Trafikverket har beslutat om ersättningen till kollektivtrafiken - nästan 420 miljoner kronor går till Västra Götaland

Den 30 november fattade Trafikverket beslut om de tre miljarder kronorna i ersättning för kollektivtrafikens minskade biljettintäkter på grund av corona.
För Västra Götalands del blir det nästan 420 miljoner kronor

Transportsystemet måste säkras även i osäkra tider
Samtliga regionala kollektivtrafikmyndigheter har ansökt om stöd. Alla har beviljats medel och, i stort sett, fått vad de ansökt om. Ansökningarnas totalsumma motsvarade cirka 2,9 miljarder. Ersättningen baseras på minskning av biljettintäkternas storlek i respektive region under en fyramånadersperiod 2020 jämfört med 2019.
 
– Ersättningen säkrar transportsystemets tillgänglighet i coronatider. Kollektivtrafiken måste kunna fortsätta i tillräcklig omfattning för att undvika trängsel och minska smittspridning, säger Jenny Aminoff, utredningsledare på Trafikverket. Det är viktigt att alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Sökande - Summa för utbetalning
Skånetrafiken  469 391 249
Region Östergötland  55 646 555
Region Gotland  545 220
Region Sörmland  26 207 344
Jönköpings Länstrafik  42 148 812
Region Uppsala  148 603 492
Region Gävleborg, X-trafik  31 245 139
Region Halland  88 155 724
Västra Götalandsregionen  419 616 247
Region Västmanland  22 316 792
Region Örebro län  30 306 000
Region Jämtand Härjedalen  17 822 253
Region Kalmar  35 016 000
Region Stockholm Trafikförvaltningen  1 332 470 387
Region Dalarna  19 199 820
Region Blekinge  23 013 856
Region Kronoberg  45 414 000
Region Västerbotten  40 945 275
Kommunalförbundet Norrbottens län RKM  26 994 580
Region Värmland Kollektivtrafik  25 213 070
Din Tur Kollektivtrafik i Västernorrland  25 648 153

Stora belopp kräver att vi är noggranna
I somras gav regeringen ett tillfälligt, riktat stöd på tre miljarder kronor till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna. Trafikverket har på uppdrag av regeringen hanterat ansökningarna från  kollektivtrafikmyndigheterna. Förordningen om ersättning till kollektivtrafiken trädde ikraft den 20 juli 2020.
Därefter harTrafikverket skapat system och rutiner för att hantera ansökningarna. Det handlar om höga belopp som ska fördelas och hanteringen måste skötas på ett korrekt sätt, för allas bästa. 

Regeringen har aviserat att ytterligare en kompensation kommer att tillkomma nästa år. Detta i form av 2 miljarder kronor och till en samlad kollektivtrafik som prognosticeras förlora lika mycket nästa år som man gjort i år om pandemin fortsätter, motsvarande 7,5 miljarder kronor.
 

loading...
Detta bildgalleri kräver att du har javascript aktiverat och Flash installerat.

Copyright © 2009. Nyheter4.com

All rights reserved.