loading...

Rusta återkallar blender
Rusta har konstaterat en konstruktionsbrist som visar sig vid felaktigt handhavande, som i sin tur potentiellt skulle kunna leda till personskada. Detta då blendern kan startas utan att glaskannan är monterad. Rusta har valt att återkalla alla sålda produkter.
VARUMÄRKE:Fasett
MODELL:900701370101, 900701370102, 900701370103
Åtgärder
Vänligen returnera produkten hos Rusta för full återbetalning. Känner du dig osäker, kontakta Rusta i butiken eller på kundservice: customerservice@rusta.se (telefon 0771-28 10 10)
Du kan läsa mer om återkallelsen hos Rusta
https://www.rusta.com/se/information/kundservice/hjalp/aterkallelser/

VAD INNEBÄR BESLUTET?
Åtgärder har vidtagits av parten och därefter har Elsäkerhetsverket underrättats om bristerna och åtgärderna.
Du som har köpt produkten
Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Detta bildgalleri kräver att du har javascript aktiverat och Flash installerat.

Copyright © 2009. Nyheter4.com

All rights reserved.