loading...

Skolinspektionen stänger den muslimska Vetenskapsskolan i Göteborg
Safirskolan – tidigare Vetenskapsskolan styrs fortfarande indirekt av en person som tidigare ansetts olämplig. Det menar Skolinspektionen som nu stänger skolan.
Vetenskapsskolan/Safirskolan har tidigare upprepade gånger fått kritik av Skolinspektionen för religiöst präglad undervisning, med bön och andra religiösa inslag samt utebliven sex- och samlevnadsundervisning.

Enligt en rapport från Försvarshögskolan ska personer knutna till skolan ha uttryckt sympatier för IS. Skolan såldes dock i somras och när Skolinspektionen i september frågade den nya ägaren om hon tittat närmare på uppgifter om att personer knutna till skolan ska ha varit anslutna till IS svarade hon: 

En av de radikala islamister som Säpo bedömt som säkerhetshot och som regeringen beslutat ska utvisas var tidigare vd för Vetenskapsskolan. Eftersom de är hotade i sina hemländer kan de inte utvisas nu, utan övervakas.
Skolinspektionen menar att personen fortfarande har inflytande över skolan.

De bedömer alltså att det finns en betydande risk att personen på olika sätt påverkar barnen och eleverna på skolan, trots den överlåtelse som skett.

Skolinspektionen beslutar därför att stänga Safirskolan, som omfattar två enheter. En med årskurserna F-3 och en med 4-9.
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om att kräva att Skolinspektionen ska stänga skolan.  

Skolinspektionens beslut om att stänga Vetenskapsskolan avslöjar hittills okända uppgifter från Säpo – däribland ett brev som Abdel Nasser El Nadi skrivit inifrån Migrationsverkets förvar.
Enligt Säpo har den nya ägaren Jihane Jdidi agerat "bulvan" åt El Nadi.

Tillbaka till dagens alla nyheter

Tidigare nyheter på denna plats arkiveras i vårt arkiv i flikarna ovan

Detta bildgalleri kräver att du har javascript aktiverat och Flash installerat.

Copyright © 2009. Nyheter4.com

All rights reserved.