loading...

Följ ditt matavfall bli biogas - se video
Vad händer med matavfallet? Följ matavfallets väg – från brun påse till biogas. Det finns många myter kring sophantering. Därför bestämde vi oss för att ge oss ut och åka sopbil och följa den bruna påsens väg från soptunnan därhemma till biogas. Längs vägen förstod vi att det är vi här hemma som gör det viktigaste jobbet!
Vi ser gärna att vi blir fler som sorterar ut matavfall, så att det kan bli till biogas. På så sätt kan vi tillsammans spara på naturens resurser genom att vi tar tillvara på de material som finns i avfallet.
Vi ställde en fråga till Sandra Dassoum, platsansvarig på Renovas anläggning i Marieholm: Vilken är den största utmaningen?
– Kunskapsbrist. Att man inte vet vad som händer efter att man lämnat avfallet och därför inte förstår varför det är viktigt att sortera rätt hemma. Här ser jag ju varje dag hur matavfallet gör en stor miljönytta och blir biogas, vilket i sin tur leder till att det används mindre fossilt bränsle.

Tillbaka till dagens alla nyheter

Tidigare nyheter på denna plats arkiveras i vårt arkiv i flikarna ovan

Detta bildgalleri kräver att du har javascript aktiverat och Flash installerat.

Copyright © 2009. Nyheter4.com

All rights reserved.