Slut för extra ersättning för vårdpersonal i skyddsutrustning 
Vårdpersonal som arbetar i skyddsutrustning med inneliggande covid-19-sjuka patienter har under våren fått 500 kronor extra per arbetat pass. Men ersättningen betalas inte längre ut – vilket Vårdförbundet är kritiskt till.
– Personalen sliter fortfarande. Politiker kan inte bestämma när corona är över, säger Martin Håland, avdelningsledamot Vårdförbundet Västra Götaland.
Det var i slutet av maj som Västra Götalandsregionen beslutade att betala ut 500 kronor extra per arbetat pass som kompensation för vårdpersonalens hårda arbete under coronapandemin.
Men att ersättningen var tidbegränsad fram till och med den 30 juni och nu inte längre betalas ut är någonting som Vårdförbundet ifrågasätter.
– Det är väldigt märkligt. Politiska beslut gör inte så att covidvården upphör, utan den fortsätter även efter den 1 juli, säger Martin Håland.
Fortsatt hög arbetsbelastning inom vården
Och trots att antalet personer som behöver intensivvård mot covid-19 under den senaste tiden har minskat, menar Martin Håland att personalens arbetsbelastning är fortsatt hög.
– Personalen tvingas fortfarande sätta på sig full skyddsutrustning. Det gör det svårare att vila och ta pauser, säger han.
Vårdförbundet har även varit kritiskt till att den extra ersättningen enbart betalats ut till den vårdpersonal som arbetat på intensivvårdsavdelningen och inte till ambulanspersonal och annan vårdpersonal som slitit hårt.
– Det här är en väldigt ovanlig situation. Våra avtal täcker inte detta och då är det skäligt att få extra ersättning och att den ersättning som finns fortsätter att betalas ut, säger Martin Håland.
”Extraordinär åtgärd”
Håkan Linnarsson (S), oppositionsregionråd och talesperson i sjukvårdsfrågor i Västra Götalandsregionen, menar att den tidbegränsade ersättningen var en ”extraordinär åtgärd” från regionledningens håll.
– Det är extremt ovanligt att politiker går in och petar i löner, men nu var vi i en exceptionell situation och valde att göra det ändå. Att ersättningen blev tidsbegränsad till tre månader var en ekonomisk fråga, men också en rättvisefråga. Det skulle vara omöjligt för oss att betala ut extra ersättning till all vårdpersonal, säger han.

loading...

Tillbaka till dagens alla nyheter

Tidigare nyheter på denna plats arkiveras i vårt arkiv i flikarna ovan

Detta bildgalleri kräver att du har javascript aktiverat och Flash installerat.

Copyright © 2009. Nyheter4.com

All rights reserved.