Togs på bar gärning vid jättebeslag i Uddevalla – döms till långa straff
De tre männen togs på bar gärning när de skulle hämta kokain på ett fartyg i Uddevalla hamn.
Nu döms de till åtta års fängelse för synnerligen grov narkotikasmuggling.
Det var i mitten av mars som fartyget anlöpte Uddevalla hamn från sin avresa i Colombia. Så väl Tullverket som Kustbevakningen hade fartyget under bevakning, efter det att bara någon månad tidigare hittat kokain i lasten på ett helt annat fartyg.
Ett par dagar senare smög tre personer ombord fartyget. De gick raka vägen till lastutrymmet där de grävde fram tre väskor som innehöll drygt 61 kilo kokain.
Men på väg ut från hamnen slog Kustbevakningen till och grep männen, som senare åtalades för synnerligen grov narkotikasmuggling och synnerligen grovt narkotikabrott. Bevisläget för åklagaren var synnerligen gott, en av männen bar en kroppskamera som filmade hela förloppet.
Döms till fängelse
Nu döms männen till åtta års fängelse för synnerligen grov narkotikasmuggling. Uddevalla tingsrätt menar att allt tyder på att männen planerat allt tillsammans och att brottsplanen var känd i förväg. Tingsrätten skriver också att det inte råder några tvivel om att männen ingick i organiserad brottslighet av internationell karaktär.
Två av männen menade att de levde under hot och därmed tvingades hämta kokainet i Uddevalla hamn, men det är en förklaring som tingsrätten inte ger mycket för.
”Det är klarlagt att det har funnits gott om tid för dem att kontakta polis i Sverige om de skulle ha känt sig hotade. Trots det har de inte tagit någon kontakt med polisen. Det finns ingenting i den övriga utredningen av deras förehavanden som tyder på att de skulle ha känt sig hotade på det sätt som de har påstått. Tvärtom tyder utredningen på att de deltagit i brottsligheten för egen vinning.” skriver man.
Förklaringen till kameran
När Kustbevakningen grev männen kunde de snabbt konstatera att allt filmats. En av männen bar en kroppskamera som dokumenterade hur de rörde sig in i hamnen och upp på fartyget.
– Om jag ska logiskt förklara det filmades allt så det inte skulle uppstå några missförstånd kring väskorna, sa en av männen i Uddevalla tingsrätt.

loading...

Tillbaka till dagens alla nyheter

Nyheter arkiveras och hamnar efter hand i vårt arkiv i flikarna ovan

Detta bildgalleri kräver att du har javascript aktiverat och Flash installerat.

Copyright © 2009. Nyheter4.com

All rights reserved.