40 år sedan gamla Tjörnbron rasade

Tjörnbron påseglad & rasade den 18 januari 1980 klockan 01:30 och åtta människor miste livet
Man kommer alltid att minnas det, som om det vore igår. Gryningsljuset, som sakta och obarmhärtigt avslöjade den oerhörda tragedin. Som en katastroffilm på bio. 
Hela bron var ju borta och asfalten låg som ett lakritsband över kommandobryggan på båten. 

Almöbron rasade klockan 01.30 den 18 januari 1980 då brospannet blev påkört av bulkfartyget Star Clipper.
Fartyget kolliderade med brons så kallade "bågrör" på Tjörnsidan. Detta brast och hela vägbanan på 278 meter ramlade rakt ner och krossade kommandobryggan.

Då förstördes också skeppets radioutrustning.
Lotsen hade dock en portabel VHF-radio och kunde tack vare att det fortfarande var klart väder kalla på hjälp. Försök gjordes med att sätta i land besättning för att stoppa trafiken, men isflaken stoppade den för klena livbåten. Även misslyckade försök med nödraketer gjordes.

Åtta människor omkom i de sju fordon som körde över brokanten: fyra (en lastbil) från Tjörnsidan och tre från andra sidan.
På Tjörnsidan tog det 40 minuter[2] innan polisen hann ta sig dit och spärra av vägen medan trafiken på andra sidan redan efter ca 15 minuter stoppades av en långsam lastbil som hann stanna i tid och spärra vägen.

Haveriutredningen fastställde aldrig någon klar orsak till olyckan och ingen fick skulden. I efterhand har det framkommit att fartyget tidigare haft problem med sitt styrmaskineri och uppgifter finns om att fartyget dygnet innan varit nära att gå rakt in i ett berg när det lotsades i norska Fredrikstad.
Denna information vidareförmedlades dock inte till den svenske lotsen Johan Svensson. Isanhopningar i den trånga farleden har beskyllts för att kunna ha påverkat fartygets manöverförmåga, men då isen endast var runt fem centimeter tjock och vattnet bitvis var fritt är detta inte bekräftat.

 

"Här finns inte mer någon bro"
Det kan Kjell Johansson från Stenungsunds brandkår konstatera då han står endast ett par meter från den plats där den 278 meter långa bron slets av. Från kanten är det nära 40 m ned till vattenytan. Här körde minst fyra personbilar ut och störtade ned i sundet." -- Bohusläningen, lördag 19 januari 1980

FAKTA
Star Clipper var ett Norskt, liberiaregistrerat bulkfartyg
Hon var byggd hos Kockums Mekaniska Verkstad i Malmö.
Fartyget kölsträcktes 26 september 1968 och levererades 1969 till det norska rederiet Billabong-Per Wasler & Co.med säte i Bergen.
Hennes lastförmåga var 27 450 dödviktston. År 1981 såldes hon och bytte namn till Star Lanao.
Den 16 september 1986 höggs hon upp till skrot i Karwar i Indien.

Öppningsdatum 15 juni 1960

FAKTA - Nya Tjörnbron
Tjörnbron ersatte den tidigare Almöbron.
Vägverket inledde efter olyckan ett stort arbete med att snabbt bygga en ny bro.

Den entreprenör som kunde uppvisa ett snabbt färdig-ställande premierades vid upphandlingen.Skanska vann denna och genom att flera processer som normalt sker linjärt istället skedde parallellt kunde byggtiden förkortas.
Den 28 september 1981 sattes den sista sektionen på plats och efter närmare 17 månaders byggande, vilket var åtta månader mindre än man först räknat med stod bron färdig.

Den provbelastades den 3 november 1981, genom att 24 stycken 22-tons lastbilar med makadam ställdes upp i två filer, intill brons mittlinje.
Sex dagar senare den 9 november invigdes den efterlängtade bron av kung Carl XVI Gustaf och började trafikeras samma dag.

Bron hade då kostat 156,9 miljoner kronor och totalsumman med extrafärjor m.m. gjorde att slutsumman landade på ungefär 250 miljoner (drygt 680 miljoner kr i 2011 års penningavärde).

Längden är 664 meter, spännvidden i huvudspannet är 366 meter och fri bredd mellan ytterräckena är 15,2 meter. Pylonerna är 113,6 meter höga, och segelfri höjd i farleden är 45,7 meter.
Betongkonstruktionerna består av 1 400 ton armering och 12 000 ton betong.

Copyright © 2009. Nyheter4.com

All rights reserved.