Så mycket kan havsnivån höjas på västkusten
Landhöjningen på västkusten har hittills gjort att höjningen av havsnivån har ”ätits upp”. Men snart väntas jämviktsnivån passeras.
Till år 2100 räknar SMHI med en höjning av havsnivån på knappt en meter för västkusten. Och vid stormar och oväder handlar det om en höjning på flera meter.
Temperaturen stiger på hela jorden till följd av klimatförändringarna. Det här gör att havstemperaturen ökar och att vattnet tar mer plats. Tillsammans med en avsmältning av havsisarna vid Arktis och Antarktis höjs havsnivån.
På västkusten pågår en landhöjning, allt sedan inlandsisen försvann. Isen tryckte ner landmassorna, och när den försvann så höjs landnivån igen.

Landhöjningen motverkar
Längs Västra Götalands kust är havsnivåhöjningen fortfarande negativ, landet höjs alltså mer än vad havsnivån gör. Sedan 1890 har landhöjningen legat på 17 centimeter i Stenungsund. Redan i dag har både Henån och Uddevalla återkommande stora problem med översvämningar. 
I södra Sverige är det omvända förhållanden.
I Helsingborg har istället havsnivån höjts med 9 centimeter under samma period.

Osäkra beräkningar
Det är svårt att förutsäga och beräkna hur mycket havsnivån kommer att stiga längs med Sveriges kuster, men forskare räknar med en knapp meters havsnivåhöjning till år 2100 i Västra Götaland. Hade inte landhöjningen fortsatt hade havsnivån höjts ännu mer. I Henån på Orust landar man exempelvis på att vattennivån höjs cirka 75 centimeter till år 2100.
Varmare väder
Det är värt att påminna om att dessa beräkningar är väldigt ungefärliga, eftersom det påverkas av huruvida vi kommer fortsätta släppa ut växthusgaser eller inte. Just nu bedömer SMHI att en temperaturökning på 2,2 grader i Sverige är sannolik till år 2100. Det mer pessimistiska scenariot handlar om temperaturökningar på 4,3 grader till 2100. Då kan havsnivån stiga tre meter eller mer.

loading...
Detta bildgalleri kräver att du har javascript aktiverat och Flash installerat.

Copyright © 2009. Nyheter4.com

All rights reserved.