loading...

Otjänligt badvatten vid Henåns badplats
Provsvar visar att badvattnet vid Henåns badplats, Småholmarna, är otjänligt. Därför avråder vi från bad. Nya prover har tagits och svar från proverna förväntas komma i början av nästa vecka.
Otjänligt vatten innebär att det finns höga halter av tarmbakterier i badvattnet. Du kan bli sjuk om du sväljer vattnet.
Främst barn, äldre och personer med dåligt imunförsvar kan bli väldigt sjuka.
Stora mängder avföring från främst fåglar, men också människor som släpper ut avlopp i havet från båtar orsakar otjänligt vatten.

Tillbaka till dagens alla nyheter

Nyheter arkiveras och hamnar efter hand i vårt arkiv i flikarna ovan

Detta bildgalleri kräver att du har javascript aktiverat och Flash installerat.

Copyright © 2009. Nyheter4.com

All rights reserved.