Man i Stora Höga dömd till fängelse och skadestånd för misshandel, kvinnofridskränkning mm
En man boende i Stora Höga har dömts av Uddevalla tingsrätt till fängelse i ett år och sex månader samt skadestånd på 76 644 kronor.

Mannen har varit berövad friheten såsom gripen, anhållen och häktad sedan den 17 juli 2020.
Kvinnan har varit utsatt för övervakning, misshandel och rov kvinnofridskränkning
Det finns risk för att mannen om han försätts på fri fot fortsätter att begå brott. Skälen för häktning uppväger de intrång eller men som åtgärden innebär för mannen eller något annat motstående intresse. Han ska därför vara häktad till dess att domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom.
Domen som meddelades idag är på hela 44 sidor.
 

loading...

Tillbaka till dagens alla nyheter

Tidigare nyheter på denna plats arkiveras i vårt arkiv i flikarna ovan

Detta bildgalleri kräver att du har javascript aktiverat och Flash installerat.

Copyright © 2009. Nyheter4.com

All rights reserved.