loading...

7 underverk i Västra Götaland ?
En kulturmiljö berättar om platsens historia. I Västra Götaland finns många fantastiska, inspirerande och unika kulturmiljöer. På den här sidan kommer vi lyfta fram en särskild kulturmiljö från varje kommun i regionen.

Under 49 veckor med start i oktober 2018 började man berätta om en kulturmiljö från varje kommun i regionen. När vi har gjort det tänkte vi be om er hjälp med att rösta fram Västra Götalands sju underverk. Vinnarna kommer att presenteras på den nationella Kulturarvsdagen i september 2019.
Naturligtvis blir det här en subjektiv bedömning och mest en kul grej – men samtidigt hoppas vi kunna bidra med att skapa kännedom om den lokala historien, berätta om spännande platser och inspirera till utflykter. Och ni får mer än gärna tipsa oss om kulturmiljöer ni tycker är intressanta i er kommun!

Några av de 49 platserna finns i Stenungsunds kommun
De fyra skorstenarna, Stenungsunds kommun
Klassisk siluett berättar om en orts industriella utveckling.
Stenungsundssonen Victor Olsson sjöng om hur dom facklar på industrierna i skildringen av sin hemstad.
Och nog har Stenungsund fått industriella associationer, tack vare de fyra karakteristiska skorstenarna som sträcker sig upp mot skyn. Vad man än tycker om den estetiska utformningen så har den något att berätta om vår historia, och om ett samhälles utveckling. I och med byggnationen av kraftverket och skorstenarna så förändrades landskap och orörda miljöer för alltid.
De två första, 153 meter höga, skorstenarna restes 1959, i samband med att ortens kraftverk kom till. Dessa är i sina nedre delar gjorda i armerad betong, medan de övre delarna är en stålkonstruktion klädd med aluminiumplåt. 1966 tillkom ytterligare två skorstenar på Vetteberget. De nyare skorstenarna är skapade helt i armerad betong.
Kraftverket i Stenungsund banade vägen för kemiindustrin i området under 1960-talet. De senaste tjugo åren har kraftverket huvudsakligen fungerat som ett reservkraftverk.

De andra alternativen som fanns med var Ucklums gamla tingshus och gästgiveri som ligger i Smedseröd på en höjd vid E6:ans gamla sträckning, strax öster om Stenungsund, samt Mariagården i centrala Stenungsund. Mariagården uppfördes sannolikt under 1700-talets senare del och förklarades 1989 som byggnadsminne.
I slutändan ska sju av de utvalda miljöerna koras till regionens underverk. Vilka sju det blir kommer att presenteras på den nationella Kulturarvsdagen i höst och det är folket som ska välja.

Läs mer om de övriga här >>>

Tillbaka till dagens alla nyheter

Nyheter arkiveras och hamnar efter hand i vårt arkiv i flikarna ovan

Detta bildgalleri kräver att du har javascript aktiverat och Flash installerat.

Copyright © 2009. Nyheter4.com

All rights reserved.