loading...

Många väljer annan väg av rädsla
En av fyra har valt en annan väg på grund av oro och en av fem undviker att vara aktiv på nätet av rädsla för hot och trakasserier. Det visar Nationella trygghetsundersökningen (NTU) som Brottsförebyggande rådet presenterar på Folk och försvar i Sälen.
Störst är otryggheten bland unga kvinnor (20–24 år), där 42 procent uppger att de valt en annan väg för att de känt sig otrygga och oroliga att utsättas för brott. Motsvarande siffra bland män i samma åldersgrupp är 16 procent.
– 28 procent av befolkningen uppger att de känner sig otrygga. Att de känner sig mycket eller ganska otrygga eller att de till och med undviker att gå ut ensamma sena kvällar i sitt eget bostadsområde, säger Erik Wennerström, generaldirektör på Brå, när han presenterar undersökningen på en pressträff. 
När det gäller att lägga upp saker på nätet är oron lika stor oavsett kön.
”Det kan vara ett demokratiskt problem”, säger utredaren Maria Söderström i ett pressmeddelande.
NTU visar också att förtroendet för rättsväsendet har ökat, och särskilt förtroendet för polisen som 49 procent nu säger sig ha förtroende för, mot 42 procent vid förra undersökningen.
När Brå senast presenterade resultat från NTU:n, i november 2018, låg fokus på att en tredjedel av alla unga tjejer uppgett att de utsatts för sexualbrott under 2017.
Man kunde också se att andelen som uppger sig vara utsatt för sexualbrott ökat de senaste fem åren, främst bland kvinnor.
Även graden av aktivitet på internet kan påverkas av oro för att utsättas för brott. Ungefär var femte person, oavsett kön, uppger att de under det senaste året ofta avstått från att lägga upp något på internet av oro för att utsättas för hot eller trakasserier.
– Sociala medier är ett allt viktigare forum för det offentliga samtalet. Om en femtedel av befolkningen upplever att de inte vågar uttrycka sig på nätet av rädsla för att utsättas för brott, så kan det vara ett demokratiskt problem, säger Maria Söderström, utredare på Brå.

Tillbaka till dagens alla nyheter

Tidigare nyheter på denna plats arkiveras i vårt arkiv i flikarna ovan

Detta bildgalleri kräver att du har javascript aktiverat och Flash installerat.

Copyright © 2009. Nyheter4.com

All rights reserved.