loading...

Utredning av trolig vinterkräksjuka på Nösnäsgymnasiet färdig
Miljö Hälsoskydds livsmedelskontroller har inte visat på någon anmärkning av livsmedel eller livsmedelsproducent efter utbrottet av trolig vinterkräksjuka på Nösnäsgymnasiet i mitten av mars.
Under Åk 8-dagarna på Nösnäsgymnasiet i mitten av mars, insjuknade ett femtiotal elever i trolig vinterkräksjuka. Kommunens livsmedelsinspektörer har tillsammans med Västra Götalandsregionens smittskydd arbetat med att utreda smittkällan.

Livsmedelskontrollerna av anläggningarna har noterats ha goda rutiner. Smittan kan inte härledas till något livsmedel. Troligtvis är den en person som har befunnit sig i lokalen under perioden som har burit på smittan.

Tillbaka till dagens alla nyheter

Tidigare nyheter på denna plats arkiveras i vårt arkiv i flikarna ovan

Detta bildgalleri kräver att du har javascript aktiverat och Flash installerat.

Copyright © 2009. Nyheter4.com

All rights reserved.