loading...

Fortsatt arbete mot droger i Stenungsund, Tjörn och Orust
Tjugo riktade insatser mot trafikbrott och att fånga upp ungdomar som riskerar att hamna i drogmissbruk. Det ingår i medborgarlöftet för nästa år som man skrev under tillsammans med kommunerna.
Det ingår i medborgarlöftet för nästa år som polisen skrev under tillsammans med kommunerna. Medborgarlöftet för 2020 har tagits fram utifrån medborgardialoger samt kommunernas och polisens lägesbilder.
Fokuset på droger och trafik är en inriktning man haft sedan flera år tillbaka. Tidigare har polisen bland annat sökt igenom skolor med droghundar. De försöker också arbeta förebyggande genom att besöka skolor och fritidsgårdar och prata om problemen.
– Förhoppningsvis kan vi vara ute och prata på rätt ställen tillsammans med kommunen så att vi inte får några som hamnar i missbruk eller kriminalitet.
Det är det som är den stora nöten att knäcka, säger Kjell Ohlsson, chef över lokalpolisområdet Södra Fyrbodal.

Tillbaka till dagens alla nyheter

Tidigare nyheter på denna plats arkiveras i vårt arkiv i flikarna ovan

Detta bildgalleri kräver att du har javascript aktiverat och Flash installerat.

Copyright © 2009. Nyheter4.com

All rights reserved.