loading...

Beslutat: – Frank Andersson begravs i Trollhättan
Efter månader av tvister – nu är det klart. Frank Anderssons sista vila kommer att bli i Trollhättan. Ingen av parterna har överklagat länsstyrelsen beslut – som nu vunnit laga kraft.
Den 9 september dog brottningslegendaren Frank Andersson, 62 år gammal, på grund av komplikationer efter en hjärtoperation. 
Sedan dess har anhöriga tvistat om var brottarlegenden ska begravas.
I november beslutade länsstyrelsen att Frank Anderssons bror Tommy Andersson får rätt att besluta om var begravningen ska ske. 
Under torsdagen stod det klart att ingen överklagat länsstyrelsens beslut, därmed har beslutet vunnit laga kraft. 
– Ingen har överklagat beslutet och jag ska meddela kyrkogårdsförvaltningen under dagen, säger handläggaren Linnea Orstein. Det innebär att Frank Anderssons bror får rätt att bestämma var begravningen ska ske. 

Tillbaka till dagens alla nyheter

Tidigare nyheter på denna plats arkiveras i vårt arkiv i flikarna ovan

Detta bildgalleri kräver att du har javascript aktiverat och Flash installerat.

Copyright © 2009. Nyheter4.com

All rights reserved.