Från vänster: Göran Andtbacka, Gert Wingårdh, Mia Skytt, Michael Ernfors, Bert-Inge Hogsved, Patrik Karlsson
Från vänster: Göran Andtbacka, Gert Wingårdh, Mia Skytt, Michael Ernfors, Bert-Inge Hogsved, Patrik Karlsson

Hogia och Gert Wingårdh tog emot kommunens byggnadspris
Hogias nya kontorshus har tilldelats kommunens byggnadspris 2019. Priset delades ut i fredags och togs emot av Hogias grundare och VD Bert-Inge Hogsved och ansvarig arkitekt Gert Wingårdh. Byggnaden som stod klar förra året har på kort tid blivit ett nytt landmärke för Stenungsund. 
Prisets motivering:
”Hogias nya kontorshus är uppfört på ett fördelaktigt läge nära havet, Stenungsunds centrum och
länsväg 160. Byggnaden har en asymmetrisk planform och ett brant sadeltak med utskurna generösa fönsterpartier för de övre successivt indragna våningarna. Den gula och gråa färgen anknyter till företagets varumärke och byggnaden utgör ett landmärke vid infarten till Stenungsund, oavsett om man färdas på land eller till sjöss. Utöver de arkitektoniska kvaliteterna uppvisar byggnaden goda energivärden, med en beräknad energiförbrukning som är betydligt lägre än gällande myndighetskrav.”

loading...

Besöksförbud införs på Sveriges äldreboenden
Från och med onsdagen införs besöksförbud på alla Sveriges äldreboenden, meddelar vice statsminister Isabella Lövin (MP) vid en pressträff.
Samtidigt tillkännagjorde regeringen att Folkhälsomyndigheten fått i uppdrag att skyndsamt ta fram en nationell strategi för att utöka provtagningar för covid-19.
 

Tillbaka till dagens alla nyheter

Tidigare nyheter på denna plats arkiveras i vårt arkiv i flikarna ovan

Detta bildgalleri kräver att du har javascript aktiverat och Flash installerat.

Copyright © 2009. Nyheter4.com

All rights reserved.