loading...

Planerad strandskyddstillsyn på Tjörn och i Kungälv
Flera kommuner i västsverige kommer att delta i en planerad strandskyddstillsyn, däribland Tjörn och Kungälv.
Tillsynskampanj sker under juni-oktober 2019 och därefter sker en utvärdering och sammanställning av resultate av tillsynskampanj.

Då ska tjänstemännen på de respektive orternas miljöförvaltningar söka efter till exempel bryggor, bastubyggnader och sjöbodar som byggts utan tillstånd, och som riskerar att påverka växt- och djurliv eller påverka allemansrätten negativt.
Varken Stenungsunds eller Orusts respektive miljöförvaltningar deltar inte i projektet.
I Stenungsund hänvisar till tidsbrist, pch på Orust säger sig sakna resurserna för att genomföra en tillsyn i dagsläget.
Projektet startade oktober 2018 och pågår till och med januari 2020.

Tillbaka till dagens alla nyheter

Tidigare nyheter på denna plats arkiveras i vårt arkiv i flikarna ovan

Detta bildgalleri kräver att du har javascript aktiverat och Flash installerat.

Copyright © 2009. Nyheter4.com

All rights reserved.