loading...

Sju personer tagna i förvar efter tillslag på flera företag
En rad myndigheter har under onsdag och torsdag letat illegal arbetskraft och anställda som uppehåller sig i Sverige utan tillstånd på totalt 108 företag i Skaraborg.
– Vi tittar på särskilda risksektorer, bland annat inom hotell- och restaurangbranschen och frisörsalonger, säger Johan Rexhag, biträdande lokalpolisområdeschef i östra Skaraborg 

Under onsdagen och torsdagen gjorde polisen 264 inre utlänningskontroller på 108 företag. Sju personer togs i förvar och lämnades över till Migrationsverket.
De företag som hade valts ut för inspektion fick ett oanmält besök av en ganska stor grupp poliser och representanter från andra myndigheter. Förutom polisen deltog Skatteverket, Arbetsmiljöverket, Miljösamverkan Öst, Migrationsverket och Kronofogden.

– Det är viktigt att framhålla att de allra flesta vi kontrollerade klarade sig utan anmärkning, men varje fall är allvarligt. Det handlar om människor som utnyttjas av arbetsgivare och det skapar en osund konkurrens gentemot företagare som sköter sig, säger Johan Rexhag, biträdande lokalpolisområdeschef i östra Skaraborg.
De branscher som enligt den nya lagen klassas som risksektorer är till exempel hotell- och restaurang, bilverkstäder, skönhetsvårdsinrättningar och frisörsalonger. Enligt polisen är det relativt vanligt att arbetsgivare i dessa branscher utnyttjar personer som saknar uppehållstillstånd som oftast arbetar under dåliga villkor.

Ny lag i fjol
– Det är första gången vi gör en sådan inspektion i Skaraborg, sedan den nya lagen trädde i kraft, säger Johan Rexhag.
Lagstiftningen som gör arbetsplatskontroller möjliga, utan misstanke om brott, är ganska ny. Den kom 1 juli 2018.
Det här var första gången som polisen och andra myndigheter gjorde den här typen av arbetsplatsinspektion. Men det är något som myndigheterna kommer att fortsätta med.

Tillbaka till dagens alla nyheter

Tidigare nyheter på denna plats arkiveras i vårt arkiv i flikarna ovan

Detta bildgalleri kräver att du har javascript aktiverat och Flash installerat.

Copyright © 2009. Nyheter4.com

All rights reserved.