Orust -  Strandpaddor på Käringön, LONA-projektet
Strandpadda eller stinkpadda som är dess gamla namn, är en av Orust kommuns ansvarsarter. Dessa speciella paddor finns endast på några få platser längs väst- och sydkusten och minskar dessvärre i oroväckande takt.
Jämfört med en vanlig padda är strandpaddan mindre, ljusare och har en karaktäristisk gulvit linje längs ryggen. Anledningen till att strandpaddan minskar beror främst på att deras lekplatser, som är mindre dammar, växer igen. Den hävdar sig dåligt i konkurrensen med andra groddjur och har därför specialiserat sig på att leva i miljöer där andra arter inte trivs. Bland annat trivs den i vår kustmiljö där det bildas mindre vattensamlingar, så kallade hällkar, som snabbt värms upp av vårsolen och där dess yngel kan utvecklas.
På Käringön fanns tidigare ett rikligt bestånd av strandpadda men det har minskat. För att börja arbetet med att hjälpa paddorna har statliga projektmedel beviljats från lokala naturvårdssatsningen LONA.
Under 2020 har konsulter sammanställt läget och kommit med förslag på åtgärder för att hjälpa strandpaddan på Käringön, men också hjälpa alla som bor på ön att sköta den gemensamma marken på ett sätt som gynnar strandpaddan. En av konsulterna som deltagit i arbetet är den mycket erfarna och kunniga biologiprofessorn Claes Andrén som tidigare arbetat bland annat på Nordens Ark med amfibier och groddjur.
I projektet har konsulterna bland annat tittat på dammen Lille Väla och pekar ut vissa delar av dammen som är extra viktiga att röja och sköta men hänsyn till strandpaddans behov. De upptäckte också att dammen lider av övergödning från näring som läcker från omgivande trädgårdar, grönytor och komposter. Runt om på Käringön finns även mindre vattensamlingar som behöver röjas och förbättras för att strandpaddan ska hitta fler lämpliga platser att fortplanta sig på. Tanken är att nu gå vidare tillsammans med de som bor på Käringön för att göra de föreslagna åtgärderna som gynnar och stärker strandpaddans möjligheter att finnas kvar och frodas, i samexistens med människan och kulturmiljön.

Relaterad information
Lokala naturvårdssatsningen – LONA-bidraget, Naturvårdverket
 

loading...

Tillbaka till dagens alla nyheter

Nyhetsarkviet ligger tidigare artiklar, se respektive flik ovan

Detta bildgalleri kräver att du har javascript aktiverat och Flash installerat.

Copyright © 2009. Nyheter4.com

All rights reserved.