loading...

Nya regler för utsläpp från kamineldning gäller nu
Från den 1 oktober 2019 ska nya regler tillämpas vid installationer av kaminer som eldas med pellets och ved.
Köksspisar, vedspisar som främst är avsedda för matlagning, kakelugnar och öppna spisar omfattas inte av de nya reglerna.  Som tidigare gäller inga utsläppskrav för dessa typer av rumsvärmare, skriver Boverket på sin sajt.
De nya reglerna som gäller för ved och pelletseldade kaminer innebär att utsläppen av kolmonoxid vid nominell effekt, det vill säga det värde som uppges på medföljande broschyr får uppgå till högst dessa värden: braskaminer 0,12 vol %, pelletseldade kaminer 0,024 vol %. Verkningsgraden får inte vara lägre än 65 % för braskaminer och 79% för pelletseldade kaminer, sett till minuter.
Berör ny installation av rumsvärmare
För dig som idag redan har en kamin, eller rumsvärmare installerad i ditt hem gäller inte heller de nya reglerna, utan de berör dig som installerar en ny kamin.
För att minimera utsläppen från kaminer har nya utsläppsnivåer tagits fram. Övergångsperioden för de ändrade reglerna för pannor löpte ut den 1 juli 2018.

Tillbaka till dagens alla nyheter

Nyhetsarkviet ligger tidigare artiklar, se respektive flik ovan

Detta bildgalleri kräver att du har javascript aktiverat och Flash installerat.

Copyright © 2009. Nyheter4.com

All rights reserved.