loading...

Vägarbetare på  Marstrandsvägen vädjar om hjälp från polisen
Bilister som kör mot rött och struntar i avspärrningarna är ett stort problem när det byggs nytt på Marstrandsvägen. Därför har man nu vänt sig till polisen för att få bukt på problemet.
Bygget av en ny gång- och cykelbana på Marstrandsvägen orsakar långa köer och väntetider. Detta har gjort att många bilister tappar tålamodet och då kör mot rött eller på andra sätt uttrycker sitt missnöje.
Utöver de tidigare åtgärderna med rödljus och sänkta hastigheter, så har man nu vidtagit ytterligare ett antal åtgärder. Bland annat har man nu även kopplat in polisen. Trafikverket hoppas nu att polisens närvaro skall få folk att lugna ner sig.

Detta bildgalleri kräver att du har javascript aktiverat och Flash installerat.

Copyright © 2009. Nyheter4.com

All rights reserved.