loading...

Förslag på att 24-åringar i Västra Götaland ska inte längre få gratis tandvård
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen föreslår att den fria tandvården för 24-åringar i Västra Götalandsregionen ska upphöra från den 1 januari 2020.
Den föreslagna förändringen är en anpassning till den nationella nivån om fri tandvård till och med 23 års ålder.
Förslaget ska behandlas i regionstyrelsen och slutligt beslut fattas av regionfullmäktige.
 

Tillbaka till dagens alla nyheter

Nyheter arkiveras och hamnar efter hand i vårt arkiv i flikarna ovan

Detta bildgalleri kräver att du har javascript aktiverat och Flash installerat.

Copyright © 2009. Nyheter4.com

All rights reserved.