loading...

Stenungsund får två nya återvinningsstationer
I slutet av oktober får Stenungsund två nya återvinningsstationer. Stationerna är resultatet av ett gott samarbete i projektet Plaståtervinning i Stenungsund där Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI), Stenungsunds kommun samt plastindustrierna är delaktiga.
Stationerna kommer att ställas ut den 24 oktober på Pressarevägen vid Hallerna skola samt den 25 oktoober på Hantverkaregatan i Ekbacken. Placeringen av de nya stationerna kommer att göra det lättare för boende att återvinna sina förpackningar och tidningar.
– De två stationerna är ett av resultaten från projektet och vi hoppas att invånarna tar dem till sig och ökar på återvinningen. Stenungsund vill bli en av de bästa kommunerna på att återvinna sina plastförpackningar, säger Magnus Örnborg, regionchef på Förpacknings – och Tidningsinsamlingen, FTI.
Projektet har som syfte att bland annat öka återvinningen av plast genom bättre tillgänglighet, men även att öka kunskapen om plaståtervinning.
Återvinningsstationer är till för närboende hushåll och ger dem möjlighet att lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning, vilket väsentligt bidrar till att vi aktivt sparar på jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar och produkter.
På FTI:s hemsida hittar återvinnare enkelt en återvinningsstation som ligger närmast från där man befinner sig. Där ser man också när en station töms och städas, www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation.
Företag och andra verksamheter hittar var de gratis lämnar sina verksamhetsförpackningar på FTI:s hemsida, www.ftiab.se/mottagningspunkt.
För grovsopor hänvisar FTI till fastighetsägarens miljö- eller grovsoprum eller till information på kommunens hemsida. FTI arbetar för att återvinningsstationer ska vara trygga platser att gå till, till förmån för invånare i de områden de är placerade.

Detta bildgalleri kräver att du har javascript aktiverat och Flash installerat.

Copyright © 2009. Nyheter4.com

All rights reserved.