loading...

Gräsbrandstider här: ”Eldaren ansvarig”
Under helgen klättrar risken för gräsbrand upp över Sverige och enligt SMHI:s prognos kommer en måttlig risk för gräsbrand att råda under måndagen. Fjolårsvegetationen och annan vegetation kan vara torr.
Att marken fortfarande är blöt från vintern spelar alltså ingen roll om gräset fortfarande är torrt. SMHI påpekar även att snabba väderomslag kan göra så att risken för gräsbrand snabbt ändras.
Rörande vem som bär ansvaret om en gräsbrand skulle uppstå så är svaret enkelt.
Personen som eldar är även den som är ansvarig för eventuella konsekvenser som kan uppstå..

Tillbaka till dagens alla nyheter

Nyheter arkiveras och hamnar efter hand i vårt arkiv i flikarna ovan

Detta bildgalleri kräver att du har javascript aktiverat och Flash installerat.

Copyright © 2009. Nyheter4.com

All rights reserved.