loading...

Åklagare begär förlängd åtalstid för grov våldtäkt i Tanum
Den grova våldtäkten ägde rum 2018-07-30 i Tanumshede,
Mannen sitter förvarad under åtalstiden på rättspsyk i Vadstena
Nu begär åklagaren förlängd åtalstid hos Uddevalla tingsrätt 2019-01-17
Motiveringen är kompletterande uppgifter.
Förundersökningen kan inte slutföras inom föreskriven tid. Förlängning begärs därför i ytterligare två veckor, och således till den 1 feb 2019. Sedan förra förlängningen har framför allt teknisk
undersökning skett. Undersökning av en bil som varit av intresse, skor som varit av intresse samt förhör med vittne skett.
Det som framför allt återstår nu är rapporter från NFC, RMV och gynekolog. Åklagare väntar således på DNA-analyser, rättsintyg och journalhandlingar. Det kommer att ta minst två veckor till i anspråk. Det som framför allt är flaskhalsen är NFC. De är hårt belastade.

Med hänsyn till det mycket allvarliga brott mannen är
misstänkt för och med beaktande av att hans frihetsberövande hittills inte varit särskilt långt, är en förlängningsbegäran proportionerlig. Vidare har han i botten ett LRV med särskild utskrivningsprövning.
Hans situation hade även utan häktningen varit i allt väsentligt densamma. Häktningen väger därför inte så tungt när man ska bedöma mannen. Däremot är skälen för att han fortsatt skall vara häktad desto tyngre.

Detta bildgalleri kräver att du har javascript aktiverat och Flash installerat.

Copyright © 2009. Nyheter4.com

All rights reserved.