loading...

Regeringsbeslut: Muslimsk skolledare ett hot mot rikets säkerhet
En tidigare ledare för en friskola i Västsverige ska utvisas.
Det beslutet tog den svenska regeringen på torsdagen och hänvisade till att mannen anses vara för farlig för att få vistas i Sverige.
Men exakt vad han har gjort är hemligt.
Skolledaren är en av sex muslimska ledare som under våren togs i förvar av Säkerhetspolisen som menar att männen bidrar till radikalisering och är ett hot mot rikets säkerhet. Dagens beslut är det första slutgiltiga beslutet kring de sex männen.
Regeringen kommer inte  att kommentera beslutet idag.
Beslutet sekretessprövas just nu och har ännu inte lämnats ut, men ansvarig handläggare på Justitiedepartementet bekräftar  att alla överklaganden avslogs och att mannen ska utvisas, i enlighet med det ursprungliga beslutet från Migrationsverket.
Skolledaren bedömdes av Migrationsverket inte kunna utvisas till sitt forna hemland. Säkerhetspolisen hade begärt att regeringen skulle ompröva det beslutet, men även det överklagandet avslogs i och med dagens beslut.
Hemligt vad mannen gjort
Det är lagen om särskild utlänningskontroll som ger Migrationsverket – eller i slutändan regeringen – möjlighet att utvisa människor. Kravet är att personen antingen utgör ett hot rikets säkerhet, eller att han eller hon kommer att begå eller medverka till terroristbrott.
Men vad mannen har gjort har regeringen hemligstämplat och när SVT Nyheter begärt ut handlingar från såväl regeringskansliet som från Migrationsverket och Migrationsöverdomstolen är långa stycken övertäckta som hemliga. Och hos Säkerhetspolisen, som gjorde den ursprungliga ansökan till Migrationsverket om att skolledaren skulle utvisas lägger man locket på.
Säkerhetspolisen.
”Allvarlig rättssäkerhetsbrist”
Mannens advokat Anwar Osman har tidigare uppgett för SVT Nyheter att han är mycket kritisk till beslutet att utvisa hans klient men även han har belagts med munkavle och får inte diskutera fallet närmare. I ett dokument som advokatfirman lämnat in till regeringen framträder dock delar av den hårda kritiken.
”Det är en genomgående mycket allvarlig rättssäkerhetsbrist att det som görs gällande är så generellt formulerat att NN inte kan bemöta dessa påståenden, vilket också förstärks av att innehållet påståendena inte konkretiseras eller underbyggs med bevisning.

Tillbaka till dagens alla nyheter

Tidigare nyheter på denna plats arkiveras i vårt arkiv i flikarna ova

Detta bildgalleri kräver att du har javascript aktiverat och Flash installerat.

Copyright © 2009. Nyheter4.com

All rights reserved.