loading...

Har du skadat dig i en halkolycka?  - Då kan du få skadestånd
Så här års är det många som ramlar och slår sig på halkiga gång- och cykelbanor. Men visste du att du kan ha rätt till skadestånd om du skadar dig i samband med en halkolycka?
En expert för att reda ut vad som gäller.
– Om den som är ansvarig för den väg eller det ställe som du halkat på har varit vårdslös i sitt ansvar att halkbekämpa kan du ha rätt till ett skadestånd, säger Lisa Halvorsen, jurist på Konsumenternas försäkringsbyrå.
Hon råder den som skadat sig att kontakta fastighetsägaren, som kan vara en kommun eller ett privat bolag, och kräva skadestånd.
Anmäl skadan
För att kunna få rätt krävs att man kan bevisa att fastighetsägaren brustit i sin plan för hur ofta vägen ska sandas. Men bevisbördan ligger på den som skadat sig.
Det är fastighetsägarens ansvarsförsäkring som träder in i sådana här fall. Men Lisa Halvorsen tycker att den drabbade även ska anmäla skadan till de försäkringar som han eller hon har själv, till exempel via facket eller sin arbetsgivare.
– Det man ofta glömmer är att man också ska anmäla till alla olycksfallsförsäkringar som man själv omfattas av och det kan i många fall vara flera, säger Lisa Halvorsen.
Så man kan få ersättning från flera håll samtidigt helt lagligt?
– Ja.
Tidigare kunde drabbade personer anmäla sådana här ärenden till Allmänna reklamationsnämnden, ARN. Men sedan några tillbaka är det inte längre möjligt och numera återstår bara att få saken prövad i allmän domstol, vilket alla kanske inte är helt bekväma med.
Viktigt med bilder
Lisa Halvorsen säger att det är relativt vanligt att drabbade vänder sig till Konsumenternas försäkringsbyrå för att be om råd i fall där motparten nekar till ansvar.
– Ett tips då brukar vara att man kanske behöver vittnen eller bilder på platsen för att visa hur det såg ut och hur halt det var, säger Lisa Halvorsen

Tillbaka till dagens alla nyheter

Tidigare nyheter på denna plats arkiveras i vårt arkiv i flikarna ovan

Detta bildgalleri kräver att du har javascript aktiverat och Flash installerat.

Copyright © 2009. Nyheter4.com

All rights reserved.