loading...

Sista dagen - Anmäl påskelden till Räddningstjänsten
Räddningstjänsten påminner om att de vill vara informerade om alla planerade påskeldar.
Det finns en del att tänka på innan en påskeld tänds.
Alla påskeldar ska vara anmälda till Räddningstjänsten.
Det ska finnas en ansvarig för elden.
Kontrollera alltid så det inte är eldningsförbud innan du tänder elden, det kan ändras snabbt.
Elden måste vara bevakad och placerad på ett brandsäkert sätt.
Räddningstjänsten vill också uppmana till största försiktighet vid användande av fyrverkerier.
För vissa områden är det förbjudet att använda fyrverkeripjäser, till exempel nära äldreboenden.

Tillbaka till dagens alla nyheter

Tidigare nyheter på denna plats arkiveras i vårt arkiv i flikarna ovan

Detta bildgalleri kräver att du har javascript aktiverat och Flash installerat.

Copyright © 2009. Nyheter4.com

All rights reserved.