loading...

Ung man i Stenungsund dömd för våldtäkt på 9-åring och sexuellt ofredande vid sex tillfällen
En man i 22-årsåldern och från Steungsund döms av Uddevalla tingsrätt till rättspsykiatrisk vård för våldtäkt mot barn samt sex fall av sexuellt ofredande mot tonårsflickor.

Våldtäkten begicks i en lägenhet i Stenungsund  i april i år. Flickan i 9-årsåldern har berättat i förhör att hon lekt på gården då mannen ropat från sin bostad och bett henne komma upp till honom. 
I lägenheten genomförde mannen sexuella handlingar mot flickan, som tingsrätten bedömer vara av sådan allvarlig art att det kan likställas med samlag.

Sex fall av sexuellt ofredande
Dessa händelser inträffade mellan den 20 maj och 17 juli sommaren 2017 på Kristinedalskolans skolgård. Brottsoffren är fem tonårsflickor, som vid tillfällena var under 15 år. Han har bland annat tagit på flickornas bröst, gnidit sitt kön mot dem samt, vid ett tillfälle, hållit fast en av dem och försökt kyssa henne.

Tidsspannet mellan de sexuella ofredandena och våldtäkten mot flickan är nästan två år. I den första utredningen, om mannens agerande på skolgården, kom första anmälan in i juni 2017, men åtal väcktes först hösten 2018.

Enligt den rättspsykiatriska utredning som har genomförts på mannen framgår att mannen har en intellektuell funktionsnedsättning och att han bedöms ha begått brotten under påverkan av allvarlig psykisk störning.

Uddevalla tingsrätt har tagit ställning till huruvida mannens förmåga att förstå innebörden i sina handlingar har varit nedsatt eller inte, på grund av hans intellektuella funktionsnedsättning.
Tingsrätten skriver i domen att
”sammantaget bedöms NN:s förmåga att inse gärningarnas innebörd ha varit starkt nedsatt men inte helt saknas”.
Utifrån detta uppfyller han kravet på uppsåt, något som varit en svår fråga för tingsrätten.
Bara för att man har en funktionsnedsättning så får man inte göra vad som helst och gå fri från straff. Det är upp till domstolen att avgöra detta i varje enskilt fall.
Mannen frias för ett fall av ofredande, kopplat till händelserna på skolgården sommaren 2017.

Mannen har nu dömts till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.
Han ska även betala skadestånd till fem brottsoffer på sammanlagt 176 000 kronor. När det gäller våldtäkten skall mannen betala 115 000 kronor till barnet

Detta bildgalleri kräver att du har javascript aktiverat och Flash installerat.

Copyright © 2009. Nyheter4.com

All rights reserved.