindustrin stundtals överhettad. Vi ser också fram emot tolv premiärer samt alla samproduktioner som visas på internationella festivaler, närmast Venedig och Toronto, säger Peter Possne, produktionschef på Film i Väst. 

Bland höstens premiärer märks bland andra Jesper Ganslandts438 dagar baserad på journalisterna Martin Schibbyes och Johan Perssons gripande biografi, Mikael HåfströmsQuick om vår tids största rättsskandal, Rojda SekersözEn komikers uppväxt som baseras på Jonas Gardells klassiker, Ella LemhagensJag kommer hem igen till jul med Peter Jöback i huvudrollen och en ny efterlängtad Sunefilm i regi av Jon Holmberg.

Sänkta fängelsestraff för våldtäktsdömda i Göteborg
Hovrätten sänker straffen för tre män som dömts för flera våldtäkter och andra sexövergrepp mot en 11-årig pojke. 
Pojken fick kontakt med männen genom spårvagnssällskapet Ringlinjen.
Övergreppen har skett mot en pojke i Göteborgsområdet, både vid fysiska möten och via nätet.
Göteborgs tingsrätt dömde de tre männen till fängelse i mellan fem och sju år i slutet av juni. Chattkonversationer har bekräftat pojkens uppgifter. Männen har också erkänt flera gärningar, enligt Göteborgs tingsrätt.
Männen överklagade tingsrättsdomen med hänvisning till att rätten gjort en felaktig bevisvärdering och hovrätten sänkte alltså straffen för dem i en dom som kom under tisdagen. Straffen blev nu i stället från 2 år och 8 månader upp till sex år.
En av männen döms också för övergrepp på ett annat barn.

Sällskapet Ringlinjen har inget med det här att göra.
I ett mejl har de tidigare skrivit så här till SVT:
Föreningen har drabbats av två medlemmar som satt sina egna begär framför föreningens verksamhet och detta är synnerligen upprörande eftersom det också har drabbat en ung människa. Detta är fullständigt oacceptabelt i vår verksamhet.

Melodifestivalen kommer till Göteborg igen
Nu är det klart vilka städer som är värdar för delfinaler och Andra chansen. 
Städerna som får lite extra schlagerglam under 2020 är: Linköping, Göteborg, Luleå, Malmö, Eskilstuna och med finalen i Stockholm. 
Under måndagen mellan 9 och 23.59 skickades alla schlageralster in till juryn, som nu är i full färd med att bestämma vilka som får chansen att gå till Melodifestivalens fyra delfinaler.
Och Göteborg kommer vara en av de fyra städerna där delfinalerna sker – den 8 februari nästa år. Då kommer Scandinavium förbereda sig på att fyllas av tusentals schlagerälskare – som den alltid har gjorts under delfinaler sedan 2003.
Innan dess står Linköping som värd för schlagerstjärnorna, den 1 februari. Sedan följer deltävlingar i Luleå den 15 februari, och i Malmö den 22 februari.
Eskilstuna är nykomlingen
Nytt för i år är att Eskilstuna bjudits in till Melodifestivalen – där Andra chansen arrangeras den 29 februari.
De som sedan tar sig vidare till final kommer få visa sina musikaliska färdigheter den 7 mars i Stockholm, på Friends Arena.
– I år kan vi presentera en turnéplan för Melodifestivalen som verkligen sträcker sig från norr till söder. Förutom de städer som välkomnar Melodifestivalen varje år så blir det kära återseenden när vi återkommer till Luleå och Linköping. Vi är också extra glada över att vi efter så många år på turné hittar nya städer som tar emot oss med öppna armar, så som Eskilstuna i år, säger Anette Helenius, projektledare för Melodifestivalen.

Kvinna åtalas för olaga förföljelse, olaga hot, grovt förtal , ofredande och förgripelse av tjänstemän
En kvinna i 45-årsåldern står åtalad i Uddevalla tingsrätt för olaga förföljelse, olaga hot, grovt förtal , ofredande och förgripelse av tjänsteman.
Kvinnan har förföljt en annan kvinna genom följande brottsliga gärningar. Det hände mellan den 30 april 2018 och den 22 januari 2019 i Uddevalla kommun.

A) Ofredande genom att mellan den 30 april 2018 och den 22 januari 2019 skicka ett stort antal mejl och ringa telefonsamtal till den utsatta kvinnan. Delar av mejlen har haft kränkande och nedsättande innehåll. Gärningarna kunde förväntas kränka denna kvinnas frid på ett kännbart sätt.
B) Olaga hot genom att i mejl till till den utsatta kvinnan den 7 november 2018 genom att skriva skriva "Nu är det din och dina barns tur att lida".
C) Olaga hot genom att i mejl till den utsatta kvinnan den 25 december 2018 genom att skriva "JAG SKA ÖDELÄGGA DIN KARRIÄR OCH DÄRIGENOM DIN OCH DIN FAMILJS HÄLSA GENOM ALLA PROCESSER PRECIS SOM DU FÖRSTÖRT VÅRAN MED DIN KONSTIGA KIDNAPPAR-ATTITYD! JÄVLA SEKTKÄRRING JAG LOVAR DIG NU FAN SKA DU FÅ!". Hotet var sådant att den utsatta kvinnan kunde förväntas känna allvarlig rädsla för sin och andras personliga säkerhet.
D) Olaga hot genom att i mejl till bl.a. till den utsatta kvinnan den 30 december 2018 genom att skriva "Ni förtjänar en käftsmäll så tänderna flyger för vad ni har orsakat". Hotet var sådant att den utsatta kvinnan kunde förväntas känna allvarlig rädsla för sin och andras personliga säkerhet.
E) Olaga hot genom att i mejl till bl.a. den utsatta kvinnan den 31 december 2018 skriva "du tigger fan om stryk, det går att ordna om du vill".
F) Olaga hot genom att i mejl till bl.a. till den utsatta kvinnan den 7 januari 2019 skriva "Jag kommer aldrig förlåta er och ni får hoppas att vi aldrig möts för ert bästa för då får ni stå till svars för det ni skapat (...) NI SKA FAN LIDA PRECIS SOM VI FÅTT LIDA OCH FÖR DET NI BERÖVAT MIN SON FÖRBANNAR JAG ER FÖR ALL FRAMTID, ER OCH ERA FAMILJER ERA BARN OCH DERAS FRAMTID, FÖR DET NI GJORT MOT MIG ER. HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE! BRINN I HELVETET OCH MÅ SATAN TA ER SJÄL NÄR NI TILL SLUT SLUTAR SLÖSA VÅR LUFT ERA JÄVLA PARASITER!!!!".
G) Olaga hot genom att i mejl till bl.a. till den utsatta kvinnan den 7 januari 2019 skriva "sen kommer jag och mina vänner hem till er så kan ni få snacka med oss".
H) Olaga hot genom att i mejl till bl.a. till den utsatta kvinnan den 10 januari 2019 skriva "NÄR HAN BLIR SJUK SÅ KOMMER JAG SÖKA UPP VAR OCH EN!!!!!!!!!!".
I) Olaga hot genom att i mejl till den utsatta kvinnan den 12 januari 2019 skriva "NU SKA JAG ÖDELÄGGA dotterns sömn och ödelägga hennes hälsa precis som du gör med min son när du använder honom som vapen för egen vinnings skull (...) JAG KOMMER GÅ HEM TILL XX OCH STÖRA HENNES SÖMN SÅ FÅR DU SE HUR DET KÄNNS SÅ FÅR VI SE OM DU FATTAR DIN JÄVLA ÄCKLIGA KIDNAPPARE (...) JAG KAN MED VARA EN KIDNAPPANDE PSYKOPAT SOM ÖDELÄGGER HENNES LIV PRECIS SOM DU GÖR MED MITT BARN (...) SKYLL DIG SJÄLV FÖR JAG VARNADE DIG ALLDELES FÖR MÅNGA GGR. NU FÅR DU SKÖRDA VAD DU SÅTT DITT ÄCKEL! (...) JAG SKA LÄRA DIG EN JÄVLA LÄXA OCH DET ÄR ATT GE FAN I ATT TAFSA PÅ MIN UNGE". I mejlet står även den utsatta dotterns adress utskriven.

Den åtalade kvinnan har även förföljt en man genom följande brottsliga gärningar. Det hände mellan den 6 november 2018 och den 21 januari 2019 i Uddevalla kommun
A) Ofredande genom att mellan den 6 november 2018 och den 21 januari 2019 skicka ett stort antal mejl och sms samt tala in röstmeddelanden på mannens mobilsvar. Delar av mejlen, smsen och röstmeddelandena har haft kränkande och nedsättande innehåll. Gärningarna kunde förväntas kränka mannens frid på ett kännbart sätt.
B) Olaga hot genom att i mejl till bl.a. mannen den 30 december 2018 skriva "ni förtjänar en käftsmäll så att tänderna flyger".
C) Olaga hot genom att i mejl till bl.a. mannen den 31 december 2018 skriva "du tigger fan om stryk, det går att ordna om du vill".
D) Olaga hot genom att i mejl till bl.a. mannen den 7 januari 2019 skriva "sen kommer jag och mina vänner hem till er så kan ni få snacka med oss".
E) Olaga hot genom att i mejl till bl.a. mannen den 7 januari 2019 skriva "NI SKA FAN LIDA PRECIS SOM VI FÅTT LIDA OCH FÖR DET NI BERÖVAT MIN SON FÖRBANNAR JAG ER FÖR ALL FRAMTID, ER OCH ERA FAMLIJER ERA BARN OCH DERAS FRAMTID (...) BRINN I HELVETET OCH MÅ SATAN TA ER SJÄL NÄR NI TILL SLUT SLUTAR SLÖSA VÅR LUFT ERA JÄLVA PARASITER!!!"
F) Olaga hot genom att i mejl till bl.a. mannen den 7 januari 2019 genom att skriva "försvinn ur våra liv innan jag krossar er som flugor"
G) Olaga hot genom att på mannens dotters mobilsvar lämnat den 9 januari 2019 uttala "vi kommer och frågar efter dig, jag och mina vänner från MC-klubbar Oslo och Karlstad så ska du förklara för mig vad du håller på med", "jag kommer att ödelägga dig, jag kommer att ödelägga dig totalt, din karriär, allting".
H) Olaga hot genom att på mannens mobilsvar lämnat den 15 januari 2019 uttala "men jag hoppas vi inte ses för ditt bästa säger jag bara för jag vet hur du ser ut och det jävla fula trynet känner man ju gott för att sparka in tänderna på". Varje gärning var led i en upprepad kränkning av mannens integritet.

Den åtalade kvinnan har i ett mejl till en socialsekreteraren skrivit "Far åt helvete! Det brinner under dina fötter kom ihåg det" för att hindra/hämnas socialsekreteraren har i sin myndighetsutövning i ett ärende om omhändertagande enligt LVU. Det hände den 3 januari 2019 i Uddevalla kommun.
Den åtalade kvinnan skall även ha i ett mejl till socialsekreteraren skrivit "JAG KAN MED STALKA OCH FÖRFÖLJA FOLK OCH FÖRSTÖRA DERAS LIV OCH DERAS HÄLSA"..."KOM IGEN KÖR NI SÅ FÅR NI TILLBAKA" för att hindra/hämnas socialsekreterarens myndighetsutövning i ett ärende om omhändertagande enligt LVU. Det hände den 7 januari 2019.
Den åtalade kvinnan har i ett mejl till socialsekreteraren även skrivit "JAG SKA MEDICINERA DIG BENG" för att hindra/hämnas socialsekreteraren i sitt myndighetsutövande. Det hände den 11 januari 2019

Den åtalade kvinnan har i ett mejl till socialsekreteraren skrivit
"XX OM DU UTFÖR NÅGRA UNDERSÖKNINGAR PÅ MITT BARN SÅ FÅR DU SE VAD SOM HÄNDER JAG KOMMER ALDRIG LÄMNA DIG IFRED för att hindra/hämnas socialsekreteraren i sin myndighetsutövning. Det hände den 12 januari 2019

Den åtalade kvinnan har angripit socialsekreteraren med hot om våld genom i ett mejl till socialsekreterarenskriva ""…stick åt Helvete innan jag blir riktigt förbannad och ringer mina vänner så kan vi mobba DIG som DU gör med mig"... "FÖRSVINN UR VÅRA LIV INNAN JAG KROSSAR ER SOM FLUGOR" för att hindra/hämnas socialsekreterarens myndighetsutövning. Det hände den 7 januari 2019

Den åtalade kvinnan har på Youtube lagt upp en film med namnet XXX HAR KIDNAPPAT MITT BARN!!
Rektorn på skolan uppges ha kidnappat och mutat en kvinnas son samt benämns som pedofil, mutad och en sjuk korrupt demon. Det hände den 20 januari 2019
Brottet bör bedömas som grovt eftersom filmen funnits tillgänglig på en välkänd plattform där den fått stor spridning och att kvinnan aktivt försökt att sprida filmen genom att länka till den i mejl till bl.a. Aftonbladet och Expressen. Vidare innehöll filmen uppgifter som kunde förväntas innebära allvarlig skada för mannen.

I ytterligare film på Youtube uppges också en kvinna ha hjärntvättat, mutat, kidnappat och skadat kvinnans son samt benämns som lögnare, psyksjuk mentor, manipulativ och barnrövande skitstövel, pervers, manipulativ och farlig. Det hände den 20 januari 2019. Även här har den åtalade kvinnan aktivt försökt att sprida filmen genom att länka till den i mejl till bl.a. Aftonbladet och Expressen.

Den åtalade kvinnan skall även har angripit enhetschefen på socialtjänsten med hot om våld genom att i ett mejl till enhetschefen skriva "Detta kommer stå dig dyrt, och imorgon förändras ditt liv för alltid." för att tvinga/ hindra/ hämnas enhetschefen och dennes personal i ett ärende om omhändertagande enligt LVU. Det hände den 19 mars 2019,

Den åtalade kvinnan har även angripit andra vice ordföranden i socialnämnden med hot om våld genom att lämna flertalet röstmeddelanden på dennes mobilsvar och uttala "Du vet, jag är jugge, jugge och italienska, jag har en stor jävla släkt där nere och vi har ett visst temperament, vi gillar inte när folk kommer och tar våra ungar ifrån oss på absolut inga grunder, utan bevis ok".. "Ni är jävla råttor för mig förstår du det, och du vet vad man vill göra med råttor, helst" för att hämnas tjänstemannen i hans myndighetsutövning i ett ärende om omhändertagande enligt LVU. Det hände den 26 mars 2019 i Uddevalla kommun.

Den åtalade kvinnan skall också ringt upp en kvinna två gånger och lämnat ett röstmeddelande på kvinnans telefon där den åtalade talar nedsättande om kvinnan genom att kalla henne kärringjävel och äckliga hora samt talar nedsättande om kvinnans son genom att kalla honom för horunge, pedofil och kriminell. Det hände den 27 mars 2019 i Uddevalla kommun.

 

Polisen i region Väst satsar på särskilt utsatta brottsoffer
Polisen i Västsverige rekryterar 75 medarbetare i en ny satsning mot särskilt utsatta brottsoffer. Samtidigt ska utredningsarbetet vässas och flera utbildningsinsatser planeras.
Särskilt utsatta brottsoffer avser ärenden som våldtäkter, brott i nära relationer samt vålds- och sexualbrott mot barn.
– Det rör sig om allvarliga och starkt integritetskränkande brott. Genom att intensifiera utredningsarbetet bidrar vi till att ge brottsoffren upprättelse. Den här satsningen innebär en tydlig kraftsamling, säger regionpolischef Klas Johansson.
Satsningen innebär en resursökning i form av mer personal över hela regionen. 50 miljoner kronor satsas på rekryteringar till samtliga sektioner som arbetar med särskilt utsatta brottsoffer. Förstärkningen ska ge 75 medarbetare i olika funktioner, förutom utredare och IT-handläggare även brottsofferstöd och administratörer.
Tjänsterna fördelas över samtliga polisområden i regionen med målet att de nya medarbetarna ska vara på plats senast i början av nästa år.
– Dessa brott är allvarliga och får stora konsekvenser för brottsoffren. Vi prioriterar de här brotten redan i dag. Med fler medarbetare kan vi bli ännu effektivare i att utreda dem.
Utredningsarbetet ska också stärkas genom ett pågående utvecklingsarbete som sjösattes i region Väst i våras. Bakgrunden är en tillsynsrapport som Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten gemensamt tagit fram och som pekar på förbättringsmöjligheter i utredningsarbetet. Bland annat behöver insatserna intensifieras med att implementera ett metodstöd för hur man bäst arbetar med relationsärenden.
– Våra medarbetare som möter särskilt utsatta brottsoffer har stort engagemang och lägger ned mycket tid och kraft. Det engagemanget ska vi ta vara på och stärka genom kompentensutveckling i form av utbildningar på alla nivåer, säger Klas Johansson.

Allt fler utredningar av brott mot särskilt utsatta brottsoffer
Allt fler anmäler brott i nära relation. Antalet inkomna ärenden i region Väst har ökat nästan 14 procent sedan 2017 vid en jämförelse till och med juli. Under samma period har antalet utredningar som polisen slutför och redovisar till åklagare också ökat.
Ökningen av anmälningar per juli månad 2017-2019 avser även sexualbrott mot barn (+ 9 procent), våld mot barn (+ 8 procent) och våldtäkter (+14 procent) medan anmälningar om överfallsvåldtäkter utomhus minskat (- 30 procent).

SOS Alarm lanserar idag en 112-app
Appen har bland annat tagits fram för att människor ska kunna få snabb, relevant och pålitlig information om akuta händelser som inträffar i ens närhet.
- Det finns många faror och orosmoment i vår omgivning. Appen finns där som en extra trygghet om någonting inträffar. Den ger information i realtid om till exempel en brand eller en bilolycka inträffar i din närhet. Det är en app som du förhoppningsvis aldrig behöver använda – men som kan rädda liv när krisen verkligen är framme, säger Niclas Cholodov, produktägare hos SOS Alarm.

Den som ringer 112 via appen skickar även automatiskt sin position till SOS Alarm, vilket gör det lättare för hjälpen att komma fram till rätt plats. Utan appen behöver den hjälpsökande uppge adress eller beskriva var man befinner sig då SOS Alarm idag inte har möjlighet att positionera hjälpsökande.
- Befinner man sig ute i naturen eller på en bilväg kan det vara svårt att uppge var man är. Genom appen skickas din exakta position automatiskt till SOS Alarm. Med snabbare och mer exakt positionering kan fler liv räddas, säger Niclas Cholodov.

SOS Alarm vill på det här sättet öka tryggheten samt snabbt och effektivt sprida viktig information till allmänheten. Med hjälp av 112-appen kan användarna:
-  ringa 112 – därmed skicka sin exakta position till SOS Alarm
-  få information om olyckor som sker närheten
-  ta emot VMA (viktigt meddelande till allmänheten) och annan liknande krisinformation
-  få mer kunskap om trygghet och säkerhet genom kristips, instruktionsfilmer med mera
-  lära sig om andra viktiga telefonnummer, exempelvis till polisen och vårdguiden

Appen är gratis och kan laddas ner för iPhone och Android genom App Store och Google Play. 
SOS Alarm skapar ett tryggare Sverige för alla genom att dygnet runt larma ut hjälpresurser när olyckan är framme. Med ett enda samtal till 112 når du rätt hjälp när du behöver den, vem du än är och var i Sverige du än befinner dig. SOS Alarm ansvarar också för informationsnumret 113 13 som används för att få eller för att lämna information vid allvarliga olyckor eller kriser. SOS Alarm spelar även en central roll i samhällets krisberedskap och tillhandahåller också säkerhets- och jourtjänster. Tack vare unik kompetens, lång erfarenhet och genom att ständigt utveckla verksamheten är SOS Alarm navet som skapar trygghet och säkerhet.

Kvinna avled efter MC-olycka
En kvinna i 30-årsåldern omkom och en man skadades allvarligt efter att deras motorcykel krockade med en bil i Kärra på lördagseftermiddagen.
Olyckan inträffade på Trankärrsgatan och ska troligen har skett i samband med en omkörning, enligt polisen.

Pojke i 16-årsåldern åtalas för sexuellt utnyttjande av barn
En pojke i 16-årsåldern står åtalad för sexuellt utnyttjande av bar i Uddevalla tingsrätt. Den åtalade skall ha har fört in sina fingrar i NN 1 underliv, som var 13 år vid tillfället. Den sexuella handlingen är jämförlig med samlag.
Det hände någon gång mellan den 2 april 2019 och den 3 april 2019 i Kungshamn, Sotenäs kommun.
Dessutom skall han ha haft vaginalt och oralt samlag med NN 1 som var 13 år vid tillfället den 4 april 2019 i Kungshamn, Sotenäs kommun.

Misstänkt mord på man i Göteborg
Polis skickas till en bostad i Hisings Backa klockan 17:40 på fredagseftermiddagen, där en man anträffats avliden. På plats i bostaden finns även en kvinna. Då det råder oklara omständigheter runt dödsfallet är kvinnan gripen, och händelsen utreds inom en förundersökning gällande misstänkt mord. Åklagare har fattat beslut om avspärrning av bostaden, och platsen kommer att undersökas av kriminaltekniker.
20.37 Det finns i nuläget ingen mer information att lämna om händelsen. Förundersökningen leds av åklagare. Om mer information framkommer kommmer texten att uppdateras.

Explosion i Bergsjön kan ha koppling till narkotikabeslag
Torsdagskvällens explosion på Gärdsås torg i Göteborg kan vara en motreaktion på polisens tillslag mot ett lokalt kriminellt nätverk.
Det är polisens tes efter de inledande utredningsåtgärderna efter explosionen.
– Det är inte ovanligt att vi ser motreaktioner från kriminella i samband med att vi genomför insatser som stör deras verksamhet. Vi har vissa indikationer som tyder på att explosionen kan ha koppling till ett tillslag vi gjorde tidigare under torsdagen. Detta undersöker vi nu närmare, säger Fredrik Lennartsson, biträdande lokalpolisområdeschef i Storgöteborg nordost.
Det var under torsdagseftermiddagen som polisen genomförde ett tillslag i Kortedala. Två män födda 1986 respektive 1995 greps misstänkta för narkotikabrott. I samband med tillslaget hittade polisen drygt fyra kilo misstänkt hasch som togs i beslag.
– Vi fortsätter vårt prioriterade arbete mot de kriminella nätverken i nordöstra Göteborg. Narkotika är en av de viktigaste inkomstkällorna för den grova organiserade brottsligheten och därför jobbar vi hårt för att strypa den verksamheten och få bort narkotikan från gator och torg, förklarar Fredrik Lennartsson.  
Polisen är intresserad av alla iakttagelser i samband med explosionen på Gärdsås torg. Tips kan lämnas på telefon 114 14 eller via polisens hemsida.

Man åtalas för hot om att skjuta kvinna
En man i 30-årsåldern och medborgare i Syrien står åtalad i Uddevalla tingsrätt för olaga hot mot kvinna i Lysekil. Mannen ska ha genom att uttala till kvinnans son ha sagt, att hon kommer att skjutas eller uttryck med liknande innebörd. Hotet kom att vidarebefordras av sonen till kvinnan , vilket den åtalade hade räknat med enligt åtalet. Det hände någon gång mellan den 18 april 2019 och den 1 maj 2019 i Lysekils kommun.
Den åtalade mannen förnekar brott

Man sprang omkring i trädgård med ett vapen - Insatsstyrkan kallad till plats
Ett vittne ser hur en man springer omkring inne på sin tomt i Bengtsfors med vad som ser ut att vara ett vapen i handen och kontaktar polisen klockan 10:19 på torsdagen.
Inga uppgifter finns om några personskador, mannen skriker och uppfattas hotfull. Polis inklusive nationella insatsstyrkan åker till platsen, mannen grips i en bil i anslutning till huset. Inga ytterligare personer finns på plats. En anmälan om grovt olaga hot mot grupp samt brott mot vapenlagen skrivs.

Bevisen flög i luften eller narkotikabrottet som försvann
Under dagen har en händelse som utspelade sig under Gothenburg Culture Festival blivit allmänt känd för polisen i region Väst. En historia ur verkligheten.
Två civila polismän som hade uppdraget att bl a spana mot misstänkta narkotikabrott i centrala Göteborg befinner sig vid Bastionsplatsen. Polismännen ser då en kvinna och två män på en bänk. Kvinnan röker uppenbarligen cannabis/hasch och polismännen bestämmer sig för att ingripa.
Strax intill sitter ytterligare en man som inte går att koppla till det aktuella brottet. Mannen är dock på sin vakt och när polismännen närmar sig ett ingripande så förstår han uppenbarligen vad som är på gång. Han kastar ifrån sig en påse som de två polismännen ser. Polismännen som har lång erfarenhet av narkotikabrott förstår genast att mannen i gjort sig av med en påse som även den innehåller cannabis, ca 5 -10 g.
Vad polismännen inte räknade med var att en tredje part skulle lägga sig i ingripandet. På platsen fanns även ett stort antal måsar, en av dessa såg sin chans och plockade åt sig påsen och lyfter snabbt med "bytet". Lika snabbt som måsen försvann så var även mannen som slängt ifrån sig påsen borta.
Kvar står polismännen och ser bevisen försvinna upp i skyn. Som plåster på såren kunde man dock frihetsberöva den kvinna som "rökt". Hon blir misstänkt för narkotikabrott genom eget bruk/innehav.
Om måsen haft någon behållning av sin nya erfarenhet framgår inte av historien.

Sällsynt leopardunge född på Nordens Ark
Den persiska leoparden är starkt hotad, men en nyfödd unge på Nordens Ark ger hopp för arten.
Den nya ungen har hunnit bli fyra veckor och har börjat titta ut ur lyan och är en välkommet tillskott skriver Nordens Ark i ett pressmeddelande.
I dag finns den starkt hotade arten främst i de iranska bergen, men Nordens Ark jobbar tillsammans med andra för att försöka återetablera den i Kaukasus i Ryssland där den tidigare funnits.

Busschaufför hotad med kniv
En man hotar en busschaufför med en knivi Skepplanda i Ale kommun på onsdagsmorgonen.
Polis larmas till platsen klockan 09:10. Vittnen ombord ger patrullen så bra uppgifter på den misstänkte som är känd sedan tidigare att han kan gripas i närområdet. Mannen som är i 20 års åldern får följa med patrullen för vidare utredning. Ingen har kommit till fysisk skada.

Hotade poliser med vinflaska vid inbrott – blev skjuten med elpistol
Tre personer greps i Borås klockan 04:20 natten till onsdag efter att ha stulit flera lådor vin på en restaurang.
En person hörde av sig till polisen efter att hen påträffat tre personer i en fastighet. När polisen kom till platsen hotade en av de tre personerna polisen med en vinflaska. Polisen använde då sin elpistol mot den hotfulle personen.
De tre fick återlämna lådorna med vin och en av dem är nu misstänkt för våld/hot mot tjänsteman och alla tre är misstänkta för olaga intrång.

38 fartsyndare fast i poliskontroller och fyra indragna körkort
Flera bilister har åkt fast för fortkörning när polisen den här veckan genomför hastighetskontroller i närheten av skolor och förskolor i Göteborg.
På måndagen genomfördes kontroller i Rävlanda, på tisdagen i Partille och Frölunda. 38 bilister rapporterades för fortkörning och fyra fick körkortet indraget.

Fyra män åtalas för kidnappning och utpressning– ska spärrat in man i container
De fyra männen står åtalade i Uddevalla tingsrätt för kidnappning och utpressning den 18 april i Lysekil. De fyra männen är i 25-30-årsåldern.
Två av männen är Syriska medborgare, en person med uppehållstillstånd och en person är Svensk
De fyra åtalade skall i april ha spärrat in en man i en container i ett garaget, och under vapenhot tvingat honom att ta lån på nästan 700 000 kronor totalt. Pengarna ska bland annat använts till att köpa, en Chevrolet Camaro för 230 000 kronor.
I mitten av juli åtalades samme man, tillsammans med yttreligare en annan person, för försök till människorov – också det i Lysekil. Då stoppades den planerade kidnappningen av polisen, som fått nys om det hela via telefonavlyssning.
Alla fyra män som nu åtalas, förnekar brott.

Reningsverk släppte ut bajsvatten i havet efter tekniskt fel
240 000 liter avloppsvatten spolades ut i havet vid Smögen en natt i juli efter ett tekniskt fel i reningsverket.
Det rör sig om kiss, bajs, toapapper och annat som folk spolat ner i toaletten.
Orsaken var en kortslutning som gjorde att avloppsvattnet inte togs in för rening, som normalt. Åtta procent av reningsverkets dagliga flöde pumpades rakt ut i havet..
Ingen information till allmänheten
Västvatten, som betjänar flera kommuner i Bohuslän, gick inte ut med någon information till allmänheten. Man har inte heller tagit några prover för att testa badvattnet vid den populära semesterorten.
Det finns ingen badplats vid utsläppspunkten uppger Västvatten.
Utsläppet skedde 30 meter under vattenytan och cirka 700 meter från land.
Länsstyrelsen fick informationen om utsläppet via en driftstörningsrapport den 25 juli.
Enligt Länsstyrelsen är de inte deras uppgift att pröva om badvattenkvalitén påverkats av utsläppet.
Miljöchefen på Sotenäs kommun säger att de inte fått någon information om utsläppet:
– Vi hade ingen kännedom om det, säger Maria Bylund.
Västvatten menar att de uppfyllt sin plikt då de direkt anmälde utsläppet till Länsstyrelsen.
– Jag kan inte med säkerhet säga att utsläppet inte drev mot land, men vi hade aldrig fått ha en utsläppsledning om de kunde gå in mot en badvik, säger  Kenneth Öhman, driftschef på Västvatten.

Mord/dråpförsök, Lysekil
Samtal kommer in via SOS klockan 17:47, om en knivskuren man i Stadsparken i Lysekil.
Ambulanshelikopter är på väg, den skadade mannen som är i 60-årsåldern skall enligt uppgifter från platsen vara vid medvetande och talbar. I nuläget är brottsplatsen inte fastställd men platsen där mannen hittades spärras av för teknisk undersökning.
Polis undersöker om övervakningskameror finns i närheten samt söker på plats vittnen till händelsen. I nuläget finns ingen gripen för brottet.

Polis slagen i samband med ingripande vid Angereds torg
Polis kallas till Pressbyrån på Angereds torg efter ett sk överfallslarm. När polisen kommer fram så pekas en man ut som varit hotfull på platsen. När polisen ska göra ett ingripande så både hotar och slår mannen en polis. Polismannen träffas av ett slag på hakan.
Inga uppgifter om personskador på polismannen. Mannen grips för våld mot tjänsteman.

Tre fordon satta i brand i Trollhättan
Tre bilar uppges brinna vid Klintvägen i Trollhättan lockan Kl 20.53 på lördagskvällen . 
Räddningstjänst och polis åker till platsen och konstaterar brand. bilarna släcks. Polisen söker med hund från platsen och ett antal personer kontrolleras, ingen kan dock gripas. En bil tas i beslag för teknisk undersökning.

Försök till rån av bil i Ale
En man ringer in till polisen och uppger att han blivit utsatt för ett rånförsök, två män har försökt att ta hans bil vid Starrkär klockan Kl 00.17 natten till lördagen.
Enligt offret så har ha kört bil mot Älvängen när en man vinklar åt honom från vägrenen. När offret stannar så sliter mannen vid vägrenen upp passagerardörren och och säger att han ska ha bilen. 
Bilägaren/offet hoppar då ut ur bilen och har samtidigt tagit ett sk fälgkors ur bilen som han har i handen.
Gärningsmannen väljer då att springa från platsen till en väntande moped/mc och de försvinner sedan mot Älvängen.Bilägaren försöker följa efter den flyende mopeden/mc:n men tappar kontakten och ringer polisen.
Polisen söker i området men ingen grips. Inga fysiska skador. Anmälan om försök till rån upprättas 

Kvinna våldtogs natten till fredagen - två gripna
En kvinna våldtas på en innergård på Tredje Långgatan i Göteborg natten till fredagen..
Ett vittne misstänker att en kvinna blir utsatt för brott varför man larmar polis klockan 03:33. Man träffar på ett sällskap på en innergård där en man kan misstänkas för våldtäkt. Mannen grips och kvinnan körs till sjukhus för vård etc. Man tar med sig ytterligare en man från platsen som var i mannens sällskap. Båda männen hörs och sedan har en åklagare beslutat om att båda skall anhållas. Utredningen fortgår och inga ytterligare uppgifter kan lämnas i nuläget.

Man hotade väktare med skjutvapen – greps i skogen
En man hotade en väktare i Högsbo i Göteborg med ett skjutvapen. Han greps efter att ha försökt gömma sig i skogen.
Det var strax efter midnatt, natten till fredagen, som en väktare på patrull i Högsbo ville kontrollera en misstänkt person. Mannen tog då fram ett skjutvapen. Han hotade väktaren. Sedan sprang han till skogs.
En hundpatrull tillkallades och efter en stund hittades mannen, som är i 50-årsåldern.
Polisen hittade även ett skjutvapen. Polisen fann även en liten mängd narkotika. Mannen misstänks nu för grovt olaga hot, vapenbrott och narkotikabrott.

Kållered, försök till dråp samt grov misshandel
Ett bråk pågick i lägenhet under hela torsdagskvällen där två kvinnor och en man bråkat. En kniv har kommit fram och mannen har blivit knivskuren. Han är förd till sjukhus och bedöms ha svåra skador vid 23.31. Även en av kvinnorna har en mindre knivskada. Alla tre grips och kvinnorna misstänks för försök till dråp och mannen för grov misshandel. Alla tre misstäns även vara påverkade av narkotika och har inte kunnat höras. Kläder och en kniv tas i beslag för analys.

53 procent kör för fort utanför skolorna
53 procent av förarna höll för hög hastighet när M Sveriges lokalklubbar kontrollerade hastigheten utanför 32 skolor i 20 kommuner över hela landet. Mätningarna genomfördes vid skoldagens början kl 07.30–08.30 mellan 20 maj och 15 juni.
– Det är skrämmande att så många kör för fort utanför skolor. Man skulle kunna förvänta sig att förare tar extra stor hänsyn just till barn som är de mest oskyddade trafikanterna. Det här är ett beteende som är helt oacceptabelt. Polisen kan och bör göra stora insatser med hastighetskontroller vid skolorna speciellt nu när höstterminen börjar, säger Heléne Lilja, chef kommunikation och samhälle på Riksförbundet M Sverige.
Under mätperioden genomförde M Sveriges lokalklubbar och avdelningar 7 300 observationer utanför 32 skolor i 20 kommuner (se lista nedan). 86 procent av förarna var privatpersoner medan 14 procent var yrkeschaufförer. 53 procent av privatpersonerna och 53 procent av yrkeschaufförerna höll för hög hastighet. Högsta uppmätta hastighet var 84 km/h!
– Trafikmiljön utanför många skolor skulle kunna göras bättre. Små åtgärder som att till exempel separera gående från bilar så långt det är möjligt, skulle minska risken för olyckor. Väghållarna, oftast kommunerna, måste se över trafikmiljön utanför skolorna och hur fartdämpande åtgärder kan förbättras, säger Heléne Lilja.

Sju personer tagna i förvar efter tillslag på flera företag
En rad myndigheter har under onsdag och torsdag letat illegal arbetskraft och anställda som uppehåller sig i Sverige utan tillstånd på totalt 108 företag i Skaraborg.
– Vi tittar på särskilda risksektorer, bland annat inom hotell- och restaurangbranschen och frisörsalonger, säger Johan Rexhag, biträdande lokalpolisområdeschef i östra Skaraborg 

Under onsdagen och torsdagen gjorde polisen 264 inre utlänningskontroller på 108 företag. Sju personer togs i förvar och lämnades över till Migrationsverket.
De företag som hade valts ut för inspektion fick ett oanmält besök av en ganska stor grupp poliser och representanter från andra myndigheter. Förutom polisen deltog Skatteverket, Arbetsmiljöverket, Miljösamverkan Öst, Migrationsverket och Kronofogden.

– Det är viktigt att framhålla att de allra flesta vi kontrollerade klarade sig utan anmärkning, men varje fall är allvarligt. Det handlar om människor som utnyttjas av arbetsgivare och det skapar en osund konkurrens gentemot företagare som sköter sig, säger Johan Rexhag, biträdande lokalpolisområdeschef i östra Skaraborg.
De branscher som enligt den nya lagen klassas som risksektorer är till exempel hotell- och restaurang, bilverkstäder, skönhetsvårdsinrättningar och frisörsalonger. Enligt polisen är det relativt vanligt att arbetsgivare i dessa branscher utnyttjar personer som saknar uppehållstillstånd som oftast arbetar under dåliga villkor.

Ny lag i fjol
– Det är första gången vi gör en sådan inspektion i Skaraborg, sedan den nya lagen trädde i kraft, säger Johan Rexhag.
Lagstiftningen som gör arbetsplatskontroller möjliga, utan misstanke om brott, är ganska ny. Den kom 1 juli 2018.
Det här var första gången som polisen och andra myndigheter gjorde den här typen av arbetsplatsinspektion. Men det är något som myndigheterna kommer att fortsätta med.

Åldringsbrott i Ale - Kvinna gripen
En kvinna född 1935 blir bestulen på sin plånbok vid kassan i Nettobutiken vid Bohus på onsdagseftermiddagen.
Kvinnan kan ge ett bra signalelement på de båda, en man och en kvinna som stulit plånboken. Händelsen kommuniceras ut till radiobilsenheterna och några timmar senare kan kvinnan gripas i Kungälv.

En väktare hör av sig och uppger att de gripit en kvinna vid Kongahälla Center i Team Sportia-butiken som stulit varor. När polis kommer till platsen kan de se att det är samma kvinna som utfört plånboksstölden tidigare under dagen i Bohus. Kvinnan grips och är misstänkt för båda brotten. Efter en stunds inre spaning kan vi även gripa mannen som utförde plånboksstölden tillsammans med kvinnan. 

Trafikkontroller kring skolor under veckan
Mellan 19 och 25 augusti är det trafikvecka med fokus på trafik runt skolor.
Nu startar skolorna igen efter sommaren och i samband med det har polisen varje år en samordnad trafiksäkerhetsinsats med fokus på trygghet och hastighet utanför bland annat skolor och förskolor.
Insatsveckan är gemensam i EU och mellan 19 och 25 augusti kontrollerar polisen i Bergslagen hastigheten, nykterheten och trafikmiljön runt skolor, daghem och andra utsatta platser. 

- Polisen kommer framför allt stå där det lokalt är allra viktigast att hålla hastigheten, antingen för att det är många oskyddade trafikanter eller för att trafikmiljön på annat sätt är extra osäker eller olycksdrabbad, säger Leif Svensson, chef för trafiksektionen i polisregion Bergslagen.

Runt många skolor är hastigheten begränsad till 30 km/h. Dessa hastighetsbegränsningar är satta utifrån den trafikmiljö som råder på platsen med många barn och ungdomar som korsar vägen.

- Skolmiljön ska vara en säker plats även ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. Även mycket små överträdelser påverkar trafiksäkerheten. Exempelvis finns det en rimlig chans för en oskyddad trafikant att överleva en kollision med ett motorfordon i låga hastigheter.
Mer om trafikkontroller och hur trafikanter kan skydda sig
Ett av polisens uppdrag är att jobba aktivt för en sänkt medelhastighet på våra vägar då all forskning entydigt visar att detta räddar liv. Till exempel kan en sänkning av medelhastigheten med 2 km/h innebära en minskning av antalet döda med 10 procent. 

En av förutsättningarna för att lyckas sänka medelhastigheten är att polisen idag tillämpar en låg tolerans vid avrapportering (rapport från 6:e km över tillåten). Bergslagen har vid tidigare insatsveckor varit bäst nationellt på att rapportera bilister som kör 6-9 km/h över tillåten hastighetsbegränsning.

Men det finns även andra viktiga åtgärder för att göra trafikmiljön tryggare: 

Föräldrar bör kontrollera barnens cykelhjälmar, att hjälmen sitter korrekt och att barnet använder den. Föräldrar kan även påminna sina ungdomar att det inte är tillåtet att köra klass 1-mopeder på cykelbanor och att de följer hastigheten.

Polisjakt i Uddevalla - en gripen
En person tar sig in i en parkerad bil på Brunnemyrsvägen i Uddevalla klockan 02.17 natten till torsdagen varför polis larmas dit. Tjuven lämnar platsen på en MC som patrullen möter varför de följer efter. MC:föraren slänger ifrån sig MC:n men snabbfotade poliser springer ikapp mannen som kan gripas. MC:n tas i beslag då denna troligen är stulen. Mannen som är i 40 års åldern är även misstänkt för försök till stöld, tillgrepp av fortskaffningsmedel, drog rattfylleri samt vårdslöshet i trafik.

Misstänkt sjöfylla bakom vattenskoterolycka
En av de som skadades i samband med en vattenskoterolycka i Öresjö i Trollhättan den 20 juli har nu kunnat höras av polisen. Personen är nu misstänkt för brott.
Två personer, en man i 40-års åldern och en flicka i tonåren skadades i en vattenskoterolycka i Öresjö i Trollhättan den 20 juli efter att de körde upp på land. Båda två fördes till sjukhus med allvarliga skador. Nu har en av dem kunnat höras av polis.
Personen är misstänkt för bland annat sjöfylleri, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik.
Den andra skadade personen vårdas fortfarande på sjukhus. Skadeläget är allvarligt men stabilt.

Liseberg varnar - Falska biljetter säljs till konsert
Biljettsajten Viagogo säljer biljetter till Kraftwerks spelning på Liseberg den 30 augusti för upp till 1 500 kronor styck – trots att det inte finns några biljetter till konserten.
För att komma in gäller som vanligt entré till nöjesparken för 110 kronor eller årskort.
Ebba Källeskog, pr-ansvarig på Liseberg, säger att man nu ska varna gäster för bluffen och kallar försäljningen förkastlig.
- Man blir förbannad – de lurar våra gäster, säger hon till GP.
Tidigare har Viagogo bland annat försökt sälja biljetter till en match med IFK Göteborg som redan hade spelats och till en inställd konsert med Lisa Nilsson.
I våras meddelade Viagogo att man skulle sluta sälja biljetter till Gröna Lund i Stockholm efter liknande kritik.

Försökte röva bort flickor – tvingade in 10-åring i bilen
En man i 30-årsåldern har begärts häktad vid Vänersborgs tingsrätt för försök till köp av sexuell tjänst av barn i två fall, försök till våldtäkt i ett fall, försök till människorov i ett fall samt ett fall av sexuellt ofredande.
Mannen greps i går på Tjörn och anhölls senare på sannolika skäl misstänkt för brotten, som begicks i juli i Västersverige. Mannen har i inledande förhör medgivit vissa omständigheter kring brotten.
Den 2 juli 2019 stoppade en man i en bil i Lilla Edets kommun en flicka, 15 år, som han försökte tvinga in i sin bil. Flickan lyckades dock frigöra sig och kunde springa från mannen. Den 24 juli 2019 inträffade en liknande händelse med två flickor, 10 år, på vägen mot Utby i Uddevalla kommun. Vid detta tillfälle fick mannen tag på en av flickorna och tvingade in henne i baksätet på bilen. Även denna gång lyckades flickan fly ur bilen innan mannen kunde köra iväg. Gemensamt för dessa två ärenden är att en vit Volvo XC70 har varit synlig på samtliga platser. Vittnen och målsägande berättar att de har sett att bilen inte haft svenska registreringsskyltar utan beskrivit dem som utländska.
Vice chefsåklagare Eva Johnsson har i dag begärt mannen häktad vid Vänersborgs tingsrätt. Hon kommer att vara tillgänglig för media per telefon efter häktningsförhandlingen, som sätts ut av tingsrätten.

Man står åtalad för flera narkotikabrott och brott mot innehav av farligt föremål och grov olovlig körning
En man i 22-årsåldern och medborgare i Afghanistan står åtalad vid Uddevalla tingsrätt för narkotikabrott och brott mot innehav av farligt föremål. Mannen blev stoppad av polis den 31 december 2018 i Tanums kommun. Mannen uppvisade tecken på att vara narkotikapåverkad.

Mannen åtalas även för att ha kört personbil efter att ha använt hasch eller annat cannabispreparat, som är narkotika, i sådan mängd att det under eller efter färden har funnits narkotika kvar i hans blod. den 14 januari 2019 på Tanumsvägen i Grebbestad, då han kört personbil utan att ha rätt till det, då mannen inte innehar körkort.
Mannen skall även ha innehaft 2,08 gram amfetamin. Polisen gjorde även en kroppskontroll av mannen och fann en teleskopbatong i ett fordon på allmän plats trots att det inte var befogat. Föremålet var ägnat att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa enligt åtalet.

Mannen skall även vid ett tredje tillfälle ha stoppats av polis efter att ha använt tramadol, som är narkotika. Det hände den 2 februari 2019 vid Rasta, Brehogsvägen i Tanumshede
Mannen skall då även innehaft 14,61 gram cannabisharts och 2,52 gram amfetamin.

Även den den 14 februari 2019 skall mannen ha stoppats av polis på Oslovägen, Strömstad då han kört personbil utan att ha rätt till det, då mannen inte innehar körkort.
Förhör med vittnet polisassistent angående sina iakttagelser av vem som körde personbilen den aktuella dagen och vad föraren uppgav om sin körkortsbehörighet i samband med
att han kontrollerades för att bevisa att mannen kört fordonet
samt att han var medveten om att hans körkort var omhändertaget sedan tidigare.

Mannen stoppades även den 16 februari 2019 på Hedeskogsvägen, Tanumshede efter att ha kört personbil utan att ha rätt till det. Även då skall mannen ha innehaft 1,02 gram cannabisharts och 1,46 gram cannabis då han kört personbil.

Kung Carl XVI Gustaf kommer till Uddevalla och Strömstad
Den 25 september besöker kung Carl XVI Gustaf Uddevalla och Strömstad i samband med Föreningen Nordens 100-årsjubileum.
– Kungen vill vara ute och träffa människor och se på verksamheter och då passar det bra att koppla ihop hållbarhetsfrågor och utvecklingsfrågor i den här spännande regionen, säger Bo Andersson, generalsekreterare för Föreningen Norden.

Man i 70-årsåldern begärd häktad för grova våldtäkter mot barn
En man i 70-årsåldern hemmahörande i Uddevalla har begärts häktad på sannolika skäl misstänkt för två fall av grov våldtäkt mot barn.
Mannen misstänks även för ett fall av försök till grov våldtäkt mot barn.
Det ska röra sig om en och samma målsägande i alla tre fallen, och brotten ska ha begåtts under 2017.
Mannen anhölls i fredags, och en häktningsförhandling i Uddevalla tingsrätt är planerad till onsdag morgon.
Enligt åklagare Annette Fogelberg nekar mannen till brott.
Mannen och målsäganden ska enligt åklagaren ha varit bekanta med varandra, men på vilket sätt vill hon inte gå in på i nuläget.

Sex och åtta pojkar och unga män åtalas för bilbränder
Mellan sex och åtta pojkar och unga män kommer snart att åtalas, misstänkta för att ha startat de omfattande och uppmärksammade bilbränderna i Västra Frölunda i augusti 2018.
Det har idag gått ett år sedan ett hundratal bilar brandhärjades i flera områden i Göteborg samt i Trollhättan.

Bränderna troddes då vara samordnade och det hela inträffade en månad innan valet vilket ledde till en stor debatt där de ledande politikerna försökte överträffa varandra i att visa målmedvetenhet inför vad som beskrevs som en organiserad attack mot samhället.
Händelsen väckte stor uppmärksamhet även inom internationella medier som fokuserade på dess betydelse för det svenska valet. Men sedan dess har både åklagare och polis sagt att det sannolikt rörde sig om en attack iscensatt av kriminella, som en protest mot polisens störande av gängens kriminella verksamheter i områdena.

Men huruvida det fanns en samordning mellan de olika bränderna finns det än i dag inget säkert svar på.
– Vi har inte kunnat bevisa något samband. Men vad jag tror är en annan sak, säger åklagaren Mats Ihlbom.
I Göteborg brann det även i Bergsjön och Hjällbo samma kväll.
– Egentligen ska jag inte spekulera, men min teori är att bränderna i Göteborg var samordnade, däremot inte med bränderna i andra städer, säger Mats Ihlbom.
Men det kommer i nuläget inte att kunna bevisas. De som snart – inom några veckor – åtalas är personer som Ihlbom hävdar var med och utförde bilbränderna i Frölunda.

Även när det gäller motivet är bevisfrågan problematisk.
– Det jag kan säga är att det inte finns politiska motiv. Det handlar om kriminella som vill flytta fokus från deras verksamhet, framförallt narkotikaförsäljning. Det är en slags protest mot myndigheternas agerande, säger Mats Ihlbom. Men inte heller det går att belägga.

Mats Ihlbom tror dock att han kommer att kunna övertyga tingsrätten om att personerna, som är mellan 16 och 21 år gamla, har varit med och tänt eld på bilar i Frölunda.

Man åtalas för narkotikabrott och grov olovlig körning
En man i 50-årsåldern och medborgare i Jemen står åtalad vid Uddevalla tingsrätt för narkotikabrott och grov olovlig körning.
Mannen blev stoppad av polis då det visade sig att han använt amfetamin. Det hände den 12 mars 2019 i Kungshamn, Mannen erkänner detta brott.
Han står även åtalad för att har kört personbil utan att ha rätt till det, då han inte innehar körkort. Det hände den 9 augusti 2019 då han blev stoppad av polis i centrala Kungshamn, Sotenäs kommun.
Brottet bör bedömas som grovt eftersom han tidigare lagförts för olovlig körning. Mannen har erkänt brott. Målet kan avgöras utan huvudförhandling. Åklagarens påföljdsförslag: 110 à 90 kronor. Summa: 9 900 kronor.
Strafföreläggande gällande ringa narkotikabrott har tidigare utfärdats men inte besvarats.

Två män i 20-årsåldern häktade för två våldtäkter samtidigt på samma adress
Två män i 20-årsåldern träffade två tjejer på stan i Uddevalla i slutet på juli. De två sitter nu häktade misstänkta för att ha våldtagit tjejerna.
De två männen, som nu är misstänkta för våldtäkt, och de två tjejerna gick till en adress i Uddevalla där ingen av de inblandade ska vara hemmahörande.
På natten ska sedan båda de två tjejerna ha blivit våldtagna samtidigt, av varsin förövare.
Den ena av männen kunde gripas av polis två dagar efter händelsen, medan det dröjde två veckor innan den andra mannen greps.

Ettåring avled efter fall från fönster på tredje våningen
Barnet som trillade ner från ett fönster i Länsmansgården i helgen har avlidit. Det meddelar polisen på måndagsmorgonen.
Det var i lördags eftermiddags som ambulans och polis larmades till Länsmansgården i Göteborg. Det var ett barn i ettårsåldern som hade trillat ut från ett fönster på tredje våningen.
Enligt polisen ska barnet ha klättrat upp mot ett fönster, fått framåtvikt och sedan fallit ut.
Barnet fördes till Östra sjukhuset med allvarliga skador.
Brottsrubricering ändrad
Under natten till måndagen avled barnet.
– Tyvärr är det så. Det innebär att den tidigare brottsrubriceringen vållande till kroppsskada har ändrats till misstänkt vållande till annans död, säger polisens presstalesperson Stefan Gustavsson.
Åklagare har inlett en förundersökning men enligt polisen rör det sig med största sannolikhet om ett olycksfall.

Åtalad göteborgare fick hjälp att kartlägga hemliga skyddsobjekt
Den göteborgare som åtalades förra veckan misstänkt för att ha kartlagt hemliga skyddsobjekt i Sverige ska ha fått hjälp med kartläggningen, enligt en genomgång som Ekot gjort.
En man i 40-årsåldern från Göteborg har utretts av Säpo i nästan två år och åtalades i tisdags av Riksenheten för Säkerhetsmål. Mannen ska ha fotograferat och dokumenterat uppgifter om totalt 36 militära anläggningar i Sverige.
Åtalet gäller enbart en ensam misstänkt person, som i höst ska upp i domstol åtalad för obehörig befattning med hemlig uppgift av stor betydelse för Sveriges säkerhet.
Men Ekots genomgång av förundersökningen visar att den åtalade mannen inte ska ha gjort kartläggningen av skyddsobjekten ensam. Han ska bland annat ha delat information med flera andra personer. En av dem ska enligt den misstänkte ha arbetat på en hemlig anläggning, och skickat över information.
I förundersökningen nämner Säpo särskilt en man boende i Stockholm, som påstås ha skapat ett dokument med uppgifter om skyddsobjekten redan 2005. Det här dokumentet ska sedan ha fyllts på och uppdaterats av den nu åtalade mannen från Göteborg.
Flera gånger de senaste åren ska de tillsammans ha åkt runt i Sverige och letat upp hemliga anläggningar och master. Där ska de minutiöst och detaljrikt ha fotograferat inte bara de hemliga anläggningarna, utan även vägar som leder till dem, korsningar på vägen dit, bommar och lås.
I förundersökningen förekommer närbilder på lås, och med hjälp av den här detaljrikedomen menar Säpo att kartläggningen kan visa om de militära anläggningarna är aktiva eller inte.
– Om det hade funnits tecken på att han hade anskaffat det här i syfte att lämna över materialet till främmande makt så hade det här varit ett åtal för spioneri i stället, kanske till och med grovt spioneri. Det säger nånting om allvaret, säger kammaråklagare Mats Ljungqvist.
Häromdagen kunde Ekot avslöja att den åtalade mannen länge varit med i Hemvärnet och att han är radioamatör. På hans Facebook-sida, som vi hittat under ett fingerat namn, finns ett 20-tal bilder på bland annat signalmaster, radarsystem och militära fordon.
Huruvida någon av de andra män som ska ha delat information med den misstänkte nu också misstänks för brott vill kammaråklagare Mats Ljungqvist inte prata om i nuläget.
Den åtalade mannen förnekar brott. Han menar att det endast varit en hobby som runnit iväg. Samtidigt erkänner han i förhör att han tagit bilder. Ekot har sökt försvarsadvokaten, men utan resultat. Enligt åtalet har syftet med kartläggningen inte varit att gå främmande makt tillhanda.

Se upp för oväntade mobilkostnader efter resa på Danmarksfärjorna
Sedan sommaren 2017 är avgifterna borttagna inom EU. Men detta gäller inte till sjöss.
I sommar har Konsument Göteborg fått ta emot flera frågor kring roamingavgifter.
Flera har råkade ut för att få en faktura från sin mobiloperatör som är flera hundra kronor dyrare än vanligt. Anledningen är att man debiterats för roaming under en färd med färjan Göteborg - Fredrikshamn tur och retur. Ändå om man inte använt telefonen, utan bara tagit emot ett sms samt haft vissa appar igång i bakgrunden.
 Men roaming från båt är inte gratis eftersom det går via satellit, säger konsumentrådgivaren Louise Ek från Konsument Göteborg.

Busschaufför misshandlad med knogjärn
När bussen anlände till Landvetter resecentrum vid fyratiden på lördagsmorgonen blev chauffören påhoppad och slagen av en passagerare.
– Han hade förmodligen ett knogjärn när han gav sig på chauffören. Det uppger både chauffören och vittnen till händelsen. Och knogjärn räknas som vapen, jag tror det går under knivlagen, säger polisens presstalesperson Christer Fuxborg
Mannen som hoppade på chauffören är i 20-25-årsåldern. Det är oklart vad som föregick misshandeln. Men chauffören kördes med ambulans till sjukhus för att få vård för sina skador.
– Det är ju allvarligt när man ger sig på en busschaufför på det här sättet, säger Christer Fuxborg.
Polisen skickade en hundpatrull till platsen för att försöka spåra den misstänkte. Men vid klockan halv nio på lördagsmorgonen var jakten fortfarande utan resultat.
– Trots den tidiga timmen så var det en hel del folk som rörde sig ute vid platsen. Så spåren är svåra att särskilja. Men vi har ju haft övervakningskameror på de flesta bussar så vi ska granska de filmerna nu, säger Christer Fuxborg.
Händelsen rubriceras som våld mot tjänsteman.

Polishund kunde snabbt finna flyende bilförare
En bil sticker från en patrull då den inte vill bli kontrollerad i Agnesberg vid 23-tiden i Göteborg. Föraren slänger ifrån sig bilen och springer till skogs. En hundpatrull spårar efter mannen som troligen ligger och trycker i omgivningen. Efter en liten stunds letande kan hunden spåra upp mannen som låg och gömde sig ca 150 meter från där bilen parkerats. Mannen får följa med till stationen för provtagning samt kommer bli rapporterad för olovlig körning, narkotikabrott eget bruk samt drograttfylleri.

Man i 30-årsåldern åtalas för grova sexualbrott mot barn
En man åtalas idag på 27 punkter vid Göteborgs tingsrätt. Bland annat för våldtäkt mot barn, grovt barnpornografibrott och grovt utnyttjande av barn för sexuell posering.
Mannen som är 30 år och från Göteborg misstänks bland annat för att ha instruerat barn att posera sexuellt och utföra sexuella handlingar framför en webbkamera. Samtidigt ska han ha filmat övergreppen.
Mannen ska vid flera tillfällen ha utgett sig för att vara en ung kvinna vid namn Sanna.
I åtalet står det att 30-åringen innehaft över 800 barnpornografiska filmer varav nära 500 bedömts som särskilt hänsynslösa. Han har även även haft över 6000 barnpornografiska bilder.
Brotten ska ha skett mellan 2012-2017. Den yngsta flickan som utsatts var tio år då brottet inträffade.

Medelålders man nersparkad av ungdomsgäng i Trollhättan
Vittnen ser hur en man blir angripen av flera personer på Slåttervägen varför polis larmas klockan 23.03 på torsdagskvällen till platsen som skall vara utanför skolan.
Mannen har fått ta emot både sparkar samt slag och blöder ifrån huvudet. Han körs med ambulans till sjukhuset för att se över sina skador. Målsäganden mins inget av händelsen men vittnen gör gällande att det var ca 6-7 personer som slagit honom. Polis träffar inte på några personer som kan sättas i samband med händelsen, en anmälan skrivs.

Ostindiefararen seglar vidare igen
Ostindiefararen Götheborg har fått nya ägare och kommer att segla på nytt, det meddelades på en presskonferens tidigare idag.
Efter flera år vid kaj är det nu klart att skeppet Götheborg kommer att börja segla igen. Seglatser för nästa sommar och sommaren därefter är redan inbokade. Det är det göteborgska logistikföretaget Greencarrier AB som tagit på sig kostnaderna och ansvarar för att seglatserna blir av.
 – Jag har följt skeppet sedan hon kölsträcktes. Det sved i hjärtat när fartyget inte användes så vi har diskuterat olika lösningar för att segla henne igen ett tag, säger Stefan Björk, ägare Greencarrier AB.
Kostnaden för skeppet inklusive uppläggning och drift ligger på mellan 20 och 30 miljoner kronor per år.
– Jag är övertygad om att det är värt det. Det här handlar inte bara om pengar, det är bra för Göteborg, ja förhoppningsvis hela Sverige, säger Stefan Björk.
Syftet med seglatserna är bland annat att marknadsföra Göteborg och Västsverige.

Misshandel i Lilla Edet
Förtydligande av uppgifter i media om misshandlade kvinnor med hund i Lilla Edet
Polisen i Fyrbodal utreder ett ärende i Lilla Edet där en kvinna den 17 juli anmäler att hon på kvällen den 14 juli blev misshandlad av ett antal personer då hon var ute och promenerade med sin hund.
I media, och även i sociala medier, förekommer det uppgifter om att ytterligare en kvinna ska ha blivit misshandlad i samband med hundpromenad  den 31 juli. Polisen larmades då till Lilla Edet, men när patrullen kom fram till platsen visade det sig att uppgifterna om misshandeln inte stämde. Poliserna kunde konstatera att inget brott förelåg och vill poängtera detta för att undvika ytterligare oro och att felaktiga uppgifter sprids.
 

Polisen söker vittnen till en grov misshandel i Göteborg
Natten till torsdagen den 18:e juli blev två män knivskurna utanför nattklubben Nefertiti på Hvitfeldtsplatsen i centrala Göteborg. Det skedde strax efter stängning, cirka kl. 03:00-03:30.
Vid tillfället fanns det personer i närområdet som kan ha uppgifter om händelsen. Var du där och såg vad som hände eller har du hört något som kan hjälpa polisen? Tveka inte att kontakta oss. Dina uppgifter kan vara den pusselbit vi behöver för att klara upp brottet.
 Du kan lämna tips dygnet runt på telefon 114 14 eller via tipsformuläret på polisen.se

Arbetsplatsolyckorna i Västra Götaland ökar 
Antalet anmälda arbetsplatsolyckor i Västra Götalands regionen har på fem år ökat med 11 % enligt uppgifter från Arbetsmiljöverket. Störst är ökningen inom transport- och logistikbranschen.
Transport och logistiksektorerna är två branscher där Arbetsmiljöverket ser att arbetsplatsolyckorna ökar.
Hittills i år har 30 personer i Sverige mist livet på sitt jobb.

Grov misshandel, försök till rån alt. utpressning i Kungälv
En man i 20-årsåldern blev skuren med kniv i ansiktet av flera personer i Ytterby i Kungälvs kommun. Polisen larmades om händelsen vid klockan 21.50 på tisdagskvällen, 
Polis larmas till ett bråk vid Hällebergsgatan. Bråket ska ha inträffat på en gångbana i området. Polisen åker till platsen och polishelikopter kallas även fram. på väg fram får polisen uppgifter om att en bil som ska ha lämnat platsen, troligen är även en man skadad. Flera personer ska ha varit på platsen och ev. varit maskerade. Med tanke på att någon möjligen är skadad så tillkallas även en ambulans.
Ca kl 22.10 är polis på plats och kan säkra brottsplatsen som spärras av. Vittnesuppgifter talar om att en gärningsman sprungit från platsen. En man hittas på platsen med skador i ansiktet, han avförs till Kungälvs sjukhus. Vissa spår säkras på brottsplatsen. 
Något senare kan polisen hittas en personbil vid Brynjegatan. En man som stämmer in då det gäller uppgifter på gärningsman hittas även på platsen, han grips och bilen beslagtogs. Möjligen finns det ytterligare gärningsmän som polisen söker efter.  
Den gripne har anhållits av åklagare efter förhör.

Kvinna hittades styckad i lägenhet – man misstänks för mord
I slutet av juni hittades en kvinna död i en lägenhet i Alingsås. En man sitter häktad på sannolika skäl misstänkt för mord. Nu bekräftar åklagaren Maria Thorell att kvinnan blivit styckmördad.
– Det stämmer. Med hänsyn till utredningen har vi inte velat berätta det tidigare..
Bara några timmar efter att kroppen hittats i lägenheten kunde en man gripas i Alingsås. I samband med gripandet avlossade polisen även ett varningsskott.
Nu berättar åklagaren att kvinnan blivit styckad, något som Alingsås Tidning var först med att rapportera.
Undersökningen pågår fortfarande och enligt åklagaren förväntas åtal väckas under hösten.
– Vi inväntar fortfarande obduktionsprotokoll, tekniska analyser och fler förhör som ska hållas, säger åklagaren Maria Thorell.

En person åtalas för att ha inhämtat och spridit information om bland annat på Västkusten
Åklagare har i dag åtalat en man från Göteborg misstänkt för grov obehörig befattning med hemlig uppgift av stor betydelse för Sveriges säkerhet. Mannen misstänks ha dokumenterat, fotograferat och hämtat in uppgifter om skyddsobjekt på olika platser i landet. Dessutom misstänks han för att ha spridit en del av informationen.
Från april 2013 till december 2017 misstänks den 41-åriga mannen ha bedrivit en omfattande och systematisk kartläggning av militära anläggningar som varit belagda med foto- och tillträdesförbud.
- Det här är en allvarlig brottslighet som mannen är misstänkt för. Jag bedömer brottet som grovt eftersom det rör förhållanden som är av stor betydelse för Sveriges säkerhet. Utöver egen kartläggning blir även inhämtning från öppna källor olaglig om den är systematiserad, säger kammaråklagare Mats Ljungqvist på riksenheten för säkerhetsmål.
Totalt handlar det om 36 skyddsobjekt och i två fall misstänks han ha spridit informationen vidare till en annan person.
– Den här typen av kartläggningar är olaglig. Vi har fler förundersökningar som pågår och vi tar det här på allra största allvar. Vi har inte hittat några kopplingar till främmande makt och därför är inte brottet rubricerat som spioneri, säger Mats Ljungqvist.

Kvinna åtalas för mordet i Lysekil
En kvinna i 70-årsåldern åtalas, misstänkt för att ha mördat sin make i Lysekil. Kvinnan nekar till brott, men har erkänt att hon utfört handlingen av barmhärtighet.
Det var i början av april som polisen larmades till en bostad i centrala Lysekil. På platsen hittades ett äldre gift par, mannen var död och ska ha haft skärsår i vänster handled. Kvinnan, som var skadad och fördes till sjukhus, greps av polis i samband med händelsen.
Nu åtalas hon vid Uddevalla tingsrätt, misstänkt för mord på sin make.
Nekar till brott
Kvinnan har medgett att hon utfört handlingen, men nekar till brottsrubriceringen.
– Hon har samma inställning som hon haft hela tiden, att hon utförde en barmhärtighetsgärning. I sak så håller hon med utredningen om vad som hänt, men nekar till mord, säger advokat Tommy Nilsson.
”Han ville dö”
Paret ska, även vid ett tidigare tillfälle ha försökt att ta sina liv. Förhoppningen från advokat Tommy Nilsson är att rätten tar hänsyn till omständigheterna.
– Att de ser till måendet hos mannen, alltså offret. Att han hade en önskan själv att han ville dö.
TT: Ångrar kvinnan det hon gjort?
– Det är svårt att säga. Hon tycker att mannen har det mycket bättre än han hade det när han levde.

Sjöpolisen rapporterar om ett flertal svåra olyckor med vattenskotrar i sommar
Vattenskotrarna har ökat i mängd på västkusten – och flera allvarliga olyckor har inträffat i sommar, med vattenskotrar som har körts i för höga hastigheter.
Sjöpolisen i Väst beskriver en problematisk situation med vattenskoterförare som överskattar sin förmåga.
– Förarna tappar till exempel kontrollen över vattenskotern och kör upp på land, säger Marie Felten, sjöpolisen Väst. Eller så krockar de med en annan vattenskoter. Man kan även skada sig genom att man får styret i bröstet när man kör in i en stor våg.
En vattenskoter kan komma upp i hastigheter om 70 knop – vilket är likvärdigt med 130 kilometer i timmen.
– En vattenskoter är inte en ofarlig leksak. Folk kör för fort och de bemästrar helt enkelt inte situationen – inte sällan finns alkohol med i bilden. Och när en olycka sker så blir ofta konsekvenserna väldigt allvarliga, just på grund av den höga farten.
Sjöpolisen Väst rekommenderar att man använder skyddsutrustning i form av flytväst och hjälm när man ska köra vattenskoter.
– Vatten blir stenhårt om man välter i hög fart.
– Det är också viktigt att man använder ”dödmansgrepp” på ett korrekt sätt. ”Dödmansgrepp” är en klyka med ena delen fäst på vattenskotern och den andra på föraren. Ramlar föraren i vattnet, så rycks klykan bort från vattenskotern vilket gör att motorn stannar.
Sjölagen och de internationella sjövägsreglerna gäller såväl för vattenskotrar som för alla andra typer av fartyg.
– En vattenskoter räknas som ett fartyg och de reglementen som finns gällande nykterhet, fartöverträdelser, väjningsregler och uppträdande till sjöss gäller även vattenskotrar. Föraren räknas formellt som en befälhavare och i och med det har personen det fulla ansvaret om något skulle hända.
Allmänheten kontaktar ofta sjöpolisen om vattenskotrar som rör sig i badvikar.
– Men de hör inte hemma där enligt sjölagen.
– Det är också viktigt att man tar hänsyn till miljön och att man inte kör vattenskoter inom skyddsområden och stör det djurliv som finns där.
På västkusten har vattenskotrarna ökat i antal successivt under flera år.
– Tidigare hade de störst problem med dem i Stockholm, men nu har trenden nått hit.
Från juni i år är en åldersgräns på 15 år införd för att få köra vattenskoter, men inget förarbevis krävs. Sjöpolisen i Väst ser gärna en förändring i lagstiftningen.
– Det skulle behövas ett obligatoriskt förarbevis för vattenskoter och även andra snabbgående fartyg - man får ju inte köra den enklaste moped utan tillstånd. Vid tät båttrafik exempelvis behöver ju föraren kunna väjningsregler och liknande.

Polis utsatt för stenkastning i Göteborg
I Hisings backa blir en polisbil utsatt för stenkastning av ett 20-tal personer klockan 01.34 natten till söndagen.
Bilen fick plåtskador och rutor krossades, men ingen av poliserna uppges vara skadade. En anmälan har upprättas gällande våldsamt upplopp, försök till grov misshandel samt grov skadegörelse. 
Under natten kontrolleras personer samt fordon i området och ett flertal personer får följa med för provtagning misstänkta för narkotikabrott genom eget bruk, drograttfylleri samt grovt brott mot knivlagen. Det finns i nuläget inga personer frihetsberövade gällande det våldsamma upploppet.

Misstänkt stulen gaffeltruck parkerades utanför puben – polisen söker ägaren
En polispatrull råkade få se en gaffeltruck parkerad utanför en pub i centrala Trollhättan.
Nu söker polisen efter truckens ägare. Trucken hade kört in i en parkerad personbil och lämnats stående där. Hur den kommit dit och var den hör hemma är okänt, men polisen misstänker att den kan vara stulen.
Nu uppmanar polisen de gaffeltruckägare som eventuellt blivit av med sitt fordon att ta kontakt. Tills dess har polisen den felparkerade gaffeltrucken i sin vård.

Yngre man rånad på moped 
En yngre man ringer på vid ett hus i Surte. Han uppger att han blivit rånad på sin moped. Polisen tillkallas klockan 07:33 på fredagsmorgonen.En man i
– Det som är unikt är att man verkar ha planerat det ganska väl., säger polisens presstalesperson Stefan Gustafsson.
Mannen i 20-årsåldern ska enligt egen uppgift blivit påhoppad av tre yngre maskerade män i en tunnel. De ska ha hotat honom med järnrör och tvingat ned honom på marken. Därefter har de tagit hans moped, bankomatkort, kod och fått tillgång till mannens bank-ID. Sedan har de sprejat ned visiret till hans hjälm med färg så att han inte kunde se vart de tog vägen och bundit hoonom med buntband.
– Det som är unikt är att man verkar ha planerat det ganska väl. Om det är riktat till just den här personen vet vi inte. Men om man maskerar sig, tar med buntband och sprayfärg så är det stor sannolikhet att det är planerat, säger Stefan Gustafsson.
Under morgonen har polisen sökt i området med hund för att hitta eventuella spår. Efter en stund hittas den stulna mopeden en bit bort från brottsplatsen.  Det är okänt om den unga mannen har några skador efter händelsen.

Två män häktade efter stöldturné i Fjällbacka, Grebbestad, Bengtsfors och Åmål
Under onsdagen häktades två män vid Vänersborgs tingsrätt misstänkta för en brottsturné bestående i flera fall av inbrott och bedrägeri som ska ha utförts på olika platser i Västsverige under förra veckan.
Männen, som är i 35- respektive 55-årsåldern och hemmahörande i Värmland, häktades på sannolika skäl, den högre misstankegraden.
Duon är nu föremål för en omfattande brottsutredning som enligt tidningen Dalslänningen innefattar samarbete mellan polisen i Fyrbodal och i Värmland.
Förutom i södra Värmland ska brotten ha begåtts i bland annat Fjällbacka, där männen gjorde inbrott hos en golfklubb, och i Grebbestad, Bengtsfors och Åmål.
Förutom inbrotten ska männen också ha gjort sig skyldiga till bedrägerier genom att komma över bankkort från en privatperson.
Åtal mot männen måste väckas inom två veckor.

Två beställningsmord tas upp i hovrätten
Morden på Lidingö och på Guldheden i Göteborg har beskrivits som beställningsmord av åklagaren, men vem som har anlitat de unga personerna har inte tingsrätten kunnat fastslå. I juni dömdes tio personer – varav flera till långa fängelsestraff mot sina nekanden – och nu ska Hovrätten i Västra Sverige, som kommer att ta upp fallen med start 14 augusti.

Guldhedenmordet
I maj 2018 sköts en 32-årig man ihjäl med automatvapen i en bil på Guldheden i Göteborg. Personer i samma gruppering som dömdes för mordet på Lidingö dömdes även för mordet på Guldheden. En man i 20-årsåldern som inte hade någon koppling till offret dömdes i tingsrätten till 14 års fängelse för mordet. En 17-årig tjej dömdes även hon för mordet, till sluten ungdomsvård i två år och elva månader. Ytterligare två tjejer dömdes för grovt skyddande av brottsling samt grovt vapenbrott, då de ska ha hjälpt till att transportera mordvapnet.
De flesta i målets två fall dömdes av Göteborgs tingsrätt mot sina nekanden.

Lidingömordet
Den 5 juni 2018 sköts och misshandlades en 57-årig man på Lidingö. Strax efter mordet greps två av de nu dömda männen av polisen på Lidingöbron.
En då 23-årig man och en nu 18-årig man dömdes av tingsrätten för mordet – 23-åringen till livstids fängelse och 18-åringen får sluten ungdomsvård i fyra år. Tre män som nu är 19, 20 och 21 år döms för medhjälp till mord, men frias från mordanklagelserna. 21-åringen och 19-åringen döms till fängelse i sju år och fyra månader respektive fyra år och tio månader. De två nu 19-åriga kvinnorna döms för grovt vapenbrott till fängelse i ett år och tre månader respektive ett år och två månader.
 

Fyra  västsvenskar döms till fängelse - smugglade 40 kilo knark 
Det var i början av året som flera av männen greps på bar gärning.
De hade då lastat nästan 40 kilo narkotika, framförallt amfetamin men också MDMA och kokain, på en ribbåt i Danmark och kört den till Landskrona.
Väl i Sverige var planen att flytta narkotikan från båten till en hyrbil, men i stället greps och häktades de misstänkta för synnerligen grov narkotikasmuggling.
Ytterligare en västsvensk man, från Uddevalla, var misstänkt för inblandning i smugglingen, men han friades av tingsrätten. Men nu döms alltså två män från Trollhättan, tillsammans med två andra män från Halmstad, till fängelse för synnerligen grov narkotikasmuggling.
Trollhätteborna får fängelse i sju år respektive sex och ett halvt år.
Samtliga inblandade förnekade brott.

Man åtalas för sjöfylleri i Bohuslän
En man i okänd ålder och medborgare i: okänt Land står åtalad för sjöfylleri i Uddevalla tingsrätt.
Mannen skall ha framfört en motorbåt, som med motordrift kunde ha framförts med en hastighet om minst 15 knop, efter att ha intagit alkohol i sådan mängd att alkoholkoncentrationen i utandningsluften under eller efter färden uppgick till 0,38 milligram per liter. Det hände den 30 juni 2019 i närheten av Fjällbacka, Tanums kommun.
I polisförhör har vidgår mannen händelseförloppet men
förnekar brott.

God man avskedad efter att ha förskingrade pengar
En brottsmisstänkt förvaltare har avskedats av Göteborgs kommun efter att bara i juli månad använt minst 14 000 kronor av sina huvudmäns pengar för eget bruk.
Personen misstänks ha använt huvudmännens pengar till bland annat egna matinköp och restaurangbesök, men även för att ha fört över pengar till andra huvudmän, enligt ett pressmeddelande.
Omfattningen av det misstänkta bedrägeriet, hur många personer som är berörda och hur länge det har pågått är ännu inte klarlagt, kostaterar Förvaltarenheten på Social resursförvaltning.
Den brottsmisstänkte var god man eller förvaltare åt 26 personer. Alla har fått en ny tillfällig förvaltare och Förvaltarenheten har varit i kontakt med samtliga.

Fler flickor kan ha ofredats av mystisk bilförare i Västsverige
Polisen utreder nu om ytterligare två flickor kan ha utsatts för sexuella trakasserier av en misstänkt bilförare.
Redan förra veckan gick polisen ut och bad om hjälp att hitta en vit Volvo xc 70 som tros höra ihop med ofredandena i Uddevalla och Lödöse.
– Det är någon som blottat sina mest privata delar, säger Sten-Rune Timmersjö, chef på polisens avdelning för grova brott i Fyrbodal.
Nu misstänker man att ytterligare två flickor i Munkedal kan ha utsatts av bilföraren.
– Vi ska höra tjejerna för att se om det hör ihop, säger Sten-Rune Timmersjö på polisen.
Varken bilen eller föraren har under måndagseftermiddagen hittats.

Nu blir det enklare att båtluffa i skärgården
Att ta sig runt längs kusten med båt är populärt under sommarmånaderna. I år har operatörer och rederier börjat samarbeta för att besökare enklare ska kunna båtluffa i Bohuslän.
Turistrådet i Väst har i år utvecklat konceptet ”Båtluffa i Bohuslän”. Dels har rederierna som trafikerar Västkusten anpassat rutterna med varandra och dels har en ruttkarta som visar de olika båtlinjerna tagits fram. På Uddevalla turistcenter tycks man kunna se en ökning av besökare, framför allt svenska turister.
– Det är kanske inte en ny trend, men det är mer populärt och det märks framförallt i år, säger Karolina Johansson som är turistinspiratör på Uddevalla turistcenter.
Båtturerna knyts samman från Vrångö i söder till Strömstad i norr
Läs mer här >>>

Hovrätten fastställde tingsrättens dom på 18-års fängelse för mord på festbesökare
Händelsen inträffade i juli förra sommaren i ett radhus i Vänersborg. På trottoaren hittade polisen en död man.
Mannen var skjuten flera gånger med hagelgevär.I juli förra året sköts en man i 25-årsåldern ihjäl under en fest i ett radhus i Vänersborg. Hovrätten fastställer nu tingsrättens dom och dömer mannen till 18 års fängelse för mord och brott mot griftefrid.

Det var natten till den fjärde juli förra året som flera grannar runt om i ett bostadsområde i Vänersborg vaknade av att de hörde skott. Några timmar senare ringde en kvinna SOS och sa att det låg en död man i hennes trädgård, och att hon trodde hennes sambo kunde ha något med mordet att göra.
Mannen hade skjutits till döds med ett skott i magen och ett i huvudet. Han hade sedan blivit släpad ut ur radhuset och vidare ut i trädgården där han hade skjutits en sista gång i skrevet.

Drygt ett år senare dömde Vänersborgs tingsrätt en man i 30-årsåldern till 18 års fängelse för mord och brott mot griftefrid. Mannen förnekar brott och säger att han blev så full under festen att han sov igenom skottlossningen. Han menar att det måste vara någon annan som begått mordet.
Både den dömda mannen och åklagare Daniel Edsbagge överklagade domen till hovrätten. Mannen eftersom han ville frias, och åklagaren eftersom han ville se livstids fängelse för mordet. Men Hovrätten fastställer nu alltså tingsrättens dom.
Mannens sambo, hon som ringde SOS, dömdes av Vänersborgs tingsrätt till villkorlig dom för grovt skyddande av brottsling.

Dråpförsök i Göteborg
Polis larmas till Hjällbo Torg i anledning av en liggande fyllerist klockan 00:20 natten till måndagen. På plats visade det sig att det rörde sig om en knivskuren person.
Patrullen påbörjade livräddande åtgärder och personen avfördes med ambulans till sjukhus. Förundersökning på försök till mord är inledd.
Platsen är avspärrad för teknisk undersökning som påbörjas under natten/morgonen.

Tidigt på måndasmorgonen hade polisen fortfarande inte lyckats identifiera den knivskurne mannen, och det fanns inte heller några vittnesuppgifter om bråk eller liknande vid torget i Hjällbo.
– Man får nog säg att vi börjar på noll i den här utredningen. Vi vet inte heller om torget är brottsplatsen säger polisens presstalesperson Stefan Gustavsson.
Polisen uppger att man nu söker vittnen som rört sig i området under natten måndagen mellann midnatt och klockan ett. Övervakningsbilder från platsen ska också gås igenom.
Den skadade mannen var allvarligt skadad, men Sahlgrenska sjukhuset gick inte omedelbart att nå för en kommentar om hur allvarliga skadona var.

Kl 11.50 Uppdatering.
Den man som hittades på platsen fördes till sjukhus och förklarades senare avliden av läkare. Polisen har sedan under natten och morgonen arbetat med att försöka få fram en identitet. Detta har inte lyckats.
Polisen genomför nu dörrknackning i området och söker vittnen till händelsen eller möjligen uppgifter om vem mannen kan vara. Vet du/ni något om händelsen eller mannen ring polisen på 114 14.
Rubriceringen på händelsen är i nuläget mord alternativt dråp. Mannens ålder uppskattas för närvarande till mellan 20-40 år. Några övriga kännetecken kan polisen för närvarande inte lämna ut med tanke på eventuell underrättelse till anhöriga.  
Ingen gripen/ ingen misstänkt för närvarande.

Man misstänks för misshandel och mordbrand i Ale
Räddningstjänst och polis kallas till en lägenhetsbrand vid Göteborgsvägen Kl 01.10 natten till måndagen.
Det visar sig vara en lägenhet där polis tidigare varit under kvällen, då p.g.a. av lägenhetsbråk. Räddningstjänsten kan släcka branden. I lägenheten ska det ha funnit två personer, en man och en kvinna. Kvinnan är kvar men mannen har avvikit. På de uppgifter som polisen får fram så ska mannen ha orsakat branden och även misshandlat kvinnan. Mannen blir senare anhållen i sin frånvaro misstänkt för bl a grov misshandel och mordbrand. Platsen spärras av för teknisk undersökning.

Tjuvar bröt sig in i husbilsfirma – greps av polis
Tre personer, en kvinna och två män sitter anhållna efter ett inbrott hos husbilsföretag i Backamo, söder om Ljungskile, klockan 02.41 på fredagsmorgonen. Tjuvarna ska plockat ut ett fönster på en en husbil som stod parkerad vid ett företag som säljer husvagnar.
En polispatrull hittade en av tjuvarna när de larmades till platsen och när de sökte igenom mannens bil så hittade de stöldgods i den. Bilen har tagits i beslag av polisen.
Polisen såg även två personer springa ifrån platsen, och efter en stund kunde polisen gripa även dessa. Nu har tre personer anhållits misstänkta för inblandning i inbrottet.

Försvunnen kvinna har hittats avliden vid Rörtångens småbåtshamn i Kungälv
Den kvinna i 60-årsåldern som anmäldes försvunnen från Marstrand vid midsommar är död. Kvinna hittades drunknad vid Rörtånges småbåtshamn i Kungälv förra veckan och i dag kom Rättsmedicinalverkets besked som bekräftar kvinnans identitet Flera sökorganisationer har engagerat sig och letat efter kvinnan. Anhöriga är underrättade och polisen misstänker inget brott.
 

Två män åtalade för misshandel, och står samtligt åtalad för grov olovlig körning, drograttfylleri och bedrägeri, urkundsförfalskning och narkotikabrott

Två män åtalade för misshandel, och står samtligt åtalad för grov olovlig körning, drograttfylleri och bedrägeri, urkundsförfalskning och narkotikabrott
Två män har åtalas vid Uddevalla tingsrätt misstänkta för att ha misshandlat och hotat en man med basebollträ – inför mannens 11-åriga son. Bägge männen behövde tolkbehov på arabiska.

Bägge har tillsammans och i samförstånd begett sig till en mans adress i Tanumshede och hotat honom genom att En av männen sagt till honom att lägga ner det han hade i händerna, lyft på sin tröja, visat den pistol/det pistolliknande föremål som satt i hans byxlinning och därefter tagit upp vapnet ur linningen, detta samtidigt som den andre mannen hållit ett basebollträ eller liknande tillhygge i sina händer. Det hände den 24 juni 2019 utanför Riksvägen i Tanums kommun

Männen har tillsammans och i samråd i direkt anslutning även misshandlat den man de sökte upp.
Den åtalade man nr 1 har härvid inlett gärningen genom att ta upp det vapen han hade i byxlinningenslaget den man de sökt upp och slaget denne två gånger i huvudet med ett basebollträ eller liknande tillhygge varpå mannen fallit till marken. Åtalad man nr 2 har därefter slagit mannen i ryggen med samma tillhygge.

Den misshandlade mannen fick smärta och medvetandesänkning samt orsakades blodutgjutning under huvudsvålen, svullnad, hudavskrapning samt ett rött märke vid det vänstra ögonbrynet, blåröd missfärgning med central tvärgående blekhet på ländryggens vänstra sida, blågrön hudmissfärgning med oskarpa gränser på den högra överarmens utsida, ett flertal runda gulbruna hudmissfärgningar på den västra överarmens framsida och spridda hudavskrapningar på båda knäna.
Bägge förnekar brott enligt åtalet.

Den åtalade mannen nr 1 skall ha kört personbil efter att ha använt alprazolam, buprenorfin och hasch eller annat cannabispreparat, som är narkotika, i sådan mängd att det under eller efter färden har funnits narkotika kvar i hans blod. Det hände också den 24 juni 2019. Mannen skall också ha kört personbil utan att ha rätt till det då han inte innehaft körkort. Brottet bör bedömas som grovt eftersom hans körkort AM B var återkallat. Mannen står också åtalad för narkotikabrott då han olovligen innehaft 132 stycken tabletter alprazolam och nio stycken tabletter buprenorfin, som är narkotika. Det hände den 2 juli 2019 vid en husrannsakan Uddevalla, Uddevalla kommun.

Åtalad man nr 2 står även åtalad för stöld av ett par skor till ett inköpspris av 1 000 kronor som tillhörde en annan man. Det hände den 18 mars 2019 på Nordic Wellness, Kungsgatan, Uddevalla.
Vidare står mannen åtalad för narkotikabrott då han att använt alprazolam, hasch eller annat cannabispreparat och buprenorfin, som är narkotika. Det hände den 21 mars 2019 i Uddevalla kommun
Mannen erkänner brott.

Han åtalas också för att har vilselett butikspersonal att till honom bevilja ett kreditköp eller köp mot faktura i annan persons namn och därmed få butikspersonalen att till honom lämna ut en Huawei P30 med tillhörande abonnemang till ett värde av 6 000 kronor. Mannen har härvid vilselett butikspersonalen kring sin betalningsvilja och/eller betalningsförmåga genom att ha visat upp ett pass tillhörande en annan och falskeligen utge sig för att vara honom. Det hände den 13 maj 2019 på Telia-butiken, Torp köpcentrum, Uddevalla kommun.

Dessutom har han har försökt att vilseleda butikspersonal att till honom bevilja ett kreditköp eller köp mot faktura i annan persons namn och därmed få butikspersonalen att till honom lämna ut en iPhone OX Max med tillhörande abonnemang till ett värde av 17 976 kronor. Mannen har härvid försökt vilseleda butikspersonalen genom att ha visat upp ett pass tillhörande en annan man och falskeligen utge sig för att vara honom. Det hände den 14 maj 2019 på 3-butiken, Överby, Trollhättans stad.

Han har även har försökt att vilseleda butikspersonal att till honom bevilja ett kreditköp eller köp mot faktura i annan persons namn och därmed få butikspersonalen att till honom lämna ut två Samsung Galaxy S10 Plus med tillhörande abonnemang till ett sammanlagt värde av 21 980 kronor. Mannen har härvid försökt vilseleda butikspersonalen kring sin betalningsvilja och/eller betalningsförmåga genom att ha visat upp ett pass tillhörande en annan man, och falskeligen utge sig för att vara honom. Det hände den 14 maj 2019 på Tele 2-butiken, Överby, Trollhättans stad.

Sist men inte minst har mannen försökt att vilseleda butikspersonal att till honom bevilja ett kreditköp eller köp mot faktura i annan persons namn och därmed få butikspersonalen att till honom lämna ut en iPhone XS med tillhörande abonnemang till ett värde av 14 890 kronor. Mannen har härvid försökt vilseleda butikspersonalen genom att ha visat upp ett pass tillhörande annan man, och falskeligen utge sig för att vara honom. Det hände den 14 maj 2019 på Elgiganten, Överby, Trollhättans stad.
Samtidigt har olovligen innehaft 12 stycken tabletter alprazolam, som är narkotika. Det hände den 14 maj 2019 på Elgiganten, Överby, Trollhättans stad då han greps av polis.
Mannen erkänner samtliga brott.

Nigerianska maffian i Göteborg - polis och tull orolig för etablering i staden
Brödraskapet Black Axe, även kallat nigerianska maffian, är ökända i världen för sina brutala metoder och voodoo-liknande utpressning. 17 personer sitter nu häktade med kopplingar till nätverket.
Gill Eriksson, biträdande enhetschef tullkriminalen var med i operation Sigma som resulterat i den aktuella förundersökning på över 12 000 sidor. Främst är det grov narkotikasmuggling de kommer åtalas för, säger hon.

Fyrhjulingsförare vägrade stanna på polismans tecken
Polis har stoppat en flyende sk fyrhjuling efter ett kortare förföljande vid Madlyckan klockan 14:53 i Mriestad.
En polispatrull har för avsikt att kontroller/stoppa en sk fyrhjuling vid Vänergatan/Lyckans väg. Fordonet försöker då köra i från polisen.
Kl 14.59: Efter ett kortare förföljande bl a på en cykelväg så kör fyrhjulingen i i ett vägräcke och får stopp. Föraren en man ca 25 år kan frihetsberövas. Han har troligen fått lindriga skador i samband med kollisionen, 
bl a skrapsår och ont i en axel. Ambulans tillkallas. 
Föraren misstänks för rattfylleri samt trafikbrott bl a ej stannat på polismans tecken.

Nytt knivrån i Göteborg
En man rånades på sin telefon och hotades med kniv strax före midnatt under natten till onsdagen.
Händelsen inträffade vid Haga Nygata i Göteborg. Rånarna uppges ha varit mellan 20 och 25 år. Ingen ska ha skadats vid rånet. Offret är i 50-årsåldern och kunde ringa in genom att låna en telefon av en förbipasserande.
Polisen sökte efter gärningsmännen i området men hittade de inte.  Det är ett av flera knivrån den senaste veckan i Göteborg, men polisens presstalesperson Tomas Fuxborg anser att brotten ligger på en konstant nivå.
– Jag skulle inte vilja säga att det är mer. Periodvis har det varit mycket personrån i Göteborg, det hade vi när jag jobbade i yttre tjänst för 15 år sedan. Min uppfattning är att det håller en ganska konstant nivå, säger han.

Bilbränder i Kungälv, Göteborg och Vänersborg
På Vikingagatan i Kungälv på en parkering vid Willys börjar det brinna i tre parkerade bilar. Polis och räddningstjänsten larmas klockan 02:19 natten till onsdagen. Polisen skriver en anmälan gällande skadegörelse genom brand.

Klockan 03.24 larmas polis och räddningstjänst till en bilbrand i Gårdstensbergen där det ska brinna i tre parkerade bilar vid Timjansgatan. Polisen skriver en anmälan gällande skadegörelse genom brand.

Klockan 03.25 larmas polis och räddningstjänsten till en  bilbrand på pendelparkeringen på Gjuterigatan i Vänersborg där det brinner i två parkerade bilar. Polisen skriver en anmälan gällande skadegörelse genom brand.

Man i 25- årsåldern avliden efter drunkningsolycka
En man hittas under eftermiddagen ca kl 16.40 i vattnet vid Stora Mölnesjön i Rannebergen. Larmet kom vid 16.27. Räddningstjänsten åkte till platsen med fem enheter och dykare från Gårda. 
– Helikoptern siktade konturerna av en person som låg under vattenytan och ledde räddningstjänstens dykare dit. Och sedan tog sjukvården hand om personen, säger Lars Antonsson flygräddningsledare vid Sjö- och flygräddningscentralen.
Räddningstjänsten kunde få upp mannen ur vattnet och han fördes sedan med helikopter till sjukhus. Senare under kvällen meddelade Sahlgrenskas pressjour att mannen avlidit..
Polisen har i nuläget inga brottsmisstankar, en dödsfallsanmälan har upprättats. Anhöriga har underrättats. Den avliden var en man i 25-årsåldern.

Man i 20-årsåldern har begärs häktad i sin frånvaro på sannolika skäl misstänkt för grovt penningtvättsbrott
Enligt åklagare Patrik Stintzing ska det röra sig om en så kallad vishing, som är en växande form av telefonbedrägeri, där bedragarna får sina konton tömda när de rings upp och luras logga in på sin bank med bank-ID.
I slutet på förra veckan gick polisen ut och varnade för att just den här typen av bedrägerier är på stark frammarsch och att unga offer mellan åldrarna 20-24 år under juni och juli i år lurats på 2,6 miljoner kronor av vishingbedragare.
Enligt åklagare Patrik Stintzning har mannen som begärts häktad för penningtvätt i Trollhättan inte agerat ensam, men han vill i nuläget inte beskriva närmare hur bedrägerierna ska ha gått till.
Den misstänkta 20-åringen är inte svensk medborgare och enligt Patrik Stintzing är risken stor att han nu gömmer sig utomlands.

Våldtäkt inne på behandlingshem för unga
En 19-årig man misstänks för våldtäkt inne på ett behandlingshem på Hisingen i Göteborg. Brottet ska ha begåtts i lördags eftermiddag och 19-åringen greps då, uppger kammaråklagare Shahrzad Rahimi.
– Det är väldigt tidigt i utredningen och det råder förundersökningssekretess så jag kan inte säga mycket mer.
Häktningsförhandlingarna hålls under tisdagseftermiddagen vid Göteborgs tingsrätt. Hemmet är ett HVB-hem för personer upp till 25 år. 19-åringen misstänks också för olaga hot och grov misshandel.

Brandstationer hotas av nedläggning i Lysekil, Munkedal och Uddevalla
Inom tre år kan två av sju brandstationer försvinna inom räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän.
Besparingarna stegras över tre år enligt en överenskommelse mellan de medlemskommuner som äger räddningstjänstförbundet: Lysekil, Munkedal och Uddevalla.
– Det är i stort sett bara på personal vi kan spara, säger Bernt Eriksson, räddningschef i Mitt Bohuslän till P4väst. 
Vi är så lågt bemannade på stationerna redan att det inte är acceptabelt att skära ner mer. Då måste vi stänga hela stationer istället
Efter att räddningstjänstens analys landat i politikernas knä och vidden av besparingen blivit känd, vacklar politikerna nu i Lysekil.
– Vi skulle vara beredda att skjuta till pengar för att minska konsekvenserna, säger Jan-Olof Johansson (S), kommunalråd i Lysekil.
Lika långt är man dock inte beredd att gå i Uddevalla.
– År ett ligger som det är sagt, sedan kan vi diskutera år två och tre, säger Christer Hasslebäck (UP).

Man åtalas för utpressningsförsök  - skickade hot via SMS
En man i 40-årsåldern har häktats på sannolika skäl, den högre misstankegraden, misstänkt för försök till utpressning i Trollhättan.
Mannen anhölls i fredags, och enligt åklagare Daniel Edsbagge misstänks han ha skickat sms med förtäckta hot om våld till en bekant, om han inte fick 300 000 kronor av sin bekant innan slutet på juli. Mannen är känd av polisen sedan tidigare, och blev villkorligt frigiven från en tidigare fängelsedom så sent som i juni i år.
Åtal mot mannen måste väckas senast nästa fredag.

Knivskuren man i Nordstan avliden av skadorna
En ung man har avlidit av sina skador efter att ha blivit knivskuren i Nordstan under ett bråk natten mellan fredag och lördag. 
Den misstänkte gärningsmannen är gripen, misstänkt för mord.
Ett larm om bråk i Nordstan mellan flera personer kom in till polisen vid midnatt mellan fredagen och lördagen,
Enligt polisen var det uppemot sex personer inblandade i bråket. Polisen fann då två personer knivskurna, varav den ene svårt skadad.
Enligt polisens presstalesperson Thomas Fuxborg ska de båda männen ha knivhuggit varandra
Mannen åkte till sjukhus där hans identitet senare bekräftades och polisen kan nu meddela att han avlidit av sina skador.
– Anhöriga till offret är nu underrättade att han avled på operationsbordet uppe på Sahlgrenska, säger Thomas Fuxborg
Den misstänkte gärningsmannen som är i 21-årsåldern är gripen av polisen sedan tidigare och är nu anhållen misstänkt för mord.
Det är andra dödliga knivvåldet under väldigt kort tid i centrala Göteborg. I lördags häktades tre personer efter att ha rånat en ung man på Hjalmar Brantingsplatsen på Hisingen och knivskurit honom så svårt att han avled av sina skador.
Den 21-årige misstänkte gärningsmannen, som greps på spårvagnen i Gamlestaden.
– Han greps på en spårvagn i Gamlestan och han hade en knivskada i ena armen. Vi har filmmaterial på hela händelseförloppet från övervakningskamera och även vittnen, säger Thomas Fuxborg.

Allvarlig vattenskoterolycka i Trollhättan
En allvarlig vattenskoterolycka inträffade under lördagskvällen i Öresjö vid Trollhättan.  Polis, räddningstjänst och ambulans larmades till olycksplatsen. Även en ambulanshelikopter tillkallades.
Två personer ska ha färdats på skotern, som enligt räddningstjänsten ska ha kört upp på en klippa. Den ena, en flicka i övre tonåren, fördes till Sahlgrenska universitetssjukhuset med ambulanshelikopter. Enligt sjukhuset är hennes skador allvarliga.
Den andre, en yngre man, fördes med ambulans till Norra Älvsborgs länssjukhus. Hans skadeläge är allvarligt men stabilt.
Polisen har inlett en förundersökning gällande vårdslöshet i sjötrafik.

Två personer utsatt för mordförsök i Nordstan
Polis larmas till Nordstan i Göteborg med anledning av ett bråk på Nordstadstorget mellan flera personer klockan 23:55 på fredagskvällen.
En av person påträffas allvarligt knivskuren och är avförd med ambulans till sjukhus. Ytterligare en knivskuren har påträffats på annan plats.
Det har varit stökigt i och runt Nordstan i samband med händelsen.
Polisen har spärrat av brottsplatsen och ordningsvakter har valt att stänga ner resten av Nordstadstorget. Enligt polisen  handlar det om yngre män som bråkat.
En person är gripen och en person är hämtad till förhör i nuläget. Fler frihetsberövanden kan bli aktuella.
Polis finns även på plats på Akuten Sahlgrenska.
Insatsen och avspärrningen kommer att pågå under natten.
Kl 00.45 inlededs en förundersökning på försök till mord. Fler brottsrubriceringar kan tillkomma.
Polisen kommer att höra ett flertal vittnen och undersöker också möjligheten att något kan ha fångats av en övervakningskamera.

Två personer blir nedslagna med golfklubba och batong, och rånade på sina mobiltelefoner.
Vid Hässleholmen i Borås är det två personer som blir nedslagna och rånade på sina mobiltelefoner.
Det första rånet sker vid Åsvägen där en kille i 20-årsåldern blir nedslagen med en golfklubba och blir av med sin mobiltelefon. Han körs till sjukhus med okända skador.
Det andra rånet sker strax efteråt vid Marklandsgatan där en 19-årig kille blir slagen med en batong och sedan hoppar rånarna på som ligger ner på marken. Även vid detta rånet blir målsägaren av med en mobiltelefon. Killen körs till SÄS med huvudskador. 
Det är samma tre killar som gjort båda rånen.

De tre misstänkta för rånmordet i Göteborg  begärs häktade
De tre personer en ung kvinna och två män som sedan i onsdags suttit anhållna misstänkta för mord på en 18-årig man begärs nu häktade.
– De tre har på fredagen begärts häktade, på sannolika skäl misstänkta för mord och grovt rån, säger åklagare Thomas Willén.
Det var tidigt på onsdagsmorgonen som en 18-årig man och en jämnårig kompis knivrånades på Hjalmar Brantingsplatsen i Göteborg av tre personer. I samband med rånet blev 18-åringen knivhuggen och avled några timmar senare på sjukhus av av skadorna.
Polis grep kort där efter de tre misstänkta rånarna, två män 21 år gamla och en 17-årig kvinna. De hade då stöldgodset på sig.
Alla tre är misstänkta för de två brotten, tillsammans i samförstånd.

Ilsken bilist prejade medtrafikant av vägen och smet
En bil hamnade i diket efter att en annan bil prejade den av vägen och därefter smet. Det skedde på väg 160 vid Rotviksbro i Uddevalla kommun klockan 02:00 natten till fredagen och i riktning mot Orust.
Det hela började med att den prejande bilen blev irriterad över att den andra bilen blinkade med ljuset för att få den att blända av helljuset.
Bilisten med helljuset gjorde en u-sväng och lade sig tätt framför den andra bilen. Efter att bilarna bytt plats ännu en gång prejade till slut bilen med helljuset ner den andra bilen i diket och försvann.
Bilisten är misstänkt för vårdslöshet i trafik och smitning. I bilen som hamnade i diket fanns fem personer, men ingen ska ha skadats allvarligt.

Tjuvar stal kassaskåp i ICA-butik
Vid 04-tiden på fredagsmorgonen gick larmet i en ICA Nära i Grundsund.
 kameror kan man se att tre personer med halsdukar runt ansiktet befinner sig i butiken. Personerna lämnar platsen i en bil i riktning mot Fiskebäckskil. Ett kassaskåp innehållande bl a pengar har lyfts ut och lastats i bilen. Polisen är på plats i området men ännu har ingen gripits.

Västsverige har det hetaste intresset för solceller i Sverige
Intresset för solceller har skjutit i höjden och bara i Västra Götaland installerades förra året 1 774 stycken nya solcellsanläggningar.
– Det finns ett väldigt stort intresse och fortsätter bara att växa, säger Jeffrey Berard, statistiker på Energimyndigheten.
Allra flest anläggningar finns i Västra Götaland, berättar han.
Av de drygt 10 000 nätanslutna solcellsanläggningar som installerades i Sverige förra året så var drygt 1 700 här i länet.

Polisen: svårt att få fast husbilstjuvar
Under kort tid har flera husbilar råkat ut för inbrott eller inbrottsförsök längs med E6 genom Bohuslän. Polisen har få spår att gå på, men besöker rastplatserna i mån av tid.
Tjuvarna slår till på natten när husbilsägarna ligger och sover. Då tas värdesaker som finns i närheten av dörren och sedan lämnar de platsen obemärkta.
– Tyvärr så har vi ingen misstänkt. De tar det som ligger i närheten av dörren som de bryter upp, säger Lasse Ström, jourhavande förundersökningsledare på polisen i Västra Fyrbodal.

Flera av vårens rån nu uppklarade - en av dem var en ung pojke från Göteborg
Ett gripande efter ett rån i Eslöv i mars har nu lett till att även fem rån i Lund och ett i Arlöv klarats upp.
Den 22 mars inträffade ett rån i Eslöv där en ungdom rånades och två misstänkta greps av polisen kort därefter. Detta blev upprinnelsen till en utredning som pågick under hela våren och som ledde fram till flera uppklarade rån och fällande dom. Eslövspolisens utredare har tillsammans med utredare från Kävlinge och Lund jobbat intensivt med utredningen som växte efterhand och som ledde fram till en dom i Lunds Tingsrätt den 9 juli.
- Det känns bra att vi nu kunnat klara upp dessa ärenden. Vi har fler rånutredningar igång, och jobbar oförtrutet på med dem. Vi ska förhoppningsvis inom kort kunna slutföra även dessa. När det är ungdomar med i bilden får man dock räkna med att det kan ta lite extra tid, säger lokalpolisområdeschef Patrik Isacsson.
Här följer en kort beskrivning av de olika ärendena:
Den 18 mars vid 18:45-tiden rånas en ung man på Banvägen i Arlöv. Han hotas med pistol och blir även slagen av två gärningsmän och blir avtvingad klädesplagg som gärningsmännen tog med sig.
De båda gärningsmännen begav sig sedan vidare till Stadsparken i Lund och vid 19:45-tiden gav de sig på en ung man och visade upp pistolen för honom och ville att han skulle ge dem sina pengar. Mannen hade inga pengar med sig och de båda gärningsmännen lämnade honom.
Kort därefter blev en man och en kvinna stoppade. Gärningsmännen hotade även dem med pistol och krävde att de ska ge dem sina pengar. Även i detta fall fick gärningsmännen inga pengar och de lämnade efter en stund de båda offren.
Gärningsmännen stoppade sedan en annan man och kvinna i parken. De båda hotades med pistol och mannen rånades på sin mobiltelefon samt plånbok och hörlurar.
Kort därefter begav sig gärningsmännen till gymmet i Stadsparken där en man som tränade hotades med pistol. De rotade även igenom hans väska men hittade inget av värde och försvann därefter från platsen.
Kort därefter kommer gärningsmännen till Skateparken i Stadsparken. Där befann sig fyra yngre män som åkte skateboard. Gärningsmännen hotade dem med pistol och misshandlade även den ena av ungdomarna. Rånarna fick med sig pengar samt en mobiltelefon. De slog även sönder en kamera som tillhörde ett av offren och hotade att de skulle skjuta dem. Efter ett tag blir de avbrutna av två cyklister som kom dit och gärningsmännen lämnade platsen.
Den 22 mars vid 22:30-tiden på Södergatan i Eslöv tvingade de båda gärningsmännen av en ung man hans mobiltelefon. Polisen kontaktades därefter och senare på kvällen identifieras de båda rånarna i Eslöv och grips för detta rån.
I inledningen av utredningen visar det sig att vissa föremål som gärningsmännen har på sig tillhör personer som har rånats den 18 mars och de båda kan även knytas även till dessa brott. En pistol anträffas även senare och undersöks och visar sig vara en kolsyrepistol.
Den ena av gärningsmännen är en 16-åring som var 15 år gammal vid brottstiden. Han döms för 4 fall av rån och 4 fall av rånförsök samt skadegörelse till 1 års sluten ungdomsvård av Lunds Tingsrätt. I domen skriver Tingsrätten att straffvärdet är 6 års fängelse men på grund av den låga åldern vid brottstiden blir det sluten ungdomsvård.
Den andra gärningsmannen är en 15-åring som var 14 år gammal vid de första brotten och därmed inte var straffmyndig. Han åtalas för rånet i Eslöv då han hade fyllt 15 vid detta tillfälle men frikänns.
En av gärningsmännen är boende i Eslöv och den andra är hemmahörande i Göteborg, men bodde tillfälligt i Eslövs kommun vid tiden för rånen.

Nu skall den blåfenad tonfisk på Västkusten märkas
För att ta reda på varför den blåfenade tonfisken återvänt till den svenska västkusten, planerar nu Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, ett märkningsprojekt i samarbete med Sportfiskarna.
Forskningsprojektet går ut på att märka blåfenad tonfisk med elektroniska sändare, för att bland annat få bättre kunskaper om hur tonfiskarna rör sig när de befinner sig i svenska vatten. 
Man planerar även att ta genetiska prover för att ta reda på vilka bestånd de besökande tonfiskarna tillhör.
Ett liknande märkningsprojekt genomfördes 2017 efter att man 2016 plötsligt observerat stora mängder tonfisk i Västerhavet.

Man tvingades köra sin bil under knivhot
En man i 50-årsåldern har blivit tvingad från Göteborg till Borås i sin egen bil. Någonstans i Göteborg har tre män i 20-årsåldern tvingat in honom i hans egen bil strax innan klockan 08 på torsdagsmorgonenoch med en av männen som förare körs bilen mot Borås. Männen var beväpnade med en batong och en kniv. I Bollebygd stannar man och de tvingar av honom hans bankkort. Föraren går till en bankomat och tar ut 13.000 kronor från mannens konto och sen fortsätter färden mot Borås. I Trandared stannar man och de tre männen försvinner från platsen. Polisen har sökt efter männen med bl a hund men ännu är ingen gripen. Bilen är tagen i beslag för en teknisk undersökning och en förundersökning om rån har inletts. Inga uppgifter om att den rånade mannen ska vara skadad.
 

Ostindiefararen Götheborg putsas och tätas nu vid Eriksberg
Ostindiefararen Götheborg ligger kvar vid Pir 4 i Eriksberg. Men när hon kommer att flyttas till andra sidan älven är inte helt klart ännu.
Tanken är att Götheborg ska flyttas till andra sidan älven, till en halvö med besökscentra som ska byggas vid nya Masthuggskajen. Efter förseningar är nya planen någon gång 2023-2024.
– Det måste byggas klart först, för hon kan inte ligga vid en arbetsplats, säger Marie Louise Edholm, bås och underhållsansvarig på Ostindiefararen.
Det är arbetsvecka just nu ombord på Götheborg då skrovet ska bli  tätt och fint. Det har gått 16 år sedan sjösättningen av kopian av den gamla ostindiefararen som gick på grund i Göteborgs hamninlopp år 1745, och 14 år sedan premiärturen. Så hon har blivit tonåring.

Två män åtalas för flera stölder och riskerar utvisning
Två män, den ena i 25-årsåldern och den andra i 20-årsåldern greps den 30 juni 2019. Bägge medborgare i Polen, sitters sedan i början av juli månad häktade och åtalas nu av Uddevalla tingsrätt för flera stölder i Tanumshede.

Vid ett av inbrotten har männen tillsammans och i samförstånd olovligen tagit diverse däck och fälgar till ett sammanlagt värde om 10 000 kronor som tillhörde Tanum Däckcenter Ab. Det hände den 26 maj 2019 på Brehogsvägen 16, Tanumshede, Tanums kommun.

Männen har även gjort inbrott tillsammans och i samförstånd tagit diverse däck och fälgar till ett sammanlagt värde om 11 500 kronor som tillhörde Tanum Däckcenter Ab. Det hände den 24 juni 2019 på Brehogsvägen 16, Tanumshede, Tanums kommun

Det sista inbrottet som skett innan de blev gripna och häktade var då de tillsammans och i samförstånd tagit diverse däck och fälgar till ett sammanlagt värde om 10 150 kronor som tillhörde Tanum Däckcenter Ab. Det hände den 30 juni 2019 på Brehogsvägen 16, Tanumshede, Tanums kommun. Bägge männen förnekar brott

Tanum Däckcenter Ab yrkar skadestånd solidariskt av de bägge männen med 21 000 kronor.
Förutom stölderna yrkar åklagaren på att de bägge männen utvisas från Sverige och förbjuds att under fem
år återvända hit enligt 8 a kap 5 § och 8 § utlänningslagen (2005:716).

Man rånad i sin villa under onsdagsmorgonen
I Kållered har en man blivit rånad hemma i sin villa.
Två personer har kommit och knackat på hos mannen. När han öppnade trängde sig personerna in i huset och band fast mannen med buntband i sovrummet.
Därefter letade de igenom huset och stal bl a smycken och pengar till ett okänt värde. De försvann sen från platsen på okänt sätt. Inget fordon synligt i närheten. När rånarna hade lämnat kunde den rånade mannen ta sig loss och larma polisen klockan 07:49.
Han hade en skada vid ena ögonbrynet men behövde inte ambulans.
Polisen har spärrat av bostaden för en teknisk undersökning och man har knackat dörr i området men ingen person har ännu gripits.
En förundersökning om rån och olaga hot har inletts.
 

Flest bilbränder sker i Trollhättan de senaste tio åren
Trollhättan är den kommun i vårt område där Räddningstjänsten har fått rycka ut på flest bilbränder de senaste tio åren.
73 stycken bilbränder ryckte Räddningstjänsten ut på i Trollhättan åren 2009 - 2018, visar statistiken som sammanställts.
I landet som helhet minskade antalet bilbränder förra året, men Siffrorna visar också antalet bilbränder minskade i landet som helhet förra året, jämfört med året innan.
I Trollhättan däremot har antalet bilbränder ökat de senaste åren från fyra bränder år 2016 till elva 2017 och arton förra året.
Minst antal bilbränder har Sotenäs Färgelanda och Dals-Eds kommuner. Där har räddningstjänsten bara behövt rycka ut tre gånger under de senaste tio åren.

Hög brandrisk i skog och mark
Just nu är det torrt i skog och mark. Det innebär att det är stor risk för brand. Var försiktig vid grillning och eldning!
Tänk på att:
Du som tänder en eld har ansvar för att den blir släckt.
Ha alltid uppsikt över elden.
                                            Undvik att elda när det blåser.
Undvik gärna engångsgrillar helt.
Efter avslutad grillning, ta hand om grillen och kolen på ett säkert sätt. Det kan ta upp till 24 timmar innan grillkolet är tillräckligt svalt för att inte kunna orsaka en brand. Tänk på att inte ställa en varm grill nära en husfasad och släng aldrig kol ihop med brännbart material. (Källa: Räddningstjänsten Storgöteborg)
Håll koll på brandrisken
Följ SMHIs brandriskprognos och ladda gärna ner appen Brandrisk ute.

Ung man rånmördad i natt
Vid Hjalmar Brantingsplatsen i Göteborg är det två killar klockan 01.55 natten till onsdagen, som under knivhot blir rånade av tre personer, två killar och en tjej. De blir avtvingade mobiltelefoner, en halskedja och en väska.

I samband med rånet blir en av målsägarna knivhuggen. När polis kommer till platsen anträffas de båda killarna varav den knivskurne är allvarligt skadad och körs till sjukhus med ambulans. Några timmar senare uppger sjukhuset att han är avliden på grund av skadorna. Han blev 18 år gammal.

Polis söker efter de tre rånarna i närområdet och kan gripa dom i närheten. Godset som de kom över anträffas och tas i beslag. Polisen inleder en förundersökning gällande mord.

UPPDATERAD
Åklagare har nu beslutat om att anhålla de tre sedan tidigare gripna misstänkta personerna. De är alla tre anhållna på sannolika skäl misstänkta tillsammans och i samförstånd för grovt rån samt mord. Det rör sig om två män, 21 och 22 år, och en 17-åríg kvinna.
Förhör med de tre anhållna kommer att genomföras under morgondagen.
Polisen är angelägen om att få in vittnesmål och iakttagelser gjorda av personer runt den aktuella platsen vid tiden för händelsen. Dessa tas tacksamt emot via Polisens växel 11414.
Förhör med de tre anhållna kommer att genomföras under morgondagen.
Polisen är angelägen om att få in vittnesmål och iakttagelser gjorda av personer runt den aktuella platsen vid tiden för händelsen. Dessa tas tacksamt emot via Polisens växel 11414.
18.26 En av männen är född -97, men har dock ännu inte fyllt 22.

Död kvinna funnen i bil utanför Kode
Tidigare: På midsommardagen försvann en kvinna i 65-årsåldern från Marstrand. Familjen bad då om hjälp att hitta kvinnan, som efterlystes. Flera sökinsatser har gjorts, bland annat i Stenungsund

På måndagskvällen klockan 19:33 kom ett larm om att man funnet ett fordon vid Rörtångens brygga i Kode. Bilen ska ha stått på 4-5 meters djup och bilen bärgades under tisdagsförmiddagen.
Det var frivilligorganisationen Fikk som dök utanför Kode och då påträffade den bilen som den försvunna kvinnan försvann i.
Polisen tror i dagsläget att inget brott skett. Anhöriga är underrättade enligt polisens presstalesperson Peter Adlersson.
Nu väntar man svar från rättsmedicin om att det verkligen är den försvunna kvinnan, men med stor sannolikhet är det den eftersökta kvinnan, men 100% är man först när rättsmedicin gjort undersökningen, och det kan ta några dagar avslutar Peter Adlersson

Två män i 20-årsåldern skjutna i Göteborg
Vid 00.22 natten till tisdagen fick polisen larm om en skottlossning i Länsmansgården på Hisingen. En man i 20-årsåldern ringer och uppger att han blivit skjuten och befinner sig i skogen vid motionsslingan i närheten av Temperaturgatan. Polis åker till platsen och efter en stund anträffas mannen som är vid medvetande. Inte så långt därifrån vid minigolfbanan anträffas en annan man i dryga 20-årsåldern som även han blivit skjuten. De båda körs till sjukhus för vård. För den som anträffades i skogen är skadorna allvarliga men stabilt och för den andre är det stabilt. Platsen där skjutningen ska ha varit är avspärrad för teknisk undersökning. Ingen person misstänkt eller gripen.

Läge att spara på vattnet i sommar
I början av juli så har grundvattennivåerna i de stora magasinen generellt fortsatt att sjunka och nivåerna är under de normala i hela länet.
Tidigare i vår gick Länsstyrelsen i Västra Götaland ut och uppmanade alla att spara på vattnet eftersom nivåerna var ännu lägre än vid samma tid förra året. 
 – Det finns en ökad risk för att vi kommer få torrare somrar och längre växtperioder, säger Tor Segerbo Enhetschef vid vattenavdelningen på Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Lastbilschaufför rånad medans han sov
Vid rastplats Ljungskile vaknar en lastbilschaufför klockan 02.36, natten till måndagen och upptäcker att någon brutit sig in i hytten och stulit pass, Ipad, kamera, bankkort och ryggsäck. Detta ska ha skett under tiden han sovit i hytten skriver polisen på sin hemsida.

Villafest spårade ur när ungdomar slog sönder saker
En villafest i Vänersborg fick en oanad vändning. Mellan 60 till 70 partyprissar i åldrarna 15 till 18 år ska deltagit på festen. Men mitt i all yra börjar några av ungdomarna slå sönder saker i hemmet.
Det är oklart varför ungdomarna ska börjat agera utåt. Men när polisen larmades till festen, som ägde rum natten mot lördag i en villa i Vänersnäs, ska den ha upphört, och ungdomarna skingrats.
– Det här var inte kul för villaägarna, säger polisens presstalesperson Peter Adlersson.
Ägarna ska noggrannare inspektera vad som gått sönder för att senare frampå dagen återkomma med svar och upprätta en anmälan om skadegörelse.
Enligt uppgift från polisen ska det ha varit hög berusningsgrad på ungdomarna.

Fem killar gripna efter stöld hos Gothia Cup
Fem killar mellan 16-19 år har tagit sig in på Vallhamraskolan och stulit välkomstpaket till spelarna i Gothia Cup klockan 21.12 på lördagskvällen.
Paketen innehåller bl a Lisebergskort, passerkort m.m.
Skolvärdar upptäcker dock detta och konfronterar killarna och försöker ta tillbaka paketen. Handgemäng uppstår och en av skolvärdarna blir misshandlad. Polis som kommer till platsen kan gripa samtliga fem killar som har förhörts under natten.
​​​​​​​En anmälan om rån motvärnsfallet skrivs av polisen. Åklagare har under morgonen anhållit samtliga fem misstänkta för rån.

Man förd till sjukhus efter knivbråk i Lysekil
Polis och räddningstjänst larmades om ett knivbråk i en bostad centrala Lysekil på lördagseftermiddagen. En person är förd med ambulans till sjukhus och en person är gripen.
Det var vid klockan halv fem på lördagseftermiddagen som larmet kom. När polis kom till platsen hittades en person som skadats i knivbråket. Hen fördes med helikopter till sjukhus och en gärningsman greps på platsen.
En förundersökning om försök till mord är inledd.
Brottsplatsen spärrades av under lördagseftermiddagen. Polis har inlett förhör och andra utredningsåtgärder som kommer pågå under kvällen och natten.

Äldre man omkom efter att ha hamnat i vattnet
Efter att ha hamnat i vattnet på Grötö i Göteborgs norra skärgård igår kväll och förts till Sahlgrenska så avled en äldre man.
Det var vid 22.30-tiden på fredagskvällen som larm kom om att en eller flera personer hamnat i vattnet vid Grötö.
Kustbevakningen, ambulanshelikopter, räddningstjänst och ambulans kallades till platsen.
En person hittades livlös i vattnet och avled, uppger polisen. Anhöriga är underrättade.

Naken man vandaliserade och skrämde folk på buss
Två män greps på torsdagskvällen misstänkta för att ha vandaliserat bilar i östra Göteborg, rapporterar lokala medier. En av männen hade inga kläder på sig och hade tagit sig in på en pizzeria och sedan ombord på en buss.
Plötsligt springer det in en naken, galen man och hoppar upp på ett säte och lägger sig med benen rakt upp i luften.
Människorna på bussen blev skrämda och försökte undvika mannen.
Många fick panik, flög upp och sprang av bussen mer eller mindre.
Mannen lämnade slutligen bussen och lade sig raklång på marken i väntan på polis. Gripandet gick lugnt till och de två männen är nu misstänka för skadegörelse och eget bruk av narkotika.

Man huggen med kniv i bröstet i Göteborg
Vid Vågmästareplatsen på Godemansgatan är det en man i 30-årsåldern som blir knivhuggen i bröstet i samband med ett rånförsök klockan 03:52 natten till fredagen.
En okänd kille frågar den knivhuggne om han får köpa dennes mobiltelefon men nekas detta. Killen tar då upp en kniv och hugger mannen i bröstet. Killen springer sedan från platsen. Mannen körs till sjukhus och är vaken och talbar.
En förundersökning har inletts om försök till mord. Det är inte känt om det finns något vittne till händelsen.

Man stal lastbil för att komma i tid till jobbet - döms till 8 månaders fängelse
En man i 45-årsåldern var på besök i Uddevalla i mitten på juni. När han skulle åka hem till Växjö igen insåg han att han hade tappat bort sina bilnycklar. Då bestämde han sig för att stjäla en lastbil.
I förhör med polisen uppger mannen att han stal lastbilen, som hade ett värde av 450 000 kronor, för att han skulle komma i tid till jobbet i Växjö. Efter en stund insåg mannen själv att det han gjort var dumt, ställde bilen i en skogsdunge, och la sig där för att sova.
Från platsen där mannen stal lastbilen har han också stulit bensin och gasol. Det trots att lastbilen var en dieselbil.
Utöver stölderna i samband med att mannen körde lastbilen olovligen, ska han också ha stulit varor från en mataffär i Uddevalla. Han döms nu till åtta månaders fängelse för stöld, grov tillgrepp av fortskaffningsmedel och våldsamt motstånd.

Två män står åtalade för försök till människorov och utpressning
En av männen (1) som är i 30-årsåldern och medborgare i Syrien och man (2) som är i 25-årsåldern och medborgare i Serbien står åtalad vid Uddevalla tingsrätt för försök till människorov eller stämpling av människorov i Brastad i Lysekils kommun den 10 juni 2019.

Männen har tillsammans och i samförstånd beslutat att föra bort en man (x) med uppsåt att öva utpressning avseende 200 000 kronor.
Man (1) har kontaktat man (2) och sagt åt honom att föra bort man (x) till en lokal och binda fast honom där samt uttryckligen sagt åt man (2) att han ska kidnappa man (x). och har därefter anskaffat man (x) adress och sett till att man (2) har fått del av denna, man (1) har berättat för man (2) vilken bil man (x) brukar samt uppdragit åt annan att swisha en mindre summa pengar till man (2) för att han ska ha möjlighet att åka ut och genomföra uppdraget.

Man (2) har åtagit sig uppdraget och tillsammans med tre andra personer begett sig i bil till målsägandens adress i syfte att utföra uppdraget.
Fara för brottets fullbordan har förelegat och endast på grund av tillfälliga omständigheter då polisen hade telefonavlyssning på man (1) telefon, har polisen hunnit bege sig till målsägandens adress och avbryta försöket.

För det fall att tingsrätten anser att försökspunkten inte har uppnåtts så har man (1) och man (2) genom ovanstående förfarande gjort sig skyldiga till stämpling till människorov.
Bägge männen förnekar brott under polisförhör.

Övrig bevisning
1. Uppspelning av avlyssnade telefonsamtal (förundersökningsprotokoll, inspelningar tas med av åklagaren till förhandlingen) till styrkande av att de inblandade agerat i enlighet med gärningsbeskrivningen.
2. Kartbild över målsägandens adress och var man (2) stannades av polisen(förundersökningsprotokoll och till styrkande av att man (1) stannades på den gata där målsäganden bor.
3. PM (förundersökningsprotokoll till styrkande av vilka som var med man (2) i samband med polisingripandet.
4. Fotografier (förundersökningsprotokoll till styrkande av hur det såg ut på platsen vid målsägandens hem.
5. Fotografier (förundersökningsprotokoll till styrkande av hur
man (x) bil ser ut och att det är en röd Volvo V40

Åklagare har lämnat in framställan om förlängd åtalstid av man för sexuellt ofredande och våldtäkt av barn
En man i 55-årsåldern sitter häktad i Uddevalla sedan tidigare för sexuellt ofredande, Utnyttjande av barn för sexuell posering och våldtäkt av barn i Uddevalla 2008, 2009 och 2010. Åklagaren har nu begärt förlängd åtalstid.
Förundersökningen kan inte slutföras inom föreskriven tid. Förlängning begärs därför till den 26 juli 2019. De sannolika skälen kvarstår alltjämt och har stärkts ytterligare. Sedan förra förlängningen har ett större antal vittnen hörts, journalanteckningar samt anteckningar från sociala myndigheter har inkommit. Det planeras att hållas förhör med misstänkt inom kort förhoppningsvis innan en ev. omhäktning.
Det som kvarstår är bl.a. inväntande av rättsintyg samt ytterligare förhör med målsäganden och ett mindre antal vittnen.
Det föreligger alltjämt en starkt kollusionsfara eftersom målsäganden och majoriteten av vittnen känner eller är närstående med misstänkt och det finns därför fortfarande behov av att den misstänkte är ålagd restriktioner. Med hänsyn till den starka kollusionsfaran samt att det rör sig om mycket allvarliga brott är det proportionerligt med fortsatt häktning.

Så avslöjade polisen stor narkotikahärva
Den illegala handeln med narkotikaklassade tabletter i Göteborg har fått en knäck i år sedan polisen slagit till mot omfattande narkotikanätverk. Under våren har allt fler dömts för inblandning i narkotikahärvan.

Så här gick det till när polisen avslöjade nätverken.
Polisens insats mot den öppna narkotikahandeln i centrala Göteborg har resulterat i att 24 personer ertappats, varav hittills 13 personer dömts till fängelsestraff och en till ungdomsvård. Ytterligare 10 individer är häktade.
–  Vi har kombinerat polisiära arbetsmetoder med bland annat dold spaning och den ovärderliga personkännedom som gatulangningsgruppen har i Göteborgs city. På det sättet har vi kommit åt både smuggling och försäljning av narkotika, summerar Tobias Bergkvist, chef för polisens regionala utredningsenhet.
Läkemedel används i missbruk
Hundratusentals narkotikaklassade tabletter har tagits i beslag i samband med insatsen. De unga männen har handlat med olika slags droger, främst Tramadol, som de senaste åren ökat kraftigt som missbrukspreparat. Inom sjukvården är Tramadol ett vanligt smärtstillande läkemedel, dock starkt beroendeframkallande och vid en överdos kan det orsaka kramper och slå ut andningen.
Spanare kartlägger narkotikaförsäljning
Per Björkman är spaningsledare vid polisens sektion mot internationell och grov organiserad brottslighet. Han berättar att polisen i höstas fick nya uppgifter om öppen drogförsäljning i centrala Göteborg. En insats planerades utifrån idén att skilda polisiära kompetenser skulle samverka för att ringa in de misstänkta narkotikanätverken och nå bästa möjliga effekt.
– Polisens spanare har kunnat kartlägga olika grupperingar som hanterat narkotika vid främst Brunnsparken och Drottningtorget. De här individerna har också kontrollerats av ordningspoliser och gatulangningsgruppen. Utifrån de uppgifterna har vi gått vidare och identifierat ledande personer i nätverket, säger Per Björkman.
Narkotikasmuggling avslöjades
Genom metodiskt spaningsarbete kartlades fyra större grupperingar som kretsade kring nätverkets nyckelpersoner, sammanlagt cirka 80 individer som sålt eller missbrukat narkotika. Spaningen ledde också vidare mot tre olika kluster av narkotikasmugglare som förser nätverken med narkotika. Smugglingen skedde dels genom vanliga försändelser som skickats per post, men också genom kurirer som importerat illegala droger från Mellanöstern eller Balkan.
– Vi kunde följa en sådan smugglingsresa från införseln i Sverige, utmed hela västkusten och ända upp till norska gränsen där 300.000 narkotikaklassade tabletter beslagtogs med hjälp av norsk polis. Dessutom anträffades cirka 300.000 kronor i kontanter.
”Kriminella entreprenörer”
Per Björkman beskriver narkotikanätverkets nyckelpersoner som kriminella entreprenörer, som affärsmässigt köpt in droger och målmedvetet knutit till sig återförsäljare som i sin tur delat upp innerstan geografiskt mellan sig.  De flesta är unga män i 18–20-årsåldern. Dag efter dag har de anlänt till sina utpekade försäljningsplatser med portionsförpackade droger som de gömt på olika platser i gatumiljön, exempelvis papperskorgar och elskåp.
Nätverkets uppbyggnad skilde sig också från den gängse bilden av kriminella gäng som ofta är hierarkiskt organiserade med tydliga våldsbenägna ledare. Nätverket har inte heller varit infiltrerat av kända kriminella gäng i Göteborgsområdet.
Brottsutredningarna har pågått hela våren
Efter tillslagen mot narkotikanätverket har polisutredningen pågått hela våren. Ännu är inte alla rättegångar avslutade mot några av dem som sitter häktade, misstänkta för synnerligen grovt narkotikabrott och grov narkotikasmuggling.
Efter samverkan med gränspolisen har några personer i nätverken som inte har rätt att vistas i riket överlämnats till Migrationsverket  i väntan på utvisning.
För lokalpolisområde Göteborgs City har insatsen mot distributionsledet påverkat den öppna försäljningen av preparatet Tramadol i centrala Göteborg. Priset på preparatet i försäljningsledet på gatan uppges ha fördubblats efter insatsen.
Ständigt arbete mot narkotika i Göteborg
Teodor Smedius, lokalpolisområdeschef i Göteborg City, beskriver kampen mot narkotikabrottsligheten som ett ständigt pågående arbete på flera fronter, där gatulangningsgruppen har en viktig roll, liksom ingripandepoliserna som dygnet runt rör sig i gatumiljön, parallellt med samarbetet med regionala spanare.
– Vi fortsätter kontinuerligt att arbeta mot olika nivåer i narkotikanätverken. Narkotikaförsäljningen i centrala Göteborg är omfattande och det är framförallt den öppna narkotikahandeln som har ökat, säger Teodor Smedius.
–  Många av de som säljer bryr sig inte om ifall de åker fast och därför är det många invånare som ser hanteringen. Ett av våra prioriterade mål är att försöka öka tryggheten genom att tränga bort den öppna narkotikahandeln från de centrala delarna av staden.

Ny krabbsort kan hota havskräftan på Västkusten
En ny sorts krabba har hittats vid den skånska kusten. Och tar den sig norr ut och riskerar att hota den västsvenska havskräftan. Krabban har mörka prickar på ryggen och har fått namnet stenkrabba.
Krabban kommer från den amerikanska ostkusten, och Matz Berggren som är forskare vid den marina forskningsstationen Kristineberg utanför Lysekil menar att den kan vara ett hot i svenska vatten. Ser man något som ser ut som en vanlig krabba, men inte riktigt, så är det bra om man hör av sig.

Kemiska stridsmedel läcker ut i Väster om Måseskär – nu  kartläggs giftspridningen
Väster om Måseskär i Skagerrak finns ett område där 28 fartyg sänktes efter andra världskrigets slut. Låga halter av kemiska stridsmedel har uppmätts i sediment och fisk under årens lopp, vilket tyder på att det finns kemiska stridsmedel i fartygens laster.
1992 återfanns låga koncentrationer av senapsgas i sedimenten i området och 2016-2017 uppmättes låga koncentrationer av stridsgasen Clark I i havskräfta, plattfisk och nordhavsräka. Vidare studier utförs för att utreda vilka vrak som innehåller kemiska stridsmedel, hur stor spridningen är och deras potentiella effekter på miljön.

Som ett led i Havs- och vattenmyndighetens, HaV, arbete för en bättre havsmiljö kommer fisk och skaldjur att provtas, under sommaren 2019. Provfisket görs för att bättre utreda spridningen av kemiska stridsmedel, dumpade efter andra världskriget, i den marina miljön runt dumpningsområden och transporten uppåt i näringskedjan. Provfisket ska genomföras i dumpningsområdet väster om Måseskär på västkusten och sydost om Gotland. Det är framförallt havskräfta och pirål som ska fiskas runt Måseskärsvraken. Men även räka kommer att undersökas. 
Vid tidigare provtagningar var värdena så låga att de inte är hälsovådliga för människor. Provtagningen genomförs också för att undersöka möjligheten att minska risken för eventuell spridning av stridsmedlen från t ex bottentrålning. Provsvaren kommer att dröja 4-6 månader.
- Nu kommer vi att fokusera detta provfiske, på en del av dumpningsområdet som inte är undersökt tidigare. För att ta reda på om det även här finns fisk och skaldjur som innehåller kemiska stridsmedel som har läckt ut, säger Fredrik Lindgren, utredare vid enheten för havsmiljöförvaltning, på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.
-Vi vet idag inte hur detta påverkar fisken, men de låga värdena hos individerna medför ingen ökad hälsorisk vid konsumtion. Däremot är ju inte kemiska stridsmedel något som ska finnas i vår matfisk och inte i den marina miljön överhuvudtaget.

I sjökortet är området vid Måseskär utpekat som olämpligt för fiske. Men data som Havs- och vattenmyndigheten och Sjöfartsverket tagit fram visar att det bland annat trålas mycket vid vraken, då de fungerar som artificiella rev där fisk och skaldjur trivs. Det kan röra sig om så mycket som 100 tråldrag om året och vraken är även populära för fritidsfiske.
Gamla krigsfartyg och ammunition dumpades inte bara på västkusten efter andra världskriget, även söder om Gotland finns ett stort dumpningsområde. Totalt i Östersjön dumpades uppskattningsvis cirka 50 000 ton krigsmateriel innehållande kemiska stridsmedel. Fynden i dumpningsområdet väster om Måseskär innebär att även fisk i Östersjön kan vara påverkad av dumpade kemiska stridsmedel. Där är det också betydligt större områden som använts för dumpning av ammunition.
- Vi genomför därför även ett provfiske i svenskt vatten i området söder om Gotland, där det också dumpades kemiska stridsmedel efter kriget och där vi har, från Sjöfartsverket, fått positioner på lokaliserade bomber. Där ska torsk och plattfisk fiskas. Det är därför viktigt att se om även fisk i detta område är påverkad, säger Fredrik Lindgren.
Det material som fiskas upp i studien kommer att skickas till VERIFIN (Finnish institute for verification of the chmical weapons convention), som är världsledande på analys av kemiska stridsmedel.
Miljöproblemet i havet är flera som övergödning, farliga ämnen och oljespill som även komma från sjöfart, som t.ex. olyckor eller operationella spill. Jämfört med detta är vrak ett mindre problem, men som fortfarande bidrar till den totala miljöbelastningen i havet.

Var finns Måseskärsvraken?
Den högsta koncentrationen av vrak finns samlade inom ett område som är cirka fem kvadratkilometer stort. Området är utmärkt med en röd ring på kartan och ligger ungefär 20 distansminuter väster om Måseskär.
Hur många fartyg rör det sig om?
Man har hittat 13 vrak i det område som är avgränsat, och ytterligare 15 i närheten.
Vad är det för typ av fartyg?
De flesta är krigsfartyg från andra världskriget. Det rör sig om relativt små fartyg som inte tar så mycket last. Några av dem är passagerarfartyg och handelsfartyg som kan ha använts för transport av material.
När sänktes fartygen?
Efter andra världskriget, de flesta av fartygen sänktes 1946.
Varför sänktes fartygen?
Efter andra världskriget fanns det ett stort antal fartyg i norra Tyskland som hade beslagtagits av de allierade. Både örlogs- och handelsfartyg. Många av dem var i dåligt skick eller skadade och därför utan värde. De användes därför i de dumpningsoperationer som utfördes av de allierade 1946-1947. Lastrummen på fartygen fylldes med konventionell och kemisk ammunition, bogserades eller gick för egen maskin ut till djupområden i Skagerrak där de sedan sänktes.
Vad vet vi om innehållet i fartygen?
De uppgifter som finns om innehållet är motstridiga, men vi vet att åtminstone 170 000 ton kemiska stridsmedel dumpades i Skagerrak under den här tidsperioden. Den största delen ligger förmodligen på större djup utanför Norge, men resultat från studierna utförda i vrakområdet väster om Måseskär visar på att det även fanns kemiska stridsmedel i lasten på de fartyg som sänktes utanför Måseskär. Det kan även ha funnits konventionell ammunition i lasten, och mindre mängder olja.
På vilket djup ligger vraken?
Mellan 140 och 280 meter.
Hur förvarades de kemiska stridsmedlen?
De kemiska stridsmedlen fanns främst i olika typer av granater eller bomber, ämnade att avfyras från artilleri eller släppas från flygplan. Inför dumpningsoperationerna hade tändhattarna i krigsmaterialet monterats bort, för att undvika risken för explosion. Stridsmedlen var i vissa fall även lagrade i andra typer av behållare, till exempel oljetrummor.
Vet vi något om hur fiskens hälsa påverkas av kemiska stridsmedel?
Vi vet inte i dag hur kemiska stridsmedel påverkar fisken i de låga halter som vi hittat.
Var finns mer information om Måseskärsvraken?
I Sjöfartsverkets rapport Miljörisker i sjunkna vrak II kan du läsa mer om Måseskärsvraken.

På uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten utfördes en undersökning i ett dumpningsområde utanför Måseskär där fartyg lastade med kemiska stridsmedel sänktes efter andra världskriget. Studien innebar fiske efter fisk och skaldjur under 2016 och 2017 i närheten av dessa vrak och analyser av fångsten. I rapporten Undersökning av biota i anslutning till dumpade fartyg med kemisk ammunition redovisas studiens resultat.

Så ser det ut med klagomål på sjukvården i din region
I tolv regioner har antalet klagomål på vården till patientnämnderna ökat, medan det minskat i nio regioner mellan 2017 och 2018.


Här har klagomålen på vården ökat:
Stockholm: 7 732 st (7 628 st under 2017)
Örebro: 1 309 st (1 274 st under 2017)
Halland: 991 st (957 st under 2017)
Kalmar: 708 st (693 st under 2017)
Västra Götaland: 4 923 st (4 848 st under 2017)
Värmland: 1 277 st (1 140 st under 2017)
Gotland: 291 st (246 st under 2017)
Uppsala: 1 860 st (1 588 st under 2017)
Jönköping: 843 st (746 st under 2017)
Västerbotten: 922 st (914 st under 2017)
Dalarna: 1 223 st (1 188 st under 2017)
Östergötland: 1 612 st (1 506 st under 2017)
Här har klagomålen på vården minskat:
Skåne: 5 806 st (6 305 st under 2017)
Norrbotten: 767 st (1 003 st under 2017)
Sörmland: 1 254 st (1 403 st under 2017)
Jämtland: 463 st (588 st under 2017)
Västmanland: 974 st (1 160 st under 2017)
Gävleborg: 1 246 st (1 341 st under 2017)
Västernorrland: 1 134 st (1 287 st under 2017)
Kronoberg: 679 st (900 st under 2017)
Blekinge: 335 st (350 st under 2017)

Totalt antal klagomål i hela riket: 36 349 st (37 065 st under 2017)
Källa: Patientnämnderna

Man står åtalad för fyra fall av olovlig körning och brott mot knivlagen
En man i närmare 30-årsåldern står åtalad vid Uddevalla tingsrätt för fyra fall av olovlig körning och brott mot knivlagen.
Mannen skall ha kört personbil utan att ha rätt till det. Det hände den 4 oktober 2018 på Bullarevägen, Tanumshede.Vid kontroll av mannen och fordonet fann polispatrullen en kniv på allmän plats trots att det inte var befogat. Mannen erkänner olovlig körning och vidgår omständigheterna men förnekar brott gällande brott mot knivlagen.

Mannen skall även ha kört personbil utan att ha rätt till det. Det hände den 1 mars 2018 på Vatulandsgatan, i Strömstad. Mannen erkänner brott.

Han skall även ha kört en lastbil utan att ha rätt till det. Det hände den 13 mars 2019 på Vinterbräckevägen i Uddevalla. Mannen erkänner även detta brott.

Han står också åtalad för att ha kört lastbil utan att ha rätt till det. Det hände den 18 mars 2019 på Blomsholm i Strömstad, Mannen erkänner brott

Man åtalas för häleri av mc och flera narkotikabrott
En man i 45-årsåldern står åtalad vid Uddevalla tingsrätt för häleri av mc och narkotikabrott. Någon gång mellan den 1 och den 4 mars 2019 stals en motorcykel av märke Harley Davidsson med ett värde av ca 90 000 kronor tillhörande en man ifrån Sillgatan i Uddevalla
Den åtalade har förvarat alternativt låtit annan förvara motorcykeln i ett honom tillhörigt utrymme. Det hände någon gång mellan den 1 mars 2019 och den 14 mars 2019 i Uddevalla kommun. Hans åtgärd kunde förväntas göra det svårare för ägaren att få tillbaka stöldgodset.
Han har i vart fall haft skälig anledning att anta att motorcykeln var tillgripen. Mannen förnekar brott detta brott.

Mannen står också åtalad för narkotikabrott då han olovligen använt amfetamin, som är narkotika och kört en bil. Det hände den 9 april 2019 då han stoppades av polis för kontroll på Lv172 i Färgelanda kommun. Mannen erkänner brott.

Mannen står även åtalad för att ha stoppats av polis för kontroll och olovligen innehaft 1,16 gram amfetamin, som är narkotika. Det hände den 31 mars 2019 i Tidaholms kommun. Mannen erkänner brott.

Mannen står också åtalad för ringa narkotikabrott - drograttfylleri då han olovligen använt amfetamin och MDMA, som båda är narkotika under färd med personbil. Det hände den 17 mars 2019 i Trollhättans stad. Mannen erkänner brott.

Samma sak inträffade i Uddevalla kommun den 10 januari 2019 då han stoppades för drograttfyller. Mannen erkänner brott även här.

Uddevalla kommun ger hård kritik mot camping
Fallfärdiga hus, inget staket runt vattenrutschkanan och en camping i så dåligt skick att det kan vara farligt att vistas där. Unda camping får nu hård kritik av Uddevalla kommun efter en besiktning.
Vissa hus och anläggningar är i så dåligt skick att de rentav utgör en fara för människor som vistas i närheten av dem, skriver besiktningspersonen i ett brev till Unda camping.
Det saknas till exempel staket på vissa ställen runt vattenrutschkanan, dessutom bedöms ett av husen vara fallfärdigt och i behov av rivning.
Kommunen skriver att man ser allvarligt på bristerna och att anläggningen rent allmänt är eftersatt, och att företaget som driver camping bryter mot hyreskontraktet om att vårda anläggningen.
Campingens ägare säger till P4 Väst att de inte hunnit gå igenom besiktningsprotokollet, men att de vet om att vissa byggnader behöver renoveras och att campingen ska rustas upp till hösten.

Man knivrånad på sin bil i Älvägen
I närheten av hållplats Starrkärrsvägen blir en man i 30-årsåldern rånad på sin bil klockan 01.32 natten till tisdagen av två maskerade män. De hotar honom med kniv och slår honom i huvudet med ett vapenliknande föremål.
De försvinner iväg i hans bil och får även med sig mobiltelefon, pass och hemnycklar. Efter cirka en timma påträffar polisen två män i Lilla Edet som hämtas in till förhör. Båda är i 25-årsåldern. Bilen ej anträffad. Den rånade mannen kördes till Kungälvs sjukhus för att sy en sårskada i bakhuvudet.

Älg spatserade lugnt mitt i centrala Skara
Polisen fick mellan klockan elva och halvtolv in många rapporter om älgen i Skara. Många skarabor höjde nog på ögonbrynen när en älg spatserade omkring mitt i centrala Skara.vid Krönikebrunnen och nära domkyrkan.
Den föreföll inte hotfull och verkade inte stressad
– Den verkade stressad, men har inte gjort utfall mot människor såvitt vi vet, säger polisens presstalesperson Peter Adlersson.
Det fanns en del trafik på gatan, men hastigheten på Järnvägsgatan är normalt ganska låg, då det är relativt trångt mellan de parkerade bilarna på båda sidor gatan.
Syntes sen till på flera håll i staden
Sedan sågs älgen svänga av mot parken söder om Djäkneskolan och bort mot polishuset. 
Andra vittnen berättar i facebookgruppen ”Du vet att du är från Skara när...” att älgen hade synts till både i Vasaparken och i Fornbyn. Enligt polisen har älgen också passerat Kråks värdshus och Veterinärmuseet. Därifrån är det inte långt till domkyrkan och Stortorget
– Den tog sig sedan vidare mot polisstationen och därifrån till stationsområdet, säger Peter Adlersson.
Älgen sågs också vid Viktoriasjön, vid Katedralskolan och vid McDonalds i stadens östra utkant. Den sista rapporten till polisen är från 11.30 och det finns inga rapporter om att älgen skulle ha orsakat några skador.

En kvinna död efter svår olycka på E45
Två lastbilar och personbil krockade i höjd med Nuntorp utanför Brålanda. En person ska ha omkommit i olyckan.
Det var klockan 12.20 som räddningstjänsten larmades om en olycka på E45 efter en lastbil krockat med en personbil.
Fem ambulanser och en ambulanshelikopter är på väg till olycksplatsen. Trafiken leddes om på lokala vägar, men det var under en period långa köer på vägen.
Det var personbilen som av okänd anledning kom över i fler körfält och krockade med en lastbil. Sen ska ytterligare en lastbil krockat med personbilen.
För att få ut kvinnan som är i 30-årsåldern ur personbilen fick räddningstjänsten dra isär bilen.
– Den hade blivit så ihoptryckt, säger Lars Bjurström, räddningschef i beredskap vi Norra Älvsborgsräddningsförbund. Kvinnan ska ha omkommit i olyckan.

Två män åtalas för bland annat inbrott och misshandel i Lysekil
Två män åtalas vid Uddevalla tingsrätt för bland annat inbrott och misshandel som ska ha skett i en villa i Lysekil i våras.
De två männen är i 50 respektive 55-årsåldern. Männen har tillsammans och i samförstånd brutit sig in i målsägandenas bostad och där försökt att olovligen ta gods till ett okänt men inte ringa värde som tillhörde ett par. Det hände den 1 april 2019 i Lysekils kommun. Det var endast på grund av tillfälliga omständigheter som det inte fanns någon fara för att brottet skulle fullbordas eftersom mannen i villan anträffade dem på bar gärning och kunde förhindra stölden.
En av de åtalade männen skall ha i samband med att villaägaren förhindrade stölden genom, Mannen skall ha försökte hålla kvar villaägaren på platsen och slagit villaägaren med knytnävar och med bland annat en skruvmejsel i huvudet och på armar och ben.
Villaägaren fick ont, blödande sår på huvudet som krävt stygn, blåmärke och svullnad vid höger öga, blödning i ögat, sår på underben och blåmärke på vänster arm. De åtalade har erkänt brott

Bröder gripna i Malaga för brutal kidnappning i Floda
Två bröder har gripits av spansk polis i Malaga för kidnappningen och misshandeln av en man i Floda - Lerums kommun i våras.
Det var i slutet av februari som polisens piketstyrka ryckte ut till en fastighet efter larm om en väldigt våldsam kidnappning. Flera personer greps omgående. Tidigt i utredningen hade polisen ögonen på en av de två nu gripna bröderna, som är medlem i en Mc-klubb. Under utredningen ökade misstankarna och mannen och hans bror efterlystes.
Mc-gängmedlemmen är nu misstänkt för bland annat medhjälp till människorov och brodern är misstänkt för människorov, synnerligen grov misshandel och grovt olaga tvång.
Tidigare sitter även tre personer häktade med misstanke om inblandning i brottet.

Man står åtalad för grovt sjöfylleri
En man i 70-årsåldern står åtalad vid Uddevalla tingsrätt för grovt sjöfylleri den 11 maj 2019 i farvatten utanför Grundsund och upp mot Lysekil, Lysekils kommun då han stoppades av ett kustbevakningsfartyg.
Mannen skall ha framfört en fritidssegelbåt och haft en alkoholkoncentration som under eller efter färden uppgått till 0,96 milligram per liter i utandningsluften och varit så påverkad av alkohol att det kan antas att han inte kunnat framföra fartyget på ett betryggande sätt.
Till följd av hans påverkan har han vid flera tillfällen gjort större obefogade kursändringar, haft svårt att hålla en korrekt kurs samt haft stora svårigheter att hantera seglet och slutligen
att lägga till och förtöja i hamn varvid han varit nära att kollidera med ett annat fartyg. Mannen erkänner brott.

Polisen fann större mängd narkotika, pengar och pistol
Polis larmas till Tuve centrum med anledning av en ordningsstörning i en lägenhet i området klockan 19.24 på söndagskvällen. I anslutning till lägenheten anträffas en väska innehållande en större mägnd narkotika, en pistol och en stor summa kontanter. Väskan kan knytas till de två i lägenheten som grips misstänkta för vapenbrott, grovt narkotikabrott och penninmgtvätt. De båda personerna en m,an och en kvinna anhölls av åklagare efter förhör. 

Man i 40-årsåldern död i mc-olycka utanför Borås
En man i 40-årsåldern har omkommit i en mc-olycka i Fristad utanför Borås. Även en kvinna satt på mc:n och hon har fått allvarliga skador och vårdas på sjukhus.
Händelsen inträffade på länsväg 183 vid 14.30-tiden på eftermiddagen. Vad olyckan berodde på är oklart. Fordonet ska ha kört av vägen och krockat med någonting, eventuellt en elstolpe.
Polisen uppger att mannens anhöriga är underrättade om dödsfallet.

Mord/dråpförsök på man i 70-årsåldern i Borås
Polis skickas till Stora Brogatan klockan 11:59 på lördagen där en man blivit knivhuggen i ryggen, Kungsleden in mot stan. Gärningsmannen har därefter sprungit nedför en trappa riktning mot Stora Torg. Målsägande, en man i 70-års åldern, är vaken och talbar, och polis samt ambulans budas till platsen.
Polis söker i området efter gärningsmannen, som uppges ha mörkt kort hår, ca 25-30 år. Han bar troligtvis jeans. Iakttagelser och upplysningar gjorda i området tiden för händelsen tas tacksamt emot via Polisens växel 11414.
12.35 Mannen uppger att han gått i tunneln under Kungsleden. En person har gått bakom honom, och han känner därefter ett stick i ryggen. Gärningsmannen sprang sedan genom tunneln ner mot Stora Torg, och upp mot innergården.
Polis har hållit förhör med målsägande, och sökt i området men gärningsmannen är inte anträffad.
12.51 Mannen är förd med ambulans till sjukhus.
13.32 Polis får iakttagelser från allmänhet om en man som stämmer överens med signalementet på gärningsmannen. Han ska nu befinna sig i tunneln under Kungsleden.  Polis skickas och med hjälp av postion på gärningsmannen från inringaren kan han också säkras. Han hämtas till förhör.

Man åtalas för grovt sjöfylleri i Kungshamn
En man, medborgare i okänt Land står åtalad vid Uddevalla tingsrätt för grovt sjöfylleri den 26 juni 2019 på Tången, Kungshamn, Sotenäs kommun.
Mannen skall ha framfört motorbåt, som med motordrift kunde ha framförts med en hastighet om minst 15 knop efter att ha intagit alkohol i sådan mängd att alkoholkoncentrationen i utandningsluften under eller efter färden uppgick till 0,50 milligram per liter. Brottet bör bedömas som grovt. Mannen erkänner brott.

Äntligen öppnar Vasabron igen
Den 15 juli öppnar Vasabron för trafik igen. Då med en ny och starkare konstruktion.
I sommar kan göteborgarna åter passera över Vasabron, som förbinder Grönsakstorget och Kungsparken. Bron öppnar den 15 juli för alla trafikslag med undantag för spårvagnarna som börjar trafikera bron igen vid Västtrafiks tidtabellskifte den 19 augusti.
Har restaurerats
Vasabron stängdes sommaren 2017 för restaurering. Den 110-åriga jugendbron hade fått sprickor och behövdes ersättas med en ny och starkare konstruktion. Från början beräknades arbetet ta cirka tio månader, men efter flera förseningar och byte av entreprenör sker öppnandet först nu.
Avtalet för Vasabron hävs efter förseningar

Bredare än den gamla
Den nya bron är bredare än den gamla till förmån för gående och säkrare trafik. Men göteborgarna kommer att känna igen den ”nya” Vasabron, då viktiga detaljer tillvaratogs från den gamla bron och har återskapats på den nya.
Den officiella invigningen av Vasabron sker under Gothenburg Culture Festival den 10 augusti. Bron kommer då att vara avstängd för trafik mellan klockan 09:00 och 16:00.
Vasabron över Vallgraven vid Grönsakstorget
Lördag 10 augusti klockan 12.00–13.00
Program >>>

Man står åtalad för misshandel och bett i ansiktet
En man i 80-årsåldern och medborgare i Norge står åtalad i Uddevalla tingsrätt för två fall av misshandel. Mannen skall ha har misshandlat en man genom att bita honom i ansiktet.
Den misshandlade mannen fick underhudsblödningar och hudavskrapningar på höger kind, hudavskrapningar på vänstra sidan av ansiktet samt smärta.
Det hände den 21 april 2019 vid The Cod, Torskholmen i Strömstads kommun. Den misshandlade yrkar skadestånd för kränkning 10 000 kronor, ersättning för medicin 177 kronor och reseersättning 333 kronor.
Den andra misshandlade mannen skall ha skadats genom att slå honom i ansiktet. Detta orsakade blodvite, blåmärke, svullnad, felställning av näsan och smärta. Det hände också vid The Cod, Torskholmen samma datum. Den misshandlade mannen yrkar skadestånd med 5000 kronor.
Den åtalade mannen förnekar brott.
Observera att denna stämningsansökan inte omfattar någon av de gärningar som den tilltalade för närvarande är häktad
för. En ytterligare stämningsansökan är således att vänta framöver vad gäller de häktningsgrundande brotten.

Nytt forskningsfartyg till Lyskeil tvingades vända om
I mitten på juli sjösattes forskningsfartyget Svea från Spanien och var på väg till sin nya hemmahamn, Gullmarskajen i Lysekil. Men nu har fartyget tvingats vända om.
Fartyget, som skulle bli Sveriges mest moderna forskningsfartyg, var beställt av den svenska regeringen och Sveriges Lantbruksuniversitet.
Några timmar efter avresan från Vigo i Spanien fick fartyget ett tekniskt fel på framdrivningssystemet.
– Någon gång inatt gick det ett larm och då fick man avbryta hemresan och ta den tillbaka till hamnen, säger Johan C Thorburn som är kommunikatör på Sveriges lantbruksuniversitet.
Det är i nuläget oklart var felet ligger men för säkerhets skull har Sjöfartsverket och SLU beslutat att fartyget ska återvända till Spanien för att åtgärda felet. En bogserbåt är på väg för att assistera.

Man åtalas för grovt sjöfylleri
En man i 30-årsåldern står åtalad vid Uddevalla tingsrätt för grovt sjöfylleri. Mannen skall ha framfört en motorbåt, som med motordrift kunde ha framförts med en hastighet om minst 15 knop, efter att ha intagit alkohol i sådan mängd att alkoholkoncentrationen i utandningsluften under eller efter färden då han stoppades för kontroll uppgick till 0,54 milligram per liter. Det hände den 28 juni 2019 i närheten av Fjällbacka i Tanums kommun.
Brottet bör bedömas som grovt eftersom har haft en alkoholkoncentration som uppgått till minst 0,50 milligram per liter i utandningsluften. Mannen erkänner brottet i polisförhör.

Kvinna utsatt för knivrån - Tre gripna
Vid Lindome Station, söder om Göteborg blir en ung kvinna rånad av tre personer vid 21.35 på torsdagskvällen.
De hotar henne med en kniv och tar hennes ryggsäck. En av rånarna, en ung kvinna, sätter sig på tåget mot Göteborg och de andra två, två unga män, springer från platsen. Då polisen får bra uppgifter att gå på kan männen gripas i närheten och kvinnan gripas när hon anländer till Göteborgs central.
Alla tre är gripna misstänkta för rån. Samtliga inblandade är i 18-årsåldern.

Fornfynd gav Strömstabo 6 400 kronor extra i kassan
Jan-Erik Andersson från Strömstad får 6 4000 kronor av Riksantikvarieämbetet för tre fornfynd.
Fynden, som består av ett guldspänne, ett fragment av ett bronsspänne och ett silvermynt, förvaras på Bohusläns museum.
Den som hittar fornfynd av ädla metaller, eller flera föremål som kan antas blivit nedlagda tillsammans, måste erbjuda staten att lösa in det, och nu får upphittaren i Strömstad 6 400 kronor för sina fynd.

46-åring får sänkt straff för knivdåd med dödlig utgång
I Göteborgs tingsrätten fick 46-åringen 15 år för mordet i Nordstan i höstas. Nu sänker Hovrätten straffet med mer än hälften och ändrar brottsrubriceringen till grov misshandel och grovt vållande till annans död.
I oktober förra året knivhöggs en ung man i Nordstan i Göteborg. Mannen vårdades på sjukhus, men dog en vecka efter attacken.
Men nu sänker alltså Hovrätten straffet till 6 år och 6 månader, och ändrar rubriceringen till grov misshandel och grovt vållande till annans död.
I sin dom motiverar hovrätten beslutet med att även om 46-åringen var medveten om att de många knivhugg han riktade mot offret var potentiellt dödliga har man inte kunnat säkerställa att det var hans avsikt att döda mannen.
”Det är således inte ställt utom rimligt tvivel att (46-åringen) var likgiltig inför att (offret) skulle dö. Han ska därför inte dömas för att uppsåtligen ha berövat (offret) livet”, skriver Hovrätten i sin dom.
Däremot anser hovrätten att det är bevisat att 46-åringen hade för avsikt att allvarligt skada den yngre mannen. I sitt agerande ska han ha dessutom ha visat en ”särskild hänsynslöshet” då han fortsatte att attackera mannen då han låg försvarslös på marken. Därför fastställs rubriceringen till grov misshandel och grovt vållande till annans död.

Effektivt ”krokben” på narkotikaförsäljare hjälpte polis under jakt
Polisen i Göteborg jagade efter en misstänkt narkotikaförsäljare till fots. Då ingrep en ung man från allmänheten – och la ut ett ”krokben”.
- Han gjorde det så snyggt, säger polismannen Gabbe som sedan kunde gripa den misstänkte brottslingen. 
Det var under tisdagen som polispatrull på plats i Brunnsparken närmade sig en misstänkt narkotikaförsäljare.. Mannen valde att springa från platsen och polismannen Gabbe jagade efter utmed Östra Larmgatan. Allmänheten blev medveten om att något hände. En äldre man försökte putta till den flyende mannen, men utan resultat. Då valde en yngre man att lägga ut ett klassiskt ”krokben”. 
Polisen: Tack för hjälpen
Ingripandet fick den flyende mannen att ramla omkull och innan han var på fötter igen hade polisen hunnit ikapp. 
– Killen gjorde det så snyggt och diskret att mannen inte såg vad som hände, säger polismannen Gabbe. 
Han vill rikta ett stort tack till mannen som ingrep, eftersom han inte fick chans att prata med honom på platsen. 
– Dessutom framkom det mer om den personen vi grep. Jag kan inte gå in på vad, men det var en viktig person att få tag på. Så det var rådigt gjort helt enkelt. 

Hemlösa i Göteborg ska bara få nödbistånd
Både Göteborg och Malmö har nyligen skärpt rutinerna för hemlösa som saknar sociala problem, som missbruk. Denna grupp ska i första hand hänvisas till akutboenden där de får bo max en vecka.
Både i Malmö och i Göteborg infördes i maj att hemlösa som saknar sociala problem bara kommer kunna få nödbistånd i max sju dagar i taget för att få tak över huvudet.
I Göteborg motiveras de nya rutinerna med att man ville få stadsdelarna att göra lika, samt att kostnaderna för sociala boenden ökade från 400 miljoner till en miljard mellan 2011 och 2018.
Kommunen kommer därför ge hemlösa utan sociala problem, efter en bedömning av om de klarar det, att få pengar i handen för att ta in på vandrarhem i upp till sju nätter. Särskild hänsyn ska dock tas till barnfamiljer.
I grunden är problemet bostadsmarknaden säger Eva Saletti, sektorschef i stadsdelen Lundby i Göteborg.
– Att vi har en väldigt svår bostadssituation gör ju att det finns människor som inte tillhör socialtjänstens målgrupp som hamnar i ett besvärligt läge. Så det ligger i det egna ansvaret att hantera sin boendesituation och i riktlinje med att socialtjänsten kan inte lösa bostadsbristen.
Socialsekreteraren Lise Aragaw Johansson i Malmö , säger att hon och många kollegor är bekymrade  – hur ska de klara sig? Hur ska de komma till eget boende? För mig är det ett stort frågetecken faktiskt.

Man åtalas för sammanlagt 15 brott efter vansinnesfärd på E20
En man påverkad av amfetamin försökte i sin bil att fly ifrån polisen på E20 i Skaraborg. Mannen stoppades till slut med en spikmatta. N
– I utredningen står det att han förmodligen kört på poliserna om de inte hoppat undan, säger Jacob Tunborg, assistentåklagare vid åklagarkammaren i Skövde.

I polisens rapport från händelsen har ett antal poliser berättat om jakten på E20. Poliserna såg en bil som kördes på ett farligt sätt och valde att att följa efter bilen. Då ökade mannen i bilen hastigheten och försökte komma ifrån polisen. Polispatrullen tog upp jakten på bilen.
Ska ha kört ”extremt farligt”
Olika poliser har uppgett att gärningsmannen körde i mötande körfalt i höga hastigheter utan hänsyn för andra trafikanter. En polis beskriver att bilen körde ”extremt farligt”.'

I händelserapporten framgår det också att gärningsmannen använt en pulversläckare för att skapa en rökrida för att komma undan från polisen. Mannen körde enligt rapporten i närmare 200 km/h, innan hans bil började få problem och körde betydligt långsammare.

Jakten pågick fram till att polisen lyckades att slänga ut en spikmatta som fick stopp på bilen. Olika poliser har i rapporter berättat att de uppfattade situationen som att mannen försökte att styra bilen för att köra på deras kollegor som stod bredvid spikmattan.
En polis skriver: ”För mig ser det ut som att han försöker köra på polispatrullen. Det jag ser är att polismän hoppar åt alla håll och min första tanke är att han har kört på dem”.

När mannen greps uppfattade poliserna att han var drogpåverkad. Tester har senare visat att han hade amfetamin i blodet. En av poliserna kände också på plats igen mannen sedan tidigare.
Bara en vecka tidigare blev han jagad av polisen i en annan del av länet och försökte komma undan.
– Han har ju försökt fly från polisen vid flera tillfällen. Han har också kört för fort och det blir lätt farligt i höga hastigheter, säger Jacob Tunborg, assistentåklagare vid åklagarkammaren i Skövde.

Mannen står nu åtalad vid Skaraborgs tingsrätt för 15 brott, fyra från detta tillfälle och resten under andra tillfällen under våren. Han misstänks för bland annat grov vårdslöshet i trafik, rattfylleri, ringa narkotikabrott, olovlig körning och stöld.
Polisen har också hittat knivar, yxa och svärd i mannens bil. I en lägenhet ska mannen ha hotat att bryta händerna på en kvinna och kasta henne från balkongen. Han står därför åtalad för brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål, samt olaga hot. Mannen har erkänt ett flertal av brotten.

Tre västsvenskar misstänkta för smuggling av kilovis av knark
Tre personer misstänks för att ha legat bakom omfattande narkotikasmuggling. Innehållet ska ha varit flera sorters droger och totalt ska det handla om flera kilo kilo.
Det var i juni som tullen i Malmö stoppade flera paket. Tre personer från Uddevalla och Trollhättan misstänks nu för att ha legat bakom omfattande narkotikasmuggling.
Nu misstänks tre män för att ligga bakom smugglingen. Två av dem kommer ifrån Trollhättan, den tredje kommer ifrån Uddevalla.
Tullens kriminalverksamhet är än så länge mycket förtegna om utredningen.
– Vi kan inte säga varifrån drogerna kommer eftersom det kan komma fler tillslag, säger tullkriminalaren Richard Johansson

Företag utsatt för inbrott och stöld i Uddevalla
En stöld genom inbrott i företag, Kasen i Uddevalla upptäcktes klockan 06:57 på onsdagen och ska ha inträffat någon gång mellan gårdagskvällen vid 21 fram till att det upptäcks. I samband med inbrottet har en bil tillgripits från företaget, i vilken man lastat tillgripna verktyg. Bilen larmas ut som efterlyst stulen. 10.34 Den tillgripna finns enligt anmälaren nu på Äsperdö. Polis anträffar bilen, och den spårsäkras.

Nu-sjukvården anmäler sig själva och polisen utreder sig själva efter Lysekilsmordet
Nu-sjukvården anmäler sig själva och polisen utreder tjänstefel. P4 Väst kan nu avslöja flera allvarliga fel bara dagar innan en äldre kvinna mördade sin make i Lysekil. Det var parets andra försök att dö på knappt en månad.
Flera allvarliga fel gjordes dagarna innan en äldre kvinna dödade sin make i Lysekil i början av april. Det var parets andra försök att dö på knappt en månad. I början av mars hittades de livlösa, akut medicinförgiftade.
Men NU-sjukvården polisanmälde aldrig mordförsöket i mars, trots att de fick reda på att kvinnan försökt döda sin make.
– Vi kommer utreda det här och se om det är något vi skulle ha gjort annorlunda, säger Nu-sjukvårdens kommunikatör Niclas Claesson.
När kommunen upptäckte att Nu-sjukvården inte gjort någon polisanmälan vände de sig till polisen. Men då fick kommunen beskedet att det inte gick att göra någon anmälan, vilket strider mot lagen. En polis är nämligen skyldig att ta emot en anmälan oavsett vem som lämnar den.
– Jag har upprättat en anmälan om misstänkt tjänstefel, nu får särskilda utredningar se om vi begått något fel, säger polischefen Jesper Rieck.
Kvinnan menar att hon assisterat ett självmord av barmhärtighet och nekar till brott.
– Det hon var mest besviken över var att hon överlevde själv, hon ville dö samtidigt som mannen, säger advokaten Tommy Nilsson.

Man och kvinna dömda - höll man inlåst i källare utanför Trollhättan
I mars hölls en 27-årig man inlåst i en källare i ett hus utanför Trollhättan i flera dagar. Nu döms två män och en kvinna i 30-årsåldern till drygt tre års fängelse vardera för bland annat människorov.
De tre tog ifrån mannen bland annat bank- och id-uppgifter, och tog lån i mannens namn samt gjorde uttag från mannens konto. De tre döms därför också för utpressning och bedrägeri, samt bland annat för narkotikabrott.
Mannen lyckade på egen hand ta sig i från huset genom ett fönster. Men det var först några dagar senare, när polisen stoppade en av kidnapparna i mannens bil, som brottet uppdagades för polisen.

Fängelse i 2,5 år för våldtäkt på 13-årig tysk flicka
En 31-årig man döms för våldtäkt mot en 13-årig tysk flicka till 2,5 års fängelse för bland annat våldtäkt mot barn och egenmäktighet med barn.
Mannen döms även för misshandel och barnpornografibrott och ska betala 140 000 kronor i skadestånd till brottsoffret.
Åklagaren hade yrkat på fem års fängelse.
– Jag tycker att det är en bra dom, förutom att vi inte är överens om om värdet på straffet, säger kammaråklagare Mats Ihlbom. Han har ännu inte tagit ställning till om domen ska överklagas.
Det var i våras som mannen kom i kontakt med flickan via ett spelforum. Han hämtade, enligt domen, henne från Tyskland för att därefter våldta henne i en lägenhet i Göteborgsområdet.
31-åringen har förnekat att han fört bort flickan utan hävdar att hon följt med frivilligt från Tyskland. Han har även förnekat våldtäkt mot
barn men medgett ansvar för sexuellt utnyttjande av barn. Men Göteborgs tingsrätts bedömning är att mannen tagit med flickan utomlands utan föräldrarnas vetskap, samt att det sexuella brottet ska likställas med våldtäkt.
Mannen är tidigare dömd för kidnappningen av en 9-årig flicka i Örgryte för sju år sedan.

Kvinna misstänks ha förfalskat sitt examensbetyg
En kvinna i 30-års åldern hemmahörande i Uddevalla står åtalad vid Uddevalla tingsrätt misstänkt ha förfalskat sitt examensbetyg.
Examensbeviset ska bland annat ha innehållit en bilaga från år fem, vilket inte är möjligt, eftersom utbildningen enbart är fyra år. Nu åtalas hon för brukande av falsk urkund. Kvinnan nekar till brott.
Betyget gäller en förskollärarexamen utfärdad i Syrien 2009 där man i en granskning av Universitets- och högskolerådet (UHR) påträffat felaktiga uppgifter.
Examensbeviset ska ha innehållit en bilaga från utbildningens femte år, vilket Universitets- och högskolerådet menar inte är möjligt, eftersom universitet ifråga enbart erbjuder en fyraårig förskollärare utbildning. Beviset ska även ha signerats av en dekan som vid den angivna tidpunkten inte varit verksam på universitet.
Kvinnan säger i förhör att hon gått utbildningen i Syrien men förlorat sitt examensbevis. Kvinnan ska då ha begärt ut ett nytt examensbevis, utan vetskap om att det varit förfalskat.
Förfalskade examensintyg är enligt Universitets- och högskolerådet inte ovanligt förekommande i Sverige. Enligt rådet har 60 procent av alla arbetsgivare erfarenhet av kandidater som förvanskat uppgifter i sin i cv och att ljuga om sin examen är bland det vanligaste.

Man står åtalad för misshandel och våld mot tjänsteman
En man i 50-årsåldern står åtalad vid Uddevalla tingsrätt för misshandel och våld mot tjänsteman. Misshandeln skall ha skett den 25 oktober 2018 i Strömstads kommun då mannen skall ha kastat en stol som träffat en kvinnas ben som orsakades blånad och smärta.
Mannen skall även ha försökt att angripa en socialsekreterare med våld genom att kasta en stol mot honom. Gärningen har skett i syfte att hämnas på honom sedan han i sin myndighetsutövning avslagit mannens ansökan om ekonomiskt bistånd. Det hände den 25 oktober 2018 i Strömstads kommun.
Det fanns en fara för att brottet skulle fullbordas alternativt var faran endast på grund av tillfälliga omständigheter utesluten eftersom kastade stolen mot tjänstemannen men missade.
I polisförhör med tolk förnekar mannen brott.

Polis riskerar att sparkas efter rasistiska uttalanden
En gränspolis i region Väst riskerar att få sparken för vad han sagt efter att ha JO-anmälts vid ett utvisningsförsök.
I ett telefonsamtal som polisen hade efter utvisningsförsöket ska han ha uttryckt sig sexistiskt och rasistiskt mot kvinnan som anmält honom. Samtalet spelades in och återges i den rapport som förra veckan lämnades in till Polismyndighetens ansvarsnämnd. Slutsatsen i rapporten är att polismannen bör avskedas.
Som Nyheter4.com  tidgare berättat är polismannen sedan i början juni avstängd, och nu blir det upp till personalansvarsnämnden att avgöra vad hans agerande får för konsekvenser.

Misstänkt rattfylleri och smitning från trafikolycka i Kungälv
Polisen får in ett samtal klockan 20:52 på fredagskvällen om en misstänkt påverkad förare av personbil som kört in i ett annat fordon, Ytterby.
Polis skickas till Vildrosgatan, där en anmälare sett en förare av en personbil köra in i en annan bil, varpå den bilens backspegel och ruta har gått sönder. Föraren, en man, uppträder påverkat, och anmälaren har tagit hand om hans bilnyckel i väntan på att polispatrull anländer tlll platsen. Mannen blåser positivt för alkohol i polisens sållningsinstrument, och han tas med för provtagning. Polispatrull har hållit förhör på platsen med vittne till händelsen, samt målsägande. Mannen är nu misstänkt för rattfylleri.
21.24 Mannen är även misstänkt för vårdslöshet i trafik samt smitning från trafikolycka ( obehörigt avvikande från trafikolycksplats ).

Maskerade personer rånade butik
Vid Kungsgatan i Göteborg kommer det in tre delvis maskerade personer med tillhyggen i händerna såsom kofot och kniv vid 23-tiden på söndagskvällen.
De hota personalen, två anställda och två yngre kunder. De blior intvingade på lagret där en av rånarna bevakar dom under tiden som de övriga går in i butiksdelen. Oklart vad de fått med sig. De tre rånarna försvinner sedan ut genom lagret till parkeringen.
På utsidan är det en av rånarna som hotar en person och blir då slagen i ansiktet. De tre rånarna försvinner från platsen i bilen som senare anträffas vid Fridhemsgatan och visar sig vara efterlyst.
Denna tas i beslag för teknisk undersökning. Polisen skriver en anmälan gällande grovt rån, olaga hot och försök till grov misshandel.  

Två begärs häktade - Misshandlade man med basebollträ 
De två män som ska ha slagit en man i huvudet med ett basebollträ i Tanum begärs nu häktade för grov misshandel och olaga hot.
Det var på måndagskvällen som en man har fördes till sjukhus med huvudskador efter att han blivit misshandlad av två män med ett basebollträ.
Efter misshandeln ska de misstänkta männen, som är i 35- respektive 45-årsåldern försökt fly från platsen i bil, längs E6:an, men resan fick ett snabbt slut. Männen körde av vägen i närheten av Grindmotet och försökte då fly till fots, men greps av polisen och har nu begärts häktade misstänkta för grov misshandel och olaga hot.
Mannen som utsattes för misshandeln ska ha varit vaken och talbar när han fördes till sjukhuset.

TBE-vaccinet inte gratis i Västra Götaland
Vaccin mot TBE ingår inte i grundvaccinationen utan får betalas av var och en. En kostnad som avskräcker många.
– Jag ser det som ett stort problem, säger Peter Nolskog, smittskyddsläkare.
För att få ett grundskydd mot TBE, fästingburen hjärninflammation, krävs tre vaccinationssprutor inom 6-18 månader, för drygt 300 kronor styck. Därefter påfyllnadsdoser först efter tre år och sedan vart femte år.
– Det kan bli väldigt kostsamt, speciellt för en barnfamilj, jag ser det som ett stort problem, säger Peter Nolskog, biträdande smittskyddsläkare vid Västra Götalandsregionen.
Han hade gärna sett någon form av ekonomisk subvention för att få fler att vilja vaccinera sig.
Krävs större förekomst
Men något sådant kommer inte bli verklighet inom det närmaste. Under året har det pågått en utredning kring om gratis TBE-vaccin ska införas för barn och riskgrupper, slutsatsen blev att det inte skulle vara samhällsekonomiskt lönsamt att göra det. Därför beslutade Hälso och sjukvårdsstyrelsen igår att avbryta utredningen.
– Om vi inte skulle få en större förekomst av TBE så är det inte försvarbart, säger Jonas Andersson (L) ordförande Hälso- och sjukvårdsstyrelsen.
Svårt att avgöra riskgrupp
Ett problem är också att avgöra vilka som skulle kunna ingå i en eventuell riskgrupp. Även om man idag vet var smittan finns så är det svårt att veta vilka som rör sig i områdena. 
Det finns idag inget politiskt förslag kring att subventionera kostanden, men Jonas Andersson (L) tror inte att det är rätt väg att gå.
– Det är klart att de blir en kostnad för dem som bor på de ställena, men andra bosätter sig där villapriser höga, andra där det är dålig kollektivtrafik så de måste ha bil. Det vi måste göra är att blir duktigare på att informera i mer riskutsatta områden

Västtrafik satsar 16 miljoner på trafiken
För att öka resandet med kollektivtrafiken satsar Västtrafik 16 miljoner kronor på att utveckla trafiken. Nu har ”Trafikplan 2020” beslutats i Västtrafiks styrelse. De största satsningarna sker på tågsidan.
Nästa år blir tågavgångarna fler i Västra Götaland. Foto: Thomas Harrysson
I Västtrafiks ”Trafikplan 2020” framgår de planerade trafiksatsningarna för kollektivtrafiken i Västra Götaland. Nästa år satsas 16 miljoner kronor på ny och utbyggd kollektivtrafik. 
– Flera av satsningarna görs för att möta upp det ständigt ökande resandet med kollektivtrafiken och lösa kapacitetsproblem på populära linjer. Men vi gör också satsningar för att öka resandet ännu mer, till exempel i tågtrafiken, säger Peter Hermansson (M), styrelseordförande, Västtrafik.

Tågtrafiken väntas utökas med fler turer på flera linjer; Göteborg – Varberg, Göteborg – Kungsbacka, Göteborg – Alingsås, Göteborg – Örebro, Göteborg – Uddevalla, Uddevalla – Strömstad samt Göteborg – Trollhättan – Uddevalla.

Med Trafikplan 2020 hoppas Västtrafik att resandet ska öka. Satsningen väntas resultera i 380 000 nya resor.
– Vi har också passat på att se över all trafik för att säkerställa att våra resurser används så effektivt som möjligt och gör som störst nytta för våra kunder, säger Jarl Samuelsson, affärsenhetschef, Västtrafik.
Utöver de planerade satsningarna i Trafikplan väntas fler satsningar och trafikförändringar tillkomma under året. Framförallt för att lösa framkomlighetsproblem i Göteborg där trafiksituationen förändrar sig snabbt när staden växer.

Några av trafikförändringarna nästa år:
Göteborgsregionen:
Resandet i Göteborg, Mölndal och Partille ökar. Nu förstärks populära busslinjer med fler turer; Svart Express, Rosa Express, 18, 19, 25, 52, 128, 519 och 753. Samtidigt blir det färre turer på linjer där få reser. Busslinjerna 36, 45, 47, 513 och 751 får färre turer.
I spårvagnstrafiken får linje 2 och 5 enstaka nya turer i rusningstrafik.
Fyrbodal:
Linje 66 Vänersborg och Vargön utökas med trafik var 30:e minut hela dagen. Samtidigt dras en tur på linje 32 Lextorp – Stallbacka in på grund av lågt resande. Linje 775 Åmål – Ed får justerad linjesträckning. Linjen startar vid gymnasiet istället för vid Åmåls station.
Sjuhärad:
Linje 351 får en ny kvällstur som startar i Borås, för att resenärer mellan Borås och Tranemo ska slippa byte i Lockryd.

Skaraborg:
Linje 4 och 10 i Skövde får utökad kvälls- och helgtrafik. Linje 500 och 500 express Skövde – Mariestad får ny linjesträckning och fler direktresor Linje 133 Lidköping – Spiken får utökad trafik, ytterligare en avgång sätts in på eftermiddagen. Linje 303 Tidaholm – Skövde får utökad trafik på vardagar. Linje 520 Gårdsjö – Gullspång får en ny morgontur.
Samtidigt tas en tur bort från linje 139 Otterstad – Lidköping. Linje 308 Tidaholm – Mullsjö läggs ned på grund av få resenärer. Nattrafiken på linje 613 Skövde – Lerdala dras in, anledningen är få resenärer.

Tåg: 
Fler turer på tåglinjerna Göteborg – Varberg, Göteborg – Kungsbacka, Göteborg – Alingsås, Göteborg – Örebro, Göteborg – Uddevalla, Uddevalla – Strömstad samt Göteborg – Trollhättan – Uddevalla. Turerna är beställda av Trafikverket, som meddelar slutligt besked i Tågplan 2020 i september. 
Förändringarna införs den 15 december.

Detta bildgalleri kräver att du har javascript aktiverat och Flash installerat.