Överläkare i Göteborg gick till jobbet trots covidsymptom – 13 personer insjuknade
Under två dagar i oktober arbetade överläkaren på sjukhuset, trots uppenbara symptom på covid-19. Hon påstod att hon hade antikroppar för sjukdomen, men hade aldrig testat sig för sådana eller för coronasmitta.
Det här uppger läkarens chef i en Ivo-anmälan.
Efter att läkaren hade varit på jobbet med misstänkt covid-19 blev ytterligare 13 personer på den aktuella avdelningen på Sahlgrenska sjuka i corona – en patient, två anhöriga och resten personal. 
Medarbetare ska ha uppmanat läkaren att gå hem eftersom hon hade tydliga symptom på sjukdomen. Men läkaren ska istället ha fortsatt att ta emot besök på mottagningen och deltagit i team med andra som arbetar där.
”Omdömeslöst beteende”
När hon sedan skulle ha ett medarbetarsamtal med sin chef så noterade chefen symptomen och skickade hem läkaren, som tidigare varken hade testat sig för infektion eller antikroppar.
Enligt den ansvariga chefen som gjort anmälan visar detta prov på ”upprepat omdömeslöst beteende” och läkaren bör därför avskedas.

Tillbaka till dagens alla nyheter

Tidigare nyheter på denna plats arkiveras i vårt arkiv i flikarna ovan

Detta bildgalleri kräver att du har javascript aktiverat och Flash installerat.

Copyright © 2009. Nyheter4.com

All rights reserved.