Fortsatta insatser mot trafikbrott och droger i Stenungsund, Tjörn och Orust
Polisen i Stenungsund, Tjörn och Orust fortsätter arbeta mot droganvändningen bland unga och mot trafikbrotten – en inriktning som ligger fast sedan flera år tillbaka.
I och med att polisen och de tre kommunerna i dag skrev under det gemensamma medborgarlöftet för 2020 fortsätter samarbetet för att i ett tidigt skede fånga upp unga med ett riskbeteende.
För polisens del sker detta bland annat genom insatser mot trafikbrott och droger.
– Det här är ett långsiktigt arbete där det gäller att fånga upp ungdomarna innan de fastnar i ett missbruk eller i kriminalitet. Vi ser också att arbetet mot droger i trafiken är ett bra sätt att komma i kontakt med unga i riskzon, säger Carl Besslinger, kommunpolis i Stenungsund.

Söker med hund i skolorna
Inför 2019 lovade polisen minst sex särskilt riktade insatser mot droger och ungdomar i riskzon, samt ett ökat samarbete med skolorna i och socialtjänsterna.

Ett konkret exempel på det arbete som polisen genomfört under året är narkotikasökning med hundar i skolor i samtliga tre kommuner. Det resulterade i en brottsanmälan.
– Det är positivt med så få träffar. Vi vill inte ha narkotika i skolmiljön – det ger många tillfällen att köpa och att sälja. Att visa att vi söker i skolorna är ett sätt att förebygga det, säger Ulf Darrell, kommunpolis i Tjörn och Orust.

Polisen har utöver skolsökningarna också genomfört sex insatser mot droger och ungdomar i riskzon, vilket resulterat i tre brottsanmälningar. Under våren upptäcktes också att cannabis framställdes i stor omfattning på Orust – efter ett omfattande utredningsarbete dömdes två personer till fängelse för grovt narkotikabrott.

Trafikinsatser ger resultat
En annan följd av arbetet med medborgarlöftet är att fler i de tre kommunerna rapporteras, inte enbart för narkotikabrott, utan också för olovlig körning samt rattfylleri. Polisen lovade inför 2019 att under året genomföra minst sex riktade insatser mot droger i trafiken. Fram till mitten av november hade sju sådana insatser genomförts, vilket resulterat i 15 brottsanmälningar, 163 ordningsböter samt 27 fordonsinspektioner.
– Varje rattfylla vi kan plocka bort gör skillnad, eftersom det kan få förödande effekter, säger Ulf Darrell.

Mer om medborgarlöftet
Medborgarlöftet har tagits fram efter dialoger med invånarna i Stenungsund, Tjörn och Orust tidigare i höst. Nästan 2 300 svar från både vuxna och ungdomar, tillsammans med polisens och kommunernas lägesbilder, ligger till grund för löftet.
 

Man från Henån dömd till böter för flera brott
Mannen har stått åtalad för en rad olika brott. Nu har Uddevalla tingsrätt dömt mannen från Henån till böter för olovlig körning, drograttfylleri, och inga narkotikabrott efter att ha stoppats av polis i Henån den 1 juni 2019
Påföljd m.m. - Dagsböter 80 om 90 kr
Den tilltalade åläggs också att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

Stenungsbaden anordnar hälsoweekend med Tony Irving, Cecilia Ehrling och Thomas Ravelli   
Tony har med sig sin trogna danspartner Cecilia Ehrling Danermark, som också håller i svettiga dansinfluerade workouts. Utöver det så deltar yogin & coachen Cecilia Duberg som bjuder på både morgon yoga samt en hands on workshop på ämnet.

Som pricken över i kommer Thomas Ravelli och hälsar på, han är ju inte bara en världskänd fotbollsmålvakt, utan också före detta Let’s Dance deltagare. Han delar med sig av sin livsfilosofi och ger dig konkreta verktyg till framgång, under en timmes föreläsning samt utmanar våra deltagare på plats! På kvällarna dansar man till livemusik och avslutar således dagarna på allra bästa sätt!

Många danspass, energirika workoutpass, inspirerande föreläsningar, uppfriskande vinterbad och utmanande och rolig utomhusträning.

Man står åtalad för olaga hot och misshandel och hot mot polismän i Stenungsund
En man född 1999 står åtalad i Uddevalla tingsrätt för olaga hot och misshandel och hot mot polismän.
Den åtalade mannen skall ha hotat en annan man genom att uttala att han skulle slå ihjäl honom eller annat med liknande innebörd. Det hände den 6 april 2019 på Harrys, Västra Köpmansgatan 32 i Stenungsund,
Hotet var sådant att den andre mannen kunde förväntas känna allvarlig rädsla för sin personliga säkerhet.
Den åtalade mannen skall också ha har knuffat en kvinna så att hon fallit omkull. Han har därefter slagit henne i huvudet. Det hände också den 6 april 2019 på Harrys i Stenungsund, kvinnan orsakades smärta. Mannen varken erkänner eller förnekar brott.

Utöver ovannämnda skall den åtalade ha hotat angripit 2 poliser med hot om våld när man skulle omhänderta honom enligt lagen om omhändertagande av berusade personer. Det hände den 6 april 2019 på Västra Köpmansgatan i Stenungsunds kommun.
Den åtalade mannen har därvid spänt knytnävarna och armarna och uttalat att han skulle sparka och slå poliserna stampa sönder deras huvuden samt döda dem eller annat med liknande innebörd.
Den åtalade mannen varken erkänner eller förnekar brott även här.

Misshandel på Stenungsön
Klockan 00:12 kontaktas polis av vakter på hotell Stenungsbaden på Stenungsön där en man skall ha blivit misshandlad.
Mannen som skadats är i 40-årsåldern och skall ha blivit slagen i huvudet av ett föremål och har en sårskada.. Polis har varit på plats och taget upp en anmälan om misshandel. Ingen gripen men man har uppgifter om en misstänkt gärningsperson. Mannen behövde inte uppsöka sjukhus och  plåstrades om på hotellet

En miljon i bonus till personer med habiliteringsstöd i Stenungsund
Stenungsund kommun kommer under december att betala ut en extra ersättning om totalt 1,1 miljoner till deltagare i daglig verksamhet, för 2019.
Bonusen är en engångsåtgärd som betalas ut med hjälp av stimulansbidrag som Stenungsunds kommun sökt och fått från regeringen.
 
- Personer i våra dagliga verksamheter gör ett mycket viktigt jobb, både för sig själva men också för verksamheterna de arbetar i och samhället i stort. Att kunna uppmärksamma dem extra med den här bonusen känns såklart väldigt bra, säger Mikael Svenn, en av enhetscheferna för daglig verksamhet i Stenungsunds kommun.


Daglig verksamhet
Daglig verksamhet anordnas enligt lagen om stöd och service (LSS) och ger personer med olika typer av funktionshinder möjlighet till en meningsfull sysselsättning, personlig utveckling, stimulans, gemenskap och delaktighet i samhället. För sitt arbete får deltagarna så kallad habilitetsersättning.


Stimulansbidrag för habiliteringsersättning
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2019 fördela medel till kommunerna i stimulansbidrag för habiliteringsersättning. Syftet med statsbidraget är att införa, bibehålla eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS.
 
I år kunde Sveriges kommuner ansöka om extra pengar från Socialstyrelsen för personer som arbetar i daglig verksamhet enligt LSS. Stenungsunds kommun ansökte och har nu fått en engångssumma att fördela ut.

Bonusen betalas ut i december
Personer med habiliteringsersättning kommer att få sin extra bonus under december 2019.

Här kan du hämta flis i Stenungsund
Behöver du flis för att förhindra halka på din uppfart eller trappa? Kommunen erbjuder gratis flis. Du hämtar flisen själv, max 50 kilo per hushåll.

Flis från kommunen finns att hämta på följande platser:
Norra vägen/Kraftverksvägen
Hallerna, återvinningsstationen mittemot infarten till Skräddarevägen - fylls på 29 november
Ödsmål, vid fotbollsplanen
Stora Höga, vid gamla driftvärnsgården (Stora vägen) - fylls på 29 november

Man i Stenungsund döms till 10 månaders fängelse
Mannen är sedan tidigare lkänd för att han själv utsattes för kidnappning i april i år som slutade med att flyktbilen voltade i höjd med Nösnäsgymnasiet. Mannen är även känd från en TV-serie för några år sedan.

Nu har han själv dömts  till 10 månaders fängelse av Uddevalla tingsrätt för bedrägeri, försök till bedrägeri, narkotikabrott, misshandel, vapenbrott och stöld av trädgårdssaker som han ska ha gort mellan 2016 till 2019.

Mannen skall tillsammans med en annan man i 40-årsåldern ha använt ett kontokort som inte tillhörde dem, och gjort inköp för mellan 4 000 och 5 000 kronor på restauranger och i butiker i Stenungsund 2016.

2018 i april skall mannen tillsammans med två kompisar i 18-årsåldern, varav en var mannens lillebror ha misshandlat en man i 50-årsåldern och tvingat mannen att pussa sin lillebrors skor utanför en butik i Kristinedal
Den nu dömde Stenungsundsbon har erkänt att han slagit mannen och att en film fanns som visa slaget och pussen på skon.

Den 7 april 2018 var han åter på tapeten då han slog och sparkade han en man i centrala Stenungsund så illa att mannen föll till marken och slog i huvudet och därefter skall den nu dömde mannen ha fortsatt att sparka och slå honom med knytnävarna i ansiktet.
I samband med denna händelse skall han även ha slagit en annan man i sällskapet.

Den 5 aprill i år hittade polisen nära 3 000 narkotikaklassade tabletter hemma hos honom. Man hittade även dopningsmedel och en taser och ammunition hos mannen. 

Stenungsundsbon ska även ha misshandlat personal i en pizzeria
genom att sparka en anställd i ryggen den 8 april 2018.

Dessutom döms mannen för stölder från trädgårdar i våras i centrala Stenungsund där han även fångades på film
 

Man på Orust står åtalad för hot av socialsekreterare
En man född 1958 står åtalad vid Uddevalla tingsrät för hot av tjänsteman.
Mannen skall enligt åtalet ha angripit en socialsekreteraren på Orust med hot om våld när socialsekreteraren i hennes myndighetsutövning hade ett möte med med den åtalade angående ekonomiskt bistånd. Det hände den 14 november 2018 på Vuxenenheten på Kommunhuset Henån i Orust kommun.
Mannen har under mötet uttalat "om du inte fixar detta så fixar jag dig"
Mannen förnekar brott.

Gratis grus till fastighetsägare på Tjörn
Kylan och frosten kommer och går. Men när halkan slår till kan fastighetsägare i Tjörns kommun hämta gratis grus på flera platser.
Det görs som ett led i att vi är en Säker och trygg kommun. Kommer finnas tillgängligt från 1:e december.
Här kan du hämta grus
Varje fastighet får hämta 100 kg. Du måste själv lasta och ha med eget kärl.
Gruset kan hämtas vid följande platser:
Lilla Askerön – parkeringen vid återvinningsstationen
Styckens, Skärhamn – återvinningsstationen
Ishallen, Rönnäng – parkeringen

Fridas Hage, Häggvall – parkeringen vid rondellen
Linneviken, Kyrkesund – återvinningsstationen

Stenungsundshems hyresgäster återigen bland Sveriges nöjdaste
86, 3 % av Stenungsundshems hyresgäster är nöjda med sitt boende, visar vår Nöjd Kund Index-mätning.
Bland 250 bostadsföretag ligger vi därmed i toppskiktet när det gäller hur hyresgästerna trivs med sitt boende.
Serviceindex hamnade på hela 86,3%i den mätning av trivsel och nöjdhet hos hyresgästerna som Stenungsundshem låtit enkätföretaget Aktiv Bo utföra under hösten. Resultatet visar andelen hyresgäster som tycker att Stenungsundshem är bra eller mycket bra när det gäller frågor samlade i grupperna ”Ta kunden på allvar”, ”Trygghet”, ”Hjälp när det behövs” och ”Rent och snyggt”.

Det som hyresgästerna uppskattar allra mest är att vi på Stenungsundshem har ett bra bemötande, håller hyresgästerna informerade och att man verkligen får hjälp när man behöver.
-Att vi behåller den utomordentligt höga andelen nöjda kunder är ett kvitto på att vi fortsätter göra rätt saker, konstaterar Vd Ted Lärnhem.
-Stenungsundshems medarbetare kan känna stolthet och glädje över att se att arbetet med att förbättra vardagen för våra hyresgäster bär frukt, säger Stenungsundshems styrelseordförande Olof Lundberg.

Hyresgästenkäten ger också vägledning till hur man som bostadsbolag kan förbättra sig. Redan nu är handlingsplaner på gång som syftar till att ta än fler steg mot bättre kundnöjdhet, trygghet och trivsel.
Stenungsundshem är en av cirka 250 både allmännyttiga och privata hyresvärdar som mäts av enkätföretaget Aktiv Bo, och det positiva betyget betyder att Stenungsundshem har en framskjuten placering bland de 25 % bostadsföretagen med allra mest nöjda hyresgäster i Sverige.

Stenungsundshem vill genom trivsel, dialog med hyresgästerna och ett varierat utbud av bostäder arbeta för att bli regionens bästa hyresvärd.

Etablering har startat av Sköllunga vindpark i Stenungsund
Etableringen av en vindpark vid Sköllunga i östra Stenungsund har startat under hösten. Vindkraftverken beräknas vara i drift i januari 2021.
Under byggperioden kommer det att förekomma sprängningsarbeten och tunga transporter i området. Markarbetena beräknas pågå till och med oktober 2020.Vindparken i Sköllunga kommer att omfatta tre vindkraftverk.
De kommer tillsammans att producera förnybar energi som motsvarar den totala elförbrukningen för ungefär 1 850 eluppvärmda villor eller hushållselen för cirka 7 400 villor.
Etableringen av vindparken pågår fram till januari 2021

Vildsvin siktade i centrala Stora Höga
Sent på söndagskvällen skall sex vildsvin synts till utanför en villa på Stationsvägen i Stora Höga.
De sex vildsvinen skall därefter gått in i mellan företag som ligger i Stora Höga industriområde. Dett medför att det inte tar lång tid innan de letar sig in i villaområden intill och bökar upp gräsmattor med mera.'

Vildsvin är skygga och och ses sällan i dagsljus. Spåren de lämnar efter sig är lättare att upptäcka. De bökar i marken i jakt på ätbara växtdelar, skrubbar sig mot träd och sölar sig i lergropar.
I vissa områden kan deras aktivitet leda till skador på träd och grödor.
'
Kännetecken
Vildsvinet ger ett framtungt intryck, med högrest bog och sluttande rygglinje som avslutas i en kort och rak svans. Kroppen är tillplattad från sidorna och ger ett ganska smalt intryck rakt fram- eller bakifrån. Huvudet är trekantigt i profil och öronen upprättstående. Nosen avslutas i ett tryne. Båda könen bär hörntänder som sticker upp ur underkäken.
Ett fullvuxet vildsvin i Sverige blir omkring 1 meter i mankhöjd och drygt 1,5 meter långt. Suggan (honan) väger då vanligtvis över 100 kg, medan galten (hanen) är tyngre och kan väga uppemot 200 kg.
Pälsen är mörkt gråbrun till svart om vintern och har då en krullig, isolerande underull. Hårstråna är mörka vid basen och ljusare mot spetsarna som ofta är kluvna. (Det gör att man kan skilja losslitna hårstrån från andra viltslag, till exempel grävlingars, som är ljusa med mörk spets och inte kluvna).

Man åtalas för vårdslöshet i trafik och smitning från trafikolycksplats på E6 i Stenungsunds kommun
En man född 1960 står åtalad vid Uddevalla tingsrätt för vårdslöshet i trafik och smitning från trafikolycksplats den 6 mars 2019 på E6 i höjd med Jörlanda.
Mannen skall enligt åtalet vid framförandet av personbil i väsentlig mån brustit i den omsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka betingats av
omständigheterna genom att inte iaktta väjningsplikt i en korsning och till följd av detta orsaka en kollision med en annan mans bil med sakskador som följd.
Han orsakade trafikolyckan och skadorna på den andre mannens bil genom att ta en medveten risk eller på annat sätt allvarligt brista i den uppmärksamhet och försiktighet som med hänsyn till omständigheterna krävts för att minska riskerna för en trafikolycka.
Efter olyckan lämnade han platsen utan att lämna namn och adress eller annars göra vad som krävdes med anledning av olyckan.
Förhör med den åtalade som erkänner smitning från
trafikolycksplats och vidgår händelseförloppet men förnekar brott avseende vårdslöshet i trafik.

Man står åtalad för grovt rattfylleri och grov olovlig körning i Stenungsund
En man född 1977 står åtalad vid Uddevalla tingsrätt för grovt rattfyller och grov olovlig körning i Stenungsund efter att ha stoppats av polis då han kört personbil efter att ha intagit alkohol i sådan mängd att alkoholkoncentrationen i hans blod under eller efter färden uppgick till 1,28 promille. Vid samma tillfälle har han fört fordonet trots att det under eller efter färden fanns tetrahydrocannabinol, som är narkotika, kvar i hans blod.
Det hände den 29 januari 2019 på Stenungsön, Lv 160, i Stenungsund,
Brottet bör bedömas som grovt eftersom alkoholkoncentrationen i blodet uppgick till minst 1,0 promille.
Dessutom står han åtalad för ha kört personbil utan att ha rätt till det. Brottet bör bedömas som grovt eftersom hans körkort var återkallat. Mannen erkänner brott

Stenungsund - Begränsad framkomlighet korsningen Uddevallavägen-Industrivägen
Trafikverket kommer mellan 25 och 29 november att asfaltera om plankorsningen Uddevallavägen- Industrivägen. Det kommer att vara begränsad framkomlighet under perioden.
Ett körfält i taget kommer att hållas öppet. Flaggvakter kommer att finnas på plats för att dirigera trafiken.
Asfaltering av gång- och cykelbanan över järnvägsspåret kommer också att göras. Övergången kommer då temporärt stängas av och gående hänvisas till annan övergång (Västergårds allé / Ica Kvantum eller Aga / Vattenfalls-övergången).

Misstänkt där man dog på Tjörn har släppts
Den man som suttit anhållen misstänkt för grov misshandel, efter att ha skallat en man som avled av sina skador, släpptes under onsdagen.
Mannen erkände grov misshandel men rätten valde att rubricera det som misshandel av normalgraden.
Natten till söndag råkade två män i 25-årsåldern i bråk på en fest på en bygdegård på Tjörn. En man skallade den andra mannen så han föll till marken och slog huvudet i asfalten. Mannen avled under söndagen av sina skador.
Den andre mannen greps och anhölls senare missstänkt för grov misshandel. Under onsdagens häktningsframställan i Uddevalla tingsrätt erkände mannen grov misshandel men rätten ansåg att det borde rubriceras som misshandel av normalgraden.
– Han erkände grov misshandel och medgav också häktning men rätten gjorde en annan bedömning. De ansåg inte att det fanns sannolika skäl till grov misshandel och inte heller vållande till annans död, säger åklagaren Daniel Edsbagge.
Gränslandet mellan grov och normalgrad
Mannen släpptes under onsdagen men är fortfarande misstänkt för misshandel.
– Utredningen kommer fortsätta. Jag kommer inte överklaga. Misshandeln är i gränslandet mellan vad som anses vara grov eller normalgrad så jag kan förstå att man kan se det på ett annat sätt.
Han fortsätter:
– Jag ansåg att det fanns skäl till att få det prövat som grov misshandel. Men rätten gjorde en annan bedömning, säger Daniel Edsbagge.

Bil voltade i vattenfyllt dike på Orust – föraren förd till sjukhus
En bil körde på onsdagsmorgonen ner i diket i Henån, Orust. Föraren är nu misstänkt för rattfylleri.
Larmet inkom till SOS strax före nio på onsdagsmorgonen om att ett fordon kört ner i diket i Henån, Orust
Bilen hade voltat ner i ett större dike och räddningstjänsten fick plocka ur en person ur fordsonet som fick avförts till sjukhus med oklara skador  Föraren är en man i 50-årsåldern, som nu är misstänkt för rattfylleri.
 

Man åtalas för grovt rattfylleri i Stenungsund
En man född 1985 står åtalad vid Uddevalla tingsrätt för grovt rattfylleri i Stenungsunds kommun.
Mannen skall ha kört personbil efter att ha intagit alkohol i sådan mängd att alkoholkoncentrationen i hans utandningsluft under eller efter färden uppgick till 0,72 milligram per liter. Det hände den 22 september 2019 på Lv656 Stenunge, Ödsmål, i Stenungsunds kommun.
Brottet bör bedömas som grovt eftersom alkoholkoncentrationen uppgick till minst 0,50 mg/l i utandningsluften.
I polis förhör med den tilltalade erkänner han brott.

Tjörn - Anmäl ditt barn till vårens simskola
Nu kan du anmäla ditt barn till vårens simskola i Stenungsund Arena.
Simskolan är gratis. Barnet ska vara skrivet på Tjörn och fött 2013 eller tidigare.
Du kan också anmäla via Tjörns kundcenter, 0304-60 10 10.
Vårens simskola 2020 äger rum på söndagar under perioden 12 januari till 29 mars, med uppehåll 16 februari och 22 mars.

Ung man död efter misshandel på Tjörn
Två män i 25-årsåldern drabbade samman i slagsmål på en 30-årsfest på Tjörn under natten till söndag. Mannen avled under söndagen av sina skador.
Det var vid 01-tiden under natten till söndag som polisen larmades om en misshandel på en bygdegård i Rönnäng på Tjörn.
– Det är en stökig fest där med mycket fylleri. På den här festen är det två stycken män i 25-årsåldern som råkade i slagsmål med varandra, säger polisens presstalesperson Thomas Fuxborg.

Thomas Fuxborg berättar att den ena av de två männen blev skallad i ansiktet av den andra under slagsmålet, varpå han och föll bakåt, slog huvudet i asfalten och blev medvetslös.
– Han körs sedan medvetslös till Sahlgrenska. Då var läget kritiskt. Han hade kraftiga skallskador, säger han.

Plats avspärrad
Under måndagsmorgonen kunde polisen bekräfta att mannen hade dött av sina skador på Sahlgrenska sjukhuset.
En kille i 25-årsåldern är misstänkt, som det är nu, för grov misshandel. Med tanke på omständigheterna kommer det nog bli grov misshandel alternativt vållande till annans död, det är det mest troliga. För han verkar inte ha haft för avsikt att ha ihjäl personen, utifrån vad jag kan läsa mig till, säger Thomas Fuxborg.
Platsen på Tjörn är avspärrad för tekniska undersökningar under måndagen.
Den nu avlidne mannens anhöriga är nu underrättade. Ärendet utreds nu av polisens avdelning för Grova brott i Fyrbodal.

Ett arbetsfordon började brinna i Getskär i Stora Höga
Klockan 22:04 på lördagskvällen larmades räddningstjänst till Stora Höga och Getskär där en arbetsmaskin börjat brinna i slutet av Björkebovägen på gångvägen, intill där ett nytt villaområde håller på att byggas. 
Det är oklart varför arbetsfordonet började brinna. Men inga personskador ska ha uppkommet.
Räddningstjänsten spärade av området runt branden då det förlåg däck explotioner.
Det finns ingen misstanke om brott säger poliisens presstalesperson Jenny Widén.

Bråk på fest slutade med ambulans ute på Tjörn
Klockan 00.55 natten till söndagen larmas polis om en bråk på en fest på en bygdegård i Rönnäng, även ambulans kallas till platsen. Mannen skall ha fått skallskador i samband med festen. Det skall ha varit mycket folk på platsen säger polisens presstalesperson. 
Oklara omständigheter vad som orsakat bråket. En man förs till Kungälvs sjukhus med ambulans.
En man grips på platsen misstänkt för misshandel.

Arbetet på Tjörnbron förlängs
Underhållsarbetet på Tjörnbron förlängs till senast februari 2020. Orsaken är framförallt dåliga väderförhållanden.
I våras startade underhållsarbetet på Tjörnbron, som består av att 14 så kallade snedkablar på bron ska bytas ut. Enligt den ursprungliga tidsplanen skulle arbetet vara klart den 31 december, men nu förlängs det till senast februari 2020. Detta beror framförallt på dåligt väder som vid upprepade tillfällen har omöjliggjort ett utförande.

Helavstängt vissa nätter
Som vi tidigare har skrivit påverkas trafiken över bron på olika sätt beroende på tidpunkt.
- Ett körfält är avstängt dygnet runt.
- Ytterligare ett körfält är avstängt under vissa nätter mellan klockan 21:00 och 04:30. Detta innebär att endast ett körfält är öppet och trafiken regleras med hjälp av flaggvakt.
- Viktigast av allt är dock att under enstaka vardagsnätter, klockan 23:00-04:30, är Tjörnbron helt stängd. Då hänvisas fordonstrafiken till färjeleden över Svanesund och vidare mot väg 160, något som innebär en lång omväg för trafiken och därmed längre restid.
Det är oklart när dessa helavstängningar sker då arbetet är väderberoende.

Stenungsunds kommun köper - Stora Höga Arena
Kommunfullmäktige beslutade på torsdagen att bygga fyra nya omklädningsrum i Stora Höga Arena i linje med gällande bygglov.
Beslutet föresätter att Mötesplats Stora Höga Arena AB nyttjar klausul om överlämning av fastigheten till kommunen enligt nuvarande avtal. Det innebär att kommunen blir ägare till Stora Höga Arena och personal går över till kommunen genom en verksamhetsövergång. Kristdemokraterna reserverade sig mot beslutet.
 

Häktningsframställan på man från Tjörn gällande försök till mord i Stenungsund
Åklagaren i Uddevalla har idag framfört en häktningsframställan på en man från Tjörn född 1978 för mordförsök i Stenungsund
Anstiftan av försök till mord 2018-04-13 23:15 -- 2018-04-13 23:20 i Ödsmål, Stenungsunds kommun.
Åklagaren begär följande för mannen:
- Det finns risk för att den misstänkte genom att undanröja bevis eller på något annat sätt försvårar sakens utredning
- Tillstånd att kunna ålägga den misstänkte restriktioner begärs

Man åtalas för grov vårdslöshet i trafik på Orust
En man född 1968 står åtalad vid Uddevalla Tingsrätt för att ha i väsentlig mån brustit i den omsorg och varsamhet som till
förekommande av trafikolycka betingats av omständigheterna genom att vid framförande av personbil köra om en bil med tillkopplad släpvagn trots att hans sikt var skymd av ett backkrön. Den åtalade mannens körning medförde att en kvinna som körde i mötande körfält, tvingades väja ner i diket för att undvika kollision.
Mannen har genom körningen varit grovt oaktsam och/eller visat uppenbar likgiltighet för andra människors liv eller egendom enligt åtalet. Händelsen inträffade den
17 maj 2018 i Myckleby i Orust kommun.
Förhör med den tilltalade (tolkbehov engelska) som
vidgår händelseförloppet men förnekar brott.

Hogia i Stenungsund utses till karriärföretag 2020
Hogia har en egen löparklubb, Hogia Running Club, med över 200 medlemmar.
I dag offentliggör organisationen Karriärföretagen årets lista över Sveriges 100 mest attraktiva arbetsgivare för unga talanger. Hogia är en av 18 utvalda arbetsgivare inom it och teknik. Hogia belönas för sin innovativa arbetsmiljö och sitt arbete med att ständigt förbättra kunskaper och utveckling inom företaget.

Hogia är ett av tre svenska familjeföretag på listan, och det enda företaget som har haft samma VD sedan starten för nära 40 år sedan, nämligen grundaren själv Bert-Inge Hogsved.
-Vi har aldrig haft externa investorer att ta hänsyn till. Det har medfört att vi har kunnat tänka långsiktigt, utan krav på vinstmaximering. Vi återinvesterar i verksamheten, bland annat i medarbetarnas kompetensutveckling. De är ju vår främsta tillgång, säger Bert-Inge Hogsved.

Hogia är en företagsgrupp med 700 anställda fördelat på 30 självständiga aktiebolag.
-Småskaligheten är central för vår verksamhet och bidrar till att ansvar fördelas över många medarbetare. Det skapar spännande utvecklingsmöjligheter för den enskilde medarbetaren. Vi har också en jämn könsfördelning bland våra anställda, vilket vi har haft sedan företaget grundades. Det är viktigt för oss att kunna erbjuda en arbetsmiljö som är lika attraktiv för kvinnor som för män, säger Hanne Stolt Wannebo, Hogias HR-chef.

Inom ramen för en särskild satsning med namnet ”I Hälsans Tecken” erbjuder företaget ett brett utbud av träningsaktiviteter på lunchtid, alltifrån träningspromenader till styrketräning och körsång. Över hälften av företagets 700 anställda deltar i någon aktivitet.
-Vi vill att det ska vara roligt att gå till jobbet. Att vi är lika många kvinnor som män bidrar till det. Att kunna träffa sina kollegor på lunchtid och tillsammans utöva en aktivitet skapar också glädje och sammanhållning, avslutar Bert-Inge Hogsved.

Karriärföretagens jury motiverar utnämningen enligt följande:
”Med en innovativ arbetsmiljö och goda karriärmöjligheter för sina medarbetare arbetar Hogia med Employer Branding. De utmärker sig genom att ständigt arbeta för att förbättra kunskaper och utveckling inom organisationen. Som medarbetare kan man förvänta sig en trygg och omhändertagande arbetsplats. Härmed utses Hogia till ett av Sveriges Karriärföretag 2020.”
Hogia-gruppen består av 30 bolag i Norden och Storbritannien med sammanlagt 700 medarbetare. Med programvaror som gemensam nämnare bedriver Hogia-gruppen i dag verksamhet inom tre områden: affärssystem, personaladministrativa programvaror och transportlösningar. Välkommen att läsa mer på www.hogia.se.

Villabrand i Stenungsund - Man brännskadad
Larm om villabrand i Stångerås, Ödsmål inkommer klockan till SOS 09:41 på fredagen.
Enligt räddningstjänsten brinner det rejält i villan men det föreligger ingen spridningsrisk till andra byggnader. Inga personer kvar i huset. 
10.30 En man som bor i huset försökte släcka branden som startade i uterummet. I samband med det fick han brännskador på bröstet och är förd till Kungälvs sjukhus. Räddningstjänsten arbetar fortfarande med att släcka branden.
Efter flera timmars intensivt släckningsarbete tvingades räddningstjänsten inse att huset inte gick att rädda. Vid 14-tiden brann det fortfarande och räddningstjänsten inriktade sig på att förhindra spridning av elden.

Internationell succépjäs till Tjörn
Det blir drama, kärlek och intriger i Hem-till-gården anda när Riksteatern kommer till Tjörn.
Barnen är en rapp, sorglig, rolig, hemsk och mänsklig pjäs som nominerats till priser i både USA och Australien. Den 20 november kommer den till Billströmska folkhögskolan.
Paret Hazel och Robin bor i en stuga vid kusten. Så långt verkar allt idylliskt. Men de bor i stugan för att den ligger strax utanför den smittade zonen efter en härdsmälta på kärnkraftsanläggningen i närheten, där de också jobbade. En dag får de besök av deras tidigare kollega Rose. Varför dyker hon plötsligt upp efter 38 år? Hon kommer med en fråga. Så vad är det hon vill?
Barnen är viktig och relevant då den ställer existentiella frågor om livsval och konsekvenser. Men den är också ett roligt, sorgligt och hemskt relationsdrama. Hazel, Robin och Rose har varit bortskämda med att i stort ha kunnat få vad de velat och lever i tron att de ska finnas för evigt, säger Karin Enberg, regissör.

Barnen är flerfaldigt prisbelönt och skriven av den hyllade brittiska dramatikern Lucy Kirkwood. Karin Enberg har nyligen regisserat föreställningen Jord för Riksteatern. De tre rollerna spelas av Agneta Ahlin, Astrid Assefa och Per Burell. Barnen kommer att turnera på 38 orter runt om i Sverige.
 
Jag hoppas att karaktärernas olika inställning till den katastrof som skett och det ansvar som de har för sitt tidigare arbete är något publiken funderar över och bär med sig efter föreställningen. Vad har vi egentligen för ansvar för vår jord och vårt arv till barnen? säger Karin Enberg.
 
Barnen ingår i ett av Riksteaterns långsiktiga tematiska spår, Människa och natur. Läs mer på http://manniskaochnatur.riksteatern.se
 
Den 20 november kommer Barnen till Billströmska folkhögskolan. Arrangör är Tjörns kultur- och teaterförening.  Pjäsen spelas också i Ale den 19 november.
 
Medverkande
Agneta Ahlin 
Astrid Assefa 
Per Burell
 
Översättning Kerstin Gustafsson 
Regi Karin Enberg 
Scenografi och kostym Lotta Nilsson 
Komposition och ljudbild Daniel Fagerström 
Maskdesign Anna Olofson 
Ljusdesign Peter Stockhaus

Ullbaggepriset gick till Fjordguiderna
När tio fiskeguider i fjordarna innanför Tjörn och Orust gick samman i en gemensam pool blev både besöksnäringen och miljön vinnare. Tillsammans utvecklar de bland annat nya koncept, gör gemensam marknadsföring och går miljökurser ihop.

8+fjordarprojektet Fjordguiderna vann under gårdagen landsbygdspriset Ullbaggen i kategorin "Nya affärsmöjligheter i blå näringar". Syftet med priset är att lyfta projekt och företag som på ett inspirerande sätt utvecklar landsbygden.
Vi säger grattis från Nyheter4.com
 

Nu kan du som granne se bygglovsbeslut på nätet i Stenungsund
Nu kan du som granne ta del av fattade beslut och lämna synpunkter digitalt på byggärenden. Bygglovverksamheten i Stenungsunds kommun lanserar de två första i raden av många digitala tjänster. Till våren kommer hela processen från ansökan till beslut att vara digital.
 
Genom de digitala tjänsterna på kommunens hemsida kan grannar, efter att ha fått information från bygglovverksamheten, nu logga in med BankID och ta del av beslut. Underlag som karta och ritningar kopplade till ärendet finns också att ta del av i tjänsten. Den andra tjänsten som nu lanseras är att grannar, i de ärenden de har möjlighet att komma med synpunkter, enkelt kan lämna dem digitalt.
 
Båda tjänsterna gör att den analoga posthanteringen och administrationen kring den minskas och mer tid kan läggas på själva handläggningen.
 
- Digitalisering är win-win för alla. Det förenklar för grannar att de var de än befinner sig enkelt kan se beslut digitalt och att de också kan svara på så kallade grannehöranden utan att behöva hantera en massa papper, säger Maja Andersson, verksamhetschef Bygglov i Stenungsunds kommun i ett pressmeddelande.
 
Till våren kommer hela processen att bli digital
Under sommaren har tjänsterna provats i en pilot som föll väl ut bland deltagarna. Näst på tur i raden av lanseringar är tjänster där sökanden kan komplettera olika ärenden digitalt. Till våren släpps också möjligheten att göra själva bygglovsansökan digitalt. Då kommer hela processen från ansökan till beslut att ha gått från analogt till att vara helt digital.

Stenungsundshem topphyresvärd enligt Hyresgästföreningen
Stenungsundshem kommer på en hedrande andraplats av bostadsbolagen i Göteborgsregionen i den medlemsundersökning som Hyresgästföreningen utfört under hösten.
Hyresgästföreningen har gjort en undersökning bland medlemmarna i flera delar av Sverige. Totalt har 14 418 hyresgäster svarat på enkäten. Frågorna innefattar hur man trivs och känner sig trygg i bostaden och i området, om man känner att man har inflytande över sitt boende och hur viktiga gemensamma ytor sköts.
Av de 35 bolag, både allmännyttiga och privata, som verkar i Göteborgsregionen intar Stenungsundshem en andraplats med 69 i NKI (nöjd kund Index)-värde. Det högsta NKI-värdet bland alla allmännyttiga i regionen är 73.
-Stenungsundshems personal arbetar varje dag för att skapa en boendemiljö somhyresgästerna uppskattar, trivs med och känner trygghet i. Det gör mig stolt och glad. Och att vi på detta sätt får ett kvitto på den upplevelsen är stort, säger Ted Lärnhem, vd på Stenungsundhem.
Stenungsundshem har under många år arbetat tillsammans med sina hyresgäster och med Hyresgästföreningen för att skapa möjligheter till inflytande över – och delaktighet i beslut kring frågor som rör den egna lägenheten, men också utemiljö och gårdar.
Stenungsundshem vill genom trivsel, dialog med hyresgästerna och ett varierat utbud av bostäder arbeta för att bli regionens bästa hyresvärd.

Tjörn - Nytt motionsspår i Rönnäng
Njut av utsikt och varierande natur på det nya motionsspåret i Rönnäng. Spåret beräknas vara klart vintern 2020.
Spåret är 2,6 kilometer och sträcker sig i en kuperad slinga i området mellan Stansvik och Bäckevik.
Spåret beräknas vara helt färdigt med belysning vintern 2020.
Starta vid Klädesholmens kyrkogård (mellan Bleket och Rönnäng). Där finns också ett fåtal parkeringsplatser.
Parkering finns också vid Rönnängs ishall och i Stansvik. 

Fjordguiderna nominerade till Ullbaggen
När tio fiskeguider i fjordarna innanför Tjörn och Orust gick samman i en gemensam pool blev både besöksnäringen och miljön vinnare. Tillsammans utvecklar de bland annat nya koncept, gör gemensam marknadsföring och går miljökurser ihop. Läs längre ned på sidan och länken

8+fjordarprojektet Fjordguiderna har blivit nominerade till landsbygdspriset Ullbaggen. Syftet med priset är att lyfta projekt och företag som på ett inspirerande sätt utvecklar landsbygden. Vinnaren presenteras på Landsbygdsnätverkets Ullbaggegala i Åre den 13 november.
Fjordguiderna består av tio fiskeguider som gått samman i en gemensam pool för att få igång verksamhet kring fiske och besöksnäring och förlänga turistsäsongen i fjordområdet mellan Tjörn och Orust.
– Vi har bland annat sjösatt konceptet "Fånga äta bo" där våra gäster kan ta med sig sin fångst till en närliggande restaurang och få den tillagad där, berättar Patrik Magnestam, en av fiskeguiderna.

Men det handlar också om att stärka miljöarbetet i området. Fjordguiderna har bland annat arbetat med att förbättra miljön för fisken genom att ta bort vandringshinder, plantera träd och buskar och lägga ut lekgrus.
Projektet är nominerat till Ullbaggen i kategorin ”Nya affärsmöjligheter i blå näringar och vinnaren presenteras på Landbygdsnätverkets Ullbaggegala i Åre den 13 november.

Om Ullbaggepriset på Landsbygdsnätverket

Om Fjordguiderna på Landsbygdsnätverket

Bogserade i minst 100 km/h på E6 i höjd med Stora Höga
Sent på tisdagskvällen får polisen in ett samtal om personen blivit omkörd av en bil där man bogserade en bil i över hundra kilometer i timmen på E6 men kunde inte följa efter dådenna skulle ta en annan väg och ville att polisen skulle ta upp sökandet i Stora Höga.
Polisen valde dock att invänta ytterligare ett samtal för att få en position på vart bilen tog vägen. Men inga fler samtal dök upp hos polisen som valda att avsluta ärendet säger polisens presstalesperson Ulla Brehm

Tjörn - Inbrott och stöld på frisersalong
En ruta är krossad till en frisersalong i Myggenäs och larm utlöser sig klockan 02.19 natten till onsdagen. En okänd person har sökt igenom lokalen, i nuläget oklart vad som tillgripits. Polis spanar i området men ingen gärningsman kan gripas, en anmälan skrivs.  
Inbrottet är det tredje som drabbar en frisörsalonger i närområdet under den senaste veckan. I måndags bröt sig någon in i frisörsalong i Stenungsund. Polisen kan dock inte säga om det finns något samband mellan dem.

Man åtalas för misshandel och ofredande av kvinna på Willys i Stenungsund
En man född 1978 och arabiska, medborgarskap: Statslös står åtalad vid Uddevalla tingsrätt för misshandel och ofredande. Den åtalade mannen ska enligt åtalet ha utdelat två slag med öppen hand mot en kvinna. Det hände den 6 maj 2019 på Willys, Strandvägen 35, i Stenungsund.
Den åtalade mannen ska även efter händelsen i åtalspunkt 1 spottat henne i ansiktet och sparkat på hennes ben. Gärningen kunde förväntas kränka kvinnans frid på ett kännbart sätt står det i åtalet. Mannen förnekar brott i polisförhör.
Kameraövervakning från butiken (tas med av åklagaren till
huvudförhandlingen, ca 3 minuter) för att bevisa att att mannen spottat på målsäganden.

Ung man står åtalad för inbrott och stöld i Stenungsund
En man fött 1998 och från Göteborg står åtalad för inbrott och stöld har olovligen, genom att tränga sig in i ett garage, tagit en motorcykel som tillhörde en man i Ödsmål. Det hände natten mellan den 30 maj 2019 och den 31 maj 2019 i Ödsmål, Stenungsunds kommun
Den bestulna mannen yrkar skadestånd av den åtalade med 73684 kronor. Beloppet avser ersättning för tillgripen ej återlämnad motorcykel 72 000 kronor och ny låskolv 1 684 kronor.
Förhör med den tilltalade som i polisförhör förnekar brott. Den tilltalade har vid ett personligt möte den 17 september 2019 av polis delgetts information om att förenklad delgivning kan komma att användas i tingsrätten

Man dömas för grov olovlig körning i Spekeröd
En man född 1960 döms av Uddevalla Tingsrätt för att ha har kört personbil utan att ha rätt till det. Det hände den 3 maj 2018 vid Rastplats Spekeröd, Stenungsunds kommun.
Brottet bör bedömas som grovt eftersom han tidigare lagförts för olovlig körning. Mannen begick gärningen med uppsåt enligt tingsrätten.

DOMSKÄL
Åklagaren har som bevisning åberopat körkortsuppgifter och förhör med mannen
Han har berättat att han den angivna dagen körde bil från sitt arbete i Stora Höga och stannade för att tanka vid bensinstationen vid rastplats Spekeröd, där han blev kontrollerad av polis. Han har tillagt att han visste om att han saknade behörighet att köra bil.

Mannen har erkänt gärningen och erkännandet stöds av övrig utredning.
Mannen dömdes även den 12 maj 2016 för olovlig körning. Den olovliga körning han nu fälls till ansvar för ska därför bedömas som grov.

Mannen har tidigare vid 18 tillfällen lagförts för brott. Han dömdes senast den 15 maj 2019 för stöld, bedrägeri, försök till utpressning och olovlig körning, grovt brott till fängelse i ett år och fyra månader. Straffverkställigheten påbörjades den 12 maj 2019 och pågår fortfarande.

Straffvärdet för det brott mannen har gjort sig skyldig till motsvarar ett bötesstraff. Brottet är begånget före domen den 15 maj 2019 och är i jämförelse med den brottslighet som omfattas av den domen med hänsyn till påföljden utan
nämnvärd betydelse. Det tidigare utdömda fängelsestraffet ska därför avse även detta brott.
Eftersom mannen döms för brott med fängelse i straffskalan ska han betala en lagstadgad avgift till brottsofferfonden.

Två ungdomar har fått sin dom för stöld på Shell i Stenungsund
Bägge ungdomarna har tillsammans och i samförstånd
olovligen tagit tobak till ett värde om 440 kr som tillhörde Stenmida AB. Det hände den 24 september 2019 på Shell, Yttre Ringleden 7, Stenungsund.
Bägge har erkänt gärningen och medgett skadeståndsyrkandet. Även deras vårdnadshavare har medgett skadeståndsyrkandet.
Uddevalla Tingsrätt finner genom de båda erkännanden, som stöds av övrig utredning, den åtalade gärningen styrkt. Den skall, såsom åklagaren har angett, bedömas som ringa stöld.
Ungdomarna förekommer inte tidigare i belastningsregistret. Enligt yttranden från socialtjänsten har de inte något behov av vård inom socialtjänsten. För nu aktuellt brott bör påföljden bestämmas till dagsböter. Vid bestämmandet av antalet dagsböter har tingsrätten beaktat deras låga ålder.
Alla som döms för brott där fängelse ingår i straffskalan måste också betala lagstadgad avgift till brottsofferfonden.

Rattfyllerist stoppad efter att ha krockat med polis på E6 i Stora Höga
På E6 i Kungälv ligger en bilist bakom en bil som körs mycket vingligt i nordlig riktning. Polispatrull stoppar den aktuella bilen vid Stora Högamotet klockan 16:56, på måndagen. I samband med stoppet kör den misstänkte in i polisbilen med mindre plåtskador på polisbilen som resultat, den misstänktes bil hamnar i diket.
Poliserna klarar sig utan personskador och polisbilen kan senare köras från platsen. Den misstänkte mannen hamnar i diket och klagar på smärtor i nacken.
Mannen som är i 25-årsåldern tas med för provtagning misstänkt för bland annat rattfylleri. 

Man åtalas för grovt sjöfylleri och grov vårdslöshet i sjötrafik utanför Orust
En man född 1972 står åtalad för grovt sjöfylleri i Uddevalla tingsrätt efter att ha framfört båt, som med motordrift kunde ha framförts med en hastighet om minst 15 knop efter att ha intagit alkohol i sådan mängd att alkoholkoncentrationen i blodet under eller efter färden uppgick till 2,11 promille. Det hände den 27 juli 2019 vid Stenskär, Ellös, Orust kommun.
Mannen begick gärningen med uppsåt enligt åklagaren.
Brottet bör bedömas som grovt eftersom alkoholkoncentrationen i mannens blod översteg 1,0 promille och framförandet av båten inneburit en påtaglig fara för säkerheten till sjöss.
Mannen har dessutom brustit i gott sjömanskap till förekommande av sjöolycka genom att vara ouppmärksam på båtens kurs och position i förhållande till grund och land i farvattnet samt genom att inte hålla tillräcklig utkik efter
grund/land och därvid inte hålla säker fart. Mannen har därigenom undgått att upptäcka ett grund/land och därför kolliderat med detta varvid omfattande materiella och personella skador uppkommit.
Vårdslösheten är att bedöma som grov då mannen fört båten på ovan nämnda sätt i ett för honom okänt farvatten, vilket inneburit ett medvetet risktagande av allvarligt slag.
If Skadeförsäkring Ab yrkar skadestånd av mannen med 23 859 kronor.
Förhör med den tilltalade mannen som erkänner brott enligt punkten 1.1 och förnekar brott enligt punkten 1.2.

Arrangerade fighter sänts live på sociala medier, bland annat från Stenungsund
På senare tid har flera arrangerade fighter sänts live på sociala medier. Bland annat från Stenungsund, Göteborg och Halmstad uppger SVT.
"Nabbe" som arrangerar möten mellan unga män som vill göra upp framför kameran. Fighterna sänds live inför tiotusentals följare på sociala medier.
Männen som ställer upp är frivilliga amatörer, Nabbe kallar dem "artister".
Ingen får ställa upp utan att först skriva under ett papper på att arrangören inte har något ansvar för de skador som kan uppstå.
I början på oktober arrangerar "Nabbe" en fightinggala i Halmstad. Tio personer skulle göra upp inför publik.
Huvudmatchen gick mellan Munna från Västerås och "Handgranaten" från Trollhättan.
Matchen kommer inte att sluta som de hade väntat sig.
När "Handgranatens" vänner i publiken tycker att matchen går osjysst till eskalerar situationen snabbt:
Två polisanmälningar har upprättats efter den urspårade matchen i Halmstad, en för misshandel och en för brott mot kampsportslagen. Om de arrangerade fighterna utgör ett brott är fortfarande oklart.

Stöld/inbrott i salong i Stenungsund
Klockan 03:36 natten till söndagen går larmet på en salong på Sävgatan intill ICA Kvantum i centrala Stenungsund.
Polispatrull som kommer till adressen kan konstatera att salongen haft inbrott.Oklart vad som stulits. En anmälan om inbrott/stöld upprättas
 

Misstänkt drograttfylleri på E6 i Stenungsund
Klockan 02:23 natten till söndagen stoppar en polispatrull en bilist vid Tpl 90, Stora Högamotet E6 för kontroll. Den yngre mannen visar tecken på att vara drogpåverkad och beslut tas om att mannen skall tas med för provtagning på Kungälvs sjukhus. En anmälan om narkotikabrott och narkotika för eget bruk upprättas
 

Misstänkt drograttfylleri i Stenungsund
Klockan 19:25 på lördagskvällen stoppar en polispatrull en bilist på Kobergsvägen i Stenungsund. I fordonet sitter en kvinna i 20-årsåldern som visar tecken på att vara påverkad. Kvinnan ftas med för provtagning på Kungälvs sjukhus. En anmälan om misstänkt drograttfylleri  är upprättad

Häktningsframställan på den person som misstänks för mordbrand i Stenungsund
Idag har åklagaren lämnat in en häktningsframställan på den person som man misstänker ha anlagt branden på gamla hotell Rise i Stenungsund som numera används som flyktingboende. Mannen som är född född 1957.
Häktningsframställan, sannolika skäl
Mordbrand 2019-11-06 20:00 -- 2019-11-06 22:00 Hotell Reis, Göteborgsvägen i Stenungsund enligt följande skäl:
- Det finns risk för att den misstänkte genom att undanröja bevis eller på något annat sätt försvårar
sakens utredning
- Det finns risk för att den misstänkte fortsätter sin brottsliga verksamhet.
- För angivet brott är inte föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år och det är inte uppenbart
att skäl till häktning saknas
- Tillstånd att kunna ålägga den misstänkte restriktioner begärs

Man står åtalad för olaga hot mot kvinna i Spekeröd
En man med norskt medborgarskap, född 1953 och står åtalad vid Uddevalla tingsrätt för olaga hot.
Den åtalade mannen skall ha hotat en kvinna genom att i ett telefonsamtal med henne uttala "nästa gång du riktar helljus mot huset kommer jag personligen slå sönder bilen och så kommer du få med mig att göra" eller ord med liknande innebörd. Det hände den 11 februari 2019 i Spekeröd, i Stenungsunds kommun.
Hotet var sådant att kvinnan kunde förväntas känna allvarlig rädsla för sin personliga och egendoms säkerhet.
Mannen förnekar brott i polisförhör.

Niklas Strömstedt kom till Orust för att ta emot Orusts stora Evert Taube-pris.
Den 7 november besökte Niklas Strömstedt Orust för att emot Orusts stora Evert Taube-pris 2019.
För nionde året i rad har vi tillsammans med Orusts Sparbank delat ut Orusts stora Evert Taube-pris. Det är ett lyrikpris som uppmärksammar textförfattare som skriver i Evert Taubes anda.
Priset delades ut vid en festlig prisceremoni i Henåns sporthall i samband med Föreningsveckan på Orust.
- Det är med glädje, tacksamhet och stolthet jag besöker Orust idag säger Niklas. Evert Taube har funnits i mitt liv sedan jag var liten och jag har pratat med honom i telefon åtskilliga gånger.
Niklas pappa var kulturredaktör på Expressen. Evert ringde ofta till deras hemtelefon för att lämna ett meddelande till honom och ibland var det Niklas som fick uppdraget.
Taube var den tidens opinionsbildare tillsammans med Astrid Lindgren och Tage Danielsson konstaterar Niklas. De hade alla starka röster och gjorde sig hörda. Många av Everts låtar är aktuella även idag fortsätter Niklas. Det hade varit roligt att veta vilken roll Taube hade spelat i samhällsdebatten idag.
Det är inte första gången Niklas besöker Orust, han berättar att han vid flera tillfällen spelat på Slussens Pensionat. Tidigare har även Folkets park i Ellös varit med på turnelistan.

Man åtalas för sexuellt ofredande på Orust
En man född 1981 och medborgare i Frankrike står åtalad i Uddevalla tingsrätt för sexuellt ofredande.
Mannen skall ha ofredat NN 4, på ett sätt som
kunde förväntas kränka NN 4s sexuella integritet, genom att ha nypt honom på bröstvårtan, tagit honom på könet utanpå kläderna och klappat honom på rumpan. Det hände runt midnatt mellan den 22 juni 2018 och den 23 juni 2018 i Ödsmål, Henån, Orust kommun.
NN 4 yrkar skadestånd av den åtalade mannen med 5 000 kronor. Beloppet avser kränkning.
Mannen förnekar brott.

En misstänkt gripen för mordbrand på Orust
En person har gripits misstänkt för mordbrand efter att ett bostadshus (ödevilla) och en närliggande ladugårdsbyggnad brunnit ned i ett avlägset skogsområde på södra Orust under natten.
Det var först på torsdagsförmiddagen som polis och räddningstjänst larmades till platsen. Då var branden redan släckt och området spärrades av för teknisk undersökning.
Vid 13-tiden kunde polisen sedan gripa en person, som nu är misstänkt för mordbrand.
Vad personen har för koppling till huset vill polisen inte berätta så här tidigt i utredningen.

Nu har byggnationen av 68 hyresrätter startat i Stora Höga
På den gamla husvagnsföreningens yta i Getskär har tidigare byggts 16 villor.
Nu är det alltså dags för byggnation av efterlängtade hyresrätter. För ett par veckor sedan började man inhängna området och i förra veckan började schaktmaskinerna schakta ur för vägar med mera för att byggnationen skall kunna komma igång.
Det är Riksbyggen som skall uppföra 68 hyresrätter som ligger bara fem minuter från havet.
Lägenheterna byggs i två plan. Bottenvåningen har en egen entré och lägenheterna på övervåningen nås från en trappa upp till en loftgång.
Husen värms med fjärrvärme och på vindarna finns ett fläktrum med FTX ventilation, det gör att husen är energisnåla då värmen som finns i inomhusluften kan återanvändas till vattenburen värme till elementen på vintern.

Standarden i lägenheten är enkel men funktionell med vita köksluckor, golvstående spis, kyl/ frys, en smal diskmaskin och plats för micro. De har parkettgolv och helkaklade badrum med duschplats.

Lägenhetern har tvättmaskin och torkskåp i badrummet och på gården finns det en gemensam tvättstuga.
Varmvatten betalas av hyresgästen efter verklig förbrukning.
Baspaket för TV ingår.
100/100 snabbt bredband ingår.
Balkong
Alla lägenheter har balkong eller uteplats.

Parkering
Det finns cirka 55 parkeringsplatser i området.

Lägenhetsstorlekar
Lägenhetsstorlekar 1-4 rum och kök, 29,6-84,3 kvadrat
Antal lägenheter 68 hyresrätter
Antal hus Sex hus med 10-12 lägenheter i varje hus
Beräknad inflyttning Preliminärt 2021

Misstänkt mordbrand i centrala Stenungsund
Vid 21-tiden på onsdagskvällen larmades räddningstjänsten till gamla hotell Reis i centrala Stenungsund. En brand hade utbrutit i det gamla anrika hotellet som numera är flyktingboende för Stenungsunds kommun.
Brandlarm och automatlarm till räddningstjänsten gick och polis larmades till plats.  Nästan samtliga på flyktingboendet lyckades ta sig ut men en person blev kvar inne i byggnaden. Rökdykare lyckades dock få ut den personen. Mannen fördes till Kungälvs sjukhus med okända skador. Mannen är nu misstänkt för att ha anlagt branden.
Händelsen rubriceras som mordbrand och under kvällen spärrades platsen av för en kriminalteknisk undersökning.
De boende på hotellet har inte skadats fysiskt och får fortsatt hjälp och stöttning av kommunenen. De har även fått temporära boenden tillsvidare.

Man i Spekeröd fick straffskärpning av Hovrätten
Mannen som är i 60-årsåldern och från Spekeröd dömdes till sex månaders fängelse i slutet av januari för grovt vapenbrott men överklagade domen till Hovrätten för Västra Sverige.

I sin överklagan skrev han att han ville att hovrätten skulle ”ogilla åtalet såvitt avser innehav av en pistol och två gevär med tillhörande fem respektive 36 patroner och dömer honom för vapenbrott av normalgraden samt att hovrätten under alla förhållanden lindrar straffet”.

Hovrätten går dock på tingsrättens linje men lägger till att mannen även ska dömas för att ha innehavt ”ammunition utan att ha rätt till det”. Hovrätten ändrar däremot inte längden på domen.
Mannen avtjänar just nu ett fängelsestraff på tre år för grovt narkotikabrott som han dömdes till 14 september 2018 och de sex månadernas fängelse som han dömdes till i slutet av januari har lagts till det straffet.

Brott mot knivlagen i Stenungsund
Klockan 02:17  stoppar en polispatrull en bilist för kontroll vid Circle K i Spekeröd .
I fordonet sitter två män i 19 årsåldern och en i 30-årsåldern.
Polispatrullen beslutar sig att söka igenom fordonet. En av passagferna som är i 19-årsåldern finner man npgonting som klassas som vapen. troligen en kniv säger polisens presstalesperson Thomas Fuxborg.
Mannen förekommer i polisens register sedan tidigare och är välkänd ung man hos polisen
En anmälan om brott mot knivlagen upprättas av polispatrullen. Ingen gripen
 

Misstänkt rattfylleri på Tjörn
Inringare kontaktar polis angående en vinglande färd med personbil, väg 727 i Klövdeal klockan 19:10 på onsdagskvällen. Polis skickas till väg 727, efter stopp på bilen i höjd med Basteröd kan föraren, en man, kontrolleras. Han tas med av polis för provtagning, misstänkt för rattfylleri.

Orusts kulturpris 2019 går till Berit Thorburn
Årets kulturpris går till Berit Thorburn, Morlanda säteri.
Priset på 10 000 kronor och med priset följer också ett särskilt diplom. Orusts kulturpris instiftades 1973.
Motivering
För det stora arbete och engagemang hon lägger ner på Morlanda Säteris trädgård. Det är många som under åren fått glädjas och njuta under hennes trädgårdsvandringar där man förutom växtprakten även fått mycket kunskap om traktens historia. Priset delas ut den 21 november. 

Martin Johansson SD Tjörn Martin Johansson SD Tjörn

Sverigedemokraterna på Tjörn föreslår kyrkofullmäktige att ge
ekonomiskt stöd till kvinnojouren
Sverigedemokraterna skriver i en motion att Stenungsunds kvinnojour utför ett ovärderligt arbete i att stötta kvinnor som utsätts för våld i nära relationer.
Kvinnojouren fungerar på många sätt som ett komplement till det goda arbete som görs av bl.a Tjörns socialtjänst Kvinnojouren fungerar på så vis som en uppfångande instans som därefter kan hjälpa kvinnorna vidare.
Kvinnojouren har också ofta goda möjligheter att erbjuda ett större antal stödsamtal som i många fall kan leda till att en kvinna motiveras att lämna den man som utsätter henne för våld.
Våld kan drabba vem som helst – oavsett hur livet ser ut i övrigt vad gäller till exempel ekonomi eller skyddsnät.
Medan våldsutsatta kvinnor oftast tvingas till ett skyddsboende utanför kommungränsen av säkerhetsskäl, är den externa verksamheten unik på så vis att den når kvinnor som bor på Tjörn. Kvinnor som vänder sig till samtalsmottagningen har av olika skäl ännu inte vågat lämna den som utsätter dem för våld, vågat söka hjälp hos socialtjänsten eller andra myndigheter. Genom samtal, information och stöd kan kvinnojouren hjälpa dessa kvinnor ur en potentiellt livshotande situation. Den externa verksamheten möter också kvinnor som tidigare utsatts för våld men som långt senare fortfarande behöver stöd i att bearbeta sina upplevelser.
Sverigedemokraterna föreslår därför kyrkofullmäktige att besluta: • Att ge ett verksamhetsbidrag på minst 1 krona per kommuninvånare årligen genom ett 2 årigt IOP-avtal (Idéburna offentliga partnerskap) som utbetalas till kvinnojouren finansiering för kvinnojourens externa verksamhet. 

Man misshandlad av större gäng på Stenungstorg.
Klockan 16:36 på tisdagseftermiddagen skall en vakt kontaktat polis om ett större bråk med 10.20 personer inblandade på Östra Köpmansgatan på Stenungstorg. Vakten kan dock inte klara av så många och vill ha hjälp. När polispatrull anländer har bråket lagt sig och de flesta har lämnat platsen. En man som misshandlats tas om hand för mindre skador och tas till vårdcentralen för behandling. Mannen körs därefter hem till sin bostad av polispatrullen. 
-Enligt polisens presstalesperson Jenny Widén skall en anmälan om misstänkt misshandel ha upprättats på platsen
Efter ett gängbråk vid Stenungstorgs centrum igår har polisen under onsdagseftermiddagen varit extra synliga vid torget för att öka tryggheten.

Stöld och hot på Circel K i Spekeröd
Klockan 04:39 på onsdagsmorgonen får polisen in ett larm från personal om ett överfall och stöld på bensinstationen Circle K i Spekeröd i Stenungsunds kommun.
En person skall ha varit inne på bensinstationen och stulit cigaretter och andra varor. Personen skall också hotat personalen som arbetade vid tillfället. Ingen gripen i nuläget
– Det är en ringa stöld och ett olaga hot, säger polisens presstalesperson Jenny Widén
 

Snusboa i Stenungsund är åter nominerade till Sveriges bästa spel och Tobaksombud
På svenska spel i Sverige finns ca 10.000 ombud och för andra gången är Snusboa i Stenungsund en av de nominerade som bästa spel och tobaksombud. 4 butiker i Sverige är nominerade.Grattis säger vi från Nyheter4.com och nu håller vi tummarna

- Jättekul säger ägaren "Kung Karsten Richter", inte första gången vi nomenerats.

Ekonomiskt tuffare 2020 för Orust kommun
Liksom de flesta andra kommuner i Sverige står även Orust kommun inför en sämre ekonomisk utveckling efter flera goda år med högre statsbidrag och skatteintäkter.

Så här skriver Orust kommun
Vi har generellt sett höga kostnader i våra verksamheter och i vissa fall en högre ambitionsnivå än andra jämförbara kommuner i landet. Dessutom har vi bland de högsta skattesatserna i Sverige.
År 2020 ser det ekonomiskt tuffare ut för oss. Vi tappar statsbidrag, bidrag från Migrationsverket och det nya förslaget om ändrad kostnadsutjämning mellan kommunerna innebär att Orust kommer att betala en högre avgift är några exempel. Bara på intäktssidan tappar vi drygt 15 miljoner kronor till nästa år. Vi sänker även skatten med 25 öre, vilket innebär cirka 9 miljoner kronor i lägre skatteintäkter.
Vi behöver minska våra kostnader
För att möta kommande ekonomiska utmaningar och för att säkerställa en rimlig ambitionsnivå och skatteuttag från våra kommunmedlemmar behöver vi fortsätta att minska våra kostnader. Vi ska effektivisera vår kommunala organisation och leverera en välfärd som är rimlig utifrån ekonomi och lagstiftning.
- Med tanke på att vi från början har ett högt kostnadsläge så har vi goda möjligheter att effektivisera och prioritera, utan att det i första hand ska märkas bland brukare och elever säger kommundirektör Henrik Lindh. Men för att minska kostnaderna med närmare 30 miljoner kronor, vilket är vår utmaning inför 2020, kommer vi även att behöva vidta åtgärder ute i våra kärnverksamheter.
Så jobbar vi med budgeten för 2020
I augusti beslutade kommunfullmäktige om budgeten för 2020 med budgetram för varje sektor. I uppdragsdokument och detaljbudgeten redovisar varje sektor hur de ska bedriva verksamheten inom den beslutade budgetramen. I november tar kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden ställning till respektive sektors uppdrag och detaljbudget för 2020.

Per-Ivar och Kjell Waldeborn tilldelas Stenungsunds Kommuns kulturstipendium 2019
Per-Ivar Östmann och Kjell Waldeborn mottagare av Stenungsunds Kommuns kulturstipendium 2019
Välfärdsutskottet har utsett Per-Ivar Östmann och Kjell Waldeborn till mottagare av Stenungsunds Kommuns kulturstipendium 2019 med respektive motivering:
”Efter att under hela sitt liv ha arbetat med Stenungsunds ungdomar har Per-Ivar Östmann nu satsat på en egen karriär inom musiken. Han har satt Stenungsund på kartan genom att på ett knivskarpt sätt beskriva småstadslivet i dåtid och nutid. Genom musiken visar han vilket hjärta han har för samhället han kommer ifrån.”
”Kjell Waldeborn har under många år satt sitt avtryck i många Stenungsundsbors liv. Med sina fyndiga ritade figurer har han spridit glädje och väckt eftertanke.”
Stenungsunds kommuns kulturstipendium utdelas till enskild eller förening och skall utgå som belöning för värdefull insats eller som uppmuntran och hjälp till utbildning åt den, som visat lovande anlag för fortsatt konstnärlig och vetenskaplig verksamhet inom litteratur, musik, teater, konst, konsthantverk, vetenskap, journalistik, bildningsverksamhet, hembygdsvård eller därmed jämförbara områden av kulturell verksamhet.

Tjörnbo en av de två misstänkta för butiksrånen i Kungälv
Polisen meddela att två personer satt hätade misstänkta för de bägge butiksrånen den 24 oktober i Kungälv, Det var vid 19-tiden som tre maskerade och beväpnade män klev in en livsmedelsbutik i Kode och en och en halv timme senare rånades Tempo i Kareby.
I fredags kunde de bägge gripas som Nyheter4.com skrev om då.
Nu misstänks en Tjörnbo och en Göteborgare för två fall av rån, båda är i 25-årsåldern. .
Under häktningsförhandlingen på måndagen gick Göteborgs tingsrätt med på att häkta männen för rån av normalgranden. Männen, som båda nekar till brott, kommer nu vara häktade i två veckor, till och med 18 november.
Mannen från Tjörn förekommer under flera avsnitt i belastningsregistret. Mannen dömdes så sent som i mars 2018 till två års fängelse för misshandel, grov misshandel och försök till rån, men släpptes villkorligt 1 augusti i år. 
Den tredje iblandade personen i de bägge rånen är ej gripen ännu
 

Man åtalas för djurplågeri i Stenungsund
En man född 1985 står åtalad för djurplågeri vid Uddevalla tingsrätt.
Mannen skall ha utsatt en hund för lidande utan att det fanns godtagbara skäl. Det hände den 14 september 2019 mellan Koppersvägen och Bergsvägen i Stenungsunds kommun Stenungsunds kommun.
Enligt åtalet skall mannen ha hållit i hundens koppel så att hunden blivit hängandes i luften och sparkat den.
Mannen förnekar brott. Men det finn flera vittnen och iakttagelser av händelsen för att bevisa gärningen.

Gå ihop med grannarna och få billigare sophämtning på Tjörn
På ett år blir det 785 kronor billigare per hushåll om du har ett standardabonnemang.
Är ni minst tre grannar kan ni gå ihop och skapa ett gemensamt hämtställe där alla slänger sina sopor och sitt matavfall.
Billigare och bättre för miljön
Detta abonnemang är alltså billigare och tömningen anpassas efter behov, oftast varje eller varannan vecka. Med den här lösningen behöver inte alla ha egna sopkärl på tomten, utan de gemensamma kärlen placeras på lämplig plats. Dessutom blir det miljövinster och minskat slitage på vägarna.
Färre hämtställen – färre arbetsskador
Förutom att avgiften blir lägre för hushållen, blir hämtställena färre för chaufförerna. Barje bil tömmer dagligen uppemot 500 tunnor. Det blir också färre kliv in ohc ut ur bilarna. Förutom utslitna axelleder är det varnligt att chaufförer får skador på knän och vrister eftesom det är lätt att trampa snett när vägarna är för smala.
Farligt att backa
Ibland är det oundvikligt att behöva backa bilarna in till hämtställena, men att backa är ett farligt arbetsmoment och inte godkänt som arbetssätt, utan ska enligt Arbetsmiljöverket bara användas vid vändning för att minska risk för olyckor.

Kommunalråd Bo Pettersson (S) i Stenungsund ska träda tillbaka
Stenungsundpolitikern och tillika kommunalrådet Bo Pettersson (S) kommer att lämna kommunalrådsposten inom inom 14 månader eller senast i januari 2021. Det här beskedet har Pettersson givit partiet som nu får börja leta efter efterträdare uppger lokaltidningen på måndagen.
Han fyller 65 år i januari 2021 och därmed har han bestämt sig för att lämna kommunalrådsposten innan dess. Han kommer däremot att fortsätta i kommunfullmäktige mandatperioden ut och fortsätta med politiken men posten som kommunalråd får någon annan ta över.
 

Två fall av misshandel i Stenungsund
Klockan 23:47 på lördagskvällen kallas polis till Hallerna i Stenungsund där en kvinna ska ha misshandlats av en närstående. När polis ankommer vill inte kvinnan medverka. Polisen skriver ändå en anmälan om misstänkt misshandel. Ingen gripen
 
Klockan 23:53 på lördagskvällen inkommer åter ett larm om en misshandel, denna gång i Kyrkenorum .
Där skall ett 20-tal personer bråka vid en anordnat en fest.. När polispatrull anländer har bråket lugnat ned sig. Man får reda på att det är framför allt en kille i 18-årsåldern och en kille i 20-årsåldern som bråkat mest. Bägge anmäler varandra för misshandel. Både föräldrar och släktingar anländer till festen. 18-åringen körs hem av en släkting, medans 20-åringen får åka ambulans till Kungälvs sjukhus då han hade ett jack i huvudet

Pojke i Stenungsund stäms i tingsrätten för ombyggd A-traktor
En ung grabb född 2003 står stämd inför Uddevalla tingsrätt för grov olovlig körning. Pojken har kört en till personbil ombyggd traktor utan att ha rätt till det. Det hände den 12 juni 2019 då han stoppades av polis vid Södra Anrås, Jörlanda i Stenungsunds kommun.
I polisförhör med den tilltalade pojken erkänner han brott.

Kvinna åtalas för grovt bedrägeri/ urkundsförfalskning på Tjörn
En kvinna född 1980 står åtalad vid Uddevalla tingsrätt för grovt bedrägeri/ urkundsförfalskning.
Kvinnan har tillsammans och i samförstånd med en okänd gärningsperson i falskt namn svarat på en annons på Blocket, lämnat falska referenser och uppgifter och därefter skrivit på ett hyreskontrakt i falskt namn om att hyra en bostadsfastighet av en annan kvinna.
Den åtalade kvinnan skapade på det sättet en falsk handling och lurade kvinna med att hyra ut sin bostadsfastighet till den åtalade och har därefter nyttjat fastigheten under brottsperioden utan att betala hyra på sammanlagt 54 000 kronor. Gärningen innebar vinning för fär den åtalade kvinnan och skada för den uthyrande kvinnan. Det hände mellan den 1 januari 2016 och den 17 oktober 2016 i  Skärhamn, Tjörns kommun.
Brottet bör bedömas som grovt eftersom den åtalade kvinnan skapade en falsk handling och då gärningen var planerad och begicks under lång tid.
Den åtalade kvinnan har vid sju tillfällen under perioden den 18 april 2016 till den 30 november 2016 lämnat in ansökningar om försörjningsstöd hos Tjörns kommun och fått utbetalningar
Kvinnan har vid samtliga dessa tillfällen ansökt om bistånd för att betala hyreskostnader om mellan 6 500 och 6 700 kronor per månad. För att styrka att hon haft hyreskostnader har hon lämnat in ett förfalskat hyreskontrakt och en falsk kvittens på betald hyra avseende maj 2016. Åtgärden innebar fara i bevishänseende. Tjörns kommun har med grund i de uppgifter den åtalade kvinnan lämnat och gjort utbetalningar till henne om totalt 42 950 kronor. Det har således funnits fara för att en ekonomisk förmån förmån felaktigt betalats ut.
Kvinnan förnekar brott i polisförhör

Man åtalas för brott mot vapenlagen och narkotikabrott på Tjörn
En man född 1983 står åtalad vid Uddevalla tingsrätt för brott mot vapenlagen och ringa narkotikabrott på Tjörn.
Mannen har olovligen innehaft 0,77 gram amfetamin, som är narkotika. Det hände den 1 juli 2019 i Henån på Orust kommun. Mannen skall även innehaft 10 skarpa patroner utan att ha rätt till det. Mannen erkänner brotten.
Målet kan avgöras utan huvudförhandling. Åklagarens påföljdsförslag: 90 dagsböter à 220 kronor. Summa: 19 800 kronor

Nya förslag till avfallsföreskrifter i Stenungsund och på Tjörn
Kommunens avfallsföreskrifter är ett slags avtal mellan kommun och invånare vad gäller avfallshantering. Kommunen ansvarar för avfallshanteringen och är skyldig att ha föreskrifter för hur hushållsavfallet ska hanteras.
På uppdrag av kommunstyrelsen har ett förslag till nya föreskrifter tagits fram och finns tillgängligt för granskning 1 november - 20 december 2019.
Utställning och samråd av förslag till nya lokala avfallsföreskrifter 2020
Kungörelse Utställning och samråd
Ett förslag till nya lokala avfallsföreskrifter 2020 för Stenungsund kommun har tagits fram. Kommunstyrelsen har beslutat att förslaget ska ställas ut samt samrådas.
Se hela förslaget här >>>

Farliga järnvägskorsningar byggs om, bland annat i Stenungsund
Den olycksdrabbade järnvägsövergången vid Östra Berg utanför Stenungsund är en av de särskilt osäkra korsningar som Trafikverket nu vill åtgärda med en bom.
Trafikverket lämnade på torsdagen över en rapport till regeringen där de presenterar omkring 180 järnvägsövergångar de anser är särskilt osäkra och hur de ska bli mer säkra i bland annart Partille, Götebor, Kungälv med flera. 

Man åtalas för grov stöld på Tjörn
En utländsk man står åtalad vid Uddevalla tingsrätt för grov stöld.
Mannen har ensam eller tillsammans och i samförstånd med annan, med ett brytverktyg olovligen brutit sig in i kvinnas bostad genom att krossa två fönsterrutor och därefter olovligen tagit alkohol och ett par örhängen till ett ungefärligt värde av 9 400 kronor som tillhörde kvinnan eller annan i familjen. Det hände någon gång mellan den 31 december 2016 och den 1 januari 2017 på i Häggvall, Höviksnäs i Tjörns kommun.
Brottet bör bedömas som grovt eftersom det skett genom inbrott i bostad. I polisförhör med den tilltalade (tolkbehov arabiska) förnekat brott.
Anhållen i frånvaro 2019-10-09, Gripen 2019-10-09, Häktad 2019-10-11

Bilist voltade i trafikolycka på Orust
På länsväg 752 i Morlanda har en bilist kört av vägen och voltat klockan  06:35 på onsdagsmorgonen.
Föraren en man i 20-årsåldern har tagit sig ur bilen och det är oklart om det är några personskador. Enligt uppgifter från platsen är det väldigt halt på vägen. Räddningstjänst och ambulans på plats. Inga personskador.
En timme senare larmades räddningstjänsten till Tjörn, i där en singelolycka inträffade i Kållekärr.
Föraren fick föras till sjukhus med ambulans, men ska enligt polisen inte ha några allvarliga skador.

Man från Tjörn fortsatt häktad för sexbrott i flera kommuner
I mitten av augusti häktades en man i 35-årsåldern från Tjörn misstänks för ett antal sexbrott mot unga flickor skriver lokaltidningen i Stenungsund.

Misstankarna mot mannen är försök till köp av sexuell handling, försök till våldtäkt, försök till människorov, sexuellt ofredande, sexuellt övergrepp mot barn och grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, ska ha skett i Lilla Edets kommun, Uddevalla kommun och ytterligare två kommuner i Sverige

Bland annat ska han ha försökt köpa sex av två flickor i 15-årsåldern i Lilla Edet. Mannen är även misstänkt för att ha försökt våldta en av flickorna. Händelsen ska ha skett i början av juli i år.
Polisen fick ett signalement på mannen och även hans fordon, den vita Volvon.

Misstankarna mot mannen stärktes då han ska ha begått försök till människorov mot en flicka i 10-årsåldern i Uddevalla.
Den händelsen ska ha skett i Uddevalla 24 juli.  Men hon kom undan.
Den  9 augusti kunde mannen gripas och anhölls den 13 augusti.

Mannen har suttit häktad sedan 14 augusti och i förra veckan begärde åklagaren förlängd åtalstid i två veckor. Men tingsrätten medgav bara en vecka, till och med 31 oktober.
Enligt åklagaren medger mannen en del av de faktiska omständigheterna kring brotten han anklagas för men förnekar försök till människorov.

Man står åtalad för ringa narkotikabrott och rattfylleri i Stenungsund.
En man i 20-årsåldern står åtalad i Uddevalla tingsrätt för ringa narkotikabrott och rattfylleri.
Mannen skall ha olovligen använt hasch eller annat cannabispreparat, som är narkotika. Det hände den 5 juni 2019 eller dagarna dessförinnan i Stenungsunds kommun
Han skall också ha kört personbil efter att ha använt hasch eller annat cannabispreparat, som är narkotika, i sådan mängd att det under eller efter färden har funnits narkotika kvar i hans blodvid samma toillfälle på Älvhemsvägen, Stenungsund.
Mannen erkänner avseende punkt 1.1 och medger omständigheterna men förnekar brott avseende punkt 1.2).
Åklagarens påföljdsförslag: 40 dagsböter à 160 kronor. Summa: 6 400 kronor.

Räddningstjänstens krav: Bygg bort självmordsmöjligheten på broarna till Tjörn
Under året har räddningstjänsten på Tjörn upplevt ovanligt många självmord och självmordsförsök. Nu vill de att Trafikverket bygger hoppskydd.
– Finns det ett hinder, då avvaktar man kanske och då hinner man kanske fångas upp av samhället, säger Carl-Ian Bissmark vid räddningstjänsten till
                                           SVT.

Hittills i år har räddningstjänsten hanterat sju larm om självmord eller självmordsförsök från de tre broarna som förbinder Tjörn med fastlandet. I juli månad kom ett larm i veckan. När larmen kommer in handlar det om personer som står på räcket – eller redan har hoppat.
Det här är långt fler händelser än vad man upplevt de senaste åren.
– Vi går ju normalt från två till tre larm på ett år till sex på ett halvår, och nu i oktober ett sjunde. Då måste vi reagera, säger säger Carl-Ian Bissmark, förbundsstabschef Södra Bohusläns räddningstjänstförbund.

206 självmord i Västra Götaland
I Västra Götaland begick 206 personer självmord 2018. 2008 var samma siffra 199. Över tid visar statistiken för självmord en långsamt nedåtgående trend. I Västra Götalands län har siffran de senaste 10 åren varit 174 som lägst och 223 som högst, samtidigt som befolkningen stadigt ökar.
I Sverige tog cirka 1270 personer sina liv förra året. Trafikverket arbetar just nu tillsammans med Rättsmedicinalverket för att få en tydligare bild av hur många som begår självmord genom att hoppa från broar. Preliminära siffror pekar på att det är färre än 40 personer per år.

Vad den lokala ökningen vid tjörnbroarna beror på finns inget säkert svar. Södra Bohusläns räddningstjänstförbund har i en skrivelse till Trafikverket föreslagit att hoppskydd, eller någon typ av vertikalt hinder, ska installeras på de tre broarna – Källösundsbron, Almöbron och Tjörnbron. En motion med samma syfte från Socialdemokraterna antogs även av Tjörns kommunfullmäktige vid deras senaste sammanträde.
– Finns det ett hinder, då avvaktar man kanske och då hinner man kanske fångas upp av samhället, säger Carl-Ian Bissmark.

Trafikverket har fått signaler från fler håll om att hoppskydd efterfrågas på Tjörnbroarna och man ska nu utreda hur ett sådant skulle kunna utformas. Det första steget blir att genomföra en vindanalys, där en modell av Tjörnbron byggs upp i en vindtunnel. En sådan analys kan ta uppemot två år då det handlar om avancerade beräkningar för att se hur bron påverkas av det extra vindfång som hoppskyddet skapar. Först när har de resultaten, kan man gå vidare med arbetet.
– Vi gör verkligen allt vad vi kan i de här frågorna, men det är komplicerat att bygga den här typen av skydd på häng- och snedkabelbroar, säger Adriano Maglica nationell samordnare för stora broar vid Trafikverket.

Ombyggnation av piren i Henån
Under hösten 2019 kommer Orust kommun att påbörja ombyggnation av piren i Henåns hamn.
Den befintliga piren kommer att rivas och en ny pålad träkonstruktion kommer att anläggas.
Arbetena kommer att utföras av Svensk Sjöentreprenad och påbörjas den 4 november 2019.
Framkomlighet Under entreprenadtiden kommer det inte att vara möjligt att nå piren. Även en stor del av parkeringsytan i hamnen kommer att stängas av och användas för etablering och materialupplag.
Arbetstider
För att arbetena ska hinna färdigställas till båtsäsongen 2020 kommer entreprenören vissa vardagar arbeta under kvällarna och även vissa helger vid behov. Markarbetena kan under arbetstid medföra störningar i forma av buller.

Ny teknik för storskalig plaståtervinning - med hjälp av Stenungsundsfabriker i ett förslag
På Chalmers tekniska högskola i Göteborg har forskare kommit på ny teknik för återvinning av plast till minst lika bra plast.
Forskarna har visat att det går att använda vilket plast som helst för att bryta ner till molekylnivå, för att sen göra plast igen utan att tillföra nya fossila råvaror.
Idag återvinns bara åtta procent av plastavfallet i Sverige som totalt uppgår till 1,7 miljoner ton plast. Det mesta eldas upp.
Den nya tekniken möjliggör storskalig plaståtervinning och plastfabrikerna i Stenungsund kan bli returraffinaderier genom att ställa om tekniken.
– Det skulle kosta mellan 25-35 miljarder kronor, säger Henrik Thunman, professor i energiteknik på Chalmers.
– Statligt stöd för en omställning är avgörande, det säger Elin Hermansson som är projekledare Hållbar Kemi ett samarbete mellan de fem kemindustrierna i Stenungsund.

Trafikplycka i Stora Höga - Stenungsund
Lv 574 avstängd mellan Stora Höga och infarten till Anråsvägen - Getskär.
SOS fick larmet klockan 19:41 på söndagskvällen
Olyckan har ägt rum strax efter bron över Anråsån i rikning mot Jörlanda.
Förutom ambulans, räddningstjänst och ambulans finns även ambulanshelikopter på platsen
Enligt polisen skall en man 40-årsåldern sprunget ut i vägbanan och och blivit träffad av bilens sida.
Ambulanshelikopter har lyft. Enligt uppgifter skall mannen vara allvarligt skadad. 
Lv 574 är åter öppnad för trafik klockan vid 20.45
Polisen utreder trafikolyckan nu som vårdslöshet i trafik och en förundersökning har inletts.

Misshandel på hotell i Stenungsund
Klockan 00:45 natten till söndagen larmas polis till hotell Stenungsbaden av hotellets vakter. Man har omhändertaget en man i 20-årsåldern för misshandel. När polispatrull kommer till platsen är den misshandlade personen också kvar på platsen. Även denna person skall vara i 20-årsåldern. Polisen upprättar en anmälan och motanmälan gällande misshandel. Ingen gripen

Misshandel på MC-Donalds i Stenungsund
Klockan 02:02 larmas polis till MC-Donalds vid Stenunge Allé angående en pågående misshandel. Det skall vara mycket folk på platsen. När polis kommer til platsen är det lugnt och ingen misshandel pågår. En anmälan om misshandel upprättas, ingen gripen. I övrigt inga uppgifter från polisen.
 

Misstänkt rattfylleri och grov olovlig körning på Orust
Efter ett kort förföljande kan en polispatrull stoppa en personbil för kontroll på Åvägen klockan 10:44,  på söndagen.
Föraren som är en man i 75-årsåldern blåser positivt i sållningsinstrument och tas med för provtagning. Anmälan skrivs om bland annat misstänkt rattfylleri, grov olovlig körning samt ej stannat på polismans tecken.  

Arvingarna ger sig ut på ny turné
Partillegänget Arvingarna kan se tillbaka på 30 år i musikens tjänst. Något som bandet firar under hösten med 22 spelningar i Göteborg.
Och nu meddelar bandet att 30-årsfirandet kommer att fortsätta även nästa år - med en turné. "Arvingarna 30 år – I takt med tiden" når 20 konserthus och arenor runtom i Sverige, med start den 7 februari i Norrköping.
 

Misstänkt misshandel i Stenungsund
Klockan 02:29 natten till lördagen får polis ett samtal från Stenungsbron på lv 160. Personen uppger att en man blivit misshandlad. Polisen får kontakt med den misshandlade mannen via telefon som uppger att han är på väg från Stenungsbaden. Mannen kan inte redogöra vad som hänt för polisen då han är väldigt berusad. Polisen får reda på att mannens bror är på plats och tar hand om honom och att han inte behöver ambulans, Mannen uppmanas av polisen att kontakta dem och redogöra bättre för händelsen när han nyktrat till

Kvinna dömd ofredade sina grannar med sexleksaker på Tjörn
Idag dömdes en kvinna i 40-årsåldern till villkorlig dom och dagsböter för sju tillfällen av olovlig identitetsanvändning, fyra tillfällen av ofredande och ett fall av oredligt förfarande. Kvinnan bor numera i Ungern.

Kvinnan dömdes av Uddevalla tingsrätt till villkorlig dom och dagsböter på 4 000 kronor. Hon ska även betala skadestånd till sex av målsägandena på 41 000 kronor.

Enligt åtalet hade kvinnan ofredadat sina grannar genom att skicka meddelande om männen varit otrogna och lägga upp profiler på dejtingsajter. Kvinnan ska även ha skrivit på Facebook nedsättande om muslimer

Ofredandena var riktade mot hennes grannar och ska ha skett mellan juli och november 2017. Bland annat hade kvinnan skickat meddelanden till sina grannfruar i bostadsområdet på Tjörn om att deras män hade varit otrogna. Kvinnan skapade okså konton på dejtingsajter och beställde sexleksaker i grannarnas namn.
Kvinnan har erkänt ofredandena och den olovliga identitetsanvändningen. .
I förhören erkänner hon att hon skickat brev, sms och e-post till sina grannar. Hon säger att det var för att hämnas och för att hon upplevde att grannarna varit otrevliga.

Kvinnan döms även för hets mot folkgrupp, något hon åtalades för i juni 2018.  Kvinnan bestred ansvar för brott då hon uppger att hon inte hade för avsikt att kränka någon person eller folkgrupp. Hon ska inte heller ha förstått att det var olaglig att uttala sig på det sätt hon gjort om en grupp människor.
 

Ung man blev misshandlad av okänd man på Tjörn
Mannen som är i 20-årsåldern stod och väntade på bussen vid Myggenäs korsväg på Tjörn under torsdagskvällen när två okända personer fram och började bråka och misshandla honom.
Mannen som kom fram sa sitt namn och kvinnan började skrika om att han som väntade på bussen skulle sluta anklaga mannen som hon var i sällskap med
Anmälan kom in via polisens polisens PKC skriftligt och polisen var därmed aldrig på platsen med en patrull.
Det finns ingen signalement på mannen och kvinnan. Och det finns inga vittnen till händelsen men en förundersökning om misshandeln är inledd.

Komikern Thomas Petersson kommer till Evert Taube-pris och 
föreningsveckan på Orust

Maria Lundqvist kommer tyvärr inte medverka på Föreningsveckan den 7 november. Istället har vi det stora nöjet att presentera Thomas Petersson, en av Sveriges mest populära komiker. Kvällen inleds med att Orusts stora Evert Taube-pris delas ut till årets pristagare Niklas Strömstedt.
Thomas har på senare tid medverkat i TV-program som Bäst i test, Så ska det låta, Doobidoo, Bingolotto och många fler.
Parallellt med sina standup- och företagsframträdanden, har Thomas fyllt landets teatrar och konserthus med otaliga föreställningar.
Sommaren 2019 medverkade han i Sveriges största sommarturné Diggiloo för 9:e gången.
För dig som har köpt biljetter till kvällen gäller följande
Biljetterna som betalats och erhållits gäller fortfarande som entré för kvällen.

Önskar du återköpa din biljett och få pengarna tillbaka kan du göra detta på Henåns bibliotek.
Har du inte hunnit boka din biljett ännu finns det fortfarande biljetter kvar.
Biljettintäkterna går oavkortat till Sjöräddningen.

Tid och plats
torsdag 7 november
klockan 19:00
Henåns sporthall, Henån
Boka biljetter
Entre 50 kronor.
Du kan boka biljetter i Hneåns bibliotek eller digitalt via Boka biljetter.

Misstänkt rattfylleri i Stenungsund
På länsväg 160 i Strandnorum stoppas en bilist för kontroll av en polispatrull klockan 22.08 på torsdagskvällen. Föraren, en man i 25-årsåldern, blåser positivt i polisens sållningsinstrument och tas med för vidare provtagning på polisstationen. Han rapporteras för rattfylleri.

Nu kan stenungsundsborna söka försörjningsstöd digitalt
Stenungsunds kommun lanserar en digital tjänst där medborgare som ska söka försörjningsstöd enkelt kan göra det direkt i sin smartphone, surfplatta eller på sin dator, dygnet runt. Tjänsten vänder sig till personer som redan har kontakt med förvaltningen.
 
Tjänsten, som lanseras den 1 november, bygger på att den sökande fyller i sin ansökan digitalt via nätet. Det blir det enklare att fylla i ansökan på rätt sätt och den sökande kan sedan när som helst logga in och följa sitt ärende samt få återkoppling vid beslut och eventuella utbetalningar.
 
– Den nya digitala tjänsten innebär en ökad tillgänglighet för våra sökande, samt en ökad transparens då den som sökt kan följa sitt ärende digitalt genom hela ansökningsprocessen, säger Susanne Brånalt, chef för Stöd- och försörjningsenheten.
 
De som söker för första gången bokar först in ett personligt möte med en handläggare på Stöd- och försörjningsenheten. Om behovet av stöd sedan finns kvar kommande månad kan de ansöka via den digitala tjänsten på kommunens hemsida.
 
Enklare och mer effektivt
Den digitala tjänsten är en del av en ny och förenklad arbetsprocess för handläggning av försörjningsstöd. För de som ansöker innebär det att de inte längre kommer behöva skicka in underlag på sina utgifter när de ansöker. Det är dock viktigt att sökanden sparar alla handlingar i minst tre månader då stickprovskontroller kommer att göras.
 
– För våra handläggare möjliggör det här förändrade arbetssättet att fokus flyttas från hantering och administration av försörjningsstödet till att vara mer tillgängliga för dem vi är till för. Vi kan ge dem mer kvalitativt stöd i arbetet mot egen försörjning, fortsätter Susanne Brånalt.
 
Stöd vid ansökan
För de som behöver stöd att ansöka digitalt kommer datorer finnas tillgängliga i kommunens Medborgarservice där sökande också kan få guidning genom den digitala ansökan. Det går också bra att prata med sin handläggare på Stöd- och försörjningsenheten.

Den psykiska ohälsan ska minska bland unga på Tjörn
Under hösten pågår en kartläggning av den psykiska ohälsan hos åttondeklassare i Tjörns kommun.
Enkätundersökningen som redan startat genomförs på ungefär tvåhundra åttondeklassare, och syftet är främst att förebygga depression. Undersökningen är en del i projektet Tanke och hälsa. De elever som mår dåligt får sedan gå en utbildning. Och de som mår akut dåligt får stödinsatser direkt.
Det här sättet att arbeta bygger på en isländsk modell som nu för första gången prövas i Sverige. På Island har man sett en tydlig minskning av insjuknandet i depression hos unga som deltog i projektet.
– 80 procent riskreduktion under första året att insjunkna i depression. Vi hoppas få samma resultat här, säger Torbjörn Erneholm, skolläkare på Närhälsan.

Miljonstöd till ökad energieffektivisering i Stenungsund
Stenungsunds kommun har beviljats 1,4 miljoner kronor i projektstöd från Energimyndigheten. Stödet kommer att underlätta arbetet med att nå de nationella målen för minskad energi- och klimatpåverkan.
Stödet kommer från Energimyndigheten och programmet för lokal och regional kapacitetsutveckling för energi och klimat. Målet med programmet är att hjälpa offentliga aktörer att uppnå de nationella målen för minskad energi- och klimatpåverkan.
 
– Det känns såklart oerhört bra att vi har beviljats det här projektstödet. Vi kommer att använda pengarna till att driva ett projekt med inriktning på hur energieffektivisering kan ske med hjälp av ökad kunskap om det lokala mikroklimatet, säger Tomas Amlöv, projektledare från Stenungsunds kommun.
 
Kartläggning av mikroklimatet
En kartläggning av mikroklimatet i kommunen kommer nu påbörjas genom en kombination av mätningar och simuleringar. Kartläggningen kommer att utgå från Stenungsunds översiktsplan men exakta områden som ska mätas och när, kommer att beslutas under projektets gång. Mätningarna ska utgöra ett stöd för hur byggande och drift av fastigheter kan anpassas utifrån ett lokalt klimat, nu och i framtiden.
 
Framstående forskare är engagerade i arbetet
Kartläggningen sker under handledning av Dr Emanuele Naboni vid Arkitekturhögskolan i Köpenhamn som forskar om hållbar stadsplanering och städers klimatanpassningsbehov. Projektet har även hjälp av den oberoende italienska forskaren och utvecklaren Antonello Di Nunzio som är ledande inom mikroklimatssimulering. Båda kommer besöka Stenungsund helgen den 1-4 november, för att påbörja arbetet tillsammans med kommunens projektledare.

Ringa stöld på Willys i Stenungsund blev en dyr affär
En man född 1964 står åtalad för inga stöld då manne olovligen tagit matvaror och lim för 162 kronor som tillhörde Willy:s Ab den 10 juni 2019 på Willys, Strandvägen 35, i Stenungsund.
Willy:s Ab yrkar skadestånd med 28 kronor.
Åklagarens påföljdsförslag: är 30 dagsböter à 50 kronor. Summa: 1 500 kronor.
Man kan säga att stölden mannen gjorde blev en riktigt dyr affär för mannen

Man åtalas för grovt rattfylleri på Tjörn
En man född 1995bstår åtalad vid Uddevalla tingsrätt för grovt rattfylleri. Mannen skall ha kört personbil efter att ha intagit alkohol i sådan mängd att alkoholkoncentrationen i hans utandningsluft under eller efter färden uppgick till 0,74 milligram per liter vid en poliskontroll den 5 oktober 2019 vid
Myggenäs korsväg, Tjörns kommun.
Brottet bör bedömas som grovt eftersom alkoholkoncentrationen uppgick till minst 0,50 mg/l i utandningsluften.
Mannen erkänner brott

Narkotikabrott i Stenungsund
Klockan 02:41 natten till onsdagen stoppar en polispatrull en man i 30-årsåldern för kontroll  på Kristinedalsvägen. Mannen visar tecken på att vara narkotikapåverkad och patrullen beslutar sig att ta med sig mannen för provtagning. En anmälan om misstänkt narkotikabrott för eget bruk är upprättad
 

Man står åtalad för sexuellt ofredande och hot mot tjänsteman på Tjörn
En man född 1962 står åtalad vid Uddevalla tingsrätt för sexuellt ofredande och hot mot tjänsteman.
Mannen skall ha har ofredat en kvinna på ett sätt som kunde
förväntas kränka kvinnans sexuella integritet, genom att ha uttalat "jag vill knulla dig" och "jag vill ta dig upp och ner" varpå han rört sig mot henne och försökt att pussa och slicka på henne. Det hände den 19 september 2018 i Skärhamn i Tjörns kommun.
Mannen skall även ha angripit en kvinlig väktaren med hot om våld när hon den 19 september 2018 i sin tjänsteutövning fullgjort ett uppdrag som väktare på Tubbegatan, Skärhamn, Hotet har bestått i att mannen upprepade gånger bankat på fönstret till det rum där kvinnan som enda person, befann sig och skrikit "jag ska ta dig". Mannen förnekar brott

Tre gripna på E6 i Stenungsund efter stöld
På E6 vid Stenungsund stoppas tre män i en bil misstänkta för stöld klockan 08:30 på tisdagsmorgonen.
De misstänks ha stulit fälgar och batterier från en bilfirma i Uddevalla. Personal följde efter bilen och larmade polisen och i höjd med Munkeröd kunde den stoppas. I bilen färdades tre män som alla greps och togs med till polisstationen i Uddevalla för fortsatt utredning.

Arbetsplatsolycka på Orust
En man har ramlat från en ställning, Mollösund vid 17-tiden på måndagen.
Polis och ambulans skickas till Mollösund efter larm via SOS om en arbetsplatsolycka. Enligt larmet ska en man ha ramlat ner från en ställning, ca fyra meter.
Mannen ska ha fått en skada i huvudet, och förs vaken och talbar med ambulans till sjukhus. Polis upprättar en anmälan gällande misstänkt arbetsolycka.

Glasskulptur stulen vid utställning i Stenungsund
Årets utställning i Vattenfalls bergrum Seaside med Kjell Engmans glaskonst och konstnären Linda Ljungblads akvarellmålningar har lockat besökare från hela landet under den månad utställningen ägt rum.
Men på söndagen vid 14-tiden fick den en fick en tråkig avslutning.
Under söndagens sista utställningsdag stals ett glasobjekt designat av Engman och skänkt av Kosta Boda.
Glasobjektet skulle auktioneras ut till högstbjudande och skulle gå till välgörande ändamål "Jontefonden" en stiftelse som arbetar för att skapa glädje hos barn och ungdomar som väntar på eller har genomfört en transplantation.
Arrangören vill nu ha allmänhetens hjälp att hitta tjuven, någon kanske har gjort iakttagelser som kan hjälpa till och hitta tjuven
Glasverket är värderat till 10 000 kronor

PHromotion AB skriver så här:
Så lågt som det bara går tycker vi, att stjäla från behövande barn och deras familjer...

Stenungsund får två nya återvinningsstationer
I slutet av oktober får Stenungsund två nya återvinningsstationer. Stationerna är resultatet av ett gott samarbete i projektet Plaståtervinning i Stenungsund där Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI), Stenungsunds kommun samt plastindustrierna är delaktiga.
Stationerna kommer att ställas ut den 24 oktober på Pressarevägen vid Hallerna skola samt den 25 oktoober på Hantverkaregatan i Ekbacken. Placeringen av de nya stationerna kommer att göra det lättare för boende att återvinna sina förpackningar och tidningar.
– De två stationerna är ett av resultaten från projektet och vi hoppas att invånarna tar dem till sig och ökar på återvinningen. Stenungsund vill bli en av de bästa kommunerna på att återvinna sina plastförpackningar, säger Magnus Örnborg, regionchef på Förpacknings – och Tidningsinsamlingen, FTI.
Projektet har som syfte att bland annat öka återvinningen av plast genom bättre tillgänglighet, men även att öka kunskapen om plaståtervinning.
Återvinningsstationer är till för närboende hushåll och ger dem möjlighet att lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning, vilket väsentligt bidrar till att vi aktivt sparar på jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar och produkter.
På FTI:s hemsida hittar återvinnare enkelt en återvinningsstation som ligger närmast från där man befinner sig. Där ser man också när en station töms och städas, www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation.
Företag och andra verksamheter hittar var de gratis lämnar sina verksamhetsförpackningar på FTI:s hemsida, www.ftiab.se/mottagningspunkt.
För grovsopor hänvisar FTI till fastighetsägarens miljö- eller grovsoprum eller till information på kommunens hemsida. FTI arbetar för att återvinningsstationer ska vara trygga platser att gå till, till förmån för invånare i de områden de är placerade.

Man med vapen har setts i Jörlanda
Klockan 17:30 på lördagseftermiddagen får polisen in ett samtal från en person som sett två män bråka med varandra i Jörlanda centrum. Vittnet tycker sig se att den ena mannen har ett pistolliknande vapen i handen och hotar den andra mannen. Fyra polispatruller och en ambulans sändes till platsen. Även en polishelikopter anslöt vid 18-tiden i sökandet efter personerna.
UPPDATERING
Polisen har nu hittat och kontrollerat de två männen i närområdet, men ingen ville medverka i utredningen. Polisen fann dock ett luftvapen på en av männen, säger polisens vakthavande befäl Göran Carlbom
Oklar brottsrubricering i skrivande stund

Narkotikabrott och brott mot knivlagen i Stenungsund
Klockan 00:26 natten till lördagen stoppar en polispatrull tre män, två födda 92 och en man född 85 på Hasselbackevägen i Stenungsund för kontroll.
Mannen som som är född 1985 kontrolleras och polispatrullen hittar både narkotika och en kniv på mannen. Han tas med för provtagning och tillnyktring i Uddevalla. Kniven tas i beslag. En anmälan om brott mot knivlagen och narkotikainnehav upprättas

Vattnet i kök och duschar avstängt i Tjörns ishall
Då legionellabakterier hittats vid provtagning av vattnet i Tjörns ishall, är vattnet i duschar och kök avstängt tillsvidare. Orsaken är troligen en trasig varmvattenberedare. Hantverkare kommer till anläggningen idag (fredag) för att åtgärda problemet så snabbt som möjligt.
Beslutet om avstängning av vattnet har tagits i samråd med miljöavdelningen i Tjörns kommun.

Husägare på Tjörn fick dörren igenlimmad 
En man som skulle titta till sin sommarstuga i Rönnäng på Tjörn på torsdagseftermiddagen upptäckte han att någon nyligen sprutat in trälim mellan dörren och dörrkarmen eftersom limmet inte hade hunnet torka helt.
Händelsen är anmäld som skadegörelse. Polisens teori är att det  kan röra sig om en stöldförberedelse. Det finns ingen misstänkt för skadegörelsen.

Två unga pojkar står åtalade för stöld på Shell i Stenungsund
Två unga pojkar i 15-årsåldern står åtalade för för stöld på Shell på Yttre ringleden i Stenungsund.
Det var på tisdagseftermiddagen för ett par veckor sedan som två unga killar försedda med mc-hjälmar gick in på Shellmacken vid Yttre ringleden. Där ska de ha stulit cigaretter och annat ur en hylla.
Enligt åtalet har pojkarna har tillsammans och i samförstånd olovligen tagit tobak till ett värde om 2132 kr som tillhörde Shell. Det hände den 24 september 2019 på Shell, Yttre ringleden  i Stenungsund,

Orustpar skickade hundratals klagomål – var nära att mista bostaden
Det äldre paret trakasserar både grannar och personal med en aldrig sinande ström av klagomål. Det hävdar Orustbostäder, som vill säga upp mannen och kvinnan. Men hyresnämnden säger nej. Däremot blir paret av med sin garageplats skriver Hem & Hyrta.

Paret bor i en hyresrätt på Orust. De har under åtminstone fem års tid skickat mer än hundra olika klagomål gällande flera av sina grannar till hyresvärden, Stiftelsen Orustbostäder.
Dessutom har en stor mängd mejl skickats till olika myndigheter och till enskilda politiker.
Breven innehåller ofta mycket nedsättande benämningar av grannarna. Speciell gentemot en familj i huset intill. Ofta bifogas fotografier, bland annat på grannfamiljens barn.
En stor del av mejlen har handlat om parets garageplats, som de anser har varit blockerad av grannarna eller av Orustbostäders personal.

Ibland är det bilar eller mopeder som paret anser har varit i vägen. I andra fall har det legat leksaker och liknande på asfalten. Paret har också hävdat att grannarna strör ut spik, skruv och ”andra eggföremål” där fordon ska framföras.
”Från vårt fönster har vi en utsikt över en kombination av ett zigenarläger och en ostädad brädgård”, skriver mannen.

Andra klagomål har handlat om att en granne matar måsar, att det står en stege lutad mot garaget eller att lamporna inte fungerar i cykelförrådet.
Mannen och kvinnan har inte upplevt att de fått önskad respons av Orustbostäders personal, och med tiden har klagomålen till nästan lika stor del kommit att handla om Orustbostäder som om grannarna.
Under början av hösten har tre olika ärenden som rör paret varit uppe i hyresnämnden i Göteborg.

Först handlade det om garaget.
Orustbostäder sade upp parets garagekontrakt i november 2018, med hänvisning till de omfattande störningarna.
Garageplatsen hade nio månaders uppsägningstid. Paret bestred uppsägningen och hävdade att den saknade laglig grund.
Eftersom mängden mejl inte minskade efter detta så skickade Orustbostäder en skriftlig varning i mars 2019, om att även hyreskontraktet för bostaden var i fara.

I juni gick så Orustbostäder ett steg längre och sade upp paret från lägenheten.
Orustbostäder hävdar att parets beteende utgör trakasserier av både grannar och personal. Omfattningen är så stor att den anses utgöra ett arbetsmiljöproblem för de anställda och orsaka stort obehag och otrivsel för grannarna.

Paret bestred uppsägningen och svarade med att lämna in ett åtgärdsföreläggande till hyresnämnden. Där krävde de att Orustbostäders personal ska göra dagliga inspektionsrundor runt fastigheten för att se till att ordningsreglerna följs.

I kravet på åtgärdsföreläggande bifogar mannen även en sammanräkning av skickade e-postmeddelanden till Orustbostäder 2015–2017:
– Duschkabinen 28 gånger.
– Felparkeringar framför vårt garage 105 gånger 3 år.
– Oredan i cykelhuset 20 gånger.
– Obegränsad växtlighet i urskogen framför vår balkong 67 gånger.
– Utfordring av måsar under och bredvid vår balkong 20 gånger.

I september kom hyresnämndens beslut i alla tre ärendena.
Parets krav på åtgärdsföreläggande får avslag.
Orustbostäder får rätt att säga upp paret från garageplatsen, men däremot inte från hyreslägenheten.
Hyresnämnden konstaterar att parets klagomål genomgående är kraftigt överdrivna och i väsentliga avseenden obefogade. Inga andra hyresgäster har haft klagomål på grannfamiljen och Orustbostäder bedömer dem som skötsamma hyresgäster.
Språket som används om grannfamiljen är sådant som grannar normalt sett inte ska behöva tolerera. Men det går inte att bevisa att de upplevt stort obehag eftersom ingen från grannfamiljen varit kallad att vittna.
När det gäller de många mejlen som paret skickat, så konstaterar nämnden att frekvensen ökade när garageplatsen sades upp. Innan dess var mängden hanterbar.
Orustbostäder har inte heller visat att de gjort några speciella åtgärder med anledning av mejlen mer än administration och viss uppföljning. Det har varken förekommit telefonkontakt eller möten med paret.
Inte heller har det gått att bevisa att paret kommit med kränkande uttalanden om Orustbostäders personal.
Sammanfattningsvis anser hyresnämnden att det inte finns fog att säga upp paret.
Ingen av parterna har valt att överklaga besluten, som nu vunnit laga kraft.

Orust bästa skolkommun i STO-området i senaste mätningen
Stenungsunds kommun ligger på 167:e plats bland landets 290 kommuner i 2019 års Bästa skolkommun med ett index på 42,491.
Lärarförbundets undersökning Bästa skolkommun bygger på en jämförelse av tio kriterier. Lärarlönen och lärarnas utbildningsnivå tillhör Stenungsunds styrkor relativt sett, medan elevernas meritvärde i åk 9 och nivån på sjukfrånvaron drar ner kommunens rankning.
Stenungsund ligger bättre till än grannkommunerna Uddevalla (187), Kungälv (250) och Lilla Edet (269), men sämre än Orust (56). I hela Västra Götalands län är Stenungsund rankad som nummer 25 av 49 kommuner. Bengtsfors placerar sig bäst i länet.

Tjörn
Tjörns kommun ligger på 119:e plats bland landets 290 kommuner i 2019 års Bästa skolkommun med ett index på 45,222.
Lärarförbundets undersökning Bästa skolkommun bygger på en jämförelse av tio kriterier. Lärarlönen och resurstilldelningen tillhör Tjörns styrkor relativt sett, medan andel barn i förskolan och nivån på sjukfrånvaron drar ner kommunens rankning.
Grannkommunen Orust placerar sig bättre än Tjörn i årets ranking på plats 56. I hela Västra Götalands län är Tjörn rankad som nummer 22 av 49 kommuner. Bengtsfors placerar sig bäst i länet.

Orust
Orusts kommun ligger på 56:e plats bland landets 290 kommuner i 2019 års Bästa skolkommun med ett index på 49,240.
Lärarförbundets undersökning Bästa skolkommun bygger på en jämförelse av tio kriterier. Orust tillhör landets bästa kommuner när det kommer till lärarnas utbildningsnivå. Även lärarlönen och resurstilldelningen tillhör kommunens relativa styrkor som skolkommun. Däremot tillhör kommunen de sämsta när det gäller andelen godkända elever.
Orust ligger bättre till än samtliga fyra grannkommuner: Lysekil (95), Tjörn (119), Stenungsund (167) och Uddevalla (187). I hela Västra Götalands län är Orust rankad som nummer elva av 49 kommuner. Bengtsfors placerar sig bäst i länet.

 Här är länk till rankningen i hela Sverige >>>.

Man och kvinna står åtalade för grov olovlig körning på Tjörn respektive Stenungsund
En man född 1961 står åtalad vid Uddevalla tingsrätt för grov olovlig körning med personbil utan att ha rätt till det. Det hände den 22 september 2019 vid Kärrslätt, Kållekärr, Tjörns kommun. Brottet bör bedömas som grovt eftersom han tidigare lagförts för olovlig körning. Mannen erkänner brott. Det yrkas att beslag tagen personbil förverkas

Kvinnan som är född 1968 står också står åtalad vid Uddevalla tingsrätt för grov olovlig körning utan att ha rätt till det. Det hände den 5 september 2019 vid Nösnäs, Stenungsund, Stenungsunds kommun.
Brottet bör bedömas som grovt eftersom hon tidigare lagförts för olovlig körning.
Det yrkas att beslag tagen personbil förverkas

Misstänkt narkotikabrott i centrala Stenungsund
Klockan 22:13 på måndagskvällen
stoppar en polispatrull en ung man i tonåren för kontroll på Stenungstorg. Den unge mannen visar tydliga tecken på att vara narkotikapåverkad och tas med för provtagning och det sociala kontaktas.
En anmälan om misstänkt narkotikabrott och eget bruk upprättas

Orusts Sparbanks kulturstipendium 2019
Orusts Sparbanks kulturstipendium 2019 går till Bildtska hembygdsmuséet. Prissumman är på 25 000 kronor.
Stipendiet tillfaller i år ett museum som vill uppmärksamma en bok om brev som skrevs av Maria Bildt von Wright.
Motivering
Genom att uppmärksamma två människors öden under en tid då det var stora förändringar i samhället och hur människor idag beröra av berättelser från förr och kan relatera sig i detta idag.

Priset är instiftat av Orusts sparbank och det är kommunstyrelsens utskott för samhällsutveckling som utser stipendiaterna. Priset delas ut på föreningsveckan, vecka 45, i Ängås aula.
Priset är instiftat av Orusts Sparbank och det är kommunstyrelsens utskott för samhällsutveckling som utser stipendiaterna.

Misstänkt rattfylleri och olovlig körning på Tjörn
En polispatrull ser en bil klockan 21:54 på lv 160 på Tjörn som tidigare har varit utlarmad efter inringare sett fordonet utanför en återvinningsstation på söndagen. Mannen som är i 60-årsåldern är sedan tidigare välkänd hos polisen och stoppas därför för kontroll. Vid en genomgång av fordonet hittas inget stöldgods, men föraren visar tecken på att vara berusad. Fordonet är också avställt vilket gör att polispatrullen tar med sig mannen för provtagning samt upprättar en anmälan om olovlig körning

Inbrott - stöld på Tjörn
En kvinna hade parkerat sin bil vid Sundsby naturområde för att ta en promenad med sin hund
När hon återkom till bilen ser hon att en ruta krossats och en dator samt väska till denna är stulen och kontaktar polisen klockan 16:43 på söndagseftermiddagen. Polisen kopplar henne vidare till polisens kontaktcenter PKC där hon gör en anmälan om inbrott och stöld

Två polska män döms till villkorlig dom efter stölder på Tjörn
Uddevalla tingsrätt har dömt två män med Polska medborgarskap till villkorlig dom efter att i slutet av september i år ha stulit två båtmotorer på Tjörn.
En polispatrull hade uppmärksammat männen och fordonet de färdades i och försökte stoppa fordonet för kontroll. Föraren valde istället att försöka smita från polispatrullen och jakten slutade i Kode där kontroll av fordonet hittades två båtmotorer till ett värde av ca 60 000 kronor som Nyheter4.com tidigare har skrivet om.
I tingsrättens dom menar man att männen inte är straffade i Sverige och väljer då att de båda ska dömas till villkorlig dom.

Fest spårade ur i Stora Höga - polisman skadad och förd till sjukhus
Polisen får tips om att en större ungdomsfest ska äga rum i Stora Höga söder om Stenungsund klockan 20:02 på fredagskvällen. Enligt de uppgifter som polisen får in så ska fest äga rum i en privatbostad vid Stora Höga och ett hundratal ungdomar förväntas deltaga.
Polisen beslutar sig för att ha tillsyn och strax före kl 23.00 är polisen på plats. När polisen går fram mot byggnaden så kastar någon ut en flaska mot polismännen och en av poliserna träffas i huvudet. 
Den skadade polismannen förs till Kungälvs sjukhus där han får sy fem stygn i huvudet.
Övrig polispersonal kvarstannar på plats och man får även fram uppgifter på vem som kastat flaskan, en pojke född -03. 
– Han kommer bli smärtsamt medveten om att han är över femton år, säger polisens presstalesperson Stefan Gustafsson. Hade han varit äldre kunde det varit aktuellt att ta med honom till stationen. Det här är ett tillräckligt allvarligt beteende för att betecknas som mer än ett busstreck, säger Stefan Gustafsson.
Anmälan om grovt våld mot tjänsteman upprättas och den misstänkte överlämnas till vårdnadshavare med anledning av sin ålder. Den skadade polismannen tas ur tjänst.   

Förare på stulen moped stoppad på Tjörn
En polispatrull skulle göra en kontroll på en moped på Industrivägen i Skärhamn klockan 16:00 på torsdagen.
Det visar sig att mopeden har anmälts stulen. Mopedföraren är en man i närmare 40-årsåldern. Ägaren till moped har kontaktas och skall hämta den. Mannen polisen stoppade misstänks nu för stöld och häleri och fick följa med polispatrullen

Eva Falk, ansvarig för Hogias externa utbildningsverksamhet, tillsammans med Barbro Lien Rönn, ansvarig för kompetensförsörjning på Hogia.
Eva Falk, ansvarig för Hogias externa utbildningsverksamhet, tillsammans med Barbro Lien Rönn, ansvarig för kompetensförsörjning på Hogia.

Hogia i Stenungsund belönas för bästa samverkan med skolan
It-företaget Hogia har fått årets pris för bästa samverkan med skola, Utmärkelsen, som varje år delas ut av Göteborgsregionen. Hogia belönas för sitt breda samverkansarbete som omfattar hela utbildningskedjan, från grundskolan upp till vuxenutbildning. I år startade företaget en programmeringsutbildning för Stenungsunds kommuns matematiklärare på högstadiet.

- På Hogia har vi länge arbetat för att synliggöra den digitala sektorn och dess möjligheter för barn och ungdomar. Nu delar vi med oss av våra specialistkunskaper till lärarna så att de känner sig trygga i att undervisa och inspirera eleverna att lära sig mer om programmering, säger Barbro Lien Rönn, HR-specialist med ansvar för kompetensutveckling på Hogia.

Utmärkelsen är Göteborgsregionens pris som ska uppmärksamma och premiera skolor, företag och yrkeslärare som arbetar långsiktigt, strategiskt och kvalitativt med samverkan mellan skola och arbetsliv. 2019 års pris delades ut under Future Skills på Svenska Mässan i Göteborg av Helene Odenjung, Ordförande i Utbildningsgruppen i Göteborgsregionen.

Nya pendelparkeringar i Alingsås, Stenungsund och på Tjörn
Västtrafik fortsätter att bygga pendelparkeringar inom ramen för Västsvenska paketet. Över 160 nya parkeringsplatser i Tjörns, Stenungsunds och Alingsås kommun ska underlätta för människor att kombinera bil och cykel med kollektivtrafiken.

I Kållekärr på Tjörn inleddes bygget av en ny pendelparkering den 8 oktober och när den är klar kommer den att ha plats för 55 bilar.

I Stenungsunds kommun ska en parkering med plats för 47 bilar byggas i Nösnäs, nära hållplatsen med samma namn. Vid stationen i Stora Höga finns redan en pendelparkering men nu byggs ytterligare en på motsatt sida tågspåret som ska ha plats för 43 bilar.

I Sollebrunn i Alingsås kommun ska en pendelparkering med plats för 21 bilar byggas vid busstationen.

Samtliga nya parkeringar väntas stå klara innan årets slut.

Samverkan med andra aktörer
Västtrafik har som mål att fördubbla antalet resor till 2025 och därmed öka det hållbara resandet. Utbyggnaderna av pendelparkeringar sker i samverkan med flera andra aktörer och är en viktig del för att uppnå målet.
– Med fler parkeringsplatser längs stora pendelstråk minskar vi de hinder som kan finnas för människor att välja kollektivtrafiken. Pendelparkeringarna vi bygger gör det lättare att kombinera bilen och cykeln med buss eller tåg, säger Martin Giöbel, avdelningschef för strategisk planering på Västtrafik.
Utbyggnaden av pendelparkeringarna sker inom Västsvenska paketet, där Västtrafik har i uppdrag att tillsammans med kommunerna bygga fler parkeringsplatser för bilar och cyklar längs de större kollektivtrafikstråken.
Alla pendelparkeringar kan sökas av resenärer via Västtrafiks hemsida.

Familj krockade med älg på Orust
Klockan 20:31 på onsdagskvällen krockade en bilist med en älg i Musseröd, söder om Henån
När polis och räddningspersonal kom till olycksplatsen visade det sig att älgen krossat framrutan. I bilen fanns två vuxna och ett barn. samtliga hade klarat sig från skador men var täckta med glassplitter. Familjen behövde inte uppsöka läkare. En jägare ringdes in och fann älgen död en bit från olycksplatsen. Bilen bärgades från platsen

Man står åtalad för grov olovlig körning och brott mot knivlagen på Orust.
En man född 1993 står åtalad vid Uddevalla tingsrätt för grov olovlig körning och brott mot knivlagen på Orust utan att ha rätt till det. Det hände den 8 augusti 2019 vid Nöteviken, Henån på Orust kommun.
Brottet bör bedömas som grovt eftersom han tidigare lagförts för olovlig körning.
Han skall även haft en kniv i ett fordon på allmän plats trots att det inte var befogat. Mannen erkänner brott

Man står åtalad för grov olovlig körning på i flera fall på Tjörn och i andra städer
En man född 1989 står åtalad vid Uddevalla tingsrätt för grov olovlig körning på Tjörn och flera andra städer. Mannen skall ha kört personbil utan att ha rätt till det den 22 april 2019 på Dalenvägen, Rönnäng i Tjörns kommun.
Brottet bör bedömas som grovt eftersom han tidigare lagförts för olovlig körning. Mannen förnekar brott.

Han har även stoppats då han har kört personbil utan att ha rätt till det den 16 juli 2019 på Myggenäs korsväg, Tjörns kommun. Brottet bör bedömas som grovt eftersom han tidigare lagförts för olovlig körning. Mannen erkänner brott .

Han stoppades även av polis efter att ha kört personbil utan att ha rätt till det den 11 september 2019 på Skåpesundsvägen, Kållekärr i Tjörns kommun.
Brottet bör bedömas som grovt eftersom han tidigare lagförts för olovlig körning.
Det yrkas att i beslag tagen personbil förverkas från mannen enligt 7 § trafikbrottslagen
Förhör med den tilltalade som erkänner brott.

Han skall även ha kört personbil utan att ha rätt till det den 17 april 2019 på Torggatan, Hova, Gullspångs kommun. Brottet bör bedömas som grovt eftersom han tidigare lagförts för olovlig körning. Det yrkas att i beslagtagen personbil förverkas från mannen vid detta tillfälle.
Mannen erkänner brott vid detta tillfälle.

Han skall vidare ha kört personbil utan att ha rätt till det den 24 april 2019 på Strömgatan i Bengtsfors kommun. Brottet bör bedömas som grovt eftersom han tidigare lagförts för olovlig körning. Det yrkas att i beslag tagen personbil förverkas från mannen även i detta fall. Mannen förnekar brott.

YTTERLIGARE ÅTAL KAN KOMMA ATT VÄCKAS

Kvinna åtalas för drograttfylleri och grov olovlig körning i Stenungsund
En kvinna född 1965 står åtalad vid Uddevalla tingsrätt för att ha kört bil drograttfylleri och grov olovlig körning
Kvinnan ska ha kört personbil efter att ha använt amfetamin samt hasch eller annat cannabispreparat att det under färden har funnits narkotika kvar i hennes blod. Det hände någon den 19 juli 2019 då hon stoppades av en polispatrull på Kvarnbergsvägen, i Stenungsunds kommun.
Hon skall även ha kört personbil utan att ha rätt till det. Brottet bör bedömas som grovt eftersom hon tidigare lagförts för olovlig körning. Kvinnan erkänner olovlig körning men förnekar i övrigt

Drograttfylleri, narkotikabrott, grov olovlig körning mm i Stenungsund
Klockan 21:22 på tisdagskvällen beslutar sig en polispatrull att stoppa en bilist på Uppegårdsvägen i centrala Stenungsund för kontroll.
Föraren, en man i 60-årsåldern visar tecken på att vara narkotikapåverkad. Vid kontroll av fordonet visar det att fordonet är avställt och får inte brukas. Man gör även en kroppsbesiktning och finner en mindre mängd narkotika på mannen. I fordonet finner poliserna även en kniv.
Mannen tas med för provtagning och en anmälan om misstänkt drograttfylleri, grov olovlig körning och narkotika för eget bruk upprättas. Fordonet togs också i beslag

Stenungsund - en av Sveriges mest inkluderade kommuner
Stenungsunds kommun hamnar på plats 5 när tidningen ”Dagens Samhälle” listar de mest inkluderade storstadskommunerna.

- Det är givetvis glädjande att vi får en så hög placering. Men vi kan inte luta oss tillbaka, mycket jobb återstår att göra. Flera parametrar är av socioekonomisk karaktär och där är det viktigt att kommunen kan erbjuda praktikplatser och även identifiera sådana i samverkan med det privata näringslivet. Det gäller att skapa förutsättningar för att få fotfäste på arbetsmarknaden, säger Agneta Petterson Bell, förste vice ordförande i kommunstyrelsen och ordförande i Välfördsutskottet.
FN har antagit 17 globala utvecklingsmål som tillsammans utgör ”Agenda 2030”. Avsikten är att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030.

Tre av de sjutton målen behandlar fattigdom, ojämlikhet samt fredliga och inkluderande samhällen. Dagens Samhälle har samlat dessa mål i kategorin ”Inkluderande samhällen” och jämfört hur väl Sveriges kommuner lever upp till de tre målen.

- Vi måste också hålla uppe takten med att ha en bra undervisning i svenska som andraspråk (SVA). Inom social hållbarhet är Stenungsund bra på förebyggande arbete,bland annat med det fina jobb som familjecentralen gör med öppen förskola, föräldrautbildning och samverkan mellan BVC, socialtjänst och mödravårdscentral. Detta lönar sig både mänskligt och samhällsekonomisk och ger ett långsiktigt hållbart samhälle, säger Agneta Pettersson Bell.
Så här gjordes rankningen
Dagens Samhälle har i denna undersökning rangordnat Sveriges kommuner utifrån tre av de globala målen. Målen är ”Minskad fattigdom”, ”Minskad ojämlikhet” och ”Fredliga och inkluderande samhällen”.

Nyckeltalen som mäter hur väl kommunerna uppnår målen har tagits fram av Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) och har bearbetats av Dagens Samhälle.

Dessa är de tolv nyckeltalen:
Invånare 0–19 år i ekonomiskt utsatta hushåll + förändring av dessa siffror
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd + historisk förändring
Inkomstspridning + förändring.
Anmälda våldsbrott per 100 000 invånare + förändring
Invånare som avstår från att gå ut ensamma
Nyanlända som lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera
Valdistrikt med lägst valdeltagande i senaste kommunalvalet
Årets resultat som andel av skatter och generella statsbidrag

Man åtalas för våldsamt motstånd och hot mot polismän vid ingripande i Jörlanda
En man född 1967 står åtalad för våldsamt motstånd och hot mot tjänsteman i Uddevalla tingsrätt.
Mannen ska ha åkt runt i en bil och skickat meddelanden om att han skulle avsluta sitt liv innan han åkte till sin sambos lägenhet i Jörlanda och låste in sig. Det hände den 11 juni 2019 i Jörlanda i Stenungsunds kommun.
Mannen ska ha vägrat släppa in polisen i lägenheten och när de bröt upp dörren för att hindra mannen från att skada sig ska han ha legat och sovit i sängen och varit mycket berusad. 
Mannen ska ha krängt med kroppen och varit motsträvig samt bankat sitt huvud i väggen och försökt skalla polismännen, för att hindra att poliserna skulle kunna gripa mannen när de skulle omhänderta, och transportera honom till polisstationen. 
Mannen skall även ha angripit med hot om våld när poliserna omhändertog och skulle transportera honom. Mannen uttalade då hot mot patrullen med bla "ni ska dö, jag ska döda dig din jävel, jag ska ha era namn, det kommer bli konsekvenser" eller liknande uttalande. Mannen förnekar brott

Man åtalas för ringa narkotikabrott, dopningsbrott, vapenbrott och stöld i Stenungsund
En man född 1984 står åtalad vid Uddevalla tingsrätt för ringa narkotikabrott, dopningsbrott, vapenbrott och stöld i Stenungsund.
Mannen står åtalad för olovligen förvärvat och därefter
innehaft i överlåtelsesyfte 1 967 st tabletter klonazepam, 711 st tabletter alprazolam, 38 st tabletter diazepam, 3 st tabletter oxykodon à 5 mg, 60.27 gram cannabisharts, som är narkotika. Det hände den 5 april 2019 i Stenungsunds kommun.
Mannen själv skall ha använt tramadol samt amfetamin, som är narkotika den 5 april.
Han stär även åtalad för olovligen innehaft en ampull innehållande 2 ml nandrolondekanoat och 6 st tabletter anastrozol, som är dopningsmedel.
Han skall även innehaft en taser och ammunition utan att ha rätt till det den 5 april.
Brottet bör bedömas som ringa enligt åklagaren.
Mannen erkänner narkotikabrott genom innehav men förnekar innehav i överlåtelsesyfte, erkänner ringa
narkotikabrott genom eget bruk, vidgår att han innehaft en taser samt ammunition men förnekar brott samt förnekar dopningsbrott.
Mannen står även åtalad för stöld i Stenungsunds kommun
Mannen skall olovligen tagit trädgårdsföremål till ett värde av ca 70 kr som tillhörde en man i Stenungsund. Det hände den 28 maj 2019 på Keplers gård i Stenungsunds kommun.
Vidare i åtalet står mannen åtalad för ringa narkotikabrott där han olovligen innehaft 1.03 gram cannabisharts den 28 juli 2019 på Hasselbackevägen i Stenungsunds kommun. Här erkänner mannen brott.

Hus brann ner till grunden i Spekeröd
Ett hus i Spekeröd i Stenungsund började brinna under natten. Trots att räddningstjänst försökte släcka branden så gick villan inte att rädda.
Larmet kom till räddningstjänsten vid 03.27 på tisdagsmorgonen. När räddningstjänsten kom fram var villan redan övertänd och inledningsvis var det också oklart om någon människa befann sig i huset. En man på platsen är ägare till huset. Mannen uppträder mycket förvirrat och är troligen chockad. Ingen ytterligare person kvar i huset. Brandorsaken är inte klarlagd. Platsen spärras av för teknisk undersökning. Då brandorsaken inte är känd upprättas anmälan om mordbrand. Inga kända personskador.    

13 miljoner dyrare än beräknat för att säkra och muddra Stenungsunds hamn
Skredsäkringen, muddringen och upprustningen av småbåtshamnen vid Stenungstorg kommer att bli en dyrbar historia för Stenungsunds kommun.
Från början var Skredsäkringen, muddringen och upprustningen av småbåtshamnen beräknad att kosta 17,2 miljoner.
Den nya kalkylen (om den håller) visar att kostnaden kommer att hamna på över 30 miljoner. Det har ju visat sig att både den nya ishallen och nya Arenan med bland annat badet rusat iväg prismässigt och inte på långa vägar hållt den budget man först beslutade om.

Redan för ett par år sedan hade tidigare hamnkaptenen Tomas Alexandersson taget fram underlag för spontning på en kajsträcka av 180 meter och fått in tre anbud, som kommunen då arbetade vidare med.
I den rapport som idag lades fram från konsultföretaget Cowi AB till kommunens allmänna utskott har man utrett marken vid hamnområdet. Utredningarna visar att man måste genomföra spontning och höja stabiliteten vid kajen.

Alltså samma förutsättning som redan tagets fram 2015. Men nu har priset rusat iväg. 
Den nya utredningen kom igång först hösten 2018. Det finns en rad ursäkter varför det draget ut på tiden. Men helt klart är det kommuninvänarna som kommer att få stå för det fördyrade kostnaderna.

Muddringen behäövs 75 meter ut i vattnet och muddringsvolymerna blir cirka 14 000 kubikmeter. I dagsläget är kajen avspärrad för fordonstrafik.
En ansökan till Länsstyrelsen om muddringsarbeten kan dock dra ut på tiden eftersom det ofta brukar ta något eller några år för muddringstillstånd. Dessutom finns problem om och var eventuella muddermassor skall tippas eftrsom inga beslut tagets.
Enligt uppgifter till Nyheter4.com hade Länsstyrelsen för tre veckor sedan, inte fått in en ansökan för muddring (Oklartom den är inlämnade efter detta)

En upphandling av en entreprenad kan ske tidigast under hösten 2019.
Spontning och muddring bara får göras vintertid, under förutsättning att kommunen fått alla sina tillstånd och beviljat den nya budgeten för upprustningen av hamnen.

Skulle inga åtgärder vidtas ökar risken för ras utefter hamnen och även för närliggande fastigheter i området.
Konsultföretaget menar att risken är att en del båtplatser kan slamma igen över tid och det innebär att hamnverksamheten begränsas. -
- Detta problem har funnits flera år och är för vissa båtägare ett problem. En del har på grund av detta fått byta platser, och en del har helt enkelt lämnat Stenungsunds hamn till andra hamnar i STO-regionen. Detta har minskad intäkter för hamnverksamheten menar tidigare Hamnkapten Tomas Alexandersson.

Om arbetat med att säkra kajen ska starta under hösten 2019 skall arbetsutskottet nu titta på innan det till slut hamnar i Kommunfullmäktige eftersom det handlar om stora tillskott av investeringsmedel.

Redan 2015 fattades beslut att göra en fördjupad utredning om hur man säkerställer framtida stabilitet av kajen och hur man kan muddra upp båthamnen. Den nya utredningen kom dock igång först hösten 2018.

Man står åtalad för misshandel på Orust
En man född 1966 står åtalad vid Uddevalla tingsrätt för misshandel då han misshandlat en annan man.
Det hände den 18 april 2019 i Henån, Orust kommun.
Mannen har genom detta orsakades smärta och rodnad.
Den åtalade mannen skall även ha sparka en annan man  på låren, utdela flertalet slag i ansiktet med öppen och knuten hand samt genom att ta ett strypgrepp på honom och därefter trycka ned honom på marken. Detta skall ha orsakades smärta i rygg, nacke och käke samt blånader. Även detta inträffade den 18 april 2019 i Henån, Orust kommun.
Den misshandlade mannen yrkar på, kränkning 15 000 kronor och sveda och värk 2 000 kronor.
Den åtalade mannen vidgår att han utdelat varsin örfil på man 1 och man 2 men förnekar brott.

Bilist krockade med älg på Orust - Två till sjukhus
Polis och räddningstjänsten larmas till en viltolycka klockan 05:43 på tisdagsmorgonen på Orust efter att en bil kört på älg, väg 178, Tegneby.
Två män i 30- respektive 35-årsåldern ska ha färdats i bilen och en av dem avfördes med ansiktsskador och den andre avfördes för kontroll med ambulans till sjukhus. Bilen bärgas, och jägare skickas till platsen för att ta hand om älgen.
Klockan 06. 48 Polis är klar på platsen.

Nu stänger Arbetsförmedlingen i Stenungsund och 22 andra lokalkontor i regionen
Under måndagen stängde arbetsförmedlingens kontor på sju orter i Västra Götaland.
Arbetslösa hänvisas istället till webb- och telefonkontakt med arbetsförmedlare.
– Den som vill träffa en arbetsförmedlare personligen är nu tvungen att åka till närmsta kontor, säger Hans G Larsson, pressekreterare på Arbetsförmedlingen.
Stängningen är en del av en planerad avveckling där sammanlagt 22 kontor ska stängas i Västra Götaland. Totalt har cirka 200 personer sagts upp i regionen som enligt senaste mätningen hade 93 000 arbetslösa personer.
– Tanken är att att alla som är nyinskrivna på arbetsförmedlingen får sin första kontakt på distans genom webb, telefon och chatt säger säger Hans G Larsson, pressekreterare på Arbetsförmedlingen.
”Finns en oro hos kommunerna”
Han berättar att en digitalisering av systemet har varit planerad länge men på grund av nedskärningarna i budgeten och januariavtalet så har processen blivit tvungen att påskyndas.
– Vår förhoppning är att den digitala kontakten med arbetsförmedlingen ska bli lika naturlig för privatpersoner som den i dagsläget är med till exempel bank eller försäkringskassa, säger han.
Hur ser kontakten med kommunerna ut?
– Inför den stängningen har vi pratat med kommunerna och vi har märkt att det finns en generell oro att kommunerna ska få ökade kostnader om de tvingas ta över delar av verksamheten, samt att det kan vara jobbigare för de som står långt ifrån arbetsmarknaden att komma i kontakt med arbetsförmedlare, säger Hans G Larsson, presssekreterare på Arbetsförmedlingen.
”Jag ser grått på saken”
Mellerud är en av de kommunerna som är med på Arbetsförmedlingens avvecklingslista. Kommunstyrelsen ordförande Morgan E Andersson (C) ser tudelat på saken.
– Vi har sedan två år tillbaka redan påbörjat arbetet med ett mer digitaliserat samarbete med arbetsförmedlingen och är väl förberedda på den aktuella strukturförändringen, men jag är ändå orolig för att kunskap om just vårt områdes kompetens kan komma att försvinna på grund av detta, säger han.
Han menar vidare att med den pågående förändringen är det också viktigt att det finns tydliga gränser mellan vad som ingår i kommunens ansvar och vad som är statens.
– Vi som kommun är beredda att ta ett ansvar, men om det ansvaret egentligen är statens då måste kommunerna få ersättning för sitt arbete, jag ser grått på framtiden ingenting är svart eller vitt, säger han.
FAKTA: DE HÄR KONTOREN LÄGGS NER I VÄSTRA GÖTALAND UNDER 2019
● Ale
● Angered
● Göteborg Etablering
● Frölunda
● Härryda
● Lerum
● Partille
● Stenungsund
● Vårgårda
● Svenljunga
● Tranemo
● Ulricehamn
● Mark
● Falköping
● Mariestad
● Skara
● Mellerud
● Munkedal
● Sotenäs
● Vänersborg
● Dals Ed
● Tanum
(Källa: Arbetsförmedlingen)

Ung man åtalas för vårdslöshet i trafik i Stenungsund
En ung man född 1997 står åtalad vid Uddevalla tingsrätt för vårdslöshet i trafik daå han har vid framförandet av personbil i väsentlig mån brustit i den omsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka betingats av omständigheterna genom att han i uttröttat tillstånd framfört fordonet vilket fått till följd att han somnat vid ratten och då orsakat en trafikolycka med sakskador som följd.
Han orsakade trafikolyckan och skador på egendom genom att ta en medveten risk eller på annat sätt allvarligt brista i den uppmärksamhet och försiktighet som med hänsyn till omständigheterna krävts för att minska riskerna för en trafikolycka. Det hände den 1 november 2017 vid Stora Högamotet i Stenungsunds kommun.
Mannen förnekar brott i polisförhör.

Våld och hot mot tjänsteman och polis på hotell Stenungsbaden
Klockan 01:03 natten till söndagen larmas polis till hotell Stenungsbaden där en berusad kvinna i 45-årsåldern varit aggressiv mot hotellets vakter. 
En polispatrull sänds till hotellet där kvinnan bjuder även polispatrullen motstånd. Kvinnan tas med enligt LOB och får tillnyktra i arresten i Uddevalla där förhör med kvinnan skall hållas under söndagen när hon nyktrat till.
En anmälan om våld mot tjänsteman och våldsamt motstånd vid gripande är upprättad.

Stöld/inbrott på Orust 
Klockan 00:39 natten till söndagen ringer en man i 80-årsåldern till polisen och uppger att han och hans fru har vistats på övervåningen och han senare upptäckt att någon brutit sig in via deras källardörr på villan i Holm, Tegneby på Orust. En polispatrull sänds till adressen och upprättar en anmälan om inbrott stöld. Okänt vad som stulits, Ingen gripen
 

Stöld ur lastbil på rastplats vid Ödsmålsbron
En lastbilschaufför upptäcker hur man skurit upp ett kapell tillhörande en trailer och där igenom kunnat komma åt ett okänt antal lådor. De misstänkta personerna sätter sig i en bil och försvinner från platsen i samband med att de blir upptäckta. Bilen larmas ut klockan 06.06 på söndagsmorgonen men har inte påträffats. Platsen där man stulit sakerna ifrån är vid rastplatsen utmed E6:an vid Ödsmålsbron
UPPDATERING
Det visade sig att det handlade om 60 lådor lego som stulits från lastbilen.
En låda innehåller fem kartonger lego och varje kartong värderas till omkring 1 000 kronor i butik. Det gör att lego till ett värde av runt 300 000 kronor stals från lastbilen.
Polisen har så här långt inga spår efter leksakstjuvarna.

Två unga killar förhörda och misstänkta för rånet på bensinstationen i Stenungsund
Nyheter4.com skrev i tisdags om att Shellmacken på Yttre ringleden i Stenungsund rånades .
Nu har två unga killar förhörts av polisen och misstänks nu för stöld och försök till stöld. Det var på tisdagseftermiddagen som två unga killar försedda med mc-hjälmar gick in på Shellmacken vid Yttre ringleden. Där ska de ha stulit cigaretter och annat ur en hylla. Polisen i Stenungsund ser nu fallet som löst

Medborgardialog i STO-regionen
Känner du dig trygg? Polisen tillsammans med kommunerna Tjörn, Orust och Stenungsund vill veta hur du upplever din trygghet där du bor. Dina upplevelser ligger till grund för Polisens och kommunernas satsning inför 2020. Träffa polisen och representanter från kommunen
Diskutera prioriteringar, trygghet och otrygghet. Tilsammans tar vi fram ett medborgarlöfte som vår lokalpolis lovar att hålla.
30 september kl 13-15 Nösnäsgymnasiet
9 oktober kl 16-18 ICA Höviksnäs
12 oktober kl 10-12 ICA Skärhamn
Svara på enkäten
Hur upplever du din trygghet i området där du bor? Här kan du berätta om dina upplevelser.
Medborgardialog - Enkät för dig som är över 18 år
Medborgardialog - Enkät för dig som går i skolan

Vad ska medborgardialogerna leda till?
Utifrån den lokala lägesbilden tar Polisen och kommunerna fram konkreta aktiviteter för att öka tryggheten och minska brottsligheten, så kallade medborgarlöften. Medborgarlöften är en utveckling av dagens samverkansöverenskommelser mellan kommun och polis.

Orust får ny chef för sektor lärande
Katarina Levenby är kommunens nytillträdda chef för Sektor lärande på Orust. Katarina har en lång och gedigen bakgrund inom skolans värld.
Katarina är nyinflyttad i Lysekil och hon kommer närmast från Hjo kommun där hon varit skolchef. Innan uppdraget som skolchef i Hjo har hon under många år arbetat som rektor i samtliga skolformer inom grundskolan.
- Att få vara med och bidra till att Orust både behåller och utvecklar sin goda kvalitet på våra förskolor och skolor blir ett roligt och utmanande uppdrag säger Katarina. Välfungerande skola och förskola är viktigt för att en kommun ska vara en bra plats att leva och bo på.

Man står åtalad för ringa narkotikabrott på Orust och egenmäktigt förfarande på Tjörn
En man född 1975 står åtalad vid Uddevalla tingsrätt för narkotikabrott och egenmäktigt förfarande där han olovligen ska ha använt amfetamin den 1 november 2018 i Svanesund på Orust.
Den åtalade mannen skall även ha tagit och flyttat en kvinnas båt med följd att båten försvunnit. Det hände någon gång mellan den 2 och den 3 september 2018 på Mjörn i Tjörns kommun.
Måletkan avgöras utan huvudförhandling. Åklagarens påföljdsförslag: 40 dagsböter à 50 kronor. Summa: 2 000 kronor.

Man står åtalad för misshandel och olaga hot i Stenungsund
En man född 1971 står åtalad i Uddevalla tingsrätt för misshandel och olaga hot. Mannen skall ha genom att knuffa en annan man i bröstet och därefter tilldela honom ett slag på kinden eller över tinningen. Det hände den 6 april 2018 på Kristinedal, Stenungsund.
Förhör med den tilltalade som vidgår händelseförloppet men förnekar brott då han handlat i självförsvar.
Mannen står vidare åtalad för misshandel, efter att ha misshandlat en annan man genom att ta ett strypgrepp på honom. Det hände också den 6 april 2018 på Kristinedal,
Stenungsund, där mannen orsakades smärta, rodnad och andnöd.
Den åtalade mannen skall även genom att uttalat "jag ska döda er och era familjer" eller uttalande av liknande innebörd.

Polisen tvingas öka närvaron vid trafikarbetet på Tjörnbron
Under onsdagen hade polisen ett av sina regelbundna möten i STO-regionen. Där togs bland annat upp hastigheten på Tjörnbron under de pågående arbetena på bron.
Under onsdagen hade polisen ett av sina regelbundna möten där man tar fram inriktningen för vad som ska göras utifrån vad som förväntas  i polisområdet. Då togs bland annat hastigheten på Tjörnbron upp då man fått in uppgifter att bilister inte håller de hastighetsbegränsningar som satts upp under pågående arbeten. Enligt de uppgifter man fått från företaget som gör arbetena på bron är det särskilt på morgnarna som bilisterna kör för fort och där Trafikverket satt ner hastigheten till 50 kilometer i timmen.

Nu har polisen beslutat att de ska öka sin närvaro där under den närmaste tiden för att försöka tillse att vägarbetarna får en dräglig arbetsmiljö.
Polisen kommer att ökade närvaron genom att bland annat att kontrollerar hastighet eller ställer ett målat fordon för att visa sin närvaro.

Minskat förtroende för Tjörns kommun i företagsmätning
Den 24 september presenterades Svenskt näringslivs ranking av företagsklimatet. Undersökningen som är ett attitydmätning visar minskat förtroende för Tjörns kommuns arbete gentemot företagen.
Tjörns kommun tappar 46 placeringar i årets mätning och placerar sig på plats 162 utav Sveriges 290 kommuner. Den försämrade placeringen beror på en kombination av försämrat betyg för kommunen och att andra kommuner utvecklas snabbare är oss.
Främst är det betygen som företagen ger för hur de uppfattar att allmänheten ser på företagande samt medias attityder till företagande som kraftigt försämrats. Detta är parametrar som Tjörn ofta placerar sig mycket bra
på, men som nu har fallit tillbaka för att sammanfalla med Sverige-nivå. Dessutom ser vi en kraftig tillbakagång för det betyg som företagen ger skolans attityder gentemot företagen.

- Jag tror inte att skolans samarbete har försämrats så markant under det gångna året. Detta är istället företagens frustration i den skoldebatt som varit och en rädsla för vad de aviserade förändringarna inom skolan kan komma att innebära. Förhoppningsvis kan vi under året visa företagen att vi fortfarande förtjänar deras förtroende, säger kommunens näringslivsstrateg Anna Aldegren.
Redan i våras påbörjades dessutom ett arbete som syftar till att förbättra kommunens arbete kring service och bemötande. Piloter i projektet är miljö- och bygglovsavdelningen samt kundcenter.

Förhoppningsvis kommer företagen märka en skillnad inom kort, men vi ser inte detta arbete som en ”quick fix” utan som ett långsiktigt och hållbart arbete. Det sammanfaller också med en ökad digitalisering i våra processer, fortsätter Anna Aldegren.
Kommunen mäter även företagens upplevelser i samband med myndighetsutövning. Då intervjuas de som faktiskt haft ett ärende inom kommunen. Där ser bilden av kommunens företagsklimat något annorlunda ut och Tjörn placerar sig på 3:e bästa plats i Göteborgsregionen efter Mölndal och Öckerö.

Rån mot bensinstation i Stenungsund
Minst två personer har genomfört ett rån mot Shellmacken på Yttre ringleden. Två personer har lämnat platsen till fots och personal från brottsplatsen uppges följa efter. Inga uppgifter om personskador eller vapen har inkommit till SOS/polisen klockan 16:40 på tisdagen.
De båda gärningsmännen bar mc-hjälmar vid rånförsöket och i övrigt svarta kläder. De var sist synliga springande mot Blåklintsvägen. Möjligen har de båda gärningsmännen lämnat på moped. Troligen har en okänd mängd tobaksvaror blivit tillgripna.
De båda gärningsmännen beskrivs som väldigt unga, troligen i åldern 15-16 år. Personalen har återvänt utan att kunna gripa någon. Möjligen har en av de iblandade lämnat på moped, den andra försvann i en annan riktning till fots.
Polis söker i närområdet efter de båda gärningsmännen. ingen gripen för tillfället.   
Insatsen avslutas.

Orust har fått ny strandstädarbåt
Tack vare bidrag från Naturvårdsverket har Arbetsmarknadsenheten fått en ny och mycket efterlängtad strandstädarbåt.
Den nya strandstädarbåten, som heter Joanna, levererades till Orust den 20 september. Tanken är att Naturvårdslaget ska strandstäda under hela oktober om vädret tillåter.
Båten uppfyller de arbetsmiljö- och säkerhetskrav som krävs för att vistas ute till havs.

Grovt rattfylleri på lv 656 i Stenungsund
Klockan 05:30 på söndagsmorgonen får polisen in ett samtal från en person som finner en kvaddad bil i Ödsmål i riktning mot Svenshögen i Stenungsund. En polispatrull sänds till olycksplatsen där de finner en man som säger att han väjt för ett rådjur och kört in i ett bullerplank. Mannen är väldigt berusad och mannen får blåsa i polisens sollningsinstrument. Provet visar att mannen blåser hela 1,44 promille. Mannen tas med för vidare utredning och provtagning.
Mannen är nu misstänkt för grovt rattfylleri och grov olovlig körning

Misstänkt drograttfylleri på Stenungsön - Stenungsund
Klockan 16:15 på lördagseftermiddagen stoppas en moped med två personer på för kontroll då polispatrullen uppmätt hastigheten till 70 km på Stenungsön. På mopeden finns en man i 35-årsåldern och en kvinna i 30-årsåldern. Bägge visar tecken på att vara påverkade av narkotika. Bägge tas med för provtagning. Mannen anmäls för drograttfylleri och grov olovlig körning. Kvinnan anmäls för drogpåverkan och för eget bruk
 

Idag lördag 21 september kl 12.00 öppnar SeaSide - Glaskonst i unik Stenungsundsmiljö
Kjell Engman är en outtröttlig glaskonstnär med gränslös fantasi och berättarglädje. I höst kan du besöka utställningen Seaside som arrangeras i Vattenfalls bergrum i Stenungsund. 
– Jag och familjen har spenderat somrarna med segling på västkusten i 50 år. Vattnet och kusten betyder mycket för mig, vilket illustreras i denna fantasifulla utställning, säger Kjell Engman.
Seaside är den fjärde och sista utställningen med Kjell Engman som PHromotion arrangerar i Vattenfalls bergrum. Varje utställning har lockat runt 25 000 besökare och konstkännare både nationellt och internationellt. 
– Vi vill erbjuda unika utställningar i unika miljöer. Med Seaside visar vi konstglas i en karg, industriell miljö vilket skapar en häftig helhetsupplevelse. Vi vill också bidra till att öka intresset för konsten och samtidigt göra en insats för välgörenhet, i år skänker vi den frivilliga entréavgiften oavkortat till Jontefonden, säger Roger Fahlén på PHromotion. 

OVAN OCH UNDER YTAN 
Seaside är Kjell Engmans största och kanske även sista stora utställning. Kjell skapar olika historier kring sina utställningar. I bergrummet kommer en 25 centimeter djup bassäng att installeras, i taket ovanför hängs stora maneter i glas och på botten, under vattenytan, läggs 1 000 trådar fiberobtik och vattenvarelser. 
– Runt bassängen spelas ett strandliv upp; med människor, badhytter, hus och skogar. Med hjälp av belysning och musik skapas en föreställning och ett förhållande mellan varelserna ovan och under ytan. Jag kommer att ställa ut ett 100-tal unika glaskonstverk, säger Kjell Engman.

AKVARELLER AV LINDA LJUNGBLAD
På utställningen kan man även se Linda Ljungblads verk, en ung och lovande konstnär från Falkenberg. Nu vid 30 års ålder har hon redan flera framgångsrika utställningar bakom sig. Många konstkännare jämför Linda med Lars Lerin.
– Det ska bli fantastisk roligt att göra denna utställning. Besökarna kommer att få se mycket av det som ligger mig varmast om hjärtat; havet, västkusten, Bohuslän, Göteborg, Halland och spårvagnar; allt sett genom mina ögon och mitt hjärta. Även andra utstickande platser ur mitt liv som jag värnar ömt om kommer att finnas med, säger Linda Ljungblad.

LITE FAKTA:
Utställningen Seaside arrangeras i Vattenfalls bergrum, under de fyra stora skorstenarna du ser tydligt bl.a. från motorvägen E6.
Utställningstiden är 21 september till 20 oktober.
Öppet onsdag till söndag kl 12.00–17.00. Stängt måndag och tisdag.
Frivillig entre – går oavkortat till Jontefonden. 
Frivillig parkeringsavgift – går oavkortat till Stenungsunds Handbollsklubb.
Guidade visningar för större sällskap – tidsbokning krävs. 
50:-/person, möjlighet att köpa enklare fika m.m.

SPECIALARRANGEMANG
Under två dagar, 4–5 oktober kommer vi att anordna ett special-arrangemang i berget. Det blir en konsert med Janne Schaffer, träffa båd Kjell Engman och Linda Ljungblad som också berättar om deras tankar om utställningen m.m. Mingelmat och dryck. Start kl 19.00, begränsat antal platser båda kvällarna.
Endast förköp – 595:-/person. Kontakta oss för mer information och biljettköp.
info@phromotion.se?subject=specialarregemang - seasid stenungsund

VÄGBESKRIVNING:
Bil: Stenungsund ligger mitt i mellan Göteborg och Uddevalla och det är ca 4,5 mil ifrån båda städerna. Kommer ni norr ifrån åker ni E6 och tar av vid norra avfarten Stenungsund, och följ sedan väg 170 rakt fram till en järnvägsöverfart, kör över och ta till höger på Uddevallavägen. Kör några hundra meter och titta till höger så ser du de fyra skorstenarna. Sväng till höger in på Kraftverksvägen. Söder ifrån ta av avfarten med skyltning Stenungsund S, Tjörn Orust väg 160. Sväng av in mot Stenungsunds centrum. Kör rakt igenom centrum och följ Uddevallavägen och titta till höger så ser du de fyra skorstenarna. Sväng till höger in på Kraftverksvägen. Parkering finns utanför berget. Frivillig parkeringsavgift som  oavkortat går till Stenungsunds Handollsklubb.
Tåg/Buss: Hit kan du ta dig enkelt med buss och tåg från både Göteborgs Centralstation samt Uddevalla. Kommer ni med tåg eller buss från både Göteborg och Uddevalla stiger ni av på Stenung-sunds stations som ligger ca 5 min gångväg från köpcentrumet. Här får ni byta till bussar som passerar hållplatsen utanför berg-rummet. Busslinjer som passerar är 4, 331, 334, 932. Gå av efter två hållplatser, hållplatsen heter AGA Vattenfall. Gå över järnvägs-övergången och mot de fyra skorstenarna du ser uppe på berget. Entré till berget är i markplan.

Man åtalas för grovt rattfylleri på Tjörn
En man född 1965 och är polska, medborgare, står åtalad vid Uddevalla tingsrätt för grovt rattfylleri då han kört lastbil med tillkopplat släp efter att ha intagit alkohol i sådan mängd att alkoholkoncentrationen i hans blod under eller efter färden uppgick till 1,67 promille. Det hände den 12 februari 2019 på Vallhamn industriväg 1, Kållekärr, Tjörns kommun.
Brottet bör bedömas som grovt eftersom alkoholkoncentrationen uppgick till minst 1,0 promille i blodet.
Mannen förnekar brott vid polisförhör.

Misstänkt drograttfylleri i Stenungsund
Klockan 15:59 stoppar en polispatrull en bilist i Kärr/Norum för kontroll.
Föraren, en man i 20-årsåldern visar tecken på att vara narkotikapåverkad. Polispatrullen beslutar sig för att göra en kroppskontroll och att ta med sig mannen för provtagning.
                                           En anmälan om misstänkt drograttfylleri är upprättad

Larm om påkörd kvinna vid tågövergång i Stenungsund
På onsdagsmorgonen klockan 07:55 larmades polis och räddningstjänsten till järnvägsövergången i centrala Stenungsund. Enligt ett larm har en person blivit påkörd av ett tåg. Tåget skall ha tvärstoppat men kvinnan har träffats i sidan och blir liggande på marken. Kvinnan som är i 75-årsåldern är vid medvetande och körs till Kungälvs sjukhus. Polis samlar in uppgifter från platsen, förhör hålls med vittnen. 
– Enligt de initiala uppgifterna från platsen ska kvinnan ha genat över spåret och då blivit påkörd, säger Ulla Brehm på polisen. 
Det är just nu stopp i tågtrafiken på platsen. Enligt trafikverket så påverkas alla tåg mellan Göteborg, Uddevalla och Strömstad fram till 10-tiden.
– Vi väntar på besked när man kan köra igen, just nu har vi ingen prognos, säger Pär Aronsson som är presskommunikatör.

Aida Tegeltija på Tjörn blev Årets boendechef 
Aida Tegeltija, enhetschef på Tubberödshus äldreboende tog hem titeln “Årets boendechef 2019”.
Sveriges bästa måltider i skolor, förskolor och seniorboenden utsågs i tretton kategorier, vid den sjunde upplagan av White Guide Junior-Galan. Aida Tegeltija, Tubberödshus Äldreboende på Tjörn tog hem titeln “Årets boendechef 2019”
Motiveringen löd ”För att du gör ditt boende, och andras, till en varm och välkomnande plats att komma hem till och lunchen till en stund att längta efter.”
Juryn har bedömt smak och näring, men också måltidsmiljö, service, samarbete och andra parametrar som bidrar till att höja måltidsupplevelsen för de äldre matgästerna. Totalt är drygt 250 förskolor, skolor och seniorboenden testade under det senaste året.

Bensinstationspersonal larmade polis om misstänkt berusad förare i Stenungsund
Natten till tisdagen klockan 01:01 stoppade en polispatrull en bilist på E6 efter larm från personal på en bensinstation om en berusad förare.
Enligt personalen skall mannen ha kört söder ut på E6. efter att han stannat vid en bensinmack i höjd med Stenungsund. 
En polispatrull sändes ut och fick stopp på honom i Kode vid Kodemotet.
Mannen polispatrullen stoppade är i 60-årsåldern.
Enligt polisrapporten skall mannen ha varit full och medtogs för provtagning och kroppsbesiktning på Kungälvs sjukhus.
Mannen är nu misstänkt för grovt rattfylleri och grov olovlig körning eftersom han körde utan körkort.

Man åtalas för grovt sjöfylleri utanför Orust
En man i 35-årsåldern står åtalad för grovt söfylleri.
Mannen ska ha framfört en motorbåt, som med motordrift kunde ha framförts med en hastighet om minst 15 knop efter att ha intagit alkohol i sådan mängd att alkoholkoncentrationen i utandningsluften under eller efter färden uppgick
till 0,75 milligram per liter. Det hände den 31 augusti 2019 vid Gullholmen i Orust kommun.
Brottet bör bedömas som grovt med tanke på den höga alkoholkoncentrationen.
Mannen erkänner brott i polisförhör. Den tilltalade har vid ett personligt möte den 31 augusti 2019 av kustbevakare
delgetts information om att förenklad delgivning kan komma att användas i tingsrätten.

Narkotikabrott och misshandel på och vid krog i Stenungsund
Klockan  00:41 larmas polis till Haryys vid Stenungstorg angående en misshandel. En kvinna född 00 skall ha blivigt misshandlad av en okänd person. En anmälan om misshandel upprättade

Klockan 23:51 ser en polispatrull två man i 19-årsåldern som beter sig annorlunda och utanför Harrys vid Stenungstorg beslutar sig för att göra en kontroll. Bägge männen visar tecken på att vara narkotikapåverkade och man beslutar sig att ta med bägge för provtagning. En anmälan om misstänkt narkotikabrott för eget bruk upprättas

Stenungsund, personrån
I närheten av järnvägsstationen blev en man i 20-årsåldern rånad på sin klocka vid 01.39 natten till söndagen.
En okänd man har hotat honom med en kniv och tvingat till sig klockan. Därefter försvann rånaren till fots. Ingen gripen.

Misstänkt narkotikabrott och våldsamt motstånd i Stenungsund
Klockan 00:55 natten till lördagen gör en polispatrull en kontroll av en man i 35-årsåldern som uppträder underligt på Strenunge Strand. Det visar sig att mannen är narkotikapåverkad. När polispatrullen skall ta med mannen för provtagning blir mannen våldsam mot polismännen och han omhändertas enligt LOB. 
Mannen tas därefter med för blodprovstagning på NÄL. Därefter får mannen stanna kvar på Uddevallahäktet för tillnyktring

Tre personer räddade från kobbe utanför Tjörn
Efter tips från en vän kunde tre personer räddas från en liten kobbe i vattnen utanför Rönnäng. De tre fördes till Kungälvs sjukhus för kontroll
Det var Klockan 18.20 på fredagskvällen larmet inkom till Sjö- och flygräddningscentralen.om att privatperson saknade sina vänner efter att de hade gått ut med en båt från Rönnäng för att fiska 
En räddningshelikoptern larmades sändes ut för att söka efter personerna. Vid 19-tiden kunde helikoptern lokalisera trion på en liten kobbe utanför Rönnäng.
De tre kunde snabbt tas om hand och flögs till Kungälvs sjukhus för undersökning. De tre personerna skall ha varit nedkylda, men utan fara.
Deras båt hade slagit runt och de hade hamnat i vattnet i de starka vindarna som uppmettes till ca 18 sekundmeter i byarna

Orustborna vann mot Vattenfall 
När Vattenfall ville bygga en nära två mil lång luftledning tvärs över Orust var det många som höjde på ögonbrynen. Flera Orustbor tog fajten för att stoppa anläggningen. Och nu står det klart – det blir ingen kraftledningsgata.
– Det känns bra att de tar sitt förnuft till fånga, säger Anders Halleröd, ordförande LRF Orust.
Efter många turer kring den planerade 17 kilometer långa luftledningen mellan Hårleby och Edshutshall står det klart att den inte blir av.
I fjol avslog Mark- och miljödomstolen Vattenfalls ansökan om att få bygga luftkraftsledningen. Domstolen skrev i sitt beslut att ledningen skulle innebära ett för stort ingrepp på miljön. Detta håller alltså Mark- och miljööverdomstolen – den högre instansen – med om, som nu avslår Vattenfalls överklagan.
LRF är lättade över domen
Protesterna har varit starka bland Orustborna som har menat att det bland annat skulle förstöra känslig natur i området. Förutom de 900 personer som gick samman i en Facebookgrupp och motsatte sig bygget, har LRF, Lantbrukarnas riksförbund, varit kritiska. Även kommunen, länsstyrelsen och skogsvårdsstyrelsen sa nej. Och efter onsdagens besked är LRF lättade.
– Det känns bra att de tar sitt förnuft till fånga, för den mark vi har behöver vi ju för att odla, så det känns bra. Den hade förstört odlingar och skog och tagit mycket mark i anspråk, förklarar Anders Halleröd, ordförande LRF Orust.
LRF har kämpat länge för att stoppa projektet, som menade att ledningen bland annat skulle förstöra flera värdefulla naturvårdsobjekt. Kraftledningsgatan var även planerad att gå över värdefull åker- och betesmark.
– Men nu får vi se vad nästa steg blir. Kabeln ska ju grävas ner på något sätt, så det blir väl nästa fajt, säger Anders Halleröd.

Sex personer fick idag utmärkelsen "Rådig insats" i Stenungsund
I slutet av maj beslutades att utdela utmärkelsen "Rådig insats" av Direktionen för Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund till Merethe Bakke Strömvåg, Mikaela Björkman, Caroline och Christoffer Granlund, Daniel Berglund och Marcus Högberg.

Nyheter4.com kunde snabbt hjälpa Räddningstjänsten att identifiera och förmedla namnen och telefonnummer till de som idag den 12 september belönades på brandsstationen i Stenungsund.
(Se fler bilder nedan)

Bakgrund till utmärkelsen "Rådig insats"
Händelsen inträffade i mitten av maj 2019. Vi på räddningstjänsten får larmet som IVPA (I Väntan På Ambulans) nere i centrala Stenungsund.

Den 14 maj klockan 07:40 så får Stenungsunds snabbinsatsstyrka larm om hjärtstopp i centrala Stenungsund, ett pågående hjärtstopp. Under utryckning hör vi via radion att allmänheten på plats vid händelsen agerat och påbörjat hjärtkompressioner.
Vid framkomst får vi bekräftat det vi hört via radion och allmänheten på plats har påbörjat HLR samt att man sprungit och hämtat närmsta defibrillator.
Vi fortsätter efter framkomst D-HLR på patienten och får igång hjärtat igen. Innan patienten åker in till sjukhus med ambulans har vi fått igång hjärtat och patienten är talbar.

Räddningstjänstens bedömning är att denna person inte hade överlevt detta hjärtstopp om det inte vore för dessa personers rådiga agerande.
Alla vågar inte att ingripa men det gjorde dessa hjältar, alla kan vi göra något och dessa personer gjorde mycket.
Vår snabbinsatsstyrka åker från stationen inom 90 sekunder men vid ett hjärtstopp räknas varje sekund så denna händelse hade kunnat sluta på ett helt annat sätt om det inte vore för dessa personers agerande.

Grov olovlig körning på Tjörn
Klockan 22:32 på onsdagskvällen ser en polispatrull en bilist som man beslutar sig att kontrollera på Skåpesundsvägen på Tjörn.
Vid kontroll visar det sig att mannen inte innehar något körkort och patrullen tänker skriva en anmälan om olovlig körning. Men när polisen gör en slagning på personen visar det sig att mannen har varit stoppad ett flertal gånger för samma sak, vilket gör att anmälan ändras till grov olovlig körning. Bilen tas i beslag enligt trafikbrottslagen 7 paragrafen och bogseras från platsen
 

Trafikolycka på Orust - Flera skadade
Två personbilar som kolliderat, väg 178, Morlanda klockan 06:20 på torsdagsmorgonen.
Polis, räddningstjänst och ambulans skickas till platsen. En bil ska efter kollisionen hamnat i diket. Tre personer än inblandade i olyckan, men skadeläget är okänt. Uppdatering 07.06 En person, en förare, är förd med ambulans till sjukhus.
Uppdatering 07.35 En passagerare är förd med ambulans till sjukhus. Föraren, i samma bil som pssageraren, tas ut av räddningstjänst, och kommer därefter att föras med ambulanshelikopter till sjukhus. Vägen är avstängd i båda riktningar.
08.10 Bilarna bärgas, och vägen kommer att öppnas för trafik om cirka 15 minuter.
08.37 En kvinnlig förare fördes med ambulanshelikopter till sjukhus, efter att ha varit fastklämd i bilen. Hon uppges ha fått farkturer i hand samt fot, och uppgav smärtor i bröst och rygg. I samma bil färdades en ung man, som även han fördes med ambulans till sjukhus. I den andra bilen fördes föraren, en man, med ambulans till sjukhus. Polis är klar på platsen.
Polis upprättar anmälan gällande vårdslöshet i trafik samt vållande till kroppsskada.

Advokatbyrå i Stenungsund satt i konkurs
Advokat Jan Glimstedt AB, har försatts i konkurs vid Uddevalla tingsrätt och det är Skatteverket som begärt konkursen skriver lokaltidningen.
Bolaget har varit etablerat i Stenungsund sedan 80-talets mitt och i förvaltarberättelsen konstateras att verksamheten inte kunnat drivas vidare på normalt sätt de senaste åren vilket gjort att bolaget inte haft några egentliga intäkter.
Det egna kapitalet var förbrukat vid utgången av 2017 och som bouppteckningen visade på ett litet underskott på 338 000 kronor.. Resultatet försämrades snabbt under åren 2017 och 2018 från ett överskott på drygt 2 miljoner till underskott på sammanlagt 970 000 under de två åren tillsammans.
Under sommaren 2019 har bolagets företrädare lämnat inkomstdeklarationer och momsdeklarationer som enligt konkursförvaltaren kan påverka tidpunkt för obeståndet.
Konkursutredningen pågår fortfarande. Enligt förvaltarberättelsen som lämnats av Ackordcentralen hade konkursbolaget inga anställda. 
 

Man står åtalad för rattfylleri, ringa narkotikabrott och grov olovlig körning på Tjörn
En man i 35-årsåldern står åtalad vid Uddevalla tingsrätt för fylleri, ringa narkotikabrott och grov olovlig körning efter att ha kört moped klass 1 efter att ha använt amfetamin i sådan mängd att det under eller efter färden har funnits narkotika
kvar i hans blod. Det hände den 26 juni 2019 vid Hpl lyckorna, Rönnäng i Tjörns kommun.
Han skall ha kört moped klass 1 utan att ha rätt till det.
Brottet bör bedömas som grovt eftersom han tidigare lagförts för olovlig körning. Mannen förnekar brott.

Arbetsplatsolycka på Orust -  föll fem meter 
En man föll olyckligt från ca 5 m höjd och krossade knät  vid ett arbete med att masta aven segelbåt måndagseftermiddagen på Kungsviken, väster om Henån på Orust.
Enligt den anmälan som upprättats av polisen rubriceras händelsen som vållande till kroppsskada. Ärendet skall utredas av polis och arbetsmiljöverket. Mannen fördes till sjukhus.

Begränsad framkomlighet på Ödsmålsbron
Trafikverket planerar två vägarbeten på Ödsmålsbron. Det kommer att vara begränsad framkomlighet i södergående riktning mellan 6 september och 4 oktober.
Under perioden 6 september- 4 oktober kommer räckesåtgärder att utföras på Ödsmålsbron, södergående riktning. Vägarbetet delas upp i två etapper:
6-19 september stängs väggrenen av. Två körfält hålls öppna.
19 september- 4 oktober stängs det yttre körfältet av. Det inre körfältet är öppet (samt väggren)
Arbetet utförs som en del av Trafikverkets underhåll i område Göteborg Syd & Nord.

En man står åtalad för grov olovlig körning i Stenungsund och en annan man för ringa narkotikabrott


Grov olovlig körning
En man i närmare 30-årsålden och medborgare i Eritrea står åtalad vid Uddevalla Tingsrätt för grov olovlig körning. Mannen skall ha stoppats av en polispatrull den 9 augusti
2019 på Uppegårdsvägen, Stenungsund. Förhör har gjorts av polisen med den tilltalade mannen som förnekar brott.

Ringa narkotikabrott
En yngre man i 20-årsåldern från Stenungsund står också åtalad vid Uddevalla tingsrätt för ringa narkotikabrott efter att ha stoppats av en polispatrull den 20 april 2019 på Koppersvägen då han använt alprazolam, amfetamin och hasch eller annat cannabispreparat. Åklagarens påföljdsförslag: 30 dagsböter à 50 kronor. Summa: 1 500 kronor´samt kostnaden för provtagning som kostade 1789 kronor

Succé för STO-mässan i Stenungsund
Mycket folk har sedan i torsdags passerat in på företagsmässan på Stenungsunds Arena. Det var första gången den anordnades i Stenungsund. Tidigare har den varit bara i Kungälv där Christer Andersson driver Mässgruppen sedan några år och han var riktigt nöjd med uppslutningen och stämningen under de tre mässdagarna.
På lördagen var det stundtals riktigt trångt i utställningshallarna
Ett 80-tal utställare medverkar vid den nya STO-mässan där de får tillfälle att visa upp sin verksamhet och samtidigt knyta nya kontakter.
Christer Andersson menar att inte bara företagen lär känna varandra utan också den stora publiken, och det här stärker banden mellan alla.
Idén till anordna STO-mässan i Stenungsund väcktes av en "ICA Kvantum Robert" som i Stenungsund och som sneglat på Kungälvsmässan och tog kontakt med Christer Andersson.
Både Robert och Christer hoppas på att STO-mässan kommer att bli ett återkommande event.
På mässdagens öppnande hål Kommunens ordförande ett invigningstal innan det var dags för Nick Borgen att framträda till låtar de flesta minns.

Räkna med färjeköer resten av året mellan Kolhättan och Svanesund
Från och med idag, lördag trafikerar en mindre färja Svanesundsleden mellan Kolhättan och Svanesund vilket kan medföra köer. Färjeläget behöver rustas upp och arbetet ska pågå året ut.
En ny konstruktion i vattnet vid färjeläget måste till för att färjan ska kunna angöra på bästa sätt. Under tiden kommer en mindre färja att trafikera leden. Den mindre färjan Svanhild ska trafikera leden året ut..
Den mindre färjan Svanhild har en kapacitet om 297 passagerare och 40 personbilar.

Två frihetsberövade efter polisinsats i Kode och Stenungsund
Under fredagen greps två personer efter en stor polisinsats i en fastighet i Kode. Men polisen vill inte avslöja vad som föranlett insatsen.
Enligt uppgifter ska den regionala insatsstyrkan, hundpatruller och flera civila och uniformerade poliser ha varit på plats vid ingripandet.
Polisen är i nuläget mycket förtegna om vad som hänt, men bekräftar att två personer sitter frihetsberövade.

Även en i Stenungsund slog insatsstyrkan till i en lägenhet i ett bostadsområde i Stenungsund på lördagsmorgonen. Oklart om någon gripets här. Det är pågående ärenden och mer kan jag inte säga säger polisens presstalesperson Jenny Widén till Nyheter4.com på lördagsförmiddagen

Kjell Engman som PHromotion arrangerar ny utställning i Vattenfalls bergrum i Stenungsund
Seaside är den fjärde utställningen med Kjell Engman som PHromotion arrangerar i Vattenfalls bergrum. Varje utställning har lockat runt 25 000 besökare och konstkännare både nationellt och internationellt. Kjell skapar olika historier kring sina utställningar. I bergrummet kommer en 25 centimeter djup bassäng att installeras, i taket ovanför hängs stora maneter i glas och på botten, under vattenytan, läggs  1 000 trådar fiberobtik och vattenvarelser.
– Runt bassängen spelas ett strandliv upp; med människor, badhytter, hus och skogar.  Med hjälp av belysning och musik skapas en föreställning och ett förhållande mellan varelserna ovan och under ytan. 
På utställningen kan man även se Linda Ljungblads verk, en ung och lovande konstnär från Falkenberg. Nu vid 30 års ålder har hon redan flera framgångsrika utställningar bakom sig. Många konstkännare jämför Linda med Lars Lerin.
 
Fakta:
Vernissage 21 september kl 12.00. 
Öppet onsdag–söndag 12.00–17.00. 
Utställningstid: 21 september–20 oktober. 
 
Frivillig entréavgift som oavkortat går till Jontefonden. De tidigare utställningarna med Kjell Engman ”Mystik” och ”Traveler” har resulterat i totalt 420 000 kronor som oavkortat skänkts till organisationerna Världens barn och Läkare utan gränser. 
 
Tre eventkvällar där man får träffa konstnärerna och Janne Schaffer som dessutom kommer spela inne i bergrummet, i konsthallen.
 

17-åring står åtalad för narkotikabrott i Stenungsund
En 17-årig ung man står åtalad vid Uddevalla tingsrätt för narkotikabrott. Han skall vid en personkontroll av polisen innehaft har olovligen 3,35 g kokain. Det hände den 7 juni 2019 på Vårlöksvägen i Stenungsunds kommun. Han skall också ha använt cannabis och amfetamin och togs med för provtagning. Åklagaren yrkar på att 3.35 g kokain förverkas från pojkenenligt 6 § narkotikastrafflagen: 2019-5000-BG61766.1.
I förhör med den tilltalade pojken erkänner han brott.

Båtmotorstölder på Tjörn - Tjuvar stoppade och gripna på E6 i Kode
Polis på rutinpatrullering får syn på två fordon som färdas från Tjörn, genom Stenungsund och ut mot E6.
Det ena fordonet lägger sig framför polisbilen, samtidigt som det andra kör i från polis.
Ytterligare en polispatrull ansluter, och kontroll görs av fordonet som lämnat framför det andra klockan 02.37 natten till fredagen.
I bilen anträffas flera båtmotorer, och två män grips som misstänkta för stöld. Bil och båtmotorer tas i beslag, och bilen bärgas från platsen. Det är oklart var båtmotorerna kan ha tillgripits.
 

Man åtalas för misshandel av kvinna i Stenungsund och hets mot folkgrupp
En man i närmare 50-årsåldern står åtalad för misshandel i Uddevalla tingsrätt.
Mannen skall ha har dragit en kvinnan hårt i håret, puttat ner henne på marken och tagit ett hårt tag om hennes handleder och dragit i henne samt utdelat upprepade slag mot hennes överkropp. Det hände den 13 september 2018 i Stenungsunds kommun. Kvinnan orsakades smärta och blånader.Mannen förnekar brott.

Mannen står även åtalad för hets mot folkgrupp.
Mannen skall ha har uttryckt missaktning för en grupp personer med syftning på nationellt och/eller etniskt ursprung och trosbekännelse. Han uttryckte detta genom att skriva kommentarerna som anges nedan. Meddelandena spreds genom att mannen publicerat inläggen vid nedan angivna datum i en offentlig grupp på sociala medier. Det hände vid sju tillfällen under perioden den 6 mars 2017 till den 17 mars 2017 i Göteborg,
Göteborgs stad eller på annan plats i landet.
2017-03-09 - ”Politiker med ett mål: rensa Sverige är vad som behövs!”
2017-03-09 - ”det är ju helt uppenbart vad det är för skit som väller in i
landet! En stor pråm och sänk den i Atlanten! Politikerna står ytterst ansvariga till Sveriges undergång! De borde ställas inför krigsrätt som landsförrädare !!”
2017-03-06 - " Blattskallar !”
2017-03-06 - ”Vad är det för vits med att ta hit en massa idioter för att sen sätta dem i våra överfulla fängelser ? Fyll fängelserna och släpp på gasen ! Nu räcker det med dessa jävla svin !! Ut ut ut ut ut !!!!! Det finns väl en anledning
till varför de riskerar att bli mördade i sina hemländer !! Sen kommer de hit och nu vill vi inget annat än att slå ihjäl dem !!!!!!!!!!!!”
2017-03-17 -"För det första : Stäng gränserna ! Avskaffa lagen hets mot folkgrupp ! Rensa alla fängelser på nysvenskar och skicka hem dem ! Återvändande IS krigare skjuts på fläcken ! Alla nyanlända som missköter sig
åker ut ! Polisen ska vara stenhård !! Inga förorter med invandrare får finnas ! De som sköter sig ska bo inblandat och inte i slumområden! Rusta upp försvaret från mesigt till elit !
Ta hand om våra gamla ordentligt ! Och det sista – Inga jävla mespolitiker !”
2017-03-17 - ”tvångs sterilisera alla muslimer i landet ! ”
2017-03-17 - "muslim=dödskalle"

Narkotikabrott på Orust
Klockan 01:16, natten till torsdagen ser en polispatrull en bilist som uppför sig lite ovanligt och beslutar att vända och stoppa bilisten. I samband med detta ser man att bilisten försöker köra ifrån polispatrullen. Man ser att mannen kör in på en parkering vid Morlanda Kyrka på Orust och springer från platsen och försvinner utom synhåll för polispatrullen. Man lyckas dock ganska snabbt finna en man som stämmer in på den som lämnade bilen och finner bilnycklarna på mannen. Mannen uppträder påverkad och polispatrullen beslutar att ta med sig mannen för provtagning. Polispatrullen gör samtidigt en husrannsakan på bilen och finner en mindre mängd narkotika och flera gamla regskyltar.
Efter provtagning och rapport släpps mannen.
Mannen har dock ett antal åtalspunkter att vänta sig såsom Drograttfylleri, innehav av narkotika och för att han inte stannat på polismans uppmaning 

Marint företag på Orust i konkurs
Charles Rutgersson Marin Orust AB försattes på måndagen i konkurs på begäran av Skatteverket vid Uddevalla Tingsrätt. Företaget hade obetalda skatteskulder på 2,7 miljoner. 
Trotts att företaget har betalt in 400 000 kronor till Skatteverket och man frå företaget räknar med att två båtar skall säljas kommande vecka och att man har sju båtar i produktion för försäljning, hjälpte inte detta.
Vid förhandlingen i Uddevalla tingsrätt menade Skatteverket att staten inte ger några mer uppskov och att skulderna är stora samt att bolaget inte visat att de kunnat betala skulderna när dessa förfallit till betalning. 
Tingsrätten gick på Skatteverkets linje och försatte Orustföretaget i konkurs. En konkursförvaltare utsågs samtidigt vid tingsrätten. Bolaget har nu  tre veckor på sig att överklaga konkursbeslutet.

Man åtalas för grov olovlig körning i Stenungsund
En man i 40-årsåldern och medborgare i Tunisien står åtala vid Uddevalla tingsrätt för grov olovlig körning.
Mannen skall ha har kört personbil utan att ha rätt till det. Det hände den 23 augusti 2019 på Hasselbackevägen/Hällebäcksväg i Stenungsunds kommun.
Brottet bör bedömas som grovt eftersom han tidigare lagförts för olovlig körning.
Målet kan avgöras utan huvudförhandling. Åklagarens påföljdsförslag: 50 dagsböter à 220 kronor. Summa: 11 000 kronor.

Trafikverket: Dödskorsningen i Stengungsund ett komplicerat ärende
Sedan den först dödsolyckan 2010 har arbetet pågått med att säkra järnvägsövergången i Stenungsund. Nu närmar sig diskussionen en påtaglig fysisk lösning.
– Jag har förståelse för att man som Stenungsundsbo tycker att det har tagit lång tid, säger Bengt Rydhed, ställföreträdande regional direktör vid Trafikverket.
Efter det att två 18-åriga flickor blev ihjälkörda av tåget i september 2010 startade flera utredningar. Genom dem konstaterades bland annat att ljud och ljussignal hade fungerat och att korsningen mötte alla reglement. Men vare sig Trafikverket eller kommunen var nöjda med utformningen av korsningen. Tågen körde i hög hastighet, sikten var delvis skymd på grund av en kurva och många människor passerade, dels på grund av en närbelägen gymnasieskola.
Så, efter en åtgärdsvalstudie 2014 beslutades att korsningen skulle ersättas med en tunnel eller bro.
Övergången stängdes efter ytterligare olycka
I maj 2018 omkommer ytterligare en person, en 17-årig pojke, på samma plats. Utredningen visar att han hade hörlurar i öronen och sannolikt inte hörde tåget.
Inom några månader efter dödsolyckan var övergången helt avstängd och stängsel har satts upp utmed spåret.
– Lösningen var ju inte bra, men vi kunde inte leva med den korsningen längre, säger Bengt Rydhed, ställföreträdande regionaldirektör vid Trafikverket.
Att ta bort korsningen ingen lösning
Helst av allt skulle man vilja ta bort korsningen helt, berättar Bengt Rydhed, men där har kommunen sagt nej. Det skulle försämra tillgängligheten för mycket.
För att sammanfatta ville Trafikverket hitta en långsiktig lösning för säkerheten vid järnvägsövergången som kunde sammanfogas med andra planerade insatser, som ombyggnaden av Resecentrum, Nösnäskorsningen och dubbelspåret till Göteborg.
När man nyligen presenterade alternativen bro, tunnel eller bom valde kommunen det sistnämnda, mycket på grund av att den kunde vara på plats långt tidigare än alternativen.
Trafikverket har förståelse för Stenungsundsborna
Bengt Rydhed säger att det kan bli så att man bygger en bom på kortare sikt och att övergången senare blir planskiljd genom en bro eller tunnel.
Bland de Stenungsundsbor SVT Nyheter Väst pratat med finns uppfattningen om att det tagit för lång tid mellan den första dödsolyckan och att det nu presenterats ett förslag på lösning,
– Jag har förståelse för att man som Stenungsundsbo tycker att det har tagit lång tid. Det var varit ett komplicerat ärende och det är inte bra att det blivit så här men nu känns det ändå som att vi har en lösning på gång, säger Bengt Rydhed.

Motocross- och enduroutbildning till Stenungsund
Nu står det klart att Riksidrottsgymnasiet (RIG) för Motocross och Enduro startar på Nösnäsgymnasiet i Stenungsund. Utbildningsstart är höstterminen 2020.
Det blev alltså Nösnäsgymnasiet och Stenungsunds kommun som drog det längsta strået när Svemo (Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet) tillsammans med Riksidrottsförbundet och Skolverket till sist valde utbildningsort för Sveriges enda RIG-utbildning för motocross och enduro.
- ­­Att få ansvaret för en riksidrottutbildning känns mycket spännande. Detta är ett bevis för att arbetet med våra befintliga idrottsinriktningar skapat goda förutsättningar och ett försprång gentemot andra skolor med idrott och hälsa i fokus, säger Niclas Brattefors, tf verksamhetschef RIG, Nösnäsgymnasiet.
Men det var inte bara idrottserfarenheten som föll beslutsfattarna i smaken. Stenungsund har dessutom en lång tradition av motorcykelsport med fina anläggningar i området som kallas Furufjäll. Här kan eleverna träna under schemalagda lektioner samt före och efter skoltid.
Terminsstart för första kullen RIG-elever är hösten 2020, men redan i oktober startar ansökningsperioden för elever från hela Sverige. Elva elever tas in i varje årskurs och totalt kommer trettiotre elever studera på gymnasiet antagna vid motocross- och enduroutbildningen.
- Det har varit en lång process att hitta rätt ort för vårt RIG. Med detta beslut både hoppas och tror vi att Nösnäsgymnasiet blir den perfekta skolan för denna utbildning. Med skolans faciliteter, banor, och samarbete med ortens motorcykelklubb är förutsättningarna goda för att Sverige ska kunna fortsätta producera elitåkare i världsklass, säger Håkan Leeman, ordförande i Svemo.

Stöld på Circle K i Stora Höga
Klockan 17:51 på söndagseftermiddagen får polisen ett samtal från Circle K i Stora Höga om att en man varit inne i butiken och stulet drickor och Red Bull. Mannen avviker utan att betala och hoppar in i en bil som snabbt lämnar platsen. Bilen skall enligt uppgifter ha fångats på bensinstationens övervakningskameror. En anmälan om stöld är upprättad

Fyra personer misstänks för förberedelse av stöld på Orust
Klockan 23:19 på söndagskvällen får polisen in ett samtal om en mystiks bil som kör runt  i Henån med flera personer i och ses gå omkring och lysa med ficklampor.
En polispatrull sänds till platsen och stoppar ett fordon på Laxvägen i Henån för kontroll. Vid kontroll av personerna och fordonet finner polispatrullen utrustning används för att slanga drivmedel med.
De fyra personerna iidentifierades, en flicka och tre killar i tonåren. En anmälan är upprättad gällande  för förberedelse av stöld.

Var uppmärksam på algblomning i sjöar och vattendrag
Det varma vädret innebär en ökad risk för algblomning. Algblomning kan förekomma i våra sjöar och vattendrag. Det kan vara skadligt att bada för människor och djur. Algblomning påverkar inte kvaliteten på dricksvattnet.
Våra råvattentäkter har för närvarande pågående algblomning i större eller mindre omfattning. Tjörns dricksvatten är tjänligt. Vårt reningsverk tar bort den här typen av bakterier. Prover på dricksvattnet tas alltid kontinuerligt för att säkra vattnets kvalitet.
Var försiktig och undvik att bada vid kraftig algblomning
Bada inte i sjöar och vattendrag där vattnet visar tecken på algblomning. Små barn och djur ska vara extra försiktiga och bör hållas borta från vattnet och strandkanten där det blommar.
Välkommen att bada på kommunens badplatser. Där kontrolleras badvattnets kvalitet regelbundet.

Ny centrumchef för Mölndal Galleria och Stenungstorg Centrum
För snart ett år sedan invigdes Mölndal Galleria. Nu har Citycon rekryterat Carina Erlandsson för att ta över rodret för Mölndal Galleria och Stenungstorg Centrum. Carina Erlandsson kommer närmast från Agora, där hon har arbetat med kommersiell förvaltning av flera gallerior och köpcentrum.

Carina Erlandsson har 12 års erfarenhet av förvaltning av kommersiella fastigheter i tidigare roller på bland andra Steen&Ström och Newsec Asset, med fastigheter såsom Allum i Partille och Emporia i Malmö. Carina har även många års erfarenhet som butikschef och regionchef inom flera stora kedjeföretag, däribland Kicks och Lagerhaus.

På Citycon kommer Carina att ansvara för den dagliga förvaltningen av den västsvenska portföljen. Stenungstorg Centrum ligger vid havet i Stenungsund med pendlaravstånd till Göteborg och har ett brett utbud av shopping och kommersiell service, restauranger och caféer.
– Jag brinner för handeln och för att skapa starka och tillgängliga mötesplatser med puls och trivsel. Stenungstorg står inför en spännande resa med planerna på att utveckla platsen till en ny stadskärna. Det kommer ytterligare befästa Stenungstorg som den naturliga mötesplatsen. Här ska vi se till att behålla och utveckla ett starkt utbud av butiker, caféer och restauranger som möter kundernas behov, säger Carina Erlandsson.

Mölndal Galleria är utvecklat med stor fokus på trivsam atmosfär och en attraktiv mix av vardagshopping, service och upplevelser. 2019 tog gallerian hem första pris i tre kategorier i Evimetrix nöjdkundundersökning: bästa kommun/region- och stadsdelscentrum, trivsammast (lokaler och atmosfär) samt hållbar shopping. 
– Det ska bli spännande att fortsätta det långsiktiga arbetet med att utveckla och bygga varumärket Mölndal Galleria. Jag kommer att lägga fokus på att skapa en levande och aktiv galleria med aktiviteter och marknadsföring som skapar puls, trivsel och glädje, säger Carina Erlandsson.
– Vi är mycket glada att få Carina som ny centrumchef. Hon har stor kunskap om handel och centrumförvaltning, vilket är till stor nytta när vi förvaltar och utvecklar våra mötesplatser, säger Mehmet Ruusuvirta, affärsområdeschef på Citycon.

Narkotikabrott i Stenungsund
Klockan 03:17 natten till fredagen stoppar en polispatrull en man i 30-årsåldern som betedde sig underligt på Nytorpshöjdsvägen. Mannen visade tydliga tecken på att vara narkotikapåverkad och polispatrullen utförde en kroppsbesiktning där man fann en mindre mängd narkotika som man tog i beslag. Mannen kördes sedan ner till Kungälvs sjukhus för provtagning.
En anmälan om misstänkt ringa narkotikabrott, och eget bruk/innehav upprättades  

Man på Tjörn åtalas för olovlig körning med lastbil
En man i 45-årsåldern står åtalad för olovlig körning med lastbil efter en polispatrull stoppat han utan att ha rätt till det. Det hände den 7 maj 2019 på Höviksnäsvägen, Höviksnäs, Tjörns kommun.
Mannen har erkänt brott. Målet kan avgöras utan huvudförhandling. Åklagarens påföljdsförslag: 30 dagsböter à 230 kronor. Summa: 6 900 kronor. Strafföreläggande har utfärdats som ej besvarats.

Inbrott och stöld för stora värden på Klädesholmen
Polisen har via sitt internetbaserade anmälan om brott (PKC) på måndagen fått in en anmälan om inbrott i en fastighet på Klädesholmen på Tjörn.
I anmälan som skickats in uppger anmälaren att någon under helgen som gick stulit båtmodeller och andra samlarobjekt värda 126 000 kronor. Inbrottet ska ha skett via fastighetens källardörr.

Stenungsundsborna nöjda - Men för kritik på teknik
Stenungsunds kommun hamnar högt upp i rankingen när det kommer till vattenkvalité, snöröjning och skötsel av gator och grönområden. Det visar undersökningen ”Kritik på teknik” som genomfördes under våren på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting.
 
Kommuninvånare fick möjlighet att tycka till om kommunens service på bland annat områdena gator, vägar, cykelvägar, parker, lekplatser, dricksvatten, avlopp, avfall, återvinning och sophämtning.
 
- Stenungsund ligger högre än genomsnittet i många av frågorna kring den tekniska förvaltningen. Det är förstås glädjande! En jämförelse med andra kommuner visar bland annat att vårt resultat i frågan om medborgarnas nöjdhet över dricksvattnets kvalitet är plats 6 av 102 deltagande kommuner, säger Daniel Jerling, sektorchef för Samhällsbyggnad.
 
Rent, snyggt och en väl fungerande avfallshantering
Hela 88 procent av Stenungsundsborna anser att det är rent och snyggt på trottoarer och torg, 74 procent har en positiv syn på skötsel av parker medan endast 6 procent har en negativ uppfattning. Ungefär två tredjedelar av invånarna är positiva till skötsel och utrustning på våra lekplatser samt standarden på vinterväghållningen i kommunen. 83 procent är nöjda med sophämtning och 75 procent tycker att det fungerar bra att lämna avfall på kommunens återvinningscentral.
 
- Resultatet konstaterar också att de allra flesta av stenungsundsborna har en positiv upplevelse av att våra gator och torg är rena och snygga, att vi sköter våra parker och lekplatser på ett bra sätt samt att snöröjning och halkbekämpning fungerar bra, fortsätter Daniel.
 
Kritik på teknik
Kritik på teknik är en undersökning som har genomförts ungefär vart tredje år sedan 90-talet och utförs på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting (SKL). 
Enkätundersökningen ger kommunen möjlighet att bilda en uppfattning om vad invånarna tycker med fokus på tekniska frågor. Svaren hjälper kommunerna att ta reda på om de lever upp till de krav som invånarna ställer på god service eller om det finns brister som kommunen behöver göra något åt.
Enkätundersökningen skickas till ett slumpmässigt urval av befolkningen i åldern 18-74 år och i 2019 års undersökning deltog 102 kommuner.

Många förslag till ny skolstruktur på Tjörn
Hur ska det bli med skolor och förskolor på Tjörn i framtiden? Det finns både kortsiktiga och långsiktiga förslag på olika lösningar.
Det är politikerna som beslutar hur Tjörns skolor ska vara i många generationer framåt och hur mycket det får kosta. Utgångspunkten är att Tjörns nuvarande skollokaler är omoderna och dyra.
Oavsett vad som i slutänden beslutas, är det klart att krav på specialsalar, ändrade behörigheter, stadieindelningar, rekrytering och samhällsekonomi gör att vi, på sikt, måste förändra lokalerna skriver Tjörns kommun på sin hemsida
.
Tre viktiga slutsatser
De tre viktigaste slutsaterna är:
1. Det är viktigt att ta hänsyn vilka lokaler som finns i dag och att ha ett helhetstänk.
2. Det är en fördel att ha flera stadier på samma skola. Då kan man satsa på specialsalar och andra lokaler som kan utnyttjas mer effektivt. Det blir också bättre kvalitet på undervisningen med behöriga ämneslärare som kan undervisa på flera stadier.
3. Det är en fördel att ha skolor med flera parallellklasser. Då kan man erbjuda mer attraktiva lärartjänster samtidigt som det behövs färre antal lärare och färre antal salar.

Mellanstadiet mera likt högstadiet i undervisningen numera
Sedan skolorna på Tjörn byggdes har det skett stora förändringar i skolan. Då räckte det för en mellanstadieklass att ha ett ”vanligt” klassrum hela veckan, utom möjligen på idrottslektionerna då klassen förflyttades till skolans egen (eller en närliggande skolas) idrottshall. Endast ett fåtal barn gick på fritidshem.
Sedan dess har läroplanen ändrats och inte bara högstadiet, utan även mellanstadiet, har numera behov av specialsalar (i till exempel hem och konsumentkunskap, bild och naturvetenskapliga ämnen). Specialsalar är dyra att bygga och måste därför användas hela dagen av flera klasser.

De flesta barn går på fritids
Dagens skolor på Tjörn är inte heller från början byggda för att rymma stora grupper i fritidshemmen.

Attraktiva lärartjänster för att kunna rekrytera
Ungefär hälften av Tjörns lärare går i pension inom tio år. Därför måste skolorna på Tjörn vara tillräckligt attraktiva för att få behöriga lärare att söka sig hit. En lärare i slöjd eller bild är lättare att rekrytera till den skola som kan erbjuda en heltidstjänst där läraren kan undervisa i flera parallella klasser på samma ställe.

För att få ihop ekvationen med de olika krav som ställs, behöver skolorna ha fler paralleller än i dag.
Lärarbehörigheterna har ändrats
Också kraven på lärarbehörighet har ändrats. Förr i tiden hade en lärare behörighet i alla ämnen på låg- och mellanstadiet. Nyutbildade lärare idag har behörighet i färre ämnen. Det är enbart lärare med lärarlegitimation som får sätta betyg och betyg ges från och med årskurs sex.
Användning av skolans lokaler även efter skoltid
Genom att lokalerna utformas på ett attraktivt sätt kan de användas för flera olika ändamål efter skoltid. Det kan också ge hyresintäkter till skolan som minskar driftskostnaderna.
Olika alternativ
Analysen presenterar flera olika långsiktiga alternativ med konsekvenser – från att bygga en enda storskola till att ha fem F–9-skolor (från förskoleklass till nian) i kommunen.
Andra alternativ däremellan är två F–9-skolor i kombination med tre F–3-skolor eller en F–9-skola i kombination med fyra F–3-skolor. Totalt presenteras sju olika grundstrukturer i analysen.
Det kan komma att bli en blandning av skolstrukturer över tid. Det som är mest akut på kort sikt är att lösa situationen på Fridas hage, en F–5-skola som i dag är överfull.

Enkät och möte om framtida boende för dig över 50 år i Stenungsund
Stenungsunds kommun vill gärna veta vilka faktorer som du anser vara viktiga vid ett eventuellt framtida byggande av trygghets- och/eller seniorboende. Är du över 50 år får du gärna fylla i vår enkät.
Enkät om boende >>>
Välkommen på workshop 16 september
Måndag den 16 september bjuder Stenungsunds kommun in till workshop. Under workshopen kommer du som deltagare tillsammans med representanter från Stenungsunds kommun att jobba vidare med de svar som har kommit in via enkäten.
Vi bjuder på fika!
Vi hoppas att du vill delta - dina åsikter är viktiga för oss i vårt utvecklingsarbete.
När: Måndag, den 16 september kl 17.30-20
Plats: Kommunhuset, Strandvägen 15, Stenungsund

Träskulpturen Ormen Långe på Orust renoverad
Fred Leymans konstverk, Ormen långe under byggnad, har totalrenoverats så att den ska hålla i många år till. Konstverket som är i tre delar står på Hamntorget i Henån.
De utsmyckade stävarna har totalrenoverats och konstverket är komplett igen. Mittskeppet med sittplatser renoverades förra året och kommer att lackas på samma sätt som stävarna.
Det är Arbetsmarknadsenhetens föreningslag som försiktigt renoverat stävarna och lackat dem med flera lager lack så att det ska tåla väder och vind i många år. Elever och lärare vid Orusts gymnasieskolas Hantverksprogram med båtbyggeri och finsnickeri har hjälpt till att återställa delar av ormen.
Konstverket Ormen Långe under byggnad, från 1987, är ett vikingaskepp i tre delar. Konstverket är en hyllning till den 1000-åriga båtbyggartraditionen på Orust. Den är tillverkat i trä med inristade klokskaper på Orustmål och med sittplatser i skrovet. På biblioteket i Henån finns en pärm med beskrivning och översättning av ordstäven på orustmål.
Enligt sägner har Olav Tryggvassons vikingaskepp Ormen Långe byggts i Kungsviken på 900-talet. Ormen Långe var ett legendariskt krigsskepp under vikingatiden. Tryggvasson var Norges kung 995-1000 och Ormen långe var hans största skepp och känt för sin storlek.
Konstnären Fred Leyman bodde under många år i Hede på östra Orust. Hans konst består av porträtt, reliefer, djur och abstrakta nonfigurativa föremål i trä, sten, gips och metall och han är känd för sina utsmyckningar av offentliga rum, bland annat Luleå stadshus, Mariestads gymnasium och Majornas bibliotek.

Försvarsmakten har en större marin övning i bland annat Hakefjorden
Sedan i torsdags har folk kunnat se ett antal militära fartyg i Hakefjorden. I går eftermiddag kunde de ses på både Tjörnsidan och fastlandssidan intill Getskär i Hakefjorden.
– Det pågår en större marin övning med två av våra sjöstridsflottiljer, berättar Mikael Abrahamsson, kommunikatör till GT
Det är tredje sjöstridsflottiljen från Karlskrona som är på väg upp till kollegerna i fjärde flottiljen i Skredsvik och man har övningar på vägen, bland annat i vattnen utanför Stenungsund. Dessa har pågått sedan i torsdags.
GT Skriver vidare att man manhar nåtts av uppgifter om att folk som varit ute i båtar i Hakefjorden trott att det pågår en ubåtsjakt i vattnen. Dessa ska tagit fart av att marinen ska ha bett folk köra undan sina båtar.
– Det handlar om att vi vill ha säkerhetsavstånd helt enkelt. Det är röjdykare som övar med minor, berättar Abrahamsson.
Övningarna kommer att fortsätta ytterligare några dagar längs Bohuskusten.

Ur & Penn etablerar sig i Stenungsund
Ur & Penn öppnar sin 109 butik i Sverige.
Den senaste i raden kommer att öppnas i Stenungsund och säker just ny ett antal anställda till den nyöppnade butiken. 4                   
                                            Ur & Penn kommer att öppna sin butik på Stenungstorg den 19/10-2019

Stenungsundslärare kan vinna digitaliseringspris
Axel Karlsson, lärare och utvecklingsledare i digitalisering på Stenungskolan har nominerats till lärarpriset Guldäpplet.
Axel har nominerats för sitt arbete med att introducera och utveckla teknikämnet. Axel har jobbat mycket med microbit i sin undervisning och tillsammans med eleverna i åk 7 - 9 skapat en makerskola med mycket kreativitet och konstruktiva lösningar. Motivationen är hög och många elever som tidigare inte visat intresse för teknikämnet har höjt sina betyg avsevärt.

Guldäpplet har delats ut sedan 2002 och prisar lärare som förnyat lärandet med stöd av IT och som inspirerat elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält. Guldäpplet delas ut av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne vars partners bland annat är Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Kommuner och Landsting Specialpedagogiska skolmyndigheten med flera.

Misstänkt drograttfyllerist smet från polispatrull i Stenungsund
En polispatrull stoppade en bil på Uddevallavägen i Stenungsund natten mot tisdagen då man misstänkte att föraren var rattonykter. Men när mannen i 20-årsåldern fick veta att polisen ville göra en kroppsbesiktning valde han att med en rivstartade köra från platsen  i riktning mot Ödsmål.
Efter ett kort polisförföljande slutade färden slutade på en åker i Ödsmål. Där förökte mannen springa ifrån polisen men lyckades bara komma ett par hundra meter innan han kunde gripas.
Mannen togs med till polisstationen för kroppsbesiktning.
Mannen i 20-årsåldern är nu misstänkt för rattfylleri under påverkan av narkotika, vårdslöshet i trafik och för att inte ha stanna på polismans tecken.

Två gripna i stulen bil där jakten började i Stenungsund
Klockan 19:30 på måndagskvällen får polisen in ett samtal där en bilist förföljer ett stulet fordon. Inringaren uppger att man ligger efter bilen och att man just då befann sig i Ödsmål i Stenungsunds kommun.
Förföljandet fortgår och polis sänder ut flera polisenheter för att komma ifatt fordonet. Under tiden uppger inringaren att man passerar Munkeröd och är på väg mot Spekeröd, Grindstorp och svänger väster ut. I korsningen på lv 642-625 nära Lilla Edet kommer polispatruller ikapp och får stopp på fordonet.
En man i 35-årsålden och en kvinna i 30-årsåldern grips på platsen. Mannen handfängslas och polis gör en kroppsbesiktning då man misstänker att den manliga föraren är drogpåverkad. Paret förs med polisbil till Trollhättans polisstation

Första spadtaget för LSS-boende i Svenshögen
Arbetet med ett nytt LSS-boende i Svenshögen är i gång. Det första spadtaget togs idag och boendet kommer att stå klart sommaren 2020.
- Det är viktigt att det finns kommunala verksamheter i alla kommundelar. Nu kommer det att finnas verksamhet i Svenshögen, säger Bo Pettersson, kommunstyrelsens ordförande som tillsammans med Lovisa Albin från Stenungsundshem och Linus Pilebo från Erlandssons bygg tog det första spadtaget.
Fakta om LSS-boendet
Totalytan är cirka 600 kvadratmeter. Boendet kommer att bestå av sex likadana lägenheter på cirka 50 kvadratmeter med utökad tillgänglighet. I lägenheterna finns det möjlighet att ha upp till två boende.
Det kommer att finnas gemensamhetsytor för de boende (pausrum och kök) samt utrymmen för personal, till exempel mötesrum, pausrum och samtalsrum
Boendet kommer att få en härlig utemiljö med bland annat ängsyta, frukter och bär, fjärilsrabatt, skogsglänta, klängväxter och kryddrabatt.

Två till sjukhus efter olycka med mopedbil på Tjörn
Två personer fick föras till sjukhus efter att en mopedbil vält i Skärhamn.. Larmet kom in vid 18.30-tiden på söndagen.
Enligt räddningstjänsten fick två personer åka med ambulans till sjukhus för kontroll, men skadeläget är ännu oklart.
Man vet vet inte heller vad som orsakat olyckan.

Fyra nya lekplatser skall byggas i Stenungsund
Under vecka 34 har arbetet påbörjats med att anlägga nya lekplatser på Haglingevägen, Snickarevägen, Skräddarevägen och Kyrkvägen.
Lekplatserna kommer att ha allt från fotbollsmål och rutschkanor till klätterställningar och klassiska gungställningar.
– Nu är vi igång med arbetet att anlägga fyra nya lekplatser i kommunen, säger Anna-Maria Samuelsson, projektledare på Stenungsunds kommun. Det känns roligt! Om allt går enligt plan kommer lekplatserna vara klara och slutbesiktigade i slutet av oktober. Sedan hoppas man på mycket lek!
Lekplatser

Anrika hotell Bergabo på Tjörn i konkurs
Bergabo hotell på Tjörn kan inte längre betala sina skulder och har tvingats i konkurs. Konkursansökan lämnades in till Uddevalla tingsrätt på måndagen.
Företaget har de senaste åren gått med förlust, och gjorde 2018 ett minusresultat på 658 000 kronor.
Fastigheten Bergabo har drivits som hotell och pensionat i olika konstellationer sedan tidigt 80-tal och byggdes redan 1898 av en förmögen häradshövdning från Göteborg.

Två män åtalas för misstänkta kidnappningsförsök, utpressning och misshandel i Stenungsund
Männen misstänks för en rad brott, bland annat för den uppmärksammande kidnappningen i Stenungsund 23 april i år då en bil i hög fart voltade vid Nösnäs. De två männen som är från Stenungsund åtalats på fredagen i Uddevalla tingsrätt misstänkta för bland annat för människorov.
Männen är i 45-årsåldern  i 30-årsåldern, bägge från Stenungsund 
Enligt åtalet ska de båda männen tillsammans och i samförstånd ha tvingat med sig en man i 25-årsåldern från Stenungsund.
De båda männen ska ha sökt upp 25-åringen på en adress och visat en kniv och sagt till honom att ska följa med.
Den yngre av de två männen ska ha sagt till 25-åringen att ”jag kommer att hugga dig om du inte följer med” och höjt kniven mot hans bröst.
Därefter har de tagit sig till 25-åringens lägenhet och där har de två misstänkta männen genom att hota och använda våld stulit saker som en plånbok, en soft airgun och en kamera.
De ska även ha tagit mannens mobil för att förhindra att han skulle ringa efter hjälp.
De har fortsatt hota med att de ska hugga 25-åringen i halspulsådern. Därefter ska de ha satt buntband runt hans händer. De ska även ha misshandlat mannen genom att slå honom med baksidan av ett knivskaft.
Sedan har de, enligt åtalet, tvingat in  25-åringen i en bil för att köra ut i skogen med honom.
Bilfärden ska ha gått genom både Kungälvs och Stenungsunds kommun och under tiden ska männen hotat den kidnappade med att de skulle döda honom, hans flickvän och att de skulle gräva ner honom i Svartedalen om han skulle ”gola” till polis eller föräldrar.
De ska även ha krävt 20 000 kronor av 25-åringen.
På väg tillbaka till 25-åringens lägenhet kör de dock av vägen och där lyckas den kidnappade mannen ta sig ur bilen.

Två män åtalas för flera brott i Stenungsund, Uddevalla och i Trollhättan
Två mån står åtalade vid Uddevalla tingsrätt för narkotikabrott, drograttfylleri, grov olovlig körning, stöld och häleri. Den ena mannen är 48 år och den andre mannen är i 35-årsåldern.
Mannen i 35-årsåldern står åtalad för narkotikabrott och drograttfylleri, grov olovlig körning den 30 januari 2019 vid Rågården, Ucklum, i Stenungsunds kommun.
Mannen skall ha använt cannabis, och kört personbil efter att ha använt cannabis i sådan mängd att det under eller efter färden har funnits narkotika kvar i hans blod och kört personbil utan att ha rätt till det.

Mannen som är 48 år skall enligt åtalet ha olovligen tagit släpvagnen värd 37 500 kronor, som tillhörde ett företag i Trollhättan. Det hände den 16 juli 2019 på Circle k, Lasarettsvägen i Trollhättan.
Han skall vid ett annat tillfälle taget i befattning en värmepump, motorolja, produkter för fordonsvård, fordonstillbehör, verktyg, en gastub och sätesfjädrar till ett värde om i vart fall 42 000 kronor som varit stulet.
Det hände någon gång mellan den 14 juli 2019 och den 16 juli 2019 i Uddevalla kommun. Mannen skall även ha kört personbil, utan att ha rätt till det med tillkopplad släpvagn efter att ha använt amfetamin i sådan mängd att det under eller efter färden har funnits narkotika kvar i hans blod. Det hände även den 16 juli 2019 på Nordmannerödsvägen, Uddevalla.

Bägge männen skall tillsammans och i samförstånd
olovligen tagit en markvibrator till ett uppskattat värde av 12 000 kronor som tillhörde en privatperson. Det hände mellan den 7 augusti 2019 och den 8 augusti 2019 på Frölandsvägen i Uddevalla kommun.

Man åtalas för grovt drograttfylleri och olovlig körning på Mc i Stenungsund
En man i 35-årsåldern står åtalad vid Uddevalla tingsrätt för. Mannen skall ha kört motorcykel efter att olovligen ha använt amfetamin, i så stor mängd att det under färden fanns narkotika kvar i hans blod.
Det hände den 10 juli 2019 på Koppersvägen när han stoppades av polispatrull i Stenungsund.
Brottet bör bedömas som grovt eftersom körningen innebar påtaglig fara för trafiksäkerheten genom att mannen framfört motorcykel på gångvägar, vinglat kraftigt över hela vägbanan, genat över parkeringsplatser i hög hastighet så att han varit nära att krocka med ett parkerat fordon samt inte stannat på polismans stopptecken. Polisen skall också ha funnet innehaft 4,37 g amfetamin vid kroppsbesiktning. Mannen saknade också behörighet att framföra fordonet.
Mannen erkänner brott.

Man står åtalad för narkotika, drograttfylleri och dopningsbrott på Tjörn
En man i 30-årsåldern står åtalad vid Uddevalla tingsrätt för narkotika och dopningsbrott
Mannen skall tillsammans och i samförstånd med annan olovligen innehaft 5,25 gram cannabisharts, 123,5 stycken tabletter norfludiazepam och 3,75 gram amfetamin, som allt är narkotika. Det hände den 20 februari 2018 vid Lv169, Hjälteby, Tjörns kommun när han stoppades av polispatrull.
Mannen har vid samma tidpunkt och plats för egen del olovligen innehaft 22 stycken tabletter norfludiazepam, som är narkotika.
Mannen skall även tillsammans och i samförstånd med annan olovligen innehaft 18 stycken tabletter tamoxifen, 69 stycken tabletter letrozol, 39 stycken tabletter metandienon och 29 stycken tabletter stanozolol, som allt är dopningsmedel.
Dessutom skall mannen ha kört personbil efter att ha använt klonazepam och kokain, som är narkotika, i sådan mängd att det under eller efter färden har funnits narkotika kvar i hans blod. Det hände också den 20 februari 2018.
Mannen erkänner brott med undantag för drograttfylleriet.

Man åtalas för rattfylleri i Stenungsund
En man i 18-årsåldern står åtalad vid Uddevalla tingsrätt för rattfylleri.
Mannen ska ha kört personbil efter att ha intagit alkohol i sådan mängd att alkoholkoncentrationen i hans blod när han blåste i polisens sållningsinstrument som visade den 0,91 promille.
I förhör uppger mannen att han endast druckit två mellanöl á 33 centiliter.Det hände den 21 juni 2019 på Hallernaleden i Stenungsunds kommun.
Mannen förnekar brott. Analysresultat (förundersökningsprotokoll) för att bevisa uppmätt
alkoholkoncentration i mannens blod till styrkande av åtalet.

Man i 30-årsåldern står åtalad för narkotikabrott i Stenungsund
Mannen blev stoppad av polis för kontroll den 16 juni på Stenunge Allé i Stenungsund. Manne togs med för provtagning som gav positivt utslag. Det visade sig att mannen hade använt hasch eller annat cannabispreparat,
som är narkotika. Nu står mannen åtalad för narkotikabrott i Uddevalla tingsrätt. Mannen förnekar brott.
Målet kan avgöras utan huvudförhandling. Åklagarens påföljdsförslag: 30 dagsböter à 50 kronor. Summa: 1 500 kronor.

Husvagn totalförstördes i brand på Orust
Klockan 01:47 inkommer ett larm till SOS  om att en husvagn står i brand vid Kungsviken på Orust. I husvagnen befann sig en man.Han upptäckte elden tidigt och kunde själv ta sig ut och larma. 
Räddningstjänsten är snabbt på plats men husvagnen går inte att rädda, utan man koncentrera sig att rädda intilliggande byggnad där elden börjat ta sig i varvets industribyggnad. Mannens alla tillhörigheter gick förlorade i branden. Ingen person skall ha skadats säger polisens presstalesperson Christer Fuxborg
Klockan 04.45 på onsdagsmorgonen var släcknings- och vädringsarbetet färdigt.

Totalt 75 hastighetsöverträdelser i Stenungsund på tisdagen
I samband med skolstarten genomför polisen trafikkontroller kring våra skolor och tätbebyggda områden. Tisdagens kontroller resulterade i 75 hastighetsöverträdelser.
Kontrollerna är en del av den nationella trafikvecka som polisen genomför mellan den 19 och den 25 augusti.
Dela gärna med dig av inlägget till andra vuxna och påminn dem om att hålla hastigheten, för en säkrare väg för våra unga när de ska till skolan.

Stenungsund  - En lösning med ljud-ljus-bom föreslås vid gång- och cykelövergången i Solgårdsdalen
Som en säkrare lösning för gång- och cykelpassage över järnvägen vid Solgårdsdalen föreslår kommunstyrelsen, efter Trafikverkets utredning, att en lösning med ljud, ljus och bom är det alternativ som är bäst sammantaget sett till säkerhet, tid och ekonomi. Förslaget ska upp till beslut på kommande kommunfullmäktige den 12 september.
Efter stängning av järnvägsövergångarna i december 2018 har Trafikverket utrett olika alternativ på åtgärder för att skapa en säkrare övergång vid Solgårdsdalen. De tre huvudalternativen som har studerats är ljud-ljus-bom, tunnel och bro.

Förslaget med ljud-ljus-bom innebär en högre säkerhet än tidigare då en bom vid gång- och cykelpassagen tillkommer. Det är också det förslag som går att genomföra snabbast. En lösning med ljud-ljus-bom kan vara på plats inom ett år efter beslut. Alternativen med tunnel eller bro kan vara på plats om 3-4 år.

Parallellt pågår ett arbete med att få ett dubbelspår till Stenungsund vilket i så fall kommer att innebära en högre trafiksäkerhet längs södra delen av Bohusbanan i form av planskild övergång.

Trafiksäkerhetsveckan har inletts i Stenungsund - 11 fastnade i kontrollen
På tisdagsförmiddagen gjordes en hastighetskontroll utanför Spekerödsskolan. Under den dryga timma man stod uppställd för kontroll hann man med att skriva ut 11 bötesbelopp för för hög hastighet utanför Spekerödsskolan som har en sträcka på 300 m med 50 km En bilist stoppades för att inte ha haft säkerhetsbältet på sig.
De 11 fortkörarna höll sig inom "ramen" och därmed fick behålla körkortet, men bötesbeloppen lär säkert svida i plånboken.
Polisen förflyttade sig därefter till ny kontrollplats och säkerhetsveckan över hela landet kommer att fortskrida under hela denna vecka

Trafikolycka i Stenungsund -  Förare förd till sjukhus
Klockan 12:05 får SOS in ett larm om en trafikolycka i Stenungsund
En personbil har kört av okänd anledning av vägen i Ödsmål.
Räddningstjänst, ambulans samt polis till platsen.
Bilen bärgas och föraren körs med ambulans till sjukhuset i Kungälv.
Patrullen skriver en anmälan utan misstanke om brott.
 

Arbetet på Tjörnbron
Underhållsarbetet på Tjörnbron återupptas idag efter sommaruppehållet.
Arbetet innebär att ett körfält på bron kommer att vara stängt dygnet runt och hastigheterna i de andra två körfälten kan komma att sänkas från 70 till 50 kilometer i timmen.
Nattetid, mellan klockan 21 och 04.30 stängs ytterligare ett körfält av vissa nätter. På det öppna körfältet släpps trafiken på växelvis med hjälp av flaggvakt.
Vissa vardagsnätter hålls bron helt stängd mellan klockan 23 och 04.30 och bilister hänvisas då till färjan över Svanesund. Detta skedde den 30 april och den 3 maj. När nästa tillfälle infaller meddelas först vid lunchtid den aktuella dagen. Trafikverket uppmanar bilister att hålla utkik på deras hemsida för information om detta.
Under arbetets gång ska 14 snedkablar på bron ska bytas ut och det beräknas vara färdigt den 31 december.

Man avled efter arbetsplatsolycka på Orust
En man i 45-årsåldern och linjemontör fördes till sjukhus med allvarliga skador efter en arbetsplatsolycka i Lyr - Brevik på Orust.
Larmet inkom vid klockan 17.42 på söndagskvällen och personal på plats höll då på med HLR räddning.
Polis och ambulans samt ambulanshelikopter ryckte ut till platsen och omständigheterna kring olyckan är oklara men mannen hade brännskador på överkroppen och arbetade som elektriker.
– Personen är elektriker och har utfört ett arbete på platsen och fått ström i sig. Personen togs med helikopter till NÄL. Ett mätinstrument är taget i beslag, detta skulle mäta om ledningar var strömförande.
Mannen omkom senare till följd av sina skador. Anhöriga är underrättade, uppger polisen.

Polisen genomför en undersökning på platsen och utreder händelsen som en arbetsplatsolycka.
En anmälan om vållande till annans död är också upprättad.

Mannens arbetsgivare Västra Orust energitjänst, som är en ekonomisk förening, ser på händelsen med stor sorg.

Arbetet på Tjörnbron återupptas
Nu fortsätter underhållsarbetet på Tjörnbron, som innebär att ett körfält är stängt dygnet runt.
I våras inleddes underhållsarbetet på Tjörnbron, som består av att 14 så kallade snedkablar på bron ska bytas ut. Under sommaren har arbetet tagit paus, men den 19 augusti fortsätter underhållet och pågår fram till den 31 december. Detta innebär att trafiken som passerar över bron påverkas på olika sätt beroende på tidpunkt.

Helt avstängt vissa nätter
– För det första gäller att ett körfält är avstängt dygnet runt under hela arbetsperioden. I resterande två körfält kan hastigheten komma att sänkas till 50 kilometer i timmen.
– För det andra gäller att ytterligare ett körfält är avstängt under vissa nätter mellan klockan 21:00 och 04:30. Endast ett körfält är då alltså öppet, där trafiken släpps fram växelvis med hjälp av flaggvakt.
– Viktigast av allt är dock att under enstaka vardagsnätter, klockan 23:00-04:30, så stängs Tjörnbron av helt. Vid dessa tillfällen hänvisas fordonstrafiken till färjeleden över Svanesund och vidare mot väg 160, något som innebär en lång omväg för trafiken och därmed längre restid.

Eftersom arbetet som ska utföras vid dessa nattliga helavstängningar är väderberoende är det inte bestämt när dessa nattavstängningar sker. Inför varje sådan avstängning läggs information ut så snart som möjligt
I samband med de nattliga helavstängningarna kommer räddningstjänsten att vid behov kunna ta sig fram över bron.
Gång- och cykeltrafik påverkas inte av arbetena utan kommer alltid att kunna passera över bron.

Två bröder och ytterligare en man från Stenungsund åtalas för misshandel, olaga tvång alt, ofredande
Bröderna och ytterligare en person från Stenungsund står åtalade i Uddevalla tingsrätt för att tillsammans och i samförstånd misshandlat, ofredat och olagligen betvingat en man genom följande agerande.
En av bröderna har genom underliggande hot om brottslig gärning bestående i att han befunnit sig i ett numerärt överläge, att stämningen på plats varit hetsig, tvingat ned en man på knä och pussa på en av brödernas skor. och sedan slagit ett slag med öppen hand i mannens ansikte så att smärta och blodvite uppstått.
Den tredje mannen har därefter spottat på den utsatta mannen
Händelsen utspelade sig den 6 april 2018 i Kristinedal, i Stenungsunds kommun.
De tre männen har genom ovanstående agerande haft ett gemensamt uppsåt att olagligen betvinga och
kränka mannens frid på ett kännbart sätt, samt att tillfoga honom kroppslig smärta och skada.
Samtliga tre förnekar brott.

Misshandel 2
En av bröderna står även åtalad för en misshandel den 8 april 2017 på Pizzarestaurang i Stenungsunds kommun. Den åtalade brodern skall ha slagit ett slag på mans öra och sparkat honom i ryggen så att smärta och blodvite uppstått. Brodern förnekar brott.
Samma broder skall ha tillsammans och i samförstånd med flera andra gärningsmän slagit flera slag med öppen och knuten hand på en annan mans ansikte och huvud så att han föll till marken och slog i huvudet, samt därefter försökt att sparka honom och slagit ytterligare ett knytnävsslag i ansiktet.
Mannen orsakades smärta, blodvite, sårskador i ansiktet och på samt i höger öra, bula i pannan och svullnad av höger öra.
Samma broder skall ha slagit ett slag med öppen hand i ytterligare en mans ansikte så att smärta uppstått. Även detta brott nekar brodern till.
En av de misshandlade yrkar skadestånd av brodern med 5 000 kronor.
Observera att stämningsansökan innehåller tilltalade som är under 18 år. Beräknad tidsåtgång inkl redan tidigare ingivna stämningsansökningar ca 2,5 dagar.

Ung man i Stenungsund dömd för våldtäkt på 9-åring och sexuellt ofredande vid sex tillfällen
En man i 22-årsåldern och från Steungsund döms av Uddevalla tingsrätt till rättspsykiatrisk vård för våldtäkt mot barn samt sex fall av sexuellt ofredande mot tonårsflickor.

Våldtäkten begicks i en lägenhet i Stenungsund  i april i år. Flickan i 9-årsåldern har berättat i förhör att hon lekt på gården då mannen ropat från sin bostad och bett henne komma upp till honom. 
I lägenheten genomförde mannen sexuella handlingar mot flickan, som tingsrätten bedömer vara av sådan allvarlig art att det kan likställas med samlag.

Sex fall av sexuellt ofredande
Dessa händelser inträffade mellan den 20 maj och 17 juli sommaren 2017 på Kristinedalskolans skolgård. Brottsoffren är fem tonårsflickor, som vid tillfällena var under 15 år. Han har bland annat tagit på flickornas bröst, gnidit sitt kön mot dem samt, vid ett tillfälle, hållit fast en av dem och försökt kyssa henne.

Tidsspannet mellan de sexuella ofredandena och våldtäkten mot flickan är nästan två år. I den första utredningen, om mannens agerande på skolgården, kom första anmälan in i juni 2017, men åtal väcktes först hösten 2018.

Enligt den rättspsykiatriska utredning som har genomförts på mannen framgår att mannen har en intellektuell funktionsnedsättning och att han bedöms ha begått brotten under påverkan av allvarlig psykisk störning.

Uddevalla tingsrätt har tagit ställning till huruvida mannens förmåga att förstå innebörden i sina handlingar har varit nedsatt eller inte, på grund av hans intellektuella funktionsnedsättning.
Tingsrätten skriver i domen att
”sammantaget bedöms NN:s förmåga att inse gärningarnas innebörd ha varit starkt nedsatt men inte helt saknas”.
Utifrån detta uppfyller han kravet på uppsåt, något som varit en svår fråga för tingsrätten.
Bara för att man har en funktionsnedsättning så får man inte göra vad som helst och gå fri från straff. Det är upp till domstolen att avgöra detta i varje enskilt fall.
Mannen frias för ett fall av ofredande, kopplat till händelserna på skolgården sommaren 2017.

Mannen har nu dömts till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.
Han ska även betala skadestånd till fem brottsoffer på sammanlagt 176 000 kronor. När det gäller våldtäkten skall mannen betala 115 000 kronor till barnet

Moped sattes i brand i Stenungsund
Klockan 23.50 larmades räddningstjänsten och polis i Stenungsund till  Kobergsvägen i Hallerna med anledning av att en moped brinner. Moped låg mitt i en av körfilerna och brann för fullt. Ingen fanns kvar på platsen och polisen misstänker att mopeden är stulen.
Polisen skriver en anmälan gällande skadegörelse genom brand

STO mässan 5-7 september
Stenungsund Arena bjuder in till en mässa som förenar tre kommuner - Stenungsund, Tjörn och Orust. STO-mässan riktar sig till alla och är gratis att besöka.
Över 70 utställare är anmälda till STO-mässan som erbjuder
Spännande utställare
Fantastiska erbjudanden
Aktiviteter och uppträdanden
Restaurang och Café med alla tillbehör
Mer information hittar du på STO-mässans hemsida: STO-mässan 2019
 

Tångeröds förskola på Tjörn har Grön flagg
Tångeröds förskola har certifierats med Grön flagg. Det innebär att hållbar utveckling går som en röd tråd genom förskolans pedagogik.
Det första som möter en när man kommer till parkeringen vid Tångeröds förskola är ett antal pallkragar med nysådda grödor men också jordgubbsplantor som sattes i höstas och några nyvakna rabarber.
Runt innergården har det också placerats ut flera nya odlingslådor där barnen ska så blommor. Men inte vilka blommor som helst, utan blommor som har lång blomningssäsong – för att de ska locka till sig humlor och bin.
– På så vis hjälper vi naturen på traven. Det blir ett av våra bidrag till en hållbar utveckling, säger Jenny Björk, förskollärare på Tångeröds förskola.
Miljön i barnens vardag
Odlingslådorna är ett exempel, sopsortering och återvinning är andra exempel på områden som är lätta att få in i barnens vardag. Ett kommande tema är Livsstil och hälsa, där Tångeröds förskola kommer att arbeta med till exempel mat, rörelse, livskvalitet och inte minst det de kallar för ”vi-känsla”.
– Både personal och barn jobbar med temat samtidigt. Det är viktigt att vi som vuxna är goda förebilder för barnen och visar att vi också trivs tillsammans, säger Carin Andersson, förskollärare.
Plockar upp skräp
Att arbeta med hållbar utveckling är att ta ett stort grepp över förskolepedagogiken. Därför har det varit viktigt för pedagogerna i Tångeröd att både tänka långsiktigt och samtidigt hitta olika sätt att jobba med hållbarhet i vardagen. Då kan det handla om allt från att prata om att det är bra att kunna ärva kläder från sina syskon till varför det är viktigt att plocka upp skräp efter sig i naturen.
Vad innebär Grön Flagg?
Grön Flagg är ett pedagogiskt verktyg och en miljöcertifiering som finns i 50 länder. Över 2500 svenska skolor och förskolor är anslutna till Grön Flagg.
Tångeröds förskola blev certifierade i december 2018 efter att ha avslutat arbetet med sitt första tema Djur och natur. Nu har man börjat arbeta med temat Livsstil och hälsa (se texten ovan).
Det finns nio teman att arbeta med inom Grön Flagg:
Stad och samhälle
Djur och natur
Klimat och energi
Hav och Vatten
Konsumtion och resurser
Skräp och avfall
Kemikalier och giftfri miljö
Livsstil och hälsa
Global samverkan
Grön Flagg drivs av Håll Sverige Rent, som är en opolitisk och icke vinstdrivande stiftelse.

Misshandel på Tjörn
Klockan 01:38 larmas polis till Dyreby (Sibräcka byggdegård) i Skärhamn angående en misshandel.
Inringare uppger för polisen att ett antal objudna person kommet till festen och först stökat och bråkat, efter det har de objudna gästerna försökt starta bråk där en av gästerna har fått slag i ansiktet säger polisens presstalesperson Christer Fuxborg
När polis anländer till platsen är de objudna gästerna borta och det är åter lugnt på platsen
En anmälan om misshandel upprättas dock
 

Stenungsundsparti vill inför språkkrav för vårdpersonal
Partiet (SD) skriver i sin motion till Kommunföllmäktige att det är positivt att personer med utländsk bakgrund väljer att arbeta inom äldreomsorgen i Stenungsund, men då måste också språkkunskaperna i svenska räcka till.
Den som behöver vård och omsorg ska känna sig trygg i att förstå vad personalen säger och menar och att själv bli förstådd.
Så är inte alltid fallet och bristfälliga kunskaper i svenska språket hos personalen kan innebära en risk för att brukaren inte får den vård hon/han behöver skriver man vidare i motionen.
Utöver detta utgör otillräckliga kunskaper i svenska en risk för att allvarliga misstag kan inträffa när det gäller medicinering och vårdplan. Dessutom riskerar befintlig personal ett merarbete när de utöver sina ordinarie arbetsuppgifter får extraarbete som kommunikatörer mellan omsorgstagare och personal som brister i svenska språket.
Sverigedemokraterna Stenungsund har därför lämnat in en motion att införa språkkrav för personer som söker till vården där de finns ett behov, även för befintlig personal som har behovet att förbättra språket.

Bilar satta i brand på Almön - Tjörn
Klockan 02.36, natten till fredagen inommeruppgifter att någon bil skall brinna på Almön vid Tjörnsbrons camping varför räddningstjänst samt polis larmas till platsen.
När polis och räddningstjänsten kommer till platsen kan man konstatera att det är två bilar som brinner och dessa släcks. Polis skriver en anmälan om skadegörelse, ingen gripen.

På morgonkvisten, vid halv sex-tiden, larmades räddningstjänsten ut till Tjörn ännu en gång. Då brann det i en återvinningsstation på Lilla Askerön.

Bilförare försökte köra på polis i Stenungsund
När polis försöker stoppa en personbil för kontroll försöker föraren köra på en av poliserna som lyckas undkomma utan skador påtisdagseftermiddagen.
Bilens förare springer från platsen och polis söker efter honom i området. I nuläget är ingen gripen. Bilen är tagen i beslag och bärgad från platsen.
Ärendet rubriceras i nuläget som för försök till grov misshandel och brott mot trafíkförordningen, att ej ha stannat på polismans tecken.
Mannen hade vid 22-tiden på tisdagen ännu inte gripits.

Beläggningsarbete på väg 642 (Ucklum-Västerlanda) i Stenungsunds kommun
Under vecka 33-40 kommer Trafikverket och Skanska asfaltera sträckan mellan Ucklum och Västerlanda. Arbetet kan påverka framkomligheten på sträckan.
Arbetet startar måndag den 12 augusti och beräknas vara klart under vecka 40. Det innebär att det kommer att befinna sig maskiner och lastbilar på vägen. Tänk att hålla en låg hastighet när du passerar.
Skanska kommer att stänga av vägen delvis under perioden under de tidpunkter de är och arbetar på vägen. Förbudstavla med tilläggstext "genomfartstrafik förbjuden" kommer att finnas uppsatt på vägsträckan. Skanska kommer att anpassa sitt arbete så att du kan passera under morgonen (mellan kl 06-08) samt på eftermiddagen (mellan kl 15-17).
Skanskas informationsbrev

Inbrott och stöld i salong i Stenungsund
Klockan 23:38  får polisen in ett samtal från en kvinna på Uppegårdsvägen i Stenungsund om att hon hört glaskross och hör två män samtala vid Salong Coquette. En polispatrull sänds till adressen, men när man kommer fram finns inga personer kvar. Patrullen ser att någon krossat ett glas in till salongen. Vid vidare undersökning ser man också att kassaapparaten är uppbruten och troligen har man stulet en mindre summa pengar.. Oklart om man stulet mer i salongen. En anmälan om inbrott stöld är upprättad

Tre polisiära ingripande i STO-regionen natten till söndagen
Klockan 22:55 stoppas en bilist i Svanesund på Orust för kontroll. Polispatrullen misstänker att mannen är drogpåverkad. Det visar sig att mannen inte innehar ett körkort. Mannen tas med för provtagning. En anmälan om grov olovlig körning och narkotikabrott eget bruk upprättas

Klockan 23:24 stoppas en mopedist i Myggenäs på Tjörnför kontroll. Personen visar tydliga tecken på att vara alkoholpåverkad och får blåsa i polisens sollningsinstrument som ger positivt utslag och tas med för provtagning

Klockan 23:27 stoppas en bilist för kontroll på Ucklumsvägen i Stenungsund för kontroll. Personen visar tydliga tecken på att vara alkoholpåverkad och får blåsa i polisens sollningsinstrument som ger positivt utslag och tas med för provtagning

Misstänkt hot och vapenbrott i Stenungsund
Klockan 23:15 på torsdagskvällen larmas polis av två anmälare som uppger att de hotats i en lägenhet på Hasselbackevägen i Stenungsund.
När polispatrull anländer finner man ett 5-6 personer utanför lägenheten och på gatan. Enligt de två yngre männen som kontaktat polisen har man inte bara hotats utan man uppger att ett vapen funnits med i bilden. Polisen finner inget vapen på någon de 5-6 personerna som är sedan tidigare kända för polisen.
En anmälan om grovt olaga hot och vapenbrott är upprättat säger polisens presstalesperson Stefan Gustavsson på fredagsmorgonen

Misstänkt onykter mc- förare körde omkull i Stora Högamotets rondell
En mc körde omkull i Stora Högamotets rondell vid E6 på onsdagseftermiddagen.
Olyckan inträffade vid 18-tiden och polis och räddningstjänsten fick larmet klockan 18:11 av en inringare. Man får också information om att en "titt-krock" inträffat i rondellen. Det ska inte ha uppstått några personskador utan endast plåtskador.
Föraren, en man i 65-årsåldern, får blåsa i polisens sollningsinstrument som viar positivt utslag. Föraren tas med för provtagning och misstänks för rattfylleri. Mannen ska inte ha skadats.
Mc:n saknar också registreringsskyltar
 

Man åtalas för grovt rattfylleri på Orust
En man i 50-årsåldern står åtalad för grovt rattfylleri i Uddevalla tingsrätt.
Mannen skall ha kört personbil efter att ha intagit alkohol i sådan mängd att alkoholkoncentrationen i hans utandningsluft under eller efter färden uppgick till 0,58 milligram per liter. Det hände den 25 juli 2019 i Vräland, Svanesund, Orust kommun.
Brottet bör bedömas som grovt eftersom alkoholkoncentrationen uppgick till minst 0,50 mg/l i utandningsluften. Mannen har i polisförhör erkänt brott

Personlig assisten åtalas för grovt bedrägeri och grov trolöshet mot huvudman och bank på Tjörn 
En kvinna i 30-årsåldern står åtalad för grovt bedrägeri i Uddevalla tingsrätt.
Kvinnan skall ha olovligen använt sig av en mans inloggningsuppgifter och olovligen berett sig tillträde till hans bankkonton. Hon har därefter fört över 623 000 kronor från mannens konto till sitt eget bankkonto. Hon påverkade på så sätt olovligen resultatet av en automatisk informationsbehandling vilket medfört vinning för henne själv och skada för mannen och Tjörns Sparbank Det hände någon gång mellan den 14 september 2015 och den 20 november 2018 på okänd plats.
Brottet bör bedömas som grovt eftersom gärningen avser belopp om betydande värde och att kvinnan utnyttjat sin ställning som personlig assistent åt mannen samt det faktum att mannens fysiska hälsa varit sådan att han inte haft möjlighet att upptäcka den brottsliga gärningen.

Kvinnan åtalas även för grov trolöshet mot huvudman när hon har i sin egenskap av personlig assistent för mannen haft tillgång till dennes telefon och mobila bankid för att kunna vara
honom behjälplig med ekonomiska transaktioner. Hon har missbrukat sin förtroendeställning.
Brottet är grovt med hänsyn till att det rör sig om betydande värde.
I polisförhör erkänner kvinnan brott.

Narkotikapåverkad person bråkade på Stenungsundsbuss och med polis
Polisen larmades klockan 17.17 på tisdagseftermiddagen om en stökig man på en buss på väg till Stenungsund. En man i 40-årsåldern ska det ha bråkat med en annan passagerare på en bussen.
- När bussen stannar vid Stenunge Allé tar polisen hand om mannen enligt LoB, mannen var även stökig i polisbilen då han skall köras till polisstationen säger polisens presstalesperson Christer Fuxborg
Mannen är nu misstänkt för ringa narkotikabrot,t innehav och våldsamt motstånd.

En man står åtalad för olovlig körning i Stenungsund
En man i 30-årsåldern står åtalad vid Uddevalla tingsrätt för olovlig körning.
Enligt åtalet har mannen kört personbil utan att ha rätt till det. Det hände den 9 april 2019 vid Kläpp, Ödsmål i Stenungsunds kommun.
Mannens kårkort skall enligt åtalet ha varit återkallat
Mannen erkänner brottet i polisförhör Målet kan avgöras utan huvudförhandling. Åklagarens påföljdsförslag: 30 dagsböter à 50 kronor. Summa: 1 500 kronor.

Misstänkt narkotikapåverkad hoppade in genom öppet fönster i Stenungsund
Klockan 03:21 får polisen in ett samtal från en kvinna i Kyrkenorum  i Stenungsund. Kvinnan berättar att en okänd man just hoppat in genom ett öppet fönster till bostaden och sagt att han är jagad av personer och taget sin tillflykt genom fönstret. Mannen som hoppat in grips av mannen i bostaden som även är en kampsportare. Den narkotikapåverkade mannen kvarhålls tills polis kan anlända och gripa den narkotikapåverkade mannen som skall vara i 30-årsåldern. Mannen togs med för provtagning, misstänkt ringa narkotikabrott, eget bruk. Fler åtalspunkter kan säkert komma till säger polisens presstalesperson Christer Fuxborg

Man åtalas för bokföringsbrott på Orust
En man i närmare 65-årsåldern står åtalad vid Uddevalla tingsrätt för bokföringsbrott.
Mannen har varit företrädare för ett färetag med säte på Orust.
Mannen har uppsåtligen eller i andra hand av oaktsamhet åsidosatt bolagets bokföringsskyldighet genom att inte före den 1 juli 2017 avsluta den löpande bokföringen med årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Till följd härav har rörelsens ekonomiska resultat och ställning inte i huvudsak kunnat bedömas med ledning av bokföringen.
Polis har haft förhör med den tilltalade som erkänner oaktsamt brott.

Misstänkt narkotikabrott i Stenungsund
Klockan 17:41 på söndagseftermiddagen stoppar en polispatrull en bilist för kontroll på Hasselbackevägen i Stenungsund. I fordonet finns flera personer. Man gör en kroppskontroll på föraren då mannen är känd sedan tidigare av polisen, där man hittar misstänkt narkotika. Man gör även en husrannsakan av fordonet efter fyndet på föraren men finner inget mer. Föraren tas med för utredning och en anmälan om misstänkt narkotikabrott skrivs
   

Gamestop stänger butiken i Stenungsund
Efter svikande försäljningssiffror och i kombination av höga hyror på Stenungstorg har man beslutat att stänga butiken den 18 augusti, enligt uppgifter till Nyheter4.com. Oklart om man skall öppna butik någon annan stans i Stenungsund. Annars får man åka till Uddevalla, Trollhättan eller Göteborg för att kunna handla i deras butiker.
Gamestop är världens största spelvaruförsäljare som säljer ps4, xbox one, switch, loot, konsoler och tillbehör.

Kvinna rånad i Stenungsund
En kvinna blir vid en busshållplats i centrala Jörlanda rånad på värdesaker av två okända unga män. Larmet kommer in till polisen klockan 01.49 natten till lördagen. Männen lämnar i en svart personbil. När bussen kommer kan ingen hjälpa henne att ringa polis utan hon får gå hem och därifrån ringa polis. Ingen gripen, en anmälan skrivs.

Misstänkt rattfylleri på Orust 
Klockan 19:59 på torsdagskvällen stoppar en polispatrull en personbilsförare för kontroll i Myckelby på Orust.
Föraren blåser positivt i polisens sollningsinstrument och tas med för provtagning misstänkt för rattfylleri, en anmälan skrivs.

Man står åtalad för bedrägeri, tillgrepp av fortskaffningsmedel och grov vårdslöshet i trafik mm i Stenungsund och på Tjörn
En man i i 25-årsåldern står åtalad i Uddevalla tingsrätt för bedrägeri, tillgrepp av fortskaffningsmedel och grov vårdslöshet i trafik mm.

Mannen skall ha druckit öl på Harrys Pub & Restaurang utan att betala 234 kronor vid tillfället, vilket förutsattes. Det hände den 7 juli 2019 på Harrys, Västra köpmansgatan 32, Stenungsund, Stenungsunds kommun. Mannen varken erkänner eller förnekar brott.

Vid ett annat tillfälle skall mannen ha brutit upp ett lås till ett omklädningsrum/skåp och från skåpet tagit en väska innehållandes plånbok, kontokort, körkort, Lisebergskort, kontanter om 2 000 kr, två mobiltelefoner, kavaj, skjorta,
chinos och bilnycklar, allt tillhörandes en besökare. Det hände den 8 juli 2019 på Nordic wellness, Östra köpmansgatan 22 c, Stenungsund, Stenungsunds kommun. Vid samma tillfälle har han olovligen tagit och använt personbil som tillhörde besökaren.
Mannen skall efter detta ha kört personbilen mellan Stenungsunds torg och Wallhamn i Tjörns kommun och då i väsentlig mån brustit i den omsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka betingats av omständigheterna genom att under en sträcka av ca 9 km föra fordonet i
hastigheter överstigande de på platsen tillåtna, göra flera trafikfarliga omkörningar, köra in i personbil samt slutligen köra av vägen. Den åtalade har härigenom gjort sig skyldig till grov oaktsamhet och visat uppenbar likgiltighet för andra människors liv eller egendom. Det hände den 8 juli 2019
på Lv169, Kållekärr, Tjörns kommun. Efter olyckan lämnade han platsen.
Mannen körde personbilen efter att ha intagit alkohol i sådan mängd att alkoholkoncentrationen i hans blod under eller efter färden uppgick till 0,6 promille. Vid samma tillfälle har han fört fordonet trots att det under eller efter färden fanns amfetamin kvar i hans blod.

En Polsk medborgare åtalas för grov olovlig körning i Stenungsund
En man i 35-årsåldern står åtalad vid Uddevalla tingsrätt för grov olovlig körning då han kört personbil utan att ha rätt till det. Det hände den 22 juli 2019 på Hpl Nösnäs, Lv 160, Stenungsunds kommun.
Brottet bör bedömas som grovt eftersom han tidigare lagförts för olovlig körning. Mannen erkänner brott.
Mannen står även åtalad för andra brott i Västsverige

Villa i brand på Orust
Larmet kom till SOS Alarm strax innan klockan 15.30 på onsdagen om en villabrand utanför Svanesund. Räddningstjänsten från två stationer sändes till platsen. När de kom fram slog lågor ut från fönster i villan på andra våningen  och huset var rökfyllt.
Det ska inte vara några personer kvar i huset. Texten uppdateras

Misstänkt narkotikabrott på E6 - Stenungsund
Klockan 03:26 stoppar en polispatrull en bilist på E6 i höjd med Ödsmålsbron för kontroll. Föraren är en man i 25-årsåldern som visar tecken på att vara narkotikapåverkad. Mannen tas med för provtagning. Han är nu misstänkt för drograttfylleri

Spara på vattnet i Stenungsund
Nu visar väderprognoserna på ett varmt och härligt sommarväder. Det innebär också att vattenförbrukningen i kommunen kommer att öka. Därför behöver vi gemensamt hjälpa till med att spara på vattnet. Idagsläget råder inget bevattningsförbud i Stenungsund.
I dagsläget har vi en hög vattenförbrukning i kommunen. De kommande veckorna väntas ett högtryck som gör att vi förmodligen kommer att få härliga och varma sommardagar. Då kommer vattenförbrukningen öka. Därför behöver vi hjälpas åt att spara på vattnet.
Tips på hur du kan spara på vattnet
Snabbduscha
När du duschar förbrukas 6-45 liter vatten i minuten. En dusch på 15 minuter tar mellan 90 och 675 liter vatten! Varje minut du sparar i duschen sparar mycket vatten. Tänk på detta när du duschar:
Korta ner dina duschar
Stäng av vattnet i duschen när du tar i schampo/balsam och när du tvålar in dig
Stäng av kranen
Visste du att du sparar upp till 6 liter vatten i minuten genom att stänga av kranen när du borstar tänderna eller rakar dig? Om du är en av dem som borstar eller rakar dig med kranen rinnande förbrukar du upp till 24 liter vatten per dag! Lär också dina barn att kranen ska stängas av när man borstar tänderna – en enkel vana att införa.
Diska smart!
Vid en normalstor disk under rinnande vatten går det åt ungefär 120 liter. Detta kan du göra för att spara vatten vid diskning:
Organisera disken och skrapa av fett och matrester innan du diskar så går det åt mindre vatten för att få disken ren
Använd diskbalja för handdisk istället för att diska under rinnande vatten
Använd samma glas till dricksvatten under dagen så sparar du disk
Vattna med kanna
En vattenslang sprutar ut vatten med blixtens hastighet och förbrukar så mycket som 1 000 liter vatten i timmen. Vattna i stället med en vattenkanna i trädgården. Du kan dessutom minska avdunstningen och spara vatten genom att täcka jorden med bark, kompost eller hö och vattna på morgonen eller sent på eftermiddagen.
Ett gammalt tips: Om du bor i hus kan du ställa en regnvattenbehållare under takrännan. När det regnar får du vatten som du kan använda till att vattna plantorna, putsa fönster eller annat. Dessutom är det gratis!

Inget Tjörnvatten till kommunens planteringar
För bevattning av kommunens planteringar och liknande används inte vatten från Tjörns kommun.
Till kommunens planteringar används råvatten som köps från Stenungsunds kommun.
Tjörns ishall köper vatten i tankar från områden utanför Tjörn.
Sundsby säteri har egen vattenförsörjning och använder inget vatten från Tjörns kommun.

Efterlyst funnen vid fordonskontroll på gamla E6 i Ucklum
En person greps på söndagen efter att ha stannats i en trafikkontroll. Detta inträffade efter att en polispatrull ställde på gamla E6 i Ucklum (Södra Grössbyn) för att utföra trafikkontroller.
Vid 12.30-tiden stannades två bilar. En förare var i 40-årsåldern och en i 30-årsåldern. Ingen av förarna ska ha innehaft körkort för att få kära bil. En av de två bilarnas förare visade sig också vara efterlyst för ett annat brott. Mannen greps på plats av polispatrullen och fördes till häktet i Göteborg..

Man står åtalad för grov olovlig körning på Orust
En man i 30-årsåldern står åtalad vid Uddevalla tingsrätt för grov olovlig körning. Mannen skall ha har kört en personbil utan att ha rätt till det.
Det hände den 22 juli 2019 på länsväg 160 varekil, Orust kommun.
Brottet bör bedömas som grovt eftersom han tidigare lagförts för olovlig körning. Mannen erkänner brott. Ytterligare åtal väntas väckas.

Man åtalas för olovlig körning på Tjörn
En man i närmare 70-årsåldern och har arabiskt, medborgarskap: Statslös, står åtalad vid Uddevalla tingsrätt för att ha kört personbil utan att ha rätt till det. Det hände den 10 november 2018 på väg 169, Fagerfjäll, Tjörns kommun.
Till bevisföringen finns bland annat det irakiska körkortet inte är giltigt till styrkande av gärningen
Den tilltalade har vid ett personligt möte den 15 juli 2019 av polis delgetts information om att förenklad delgivning kan komma att användas i tingsrätten.
Målet kan avgöras utan huvudförhandling. Åklagarens påföljdsförslag: 30 dagsböter à 50 kronor. Summa: 1500 kronor.

Fritidsbåtsägare irriterade över trasig septitankstömning i Stenungsunds hamn
Sedan förra veckan på torsdagen och över hela helgen har utrustningen får septitankstömning varit obrukbar av någon anledning. Båtägare har ringt de nummer som står uppsatta på tömningsskåpet, men det hjälper inte båtägarna om hamnkontoret som är stängt på eftermiddagar och kvällstid (7:00-15:30. Under sommaren (5 juli - 5 augusti) är det bara telefontid vardagar klockan 07-08, enligt uppgifter på kommunens hemsida
Det andra telefonnumret leder till förre hamnchefen Tomas Alexandersson privata telefon, och han slutade för ett år sedan som hamnchef.
Han säger till Nyheter4.com att han haft ca 8-10 samtal sedan i torsdags kväll och fram till söndagseftermiddagen. Han har hänvisat de ringande till Gästhamnskontoret och Mattias Mossberg chef för hamnen och idrottsanläggningarna i Stenungsund..
Därför tog sig vår rapporter ned till Stenungsunds hamn på söndagseftermiddagen och platsen där båtar kan tömma sin septitank.
Under de 15 minuter Nyheter4.com var på plats, var tre segelbåtar inne för att tömma men fick vända. Båtägarna var märkbart irriterade och undrar varför en sådan här plats inte har kontroll dagligen och framför allt på helgerna så den fungerar.
Flera av båtägarna sa till Nyheter4.com att "nu åker vi ut i fjorden och släpper ut toa-tanken"
En annan seglare sa: Vad skall jag göra nu, jag har hyrt båten och skall lämna tillbaka den idag och toa skall vara tömd annars får jag en extra avgift.
Vi har sökt Hamnkapten Per Jacobsson via mejl för att få svar
Vi har också sökt Mattias Mossberg för svar men hänvisad till annan person då han är på semester fram till den 20 augusti.
I skrivande stund har Nyheter4.com inte fått svar på något av de mejl som sänts.
Nyheter4.com kontaktade även kommunens Miljö & Häls, där Patrik Magnestam svarade:
- Detta är katastrof, så får underhållet inte vara i Stenungsunds hamn och lovade att ta frågan vidare och själv besöka anläggningen.

Susanna Hermansson årets Margaretapristagare
Margaretapriset gick i år till Susanna Hermansson, Salt & Sill.
Motiveringen för årets Margaretapris:
Årets pristagare är en professionell och driven företagsledare. Sitt ledarskap kombinerar hon med ett värdskap utöver det vanliga. Ett värdskap hon förmedlat till sina medarbetare. Ingen kan ta miste på hennes brinnande engagemang för gästens upplevelse. Och kanske är det just upplevelser för gästen som är centralt i hennes företagande.
I sin målmedvetna företagsutveckling mixas folklighet med nyskapande. Småskaligheten känns igen fast i ny och modern tappning. Hjärtat lämnar inte hembygden.

Under de senaste 20 åren har Susanna, eller kanske hellre Sanna, inte bara byggt ett företag utan även starkt bidragit till familjens företagsutveckling. Hon har under de gångna åren visat att hon inte räds utmaningar och varumärket har spridits långt utanför Tjörns gränser.
Att hon värnar om Tjörn och sina näringslivskollegor märks också i de många samarbeten som hon startat och utvecklat. Sillens Dag och uppbyggnaden av Almö Centrum är tydliga exempel på det. Och kanske är det framförallt som ledare för restaurang- och hotellanläggningen Salt och sill som vi är mest vana att möta vår pristagare.
Diplomet delades ut på Margaretadagen den 20 juli på Sundsby säteri av Evike Sandor, t f kommunchef.
Om Margaretapriset
I samband med Margareta Huitfeldts 400-årsjubileum instiftade Tjörns Kommuns Näringsliv Margaretapriset. Priset delas ut till en kvinnlig företagare från Tjörn till Margaretas Huitfeldts minne.
Utdelningen av Margaretapriset sker årligen på Margaretadagen den 20 juli i syfte att uppmärksamma kvinnliga företagare

Räddningstjänsten vädjar om bättre parkeringar vid badstränderna i STO-regionen
Det handlar ju om människoliv, säger räddningschefen Hans Blohm till SVT.
Vid larm om drunkning och andra sjukdomsfall är det vanligt att räddningstjänst och ambulanser åker ut till badplatser. Men många gånger tar det stopp innan de ens kommit fram – på grund av dåligt parkerade bilar. 
- Det handlar ju om minuter om någon håller på att drunkna eller är skadad, säger Hans Blohm, ställföreträdande räddningschef vid Räddningstjänsten Stenungssund Tjörn Orust till SVT. 
De specifika badplatser i sitt område: Henån, Svanesund och Hawaii - Stenungsön. 
Orsaken som Räddningstjänsten STO kan se är att parkeringsplatserna vid badplatserna många gånger är små. Så när både turister och bofasta ska bada under sommarsäsongen räcker platserna helt enkelt inte till. 
Räddningstjänstens vädjan till allmänheten nu är att tänka ett varv till innan man parkerar sin bil. 

Nytt utställarrekord på Gökenträffen
På lördagen hade Orust motorklubb sin andra "Gökenträff" vid Göksäter ute på Orust. I fint väder och med fullt av folk hade man sin andra utställningsträff av bilar, mc och mopeder. I år hade man också flyttat utställningen en bit bort från förra året och genom att utnyttja grönytorna intill med servering och loppis ville man göra årets utställning lite mer familjevänlig, och det lyckades man med. Och inte nog med det, i år slog man föregående års utställning och lyckades samla ca 200 fordon. 

Misstänkt grovt rattfylleri i Skåpesund
Klockan 04:57 på söndagsmorgonen stoppar en polispatrull en mopedist för kontroll vid Skåpesund på Tjörnsidan.
Mopeden framfördes av en man i 50-årsåldern och visade tydliga tecken på att vara alkoholpåverkad. Vid kontroll av mopeden så visar det sig att den är trimmad och mannen har inte mc-behörighet. Mannen får följa med för provtagning och en anmälan om grovt rattfylleri och olovlig körning upprättas av polispatrullen  

Misstänkt drograttfylleri i Stenungsund
Klockan 22:32 stoppar en polispatrull en bilist på Kvarnbergsvägen i Stenungsund för kontroll. I fordonet finns en kvinna och en man. Det är kvinnan som kör fordonet. Både mannen och kvinnan som är i åldrarna 50-60 år visar tecken på att vara narkotikapåverkade. Polisen gör även en kroppskontroll på de bägge och finner en mindre mängd narkotika på båda två. Bägge tas med för provtagning. Polisen upprättar en anmälan om misstänkt drograttfylleri och narkotikabrott, eget bruk på kvinnan och manen anmäls för narkotikabrott, eget bruk
 

Läsarbild
Läsarbild

Kraftig rökutveckling från bilbrand i Svanesund
På onsdagskvällen larmades SOS om att en bil som stod i lågor på Wennergrens väg i närheten av Svanesund. Enligt uppgifter skall branden startat i bilens kupé
Enligt räddningstjänsten på Orust var det grannar som upptäckte branden och gjorde ett rådigt ingripande genom att de började släcka med en pulversläckare och begöt marken runt fordonet med vatten.
 

Vattennivån på Tjörn den 17 juli
Så här ser vattensituationen ut just nu den 17 juli. Tyvärr minskar inte vattenförbrukningen. Nu måste vi spara på vårt vatten. I Tjörns kommun råder bevattningsförbud. Läs om vad som gäller.

 

Orust i topp när det gäller solceller i Västra Götaland
Orust kommun ligger högst när det gäller elproduktion från solceller per invånare i Västra Götaland och trea i hela landet.
Solcellskapaciteten i Västra Götalands län ökade under 2018 med 110 procent, jämfört med föregående år, visar en ranking från Svensk Solenergis. Av länets kommuner ligger Orust högst när det gäller installerad effekt per invånare och trea när det gäller hela landet. 146,9 W per invånare producerades på Orust 2018. Rikssnittet ligger på 40,3 W per person.
Bäst av kommunerna i fyrbodals område på installerad solenergi är Tanum följd av Sotenäs och Mellerud.

Man åtalad för ringa narkotikabrott och drograttfylleri på Tjörn
En man i närmare 30-årsåldern står åtalad för ringa narkotikabrott och drograttfylleri efter att ha stoppats av en polispatrull den 22 juni 2019 i Hjälteby på Tjörn.
Mannen skall ha kört personbil efter att ha använt kokain, som är narkotika, i sådan mängd att det under eller efter färden har funnits narkotika kvar i hans blod på Lv160/sundsbyvägen, Hjälteby. Mannen erkänner ringa narkotikabrott
men förnekar rattfylleri. Den tilltalade har vid ett personligt möte den 9 juli 2019 av polis delgetts
information om att förenklad delgivning kan komma att användas i tingsrätten.

Man misstänks för drograttfylleri och grov olovlig körning på Tjörn
Klockan 00:04 stoppar en polispatrull en bilist för kontroll på lv 169 i Myggenäs på Tjörn för kontroll, efter att polispatrullen sett att fordonet var avställt och att mannen visar tecken att vara narkotikapåverkad.
Mannen togs med för provtagning och polispatrullen omhändertar bilnycklarna.
Mannen är nu misstänkt för grov olovlig körning och drograttfylleri.
 

Bostadsinbrott på Tjörn - Två greps på platsen
Klockan 03:13 får polisen ett samtal från en granne som misstänker att ett ibrott pågår  i en bostad i Kållekärr på Tjörn. Man har också iaktaget två maskerade män
Den som bor på platsen och råkat ut för inbrottet skall vara bortresta.
En polispatrull sänds snabbt till bostaden och där kunde man gripa två personer på bar gärning. Polisens presstalesperson Tomas Fuxbom säger att de gripna är två män i 36-år och 44-år. En anmälan är upprättas om misstänkta stöld genom inbrott.

Misshandel på Orust
Klockan 22:52 ringer en man i 55-årsåldern till polisen och uppger att en granne som är på besök har slaget han i ansiktet.
En polispatrull kommer till adressen och upprättar en anmälan om misshandel. Mannen som skadats behövde ingen sjukvård

Misshandel i Stenungsund
Klockan 17:25 på lördagseftermiddagen larmas polis till Västanvindsgatan som leder ned till Stenungsunds hamn. Vittnet som ringer ser att en kvinna misshandlas av en man. Man uppger att efter misshandeln går personerna ned i en båt i hamnen bakom Stenungstorg. En polispatrull som sänds till platsen finner paret i en båt. Mannen tas med och en anmälan om misshandel upprättas. Mannen skall vara i 35-årsåldern och kvinnan i 30-årsåldern och skall känna varandra

Misstänkt narkotikabrott i Stenungsund
Klockan 22:44 på torsdagskvällen kallas en polispatrull till ett behandlingshem i Ödsmål. en 17-åring på hemmet skall ha använt narkotika och vägrat lämna över detta till personalen. När polis anländer och konfronterar ynglingen är han narkotikapåverkad och polispatrullen tar kvarvarande narkotika från honom. Ynglingen tas med för provtagning och kroppsbesiktning. En anmälan om misstänkt narkotikabrott och narkotika för eget bruk upprättas
 
Läsarbilder
Läsarbilder

Sopbil körde av vägen i Svartedalen
En sopbil från Renova körde på morgontimmarna av vägen och ned i ett dike av okänd anledning i Svartedalen.
En räddningsbil kom till platsen för att få upp den, men misslyckades. En större grävare fanns i närheten och assisterade för att få upp den tunga sopbilen. Inga skadade och allt slutade väl

Mopedstöld avbröts av allmänhet i Stenungsund
En privatperson ser tre killar stod vid en moped som verkar ha fått stopp vid Vitemossevägen i Högenorum i Stenungsund natten till torsdagen.
- Privatpersonen frågar vad de höll på med, då lämnade killarna mopeden snabbt och sprang från platsen, säger polisens presstalesperson Thomas Fuxborg.
Polisen larmas klockan 23:47 och när de kommer till platsen kan de konstatera att de tär en moped som inte är anmäld stulen. När polispatrullen inte får tag i ägaren till mopeden tar polisen mopeden i beslag.
– Vi tar hand om den och får undersöka vems det är, men det är uppenbarligen inte de här tre killarnas säger Thomas Fuxborg.

Bryggbrand vid Stenungstorg
Det brann natten till torsdag vid en av de yttre bryggorna vid Stenungstorg , både på och under brygga 10 (havdenbryggan) klockan 03:00 natten till torsdagen uppger polisen.
Polis som var först på plats försökte släcka branden som utbrutet i en av de pålade stolparna med en handbrandsläckare, men det räckte inte till utan räddningstjänsten fick ta över för att släcka bryggbranden.
Vad som orsakat branden är ännu oklart.  Bryggpelarna har stora gropar i sig och används ofta som både askkopp och papperskorg av personer som visstas på den yttre bryggdelen.
Det ligger ett flertal båtar förtöjda vid bryggan men räddningstjänsten lyckas begränsa elden till bara bryggan. Efter cirka 45 minuter lyckas räddningstjänsten få branden under kontroll.

Man åtalad för grovt rattfylleri på Tjörn
En man i 60-årsåldern står åtalad vid Uddevalla tingsrätt för grovt rattfylleri den 25 maj 2019 på Lv169, Fagerfjäll, Tjörns kommun när mannen stoppades för kontroll av polis. Mannen kört personbil efter att ha intagit alkohol i sådan mängd att alkoholkoncentrationen i hans utandningsluft under eller efter färden uppgick till 0,88 milligram per liter.
Brottet bör bedömas som grovt eftersom alkoholkoncentrationen uppgick till minst 0,50 mg/l i utandningsluften. Mannen erkänner brott i polisförhör.

Nya möjligheter till basket och boule i Stenungsund
En ny näridrottsplats med basketplan och boulebanor är nu klar vid Nösnäs.
- Det känns kul att det här har blivit klart lagom till sommaren! Nu kan personer som är sugna på basket eller boule utnyttja detta under sina ledigheter, säger Mattias Mossberg, chef för verksamheten Anläggning, Stenungsunds kommun.
Till hösten planeras också en frisbee-golfbana med nio korgar, i området kring Nösnäs.

Häktningsframställan för man efter stöld och tillgrepp av fordon i Stenungsund och grov vårdslöshet i trafik på Tjörn
Åklagare i Uddevalla har lämnat in en häktningsframställan mot en man från Göteborg efter stöld och tillgrepp av fordon i Stenungsund och grov vårdslöshet i trafik på Tjörn, som Nyheter4.com tidigare skrivet om i veckan (>>>). Mannen är i 25-årsåldern
Stölden inträffade 2019-07-08 klockan 13:00 Nordic wellness, Östra köpmansgatan i Stenungsund. Samtidigt tillgrepp mannen ett fordon. Detta fordon körde mannen av vägen samma dag i Kållekär på Tjörn klockan 13:34 Lv169, Kållekärr, Tjörns kommun. En polishund kunde lokalisera mannen som greps vid 17-tiden.
Åklagaren menar att det finns risk för att den misstänkte fortsätter sin brottsliga verksamhet och lägger därför fram en häktningsframställan mot mannen

Tjuv stall bilnycklar på gym i Stenungsund - körde av vägen på Tjörn
Vid 13-tiden på måndagen blev en person som duschen på ett gym i Stenungsund bestulen på bland annat sina bilnycklar. När personen upptäckte stölden då bilen inte stod kvar på parkeringen larmades polis som i sin tur larmade ut bilen.
Strax efter detta får polisen in ett larm om en trafikolycka ute på Tjörn där ett fordon kört av vägen.
När en utsänd polispatrull kommer till platsen visar sig vara det aktuella fordonet som tidigare stulits i Stenungsund.
En hundpatrull sattes in för att spåra föraren som hade lämnat olycksplatsen. Polisen fann mannen vid 18-tiden. Mannen visade sig vara i 25-årsåldern kunde snabbt hittas och han misstänks nu för bland annat drograttfylleri, innehav av narkotika, grov vårdslöshet i trafik och avvikande från trafikolycksplats säger polisens presstalesperson Anna Göransson

Justerat bevattningsförbud på Tjörn
I Tjörns kommun råder bevattningsförbud. Idag den 9 juli justeras förbudet. Det är nu tillåtet att vattna med vattenkanna.
Många har hört av sig och varit oroliga för sina trädgårdar. Efter att ha analyserat läget har vi kommit fram till att tillåta vattning med vattenkanna.

Vi sparar mer vatten om vi exempelvis duschar kortare tid och använder tvättmaskinen mindre.
Vattensituationen har inte förbättrats utan är fortsatt allvarlig.
Bevattningsförbudet innebär att du som privatperson inte får använda kommunalt dricksvatten till att:
Vattna gräsmattor, blommor eller annan växtlighet i trädgården med vattenslang eller vattenspridare. Du får använda vattenkanna.
Vattna fotbollsplaner, tennisplaner, vägar eller liknande.
Fylla eller byta vatten i pooler, spabad eller badtunnor.
Tvätta utemöbler, fasader, tak, altaner, fordon och båtar med högtryckstvätt eller vattenslang.

Säkerhetsstrateg Magnus Edenmyr besöker den nymålade gångtunneln i Henån.
Säkerhetsstrateg Magnus Edenmyr besöker den nymålade gångtunneln i Henån.

Graffiti lyser upp gångtunnel på Orust
Gångtunnel under Röravägen, vid skolan i Henån, har utsmyckats med målningar av graffitikonstnären Anton Hellman. Att tunneln behövde bli ljusare var något som kom fram under trygghetsvandringarna.
Trygghetsvandringarna är en del av arbetet Trygg på Orust och har genomförts i samarbete med Polisen, vägföreningar, Orust bostäder och boende. Nu är tunneln fylld med bilder och Måseskärs fyr lyser över djur från havets värld.
- Det är viktigt att känna sig trygg i sin närmiljö säger Magnus Edenmyr som är säkerhetsstrateg på Orust. Gångtunnlar upplevs ofta mörka och vår förhoppning är att den uppfräschade tunneln bidrar till ökad trivsel i området.
Det är Henåns vägförening som har ansvar för tunneln och Folkhälsorådet och Trygg på Orust som har tagit initiativ till målningen.

En yngre man i Stenungsund står åtalad för våldsamt motstånd och två fall av ringa narkotikabrott
En yngre man i 18-årsåldern står åtalad i Uddevalla tingsrätt för våldsamt motstånd och ringa narkotikabrott som skall ha inträffat den 27 april 2019 på Södra Stenungsöni Stenungsunds kommun.
Den yngre mannen skall enligt åtalet satt sig till motvärn genom att kränga med kroppen samt rycka och slita med armarna för att hindra poliserna i deras myndighetsutövning när de skulle omhänderta mannen. Mannen förnekar brott
Mannen skall även ha innehaft 0,58 gram cannabis samt 5
tabletter tramadol, som är narkotika. Mannen erkänner här brott.
Mannen står vidare åtalad för att ha olovligen använt preparat innehållande tetrahydrocannabinolsyra, som är narkotika. Det hände den 24 mars 2019 på Hotell Elite park avenue, Kungsportsavenyn i Göteborgs stad. Mannen förnekar här brott.

Kvinna i Stenungsund står åtalad för narkotikabrott
En kvinna i 30-årsåldern kontrolleras av polis den den 29
april 2019 i Stenungsunds kommun. Enligt åtalet skall kvinnan olovligen innehaft 3,14 gram MDMA, 2,94 gram amfetamin och 40 tabletter alprazolam, som är narkotika.
Det yrkas att i beslag tagen narkotika förverkas från kvinnan enligt 6 § narkotikastrafflagen: 2019-5000-BG50002 p. 1-5. Kvinnan erkänner brott.
Beslagsprotokoll jämte fotografier (förundersökningsprotokoll s. 3-10) för att bevisa var och hur narkotikan påträffats till styrkande av åtalet

Misstänkt sjöfylleri på Tjörn
Klockan 22:14 får polis in samtal från allmänhet angående misstankar om att en berusad kvinna satt sig i en båt och börjat köra från Rönnäng och i riktning mot Dyrön.
Polisbåt och Kustbevakningen sändes ut till området för att söka efter kvinnan och båten. Men efter att sökt av området blåstes insatsen av då varken båt eller kvinnan kunde hittas

Larm om personer i sjönöd utanför Tjörn
Norska ungdomar finner tom styrpulpetbåt på Hamnfjorden, åror i och varm nerfälld motor vid 23-tiden på lördagskvällen. 
Ett stort räddningspådrag startar, fem båtar,helikopter,räddningstjänst och polis som samverkar.
Det framkommer att båten varit på Gråskärs badstrand med ett antal ungdomar i, troligen lagt till vid TSS ramp och gått upp till evenemangtältet, förtöjt båten dåligt och den driver ut på fjorden.
Polis kan efter sökande lokalisera totalt 6 ungdomar som varit ombord. Insats avslutas kl. 01:00

Inbrottsförsök i butik på Orust 
Klockan 20:52 på lördagskvällen är ägaren kvar i en butik på Korsvägen i Varekil som har stängt. Ägaren hör att någon försöker bryta sig in i affären och skriker högt så att inbrottstjuvarna skall höra att det finns folk kvar i butiken. Inbrottstjuvarna springer då från platsen och hoppar in i en bil och försvinner. Polis larmas till affären. När man kommer på plats söker man i omgivningarna efter fordonet men lyckas inte finna den. En anmälan om försök till inbrott är upprättad
 :  
 

Inbrott och stöld i skola på Orust
Polis skickas med anledning av stöld genom inbrott i en skola i Henån på Orust klockan 03.38 natten till lördagen. Man ska ha tagit sig in genom ett fönster, och en dator uppges vara tillgripen. Polispatrull gör en brottsplatsundersökning för att säkra eventuella spår, och en anmälan stöld genom inbrott upprättas. Det finns ingen misstänkt.

Häktningsframställan på ung man för skadegörelse, försök till stöld och grov stöld i Stenungsund
En ung man i 19-årsåldern begärs häktad av åklagaren i Uddevalla tingsrätt för skadegörelse, försök till stöld och grov stöld i Hallerna i Stenungsunds kommun den 2019-07-03 09
Häktningsframställning görs för att det finns risk för att den misstänkte genom att undanröja bevis eller på något annat sätt försvårar sakens utredning. Det finns också risk för att den misstänkte fortsätter sin brottsliga verksamhet, och tillstånd att kunna ålägga den misstänkte restriktioner begärs

Man åtalas för drograttfylleri och olovlig körning på Orust och i Stenungsund
En man i 60-årsåldern står åtalad för drograttfylleri i Uddevalla tingsrätt.
Mannen skall ha kört personbil efter att ha använt alprazolam och amfetamin, som är narkotika, i sådan mängd att det under eller efter färden harfunnits narkotika kvar i hans blod vid en poliskontroll den 12 februari 2019 på Lv178 i Ellös, Orust kommun.
Vid poliskontrollen skall polis också funnet 0,6 gram cannabisharts och 11 tabletter alprazolam, som är narkotika. Mannen förnekar brott.
Mannen står även åtalad för att ha kört personbil utan att ha rätt till det. Det hände den 24 maj 2019 på Stenunge allé, Stenungsund, Stenungsunds kommun.
Mannen vidgår händelseförloppet men förnekar brott.

Bil började brinna på E6 i Stenungsund
På E6 har en bil börjat brinna strax norr om Jörlandamotet i norrgående riktning vid 11-tiden på fredagen. Bilen har börjat brinna under färd och ska vara helt övertänd. Räddningstjänsten kommer att stänga av vägen under cirka 30 minuter meddelar man. Trafiken leds om via lv 574. Inga uppgifter om personskador i nuläget.

Ändrade bygglovsregler för altaner
Den 1 juli ändrades bygglovsreglerna för altaner. Villaägare har nu större möjlighet att bygga en altan utan bygglov, men det beror på hur du vill bygga och var din fastighet ligger.
Vi ställer några frågor till bygglovchef Maja Andersson i Stenungsunds kommun för att reda ut vad de nya bestämmelserna säger.

Vilka slags altaner kan jag bygga utan bygglov, enligt de nya bestämmelserna?
– Altaner som byggs inom 3,6 meter från huset, inte är högre än 1,8 meter och håller 4,5 meters marginal till tomtgränsen kräver nu inget bygglov. Ligger altanen närmare granntomten än 4,5 meter behöver du godkännande från grannen för att få bygga. Enligt de nya reglerna behöver du inte heller följa bestämmelser om placering som kan finnas med i en detaljplan eller områdesbestämmelse för din fastighet.

Hur lång får altanen vara?
– Det finns inga begränsningar för hur lång altanen får vara. Den kan gå runt hela huset om du skulle vilja det. Djupet är fortfarande max 3,6 meter från husets fasad.

Gäller altanreglerna för Attefallshus och friggebodar också?
– För att du ska få bygga en altan utan bygglov, ska den vara hopbyggd med ett en- eller tvåbostadshus, eller fritidshus. Har du ett Attefallshus som är godkänt som permanentbostad (ett komplementbostadshus) får du bygga en altan intill det. De nya reglerna gäller inte för altaner som är hopbyggda med andra slags byggnader som till exempel friggebodar, gäststugor, garage eller förrådsbyggnader. Altanreglerna gäller inte heller för flerbostadshus eller kontorshus.

Andra regler gäller i kulturhistoriskt värdefulla områden
De nya reglerna gäller inte om huset, eller området som huset ligger i, är särskilt kulturhistoriskt värdefullt. Kommunens Medborgarservice kan hjälpa till att svara på om just ditt hus omfattas av de reglerna.
Mer information på Boverkets hemsida

Gym utsatt för inbrott på Tjörn
Vittnen ser hur en man med svart hjälm tar sig in på ett gym i Myggenäs genom att krossa en ruta klockan 04.44 natten till fredagen. Polis larmas men när man kommer fram är mannen borta. Man kan konstatera ett fullbordat inbrott men det är i nuläget oklart vad som stulits. Mannen försvann troligen på en moped. Polisen skriver en anmälan om stöld genom inbrott.

Minskad biltrafik in till Nösnäsbadet är beslutat
Gång- och cykelbanan som leder under LV160 mot Nösnäsbadet används flitigt av gång- och cykeltrafikanter. För att höja säkerheten och minimera olovlig biltrafik kommer en bom monteras strax innan tunneln.
Under vecka 29 kommer kommunen montera en bom på gång- och cykelbanan strax innan tunneln som leder in under LV160 mot Nösnäsbadet. Syftet är att höja trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter som nyttjar gång- och cykelbanorna mot Stora Höga och Stenungsön.
Därmed minimeras olovlig biltrafik samt parkering inne på badplatsen som inte är tillåtet.
Segelsällskapet har fortsatt tillstånd och ges möjlighet att ta sig ända fram till sin anläggning.
De två befintliga parkeringsplatserna avsedda för rörelsehindrade kommer att flyttas ca 60 meter åt norr.

Man åtalas för grov olovlig körning - igen
En man i 45-årsåldern och medborgare i Rumänien står åtalad för grov olovlig körning. Mannen skall ha kört personbil utan att ha rätt till det.
Det hände den 30 maj 2019 på Svinesundsbron, Gamla Färjevägen i Strömstads kommun.
Brottet bör bedömas som grovt eftersom han tidigare lagförts för olovlig körning.
I bevisningen mot mannen finns tjänsteanteckning jämte registerutdrag från Rumänien och Irland för att bevisa att Mannen saknar behörighet att köra personbil. Mannen förnekar brott
Målet kan avgöras utan huvudförhandling. Åklagarens påföljdsförslag: 50 dagsböter à 50 kronor. Summa: 2 500 kronor.

Villaägare mötte två knivbeväpnade och okända män i sin bostad i Stenungsund
Polis larmas angående ett inbrott i bostad, Norum, Stenungsund klockan 09:11 på onsdagen
En anmälare har anträffat två okända gärningsmän inne i sin bostad, varav en av dem ska ha haft en kniv. Gärningsmännen uppges ha slagit sönder en ruta till bostaden, samt till anmälarens bil. De båda gärningsmännen ska inte ha fått med sig något gods från bostaden, och de lämnar platsen i bil.
Polis söker i området, och den bil gärningsmännen lämnat i anträffas på Gråkullevägen. Det finns då inga personer i anslutning till bilen. Det visar sig att bilen är falsskyltad. Hundpatrull skickas till anträffandeplatsen för att söka efter gärningsmännen i området.
Det finns inga uppgifter om att händelsen medfört några fyskiska personskador.

Kvinna står åtalad för två fall av olovlig körning i Stenungsund
En kvinnan i 35-årsåldern står åtalad vid Uddevalla tingsrätt för två fall av olovlig körning i Stenungsund Första gången skall kvinnan ha har kört personbil utan att ha rätt till det. Det hände den 21 maj 2019 på Stenunge Allé, i Stenungsunds kommun.
Andra gången det inträffade skall kvinnan ha kört personbil utan att ha rätt till det. Det hände den 28 maj 2019 på Älvhemsvägen, Stenungsund, Stenungsunds kommun.
Kvinnan erkänner brott.
Målet kan avgöras utan huvudförhandling. Åklagarens påföljdsförslag: 40 dagsböter à 150 kronor. Summa: 6 000 kronor.

Så ska Stenungstorg växa – Citycons plan för 180 nya bostäder kommer upp på samråd
Citycon har i nära samarbete med Stenungsunds kommun tagit fram ett förslag till ny detaljplan. Förslaget innebär en vidareutveckling av centrumet i form av utbyggnad med 180 havsnära lägenheter i två nya bostadshus, och med handel och service i bottenplanen. I slutet av juni går förslaget upp på samråd i byggnadsnämnden: ett viktigt steg närmare en ny detaljplan för platsen.

Citycon förvärvade Stenungstorg 2006 och har hittills investerat 200 miljoner kronor på utveckling och utvidgning av centrumet. Den aktuella detaljplanen drivs med Citycon som byggherre och gäller området i södra änden av Stenungstorg, vid parken intill kulturhuset Fregatten.
–Stenungsund har unika kvaliteter med sin närhet till havet och pendlaravståndet till Göteborg. Den nya detaljplanen är ett viktigt steg för Stenungssund och för våra ambitioner att tillsammans med kommunen utveckla Stenungstorg till en modern och attraktiv stadskärna, säger Veronica Palmgren, stadsutvecklingschef på centrumägaren Citycon.

De nya bostadshusen vänder mot havet och förvandlar centrummiljön till en mer stadsmässig plats, med små torg och gågator som utgör levande gaturum som man gärna söker sig till.
Det finns också planer på ett nytt resecentrum vid Stenungstorg där den nya knutpunkten kommer att erbjuda närhet till centrumfunktioner, service och bostäder.
– Vi ser gärna att lokaltrafiken knyts närmare till torget och att vi får ännu fler besökare hit. Därför är vi positiva till förslaget om en flytt av resecentrum. Det skapar goda möjligheter för ytterligare investeringar i området närmast Stenungstorg, säger Veronica Palmgren.

Bevattningsförbud på Tjörn
Det råder bevattningsförbud på Tjörn på grund av låga vattennivåer.
Från och med tisdag kl.16.00 råder bevattningsförbud i Tjörns kommun.a.
Vattennivåerna är såpass låga och kommunen hoppas att ett bevattningsförbud ska räcka för att återställa dessa. Förbudet innebär att det inte är tillåtet att använda kommunalt dricksvatten till att vattna i trädgården, fotbollsplaner, fylla pooler, tvätta fordon, fasader eller altaner med mera.
Kommunen uppmanar också till allmän sparsamhet av dricksvattnet.
Invånare med egen brunn omfattas inte av förbudet men uppmanas ändå att vara sparsamma.

Frågor och svar om bevattningsförbudet
Här får du svar på de vanligaste frågorna om bevattningsförbudet.
För vem gäller bevattningsförbudet?

Bevattningsförbudet gäller privatpersoner som har kommunalt vatten inom Tjörns kommun.
Går det att som privatperson få dispens från bevattningsförbudet?
Nej.
Varför är företag undantagna?

Det är viktig att värna om arbetsplatserna på Tjörn.

Gäller bevattningsförbudet även för mig med egen brunn?
Nej, men vi uppmanar ändå till sparsamhet på grund av generellt låga grundvattennivåer. Även privata brunnar riskerar att sina när nivåerna är låga.
Hur gör jag på kyrkogården?
Om du besöker kyrkogården kan det vara bra att ta med en flaska med regnvatten för att sätta dina blommor i, och kanske en våtservett för att torka av händerna om du skött om graven.
Får jag vattna med kanna?
Nej, om du inte använder spillvatten från till exempel matlagning eller dusch eller regnvatten.
Jag har just planerat häck/träd, får jag vattna?
Nej, inte med kommunalt dricksvatten.
Jag har just lagt ut ny gräsmatta, får jag vattna?
Nej, inte med kommunalt dricksvatten.
Måste jag stänga av mitt automatiska bevattningssystem?
Ja, om du använder kommunalt dricksvatten.
Jag ska måla huset, får jag tvätta fasaden?
Nej, du får inte tvätta fasaden med kommunalt dricksvatten när det råder bevattningsförbud i kommunen.
Jag ska tvätta taket, får jag det?
Nej, du får inte tvätta taket med kommunalt dricksvatten när det råder bevattningsförbud i kommunen.
Jag ska högtryckstvätta altanen, får jag det?
Nej, inte med kommunalt dricksvatten.
Jag ska tvätta utemöblerna, får jag det?
Nej, inte med kommunalt dricksvatten.
Jag vill fylla min pool med dricksvatten, hur gör jag?
Du får inte fylla din pool med kommunalt dricksvatten. Kan du lösa påfyllningen på annat sätt får du självklart göra det.
Får inte mina barn bada i en uppblåsbar pool?
Poolen får inte fyllas med kommunalt dricksvatten. Åk istället gärna till en simhall, en badsjö eller till havet för att låta barnen bada.
Jag behöver fylla på tankar för djurhållning.

Du kan hyra ett så kallat ståndrör med mätare — ta kontakt med vår VA-verksamhet för detaljer, tel 0304-60 10 10 eller va-drift@tjorn.se.
Vad gör jag om min granne vattnar sin trädgård?
Prata med din granne. Din granne känner kanske inte till bevattningsförbudet. Läget är allvarligt och vi behöver alla hjälpas åt att spara dricksvatten. Det kan vara så att din granne har tillgång till egen brunn och då gäller inte bevattningsförbudet.
Hur kontrollerar kommunen att bevattningsförbudet följs?
Vi rör oss kontinuerligt över ön och agerar när vi ser att någon inte uppfattat att det råder bevattningsförbud.
Om dricksvattensituationen
Varför höjer ni inte taxan för vatten, då skulle folk förbruka mindre?
Vi får enligt lag inte ta in mer pengar än vad verksamheten behöver för att täcka sina kostnader.
Beror bristen på vatten på att Tjörns kommun växer i invånarantal?
Nej, situationen beror på den senaste tidens låga nederbörd.
Hur arbetar ni för att lösa problemet på sikt?

Vi satsar på mycket på underhåll och ledningsförnyelse de kommande åren. Det leder till mindre svinn i leveransen av vatten. Läckaget från ledningarna är heller inte så stort som det framställts i debatten. Vi använder nämligen en del av vattnet själva när vi gör underhåll i ledningsnätet och det räknas in i svinnet. Det är viktigt att komma ihåg att det här är ett arbete som kommer att pågå under många år och vi kommer att få se flera vattenläckor under tiden.
Den långsiktiga lösningen är att bygga en ledning till Kungälv där vattnet kommer från Göta älv. Dock är det en fråga som Tjörn inte kan lösa ensam utan som Tjörn, Stenungsund och Kungälv gemensamt arbetar med inför framtiden.
Hur länge kommer bevattningsförbudet att gälla?
Bevattningsförbudet gäller tillsvidare, till dess att kommunen bedömer att vattennivåerna i våra yt- och grundvattentäkter är tillräckligt höga igen. När detta kommer att ske är svårt att svara på i dagsläget då det beror på kommande nederbördsmängder. Vi uppdaterar hemsidan löpande

Kan man få ersättning av kommunen för att man fått begränsad vattentillgång?
Kommunen garanterar inte ett visst vattentryck eller att en viss vattenmängd per tidsenhet kan levereras. Vid begränsad tillgång till vatten är fastighetsägaren skyldig att minska sin vattenförbrukning enligt kommunens anvisningar. Det finns inget lagstöd för att fastighetsägaren ska få ersättning. Det finns inte heller något i lagens förarbeten eller rättspraxis som säger att bevattning av gräsmattor eller fyllandet av pooler skulle anses ingå i den normala hushållsanvändningen av vatten. Sådant vattenanvändande kan snarare anses vara en lyxkonsumtion och innebär inga fördelar utifrån ett hälso- och miljöperspektiv.
Dessutom är den kommunala VA-verksamheten inte vinstdrivande. Kostnader och intäkter baseras på självkostnadsprincipen. I samband med ett bevattningsförbud minskar inte VA-verksamhetens kostnader, snarare tvärtom. Om kommunen skulle bevilja en reduktion av brukningsavgifterna skulle verksamheten göra ett ekonomiskt underskott vilket senare skulle behöva kompenseras med en höjning av VA-taxan.
Vad säger lagen?
ABVA (allmänna bestämmelser för VA), stycke 4 och 5, beskriver situationer när Tjörns kommun har rätt att begränsa vattentillgången och vad anslutna kunder behöver vidta för egna åtgärder.

Man står åtalad för olovlig körning i två fall, ringa narkotikabrott och grov olovlig körning i Stenungsund och Munkedal
En man i 50-årsåldern står åtalad i Uddevalla tingsrätt misstänkt för olovlig körning i två fall, ringa narkotikabrott och grov olovlig körning i Stenungsund och Munkedal.
Enligt åtalet skall mannen ha kört personbil utan att ha rätt till det. Det hände den 27 mars 2019 på Vikevägen, Ödsmål i Stenungsunds kommun
Han skall även ha blivit stoppad av polis för olovlig körning utan att ha rätt till det. Det hände den 11 maj
2019 i Smedberg, Munkedal i Munkedals kommun.
Han skall även innehaft 19,6 gram cannabisharts, som är
narkotika. Han står även åtalad för grov olovlig körning, då han kört personbil utan att ha rätt till det. Det hände den 16 maj
2019 på Kviströmsvägen, Munkedal i Munkedals kommun. Mannen erkänner brotten. Åklagarens påföljdsförslag: 130 dagsböter à 120 kronor. Summa: 15 600 kronor.

Man står åtalad för olovlig körning, brukande av falsk körkort i Strömstad
En man i 20-årsåldern står åtalad vid Uddevalla tingsrätt misstänkt för olovlig körning, brukande av falsk urkund i Strömstad.
När mannen blev stoppad av polis visade det sig att mannen kört personbil utan att ha rätt till det. Det hände den 25 december 2017 på Oslovägen i Strömstads kommun. I samband med händelsen uppvisat mannen ett totalförfalskat irakiskt körkort vilket innebar att det fanns risk för att handlingen skulle uppfattas som äkta för polis. Det yrkas att i beslagtaget och förfalskat irakiskt körkort förverkas.
Mannen förnekar brott.
Svarsskrivelse från Interpol Baghdad (förundersökningsprotokoll s. 21-22) till styrkande av att irakiska myndigheter inte har utfärdat ett körkort
till den tilltalade och att körkortet därmed är totalförfalskat.

Man står åtalad för ringa narkotikabrott, olovlig körning och drograttfylleri i Stenungsund
En man i 22-årsåldern står åtalad vid Uddevalla tingsrätt för ringa narkotikabrott, olovlig körning och drograttfylleri i Stenungsund.
Mannen har enligt åtalet kört personbil utan att ha rätt till det. Det hände den 24 april 2019 på Aschebergs allé i Stenungsunds kommun
Mannen skall även ha kört personbil efter att ha använt hasch eller annat cannabispreparat, som är narkotika, i sådan mängd att det under eller efter färden har funnits narkotika kvar i hans blod.
Mannen förnekar brott
Om den tilltalade under målets handläggning väljer att erkänna gärningen återkallas den muntliga bevisningen och målet kan enligt åklagaren avgöras utan huvudförhandling.

50 000 kronor i böter för narkotikabrott och grov olovlig körning och för att ha kört in i polisbil på Orust
Händelsen inträffade i oktober förra året vid en bensinstation på Orust. En polispatrullen hade fått information om att en man stod och tankade en motorcykel utan registreringsskylt och åkte till platsen för att kontrollera mannen.Så fort mannen fick syn på polisen flydde han bensinstationen i hög hastighet. Men mannen kom inte så långt. Då polisen svängt runt på bensinstationsområdet för att ta upp jakten, ser man hur motorcykeln kör in i en personbil.
Och det var inte vem som helst som mannen körde in i. Föraren var även hon polis och bilen var en civilpolisbil och mannen ramlar omkull
Tillsammans kontrollerade poliserna mannen, som klarade sig utan allvarligare skador. Däremot fattade polisen misstankar om att mannen var påverkad, vilket senare skulle visa sig stämma då urinprov visade att mannen tagit amfetamin.
Under visitation hittade polisen även två gram cannabis i mannens snusdosa. Mannen hade heller inte något körkort för att köra motorcykel.
Mannen har dömts vid Uddevalla tingsrätt för rattfylleri, olovlig körning och två fall av ringa narkotikabrott. Han ska även betala 50 000 kronor i böter och samt skadestånd på 2867 kronor för reparation av polisbilen.

Kvinna dömd för grov olovlig körning i Stenungsund
En kvinna har dömts vid Uddevalla tingsrätt för grov olovlig körning. Det var i mars i år som kvinnan som är i 40-årsåldern och boende i Stenungsund stoppades av polisen när hon körde bil utan körkort. Eftersom kvinnan tidigare kört utan körkort åtalades hon för grov olovlig körning.
I polisens förundersökning ska kvinnan ha erkänt brottet, men skall inte ha godtaget ett strafföreläggande.
I tingsrätten menade hon att det rådde förmildrande omständigheter och att hon inte borde dömas lika hårt.
Kvinnan ska ha sagt att hennes man gått bort och att det vid tillfället då hon körde var översvämning i husets källaren.Tingsrätten ansåg dock att detta inte var någon förmildra omständighet.
Kvinnan dömdes därför för grov olovlig körning och ska betala 50 dagsböter a 50 kronor samt 500 kr till brottsofferjouren.

Man åtalas efter misshandel och olaga hot i Stenungsund
En man i 35-årsåldern sitter häktad och åtalas vid Uddevalla tingsrätt för misshandel och hot.
Mannen skall ha puttat/kastat en kvinna upprepade gånger så att hon fallit ner i golvet flera gånger och utdelat upprepade slag och sparkar mot hennes överkropp och knän, delvis då hon legat ner samt då hon försökt resa sig upp, samt dragit henne i håret. Det hände den 7 december 2018 i Svenshögen i Stenungsunds kommun.
Kvinna orsakades blånad och svullnad på högra kinden, svullnader och blånader/rodnader till vänster på pannan och på vänstra ögats övre ögonlock, ytliga sår på underläppen, överhudsavskrapning på högra armbågen samt blånader på armarna, ett ytligt sår på högra handryggen och
överhudsavskrapning i vänstra handflatan, blånader till vänster på ländryggen, överhudsavskrapningar och blånader på knäna samt smärta.
Mannen skall ha hotat kvinnan genom att uttala
"jag ska skjuta dig i ansiktet" eller ord med liknande innebörd.
Hotet var sådant att kvinnan kunde förväntas känna allvarlig rädsla för sin personliga säkerhet.

Stal soffa och släpkärra på Göksäter
En stor hörnsoffa stals under I helgen stals en hörnsoffa från butiken i Göksäter.
Men för att få med sig soffan hem hade personerna dessutom passat på och stulit en släpkärra från innanför bommarna som sitter för infarten när butiken är stängd Göksäter. Bommarna gjorde man också sönder
När ägarna till Göksäter kom till jobbetpå lördagsmorgone upptäckte de att det fattades en släpkärra. Strax efteråt upptäckter de att en stor hörnsoffa stulits från butiken.
Tjuvarna hade tagit utemöbler som stod i ett olåst uterum i anslutning till butiken. Ingen misstänkt för stölderna.

Kvinna på Orust åtalas för olovligen ha sågat ned 43 träd
En kvinna står åtalad vid Uddevalla tingsrätt för att ha olovligen tagit cirka 43 träd och en mängd träd under uppväxt/sly till ett okänt men inte ringa värde genom att såga ner dessa och tillägna sig dem, som tillhörde en annan kvinnas mark Det hela skall ha skett någon gång mellan den 1 augusti 2015 och den 14 oktober 2017 på Långeby, Varekil, Orust kommun. Den utsatta markägaren yrkar skadestånd av med 4 000 kronor. Beloppet avser kostnad för uppmätning av fastighetsgränsen.
Den åtalade kvinnan förnekar brott.

Simskoledags på Tjörn
Nu i juli drar simskolorna igång på Tjörn.
Låka (Höviksnäs) och Kårevik (Rönnäng) har intensivsimskola med lektioner både förmiddag och eftermiddag i två veckor. Första perioden är 1–12 juli, den andra 15–26 juli.
Gråskär (Skärhamn) och Linneviken (Kyrkesund) har traditionell simskola med en lektion om dagen i fyra veckor 8 juli–2 augusti.
Alla simskoleperioder startar med inskrivning och gruppindelning första dagen klockan 10.
I år är Simborgarmärkets dag onsdagen den 17 juli.

Inbrott i villa och garage på Orust
På fredagskvällen får polisen in ett samtal från en person som uppger att det varit ett inbrott i ett garage och i bostaden ute vid Röra Henån på Orust.
Inbrottet har troligen skett under veckan och att huset skall för tillfället vara obebott. Inringaren uppmanas att kontakta polisens PKC för en anmälan

Två personer åtalas för narkotikainnehav och GHB samt amfetamin
Två personer står åtalade i Uddevalla Tingsrätt för narkotikainnehav och GHB.
Den ena personen, en kvinna i 18-årsåldern åtalas för att olovligen innehaft 1,81 g cannabisharts, som är narkotika. Det hände den 7 mars 2019 på Gärdesvägen i Stenungsund, Kvinnan erkänner brott.
Målet kan avgöras utan huvudförhandling. Åklagarens påföljdsförslag: 40
dagsböter à 50 kronor. Summa: 2 000 kronor. Den tilltalade har vid ett personligt möte den 7 mars 2019 av polis delgetts information om att förenklad delgivning kan komma att användas i tingsrätten.

En man i 50-årsåldern står åtalad för narkotikabrott då han innehaft 93 ml gammahydroxibutyrat (GHB) och 4.3 gram amfetamin. Det hände den 26 augusti 2018 i Stenungsund, Stenungsunds kommun.
Mannen förnekar brott.

Radhusinbrott i Stenungsund
Klockan 22:34 på fredagskvällen inkommer ett samtal från en radhusägare på Vävarevägen i Stenungsund. Man har efter några veckors bortovaro kommet hem och upptäckt att man haft inbrott i sitt radhus. Oklart vad som stulits. Personen uppmanas att göra en anmälan via polisens PKC. Ingen polis har varit på plats säger polisens presstalesperson Jenny Widen

Båt sjönk vid Runntången - två fick simma i land
Klockan 00:22 natten till lördagen ljuder det i Sjöräddningspersonalens personsökare i Stenungsund
Initialt är informationen knapp och det man vet är att en båt troligen har kolliderat med något och att det är personer i vattnet vid Runntången.
Rescue Lennart Wallenstam och Rescue Westfjord för att på den förmodade olycksplatsen sammanstråla med Kustbevakningens KBV453.
Väl på plats klarnar händelseförloppet ytterliggare och det kan konstateras att två personer har rott i en roddbåt som av oklar anledning har sprungit läck och därefter sjunkit. Man har då simmat in till land och där mötts av kommunal räddningstjänst, ambulans och polis.
Enligt uppgift från polisens presstalesperson Jenny Widen skall personerna ha varit berusade

Kvinna i 80-årsåldern står åtalad för hot och misshandel av tjänsteman i Stenungsund
En kvinna i 80-årsåldern står åtalad i Uddevalla tingsrätt för hot och misshandel av tjänsteman.
Kvinnan ska ha har angripit en kvinnlig tjänstemannen med hot om våld i samband med ett möte angående färdtjänst.
Det hände den 9 juli 2018 på Kommunhuset Stenungsund,
Kvinnan skall ha uttryckte att hon ska förfölja den kvinnliga tjänstemannen i resten av hennes liv, och att hon vet var hon bor och att kvinnan inte kommer att få en lugn stund eller uttalanden av liknande innebörd.
Den äldre kvinnan skall också ha har angripit tjänstemannen med våld i samband med ett mötet angående färdtjänst genom att vid två tillfällen knuffat tjänstemannen
Tjänstemannen yrkar skadestånd av kvinnan med 10 000 kronor. Beloppet avser kränkning 10 000 kronor.
Den äldre kvinnan förnekar brott

Tonåring hotade yngre pojkar med kniv i Stora Höga
Polisen larmades vid 20.30-tiden på torsdagskvällen till parkeringen utanför Hemköp i Stora Höga sedan en yngre pojke i ska ha blivit hotad med kniv av en pojke i 18-årsåldern. Enligt polisens presstalesperson Thomas Fuxborg skall en man i 18årsåldern hotelser mot andra ungdomar och viftat med en kniv han hade. När polisen kom till Hemköp i Stora Höga ska gärningsmannen redan ha lämnat platsen med cykel Enligt pFuxborg ska pojkarna känna varandra, men vad som lett till hotet är ännu oklart.
–  Vihar fått ett namn och adress till gärningsmannen säger säger Fuxborg. En anmälan om olaga hot är upprättad

Nordisk flickturnering för F16-landslag spelas i bland annat Stenungsund och på Orust
Sverige och Bohuslän står värd för årets upplaga av turneringen för F16-landslag.
Tre av orterna är i Henån och Svanesund på Orust samt i Stenungsund
Den 2 juli kl 18 spelar Tyskland-Island på Nösnäsvallen och Sverige-Island spelar på Ängev - Svanesund på Orust.
På torsdagen den 4 juli spelar Danmark-Tyskland på Ängevi kl 18.
På lördagen den 6 juli är det dags för Nederländerna-Finland Ivars Färg Arena på Henån kl 13:00, och kl 16:00 spelar Sverige-England på Nösnäsvallen i Stenungsund.
Sista matchen i vårt område spelas måndag den 8 juli kl 13:00. Då är det match om 5-6 plats, även denna gång spelas det på Nösnäsvallen i Stenungsund.

Kommande matcher på andra ställen
England - Finland
18:00, 2 jul 2019 Munkedals IP
Nederländerna - England
18:00, 4 jul 2019 Rimnersvallen
Finland - Sverige
18:00, 4 jul 2019 Munkedals IP
Grupp B
Placeringsmatcher 8 juli
Om 7:e plats - Lövängens IP, Varekil, 13.00
Om 5:e plats - Nösnäsvallen, Stenungsund, 13.00
Om 3:e plats - Skarsjövallen, Ljungskile, 13.00
Final - Rimnersvallen, Uddevalla, 18.00

Man står åtalad för drograttfylleri och ringa narkotikabrott i Stenungsund, Uddevalla och Trollhättan
En man i 20-årsåldern står åtalad vid Uddevalla tingsrätt för drograttfylleri och ringa narkotikabrott.
Mannen skall ha kört en personbil efter att ha använt alprazolam och amfetamin,som är narkotika, i sådan mängd att det under eller efter färden har funnits narkotika kvar i hans blod. Mannen blev stoppad av en polispatrull den 31 december 2018 vid Kullens Handelsträdgård på Lv 160 i Stenungsunds kommun. Mannen erkänner brott i polisförhör

Mannen skall även blivit stoppad och kontrollerad i Uddevalla.
Där har han olovligen innehaft 1,92 gram cannabisharts, 0,75 gram amfetamin och 0,41 gram MDMA, som är narkotika. Det hände den 1 april 2019 i Uddevalla kommun.
Mannen varken erkänner eller förnekar brott i polisförhör

Mannen skall även ha blivigt stoppad och kontrollerad i Trollhättan.
Där fann en polispatrull att mannen olovligen innehaft 0,31 gram cannabis, som är narkotika. Det hände den 17 april 2019 på Hemköp i Trollhättans stad.
Mannen erkänner brott i polisförhör.

Man åtalas för vållande till kroppsskada på Orust
En man i närmare 30-årsålder står åtalad vid Uddevalla tingsrätt för vållande till kroppsskada på Orust.
Enligt åtalet skall mannen ha orsakat en kvinna kvarvarande smärta i nacke och huvud genom att med personbil framföra en tillkopplad släpvagn lastad med personbil utan att ha förankrat personbil en på ett trafiksäkert sätt, varvid personbilen glidit av släpet, ut i vägbanan och orsakat en trafikolycka den 15 november 2017 på Tegneby, Ellös, Orust kommun. Kroppsskadan är inte att betrakta som ringa.
Åklagaren menar att mannen begick gärningen av oaktsamhet. Mannen vidgår omständigheterna men förnekar brott

En ung man sitter häktad för rån i Stenungsund
En man i 18-årsåldern från Uddevalla begärdes häktad den 23 juni av åklagare i Uddevalla tingsrätt för ett rån i Stenungsund 2019-06-16 02.
Åklagaren menade att det finns risk för att den misstänkte genom att undanröja bevis eller på något annat sätt försvårar
sakens utredning och att det finns risk för att den misstänkte fortsätter sin brottsliga verksamhet. Samt tillstånd att kunna ålägga den misstänkte restriktioner begärs.

Man står åtalad för drograttfylleri på Stenungsön
En man i 60-årsåldern står åtalad vid Uddevalla tingsrätt för drograttfylleri och innehav av narkotika på Stenungsön. Händelsen inträffade den 24 mars 2019 på Stenungsön, Lv 160, Stenungsunds kommun.
Mannen skall ha kört personbil efter att ha använt cannabis, som är narkotika, i sådan mängd att det under eller efter färden har funnits narkotika kvar i hans blod.
Mannen varken erkänner eller förnekar brott.

Polisbil påkörd på Tjörn
En polisbil samt personbil krockar på Länsväg 160 i Myggenäs klockan 08:45 på onsdagsmorgonen.
I samband med att en polisbil skall vända på den aktuella vägen blir de påkörda av en bil i sidan.
Föraren av personbilen åker till vårdcentralen för att få allt dokumenterat men inget allvarligt enligt patrull på plats.
En av poliserna har en ömmande armbåge men kommer arbeta vidare fast i en ny bil.
En anmälan har skrivits och det hela kommer att utredas om någon har brustit i sin uppmärksamhet.

Kvinna står åtalad för ofredande i Stenungsund
En kvinna i 57-årsåldern står åtalad vid Uddevalla tingsrätt för att hon dagligen under perioden mellan den 6 juli 2018 och den 15 juli 2018 ringt på samt bankat och sparkat på en annan kvinnas dörr trots att kvinnan förklarat att hon inte önskat någon kontakt. Den åtalade kvinnan har under samma period även lämnat ett brev till den andra kvinnans brevinkast och brevlåda med texten "SKITKÄRRING!! Du är en jävla FITTA. Medans diarrén rinner i dina blöjor ler du och låtsas som ingenting.. Äckligt!! XX kanske tänder på bajsblöjor..? Min moster vet om detta och kommer snart hit, hon tycker att du är patetisk och väldigt elak mot mig som har en sjukdom. Vi kommer kontakta dig då.". Gärningarna har varit hänsynslösa och kunde förväntas kränka den andra kvinnans frid på ett kännbart sätt. Det hände i Stenungsunds kommun.
Kvinnan erkänner att hon bankande och sparkande på dörren men förnekar i övrigt.
Kvinnan har vid upprepade tillfällen under natten och morgonen den 29 december 2018 bankat och sparkat på dörren till den andra kvinnans  bostad och försökt att rycka upp den.
Hon har därefter, när XX uttalat att han och hans familj ska åka tillbaka till sitt jävla Bangladesh-land, att de tar skattepengar och lever på bidrag samt att de ger problem till alla svenskar eller liknande uttryck av samma innebörd.
Det hände i Stenungsunds kommun. Gärningen har varit hänsynslös och kunde förväntas kränka även XX frid på ett kännbart sätt. Motivet för gärningen har varit att kränka XX på grund av hans nationella eller etiska ursprung.
 

Ung man står åtalad för trafikbrott med A-traktor i Stenungsund
Den unge manne som är 17-årsåldern står misstänkt för att ha kört en till personbil omändrad A-traktor utan att ha rätt till det eftersom hans körkort AM inte gav behörighet att köra sådant fordon. Det hände den 1 mars 2019 vid Ica Kvantum i Stenungsunds kommun. Den unge mannen förnekar brott.
Mot hans näkande finns:
1. Fordonsinformation och körkortsutdrag (förundersökningsprotokoll s. 6) för att bevisa att han var ägare till fordonet  samt att han saknat behörighet att framföra fordonet i dess rådande utförande. 2. Protokoll teknisk undersökning (förundersökningsprotokoll s. 8-15) för att bevisa att i sitt utförande var att betrakta som en personbil vid händelsen.
 

Ung man står åtalad för vårdslöshet i trafik på Tjörn
En man i 20-årsåldern står åtalad vid Uddevalla tingsrätt för vårdslöshet i trafik den 1 november 2017 på Återvinningsstationen i Kållekärr, Tjörns kommun.
Mannen har i väsentlig mån brustit i den omsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka betingats av omständigheterna genom att vid framförandet av personbil hållit en för hög hastighet när denne svängt in på infarten till en återvinningsstation vilket ledde till att bilen fick sladd. Mannen har på grund av detta handlande kört in i målsägande
bil som stod parkerad vid återvinningsstationen varpå egendomsskador uppstod.
Mannen förnekar brott.

Pappa står åtalad för misshandel av 13-åriga dotter i Stenungsund
En man i 55-årsåldern står åtalad vid Uddevalla tingsrätt för misshandel på sin dotter. Pappan har tilldelat sin 13-åriga dotter ett slag på rumpan/ryggslutet, vilket orsakat henne smärta.
Det hände den 15 november 2018 i den gemensamma bostaden i Stenungsunds kommun.
Brottet bör bedömas som ringa.
Pappan har också hotat sin dotter genom att höja en knuten näve mot henne som att han måttat ett slag mot henne. Hotet var sådant att dottern kunde förväntas känna allvarlig rädsla för sin säkerhet till person. Pappan förnekar brott i polisförhör.

Två pojkar misshandlade i Stenungsund
Klockan 23:14 inkommer ett samtal om att en pojke i 15-årsåldern blivit misshandlad och slagen i ansiktet av en person vid skateparken ca 20 minuter tidtagare i Stenungsund. Pojken kan ge bra singlament och ev. ett namn på den som misshandlat han.
Klockan 23:28 inkommer nästa samtal från en annan pojke i 15-årsåldern som också har blivit slagen i ansiktet av samma person som angetts i tidigare samtal.
Polisen i Stenungsund skall under tisdagen reda ut vad och hur allt gått till och polisens presstalesperson Hans Lippens säger att man har bra information för att reda ut bägge händelserna och tror sig veta vem personen är

Man står åtalad för brott mot knivlagen i Stenungsund
En man i 18-årsåldern står åtalad i Uddevalla tingsrätt för brott mot knivlagen . Mannen skall ha haft en kniv på allmän plats trots att det inte var befogat. Det hände den 11 juni 2019 på Blåklintsvägen, Stenungsund.
Den tilltalade har vid ett personligt möte den 11 juni 2019 av polis delgetts
information om att förenklad delgivning kan komma att användas i
tingsrätten. Målet kan avgöras utan huvudförhandling. Åklagarens påföljdsförslag: 30
dagsböter à 50 kronor. Summa: 1 500 kronor.

Planerad strandskyddstillsyn på Tjörn och i Kungälv
Flera kommuner i västsverige kommer att delta i en planerad strandskyddstillsyn, däribland Tjörn och Kungälv.
Tillsynskampanj sker under juni-oktober 2019 och därefter sker en utvärdering och sammanställning av resultate av tillsynskampanj.

Då ska tjänstemännen på de respektive orternas miljöförvaltningar söka efter till exempel bryggor, bastubyggnader och sjöbodar som byggts utan tillstånd, och som riskerar att påverka växt- och djurliv eller påverka allemansrätten negativt.
Varken Stenungsunds eller Orusts respektive miljöförvaltningar deltar inte i projektet.
I Stenungsund hänvisar till tidsbrist, pch på Orust säger sig sakna resurserna för att genomföra en tillsyn i dagsläget.
Projektet startade oktober 2018 och pågår till och med januari 2020.

Misstänkt rattfylleri i Stenungsund
Klockan 12:36 på söndagen stoppar en polispatrull en bilist på Stenungsön för kontroll och föraren som misstänks för rattfylleri får följa med för provtagning i Kungälv.
En anmälan om misstänkt rattfylleri är upprättad.

Misstänkt rattfylleri vid trafikolycka på Orust
Klockan 23:45 på lördagskvällen larmas polis om en trafikolycka ute vid Varekil på Orust. När polispatrull kommer på plats visar det sig att det är en mopedförare i 60-årsåldern skall ha kört in i en bil.
Vid kontroll av mannen visar han tecken på att vara onykter och blåser positivt i polisens sollningsinstrument.
Det visar sig också att han inte innehar giltigt körkort för den moped han kört. Mannen tas med för provtagning.
En anmälan om grovt rattfylleri, grov olovlig körning och vårdslöshet i trafik är upprättad. Inga personskador rapporteras

Trivsamt midsommarfirande på Stenungsögården
I år tittade Nyheter4.com till ute på Stenungsön i Stenungsund. För 6:e året i rad anordnades midsommarfirande på Stenungsögårdens camping. Som vanligt var det mycket folk på plats i det till en början fina vädret. De traditionella midsommarstången restes och dans runt den. Det fanns lotteri, fika, fiskdamm mm
Här nedan ser du ett antal bilder i två block från gårdagen

Misstänkt drograttfylleri på Tjörn
Klockan 00:57 natten till midsommardagen stoppar en polispatrull en bilist för kontroll på lv 160 i höjd med Myggenäs på Tjörn.
I fordonet finns en man i 20-årsåldern som visar tecken på att vara narkotikapåverkad. Polispatrullen tar med sig mannen till Kungälvs sjukhus för provtagning. En anmälan om misstänkt drograttfylleri är upprättad
 

Skadegörelse och misshandel på Tjörn
Polis larmas till Tjörn klockan klockan 01:28 natten till midsommardagen av en inringare som uppger att en kvinna i 55-årsåldern blivit hotad och misshandlad. Även inringaren hade blivit hotad. Klockan 00:46 kommer ett nytt samtal från samma område vid Stenkyrka på Tjörn angående en skadegörelse. Samma man står nu och slår med en planka på en bil och försöker stoppa bilister på vägen. När polis anländer är det samma man som en stund tidigare hade rapporterats för misshandel. Mannen är så full att polispatrullen beslutar sig för att omhänderta mannen och köra han till Uddevalla för tillnyktring. Polisen har upprättat en anmälan om misshandel, skadegörelse och för fylleri.

En polisjakt har pågått i Stenungsund under midsommarkvällen
En polispatrull skall vid 21-tiden ha försökt stoppa en bilist för kontroll i Hallernaområdet. Föraren skall inte ha stannat på polismans tecken.
Polispatrullen började följa efter bilen, men tappade den ur sikte. Men en dryg halvtimma senare, 21.45, fick man fatt i bilen där en polishelikopter skall ha kallats in i sökandet efter fordonet.
Vi har haft kontakt med Ann-Christine Löfstrand, vakthavande befäl vid polisen i Göteborg Enligt henne skall fordonet framförts vårdslöst under jakten och bland annat kört på gång- och cykelvägar mellan Kristinedal o Solgårdsdalen.
Enligt Ann-Christine Löfstrand så hade man nyss fått stopp på fordonet och håller på att kontrollera förare och fordon.
Men senare visade det sig att man faktiskt inte lyckats fått tag i föraren.
– I nuläget kan vi inte binda någon till det. Vi har sökt med hundpatrull och spårat från bilen, men ingen träff, säger Peter Nordengard, vakthavande befäl vid polisen.
Polisen har upprättat en anmälan om grov vårdslöshet i trafik.

Misstänkt drograttfylleri i Stenungsund
Klockan 03:20 stoppar en polispatrull ett fordon för kontroll på lv 160 Norum i Stenungsund.
I fordonet sitter en man i 18-årsåldern. Mannen visar tydliga tecken på att vara narkotikapåverkad och tas med för provtagning i Kungälv. Mannen misstänks nu för drograttfylleri och narkotikainnehav för eget bruk. En anmälan är upprättad
 

Trafikolycka - misstänkt drograttfylla i Stenungsund
I Stripplekärr (Elvenäs i Ödsmål) har en bilist kört av vägen och voltat. Larmet kom klockan 00.57 natten till fredagen. Polis ambulans och räddningstjänt larmades till platsen där man fann mannen liggande utanför fordonet.
Föraren, en man i 20-årsåldern, misstänks för drograttfylleri samt vårdslöshet i trafik. Mannen tas med för provtagning och kontroll till Kungälvs sjukhus.

Kvinna på Orust står åtalad för lovlig körning, rattfylleri och narkotikabrott
En kvinna i 30-årsåldern står åtalad vid Uddevalla tingsrätt för lovlig körning, rattfylleri och narkotikabrott på Orust.
Kvinnan skall ha kört moped klass 1 utan att ha rätt till
det. efter att ha druckit alkoholhaltiga drycker i sådan mängd att alkoholkoncentrationen i hennes blod under eller efter färden uppgick till 0,44 promille vid en poliskontroll. Vid samma tillfälle har hon fört moped trots att det under eller efter färden fanns amfetamin som är narkotika kvar i hennes blod. Det hände den 21 september 2018 vid
Skåpesund på Orust kommun.

Kvinnan skall även ha stoppats för kontroll då hon använt amfetamin. Det hände den 21 september 2018
Målet kan avgöras utan huvudförhandling.
Åklagarens fpåföljdsförslag: 60 dagsböter à 50 kronor. Summa: 3 000 kronor. Strafföreläggande har utfärdats men inte besvarats.

Läsarbild
Läsarbild

Grov olovlig körning och drograttfylleri i Stora Höga
Klockan 21:50 på onsdagskvällen stoppar en polispatrull en bilist på lv 574 och Circel K i Stora Höga för kontroll.
I fordonet satt en man i 28-årsåldern och visade tecken på att vara narkotikapåverkad. Vid kontrollen visade det sig också att mannen inte hade giltigt körkort. Mannen togs med till Kungälvs sjukhus för provtagning. En annan polispatrull kallades till platsen för att omhänderta fordonet som togs i beslag.
Mannen är nu misstänkt för drograttfylleri och grov olovlig körning

Man på Orust åtals för hets mot folkgrupp, vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada
En man i 40-årsåldern från Orust står åtalad vid Uddevalla tingsrätt för hets mot folkgrupp efter att ha delat nazistiska bilder och texter på den ryska motsvarigheten till Facebook, VK.com där han hyllar Hitler och där judar utmålas som farliga.
I förhör med polisen svarade mannen inte velat svara.

Han åtalas även för vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada. Detta efter att han svängt vänster på en landsväg, så att en motorcyklist som kom i mötande körfält körde in i mannens bil.
Mannen nekar till samtliga åtalspunkter.

Man åtalas för grovt rattfylleri och smitning från olycksplats på Orust
En man i 80-årsåldern står åtalad i Uddevalla tingsrätt för grovt rattfylleri och smitning den 18 maj 2018 på Södra strandvägen via Torpavägen till Kvarndalen i Henån, Orust kommun.
Mannen skall ha kört personbil efter att ha druckit alkoholhaltiga drycker i sådan mängd att alkoholkoncentrationen i hans blod under eller efter färden uppgick till i vart fall 1,27 promille.
Brottet bör bedömas som grovt eftersom alkoholkoncentrationen uppgick till minst 1,0 promille i blodet och körningen innebar påtaglig fara för trafiksäkerheten genom att mannen flera gånger helt eller delvis kört av vägen, kört över i motsatt körfält så att mötande bilar fått välja för att undvika kollision samt kört så nära gångtrafikanter att de behövt väja för att undvika att bli påkörda.

Mannen skall ha vid framförande av personbil kört på en soptunna så att den flög in i ett serviceskåp. Kollisionen orsakade skador på soptunnan och serviceskåpet.
Efter olyckan lämnade han platsen utan att lämna namn och adress eller annars göra vad som krävdes med anledning av olyckan trots att han borde ha gjort det.
Enligt åklagaren begick gärningen med uppsåt.
Circle K Sverige Ab yrkar skadestånd av mannen med 5 679 kronor för uppkomna skador
Mannen erkänner att de faktiska omständigheterna, förutom att körningen inneburit en påtaglig fara för
trafiksäkerheten, och förnekar brott.

Ny vägsträcka på länsväg 160 - Orust klar och öppnar för trafik lagom till midsommar
Lagom till att många midsommarfirare ska bege sig upp i Bohuslän öppnas nya väg 160 mellan Säckebäck och Varekil. Asfalten är nylagd, trafikskyltarna är på plats och vyn över Stigfjorden är om möjligt ännu vackrare nu när vägen ligger högre än tidigare.
Före midsommar öppnar Trafikverket den ombyggda vägsträckan mellan Säckebäck och Varekil. Då har man förbättrat säkerheten och gjort det lättare att komma fram på huvudvägen över Orust.
Tack vare det goda samarbetet med Trafikverkets entreprenör och ett byggvänligt väder under året blev den nya vägen klar tidigare än planerat.
– Men även om vi kan släppa fram trafiken återstår en hel del arbete vid sidan av vägen, säger Tobias Hellström som är biträdande projektledare på Trafikverket. Under hösten och vintern kommer vi att färdigställa gång- och cykelvägen och dess planskilda korsningar under den nya vägen. Dessutom bygger vi en pendelparkering och gör vägslänterna fina.
– Eftersom vägområdet fortfarande är en arbetsplats uppskattar vi att du som kör här visar hänsyn och håller hastigheten, fortsätter Tobias.
Är du ute och kör på Tjörn och Orust under midsommarhelgen, eller när som helst under året, rekommenderar vi en tur på väg 160.
Den nya sträckningen är cirka 3 kilometer och den gamla vägen kommer att användas som lokalväg, gång- och cykelbana.

Se fler bilder från vägbygget här >>>

Tillfällig pendelparkering planeras på CW Borgs väg
När de gamla lokalerna på CW Borgs väg i Stenungsund rivs under sommaren planerar kommunen att etablera en tillfällig pendelparkering på ytan. Det kommer att skapas upp till 40 nya platser som kommer vara tillgängliga från september.
Riksbyggen har anvisats marken som planeras bebyggas med seniorbostäder, trygghetsboende och kontor. Totalt planeras 150 bostäder.

– Det här känns som en bra lösning då vi vet att efterfrågan på pendelparkeringar är stor. Detaljplanearbetet är inte klart och ytan kan som tidigast komma att bebyggas år 2022, säger Veronica Götzinger, verksamhetschef för Mark- och exploatering på Stenungsunds kommun.
Rivningen omfattar i det här läget CW Borgs väg 1A, 1B och 3. Det gamla kommunhuset vid Göteborgsvägen står kvar ett tag till.

40 platser åt pendlare
Rivningsarbetet kommer att ske under sommaren och ytan ska sedan bearbetas och jämnas till. Pendelparkeringen beräknas vara klar i september. Upp till 40 platser kommer att skapas till de som pendlar med tåg och buss. Parkering kommer inte vara tillåten under vissa timmar nattetid för att förhindra att pendelparkeringen kommer att användas till boende- och långtidsparkering. De befintliga 3-timmarsparkeringarna som ligger längs husen kommer att försvinna.

I dag består gruppen av fem glada och inspirerande damer som regelbundet ger sig ut på turné.
I dag består gruppen av fem glada och inspirerande damer som regelbundet ger sig ut på turné.

2019 års Folkhälsopris på Orust går till Soliga tanterna
I år säger vi grattis till en hel grupp folkhälsopristagare. Det är Soliga tanterna som har bidragit till en god folkhälsa och får dela på priset.
Folkhälsopriset är på 10 000 kronor och delades ut på kommunfullmäktiges möte torsdag den 13 juni.
Motivering
Soliga tanter är damer som är lite till åren komna och med glimten i ögat ökar både glädje och trivsel och bjuder på mycket humor och glädje.
De underhåller på äldreboende och spelar teater, sjunger, spelar ukulele, fiol och leder även allsång. Det är lätt att känna igen sig i deras låtar och de har också några egenproducerade texter. De har en livsgnista som få och är väl värda Folkhälsopriset 2019.

A-traktorförare stoppad för misstänkt rattfylleri på Tjörn
Klockan 01:50 natten till onsdagen stoppar en polispatrull en A-traktor för kontroll vid Skärhamns skola på Tjörn efter samtal till polisen om skränande ungdomar, högt ljud mm. Föraren var en kille i 15-årsåldern och visar tecken på att vara onykter. Pojken får blåsa i polisens sollningsinstrument som också visar  positivt. Pojken fick följa med för provtagning och föräldrar kontaktades
En anmälan upprättades om misstänkt rattfylleri.

Stoppa langningen på Orust - Tänk om tonåringar
Orust kommun deltar i Länsstyrelsernas kampanj Stoppa langningen - Tänk om för att uppmärksamma föräldrar och andra vuxna inte köpa ut alkohol till ungdomar.

Nu är det sommarlov och en tid för våra ungdomar att pröva sina vingar, det innebär både positiva och negativa erfarenheter. Tillsammans har vi möjlighet att påverka så att sommaren blir något fint för våra tonåringar att se tillbaka på.

Föräldrar är betydelsefulla i det förebyggande arbetet genom att inte bjuda sina barn på alkohol. Studier har visat att ett restriktivt förhållningssätt från föräldrar när det gäller alkohol, inte minst bjudvanor, är relaterat till minskat ungdomsdrickande.

Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysnings undersökning
Enligt den senaste undersökningen som gjorts av Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning har 59 procent av Orusts 15-åringar uppgivit att de druckit alkohol någon gång under de senaste året.
Bland 17-åringarna har 85 procent druckit alkohol. Detta är något högre än genomsnittet i länet som ligger på 41 procent respektive 74 procent.

Intensivkonsumtionen av alkohol är vanligare bland ungdomar som blivit bjudna på alkohol av sina föräldrar. Med intensivkonsumtion menas fyra stora brukar starköl eller cider, 25 centiliter sprit, en hel flaska vin eller sex burkar folköl.
Alkoholen får de tag på av föräldrar och äldre syskon och kompisar, de visar undersökningen. 31 procent av 15-åringarna har blivit bjudna på alkohol av sina föräldrar medan 45 procent av 17-åringarna uppger att det är föräldrarna som bjudit dem på alkoholen.

Både flickor och pojkar uppger att de fått problem efter att de druckit alkohol. De har fått kläder och saker förstörda och råkat ut för olyckor.
Tips till dig som är en viktig vuxen för tonåringar
Forskning visar att du som är förälder och vuxen kan påverka ditt barns förhållande till alkohol. Genom att sätta tydliga gränser och använda dig av argument påverkar du ditt barns framtid. 

Inse din stora betydelse
Tonåringar bryr sig mycket om vad just deras föräldrar säger, även det inte verkar så i stunden.
Var tydlig
Tonåringar som känner till sina föräldrars inställning och förväntningar lever lättare upp till dem. Tydliga regler om alkohol hjälper även äldre syskon att sätta gränser, som att vägra köpa ut.
Prata med andra vuxna
Prata med kompisarnas föräldrar om fester, alkohol och tider. Gemensamma regler är lättare att hålla och gör argument som -alla andra får!! verkningslösa.
Förklara varför du är orolig
Tala om vad som kan hända om din tonåring dricker alkohol. Det är så skönt som tonåring att veta om att mina föräldrar faktiskt bryr sig även om de inte säger det till dig.
Stå på dig
En tonåring förväntar sig föräldrar som sätter gränser kring alkohol. Den som lyckas övertala sin förälder att till exempel köpa ut blir nöjd för stunden, men är innerst inne misstrogen. En förälder som både varnar och köper ut ger motstridiga signaler.

Extra tider för passansökan i Stenungsund och Uddevalla
Polisen i Fyrbodal släpper ytterligare tider för dem som behöver ansöka om pass. Lördagen den 29 juni håller receptionerna i Uddevalla och Stenungsund extra öppet så att så många som möjligt ska hinna få resehandlingar inför semestern.
Inför sommarsemestrarna är det många som ansöker om pass eller nationellt id-kort. Köerna till polisens bokningssystem för pass blir därför längre än vanligt. Lördagen den 29 juni kommer receptionerna i Uddevalla och Stenungsund att hålla extra öppet för passansökningar, från klockan 8.30 till 16.
Personer som behöver resehandlingar måste boka tid för sin ansökan. De extra tider som nu släpps blir bokningsbara från och med klockan 12 onsdagen den 19 juni. Den bokade tiden är ungefärlig och det kan uppstå väntetider vid hanteringen.
– Vi släpper extratider för att underlätta framför allt för dem som har ett pass som snart går ut. Vi ber om överseende med att det kan bli köer under dagen. Förbered gärna det underlag som behövs så kommer hanteringen att gå snabbare, säger Margaretha Ivarsson, gruppchef för stöd- och serviceverksamheten i lokalpolisområde Södra Fyrbodal.
När ansökan om pass eller nationellt id-kort är gjord tar det cirka fem arbetsdagar tills passet är klart och kan hämtas ut i den reception man själv valt.
Polisen släpper kontinuerligt nya tider för att ansöka om resehandlingar. Fler tider kommer att släppas under sommaren, och personer som har ett pass med giltighet fram till hösten kan därför vänta med sin ansökan.
Mer information om pass och nationellt id-kort finns på polisen.se/pass.

Man i 18-årsåldern döms till böter för att ha kört trimmad A-traktor på Orust
Det var i vintras som en polispatrull fick syn på ett fordon som körde på en väg i Henån på Orust. Poliserna trodde först att det var en bil på grund av att den körde närmare 60 kilometer i timmen, men när fordonet stoppades förstod de att det handlade om en A-traktor.
I A-traktorn, mellan sätena, hittade polisen en växelspak med vars hjälp man kunde lägga i hög- eller lågväxel och därmed ändra hur snabbt fordonet skulle kunna framföras.
Föraren förnekade brottet och sa att han nyligen köpt fordonet och inte känt till att det gick att ta bort spärren för högre växel och att han inte visste hur snabbt han kört eftersom hastighetsmätaren var trasig.
Uddevalla tingsrätt finner att han gjort sig skyldig till olovlig körning och dömer honom till dagsböter om sammanlagt 1 500 kronor.

Berusad man på Orust satte eld på vegetation
Räddningstjänst och polis larmades klockan 05:09 på måndagsmorgonen om en brand utomhus. Branden skall ha startat på Röravägen i Henån.
Polis skickas till platsen , där räddningstjänsten släckt en brand i buskar. Det ska enligt uppgift finnas en man på platsen som uppger att det är han som tänt på. Polis anträffar mannen, som tas med för tillnyktring enligt lagen om berusade personer. Han är nu misstänkt för skadegörelse genom brand.

Cykelstöld på Tjörndagis
Klockan 01:23  får polis in samtal om att man iakttaget ungdomar som varit inne på ett dagis i närheten av Södra hamnen i Skärhamn och stulit cyklar med släp. En polispatrull sänds till platsen och finner en av pojkarna som skall vara i 15-årsåldern. Polis kontaktar vårdnadshavare och pojken får återlämna dagisets cykel. Ingen anmälan om brott upprättad

Singelolycka på Orust 
Klockan 23:54 på söndagskvällen larmas  polis, ambulans och räddningstjänsten till en trafikolycka på lv 160 i Varekil (Varekilsnäs).
En personbil har av oklar anledning kört av vägen. En person i 20-årsåldern skall ha funnet sig i fordonet och denna står utanför bilen.
Personen körs med ambulans till sjukhus för kontroll. Fordonet bärgas.
Ingen anmälan om brott upprättas
 

Misstänkt narkotikabrott vid MC Donalds i Stenungsund
Klockan 04:00 på söndagsmorgonen stoppar en polispatrull en röd BMW för kontroll. I fordonet finns 4 unga pojkar som visar tecken på att vara narkotikapåverkade. Tre av pojkarna är i 19-årsåldern och föraren i 20-årsåldern. Polisen gör en kroppskontroll där det visar sig att föraren även innehar kokain. Polisen passar på att göra en kontroll av fordonet och finner en kniv.Samtliga tas med för provtagning och är nu misstänkta för narkotikabrott, narkotika ringa bruk och knivlagen
Uppdatering
Senare uppgifter har inkommet om att de fyra personerna hemmahörande i Uddevalla skall ha knivrånat en person utanför Harrys vid Stenungstorg.
Samtliga personers pass skall också ha dokumenterats på platsen,

Misshandel vid MC Donalds i Stenungsund
Klockan 23:24 på lördagskvällen larmas polis till MC Donalds i Stenungsund, En pojke i 14-årsåldern skal ha blivit sparkad i huvudet av en person som avviket från platsen innan polis kom fram. Polis kontaktar föräldrarna till pojken och kommer till platsen. Pojken körs till Östra sjukhuset för vård. Ingen gripen

Drunkningstillbud vid Stenungsbaden
En man föll av oklar anledning i vattnet vid utanför Kookaburra vid Stenungsbaden. Det var strax efter midnatt natten till söndagen som en man av oklar anledning föll i vattnet vid Stenungsbaden. Räddningstjänsten från bland annat Tjörn kom till platsen. Mannen kunde räddas ur vattnet, då han hade hittatsuner en av bryggorna, men Räddningstjänsten och jourhavande besättning ombord på Rescue Märtha söker av området så att det inte är fler personer som kan ha hamnat i vattnet. Strax efter klockan 00.30 natten till söndag meddelade SOS Alarm att ambulansen var kvar på platsen.
Mannen visade tecken på att vara narkotikapåverkad. En polispatrull tog med sig mannen till Uddevalla för brovtagning. Mannen som är i 20-årsåldern misstänks nu för narkotikabrott, eget bruk och för fylleri

En ny brygga är på plats på Stenungsunds badplats Hawaii
Nu har en helt ny brygga kommit på plats på badplatsen Hawaii. Den nya bryggan är efterlängtad och den är en kopia av den gamla och är försedd med ett hopptorn. Bryggan är 61 meter och hopptornet har höjderna 2,3 och 5 meter.
En ny ramp till den mindre bryggan är också utplacerad.

Stenungsund har dyraste elen i STO-regionen
Det visar den nationella Nils Holgerssonundersökning som kartlägger avgifter och taxor för ett flerbostadshus i landets samtliga kommuner.


Stenungsund: 110,7 Elnät 2018/2019 +- 0 [öre/kWh inkl moms] Prisökning 5 år [%] 40,7%
Tjörn: 96,1 Elnät 2019 [öre/kWh inkl moms] 101,8 -5,6% sedan 2018 Prisökning 5 år [%] 14,4%
Orust: 101,3 Elnät 2019 [öre/kWh inkl moms] 99,1 +2,2% sedan 2018 Prisökning 5 år [%] 15,4%

Undersökningen visar att kostnaderna för elnätet i Kungsbacka kommun ökade med drygt tio procent jämfört med förra året. Det innebär att priserna för 2019 landade på 119,6 öre/kWh inklusive moms. Det är en av de högsta avgifterna i landet. Det innebär också att kommunen har högst elnätspriser i regionen och gick om Stenungsund som toppade listan förra året.

– Vi ser att det är stora skillnader mellan kommunerna i vår region och både Kungsbacka och Stenungsund sticker ut med höga avgifter och stora höjningar de senaste fem åren. De höga priserna drabbar konsumenterna som inte kan välja elnätleverantör, säger Jenny Juthstrand, utredare på Hyresgästföreningen Region västra Sverige.

På nationell nivå är prishöjningen i snitt 27,4 procent sedan 2014. Under samma period har konsumentprisindex, KPI, ökat med sex procent. Sedan 2018 har elnätspriserna höjts med i snitt 3,6 procent, jämfört med KPI på 1,9 procent.

De tre stora bolagen Vattenfall, Ellevio och E.ON har monopol på elnäten i 141 av 290 kommuner vilket ger dem en mycket avgörande position och deras prisjusteringar slår igenom stort.

Under de senaste fem åren har Vattenfall höjt elnätsavgifterna med 41,3 procent, E.ON med 38,1 procent och Ellevio med 17,2 procent. Övriga leverantörer har i snitt höjt med 18,9 procent.

– Det är viktigt att förordningen om intäktsram för elnätsverksamhet som regeringen beslutade om i augusti 2018 får tid att verka nu utan förändringar. Förordningen är ett viktigt skydd för landets konsumenter som inte har något alternativ att välja på när det gäller elnätsleverantör, säger Hans Dahlin, ordförande Nils Holgerssongruppen.

Stenungsundshem och Hyresgästföreningen överens om hyra
Hyresförhandlingarna mellan Stenungsundshem och Hyresgästföreningen om hyrorna för 2019 är nu klara. Överenskommelsen berör 1979 lägenheter hos Stenungsundshem.
Stenungsundshem och Hyresgästföreningen har följt Hyresmarknadskommitténs (HMK) beslut och slutit en överenskommelsesom innebär att hyreshöjningen för bostäder blir 2,05% för 2019. De nya hyrorna gäller från och med den 1 januari 2019.
Retroaktiv hyra för januari till juni månad 2019 tas ut på hyresavierna för juli augusti och september månad 2019.
-Det var en stundtals hård förhandlingsomgång som slutade i oenighet vilket föranledde att förhandlingen fick avgöras av Hyresmarknadskommittén.
Det är ganska ovanligt att vi inte lyckas nå en överenskommelse men är samtidigt sånt som händer, säger Anders Rollings, förhandlare på Hyresgästföreningen.
-Efter flera förhandlingstillfällen stod parterna fortfarande långt ifrån varandra. Ärendet skickades då till medling och därefter till Hyresmarknadskommittén, som fattade det avgörande beslutet om 2019 års hyresnivå.
Vi är glada över att förhandlingarna äntligen är avslutade, men förhandlingsprocessen har dragit ut på tiden vilket vi tycker är olyckligt, eftersom det drabbar hyresgästerna i form av retroaktiv hyra, säger Ted Lärnhem, vd på Stenungsundshem.

Två trafikbrott i Stenungsund inom 16 minuter
Polisen i Stenungsund har varit aktiva på fredagsmorgonen. Fört stoppades en bilist klockan 05:45 på lv 160 i höd med Norum för kontroll då denne hade körförbud. En ordningsbot utfärdades. 16 minuter senare stoppades ytterligare en förare för kontroll. Denna gång vid Nösnäs. I fordonet satt en man i 20-årsåldern vars bil hade brukandeförbud. Även här utfärdades en ordningsbot.

Olaga intrång på camping i Stenungsund
Klockan 23:09 på torsdagskvällen får polisen ett samtal från en campinggäst på Tollenäs camping som berättar att en berusad och främmande person taget sig in i deras förtält och satt sig i soffan.
En polispatrull var snabbt på plats och fann en ung man i inringarens förtält och väldigt berusad. Den unga mannen är välkänd för polisen sedan tidigare och omhändertogs för LOB och kördes till Uddevalla för tillnyktring. En anmälan om olaga intrång upprättades också

Misstänkt rattfylleri i Stora Höga
Klockan 22:52 på torsdagskvällen stoppar en polispatrull en mopedist för kontroll på Vallenvägen i Stora Höga Industriområde.
När polispatrullen lät pojken i 16-årsåldern blåsa visade sollningsinstrumentet att han var alkoholpåverkad. Pojken togs med för provtagning. Denna gång blåste pojken under gränsen och polisen var därför tvungen att släppa pojken som inte längre var misstänkt för rattfylleri.
 

Misstänkt rattfylleri i Stenungsund
I centrala Stenungsund stoppas en bilist för kontroll av en polispatrull klockan 19:17 på torsdagen.
Förare är en kvinna i 30-årsåldern som blåser positivt. Hon tas med för vidare provtagning och rapporteras för rattfylleri.
En anmälan om misstänkt rattfyller upprättas

Orust kommun påbörjar arbeten för trafiksäkrare trafikmiljö vid Varekils skola
Vi planerar att skapa en tryggare trafikmiljö, anlägga parkeringar för Varekils skola samt bredda gång- och cykelväg utmed Jöråsvägen i Varekil.
Arbetet med parkeringar och gång- och cykelvägar är uppdelat i två etapper och kommer att utföras av Markbygg Anläggning.
Framkomlighet
Under entreprenadtiden kan den vara begränsad men det ska alltid vara möjligt att komma fram på ett säkert sätt.
Trafiken kommer periodvis att regleras med trafikljus vilket gör att det kan ta lite längre tid.
Samråd har hållits med samtliga verksamheter som ska pågå under entreprenadtiden, så att dessa ska kunna fungera.
Arbetstider
Arbetstiderna är vardagar klockan 06:45- 17:00.
Störningar
Markarbetena kommer under arbetstid att medföra störningar i form av damm och buller.
Inhängnader
Områden för markarbetena ska, för allas säkerhet, att hägnas in under tiden då det pågår arbeten.
Etapp 1
Arbeten inom denna etapp ska pågå under skolans sommarlov och ska vara färdigställt i tid för skolstart, det vill säga cirka 17 juni - 16 augusti. Under tiden arbete pågår ska tillfälliga parkeringar anordnas för att pågående verksamheter ska ha parkeringsmöjligheter.
Etapp 2
Arbeten inom denna etapp ska påbörjas när etapp 1 har färdigställts.
Etapp 2 ska vara färdigställd i mitten av oktober.
Etapp 1 och två kommer delvis att överlappa varandra.

Man rånad på sin motorcross på Orust
Polis skickas till Långelanda med anledning av ett rån somn inträffade klockan 11:18 på torsdagen.
En man uppger att han blivit bestulen på sin motocross i samband med att han skulle ställa in den i garaget. Två gärningsmän iförda mc-hjälm visar ett pistolliknande föremål, och tillgriper i samband med den crossen. De kör därefter från platsen i okänd riktning.
Polis tar uppgifter till en anmälan gällande rån.
Motrorcrossen uppges vara en grå-svart Yamaha, 250 kubik 2019-års modell.
Mannen ska inte ha fått några fysiska skador i samband med rånet. Det finns ingen misstänkt.

Erica Hultmark blir ny VD på Stenungsbaden Yacht Club
Framöver kommer verksamheten ledas av Erica Hultmark, som tillträder som ny VD den 1/9.
Erica är 44 år och är till vardags bosatt i Göteborg, men tillbringar somrarna i ett hus utanför Stenungsund. Hon kommer senast från rollen som Regional Director Operations inom First Hotels, och har en gedigen bakgrund inom hotellbranschen. Tidigare erfarenheter inkluderar tjänster som General Manager på First Hotel G samt hotelldirektör på Quality Hotel Jönköping och Comfort Hotel Winn i Umeå. Erica är utbildad i Schweiz, och har dessutom genomgått en ettårig utbildning som management trainee inom Nordic Choice Hotels 2008-2009.

-Mitt hjärta klappar för Bohuslän, västkusten, och Stenungsbaden Yacht Club har länge varit en drömdestination för mig. Det känns otroligt inspirerande att få förtroendet att fortsätta utveckla denna pärla tillsammans med mina nya kollegor. Här erbjuds människor att mötas i en härlig miljö vid havet med möjlighet till skön avkoppling och inspirerande möten. En destination för alla som älskar att njuta av livet. Stenungsbaden Yacht Club har utvecklats och förädlats på ett fantastiskt sätt under flera år, och jag ser fram emot att fortsätta den resan tillsammans med det härliga teamet som serverar unika upplevelser till våra gäster varje dag, säger Erica Hultmark.

Tre skolchefer slutar samtidigt i Stenungsunds kommun
Det är Gymnasie- och grundskolechefen Benny Ankargren, Per Andersson-Sellén verksamhetschefen för kompetens och utbildning och gymnasiechef Helene Petersson som slutar uppger lokaltidningen i Stenungsund. 
Benny Ankargren blir kvar och byter tjänst inom kommunen med uppdrag att börja jobba med lokalresursfrågor efter sommaren. Per Andersson-Sellén börjar jobba i Trollhättans kommun.

Tre personer har tillsatts som tillförordnade chefer. Helena Zell rektor på Stora Högaskolan går in som grundskolechef för Benny Ankargren. För Nösnäsgymnasiets Helene Petersson har en tillfällig chef plockats in externt. Per Andersson-Sellén ersätts tillfälligt av Jennifer Holm, utvecklingsledare och tidigare chef för arbetsmarknadsenheten
Enligt tidningen är Kommunledningen på gång att starta rekryteringsarbetet för att ersätta de tre cheferna och det brukar ta ett halvår ungefär.

Misstänkt skadegörelse på camping i Stenungsund blev ett LOB
Klockan 00:02 natten till tisdagen kontaktas en husvagnsägare på Tollenäs camping som vaknat av att någon bankar på hans husvagn och hugger något i husvagnsdörren. 
En polispatrull sänds till campingen. När polis är på plats och undersöker husvagnen kan man inte se några skador eller hugg på husvagnsdörren. Däremot omhändertar polisen en man för att han är för berusad och kör denna till Uddevalla för tillnyktring, ett så kallat LOB

Kvinna misshandlad i Stenungsund
Klockan 05:00 på söndagsmorgonen
larmade en kvinnan i centrala i Stenungsund polisen sedan hon blivit misshandlad av sin man och slagen i huvudet.
– Mannen hade lämnat lägenheten innan polis var på plats och vinnan behövde ingen ambulans, säger polisens presstalesperson Hans Lippens. Han säger vidare att mannen som är född i mitten av 80-talet och är nu misstänkt för grov misshandel, olaga hot och tillgrepp av fortskaffningsmedel eftersom mannen stal kvinnans bil efter att han lämnat lägenheten säger Hans Lippens.

Nya Sune-filmen spelas in i Västra Götaland - en av platserna är i Stenungsunds kommun
Under tisdag 11 juni spelas delar av en ny Sune-film in i Stenungsund. På grund av detta kommer det att vara begränsad framkomlighet i trafiken.
Handlingen kretsar kring Sune och hans klasskompisar som gör en klassresa genom Västsverige.
Trafikpåverkan
Framkomligheten på E6:an kommer att vara begränsad tisdag 11 juni, klockan 7-18. Inspelningsteamet kommer att köra med reducerad hastighet. När scenerna spelas in kommer omkörning inte vara möljig. Följande sträckor kommer att påverkas vid de olika tagningarna:
E6 mellan Stora Höga-motet norrut till Stenungsundsmotet, i båda riktningarna.
Påfart till E6, norrut, vid Stora Höga-motet.
Avfart, norrgående, vid E6 Stenungsundsmotet.
Väg 170, Industrivägen i båda riktningarna.
Rastplatsen i Spekeröd.

Sune vs Sune blev fjolårets mest sedda svenska film med över 450 000 biobesök, tre Guldbagge-nomineringar, kritikerhyllningar och visning i Berlin. '

Bakom nya Sune-filmen finns samma upphovspersoner som gjorde “Sune vs Sune” med manus och regi av Jon Holmberg.
'Nya Sune-filmen har biopremiär 20 december. Unlimited Stories producerar i samproduktion med bland andra Film i Väst.
Som i Sune vs Sune spelas familjen Andersson av Elis Gerdt (Sune), Baxter Renman (Håkan), Tea Stjärne (Anna), Sissela Benn (Karin) och Fredrik Hallgren (Rudolf). Övriga roller spelas av bland andra Tomas von Brömssen, Marika Lindström, Jonatan Rodriguez, Christoffer Nordenrot och Maria Nohra.
Tomas von Brömssen gör rollen som Sunes, Håkans och Annas morfar:
– Jätterolig inspelning! Dels för att det kändes roligt att få vara med i en Sune-film och dels för att jag arbetat och haft ett fint samarbete med regissören Jon Holmberg tidigare. Det är dessutom ett väldigt bra manus. Komiskt med bra driv men där även vemodet får plats – och mycket action! Jag har inte varit med om så mycket rena actionscener sen Mannen från Mallorca1984! Jag utgår från att Morfar blir stående figur i alla resterande Sune-filmer, säger Tomas von Brömssen.

Nya Sune-filmen bygger på den omåttligt populära karaktären Sune som är skapad av Sören Olsson och Anders Jacobsson och på manus av Jon Holmberg som även står för regi. Det är en varm och galen komedi om vänskap och lojalitet, och om vad som är viktigt i livet – vare sig  man är 11 eller 70 år. Sune vs Sune blev en stor succé förra året och var med och tävlade på den prestigefyllda filmfestivalen i Berlin och turnerar nu runt på filmfestivaler över hela världen.

Synopsis: Sunes klass ska åka på hemlig klassresa. Sune och Sophie ser verkligen fram emot att åka tillsammans, när Sune plötsligt inser att klassresan är samma helg som morfars bröllop. Panik! Ska han välja klassresan tillsammans med stora kärleken Sophie, eller ska han välja sin bästa vän morfar? Sune har svårt att bestämma sig och han väljer både och – eller kanske varken eller. Samtidigt har Rudolf problem med bruden. Vill morfars nya fru bara åt hans pengar? Och Karin träffar en kärlek från förr som är allt som Rudolf inte är. Välkommen tillbaka till familjen Andersson!

Drograttfylleri i Stenungsund
Klockan 04:03 på måndagsmorgonen stoppar en polispatrull en bilist för kontroll på Göteborgsvägen i Stenungsund  I fordonet sitter en kvinna i 27-årsåldern och som uppvisar tydliga tecken på att vara narkotikapåverkad.
Kvinnan tasmed för kroppsbesiktning och provtagning
Kvinnan är nu misstänkt för ringa narkotikainnehav och drograttfylla

Drograttfylleri på E6 Stora Höga
Klockan 18:44 på söndagskvällen stoppar en polispatrull en bilist på E6  i höjd med avfart 90 Stora Höga.
I fordonet sitter en man i 24-årsåldern och uppvisar tecken på att vara drogpåverkad.
Mannen tas med in för provtagning. En anmälan om misstänkt drograttfylleriärupprättad

Trafikolycka på Orust
I Tången har en personbil kört av vägen, en förbipasserande ringer polis klockan 14:01 på söndagen.
Enligt inringaren sitter tre personer i bilen, samtliga verkar berusade. En polispatrull sänds till platsen. Oklarst om skade och åtgärd i skrivande stund
.

Trafikolycka i Stenungsund och färja tog in vatten vid Almön
Klockan 11:34 kontaktades polisen om en trafikolycka på Ucklumsvägen i Stenungsund. Två personbilar har kolliderat på Ucklumsvägen. Inga uppgifter om personskador, en anmälan om trafikolycka skrivs.

Sjöräddningen i Stenungsund fick ett larm vid 13-tiden av läckande färja
personfärjan Inger som trafikerar Lilla Brattön och fastlandet hamnade i sjönöd strax efter klockan 13 på söndagseftermiddagen sedan det blivit maskinstopp och vatten in i färjan. Larmet kom från färjan när man var utanför Almön.
Ett 15-tal vuxna och barn var med på färjan. Inga personskador har rapporterats.
Den 12 meter långa personfärjan Inger läckte in mycket vatten som inte kunde pumpas ut.
De nödställda ombord var därför oroliga för att båten skulle välta och fick hålla sig stilla.
Stora räddningsresurser larmades ut. Räddningstjänst och ambulans var på plats och även helikopter och Sjöräddningssällskapet i Stenungsund, liksom dykare från Räddningstjänsten Storgöteborg.
Den läckande båten drev in mot Almön där dock klipporna var alltför branta för att kunna klättra upp på
Helikoptern hade beredskap för att vinscha upp de 15 ombord, men det behövde inte göras sedan Sjöräddningssällskapet kunde bogsera den lilla färjan till närmaste brygga på Almön.
Räddningsinsatsen var avslutad vid 13.40-tiden på söndagseftermiddagen.

Trafikolycka på Orust
Polis, räddningstjänst och ambulans skickas till väg 740, Tegenby, där två personbilar kolliderat klockan 13:37 på fredagen. Totalt ska fem personer vara inblandade i olyckan, men det finns inledningvis inga uppgifter om att olyckan ska medfört några personskador. Olyckan ska vara en sidokollision. Bilarna ska stå vid sidan av vägen. Olyckan ska ha inträffat strax norr om avfarten till Stala.
13.49 Olyckan har inte medfört några personskador.

Två järnvägsövergångar stängs tillfälligt i Stenungsund
Trafikverket stänger tillfälligt järnvägsövergångarna vid Skröperöd och Håby, på grund av underhållsarbete.
Järnvägsövergången Skröperöd
Måndag 10 juni klockan 18 till onsdag 12 juni klockan 06 stänger Trafikverket av järnvägsövergången vid Skröperöd v656. Trafiken leds om, följ orange skyltning.

Järnvägsövergången Håby
Torsdag 13 juni klockan 07 till fredag 14 juni kl 05 stänger Trafikverket av järnvägsövergången vid Håby v926.Trafiken leds om, följ orange skyltning.

Bil kraschade in i Stenungsundspizzeria
En bilist körde in i en pizzeria på Koppersvägen  i Stenungsund
det var på torsdagskvällen vid 19-tiden som räddningstjänst och polis larmades om händelsen.
När polisen kom fram till pizzerian var föraren först försvunnen, men kom senare tillbaka med en anhörig. Det visade sig då att han inte hade körkort och att bilen var avställd.Mannen som är i 20-årsåldern hadetappat kontrollen då han kom i hög fart i en kurva.
Mannen fick följa med polisen för provtagning. Ingen person skadades ihändelsen.
Pizzabagaren Ali fick kasta sig undan när bilen kom i full fart.
– Vi såg att bilen kom mot oss jättesnabbt och vi fick hoppa undan, berättar han för P4 Göteborg..
En anmälan om vårdslöshet i trafiken och grov olovlig körning då han tidigare är dömd att ha kört utan körkort säger polisens presstalesperson Anna Göransson

Sol och sill lockade många till nationaldagsfirande på Klädesholmen
På Klädesholmen strålade solen och sillen i kapp på nationaldagen.
Bron som leder över till Klädesholmen var smyckad med svenska flaggor på bägge sidor om vägen som vanligt.
Det är tolfte året i rad som Silllens dag ordnas i kombination med nationaldagen och det verkar som de som besöker arrangemanget är nöjda. En stor trailer har öppnat upp på långsidan och här hålls tal och musik spelas. Runt om har en marknadsplats vuxit upp och här går det mesta att köpa som brukar finnas på marknader. Till exempel ost, solglasögon, hantverk av diverse slag och givetvis sill.
På en pir sitter många och äter i solskenet, det är 27 grader varmt, det fläktar perfekt, och många känner säkert att de har hittat rätt för att fira nationaldagen och få en skön stund i solen.
En liten bit i bort i hamnen visar Sjöräddningen hur man ska bete sig i sjön när det inte går som man har tänkt. Men idag har det varit fest på Klädesholmen och tankarna på en storm på havet är långt borta. Nu är sommaren äntligen här.
En krona av försäljningen av varje burk Årets Sill från Klädesholmen samt överskottet från Sillens Dag den 6 Juli varje år går till Sjöräddningsällskapet. Igår mottog frivilligorganisationen en check på förra årets resultat blev 131 750 kronor.

Stenungsund - Fick sten genom rutan till bostad 
Klockan 01:41 natten till torsdagen kontaktas polisen av en bostadsägare i Högenorum i Stenungsund om att ett fordon stannatutanför bostaden och sedan kastat en sten genom dess ruta.
Man beslutar attinringaren skall kontaktapolisens kontaktcenter och göra en anmälan om skadegörelse. Ingen person skadad  

Mopedist körde på polisbil på Tjörn, och smet från platsen
En mopedförare kör på en polisbil, civil sådan klockan 21:15 på onsdagskvällen, och avviker därefter från platsen vid Hästhoven i Rönnäng. Polis söker i området och anträffar mopeden, dock ingen mopedförare. Hundpatrull skickas till platsen som spårar från mopeden, men utan att kunna spåra upp föraren.
En anmälan gällande vårdslöshet i trafik samt smitning från trafikolycksplats upprättas.

Nu är det första Artscape-verket i Stenungsund klart, signerat konstnärsduon Nomad Clan.
Resultatet kan man se när man går längs kajen förbi kulturhuset.
Nomad Clan har inspirerats av, och tolkat, en folksaga från Skottland som handlar om en kvinna som dansar i månskenet, för att sedan dra på sig ett grått skinn och återvända till havet i form av en säl.
En fiskare blir betagen av kvinnans skönhet och bestämmer sig för att stjäla skinnet så att hon kan stanna hos honom. Han friar till kvinnan, men saker blir inte riktigt som han tänkt sig.
Under veckan har ett tjugotal internationella och svenska konstnärer skapat fasadmålningar i 12 kommuner runt om i regionen, alla med inspiration från klassiska folksagor från hela världen.

Premiär för Hogia-loppet 15 juni i Stenungsund
Lördag den 15 juni kl 11 går startskottet för det allra första Hogia-loppet. Välkommen att springa, jogga eller gå en bana på 6,5 km. Deltagande i loppet är kostnadsfritt. Anmäl dig senast 10 juni.
Den 6,5 kilometer långa banan sträcker sig från Hogia, över Hallerna till Kyrkenorum och längs Ucklumsvägen tillbaka. Start och målgång är på Hogias parkering.
Anmäl dig till Hogia-loppet >>>

Misstänkt drograttfylleri på Tjörn
En polispatrull gör en kontroll av en personbilsförare klockan 18:06 på tisdagen på Höviksnäsvägen, Höviksnäs.
Föraren av bilen, en kvinna, visar tecken på påverkan av narkotika. Hon tas med för provtagning, misstänkt för drograttfylleri.

Upprustning av vandringsleder på  Orust
Nu under våren, hösten och en bit in på kommande år upprustas de vandringsleder som vi ansvarar för.
Ledernas status kontrolleras årligen och det utförs kontinuerligt underhåll, men nu kommer alltså vi att ta ett större grepp för att lyfta ledernas kvalitet och status.
Sträckningarna kommer att ses över och det kommer att sättas upp nya informationstavlor.
Kommunen kommer även att se över ledernas utmärkning både digitalt och fysiskt och komplettera det som behövs. Om det behövs kan det bli aktuellt med en spång eller stege för att underlätta vandringen. Så småningom kommer även en översyn av de bänkar som finns att göras.
Det kommer även en komplettering med ytterligare bänkar på lämpliga ställen längs lederna. Översynen av sträckningar och arbete utförs mestadels av arbetsmarknadslaget.
Upprustningen hade planerats att genomföras under ett antal år, men tack vare ett sponsorstöd från Orusts Sparbank om en miljon kronor, kan nu allt genomföras på kort tid och med högre ambitionsnivå.
Vandringsleder är Kuststigen, Kultehamn, Svens altare, Husebyleden, Kråksunds gap och Björnsundskanalen samt Pilgrimsleden som vi ansvarar för i samarbete med andra aktörer.

Detta år årets sill från Klädesholmen 2019
Aldrig tidigare har Årets Sill haft en så stor och gedigen jury som i år.
När Sjöräddningssällskapet hade sitt riksmöte var Salt & Sill och Klädesholmen Seafood på plats och presenterade tre olika nominerade smaker för sjöräddare från hela landet. När juryn lagt sina röster och dessa räknats stod det klart att Årets Sill 2019 är en krämig sill med lätt karibiska smaker av Kokos och Chili. 
En krona per såld sillburk går direkt till Sjöräddningssällskapet och deras arbete för ökad säkerhet till sjöss.
Målsättningen är att ta fram nya, spännande och innovativa sillinläggningar. Man skapar varje år fyra moderna sillinläggningar till Årets Sill och presenterar sedan dessa för en expertjury som slutligen utser Årets Sill.
Efter att smaken blivit utsedd har vi på Klädesholmen ett arbete framför oss att färdigställa sillen så att smaken blir precis så som det är tänkt och samtidigt förbereda för produktion.
Den 6 juni är det så dags för lanseringen av den nya smaken. På Klädesholmen firar vi då Sillens Dag och lanseringen av Årets Sill är en höjdpunkt under dagen.

Invigning av Grön hamn på Orust
Delprojekt Grön hamn inom Interregprojektet, Et Smart og Bærekraftig Øysamfunn (ESBØ), har nu utvecklats och invigning sker den 15 juni 2019
Kommunen arbetar med att skapa en självförsörjande gästhamn med bland annat solceller på servicehusets tak, laddstolpe för eldrivna båtar, Seabins (flytande papperskorgar), skåp för källsortering, bänkar och gröna växter - och nu är det dags att inviga den.
Datum
Lördag den 15 juni 2019
Plats
Mollösunds gästhamn
Program
11:00-11:15 Start
11:20-11:35 Information om strandstädning - Ulrika Marklund
11:40-11:55 Orust Kretsloppsakademi
12:00-12:15 "Framtidens båtar, laddinfrastruktur (elfordon till
elbåtar) och exempel på Hållbar Hamn" - Arne
Lindström, Gordon Strömfelt och Magnus Kårestedt
12:20-12:40 "Lösningar gällande systemet av uppkopplade elbåtar i
samverkan med energilager och laddmöjligheter" -
Mikael Rosell
11:00-12:30 Gå en digital quizrunda med fina priser

Tjörnbor belönades för hjälteinsats
I höstas räddade Christoffer Alperud och Martin Larsson en man från att drunkna i vattnet vid Mossholmens marina. Nu har de belönats för sin insats.
Christoffer och Martin arbetade med takläggning intill Mossholmens marina. Från taket såg de en dumper köra över pirkanten och kana ner i vattnet. De båda reagerade omedelbart. Christoffer ringde 112 och Martin sprang fram till pirkanten. Han såg en man som låg ca 15 meter ut i vattnet. Martin kastade av sig jackan, simmade ut till mannen och lyckades dra honom mot land, där han fick hjälp av Christoffer att få upp honom. Mannen överlevde och är av uppfattningen att Christoffer Alperud och Martin Larsson räddade hans liv.

Styrelsen i Carnegiestiftelsen och Edvard Roséns stiftelse har beslutat att belöna hjältarna med diplom och 10 000 kr vardera. Utdelningen gjordes den 31 maj på Brandstationen i Skärhamn på Tjörn.

Man överfallen i sitt hem i Stenungsund
En man ska ha blivit attackerad i sitt hem på campingplats i Tollenäs 22-tiden på söndagskvällen i Stenungsund. Enligt polisen knivskars han i armen. Enligt polisen ska det ha ringt på dörren och mannen ska då ha beväpnat sig med en kniv och sedan öppnat.
– Då ska han ha blivit övermannad av en man som stod utanför, besökaren ska ha tagit kniven och skurit bostadsinnehavaren i armen, säger Johan Josarp, vakthavande befäl vid polisen i region väst.
Polisen vill inte spekulera i vad överfallet ska ha handlat om, men det ska inte röra sig om ett rån.
Den knivskurne ska inte ha velat åka ambulans utan han plåstrades om på plats av sjukvårdspersonal.
Polisen har hopp om att kunna gripa gärningsmannen. Man har skrivit en anmälan om grov misshandel.

Stöld i Stenungsund ledde till biljakt ner till Kungälv
Klockan 21:41 på fredagskvällen upptäcktes tjuvar på Stora Höga Industriområde och Vallenvägen. Personer som såg stölden började ett förföljande som ledde genom centrala Stora Höga på lv 574 vidare mot Jörlanda och ut på E6 i riktning mot Kungälv.
Privatpersonerna som tog upp jakten lyckades preja tjuvarnas bil vid Nordreälvbron. Tre personer flyr då från bilen och in i ett skogsområde.
Under tiden hade förföljarna kontaktat polis som var snabbt på plats med flera enheter, polishelikopter och hundpatrull. Polisens hundpatrull lyckades få upp spåret efter tjuvarna, men tyvärr upphörde det efter de två tjuvarna vid en lekplats, inte långt från Willys i Kungälv.
När bärgare kom till platsen var flyktbilen låst och bärgare kunde inte låsa upp för att komma åt stöldgodset. Därför beslöt polisen att hela fordonet skulle bärgas till polisens förvaringsplats i Uddevalla.
Nu på morgonen vid 08:30 hade ännu ingen gripits

Stor polisinsats i Stenungsund efter att man skjutet vilt omkring sig från bostaden
Klockan 22:19 på fredagskvällen larmades polis till Svenshögen i Stenungsund
Inringare uppger för polisen att en man skjuter vilt från sin bostad.När polis anländer med flera patruller hör man hur skott skjuts från huset. Man försöker få kontakt med mannen i huset på flera olika telefonnummer men lyckas inte få några svar. Polisen bryter sig in i bostaden och omhändertager fyra vapen. Tre av dem har mannen licens för och det fjärde är ett luftvapen. Enligt grannar är detta inte första gången mannen skjuter från sitt hus kvälls och nattetid.
En anmälan om brott mot vapenlagen och framkallande av fara för allmänheten upprättas på platsen.

Porsche i hög fart stoppad på efter vårdslös färd på bl a E6 i Stenungsund
Polisens helikopter genomför rutinmässig flygning i området över E6 i höjd med Stora Höga klockan 19:20 på onsdagskvällen. Från sin position så har de god överblick över trafiken på E6 och notera då att en personbil kör väldigt vårdslöst i riktning norrut.
Bilen kör om på insidan, i bussfilen och då man mäter hastigheten så visar det sig att bilen l körs i hastigheter mellan 180-194 km/h. Bilen svänger av och kör mot Tjörnbron. Polishelikoptern har då larmat en markpatrull som kan stoppa bilen vid Kullen Handelsträdgård.
Bilen är av märket Porsche och det är ägaren som kör bilen, en man.
Avrapportering pågår, föraren erkänner hastighetsöverträdelse och vårdslöshet i trafik. Han kommer då att få en s.k o-bot till ett bötesvärde av 4000:-. Körkortet kommer polisen att omhänderta på plats. 
Inga andra fordon eller personer har skadats i samband med den vårdslösa körningen. Helikoptern har dokumenterat hela körningen.

Stöld och bedrägeri i livsmedelsbutik i Stenungsund
Klockan 22:35 på onsdagskvällen larmas polis till en livsmedelsbutik på Vassgatan i centrala Stenungsund av personalen.
En kvinna skall ha passerat kassorna utan att betala. Dessutom skall kvinnan som är i 30-årsåldern ha ätit av varor inne i butiken innan hon gick ut. En anmälan om ringa stöld och bedrägeri upprättades av polis på plats

Två nya stationer och ett nytt hus för Sjöräddningssällskapet på västkusten
Den 1 juni startar Sjöräddningssällskapet två nya stationer på västkusten. På en tredje invigs ett nytt stationshus.
De nya räddningsstationerna heter RS Skärhamn och RS Uddevalla. På båda ställen har frivilliga sjöräddare utbildat sig och tränat under några år, och då ingått i stationerna på Käringön respektive Stenungsund.
I mitten av april testades kunskaperna. Testet föll väl ut, och från och med den 1 juni är Skärhamn och Uddevalla egna stationer som rycker ut på sjöräddning och förebyggande utryckning för medlemmar.
– Det lokala engagemanget är helt avgörande för Sjöräddningssällskapet. Med de två nya stationerna får vi ännu bättre täckning av den svenska västkusten och kan snabbare nå nödställda och medlemmar i behov av hjälp, säger Lars Samuelsson, maritim ledare på Sjöräddningssällskapet.

Samma dag som stationerna i Skärhamn och Uddevalla drar igång, invigs även ett nytt stationshus på Käringön. Huset är byggt med donerade medel och ger möjligheter för de frivilliga sjöräddarna på ön att förvara utrustning, göra underhåll på båtarna och ha en gemensam samlingsplats med möjlighet till övernattning för dem som har jouren. Käringön är också ett nationellt utbildningscentrum för Sjöräddningssällskapet, och även i den aspekten spelar det nya stationshuset en viktig roll.
– Med sitt strategiska läge har stationen på Käringön alltid många uppdrag att ta hand om, inte minst sommartid. Det nya stationshuset ger bättre möjligheter för våra frivilliga sjöräddare att bedriva verksamheten, säger Lars Samuelsson,

Sjöräddningssällskapet är en ideell förening som räddar liv till sjöss, helt utan statligt stöd. Vi är 2 200 frivilliga sjöräddare längs den svenska kusten och i de största insjöarna, beredda att rycka ut i alla väder, under årets alla dagar. Vi arbetar även med att förebygga olyckor till sjöss samt att sprida information och kunskap om sjösäkerhet.

Stölder i Stenungsunds trädgårdar kan vara på väg att klaras upp
Flera trädgårdsägare har på senare tid i Stenungsund har varit utsatta för stölder i sina trädgårdar nattetid. Nu kan en eventuell misstänkt tjuv fångats på bild av en villaägare.
De utsatta områdena är enligt uppgifter Kristinedal, Brudhammar, Älvhem och Hallerna som utsatts av de nattliga stölder. Sent på tisdagskvällen lades bilder upp på en lokal Facebooksgrupp och på en misstänkt yngre man.
Förhoppningarna är nu stora på att trädgårdsstölderna kan klaras upp.
Vet du något eller känner igen mannen - kontakta då polisen med dina tips

Midsummer Match Cup 2019 på Tjörn
I juni blir det premiär för Midsummer Match Cup. Det är ett nytt internationellt seglingsevent i Skärhamn där dam- och herrseglare tävlar i samma team.

Med Midsummer Match Cup introduceras ett nytt koncept för matchracing-tävlingar i världen. Det har funnits stora tävlingar med mixade team tidigare, till exempel Volvo Ocean Race där reglerna gjorde det fördelaktigt för lagen att kvotera in kvinnliga seglare. Men den nya matchracingregattan i Skärhamn är den första i världen där reglerna säger att varje team som tävlar måste ha mixade team med minst två damer och två herrar.

Midsummer Match Cup introducerar också Skärhamn som ny arena för internationella professionella seglingsevenemang. Initiativtagare till tävlingen är topprankade skepparen Johnie Berntsson som bor i Stenungsund och i flera år varit en profil inom internationell matchracing.
– Jag är väldigt stolt över att vara med och starta det här evenemanget på en plats som betytt mycket för mig som seglare. Midsummer Match Cup kommer att bli en fantastisk folkfest och en spännande regatta att följa. Skärhamn passar perfekt för den första matchracing-tävlingen någonsin med bara mixade team, säger Johnie Berntsson som startade sin seglingskarriär i Skärhamn.

Tjörns kommun är en nära partner till evenemanget. Vi har en långsiktig vision där evenemanget utvecklas de kommande åren och hjälper till att etablera Skärhamn som arena inom internationell kappsegling.

Ian Williams från Storbritannien har vunnit fem VM-guld i matchracing och är mycket positiv till det nya konceptet med mixade team.
– Jag har alltid tyckt om att tävla i Sverige för det finns ett stort seglingsintresse på västkusten, säger Ian Williams. Midsummer Match Cup och det spännande konceptet med mixade team kommer att upplevas som ett lyft för lagen som deltar, för arenan och för alla kommersiella partners till evenemanget.

Lucy MacGregor, även hon en tidigare världsmästare i matchracing, tror att Midsummer Match Cup kommer att bli ett evenemang som lockar intresse bland både åskådare och proffsseglare.
– Det är fantastiskt att se hur kvinnliga seglare når framgångar och tar mer plats inom olika delar av sporten, både när det gäller mixade team och i stora regattor med bara kvinnliga seglare. Midsummer Match Cup kommer att vara ett bra komplement till andra tävlingar och det kommer att bli spännande att se en matchracingregatta där män och kvinnor tävlar sida vid sida och på lika villkor.

Midsummer Match Cup kommer att äga rum 25–29 juni 2019. Evenemanget arrangeras av Brandspot som tidigare varit med och arrangerat flera stora internationella seglingsevenemang, däribland hamnstopp för Volvo Ocean Race i Göteborg och Stockholm, America’s Cup World Series i Göteborg och GKSS Match Cup Sweden på Marstrand.

Läs mer här >>>

Ung man åtalas för narkotikabrott på Stenungsbaden
En man i 18-årsåldern står åtalad för narkotikabrott i Uddevalla tingsrätt för att olovligen ha använt MDMA, som är narkotika. Det hände den 31 mars 2019 på Hotell Stenungsbaden i Stenungsunds kommun.
Den unga mannen för dessutom en kostnad för provtagning och analys: på 839 kronor. Den unga mannen förnekar brott i polisförhör trotts att analysresultat (förundersökningsprotokoll) bevisar att den åtalade använt narkotika i enlighet åtalet..
Den tilltalade har vid ett personligt möte med polisen den 31 mars 2019 delgetts information om att förenklad delgivning kan komma att användas i tingsrätten.

Robert Larsson ICA Kvantum och Mässgruppen Exhibition & Event Christer Andersson
Robert Larsson ICA Kvantum och Mässgruppen Exhibition & Event Christer Andersson

Stenungsund får stor företagsmässa till hösten
Mässgruppen Exhibition & Event håller just nu att planera inför höstens stora STO-mässa den 5-7 september i Stenungsunds Arena.
Måssan har redan varit etablerad i Kungälv sedan 2010 och mycket uppskattad sådan. Bara under förra årets mässa hade man över 15 000 besökare och massor av utställare.
Nu är det alltså dags för Mässgruppen Exhibition & Event att sätta fart på en mässa för företagarna i STO-regionen.

Att mässan nu etablerar sig i Stenungsund kan vi tacka ICA Kvantums Robert Larsson och kolleger i Stenungsunds handel som initieras att detta blir av i Stenungsund efter att besökt Kungälvsmässan förra året. Man tog då kontakt med Mässgruppen Exhibition & Event och Christer Anderson och lade fram förslaget att ha mässan kunde vara vart annat år i Stenungsund, och vart annat år i Kungälv.

Syftet med mässan är att alla aktörer på den lokala marknaden skall lära känna varandra bättre. Genom en mässa där man erbjuder möten för utställare och besökare före och efter mässan kommer kontakter att knytas, affärer att göras, allt för att stärka det lokala näringslivet. Vi vill bidra till en ökad förståelse mellan näringslivet, föreningar, organisationer samt den offentliga sektorn säger Christer Andersson

Mässan i Stenungsund och på Stenungsunds Arena kommer att ha en yta på ca 1 300 kvm och av denna ytan kommer ca 600 kvm yta att att vara montrar för företag på mässan. Just idag är det ca 35 företag redan som bokat monterplats säger Christer Anderson som Nyheter4.com mötte tillsammans Med ICA Robert då man presenterade mässan som skall gå av stapeln den 5-7 september.

Man räknar med att mässan kommer att ha ett 60-tal utställare på plats när det är dags att öppna mässan för nätverkare och besökare. Det kommer att vara gratis för alla mässbesökare att komma in och se det utställarna har att erbjuda.
På utsidan kommer mässbesökarna mötas av utställare och vedeldade vattentunnor på väg in i mässhallen säger Christer Anderson. som kommer att återkomma med både mäss-plan och utställare i god tid innan det är dags för Stenungsunds första STO-mässa

Lyckad "Stora Höga-dag" i strålande solsken
På lördagen var den återkommande "Stora Högadagen" igång i de södra kommundelarna av Stenungsund med strålande väder och lite vind.
Tusental personer besökte platser runt om i Stora Höga under dagen.
Ponnyridning vid Elon, lilla och storahögaloppen där ett 80-tal av de mindre sprang. Uppvärmningen sköttes av STC. Apoteket hade erbjudanden och Vårdcentralen hade extra öppet där man kunde hälsoundersöka sig och ta TBE-sprutan.
Vid hund och katt var Nationella viltolycksrådet och Älgskadefonden, Djurambulansen och hundägarservice på plats.
På stora plan vid Adenmarks, Euroskor, Hemköp och Cafe Andersson hade flera företag anslutet sig med mat från Vallens pizzeria & thaimat, Harrys korvbar, Lucky  sushi som serverade mat.
Kulturcentrum väst var på plats och underhöll. Även ungdomskören praise bjöd på underhållningen. på Dansuppvisning av STC. Lyssna kunde man också göra på Ellen Ljungqvist med kören Joyvoice kören. Barnen fick sitt sitt också, ansiktsmålning och en jätte stor klätterborg/hinderbana.
Man kunde även åka gratis med Tuff tuff tåget genom Stora Höga, smaka på tunnbrödsbak.
Det fanns även bokstavsjakt för de mindre och tipspromenad för de äldre och nattduellen
Och sist men inte minst GODISREGNET
 

Nils Erik Kleven fick pris för insatser för historia och fotboll på Tjörn
På ett extrainsatt sammanträde 20 maj beslutade kultur- och fritidsnämnden att ge Christer och Laila Mattiasson utmärkelsen Särskilda kulturinsatser 2018. Nils Erik Kleven fick utmärkelsen Stora insatser i föreningslivet 2018
Christer och Laila Mattiasson får utmärkelsen för ”deras ovärderliga samhällsgärning som värnare av Häröns historia, vilken de levandegör med stor detaljrikedom och entusiasm”.
Nils Erik Kleven får utmärkelsen för ”sitt outtröttliga engagemang för IFK Valla och fotbollen på Tjörn”.
Utmärkelserna delas ut på Sveriges nationaldag, torsdag 6 juni, i Stenkyrka kyrka.

Fler pendelparkeringar i Stora Höga snabbutreds
Stenungsunds kommun snabbutreder möjligheten till en större pendelparkering i Stora Höga då ett 15-tal parkeringsplatser nu måste tas bort då Trafikverket anser att de ligger för nära järnvägen.
Antalet pendlare som vill ta tåget till Göteborg har ökat från hela STO-regionen och många väljer Stora Höga pendeltågsparkering för att leta plats i centrala Stenungsund
Förutom de 42 platser som är planerade på den sida som Stora Höga industriområde finns, det finns även tankar på att bygga pendelparkering på den västra sidan där kommunen äger en större gräsyta intill villaområdet.
Utredningen kan leda till att man får mellan 95 och 120 nya p-platser i Stora Höga

Uno Svenningsson med dubbelt jubileum i år – firar 60 år samt 25 år som soloartist med 3 exklusiva gig
Uno Svenningsson har varit yrkesmusiker i mer än halva sitt liv. En av våra mest folkkära artister fyller nu 60 år i juli och firar dessutom 25 år som soloartist. I sommar gör Uno ett fåtal exklusiva gig, inte minst i Stockholm, Göteborg och Hamburgsund dit han kommer och med ett jubileumspaket bestående av tre exklusiva gig. Biljetterna släpps på onsdag kl 10:00 meddelar Blixten&Co

– När jag fyllde 30 tänkte jag ”oj, vad gammal man börjar bli”, men sedan dess har jag aldrig riktigt reflekterat över det… förrän nu. 60, det känns nästan lite vemodigt, skrattar Uno.
Uno Svenningsson är i full färd med förberedelserna inför sommaren 2019 - och inte minst de tre jubileumsgigen i Stockholm, Göteborg och på Bônn i Hamburgsund (nära hemmet i Stenungsund) planlagda på vackra utomhusscener i intim miljö. I bagaget tar han med sig favoriterna från sin gedigna låtskatt, och dessutom arbetar Uno på nytt material tillsammans med namnkunniga och betydande svenska musiker.
Det var tillsammans med bandet Freda’ som Unos resa började – efter bara tre-fyra gig prydde de plötsligt helsidor i Sveriges största tidningar. Det stora genombrottet kom med singeln ”Vindarna”, och 1991 mottog bandet en Grammis i kategorin ”Årets rockgrupp”.
Uno Svenningssons första soloalbum, passande nog benämnt ”Uno”, släpptes 1994 och innehöll bland annat mega-hiten ”Under ytan” samt ”Tro på varann” – en duett med Eva Dahlgren. 1996, två år senare, släpptes uppföljaren ”…due!” som direkt letade sig upp på albumlistans förstaplacering i Sverige samma år.
Sedan dess har Uno släppt 8 studioalbum som soloartist. Efter skivan ”7” var det tyst i ett par år, men i början av 2018 släpptes ”Andras sånger” strax efter hans bejublade medverkan i TV-programmet ”Så mycket bättre” under hösten dessförinnan. Den innehöll både helt nya tolkningar samt de vi kunde höra i TV – bland annat den stora hiten ”Du kommer ångra det här”som efter 1 och ett halvt år senare fortfarande åtnjuter stadig radiorotation.
Kort därpå, under våren och sommaren 2018, genomförde Uno brett hyllade turnéer inför både sin befintliga publik – och en helt ny. Succén var ett faktum.
Utöver de tre planerade jubileumsgigen genomför Uno även ett antal utvalda spelningar i sommar.

Här är sommarens turnéplan:
Uno Svenningsson – jubileumskonserter 2019
10 augusti – Hamburgsund, Scen på Bônn
12 augusti – Göteborg, Trädgår’n
14 augusti – Stockholm, Mosebacketerrassen

Uno Svenningsson – sommaren 2019
15 juni – Västervik, Hojrock
30 juni – Borgholm, Kackelstugan
17 juli – Karlshamn, Östersjöfestivalen
17 augusti – Växjö, Karl-Oskardagarna
Fler datum tillkommer

Biljettinformation
Säljs via blixten.se/uno samt lokala återförsäljare.
Biljetterna till jubileumsgigen släpps på onsdag den 17 april klockan 10:00 och säljs endast via blixten.se/uno.

Förändrade villkor i kommunens hamnarna på Orust 2019
Kommunstyrelsen har beslutat att de fasta båtplatserna i kommunens hamnar ska vara enbart för kommunmedlemmar.
Det innebär att de som har en båtplats i en kommunal hamn och inte är kommunmedlem kommer att bli uppsagda från sina båtplatser från och med säsongen 2020.
Dock kommer de att få ha kvar sin båtplats under säsongen 2019 men med 20 procent högre taxa enligt kommunfullmäktiges beslut om hamn- och båtplatstaxa 2019.
Vem är kommunmedlem
I kommunallagen 1 kap 5 § (2017:725) står:
"Medlem av en kommun är den som är folkbokförd i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller ska betala kommunalskatt där.
Medlem av en kommun är också en medborgare i någon av Europeiska unionens medlemsstater (unionsmedborgare) som är bosatt i kommunen men som enligt 5 § andra stycket folkbokföringslagen (1991:481), inte ska folkbokföra sig där."
Är du berörd av detta och har frågor kan du kontakta hamnansvarig Andreas Sjögren, telefon 0304-33 40 00.
Relaterad information
Båtplatser
 

Stjärnkocken Gustav Trägårdh gästade idag Skogsbackens förskola i Svenshögen 
Idag den 12 mars var dagen då förskolans 38 barn fick finbesök av stjärnkocken Gustav Trägårdh från Sjämaggasinet i Göteborg.
Skogsbackens förskola pyntas med ballonger och blommor för att skapa festkänsla.
Gustav Trägårdh blev Årets Kock 2010 och hans besök var en del av vinsten i den prestigefyllda tävlingen Arla Guldko, som Skogsbacken kammade hem våren 2018 i kategorin Bästa Matglädjeförskola. 
I vinsten ingick också att två personer från personalen fick åka till Stockholm där man fick många tips och idéer fån olika ställen de fick besöka. Kvällen avslutades med en 13-rätters meny.
(Se fler bilder längre ned på sidan)

Gustav Trädgårdh,  tillsammans förskolans kock Victoria Gustafsson och förskolebarnen (minikockarna) tillagade idag en trerättersmeny till lunch. Barnen är vana att få vara med i köket och hjälpa till med det mesta – vilket de även gjorde när stjärnkocken gästspelade hos dem. 
- Vi har dessutom egna små stjärnkockar som säkert vill ge ett och annat tips till Gustav, berättar Anette. 
Alla barnen på förskolan väntar på att bli Mini mästerkockar. Det blir de vid 6-årsåldern och då får vara med i kökets matlagning med rullande schema. Varje onsdag bakas det och då får barnen turas om att vara med då det bakas. Alla barn mellan 1-6 får då vara med.

Skogsbacken är en naturförskola som arbetar målmedvetet för att ge barnen ett bra förhållningssätt till mat, måltid och hållbar miljö.
Nu är det extra fokus på matsvinn. Förskolebarnen – som är mellan ett och fem år gamla – är redan medvetna om hur vårt sätt att hantera mat hänger ihop med miljön. De avskyr att slänga mat eftersom de vet att det gör skada, och de kallar sig själva för ”planetskötare”. 

Skogsbackens lunchmeny den 12 mars
Förrätt 
Majssoppa med pillade räkor, krutonger och persilja
Huvudrätt
Hemmagjorda fiskpinnar av torsk från Norge, krämig äggsås med kryddgrönt, pressgurka, rostad potatis och citron
Efterrätt
Kanelbakat äpple fyllda med russin, vanilj och kryddsmulor och toppade med "Jägarsnus".

Tjörnbron ska repareras
Trafiken på Tjörnbron kommer i flera månader att ha svårare att ta sig fram.
Mellan den 11 mars och 16 juni utförs reparationsarbeten på Tjörnbron (väg 160) mellan Tjörn och fastlandet. Detta innebär att trafiken som passerar över Tjörnbron kommer att påverkas på olika sätt beroende på tidpunkt.
Kvällar och nätter
- Mellan klockan 04:30 och 21:00 alla dagar i veckan är ett körfält avstängt på Tjörnbron och hastigheten sänkt till 50 kilometer i timmen.
- Mellan klockan 21:00 och 04:30 alla dagar i veckan är två körfält avstängda och trafiken får köra växelvis i det öppna körfältet med hjälp av flaggvakt.
- Under vissa vardagsnätter, klockan 23:00-04:30, stängs Tjörnbron helt. Vid dessa tillfällen hänvisas fordonstrafiken till färjeleden över Svanesund och vidare mot väg 160, något som innebär en lång omväg för trafiken och därmed längre restid.
Eftersom arbetet som ska utföras vid dessa nattliga helavstängningar är väderberoende är det ännu inte klart när detta sker. Mer information kommer när det blir aktuellt. 
Gång- och cykeltrafik påverkas inte av arbetena utan kommer alltid att kunna passera över bron.
I samband med de nattliga helavstängningarna kommer räddningstjänsten att vid behov kunna ta sig fram över bron.
Mer arbete i höst
Ytterligare reparationsarbeten ska göras på Tjörnbron mellan den 1 september och den 31 december. Då kommer samma trafiklösning att råda.

Ny återvinningscentral planeras i Stora Höga
Stenungsunds kommun planerar att bygga en ny återvinningscentral i Stora Höga industriområde. Nu är förslaget ute på samråd och allmänheten har möjlighet att ställa frågor, framföra synpunkter eller lämna allmänna upplysningar om sådant som kommunen bör känna till i sitt fortsatta arbete.
Kommunens nuvarande återvinningscentral Kläpp, som ligger i Ödsmål, kommer att finnas kvar. Samrådet pågår 27 februari- 27 mars.
Samrådsunderlag och mer information

Bröder fortsätter satsa i Stora Höga
I snart tio år har bröderna Burtac och Memet Sevgi funnits i Stora Höga med sin pizzeria och på senare år har man utökat menyn med thaimat. Nu satsar man vidare (för tredje gången) och byter namn och utökar menyn.
Tidigare Pizza House och Spicy Wok ändrade namn på fredagen (den 22 februari) till Vallens Food and Friends.

2009 dök ett erbjudande att överta lokalen där en tidigare vägkrog höll till, väg i vägg med nuvarande Circle K i Stora Höga, Bröderna och deras pappa Necati Sevgi såg möjligheterna och tackade till att ta över lokalerna och satsa på en pizzeria. Snabbt visade det sig att pizzerian blev en succé och från att start med tre personer fick man snart utöka personalen till 5 personer.
2014 satsade man vidare med ombyggnad och utökade utbytet med thaimat som också visade sig vara en riktigt bra satsning. Nu utökades antalet anställda ytterligare.
I augusti 2018 stod man i valet eller kvalet att satsa vidare i Stora Höga eller öppna ytterligare en restaurang i Göteborg.

Bröderna beslöt sig att satsa vidare i Stora Höga.
- Vi älskar folket norr om Göteborg säger Burtac Sevgi, som är den äldste av de två bröderna. Det är en helt annan atmosfär och avkopplad befolkning här uppe. Vi älskar deras uppskattning de visar oss och vår personal. Från början hade vi mest folk från de södra delarna av Stenungsund, men snart växte kundkretsen till att vara från Kungälv upp till Orust. Idag är vi uppe i minst 8 anställda på helger för att hinna med.

I början av 2019 startade de sin tredje ombyggnad från en ren pizzeria till att få en mer restaurangkänsla i sin lokal. Man gjorde en totalrenovering för att få en mysigare känsla men ändå behålla inriktningen av sin verksamhet. Man byggde om och till kyl och frysrum mm, samt personalutrymmen för att lättare kunna leverera sin goda mat. Uppe på detta bestämda man sig för att utöka menyn med surdegsbottnar till pizzorna om man vill det. Man börjar också med högrevsburgare för att lyxa till det ytterligare. Inte nog med det, man ville satsa på ett nytt namn som samlade allt man kan erbjuda under ett namn till "Vallens Food and Friends" som man säger är en hyllning till folket i samhället.

Bröderna Burtac och Memet Sevgi hälsar nu gamla som nya kunder välkomna till Vallens Food and Friends i Stora Höga - Stenungsund
 

Midsummer Match Cup - deltagare letar bostäder på Tjörn
Den 24-29 juni samlas världens bästa matchracingseglare i Skärhamn för att delta i Midsummer Match Cup. Nu söker de boende!
Totalt kommer 12 team, internationella och nationella, att delta i tävlingen. De tävlande kommer att behöva boende. Förhoppningen är att så många som möjligt ska kunna bo hemma hos Skärhamnsbor. Under andra tävlingar där man använt modellen har fantastiska relationer skapats, och teamen återvänder ofta till ”sina” familjer år efter år.
Då ambitionen är att tävlingen ska äga rum i många år framöver finns nu en unik möjlighet att starta en egen tradition.
Boendevärdar får tillgång till VIP-områdena för att hänga med sitt team och uppleva tävlingen från första parkett.
Praktiska detaljer och förutsättningar
Race Village kommer att ligga i Södra hamnen, i anslutning till Nordiska Akvarellmuseet. Seglingarna sker på Hamnefjorden.
Seglarna har ett relativt fullspäckat schema. Det är önskvärt att boendet ligger i närheten av tävlingsområdet så att de enkelt kan gå fram och tillbaka.
Datum: 23-30 juni
Teamstorlek: 4 eller 5 personer
Område: 10-15 min gångavstånd till Race Village


Om tävlingen
Med Midsummer Match Cup introduceras ett nytt koncept för matchracing-tävlingar i världen. Det har funnits stora tävlingar med mixade team tidigare, till exempel Volvo Ocean Race där reglerna gjorde det fördelaktigt att för teamen att kvotera in kvinnliga seglare. Men den nya matchracingregattan i Skärhamn är det första i världen där reglerna säger att varje team som tävlar måste ha mixade team med minst två damer och två herrar.
Målet med Midsummer Match Cup är att etablera Skärhamn på kartan som en seglingsmetropol och uppmärksamma denna pärla i Bohuslän. Initiativtagare till tävlingen är topprankade skepparen Johnie Berntsson som bor i Stenungsund och i flera år varit en profil inom internationell matchracing.
– Detta är en förträfflig arena för matchracing och Tjörns kommun ihop med Brandspot, föreningar och företag är rätt mix för att få detta att bli ett event i världsklass – tiden är rätt nu, Skärhamn är moget för ett större event!

Vill ni bli boendevärd/värdfamilj för ett seglingsteam?
Skicka en intresseanmälan till Hanna Ericksson, hanna@brandspot.com, kontaktperson och boendekoordinator för Midsummer Match Cup. Hon kan bistå med all information och svara på eventuella frågor.

Hamnpromenad vid Stenungsunds hamn stängs av för fordonstrafik
Hamnpromenaden vid torget stängs av för fordonstrafik. Detta är en försiktighetsåtgärd efter att utredningar visar på att det kan vara problem med bärigheten.
I samband med förberedelser inför kommande muddring av hamnen har tekniska utredningar gjorts. Dessa visar på att det kan vara problem med bärigheten. Som en försiktighetsåtgärd stängs nu hamnpromenaden vid torget (från Bistro Beo upp mot gamla Eat) av för fordonstrafik.
Nästa steg är att undersöka situationen vidare och utföra nödvändiga åtgärder.

Ulf Lundell till Stenungsbaden i sommar
Fredagen den 9 augusti 2019 håller Stenungsbaden återigen en utomhuskonsert som avslutning på sommaren. Ulf Lundell är årets artist, en stjärna som garanterat bjuder på show.
Ulf Lundell, som fyller 70 år i november.
– Vi är fantastiskt nöjda med att kunna välkomna Ulf Lundell till oss. Det kommer med all säkerhet att bli en magisk kväll och passa vår image väldigt väl, säger Mattias Nordevik, eventansvarig på Stenungsbaden, i ett pressmeddelande.
Ulf Lundell har hittills släppt 24 studioalbum och dessutom skrivit 13 romaner.
Biljetterna till konserten släpps på fredag
Insläppstid: kl 18.00
Warm-up med dj kl 18.00-19.30
Ulf Lundell på scen: ca 19.30 – ca 21.45

Stenungsundsbo åtalad för skattebrott
En man i Stenungsunds kommun står åtalad vid Uddevalla tingsrätt för att ha underlåtit att inkomma med en inkomstdeklaration för beskattningsåret 2015 och därigenom underlåtit att deklarera inkomst av tjänst om 761 584 kr.
Åklagaren menar att det innebar en fara för att skatt undandras det allmänna med 300 506 kronor .
Deklarationen skulle varit avgiven senast den 2 maj 2016 till Skatteverket.
Enligt åklagaren begick mannen gärningen med uppsåt. Mannen förnekar brott.
I åtalet yrkas det att mannen påförs ett skattetillägg tas ut med 40 procent av den skatt som belöper på
ett underlag om 761.584 kr i inkomstslaget tjänst

43,0 kg Marulk lastades av vid Stocken på Orust
Vid lunchtid på lördagen fick besökare på Orust Fisk se en jättestor Marulk lossas på baksidan av fiskaffären på Stocken . (Se fler bilder längre ned)
Nyheter4.com fick ett samtal på plats med Morgan Manfjärd som driver Orust Fisk. Han berättar att det var pappa Jan, 80 år som fått den stora Marulken på 43,0 Kg med fiskebåten LL45 Vallerö - Stocken .
För 25 år sedan fick Jan upp en nästan lika stor. Den vägde 30 kg och 130 cm lång på ca 50 meters djup på ungefär samma ställe.
Dagens Marulk mätte hela 140 cm, och vägde hela 43,0 kilo. Man kan verkligen säga att den var stor om man jämförde med den andra Marulken på 15 kg som också lossades på lastkajen.
Marulken hade fiskats upp med garn, 1 timmas resa utanför Måseskärs fyr på ett djup av ca 40-50 meter. 
Vanligtvis ligger denna typ av fisk på ca 10 kg säger Morgan. Enligt böcker beskrivs fisken kunna väga upp till 40 kg.
I medelhavsländerna är fisken känd för sin lever och som ses som en delikatess.
Under intervjun kontaktade Morgan kollegor i branchen som säger att denna bjässe kan inbringa ett pris på mellan 5-10 tusen kronor på fiskeauktion, då efter att den rensats från inälvor mm.
Morgan vill gärna avsluta intervjun med att detta är kronan på verket för pappa Jans långa yrkesliv som fiskare, och att han började som fiskare redan vid 14-årsålder med islandsfiske.

Nyheter4.com betalar vattentankar till ridklubb efter sabotage
Under midsommarhelgen drabbades Stora Höga Ridklubb i Stenungsund av ett sabotage på en av anläggningens vattentankar, vilket gjorde att hästar stod utan vatten. sabotaget upptäcktes på midsommardagens morgon.Tanken rymmer ca 1 000 liter och man fyllde på i torsdags.
Klubben har ingen misstanke om vem som gjort det, men de har kopplat in polisen.
Klubben har nu fått hjälp av Nyheter4.com som betalar två nya tankar.

Idag söndag, klockan 14:00 levereades de två nya tankarna som Nyheter4.com betalar för

Irriterade båtgäster när gästhamnskontoret var stängd på midsommarafton i Stenungsund
Sedan 1990 har gästhamnen och gästhamnskontoret i Stenungsunds hamn haft öppet för sina båtgäster som firat midsommar i Stenungsund.

På en uppsatt lapp på gästhamnskontorets fönster fanns kortfattad information på svenska och engelska att hamnkontoretvar stängt på midsommarafton (hela dagen).
Enligt den uppsatta lappen, som dessutom var felskriven stod det att midsommarafton var på torsdagen den 21 juni och att personal var tillbaka den 22 juni - midsommarafton.

Sedan någon månad tillbaka har gästhamnen och gästhamnskontoret i Stenugsund tagits över av idrott/anläggning i Sundahallen från Hamnkontoret, och valt att ge personalen ledigt under midsommarafton. 
Detta har förosakat stor irritation bland båtfolket som besöker gästhamnen som sökt hjälp, men även från husbilsägare som skall ställa upp sig på kommunens ställplats på hamnplan en bit bort från gästhamnen.

En kvinna som kontaktade Nyheter4.com som var på plats vid 18-tiden på midsommaraftonen, undrade om det nu var båtägarna som skulle städa själva?
- Eftersom det inte fanns någon personal på plats, valde jag själv att städa upp bryggan säger den irriterade kvinnan till Nyheter4.com.
Andra som vår reporter mötte i hamnen uttryckte stor besvikelse över att man inte hade öppet gästhamnskontoret och att man inte svarat på det angivna telefonnummret. En äldre tysk kvinna och man bad vår reporter översätta vad som stod på gästhamnskontorets uppsatta lapp, då de varken kunde svenska eller engelska och undrade hur de skulle betala eftersom de skulle segla vidiare tidigt på midsommardagen.

Båtar visste inte var de skulle lägga sig. Ingen personal fanns på plats för att tömma sopor, städa, ta upp hamnavgifter, eller sköta tömningen av sopkärlen på bryggorna.
När det gäller ställplatsen för husbilar finns det heller ingen service att tillgå eller någon som tog betalt.

Nyheter4.com ringde upp hamnkapten Tomas Alexandersson för att fråga varför Stenungsund valt att ha det obemannat på midsommarafton svarar han att det skall vara öppet och bemmanat, det har vi alltid haft.
- Jag har fått flera arga samtal från båtägare och husbilsbesökare om hur gästhamnen sköts mitt under midsommar och hänvisat samtalen vidare.
- Tomas säger vidare att han på midsommaraftonen hade han försökt nå idrott/anläggnings chef för att fråga varför man valt att ta bort bemanningen och servicen för båtfolk och husbilscampare som besöker Stenungsund just på midsommar, men på telefon hänvisar Mossberg till att han har semester och inte kan ta samtal säger Tomas, som inte kan ge mer information till Nyheter4.com på midsommaraftonen.

Idag (söndag) har två stora norska båtar på 20 och 24 meter försökt nå gästhamnskontoret flera gånger utan resultat. Nyheter4.com kan berätta att de var inte speciellt glada över att inte kunna få kontakt med personal på plats
 

Stenungsunds kommun firar midsommarafton dagen innan midsommar
Stenungsunds kommun firar midsommarafton dagen innan midsommar

Ca 500 firade midsommar i Ucklum
Som vanligt var det stor uppslutning när Ucklum hade sitt traditionella midsommarfirande.
Vädrets makter var på firandets sida, sol och lite moln men inget regn. Midsommarfirandet var mellan kl.12.00-14.00 vid rondellen i Ucklum. Det var traditionellt midsommarfirande med dans runt stången, lotterier, fika, glass och korv försäljning, fiskdamm, hoppborg.
Och givetvis kunde man åka fyrhjuling, testa yxkastning m.m. 
Nedan ser du bilder från midsommarfirandet

Anne-Charlotte Gunnarsdotter och Katarina Soovik  tillsammans med Hamnkapten Tomas Alexandersson på en sista båttur
Anne-Charlotte Gunnarsdotter och Katarina Soovik tillsammans med Hamnkapten Tomas Alexandersson på en sista båttur

Utslängd efter 20-års arbete för Stenungsunds kommun
Idag var det sista dagen för de två Anne-Charlotte Gunnarsdotter och Katarina Soovik (projektanställd) som har servat båthamnens kunder.
Anne-Charlotte Gunnarsdotter även kallad ”Ansan” bland arbetskamrater och båtplatsägare har jobbat för Stenungsunds hamn i 20 år fick inte vara kvar längre.

Kommunens hamnverksamhet ska omorganiseras. Administrationen ska skötas centralt från Stenungsund arena istället från hamnkontoret på Norra Hamnplan har Idrott och Anläggning informerat de bägge om. Och det innebär att deras arbeten tas bort och ersätts med en annan person i Sundahallen.

De skyller på att det inte finns några pengar till Anne-Charlotte Gunnarsdotter och Katarina Soovik, men man tar en vaktmästare på arenan som ska ta över jobbet istället och som kostar kommunen mer, säger Thomas Alexandersson, hamnkapten, Stenungsunds kommun.
Dessutom skall båtfolket åka så fort det är något mellan hamnen och Sundahallen.

- Jag ställer mig frågande hur det ska fungera till exempel med nycklar och betalning i framtiden. Hur skall de lösa för de som vill tvätta eller lägga i båten?
Servicen skall ju ligga där verksamheten finns, säger Alexandersson.

Men idag var det alltså dags att ta avsked från övriga arbetskamrater. Hamnkapten Tomas Alexandersson tog dem ut på en sista båttur ut till Skåpesund innan de går hem efter lång och trogen tjänst i Stenungsunds kommun som nu anser att de inte är värda något.

Anne-Charlotte Gunnarsdotter och Katarina Soovik  med övriga arbetskamrater
Anne-Charlotte Gunnarsdotter och Katarina Soovik med övriga arbetskamrater
En sista tur
En sista tur

Stora Högadagen lockade mycket folk trotts högsommarväder
På lördagen var det åter dags för årets Stora Höga dag där företagarna vill sätta lite extra guldkant för affärsområdet.
(se alla bilder från dagen nedan)
Årets upplaga var kryddat med allt från Tuff tufft tåget som körde runt folk runt större delen av Stora Höga till det populära godisregnet. I år hade man avlyst ett större område för eventet för att besökarna skulle röra sig lättar runt alla uppsatta tält och därmed trafiksäkrare för alla barn och vuxna. I år hade restaurangerna i området flyttat ut och serverade uppskattad mat. Inför stundande val hade de flesta partierna i Stenungsunds kommun valt att besöka Stora Högadagen där befolkningen kunde ställa stora som små frågor till politikerna.
Nytt för i år var också barnens hoppborg som nyttjades flitigt. Ponnyridning och att få klappa en gris var mycket populärt. Affärsidkarna hade extrapriser och vid Hund & Katt visade Djurambulansen upp sig och berättade om sitt uppdrag.
Givetvis var Lilla Stora Högaloppet populärt bland de små, som arrangeras av Apoteket. Utöver detta var det uppvisning av brandbil, ambulans och arbetsfordon. Årets upplaga besöktes av ca 2 000 personer trotts konkurrensen av högsommarvärme där bad, båt och annat konkurrerade med Stora Högadagen

Dan och Kristina Norin var det sista paret som dansade innan Spekeröds dansbana nu stängs Dan och Kristina Norin var det sista paret som dansade innan Spekeröds dansbana nu stängs

Sista dansen på Spekeröds dansbana efter 100 år
Den 17 maj kunde flera hundra personer en sista gång titta och uppleva gamla minnen på Spekeröds gamla dansbana mellan kl 18-20 innan det är dags att börja riva efter 100 år då kommunen anser att renoveringen skulle kosta för mycket. (Se bilder från kvällen längre ned på sidan)

Det var Bingoalliansen tillsammans med Stenungsunds kommun som bjöd in till öppet hus och nostalgivisning.
Man bjöd på lättare förtäring, såsom korv och bröd samt dricka. Det minglades och berättades gamla minnen bland de som kommet denna sista gång. De flesta tycker att kommunen borde ha underhållit och bevarat parken efter att man köpte in den.
Istället har den fått stå och förfalla. Invändigt ser lokalerna riktigt fräscha ut, men utsidan ser knappast inbjudande ut.

Många hade också förväntat sig att kommunalrådet Bo Petterson som var kommunens representant för kvällen skulle haft ett sista tal och berättat om dansbanans uppkomst och fram till idag 2018, men tyvärr uteblev detta. Ett par kom fram till Nyheter4.com och sa att, kommunen borde sålt "röda Huset) i hamnen för 15 år sedan. Då hade man haft pengar att renovera dansbanan.

Gunnar Petterson berättade för Nyheter4.com att 1948 (för 70 år sedan) var han för första gången på dansbanan efter att han taget sin realexamen.
Han tycker det också är bedrövligt att kommunen inte förvaltat byggnaden sedan man köpt in den.
Det är ett kulturminne som går i graven och minns att han inte bodde som barn inte långt från dansbanan och hörde musiken på helgerna.

Därför vill Nyheter tillföra er läsare lite fakta om hur Spekeröds dansbana kom till:
Den 9:maj 1918 hade det utlyst möte i Kännetorp för bildandet av en förening och uppsättande av en dansbana.
42 personer var med och satsade 10 vardera och bestämde att föreningen skulle heta Spekeröds Dansbana
Styrelsen fick i uppdrag att arrendera marken samt iordningställa en dansbana för en femårsperiod.
För täckandet av musikkostnaden skulle det upptagas spelmanspengar.
Den 30 juni 1918 beslöt Spekeröds Kommundelsstämma att förbjuda danstillställningar och dansbanor, och begärde hos Länsstyrelsen om fastställande av beslutet.
Detta överklagades och Länsstyrelsen undanröjde kommunens beslut efter hörande av landsfiskalen oktober samma år.
2 200 kg virke inköptes via hjälp av Hjalmar Adielsson för 532:50 kronor.
Första delen av dansbanan byggdes av snickarkunniga medlemmar.
Danstiderna sattes till 20:00-21:00 på lördagar. Söndagar fick det dansas mellan klockan 20:00-24:00
1933 var det dags för första ombyggnaden av dansbanan.
1946 var det åter dags för en renovering i större format. och ett sexkantigt tak byggdes över dansbanan.
Under 70 och 80-talet byggdes dansbanan ut och om igen. Man byggde sidor till dansbanan för att kunna nyttja den även på vintertid, och man byggde ut så att man fick ett café.
Dansbanan var så populär under denna tid att man kunde åka chartrade bussar från Göteborg för att kunna ta sig upp till Spekeröds dansbana.
100 år efter starten är det nu alltså dags att riva den gamla dansbanan som nyttjas av dansare genom åren.

Idrott och Anläggning i Stenungsund ansökte om bygglov på annans flytbrygga
i maj (2018-04-11) ansökte chefen för Idrott och Anläggning bygglov angående en flytbrygga som används under sommaren till gästhamnskontor, för båtfarare som vill lägga till och övernatta i Stenungsunds gästhamn.
I bygglovsanmälan framgår att avsikten med ombyggnationen är att kunna erbjuda invånarna tillgång till en bastu i hamnen vintertid, från september till maj och att man vill starta ombyggnaden 2018-06-18.
 bygglovsansökan uppger man att byggnationen skall pågå 1-2 månader. 

Ombyggnationen skall alltså pågå mitt under den perriod då kontoret används av det 30-tal ungdomar som kommunen gett feriearbete under sommar som "Gästhamnsvärdar".'

Vad man inte tog reda på, innan bygglovsansökan insändes, var att flytbryggan inte tillhör Stenungsunds kommun, utan flytbryggan tillhör företaget Sjöbyggnationer i Stenungsund.
Denna utlånades av företaget när gästhamnen för några år sedan var i behov av ett kontor och nära verksamheten inte hade pengar till en egen flytbryggat.

Hur man skulle lösa personal och förrådsutrymmena för alla de ungdomar, arbetsledare med flera framgår ej i den ansökan Nyheter4.com har fätt ta del av från kommunens bygglovsenhet.

Nyheter4.com har på tisdagseftermiddagen kontaktat Hamnkapten Thomas Alexandersson i ärendet.
Thomas Alexandersson uppger själv att han inte fått någon information om ombyggnaden av gästhamnskontoret från sin chef på Idrott och Anläggning. Inte heller den ansökan som lämnats in för att bygga om kontoret till bastu.
- Om man hade frågat mig hade man fått veta att flytbryggan tillhör Sjöbyggnationer i Stenungsund och är utlånad till gästhamnsverksamheten fortsätter Thomas Alexandersson.
Han menar också att det varit turbulent och kaos i verksamheten under en längre tid. Det vore bra om de pratar med oss i verksamheten först. Vi på hamnkontoret får inte veta någonting längre vad som planeras. 

Planerna för bastubygget lär nu inte gå i lås,  om inte ägaren först vill sälja gästhamnskontorets flytbrygga vill säga.
Nyheter4.com kommer att söka ansvariga för bygglovsärendet under dagen för en kommentar.

Foto: Sjöräddningssällskapet Stenungsund/Uddevalla
Foto: Sjöräddningssällskapet Stenungsund/Uddevalla

Segelbåt på grund utanför Stenungsund 
En segelbåt gick på grund utanför Stenungsund vid N Stenungsön, strax efter klockan 20:30 på lördagskvällen. Räddningstjänsten kalla in sjöräddningen i Stenungsund som fick skicka två båtar till platsen då båten satt fast i blåleran. 
Båten hade tappat motorn och den hade ingen mast. Man hade försökt paddla och hamnat för nära land där den stod med kölen i dyn. Inga personskador och den tog aldrig in vatten.
Vid 22.30 meddelade räddningstjänsten att det hela slutat väl.
Sjöräddningen drog loss segelbåten, de fick använda båda sina båtar. Båten bogseras sedan in till Stenungsund.

Ny gång och cykelväg planeras mellan Väg 574, Anråsvägen–Bråland i Stora Höga
Trafikverket planerar tillsammans med Stenungsunds kommun att bygga en ny gång- och cykelväg längs väg 574 . Syftet är att fotgängare och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert genom samhället.
Sträckningen en ny gång- och cykelväg utmed väg 574 är mellan Anråsvägen och Bråland.
I Bråland kommer den att ansluta till den befintliga gång- och cykelvägen .
Den 400 meter långa gång- och cykelvägen planeras för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter. Det förbättrar möjligheten för pendling med cykel, ökar livskvaliten för boende samt bidrar till en positiv miljö- och hälsoutveckling.
Byggstart: Troligen år 2020.

Svevia utför världsunikt brounderhåll på Tjörnbron
Kablarna på Tjörnbron behöver bytas ut. Ett tekniskt komplicerat uppdrag och något som aldrig tidigare gjorts. Samtidigt ska trafiken på länsväg 160 rulla på som vanligt när Svevia och Trafikverket samarbetar i ett världsunikt brounderhållsuppdrag

De 64 kablarna på Tjörnbron behöver ersättas med nya. De första 14 kablarna ska bytas ut under våren och hösten 2019. Innovation och nytänkande genomsyrar projektet.
– Den enda erfarenhet som vi har att tillgå är vår egen. Ett sånt här uppdrag har aldrig tidigare utförts. Tillsammans med Trafikverket måste vi själva skapa metoden och de tekniska lösningarna, säger Mats Larsson, produktionschef på Svevia och specialist på brounderhåll.

Det var under en broinspektion som det upptäcktes att de karaktäristiska orangefärgade kablarna på Tjörnbron hade börjat rosta. För att utvärdera hur kablarna mådde fick Svevia under 2015, uppdraget att byta ut två av dem.
– Det är snart tre år sedan. Ingen hade tidigare gjort något liknande och intresset var stort från branschkollegor över hela världen. Brospecialister från Japan kontaktade Trafikverket för att få ta del av hur vi hade utfört jobbet.

Trafikverkets projekt att byta ut de 64 kablarna ligger nu inplanerat i en underhållsplan uppdelat i fyra etapper. De första 14 kablarna kommer att bytas ut under våren och hösten 2019.
– När bron byggdes fästes kablarna från en kran. Den lösningen försöker vi återskapa, fast istället för att använda en kran använder vi oss av själva pylonerna för att få upp kablarna på plats. Men vi jobbar som sagt fortfarande på den exakta tekniska lösningen, säger Mats Larsson som tycker det är utmanande, spännande och otroligt stimulerande att få utveckla en helt ny utförandeteknik som tillsammans med Trafikverkets experter metodiskt arbetas fram.

Men det finns fler utmaningar i uppdraget i form tidsbegränsningar och höga säkerhetskrav. Tjörnbrons viktiga funktion som trafikled gör att den inte går att stänga av varför allt arbete kommer att ske nattetid. Det måste också utföras under säkra förhållanden på hög höjd vilket bland annat betyder att man är begränsad av optimala väderförhållanden.
– Är det inte det måste vi vänta in rätt förutsättningar och det gäller både temperatur och vind, säger Mats Larsson

Fakta uppdraget
Vad: Byta ut 14 av 64 kablar på Tjörnbron.
Den största kabeln: Är 143 meter lång och väger 12, 5 ton. Från vägbanan ska den lyftas 73 meter upp och fästas i pylonen 110 meter över vattenytan.
Metod och konstruktion: Ett liknande kabelbyte har aldrig gjorts tidigare. All projektering och metodutveckling börjar på noll och präglas av innovation och nytänkande. Enda erfarenheten som finns är de två kablar som Svevia på uppdrag av Trafikverket bytte ut 2015.
Utmaning: Det tekniskt och säkerhetsmässigt avancerade arbetet som utförs samtidigt som trafiken ska rulla på Tjörnbron.
När: Under våren och hösten 2019. För att inte den intensiva turisttrafiken ska drabbas gör projektet ett uppehåll under juni, juli och augusti

Fakta Tjörnbron
Brokonstruktion: Snedkabelbro
Mått: Längd 645 meter, bredd 15,5 meter, pylonernas höjd 115 meter, brospannet i mitten: 366 meter
Geografi: Sträcker sig över Askeröfjorden på länsväg 160 som förbinder öarna Källön, Stenungsunds kommun och Almön i Tjörns kommun
Byggår: 1980
Historia: Ersatte Almöbron, som 1980 rasade ner i vattnet efter en påkörning av ett lastfartyg. Under några dramatiska timmar en mörk och dimmig natt saknades vägbanan på bron. Åtta personer dog innan trafiken stoppades från båda hållen.

Spekerödsparken skall rivas
Kommunstyrelsen i Stenungsund kommer att ta beslutet att Spekeröds folkpark ska rivas den 14 maj.
Folkparken byggdes 1918 och i 100 år har den tjänat bygden väl. Det finns säker många som har minnen förknippade med det här stället.
2009 valde dåvarande ägare att lägga ner verksamheten och lägga ut parken till försäljning. Då Hells Angeles visade intresse tog kommunen ett snabbt beslut och köpte. Redan då var planen att riva eftersom skicket var så dåligt och det skulle kosta väldigt mycket att renovera.
Du kan få en sista titt och minnas när kommunen har öppet hus en sista gång den 17:e maj klockan 18:00-20:00 och ta en sista titt innan den försvinner för alltid.

Från vänster: Göran Newberg, Robin Ristander och Nicklas Ljungholm
Från vänster: Göran Newberg, Robin Ristander och Nicklas Ljungholm

Nytt parti i Stenungsund - utmanar de etablerade partierna
Medborgerlig Samling är ett nytt rikstäckande partiet som tänker utmana de etablerade partierna i  Stenungsund. Partiet registrerade sig 2017 men fanns redan 2014 under namnet Borgerlig framtid. 

Nyheter4.com hade en träff med de nominerade personerna för Stenungsund för att känna dom på pulsen inför det stundande valet i höst.  Vid regionens partistämma i Göteborg i mars antog MED följande namn på deras valsedel i 
Stenungsund - Göran Newberg och Nicklas Ljungholm 
Förutom Göran Newberg och Nicklas Ljungholm vid träffen fanns Robin Ristander med som kandiderar till riksdagen, som menar att etablerade partier inte tar sitt ansvar.            De etablerade partiernas representanter är mer intresserade av att behålla sina platser i riksdagen än 
att verka för medborgarnas bästa.  

Vidare berättar man att:        Medborgerlig Samling är ett liberalkonservativt parti vars mål är ett långsiktigt hållbart samhälle där individens frihet och ansvarstagande sätts i fokus. Partiet är inte ett enfrågeparti utan spänner vingarna över bostadspolitik, energipolitik, infrastruktur,integration och inte minst demokratin. 
Partiets kärnfrågor är bland annat ett tryggare samhälle, mindre byråkrati och makten skall ligga närmare medborgarna. I idéprogrammet beskriver partiets sin ideologiska grund och värderingar samt hur  MED ser att samhället måste förändras. 

Så här tycker Medborlig Samling i sakfrågorna:
Skolan 
De vill ge de mindre skolorna samma förutsättning som de centralt belägna att ge eleverna en bra  utbildning. Man vill också ha bättre kommunikationer för alla medborgare i kommunen och inte bara för dem i de centrala delarna.  

Infrastruktur 
Man vill också ha bättre kommunikationer för alla medborgare i kommunen och inte bara de centrala delarna. Mindre fokus på dyra prestige projekt och mer på konkreta förbättringar som kommer fler till nytta.  
Demokrati 
Inom kommunen skall varje enskild tjänsteman ha ett tydligt ansvar att förmedla problem och  oegentligheter till ansvariga politiker.  
Man vill begränsa antalet platser i riksdag såsom i kommunen. Kommuninvånarna skall kunna veta vilkapersoner som representerar deras intressen i kommunfullmäktige.  
Idag granskas kommunen av sig själva, men Medborgerlig Samling vill att kommunen skall granskas aven fristående kommunrevision. 

Läs mer om partiets idéprogram här >>> 
Läs mer om partiet här >>>

Kommer att synas
Man kommer att synas runt Stenungs torg och affärscentra vid lönehelger fram till valet med start i april, för att Stenungsunds kommuninvånare skall få lära känna partiet och hur man vill att ett framtida  Stenungsund skall se ut. 

Ny återvinningsstation kan komma att bli verklighet i Stora Höga
Samhällsbyggnadsutskottet rekommenderar enigt att den nya återvinningscentralen i Stenungsund  placeras i Stora Höga på södra industriområdet. Prislappen ligger på 43 miljoner kronor, och då kan kommunen även ha kvar den nuvarande återvinningscentralen på Kläpp.
Samhällsbyggnadsutskottet bedömninger att Stora Höga är det bästa alternativet för att täcka ett ökande behov. I dagsläget ser man inga skäl att införa någon form av passersystem på centralerna som man till exempel har gjort på Tjörn. Men kan införat detta har inga problem om detta behöv i framtiden.
Närmast ska kommunstyrelsen och fullmäktige ta ställning till satsningen.
 

Lotto Ambassadören Pierre Jonsson besökte Stenungsund och Snusboa
På torsdagen var Lotto Ambassadören Pierre Jonsson på plats i Stenungsund och  "Snusboa" för att besöka Karsten Richter med personal efter storvinsten på nästan 5,4 miljoner i lördags.
(se bilder från dagen längre ned på sidan)
Nyheter4.com fick en pratstund med Pierre Jonsson på torsdagseftermiddagen när han var förbi Snuboa med tårta.
- Det här är verkligen en "turbutik", bara under 2017 har man haft tre stor miljonvinster. Det är också otroligt kul att det är en och samma butik.
- Stenungsundsborna måste ha en väldans tur eller så är de så duktiga helt enkelt på spel fortsätter Pierre.
Hur har vinnaren taget uppståndelsen och vinsten frågar vi Pierre.
- Det är en glad pensionär kan jag säga. Men han fattar inte riktigt ännu vidden av den stora vinsten. Han har nog svårt att ta in detta. 5,4 miljoner skattade och klara.

Hur agerar Svenska spel vid så här stora vinster?
- Vi erbjuder rådgivning, juridisk hälp och övrig hjälp vid så här stora summer.. Vi har en moralisk plikt att hjälpa storvinnarna säger Pierre vidare.
- Vi har också alltid ett personligt möte med miljonvinnare. avslutar Pierre innan det är dags för honom att åka hem till Stockholm.

Hogia expanderar och bygger ett nytt kontor för att skapa utrymme för 200 nya medarbetare
Hogia expanderar och bygger ett nytt kontor för att skapa utrymme för 200 nya medarbetare
Fotomontage av föreslaget Thorbjörnsson och Edgren arkitekter
Fotomontage av föreslaget Thorbjörnsson och Edgren arkitekter

Vallens IF - damer och herrar
Dam A - div 2 Nordvästra GötalandHerr A - div 5 Bohuslän
Dam 2 - div 3 Bohuslän-DalP19+ - div 1 Västergötland
Höstsäsongen 2019
Lördag 24.8  12.45
Dam A - IK Zenith
Lördag 24.8  15.15
Herr A - Rosseröds IK
Söndag 25.8  12.00
P19 - IFK Uddevalla
Torsdag 29.8  19.30
Dam A - Bullarens GOIF
Fredag 6.9  19.00
Herr A - Hogstorps IF
Söndag 8.9  12.00
P19 - Skara FC
Söndag 15.9  16.00
Dam 2 - Svarteborgs FK
Lördag 21.9  12.45
Dam A - Vänersborgs FK
Lördag 21.9  15.15
Herr A - IFK Lane
Söndag 22.9  12.00
P19 - Stala IF
Söndag 22.9  18.00
Dam 2 - Stenungsunds IF
Lördag 5.10  13.00
Dam A - Hisingsbacka FC
Söndag 6.10  14.00
Herr A - Groheds IF

Detta bildgalleri kräver att du har javascript aktiverat och Flash installerat.
Tips till dig som bevittnar ett pågående brott
• Larma polisen via 112.
• Tänk på att aldrig utsätta dig själv för fara om du ingriper. Ta hjälp av och uppmärksamma andra människor på vad som pågår.
• Iaktta vad som händer; notera signalement och eventuell flyktväg om gärningsmannen lämnar platsen. 
• Dokumentera om möjligt genom foto eller film.
• Vid brott mot person – se till att brottsoffret får hjälp.
• Stanna kvar till polis kommer och berätta vad du sett. Berätta allt – till synes obetydliga detaljer kan vara viktiga.