Antalet covidsamtal till SOS Alarm fördubblade
Den senaste månaden har antalet coronarelaterade samtal till SOS Alarm mer än fördubblats.
- Belastningen är avsevärt mycket högre än vad den var i våras, säger Annika Trulsson, sjuksköterska SOS Alarm.
Sjuksköterskan Annika Trulsson berättar att bland dem som ringer är det väldigt många som redan är bekräftade i covid eller där det finns misstanke om covid.
- De är sjuka i ett infektionsförlopp kanske på sjunde eller tionde dagen, säger hon.
 

Nu skadas flest fotgängare – så många barn saknar reflex i vintermörkret
Den mörkaste perioden på året är inledd och risken för olyckor med gående ökar. November och december är de månader då flest fotgängare skadas och omkommer. Trots det saknar många barn och ungdomar reflexer. Det visar en undersökning från försäkringsbolaget If.

Drygt 1 500 gående skadas i påkörningsolyckor per år, enligt Transportstyrelsen. Under den mörka årstiden, innan snön fallit, lever fotgängarna särskilt farligt i trafiken. Nästan var fjärde olycka sker under november och december. Tonåringar hör till dem som är sämst rustade för vintermörkret.

Sex av tio barn i grundskoleålder har alltid reflex på sig när det är mörkt ute, enligt deras föräldrar. Bland ungdomar i gymnasieålder är den siffran betydligt lägre. Endast var åttonde elev (12 procent) har alltid reflexer på sig när det är mörkt ute, enlig deras föräldrar. Det visar en färsk undersökning med drygt 1 000 respondenter som Kantar Sifo genomfört på uppdrag av försäkringsbolaget If.

Barn som går vid sidan av en väg eller är på väg över ett övergångsställe tror gärna att bilisterna kan se dem – men det är långt ifrån säkert. Utan reflex syns man inte längre än 20-30 meter om man har mörka kläder. Med en reflex syns man däremot på 125 meters håll. Stoppsträckan för en bil som kör i 50 km/h är omkring 25 meter på torr asfalt. Är det halt ute blir bilens bromssträcka ofta två till fyra gånger längre.
– 40 procent av alla fotgängarolyckor sker i mörker. Att bära reflex är ett effektivt och billigt sätt att skydda sig själv från att bli påkörd och skadad i trafiken. Ta för vana att alltid se till att ditt barn har reflex med sig under den mörka tiden på året, säger Irene Isaksson Hellman, trafiksäkerhetsforskare på försäkringsbolaget If.

Den vanligaste förklaringen som föräldrar anger till att deras tonåring inte har reflex är att hen tycker det är töntigt (30 procent), att den känns ful (14 procent) eller glöms bort (14 procent). Var sjätte svarar att deras barn inte anser att den behövs. Det visar en tidigare undersökning av försäkringsbolaget If.
– Skaffa en reflex som ditt barn faktiskt vill ha på sig – det är det enklaste och bästa sättet att hålla det säkert under mörka vinterdagar.

De senaste åren har det kommit reflexkollektioner med nya plagg och accessoarer för att fler ska vilja bära reflex och synas i mörkret. En reflekterande mössa eller väska kan vara ett bra alternativ för den som inte vill ha en vanlig, mer traditionell reflex, säger Irene Isaksson Hellman.

Bristfällig användning även bland vuxna
Det är inte bara barnen som brister i reflexanvändningen – i Ifs undersökning framkom även att endast knappt varannan vuxen alltid har reflex när hen är ute och går i mörkret.
Den främsta anledningen till att många vuxna inte har reflex är att det glöms bort (80 procent). Andra anledningar är att det inte anses behövas eller att man helt enkelt inte äger någon reflex.
– Eftersom barn som bekant tar efter det som vuxna gör och inte som vi säger, är det en god idé att börja med att se över sina egna reflexvanor. Här kan många av oss se till att bli bättre förebilder, säger Irene Isaksson Hellman.
Nio av tio vuxna oroar sig ibland eller ofta för att inte synas av bilförare när de är ute och går.

Reflextips:
Använd alltid reflex under den mörka tiden på året.
Reflexer syns bäst i rörelse – ha därför som vana att ha en hängande/svängande reflex eller fäst reflexerna på hand- eller fotleder.
Testa reflexerna. Efter en viss tid kan de ha tappat väsentligt i reflektionsförmåga.
Se till att använda godkända reflexer. Se på förpackningen att reflexen är certifierad.
Använd reflex både i stan och på landet. Gatubelysning lyser upp vägen men gör inte alltid så att fotgängare syns tydligt.
Satsa på reflexmode! För den som inte vill ha en traditionell reflex finns en rad nya reflexprodukter som reflexvästar, reflekterande spray, reflekterande garn, reflekterande cykelhjälmar, reflekterande regnskydd med mera.

Använder ditt barn som går i grundskola reflexer under vinterhalvåret ?           
Ja, alltid            61%
Ja, ibland          33%
Nej, sällan eller aldrig   6%
Använder ditt barn som går på gymnasium reflexer under vinterhalvåret ?       
Ja, alltid            12%
Ja, ibland          45%
Nej, sällan eller aldrig    43%
Händer det att du tänker på/oroar dig för om du syns för bilförarna när du är ute och går i mörkret?
Ja, jag tänker ofta på det    35%
Ja, det händer ibland att jag tänker på det   55%
Nej, jag tänker aldrig på det  11%
Använder du själv reflexer under vinterhalvåret?                      
Ja, alltid            47%
Ja, ibland          45%
Nej, sällan eller aldrig   8%
Varför har du inte alltid reflex när det är mörkt?                        
Glömmer bort det 80%
Har ingen reflex 6%
Behövs inte       7%
Fult                    1%
Opraktiskt         5%
Töntigt/larvigt  1%
Annat                8%
Vet ej                2%

Om undersökningen:
Undersökningen genomfördes av Kantar SIFO under perioden 18-30 september 2020. Totalt intervjuades 1033 personer med barn i grundskolan och/eller på gymnasiet. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval, det vill säga det förekommer ingen självrekrytering.
Under 2013 – 2017 har 7 753 personer rapporterats skadade efter att ha blivit påkörda av motorfordon. (Statistik STRADA, från Transportstyrelsens rapport: Vilket mörker.) 

250 000–300 000 personer kan mista rätten till reseavdrag 
Förslaget om ett nytt reseavdrag har fått hård kritik. Nu skjuts det upp eftersom regeringen har fullt upp med coronakrisen, skriver Lennart Olsen (MP), särskild utredare för reseavdragssystemet, till fPlus.

Under hösten skulle regeringen presentera ett nytt förslag till riksdagen om ett reseavdrag som är baserat på avstånd och inte på tidsvinster som i dagens reseavdrag. I det nya systemet måste en bilägare ha kört max 30 kilometer enkel väg till jobbet för att kvalificeras för avdraget. I grunden handlar det inte längre om ett avdrag utan om en skattereduktion.

Regeringen beräknade att avdraget skulle träda i kraft den 1 januari 2021. Men sett till det brådskande coronaläget skjuts förslaget på framtiden. Det meddelar Lennart Olsen (MP) som är utredare och ledare av reseavdragskommittén, med uppdraget att arbeta fram nya regler för systemet.

”Enligt den information jag har kommer inte regeringen att lägga något förslag om införande av förändrat reseavdrag under 2021. Anledningen är att man inte hunnit med på grund av stor arbetsbelastning på finansdepartementet till följd av alla extrabudgetar på grund av coronan”, skriver Lennart Olsen i ett mejl till fPlus.

Hård kritik mot nya reglerna
Förslaget har under året fått stor kritik. Charlie Magnusson, pressansvarig på Motorbranschens riksförbund (MRF) menar att det är de bilbundna landsbygdsborna som blir de största förlorarna med det nya avdraget.
– Det är inte rimligt att 300 000 ska bli utan reseavdrag bara för att de inte har tre mil till jobbet. Jättemånga som bor på landsbygden har inte kollektivtrafik i området eller andra färdmedelsalternativ i området. Det är helt oacceptabelt. Om någonting anser vi att avdraget behöver utvecklas, inte begränsas, säger Charlie Magnusson.

Drygt 250 000 kan förlora avdraget
Enligt en analys från myndigheten Trafikanalys leder det nya reseavdragssystemet till att 40–50 procent av arbetsresorna i gles- och landsbygd kommer att förlora rätten till reseavdrag. På grund av de nya maxkraven spås totalt 250 000–300 000 personer i Sverige förlora rätten till reseavdrag'

Enligt Svenskt Näringslivs skatteexpert Johan Lidefelt, som har varit med i regeringens utredning kring de nya reglerna, väntas ett stort antal människor drabbas antingen genom att avdragsmöjligheten helt försvinner, eller genom att det blir flera tusenlappar dyrare att arbetspendla med bil.
Många som saknar vettiga resalternativ kommer att få rejäla skatteskärpningar, förklarade Johan Lidefelt i en tidigare intervju med fPlus. I extrema fall kan det handla om skärpningar på drygt 40 000 kronor om året.
– För många skulle det handla om ett till två tusen kronor i ökad skatt i månaden, sa han till fPlus vid tillfället, och menade att förslaget borde kastas i papperskorgen.
'
Varannan vill behålla dagens regler
En Skop-undersökning, gjord på uppdrag av MRF, visar att det finns ett mycket starkt stöd för att behålla dagens reseavdrag. Varannan svensk vill behålla nuvarande regler och 33 procent vill dessutom öka möjligheterna att göra avdrag för bilresor till och från arbetet. Det är bara 15 procent som stödjer förslag om minskade reseavdrag för bilresor.
'
När reseavdragskommittén tillsattes av regeringen 2017 var uppdraget att skapa ett avdragssystem som kan uppnå minskade utsläpp av koldioxid, förenkla administration och kontroller kopplat till avdraget, och minska skattefusk. Enligt Lennart Olsen tillgodoser det nya systemet ändamålen.
– Skattefusket med reseavdragen är idag ett stort problem som leder till 1,75 miljarder kronor om året i skattebortfall. De som är vinnare är många som åker kollektivt och därmed även miljön, även skattekollektivet som helhet på grund av mindre möjligheter till fusk.

De som får mindre skattelättnad än idag är dels de med höga inkomster på grund av att reseavdraget föreslås omvandlas till en skattereduktion. Dels de som fuskar med reseavdraget idag, möjligheten att fuska minskar med utredningens förslag, säger Lennart Olsen.

Högt pris för att komma åt fusket
Charlie Magnusson på MRF anser att politikerna betalar ett högt pris för att komma åt fusket.
– Det är möjligt att man kommer åt några fler fuskare med det nya systemet. Men man måste titta på helheten. Samtidigt som man kommer åt fuskarna kommer man också åt de som är beroende av bilen till och från jobbet. Det är en dålig avvägning. Man kastar ut barnet med badvattnet, säger Charlie Magnusson.

Enligt Charlie Magnusson går det nya systemet också stick i stäv med hela grundtanken bakom reseavdraget.
– I grunden infördes avdraget för att folk skulle kunna ta jobb längre bort, för att gynna arbetsmarknaden. Men det försvinner i och med detta. Man skickar signaler till alla på landsbygden att nu får ni betala ur egen ficka för att åka till arbetsplatsen. Det kommer inte att bli lönsamt och många kommer välja att stanna hemma, säger Charlie Magnusson

Då införs reseavdraget istället
Lennart Olsen hävdar att utredningens förslag inte innebär några försämringar för rörligheten på landsbygden där kollektivtrafiken är bristfällig.
– Då kommer man fortfarande att få skattelättnad för bilresor i ungefär samma omfattning som idag, säger han.
Enligt Lennart Olsen är det fortfarande oklart hur lång tid det dröjer förrän det nya reseavdraget träder i kraft. Men mest sannolikt är att vi ser ett genomförande under 2022, säger han.
 

Högt tryck på informationsnumret 113 13
Trycket på informationsnumret 113 13 har ökat kraftigt. De senaste två veckorna har samtalen närmast fördubblats från cirka 7 500 samtal till över 14 000 samtal under förra veckan. Väntetiderna på 113 13 ligger på uppemot 60 minuter när trycket är som högst.
- Det råder högt tryck på informationsnumret 113 13 till följd av den allvarliga smittspridningen i samhället som nu ökar igen. Svarstiderna kan emellanåt bli långa och alla samtal kan inte besvaras just nu. Vi vill uppmana allmänheten att först söka information på krisinformation.se eller andra relevanta webbsidor. Har man ändå ett behov av att prata med någon kan man vända sig till 113 13, säger Björn Skoglund, Verksamhetsspecialist 112 & Krisberedskap på SOS Alarm.
När allt fler människor insjuknar i covid-19 och vi får nya råd och rekommendationer från myndigheterna ökar även behovet av korrekt information. Trycket på informationsnumret har varit högt sedan pandemins utbrott. I oktober i år passerades 500 000 inkommande samtal. Detta kan jämföras med 10 000 samtal under hela 2019.
Det är viktigt att söka information hos säkra källor och vända sig till rätt nummer. Upplever man symptom och behöver sjukvårdsrådgivning bör man kontakta 1177. Har man mer allmänna frågor kan man söka information på krisinformation.se eller ringa 113 13.
- Vi förväntar oss ytterligare en ökning av antalet samtal till 113 13 framöver och gör allt vi kan för att besvara så många samtal som möjligt. På 113 13 förmedlar vi bekräftad information från myndigheterna och sjukvården, säger Björn Skoglund.
De vanligaste frågorna hos 113 13 just nu:
Jag har träffat någon som har covid-19, vad ska jag göra?
Någon i mitt hushåll har covid-19/misstänkt covid-19, vad gäller?
Jag har symtom, hur gör jag för att testa mig för covid-19?
Ska jag testa mig för covid-19?
Jag har inte möjlighet att arbeta hemifrån, hur gör jag för att få läkarintyg så att jag kan ansöka om smittbärarpenning hos försäkringskassan om jag stannar hemma för att någon i hushållet har covid-19?
 

Korrekt om vaccinregister
När det nya coronavaccinet blir klart och börjar ges till svenskarna kommer alla vaccinationer att registreras i det nationella vaccinationsregistret.
Läkemedelsverket ska sedan att samköra uppgifter med andra hälsoregister för att upptäcka även ovanliga eventuella biverkningar.
Det är första gången man använder den här metoden och orsaken är den stora mängd personer som väntas vaccinera sig,

Sverige har sedan 2013 haft ett nationellt vaccinationsregister som Folkhälsomyndigheten ansvarar för. Tidigare har bara vaccin som ges i det svenska barnvaccinationsprogrammet förts in där, men när ett färdigt covid-19 vaccin blir klart att ges till svenskarna ska det också tas med. Sedan kommer Läkemedelsverket att samköra det med andra hälsoregister och hoppas då få syn på eventuella biverkningar och kunna varna för det.
- Eftersom så många kommer att vaccineras på kort tid är det viktigt att följa upp misstänkta biverkningar, både vanliga och mindre vanliga sådana, säger Ulla Wändel Liminga, vetenskaplig ledare för läkemedelssäkerhet på Läkemedelsverket.

Tanken är att man genom att titta på grupper som vaccinerat sig och jämföra den datan med uppgifter från till exempel patientregistret se om någon diagnos ökat i gruppen vid samma tid som vaccinationerna givits. Det kan i så fall vara en indikation på att sjukdomen kan kopplas till någon ovanlig biverkning av vaccinet.
- Det här har vi inte gjort för tidigare vaccin, säger Ulla Wändel Liminga, även om uppföljningsstudier görs regelmässigt. Men här kan vi också få en fingervisning om vad vi behöver titta närmare på.

En tredjedel av svenskarna är idag skeptiska till att ta ett kommande covid-19-vaccin.  Det är kanske inte så konstigt eftersom vi än så länge inte vet hur det vaccinet kommer att fungera. Ulla Wändel Liminga betonar att det vaccin som tas fram kommer att ha genomgått stora studier och vill understryka att man måste väga nyttan av vaccinet mot risken för sjukdomen.

I ett tidigare inlägg från TT uppgavs att ett nationellt vaccinregister kommer att upprättas och att det skulle sammanställa information om vem som vaccinerats, när det skett och vilket vaccin som getts och är tänkt att påskynda upptäckter av eventuella, och ovanliga, biverkningar av coronavaccin.
 

Har du ett bankkort enbart för näthandel?
Idag är det lönedag och Sara likt de flesta av oss får sin lön på sitt bankkonto. Sara har väntat på att få sin månadslön för att nätshoppa.
Väl hemma efter jobbet besöker Sara olika nätbutiker och klickar hem fantastiska plagg från företagens webbsidor. Hon väljer att betala med sitt bankkort för att det är smidigt. Hon går och lägger sig glad över de köp hon gjort. Dagen efter loggar Sara in på sin internetbank för att säkerställa att månadens fakturor har betalats via autogiro. Hon blir alldeles förskräckt över att ingen faktura har betalats. Sara upptäcker däremot flera okända transaktioner av de pengar som funnits på hennes bankkonto.
Den här berättelsen är fiktiv men så här kan ett CNP-bedrägeribrott gå till.

Idag handlar allt fler online, på såväl nationella som internationella webbsidor.
Tänker du på om dina kortuppgifter sparas i samband med onlineköp? Att nätshoppa är smidigt men inte alltid säkert. När du nätshoppar och väljer att betala med ditt bankkort så kan dina kortuppgifter sparas. En nätbutik med brister i dess säkerhetssystem är ett enkelt mål för hackare att hacka och komma åt dina sparade kortuppgifter, för att sedan lägga ut/sälja kortuppgifterna på exempelvis Darknet. Det finns nämligen ett brott som går under benämngen Card not present-bedrägerier och förkortas med CNP-bedrägerier.
Med CNP menas att man handlar online med enbart sina kortuppgifter.
CNP-bedrägeri kallas även för kortbedrägeri och delas i två delar. Kortbedrägeri med ett fysiskt bankkort, innebär att någon olovligen tar ditt bankkort och använder det. Kortbedrägeri utan fysiskt kort, innebär att någon kommer över dina kortuppgifter, men du har det fysiska kortet fortfarande i din plånbok.

Under september 2020 har kortbedrägerier utan fysiskt kort stått för hela 82 procent av de totala kortbedrägerierna.
Anmälda CNP-bedrägerier utan fysiskt kort ökade mellan åren 2011-2017 med hela 269 procent i Sverige, från cirka 20 000 anmälningar till 80 000 anmälningar. Utvecklingen gällande denna typ av bedrägeribrott är oroväckande även i resten av Europa.
Under 2018 anmäldes 105 000 CNP-bedrägerier, vilket innebär att 210 miljoner kronor försvann från svenskarnas bankkonton.

Vilka är förövarna och vilka blir drabbade
Förövarna kan befinna sig precis var som helst i världen. 75 procent av CNP-bedrägerier äger rum utanför Sveriges gränser. Vem som helst kan bli drabbad av denna typ av bedrägeri.

Vad görs för att förebygga CNP-bedrägerier
• Dataskyddsförordningen, GDPR, från EU ställer högre krav på att företagen skyddar känsliga uppgifter så som bankkortuppgifter.
• EU-direktiv om stark kundautentisering, detta genom en ny betaltjänstlag (PSD2) som reglerar elektroniska betalningar inom EU. Ett exempel på stark kundautentisering är de webbföretag som använder 3D Secure.
• Banker möjliggör att kunden kan välja att låsa sitt bankkort för onlineköp och låsa upp bankortet vid eventuellt onlineköp.

Vad kan du som enskild individ göra?
• Vid onlineköp, förvissa dig om att webbsidan är seriös och tillhör ett seriöst företag.
• Handlar du online på en webbsida för första gången, gör en koll på webbsidan. Sök efter omdömen och varningar som andra personer har skrivit om just den aktuella webbsidan.
• Stäng ditt bankkort för internet- och utlandsbetalningar. Hör av dig till din bank om du inte vet tillvägagångssättet.
• Undvik att använda ditt bankkort eller att logga in på din internetbank via appen/eller bankens hemsida då du är uppkopplad till ett öppet nätverk eller via osäkra trådlösa nätverk.
• Spara inte dina kortuppgifter på nätbutiker.
• Ha en begränsad summa på ditt betalkort som du använder vid onlineköp.
• Ett bra alternativ för säkrare onlinehandel är att du skaffar ett separat bankkort som du enbart använder vid onlinehandel.

Här är nya vägmärket för cykelgata
Cykelgata heter ett nytt vägmärke som snart kan komma att sättas upp i landets städer. Regeringen har beslutat om ändringar i vägmärkesförordningen och Transportstyrelsen har därför tagit fram nya vägmärken.

Vägmärke för cykelgata, E33.
Regeringen har gjort det möjligt för kommuner att reglera gator som cykelgator. Detta för att främja cykling och på sikt få fler att börja cykla.
I dag finns det ofta inte utrymme för att bygga cykelbanor eller cykelfält i städernas centrala delar. I stället hänvisas cyklister till att cykla i blandtrafik. På mindre lokalgator kan det bli trångt.
– Cykelgator är tänkt att kunna anges på mindre lokalgator där många cyklar för att tydligare visa att just cykling är ett prioriterat transportsätt på den gatan framför exempelvis motorfordonstrafik, säger Niclas Nilsson, utredare på Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen tittat på de nordiska ländernas vägmärken och valt utformning efter det finska vägmärket. Från och med den 1 december 2020 ska det bli möjligt att inrätta cykelgator.

Detta gäller på en cykelgata:
Fordon får inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen.
Den högsta tillåtna hastigheten märks ut med vägmärke.
Fordon får inte parkeras på någon annan plats än särskilt anordnade parkeringsplatser.
En förare som kör in på en väg som är cykelgata har väjningsplikt mot fordon på cykelgatan.
En förare av ett motordrivet fordon ska anpassa hastigheten till cykeltrafiken.
En förare har också väjningsplikt mot varje fordon vars kurs skär den egna kursen när föraren kommer in på en väg från en cykelgata.
 

Varningen: Minusränta på våra sparkonton
Nästa vecka är det dags för Riksbanken att presentera sitt nästa räntebesked. Cecilia Skingsley oroar sig för att en sänkning av reporäntan kan betyda minusränta på sparkontot.
Cecilia Skingsley, vice riksbankschef, utesluter inte att Riksbanken kan komma att sänka reporäntan framöver även om de flesta experter verkar tro på bibehållen nollränta, i alla fall vid räntebeskedet nästa vecka.

Vad betyder minusränta för dig som sparare ?
Läs längre ned på sidan


Riksbanken har inte sänkt räntan under krisen de senaste månaderna med motiveringen att obligationsköp av olika slag är ett bättre verktyg än att hålla räntorna låga. Man menar att även om hushållen skulle få mer pengar att röra sig med (om räntorna sänks/går ner) så kommer de inte att använda dem i dagens “Coronaläge”. Då skulle räntesänkningen inte ha någon effekt.

Till Svenska Dagbladet säger Skingsley: “Om ekonomins aktörer tror att minusränta är något som kommer att vara ett mer permanent fenomen än vad dom gjorde 2015 till 2019 ser jag rätt stor sannolikhet för att också inlåningskonton börjar få minusräntor. Då är vi i en värld som vi faktiskt inte har någon erfarenhet av. Vi vet inte hur hushåll kommer att reagera”.

Minusränta – när det kostar att ha pengar på banken

Vad är negativ ränta?
Riksbanken i Sverige bestämmer vad den så kallade reporäntan, ofta känd som styrräntan, ska ligga på. Den ligger sedan 2016 på minus en halv procent och innebär att vi har en negativ ränta – minusränta. I praktiken betyder det att bankerna måste betala för att ha pengar hos Riksbanken.

Konsekvensen av minusränta
Eftersom det blir en kostnad för banken att ha inlånade pengar kan det få påföljder för dig som kund. Även om de Sveriges banker idag inte infört minusränta på privatkunders sparkonton så har det hänt i till exempel Danmark har det hänt att kunder valt att lämna sin bank efter att räntan bestäms vara under noll procent, vilket medför att de skulle betala 5 kronor för varje 1 000 sparade kronor.

Så bestämmer Riksbanken styrräntan
Det är med reporäntan som Riksbanken väljer att antingen stimulera eller kyla ner ekonomin i landet. Syftet med en negativ ränta är att få mer pengar i omlopp, genom att få människor att köpa mer och investera mer. När styrräntan sänks blir det nämligen billigare att låna pengar – bankerna får ju betala för att ha pengar och är därför mer villiga att låna ut dem till en förmånlig ränta.

Billiga bolån leder till höga bostadspriser
Även om minusräntan gör att det blir billigare för långivare att låna ut pengar så är det många lån som är kvar på samma effektiva ränta som förut. Däremot har bolån fått en historiskt låg ränta, vilket kan ses som positivt, men följden blev också att bostadspriserna trappades upp allt mer.

Hur ska jag spara för att inte gå i förlust?
Än så länge förlorar du inget av det du sparat i svenska banker. Många sparkonton har dock en väldigt låg ränta eller ingen alls. På grund av inflationen, att värdet på kronan minskar något för varje år, kommer också ditt sparade kapital med tiden att förlora i värde. Det är därför en bra idé att använda sig av flera olika sparformer för att säkra sin framtida ekonomi:

En buffert på banken är viktigt ifall något skulle hända, men tänk på att dessa pengar går ner i värde om sparräntan är mycket låg.
När du har tillräckligt med sparade pengar på banken för att känna dig säker kan du gå vidare till att spara i investeringssparkonton, fonder, aktiefonder och aktier på längre sikt.
Genom att sprida ut ditt kapital i olika sparformer tjänar du mer i längden, än att bara ha allt överskott i ett sparkonto på banken.
 

Polisen säger nej till större publik
Polisen säger nej till förslaget på att tillåta större publik vid vissa evenemang. I sitt remissvar påpekar myndigheten att den saknar resurser för att se till att reglerna följs.

Polisen pekar på problem med att ändra reglerna för vissa tillställningar, men inte för andra. Polisen pekar till exempel på att det blir lättnader för danstillställningar på restauranger, men inte för motionslopp i skog, vilket man anser framstå som svårförståeligt.

I remissvaret ifrågasätts också om antalet deltagare i demonstrationer bör regleras hårdare än danstillställning på restaurang. För demonstrationer ska förbudet för mer än 50 deltagare fortsatt gälla.

När det gäller att tillåta större publik vid evenemang med sittplatser så skriver myndigheten att man inte har juridiska möjligheter att ställa upp villkor på hur anordnaren ska skapa förutsättningar för deltagarna att hålla avstånd till varandra. Det kan till exempel handla om när publiken kommer eller går eller om tydliga avståndsmarkeringar vid sittplatserna.

I remissvaret står att polisen i de allra flesta fall inte kommer att ha möjlighet att bedriva någon tillsyn av sammankomsterna och tillställningarna. Polisen vill i stället ha en generell successiv höjning av tillåtet antal deltagare. (TT)

Nu öppnar ansökan om ersättning för riskgrupper som inte kan arbeta på grund av covid-19
Idag öppnar Försäkringskassan ansökan om ersättning för de personer som måste avstå arbete på grund av att de tillhör en definierad riskgrupp för covid-19. Det är möjligt att söka denna ersättning retroaktivt för tid från den 1 juli och fram till den 30 september.

– Vi förstår att detta är efterlängtat och att många varit frustrerade över att de inte kunnat söka förrän nu, men jag kan försäkra att vi arbetat så snabbt vi kunnat för att få detta på plats. Normalt sett kräver en ny försäkring betydligt längre förberedelsetid än de två månader vi haft på oss, säger Ola Kristiansson, verksamhetsområdeschef på Försäkringskassan.

Den som tillhör en riskgrupp för covid-19, och helt eller delvis måste avstå från att arbeta för att inte riskera att smittas på jobbet, kan ansöka om ersättning från Försäkringskassan. Den sökande måste kunna visa ett läkarintyg som styrker att denne tillhör någon av de riskgrupper för covid-19 som regeringen har beslutat kan ha rätt till ersättning.

Det gäller den som har en anställning eller är egenföretagare och som inte har möjlighet att arbeta hemifrån. Det krävs att arbetsgivaren inte kan erbjuda andra arbetsuppgifter eller att det i övrigt inte går att anpassa arbetssituationen så att smittspridning kan undvikas.

Det gäller även den som är behovsanställd och har varit tvungen att avstå från inbokade arbetspass på grund av smittrisk.
Ersättningen gäller för perioden 1 juli–30 september och betalas ut med ett schablonbelopp på som mest 804 kronor före skatt per dag under max 90 dagar. Det går att söka för hela dagen eller delar av dagen.
 

Rutavdraget: Nya tjänster och högre tak
Nu utökas rutavdraget till att även innefatta möblering av bostad, tillsyn av bostad och fritidshus, tvätt vid tvättinrättning och transport av bohag för återanvändning eller magasinering. Även taket för avdraget höjs från 50 000 till 75 000 kronor.
I förra veckan meddelades att rutavdraget utökas med fler tjänster och ett högre tak. Förslaget är en del av januariavtalet och ska träda i kraft 1 januari 2021.
Fyra nya tjänster:
Möblering av bostad och montering av möbler.
Inredningstjänster omfattas inte.
 
Transport av bohag till andrahandsbutiker, loppmarknader och liknande
där bohaget kan komma till återanvändning samt till och från magasinering.
 
Enklare tillsyn av bostad och fritidshus.
Vattna blommor, spola kranar och toaletter, klippning av gräsmattan och snöskottning.
 
Tvätt vid tvättinrättning inklusive transport av tvätten
“Det är företrädesvis människor som har en svag position på arbetsmarknaden som får möjlighet att få ett arbete. Men det underlättar också vardagen för människor som är i yrkesverksam ålder och som har svårt att få livspusslet att gå ihop”, säger Per Åsling, skattepolitisk talesperson för Centerpartiet.

Bra att veta om rut- och rotavdraget:
Du får inte göra rut- och rotavdrag om du har anlitat en släkting.
 
Det är endast arbetskostnaden du kan dra av för. Inget material.
 
Du måste betala tillräckligt med skatt under året för att kunna dra av för arbetet.
 
Du måste ha betalat för arbetet före årsskiftet för att avdraget ska komma med i din deklaration året efter.
 
Du måste vara bosatt i Sverige eller betala skatt i Sverige och du måste ha fyllt eller fylla 18 år samma år som du nyttjar avdragen.
 
Begär rotavdrag direkt och betala arbetskostnad minus skatteavdrag på fakturan. 

RUT står för Rengöring, Underhåll och Tvätt.

Nu väntar miljardsmäll för företagsmobiler
Regeringens nya skatteförslag på bland annat mobiler, bärbara datorer och teletjänster drabbar nästan alla företag i Sverige, inte minst då hemarbetet ökar. Men ytterst få har förstått vad som är på gång – och vilka kostnader förslaget innebär. ”Tajmingen hade inte kunnat vara sämre”, säger företagaren Christian Jansson till fPlus.

Enligt ett förslag från regeringen kommer det att införas omvänd skattskyldighet på varor som bland annat mobiltelefoner, bärbara datorer, spelkonsoler och på telekommunikationstjänster den 1 januari 2021.
Det betyder att det är köparen – i det här fallet bara om köparen är ett företag – som måste redovisa moms till Skatteverket.
– Som huvudregel är det säljaren av en vara eller tjänst som lägger moms på fakturan ​och betalar in momsen till staten. Med omvänd moms är det i stället köparen som själv redovisar och betalar in den till staten, säger Erik Blomquist, skatteexpert på Svenskt Näringsliv.
Omvänd moms ska gälla för inköp över 50 000 kronor. Mobiltelefoner, bärbara datorer och teletjänster är i dag så pass vanliga – och ofta oumbärliga – redskap för företag att nästan alla företag i Sverige, mellan 1,5 miljoner till två miljoner, skulle påverkas av förslaget.
– Även skolor och vårdinrättningar, som normalt står utanför momssystemet, kommer att få en kraftigt ökad administrativ börda, säger Erik Blomquist.

Redan i dag förekommer omvänd moms för handel med vissa utvalda tjänster och produkter såsom ​investeringsguld, byggtjänster och utsläppsrätter. Erik Blomquist säger att förslaget med omvänd moms för telekomprodukter och tjänster skulle kosta företagen totalt åtta miljarder kronor per år i ökad administration.
– Enligt de siffror ​som finns tillgängliga avseende omvänd moms inom byggsektorn beräknas hanteringen uppgå till cirka 5 500 kronor per företag och år. Om vi använder den siffran och lägger den på alla de företag som skulle omfattas av det nya momsförslaget så skulle det uppgå till åtta miljarder kronor per år, förklarar han.

Oproportionerlig börda
Vad är då syftet med att införa omvänd moms på produkter och tjänster inom telekom? Enligt regeringen är det för att undvika bedrägerier. Syftet är att den omvända momsen ska förhindra att säljaren av tjänsten eller produkten ska försvinna med momspengarna när dessa har betalats in av köparen.
Staten ska enligt egna uträkningar tjäna en halv miljard i skatteintäkter på förslaget för 2021.
Men Erik Blomquist säger att det är oproportionerligt att lägga en extra administrativ börda på nästan alla svenska företag när det bara är ett fåtal som står för bedrägerierna.
– Om det är ett fåtal aktörer som fuskar menar vi att det är oacceptabelt att ålägga alla företag en betydligt ökad regelefterlevnadskostnad. Regeringen själv skriver i förslaget att det finns en risk att bedrägerierna flyttar och fortsätter att ske med andra varor och tjänster, säger han och tillägger:
– Organiserad brottslighet kommer man inte åt genom fler bördor för företagen, utan genom riktade åtgärder.

Regeringen har hämtat underlag från Skatteverket, som anger att bedrägerierna med telekomprodukter och -tjänster uppgick till 1,25 miljarder kronor för 2018 och delar av 2019. Erik Blomquist menar dock på att siffrorna verkar osannolika, eftersom det skulle betyda att bedrägerierna inom den sektorn skulle stå för mer än hälften av alla momsbedrägerier i Sverige, enligt beräkningar från EU-kommissionen.

En ”killgissning”
Christian Jansson, vd på Skånebaserade företaget Godsinlösen Nordic AB, Giab, som ägnar sig åt så kallad cirkulär skadereglering, håller med Erik Blomquist. Han säger att bedrägerisiffrorna på 1,25 miljarder låter som en ”killgissning”.
– Det låter osannolikt att bedrägerierna skulle bygga upp till 1,25 miljarder. Det skulle vara hälften av alla momsbedrägerier.

Giab arbetar med att via försäkringsbolagen samla in skadat gods som mobiltelefoner och bärbara datorer och reparera dessa eller återanvända fungerande komponenter för vidare försäljning. Christian Jansson berättar att Giab brukar ha en årlig volym på 100 000 enheter. Att införa omvänd moms på telekomprodukter är något som skulle påverka företaget negativt.
– Vi kommer att behöva avsätta resurser till detta, vilket känns helt onödigt. Det kommer att bli en enorm administrativ börda med ändrade IT-lösningar och nya faktureringsmetoder, säger han och fortsätter:
– Sedan, om man ska vara krass – tajmingen hade inte kunnat vara sämre. Det är inte så att företag inte har andra problem att hantera just nu med corona.

Christian Jansson säger att han förstår att regeringen vill stävja bedrägerierna och att avsikten är bra. Däremot anser han att åtgärderna är ”hutlösa”.
– Branschen präglas av lövtunna ekonomiska marginaler så alla försök att stävja bedrägerier är bra. Men det här kostar mer än vad det kommer att ge. Staten kommer att få in en halv miljard medan det kostar åtta miljarder för företagare, som Svenskt Näringsliv visar, säger han och tillägger:
– Egentligen spelar det ingen roll om det är åtta eller sex miljarder i ökade kostnader – allt som kostar över en halv miljard är en dålig affär.

”50 000 inte mycket”
Annette Lahti är vd på callcenterföretaget K2c i Helsingborg, vars kärnverksamhet är att ta hand om olika kunders kundtjänst som chatt, mejl och telefonsvar. Med 10 000 telekomärenden om dagen, varav runt 4000–5000 som hanteras via telefoni, chatt och mejl, är behovet av telefoner och datorer stort.
– Vi har ett tjugotal mobiler, ett tjugotal stationära telefoner samt 120 stationära datorer. I dagsläget är det högsäsong för vår verksamhet så vi har 120 heltidsanställningar, berättar Annette Lahti.

I samband med coronakrisen i våras fick runt en fjärdedel av K2c:s anställda börja jobba hemifrån. Det ledde till att företaget då fick köpa in flera nya bärbara datorer. Nu har Folkhälsomyndigheten rekommenderat fortsatt hemarbete till hösten. För K2c innebär det att det återigen kan komma att behövas nya inköp av bärbara datorer.
– Fortsätter riktlinjerna om hemarbete är det svårt att säga till de anställda, speciellt de som är i riskzonen, att de inte kan jobba hemma. Tittar vi på inköpen för hösten 2020 och våren 2021 så kanske vi landar i ett 50-tal nya bärbara och stationära datorer, säger Annette Lahti och fortsätter:
– 50 000 kronor som gräns är inte särskilt mycket. Den summan är lätt att komma över. Det räcker att företaget köper två Iphones och abonnemang till det. Eller fem bärbara datorer.

Inte lätt för företagare
För Annette Lahti är inte den största farhågan med omvänd moms hur företaget ska klara av den extra bördan administrativt – hon räknar med att deras ekonom kan lösa det på egen hand – utan snarare vad som händer om något råkar bli fel.
– Vad händer om man glömmer att betala in momsen? Hur straffas man? Där känner jag den största oron. Som egenföretagare är skatten det mest heliga man måste sköta. Jag har en anställd som kan ta hand om detta men jag tänker på de företag där de kanske är fyra-fem anställda och gör sådana inköp med jämna mellanrum, säger hon och tillägger:
– Man gör det inte enkelt för företagare att vara företagare i Sverige. Och hur hindrar man skattefusk på detta sätt? Det förstår jag inte heller.

Därför kan vi få nytt ID istället för körkort
Just nu utreder transportstyrelsen möjligheten att ta fram en ny statlig ID-handling som kan ersätta många av de olika id-kort som finns i dag.
Ett av motiven är att motverka ID-bedrägerier.
"Vill man komma till rätta med samhällsproblemet som faktiskt ID-bedrägerier är så måste vi göra vårt", säger Pär-Ola Skarviken utredare på Transportstyrelsen.

Polisen får ökad möjlighet att bekämpa terrorism
Polisen och socialtjänsten får utökade möjligheter att lämna ut uppgifter till varandra i syfte att förebygga terrorism.
Riksdagen har tagit beslut om ändringar i socialtjänstlagen samt offentlighets- och sekretesslagen.

Polismyndigheten gjorde 2017 en hemställan till regeringen och sedan den 1 augusti 2020 gäller ändringarna i de båda lagarna.
I huvudsak skyddas uppgifter om enskilda av offentlighets- och sekretesslagen där även sekretessbrytande bestämmelser anges. Tidigare var det upp till enskilda handläggare att bedöma om information kunde delas enligt den så kallade generalklausulen.

Osäkerheten kring vad som gällde gjorde att man antingen lämnade ut för lite eller för mycket information.
– Vi såg problemet i samband med resandeproblematiken till Syrien, där många tonåringar vistades i miljöer som främjar rekrytering till terroristgrupper. I det arbetet blev det tydligt att Polismyndigheten och socialtjänsten var osäkra på vilken information som kan delas och vilka återgärder som kan genomföras för att förhindra rekrytering, säger Magnus Sjöberg, chef för Nationella taktiska rådet som ansvarar för polisens terrorbekämpning.

Ändringarna i socialtjänstlagen och offentlighets- och sekretesslagen möjliggör ett effektivt men ändå rättssäkert informationsutbyte. Det kan exempelvis röra uppgifter om en person tidigare begått terroristbrott, umgås med personer som begått sådana brott eller vistas i en miljö som främjar rekrytering till terrorgrupper.
– Problemet med våldsbejakande extremism har inte försvunnit, varken på grund av gängskjutningar eller coronapandemin. Det är viktigt att vi inom polisen använder oss av de nya förutsättningarna. På lokal nivå ger det här oss bättre möjligheter att dela och ta del av information, avslutar Magnus Sjöberg.

Kriminella köper skyddsvästar av Kronofogden
En granskning som Ekot har gjort visar att skyddsvästar som säljs hos Kronofogdemyndigheten i flera fall kommer från kända kriminella och därefter också säljs till personer dömda för olika former av brott.
I Sverige är det tillåtet för vem som helst att köpa och bära skyddsväst.
Polisen är dock kritisk till att Kronofogden säljer skottsäkra västar till kriminella, vilket Marcus Ekvall, operativ samordnare inom polisen i nordöstra Göteborg berättar.

Verkstäders okunskap om elbilar kan leda till svåra olyckor enligt SFVF
- När jag läser hur besiktningsföretag kontrollerar elfordon och upptäcker skador men låter fordonet passera som godkänt blir jag skrämd, säger Bo Ericsson vd för Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF). Tekniken går så fort och allt för många besitter inte den kunskap som fordonsägare har rätt att förvänta sig. I DN kunde vi nyligen läsa: ”Batteriet på en Renault Zoe har fått två parallella skador. Bilen underkänns inte, men ägaren informerades”.

- En skada på ett litiumbatteri måste ovillkorligen kontrolleras av verkstadspersonal som är utbildade på elfordon. Tyvärr har vi exempel på elfordon som börjat brinna tre veckor efter att en skada uppstått på ett litiumbatteri. Vi i branschen som har rätt kompetens vet att ett skadat litiumbatteri innebär en överhängande risk och måste tas om hand omedelbart, eftersom en kortslutning kan leda till en häftig och mycket kraftfull brand, säger Bo Ericsson.
- Regelverket för fordonsbesiktning måste ses över omgående när det gäller fordonskontroll av elfordon. Idag har besiktningsteknikerna 3 till 15 veckors utbildning och det räcker inte, säger Bo Ericsson.

Dessutom måste innehållet i utbildningen förändras och utökas för att möta den tekniska utvecklingen. När man startade med besiktningar på 60-talet var fordon enkla i sin konstruktion och då besiktningsföretag inte hade råd att anställa mekaniker, tog man fram egna utbildningar. Dessa utbildningar var väldigt bra och uppfyllde alla krav som fanns förr.
- Nu när vi får elfordon, metangas, vätgas och autonoma fordon med extremt högt teknik-innehåll måste utbildningarna och kraven totalt förändras för att möta fordonsägarnas förväntningar på kontroll, säger Bo Ericsson.

Hela fordonsbranschen genomgår en total förändring eftersom den tekniska utvecklingen går fort och ställer allt högre krav på oss. SFVF har medverkat i ett stort Vinnova projekt med Volvo, Scania, RISE med flera, medverkar i arbetsgruppen hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och har startat Säkerhetsgruppen för fordon (SGF).
- Under hösten startar SFVF en landsomfattande resa för att föreläsa om elfordon och risker tillsammans med medverkande från SGF. Vi kommer föreläsa om hur man ska göra riskbedömningar inne och ute för att på ett säkert sätt hantera skadade elfordon. Vi kommer även föreläsa om andra branschrelaterade problem, bland annat om alla stölder som sker av fordon, i fordon, skadegörelse av fordon och nyckelstulna bilar som skapar onödiga kostnader för verkstäder och bilhandlare, för att inte tala om de juridiska konsekvenserna.

Inkomster upp till 20 008 kronor är skattefria 2020
Den som sommarjobbar och tjänar mindre än 20 008 kronor totalt under hela 2020 behöver inte betala någon skatt på inkomsten. Men för att du ska slippa betala skatt måste arbetsgivaren ha ett särskilt intyg från dig.
Så gör du för att slippa betala skatt
Ska du sommarjobba och vet med dig att du inte kommer tjäna mer än 20 008 kronor i år? Då kan du slippa betala skatt på dina arbetsinkomster.

Gör så här:
Ladda ner blanketten ”Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag” från Skatteverkets webbplats
Skriv ut och fyll i
Ge eller skicka blanketten till din arbetsgivare
Nu kan din arbetsgivare betala ut dina pengar utan att dra någon skatt
Så gör du om du kommer tjäna mer än 20 008 kronor

Vet du med dig att du kommer tjäna mer än 20 008 kronor kan du ansöka om jämkning. Det innebär att din arbetsgivare drar rätt skatt från början. Skulle för mycket skatt dras i år får du tillbaka pengarna nästa år men förmodligen vill du hellre ha pengarna nu i sommar och då är det viktigt att ansöka om jämkning.

Gör så här:
Gå till tjänsten ”Jämkning för skolungdom” på Skatteverkets webbplats
Fyll i dina uppgifter
Titta igenom och skicka in till Skatteverket digitalt
Beslutet kommer med post hem till dig inom cirka två veckor
Ta med dig beslutet till din arbetsgivare
Bra saker att tänka på
Skicka in blanketterna så fort som möjligt så arbetsgivaren hinner registrera dina önskemål innan första löneutbetalningen
 
Skulle det dras skatt från din lön fastän du tjänar mindre än 20 008 kronor får du tillbaka pengarna nästa år. Du kan aldrig förlora pengarna men du får dem som skatteåterbäring nästa år istället
 
Om du har flera olika arbetsgivare behöver samtliga få ett intyg eller beslut om jämkning av dig för att kunna dra rätt skatt
Arbeta inte mindre bara för att slippa skatt

Att slippa betala skatt kan ju vara trevligt men kom ihåg att skatten bara är en del av det du tjänar. Merparten av din lön får du behålla själv. Ju mer du jobbar desto mer får du i plånboken.

Guiderna ovan är för dig som vet att du kommer tjäna under 20 008 kronor i år men om du vill och kan så låt inte skatten avgöra hur mycket du jobbar i sommar.

Du har rätt till timvis mätning som elkund
Det fastslår Energimarknadsinspektionen (Ei) i ett tillsynsbeslut i slutet av maj i år. Detta betyder att elnätsföretaget ska, efter begäran, byta elmätare hos dig om din befintliga mätare ej kan avläsas per timme.
Inom 90 dagar ska mätaren bytas ut

Sedan en tid tillbaka bedriver Ei en större tillsynsinsats inom detta område. Enligt Ei:s föreläggande ska Falu Elnät omedelbart genomföra byte av mätmetod från månadsvis till timvis mätning för samtliga elanvändare som före 1 februari 2020 begärt sådant byte av mätmetod. Detta beslut kommer att vara vägledande.

Möjlighet till flexibel elförbrukning är viktigt
Tor Ny, jurist på Ei, menar att det är viktigt att kunna vara flexibel i sin elförbrukning när nya tjänster för energieffektivisering introduceras på marknaden. I och med att elpriset varierar under dygnet kommer timmätning att möjliggöra för konsumenter att styra sin elförbrukning under dygnets timmar. Detta kan resultera i lägre elkostnad och bättre utnyttjande av elnätet.

“Det är viktigt att den här regeln efterlevs eftersom rätten att få elförbrukningen timmätt är en grundförutsättning för att elkunder ska kunna vara aktiva på elmarknaden och flexibla i sin elanvändning. Därför har vi förelagt Falu Elnät att genomföra byte av mätmetod för de elkunder som begärt det. Företaget ska även komma in med en plan där de förklarar hur dessa mätarbyten ska genomföras”, säger Tor Ny.

No More Ransom hjälper brottsutsatta att låsa upp sina datorer
Projektet No More Ransom går i täten för den europeiska kampen mot skadlig kod och ransomware. På bara fyra år har initiativet hjälpt miljontals personer att låsa upp sina datorer.

No More Ransom initierades för fyra år sedan och är ett samarbete mellan myndigheter, polisväsenden och privata aktörer runt om i Europa. Projektet syftar till att hjälpa personer som utsatts för så kallad ransomware – skadlig kod som tar över din dator och gör den obrukbar. Den brottsutsatta krävs därefter på en lösensumma för att få tillbaka åtkomsten.

Enligt European Cyber Crime Centre (EC3) är ransomware ett av de största och snabbast växande hoten inom cyberbrott mot privatpersoner, myndigheter och företag. Nya virus utvecklas hela tiden och tillvägagångssätten blir allt mer sofistikerade.
- Det handlar om utpressning, ofta förklädd till någon form av support eller välvillig lösning. Avsikten är att invagga den brottsutsatta i trygghet, allt för att komma åt dina pengar, förklarar Johannes Welin, kommissarie på nationellt it-brottscentrum.

Han berättar att metoderna varierar men att det i regel handlar om instruktioner som dyker upp på skärmen där du, mot betalning, erbjuds hjälp att få tillbaka kontrollen över din låsta dator.
- Vår rekommendation är att aldrig betala. Det finns inga garantier att du får tillbaka informationen. Väljer du att betala gynnar du dessutom organiserad brottslighet, säger Johannes Welin.
Sedan starten 2016 har över fyra miljoner brottsutsatta personer från 188 länder vänt sig till No More Ransom för att få sina infekterade datorer upplåsta. Tack vare detta har den organiserade brottsligheten förlorat 5,6 miljarder SEK i uteblivna lösensummor.

Allt fler it-säkerhetsföretag runt om i Europa ansluter sig till projektet och nya verktyg för att dekryptera låsta filer utvecklas ständigt. Även på hemmaplan händer det saker.
- Sverige har vi idag sju regionala it-brottscentrum som kan stötta i dessa frågor, berättar Johannes Welin.

Han är mån om att fler väljer att anmäla.
- Vi behöver få tag i den skadliga koden och skicka den till Europol. Mörkertalet när det gäller denna typ av brott är fortfarande stort. Ju fler som anmäler desto bättre bild får vi av hur omfattande problemet är.
Skydda dig mot ransomware
Det finns mycket du själv kan göra för att skydda dig mot ransomware och åtgärder du kan vidta om olyckan är framme. Tänk på att:
Uppdatera ditt operativsystem och dina program så ofta som möjligt.

Se till att ha ett bra virusskydd.
Spara alltid kopior av dina viktigaste filer; I molnet eller på en extern hårddisk.
Undvik att vara inloggad som administratör i ditt system.
Var vaksam på e-mail du tar emot och på länkar du uppmanas klicka på.
Om du blivit utsatt för ransomware, gå in på No more ransom för att undersöka om du kan få hjälp att låsa upp datorn.
Europol har mer information om No More Ransom!

 

Polisen: Handla säkert på nätet och skydda dig mot bedrägerier
Här får du några tips på vad du kan tänka på för att minimera risken för kortbedrägerier.
Det är viktigt att tänka på att spärra kortet för utomlandshandel. Detta för att minimera att ditt kort används vid olovliga inköp. Genom att spärra kortet för utomlandsköp alternativt öppna kortet när du själv genomför ett inköp och sedan vara noga med att stänga ned tjänsten så minskar risken för att kortet används för andra inköp än dina egna.
Om du handlar något på annons bör du säkerställa att varan faktiskt finns och gärna använda dig av de säkerhetssystem som erbjuds. Om du exempelvis handlar på siten Blocket så finns mallar som du med fördel kan använda.
Här kommer några tips att tänka på innan du shoppar.
Om det är möjligt skaffa ett särskilt konto för internethandel eller använd internet- och geospärr på dina bankkort om din bank erbjuder det.
Kolla upp vilka kontaktuppgifter som finns till webbutiken och vilka betalningssätt de erbjuder. Exempelvis så finns 3D-secure och Verified by Visa som är säkrare betallösningar för kort. Fakturaköp kan vara ett alternativ.
Kontrollera webbutiken genom att till exempel söka efter omdöme på nätet. Hur rimliga är deras erbjudanden? Om webbutikens erbjudanden verkar orimliga i jämförelse med andra företag bör du avstå från att handla där.

Kustbevakningens tips – så gör du om din båt börjar brinna
Kustbevakningen har fullt upp under sommaren och har varit ute på en hel del båtbränder under senaste tiden, bland annat på Mollösund i början på veckan.
Det viktigaste för att säkerställa att båten inte tar eld, är att gå igenom båten och förebygga olyckor innan säsongen dragit igång.
"Börjar det brinna ska man försöka släcka själv först. Alla båtar ska ha brandsläckare ombord", säger Manuel Tomar som är befälhavare på kustbevakningen i Lysekil.
Börjar en brand går det fort. Det är en fara både för dig och andra. Få bort båten om det finns andra båtar intill.
Ör du på öppet vatten, lägg båten i vindriktningen om det går och ha allt en mobil i vattensäkert fodral.

Regeringen vill införa förarbevis för vattenskoter
Regeringen vill ta krafttag mot vattenskoteråkare. Därför får Transportstyrelsen i uppdraget att ta fram ett förslag till förarbevis och obligatorisk utbildning för att få köra vattenskoter.
- Nu är det slutlekt, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) på en pressträff med sommarregeringen.
Transportstyrelsen ska vara klar med sitt uppdrag och ge regeringen förslag senast den 1 oktober i år.
I uppdraget ingår också att se över den åldersgräns som finns på 15 år i dag, det vill säga om den behöver höjas. Transportstyrelsen ska även se över om uthyrare ska kräva förarbevis och intyg på utbildning för att hyra ut en vattenskoter.
Bakgrunden till uppdraget är uppmärksammade incidenter och olyckor med vattenskotrar i år.
Tomas Eneroth kommer att kalla till ett möte med berörda myndigheter och aktörer inom kort.

Dyrare besiktning trots ökad konkurrens
För 10 år sedan när statliga bilprovningen hade monopol på marknaden kostade besiktning av personbilar 300 kronor.
Vår kartläggning visar att besiktning av en personbil i dag kostar mellan 429 och 645 kronor. En ökning på cirka 40 till över 100 procent på 10 år.
Magnus Moberg på Fordonsbesiktningsbranschens förening säger att de har gjort stora investeringar för att förbättra servicen, något som påverkar priserna.
 

Även framtidens fordon kommer beskattas för trängsel och slitage
Intäkterna från bensin- och dieselskatter kommer fasas ut i takt med de fossila drivmedlen. Därmed utreder man nu hur man i framtiden ska beskatta vägtrafiken för slitage och trängsel, meddelar Statens väg- och transportforskningsinstitut i ett pressmeddelande.
I en ny rapport från VTI konstateras det även utan fossildriven trafik finns det skäl att beskatta fordon för hur de påskyndar vägarnas nedbrytning. Därmed finns grund för beskattning utifrån fordons tyngd och även fortsatta skäl för trängselskatter.
Samtidigt saknas skäl för en elskatt.
– En högre elskatt för att kompensera intäktsbortfall från fossila bränslen skulle drabba alla elkonsumenter, inte bara trafikanterna. Dessutom kan vare sig dagens beskattning på drivmedel eller en skatt på el differentieras för att fånga upp skillnader i slitage mellan olika fordon eller för att beskatta trängsel, säger Jan-Eric Nilsson, professor emeritus i transportekonomi vid VTI, i pressmeddelandet.

Nya regler för A-traktorer gör det enklare för hemmabyggare
Transportstyrelsen har ändrat en besvärlig gammal regel i hur man ska bygga om sin bil till en A-traktor. Det blir enklare för hemmabyggaren helt enkelt.
Det här med A-traktorer och reglerna kring hur man bygger om en vanlig bil är inga lätta grejer. Regelverket är riktigt krångligt.
Bland annat får en A-traktor med de gamla reglerna gå högst tio kilometer i timmen på lägsta växeln när motorn går på två tredjedelar av det maximala varvtalet.
Två växellådor
Inte helt enkelt när man bygger en bil med automatisk växellåda. Då har det krävts en extra växellåda till bilen och med det extrajobb. Därför har många sökt dispens mot regeln och fått använda sig av hastighetsspärr istället.
I de nya reglerna från Transportsstyrelsen slopas kravet på nedväxling av lägsta växeln.
Det blir enklare att besikta bilarna nu. Motorn drar inte lika mycket bränsle och motorn slits inte lika mycket

Så påverkas ditt restaurangbesök av coronaviruset
Restauranger ska kunna säkerställa att det inte blir trängsel. Mat och dryck får endast serveras till besökare som sitter ned vid ett bord eller vid en bardisk. Serveringsställen ska erbjuda möjlighet till handtvätt eller till att använda handsprit.
Restauranger ska kunna säkerställa att det inte blir trängsel. Mat och dryck får endast serveras till besökare som sitter ned vid ett bord eller vid en bardisk. Serveringsställen ska erbjuda möjlighet till handtvätt eller till att använda handsprit.
Enligt Folkhälsomyndighetens nya föreskrifter från den 1 juli 2020 bör besökare hålla minst en meters avstånd till andra sällskap på ett serveringsställe. Inom ett sällskap är det var och ens ansvar att hålla det avstånd som behövs.

Nya föreskrifter
Enligt nya föreskrifter är det serveringsställen som restauranger, barer och caféer som har ansvar för att vidta åtgärder för att förhindra spridning av covid-19. Det är kommunerna som ansvarar för att både bedriva tillsyn och fatta beslut om förelägganden och förbud om lagen inte följs. De nya föreskrifterna träder i kraft den 7 juli 2020.
Under sommaren kommer kommunens inspektörer att besöka restauranger och serveringar för att se till att reglerna efterlevs. Kontroller kan också göras i samband med att det kommer in klagomål.

Solcellsstöd stoppas 
I Västra Götaland står nu över 3 000 i kö för besked om solcellstöd, men långt ifrån alla kommer få bidraget. Förklaringen är enkel: slut på pengar.
Det är Energimyndigheten som fördelar solcellsstödet till länstyrelserna runt om i Sverige.
Men pengarna har snabbt tagit slut och ansökningarna har lagts på hög. I Västra Götaland väntar över tretusen på ett besked om stödet.
– De som sökte förra året och i början av 2020 kommer förmodligen få stöd, men vi har mycket jobb framför oss, säger Hanna Palmqvist, handläggare på länsstyrelsen i Västra Götaland.

TOPP 10 – HÄRIFRÅN KOMMER FLEST ANSÖKNINGAR OM SOLCELLSSTÖD
Västra Götaland: 4008
Skåne: 3275
Stockholm: 2862
Östergötland: 1192
Halland: 1133
Jönköping: 965
Uppsala: 957
Södermanland: 884
Kalmar: 858
Örebro: 721

FAKTA: STÖDET STOPPADES
Beslutet om att stoppa ansökningarna togs av regeringen 11 juni 2020. I samband med det beslutade man också att tidsfristen förlängs till 30 juni 2021 för den som ska färdigställa sin solcellsanläggning.
Framtiden för solcellsstödet är ännu ovisst. Centerpartiet, tillsammans med Socialdemokraterna, Liberalerna och Milljöpartiet har lagt fram ett förslag om att privatpersoner ska kunna få en skattereducering vid köp av solceller.
Avdraget som föreslagits är på 15 procent och ändringarna skulle i så fall träda i kraft 1 januari 2021.

Lagändringar som träder i kraft den 1 juli
Det blir olagligt att sprida bilder som tagits i rättssalar och kommuner tar över hela ansvaret över tillsynskedjan när uteserveringar ska kontrolleras under coronapandemin.
Här är lagändringarna som träder i kraft 1 juli.

Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet
Straffen skärps mot hedersrelaterad brottslighet, omständigheten ska ses som försvårande när straffet bedöms.
Det blir också straffbart att förmå eller tillåta ett barn att ingå äktenskap eller äktenskapsliknande förbindelser och det införs ett utreseförbud för att skydda barn från att föras utomlands för att gifta sig eller könsstympas.

Reglerna om rehabiliteringsersättning förenklas
Den som deltar i arbetslivsinriktad rehabilitering och är sjuk i max 30 dagar ska få behålla sin rehabiliteringsersättning och slipper ansöka om sjukpenning. Ersättningsnivån för bidragen blir på samma nivå.
Förbjudet att sprida bilder från rättegångar
Det införs ett förbud mot att sprida bilder som kan ha tagits vid rättegångar. Tidigare har det enbart varit förbjudet att fotografera i rättsalar.

Stärkt integritet i Rättsmedicinalverkets verksamhet
Den personliga integriteten stärks för personer som finns med i Rättsmedicinalverkets elimineringsdatabas. Databasen finns för att undvika att dna-prover som rör till exempel identifiering av avlidna och släktskapsutredningar inte förorenas av dna från personer som jobbar på myndigheten. Dna-profiler klassas nu som personuppgifter.
Snabbare hantering av vissa ärenden hos Kriminalvården
Det införs ett krav på skyndsam hantering hos Kriminalvården och domstolarna när ett en dömd person ska avtjäna sitt fängelsestraff i en annan medlemsstat i EU.

Nya regler för att kontrollera villkorligt frigivna
Kriminalvården får större möjligheter att arbeta med kontroll- och stödåtgärder för villkorligt frigivna personer. Reglerna ska så långt som möjligt vara lika oavsett om det rör sig om en svensk eller utländsk dom.

Stärkt skydd för hotade personer i hyrestvister och snabbare handläggning
Skyddet för parter i hyres- och arrendenämnder stärks. Det innebär bland annat att personer som lever under hot får stärkt sekretesskydd och att vissa hyrestvister kan avgöras snabbare.

Ändringar i ersättning till brottsoffer
Det blir inte längre möjligt att göra ett avdrag på 1 500 kronor i den ersättning som staten betalar ut till brottsoffer i de fall då gärningsmannen inte kan betala skadestånd.

Förebyggande sjukpenning för riskgrupper
Personer i vissa riskgrupper som avstår från att jobba för att inte drabbas av covid-19 har från 1 juli rätt till förebyggande sjukpenning. Ersättningen ligger på som mest 804 kronor per dag under 90 dagar. Förordningen gäller till slutet av september 2020.

Tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen
Från 1 juli ansvarar kommunerna för hela kedjan av tillsyn på serveringsställen med anledning av covid-19. Kommunerna får 75 miljoner kronor i stöd för detta, regionerna 5,5 miljoner för att bistå med kompetens. Länsstyrelserna som ska stötta kommunernas tillsyn får 1,5 miljoner i stöd.

Nya regler i bosättningslagen
Ändring i lagen om mottagande av asylsökande. Det innebär att asylsökande som från 1 juli bosätter sig i ett av de 32 områden som regeringen angett som socialt och ekonomiskt utmanat som huvudregel förlorar sin rätt till dagersättning.

Källa: Riksdagen och regeringen

Grus på belagda vägar kostar fordonsägarna miljarder – varje år
Allt fler bilägare drabbas av stenskott. Kostnaderna för ökade glasskador på bilar har fyrdubblats under en 15-årsperiod och kostade bilägarna hela 1,6 miljarder kronor under 2017.
Samtidigt visar officiell olycksstatistik att grus var en bidragande faktor i var fjärde olycka utanför tätort där en motorcyklist skadats allvarligt. Detta orsakar mänskligt lidande och kostar samhället stora summor, närmare en miljard per år (*).
Gruset kommer ofta från pågående eller avslutade vägarbeten. Varken Sveriges MotorCyklister, SMC, eller Riksförbundet M Sverige anser att det är rimligt att fordonsägarna ska betala för brister i vägunderhåll genom våra försäkringspremier.
– Väghållarna och deras entreprenörer kan enkelt minska risken för skador på både människor och fordon i samband med underhållsarbeten. Det finns lagningsmetoder som används i andra länder och som borde fungera i Sverige. Utomlands förekommer knappast löst grus på belagda vägar. Om en vägbana rivs upp och blir en grusväg under reparationen stängs den nästan alltid av för trafik, säger Jesper Christensen, generalsekreterare SMC.
– Bil- och mc-ägare ska inte betala för brister i vägunderhåll genom våra försäkringspremier. Fordonsägarna ska inte heller behöva stå för alla reparationskostnader för skador på fordonen som uppstår då man kör på en väg under ett pågående eller avslutat vägarbete, säger Caroline Drabe, vd M Sverige.

SMC och M Sverige har många förslag till väghållarna för att minska fordons- och personskador i samband med vägarbeten. Här kommer några:
Omled trafiken i samband med vägarbeten. Varna långt i förväg, ge trafikanterna möjlighet att välja annan väg och skylta för att undvika felkörningar. Ta ner skyltarna när vägarbetet är genomfört och allt grus sopats bort.
Stäng av vägar i samband med vissa typer av beläggningsarbeten där risken är stor för stenskott och halkolyckor, till exempel ytbehandlingar och tankbeläggningar. Det minskar också risken för att tung trafik kör bort gruset och skapar blödande partier.
Sänk hastigheten tills allt grus har sopats bort med tanke på att friktionen motsvarar vinterväglag.
Förstärk alltid stödremsor i kurvor och korsningar eftersom gruset annars dras ut på platser där flest MC- och mopedolyckor sker.
Korta tiden för sopning efter snabellagningar och förseglingar av potthål och sprickor till max två timmar. Dessa lagningsmetoder ger alltid ett stort överskott av grus som trafiken annars sprider ut.
Kräv sopning under pågående snabellagning och försegling på vägar med hastigheter över 70 km/t. Utrustning finns redan. Risken för allvarliga skador då stenar slungas mot oskyddade trafikanter och bilrutor.
– M Sveriges vägombud inventerar varje år kvaliteten på de svenska vägarna och lämnar rapporter till Trafikverket. SMC har vägspanare i hela landet som påtalar brister och behov på vägarna för ökad MC-säkerhet. Vi samarbetar gärna med SKR och Trafikverket för ökad trafiksäkerhet nationellt, regionalt och lokalt. SMC och M Sverige har cirka 150 000 medlemmar och vi representerar sex miljoner trafikanter, avslutar Caroline Drabe och Jesper Christensen.

*En allvarligt skadad enligt Trafikverkets beräkningsmodell: 11 900 000 kronor, totalt 1 387 svårt skadade 2014–2019. Utifrån grusolyckor i STRADA har SMC räknat ut att det omkring 489 olyckor där grus bidragit vilket motsvarar totalt 5 819 100 000 = knappt sex miljarder.

ARN: Pengar tillbaka för inställda evenemang
Den som köpt biljett till ett evenemang som ställts in på grund av coronapandemin ska inte behöva betala. Det skriver Allmänna reklamationsnämnden (ARN) gällande två vägledande beslut som rör inställda evenemang.

"Den som inte får en avtalad prestation, till exempel möjligheten att delta i ett motionslopp eller gå på en konsert, är alltså som utgångspunkt inte skyldig att betala för den", säger Marcus Isgren

ARN:s ordförande i ett pressmeddelande.
Detta efter att ARN fattat beslut i två separata ärenden. Det ena gällde en cykeltävling som ställdes in där det fanns ett avtalsvillkor som skulle begränsa arrangörens återbetalningsskyldighet till 50 procent av anmälningsavgiften vid så kallade extraordinära omständigheter.
Det andra fallet rör en musikkonsert som där arrangören erbjudit konsumenten att närvara vid konserten ett år senare.

"Själva datumet för en konsert är oftast avgörande för konsumentens val att köpa biljetten. Det är därför inte möjligt för arrangören att utan konsumentens godkännande tvinga denne att godta att biljetterna ska gälla för ett motsvarande evenemang en annan dag", säger Marcus Isgren, vilket gör att konsumenten nu anses få tillbaka beloppet för den köpta biljetten.

Reserestriktionerna inom Sverige hävs
Från och med den 13 juni bedöms symtomfria människor kunna resa inom Sverige. Det meddelade regeringen under en pressträff på torsdagen.
– Så länge personer tar ansvar och följer råden och att berörda myndigheter vidtar åtgärder för att inte smittspridningen ska öka, säger statsminister Stefan Löfven (S).
Den senaste tiden har antalet personer med covid-19 som vårdas på sjukhus minskat samtidigt som regionerna skalat upp testningen. Det är anledningen till att regeringen nu häver reserekommendationerna, under förutsättning att följande regler efterföljs:
Varje person måste ta ansvar för att hålla social distansiering. Trängsel är inte acceptabelt.
Resan ska inte genomföras vid sjukdom.
Den som uppvisar symtom och planerar att resa ska testa sig för covid-19 om det finns skäl för medicinsk bedömning.
– Det här är inte villkorslöst. Resandet får inte innebära att den fysiska distanseringen försämras, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson under presskonferensen.
Övriga restriktioner gäller fortsatt
Vice statsminister Isabella Lövin (MP) påpekar att beskedet inte innebär att faran är över och livet kan återgå till det normala. Alla övriga restriktioner ligger kvar:
Förbud mot offentliga sammankomster över 50 personer.
Besöksförbud på landets äldreboenden.
Regler mot trängsel på barer, caféer och restauranger.
Samtliga rekommendationer som gäller personer över 70 år.
Enligt regeringen är det inte resandet i sig som utgör en risk utan hur väl den sociala distanseringen upprätthålls. Reserestriktionerna kan när som helst börja gälla på nytt om utvecklingen går åt fel håll, säger socialminister Lena Hallengren (S).
– Regeringen och myndigheterna kommer att följa effekterna av ett ökat resande och kontrollerna kommer att utökas.
Riktlinjer för sommaraktiviteter kommer
Folkhälsomyndigheten håller nu på att ta fram riktlinjer som specifikt berör sommaraktiviteter, exempelvis för campingplatser och stränder.
– Det behövs en utökad kommunikation för detta och det kan bli aktuellt på flera språk, för de utländska turisterna.
– Det behövs också fungerande färdmedel. Det måste vara möjligt att hålla avstånd i kollektivtrafiken, säger Johan Carlson.

Siffrorna var fel – ”Straffskatten på plastpåsar infördes på helt felaktig grund”
Nya siffror visar att svenskarna använder färre plastkassar än vad som tidigare påståtts. Nu kräver handeln att regeringen river upp plastpåseskatten. ”Det är väldigt allvarligt att en straffskatt införts på helt felaktig grund”, säger Mats Hedenström, näringspolitisk chef vid Svensk Handel, till fPlus.

Den 1 maj började den hårt kritiserade plastpåseskatten att gälla. Kritikerna menar att skatten bara är ett nytt sätt för staten att dra in pengar till statskassan och att skatten i själva verket är sämre för miljön.

På måndagsmorgonen släppte Naturvårdsverket kraftigt försenat siffrorna för svenskarnas användning av plastbärkassar under 2019 och presenterade samtidigt reviderade siffror för 2017 och 2018. De nya siffrorna är betydligt lägre än de gamla.
– Det är inte bara en stor skillnad, det är en avgörande skillnad. Det är väldigt allvarligt att en straffskatt införts på helt felaktig grund, säger Mats Hedenström.

Sverige nådde EU-målet redan 2017
Naturvårdsverket har tidigare uppgett att svenskarna år 2017 använde 114 plastbärkassar per person och år. För 2018 var siffran 102. Men de nya siffrorna visar att svenskarna 2017 bara använde 83 kassar och 2018 bara 77 kassar. Den sjunkande trenden fortsatte 2019 då svenskarna använde 74 kassar.
– De gamla felaktiga sifforna har använts som ett argument för att Sverige legat på en för hög nivå för att klara EU:s mål. Det var också detta som regering och riksdag tog som intäkt för att man skulle införa en plastbärkasseskatt. Siffrorna visar ju att Sverige nådde EU:s mål på 90 kassar redan 2017. Nu kommer det fram att ansvarig myndighet inte haft koll. Det tycker jag är väldigt allvarligt, säger Mats Hedenström.

Svensk Handel är mycket kritiskt mot hur Naturvårdverket hanterat kommunikationen kring de nya siffrorna.
– Jag vill inte vara konspiratorisk men faktum är att siffrorna för 2019 skulle ha presenterats i början av april. Som av en händelse väntar Naturvårdsverket i två månader, låter den nya skatten kicka igång och smyger en måndagsmorgon ut information om att de haft fel siffror i alla år, säger Mats Hedenström.

Medger att siffrorna var fel
Naturvårdsverket medger för fPlus att de tidigare siffrorna varit felaktiga. Det berodde bland annat på olika rapporteringsmodeller och att bärkassar slogs samman med de tunnare frukt- och gröntpåsarna. Nu har Naturvårdsverket separerat de olika plastpåsesorterna åt och bärkassar redovisas för sig.
– Sveriges mål handlar om de kassar som man bär hem varor med från butikerna. Det är dessa vi vill fokusera på. Nu har vi gjort ett stort arbete för att få fram jämförbara siffror, säger handläggaren Emma Nord-Norén till fPlus.
Men Naturvårdsverket förnekar att det ligger något konspiratoriskt bakom att presentationen av de mer korrekta siffrorna gjordes efter att skatten hunnit träda i kraft.
– Det berodde absolut inte på det. Det drog ut på tiden för att vi gjorde den omfattande granskningen av siffrorna. Vi fokuserar på EU:s mål på 40 kassar till år 2025, vilket är det mål man hänvisar till i promemorian för skatten. Det finns fortfarande saker att göra för att klara det målet, säger Emma Nord-Norén.

”En kraftigt vilseledande statistik”
Svensk Handel menar att den här historien landar i regeringens knä.
– Vi har från början påpekat att om man inte vet var man är nånstans, är det svårt att visa på vart man ska. Nu står vi här med en kraftigt vilseledande statistik och en allvarlig trovärdighetsproblematik kring den svenska miljöpolitiken. Det finns ett politiskt ansvar att reda ut hur acceptabelt det är att ansvarig myndighet inte har bättre koll än så här, säger Mats Hedenström.

Svensk Handel kräver att plastpåseskatten rivs upp och skickar en uppmaning till biträdande finansministern Per Bolund att låta den svenska miljöpolitiken slå in på en annan väg.
– Vår kritik har hela tiden gått ut på att plastbärkassen är det emballage som är bäst lämpat att bära hem varor från butiken med. Då är det tokigt att man driver en politik, dessutom på felaktig grund, som får konsumenter att göra sämre miljöval. Per Bolund har en hel del att svara på i den här frågan. I och med att skatten införts på felaktig grund borde den dras tillbaka. Vi vill också att han sätter sig ner tillsammans med oss för att hitta en rimlig väg framåt, säger Mats Hedenström.

fPlus har erbjudit Per Bolund utrymme för en kommentar men har han inte svarat.

Ny polisbil kommer snart att synas i trafiken
Svenska polisen har slutit avtal med Volvo om leverans av minst 2 200 nya polisbilar de kommande åtta åren. Enligt ett nyhetsmeddelande är två modeller aktuella.
– Avtalet som slutits med Volvo gäller två modeller: cross-over och personbilskombi. Merparten av fordonsparken kommer att utgöras av Volvo XC 60. För trafik- och eskortuppdrag blir det Volvo V 90, säger Robert Haaga som är projektledare hos Utvecklingscentrum Stockholm.
Bilarna kommer att ha en avancerad teknisk utrustning och ett nytt navigeringssystem. Bland annat kommer radar och 360-graders kamera blir standard.
Så här kommer de nya polisbilarna att se ut
 

Om olika arrangemang och vad som gäller i Coronapandomin
Coronapandemin och risken för virusspridning påverkar bland annat kommande högtider som skolavslutningar, studentfiranden samt andra arrangemang där många människor samlas.

Polisens uppdrag är generellt sett detsamma även i denna situation. I Polismyndighetens uppdrag ingår att upprätthålla allmän ordning och säkerhet och se till att allmänheten får skydd. I detta kan även ingå att se till att smittsamma sjukdomar inte sprids. Polisen kan till exempel upplösa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som bryter mot de tillfälliga begränsningar som utfärdats för att minska smittspridningen av corona.

Med anledning av detta vill Polisen informera lite extra om vad som gäller kring olika typer av arrangemang:
Du behöver tillstånd från polisen för att anordna en offentlig tillställning. Vissa typer av fester eller arrangemang kan anses som en offentlig tillställning om arrangörens avsikt är att samla en mängd deltagare, till exempel genom att annonsera eller bjuda in via sociala medier. Som arrangör ansvarar du för att söka tillstånd, samt för att säkerställa att gränsen på 50 deltagare inte överskrids. Polisen har möjlighet att ställa in eller upplösa arrangemanget om inte reglerna följs.
I de fall man anordnar studentfester eller andra fester på dansställen kan dessa i vissa fall anses som offentliga tillställningar. Anordnar man en danstillställning dit allmänheten har tillträde krävs också ett tillstånd från polisen.

Transportstyrelsen har beslutat om tillfälligt förbud mot studentflak. Detta innebär att skulle flakåkning förekomma, kan polisen ingripa i enlighet med Trafiklagstiftningen då det exempelvis kan röra sig om otillåtet antal passagerare, felaktigt placerade passagerare eller vårdslöshet i trafik.

Även i fall med större folksamlingar (som inte är offentliga tillställningar eller allmänna sammankomster) kan polisen ingripa – om risk för störningar mot ordning och säkerhet uppkommer. I begreppet säkerhet kan även smittspridning räknas in. Polisen har även möjlighet att begränsa tillträde till vissa platser om det bedöms finnas risk för störningar av ordning och säkerhet.

Polisen hoppas att arrangörer och allmänhet fortsätter att följa de begränsningar som utfärdats - tillsammans kan vi minska riskerna för smittspridning.
 

Hundägare - Nu är det högsäsong för ormbett
Med vår och varmare väder ökar andelen hundar som blir ormbitna stort. Försäkringsbolaget Ifs statistik för de senaste fem åren visar i snitt en ökning på 70 procent mellan april och maj.

När värmen kommer blir hundpromenaderna i skog och mark både fler och längre. Tyvärr ökar då även risken att hunden blir ormbiten. Försäkringsbolaget If får in allra flest skador kopplade till ormbitna hundar under maj månad.

Ett snitt för de senaste fem åren visar att antalet ormbett är 70 procent fler i maj än i april. Högsäsongen för ormbett är mellan maj och augusti.
De vanligaste ställena en hund blir ormbiten på är runt nosen eller på en tass. Den drabbade kroppsdelen kan bli svullen och missfärgad, men det kan vara svårt att se genom hundens päls, speciellt om den är tät och mörk. Svullnaden ömmar och många hundar blir slöa och vingliga. De kan också få kräkningar och diarré.

– Om hunden blir ormbiten ska man alltid kontakta veterinär omedelbart, även om hunden verkar pigg. Det är också viktigt att hålla hunden så stilla som möjligt om man misstänker att den fått ett bett, säger Jenny Stenberg som är djurskadeexpert hos If.
– Huggormsbett är farligt för hundar. Tyvärr finns det en seglivad myt att de skulle tåla ormbett, men så är inte fallet. Stora och små hundar är lika känsliga för ormgiftet, som i värsta fall kan vara livshotande, tillägger hon.

Vid ormbett gäller det att ta sig till veterinären snabbt, samtidigt som du ska försöka hålla hunden lugn så att inte giftet sprider sig. Använd inte bandage eller försök kyla ner runt bettet.

Tips om din hund blir ormbiten:
Kontakta alltid veterinär omgående.
Håll hunden så stilla som möjligt så att giftet inte sprider sig.
Bär gärna din hund. Då sprids giften långsammare i kroppen.
Rör inte bettstället.

Ny funktion i 112-appen ökar tryggheten i sommar
SOS Alarm släpper en ny funktion i 112-appen. Från och med nu kommer båtolyckor att aviseras på samma sätt som bränder eller trafikolyckor inom ett visst geografiskt område.

Varje år ägnar runt två miljoner svenskar sin fritid på sjön. Under 2019 fick SOS Alarm in cirka 2 000 larm om båtrelaterade incidenter.
- Genom information i appen hoppas vi öka människors trygghet och säkerhet, säger Maria Khorsand, VD hos SOS Alarm. Appen blir en extra trygghet när man behöver ringa 112, dels för att den hjälpsökandes position skickas till SOS Alarm, dels för att andra båtar kan se att det har inträffat en olycka i närheten.

Den nya funktionen för båtolyckor är framtagen tillsammans med Sjöfartsverket. Dessutom har representanter för SOS Alarms räddningsråd, Sjöräddningssällskapet, Polisen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) varit involverade.
- Sommarmånaderna innebär högsäsong för vår sjö- och flygräddningsverksamhet, något som också går hand i hand med fritidsbåtssäsongen. Se därför till att alltid bära flytväst ombord och glöm inte att informera någon i din närhet om dina planer. Ett annat konkret tips är att ladda hem 112-appen. När du larmar SOS Alarm via appen skickas också din exakta position per automatik. Det kan underlätta avsevärt vid en räddningsinsats, säger Annika Vestergård, chef för Sjöfartsverkets nationella Sjö- och flygräddningscentral (JRCC).

112-appen lanserades av SOS Alarm i augusti förra året. Efter drygt 8 månader i drift har appen över 2 miljoner användare i Sverige. Syftet är att allmänheten ska få snabb, relevant och pålitlig information om akuta händelser som inträffar i ens närhet, som till exempel bränder eller bilolyckor, och att ge samhälls- och krisinformation. Den är en av flera innovativa lösningar SOS Alarm nu tar fram för ett tryggare och ett mer hållbart Sverige.

- 112-appen har fått stor spridning och fyller en viktig funktion när det gäller information till allmänheten om olyckor och kriser. Under coronapandemin har vi till exempel kunnat informera om myndighetsråd och rekommendationer samt hjälpt betydande aktörer i frågan med att sprida information. Vi ser kontinuerligt över fler utvecklingsmöjligheter och samarbeten för att bredda appens innehåll med målet att skapa större trygghet i vardagen, säger Maria Khorsand, VD för SOS Alarm.

Funktioner i 112-appen:
Vid 112-larm via appen skickas din geografiska position direkt till SOS Alarm.
Information om inträffade olyckor i närområdet.
Ta emot VMA (Viktigt meddelande till allmänheten) och annan krisinformation.
Information om andra viktiga telefonnummer, exempelvis till Polisen och 1177 Vårdguiden.
Appen är gratis och kan laddas ner för iPhone och Android genom App Store och Google Play.

Ökat intresse för båtliv i pandemin
Intresset för båtliv ökar nu när folk laddar för hemester istället för utlandssemester.
Flera båtförsäljare i vårt område märker av ökningen och Grundsunds båtklubb menar att dubbelt så många vill köpa kajaker.
Branschorganisationen Sweboats undersökning visar också att 10 procent fler svenskar vill hyra en båt och 7 procent fler vill köpa en båt inför sommaren.

Coronapandemins påverkan på brottsutvecklingen
Coronapandemin fortsätter att påverka brottsutvecklingen. Den nedgång som syntes i antal inkomna ärenden till polisen i mars fortsatte under april månad.
Minskningen av antalet inkomna ärenden fortsätter och under april månad 2020 minskade antalet totalt med 9,8 procent. De inkomna ärendena har framför allt minskat i fyra brottskategorier - våldsbrott, tillgreppsbrott, trafikbrott och tillgrepp i butik.
‒ Vi följer denna utveckling väldigt noga. Vi kan se att coronapandemin fortsätter att påverka brottsutveckligen just nu. Inom våldsbrott, tillgreppsbrott och trafikbrott sker det stora minskningar. Även tillgreppsbrott i butik minskar. Det är ju generellt en positiv utveckling men det är fortfarande för tidigt för att dra några slutsatser, säger Per Engström, nationell kommenderingschef för polisens särskilda händelsen corona.
Samtidigt som antalet inkomna ärenden hos Polismyndigheten har minskat går det att se ökningar inom vissa specifika brottskategorier. Framförallt handlar det om brottskategorierna narkotikabrott som ökat med 13 procent under mars 2020 jämfört med mars 2019 samt kategorin skadegörelse där det skett en ökning på 3,7 procent.
‒ I mars månad kunde vi se en mindre ökning inom narkotikabrottsligheten, och den ökningen har fortsatt även i april, säger Per Engström
Brott i mot särskilt utsatta brottsoffer
Polismyndigheten har även extra bevakning på utvecklingen inom särskilt utsatta brottsoffer. Antalet inkomna ärenden för våldtäkter mot vuxna och brott mot barn har minskat varje månad hittills i år. Våldtäkter mot vuxna ligger minskningen på 9,6 procent jämfört med april 2019 och brott mot barn är inflödet i april betydligt lägre än april månad 2019. Där har antalet inkomna ärenden minskat med 3,4 procent.
‒Trots minskningar i antalet anmälda våldtäkter och brott mot barn är det svårt att dra några sammanfattande slutsatser. Statistiken visar inte om minskningen betyder att den faktiska brottsligheten minskat eller om mörkertalet ökat, säger Per Engström.
Brott i parrelation
Under årets fyra första månader har antalet inkomna ärenden avseende brott i parrelation legat något högre än under andra halvåret 2019. Statistiken visar en initial en ökning men under april månad minskar anmälningarna. Minskningen mellan mars och april ligger på 1,4 procent. Om ökningen under årets första månader beror på coronapandemin eller en ökad brottslighet går inte att avgöra. Det är normalt att antalet inkomna ärenden varierar månad för månad.
‒ I nuläget går det inte att förutspå hur coronapandemin kommer påverka samhället, därför fortsätter vi att rikta vår uppmärksamhet mot vissa utsatta gruppers situation.  säger Per Engström.
När det gäller brott i parrelation går det inte att göra någon jämförelse med mars föregående år på grund av de förändringar av brottskodningen som skett under 2019. Istället bör man jämföra utfallet för april med de föregående månaderna i år samt med det sista halvåret 2019.

Bensinskatten större del av notan än innan coronakrisen
Bensinskatten kritiserades hårt under hösten och vintern. Efter att oljepriset fallit kraftigt utgör skatten en ännu större del av slutpriset nu än innan coronakrisen. Dessutom har elskatten ökat under 2020. ”Skattedelen på elräkningen är fortsatt hög och har till och med ökat i år”, säger Sofia Linder, chefekonom på Skattebetalarna.

Under 2019 och början av 2020 var debatten kring bensinskatten het. Bland annat samlade Facebookgruppen Bensinupproret 2.0 hundratusentals medlemmar som alla krävde att bensinskatten skulle sänkas.
När bensinpriset var uppe i 16,79 kronor per liter under april och maj förra året var det många som var upprörda.
Då utgjorde runt 60 procent av priset skatter. Under coronakrisen dock, närmare bestämt under mars månad 2020, kostade bensinen i genomsnitt 13,66 kronor litern.
Då utgjorde skatter 69 procent av priset, enligt Ekonomifakta.

– Vi upplevde att den folkliga ilskan över bensinskatten var stor under hösten och vintern. Men efter att oljepriserna sjunkit kraftigt under våren har den mattats av, trots att en större del av bensinpriset faktiskt består av ren skatt, säger Sofia Linder, chefekonom på Skattebetalarna.

Skattedelen på elräkningen har ökat i år
Vidare växte under förra året irritationen över att elskatten utgör en allt större del av elräkningen. Hur mycket skatt du betalar för din el har stigit kontinuerligt under de senaste decennierna och numera utgör skatten ungefär 45 procent av din elräkning, enligt Skattebetalarna.
Höjningen har varit smygande men resultatet slående: från drygt 9 öre per kilowattimme 1996, till drygt 35 öre (exklusive moms) 2020, enligt Ekonomifakta.
I dag består elkostnaderna förenklat av tre delar; transporten av elen via elnätet, skatter och avgifter till staten och såklart hur mycket el som har förbrukats.
– Den milda vintern har medfört att elräkningarna inte har blivit lika kännbart höga som tidigare år med kallare vintrar. Men faktum kvarstår: Skattedelen på elräkningen är fortsatt hög och har till och med ökat i år, säger Sofia Linder, chefekonom på Skattebetalarna.

A-kassan höjs ännu mer
-Vi kommer ytterligare att förstärka a-kassan för den som blir arbetslös under den här krisen. Vi kommer även att förstärka åtgärder för företagen.
Det sade finansminister Magdalena Andersson (S) på en pressträff med samarbetspartierna om budgetåtgärder.
Taket för a-kassan höjs från 760 till 1 000 kronor efter de första hundra dagarna av arbetslöshet, och gäller från 29 juni till årsskiftet.
-Betydligt fler kommer få ut 70 procent av sin inkomst jämfört med tidigare, sade Magdalena Andersson.

Prognos: Så mycket minskar pensionen nästa år
Inkomstpensionen räknas ned med 1,5 procent nästa år, enligt en ny prognos från Pensionsmyndigheten.
– Det kommer innebära väldigt mycket pengar för de som har mellan 9 000 och 17 000 kronor i pension. De lever redan i dag på marginalen och har väldigt låg levnadsstandard, säger Ingemar Hamskär, sakkunnig i pensionärers ekonomi på PRO.
Enligt Pensionsmyndigheten innebär det en minskning med 180 kronor per månad för en inkomstpension på 12 000 kronor.
– Vi har en stor grupp medlemmar på PRO som redan i dag har alldeles för låga pensioner. Skulle de få sänkta pensioner vore det ett oerhört hårt slag mot dem, säger Ingemar Hamskär, sakkunnig i pensionärers ekonomi på PRO.
Mer osäkert än vanligt
”Inkomstutvecklingen styr omräkningen av inkomstpensionen och tilläggspensionen, i rådande läge är den utvecklingen dock mycket mer osäker än vanligt. Pensionsmyndigheten kommer med en ny prognos i slutet av juli”, säger Ole Settergren, analyschef på Pensionsmyndigheten i en kommentar.
I en tidigare prognos från i februari i år bedömde man att pensionerna skulle öka med 0,3 procent.
Oroliga medlemmar
Pensionsmyndigheten betonar dock att prognosen är osäker men oron är påtaglig bland PRO:s medlemmar.
– Jag får både mejl och telefonsamtal från oroliga medlemmar som ser att deras pensionsfonderna har minskat kraftigt i värde, säger Ingemar Hamskär och tillägger:
– Vi skulle vilja se att man ser över hela pensionssystemet. Man har lappat och lagat under en väldigt lång tid och vi vill se rejält höjda allmänna pensioner.
För premiepensionen bedöms minskningen bli åtta procent år 2021.

Straffen för barnpornografibrott skärps
Den 1 maj skärps minimistraffet för grovt barnpornografibrott från sex månader till fängelse i ett år. För polisen betonar lagändringen framförallt vikten av att fortsätta prioritera utredning av de här brotten.
– Det är naturligtvis positivt att riksdagen skärper lagstiftningen på det här sättet. Framförallt visar det att det här är en typ av brottslighet som måste tas på allvar. Det är också en bekräftelse på att vi är på rätt väg när vi prioriterar att utreda de här brotten, säger Jan Olsson, verksamhetsutvecklare vid polisens nationella it-brottscentrum.
Räcker med oaktsamhet
En förändring, utöver straffskärpningen, som lyfts fram i den nya lagstiftningen är att en gärningsperson ska kunna straffas för barnpornografibrott även om vederbörande inte haft uppsåt men varit oaktsam med att den som skildras är under 18 år.
– Att kunna påvisa oaktsamhet ökar möjligheterna för oss att kunna lagföra gärningspersonerna även när de hävdar att de inte haft uppsåt, säger Jan Olsson.
För att förklara tar Jan Olsson ett exempel med en familj på en strand. Det är filtar, handdukar och picknickkorgar. Barnen har tagit av sig badkläderna och leker nakna i sanden.
– Det är inget konstigt med den bilden. Men samma bild med en annan fokusering, exempelvis på just barnens nakenhet i en speciell vinkel, kan få en helt annan innebörd. Då ger den nya lagstiftningen oss ett verktyg för att lagföra gärningspersonen även om denne hävdar att avsikten bara var att visa en familj på stranden, säger Jan Olsson.
Preskription avskaffas för vissa brott
Den tredje punkten som lyfts fram i den nya lagstiftningen är att preskriptionen avskaffas för våldtäkt och könsstympning mot barn.
– Det tar ofta lång tid innan barn berättar vad de varit med om. Att ta bort preskriptionen ger oss möjlighet att ställa gärningspersonerna till ansvar även om det är länge sedan brotten begicks. Sedan handlar det här generellt om seriebrottslighet. Att kunna utreda och lagföra ett brott som begåtts för flera år sedan innebär sannolikt att vi kan förhindra att ett annat barn utsätts i framtiden, avslutar Jan Olsson.

Polisen går över till digital ordningsbot
Istället för att skriva ut böter med papper och penna kommer polisen framöver att utfärda digitala böter på plats genom en app i mobilen. Det betyder att polisen sparar tid och att rättssäkerheten ökar.
Just nu genomför polisen en trafikvecka med fokus på hastighetskontroller. Att fler i vägtrafiken sänker hastigheten är avgörande för att förbättra trafiksäkerheten.
Digitalt verktyg ger flera fördelar
I flera regioner har man börjat använda ett nytt digitalt verktyg som underlättar polisens arbete med att utfärda böter. Det är en app i mobilen som hanterar proceduren så att föreläggandet registreras direkt i ordningsbotsregistret. En kopia skickas hem automatiskt tillsammans med inbetalningskort till den som bötfälls utan att en administratör behöver lägga in uppgifterna manuellt. På så vis effektiviseras processen vilket frigör tid och ger polisen möjlighet att göra fler kontroller. Och det finns fler vinster med den nya appen.
– Som ett resultat av att vi digitaliserat processen och därmed minskat den manuella hanteringen stärker vi även rättssäkerheten för den enskilda medborgaren. Det är också en fördel att domen registreras direkt i systemet och därmed blir synlig i belastningsregistret, säger Tony Härdin vid nationella operativa avdelningen (Noa).
Appen används till olika typer av ordningsböter, varav de flesta utfärdas för trafikbrott. Till sommaren är det nya verktyget tillgängligt för samtliga poliser i landet. Ytterligare funktioner planeras, exempelvis möjlighet att betala på plats eller genom polisens webbplats polisen.se.
Digital bötfällning – så går det till
Polisen på plats registrerar uppgifter om person och eventuellt fordon i appen och räknar ut bötesbeloppet innan föreläggandet skrivs in.
Den misstänkte skriver under med en digital penna på skärmen.
Boten registreras automatiskt i ordningsbotsregistret. En kopia och ett inbetalningskort skickas hem till den som bötfällts.

Visste du detta om allemansrätten?
Just nu söker sig många människor sig ut i skog och mark för att promenera, springa, cykla eller rida. Men vet du vad du får och inte får göra i naturen med tanke på allemansrätten?
Inte störa, inte förstöra är grundregeln i allemansrätten.
- Grundregeln är inte störa, inte förstöra. Du har all rätt att vara ute i skogen men den åverkan du gör på naturen ska vara så liten som möjligt. Exempelvis får du inte bryta kvistar från levande träd och buskar eller elda direkt på en berghäll, säger Robert Wahlström, friluftsutvecklare.
Nu på våren är naturen extra känslig då djuren får sina ungar och marken på många håll är mjuk och blöt. Några tips för att du och andra ska få en härlig dag i skogen är att hålla din hund kopplad, att inte skräpa ner och att välja stigar och vägar anpassade till din aktivitet. Ta också hänsyn till dina medmänniskor och till närliggande hus - och håll avstånd.
- Det är jätteroligt att så många besöker kommunens tätortsnära skogar och naturreservat. Runtom i kommunen finns flera fina områden så det finns plats för alla. Visa hänsyn och tänk på att det finns fler parkeringar intill vissa naturområden än andra, säger Sofia Stengavel, kommunekolog.
Får jag vara var som helst i naturen?
- Ja, men du får inte gå in i någons trädgård eller på någons tomt. Tänk på att stänga grindar efter dig, och undvik att gå i nyplanterad skogsmark eller åkermark. Alla har lika mycket rätt att vistas i naturen, så var beredd på att möta andra som också tagit sig ut i skogen.
Får jag rida i skogen?
- Ja, men tänk på att göra så liten åverkan som möjligt på naturen. Välj lämpliga vägar att rida på. Tänk också på att många är ute i naturen just nu, rid hänsynsfullt.
Får jag cykla i skogen?
- Ja, du får cykla på stigar och leder, men anpassa hastigheten efter underlag och sikt. Försök undvika blöta områden då cykling kan orsaka skador i marken. Tänk på att vem som helst får promenera eller springa även på markerade cykelleder.
Får jag gå med hunden utan koppel i skogen?
- Från 1 mars till 20 augusti måste du hålla din hund under extra stor uppsikt när ni är ute i naturen. Det innebär att du måste ha din hund kopplad eller tätt intill din sida, högst någon meter ifrån dig.
Får jag elda i skogen?
- Räddningstjänsten avråder just nu från eldning då det torra fjolårsgräset lätt antänds. Elda enbart på iordningsställda grillplatser men tänk på brandrisken och kom ihåg att det är du som är ansvarig för att elden inte sprider sig. Elda aldrig direkt på stenhällar, det skadar berget. Håll dig uppdaterad om eventuella eldningsförbud från räddningstjänsten på www.mittbohuslan.se
Får jag fiska i sjö och hav?
- Det krävs fiskekort för fiske i sjöar och vattendrag. I Bjursjön och vid havet kan du dock fiska utan fiskekort, för fiske i havsvatten gäller särskilda regler.
Några fler tips
Välj utflykter i naturen nära där du bor. Utforska nya områden där inte så många andra är. 
Fika och rasta på platser med gott om utrymme och håll avstånd till andra besökare.
Ta med dig ditt skräp hem.
Särskilda regler gäller för naturreservat och andra skyddade områden.
Allemansrätten - det här gäller, Naturvårdsverkets information
Allemansrätten på flera språk

Smittorisk stoppar SMS-livräddare
Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsstyrelse stoppar de så kallade SMS-livräddarna där frivilliga vid hjärtstopp larmas och snabbt kan vara på plats för att göra insatser innan sjukvårdspersonal kommer fram.
Anledningen är smittorisken på grund av coronapandemin.
"Det kan vara så att det är liv som inte kan räddas", säger Solveig Aune, projektledare för SMS-livräddarna i regionen.

Slopat karensavdrag långtifrån slopad
700 kronor, lika till alla, innebär det borttagna karensavdraget. Men någon helt slopad karens är det inte tal om – halva lönen försvinner.
Den enskilde måste själv ansöka om att få tillbaka karensavdraget arbetsgivaren har gjort och det görs via Försäkringskassans e-tjänst.
Och på tisdagen öppnades slussarna. De första timmarna strömmade runt 100 ansökningar i minuten in till myndigheten, eller vid lunchtid runt 35 000.
Bakgrunden är regeringens snabba besked i coronakrisens inledning om att karensavdraget skulle slopas. Syftet var att förmå alla med minsta symtom att stanna hemma, och att människor skulle hållas skadelösa.
Täcker inte upp
Beloppet har av regeringen bestämts till 700 kronor före skatt, lika för alla, eftersom det enligt myndigheten skulle bli en ohanterlig arbetsbörda att räkna ut vad var och en skulle få.
”Staten kompenserar tillfälligt för karensavdraget med anledning av coronaviruset så att människor stannar hemma vid sjukdom”, skrev regeringen när beskedet meddelades.
Beloppets storlek innebär dock inte att det handlar om ett helt slopat karensavdrag. På en månadslön på 30 000 kronor skulle beloppet behöva vara 1 500 kronor för att full kompensation ska gå ut.
För staten handlar det ändå om en kostnad på i runda slängar 50 miljoner kronor per dag, baserat på takten som ansökningarna kommit in till Försäkringskassan första dagen.
3–5 dagar
Från sjuklönedag 2 till och med 14 utgår sedan 80 procent av lönen. De dagarna betalar arbetsgivaren ut till den anställde som tidigare, sedan får företaget pengarna tillbaka genom en kreditering av skattekontot under perioden med de tillfälliga coronareglerna, april–maj. Här behövs alltså inget eget agerande från den anställde.
Även egenföretagare, arbetslösa och tillfälligt anställda slipper karensavdrag för första sjukdagen.
Trots den enorma anstormningen av ärenden räknar Terese Östlin, nationell samordnare på Försäkringskassan, med att myndigheten ska kunna betala ut pengarna inom fem dagar, åtminstone för alla ärenden som hanteras maskinellt.
Beslutet om att ta bort karensavdraget gäller retroaktivt från 11 mars.

Fem tips: Så undviker du covid-19-relaterade bedrägerier
Allt fler bedragare försöker utnyttja människors utsatthet under coronakrisen och därför är det viktigt att vara uppmärksam och ta till åtgärder för att skydda sig själv och företaget.

Här listar vi fem tips för hur du undviker covid-19-relaterade bedrägerier.

  1. Granska noggrant var information kommer ifrån och var uppmärksam på bedragare som använder aktuella organisationer, som exempelvis WHO, för att få dig att klicka på skadliga länkar eller bilagor.
  2. Var uppmärksam på falska erbjudanden som är kopplade till virus. För att vara på den säkra sidan kan du googla hemsidenamnet tillsammans med ordet ”scam” först.
  3. Var försiktig och avvakta om ett erbjudande har kort eller ologisk tidsfrist, ofta kan bedragare försöka ge sken av att situationen är brådskande vilket många kan påverkas av.
  4. Många nya hemsidor har dykt upp sedan virusutbrottet, som utger sig för att ha information om covid-19, och för att undvika skadlig kod är det alltid bäst att vara uppmärksam och dubbelkolla länkar innan man klickar på dem.
  5. Skulle bedragare besöka dig i hemmet, för att erbjuda exempelvis desinfektering av hemmet, så bör du ifrågasätta deras avsikter och hålla avstånd.

Finansinspektionen slopar amorteringskravet
Ur FI:s pressmeddelande: Bankerna får ge alla bolånetagare undantag från amorteringsplikten. Undantaget gäller fram till juni i nästa år (2021), enligt ett beslut från Finansinspektionen (FI).
Då kommer FI att utvärdera läget i svensk ekonomi för att bedöma om undantaget ska förlängas eller tas bort.
För att banker ska kunna bevilja amorteringsfrihet krävs i dag att hushållen förlorar inkomst på grund av arbetslöshet eller sjukdom.
Myndighetens bolånerapport, som presenterats nu på morgonen, visar annars att låntagarna överlag har goda marginaler för att klara ett sämre ekonomiskt läge.

Begränsade uttag av läkemedel
På en pressträff på onsdagsmorgonen informerade Läkemedelsverkets generaldirektör Catarina Andersson Forsman om hur vi ska säkra tillgången till livsviktiga läkemedel under denna kris och förhindra hamstring.
- Vi har inte brist på läkemedel, men om alla hämtar ut sin årsförbrukning blir det tomt på hyllorna.
Enligt en ny regel ska patienter bara kunna hämta ut läkemedel för tre månader i taget. När krisen är över kommer denna nya regel att tas bort.
De nya reglerna börjar gälla från midnatt till i dag onsdag, och det handlar om receptbelagda mediciner.

Så skyddar du dig mot sommarens cykelstölder
När våren kommer brukar cykelstölderna öka. Så här gör du för att undvika att drabbas. 
Som cyklist finns det några enkla saker du kan göra för att skydda dig mot cykelstölder och för att öka din möjlighet att få tillbaka din cykel om den ändå skulle bli stulen.
Har du möjlighet, parkera cykeln inomhus
Använd ett av SSF:s (Stöldskydds­föreningens) certifierade lås
Fotografera cykelns ramnummer och hela cykeln. På så sätt underlättar du för polisen att hitta ägaren, och din chans att få tillbaka din cykel ökar.
Om du har en elcykel –ta med dig batteriet
Om din cykel har ett högt värde –pensla den med märk –DNA
Polisanmäl alltid en cykelstöld

Försäkringskassan släpper krav på sjukintyg
Försäkringskassan släpper från i morgon på kravet på läkarintyg från dag 15 fram till dag 21 för den som är anställd och sjukskriven. Det uppger Cecilia Udin, nationell försäkringssamordnare på Försäkringskassan.
Sedan tidigare har regeringen sagt att arbetsgivare inte ska kräva läkarintyg under de första två veckornas sjukskrivning, något som arbetsgivarna kommer att få ersättning för i efterhand.
Däremot kommer arbetsgivare att fortsätta göra karensavdrag – men de pengarna kommer den sjukskrivne att kunna ansöka om senare efter att regeringens aviserade lagändring kommit på plats.
Ett stort antal ansökningar om slopad karens har redan kommit in till Försäkringskassan, uppger Cecilia Udin, men de ligger vilande i väntan på riksdagens lagändring. Anställda på Försäkringskassan har uppgett att många sjukskrivna reagerat starkt när de förstått att regeringens aviserade förändringar med slopad karens och avskaffat krav på läkarintyg, inte redan gäller. För anställda står arbetsgivaren för sjuklön de första 14 dagarna. Kostnaden för de 14 dagarna har regeringen föreslagit ska tas över av staten.

M Sverige JO-anmäler Transportstyrelsen
Riksförbundet M Sverige har gjort en JO-anmälan mot Transportstyrelsen. Anledningen är den stora säkerhetsbrist som finns när det gäller ägarbyte i Transportstyrelsens app Mina fordon.
Genom att fotografera uppgifter på registreringsbeviset och körkortets referensnummer kan en bedragare genomföra ett ägarbyte på ett fordon med hjälp av Transportstyrelsens app, utan att bilägaren själv har godkänt eller ens är medveten om ”köpet”.
Transportstyrelsens app Mina fordon lanserades 2012. Trots att det nu har gått åtta år sedan dess, kräver ett ägarbyte i appen ännu inte någon signering med bank-ID.
Säkerhetsbristen i appen uppmärksammades 2014.
Riksförbundet M Sverige kontaktade Transportstyrelsen med frågan om varför problemet fortfarande kvarstod såväl hösten 2018 som sommaren 2019, på grund av att även våra medlemmar har drabbats av de bilbedrägerier som möjliggjordes av Transportstyrelsens app.
– Att en myndighet som Transportstyrelsen inte kan garantera ett säkert ägarbyte är under all kritik, säger Caroline Drabe, vd, Riksförbundet M Sverige. När man lanserar en digital tjänst som appen Mina fordon, måste man också se till att den är säker att använda. Det minsta man kan begära är att en digital signering krävs med bank-ID.
Riksförbundet M Sverige anser att Transportstyrelsen har haft god tid på sig att åtgärda denna välkända säkerhetsbrist och att alldeles för lång tid har passerat utan att någon konkret åtgärd har vidtagits från Transportstyrelsens sida.

Lista: Här är restriktionerna som gäller i Sverige 
Sverige har fått både ris och ros för sitt sätt att bekämpa smittan av coronavirus. I takt med att läget förändras kan det komma fler restriktioner – men det här är de regler och råd som du måste ha koll på.

RÅDEN
Stanna hemma när du är sjuk 
Stanna hemma om du har symtom som snuva, hosta, feber, andningsbesvär, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk eller illamående. Det gäller även vid milda symtom. Vänta minst två dygn efter att du har blivit frisk innan du går till jobb eller skola. 
Ha god hygien 
Undvik att röra vid ansiktet eller ögonen. Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten. Har man inte tillgång till det kan handsprit vara ett alternativ. Hosta och nys i armvecket. 
Undvik besök hos äldre och sjuka 
Äldre över 70 år och personer med underliggande sjukdom tillhör riskgruppen. Avstå från icke nödvändiga besök på äldreboenden eller sjukhus. Är du sjuk – avstå helt. 
Jobba hemifrån – om möjligt 
Arbeta hemifrån om du har möjlighet, så att färre människor rör sig i kollektivtrafiken.  
Plugga på distans 
Du som går på gymnasiet, kommunal vuxenutbildning, högskola eller universitet rekommenderas att studera hemifrån och få undervisning på distans.
Begränsa dina sociala kontakter – om du är över 70 år
Begränsa dina sociala kontakter om du är 70 år eller äldre. Låt bli att åka buss och tunnelbana, ta hjälp av anhöriga eller grannar för att handla mat och undvik att träffa dina barn och barnbarn. Ta gärna en promenad, men håll avstånd till andra människor. 
Res inte utomlands 
Utrikesdepartementet avråder från icke nödvändiga resor till alla länder med anledning av coronaviruset.
Res inte inrikes – om det inte är nödvändigt 
Fundera på om din planerade resa till exempelvis storstäderna eller fjällen är nödvändig. Om inte – avstå. Den som är sjuk ska inte resa alls.
Träna gärna – men gör det säkert 
Ställ inte in din träning, match eller lokala cup med anledning av coronaviruset. Fysisk aktivitet utomhus uppmuntras. Gym, simhallar och idrottshallar kan hålla öppet, men Folkhälsomyndigheten ger råd till ansvariga på hur man kan minska smittspridning. 

REGLERNA
Stora evenemang förbjudna 
Allmänna sammankomster med över 500 personer är förbjudna. Det påverkar exempelvis konserter, festivaler och teatrar. Arrangemang med färre deltagare är okej, men arrangören har ansvar för att minimera risken för smittspridning. 
Trängsel på krogen inte tillåtet 
Det får inte bli trängsel på restauranger, kaféer, skolmatsalar, barer och nattklubbar. Varken i köer, vid bardisker eller vid bufféer. Restriktionerna innebär att besökare endast får äta och dricka sittandes vid bord. Hämtmat får dock överlämnas, om det kan göras utan trängsel.
Förbjudet att resa in i Sverige 
Sverige har inte stängt gränserna men har inreseförbud från länder utanför EU, till att börja med från 19 mars och 30 dagar framåt. Samtliga EU-länder har samma förbud. 

Nya restriktioner: Endast bordsservering tillåts på restauranger och barer 
Regeringen presenterar nya restriktioner i kampen mot smittspridningen: Restauranger, barer och kaféer ska nu endast få servera mat och dryck vid sittande bord.
– Läget är allvarligt och åtgärden behövs, säger socialminister Lena Hallengren (S).
De nya åtgärderna, som presenterades under en pressträff på tisdagen, innebär att restauranger, kaféer, barer och nattklubbar inte längre får servera mat och dryck vid bardisken. 
– Det är uppenbart så att när människor trängs vid bardisken är det fler och fler som på ett oreglerat sätt ställer sig bredvid varandra, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson. 
Förbudet väntas träda i kraft redan i morgon, och smittskyddsläkare kan, i samråd med kommunerna, tvinga de verksamheter som inte följer reglerna att stänga. 
Förbudet gäller även för uteserveringar, och krögare och kaféägare uppmanas också att glesa ut mellan borden.
– Hämtmat kommer tillåtas, säger Johan Carlson.
Restauranger kommer också fortsatt att kunna servera bufféer.

”Inga hyresgäster ska sägas upp på grund av Corona-krisen”
Den kommunala socialtjänsten bör kunna ge försörjningsstöd till hyresgäster som fått betalningssvårigheter i samband med Corona-krisen. Det menar Anders Nordstrand, VD för Sveriges Allmännytta i ett pressmeddelande, och föreslår därtill flera insatser av branschen själv.

Corona-pandemin innebär hårda påfrestningar på sjukvård, företag och samhällsekonomin. När tusentals människor permitteras från sina jobb och restauranger, kulturinstitutioner och företag tvingas stänga eller hålla igen verksamheten, hamnar många människor plötsligt i en situation där privatekonomin inte räcker till. Det kan leda till svårigheter att betala hyran för vissa hyresgäster.
- Sveriges allmännyttiga bostadsbolag är fast beslutna om att inga hyresgäster ska behöva sägas upp av den anledningen. Det är den kommunala socialtjänsten som ansvarar för att enskilda får den hjälp de behöver, till exempel genom försörjningsstöd, för att kunna betala hyran, säger Anders Nordstrand.

Staten har beslutat om stöd för att upprätthålla hushållens inkomster, men Anders Nordstrand menar att den extraordinära situationen innebär att någon form av riktat statligt stöd kan komma att behöva införas, till exempel i form av ett tillfälligt bostadsbidrag.
- Som fastighetsägare ser vi dessutom över vilka insatser vi kan göra för att hjälpa hyresgäster klara sig igenom krisen. Det kan exempelvis handla om att göra det möjligt att ta hyran på avbetalning under en begränsad tid, eller att avvakta så långt det är möjligt med att driva hyreskrav till inkasso.

Apoteken inför vissa begränsningar vid försäljning
Pressmeddelanden
Efter samråd med Läkemedelsverket rekommenderas Sveriges Apoteksförening att begränsa viss försäljning av läkemedel på apotek. Detta är en tillfällig begränsning för att undvika att hamna i en situation där läkemedel inte räcker till alla som behöver. Det råder just nu ingen brist på läkemedel som en följd av corona. Vissa febernedsättande tabletter ransoneras till tre uttag.
Sedan tidigare har apoteksbranschen en överenskommelse som begränsar försäljning av paracetamol i tablettform till tre förpackningar. Läkemedel ska endast säljas motsvarande den enskilde konsumentens behov.
Dessutom kommer apoteken att begränsa utlämnandet av receptbelagda läkemedel till maximalt 90 dagar förbrukning och att 2/3 av tiden som tidigare expedierad mängd är avsedd att räcka ska vara passerad innan nytt uttag får göras. Dessa regler gäller alltid för uttag inom läkemedelsförmånen men nu utvidgas begränsningen till att även gälla köp utan förmån.
– Jag vill betona att syftet med dessa begränsningar är att undvika bristsituationer som skulle kunna uppstå till följd av hamstring säger Johan Wallér vd på Sveriges Apoteksförening.

Förtydligande om att rutinmässiga LAU-kontroller ska stoppas tillsvidare.
– Beslutet innebär inte att vi kommer sluta genomföra nykterhetskontroller när det finns en underliggande misstanke om brott.
Däremot slutar vi med rutinmässiga alkoholutandningsprov. Utöver ett förändrat arbetssätt gällande alkoholutandningsproven kommer polisens trafikarbete fortsätta som vanligt, säger Olov Augrell, tf sektionschef för Arbetsgivarutveckling, Polismyndigheten.
En polisman som tillhör en riskgrupp ska tillsvidare inte genomföra alkoholutandningsprov.
Med tillhörighet till en riskgrupp avses den som:
-  har en kronisk hjärt- eller lungsjukdom
-  har andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft eller sekretstagnation
-  har kronisk lever- eller njursvikt
-  har diabetes mellitus
-  har ett tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling
-  är över 65 år
-  är gravid efter graviditetsvecka 16.

Så påverkas resandet in och ut ur Sverige från och med torsdag
Efter regeringens beslut om att tillfälligt stoppa icke nödvändiga resor till Sverige över en yttre gräns, dvs. utanför EES/Schengenområdet arbetar Polismyndigheten nu med en inriktning för hur det påverkar arbetet med gränskontroller.
Den snabba spridningen av coronaviruset inom EU är en internationell angelägenhet som kräver koordinerade åtgärder. Medlemsstaterna har ställt sig bakom en uppmaning om att stoppa icke-nödvändiga resor till EU. Regeringen beslutade 17 mars att tillfälligt stoppa icke-nödvändiga resor till Sverige över en yttre gräns, det vill säga från länder utanför EU/Schengenområdet samt Schweiz.
En ny förordning med stöd av Lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa, beslutades 17/3 för att mildra effekterna av coronavirusets utbrott och minska spridningen. Beslutet träder i kraft från och med 19/3 och gäller till en början i 30 dagar.

Huvudregeln är att utlänningar som reser från ett land som inte ingår i EES (EES omfattar förutom EU-länderna även Norge, Island och Lichtenstein) eller Schweiz kommer att nekas inresa.
Svenska medborgare, EES-medborgare, medborgare i Schweiz, och andra som är bosatta i Sverige kommer att tillåtas resa in. Undantag från förbudet kan göras för utlänningar som har särskilt viktiga skäl att resa till Sverige. Polismyndigheten är ansvarig för tillämpning av lagstiftningen och jobbar med att ta fram rutiner för detta. Exakt vilka avgränsningar som kommer att göras vid undantag är en fråga som kommer att avgöras från fall till fall.

Följande kategorier är undantagna från inreseförbudet:
Svenska medborgare
Medborgare i en annan EES-stat eller Schweiz, eller familjemedlemmar till en EES-medborgare eller medborgare i Schweiz
Personer med uppehållstillstånd eller uppehållsrätt i Sverige/EES eller Schweiz
Utlänningar som har särskilt angelägna behov eller som ska utföra nödvändiga funktioner i Sverige kan undantas, t.ex.
- hälso- och sjukvårdspersonal
- personer som arbetar med transport av varor, t.ex. mat och mediciner
- personer med trängande familjeskäl.
Rätten till asyl påverkas inte av beslutet, om en person vill söka asyl vid gränsen så kommer hen få göra det.

Resor från Schengenområdet, det vill säga från ett annat EU-land som till exempel Danmark eller Finland, ett land som ingår i EES-samarbetet som till exempel Norge, eller Schweiz, kommer inte beröras av inreseförbudet. I första hand kommer inresor till svenska flygplatser och hamnar beröras, då Sverige inte har någon yttre landgräns.

Samma lagstiftning som tidigare kommer i grunden gälla för gränspassage, det vill säga Schengens gränskodex. Något som innebär att giltig resehandling ska medföras i form av pass eller nationellt id-kort. Samt att det är upp till resenären att styrka sin rätt till inresa båda utifrån medborgarskap eller gällande undantag.

För frågor kring regelverket och lagstiftningen hänvisar vi till Förordning om tillfälligt inreseförbud till Sverige eller regeringens sida med frågor och svar,  samt Schengens gränskodex.  
Polismyndigheten kommer att kommunicera fortlöpande om hur detta påverkar resandet till och från Sverige.

Pensionerna sjunker med corona
Coronachocken på aktiebörserna och samhällsekonomin kommer inte att gå pensionärer eller pensionsspararna förbi, men effekterna blir ganska olika för de olika sparformerna.

-Premiepensionen och fondförsäkringarna har redan sjunkit. Nu är det sannolikt så att även de traditionella gör det, också, och nästa år eller så sjunker förmodligen den statliga pensionen också, säger Kristina Kamp, pensionsekonom på Min pension.
Pensionen består för de flesta av en statlig del och tjänstepension, inbetald av arbetsgivaren.

Majblommans säljstart skjuts upp
Den årliga försäljningen av majblommor flyttas från slutet av april till efter sommaren. Det nya datum då barnen börjar sälja majblommor meddelas inom kort.
Den årliga försäljningen av majblommor flyttas från slutet av april till efter sommaren. 
Beslutet har fattats för att minska risken för smittspridning av det nya Coronaviruset.
Majblommans arbete för att motverka barnfattigdomen i Sverige fortsätter med oförändrad kraft. Allmänheten är varmt välkommen att redan nu stötta Majblommans verksamhet, till exempel genom att bli månadsgivare eller ge en gåva på majblomman.se.
Majblommans generalsekreterare Tove Lindahl Greve:
-          Det är ett drastiskt beslut att flytta fram barnens försäljning av majblommor men det är det enda alternativet i denna situation. Nu ber vi alla som kan att bidra till Majblommans verksamhet på andra sätt. Det är jätteviktigt att Majblomman kan dela ut ekonomiskt stöd till barn inför sommaren. Behoven är som störst just då.
Majblommans Riksförbund arbetar just nu med att uppdatera planeringen av insamlingen i höst då över 60 000 barn återigen kommer att sälja majblommor med hjälp av volontärer i 550 lokala majblommeföreningar. Under vecka 13 meddelas nytt datum för Majblommans säljstart 2020.

Kravet på sjukintyg avskaffas tillfälligt
Den som blir sjuk ska kunna vara hemma i upp till 14 dagar utan läkarintyg. Det uppgav regeringen på sin presskonferens på fredagseftermiddagen.
– Vi har för avsikt, regeringen, att kravet på läkarintyg under sjuklöneperioden tillfälligt avskaffas, sa statsminister Stefan Löfvén (S).
– Det här är ett viktigt verktyg för att avlasta hälso- och sjukvården, och också för att minska spridningen, sa han.
Karensdag slopades
Tidigare i veckan beslutade regeringen att karensdagen slopas omedelbart, och det gäller en och en halv månad framåt.
För den enskilde innebär det att man får sjuklön från första dagen vid frånvaro på grund av sjukdom. Åtgärden bedöms minska risken för smittspridning. Staten står för kostnaden på knappt en miljard kronor per månad.
Snart kan de som är sjuka vara hemma i  upp till 14 dagar utan sjukintyg, enligt regeringens förslag. Nu krävs läkarintyg efter en vecka.
– Drabbade företag får stöd, sa socialminister Lena Hallengren (S) när åtgärden presenterades på fredagen. 
– Pengar ska inte vara ett problem i smittan, för dig som enskild eller för samhället, sa hon.
Ytterligare åtgärder
Stefan Löfven säger att fler regeringsbeslut som ”påverkar vardagslivet” kan komma med kort varsel under den närmaste tiden.

Dags att deklarera - Skatteåterbäring 
Vårens stora händelse, när otaliga miljarder kronor ska skickas ut i form av skatteåterbäring, närmar sig.
Här ger vi dig som vill få koll på skatteåterbäringen 2020 alla tips och trix samt viktiga datum att hålla koll på.
Då kommer deklarationen 2020

I år är det rekordmånga svenskar som får sin deklaration redan i början på mars.
Det beror på att allt fler anslutit sig till en digital brevlåda vilket innebär att närmare 3,5 miljoner kan få sin skatteåterbäring redan i april.

För dig som har en digital brevlåda kommer deklarationen någon gång mellan 4-11 mars. Pappersblanketterna landar i den fysiska lådan mellan 13 mars – 15 april.

Deklarationen öppnar på Skatteverket den 17 mars.

Så får du skatteåterbäringen så tidigt som möjligt
Många vill ha skatteåterbäringen så fort som möjligt. Följ stegen här under så har du gjort allt du behöver för att få din återbäring redan i april.

Gör så här:
Ha en digital brevlåda?? Har du inte en kan du skaffa en via e-Boks, Digimail, Kivra eller Min Myndighetspost
Annmäl ett konto till Skatteverket dit du vill ha pengarna
Godkänn deklarationen digitalt senast den 31 mars utan att göra några ändringar eller tillägg
 
Om deklarationen godkänns av Skatteverket kommer pengarna 7-9 april
Tänk på att fundera igenom om du kan ha rätt till något avdrag som inte är med i den förtryckta deklarationen. Även om det är kul att få skatteåterbäringen så fort som möjligt är det synd att gå miste om pengar i onödan. Ett vanligt avdrag som är aktuellt för många är resor till och från jobbet.

Om du gör någon ändring sker nästa utbetalning av skatteåterbäring 9-12 juni.

Skatteåterbäring datum 2020

Här hittar du viktiga datum att hålla koll på inför deklarationen 2020. Om du läser detta i en mobiltelefon kan tabellen bli lite bred. Vänd i sådana fall på telefonen ett kvarts varv eller scrolla i tabellen sidledes.
 
Övrigt
-  Sista dag att godkänna deklarationen digitalt utan ändringar eller tillägg för att få skattepengar i april31 mars
-  Sista dag att deklarera 4 maj
-  Sista dag att deklarera med anstånd18 maj
-  Pengar betalas ut (till de som deklarerat senast 4/5) vecka 23, 9–12 juni
Källa: Skatteverket

Pensionerna höjs 2021
Pensionerna höjs nästa år med som mest 600 kronor i månaden för vissa grupper, genom ett särskilt pensionstillägg, enligt uppgift till TT.
Det berör personer med mellan 9 000 och 17  000 kronor i månaden i allmän pension, enligt en överenskommelse i pensionsgruppen där sex av riksdagens åtta partier ingår.

Påminnelse - Nya körkortsregler från 1 mars
Rekordmånga körprov för B-körkort underkändes 2019. Därför ändras nu reglerna som gäller för körprovet.
Under 2019 godkändes 44,5% av alla körprov för B-körkort, en rekordlåg siffra enligt Olof Stenlund på Transportstyrelsen. Därför ändras nu reglerna kring körprovet för att det ska bli enklare för eleven att komma förberedd till provet.
De ändringar som börjar gälla 1 mars 2020 är:
-  Teoriprov/kunskapsprov för B-körkort måste vara godkänt innan körprov.
-  Tiden mellan godkänt kunskapsprov och körprov för B-körkort förlängs från 2 till 4 månader. 
-  Innan teoriprov, oavsett behörighet, måste eleven intyga att denne inte kommer använda otillåtna medel eller på annat sätt fuska.
Detta för att det ska bli enklare att polisanmäla och straffa de som försöker fuska. 

Mobilförbud i klassrummen ska utredas
Mobilförbud i klassrummen och flytt av hotfulla elever. Det är några av åtgärderna som kan bli aktuella för att öka studieron i svenska skolor.
Nu tillsätts en utredning, som regeringen presenterar i dag. Utredaren ska bland annat kartlägga och analysera de olika delarna i skolans arbete med trygghet och studiero. Förslag på hur bestämmelserna om mobilförbud och avstängningar ska utformas skulle ha lagts fram i fjol, enligt januariavtalet.

Polisen letar tusentals försvunna varje år
Svensk polis hanterar dagligen ärenden med försvunna personer. Under förra året uppgick antalet till drygt 27 000 i hela landet.
När en person anmäls försvunnen hos polisen görs omedelbart en bedömning som styr det fortsatta arbetet.
Om bedömningen är att den försvunna personen svävar i livsfara eller löper allvarlig risk när det gäller hälsan kommer ärendet att klassas som högprioriterat. Då startar ett intensivt arbete med informationsinhämtning parallellt med att poliser letar i närområdet där personen mest sannolikt kan vara, alternativt setts senast.
Så fort det är möjligt börjar sökandet längs så kallade ledstänger, det vill säga vägar, stigar och andra naturliga vägar i närheten.
- Vi hittar var tredje person på eller i omedelbar anslutning till ledstänger, säger Anders Leicht, vid polisens kompetensenhet.
Under år 2019 blev cirka 9 500 ärenden högprioriterade. Av dem bestod omkring 3 000 av ärenden med försvunna personer som befarades ta sina liv.
Vid högprioriterade ärenden kan polisen inleda en räddningsinsats enligt lagen om skydd mot olyckor, LSO. I fjol inleddes totalt 410 stycken.
När det gäller räddningsinsatser enligt LSO så är den genomsnittliga tiden för dem, från att ärendet kommer till polisen till att det avslutas genom att personen återfinns, cirka två timmar. Totalt avslutas omkring 75 procent inom sex timmar efter att händelsen har kommit till polisens kännedom. Efter ett dygn kvarstår cirka 4 procent, vilka är ärenden som oftast kan ta några dygn innan de avslutas.
Totalt hittas 97 procent när en räddningsinsats enligt LSO sätts in. Återstående 3 procent hittas så småningom, men enstaka personer förblir dock troligen försvunna för gott.
En nyckel i arbetet med att hitta försvunna personer är tiden. Nästan 30 procent av de som hittas vid räddningsinsatserna befinner sig i ett nedsatt allmäntillstånd. Därför vill Anders Leicht uppmana att den som är orolig för en försvunnen person ska kontakta polisen direkt.
- Ring polisen och låt vår erfarna personal avgöra hur det ska hanteras. Förlorad tid kan aldrig hämtas igen, säger han.
Antal ärenden gällande försvunna personer i Sverige
2019            2018           2017
24 362         22 284       21 502
Antal högprioriterade ärenden gällande försvunna personer i Sverige
2019             2018          2017
6 457            6 271         6 403
Antal ärenden i Sverige  med försvunna personer som också befaras ta sina liv
År 2019 - cirka 3000

Kan du skydda dig mot översvämningar ?
I ett förändrat klimat ökar risken för kraftiga skyfall, men även kraftig snösmältning kan leda till översvämningar. Tränger vatten in i huset och det blir översvämning i källaren kan dina saker skadas, men det finns enkla sätt att skydda sig.

Det finns många konsekvenser av översvämningar som kan ha stora effekter på både samhället och dig. Så här kan du förebygga skador.

Skydda dig mot översvämning
Det blir lätt översvämning i källare - ställ upp sådant som står på golvet på hyllor eller flytta det till vindsförråd.
Rensa dina hängrännor, stuprör och dagvattenbrunnar.
Kontrollera taket för att se att plåtar och takpannor är hela och sitter på plats.
Golvbrunnar kan ställa till problem om du inte har backventiler - se till att ha filtar och något tungt att ställa ovanpå för att stoppa vatten från att komma in
Se till att marken runt ditt hus lutar bort från huset och att kantstenar på gatan inte saknas så att rännstensvattnet rinner in mot ditt hus.
Flytta på bilen om den står på en plats som är placerad lågt.

Om vatten redan tränger in i huset
Bryt strömmen eftersom vattnet kan vara strömförande.
Försök avleda vattnet genom att göra ett enkelt dike.
Täta ventiler och andra öppningar
Om vattnet kommer in via golvbrunnarna - tryck in en filt eller handduk i brunnen och lägg en rejäl tyngd på minst tio kilo ovanpå.
Torka, pumpa eller ös ut vatten så fort som möjligt.
Kontakta Räddningstjänsten på larmnumret 112 om läget blir för besvärligt.

Var rädd om bilen vid skyfall
Kör inte bil i stora vattensamlingar.
Om du blir stående i vatten, stäng av motorn och tändningen direkt. När vattnet når golvhöjd skadas elektroniken.
Om bilen blir skadad av vattnet, se till att den snabbt kommer till verkstad.

Är huset skadat av vatten?
Hyr eller köp en avfuktare och ställ den i de fuktskadade utrymmena så fort som möjligt. Spara alla kvitton.
Dokumentera skadorna efter översvämningen, ta foto eller filma.
Släng ingenting innan du har kontaktat oss och fått besked om hur du ska göra.
Var noga med att tvätta dig och göra rent allt som varit i kontakt med översvämmat vatten.

Har du fått skador – anmäl dem till ditt försäkringsbolag 
Vad gäller för din försäkring vid översvämning
Villa- eller fritidshusförsäkring gäller om dina saker skadas vid ett skyfall om det rinner in vatten genom fönster, dörrar och ventiler eller om vatten tränger upp genom avloppsledning inomhus. Du kan också få ersättning för merkostnader för annat boende om din bostad förstörs av översvämningsskadan.
Kontakta ditt försäkringsbolag om vad som gäller för din bostad

Vad gäller för din bilförsäkring vid översvämning
Om du har helförsäkring eller gällande vagnskadegaranti kan du få ersättning för skadorna på bilen om vattensamlingen kom plötsligt och oväntat. 
Kontakta ditt försäkringsbolag om vad som gäller

Trafikverket - Kraftsamling för säkrare fyrhjulingar och mopedbilar
Antalet fyrhjulingar och mopedbilar ökar. Tyvärr gör även olyckorna det. Förra året dödades 9 personer i olyckor med fyrhjulingar. Nu gör Trafikverket och 18 andra aktörer gemensam sak för att främja säkrare användning och se över behovet av utökade krav.

Intresset för fyrhjulingar och mopedbilar växer. Cirka 190 000 registrerade fyrhjulingar och 12 000 mopedbilar finns i Sverige. Varje år omkommer cirka 10 personer på fyrhjulingar, de flesta på väg. Cirka 60 personer skadas i olyckor med mopedbilar varje år. Myndigheter, näringsliv och intresseorganisationer ställer sig nu bakom ”Säker användning av  fyrhjulingar, mopedbilar, traktorer och motorredskap – gemensam inriktning 2020” för att hitta åtgärder som kan rädda liv.
– Vi behöver samla kunskapsläget för att kunna prioritera rätt insatser.

Nollvisionen och nuvarande etappmål kräver en kombination av effektiva åtgärder på både kort och lång sikt, för att uppnå en säker trafik med fyrhjulingar, mopedbilar, traktorer och motorredskap, säger utredningsledare Jörgen Persson Trafikverket.

Rapporten pekar ut sex prioriterade insatsområden för fyrhjulingar:
Ökad användning av hjälm: 4 av 10 omkom på grund av huvudskada.
Ökad användning av störtbåge: 7 av 10 omkom i en olycka där fyrhjulingen välte vid trafik på väg.
Ökad användning av alkolås: 7 av 10 omkomna förare var alkohol- eller drogpåverkade.

Minskad användning av terränghjulingar på allmänna vägar:
Fyrhjulingar registrerade som terränghjulingar får normalt bara köras på enskild väg och korsa allmän väg. Det är därför oroande att nästan 4 av 10 omkomna på terränghjuling omkom på en väg med statlig eller kommunal väghållare.
Minskad användning av fyrhjulingar av barn:
 1 av 10 förare som omkom var under 16 år.
Förbättrad information och ökad utbildning i riskmedvetenhet och säker körning
Reglerna för fyrhjulingar är komplicerade, och det finns stor okunnighet om vad som gäller och om konsekvenserna av att inte följa reglerna.
– Många dödsolyckor med fyrhjulingar kan undvikas om föraren använder hjälm och har en fyrhjuling försedd med en störtbåge som ger ett överlevnadsutrymme om den välter vilket är vanligt vid dödsolyckor, säger Jörgen Persson.

För mopedbilar pekas följande insatsområden ut
Ökad användning av bälte:
Endast en av de fyra som omkom i olyckor med mopedbil under perioden 2008–2017 använde bilbälte. Bältespåminnare bör införas.
Förbättrad fordonssäkerhet:
Mopedbilar behöver ha bättre krocksäkerhet och körsäkerhet, exempelvis krav på vinterdäck.
Möjligheten att införa kontrollbesiktning:
Det finns inget krav på kontrollbesiktning av mopedbilar. Effekten av ett sådant krav bör utredas.

Ladda ner rapporten: 
”Säker användning av  fyrhjulingar, mopedbilar, traktorer och motorredskap – gemensam inriktning 2020”

Läs mer på trafikverket.se

Ny chans att skrota fritidsbåten – utan kostnad
Nu får svenska båtägare en ny chans att få sina gamla, uttjänta båtar skrotade utan kostnad. Det är tredje gången Havs- och vattenmyndigheten avsätter pengar till båtskrotning, vilket ska bidra till en renare havsmiljö.
Havs- och vattenmyndigheten (Hav) har tillfört mera pengar till skrotning av uttjänta fritidsbåtar, vilket Mitti skrivit om. Första gången skrotningspremien infördes var hösten 2018 och sedan dess har pengar skjutits till ytterligare en gång och nu kommer alltså påfyllning igen.
Kö till skroten
– Det har varit en sådan otrolig efterfrågan, så många gånger har folk fått ställa sig i kö. Det visar på hur stort problemet möjligtvis är. Det finns otroligt mycket båtar som måste omhändertas. De kan stå övergivna i marinor och kanske läcker till exempel olja. Eller så handlar det till exempel om äldre människor som inte vet vad de ska göra av sin båt när de inte längre är i skick för att använda den, säger Lisa Bredahl Nerdal, utredare vid Hav.
Hon säger att skrotningspremien hittills förstås inneburit att många gamla båtar omhändertagits men också att kännedomen ökat om att det går att skrota och återvinna en fritidsbåt som gjort sitt.
Ökad kännedom
Fram till 31 december i år kan fritidsbåtar upp till tre ton skrotas gratis på några av de 25 insamlingsplatser som finns i landet. Om pengarna tar slut innan dess upphör erbjudandet om gratis skrotning att gälla.
– Det har varit otroliga vinster bara av att det här har gjort att många känner till att systemet finns. Så även om premien inte förlängs i framtiden så vet väldigt många människor att möjligheten finns och att man kan återvinna sin båt, säger Lisa Bredahl Nerdal.

FÖR BÅTSKROTNINGEN GÄLLER FÖLJANDE
Satsningen gäller båtar som ägs av privatpersoner.
Båten ska vara minst tre meter lång och väga minst 200 kilo och max tre ton.
Ägaren betalar transport till återvinningscentral samt eventuell sanering.
Erbjudandet gäller så länge pengarna räcker, dock längst till 31 december.
Anmäl på nätverket Båtretur om du vill skrota din båt.
Källa: Havs- och vattenmyndigheten

”Många är nog osäkra på vad som gäller”
Är det cyklister eller bilister som ska lämna företräde när cyklister ska korsa en bilväg?

Vi ställde frågan till en expert.
Vare sig du kör bil eller cyklar har du säkert undrat vad som egentligen gäller där cyklister korsar en bilväg. Är det bilisten som är skyldig att släppa förbi cyklisten, eller är det tvärtom så att cyklisten ska lämna företräde åt bilisterna?

Två typer
Först och främst gäller att cykelbanor som korsar en bilväg delas in i två olika typer: cykelpassager och cykelöverfarter.
– Det är nog väldigt många som inte har koll på skillnaden mellan cykelpassager och cykelöverfarter och därför är osäkra på vad som gäller, säger Björn Berle, trafikplanerare på Trafikontoret vid Göteborgs Stad.
Rättigheter – och skyldigheter
Enkelt uttryckt kan sägas att vid cykelpassager så är det cyklisterna som är skyldiga att lämna företräde, medan det vid cykelöverfarter istället är bilisterna som har väjningsplikt.

Bägge parterna har dock skyldigheter att tänka på.
– Vid cykelpassager, där det alltså är cyklisterna som ska lämna företräde åt bilisterna, så är bilisterna ändå skyldiga att ha uppsikt och släppa förbi de cyklister som har påbörjat sin överfart. Och vid cykelöverfarter måste cyklisterna – trots att det är bilisterna som har väjningsplikt – fortfarande ha koll på bilarna, säger Björn Berle och sammafattar det hela:
– I bägge fallen handlar det om att höja uppmärksamheten, sakta in lite och ha bromsberedskap.

Utformade på olika sätt
För att veta vad som är en cykelpassage och vad som är en cykelöverfart – som i regel bara finns i anslutning till pendelcykelstråk – finns det några särskiljande kännetecken.

Medan cykelpassager är enklare utformade med vägmarkeringar i bilvägen i form av fyrkantiga rutor och – i vissa fall – någon typ av färgmarkering eller upphöjning, så har cykelöverfarterna ytterligare markeringar, något som framgår av bilden här ovan och bilden längst ned.
– En cykelöverfart ska ha både fyrkantiga rutor och trekantiga väjningsmarkeringar i bilvägen – så kallade ”hajtänder”. Det ska även finnas en trafikskylt plus att det ska finnas någon form av åtgärd som gör att bilisterna sänker farten, till exempel ett gupp eller en upphöjning, säger Björn Berle.

Viktigt med fysiska åtgärder
Enligt trafikplanerare Björn Berle är det just de hastighetssänkande åtgärderna som har störst effekt på trafiksäkerheten.
– En upphöjning i bilvägen gör att 80-90 procent av bilisterna sänker hastigheten, försöker väja och släppa förbi cyklisterna, oavsett vem som har väjningsplikt. Det är därför vi här i Göteborg bygger så mycket hastighetssänkande åtgärder, som exempelvis upphöjningar.

Mer information om cykelpassager och cykelöverfarter hittar du på Transportstyrelsens hemsida.

Cykelpassage
Cykelpassage
cykerlöverfart
cykerlöverfart

Motormännen: Rattfylleri ökar, dags för alkolås i alla nya bilar
I förra veckan släppte Transportstyrelsen sin statistik kring återkallande av körkort. Den visade att återkallande med anledning av rattfylleri under 2019 har ökat med hela 6 procent jämfört med föregående år.I jämförelse med övriga kategorier, till exempel olovligt körande, smitning eller fortkörning, har rattfylleri ökat mest av alla, hela 13,1 procent.
– M Sverige har sedan länge arbetat för att alkolås ska tillhöra standardutrustningen. Det borde vara en självklarhet i dagens moderna bilar, lika självklart som autobroms eller airbags, säger Juan Colarte, jurist och trafiksäkerhetsansvarig på Riksförbundet M Sverige.
Under 2018 omkom 324 personer i trafiken, nästan en fjärdedel av dödsolyckorna berodde på rattfylleri enligt Polisens statistik.
– Transportstyrelsens rapport kommer inte som en nyhet, vi har alla sett att alkohol- och narkotikarelaterade trafikolyckor har ökat genom åren. Vi menar att det är allvarligt att det har gått så här långt utan att någonting egentligen har hänt. Samtidigt kommer förslag om att höja straffskalorna för upprepade trafikbrott trots att forskningen har visat att hårdare straff generellt sett inte hjälper. Vi står bakom förslaget men anser att det enbart är en kortsiktig lösning, den långsiktiga lösningen är alkolås i bilarna, säger Juan Colarte.  

Beskedet till båtägarna under båtmässan: Byt era gamla motorer
Mitt under båtmässan i Göteborg lanserar Transportstyrelsen en ny kampanj. Bland annat vill myndigheten att båtägare byter ut gamla tvåtaktsmotorer.
– Det handlar om att minska klimat- och miljöpåverkan från båtlivets motorer, säger Lina Petersson, sakkunnig i båtmiljö på Transportstyrelsen.
Om kampanjen inte ger önskad effekt kan ett förbud mot motorerna att aktualiseras.
Kampanjen riktas mot båtägare och kallas Ett renare kölvatten. Transportstyrelsen fokuserar på tre områden. Det handlar om körsätt, val av bränsle och motorer.
– Det handlar inte om att vi vill förbjuda saker utan vi vill att båtägare ska tänka mer på att även de har en viss miljöpåverkan, säger Lina Petersson, sakkunnig i båtmiljö på Transportstyrelsen.
Kan bli tal om förbud
Det finns i dag drygt 750 000 sjödugliga fritidsbåtar i Sverige. Var tredje båtmotor i en fritidsbåt är 25 år eller äldre. De gamla tvåtaktsmotorerna håller ofta länge och kräver lite underhåll, menar Lina Petersson. Men för Transportstyrelsen är de gamla tvåtaktsmotorerna miljöbovar eftersom 30 procent av bränslet går oförbränt rätt ut i vattnet.
Kampanjen kommer att löpa under 2020 med information till båtägare. Därefter ska kampanjen utvärderas för att se vilken effekt det fått på till exempel användandet av tvåtaktsmotorer.
– Märker vi att vi inte får något gehör alls så kanske vi får se över om det behövs någon starkare åtgärd. Om man behöver ha en premie eller ett förbud till och med, säger Lina Petersson.

Nya regler: Körkortsfusk kan ge fängelse
Transportstyrelsen har beslutat att ändra reglerna för alla som tar B-körkort från och med den 1 mars i år. När reglerna träder i kraft kommer det krävas att föraren klarat teoriprovet innan det faktiska körprovet får genomföras.
”I dag ska körprovet genomföras även om kunskapsprovet blir underkänt. Med de gamla reglerna innebär det också onödiga kostnader för de som är alltför oförberedda inför körprovet, men som måste genomföra och betala för det innan de får göra om kunskapsprovet”, säger Olof Stenlund, utredare på Transportstyrelsen, i ett pressmeddelande.
Förhoppningen är att regeländringen ska leda till kortare köer till körprovet och färre omprov.
Inför försäkran om att inte fuska
Transportstyrelsen inför också en försäkran inför kunskapsprovet. Föraren ska i den lova att inte fuska eller använda otillåtna hjälpmedel. Med hjälp av denna kommer fuskare att kunna åtalas och straffas – med böter eller fängelse.
”Förhoppningsvis ska det ha en avskräckande effekt så att vi slipper fuskare vid kunskapsproven”, kommenterar Stenlund.

Nya funktionen låter dig kolla var och på vad Facebook spionerar på dig – så funkar det
Du kollar in skidkläder på en webbsajt – och hux flux är ditt Facebookflöde fullt med reklam för täckbyxor och röda toppluvor. Nyhetssidor, resesajter och dejtingappar: Facebook vet mycket om vad du gör och var du är runtom på nätet, men i en ny funktion som introducerades globalt i veckan kan du själv kolla exakt var man ”spionerar” på dig.
”Vi startar decenniet med att ge dig mer kontroll över ditt privatliv och din användardata” skriver Facebooks vd Mark Zuckerberg i en bloggpost.
Detta gör de bland annat med en ny funktion som ska ge dig viss inblick i hur Facebook följer dig utanför Facebook – vilka webbsidor du besöker och vad du gör där.
 

Var tredje hundägare missar att registrera sina hund
Var tredje hund är oregistrerad i Västra Götaland, enligt siffror från Agria Djurförsäkring. Vilket kan ställa till problem när hunden sprungit bort och man ska söka efter ägaren - som då inte finns.
Trots att det är lag så missar många hundägare att registrera sina hundar. Föreningen Hundsökarna tror att en lösning kan vara att registreringen sker hos veterinären.

Det här behöver du som turist känna till om brexit som nu träder i kraft
Nu lämnar Storbritannien EU och går in i en övergångsperiod som sträcker sig året ut. Under året gäller i stort sett samma regler som när Storbritannien var EU-medlem. Vad ska man tänka på som turist? SVT Nyheter reder ut.
PASS
Svenskar kan fortsätta resa in i landet med pass elller nationellt id-kort. Inget visum behövs. Hur reglerna blir nästa år är en del av förhandlingarna mellan EU och Storbritannien, men den brittiska regeringen flaggar redan för att nationellt id-kort inte kommer att accepteras för inresa 2021.
Svenskar som har biometriska pass kan fortsätta använda de automatiska spärrar som finns vid passkontrollen på några av de brittiska flygplatserna.
SJUK?
Turister i EU kan använda det europeiska sjukförsäkringskortet för att få akutvård. Det var länge oklart vad som skulle gälla efter Storbritanniens utträde, men enligt ett nytt besked till Försäkringskassan kommer sjukförsäkringskortet vara giltigt även i Storbritannien under övergångsperioden. Vad som händer efter årets slut beror på vilka avtal som Storbritannien sluter med andra länder.
MOBILSURF/ROAMING
Inom EU kan turister surfa och ringa för samma taxa som i Sverige. Det gäller även i Storbritannien under övergångsperioden. Reglerna för roaming kan komma att ändras från 2021 beroende på avtalsförhandlingarna under året. Det avgörs även av vad enskilda mobiloperatörer väljer att lägga in i sina avtal med kunderna.
SHOPPA/NÄTHANDLA
Under övergångsperioden gäller samma regler för tull och moms. Beroende på de handelsavtal som sluts kan det bli dyrare att nätshoppa från Storbritannien och föra ut varor från landet efter 2020.
Det som gäller för länder utanför EU, vilket även kan bli fallet med Storbritannien från 2021, är:
Privatpersoner betalar dubbel moms på produkter som är köpta på nätet – en gång i landet som varan köps från och en gång i Sverige.
När värdet på nätshoppade produkter överstiger 1 600 kronor utgår även tull. Tullsatserna beror på vilken vara det är. För kläder är t.ex. tullsatsen 12%.
När du tar med dig varor som resande från länder utanför EU gäller andra värdegränser. Om du reser med flyg eller båt ska tull och moms betalas på varor som överstiger 4 300 kronor, för tåg-, eller bilresenärer är gränsen 3 000 kronor.
Du kan ta med en mindre mängd alkohol och tobak från länder utanför EU. Den avgiftsfria begränsningen är 1 liter starksprit (eller 2 liter starkvin), 4 liter vin, 16 liter starköl, 200 cigaretter (eller 50 cigarrer eller 250 g piptobak)
STUDERA
Reglerna för universitetsstudenter som påbörjat sina studier i Storbritannien läsåret 20/21 förändras inte. Den brittiska regeringen har även meddelat att intentionen är att samma regler ska gälla även efter 2020 genom avtal med olika länder.
Den som börjar studera i Storbritannien före den 1 januari 2021 har fortsatt rätt till studiestöd från CSN. Därefter kommer CSN att göra en särskild prövning.
FLYTTA TILL STORBRITANNIEN
Svenskar som bor i Storbritannien måste ansöka om nytt uppehållstillstånd. Det finns två typer: Settled status är till för personer som kan visa att de bott i Storbritannien sammanhängande under minst fem år. Den som har bott kortare tid eller vill flytta till landet ska ansöka om pre-settled status (som senare kan övergå i settled status). Den som redan har ett brittiskt uppehållstillstånd måste ansöka om ett nytt uppehållstillstånd.
KÖRA
Inga förändringar efter utträdet. Svenska körkort fortsätter att vara giltiga i Storbritannien.

Källor: Brittiska regeringen, Sweden abroad, Försäkringskassan, BBC News, CSN

Ica backar från nytt bonussystem – sänker gränsen
Ica backar nu från planerna för företagets nya lojalitetsprogram ”Stammis” efter kritik från kunderna. Gränsen för bonus sänks från 2 000 kronor till 1 000 kronor i månaden.
– Vi har lyssnat på kunderna och gör det här tillägget, säger vd:n Anders Svensson.
Det nya bonussystemet införs från och med i morgon den 1 februari i alla Ica-butiker i landet. Planen var att de nya bonuspoängen inte skulle föras över till nästkommande månad och att gränsen för när bonus betalas ut sattes till 2 000 kronor per månad.
Det skapade starka reaktioner bland Icas kunder. Nu sänks gränsen för bonus till 1 000 kronor i månaden, om man handlar för det beloppet två månader i rad.
– Det har funnits kunder som varit oroliga över vad det nya lojalitetsprogrammet betyder för dem. Det ska finnas till även för dem med lite mindre matbudgetar, säger Anders Svensson.
Namninsamling
Kritiken mot företagets nya bonussystem har varit stor på sociala medier och internet. Där har bland annat över 10 000 personer skrivit under en namninsamling.

Felaktiga utdrag från belastningsregistret har sänts ut
På grund av ett tekniskt fel har Polismyndigheten skickat felaktiga registerutdrag ur belastningsregistret. Det berör 450 enskilda personer som begärt uppgifter om sig själva. Dessa personer kontaktas nu.
Av de 100 000 utdrag ur belastningsregistret som Polismyndigheten har skickat ut till enskilda under perioden den 19 november 2019 till och med den 13 januari 2020 har 450 registerutdrag innehållit för få eller för många uppgifter om berörd person. Det beror på ett tekniskt fel i myndig­hetens registerutdragstjänst och påverkar endast informationen som presenteras i de aktuella utskrifterna. Det inträffade har inte påverkat vilka uppgifter som finns om personer i belastningsregistret eller hur länge uppgifterna kommer att sparas.
Av de felaktiga utdragen är det 41 stycken som berör personer som begärt utdrag för att kunna söka vissa typer av arbeten. De övriga registerutdragen berör personer som använt sin rätt till insyn i belastningsregistret.
För att hantera detta kontaktar Polismyndigheten nu alla som har fått felaktiga utdrag och begär att de returnerar dessa. Polismyndigheten följer även upp situationer där ett utdrag som inte innehållit fullständig information kan innebära risker för andra, exempelvis om någon har anställts på felaktiga grunder.
Polismyndigheten hanterar det inträffade som en personuppgiftsincident och har gjort en anmälan av händelsen till Datainspektionen.
Korrekt utdrag och information har skickats till de som är berörda.
Registerutdragstjänsten har varit stängd under en period så att felet har kunnat identifieras och åtgärdas. Produktionen av registerutdrag är nu återupptagen.
Det felaktiga utdragen berör inte utdrag för försäkringsdistribution eller utlandsändamål.

Förslag: Kilometerskatt och billigare bilkörning på landsbygden
Det borde införas en kilometerskatt på bilkörande, enligt en ny forskningsrapport från bland annat IVL Svenska Miljöinstitutet och Chalmers.
Enligt förslaget skulle det göra bilkörandet relativt sett billigare på landet och dyrare i städerna.
– Vi vill göra beskattningen mer rättvis. Vi vill göra den högre i stad och lägre på landsbygden. Är man boende och verksam på landsbygden är man vinnare i det här förslaget. Generellt sjunker kostnaderna för att köra bil på landsbygden och de ökar i större städer, säger Anders Roth på IVL till Ekot.
Antalet elbilar och laddhybrider ökar snabbt. På sikt kan det innebär att miljarder kronor i skatteintäkter, från bensin- och dieselförsäljningen, försvinner och därför behövs kilometerskatten för att täcka upp för det skattebortfallet, enligt forskningsrapporten som finansierats av Energimyndigheten.
Kilometerskatten innebär att bilisterna betalar skatt för varje körd kilometer och samtidigt sänks då skatten på bensin och diesel.
Enligt förslagen kommer skattetrycket vara oförändrat.
Anders Roth säger att man föreslår tre olika nivåer av beskattning.
– Vi föreslår en geografiskt differentierad skatt utifrån tre områden. En nivå är de större städerna. Där föreslår vi en skatt på drygt fem kronor per mil. Nästa område är mindre städer och större vägar och där föreslår vi en skatt på en krona per mil. Sedan har vi ren landsbygd där vi inte föreslår någon skatt alls, utan just en mindre drivmedelsskatt, säger Roth till Ekot.
I rapporten föreslår forskarna att det ska användas ett GPS-system, med en dosa i varje bil, för att kunna se hur långt en bil kör och därmed ta ut rätt skatt.
Men det finns en skarp kritik mot just det – att det skulle vara ett hot mot den personliga integriteten och kan användas för att övervaka människor.
– Det finns sätt att lösa det. I till exempel Singapore betalar man in pengar i förväg på ett kort och sedan kommer aldrig myndigheterna att se var du kör någonstans, säger Anders Roth på IVL till Ekot.
Men han säger samtidigt att det finns risker ur integritetsaspekten.
– Vi tror att man måste ta väldigt noga på de här integritetsfrågorna och utreda det noga, säger han.
Ekot har tidigare rapporterat om att experter som tillfrågats tror att det inom tio år kommer finnas en så kallad kilometerskatt.
I den nya rapporten föreslås inte exakt när den ska införas, på vilket sätt och om det ska gälla alla bilar. Det finns också utmaningar för att kunna införa den och det är en kostnad i form av till exempel de GPS-dosor som måste finnas i bilarna.
Om föreslaget införs blir det dyrare att köra elbil.
– Det kommer bli dyrare än nu. Men det kommer alltid vara billigare att köra elbil än bensin- och dieselbil.
Men är det verkligen nödvändigt att ha den här beskattningen, kan man inte tänka sig att det sparas in pengar på andra saker när folk går över till elbilar?
– Det är klart att med elbilar sjunker samhällets kostnader. Men vi har fortfarande kvar kostnader för till exempel olyckor och slitage, säger Roth.

Sverige ska få egna brandflygplan
Frågan om Sverige behöver brandflygplan har dragits i långbänk och fick nytt bränsle efter de omfattande skogsbränderna under 2018.
Nu har MSB satt ned foten och påbörjat en upphandling.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har påbörjat upphandling av en tjänst som består av två mindre vattenskopande brandflygplan med tillhörande besättning under 2020–2023, med möjlighet att utöka tjänsten till fyra flygplan under 2021–2023.
Varje flygplan ska kunna släppa minst 3 000 liter vatten per fällning, något som är minimikravet för att kunna bidra till EU:s civilskyddsmekanism. Jakob Wernerman, chef för nationella insatser och civilskydd på MSB, säger att flygplan och helikoptrar endast är ett komplement till insatser på marken, men att de kan spela en avgörande roll för att stoppa bränder i ett så tidigt skede som möjligt.
– Helikoptrarna som vi haft sedan 2019 har kunnat fälla 800–1 300 liter vatten. Flygplanen har en större kapacitet per fällning, och klarar också av att ganska snabbt ta sig över lite längre distanser, säger Wernerman.

Större medvetenhet
Inköp av skopande brandflygplan har varit på tapeten länge. Redan under 1990-talet provades en kanadensisk modell i Sverige men dåvarande Räddningsverket ansåg att planet var för dyrt.
Upphandlingen är ett led i ett regeringsuppdrag att stärka beredskapen och Wernerman förklarar att diskussionen om brandflygplanens vara eller icke vara fick ett uppsving efter sommaren 2018. Då hjälpte inlånade italienska och franska plan till med att släcka de omfattande bränderna.
– Vi ser också en annan medvetenhet både hos myndigheter och hos allmänheten att klimatförändringar leder till att skogsbränder även i vår del av världen kommer att bli mycket vanligare, säger han.
Större flygplan i framtiden
MSB vill att lärdomarna från arbetet med mindre skopande flygplan ska ligga till grund för att eventuellt upphandla större skopande flygplan, som är mer effektiva, i ett nästa steg.
– Vi behöver lära oss att fälla vatten från luften med skopande flygplan, vi har inte den erfarenheten i Sverige. Då tror vi att det lämpar sig ganska väl att använda den här typen av mindre flygplan som kommer att kunna användas enkelt och smidigt och som det är en annan prislapp på än de större skopande flygplanen, säger Wernerman.

SÅ FUNGERAR ETT BRANDFLYGPLAN
Det finns olika varianter av skopande flygplan, beroende på vilken teknik de använder för att skopa vatten.
Vanligtvis flyger flygplanet strax ovanför vattenytan och skopar upp tusentals liter vatten på kort tid, därefter leds de till brandområdet av markpersonal och släpper vattnet över lågorna för att släcka dem.
Flygplanen kan landa i vattendrag som sjöar, floder och älvar. Processen försvåras om det är vågigt.
Vattendragen måste utrymmas innan en skopning kan genomföras.
Källa: MSB 

Ny EU-lag: Laddare får inte ingå när du köper ny mobil
EU-kommissionen kommer att förbjuda mobiltillverkare att inkludera mobilladdare när de säljer nya telefoner, rapporterar Daily Express.
Enligt EU, som nyligen lanserade ett kommande förbjöd mot färgerna grönt och blått i tatueringar, handlar det den här gången om att rädda miljön och klimatet. Även surfplattor berörs av den nya lagstiftningen.
En talesperson för EU-kommissionen säger i ett uttalande att självreglerande åtgärder från branschen inte har varit tillräckligt.
– Den föredragna frivilliga lösningen har inte motsvarat förväntningarna från konsumenterna och kommissionen, hette det bland annat i uttalandet.
EU har de senaste åren förbjudit gratis plastpåsar i mataffärer, infört ett totalförbud mot glödlampor och lanserat ett obegripligt lagstiftningspaket kallat "GDPR", som har inneburit att bland annat skolfotografering har förbjudits och att många amerikanska webbplatser numera blockerar besökare från Europa. Över 60 procent av svenskarna stöder dock medlemskapet i EU.

Läkemedelsverket varnar för kvicksilver i sex hudblekande krämer
Efter att miljöinspektörer i Malmö vid kontroll i butik hittat hudkrämer som innehåller kvicksilver varnar Läkemedelsverket konsumenter från att köpa krämerna. Krämerna används för att bleka huden. Kvicksilver lagras i kroppen, och kan ge allvarliga skador på bland annat njurarna och nervsystemet. Kvicksilver är ett förbjudet ämne i kosmetiska produkter och produkterna får inte säljas i Sverige och EU.

Flera studier visar att konsumenter, som använder de här produkterna, riskerar att drabbas av kvicksilverförgiftning. Även hos barn och andra i ett hushåll, där någon använder produkterna, har kvicksilver upptäckts i urinen. Det innebär att också de kan drabbas av förgiftning, trots att de själva inte använder produkterna i och med att kvicksilvret frigörs i luften.
– Det här är något av det allvarligaste vi har sett, hittills har det varit ovanligt med kvicksilver i hudkrämer i Sverige. Vi vill varna konsumenter för dessa produkter, och avråder starkt från användning av dem, säger Josefin Liljeteg, Läkemedelsverket.

Eftersom kvicksilver lagras i kroppen är det farligt även i små doser. Vissa av de produkter som beslagtogs i Malmö har, i analyser utförda i Norge efter beslag där, visat sig innehålla mycket höga halter, med nära 30 mg kvicksilver per gram kräm.

– Kvicksilver nämns inte i innehållsförteckningarna. Det går inte att lita på produkternas innehållsförteckning, eller på innehållet i sig.

Trots att kvicksilver är ett förbjudet ämne i kosmetiska produkter kommer sådana produkter in i landet via postförsändelser, privatpersoner eller importörer av kosmetiska produkter från tredje land.

Under den gångna hösten har Tullverket kunnat se en ökande trend i beslagen av hudblekande produkter. Dessa produkter innehöll hydrokinon, som är ett annat förbjudet hudblekande ämne.

– Vi har ett gott samarbete med Tullverket och följer situationen och hoppas nå ut med information så att konsumenter förstår hur farliga de här produkterna är.
När kvicksilver kommer i kontakt med huden kan det ge allergiska utslag och skador på nervsystemet.
Läkemedelsverket avråder konsumenter från att köpa dessa produkter. De som tror sig ha använt en produkt som innehåller kvicksilver uppmanas att omedelbart sluta använda den. Om man är fortsatt orolig, ska man vända sig till vården.

Ny webbplats ska hjälpa brottsoffer
Brottsoffermyndigheten har tagit fram en webbplats för att vägleda brottsoffer.
Syftet är bland annat att förenkla för brottsoffer att komma i kontakt med olika myndigheter och hitta information.
Det framgår av ett pressmeddelande från Brottsoffermyndigheten. 
– Utgångspunkten är att den som utsatts för brott inte ska behöva leta efter svar på sina frågor på olika webbplatser utan hitta rätt information på ett och samma ställe. Brottsoffer ska inte behöva ha kunskap om vilken myndighet som ansvarar för vad i rättsprocessen, säger Annika Öster, generaldirektör för Brottsoffermyndigheten.
Anpassad information på ny webbplats
Enligt Brottsoffermyndigheten ska den nya webbplatsen, med namnet Brottsofferguiden, underlätta för brottsoffer att hitta information och komma i kontakt med olika myndigheter.
Genom att kryssa i vissa frågor om typen av brott, ålder och rättsprocessens status, ska varje besökare på webbplatsen kunna få information som är anpassad till den egna situationen.
– All information är inte relevant för alla brottsoffer. Vi vill därför hjälpa den enskilda att sortera den information som finns. På webbplatsen finns också checklistor för varje steg i rättsprocessen för att hjälpa brottsoffer att komma ihåg det viktigaste, säger Fredrik Selin, projektledare för Brottsofferguiden.
Filmatiserad rättegång ska skapa trygghet
Webbplatsen innehåller även filmer, bland annat en film som visar en dramatiserad rättegång. Enligt Brottsoffermyndigheten kan den filmatiserade rättegången fungera som en förberedelse för brottsoffer inför en riktig rättegång och skapa trygghet.
Dessutom innehåller webbplatsen kontaktuppgifter för brottsoffer som behöver stöd och hjälp eller ytterligare information.
Baseras på EU-bidrag
Bakgrunden till webbplatsen är en undersökning från år 2017 där Brottsoffermyndigheten undersökte hur brottsoffer uppfattat information som de fått under brottmålsprocessen. 

– En viktig slutsats från vår kartläggning var att informationen kan vara svår att ta till sig, bland annat eftersom den inte alltid är relevant och ibland dessutom för omfattande utifrån det enskilda fallet, berättar Annika Öster. 
Efter undersökningen sökte Brottsoffermyndigheten bidrag från EU:s fond för inre säkerhet för att kunna ta fram webbplatsen Brottsofferguiden. 

Ny lista: Elbolagen flest klagar på
En övervägande majoritet av de ca 130 elhandelsföretagen på elmarknaden har mycket få klagomål hos Konsumenternas energimarknadsbyrå, men det är stora skillnader. Nedan kan du se information om vilka företag som de 12 senaste månaderna har genererat flest klagomål i relation till hur många kunder de har. För att elhandlaren ska finnas med i statistiken krävs också att antalet klagomål har överstigit en fastställd miniminivå. Listan kommer framöver att uppdateras varje kvartal. 
Klagomålen på företagen i listan kan gälla allt från felaktig fakturering till vilseledande marknadsföring eller höga brytavgifter när kunden byter elleverantör.
Här läser du mer om de el-företag som finns på listan och som har flest klagomål >>>

 

Konsument Göteborg - Hantverkare klagas mest på
När Konsument Göteborg sammanfattar 2019 så handlar det vanligaste klagomålet, återigen, om hantverkartjänster.
De klagomål och frågor som rådgivarna på Konsument Göteborg får delas in i olika kategorier utifrån om det handlar om tjänster eller varor. År efter år så är det vanligaste klagomålet, alla kategorier, detsamma: Hantverkartjänster som inte uppfyller konsumentens förväntningar.
– Jag tror att fler ringer om det eftersom det ofta kostar väldigt mycket pengar, säger Louise Ek som är rådgivare på Konsument Göteborg.
– Det kan vara att man fått en faktura som är högre än man kommit överens om.
Konsumenten har alltid rätt att få en specificerad faktura och kan hålla inne med betalningen för de delar man inte anser var överenskomna från början. Louise Ek rekommenderar en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden om det inte går att lösa tvisten.

Antalet sprängdåd i Sverige ökar kraftigt 
Polisen och övriga myndigheter är tagna på sängen över utvecklingen av sprängningar i landet.
BRÅ visar att det skett 236 sprängningar till och med den 30 november i år. 2018 skedde det 162 fall under hela året.
– Tidigare såg vi att handgranater användes. Nu ser vi hur man istället använder hemmagjorda laddningar som vapen i konflikter, säger Stefan Hector, operativ chef vid NOA.

Linköping den 7 juni i år, två minuter över nio på morgonen briserar en sprängladdning som hörs över hela staden.
Sprängladdningen som enligt utredningen var på mellan 15-20 kilo sprängämne var placerad i en lådcykel som ställts utan för huset. Explosionen var så kraftig att också hus i närheten fick allvarliga skador. Ett tiotal personer skadades men som genom ett under dödades ingen.

”Hemmagjorda laddningar som vapen”
Stefan Hector är operativ chef vid NOA. Han menar att utvecklingen har blivit grövre inom kriminella kretsar.
– Tidigare såg vi att handgranater användes. Nu ser vi hur man istället använder hemmagjorda laddningar som vapen i konflikter. Antingen för att skadas eller att skrämmas men med en ny hänsynslöshet där man spränger där allmänheten vistas och är likgiltig inför att de kan komma till skada säger Stefan Hector till SVT Nyheter.

Polisen vet inte varifrån sprängmedel kommer
Polisen och övriga myndigheter är tagna på sängen över utvecklingen och vet inte varifrån alla sprängmedel kommer ifrån.
– Fenomenet med explosivämnen som vapen inom konflikter är relativt nytt. Det gör att vi har betydande ovisshet varifrån delarna till sprängladdningarna kommer ifrån säger Stefan Hector.
På Nationellt Forensiskt Centrum NFC märker man av den stora ökningen av analyser.
– Vår personal i kemigruppen har delvis ställt om och jobbar bara med att analysera sprängdåd än jobba inom flera olika verksamhetsområden som man gjort tidigare säger Annica Karlsson chef för kemigruppen på NFC.

316 skjutningar och 38 mord
Samtidigt som sprängningarna ökar så ligger antalet skjutningar och avlidna på ungefär samma höga nivå som föregående år.
Fram till och med den 15 december i år som är den senast tillgängliga statistiken har det skett 316 skjutningar och 38 människor har dödats. 2018 skedde 306 skjutningar och 45 dödades.
Polisens uppklarningsprocent för dödsskjutningar och explosioner är väldigt låg. Lyckligtvis har bara människor dött vid skjutningar och inte vid någon explosion det här året. Regeringen har nyligen gett i uppdrag till flera myndigheter att skärpa kontrollen på sprängmedel.

Här är de nya lagarna som träder i kraft nästa år
Nytt år innebär att nya lagar träder i kraft. Här är några av lagarna som måste följas från och med den 1 januari 2020.

ANSTÄLLNINGSSKYDDET FÖRLÄNGS
Anställningsskyddet förlängs tills arbetstagaren fyller 68 år. Först då kan arbetsgivaren säga upp arbetstagaren utan att det krävs saklig grund genom ett förenklat uppsägningsförfarande. Den 1 januari 2023 kommer åldersgränsen höjas till 69 år.

MER SAMHÄLLSORIENTERING FÖR NYANLÄNDA INVANDRARE
Kommuner blir skyldiga att erbjuda minst 100 timmars samhällsorientering för nyanlända, en höjning från det tidigare kravet om 60 timmar. Undervisningen syftar till att öka förståelsen för det svenska samhället och ge ”en grund för fortsatt kunskapsinhämtande”
.
BEGRÄNSAD BIDRAGSRÄTT FÖR ASYLSÖKANDE SOM BOSÄTTER SIG I UTSATTA OMRÅDEN
Asylsökande som på egen hand ordnar bostad i ett område med ”socioekonomiska utmaningar” ska som regel inte ha rätt till dagersättning eller särskilt bidrag enligt lagen om mottagande av asylsökande. Förhoppningen är att det ska leda till att asylsökande i stället väljer att bosätta sig i mindre utsatta områden.

BANKER BLIR SKYLDIGA ATT TILLHANDAHÅLLA BANKOMATER
De största bankerna i Sverige blir skyldiga att tillhandahålla platser för kontantuttag, vilket möjliggörs genom en ny miniminivå för kontantservice. Bryts kravet kan bankerna ges föreläggande om rättelse och sanktionsavgift.

SKÄRPT STRAFF FÖR MORD
I straffbestämmelsen ska det som skäl för livstids fängelse särskilt beaktas om gärning föregåtts av ”noggrann planering, präglats av särskild förslagenhet, syftat till att främja eller dölja annan brottslighet, inneburit svårt lidande för offret eller annars varit särskilt hänsynslös”. Syftet är att fler livstidsstraff ska utdömas vid mord.

SÄNKNING AV AKTIEKAPITAL
Det lägsta tillåtna aktiekapitalet i privata aktiebolag sänks från 50 000 kronor till 25 000 kronor.

VÄRNSKATTEN TAS BORT
Värnskatten, den extra skatt på 5 procent som dras på inkomster över 59 000 kronor, försvinner från och med den första januari 2020.

SÄNKT SKATT PÅ DRIVMEDEL
Koldioxid- och energiskatten på bensin och diesel sänks. Storleken på skattesänkningen motsvarar påslaget på indexeringen med två procentenheter för 2020.

BARNKONVENTIONEN
FN:s barnkonvention blir svensk lag. Domstolar och myndigheter får en större skyldighet och en ökad möjlighet att sätta barnets rättigheter i fokus.

FÖRBÄTTRAT GRUNDSKYDD FÖR PENSIONÄRER
Grundskyddet för de pensionärer som har det sämst ställt ekonomiskt förbättras. Förbättringen gynnar främst kvinnor, ofta äldre och ensamstående. Bland annat höjs garantipensionen med 200 kronor per månad för alla med garantipension. Bostadskostnadstaket i bostadstillägget till pensionärer höjs från 5 600 kronor till 7 000 kronor per månad.

Källa: Regeringskansliet

Förslag om förenklad hantering av vildsvin har lämnats till regeringen
Under flera år har vildsvinen förökat sig snabbt, och ställt till med stora problem i STO:s tre kommuner. Inte bara på vägar utan även för lantbrukare och villaägare.
Alla är överens om att någon behöver göras för att få ner populationen.

Därför har nu ett förslag kommet
Särskilt utbildade jägare ska få sälja kött från upp till tio vildsvin direkt till konsument. Ansvarsfördelningen mellan olika myndigheter förtydligas. Det är några av förslagen för en förenklad hantering av vildsvinskött som lämnats till regeringen.
Slutrapporten är en sammanställning av det arbete som under året skett tillsammans med berörda aktörer, från myndigheter till intresseorganisationer. Det innebär att flera av de åtgärdsförslag som nämns ligger utanför Livsmedelsverkets ansvarsområde.
- Vi är alla överens om att vildsvin är en outnyttjad resurs som kräver flera åtgärder och en ökad samverkan för att mer svenskt vildsvinskött ska nå marknaden, utan att riskera livsmedelssäkerheten, säger Arja Helena Kautto, projektledare vid Livsmedelsverket.
Om åtgärdsförslagen genomförs ska det finnas tre vägar för jägare att avsätta vildsvin på, utöver sitt eget behov; till en vilthanteringsanläggning, till en lokal vildsvinshanterande detaljhandelsanläggning (exempelvis butiker, restauranger), eller kött av vildsvin direkt till konsument.
Det ska jämföras med dagens regelverk som bara tillåter att jägare lämnar in vildsvin på en vilthanteringsanläggning eller äter det i sitt eget hushåll.

Jägare kan sälja fler vildsvin
Totalt har 40 remissvar inkommit på de ursprungliga åtgärdsförslagen. Därefter har vissa justeringar gjorts. I slutrapporten föreslås bland annat stimulerande åtgärder för fler uppsamlingscentraler där jägaren kan lämna in vildsvin i väntan på vidaretransport till en vilthanteringsanläggning. Det föreslås också att jägare, efter en kompletterande utbildning och efter att de kontrollerat att köttet inte innehåller trikiner, ska kunna sälja kött av upp till tio vuxna vildsvin per år till privatpersoner i hela landet. I rapporten finns också förslag på ansvarsfördelning mellan myndigheter som berörs av åtgärdsförslagen.

De åtgärdsförslag som fått mest stöd är subventionerade trikin- och cesiumanalyser samt en premie för jägare som lämnar in vildsvin till en vilthanteringsanläggning.

Förslagen i korthet:
• Utbildad jägare med tillstånd ska kunna leverera kött av vildsvin direkt till konsument
• Vildsvin som kommer direkt från jägare ska kunna hanteras i en lokal detaljhandelsanläggning som är registrerad hos kommunen
• Statligt subventionerade trikin- och cesiumanalyser
• Statlig subvention för avfallshantering av slaktkroppar med höga halter av cesium eller förekomst av trikiner
• Statligt subventionerade uppsamlingscentraler för vilthanteringsanläggningar
• Utreda vildsvinspremie till jägare som lämnar in vildsvin till vilthanteringsanläggning
• Utreda ett samlat digitalt system för dokumentation längs hela kedjan
• Fortsatt stöd till informations- och marknadsföringsinsatser
• Stöd för en digital applikation för enklare kontakt mellan vilthanteringsanläggningar och jägare
• Ökad lokal samverkan mellan jägare, markägare och vilthaneringsanläggningar
• Stödja offentliga måltider i deras strävan mot ökad konsumtion av vildsvinskött
• Framtagande av kvalitetshöjande branschriktlinjer
• Underlätta export av svenskt vildsvinskött utanför EU

Post Nord: Varning för bluffmejl och sms - se hur de ser ut
Tyvärr cirkulerar det bluff-mejl och bluff-sms, där avsändaren utger sig för att vara PostNord. Det förekommer även bluffannonser på Facebook. Klicka inte på länkar om du är osäker på var de leder.
Ett exempel på ett bluff-sms kan se ut likt följande: "Kära (namn på mottagaren av sms:et), Du ska betala 19,96 kronor i importmoms, för att slippa deklarationsavgiften gå in och betala här: xxxxxx".
Det kan även se ut så här: ”Vi har inte kunnat leverera din försändelse då det var för lite porto gå in på xxxxxx för att betala.”
Får du ett sådant sms kan du ha blivit utsatt för en bluff och du rekommenderas då att radera bluff-smset, utan att följa anvisningarna i meddelandet.
Så här tar du reda på om du blivit utsatt:
Kontrollera noga vem som är avsändare. Om du är tveksam och har svårt att avgöra vem avsändaren är, utgå från att det är en bluff.
Klicka inte på länkar om du är osäker på vart de leder. Radera istället meddelandet direkt utan att följa någon länk och öppna inte heller några medföljande bilagor.
Tänk kritiskt och använd sunt förnuft. Ser PostNords logga ut som den gör på riktigt och innehåller texten många stavfel? Detta kan vara tecken på en bluff.
Lämna aldrig ut lösenord, bankkortsnummer eller bankid-koder till någon.
Om du misstänker att du blivit lurad, agera direkt genom att till exempel kontakta PostNord, spärra ditt bankkort, byta lösenord eller i värsta fall kontakta polisen.
Svara inte på bluff-mejlet eller bluff-sms:et. Om meddelandet ser ut att komma från PostNord och du inte väntar på något brev eller paket från utlandet, var misstänksam och ring vår kundservice om du är osäker.

Marie Fredriksson är död
Marie Fredriksson är död, det uppger hennes manager till Ekot. Hon blev 61 år gammal och avled i sviterna av sin tidigare sjukdom.
Marie Fredriksson föddes i Östra Ljungby och blev en av Sveriges mest framgångsrika sångerskor tillsammans med Per Gessle i bandet Roxette som bildades 1986.
2002 drabbades Marie Fredriksson av en hjärntumör och blev svårt sjuk. Behandlingen blev lång och tuff, och hon fick hälsoproblem till följd av en strålskada.
2016 meddelade Marie Fredriksson att hon inte orkade uppträda eller spela in fler skivor med Roxette.

Sju missar som kan ge dig dryga böter i vinter
Från den 1 december är det lag på att använda vinterdäck om det är vinterväglag – annars riskerar du böter. Här är sju saker att tänka på om du ska köra bil i vinter.
1. Snö på registreringsskylten
En registreringsskylt ska kunna avläsas. Det är därför viktigt att ta bort eventuell snö, is eller smuts från skylten innan körning. Annars kan du få 1 500 kronor i böter.
– När man lämnar hemmet bör man göra en koll att regskyltarna faktiskt syns. Sedan kan de så klart täckas över litegrann om du kör när det snöar, självklart går det inte att stanna och borsta hela tiden, säger Anders Schääf som är gruppchef på trafikpolisen i Göteborg.
2. Dåligt skrapade rutor
Det är viktigt att ha god sikt när du kör bil, att inte skrapa rutorna fria från is kan öka risken för olyckor. Det finns krav på att skrapa framrutan och de främre sidorutorna, enligt Anders Schääf.
– Ibland när vi kommer till en olycka ser vi folk som har skrapat fram en liten cirkel i framrutan. Då kan man bli misstänkt för vårdslöshet i trafik. Den som döms kan få betala dagsböter.
3. Snö på biltaket
Kom ihåg att sopa rent biltaket från snö som annars kan blåsa av och skymma din eller andra trafikanters sikt. Den som inte gör det kan riskera dagsböter och att bli av med körkortet.
– Flyger det av stora sjok kan det träffa en trafikant bakom dig så att den tappar siktfältet. Skulle det bli en olycka av det kan det bli vårdslöshet i trafik.
4. Inga vinterdäck
Mellan den 1 december och 31 mars är det lag på att ha vinterdäck om det råder vinterväglag. Har du inte det kan du dömas för vårdslöshet i trafik om du är inblandad i en olycka.
– Vinterväglag råder när det finns snö, is, snömodd eller frost på någon del av vägen. Vid en olycka är det vi poliser på plats som avgör om det är vinterväglag eller inte, säger Anders Schääf.
5. Igensnöade billyktor
Utöver rutor och registreringsskyltar är det också viktigt att hålla lyktorna fria från snö, is och smuts.
– Där finns det fastställda bötesbelopp som börjar på 1 600 kronor beroende på vilken lykta det gäller.
6. Översnöad hastighetsskylt
Om en hastighetsskylt är översnöad och du blir stoppad av polis för fortkörning är rättsläget lite oklart.
– I vissa fall när det har gått till domstol har bilisten friats och i andra fall har föraren fällts. En idé är att inte köra snabbare än bashastigheten 70 kilometer i timmen utanför tätbebyggt område, säger Anders Schääf.
Får du böter kan det bli från 1 500 kronor till 4 000 kronor.
7. Tomgångskörning
När det är vinterkyla kan många lockas av att ha bilen på tomgång för att hålla värmen. Men det finns ofta lokala regler för hur länge tomgångskörning är tillåtet, ibland handlar det om en minut och ibland tre minuter. Det finns flera fall när för lång tomgångskörning har resulterat i böter på 1 000 kronor.
Källor: Polisen, Trafikverket

Den här bilden dyker upp på sidor som har stängts ner.
Den här bilden dyker upp på sidor som har stängts ner.

Polisen i internationell insats mot skadlig kod
Svensk polis har medverkat i en större internationell Europolinsats tillsammans polismyndigheter och åklagarmyndigheter runt om i världen för att förhindra spridning av ett verktyg som möjliggör dataintrång, kallat RAT.
Polisen har slagit till mot ett tiotal adresser i Sverige och genomfört omfattande husrannsakningar under veckan som en del av en större Europolinsats kallad Cepheus. Insatsen har initierats av Australien för att motverka spridningen av RAT – remote access tool, en programvara som kan användas för att ta över kontrollen över datorer.
– Eftersom den här typen av brott är gränsöverskridande är det av stor vikt att vi kan samordna oss med andra länders polismyndigheter och åklagarmyndigheter för att komma åt brottsligheten och förhindra fortsatt spridning av skadlig kod, säger Jan Olsson vid polisens it-brottscentrum.
Svenska åklagare har arbetat med Eurojust och svensk polis har arbetat med Europol för att lagföra de svenskar som framkommit i ärendet.
Fjärrstyrda dataintrång
IM-RAT som programvaran heter, har använts för att ta över kontrollen över personers datorer, inkräktarna har lätt kunnat komma åt informationen på datorn, avprogramera antivirusprogram och stjäla lösenord m.m. I insatsen har polis slagit till mot säljare och användare av verktyget.
– I Sverige har vi slagit till mot flera misstänkta inom ramen för insatsen och flera datorer har tagits i beslag för vidare analys. Polisen har också fått ett omfattande material från andra medlemsländer vilket kan leda till att fler utredningar kommer att påbörjas. Som en konsekvens av insatsen kan de som köpt IM-RAT inte längre använda den, säger Jan Olsson.
Nationellt IT-brottscentrum på Nationella operativa avdelningen har arbetat nära med regionala IT-brottscentrum för att möjliggöra en koordinerad insats i hela Sverige under veckan. Den koordinerade Europolinsatsen har lett till att det inte längre är möjligt att använda verktyget IM-RAT som tidigare använts i 124 länder och sålts till över 14500 köpare.
Resultat av insatsveckan (Sverige)
Husrannsakningar: 6
Frihetsberövade personer: 6
It-beslag: 47

Solfattigaste november sedan sekelskiftet
Har du känt dig extra trött och ljuslängtande den här hösten? Det är inte så konstigt. Hittills har november nämligen varit en av de solfattigaste månaden sedan Smhi började mäta för 20 år sedan.
– Normalt rör det sig om 50 till 60 timmar sol i november. I år har det varit mellan 10 till 20 timmar, vilket ju är långt under det normala, säger Jon Jörpeland som är meteorolog på Smhi.
Totalt har det bara rört sig om några enstaka timmar de dagar det har varit sol i november. Men det kommer att vända, till helgen ska det bli sol, enligt meteorologen.
Det har varit väldigt solfattigt hittills men på fredag och lördag räknar vi med sol.

Lättare att hitta nödställda som ringer 112
SOS Alarm har länge arbetat för en bättre positionering av hjälpsökande som ringer 112. Genom att nu införa Advanced Mobile Location (AML) möjliggörs automatisk positionering via GPS i Sverige. Mobiltelefonens plats skickas till SOS Alarm per automatik när man ringer 112. 
- Äntligen får vi en mycket bättre positionering av nödställda, en teknik som på allvar kan rädda liv. När en person nu larmar 112 med sin mobiltelefon så kan SOS-operatören med stor träffsäkerhet se var den hjälpsökande befinner sig. Därmed kan hjälpen komma fram snabbare, säger Björn Skoglund, tjänsteutvecklare hos SOS Alarm.

Den nya tekniken införs genom förändringar i de smarta mobiltelefonernas operativsystem Android (9.0) och iOS (13.1). SOS Alarm har haft ett gott samarbete med Google och Apple samt de svenska mobiloperatörerna. Tillsammans med dem har det genomförts viktiga pilottester i syfte att säkerställa teknikens funktionalitet. Ytterligare 14 europeiska länder har redan implementerat AML.
- I takt med att allt fler nödsamtal görs med mobiltelefon är vi glada över att kunna tillhandahålla vår teknologi på ett sätt som verkligen kan göra skillnad för människor och rädda liv. Vi ser fram emot att genom AML och SOS Alarms arbete kunna bidra till att förenkla räddningsarbetet och nå fram till människor i nöd snabbare, säger Sara Övreby, samhällspolitisk chef på Google.

AML ger en GPS-position med en radie på cirka fem till femton kvadratmeter. Om inte GPS kan erhållas så ges istället en position utifrån omgivande wifi-nätverk, vanligtvis med en radie på 65 till 85 kvadratmeter. Detta ska jämföras med nuvarande metod, via så kallat cell-id, där det i snitt visas en yta på cirka tre kvadratkilometer. Precisionen i positioneringen blir alltså mycket bättre.
Endast SOS Alarm har tillgång till positioneringen när en hjälpsökande ringer 112. Platsen beräknas lokalt på enheten och skickas direkt till SOS Alarm. 
'
SOS Alarm skapar ett tryggare Sverige för alla genom att dygnet runt larma ut hjälpresurser när olyckan är framme. Med ett enda samtal till 112 når du rätt hjälp när du behöver den, vem du än är och var i Sverige du än befinner dig. SOS Alarm ansvarar också för informationsnumret 113 13 som används för att få eller för att lämna information vid allvarliga olyckor eller kriser. SOS Alarm spelar även en central roll i samhällets krisberedskap och tillhandahåller också säkerhets- och jourtjänster. Tack vare unik kompetens, lång erfarenhet och genom att ständigt utveckla verksamheten är SOS Alarm navet som skapar trygghet och säkerhet.

Nya bilskatter 2020 – det här har du rätt till vid leveransförsening
Den nya körcykeln WLTP ersätter nästa år den nuvarande NEDC. Därmed påverkas även fordonsskatten och bonus-malus. En och samma bil kan få olika skatt beroende på när den tas i trafik för första gången. WLTP gäller enbart nya bilar som registreras för första gången från och med 1 januari 2020.
Förändringarna gör att skatten höjs. Det kan innebära att fler vill ha levereras av bilen innan årsskiftet, vilket kan påverka leveranstiderna. Bilar som registreras efter årsskiftet belastas ovillkorligen med den nya, högre, skatten.
– Den som beställt en bil vars leverans blir försenad kan ha rätt till ersättning för den högre skatten, säger Carl-Erik Stjernvall.
Motorbranschens egna leveransvillkor anger 16 veckors leveranstid för en fabriksbeställd bil, eller 12 veckor för en ny bil generellt.
Här är M Sveriges tips gällande den nya bilskatten:
Fabriksbeställning
Om leveransen försenas utöver det som anges i leveransvillkoren ska bilföretaget som har sålt bilen, ersätta dig som konsument för den extra kostnad som den högre skatten innebär.
Lagerbil
Det brukar gå snabbt att få ut en lagerbil som redan väntar i bilhallen, men avtala för säkerhets skull om ett datum då leverans ska ske.
Osålda bilar tagna i trafik
Var uppmärksam kring fordon som ställts på i trafik innan årsskiftet av bilhandlaren själv. De slipper höjd skatt, men samma dag som bilen ställs på börjar garantiperioden ticka.
Vid försening gäller generellt att företaget måste kontakta köparen. Om förseningen är väsentlig kan avtalet hävas utan kostnad.
Vid registrering till och med 31 december 2019 baseras bilens fordonsskatt på uppgivet koldioxidutsläpp vid blandad körning enligt NEDC, New European Driving Cycle, vilket namnet till trots alltså är det gamla systemet. Från och med 1 januari 2020 baseras fordonsskatten istället på uppgivet koldioxidutsläpp vid blandad körning enligt WLTP, som står för Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure.

Kostnaden för bedrägeribrott med kortuppgifter: Två miljarder
Under 2018 uppgick de samhällsekonomiska kostnaderna till närmare 2 miljarder kronor för bedrägeribrott med kortuppgifter. Kostnaderna väntas ligga på en liknande nivå även för 2019. För att vända trenden krävs ett samlat grepp mellan samhällets aktörer.
I en masteruppsats som beställts av polisens nationella bedrägericenter framgår det att de samhällsekonomiska kostnaderna för bedrägeribrott, där ett bedrägligt kortköp gjorts utan det fysiska kortet, under 2018 uppgick till närmare 2 miljarder kronor. Även för 2019 väntas siffrorna ligga på samma nivå.
– Den här typen av brott kommer inte gå att utreda bort. Det finns heller ingen quick fix för att lösa detta. För att kunna vända trenden behöver vi vara fler aktörer som arbetar på olika fronter. Det måste till ett ännu bättre samarbete mellan myndigheter och olika samhällsaktörer, så att vi kan förhindra att brotten uppstår och angripa brotten i flera delar av kedjan, säger Jan Evensson, chef för utredningsenheten i Region Stockholm.
För att öka allmänhetens förmåga att skydda sig mot den här typen av brott arbetar Polismyndigheten brottsförebyggande genom att exempelvis informera allmänheten om hur man kan skydda sig. Dialog med produktägare, som banker och andra betaltjänster sker också för att se till att säkrare lösningar ska tas fram.
EU-direktiv väntas ge liten effekt
En åtgärd som tillkommit för att försvåra för bedragarna är tillägget i betaltjänstdirektivet PSD2. Tillägget innebär en tvåstegsidentifiering där den som handlar med kort måste identifiera sig i två steg. Efter första verifieringen krävs ytterligare en verifiering genom att exempelvis ange en sms-kod som skickas till mobilen. Tillägget väntas dock få låg effekt på brottsligheten.
– Även om avsikten är att PSD2 ska vara brottsförebyggande har direktivet flera undantag. Exempelvis gäller tillägget bara för köp inom EU, samtidigt sker en stor del av handeln utanför EU:s gränser. Summor under 500 kronor omfattas inte heller av direktivet. Fler åtgärder behövs för att regelverket ska kunna ge någon större effekt, säger Lotta Mauritzson vid polisens nationella bedrägericenter.

Fakta: Card not present, CNP
Card not present innebär att ett bedrägligt kortköp gjorts utan det fysiska kortet.
Antalet anmälda CNP-brott har ökat med 134 procent de senaste 5 åren.
2018 anmäldes 259 000 bedrägeribrott varav CNP utgjorde ca 105 000, vilket motsvarar cirka 40 procent.
Var femte minut anmäls ett bedrägligt kortköp som gjorts utan det fysiska kortet, så kallat card not present, CNP.
75 procent av alla CNP-bedrägerier sker utanför landets gränser.
EU-direktivet PSD2
Betaltjänstdirektivet PSD2 är ett regelverk som ska reglera elektroniska betalningar inom EU.
Tillägget i betaltjänstdirektivet har tagits fram i syfte att motverka kortbedrägerier och innebär att kunder ska identifiera sig med säkra metoder, bland annat när de betalar med kort i butik och inom e-handeln..
Tillägget i betaltjänstdirektivet PSD2 infördes 14 september men man har nu förlängt tidsfristen för införandet så att 31 december 2020 utgör nytt slutdatum för stark kundautentisering inom e-handel.

Var sjunde bilist byter inte bildäck
Många planerar nu för att byta till vinterdäck eller har redan gjort det. Men allt fler kör på samma däck året runt.
Var sjunde Göteborgsbilist eller 15 procent väljer att köra på vinterdäck året runt. Det visar den senaste Däckrazzian. Det är fem procentenheter fler än fem år tidigare.
Det är inte bra för trafiksäkerheten och NTF, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, avråder från det.
– Kör man på vinterdäck på sommaren så kör man på däck som inte är anpassade till varmare temperaturer, säger Malin Lundgren som är  verksamhetschef på NTF Väst. Det är jätteviktigt att byta däck.
Däckrazzian görs årligen i samarbete av Energimyndigheten, Polisen, VTI, Däckbranschen, NTF och Bilprovningen. Det senaste resultatet är från undersökningen som gjordes 2018.

Tabletter och kapslar med diklofenak blir receptbelagda
Läkemedelsverket har beslutat att tabletter och kapslar med diklofenak ska receptbeläggas från den 1 juni 2020. En studie från 2018 indikerar att tidigare kända risker för hjärtkärlbiverkningar också kan ses vid lägre doser och kortare behandlingstid.
Diklofenak tillhör gruppen NSAID-läkemedel, icke-steroida antiinflammatoriska medel, och har inflammationsdämpande, smärtlindrande och febernedsättande egenskaper och används främst vid behandling av lätt till måttlig smärta.
Säkerheten för gruppen NSAID-läkemedel har under lång tid noga följts av läkemedelsmyndigheterna inom EU. Tidigare granskningar har identifierat en liten ökad risk för hjärtkärlbiverkningar för diklofenak jämfört med andra NSAID.
Patienter med allvarliga underliggande hjärtkärlsjukdomar, cirkulationsproblem eller som tidigare haft hjärtattack eller stroke ska inte använda diklofenak. Patienter med andra riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom, som högt blodtryck, förhöjda kolesterolvärden, diabetes eller rökning, ska endast använda diklofenak efter noggrant övervägande.
I en omfattande studie från 2018 sågs en ökad risk för förmaksflimmer, stroke, hjärtsvikt, hjärtinfarkt och död på grund av hjärtkärlsjukdom, för män och kvinnor i alla åldrar, även vid lägre doser av diklofenak (mindre än 100 mg/dygn) och kortare behandlingstid.
Även om det absoluta antalet patienter som drabbas av denna typ av allvarliga hjärtkärlhändelser är begränsat, ska detta ställas i relation till att receptfri försäljning avser egenvård med korttidsanvändning för enklare åkommor.
Bland annat mot bakgrund av den studien har medlemsländerna i EU i en gemensam periodisk säkerhetsgenomgång av diklofenak uppmanats att ompröva receptfrihet för diklofenak nationellt.
– Den nya studien ger stöd för att den ökade risken för hjärtkärlbiverkningar som man känt till sedan tidigare även finns vid lägre doser och vid korttidsanvändning. Beslutet att receptbelägga diklofenak ökar säkerheten för patienten genom att läkare dels kan informera om riskerna och dels kan göra en helhetsbedömning av om det föreligger risk för hjärtkärlpåverkan, säger Paulina Tuvendal, klinisk utredare på Läkemedelsverket.
Vid egenvård kan man istället använda produkter som innehåller paracetamol, ibuprofen eller naproxen. För individuella råd om hur man skall behandla olika sorters smärta skall man vända sig till sin läkare eller apotek.
Användning av diklofenak på recept påverkas inte av beslutet. Risk för hjärtkärlbiverkningar gäller inte de produkter med diklofenak som används på huden.

Ny metod: Mikrovågor ska upptäcka bröstcancer smärtfritt och säkrare
Ett nytt sätt att upptäcka bröstcancer håller på att forskas fram på Chalmers institution för elektroteknik i Göteborg.
– Detta är en smärtfri och säkrare metod, säger Andreas Fhager, docent i biomedicinsk elektromagnetik.
I stället för dagens ofta smärtsamma röntgenundersökningar ska mikrovågor användas för att upptäcka bröstcancer.
– Patienten får lägga sig på en brits och lägga bröstet i en tank med vätska. I där finns också antenner. Sen låter vi antennerna i tur och ordning sända och ta emot mikrovågssignaler, säger Andreas Fhager som är docent i biomedicinsk elektromagnetik.
Kan ersätta dagens mammografi
Enligt forskarna på Chalmers har metoden förutsättningar att på sikt kunna ersätta dagens screening-undersökningar som alla kvinnor i Sverige mellan 40-74 år erbjuds.
– Tekniken är helt ofarlig, det är inte någon joniserande strålning, den är smärtfri och vi har möjlighet att se tumörer i täta bröst. Detta gör att vi förhoppningsvis kommer kunna ha en bättre, billigare och mer säker teknik i framtiden, säger Andreas Fhager.
Ska upptäcka tumörer i täta bröst
Metoden är särskild användbar eftersom den kan upptäcka tumörer i täta bröst där det är svårt att upptäcka bröstcancer. Täta bröst är körtelvävnad och bindväv i bröstet som unga kvinnor har.
Under åren försvinner tätheten i bröstet och förvandlas till fett. Men en del kvinnor behåller sin körtelvävnad genom hela livet.
Färdig prototyp inom ett år
Projektet startade 2001 och man räknar med att ha en färdig prototyp för kliniska försök inom ett år.
-  Jag tycker att det känns jätteroligt och viktigt. Det är det här vi brinner för och vi vill bidra med vår kunskap för att kunna förbättra sjukvården, säger Andreas Fhager.

Hjälp polisen lösa sexualbrott mot barn
Flera pågående sexualbrott har kunnat avbrytas och fem barn från Sverige har identifierats när experter från flera länder samlades för att gå igenom miljontals bilder och filmer med misstänkta sexualbrott mot barn.
– Den största vinsten är att vi kan rädda barn från pågående övergrepp, säger Olle Ejerblad från svenska polisens nationella it-brottscentrum.

Han och Christer Andersson representerade svensk polis i den arbetsgrupp som samlades i Europols högkvarter i Haag under en vecka i oktober. Syftet med Victim Identification Task Force är att gemensamt gå igenom bilder och filmer där barn misstänks vara utsatta för sexuella övergrepp.

Olle Ejerblad fick bland annat en serie bilder att gå igenom som resulterade i ett samarbete mellan Sverige, amerikanska FBI och Homeland security och australiensiska Task Force Argos. De trodde länge att USA var ursprungslandet men kunde inte hitta vägen fram. När de tacklade ärendet från ett annat håll förstod de att bilderna var tagna i Indien men att det fanns kopplingar till USA.
– Efter ett dygn kunde en ung flicka och gärningsmannen identifieras med hjälp av de foton som togs på dem när de reste in i USA. Nu utreds ärendet i USA. Det viktigaste är att flickan inte längre kan utsättas för övergrepp, säger Olle Ejerblad.

Totalt 925 bildserier
De samlade experterna från Europol, Interpol, flera europeiska länder, Australien och USA gick totalt igenom 925 bildserier. För 173 av dessa serier har produktionslandet sannolikt identifierats och de länderna har informerats så att de kan starta sin egen nationella utredning. Syftet med att samlas är att hitta viktiga ledtrådar, identifiera eventuella överlappningar i fallen och kombinera sina ansträngningar för att hitta offer.
– Det här är inte ett nationellt problem, det är globalt. Därför måste vi hjälpas åt och det är en enorm styrka är att vara från många länder och arbeta tillsammans, säger Olle Ejerblad.

De fem barn från Sverige, som helt eller delvis identifierats, tros inte vara utsatta för övergrepp.
– Det är barn som har filmat sig själva och vi har inte kunnat se att det ligger något hot från någon annan bakom, säger Olle Ejerblad.
Det gör det dock inte mindre allvarligt. Om bilder och filmer av detta slag kommer i händerna på någon som har onda syften kan barnen till exempel utpressas att göra grövre saker.
– Det är ett stort problem att barn söker gillande och status på detta sätt på nätet. Det gäller att få stopp på det så tidigt som möjligt, säger Olle Ejerblad.

Polisen anmäler dessa ärenden till socialtjänsten som kontaktar barnens föräldrar.

Hjälp till att stoppa övergrepp mot barn
Du kan också hjälpa till att stoppa övergrepp mot barn.
På webbplatsen Stop Child abuse har Europol nyligen släppt en ny serie med bilder där ditt bidrag behövs.
Genom att identifiera föremål och platser, ge information om var man köper eller hittar föremål i bilderna kan du göra så att offer kan identifieras. Bilderna är starkt beskurna så att bara det objekt som man vill spåra syns. Du kan lämna tips anonymt.
Sedan 2017 har Europol fått in 24 000 tips till sajten. Det har lett till identifiering av nio barn och till åtal för två brottslingar.
Polisens arbete mot sexualbrott mot barn

Skydda dig mot villainbrott – och hjälp polisen genom tips
Hösten och stöldligorna är här. Inbrott i villabostäder är till antalet polisregion Nords största problem, men stöldligorna specialiserar sig även på andra typer av tillgrepp.
Vi är mitt inne i höstlovsveckan och allhelgonahelgen stundar. En tidsperiod då närvaron av kringresande stöldligor brukar öka och därmed också inbrotten – men även andra typer av tillgrepp så som tillgrepp av olika slags fordon samt tillgrepp från företag där verktyg och andra dyrbara föremål stulits.
För att förebygga bostadsinbrott så är det mest effektiva att grannar aktivt samverkar och ser till varandras hus när någon är bortrest. Även att försöka arrangera saker så att det ser ut som att någon faktiskt är hemma.
Observanta grannar lägger oftast också grunden för att polisen ska kunna klara upp de bostadsinbrott som ändå sker.
Tillsammans kan vi minska brotten skriver polisen.

Transportstyrelsen: Skrotad vintertid kan rädda liv
Omställningen till vintertid gör att fler fotgängare blir påkörda och hade vi struntat i tidsomställningen skulle färre bli påkörda, enligt en ny rapport från Transportstyrelsen.
När vi ställer tillbaka klockan en timme i helgen betyder det att det blir mörkare ute på eftermiddagarna och därmed syns fotgängarna sämre. Det leder till att fler blir påkörda, enligt den nya rapporten från Transportstyrelsen.
Tomas Fredlund, analytiker på myndigheten, säger att om vi struntar i tidsomställningen skulle färre bli påkörda.
– Det skulle absolut påverka antalet påkörda fotgängare så att det blir färre, säger han till Ekot.
Under eftermiddagarna, mellan klockan 16 och 18, är det runt tre gånger fler personer som blir påkörda i november och december, jämfört med årets andra månader.
Om vi inte ställde om klockan skulle fler personer hinna komma hem, innan det blir mörkt, och färre skulle därmed bli påkörda, säger Tomas Fredlund.
– Då hinner fler människor uträtta sina ärenden och sedan komma hem.
 

Råd&Rön: Livsfarliga bilbarnstolar säljs i Sverige
När Råd & Rön krockade bilbarnstolar i sitt senaste test flög testdockan ur ett av babyskydden. I en annan modell hittade vi skyhöga halter av flamskyddsmedel.
I labbet använder man ett riktigt bilchassi för att simulera olika krockar och det var vid en frontalkrock med babyskyddet Hauck iPro Baby och basen Hauck iPro bas som barndockan lossnade ur skyddet och flög framåt. Hauck får därför lägsta möjliga betyg, 1 av 100, i Råd & Röns stora test av bilbarnstolar. (Se filmen nederst på sidan)

– Vi upprepade testet tre gånger med babyskydd av samma modell. Vid ett av tillfällena flög dockan ur skyddet, vid det andra gick basen sönder och i det tredje flyttades dockans huvud så långt att det riskerar att skadas, säger Ronny Karlsson, testchef på Råd & Rön.

Babyskydd ska se till att barn åker säkert i bilen när de är som minst genom att minimera krafterna som överförs till barnet vid en kollision. I våra tester utsätter vi babyskydden för frontalkrockar och sidokrockar, där vi simulerar kraften från en riktig kollision. Många babyskydd hanterar krocktesten bra och får höga betyg för hur säkra de är. Hauck iPro Baby kan användas på två sätt, med och utan basenhet för att fästa babyskyddet i sätet. Det är när vi testar babyskyddet med basenheten som problemen uppstår. När vi testar utan basen får Hauck iPro Baby ett högre säkerhetsresultat.

Hauck poängterar i en skriftlig kommentar att alla deras produkter genomgår löpande kvalitetskontroller och att de klarat andra tester. Tillverkaren poängterar att det bara är vid ett av testtillfällena som dockan lossnat ur skyddet, men skriver samtidigt att man tar Råd & Röns testresultat på stort allvar och att man vill undersöka resultatet ytterligare.

– När det handlar om barnsäkerhet är en gång en gång för mycket, därför har vi bedömt resultatet så hårt. Bedömningen stärks dessutom av att vi hittar säkerhetsproblem i de upprepade testerna, säger Ronny Karlsson.

Det finns ytterligare ett problem med Hauck iPro Baby, det innehåller nämligen höga halter av PAH (Polycykliska aromatiska kolväten). PAH är en grupp av flera hundra kemiska ämnen där många i djurförsök har visat sig vara cancerframkallande och orsaka skador på arvsmassan. Förekomsten av PAH drar ner det samlade betyget kraftigt och därför får även Hauck iPro Baby utan bas ett mycket lågt samlat betyg, 15 av 100.

När det handlar om PAH-innehållet skriver Hauck att det härrör från ett lim som används vid tillverkningen, men att det inte riskerar att komma i kontakt med de barn som sitter i stolen. Företaget kommer dock att undersöka möjligheten till att använda alternativa lim i tillverkningsprocessen.

Ytterligare ett babyskydd i testet, Uppababy Mesa i-Size, uppvisade överraskande resultat när vi labbtestade det för ämnen som inte bör finnas i produkter för barn. ”Godkänd flamsäker merinoull som är fri från skadliga kemikalier” står det i marknadsföringen av babyskyddet Uppababy Mesa i-Size. Men det visade sig vara precis tvärtom.

– Det innehöll så otroligt höga halter av flamskyddsmedel i tyget att det hamnade långt utanför vår betygsskala. Vi har testat tre olika stolar inköpta på olika ställen, så det handlar inte om ett måndagsexemplar, säger Ronny Karlsson.

Det finns hundratals olika flamskyddsmedel, vissa är hälso- och miljöfarliga och en del misstänks vara hormonstörande. Uppababy Mesa i-Size klarar sig i säkerhetsdelen av testet. Men de höga halterna av flamskyddsmedel gör att det samlade betyget nedgraderas till lägsta möjliga, 1 av 100.

Polisen: Låt dig inte luras
Under det senaste året har polisen satsat hårt på att få bukt med bedrägerivågen som sköljde över Sverige under 2018. Men även om antalet telefonbedrägerier, så kallad vishing, har minskat finns det fortfarande många som luras på sina pengar.
Bedragarna riktar gärna in sig på äldre personer och andra utsatta grupper.
– Vi har sett flera liknande fall där just äldre personer blivit måltavla för bedragare. Det kan handla om att man utger sig att ringa från banken, ett företag eller en myndighet. Bedragarna är väldigt skickliga i det sociala spelet och verkar så trovärdiga att de förmå andra att lämna ut kortuppgifter och koder eller logga in på sin bank, berättar Agneta Massaro, chef på Bedrägerigruppen i Västerås.
Ett ärende som Bedrägerigruppen hanterat på senare tid handlar om 101-årige Gunnar*, som utsatts för telefonbedrägeri.
Gunnar blev uppringt av en man som påstod sig ringa från bankens säkerhetsavdelning. Det hade skett en konstig överföring från ett av Gunnars konton hävdade han. Mannen verkade trovärdig och sa att han skulle hjälpa honom att korrigera betalningen. Han lyckades få Gunnar att logga in på sin internetbank vid flera tillfällen samt att swisha en stor summa pengar genom att få honom att tro att han ändrade betalningsgränsen för Swish.
– Sammanlagt handlar det om överföringar på närmare 200 000 kronor. Det är tragiskt när dessa äldre personer luras på sina besparingar, säger Agneta Massaro.
Även om äldre personer är en särskilt utsatt grupp finns risken att bli utsatt för IT-relaterade brott i alla samhällsgrupper.
– Det gäller att tänka efter vilka uppgifter man lämnar ut och hur man beter sig på nätet. Vi har haft fall där bedragare utgett sig för att vara till exempel trevliga förre detta soldater eller läkare som tar kontakt via sociala medier. Många av de som godkänner sådana förfrågningar drabbas senare av romansbedrägerier. Det är brottsligt att inleda en kärleksrelation med någon i syfte att lura personen på pengar, säger Agneta Massaro.
Under oktober månad leder polisen tillsammans med MSB (Myndigheten för samhällskydd och beredskap) en kampanj kring informationssäkerhet. Målet är att uppmärksamma vilka konsekvenser vårt beteende på internet kan ha och på så sätt minska risken att bli utsatt för brott.
Det allra vanligaste anmälda brottet bland bedrägerierna är kortbedrägerier utan fysiskt kort (cirka 40 %), så kallad CNP (card not present). Bedragaren har då i dessa fall fått tag i kortuppgifterna och gör olovliga köp med hjälp av dessa. I region Mitt har det anmälts 6241 CNP-brott under perioden januari till augusti 2019. Andra vanliga bedrägeribrott är identitetsbedrägerier såsom köp och lån i annans namn (1425 anmälda brott i region Mitt mellan januari och augusti 2019) och bedrägerier genom social manipulation, som till exempel ovan nämnda telefonbedrägerier (vishing) och romansbedrägerier.
En annan form av bedrägeri är dataintrång. Hittills i år har det anmälts drygt 6000 dataintrång i hela Sverige. Det kan handla om kapade Facebookkonton och olovliga registerslagningar men även större överbelastningsattacker mot kritisk infrastruktur.
Enligt en undersökning från Novus oroar sig närmare var tredje svensk (28 %) för att bli utsatt för IT-relaterad brottslighet. Nästan var femte (17 %) uppger att de redan har drabbats av sådan brottslighet och dessa oroar sig i högre utsträckning (38 %).
– Det finns en hel del man kan göra själv för att minska risken att utsättas för IT-relaterad brottslighet. Exempelvis ska du inte lämna ut ditt kortnummer eller personlig information, särskilt inte via internet eller telefon och aldrig skicka pengar till okända personer, avslutar Agneta Massaro.
*Namnet ändrat av sekretesskäl

Nya regler för utsläpp från kamineldning gäller nu
Från den 1 oktober 2019 ska nya regler tillämpas vid installationer av kaminer som eldas med pellets och ved.
Köksspisar, vedspisar som främst är avsedda för matlagning, kakelugnar och öppna spisar omfattas inte av de nya reglerna.  Som tidigare gäller inga utsläppskrav för dessa typer av rumsvärmare, skriver Boverket på sin sajt.
De nya reglerna som gäller för ved och pelletseldade kaminer innebär att utsläppen av kolmonoxid vid nominell effekt, det vill säga det värde som uppges på medföljande broschyr får uppgå till högst dessa värden: braskaminer 0,12 vol %, pelletseldade kaminer 0,024 vol %. Verkningsgraden får inte vara lägre än 65 % för braskaminer och 79% för pelletseldade kaminer, sett till minuter.
Berör ny installation av rumsvärmare
För dig som idag redan har en kamin, eller rumsvärmare installerad i ditt hem gäller inte heller de nya reglerna, utan de berör dig som installerar en ny kamin.
För att minimera utsläppen från kaminer har nya utsläppsnivåer tagits fram. Övergångsperioden för de ändrade reglerna för pannor löpte ut den 1 juli 2018.

Nu ska vi jobba längre – pensionsåldern höjs
Svenska folket lever längre och är friskare. Därför tycker politikerna att vi ska arbeta längre.
Under onsdagen röstade partierna i riksdagen igenom förslaget om en höjd pensionsålder.


Under dagen har årets första partiledardebatt ägt rum i riksdagen, då klubbade man bland annat igenom att pensionsåldern höjs nästa år.
Åldern för när svenskar har rätt att börja ta ut sin allmänna pension höjs, från 61 till 62 års ålder. Samtidigt höjs åldersgränsen för hur länge man har rätt att ha kvar sin anställning, den så kallade LAS-åldern, från 67 till 68 års ålder.
– Vi har ett relativt hållbart pensionssystem i Sverige, men för att det ska kunna bestå måste vi kunna höja pensionsåldern i takt med att vi blir äldre, säger Maria Malmer Stenergard (M), ordförande för Socialförsäkringsutskottet till TT.

Frågor har väckts
LO har väckt frågor om andra trygghetssystem som arbetslöshetsförsäkring, sjukpenning, äldreförsörjningsstöd, efterlevandepension och bostadstillägg också kommer att ses över och ändras i takt med pensionsåldern.
Enligt Maria Malmer Stenergard ska även dessa system ändras.
– Alla de här systemen hänger ihop och därför är det viktigt att samtliga knyts till den här riktåldern, säger hon.
Garantipensionärer drabbas
Enligt Mats Granér, enhetschef på Inspektionen för socialförsäkringen, finns det en grupp som missgynnas av beslutet om höjd pensionsålder. Det rör sig om dem med lägst inkomst, ofta om kvinnor som jobbat mycket deltid och personer som arbetar med fysiskt krävande jobb.
– En grupp blir tydligt drabbad, de som enbart har garantipension. De tjänar inte på att jobba längre. Men det är en ganska liten grupp, säger han.

FAKTA: PENSIONEN
I dag har svenskar rätt att påbörja ta ut sin allmänna pension från 61 års ålder, och de har rätt att arbeta kvar till 67 års ålder. Med det nya förslaget kommer detta åldersspann att förskjutas till 64–69 år i stället. Förändringarna sker successivt och kommer att vara helt genomförda år 2026.
Åldern för den så kallade garantipensionen höjs från dagens 65 år till 66 år (år 2023).
År 2026 knyts garantipensionsåldern, samt alla pensionsrelaterade åldrar, till en ny så kallad riktålder. Detta är ett helt nytt begrepp inom socialförsäkringssystemet där tanken är att dessa åldrar automatiskt ska justeras upp med ungefär två tredjedelar av medellivslängdsökningen. Ju äldre vi blir, desto längre måste vi alltså arbeta.

Så görs ditt hem mer ointressant för tjuvarna i höstmörkret
Under den mörka årstiden begås flest bostadsinbrott och den kommande höstlovsveckan brukar vara högsäsong för tjuvar. Men det finns saker man själv kan göra för att göra det jobbigare för tjuven, och det finns en typ av personer de högst ogillar.

Minska inbrottsrisken
Genom att se över hur ditt hem och ditt bostadsområde ser ut och skaffar dig ett bra inbrottsskydd, minskar du risken avsevärt för att drabbas av stöld, förlust och det obehagliga intrång i privatlivet som ett inbrott innebär.
Det har under de senaste åren anmälts drygt 20 000 inbrott per år i Sverige och enligt den Demoskopundersökning som SSF Stöldskyddsföreningen gjorde 2018, uppger var 5:e boende som svarat att de någon gång utsatts för inbrott i sitt hem.

Så här går det till
Tjuvar rekar oftast ett område innan de slår till och har sina knep för att inte väcka uppmärksamhet, exempelvis utklädda till hantverkare. De försöker ta reda på om huset har varit obebott länge och letar efter tecken som om brevlådan är full, stökigt eller städat hemma, är lamporna tända, om det finns hjälpmedel på tomten som underlättar inbrottet. Har huset larm och finns det säkerhetsdörrar?
De flesta inbrott sker på dagen och under årets mörkaste månader, och det vanligaste är att tjuven tar sig in genom att bryta upp ett fönster eller en altandörr på markplan. Tjuvarna letar efter saker som är lätta att dölja och bära med sig, så som guldsmycken, kontanter, pass, paddor.

Att tänka på när det gäller larm:
• larmet ska vara certifierat och ha en kraftig signal som även hörs utåt
• larmet ska vara kopplat till certifierad larmcentral
• komplettera larmet med varning för vattenläckor och brand

Åtgärder som gör det svårare för tjuven
• aktivera grannarna i Grannsamverkan – uppmärksamhet är det sista en tjuv vill ha.
• se över låsen på fönster och dörrar – tjuven väljer bort bostäder där det tar tid att ta sig in och är svårt att komma ut med det stulna.
• använd heltäckande brytskydd och spanjolett. Om du är osäker på vad som passar dina behov, fota och fråga en låsmästare.
• lämna inte redskap utomhus som tjuven kan använda för att bryta sig in, exempelvis en stege.
• utomhusbelysning kan skrämma bort tjuven. Använd utomhusbelysning med rörelsesensor. Det finns även timer för inomhusbelysning.
• låsbar brevlåda.
• städa inte undan så mycket, lämna disk och tvätt framme.
• förvara trädgårdsredskap och stegar inlåsta.
• förvara inte värdefulla verktyg och maskiner i förråd med undermåliga lås och dörrar.
• DNAmärk dina värdesaker så de blir spårbara – märkta föremål är svårare att sälja vidare
• lås in värdesaker och id-handlingar, t ex passet, i ett certifierat värdeskåp – det finns inga “bra ställen” som tjuven inte hittar
• installera ett ljudande larm – det förkortar tiden tjuven har på sig innan hen riskerar att bli upptäckt.

Gör du höstfint i trädgården? Ha koll på växtvärstingarna!
Här får du råd om hur du hindrar spridning av invasiva främmande arter i och från din trädgård.
Trädgårdar utgör en stor spridningsrisk för invasiva främmande arter. Som trädgårdsägare kan du hjälpa till att stoppa dessa invasiva främmande arter innan de tar sig vidare ut i naturen och orsakar kostbara skador bland annat på biologisk mångfald.
Information om vad du som har hand om en trädgård ska tänka på.
Parkslide

En mycket besvärlig växt är parkslide. Det är en invasiv främmande art som kan sprida sig snabbt och orsaka stora skador. Dess rötter och underjordiska stammar växer snabbt och kan via sprickor tränga igenom asfalt, dränering, betong och avlopp. 
Information om parkslide

IKEA återkallar MATVRÅ haklapp, blå och röd färg, tvåpack, på grund av kvävningsrisk
IKEA uppmanar alla kunder att omedelbart sluta använda MATVRÅ haklapp i blå och röd färg, två pack, och lämna tillbaka dessa till IKEA.

Produktsäkerhet är av högsta prioritet på IKEA. Alla IKEAs produkter är testade och uppfyller gällande standarder och lagstiftning. 
– Vi har fått rapporter om att knappen på MATVRÅ haklapp i blå och röd färg kan lossna, vilket kan vara en risk för kvävning. Därför väljer vi som försiktighetsåtgärd att återkalla MATVRÅ haklapp i blå och röd färg, säger Emelie Knoester, affärsområdeschef på IKEA of Sweden.
IKEA uppmanar alla kunder att direkt sluta använda MATVRÅ haklapp, blå och röd färg, två pack, och lämna tillbaka den till valfritt IKEA-varuhus för återbetalning. Kvitto behövs inte. 

– Det finns en annan variant av MATVRÅ haklapp som har en grön samt gul färg med mönster. Denna har en annan design som gör att knappen inte kan ramla av och är säker att använda, säger Emelie. 
MATVRÅ haklapp i frukt- och grönsaksmönster (grön och gul färg) är säkra att använda. Denna modell har en annorlunda design och består av andra material, vilket gör att knappen inte kan ramla av.
Haklappen har sålts sedan augusti 2019 i alla marknader där IKEA finns. 
Kunder som har frågor uppmanas att kontakta IKEA Kundservice, IKEA.se/kontakt.

Beskedet: Så hög blir nya skatten för fordonsägare
Regeringen meddelar att man inför den nya körcykeln WLTP från och med den 1 januari 2020 utan några större förändringar. Det betyder att bilköpare som registrerar ett nytt fordon efter nyår i de flesta fall åker på en rejäl skattesmäll.
För många modeller (se lista nedan) handlar det om skatteökningar på 50 procent om året. Orsaken är att WLTP innebär högre utsläppsvärden vilket i sin tur betyder högre skatt i bonus-malus systemet som infördes sommaren 2018.
När datumet för den nya körcykelns spikades var de flesta inblandade parter tämligen säkra på att regeringen skulle kompensera för dessa skatteeffekter. Branschorganisationen Bilsweden hade också förhoppningar om att den nya körcykelns skulle skjutas upp ett år och harmoniseras med översynen av bonus-malus som ska presenteras den januari 2021.
– Vi tycker att det är bra med bonus-malus och den nya körcykeln WLTP, men hade hellre sett att man väntade ett år, så att både branschen och konsumenterna fått en chans att anpassa sig till det nya läget och ett större utbud med laddbara fordon att välja mellan, säger Mattias Bergman, vd på BIL Sweden.
Behåller sin gamla bil
BIL Sweden anser även att konsumenter bör ha ett val mellan att köpa ett fordon med lägre utsläpp eller betala den högra skatten. Nu när utbudet är begränsat blir valet endast höjd skatt vilken många inte har råd med.
– Man får inte glömma att 90 procent av köparna fortfarande väljer en malus-bil. När flera av dessa blir väldigt mycket dyrare nästa år kan det också resultera i att man istället behåller sin gamla bil, vilket inte är bra varken för miljö eller säkerhet.
Men regeringen väljer nu att inte göra några större kompenserade åtgärder. Men man höjer bonusgränsen från 60 till 70 gram koldioxid per kilometer. Det betyder att de flesta laddhybrider även fortsättningsvis klarar bonusgränsen. Ett besked som biltillverkaren Volvo sannolikt är nöjd med eftersom flera av företaget populära laddhybrider annars skulle ha förvandlats till malus efter nyår.
– Motiveringen är att de bilar som idag får bonus ska kunna få det under nästa år, för att inte göra alltför stora förändringar på kort tid. Hela bonus-malus-systemet ska ses över inför höstbudgeten nästa år och att då göra stora förändringar nu vore både onödigt och ryckigt ur konsumentperspektiv, säger Rickard Nordin, klimat- och energipolitisk talesperson för Centerpartiet.
”Bilindustrin har varit motsträvig, det är bara att beklaga”
Det är framförallt Miljöpartiet som i förhandlingar tryckt på för en hård WLTP vid årsskiftet. Lorentz Tovatt är klimat- och energipolitisk talesperson för Miljöpartiet Till tidningen Auto motor & sport säger han att syftet är att öka omvandlingstrycket på fordonsflottan och på så sätt minska antalet klimatbovar, samt öka utbudet av klimatvänliga bilar.
– De bilar som släpper ut mycket ska stå för sina kostnader. Bilindustrin har varit motsträvig, det är bara att beklaga. De har motarbetat förändringen. Men nu har vi beslutat detta och det är jag jätteglad för, säger Lorentz Tovatt.
Så slår WLTP mot dieselbilarna
Bilmodell / Skatt 2019 / Skatt 2020
Audi A4 40 TDI 4 282 / 7 398
Audi Q5 40 TDI S tronic 6 674 / 12 218
BMW 520d Touring 4 760 / 9 687
Volvo XC40 D4 AWD 5 333 / 9 326
Volvo XC60 D4 AWD 6 097 / 9 326
Och mot bensinbilarna (några exempel)
Bilmodell Skatt 2019 / Skatt 2020
Audi A1 30 TFSI 1 672 / 2 984
Bugatti Chiron 44 282 / 43 212
BMW 330i 3 722 / 6 297
BMW 520i Touring 4 050 / 8 758
Skoda Octavia 1,0 115 1 590 / 3 312
Volvo V60 T4 5 548 / 7 260
Volvo XC40 T 4 478 / 6 190
VW Golf 1,5 TSI 1 836 / 3 640

Källa: Auto motor & sport

Smitningsolyckorna ökar i Sverige
Smitningsolyckorna har ökat markant under de senaste åren och allt fler anmäler. 2015 anmäldes drygt 20 000 smitningsolyckor i Sveriges, förra året låg antalet anmälningar på över 30 000, det visar siffror från BRÅ, brottsförebyggande rådet.

STATISTIK SMITNINGSOLYCKOR
Antalet anmälda smitningsolyckor i Sverige
2015: 19 553
2016:  21 092
2017: 29 029
2018: 31 320
Källa: Brottsförebyggande rådet

Försök med ny metod för nykterhetskontroller utvärderad
Ett förändrat sätt att genomföra nykterhetskontroller samtidigt som polisen berättar om kontrollerna i bland annat sociala medier har förutsättningar att ändra trafikanters känsla för att bli upptäckta vid trafikbrott.

Hittills har man dock inte kunnat se några förbättringar. Det visar en utvärdering som VTI gjort av ett försök vid polisregion Mitt.
Polisregion Mitt har testat ett nytt sätt att genomföra nykterhetskontroller. Metoden bygger på systematiserade 20-minuterskontroller som sprids i tid och rum, i enlighet med forskning från Australien. Samtidigt har polisen berättat om kontrollerna i bland annat sociala medier. Syftet har varit att öka effektiviteten i nykterhetskontrollerna och även öka den så kallade subjektiva upptäcktsrisken, det vill säga trafikanters känsla för att bli upptäckta vid trafikbrott.

Metoden har utvärderats av VTI. Det har skett genom att sammanställa data om kontroller och data om inlägg i sociala medier, genomföra en enkätstudie bland trafikanter i försöksområdet och i ett kontrollområde samt genom att inhämta polisens erfarenheter.
Resultaten från utvärderingen visar att poliserna som deltog i försöket ser positivt på det förändrade sättet att genomföra och berätta om nykterhetskontroller. Det totala antalet utandningsprov var också högre under försöksperioden än innan, men inget av  lokalpolisområdena kom upp i önskat antal kontroller per vecka.

Enkätstudien visar att den subjektiva upptäcktsrisken är högre hos den som själv blivit stoppad i en kontroll eller känner till någon annan som blivit stoppad. Den är också högre hos de som ofta sett inlägg i sociala medier om poliskontroller. Men totalt sett visar utvärderingen inga effekter på subjektiv upptäcktsrisk.
– Metoden har många fördelar och vi tror att den kan leda till att den subjektiva upptäcktsrisken ökar på sikt. Men då behöver antal kontroller öka ytterligare och kommunikationen nå ut till fler än idag, säger Åsa Forsman, senior forskare på VTI som lett studien.
 

Så maxar du ledigheten över jul och nyår 2019
För de flesta är nu semestern slut och det är dags att börja jobba igen. Kul tycker vissa – fruktansvärt tycker andra, som får ångest av att trängas i kollektivtrafiken, fastna i bilköer eller av tanken på det kommande mörkret.
Men det är ingen idé att deppa ihop fullständigt för med lite smart planering har du snart en ny härlig långledighet att se fram emot.

Men det finns ingen anledning att känna sig allt för nedstämd – för med lite smart planering kan du snart ha en ny rejäl ledighet att se fram emot.
2019 är nämligen ett år där det finns möjlighet att maxa ledigheten i samband med de röda dagarna runt jul och nyår.

Långledigt – med få semesterdagar
Beroende på vilket kollektivavtal du har på din arbetsplats kan du med bara 2 till 5 semesterdagar få 17 dagar ledigt.

Om inte det skulle räcka så kan du ta 6 till 9 dagars semester och får hela 23 dagar ledigt.

Skillnaden i antal semesterdagar beror på om ditt arbete ger ledigt på klämdagarna eller inte.

I år är det julafton på en tisdag och måndagen blir därför en klämdag för många. Samma sak gäller för fredagen den 27, dagen efter annandag jul och dagen före nyårsafton, måndagen den 30 december.

Så kolla upp vad som gäller på din arbetsplats – och sök din semester redan nu.

SÅ FIXAR DU LÅNGLEDIGT JULEN 2019/2020

Lördag 21 december – ledig

Söndag 22 december – ledig

Måndag 23 december – klämdag, annars ta ledigt

Tisdag 24 december – julafton, ledig

Onsdag 25 december – juldagen, ledig

Torsdag 26 december – annandag jul, ledig

Fredag 27 december – klämdag, annars ta ledigt

Lördag 28 december, lördag – ledig

Söndag 29 december, söndag – ledig

Måndag 30 december – klämdag, annars ta ledigt

Tisdag 31 december – nyårsafton –ledig

Onsdag 1 januari 2020 – nyårsdagen – ledig

Torsdag 2 januari 2020 – ta ledigt

Fredag 3 januari 2020 – ta ledigt

Lördag 4 januari 2020 – ledig

Söndag 5 januari 2020 – trettondagsafton, ledig

Måndag 6 januari 2020 – trettonde dag jul, ledig

Tisdag 7 januari 2020 – ta ledigt

Onsdag 8 januari 2020 – ta ledigt

Torsdag 9 januari 2020 – ta ledigt

Fredag 10 januari 2020 – ta ledigt

Lördag 11 januari 2020 – ledig

Söndag 12 januari 2020 – ledig

Rekordmånga rån mot unga
De senaste åren har det skett en markant ökning av rån mot unga. En trend som ser ut att hålla i sig enligt Brottsförebyggande rådet, BRÅ. 
Under årets andra kvartal anmäldes 637 rån mot unga under 18 år enligt preliminära siffror från BRÅ. Det är en dyster rekordnotering som inte vägs upp av att det totala antalet anmälda rån (för samtliga åldrar) minskat något i förhållande till befolkningsutvecklingen.  
– Det kan vara fråga om en överflyttning från rån mot äldre och mot butiker där man tidigare kunnat få tag på kontanter. Det har blivit svårare och då ger man sig på en grupp som inte kan skydda sig lika bra. De har också det andra ungdomar vill komma åt, som mopeder, telefoner och smycken, säger Sven Granath som är kriminolog på Polismyndigheten.

På bara några år har antalet anmälningar om rån mot personer under 18 år i Sverige ökat markant. Från 1084 anmälningar 2015 till 1896 förra året. Det är en ökning med 75 procent.
Bara under det här årets första hälft har 1247 anmälningar om rån mot ungdomar kommit in till polisen.

Polisen: Viktigt att klara upp brotten
Jämfört med gruppen ungdomar som riskerar att utsättas för rånen är gruppen som begår dem ganska liten, men det är ungdomar som ofta är på väg in i en kriminell karriär där rånen är ett viktigt inslag och som även begår en hel del andra brott, enligt Sven Granath.
Han menar att det krävs flera insatser för att stävja brottsligheten.  
– För det första gäller det att fånga upp de här ungdomarna så tidigt som möjligt och då kan det handla om insatser från skola och socialtjänst. Sedan är det viktigt att få bort skjutvapnen som kan komma till användning vid rånen och att lagföra ungdomarna och klara upp brotten.  
Hur prioriterar polisen den här brottsligheten? 
– Det är såklart ett prioriterat brott. Det har ju inslag av både hot och vinning och kallas också för strategiskt brott eftersom det har en betydelse för den kriminella karriären, säger Sven Granath. 
– Och så är det en väldig kränkning för de som utsätts för rånen. 

Legitimerade lärare på fritids nu ett krav
Sedan 1 juli är det krav på att all undervisning i fritidshemmen ska ske under ledning av legitimerade och behöriga lärare.
Den viktigaste skillnaden mot tidigare är att det kommer att krävas legitimation för att bli tillsvidareanställd som lärare i fritidshem* och ansvara för undervisningen. Personalen som redan arbetar inom våra fritidshem i andra yrkesroller (till exempel barnskötare och fritidsledare) påverkas inte av de nya reglerna.
Fotnot: Det som förr hette fritidspedagog heter numera lärare i fritidshem. Även fritidspedagoger med den gamla utbildningenhar eller kan söka lärarlegitimation.

Gå inte vilse i svampskogen – så ska du agera
Fler än vanligt går vilse i skogen under svampsäsong. Nu vädjar polisen till allmänheten att förbereda sig väl inför skogsturen. Polisen är ansvarig för att söka efter försvunna personer. Deras erfarenhet är att antalet människor som går vilse i skogen ökar varje år vid den här tiden, när svampsäsongen drar igång.
Därför går polisen nu ut med en vädjan på facebook om att tänka efter före, för att underlätta deras sökarbete om du skulle tappa bort dig i skogen.
Här är polisens tips på hur du förbereder dig och hur du ska agera om du går vilse i skogen:
Innan du ger dig ut i skogen
• Ta med en fulladdad mobiltelefon och om möjligt en extra batteribank.
• Ta på eller med färgglada kläder eller helst en reflexväst (även under dagtid)
• Gå helst inte ensam och om du gör det, meddela någon var du ska befinna dig.
• Ta med vatten och något att äta (fika och/eller sötsak).
• En visselpipa är bra att ha med för att kunna påkalla hjälp.
Om du går vilse
• Vänta inte för länge med att larma – gäller även anhöriga.
• Stanna helst på en högt belägen och/eller öppen plats. Polisen använder ofta helikopter i spaningarna.
• Om du kommer till en väg eller skogsväg, lämna inte den. Stanna eller gå i någon riktning längs med vägen.
• Lyssna efter ljud från till exempel polisbilens siren och gå i så fall mot ljudet.

Kronan nu sämst i OECD – officiellt en skräpvaluta
Den svenska kronan föll ytterligare efter BNP-siffrorna som presenterades igår. Nu är kronan till och med lägre värderad än den den turkiska liran, som tidigare haft överlägset lägst värde. Att kronan har försvagats mest av alla länder i OECD sedan årsskiftet har fått industrin och ekonomer att reagera, skriver Dagens Industri.
– Om vi fortsätter att bedriva den här valutapolitiken riskerar vi att rea ut svenska tillgångar, säger Robert Bergqvist, chefsekonom på SEB, till Di.
Han menar att det verkar som att Riksbanken vill att kronan ska vara låg, men höjer varningsflaggan. Sverige riskerar att få dåligt rykte internationellt.
– En svag krona kan till viss del vara bra för ett nettoexportland som Sverige, men som det ser ut nu är kronan 10-15 procent för svag. Vid någon tidpunkt framöver kommer kronan att återgå i styrka och då blir det ett bryskt uppvaknande när man tappar ännu mer i konkurrenskraft, säger han till tidningen.

Polisen varnar: Meddelande på Messenger kan komma från bedragare
Ett tiotal bedrägerier via kapade Messengerkonton har polisanmälts den senaste veckan. Får du ett meddelande från en vän som ber dig swisha pengar bör du kontrollera att det verkligen stämmer.
'
Bedragarna kapar ett befintligt Messengerkonto för att få kontakt med personens vänner. Sedan skickar de meddelanden med uppmaningar om att swisha pengar.
– Oftast drar bedragarna en historia om att man hamnat i en nödsituation och av någon anledning inte kan komma åt sina pengar. Det handlar om både små och större summor som bedragarna ber att man ska swisha, säger Mats Hansson, förundersökningsledare vid bedrägerisektionen i polisregion Väst.
Tillvägagångssättet genom dataintrång på ett Messengerkonto är en variant på bedrägerier som tidigare uppmärksammats av polisen. Bedrägerisektionen i region Väst har fått in ett tiotal anmälningar med samma tillvägagångssätt den senaste veckan.
– De tror de har hjälpt en vän i nöd, istället har pengarna hamnat i bedragarens fickor. Det är lätt att bli lurad när meddelandet kommer från någon man känner. Därför är det viktigt att kontrollera att det verkligen kommer från din vän innan du swishar några pengar, uppmanar Mats Hansson.

No More Ransom hjälper brottsutsatta att låsa upp sina datorer
No More Ransom har hjälpt över 200 000 som drabbats av låsta datorer och har besparat brottsutsatta på över 1 miljard kronor i lösensummor. För att kunna hjälpa fler, behöver fler som utsätts för ransomware anmäla brotten.
Ransomware innebär att datorn blir obrukbar genom att det inte går att nå informationen på datorn. För att få tillbaka filerna måste den drabbade betala en lösensumma. Att drabbas kan innebära allt från personliga förluster av foton och dokument till mycket dyra eller farliga driftstopp hos företag och myndigheter. Enligt European Cyber Crime Centre (EC3) är ransomware i dag ett av de största och mest snabbväxande hoten inom cyberbrott mot privatpersoner, företag och myndigheter.
– Om man drabbas är vår rekommendation att aldrig betala lösensumman. Dels finns det flera fall där man inte fått tillbaka sin information trots att betalning skett. Dessutom gynnar varje betalning organiserad brottslighet. Genom att vända sig till No More Ransom kan den som drabbas istället få hjälp att låsa upp datorn, säger Johannes Welin, kommissarie på nationellt it-brottscentrum.
Stort mörkertal
För att motverka utvecklingen behövs information från de som drabbas, men få väljer att anmäla brotten.
– Vår förhoppning är att fler får upp ögonen för att det går att få hjälp vid den här typen av brott. Samtidigt behöver fler anmäla brotten, för att vi ska kunna få en bättre bild av hur omfattande problemet är. Det ger oss också mer kunskap om nya typer av ransomware som vi behöver hitta lösningar till, säger Johannes Welin.
Svensk polis har förstärkt sin förmåga att arbeta mot cyberbrottslighet, både nationellt och internationellt. Nyligen placerades en sambandsman på EC3 som uteslutande arbetar mot cyberbrott.
– Den här typen av gränsöverskridande brottslighet går bara att bekämpa genom internationell samverkan, säger Johannes Welin.
Skydda dig mot ransomware
Det finns mycket du själv kan göra för att skydda dig mot ransomware. Tänk på att:
Uppdatera ditt operativsystem och dina program så ofta som möjligt.
Se till att ha ett bra virusskydd.
Undvik att vara inloggad som administratör i ditt system.
Var vaksam på e-mail du tar emot och på länkar du uppmanas klicka på.
Om du blivit utsatt för ransomware, gå in på No more ransom för att få hjälp att låsa upp datorn utan kostnad.
No More Ransom har i dag har funnits i tre år och är ett europeiskt projekt mellan polisväsenden, andra myndigheter och privata aktörer, som tar fram verktyg för att dekryptera filer låsta av ransomware. 
Europol har mer information om No More Ransom!

Olyckor med mopedbilar fortsätter öka
Olyckorna där mopedbilar är inblandade fortsätter öka, det visar statistik från Transportstyrelsen som Ekot tagit del av.
– Den är ju typ gjord av plast, så det känns lite tråkigt om jag krockar för i så fall går det inte så himla bra, säger 16-åriga Wilma Dahlman i Ljungskile som har kört mopedbil i snart ett år.
Olyckorna med mopedbilar har ökat flera år i rad och hittills i år har det redan inträffat fler olyckor med personskador än under hela 2016 enligt ny statistik från Transportstyrelsen.
Det är framförallt olyckor med lindriga personskador som ökar enligt statistik från Transportstyrelsen. Från 26 stycken 2016 till 52 förra året.
Också försäkringsbolag märker av ökningen. Länsförsäkringar ser ut att gå mot ett rekordår vad gäller skadeanmälningar på mopedbilar. Störst är ökningen på Länsförsäkringar Älvsborg i Västra Götaland. Där har ökningen gått från 48 skadeanmälningar 2017 till 77 stycken under första halvåret i år.
– Vi ser väldigt allvarligt på det. De är inte gjorda för att köra i några höga hastigheter så en krock kan få ödesdigra konsekvenser, säger Hannah Enesten Andersson, produktansvarig för privatmotor på Länsförsäkringar Älvsborg.
Ökningen beror enligt Hannah Enesten Andersson på att mopedbilar blivit vanligare.
– För två eller tre år sedan var det inte alls lika vanligt med mopedbilar, säger hon.
Länsförsäkringar Älvsborg uppmanar nu bilister att tänka på att det ofta är unga personer med liten trafikvana som kör mopedbilar, och att man därför ska hålla ännu längre avstånd till dem än vanligt.
– De flesta olyckor sker under stress, till exempel om man känner att någon ligger väldigt nära och trycker på, säger hon.

SMHI: Risk för vattenbrist i 15 län
Det är risk för vattenbrist i 15 av 21 län den kommande månaden. Det framgår av en lägesbild för vattenförsörjningen som SMHI publicerade på måndagseftermiddagen.
Nivåerna i de stora grundvattenmagasinen, som framför allt används för kommunal vattenförsörjning, är under de normala i stora delar av landet.
I större delar av Norrland och sydöstra Götaland är nivåerna nära de normala för årstiden, uppger SMHI och SGU (Sveriges geologiska undersökning).
I de små grundvattenmagasinen, som personer med egen brunn i regel tar vatten från, är nivåerna under eller mycket under de normala för årstiden i betydande delar av Götaland och Svealand. 
I känsliga vattendrag som också är viktiga för dricksvattenförsörjningen är vattenflödena under genomsnitten för årstiden i stora delar av landet.
Lägesbild 22 juli. Information om risk för vattenbrist den kommande månaden tas fram i samverkan mellan SGU och SMHI. Foto: SVT Design
De låga nivåerna beror på brist på nederbörd under ett till två år tillbaka. Betydligt större mängder än normalt behövs under flera månader för att få en normal grundvattensituation igen.
För en vecka sedan bedömde SMHI och SGU (Sveriges geologiska undersökning) att det var risk för vattenbrist i 12 län, vilket Krisinformation rapporterat om. Ytterligare tre län har lagts till listan på måndagen – Skåne, Värmland och Halland.
Det innebär att  det är varning för vattenbrist i 15 av landets 21 län.

RISK FÖR VATTENBRIST
VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Låga vattenflöden i Tidan, i de övre delarna av Ätran och i Säveån.
Grundvattennivåer mycket under det normala i små magasin i södra delarna av länet.
BLEKINGE
Låga vattenflöden i Mörrumsån, Mieån, Bräkneån, Ronnebyån, Nättrabyån och Lyckebyån.
Grundvattennivåer mycket under det normala i små magasin.
GOTLAND
Låga vattenflöden i enstaka vattendrag i norra Gotland.
Grundvattennivåer mycket under det normala i stora magasin.
HALLAND
Grundvattennivåer mycket under det normala i små magasin.
JÖNKÖPING
Låga vattenflöden i Tidan och Emån.
Grundvattennivåer mycket under det normala i små magasin.
KALMAR
Låga vattenflöden i Emån och dess biflöden nedströms Vetlanda, nedre delen av Marsströmmen, nedre delarna av Virån samt Åveström, Alsterån, Badebodaån, Ljungbyån och Vindån.
Grundvattennivåer mycket under det normala i små magasin. 
KRONOBERG
Låga vattenflöden i Lagan, Mörrumsån, Bräkneån, Ronnebyån och Nättrabyån.
STOCKHOLM
Grundvattennivåer mycket under det normala i små och stora magasin i södra delarna av länet.
SÖDERMANLANDS LÄN
Låga vattenflöden i nedersta delen av Svärtaån.
Grundvattennivåer mycket under det normala i små och stora magasin.
UPPSALA LÄN
Grundvattennivåer mycket under det normala i stora magasin.
VÄSTMANLANDS LÄN
Grundvattennivåer mycket under det normala i stora magasin.
ÖREBRO LÄN
Låga vattenflöden i Letälven.
Grundvattennivåer mycket under det normala i stora magasin.
ÖSTERGÖTLANDS LÄN
Låga vattenflöden i Hällaån,Vindån och Storån uppströms Åsunden.
Grundvattennivåer mycket under det normala i små och stora magasin.

Sommar och det växer så det knackar
I sommar har vi hittills sol och värme varvat med en del regnskurar, underbart för allt som växer. Träd och buskar skjuter långa skott, ibland lite väl långa skott utanför fastighetsägarens gräns. Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar!

Är din häck en trafikfara?
Vet du med dig att träd, häckar och buskar på din tomt växer ut över trottaren och eventuellt tvingar trafikanter ut i vägbanan, så ser vi gärna att du gör något åt det. Passa på att klippa ner växtligheten nu under sommaren.

Det är också viktigt att häckar hålls nere för fri sikt för trafikanter, inte minst i korsningar. En dåligt underhållen häck kan bli orsak till kollisioner mellan bilar, cyklister och gående.

I kommunen pågår dessutom ofta olika arbeten i bostadsområden. Då behöver växtlighet vara väl underhållen för att entreprenörer ska kunna arbeta effektivt. Ett exempel är vid sopning och halkbekämpning.

Folder för vägledning
Kommunen har en fin folder som ger vägledning om hur du ska sköta om träd och buskar som växer utanför din gräns.
Läs mer gärna om häckar och buskage och dina skyldigheter som fastigjetsägare i just din kommun. 

Var finns reglerna?
Plan- & bygglagen 8 kap 15§ ”En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.”

Polisens tips om förberedelser innan du reser bort
Allt från att fästa en tändsticka i ytterdörren, till att placera ut en sten, vända på soptunnan eller vippa en sopkvast. Idéerna är många för att se om du är hemma eller bortrest.

Polisen tipsar om förberedelser innan du reser bort
Meddela grannar att du kommer vara bortrest.
Be någon ta hand om din post så inte brevlådan blir överfull.
Ha timer på lampor och radio som går igång vid olika tidpunkter.
Undvik att tala om på sociala medier, blogg eller telefonsvararen att du är bortrest.
Du som bor i villa och radhus kan be någon:
klippa gräsmattan eller skotta snö och göra fotspår i snön vid huset,
hänga sin tvätt på din torkställning,
slänga sopor i din soptunna och parkera sin bil på din uppfart ibland.
Kontakta också ditt försäkringsbolag och ta reda på om du måste ha till exempel särskilda fönsterlås eller larm för att hemförsäkringen ska gälla vid ett inbrott.

Riksåklagaren vill att HD fastställer penningbotens storlek vid utebliven mönstring
Sedan värnplikten återinfördes har riksåklagarens föreskrifter om ordningsbot vid brott mot totalförsvarsplikten upphävts. En genomgång visar att domstolarna dömer ut olika belopp, allt mellan 500 kr och 2000 kr. Nu vill riksåklagaren att Högsta domstolen fastställer ett enhetligt belopp.
Den som kallats till mönstring men uteblir uppsåtligen eller av oaktsamhet behöver sällan få sitt ärende prövat av domstol eftersom brottet erkänns. Då beslutar åklagaren om penningbot istället.
Därför är det av stor vikt för ledning av rättstillämpningen att Högsta domstolen fastställer nivån på penningboten.
I det aktuella ärendet som riksåklagaren vill få prövat yrkas att påföljden ska fastställas till penningböter om minst 2000 kronor.

Så skyddar du dig från id-kapning på semestern
Under sommaren drabbas fler av ID-kapningar än bostadsinbrott, bland annat genom att obehöriga kommer åt din obevakade brevlåda.
Semestertiden är här och mer än hälften av oss kommer att resa bort någon gång under sommaren.

En stor del av de som lämnar sina hem är oroliga för inbrott, men det är nästan ingen som oroar sig för att någon obehörig ska komma åt deras post.
Detta trots att ID-kapningar är vanligare än bostadsinbrott på sommaren. Det visar en undersökning som Novus har gjort.

- Man ska vara säker på att man har kontroll över sin post så att man i tid hinner se om det är några konstigheter som sker, säger Dick Malmlund som är säkerhetsexpert på Svensk adressändring.

Så skyddar du din post i sommar
Spärra adressändring i folkbokföringen. Hos Skatteverket kan du gratis hindra obehöriga personer från att ändra din adress. När spärren är aktiverad godkänns bara ändringar som görs med e-legitimation i myndighetens e-tjänster.
Lås din adress. Via en gratistjänst från Svensk Adressändring kan du hindra att obehöriga från att adressändra, lagra eller eftersända din post. Ändringar kan endast bekräftas med bank-id och man får varningar om en ändring görs.
Se till att posten öppnas. Fråga inte bara om grannen kan ta in posten, utan be också om hjälp med att öppna den. På så sätt kan du tidigt upptäcka om det dyker upp några konstiga brev.
Källa: Svensk Adressändring

I början av en sådan här kedja är det ofta kreditupplysningar och sådant som kommer när man ansöker om kontokort. Under semestern kan ju sådant bli liggande så i nästa vända kommer då fakturor och då blir det riktigt stökigt...

Plastkörkortet kan skrotas inom några år
Inom en framtid kan körkortet i plast försvinna. Transportstyrelsen utreder just nu vilket alternativ som kan bli aktuellt.
En Förstudie är inom kort klar och den handlar om körkortets vara eller icke vara. Kanske en körkortsapp i din smarta telefon blir framtiden.
– Utvecklingen går åt det här hållet i många länder. Kan man ha körkortet i mobiltelefonen istället för det fysiska plastkortet är frågan. Idag har många andra saker i sin mobil, så varför kan man inte även ha körkortet i mobilen, säger Per-Ola Skarviken på Transportstyrelsen.
Eller så behövs inget i framtiden. Per-Ola Skarviken, på Transportstyrelsen tror att det kan bli så i framtiden.
– Ja, behöver man ens ett körkort överhuvudtaget idag? För polisen använder redan i dag vårt register på Transportstyrelsen när man kollar körkort.

Så här får du en lyckad bilresa i Europa i Sommar
Var fjärde svensk beräknas resa i år.
De flesta tar bilen inom EU:s gränser och bör därför känna till europas märkliga regler. Samtidigt finns det bra tips som besparar pengar och miljö.

 - Vissa länder har märkliga regler som exempelvis spanien där bilisten måste ha dubbla varningstrianglar i bilen, ska man ut mot balkan länderna behöver bilisten ha med extra glödlampor i bilen. I Frankrike får man inte använda mobilen i närheten av bensinmackar. I Tyskland får du inte stanna på Autobahn, det finns mycket att tänka på innan man ger sig ut säger Andie Lahdo, VD ABS Wheels

Bästa tipsen för att få en bra bilresa
Använder du Google Maps kan det vara bra om du tankar hem resan så att du kan köra offline. Tänk på att GPSer som varnar för trafikkontroller inte får användas i Tyskland och Schweiz.
Scanna viktiga handlingar som pass, körkort och försäkringsbevis, och mejla handlingarna till dig själv. Då har du en backup om något skulle hända.
Kör på högsta möjliga växel för att spara upp till 12% bränsle.
Din svenska trafikförsäkring gäller i 47 olika länder, vissa kräver att du visar ditt försäkringsbevis – grönt kort. Var noga med att kolla upp vilka.
Kolla upp alla udda regler som gäller där du planerar att åka.

Planera bilresan enligt följande
Planera och läs på om färdvägen.
Märk ut ställen där ni kan stanna för att äta och sova, om det behövs.
Planera in flera pauser. Körpass på max två till tre timmar är lagom.
Skaffa åksjukepåsar, första hjälpen-kudde, åksjuketabletter, hushållspapper och våtservetter att ha lätt till hands i bilen.
Bilbarnstolar och sittkuddar ska passa barnet. Köp bra sovkuddar som stödjer huvud och nacke.

Se över din bilförsäkring. Har du rätt körsträcka och ingår exempelvis hyrbilen i din försäkring.

När ni är ute och reser
Kör helst på dagtid när du är utvilad.
När ni stannar är det bra om ni går ur bilen och sträcker på benen. Om barn är med på resan är det extra viktigt med pauserna.
Ta ordentliga matpauser. Att köra med matkoma är aldrig bra. Det är bra att ha en liten matsäck och något att dricka i bilen i fall energin börjar ta slut innan det går att stanna.
Tänk också på att man blir tröttare när man kör utomlands eftersom trafiksituationen är en annan. Särskilt söder om Alperna där körningen generellt är aggressivare. Det går fortare och folk gör omkörningar på ett annat sätt.
Ska du köra bilen i Frankrike så måste du ha alkoholmätare med dig.
Källa: Mestmotor, ABS Wheels, Folksam, IF, Autoeurope & smartertravel.

Idag återställs taket för rutavdraget till 50 000 kronor.  
Den 1 juli återställs taket för rutavdrag till 50 000 kronor per person och år. Tidigare var avdraget på 25 000 kronor. Ökningen gör att 3 av 4 företag (74,5 procent) i arbetsgivarorganisationen Almega Hemserviceföretagen säger att de kommer nyanställa. Nästan lika många (75,5 procent) beräknar att omsättningen kommer att öka till följd av höjningen. 
̶  Höjningen gör att fler kunder kan välja ett seriösare hemserviceföretag med kollektivavtal och med bättre arbetsmiljö för de anställda, istället för att jaga lägsta pris, säger Pernilla Enebrink.  
Hundpassning, matlagning och bortforsling av trädgårdsavfall är några av de tjänster som företagen önskar skulle ingå i rut-avdraget i framtiden. I november 2020 ska en utredning ge förslag på nya områden som kan ingå i rutavdraget i framtiden. 
Höjningen till 50 000 kronor i rutavdrag per person och år innebär en återgång till samma nivå som innan 2016. 

Att hyra ut båten är populärt – men inte helt riskfritt
Många båtägare kan tänka sig att hyra ut sin båt i sommar – särskilt bland yngre. Uthyrning är en god möjlighet till en extra inkomst, men också förenat med risker. Den uthyrda båten utsätts för mer slitage, och det är viktigt hur avtalet är utformat. Hamnplats och båtvakt. Iläggning och upptagning. Spackel, färg och vax - oavsett motor eller segel. En båt tar mycket tid och pengar i anspråk. Att hyra ut sin båt är populärt och kan vara ett enkelt sätt att täcka kostnader för båtunderhåll.

En relativt ny segelbåt i cirka 30-fotsklassen hyrs ut för mellan 10-15 000 per vecka under högsäsong om man tittar på uthyrningssajter som exempelvis Blocket. Men det finns också risker med att hyra ut båten.
Båten utsätts för mer slitage, saker kan gå sönder eller försvinna.
Det säkraste är att hyra ut båten genom en professionell uthyrningsförmedlare som kan hjälpa till med uthyrningskontrakt, deposition och andra formaliteter. Kryssarklubben har uthyrningskontrakt som man kan ladda ner om man är medlem.
Kontrollera hur din båtförsäkring fungerar om du planerar att hyra ut båten och om du behöver teckna någon tilläggsförsäkring.

Kontrollera alltid hur försäkringen gäller vid uthyrning och glöm inte bort att du som uthyrare är ansvarig för att båten är sjösäker med säkerhetsutrustning, till exempel flytvästar och nödsignaler.

Tänk på det här för privat båtuthyrning:
•Upprätta ett skriftligt avtal med punkter som var och när båten ska hämtas och lämnas, tillåtna farvatten, båtens skick och utrustning. I avtalet ska det framgå om hyresgästen har nautisk kompetens och referenser. Om båten hanteras oansvarigt eller vanvårdas ska du som båtägare ha rätt att avbryta uthyrningen. Skriv vilken ersättning som gäller per fördröjd timme och dygn eller vid slarv med städningen.
•Ta betalt i förskott och begär en deposition som motsvarar självrisken.
•Begär legitimation av hyresgästen när ni träffas.
•Kontrollera med oss hur försäkringen gäller vid uthyrning.
•Gör klart att hyresgästen ansvarar för båten under hela hyresperioden och att båten inte får användas för till exempel tävling eller godstransporter eller själv hyra ut din båt. Bogsering i en nödsituation är ett undantag.
•Informera hyresgästen om att kontakta dig direkt om hen upptäcker något fel eller orsakar någon allvarlig skada på båten.
•Du som uthyrare är ansvarig för att båten är sjösäker med säkerhetsutrustning, till exempel flytvästar och nödsignaler.
•Gör klart att båten vid återlämnande ska vara välstädad, fulltankad med drivmedel och med fyllda gasolflaskor. Gör en besiktning. Känner du tveksamhet, lyft båten eller gör en dykbesiktning. Ett annat alternativ är att hyresgästen skriftligen och på heder och samvete intygar att båten inte har gått på grund.

Jordbruksverket varnar - Ta inte med afrikansk svinpest till Sverige
Afrikansk svinpest (ASF) är en smittsam och dödlig virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin.
Viruset som orsakar sjukdomen är mycket motståndskraftigt och överlever länge i miljön och i kött från infekterade djur, även om köttet varit fryst. Det smittar inte till människa, men om matrester som innehåller virus ges till grisar eller hamnar i naturen kan sjukdomen spridas till nya områden.
De senaste åren har sjukdomen spridit sig i Europa.
Den finns nu i Sveriges närområde,till exempel hos vildsvin i Estland, Lettland, Litauen, Italien,Polen, Rumänien, Bulgarien, Ungern, Ryssland och Belgien.
Lämna inte matrester i naturen
Viruset som ger afrikansk svinpest kan finnas i charkvaror. Det är därför viktigt att inte lämna matrester i markerna efter en picknick eller på en rastplats.
Ta inte med korv, kött och andra charkvaror till Sverige från länder där afrikansk svinpest finns.
Rengör kläder och utrustning noga
Viruset finns också i smittade grisars blod och andra kroppsvätskor. Rengör kläder och utrustning som varit i kontakt med grisar eller vildsvin utomlands.
Undvik foder från länder där smittan finns
Undvik om möjligt att föra in grovfoder till alla djurslag från områden där afrikansk svinpest förekommer.
Här kan du läsa ännu mer och få tips >>>

Skall du bila i Europa - tänk då på att det införts Miljözoner i Europa
Fler och fler länder inför miljözoner som begränsar tillträde till städerna. Att vara en bilresenär genom Europa ställer därför ökade krav på att förbereda sin resa i god tid.
– Med en relativt ny bil och väl förberedd är bilen fortfarande ett mycket bra sätt att ta sig fram på semester i Europa. Det är bekvämt och du styr själv över din resväg, säger Katja Runestam Prinzell, reserådgivare på Riksförbundet M Sverige.
Det finns inget enhetligt sätt för våra europeiska länder att reglera tillträdet. Nedan ger vi några exempel på miljözoner som gäller för personbilar och husbilar. Mer information finns på vår webb.
Tyskland
För att få köra i en Umweltzone ska en dekal sitta på vindrutan. Dekalen kallas Feinstaubplakette och visar att bilens partikelutsläpp understiger en viss nivå. Dekalkravet gäller även utlandsregistrerade bilar. I de flesta tyska städer, på vanliga landsvägar och motorvägar behövs ingen miljödekal.
Frankrike
En handfull städer har infört permanenta miljözoner Zones à circulation restreinte. För att få köra i en miljözon ska en dekal – Vignette Crit´Air – sitta på vindrutan.
Frankrike har två typer av miljözoner. Permanenta (ZCR) där man alltid behöver en godkänd dekal och väderberoende (ZPA) där dekal endast behövs när zonen är aktiverad. Aktivering kan ske från den ena dagen till den andra och annonseras via media.
Spanien
I vissa områden, till exempel Barcelona, är äldre bilar inte tillåtna. I centrala Madrid tillåts endast boende, taxibilar och motorcyklar. Som besökare får du parkera utanför staden och åka kollektivtrafik.
Italien
Förbudsskylten Zona Traffico Limitato ser man i många italienska städer. Ibland gäller förbudet bara vissa dagar och tider. Det framgår av tilläggstavlan.
Som turist kan du endast få tillträde till dessa miljözoner om du bor på ett hotell som ligger i en zon där du även kan parkera. Hotellet ska anmäla bilens registreringsnummer till myndigheterna.
Belgien
Utlandsregistrerade bilar som vill köra i centrala Antwerpen och Bryssel måste uppfylla utsläppskraven och ska lista sig i en databas (kostnadsfritt). Dieselbilar i miljöklass Euro 3 eller lägre betalar dock en avgift.
Norge
Oslo kan från den ena dagen till en annan stänga staden för dieselbilar om partikelhalten i luften blir för hög. Senast detta hände var den 17 januari 2017.
Danmark
Det finns miljözoner i Köpenhamn, Frederiksberg, Aalborg, Aarhus och Odense. I dessa zoner måste husbilar med dieselmotorer vara utrustade med partikelfilter för att få köra.
Grekland
De grekiskregistrerade bilarna ges rätt att köra varannan dag i vissa städer framförallt i Athen, som vissa dagar kan stänga helt för biltrafik. Registreringsnumret styr vilken dag man har rätt att köra. Detta påverkar inte utlandsregistrerade bilar på tillfälligt besök men däremot inhemska hyrbilar.
Ungern
Endast bilar med specialtillstånd har rätt att köra i Castle District, Margaret Island (Margit-sziget) och i centrala Budapest.
England
Betalzonen för miljöavgift Low Emission Zone omfattar hela Stor-London = området innanför ringmotorvägen M25. Vanliga personbilar (även dieseldrivna) och motorcyklar berörs inte, däremot husbilar över 2,5 ton som måste lista sig 10 dagar före inresa. Läs mer här. 
I centrala London betalar man trängselavgift Congestion Charge dagtid måndag–fredag kl 07–18. Miljöbilar och motorcyklar är undantagna. Handikappfordon måste betala, om inte dispens givits i förväg. 
Betala senast midnatt samma dag inpassagen gjorts i en butik med payzone-möjlighet (se Store locator eller via hemsidan eller mobiltelefon. Betalar man senare blir det dyrare. Betalar man inte alls lämnas kravet vidare till inkasso.

Brister med uppblåsbar flytväst - Kan innebära drunkningsrisk
Konsumentverket varnar för brister i säkerheten hos uppblåsbara flytvästar. Gaspatronen i västen kan gänga ur så att flytvästen inte blåser upp sig.
Av över 2 000 undersökta västar bedömdes mellan fem och tio procent inte ha blåst upp sig om bäraren hade hamnat i vattnet. Vissa flytvästar har en säkring som gör att gaspatronen inte gängar ur, men det gäller ännu inte alla modeller.
Konsumentverket uppmanar alla som äger uppblåsbara flytvästar att kontrollera om gaspatronen har en säkring. Om man är osäker ska man vända sig till inköpsstället.

10 nya lagar och regler företagare inte får missa
Den första juli 2019 träder en rad nya lagar och regler i kraft som påverkar alla som driver företag. När vi vänder kalenderblad börjar en rad nya lagar och regler att gälla. Här har Företagarnas rådgivare sammanställt det viktigaste som du behöver ha koll på.

Höjt tak för Rut-avdrag 
Det nuvarande taket för Rut-avdrag för personer som inte har fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång höjs från 25 000 kronor till 50 000 kronor per person och beskattningsår. Det innebär att taket för rutavdraget blir 50 000 kronor för samtliga. Det höjda taket för Rut-avdrag föreslås dock gälla för hela beskattningsåret 2019.  

Likvärdiga villkor vid generationsskifte i fåmansföretag 
En andel i ett fåmansföretag ska inte anses kvalificerad enbart på grund av att någon annan närstående än andelsägarens make har varit verksam i betydande omfattning i ett annat fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag som bedriver samma eller likartad verksamhet under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda. Andelar i ett fåmansföretag är kvalificerade när andelsägaren eller någon närstående under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren varit verksam i betydande omfattning i ett företag som bedriver samma eller likartad verksamhet som det företag i vilket andelsägaren indirekt äger andelar. Vid tillämpningen av utomståenderegeln ska det bortses från undantaget från bestämmelserna om samma eller likartad verksamhet.  
Bestämmelsen om att en andel i ett fåmansföretag inte ska anses vara kvalificerad under vissa omständigheter föreslås tillämpas på en andel, en rörelse eller en verksamhetsgren som har överlåtits efter den 30 juni 2019. Bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet i ett indirekt ägt företag föreslås tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter den 31 december 2019. 

Sänkt moms på e-publikationer 
Momsen på digitala tidningar och böcker sänks till 6 procent. Det innebär produkter som tillhandhålls på elektronisk väg och som motsvarar böcker, tidningar och tidskrifter samt andra liknande produkter som i dag beskattas med 6 procent. Produkter som helt eller huvudsakligen är ägnade åt reklam eller helt eller huvudsakligen består av rörlig bild eller hörbar musik ska inte omfattas. Äldre bestämmelser ska fortfarande gälla för mervärdesskatt för vilken skattskyldighet inträtt före ikraftträdandet. 
Mer information om sänkt moms på e-publikationer

Den särskilda löneskatten för äldre avskaffas 
Den särskilda löneskatten på lön, arvoden, förmåner och andra ersättningar för arbete till personer som vid årets ingång har fyllt 65 år avskaffas. Den särskilda löneskatten avskaffas även på bl.a. inkomst av aktiv näringsverksamhet för personer som vid årets ingång har fyllt 65 år och för personer som vid årets ingång inte har fyllt 65 år men under hela året har uppburit hel allmän ålderspension enligt socialförsäkringsbalken. De nya reglerna tillämpas på ersättningar som betalas efter den 30 juni 2019 respektive inkomster som uppbärs efter den 30 juni 2019. 

Skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet 
Skattereduktion gäller för gåvor till godkända gåvomottagare. Endast gåvor som vid varje gåvotillfälle uppgår till minst 200 kronor räknas in i underlaget. Om det sammanlagda underlaget för skattereduktionen understiger 2 000 kronor görs ingen skattereduktion. Skattereduktionen uppgår till 25 procent av underlaget. Skattereduktionen får för ett beskattningsår uppgå till högst 1 500 kronor.  
En godkänd gåvomottagare ska lämna kontrolluppgift om en sådan gåva som vid ett och samma gåvotillfälle uppgår till minst 200 kronor om den som lämnat gåvan är känd. I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om det gåvobelopp som tagits emot under året. 

Sänkt skatt för diesel i jord- och skogsbruket och fryst BNP-omräkning 
Befrielsen från koldioxidskatt för diesel i arbetsmaskiner och i skepp och vissa båtar i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- och vattenbruksverksamhet fr.o.m. den 1 juli 2019 är 1 930 kronor per kubikmeter. Under tiden fr.o.m. den 1 juli 2019 t.o.m. den 31 december 2019 kommer nedsättningen vara 2 430 kronor per kubikmeter, varav 2 236 kronor är en nedsättning av koldioxidskatten och 194 kronor är en nedsättning av energiskatten.  
Skattebeloppen för bensin och diesel som årligen bestäms genom en omräkning utifrån dels faktiska förändringar i konsumentprisindex (KPI), dels ett schabloniserat tillägg av två procentenheter för att beakta utvecklingen av bruttonationalprodukten (BNP), tillfälligt under perioden den 1 juli 2019 t.o.m. den 31 december 2019 enbart ska grunda sig på faktiska förändringar i KPI. 

Förskolor ska ledas av rektor 
Den som leder och samordnar det pedagogiska arbetet vid en förskoleenhet ska benämnas rektor i stället för förskolechef. Rektorer för förskoleenheter ska omfattas av ett krav på att gå en obligatorisk befattningsutbildning. Utbildningen ska påbörjas snarast möjligt efter tillträdandet av anställningen och vara genomförd inom fem år efter tillträdesdagen.  

Rökförbudet utomhus utvidgas 
Nuvarande rökförbud utvidgas till att omfatta vissa allmänna platser utomhus från den 1 juli 2019, nämligen uteserveringar, entréer till rökfria lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till, områden utomhus som är avsedda att användas av den som reser med färdmedel i inrikes kollektivtrafik, inhägnade platser huvudsakligen avsedda för idrottsutövning och lekplatser som allmänheten har tillträde till. Rökförbudet utvidgas också till att omfatta bl.a. elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, örtprodukter för rökning och njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak.  
Det är den som äger eller på annan grund disponerar över en lokal, ett annat utrymme eller ett område utomhus som omfattas av någon av bestämmelserna ansvarar för att bestämmelserna följs. I fråga om entréer är det den som disponerar det rökfria utrymmet innanför entrén som ansvara för att bestämmelserna följs.  
Det innebär att den som ansvarar för det rökfria utrymmet ska tydligt skylta och informera om rökförbudet och ska vid behov ingripa med information och tillsägelser om någon bryter mot rökförbudet. Den som bryter mot rökförbudet får avvisas. 
Mer information om utökat rökförbud utomhus

Föräldraledighet och föräldrapenning till fler 
Sambo till förälder likställs med förälder i föräldraledighetslagen, vilket ger rätt till ledighet från arbetet i vissa fall m.m. Dessutom likställs sambo med förälder vad gäller föräldrapenningförmåner även om sambon inte tidigare har varit gift med föräldern eller har gemensamma barn. Tidigare gällde detta bara för tillfällig föräldrapenning.  

Alkoglass m.fl. varor med alkohol regleras som alkoholdrycker 
Produkter som ur konsumtionssynpunkt är att jämställa med alkoholdrycker eller annars kan antas användas som berusningsmedel regleras på samma sätt som alkoholdrycker. Regleringen omfattar bl.a. försäljning, partihandel, marknadsföring, servering och tillsyn. Systembolaget ska anförtros försäljningen av de alkoholdrycksliknande preparaten. De alkoholdrycksliknande preparaten regleras på liknande sätt som alkoholdrycker vid marknadsföring i radio och tv. Även att de straffbestämmelser i alkohollagen som gäller för alkoholhaltiga drycker vad avser olovlig försäljning, olovligt innehav, olovligt anskaffande och olovlig hantering också ska avse alkoholdrycksliknande preparat.  

Nya rekommendationer för mat till spädbarn
Att ge jordnötter, ägg, mjölk och fisk till spädbarn ökar inte risken för att de utvecklar allergier.
Nu ändrar Livsmedelsverket och Barnläkarföreningens delförening för allergi och lungmedicin sina rekommendationer och förtydligar att det är bra att introducera den här typen av mat till barn redan under det första året, även om barnets föräldrar är allergiska eller om barnet har eksem.
Däremot går det inte att bevisa att risken för allergier minskar när barn äter dessa livsmedel tidigt, enligt Livsmedelsverket.

"Du kommer väl ihåg att köpa mjölk på vägen hem? "
Mobilen plingar till. Reflexen är att genast plocka upp den.

Det är ett så inövat mönster att det är lätt hänt att göra samma sak även bakom ratten. Men faktum är att olycksrisken ökar med 23 gånger* om du tar upp telefonen för att kolla en notis i farten. Något som enligt lag dessutom är förbjudet. Reaktionstiden blir längre, inbromsningarna kraftigare och trafiköverblicken sämre. Att kommunicera via handsfree och röststyrning tar också fokus från trafiken, så även du som kör en bil med sådan utrustning kan ha nytta av några förberedelser och nya vanor som gör det lättare att hålla koncentrationen där den ska vara – på vägen.
 
- Ställ in GPS:en och gör klart låtlistan innan du åker.
- Passa på att ringa eller sms:a när du ändå tar en bensträckare.
- Sätt mobilen i billäge om den har ett sådant, eller använd stör ej-funktionen.

PÅVERKAS FÖRSÄKRINGEN AV RATTSURF?
Nej, försäkringen påverkas inte om du råkar ut för en trafikolycka på grund av att du använt mobilen. Men det finns andra saker som du måste ta hänsyn till.
Att använda sociala medier, surfa och skriva sms samtidigt som du kör är förbjudet enligt lag och kan få allvarliga konsekvenser. Förutom böter kan du bli av med körkortet och i vissa fall behöver du göra om uppkörningen.
Dessutom ökar olycksrisken med 23 gånger om föraren tar upp telefonen i handen för att ringa eller kolla en notis i farten, enligt forskning från Virginia Transportation Institute. Reaktionstiden blir längre, inbromsningarna kraftigare och trafiköverblicken sämre.
Ett sms kan vänta, särskilt när det handlar om att undvika allvarliga skador på dig själv, passagerare och medtrafikanter.

DET SÄGER LAGEN OM ATT ANVÄNDA MOBILEN BAKOM RATTEN
Från den 1 februari 2018 är det förbjudet att använda mobilen (eller annan kommunikationsutrustning) och hålla den i handen samtidigt som du kör ett motordrivet fordon.
Om du använder handsfree eller röststyrning är kommunikation via mobil tillåten, under förutsättning att det inte påverkar trafiksäkerheten.
Den som bryter mot lagen kan bötfällas direkt på plats. Bötesbeloppet är oftast 1 500 kronor.

HJÄLPMEDEL SOM MINSKAR OLYCKSRISKEN
Beroende på vilken bilmodell du har finns det olika hjälpmedel du kan använda för ökad säkerhet i trafiken. Många bilar har till exempel stöd för röststyrning, en funktion som gör det möjligt att ringa och komma åt GPS med mera utan att behöva röra telefonen. Be gärna din bilsäljare om en ordentlig genomgång av röststyrningsfunktionerna så att du har full koll på hur det fungerar. Om din Kia saknar röststyrning kan du aktivera liknande tjänster i de flesta smarttelefonerna.
Ytterligare ett hjälpmedel som du kan installera i bilen är en mobilhållare. Med en mobilhållare finns din mobiltelefon säkert inom syn- och räckhåll medan du kör, för din och dina medtrafikanters säkerhet.

Kör försiktigt

Polisen varnar för nya fat-scootern: ”Höga krav för att få köra”
Först kom elsparkcyklarna. Nu är ”fat-scootern” här, en mycket tyngre och kraftfullare maskin – som kan utgöra en trafikfara. De har dykt upp på flera håll i Uppsala den senaste tiden, mopedliknande fordon med små och breda däck som går att köra i upp till 40 kilometer i timmen.
Polisen går ut och varnar för den så kallade fatscootern, då en förare nyligen stoppades berusad och en annan körde utan hjälm på en cykelbana.
– Många vet inte vad som gäller för de här fordonen. Man får aldrig köra dem på cykelbanor, till exempel, säger Lisa Sannervik, polisens presstalesperson.
Höga krav för att få köra
Och för att få köra en fat-scooter på allmän väg krävs att den är registrerad, besiktigad och att den är utrustad på rätt sätt.
– Den ska till exempel ha lyktor och ringklocka. Om inte de här kraven är uppfyllda får den bara köras inom inhägnat område, säger Lisa Sannervik.
Dessutom krävs så kallat AM-körkort, ett likadant som behövs för att få köra EU-moped.

Ökning i vissa typer av dödligt våld
Det dödliga våldet har ökat de senaste åren men nivåerna är ändå lägre jämfört med i början av 1990-talet. Dödligt våld kopplat till kriminella konflikter har ökat kraftigt medan dödligt familjevåld minskat. Det visar en ny studie från Brottsförebyggande rådet, Brå.

Efter en längre tids nedåtgående trend har antalet fall av dödligt våld ökat de senaste åren. Dagens nivå på omkring 1 fall per 100 000 invånare är dock fortfarande lägre än nivån i början av 90-talet, som var omkring 1,3–1,4 fall per 100 000 i befolkningen. I ett globalt perspektiv uppvisar Sverige mycket låga nivåer av dödligt våld.
– Det dödliga våldet har ändrat karaktär genom att det som kan kopplas till konflikter i kriminella miljöer har ökat kraftigt medan det dödliga våldet inom familjen har minskat. Sådant dödligt våld är dock fortfarande lika vanligt som konflikter i kriminell miljö, säger Jonas Öberg, utredare, Brå.

Dödligt våld drabbar män och kvinnor på olika sätt
Det dödliga våldet som drabbar kvinnor respektive män sker i olika kontexter. För kvinnliga brottsoffer är det vanligast att gärningspersonen är en nuvarande eller tidigare partner och motiven är ofta relaterade till separation och svartsjuka. Gärningspersonen har inte sällan psykiska problem. När män faller offer för dödligt våld är det istället vanligare att någon av de inblandade har koppling till den kriminella miljön eller att en dispyt uppstått med någon utanför familjen. När det gäller våld i nära relationer riktat mot kvinnor är motiven ofta relaterade till separation och svartsjuka.

Minskad uppklaring och strängare straff
Uppklaringen av dödligt våld har länge varit hög, i ungefär 8 fall av 10 fall har en gärningsperson kunnat knytas till brottet. På senare år ser man dock en viss minskning. Det är en generell trend som gäller även andra brott men har också att göra med förändringen i karaktären av dödligt våld.
– Fler fall äger rum i den kriminella miljön och de brotten är svåra att utreda. Även om de ofta sker i offentlig miljö och inför vittnen är det få som vill tala med polisen. Mindre än vart fjärde fall klaras upp, jämfört med nästan alla händelser av familjerelaterat dödligt våld, säger Klara Hradilova Selin.

Över tid har straffen för dödligt våld blivit strängare. Det finns sedan länge en tendens till att fler fälls för mord istället för dråp eller vållande till annans död. Andelen som döms till fängelse istället för bland annat rättspsykiatrisk vård, har ökat. En rad lagändringar under det senaste decenniet har gjort att de utdömda tidsbestämda straffen blivit längre och livstidsstraffen fler.

Rapporten Dödligt våld i Sverige 1990-2017. Omfattning, utveckling och karaktär(Brå 2019:6) finns att ladda ner på www.bra.se

Snäv tillämpning av lagen om kränkande fotografering
Lagen om kränkande fotografering är användbar i större utredningar av sexualbrott och barnpornografi. Men många anmälningar är svåra att utreda. Lagen har dessutom visat sig vara svår att tillämpa mot integritetskränkande smygfotografering som skett på andra platser än i omklädningsrum, på toaletter eller i en bostad. Det visar en ny rapport från Brottsförebyggande rådet, Brå.

Lagen om kränkande fotografering har kriminaliserat smygfotografering i privata utrymmen, men rättspraxis har snävat in det kriminaliserade området. Till exempel visar en hovrättsdom från 2016 att en smygfilmning som gjordes på en läkarmottagning, inte omfattas av lagen.
– Idag är det kriminaliserat att smygfotografera någon på en toalett, inomhus i en bostad eller i ett omklädningsrum. Lagen ska också skydda mot smygfilmning i vad som kallas andra liknande utrymmen, men efter hovrättsdomen utreder man sällan ärenden som gäller andra liknande platser, säger Anna Gavanas, utredare på Brå.

De flesta anmälningar och förundersökningar som granskats i Brås rapport gäller bilder med naket motiv. I cirka två tredjedelar av ärendena är målsägaren en flicka eller kvinna och tre fjärdedelar av de misstänkta är män eller pojkar. Bilderna används ofta som ett verktyg för att trakassera, hota, utpressa eller förtala målsägaren.

Det finns dock ärenden som avviker från mönstret och de gäller ofta barn och unga. I omkring en fjärdedel av ärendena är pojkar eller män målsägare. De har ofta fotograferats av en vuxen man eller en annan pojke i skolmiljö. I drygt var tionde anmälan framkommer att den misstänkta är en flicka. I de ärendena är målsägaren ofta en annan flicka som till exempel fotograferats i skolans omklädningsrum,
– Ärenden som gäller ungdomar och där bilder skickats via sociala medier är svåra att utreda. Därför går de mer sällan till åtal. Det är resurskrävande att inhämta bildbevis och ofta långa köer till IT-forensikerna, säger Katharina Tollin, utredare på Brå.

Om regeringen vill utvidga straffansvaret förordar Brå att rekvisiten för lagen om kränkande fotografering eller rekvisiten för närliggande lagar omprövas. Brå anser även att förstärkningar av regionala it-brottscentra skulle bidra till att fler brott kan klaras upp. Dessutom kan det förebyggande arbetet i samverkan mellan till exempel skola, polis och medieföretag utvecklas.

Rapporten ”Kränkande fotografering. En uppföljning av lagens tillämpning” (Brå 2019:7) finns att ladda ner på www.bra.se
Fakta Lagen kränkande fotografering infördes den 1 juli 2013. Bestämmelsen infördes för att skydda den personliga integriteten på ett område som hittills varit oreglerat – smygfotografering. Brå har på uppdrag av regeringen studerat hur lagen tillämpas inom rättsväsendet.

Teliakunder kan förlora populära kanaler
Telia och Nent sitter i förhandlingar. Om de inte har kommit överens innan 1 juli kommer Teliakunder förlora TV3, TV6, TV8, TV10 och NFL Networks och eSportsTV.
På Telias hemsida kan man läsa att parterna inte är överens om delar av innehållet i avtalet. TV3, TV6, TV8, TV10 och NFL Networks och eSportsTV kommer att försvinna om tvisten inte är över 1 juli. Telia planerar då att försöka ersätta de tidigare kanalerna med olika streamingtjänster. Exakt hur innehållet i kundernas tv-paket påverkas är olika beroende på vilket paket det gäller.
Exakt vad bråket handlar om är oklart, men för dem som inte nöjer sig med den tillfälliga lösningen som kan bli aktuell, är det möjligt att säga upp sitt avtal.
Varit i konflikt tidigare
Under sommaren 2017 pågick ett förhandlingskrig mellan Telia och Discovery. Då förlorade 400 000 kunder Discoverys kanaler – men bara i något dygn. Precis innan VM-kvalmatchen i fotboll mellan Sverige och Frankrike i Kanal 5 fick tittarna tillbaka utbudet. Discovery var inblandat i en konflikt varje år mellan 2015 och 2017.

Tänk på detta om du ska hyra ut sommarstugan
Sommaren närmar sig med stormsteg och planer för sommaren läggs.
Om du ska hyra ut din sommarstuga bör du se över försäkring och skriva ett ordentligt avtal.
Din fritidshusförsäkring täcker inte om hyresgästen förstör något

Ett bra tips är alltså att plocka bort och/eller låsa in värdefulla saker eftersom dessa inte täcks om de förstörs, säger Caroline Starck, informationschef på If i ett pressmeddelande. Din vanliga fritidshusförsäkring täcker inte heller stölder under uthyrningen.

Din fritidshusförsäkring gäller dock som vanligt om det skulle börja brinna eller om du skulle få en vattenskada.
Viktigt att hyresgästen har ett försäkringsskydd
Hyresgästen bör ha en egen hemförsäkring. I hemförsäkringen ingår det ett ansvarsskydd som ger ersättning vid skada tex om ett fönster på ditt fritidshus skulle gå sönder.

Missa inte att skriva ett avtal
Skriv ett ordentligt avtal när du hyr ut din sommarstuga så att ni är överens om vad som gäller. Ha med information om betalning, städning och uthyrningstiden. Caroline Starck rekommenderar att man tar betalt i förskott (eller samma dag som hyresgästen anländer) och att man tar en deposition.

Tips inför uthyrning av fritidshuset:
Uthyrningsförmedlare erbjuder ofta ett visst skydd till den som hyr ut. Kontrollera vad som ingår i det skyddet.
 
Välj hyresgäst med omsorg – gå igenom potentiella gästers profiler och tidigare omdömen om du använder en förmedlare. Gör en inventering av stugans skick och vilka saker du har i den innan du hyr ut.
 
Märk dina saker med MärkDNA. Om det sker ett inbrott eller om dina saker stjäls kan de spåras tillbaka till dig.
 
Fråga om hyresgästen själv har en hemförsäkring. I den ingår ett ansvarsskydd om hyresgästen orsakar en skada.
 
Skriv ett avtal där det framgår vad som gäller kring städning och inventarier.
 
Om du hyr ut regelbundet eller i större skala kan uthyrningen räknas som affärsverksamhet och då behöver du teckna en särskild försäkring.
 
Ta deposition
Om du hyr ut fritidshuset och inte har en separat uthyrningsförsäkring får du normalt inte ersättning vid stöld eller skadegörelse som orsakat av hyresgästen. Därför är det viktigt att kontakta sitt försäkringsbolag om man planerar att hyra ut för att ta reda på hur villkoren ser ut, och skaffa ett fullgott försäkringsskydd.

NTF varnar – Livsfarliga hjälmar säljs varje dag
Efter en rad allvarliga olyckor och dödsfall introducerades cykelhjälmar för barn med ett grönt spänne som genom att lösa ut förhindrar att barn vid lek fastnar och kvävs till döds. Trenden bröts men under de senaste åren har tre barn omkommit för att deras hjälm saknat grönt spänne.
Trots rekommendationen om hjälm med grönt spänne för barn under sju år marknadsförs och säljs fortfarande de livsfarliga hjälmarna.
För att få föräldrar att förstå riskerna med hjälm utan grönt spänne så lanserades i april 2019 en gemensam rekommendation om hjälm med grönt spänne för alla barn under sju år. 22 nationella aktörer ställde sig bakom rekommendationen, däribland NTF, Konsumentverket, Folksam, Cykelbranschen, Trafikverket, Transportstyrelsen och flera stora tillverkare och återförsäljare av cykelhjälmar.
- Vi har rekommenderat cykelhjälm för små barn med grönt spänne sedan mitten av 90-talet och välkomnar den gemensamma rekommendationen.
När vi genomförde vår inventering av cykelhandeln förvånades vi över i vilken omfattning hjälmar utan grönt spänne framtagna för barn fortfarande marknadsförs och säljs, säger Marie Nordén, generalsekreterare NTF.
NTF:s inventering av cykelhandlare som omfattade 85 handlare, varav fem är affärskedjor, visar att det generellt saknas viktig information om hjälmar med grönt spänne. På merparten av återförsäljarnas webbsidor framgår det inte om hjälmen har grönt spänne eller inte och 20 av 85 handlare säljer inte ens hjälmar med grönt spänne. Affärskedjorna har bättre sortiment och information.
På fyra av fem kedjors webbsidor går det att utläsa om hjälmen har grönt spänne. Trots den svenska rekommendationen är det endast 6 procent av handlarna som på en direkt fråga svarade att de skulle kunna tänka sig att sluta sälja barnhjälmar utan grönt spänne.
-När vi för dialog med cykelhandeln har vi förstått att det finns marknadskrafter utanför Sverige som motverkar den nationella rekommendationen.
Jag tycker det är dags att handeln står upp och plockar bort de livsfarliga hjälmar ur sitt sortiment. Det finns egentligen ingen anledning att sälja en hjälm avsedd för små barn utan grönt spänne, säger Marie Nordén, generalsekreterare NTF.
Här återfinns rapporten i sin helhet: NTF Rapport 2019:2 Cykelhandlare och elcykling
Fakta och tips om grönt spänne
En hjälm med ett grönt spänne uppfyller kraven i standarden för småbarnshjälmar, SS-EN 1080. Standardens nummer ska framgå av märkningen i hjälmen.
Det gröna spännet löser ut vid en kraft i hakbandet mellan 90 och 160 N (newton), en belastning motsvarande ett barns vikt. Gränsen på 90 N är, enligt de studier som genomförts, tillräckligt hög för att hjälmen ska sitta kvar på huvudet vid en trafikolycka.
Hakspännet på en vanlig hjälm (svart, vitt eller rött spänne) har ingen utlösningsfunktion.
Rekommenderas till barn upp till sju år.
Lär barnen tidigt vanan att ta av sig hjälmen när de kliver av cykeln. Även en hjälm med grönt spänne kan fastna men risken är mindre. Det är en bra vana för barnen att ha när de blir äldre och är för stora för att använda småbarnshjälm.

Spionprogram upptäckt i Whatsapp
Användare av applikationen Whatsapp som gör det möjligt att ringa och skicka meddelanden kan ha blivit övervakade via ett spionprogram, skriver Financial Times.
Företaget upptäckte i början av maj att flera användares mobiltelefoner fått programmet installerat via applikationens samtalsfunktion, rapporterar tidningen.
Trots att användaren inte svarade på samtalet kunde mobilen smittas med programmets kod, som ska komma från det Israelbaserade företaget NSO.
Samtalet ska även raderats från listan över inkommande samtal.
Uppmanas att uppdatera
Det är oklart hur många av appens över 1,5 miljarder användare som påverkats, men programmet har installerats på flera olika mobilplattformar. Användare uppmanas därför att uppdatera till den senaste versionen av appen.
NSO är känt som en tillverkare av övervakningsprogram för nationella säkerhetstjänster. Det mest kända kallas för Pegasus och låter användaren kontrollera kameran och mikrofonen på den mobiltelefon som smittas med programmets kod.
Det Israelbaserade företaget säger att de kommer att utreda saken, men förnekar att de själva skulle ha installerat programmet i appen.

Ta en säker paus på resan – drygt 90 rastplatser att upptäcka i Västsverige
Sommaren närmar sig och allt fler ger sig ut på vägarna. Då ökar behovet av väl fungerande, inbjudande och trygga rastplatser. Runt om i landet finns drygt 350 rastplatser som förvaltas och sköts på uppdrag av Trafikverket. Omkring 90 av dessa finns i region Väst.

Rastplatserna fyller flera viktiga funktioner. De ger människor på resande fot chans till en stunds vila, en plats att äta matsäck, toalettbesök och information.
Rastplatserna bidrar också till en ökad trafiksäkerhet då de hjälper till att minska antalet spontana stopp på trafikfarliga ställen.

Standard och utrustning kan se lite olika ut på rastplatserna, men gemensamt är att besökaren ska kunna använda dem oavsett eventuellt funktionshinder eller inte. Toaletter, informationstavlor, sittplatser med bord och soptunnor är exempel på utrustning som ska finnas på Trafikverkets rastplatser.

I region Väst har dessutom Trafikverket och Polisen ett samarbete sedan 2017 för att öka säkerheten på rastplatserna längs E6 i Halland och Bohuslän.
Samarbetet har resulterat i ökad trygghet och minskade kostnader för skadegörelse på rastplatserna. 
Tänk på att rastplatserna inte är till för långtidsuppställda husbilar och husvagnar utan för trafikanter som stannar en stund och kopplar av. I de fall du som besökare behöver stanna mer än 24 timmar på en av Trafikverkets rast- eller parkeringsplatser behöver du tillstånd från Trafikverket.
Planera din resa och besök gärna någon av landets vackra rastplatser och utnyttja möjligheten till en paus på resan. 

Här kan du se och söka på karta på var rastplatser finns, vilken standard de har och vilken service man erbjuder.

Pristak för mobilsamtal mellan EU-länder
Från och med onsdag den 15 maj gäller ett nytt pristak för internationella samtal och sms inom EU. Taket ligger på högst 19 eurocent (2:05 kronor) per minut för samtal och 6 eurocent (0:65 kronor) per sms, skriver EU-kommissionen i ett pressmeddelande. Pristaket gäller avgiften exklusive moms.
Beslutet om pristaket fattades sommaren 2018 och gäller bara privatkunder. Det införs sedan roamingavgifterna i EU avskaffades i juni 2017.
Införs i flera länder
Tanken är att pristaket ska skydda mot stora räkningar efter utlandsresan och motverka de stora prisskillnader som i dag finns mellan medlemsstater och operatörer vad gäller internationella och nationella samtals- och SMS-avgifter.
Reglerna, som mobiloperatörer är skyldiga att upplysa sina kunder om, kommer även att införas i Norge, Island och Liechtenstein.

Elscootrar olycksdrabbade, trots det saknar många användare försäkringsskydd
De så kallade elscootrarna blir allt fler i svenska storstäder. Men samtidigt som studier indikerar att fordonen är olycksdrabbade saknar många scooteranvändare försäkringsskydd för skador man ådrar sig under färden.
Sedan hösten förra året har antalet elscootrar i Sveriges större städer ökat explosionsartat, med flera nya verksamma scooteroperatörer och tusentals fordon utplacerade på gator och torg.
Men samtidigt som fordonen tagit över stadskärnorna har frågetecken rests kring deras trafiksäkerhet. En amerikansk studie från tidigare i år visar att elscooteråkning lett till fler skador än för cyklister och fotgängare – och dessutom att olika former av riskfyllt körbeteende bland användarna (tandemåkning, åkning utan hjälm, åkning på trottoarer och gångstråk mot trafikregler) var vanligt förekommande.
Liknande indikationer kom nyligen från Norge, och på hemmaplan har P4 Malmöhus rapporterat att flera personer i Malmö sökt vård på sjukhus för fallskador där elscootrarna varit involverade.
Hemförsäkringen ser ut att gälla, men inte för egna skador
Scootrarna kommer inte med någon egen försäkring mot skador som orsakas under färden, utan här förlitar sig leverantörerna på användarnas privata försäkringar. Enligt Transportstyrelsen är elscootrarna att betrakta som cyklar så länge de har en maxhastighet på under 20 kilometer i timmen och en motoreffekt som underskrider 250 watt – och givet att de kraven är uppfyllda gäller hemförsäkringen för skador som orsakas på andra personer eller annan egendom under färden, precis som vid cykelolyckor. Om elscootern däremot går snabbare än 20 km/h täcks inga skador av försäkringen.
Oavsett hastighet och batterikapacitet ges ingen ersättning från hemförsäkringen om man ramlar med scootern och skadar sig själv, vilket vissa leverantörer låter påskina i sin kommunikation. Då krävs i stället en olycksfallsförsäkring.
- Hemförsäkringen skyddar alltså inte mot skador man själv får när man ramlar från scootern – ett skydd man exempelvis har när man åker moped. Det är viktigt att uthyrarna kommunicerar korrekt och tydligt till sina användare att det ligger till på detta sätt, och att man själv sätter sig in i vad som gäller för det fordon man hyr, säger Jenny Rudslätt, hemförsäkringsexpert på If.  
Om scootrarna i stället klassats som mopeder, och om de därmed omfattats av den trafikförsäkring som krävs för vanliga motorfordon, hade även personskador täckts av försäkringen.

Coop köper Nettos alla svenska butiker
I ett pressmeddelande under fredagen meddelade Coop att man tecknat ett avtal om samtliga 163 Netto-butiker i Sverige.
Under fredagsförmiddagen publicerade Coop ett pressmeddelande om att man köpt Nettos svenska butiker. I meddelandet står att läsa:

”Coop, genom Coop Butiker & Stormarknader AB, har tecknat ett avtal om att förvärva Nettos svenska butiker. I affären ingår 163 butiker som på sikt kommer att stöpas om till Coops nya butiksformat.”.
Omfattar 2 000 anställda
Det är danska Salling Group, Danmarks största konsumentföretag, som driver Netto ibland annat Danmark, Tyskland, Polen och Sverige.
Köpet innebär att Netto-butikerna kommer att göras om till Coop-butiker med ”ett bredare sortiment av matvaror, bland annat Coops breda sortiment av hållbarhetsmärkt mat”.

Avtalet omfattar överföring av verksamheten och också de 2 000 anställda.

Nya rutiner för brottsofferstöd
Polisen har åtgärdat ett fel som gjorde att en del brottsoffer inte fått erbjudande om hjälp vidareförmedlade till stödorganisationer.
När brott anmäls ska brottsoffer få information om vilka andra myndigheter och organisationer som kan lämna stöd och hjälp. Det kan exempelvis handla om stöd i kommunal regi, Brottofferjour, Kvinnojour eller Mansjour. Polisen upptäckte att en brist i ett IT-system gjorde att vissa brottsoffer inte fick sin information skickad till dessa stödorganisationer.
– Vi beklagar och ser allvarligt på att en del brottsoffer inte fått sitt önskemål om brottsofferstöd vidareförmedlat till stödorganisationer, säger Maria Agge på nationella operativa avdelningen, Noa.
Under 2018 fick polisens kontaktcenter utökade möjligheter att göra fler initiala åtgärder i anslutning till anmälan. Då började ärendeinflödet från polisen till stödorganisationer minska. I september 2018 hittades felet och redan i oktober hade de första regionerna infört nya rutiner. Felet berodde på olika behörighetsnivåer mellan anmälningsmottagarna och handläggarna, som gjorde att informationen inte längre kunde ses av handläggarna.
– Så fort vi fick kännedom om detta infördes regionala rutiner. De som tar emot anmälan utbildades och informerades om dessa. Det är obligatorisk att fråga brottsoffer om de önskar stöd och att informera om stödorganisationer, säger Maria Agge
Det går inte att göra en uppskattning kring hur många som inte fått erbjudandet om stöd. De som inte fått önskat stöd kan själv kontakta stödorganisationerna.
– Alla som anmäler ett brott får en kopia av anmälan tillsammans med ett brev där information om stödorganisationer finns. Så det finns alltid möjlighet för brottsoffer att ta egen kontakt, säger Maria Agge.

Mopedolyckor fortfarande det trafikslag som skadar flest ungdomar
Sedan mopedkörkortet infördes för tio år sedan har 779 personer dödats eller skadats allvarligt i mopedolyckor. Cirka hälften av dessa är barn och ungdomar och mopedolyckorna fortsätter att vara det olycksslag som skadar flest unga i 15-16 årsåldern. 

Våren är här och entusiastiska ungdomar kickar igång nya moppeäventyr. Att ha ett eget fordon lockar till frihetskänsla, och det är inte alltid unga tänker på risker som rullgrus, trottoarkanter, skarpa svängar eller rent av halt väglag.

Men olyckan kan lätt vara framme.
Antalet mopedolyckor med dödade och allvarligt skadade varierar över åren, men trenden håller i sig och olyckstalen för allvarligt skadade rapporterade via Strada har minskat under de senaste tio åren. Trots det är mopeder fortfarande det trafikslag som skadar flest 15-16 åringar i trafiken.

Mellan 2009-2018 omkom 70 personer och 709 personer skadades allvarligt. I cirka hälften av olyckorna var föraren mellan 15-17 år. Det visar statistik från Strada samt polisrapporterade skadade mopedister, som försäkringsbolaget If analyserat.

70 procent av de mopedolyckor som sker är singelolyckor och då handlar det oftast om halt väglag, trottoarkanter, rullgrus, ojämnheter i vägen eller svårighet att hantera fordonet. Men även höga farter på trimmade moppar är en stor risk.
– Många trimmar sina mopeder, med eller utan sina föräldrars tillåtelse. Som förälder gäller det att ha koll på sina barn. Tyvärr är det alltför många föräldrar som ovetandes om konsekvenserna låter sina ungdomar köra betydligt fortare än vad hastighetsbegränsningen tillåter, säger Irene Isaksson-Hellman, trafiksäkerhetsexpert på If.

Förutom risken för dödliga och allvarliga olyckor så kan tillåtande av olovlig körning ge en förälder dagsböter, varning i körkortet och i vissa fall även leda till att Transportstyrelsen begär att dennes körkort återkallas. Ungdomen som kör trimmad moped riskerar att dömas till dagsböter. Körkortet för mopeden blir indraget i sex månader och om man har börjat övningsköra för bil dras även det tillståndet in i sex månader.
- En annan konsekvens är att försäkringsbolagen kan sätta ned ersättningen om man tillåtit sitt barn att köra olovligen, exempelvis trimmad moppe eller utan körkort, och något händer.

Har du koll på reglerna för a-traktorer?
A-traktorer har blivit populära. Men vilka regler är det som gäller?.
Polisen vill hjälpa dig som äger en A-traktor att slippa onödiga böter och andra kostnader, men främst hoppas vi förstås att vi på det här sättet kan förebygga olyckor. Kommunpolis Caroline Eriksson i Torsby hjälper dig att reda ut vad som gäller.

Många av de A-traktorer som polisen har kontrollerat på senare år har inte varit i föreskrivet skick då den konstruktiva hastigheten har varit ändrad. En A-traktor ska vara beskaffad enligt enligt VVFS (Vägverkets författningssamling) 2003:19 4:e kapitlet §33:
En A-traktor vara så ombyggd att dess högsta konstruktiva hastighet uppgår till högst 30 km/h på horisontell väg. Ombyggnaden skall vara så konstruerad och utförd att det endast med stor svårighet går att öka A-traktorns högsta konstruktiva hastighet.


A-traktorns hastighet på lägsta växeln skall vara högst 10 km/h vid 2/3 av ursprungsmotorns maximala varvtal.
 
Skriven på föräldrarna
Många av A-traktorerna står skrivna på ena föräldern, men brukas av son eller dotter i familjen som är mellan 15-17 år och innehar ett mopedkörkort. Där har den som står som registrerad ägare ett ansvar för att fordonet är i föreskrivet skick och hur A-traktorn brukas..

-  Om A-traktorns konstruktiva hastighet överstiger tillåtna 30 km/h så kan man som ägare bli misstänkt för ”Tillåtande av olovlig körning”, vilket kan bli ett kostsamt straff med dagsböter som följd och spärrtid på körkortet samt indraget handledartillstånd, säger Caroline Eriksson, kommunpolis i lokalpolisområde Torsby.
Framförs en A-traktor vars konstruktiva hastighet är ändrad och föraren endast har AM- behörighet så kan denne bli misstänkt för olovlig körning.

Föraren riskerar att dömas för olovlig körning med böter och spärrtid på körkortet samt indraget körkortstillstånd.
Vid misstanke om brott så kommer även en s.k. flygande inspektion att utföras vilken kan innebära att A-traktorn måste inställas för en kontroll/registreringsbesiktning.
Mopedinformation

Fem klassiska skador vid sjösättning av båten – så undviker du dem
Våren är en högtid för båtägare som äntligen får sätta sin ögonsten i sjön och ge sig ut på årets första tur. Men att sjösättningen är förenad med risker märks också i olycksstatistiken. Krångel när båten ska lämna landbacken förkortar värdefull sjötid, därför har If gjort en checklista över de viktigaste sakerna att tänka på.

Under våren får försäkringsbolaget in en mängd anmälningar om skador i samband med att båtarna sätts i sjön. If har listat de fem vanligaste olyckshändelserna vid sjösättning och hur man undviker klassiska misstag.

1. Tryckskador när båten transporteras på trailer 
Om båten ska transporteras med trailer är det viktigt att se till att montera spännbanden rätt. De bör efterdras efter en tid, särskilt om man kör en längre sträcka med bil på trailer och vägen varit gropig.
Spännbandet behöver vridas ett halvt varv, för att slippa vibrationer. Det är också bra att lägga en skyddande tyg- eller mattbit mellan band och relingslist, för att undvika tryckskador.
– Tänk på att använda en fyrhjulsdriven bil när du sjösätter med hjälp av trailer. En framhjulsdriven bil kan få problem, särskilt om trycket på dragkulan blir för högt.

2. Båten tappas från kran eller lyftanordning
Lyftbanden måste placeras i rätt läge på båten så att den hänger säkert i rätt balans och så att utrustning som loggivare och drev inte skadas. Märk ut var slingen och lyftlinan ska sitta på båten med dekaler, så att alla som hjälper till vid sjösättning vet vad som gäller för din båt.
– Ett bra råd är att alltid binda ihop förlig och akterlig slinga med en horisontell lina, så att båten är säkrad och inte kan glida ur.

3. Slitskador på masten
Transporten från mastskjulet till kranen är fylld med faror - det är allt för ofta man hör ljudet av metall som släpas mot asfalten. Detta kan orsaka både knäckskador på spridarfästen och förslitningar på vantskruvar och kardeler.
– Lyft masten med slinget direkt under övre spridarna så att den inte kan glida, det är den bästa försäkringen mot rigg, däcks och kroppsskador!

4. Båten tar in vatten och sjunker
En riktig klassisk miss är att glömma att skruva i bottenpluggen, dyvikan, i länshålet. I värsta fall tar båten in så mycket vatten att den sjunker.
– En tradition som spridit sig på många båtklubbar är att ”ta en dyvika-fika”. Genom att ordna en dyvika-fika tillsammans med dem som hjälpt till att iordningsställa båten inför säsongen så kommer man lättare ihåg den lilla, men ack så viktiga, detaljen
.
5. Motor eller drev slår i botten
I stressen kring sjösättningen är det lätt att glömma att fälla upp motorn eller drevet, då är risken stor att man får bottenkänning och att premiärturen blir framskjuten. Roder är lite klurigare eftersom det inte alltid går att fälla upp eller montera av dem, är man osäker på vinklar och vattenstånd är det bättre att sjösätta med kran innan man har hunnit reka området.

Rätt utrustning
För att få en så lång och säker båtsäsong som möjligt är det bra att gå igenom båten och all utrustning innan den sjösätts. Kontrollera att brandsläckare, förbandsartiklar, livboj, nödsignaler och brand- och gasolvarnaren är i gott skick och fungerar som de ska. Naturligtvis är båtförsäkringen en viktig del.

Högsäsong för tjuvar
Sjösättningstider är som ett smörgårdsbord för tjuvarna, när elektronik, motorer/drev och annat stöldbegärligt sätts på plats.
– Montera motor och drev så sent som möjligt. De är mycket enklare att stjäla när båten står på land. Ha båten i en bevakad hamn om det är möjligt och märk upp elektronik och motorer med en DNA-märkning
.
Under första kvartalet i år har stölderna av båtmotorer ökat med 19 procent, rapporterar Larmtjänst. Ökningen har främst skett i västra Sverige. 

Checklista för en säker sjösättning:
- Kontrollera skrovgenomföringar och avstängningskranar. Tänk på att kolla tätheten på ventiler i både öppet och stängt läge.
- Kontrollera tätningsbälgar för drevet. De ska bytas med jämna mellanrum. Kontrollera bytesintervall med tillverkaren om du är osäker.
- Kontrollera att slangklämmor är väl åtdragna genom att vrida och dra i dem. Två motstående slangklämmor vid varje genomföring rekommenderas.
- Se efter att impellern är hel och mjuk. Byt vid behov.
- Dra åt utombordarens tvingskruvar, bultar och motorlås enligt tillverkarens anvisningar.
- Gasolanläggningen är viktig för din och båtens säkerhet, gör därför läckagetest samt kontrollera om det finns sprickor på gasolslangarna. Byt vid minsta osäkerhet.
- På många utombordsbåtar är kabelgenomföringen i motorbrunnen utsatta för åldrande. Vatten kan komma in mellan skroven. Bristfälliga genomföringar är en vanlig orsak till sjunkskador.
- Sätt tillbaka logg- och ekolodsgivaren.
- Fungerar länspumpen och nivåbrytaren? Har du manuell pump bör du provpumpa.
- Risken för stöld är stor vid sjösättningen. Därför är det bäst att montera stöldbegärlig utrustning så nära sjösättningen som möjligt.
- Direkt efter sjösättningen; starta motorn, lyft på durkar och motorrumskåpa. Kontrollera att det inte läcker från slangar och filter som blir hårda och spröda med tiden. Ha för vana att ha regelbunden tillsyn över båten första dygnet.
 

Lätt att bli blåst på sin bil med Transportstyrelsens app
Transportstyrelsens app Mina fordon lanserades 2012.
Appen har alltså hunnit fylla sju år, men ännu har inte bank-id införts som verifieringsmetod. Det räcker med att fylla i uppgifterna från registreringsbeviset och körkortsnumret på ägaren för att genomföra ett ägarbyte.
De första säkerhetsluckorna uppmärksammades i pressen redan 2017 då flera personer blev lurade på sina fordon när de ville sälja dem. Trots att Transportstyrelsen då lovade att åtgärda saken, har ännu ingenting hänt.
– Det har nu gått två år sedan flera medier uppmärksammade bristen på säkerhet i Transportstyrelsens app för ägarbyte. Trots den kritik som då uppstod har Transportstyrelsen fortfarande inte vidtagit någon som helst åtgärd för att täppa till säkerhetsbristen. Det är under all kritik! säger Heléne Lilja, chef kommunikation och samhälle på Motormännen.
– I dag har flertalet myndigheter – Skatteverket, Försäkringskassan och Lantmäteriet, för att nämna några – mobilt bank-id. Frågan är då varför det ska ta över två år för Transportstyrelsen att få till den funktionen för sin egen app.
På Transportstyrelsens webb krävs däremot bank-id men det är inget Transportstyrelsen har valt att lyfta fram.
Enligt Brottsförebyggande rådets senaste preliminära statistik är bedrägerier den kategori anmälda brott som har ökat mest i antal under 2018.
Siffran landar på nästan 260 000 anmälda brott, vilket motsvarar en ökning med 25 procent jämfört med året innan.
Hur stor del som rör just bilbedrägerier går dock inte att säga eftersom det inte finns en särskild brottskod för detta.

Dags att sälja bilen? Här är några saker att tänka på:
-  Kontrollera vem spekulanten är innan ni träffas.
-  Träffas inte på en enslig plats.
-  Följ alltid med på provkörningar.
-  Kontrollera med ditt försäkringsbolag vad som gäller vid provkörningar. Tänk på att din stöldförsäkring inte täcker förluster eller skador om du självmant har lämnat över nycklarna.
-  Som säljare är du skyldig att lämna ärliga uppgifter. Om du mörkar ett allvarligt fel kan köparen stämma dig, begära skadestånd eller häva köpet.
-  Även om köparen visar att pengarna har förts över är det inte säkert förrän du ser pengarna på ditt konto. Transaktioner mellan banker kan ta ett par dagar. Vissa banker medger att man stoppar en överföring efter att den har skickats i väg.
-  Det säkraste sättet att göra upp en bilaffär är på ditt bankkontor. Då får du ett kvitto på att du har fått pengarna till ditt konto.
-  Ett smidigt sätt är att använda betalappen Swish. Då ser du i realtid att pengarna har kommit in på ditt konto. Be köparen skriva att köpet avser en bil och att ange bilens registreringsnummer i meddelandefältet.
-  Lämna inte ifrån dig bilnycklarna förrän du är helt säker på att du har fått betalt.

SE VIDEO LÄNGRE NER PÅ SIDAN
SE VIDEO LÄNGRE NER PÅ SIDAN

Tester visar stora brister i krocksäkerhet hos husbilar
Resultaten av krocktesterna visar att det är mycket stor risk att omkomma vid en frontalkollision. Konstruktionen i husbilarna är inte tillräcklig för att skydda förare och passagerare.

Trafikverkets krocktester ska bidra med fakta till utvecklingen av säkrare husbilar
En snabbt växande husbilsmarknad i kombination med flera allvarliga olyckor visar att husbilar behöver bli säkrare.
– Trafikverket har genomfört krocktester för att bidra med fakta till utvecklingen av säkrare husbilar, säger Maria Krafft, måldirektör för trafiksäkerhet på Trafikverket.

Trafikverkets har testat två moderna husbilar, en halvintegrerad och en helintegrerad. Krocktesterna är samma frontalkollisionstest som används i Euro NCAP och motsvarar en frontalkollision i 90 km/h mot en genomsnittlig personbil.
– Det är ett tufft test som motsvarar ett krockscenario som tyvärr inte är ovanligt på våra vägar, säger Matteo Rizzi, trafiksäkerhetsanalytiker på Trafikverket.

Vid analys av den helintegrerade husbilens konstruktion konstateras att den delvis var byggd av trä. Därmed finns det inga strukturer som tar hand om krockenergin. Det kan finnas variationer i konstruktion och material som kan påverka krocksäkeheten.
Resultatet av krocktesterna visar stor risk att omkomma i en frontalkollision.
Föraren har i krockproven med båda bilmodellerna mycket hög risk att omkomma eller bli allvarligt skadad.
Alla i bilen har stor risk att skadas allvarligt av inredning som lossnar under krocken.
En förklaring är att husbilar har en relativt kort deformationszon i förhållande till sin vikt.
Den halvintegrerade husbilen ger något bättre skydd än helintegrerad, men fortfarande långt ifrån skyddet som en modern personbil ger idag
Sedan år 2014 har antalet nyregistrerade husbilar i Sverige ökat med 50 procent. Under samma period har 6 personer omkommit i husbil, 4 av dem under förra året.
Resultatet sprids som information till tillverkare, branschorganisationer och konsumenter för att upplysa om vad som kan bli säkrare och vad man kan ställa för krav på den husbil man väljer att åka i. Dialog har även inletts med Euro NCAP.
Läs mer om Trafikverkets krocktest av husbilar:
https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/Trafiksakerhet/Din-sakerhet-pa-vagen/Sakerhet-i-bil/Krocksakerhet/krocktest-husbilar/
 

Förlängning av falsk fordonsgaranti  - företaget döms till dyra böter
Erbjudande om att förlänga fordonsgarantin skickades ut till 1,3 miljoner personer och upplevdes komma från biltillverkaren. I själva verket var det ett privat företag som gjorde utskicken och nu har 
Patent – och marknadsdomstolen dömt företaget att betala 1,5 miljoner kronor i marknadsstörningsavgift.
Domen kommer efter att Konsumentverket fått in bortåt 900 anmälningar och i samverkan med bland annat Polismyndigheten kunnat påvisa att det rört sig både vilseledande och otillbörlig marknadsföring. Domstolen förbjuder därför företaget och personen bakom företaget att påstå att bilens fabriksgaranti har upphört, eller snart kommer att upphöra att gälla när så inte är fallet. Detsamma gäller för påståenden att konsumenten står utan skydd och riskerar dyra reparationer.

Polisen storsatsar mot sexbrott på nätet
Polisen i Västsverige tar krafttag mot övergrepp mot barn på nätet.
Ett nytt regionalt it-brottscentrum ska leda till ökad uppklarning.
– Brottsligheten har fått en ny arena och här behöver vi bli bättre, säger Birgitta Dellenhed, chef för it-brottssektionen.
Internet har visat sig vara ett utmärkt verktyg för förövare att ta kontakt med barn i sexuellt syfte, så kallad grooming. Det är också här som barnporr sprids. Nu bygger polisen i region Väst upp ett it-brottscentrum för att bättre kunna avslöja och förhindra nätrelaterade sexbrott mot barn. Tanken är att sektionen ska stå för ett helhetsperspektiv.
– När ärendena ligger på varje lokalpolisområde, så är det svårt att se ett mönster. Samlar vi dem kan vi tydligare identifiera mönster och sammankoppla ärenden. Då utreder vi mer effektivt, säger Birgitta Dellenhed, som är chef för den nya avdelningen.
20-tal specialister anställs
Ett 20-tal personer med spetskompetens inom området har rekryterats till sektionen. Deras uppgift blir bland annat att minutiöst granska filmer och bilder som tagits i beslag.
– Vi gör allt för att identifiera både förövare och offer, säger Birgitta Dellenhed.
Offren kontaktas och erbjuds hjälp inom vården. Genom att identifiera offren har polisen också möjlighet att kunna avslöja pågående brottslighet.
Fler regionala it-brottscentrum är på gång i landet. Polismyndigheten har också utvecklat ett gemensamt anmälnings- och utredningssystem som ska underlätta samarbete över regiongränserna.
– En förövare på nätet bryr sig ju inte om var offret bor, konstaterar Dellenhed.

Körkortet kan bli tusentals kronor dyrare
Ett redan dyrt körkort riskerar bli flera tusenlappar dyrare när kraven stramas upp. Bland annat väntar längre förarprov och fler obligatoriska övningar. Men förhoppningen är att färre ska kuggas.
I december lade Trafikverket och Transportstyrelsen fram sina förslag på förnyade regler kring körkortet. Bakgrunden är att allt fler blir kuggade på körkortsprovet, enligt Trafikverkets statistik. Förslaget innehåller flera nya obligatoriska inslag. Nu finns också en konsekvensbeskrivning. Och den pekar på att lappen riskerar bli flera tusenlappar dyrare.
Dels handlar det om två så kallade vägledningstillfällen, till en beräknad extra kostnad på 1 100 kronor. Riskutbildning 2, som i dag inkluderar halkbanekörning, byggs ut. Extrakostnaden: 667 kronor, enligt Trafikverkets analys. Längre körkortsprov lär också leda till högre avgift. Dessutom kan själva körkortet bli dyrare, enligt myndigheten.
De som framför allt kommer märka fördyringarna är privatister som ändå skulle klara provet på första försöket.
Men att antalet prov ska minska är en from förhoppning. I vilken omfattning är inte möjligt att uppskatta, skriver myndigheterna i sin analys. Samtidigt bedöms körskolorna kunna få ökade intäkter, enligt analysen, något som eleverna lär få betala.
Ett omprov kostar cirka 1 200 kronor, 800 för själva provet och 400 kronor för den extrautrustade bilen med dubbelkommando som krävs för uppkörningen. Teoriprovet kostar 325 kronor per gång.

Prövar för tidigt
Tanken är att körkortseleven, oavsett om man kör upp privat, eller via körskola, ska få bättre underlag för när man är mogen att ta sig an provet. Nu kommer för många för tidigt till Trafikverkets provförrättare, enligt Kristina Hagberg som får indirekt medhåll från trafikskolornas branschförbund STR:s ordförande Berit Johansson.
– Känslan för när du klarar provet är bättre hos körskoleläraren, säger hon.
Det är också stor skillnad på andelen kuggningar. Två av tre som gått på körskola klarar det praktiska förarprovet på första försöket. För de som kör upp privat är andelen bara en av tre.
– Och det gapet har blivit större med tiden, säger Berit Johansson.
De som spekulerar i att Trafikverkets inspektörer är hårdare mot privatister, är fel ute enligt Kristina Hagberg.
– Den skrönan finns det inget belägg för, säger Hagberg.
Politikerna avgör
Det lär dock dröja innan de nya körkortsreglerna finns på plats. En del kan myndigheterna själva skruva på med förordningar. Men i många fall behövs lagändringar och den makten sitter politikerna i riksdagen på.
I andra änden försvinner introduktionsutbildningen, men då blir i stället handledarutbildningen dyrare när den byggs ut, något som kan leda till att färre utbildar sig, vilket i sin tur innebär att färre kan övningsköra privat, spekulerar Trafikverket. När handledarutbildningen infördes i mitten av 2000-talet rasade antalet handledare drastiskt.
Berit Johansson välkomnar på det stora hela översynen av hela körkostsystemet.
– Men jag saknar åtgärder mot det växande problemet med svarta trafikskolor, säger hon.

FAKTA: SÅ MYCKET KOSTAR KÖRKORTET
Som lägst ligger kostnaden i dagsläget för ett körkort på runt 4 000–5 000 kronor. Det inkluderar alla obligatoriska utgifter som körning på halkbana, fotografering, tillstånd, körkort, handledningsutbildning med mera. Då sköter eleven och handledaren (ofta föräldern) allt själv fram till provet.
Den som väljer att ta körkort via en körskola får räkna med en kostnad på cirka 15 000 kronor. Det beror förstås helt på hur många körlektioner man behöver ta. Exemplet baseras på drygt tio lektioner.
En vanlig mittenvariant är en blandning av privat övningskörning, kryddad med ett mindre antal lektioner på trafikskola innan det är dags att köra upp.
Myndigheternas förslag på nya obligatoriska moment leder till ökade kostnader på sammanlagt 1 371 kronor, enligt Trafikverkets och Transportstyrelsens analys. Dessutom nämns flera avgifter som kan bli dyrare men som inte kvantifieras i det här läget.

Europolsamarbete för att stoppa kriminella som låser datorer
Europols medlemsländer och flera IT-säkerhetsbolag har börjat samarbeta för att störa kriminella som skickar skadlig kod och låser datorer för företag och enskilda. En gemensam hemsida, som drivs av bland annat av Europol, hjälper de som drabbats.
Flera företag och vissa enskilda personer har blivit utsatta för ”ransomware”, som är en skadlig kod som smittar datorer och servrar genom att låsa filerna. För att låsa upp dem igen måste den utsatte betala en lösensumma (oftast i virituell valuta, bitcoin) för att få tillbaka sina filer.
Polismyndigheten deltar i det gemensamma arbetet, genom Noas nationella it-brottscentrum. De som drabbats kan gå in på sajten www.nomoreransom.org.
– Vi uppmanar de som drabbats att inte betala, då man på det viset finaniserar organiserad brottslighet. I stället bör man gå in på denna hemsida för att få hjälp, säger Jan Olsson, polisens nationella it-brottscenter.
Syftet med att gå in på hemsidan är att där gratis tillhandahålla "nycklar" för att låsa upp de filer som de kriminella låst i datorer och servrar hos företag och enskilda. Flera tusen i har redan fått hjälp, bland annat genom att använda de dekrypteringsprogram som finns på sajten.

Polisen varnar: ”Hackade” Facebook konton
Region Bergslagen har under de senaste veckorna mottagit ett antal anmälningar som innebär att olika Facebook konton har tagits över av personer.
Region Bergslagen har under de senaste veckorna mottagit ett antal anmälningar som innebär att olika Facebook konton har tagits över av personer. De använder sedan identiteten på Facebook för att kontakta personer som kontoinnehavaren har som ”vänner” på Facebook via chattfunktionen Messenger. Personen som utger sig för att vara en av vännerna på Facebook behöver hjälp med att få pengar överförda via Swisch eller efterfrågar koder för att komma in på ett konto. Personen utger sig för att vara i behov av pengar av olika anledningar.
I några av de anmälningar som inkommit rör det sig om fullbordade brott där man blivit av med pengar.
Polisen uppmanar till försiktighet och att man verkligen förvissar sig om att det är någon som man känner innan man för över pengar.

Majoritet i riksdagen vill införa omdöme i ordning och uppförande i skolan
En majoritet i riksdagen uppmanar regeringen att införa skriftliga omdömen i ordning och uppförande på högstadiet och gymnasiet. 
Det finns en bristande respekt för lärarnas auktoritet, lärarna ska bestämma i klassrummet och inte de bråkigaste eleverna
Förslaget lades i dag fram som ett tillkännagivande i utbildningsutskottet.
Det är skolk, klotter, förstörelse, vandalisering och ett språkbruk som är oacceptabelt grovt och kränkande. Det måste till förbättra ordningen i skolan, inte minst för de allra svagaste grupperna.
Omdömet ska enligt förslaget finnas med i terminsbetyget, men inte slutbetyget. Det ska gälla för högstadie- och gymnasieelever, och vara frivilligt för skolorna att införa.
Tålamodet slut
När det nu finns en majoritet i riksdagen bakom förslaget, så förväntar han sig att regeringen lyssnar.   
Tidig signal
Ordningsbetyg finns i många andra länder och även i Sverige fram till 1970. När det avvecklades var det bland annat för att det inte hjälpte de elever som hade mest problem i skolan.
Om skolan ger tydliga och tidiga signaler så blir det färre elever som hamnar i stora problem.

Måste man ha bälte i A-traktorn och hur många får åka i en epa ?
Frågorna om vad som är rätt och fel när det gäller moppebilar, A-traktorer och epor är många. Här reder vi ut vad som gäller. Visste du tex att det är helt lagligt att köra moppebil utan att använda bälte – om du istället bär hjälm.

MÅSTE MAN ANVÄNDA BILBÄLTET?
NEJ, men du måste ändå ha bälten i Epan eller A-traktorn. Kör du utan bälte i en moppebil måste du istället ha hjälm.
En A-traktor och en EPA-traktor med en totalvikt av högst 3 500 kg, som tagits i bruk den 1 januari 2004 eller senare, ska ha bilbälten som fungerar om det fanns bilbälten i ursprungsbilen som A-traktorn eller EPA-traktorn byggdes av. Däremot, finns inget krav på att bilbälte måste användas vid färd med dessa fordon. Vägverkets föreskrift VVFS(2003:19) 4 kap. 165 §
När det gäller fyrhjulig moped klass I (mopedbil) så ska enligt Trafikförordningen SFS(1998:1276) 4 kap. 9 § som säger att ”Skyddshjälm ska användas av den som färdas med moped.” Samtidigt öppnar SFS(1998:1276) 4 kap. 9 § punkt 5 upp för att skyddshjälm inte behöver användas i en tre- eller fyrhjulig moped med karosseri, om bilbälte används.

FÅR MAN VARA FLER ÄN TVÅ I FORDONET?
Mopedbil : NEJ, kolla regbeviset om ni får vara två .  A- traktor och Epa: JA,  om det inte utgör fara
Enligt Trafikförordningen SFS(1998:1276) 3 kap. 79§ får passagerare inte tas med i sådant antal eller placeras så att fara kan uppstå. Detta gäller i A-traktorer, och EPA-traktorer. Dessa båda fordonstyper har dessutom en högsta tillåten lastvikt som man inte får överskrida.
För mopeder är det lite mer preciserat att det på eller i en moped klass I, inte får färdas fler personer än mopeden är byggd för. Normalt är det 1 förare och eventuellt 1 passagerare. Trafikförordningen SFS(1998:1276) 6 kap. 3 §. Om mopeden får ta passagerare framgår i mopedens registreringsbevis.

HUR FORT FÅR MAN KÖRA?
30 eller 45 km/h beroende på typ av fordon
A-traktor – ska vara konstruerad så att den går att köra högst 10 km/tim på lägsta växeln, och högst 30 km/tim på högsta växeln.
EPA-traktorn däremot har ett lite annorlunda regelverk att förhålla sig till. Fordonets högsta tillåtna hastighet är 30 km/tim och hjulens varvtal får inte överstiga en tiondel av motorns varvtal.
 Skillnaden här blir då att en A-traktor inte får gå att köra fortare än 30 km/tim, medan en EPA-traktor inte får köras fortare än 30 km/tim även om den går att köra fortare än 30 km/tim, enligt den så kallade EPA-traktor kungörelsen, SFS (1940:440)
Mopedbil (moped klass I) får ha en konstruktiv hastighet av högst 45 km/tim. Trafikförordningen SFS(1998:1276) 4 kap. 20 § som säger att vid färd på väg får en moped klass I framföras i högst 45 km/tim. (Med konstruktiv hastighet menas att det ska vara bygg för att kunna köras i högst 45km/tim.)

MÅSTE MAN BESIKTA?
Ja A-traktorer och Epor ska besiktas. Inga regler för moppebilar
Normalt kontrollbesiktas en A-traktor en gång vart annat år, och det samma gäller för en EPA-traktor.
När ursprungsfordonet som A-traktorn eller EPA-traktorn är byggt på är 50 år eller äldre så blir det kontrollbesiktningsbefriat. Sedan kan polisen förelägga om en kontrollbesiktning om det vid en kontroll är brister på fordonet.
 Före 20 maj 2018 kontrollbesiktades EPA-traktorer i samma intervall som personbilar, medan A-traktorerna var kontrollbesiktningsbefriade.

FINNS DET REGLER FÖR VILKEN UTVÄXLING EN A-TRAKTOR SKA HA?
Nej, det är en vanlig missuppfattning
Många tror att det är reglerat vilken typ av utväxling de ska ha. Många ringar oss och frågar om de kan ha enkel växellåda eller om de måste ha dubbla växellådor i A-traktorn.
Det är inte reglerat utan det är i stället två hastighets krav som ska vara uppfyllda för en A-traktor. Den ska kunna köras i 10 km/tim på lägsta växeln vid 2/3 av ursprungsmotorns maximala varvtal, och i högst 30 km/tim på högsta växeln. Detta för att A-traktorn ska kunna dra ett släp på minst 1 000 kg.

FÅR MAN PRATA I MOBILEN UNDER FÄRD?
Nej
Trafikförordningen SFS(1998:1276) 4 kap. 10e § gäller även de som kör moped, EPA-traktor och A-traktor, att du inte får använda mobiltelefon när du kör ett motordrivet fordon.
Källa: Transportstyrelsen

Dags för däckbyte – här får du bästa tipsen
Våren är här – och har du inte redan bytt till sommardäck, så är det snart dags. Efter 16 april är det sommardäck som gäller enligt Transportstyrelsen (om det inte råder vinterväglag). När du ändå byter, säkerställ att du har ett bra mönsterdjup och rätt lufttryck i dina däck – så får din bil bättre grepp på vägen och körningen blir säkrare

Däck och rätt lufttryck
Med bra mönsterdjup och rätt lufttryck på däcken får din bil bättre grepp på vägen och körningen blir säkrare. Gör det till en vana att mäta både mönsterdjup och lufttryck nästa gång du svänger in på macken.
I nya bilar finns sensorer som känner av lufttrycket och varnar om trycket är för lågt. Men vi rekommenderar ändå att du kontrollerar trycket manuellt en gång i månaden.

Sommardäck ska ha ett mönsterdjup på 1,6 mm och vinterdäck minst 3 mm. Framförallt är det den mittersta skåran man ska mäta. Enklast mäter du med en mönsterdjupmätare. Ibland följer en sådan med ditt bilköp. Tänk på att däcken försämras redan när sommardäcken har mindre än 3 mm och vinterdäcken har mindre än 5 mm kvar. Kör aldrig med slitna däck!

Rätt luftryck i däcken
Alla som cyklat med för lite luft i däcken vet hur tungt den blir att trampa. Men för hårt pumpade däck är heller inte bra. Samma gäller bildäck. Hur mycket luft du ska ha i däcken beror på vilken bil du har. Följ rekommendationerna från din biltillverkare.
För lågt lufttryck
För lågt lufttryck kan vara direkt farligt. Olycksrisken ökar eftersom bilen blir mer tungstyrd. Det blir svårare att göra en snabb undanmanöver.
Bilen får sämre styr- och körförmåga.
Större risk för vattenplaning.
Högre bränsleförbrukning.
Större slitage.
Negativ miljöpåverkan.
För högt lufttryck
Med för högt däcktryck blir luftmotståndet lägre liksom bränsleförbrukningen, men däcken slits också hårdare på mitten. Om du lastar bilen full inför semesterresan kan det vara bra att ha lite mer tryck än vanligt.
Visste du att...
Däcken slits jämnare om du byter plats på däcken
hjulaxelvis när du byter till vinterdäck eller sommardäck.

UAS - nytt verktyg för att bekämpa brott från luften
I nuläget finns runt ett 60-tal UAS-system i användning i Polismyndigheten, men användandet beräknas öka under 2019. Bild: Lars Hedelin
UAS, så kallade drönare, är en ny metod för polisiärt arbete från luften och ett viktigt komplement till polisflyget. Användandet väntas öka kraftigt inom Polismyndigheten under 2019.
UAS, unmanned aerial system, används i första hand i samband med brottsplatsundersökningar, offentliga tillställningar såsom större idrottsevenemang och högriskmatcher, allmänna sammankomster, exempelvis demonstrationer och valmöten och eftersök av försvunna personer.
– Den här nya tekniken har ett stort värde för polisen då den garanterar en snabb och enkel översikt av en situation, vilket ger bättre lägesbild före-, under och efter en polisiär händelse eller olycka. Dessutom ger den mer kvalitativt, och därmed mer rättsäkert, underlag inför en eventuell fortsatt brottsutredning, säger Rickard Henningsson som är processledare för införandet av UAS på Noa.
UAS kan även bidra till en säkrare arbetsmiljö, till exempel i samband med eventuella hotfulla situationer, där den kan ge en bättre bild av den aktuella situationen från luften, för de poliser som är på plats.
Förväntas öka kraftigt under 2019
I nuläget finns runt ett 60-tal UAS-system i användning i Polismyndigheten, men användandet och förmågan beräknas öka kraftigt under 2019.
– Genom att UAS finns och verkar från luften, samtidigt som man inte stör och väcker uppmärksamhet på samma sätt som med en reguljär helikopter, med tillhörande ljud, ser vi många fördelar med det här nya verktyget, säger Rickard Henningsson.
Vad gäller när man ska flyga drönare? – Så ser reglerna ut 

Fem orsaker till att stenskotten är fler nu än förr
Antalet glasskador till följd av stenskott har ökat dramatiskt i Sverige de senaste tjugo åren, visar en genomgång som försäkringsbolaget If gjort. 

Övergången mellan vinter och vår är högsäsong för stenskott på svenska vägar. På torrt, grusigt underlag, när de flesta fortfarande har vinterdäcken på, är det lätt att småsten fastnar och skjuts iväg från däcken, med glasskador på framrutor och lyktor som följd. Under vårmånaderna är risken för glasskador ungefär 30 procent högre än under genomsnittsmånaden.

Men stenskotten blir inte bara fler på våren – det har också blivit markant fler totalt sett under de senaste 20 åren. Enligt Svensk Försäkrings siffror rapporterades drygt 163 000 glasskador in till försäkringsbolagen år 1997, att jämföra med den senaste uppgiften i statistiken, från 2017, då samma siffra var hela 420 000 stycken. Skälen till ökningen är många, menar Johan Granholm, motorexpert på If:
- Dels har förstås antalet bilar ökat stadigt, men det förklarar bara en mindre del av variationen. Andra orsaker är att de gamla stänkskydden blivit allt ovanligare, att personbilarnas framrutor blivit tunnare, samt att grusningen av körbanorna är frikostigare i dag.

Sett till antal anmälda skador är spruckna glas vanligast bland de skadorna på personfordon som rapporteras in till försäkringsbolagen. Som privatperson är det främst en sak man kan göra för att undvika att drabbas:
- Det bästa och egentligen enda tipset är att alltid hålla ett gott avstånd till bilen framför. De flesta skadorna uppkommer när man är den framförvarande bilen tätt i hasorna, konstaterar Johan Granholm.

Om du blir drabbad av stenskott är det viktigt att så snabbt som möjligt ta sig till en glasverkstad, och att täcka för sprickan med tejp för att förhindra smuts från att komma in och förvärra skadan.
- Små sprickor går ganska lätt för verkstäderna att åtgärda. Om sprickan är liten och kan lagas utan att hela rutan behöver bytas ut blir det heller inte någon särskilt dyr affär, bara 200 kronor. Många dröjer onödigt länge med att ta sig till verkstaden, tillägger Johan Granholm.
Fem skäl till att det sker fler stenskott nu än förr.

Fler bilar på vägarna och tätare trafik.
Antalet bilar på svenska vägar har ökat under perioden, vilket förstås lett till fler skador. Samtidigt har trafiken blivit tätare med ökad risk för stenskott som följd.
Mer grus och dubbfria däck
De som håller vägarna körbara på vintern använder mer och mer grus och sand till att bekämpa halkan – bland annat för att användandet av dubbfria däck ökat. Dessutom är dubbfria däck ofta gjorda av en gummiblandning som gör att grus och småsten lättare fastnar i mönsterdjupen.
Tunnare framrutor
De nytillverkade bilarnas framrutor blir bara tunnare och tunnare, vilket ökar sannolikheten för att ett stenskott lämnar en spricka efter sig. En framruta är i dag runt 10 procent tunnare än för några år sedan.
Stänkskydd borttagna
För ungefär tio år sedan hade alla bilar stänkskydd som fångade upp mycket av det grus som slungas bak av däcken, men på nytillverkade modeller är de ovanliga. Dessutom sitter bakhjulen allt längre bak på fordonet, vilket också ökar risken för stenskott.
Ökad vägstandard
Vägarna har fått fler parallella körfält. Påkörning på ny väg – exempelvis på motorvägens accelerationsfält – och omkörning är de vanligaste orsakerna till stenskott.

Polisen: Sänk hastigheten
När du ser den här skylten. Sakta farten. Tänk på att det kan finnas skadade djur, eftersökningspersonal samt eftersökningshundar på eller intill vägen.
Det sker många viltolyckor i vårt område och vi uppmanar trafikanter att sänka hastigheten.
Det är också viktigt att sänka hastigheten och vara uppmärksam när en olycka har skett, då eftersöksjägare och annan personal arbetar vid vägbanan.

Det inträffar många viltolyckor i anslutning till vårt vägnät och när det händer kan en eftersöksjägare skickas till olycksplatsen för att söka efter det skadade djuret. Eftersöksjägare arbetar då intill vägbanan ofta tillsammans med sin eftersökningshund.
- Det är av stor vikt att trafikanter sänker hastigheten när de ser skylten med viltolycka, eller i övrigt ser att en olycka har inträffat. Det kan finnas skadade djur som befinner sig intill vägbanan som helt plötsligt beger sig ut på vägen. I övrigt bör man alltid sänka farten vid olycksdrabbade vägsträckor där viltolyckor ofta inträffar, säger Joacim Lundqvist, en av polisområde Nords representanter i Nationella viltolycksrådet.

Så minskar du risken för viltolyckor
Anpassa hastigheten, din hastighet är direkt avgörande för hur allvarligt det behöver bli när ett djur kliver upp på vägen, tänk på vägbanans underlag och din sikt. 
Anpassa avståndet, ligger du för nära fordonet framför minskar ditt vidvinkelseende och du får svårare att se rörelser i skogsbrynet.  

Om olyckan sker
Ring 112 och anmäl att du råkat köra på ett vilt djur.
Ta hand om eventuella skadade personer i väntan på ambulans.
Placera ut en varningstriangel så inte fler olyckor sker. 
Vid en viltolycka ska du alltid märka ut platsen. Gärna med viltremsa. 

Vid polisanmälan av en viltolycka ska du uppge:
Dina person- och fordonsuppgifter
Var olycksplatsen är, ort, vägnummer och kännemärken (om möjligt ange GPS-position)
Vilken typ av djur som är inblandat, om det finns kvar på platsen eller i vilken riktning det försvunnit.

18 avdrag du inte vill missa när du deklarerar
I deklarationstider kan det vara lätt att missa flera viktiga avdrag som du får göra. Bland annat kan du spara in pengar genom avdrag för arbetsrum i hemmet, försäljning av bostad och kostnader för att söka jobb.
18 avdrag som kan ge dig mer pengar tillbaka på skatten.
1.  Ränteavdrag
2.  Räntekompensation
3.  ROT- och RUT-avdrag
4.  Värdepapper - kvitta kapitalförluster mot kapitalvinster
5.  Dator, mobil och surfplatta
6.  Cykel till och från arbetet
7.  Andra resor till och från jobbet
8.  Pensionssparande
9.  Dubbel bosättning vid arbete på annan ort
10. Kostnader för att söka jobb
11. Skyddskläder eller annan skyddsutrustning
12. Försäljning av bostad
13. Arbetsrum i hemmet
14. Resor till och från arbetet vid funktionshinder
15. Resor till och från arbetet med moped
16. Parkeringsavgifter vid arbetet
17. Representation i samband med verksamhet
18. Uthyrning av privatbostad

Lättare att få bygga altan
Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att man ska slippa bygglov för byggande av altaner.
Det är en av punkterna i januariavtalet som nu uppfylls. Undantaget ska gälla för vissa typer av altaner.
Det handlar om altaner som uppförs vid en- eller tvåbostadshus, eller vid en så kallat Attefallsbostad, om altanen byggs inom 3,6 meter från bostadshuset och inte är högre än 1,8 meter. Den får heller inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter, om inte berörd granne medger det.
En sådan altan behöver inte följa den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området.
De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli.

Varning för Natural Max Slimming
Läkemedelsverket vill varna för att använda bantningsmedlet ”Natural Max Slimming”. Läkemedelsverkets analyser visar att produkten innehåller sibutramin som kan öka blodtrycket och puls hos en del personer men kan också innebära risk för allvarliga hjärtkärlproblem och stroke. ”Natural Max Slimming” har sålts till personer i Sverige via en facebookgrupp.

Substansen sibutramin som hittats i Natural Max Slimming har tidigare ingått i godkända läkemedel för behandling av övervikt, men de drogs in från marknaden 2010 av säkerhetsskäl. Sibutramin kan öka blodtryck och puls hos en del personer och innebära en risk för allvarliga hjärtkärlproblem och stroke. Om man tar andra mediciner samtidigt kan det också vara farligt.
Innehållet i okontrollerade produkter kan variera från batch till batch. Läkemedelsverkets analys visade förutom sibutramin också innehåll av fenolftalein, ett ämne som tidigare använts som laxermedel men som misstänks orsaka cancer. För några år sedan analyserade den amerikanska läkemedelsmyndigheten en produkt med samma utseende och då innehöll den sildenafil, fluoxetin och sibutramin. Sildenafil är samma ämne som i det receptbelagda läkemedlet Viagra och fluoxetin ingår i läkemedel för behandling av depressioner. På kartongerna står att de bara innehåller växter.
Det är vanligt att bantningsmedel är spetsade med läkemedelssubstanser, trots att de framställs som ”all natural”. Läkemedelsverket har inte möjlighet att identifiera eller analysera alla produkter som säljs via internet. Konsumenter bör vara försiktiga vid köp av bantningspiller och aldrig handla från anonyma försäljare.

Polisen begär 600 miljoner mer till gränskontroll
De svenska gränskontrollerna har fått svidande kritik. Nu begär polisen ytterligare 600 miljoner kronor från regeringen för att klara kontrollerna.
I en Schengenrapport förra året kritiserades gränskontrollerna skarpt. Kritiken handlade om brist på personal, organisation och kompetens. Tidigare i år berättade även TT om hur personal vid gränspolisen i region Stockholm hade larmat justitiedepartementet om hur allvarlig situationen är.
Satsningar på utbildning
För att uppfylla kraven i Schengenrapporten är bedömningen att personalstyrkan vid gränsövergångsställena måste utökas, skriver Polismyndigheten i årets budgetunderlag till regeringen. Det krävs även satsningar på utbildning, utrustning och lokaler.
Dessutom kommer bland annat it-systemen att behöva utvecklas.
Myndigheten begär ett tillskott på sammanlagt 600 miljoner kronor från regeringen till gränskontrollerna för de kommande tre åren.
Det är ännu inte klart när de ytterligare kostnaderna kommer att uppstå utan det beror på när de olika åtgärderna ska vidtas. Enligt Polisens preliminära bedömning behövs ett tillskott på 100 miljoner kronor för 2020, 200 miljoner för 2021 och 300 miljoner för 2022.
Ytterligare tillskott
För att klara personalmålet på närmare 10 000 fler polisanställda 2024 begär myndigheten motsvarande tillskott som det var för perioden fram till och med 2021. Det rör sig om ytterligare drygt 1,3 miljarder kronor.
Inrikesminister Mikael Damberg (S) ger en skriftlig kommentar till TT:
”Polisen har precis inkommit med sitt budgetäskande. Det kommer vi självklart att analysera. Hur regeringens budget ser ut återkommer vi till, det är för tidigt at svara på”.
”Regeringen har dock varit tydlig – Polisen ska få 10 000 fler anställda till 2024, något som också fastslås i Januariavtalet”, fortsätter han.

Deklarationsdags - nyhet och datum
Det börjar dra ihop sig. Redan under nästa vecka kan du som har en digital brevlåda få din deklaration.
Godkänner du din deklaration utan ändringar eller tillägg digitalt senast den 2 april får du eventuell skatteåterbäring i april.
Nyheter i 2019 års deklaration
I år kan du få din skatteåterbäring redan i april även om du inte har en digital brevlåda. Du kan, när deklarationen öppnar den 19 mars, logga in på nätet och godkänna din deklaration. Har du en digital brevlåda får du dock din deklaration fortare - kanske redan under nästa vecka. Men fall inte för frestelsen att godkänna din deklaration tidigt innan du hunnit se över eventuella avdrag.
Avdrag
För genomsnittssvensken finns det inte jättemånga avdrag att göra och de flesta görs automatiskt såsom tex rut- och rotavdrag och ränteavdrag du kan göra på dina lån. Vanliga avdrag:
Resor till och från arbetet, tjänsteresor med övernattning, dubbel bosättning.
 
Pensionssparande om du driver eget företag.
Försäljning av bostad och/eller aktier och fonder.
Räntekompensation vid förtidslösen av bundet lån.
 
Uthyrning av privatbostad, avdrag för arbetsrum och mobilsamtal med egen privat telefon.
Här kan du läsa mer om vilka avdrag du kan göra och vad som gäller: Skatteverkets avdragslexikon

Viktiga datum
Den 12 februari började du som har kvarskatt på över 30 000 kronor att betala ränta. Vill du slippa detta bör du göra en fyllnadsinbetalning. 
 
Den digitala deklarationen öppnar den 19 mars. Då kan du deklarera via appen, e-tjänsten, telefon eller sms.
 
Sista dagen att godkänna din digitala deklaration (utan ändringar och tillägg) för att få skattepengar tillbaka i april är 2 april. 
 
I mitten på april skickar pappersdeklarationerna ut och de som deklarerat digitalt utan ändringar före 2 april får sina eventuella skattepengar. 
 
Sista dagen att deklarera är 2 maj. Senast vid midnatt ska deklarationen vara godkänd eller inskickad/inlämnad. 
 
Senast den 3 maj ska du ha betalat in kvarskatt under 30 000 kronor för att slippa betala ränta.
 
I början på juni får de som deklarerat digitalt men med ändringar eventuell skatteåterbäring. 
 
I början på augusti får de som deklarerat på papper eventuell skatteåterbäring. 
 
I december får resterande sin eventuella skatteåterbäring tex en del av de som deklarerat på papper och gjort ändringar.
Ränta på kvarskatten
Om du har ett underskott på skattekontot så betalar du en så kallad basränta på 1,25 procent på din kvarskatt, från och med 12 februari, om summan överstiger 30 000 kronor. För kvarskatt upp till 30 000 kronor börjar ränta att räknas från och med 3 maj. Om du inte betalar din kvarskatt på förfallodagen får du betala 16,25 procent i ränta.

Om du lämnar in deklarationen för sent
Senast klockan 24.00 den 2 maj ska din deklaration vara inlämnat. Om du inte har ansökt och fått ett anstånd att lämna in din deklaration senare så får du 1 250 kronor i förseningsavgift. Din förseningsavgift kan max uppgå till 3 750 kronor.

Många får böter för att surfa bakom ratten
Den 1 februari 2018 infördes förbudet att använda mobiltelefon eller annan handhållen kommunikationsutrustning under färd. ”Tyvärr är det fortfarande vanligt att bilister sitter med mobilen i handen”, säger Sven Hammarström på Trafiksektion Mitt.
Den nya lagen infördes för drygt ett år sedan men fram till sista september 2018 behövde polisen skriva en formell brottsanmälan och skicka den till åklagare som drev ärendet vidare i domstol. Först sedan 1 oktober 2018 är det möjligt för polisen att utfärda ordningsbot direkt på plats när en förare upptäcks hålla i sin mobiltelefon samtidigt som personen kör.
– Polisen rapporterar betydligt fler nu när det är möjligt att utfärda ordningsbot på plats, säger Sven Hammarström. Men tyvärr är det fortfarande vanligt att bilister sitter med mobilen i handen och det kommer krävas att vi fortsätter att rapportera mot denna förseelse innan det får avsedd effekt.
Under perioden 1 oktober 2018 till 25 februari 2019 har det utfärdats 268 ordningsbotar i region Mitt.
– Det är en mycket viktig del att arbeta med inom trafiksäkerhet då många olyckor sker på grund av mobilanvändning, säger Sven Hammarström. Tyvärr är det svårt att mäta dessa orsaker då det i regel inte finns några vittnen och föraren i de flesta fall inte säger att hen har surfat.
 
Vill du veta mer om mobilanvändning i fordon?
Hos Transportstyrelsen hittar du frågor och svar kring mobilanvändning i fordon.
Till exempel:
Är det förbjudet att prata i mobilen när jag kör?
Nej, du får prata i mobilen om du inte håller den i handen men du som förare har ansvar när du kör. Märker du att ditt samtal tar fokus från körningen är det olämpligt och du måste avsluta. Om det ringer när du är i en komplicerad trafiksituation, till exempel i en omkörning eller tät trafik, bör du vänta med att svara tills trafiken har lättat.
Fler frågor och svar hittar du hos Transportstyrelsen.

Fler omhändertagna med polisens nya språk
Efter att Hisingspolisen börjat formulera sig skarpare i sina kontakter med andra myndigheter har exempelvis socialtjänsten agerat hårdare mot unga kriminella.
När polisen i sin tidigare kommunikation inte uttryckte sig lika konkret var det svårare för socialtjänsten att tvångsomhänderta unga i en kriminell miljö. Allvaret i situationen gick inte alltid fram, men polisens nya tydlighet har gett resultat och exempelvis är nu ett flertal personer kopplade till gängkonflikten i Biskopsgården omhändertagna.
  - Vi skriver väldigt konkret vad vi ser och den oron vi har och vi ger också en lite bättre bild och på så sätt ge bättre underlag för socialtjänsten för att kunna fatta ett beslut, säger Jörgen Thorén polisområdeschef på Hisingen.

”Var är mitt tåg?” – ny app ger dig svar
Geografisk position och aktuell hastighet i realtid. Nu kan resenärer få reda på exakt var deras tåg befinner sig.
Redan i dag är det möjligt att i SJ-appen och på sj.se se ett tågs geografiska position för de avgångar som körs som snabbtåg eller med dubbeldäckarna. I vissa fall kan man även se aktuell hastighet för dessa tåg på sj.se.
Det nya nu är att resenärer kan få en mer exakt informationsangivelse. Funktionen omfattar även SJ:s upphandlade trafik som Västtågen och Tåg i Bergslagen. Men än så länge testas funktionen, och är därför bara tillgänglig via appen SJ Labs.
En vidareutveckling av SJ-appen
– Vi tror att detta särskilt kommer hjälpa de som tågpendlar, då det nu blir möjligt att se var tåget befinner sig, säger Clas Lindholtz, chef för SJ:s affärsutveckling.
Enligt honom är den nya funktionen en vidareutveckling på den trafikinformation som finns i SJ-appen idag. Det är inte fågelvägen mellan två eller flera stationer som kommer att visas i kartvyn, utan tågsträckan som visas kommer att följa spåret.
– Det innebär att användaren får en mer precis uppfattning om var på järnvägen tåget faktiskt befinner sig.
”Var är mitt tåg?”-appen körs för tillfället i testappen SJ Labs.
– Märker vi att det fungerar flyttar vi ut funktionerna till den vanliga appen, precis som vi gjort med tidigare funktioner, säger Claes Lindholtz.

Bilbedrägerierna ökar
Oseriösa bilförmedlare lurar privatpersoner som vill sälja sin person- eller husbil. – Bedragarna utger sig för att vilja köpa bilen men när du visar upp den, använder de olika sätt för att få tillgång till bilen utan att du får några pengar i utbyte, säger Andreas Bredskog, jurist på Motormännens Riksförbund.Enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ) ökar det totala antalet bedrägeribrott varav bilbedrägerierna är en mindre del. Under 2017 anmäldes 209 000 bedrägeribrott, en ökning med 3 590 brott jämfört med 2016.

För att hjälpa dig som ska sälja ditt fordon privat, har Motormännen tagit fram ett köpeavtal  samt satt ihop en tipslista:
Kontrollera vem spekulanten är innan ni träffas
Träffas inte på en enslig plats
Följ alltid med på provkörningar
Kontrollera med ditt försäkringsbolag vad som gäller vid provkörningar. Tänk på att din stöldförsäkring inte täcker förluster eller skador om du självmant har lämnat över nycklarna.
Som säljare är du skyldig att lämna ärliga uppgifter. Om du mörkar ett allvarligt fel kan köparen stämma dig, begära skadestånd eller häva köpet.
Uppmuntra köparen att undersöka bilen noga. Finns det fel som upptäcks senare är det köparens ansvar.
Skriv ett ordentligt köpeavtal, där allt som ni kommer överens om tas upp. Var extra noga med kända fel och vilken utrustning som medföljer. Köpeavtal finns på Motormännens webb

Be om att få se köparens legitimation. Ägarbytet kommer inte att gå igenom om uppgifterna är falska. Då kommer du att stå kvar som ägare till en bil du inte längre har. Skador och parkeringsböter kommer att registreras på dig.
Använd Transportstyrelsens app för att anmäla ägarbyte. Appen accepterar inte falska uppgifter.
Acceptera inte betalning med check.
Även om köparen visar att pengarna har förts över är det inte säkert förrän du ser pengarna på ditt konto. Transaktioner mellan banker kan ta ett par dagar. Vissa banker medger att man stoppar en överföring efter att den har skickats iväg.

Det säkraste sättet att göra upp en bilaffär är på ditt bankkontor. Då får du ett kvitto på att du har fått pengarna till ditt konto.
Ett smidigt sätt är att använda betalappen Swish. Då ser du i realtid att pengarna har kommit in på ditt konto. Be köparen skriva att köpet avser en bil och att ange bilens registreringsnummer i meddelandefältet.

Lämna inte ifrån dig bilnycklarna förrän du är helt säker på att du har fått betalt.
Köparen måste ha egen trafikförsäkring. Din trafikförsäkring gäller inte när ni har skrivit på ägarbytet.
Du kan sälja bilen genom en bilförmedlare. Men det finns många oseriösa förmedlare och därför behöver du vara extra försiktig. Kontrollera noggrant förmedlarens bakgrund och ta referenser.
Om du använder en förmedlare bör du vara mycket noga med uppdragsavtalet och hur det är formulerat. Det ska bland annat tydligt framgå vad uppdraget avser, hur länge det ska pågå, vem som är ägare till bilen, vad bilförmedlaren ska ha i provision och hur du ska få dina pengar. Skriv aldrig över bilen innan betalningen har skett.

Vad vet du om strömavbrott? Så här påverkas du  – timme för timme
Från enkla nöjen som att swajpa på Tinder till basala behov som att gå på toaletten och köpa mat – vi har aldrig varit så beroende av el som vi är i dag. Så vad händer egentligen när vi drabbas av ett långvarigt strömavbrott? Här har du svaret – timme för timme.

Det mesta i hemmet slutar att fungera, hissar stannar och bankomater går inte längre att använda trots att det nu krävs kontanter. Då bensinpumparna är elektriska går det inte längre att tanka. Samtidigt har trafikljusen slocknat vilket framför allt kan skapa kaos inne i städerna. Vissa matbutiker tvingas stänga då deras system för att hantera betalning kräver el.
Även moderna gasspisar slutar att fungera då de ofta är ihopkopplade med annan apparatur som behöver el. Samma sak gäller för infravärmare och gasbrasor med elektronisk tändning. Fastigheter med solceller eller vindkraft drabbas då den egenproducerade elen inte kommer att räcka.
Kollektivtrafiken i storstäderna börjar också haverera. Tunnelbana och spårvagn kräver el för att rulla och vagnar och tåg står nu stilla runtom stan – bland annat i mörka tunnlar. Även lokaltågen kan ha fått stopp. Som tur är kan du fortfarande ta bussen – tills drivmedlet tar slut.

Sveriges Radio och SVT har reservkraft och en skyldighet att fortsätta att sända ut uppdateringar. För att ta del av nyheterna krävs det dock antingen internet eller en radio med batteri. 

På vissa håll i landet har vattentrycket redan försvunnit. Här är det bara att hoppas på att ditt hus inte ligger på en höjd. För många kommer dock vattnet att räcka ett tag till. För de mindre lyckligt lottade kan det bli problem att spola på toaletten.
I storstäderna ökar mobiltrafiken då det är det enda sättet att kommunicera digitalt med familj, vänner och i sociala medier. Därför tar reservkraften snart slut. Enligt Post- och telestyrelsens nya regler, som börjar gälla 2020, har telekombolagen enbart skyldighet att se till att det finns reservkraft till mobilmasterna i en timme i tätort med fler än 8000 invånare.

Nu börjar det bli varmt i kylen. Gårdar med djurhållning tvingas slå på reservkraften för att djuren inte ska ta skada. Finns inte sådan blir det problem då bland annat vattenpumparna drivs av el.

Från och med 2020 ska mobiltelefoner fungera i minst fyra timmar i glesbygden. I dag finns det dock inte några sådana tydliga krav. På en del platser kommer reservkraften dock att räcka längre.

Nu börjar allt fler mobil- och laptopbatterier ta slut. Då 60 procent saknar fast telefoni i dag finns det ingen möjlighet att komma i kontakt med andra såvida man inte träffas IRL.

Vatten blir ett problem på fler ställen i landet. Är det vinter och -20 ute är temperaturen inomhus redan nere på 5 grader om du bor i en 50-talsvilla med tegelfasad som har 50 mm isolering.
I städerna har många fjärrvärme med reservkraft. Varmvattnet når dock bara till själva huset, sedan krävs det en cirkulationspump för att leda runt det varma vattnet. Då den slutar fungera vid elavbrott blir det också kallt snabbt även för de som har fjärrvärme.

Nu börjar även maten i frysen bli ljummen.
Vintertid, om det är tjugo grader kallt, är temperaturen nu nere på 5 grader inomhus i många typer av enbostadshus.
Kylan drabbar framför allt äldre. De har också svårast att klara av vätskebristen om sådan uppstår.
Sjukhusen går på energireserv men kan fortfarande erbjuda vård. Rakel fungerar fortfarande för räddningstjänst, SOS Alarm och polis men vid det här laget saknar de flesta människor möjlighet att kontakta dem.
Efter 48 timmar får många samhällsviktiga institutioner problem att driva verksamheten vidare.

Checklista, "Bra att ha hemma"
Vatten och mat
Vattendunkar att hänta vatten med
Mat som klarar rumstemperatur
Campingkök med bränsle
Utomhus kan du använda en grill
Värme och ljus
Alternativ värmekälla, om möjligt
Ficklampa med extra batterier
Stearinljus, värmeljus och tändstickor
Varma kläder och filtar
Information
Radio med batteri
Telefonlista på papper med viktiga nummer
Övrigt
Husapotek med det viktigaste för dig
Hygienartiklar
Kontanter

Du kan läsa mer på 72timmar.se en hemsida som är framtagen av MSB och Civilförsvarsförsvarsförbundet. 

Snöskottningsregler ”en riktig brain freeze” för husägare
Efter den senaste tidens kraftiga snöfall ligger snön i drivor utanför husen.
Men vems ansvar är det egentligen att hålla trottoaren utanför tomtgränsen skottad och sandad?
En genomgång som försäkringsbolaget If har gjort av reglerna i några av Sveriges större kommuner visar att den saken varierar beroende på var i landet du bor. Det kan finnas skäl att kolla upp hur det ligger till i din kommun – i värsta fall kan du bli skadeståndsskyldig om någon halkar utanför ditt hus.
När det gäller gångvägar och trottoar utanför ditt hus råder olika regler kring ansvaret för sandning och skottning.
I Göteborg har villaägaren ansvar för snöröjning upp till tio meter utanför tomten, och kan bli skadeståndsskyldig om någon halkar. Däremot slutar Jönköpingsbons ansvar vid tomtgränsen.
- Det är mycket förvirrande att det skiljer sig åt och det är många gånger svårt att hitta information om vad som gäller.

Förutom att det skiljer vem som har ansvaret för trottoaren, så skiljer även vad som ingår i ansvaret.
I Göteborg har husägaren ansvar för gångbanor, trottoarer och trappor upp till tio meter utanför tomtgränsen. Finns ingen gångbana eller trottoar är det 1,2 meter av gatan utanför tomtgränsen som gäller. I Norrköping är samma ansvarområde satt till minst 1,5 meter. Vidare uppmanas husägaren i Arboga att alltid skotta en cirka 1,2 meter bred gångbana för rullstol och barnvagn och i bland annat Bjuv är du specifikt skyldig att hålla rännstensbrunn utanför din fastighet fri från snö och is.
Många saknar samtidigt kännedom om hur reglerna ser ut där de bor. Varannan svensk villa- eller radhusägare inte vet vad som gäller i den egna kommunen.
Dessutom kan okunskapen bli kostsam då fastighetsägaren kan bli skyldiga att betala böter om inte snöröjning och sandning sköts. Om det händer en olycka kan fastighetsägaren dessutom bli skyldig att betala skadestånd.
- Är man inte helt säker på vad som gäller i ens kommun är rådet att gå in på kommunens hemsida och läsa på, tipsar Caroline Starck.
När det gäller hyres- och bostadsrätter är det hyresvärden och bostadsrättföreningens ansvar att sanda, salta och skotta och även se till att istappar inte hänger ner över gatan.

Gå in på respektive kommuns hemsida om du vill veta exakta vad som gäller, vi har bara lyft ett exempel

Göteborg
Husägaren har ansvar för snöröjningen och halkbekämpningen av gångbanorna utmed småhusens tomtgränser.
Husägaren ansvarar för att ta bort snövallar som plogas upp framför privata infarter.
Fastighetsägaren ansvarar för gångbanor, trottoarer och trappor upp till tio meter utanför tomtgränsen. Finns ingen gångbana eller trottoar ansvarar du istället för 1,2 meter av gatan utanför tomtgränsen.
Frilägg gatubrunnar så att smältvatten kan rinna undan.
Röj bort snömassor och istappar från taket så att det inte faller ner på dem som passerar intill din fastighet.

Därför borde du slänga det orangea kuvertet och läsa det här istället
För att tala klarspråk: ett brev kommer inte vara det som avgör din framtida pension. Istället för att lägga den där kvarten på att öppna ditt orangea kuvert och försöka tolka informationen borde du ta fem minuter till att logga in på minpension.se för att få koll på din tjänstepension istället. På så sätt sparar du tio minuter av din tid och får möjlighet att påverka din pension, på riktigt. Kanske känns pensionen just nu långt borta? 
Men den dagen det är dags att sluta jobba kommer du tacka dig själv för den tid du investerat i ditt framtida jag. Den orangea påminnelsen som kommer en gång per år innehåller besked om de statliga delarna av din pension. Men 9 av 10 anställda får även tjänstepension från sin arbetsgivare och för de allra flesta kommer den vara en stor och viktig del av den framtida pensionen. På minpension.se kan du få en helhetsbild över hela din pension, även tjänstepensionen, och samtidigt göra en pensionsprognos.
 
Tjänstepension är en del av din pension som du har stora möjligheter att själv påverka. Hur länge du arbetar, lönen, var du jobbar, hur du väljer att placera pensionen och om du har efterlevandeskydd eller inte är faktorer som har betydelse för vad du i slutändan får utbetalat. De som har kollektivavtalad tjänstepension får motsvarande 4,5 procent av lönen insatt till sin tjänstepension för inkomster upp till 40 250 kronor (2019). Tjänar du mer än så får du vanligtvis 30 procent på inkomstdelarna där över. En stor skillnad mot den statliga pensionen är att det inte finns något inkomsttak för tjänstepensionen. Ju mer du tjänar desto viktigare blir din tjänstepension för din framtida pension!
 
Oavsett vad du har för lön finns det saker du kan göra för att påverka din pension i rätt riktning. De allra flesta anställda i Sverige har en tjänstepension, men oroväckande få vet hur den fungerar. Genom att få koll på tjänstepensionen och göra några smarta val kan du göra stor skillnad för din framtida pension.
 
Så påverkar du din tjänstepension:
 
1. Få koll på pengarna
Statistiken talar för att du har eller kommer att byta arbetsplats några gånger under ditt yrkesliv. Det gör att din pension kan vara uppdelad på flera olika ställen. Därför är det viktigt att se över var just dina pengar finns. I vissa fall kan det också vara smart att flytta allt till en och samma bolag för att enklare ta kontroll över pengarna. På minpension.se kan du se var din hittills ihopsamlade pension finns!
 
2. Placera mera
Hur du placerar dina pengar, till vilken risk och till vilken avgift påverkar vad du i slutändan kommer att få utbetalat. Då ett pensionssparande normalt sett är långsiktigt kan en högre risk ge möjlighet till en större värdeutveckling, det vill säga mer i pension. Börjar du närma dig pension kan det istället vara en bra idé att sänka risken för att skydda pengarna inför utbetalning. Och glöm inte att se över avgiften, höga avgifter kan urholka ditt sparande på lång sikt.
 
3. Efterlevandeskyddets vara eller icke vara
Det finns flera olika typer av efterlevandeskydd. Den gemensamma nämnaren är att de ger din familj en trygghet om det värsta skulle hända dig. I vissa fall tas det ut en avgift för efterlevandeskyddet och i andra fall kan det vara så att man går miste om något som kallas för arvsvinst. Oavsett kan det finnas pengar att tjäna genom att inte ha ett skydd i onödan.
 
4. Kan du löneväxla?
Har du en månadslön över 43 300 kronor? Då kan det vara värt att löneväxla. Det innebär att du byter en del av din lön idag mot det som kommer bli din lön imorgon, det vill säga pension. En fördel med att löneväxla är att din arbetsgivare kan skjuta till cirka 6 procent extra på det belopp du väljer att växla.
 
5. Du har makt att påverka – använd den
Du kan göra medvetna och hållbara val för ditt sparande utan att det sker på bekostnad av sämre avkastning eller högre avgifter. Väljer du ett hållbart sparande så placeras dina pengar i framtidsinriktade bolag som är rustade för morgondagens utmaningar, bra för både plånboken, världen och framtiden
 

Så jobbar polisen mot komplexa cyberbrott
Komplexa cyberbrott är brott där digital information eller verktyg som hanterar digital information antingen är brottsverktyg eller mål för brottet.
Det första grova dataintrånget i Sverige gjordes av en 16-åring hemma från pojkrummet i Växjö. Han åtalades för totalt fyra överbelastningsattacker, så kallades DDos-attacker, mot Swedbanks och Nordeas webbplatser som var utslagna under flera timmar. Åklagaren menade att attackerna orsakade bankerna allvarlig ekonomisk skada eftersom det gjorde det omöjligt för de två bankerna och deras kunder att komma åt sina banktjänster.
Gärningsmannen berättade att det bara var en slump att han genomförde attackerna och att han inte ville tjäna pengar.
– Syftet med intrånget var bara att få uppmärksamhet och visa att han kunde. Han skröt på Twitter och fick stort medialt utrymme, säger Martin Hemington som var utredare i fallet och numera är chef för gruppen som arbetar mot komplexa cyberbrott.
Men ett brott som till synes var enkelt att genomföra visade sig vara tekniskt komplicerat att utreda. Martin Hemington och hans kollegor behövde vända sig till Storbritannien, Nederländerna och Frankrike för rättshjälp.
I bevisningen ingick vittnesförhör med bankanställda och it-specialister men även spårning av ip-nummer, loggar, sökhistorik och skärmdumpar. Utredningen tog två år och gärningsmannen fälldes både i tingsrätt och hovrätt för grovt dataintrång och16-åringen som hunnit fylla 18 fick villkorlig dom i hovrätten.
– Det var jätteskönt att komma i mål, vi trodde på ärendet hela tiden men det var viktigt att få en dom i det första grova dataintrånget i Sverige. Jag lärde känna gärningsmannen ganska väl eftersom jag förhörde honom. Han tyckte att det var jättejobbigt, han var så ung och tänkte nog inte på konsekvenserna. Han satt framför sin dator varje dag och fattade inte att det skulle bli så stort, säger Martin Hemington.
Om vissa dataintrång görs för att få uppmärksamhet begås andra för att tjäna pengar, till exempel genom att infektera datorer med utpressningsvirus eller så kallat ransomware. Där handlar det om att på olika sätt få offrets dator att låsa sig eller förmå någon att öppna ett e-brev med en bilaga som är infekterad med skadlig kod.
Ett av angreppssätten går ut på injicera skadlig kod på webbplatser som offret surfar på. Datorn blir låst och på skärmen kommer det upp instruktioner om hur man ska gå tillväga för att låsa upp datorn. Om man vill det ombeds man att betala i någon form av kryptovaluta, vanligtvis bitcoin. När det är gjort får man en nyckel så att man kan låsa upp filerna. Martin Hemington är tydlig med att man inte ska betala, och att det är viktigt att säkerhetskopiera det material man är rädd om på en extern disk som inte är ansluten till datorn.
– Så länge man betalar kommer de att fortsätta. Det finns en hemsida som heter nomoreransom.org där alla kända nycklar till ransomware finns och med hjälp av en sådan nyckel kan man på egen hand låsa upp sin dator utan att betala brottslingarna, säger han.
Den tredje typen av dataintrång syftar till bedrägeri. Inkräktaren tar sig in med någon typ av skadlig kod för att förändra eller stjäla information, till exempel styra om utbetalningar till konton som inkräktaren förfogar över. Ett exempel på detta är det stora bedrägeriärendet "Homoki" där flera hundra företag, flera banker och finansinstitut samt Kriminalvården och Sverigedemokraterna drabbades. Dataintrånget var förutsättningen för bedrägeriet där gärningsmannen kunde lura till sig flera miljoner kronor.
– Huvudgärningsmannen infekterade datorer genom att skicka mejl med skadlig kod till utvalda funktioner hos målsägande, förkarar Martin Hemington.
Ärendet var nationellt prioriterat och ett 50-tal utredare, analytiker och it-forensiker var inblandade. Nationellt it-brottscentrum samordnade dataintrångsdelen medan utredningsarbetet i bedrägeriet och dataintrånget genomfördes i flera regioner.
– Utredningsarbetet var gigantiskt och vi jobbade med avlyssningar, spaning och analys av information från beslagtagna datorer. Inhämtning av andra digitala spår genomfördes både utomlads och i Sverige för att få fram hållbar bevisning. Detta arbete leddes av åklagare och region Syd, säger Martin Hemington
Rättegången pågick i fem månader och gärningsmännen dömdes till olika långa fängelsestraff. Huvudmannen fick sex år och sex månaders fängelse.
Många olika kompetenser måste samarbeta för att en utredning ska gå i mål. It-forensiker arbetar med att hitta digitala spår. Analytiker rensar och sammanställer gigantiska mängder av information. Internationella kontakter måste tas för rättshjälpsbegäran. Allt sådant tar tid.
– Dessutom krävs att utredarna ska kunna presentera materialet för åklagaren på ett begripligt sätt så att även tingsrätten kan ta till sig det, säger Martin Hemington.
Företag och myndigheter arbetar ständigt med att förbättra sin digitala säkerhet. Men också som privatperson måste man vara sunt skeptisk och försiktig i cybervärlden.
– Ett antivirus och en brandvägg betyder inte att din dator inte kan bli infekterad oavsett hur dyrt program du köper. Det är den mänskliga faktorn som gör att din dator blir infekterad. Det är du som öppnar mejlet, det är du som klickar på bilagan och då har du redan gett ditt godkännande till att ladda ner filen alternativt installera programvaran, säger Martin Hemington.

Dålig kunskap om snabbspår till operation
Tusentals patienter som står i operationskö kan ha rätt till operation tidigare någon annanstans utan att känna till det.
Om patienten inte erbjuds operation inom vårdgarantins 90 dagar, ska sjukhusen hänvisa till andra sjukhus och privata vårdgivare.
Trots satsning med 100 miljoner informerar inte sjukhusen tillräckligt. Förra året användes bara 80 miljoner till köpta operationer. Det säger Levi Siljemyr som samordnar vårdgarantiarbetet i Västra Götalandsregionen:
– Vi tror att hälften av de 10 000 som väntar över 90 dagar kan få vård snabbare.
60 procent av de som stått i operationskö mer än vårdgarantins 90 dagar är patienter på Sahlgrenska universitetssjukhuset.
– Absolut att vi kan bli bättre på att informera patienterna om sina rättigheter.  Jag kommer att ta upp frågan med sjukhusledningen och vi kommer att prata om det i styrelsen, säger Henrik Ripa (M) ordförande för Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelse. 

Förslaget klart: Pensionsåldern höjs redan nästa år
Nu finns ett färdigt förslag för när pensionssystemet kommer att förändras. Förändringarna sker stegvis, vart tredje år, med start nästa år. Summan av kardemumman är att vi kommer att få jobba allt längre – innan vi kan njuta av en eventuell ledighet.

Enligt det förslag som tagits fram i den blocköverskridande pensionsöverenskommelsen höjs den lägsta åldern för att ta ut allmän pension från 61 till 62 år, redan nästa år. Detta samtidigt som rätten att ha kvar sin anställning, den så kallade LAS-åldern, höjs från dagens 67 till 68 år.
– Vi ser en problematik i att människor som vill jobba kvar inte får det. Nu vill vi ge människor möjlighet att göra det, säger Mats Persson (L), ledamot i den pensionsgrupp som ligger bakom förslaget.

Annika Strandhäll (S), socialförsäkringsminister, leder gruppen.
– Du ska själv kunna bestämma när du vill gå i pension och vi ska ha en flexibilitet i det, säger hon till Sveriges radio Ekot.
– Men de flesta människor förstår också att i takt med att vi lever längre och pensionen ska räcka längre, så måste också pensionsåldrarna följa med på ett modernt sätt, säger hon.

Ytterligare höjning 2023
Tre år senare, år 2023, är det dags igen. Då höjs lägstaåldern för allmän pension ytterligare ett år till 63 år. Samtidigt höjs gränsen för garantipension från dagens 65 till 66 år, samt rätten att ha kvar sin anställning som då blir 69 år.
Ytterligare tre år senare, 2026, höjs gränserna för både allmänpension och garantipension med ännu ett år, till 64 respektive 67 år.
Orsaken, skriver regeringen i ett pressmeddelande, är att svenskarna lever allt längre och friskare liv. I snitt ökar medellivslängden med 3,5 timmar varje dygn.

Trafikverket testar ny digital teknik mot halka
Trafikverket driver sedan ett tiotal år utvecklingsprojekt som nyttjar tekniken i syfte att få bättre framkomlighet på våra vägar. Tester visar nu att tekniken fungerar i större skala.

Det finns 10 000 mil statlig väg i Sverige där Trafikverket har ansvaret för framkomligheten. När halkan slår till under vinterhalvåret är det en utmaning att hålla hela vägnätet tillgängligt och veta var det behöver plogas och saltas. Idag görs stickprov med hjälp av bromsprov, men de ger en ofullständig bild av vägnätet. Nu testas ny digital teknik.
– Trafikverket använder digitalisering och ny teknik för bättre tillgänglighet och hållbarhet i transportstystemet. Med ny digital teknik får vi bättre koll på vinterväglaget. Det är bra för Trafikverket som har ansvar för väghållningen och bra för alla förare ute i vintertrafiken, säger Olof Johansson, programchef för digitalisering av transportsystemet.

Lösningen bygger på att vanliga bilar rapporterar in data
Det finns olika tekniska lösningar, men alla använder i någon mån bilarnas befintliga sensorer för att uppskatta friktionen. Den mest korrekta informationen får man när till exempel ABS-systemet i bilen upptäcker att det är halt. Genom att skicka många bilars friktionsdata till ett centralt system får man ett effektivt verktyg för halkövervakning. De olika teknikerna testas nu i större skala på vägar i trakten av Stockholm och Göteborg. Trafikverket driver projektet i samarbete med näringsliv och akademi.
Friktionsdata är ett intressant alternativ till de gamla bromsproven
Sedan tidigare vet vi att bilarnas data ger bra halkinformation.
Nu testar Trafikverket tre tekniska lösningar från tre leverantörer. Just nu är cirka 900 bilar ute på vägarna, och de första testresultaten visar att tekniken fungerar i större skala och ger god täckning. Sverige är i framkant i tekniken att samla in, bearbeta och tolka friktionsdata. Trafikverket samarbetar med världsledande forskare från Luleå tekniska universitet.

Postnord vill dela ut posten tre gånger i veckan
Postnord gjorde en förlust på 855 miljoner kronor under helåret 2018. Vd:n Håkan Ericsson är inte nöjd med resultatet, men sett till de fallande brevvolymerna och personalomställningen i Danmark är det inte oväntat.
Han menar att det krävs en ändring av samhällsuppdraget så att Postnord inte behöver dela ut brev lika ofta. 
– Vi behöver mer flexibilitet när det gäller postutdelningen, säger han till SVT.
Till skillnad från paket, så har antalet brev som svenskar skickar blivit allt färre de senaste åren. I Postnords bokslut för sista kvartalet 2018 uppges en minskning på 13 procent. Genom svensk reglering är Postnord skyldiga att se till att brev delas ut och samlas in fem dagar i veckan i hela landet.
Breven ska, enligt ett kvalitetskrav på 95 procent, delas ut inom två dagar. Ett krav som Postnord höll med god marginal under större delen av 2018 enligt bokslutet.

20 kronor mer i porto för vanligt hushåll
Vd Håkan Ericsson menar att det krävs en anpassning av kraven mot den minskade efterfrågan och förändrad utformning av uppdraget för att nå hållbara ekonomiska resultat. Bland annat mindre utdelningsfrekvens för brev och slopat pristak för portohöjning.
Att höja portot med en krona skulle göra uppdraget mer finansiellt hållbart. Per hushåll skulle höjningen innebära runt 20 kronor mer i portokostnader om året. För ungefär ett år sedan höjdes brevportot med två kronor.

Utdelning tre istället för fem dagar i veckan
Håkan Ericsson menar att man även bör se över frekvensen för brevutdelningen, och möjligtvis gå ner från fem till tre dagar i veckan.
– Det handlar om att anpassa utdelningen efter både den minskade volymen och efterfrågan, säger han.
För brådskande post menar Ericsson att det skulle det kunna införas ett alternativ i form av expressleveranser.
– Jag känner inte att det här kommer att leda till någon dramatik. Det kommer inte innebära stora kostnader för vanliga hushåll, och det är så att folk skickar färre brev nuförtiden, säger Ericssson.

Trafikverket miljardsatsar på säkrare järnvägsövergångar
Bara under januari har två personer mist livet vid obevakade järnvägsövergångar i Östergötland. Nu har Trafikverket fått i uppdrag av regeringen att se över plankorsningarna i landet – tidigare än planerat.
Drygt tre miljarder kronor kommer nu att satsas för att förebygga personpåkörningar och för att höja säkerheten vid plankorsningar.
– Den senaste tidens händelser visar att det finns ett sådant behov, säger Lena Erixon, generaldirektör för Trafikverket, i ett pressmeddelande.
Trafikverket kommer till exempel se över sikten och arbeta med siktröjning på de drygt 3 500 obevakade järnvägsövergångar som finns i landet.
– Vårt mål är att ingen ska dö eller skadas allvarlig inom transportsystemet, säger Lena Erixon.

Många katter smittade av salmonella
Antalet katter som smittats av salmonella har under den andra halvan av januari ökat snabbt. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har fram till månadsskiftet januari-februari bekräftat över 150 fall av salmonella på katt. Småfåglar är trolig smittkälla för katterna.
Det har till SVA kommit in döda småfåglar som domherrar och gråsiskor från Uppsala, Södermanlands och Jämtlands län.
– Man vet att enstaka fåglar av de arter som dyker upp vid fågelborden är bärare av salmonellabakterier. Bakterier sprids med avföringen och kan smitta ned flera fåglar om de kommer i kontakt med ytor eller foder som förorenats, säger epidemiolog Elina Lahti, SVA.
Med genetiska metoder har SVA tillsammans med andra myndigheter visat att salmonellastammar från småfåglar, katter och människor matchar varandra under just den här tiden på året. För att undvika smittan från salmonellasmittade fåglar och katter är det viktigt att tvätta händerna när man varit i kontakt med sjuka katter och fåglar, och efter att man gjort rent kattlådor och fågelbord.
– Om katten uppvisar symtom på sjukdom ska man kontakta sin veterinär som får göra en klinisk bedömning.

Läs mer om salmonella på katt
Aktuell karta över utbrott av salmonella på katt

Experter tror att vi får kilometerskatt inom tio år
En skatt för varje kilometer du kör i din bil? Inom tio år kan en sådan vara införd, åtminstone enligt de experter som tillfrågats i ett nytt forskningsprojekt från IVL.
I takt med att traditionella fossildrivna bilar ersätts av laddhybrider och elbilar minskar också statens intäkter från bensin- och dieselskatt. Det handlar om åtskilliga miljarder kronor varje år – pengar som statskassan kommer att behöva få in på annat sätt.
Ett sätt som mycket väl kan bli aktuellt är att införa en skatt på varje körd kilometer, rapporterar Sveriges Radios Ekoredaktion. Det tror åtminstone det 20-tal forskare, politiker och företrädare för näringsliv och organisationer som ingår i den expertgrupp som IVL Svenska Miljöinstitutet satt samman i ett pågående forskningsprojekt.
Infört 2030?
– Svaren från den här undersökningen kommer att vara ett bra inspel för oss när vi funderar över hur utformningen av ett kilometerskattsystem ska se ut, säger IVL:s projektledare Anders Roth tilll Ekot.
Ännu så länge saknas dock skarpa politiska förslag om att införa en kilometerskatt på privatfordon, men expertgruppen tror ändå att den kan bli verklighet redan inom fem-tio år.
En annan slutsats är att bilägare på landsbygden inte bör betala lika mycket per körd kilometer som de som bor i staden samt att reseavdraget bör slopas samtidigt som en eventuell kilometerskatt införs.

4 500 varslas på Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingen varslar 4 500 anställda om uppsägning.
– Det är ett tungt beslut vi har tagit. Vi kommer att göra allt för att de som sägs upp får det stöd de behöver, bland annat genom Trygghetsstiftelsen, säger Mikael Sjöberg, generaldirektör på Arbetsförmedlingen, i ett pressmeddelande. Bakgrunden är Moderaternas och Kristdemokraternas budgetförslag som gick igenom i riksdagen i december, med mindre pengar till arbetsförmedlingen.
Idag arbetar drygt 13 000 personer på myndigheten. Hur kontoret i Stenungsund med 28 anställda och ansvar för även Tjörn och Orust påverkas är ännu oklart.

Hård kritik mot Sjöfartsverkets helikoptrar i beredskap
SverigeBeredskapen för Sjöfartsverkets helikoptrar är otillräcklig, skriver Statens haverikommission (SHK) i en ny rapport. Vid flera sjöräddningshändelser har fyra av landets fem helikopterbaser varit ur drift samtidigt.
Kommissionen konstaterar att såväl underhållet, antalet helikoptrar och bemanningen brister till den grad att det inte är möjligt att upprätthålla målet om 15 minuters insatsberedskap dygnet runt på fem helikopterbaser runt om i landet.
- Det är naturligtvis allvarligt att Sverige i perioder inte har haft avsedd helikopterberedskap, säger SHK-utredningens ordförande Jonas Bäckstrand.
Han berättar att SHK riktat en rekommendation till regeringen om att tillföra fler helikoptrar.
- Vi förväntar oss svar inom några månader, säger han.
Avtalsförhandlingar pågick
Mattias Hyllert, direktör för sjö- och flygräddningar på Sjöfartsverket, säger att de på det stora hela delar kommissionens slutsatser.
- Vi sköter våra uppgifter och har gjort det över tid, men Försvarsmaktens ökande behov gör att vi behöver utöka med fler helikoptrar och mer personal. Man ska dock ha i bakhuvudet att vi hade pågående avtalsförhandlingar under perioden SHK utvärderat, säger han.
Avtalsförhandlingarna lyfts också fram som en försvårande faktor i SHK:s rapport.
- Vi var tvungna att åtgärda de här frågorna, de kunde inte vänta. Det var inget önskvärt uppdrag, men nödvändigt. Nu när vi hanterat detta har verksamheten blivit betydligt bättre, säger Hyllert.
Mer pengar
Efter avtalsförhandlingarna utökade vi personalstyrkan med ett par personer. Vi har lämnat svar till regeringen på vad som krävs om vi ska få ett större ansvar. Det kommer att kosta, ja.

Bekräfta ditt faderskap digitalt
Den något krångliga processen att bekräfta faderskap skulle kunna underlättas om den gjordes digitalt, till exempel med bank-ID, menar socialsekreterare. Dessutom skulle ärendehanteringen spara tiotals miljoner – men det kräver en lagändring.
När ett barn föds och föräldrarna inte är gifta med varandra måste faderskapet, enligt lag, fastställas. Detta sker genom att föräldrarna vid ett besök hos familjerätten undertecknar en faderskapsbekräftelse.
Undertecknandet ska även bevittnas av två andra personer, en process som kan anses både överdriven och förlegad.
– Jag tror att det skulle bli smidigare och det skulle bli en mindre arbetsbelastning för oss som jobbar på familjerätten om vi skulle kunna sköta det digitalt, säger Sofia Choura som jobbar som socialsekreterare på familjerätten.
För att kunna bekräfta föräldraskapet digitalt krävs att föräldrabalken förnyas, alltså att en ändring av lagen görs.
Det pågår en utredning på uppdrag av regeringen som ska se över delar av föräldrabalkens regler. Förutom att det i den föreslås att det ska vara möjligt att bekräfta ett faderskap eller föräldraskap elektroniskt, så finns även förslag på att just bevittningen av faderskapet tas bort.
Fler än hälften av alla barn som föds i Sverige har ogifta föräldrar enligt Statistiska centralbyrån (SCB), vilket betyder att drygt 45 000 barn och deras föräldrar berörs av förslaget.
Kostnader för ärendehanteringen hos Socialnämnden beräknas minska med 90 miljoner.
De nya reglerna föreslås träda i kraft 1 januari 2021.
Regeringen: Nya regler om faderskap och föräldraskap (extern länk)
RFSL: Nya regler kring föräldraskap (extern länk)

Polisen vill göra processen kort mot stölder
Göteborgspolisen vill kunna lagföra snabbare när det handlar om brott som stöld och narkotikabrott. Nu tittar de på ett lyckat projekt i Stockholm.
I Stockholms polisområden Rinkeby, Solna och Täby har arbetssättet med snabbspår testats sedan januari förra året. Snabbare lagföring gällande mängdbrott såsom stöld, rattfylleri och narkotikabrott och efter att försöket varit igång ett år kan man se resultat. Handläggningstider har kortats betydligt. 
Nu kommer Göteborgspolisen besöka kollegorna i Stockholm för att undersöka om detta är något som kan införas även här. 

Rekordmånga anmäler mäklare – svårt att få rätt
Allt fler anmäler fastighetsmäklare i Sverige, enligt statistik från Fastighetsmäklarinspektionen (FMI). Men det är svårt att få rätt. 
Västra Götaland: 201440  2016: 52   2018: 74
Se övriga Sverige längre ned på sidan
– Det krävs allvarliga brott för att mäklaren ska avregistreras, säger Anders Astonsson kommunikatör på FMI.
Förra året anmäldes 566 mäklare i Sverige, vilket är en ökning från 2017 då det anmäldes 528 – det visar siffror från Fastighetsmäklarinspektionen som nyhetsbyrån Siren sammanställt. Men i Västerbotten var det endast två som anmäldes. Igår berättade vi om familjen Aspbäck/Nilsson som stötte på problem efter sitt husköp. De hörde av sig till jurister men blev avrådda att anmäla sin mäklare – då det är svårt att få rätt.
”Kan handla om lockpriser eller att de brutit mot god mäklarsed”
Anders Astonsson, kommunikatör på Fastighetsmäklarinspektionen, berättar att anmälda mäklare antingen kan bli avregistrerade, få en varning eller en erinran som är den lättaste påföljden.
– Anmälningarna handlar ofta om att mäklaren brutit mot god mäklarsed, använt lockpriser eller mäklarens agerande. Det är svårt att sia om varför anmälningarna ökar, det verkar handla om ett allmänt missnöje, säger Anders Astonsson, kommunikatör på FMI.
Av de 566 anmälda mäklarna så fick 150 någon typ av varning. Och åtta avregisterades – en åtgärd som är väldigt ovanlig.
– Det krävs ganska mycket. Att det ska handla om stora skulder, att mäklaren begått brottslighet eller liknande, säger Astonsson.
Om mäklaren får en varning så syns det i FMI:s register fem år framåt. Om man som konsument blir osäker på sin mäklare kan man ringa dit och höra om mäklaren fått några varningar.

SÅ MÅNGA MÄKLARE ANMÄLDES DÄR DU BOR
Antalet anmälningar per år och län 2014-2018, enligt siffror från Fastighetsmäklarinspektionen.
Blekinge: 2014: 6 2016:2 2018: 5
Dalarna:  2014: 4 2016:10 2018: 9
Gotland: 2014: 2 2016:2 2018: 0
Gävleborg: 2014: 9 2016:21 2018: 12
Halland: 2014: 5 2016:7 2018: 6
Jämtland: 2014: 1 2016:1 2018: 2
Jönköping: 2014: 6 2016:4 2018: 15
Kalmar: 2014: 10 2016:7 2018: 10
Kronoberg: 2014: 4 2016:2 2018: 1
Norrbotten: 2014: 0 2016:3 2018: 3
Skåne: 2014: 29 2016:51 2018: 79
Stockholm: 2014: 134 2016:188 2018: 261
Sörmland: 2014: 5 2016:10 2018: 15
Uppsala: 2014: 12 2016:11 2018: 16
Värmland: 2014: 6 2016:5 2018: 10
Västerbotten: 2014: 6 2016:5 2018: 2
Västernorrland: 2014: 8 2016:8 2018: 5
Västmanland: 2014: 5 2016:13 2018: 12
Västra Götaland: 2014: 40 2016:52 2018: 74
Örebro: 2014: 3 2016:3 2018: 12
Östergötland: 2014: 8 2016:11 2018: 17
Riket: 2014: 303 2016:416 2018: 566

Bilprovningen börjar kolla mätarställningen
Bilprovningen kommer från och med fredag att börja göra en jämförelsekontroll av bilarnas mätarställningar.
- Vi inför i anslutning till kontrollbesiktningen en "bra att veta-information" om mätarställningen skulle vara lägre vid den nuvarande besiktningen än vid den förra, som en indikation på att här är något som är felaktigt, säger Benny Örnerfors, vd för Bilprovningen, till TV4 Nyheterna.
Förändringen sker efter att Nyheterna kunnat visa att det inte är ovanligt att mätarställningar manipuleras. Minst 114 000 personbilar har en mätarställning som backats, enligt granskningen.

Övergången till tidsbokning närmar sig för pass eller nationellt id-kort
Polisen inför tidsbokning i Fyrbodal och Skaraborg för den som ska ansöka om pass eller nationellt id-kort. Drop-in på stationerna i respektive polisområde finns kvar till och med den 1 februari. Därefter är det enbart tidsbokning som gäller i hela regionen. 
 
Den 1 februari är sista dagen för drop-in för den som vill ansöka om pass eller nationellt id-kort i polisområdena Fyrbodal och Skaraborg. Från och med måndagen den 4 februari är det enbart tidsbokning som gäller.
 
– Nu går vi över till tidsbokning i hela region Väst. Det som är viktigt att tänka på är att planera sitt besök och vara ute i god tid. Med tidsbokningen kommer vi fördela tiderna över året. Under högsäsongen från maj till juli kan det vara svårare att hitta lediga tider. Men sett över hela året innebär det en bättre och effektivare service till medborgarna, säger Jonas Bertram, som är regionalt införandeansvarig på polisen.
Släpper löpande
Redan i november förra året släppte polisen tider i bokningssystemet på polisen.se. De tider som ligger ute nu gäller från och med 4 februari och framåt. Under rubriken Pass och nationellt id-kort finns en länk till formuläret för tidsbokning. Den som inte har tillgång till internet kan ringa 114 14 och få hjälp via växeln. Växeln har dock inte fler tider än de som läggs ut på nätet. 
 
– Vi släpper tider efterhand. Det betyder i praktiken att det kan dyka upp tider på dagar som tidigare varit fullbokade. Vid behov kan det därför vara bra att gå in flera gånger och se om det finns lediga tider. När du väl har lämnat in din ansökan kan det ta ungefär en vecka innan passet är klart, säger Jonas Bertram.
 
Polisstationer som från och med 4 februari går över till tidsbokning
Fyrbodal
Stenungsund
Trollhättan
Strömstad
Uddevalla
Åmål
 
Skaraborg
Falköping
Lidköping
Mariestad
Skövde

Vittnen söks i mordutredning från 2016
Polisen är intresserad av att tala med personer som tror sig veta något om Ali Rezas försvinnande.
Ali Reza lämnade en bostad i Kortedala i nordöstra Göteborg omkring klockan 11.30 den 12 september 2016. Hans telefons sista aktiva uppkoppling är från klockan 11.56 i Vidkärr i östra Göteborg. Samma dygn anmäldes han försvunnen.
Polisen arbetade tidigt utifrån att Ali Reza, född 1985, inte har försvunnit frivilligt. I augusti 2017 kom det in ett tips till polisen om att han den 12 september 2016 ska ha blivit lurad till en lägenhet på Ahrenbergsgatan 22 B i Vidkärr, där han samma dag ska ha mördats.

Lägenheten undersöktes mot bakgrund av tipset som en möjlig brottsplats. Vid undersökningen gjordes fynd som talar starkt för att Ali Reza har dödats i lägenheten. Hans kropp är dock inte återfunnen.
Två personer häktades i ärendet i början av november 2018 på sannolika skäl misstänkta för mord. En av de två bodde vid tidpunkten i september 2016 i den aktuella lägenheten. De två misstänkta och offret kände varandra och det förekom missbruk i deras umgängeskrets.

Polisen är intresserad av att tala med alla personer som tror sig veta något om detta. Det kan vara iakttagelser som rör Ali Rezas sista tid i livet och iakttagelser som kan kopplas till händelsen som gjorts vid tidpunkten runt den aktuella adressen, men också på andra platser då polisen utgår från att Ali Rezas kropp har gömts undan.
Om du har uppgifter kring ovanstående – kontakta polisen på telefon 010-56 565 00 eller mejla på adressen registrator.vast@polisen.se.

Mopedbila dyr, smutsig och livsfarlig –  nära att välta i test
Mopedbilar blir allt mer vanliga och många föräldrar lockas att köpa en till barnen. Men hur säkra är dessa bilar egentligen?

Tidningen Motor, Motormännens medlemstidning, har testat två populära mopedbilar, Aixam City och Renault Twitzy 45. Resultatet förskräcker.
Mopedbilar behöver inte kraschtestas för att typgodkännas men säkerhetsorganisationen Euro NCAP har ändå krocktestat båda bilarna med nedslående resultat. När Renault Twitzy 45 testades i en sidokrock hamnade testdockans huvud utanför karossen, någonting som skulle resultera i allvarliga huvudskador vid en krasch. (se testet längre ned på sidan)
I tidningens test av bilarnas egenskaper, släppte två hjul från marken på Axiam City vid en undanmanöver i 45 km/h.
– Det är naturligtvis oacceptabelt att en bil riskerar att välta redan i 45 kilometer i timmen, säger Helené Lilja, kommunikationschef på

Motormännens Riksförbund.
– Som förälder kan jag förstå lockelsen i att köpa en mopedbil till barnen, eftersom den upplevs som säkrare än en vanlig moped, men här visar det sig att karossen kan ge en falsk känsla av trygghet.
Till detta ska läggas att Axiam City är en riktig miljöbov eftersom den saknar avgasrening och partikelutsläppen är 164 (!) gånger högre än den lagstadgade gränsen för personbilar. Utsläppen av kväveoxider är sju gånger högre än vad som tillåts för persondieselbilar. 
Motormännens Riksförbund jobbar för en hållbar, säker och tillgänglig mobilitet. Bland annat genom att testa bilar för säkerhet och miljöpåverkan. Se en video på testet här.

Fortsatt konkurrens för hämtning på återvinningsstationer
Svenska Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, ska ge ett konkurrerande företag fortsatt tillgång till återvinningsstationer. Detta enligt ett beslut av Patent- och marknadsdomstolen som går på samma linje som Konkurrensverket.

Den som producerar förpackningar bär ansvaret för att samla in och återvinna sina förpackningar när de blir till avfall. Svenska Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB (FTI) och TMResponsibility AB (TMR) erbjuder, i konkurrens med varandra, producenter att leva upp till sitt ansvar. Både FTI och TMR samlar in förpackningar från hushåll via återvinningsstationer.

FTI har sagt upp det avtal som gett TMR tillgång till FTI:s återvinningsstationer. Enligt Konkurrensverkets bedömning måste den som vill erbjuda en producentansvarstjänst för förpackningar ha tillgång till återvinningsstationer. Alla hushåll ska kunna lämna ifrån sig sina förpackningar till återvinning, oavsett var de bor. Det saknas i dag andra insamlingssystem än FTI:s återvinningsstationer, som både är tillgängliga för allmänheten och finns rikstäckande i hela landet.

Konkurrensverket ansåg att FTI:s uppsägning av avtalet med TMR innebar missbruk av dominerande ställning. I februari 2018 ålade Konkurrensverket därför FTI att återkalla uppsägningen av avtalet med TMR. Beslutet förenades med ett vite på 20 miljoner kronor som skulle kunna dömas ut om FTI inte följer åläggandet.

FTI överklagade till Patent- och marknadsdomstolen, som nu fastställer Konkurrensverkets beslut. Det innebär att FTI ska tillåta konkurrenten TMR att även fortsättningsvis få tillgång till återvinningsstationerna. Beslutet kan överklagas till Patent- och marknadsöverdomstolen senast den 11 februari 2019.

– Dominerande företag som förfogar över en nödvändig infrastruktur får inte missbruka sin marknadsmakt genom att vägra andra aktörer tillträde, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

– Vi ser mycket allvarligt på denna typ av agerande som innebär att all effektiv konkurrens på marknaden elimineras.

Anmälda brott 2018 – Preliminär statistik
Idag publicerar Brottsförebyggande rådet den preliminära statistiken över anmälda brott 2018. Statistiken omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och andra brottsutredande myndigheter under det föregående året. De anmälda brotten inkluderar även händelser som efter utredning visade sig inte vara brott.
Samtliga anmälda brott
Under 2018 anmäldes cirka 1,54 miljoner brott, vilket är 34 800 fler (+2 %)anmälda brott jämfört med året innan.
Den kategori anmälda brott som ökade mest i antal under 2018 var bedrägerier och annan oredlighet (9 kap. brottsbalken). I kategorin var det datorbedrägeri och utpressning som ökade mest.
Stöld- och tillgreppsbrott (8 kap. brottsbalken) var den enda kategori där de anmälda brotten minskade. I kategorin var det brottstyperna fickstöld samt inbrottsstöld i bostad, fritidshus med mera, som minskade mest.

Brottskategori 
Samtliga brott +3 %
Brott mot person +1 %
Stöld- och tillgreppsbrott 0−8 %
Bedrägeribrott +25 %
Skadegörelsebrott +7 %
Trafikbrott +5 %
Narkotikabrot +7 %

Brott mot person
Under 2018 anmäldes cirka 289 000 brott mot person (3–7 kap. brottsbalken), vilket är 1 790 fler (+1 %) jämfört med 2017.

De anmälda misshandelsbrotten minskade totalt med 849 brott (−1 %) till 82 600 brott. Antalet brott mot kvinnor över 18 år ökade till 28 400 brott (+3 %), medan brotten mot män över 18 år minskade till 30 600 brott (−6 %). Misshandel mot barn 0-17 år ökade till 23 600 anmälda brott (+1 %) jämfört med 2017.

Antalet anmälda våldtäkter ökade under 2018 med 614 brott till 7 840 (+8 %). Anmälda våldtäkter mot kvinnor över 18 år ökade till 4 230 (+6 %), medan anmälda våldtäkter mot män över 18 år minskade till 193 (−7 %) anmälda brott. Anmälda våldtäktsbrott mot barn 0-17 år ökade till 3 420 brott (+13 %).

Under 2018 anmäldes 10 500 brott om sexuellt ofredande, vilket är en minskning med 295 brott (−3 %). Antalet anmälda brott om sexuellt ofredande mot kvinnor över 18 år minskade till 5 050 (−5 %), antalet brott om sexuellt ofredande mot män över 18 år ökade, till 449 (+8 %). Anmälningar om sexuellt ofredande mot barn 0-17 år minskade till 4 200 (−1 %).

Stöld- och tillgreppsbrott
Under 2018 anmäldes 445 000 stöld- och tillgreppsbrott (8 kap. brottsbalken), vilket är en minskning med 41 300 brott (−9 %) jämfört med 2017.

De brottstyper som minskade mest i antal var fickstöld (−17 %) samt inbrottsstöld i bostad, fritidshus med mera (−15 %).
Totalt anmäldes 17 000 bostadsinbrott under 2018. Det är en minskning med 5 510 anmälningar (−24 %), jämfört med 2017.

Minskningen märks främst för anmälda inbrott i villa och radhus (−28 %), men även antalet anmälda lägenhetsinbrott minskade (−19 %).
Personrånen ökade till 6 890 anmälda brott (+11 %), medan antalet anmälda butiksrån minskade till 519 anmälda brott (−29 %).

Den slutliga statistiken över anmälda brott 2018, publiceras den 28 mars 2019. Då publiceras även statistiken över konstaterade fall av dödligt våld 2018.

Om anmälningsstatistiken
Ändamålet med statistiken är att ge en bild av nivån och utvecklingen av de händelser som anmälts och registrerats som brott hos de brottsutredande myndigheterna under den redovisade perioden.

Statistiken är deskriptiv och ger inga fördjupade förklaringar till nivåer eller de förändringar som skett över tid. Eftersom statistiken endast omfattar debrott som kommit till rättsväsendets kännedom, ger den inte heller en bild av det totala antalet begångna brott i samhället. För en mer heltäckande bild av den faktiska brottsligheten behöver även andra källor användas såsom brottsofferundersökningar, exempelvis Nationella trygghetsundersökningen (NTU), och självdeklarationsundersökningar.

Har du skadat dig i en halkolycka?  - Då kan du få skadestånd
Så här års är det många som ramlar och slår sig på halkiga gång- och cykelbanor. Men visste du att du kan ha rätt till skadestånd om du skadar dig i samband med en halkolycka?
En expert för att reda ut vad som gäller.
– Om den som är ansvarig för den väg eller det ställe som du halkat på har varit vårdslös i sitt ansvar att halkbekämpa kan du ha rätt till ett skadestånd, säger Lisa Halvorsen, jurist på Konsumenternas försäkringsbyrå.
Hon råder den som skadat sig att kontakta fastighetsägaren, som kan vara en kommun eller ett privat bolag, och kräva skadestånd.
Anmäl skadan
För att kunna få rätt krävs att man kan bevisa att fastighetsägaren brustit i sin plan för hur ofta vägen ska sandas. Men bevisbördan ligger på den som skadat sig.
Det är fastighetsägarens ansvarsförsäkring som träder in i sådana här fall. Men Lisa Halvorsen tycker att den drabbade även ska anmäla skadan till de försäkringar som han eller hon har själv, till exempel via facket eller sin arbetsgivare.
– Det man ofta glömmer är att man också ska anmäla till alla olycksfallsförsäkringar som man själv omfattas av och det kan i många fall vara flera, säger Lisa Halvorsen.
Så man kan få ersättning från flera håll samtidigt helt lagligt?
– Ja.
Tidigare kunde drabbade personer anmäla sådana här ärenden till Allmänna reklamationsnämnden, ARN. Men sedan några tillbaka är det inte längre möjligt och numera återstår bara att få saken prövad i allmän domstol, vilket alla kanske inte är helt bekväma med.
Viktigt med bilder
Lisa Halvorsen säger att det är relativt vanligt att drabbade vänder sig till Konsumenternas försäkringsbyrå för att be om råd i fall där motparten nekar till ansvar.
– Ett tips då brukar vara att man kanske behöver vittnen eller bilder på platsen för att visa hur det såg ut och hur halt det var, säger Lisa Halvorsen

Miljoner svenskar kan få tillbaka på skatten i april
Tre miljoner svenskar kan få sin skatteåterbäring redan i april. Förra året var det en miljon, men i år har Skatteverket förenklat villkoren.
"Alla som bara ska godkänna sin deklaration, utan ändringar och tillägg, och gör det senast den 2 april i år kan få sin skattebäring redan i april", säger Anna Sjöberg, deklarationsexpert på Skatteverket, i ett pressmeddelande.
För att få deklarationen tidigt krävs dock att man är ansluten till en säker digital brevlåda för myndighetspost. Den som är ansluten den 28 februari får sin deklaration senast den 13 mars, medan pappersdeklarationen kommer någon gång 15 mars–15 april. Man kan också logga in och deklarera på Skatteverkets hemsida eller i appen från och med den 19 mars.
Även privatpersoner och företagare som deklarerar på papper kan få skatteåterbäring tidigare. De kommer, förutsatt att de deklarerat senast den 2 maj, att kunna få skatteåterbäring i juni.

Ökad förmåga att utreda internetrelaterade övergrepp på barn
Nya nationella riktlinjer, ett gemensamt utredningssystem och utvecklingen av regionala it-brottscentrum stärker polisens förmåga att utreda internetrelaterade övergrepp på barn. Polisen får in runt 30-50 tips i veckan gällande den här typen av brott.
– Vi har idag många duktiga utredare inom detta område, men att utreda it- relaterad brottslighet är på flera sätt en stor utmaning för oss, så genom att samla och använda resurserna mer effektivt kommer svensk polis blir bättre på att hantera de här brotten, säger Patrick Cordner, chef nationellt it-brottscentrum.
Polisen får in ett stort antal tips kopplat till olika former av it-relaterad brottslighet varje vecka. Vissa av dem är anonyma, vilket gör det mycket svårt att ta dem vidare utan möjlighet att kunna verifiera dem, och därmed få lagstöd för att till exempel kunna använda tvångsmedel.
It-relaterad brottslighet är prioriterat och de nya nationella riktlinjerna för att utreda internetrelaterade övergrepp på barn kommer att implementeras under våren 2019. Samtidigt pågår arbetet med att bygga upp regionala it-brottscentrum i Polismyndighetens sju regioner, det beräknas vara klart i slutet av 2020.
– Efter 2020 kommer vi att ha en samlad specialiserad kompetens inom it-brottslighet. Runt 100 specialiserade utredare som utreder internetrelaterade sexuella övergrepp på barn ska finnas runt om i landet, säger Lena Larsson som är gruppchef på Noas nationella it-brottscentrum.
Sedan något år tillbaka har Polismyndigheten också ett gemensamt anmälnings- och utredningssystem. Det gör att man kan samarbeta i utredningarna över regionsgränserna på ett enklare sätt än när polisen bestod av flera olika myndigheter.
Dessutom har myndigheten tagit fram ett nytt förhållningssätt till hur man kategoriserar bilder och filmer på sexuella övergrepp på barn, som frigör tid för att kunna arbeta mer med att identifiera brottsoffren på bilder och filmer. Därmed kan man på ett bättre sätt stoppa pågående övergrepp, och lagföra fler personer som utför övergrepp eller sprider övergreppsmaterial.

Polisen varnar för nya bedrägerimetoden:
”Extremt manipulerande”

De utger sig för att komma från Elgiganten, Postnord eller din bank. Sen skrämmer de dig med att du blivit ID-kapad eller att ditt bankkort använts för att köpa varor du aldrig beställt. Nu går polisen ut och varnar för nya bedrägerimetoder där de som ringer kan lägga ner många timmar på att få tillgång till känsliga bankuppgifter.
Under december anmälde omkring 50 personer bara i Göteborgsområdet att de drabbats av ett bedrägeri eller ett bedrägeriförsök. Många av de drabbade bor i Mölndal, uppger Anna-Karin Kjellgren, vid bedrägerisektionen på polisen i region Väst.
– Det är ungefär 30-35 utförda bedrägerier i Storgöteborg, men utöver det har det varit ett 20-tal försök. Det är många.
I många fall den senaste tiden har bedragarna lagt ner mycket tid och kraft för att lura av offren bankuppgifter. I en del fall rör det sig om upprepade telefonsamtal, i andra fall – som när Berit Westberg drabbades – rörde det sig om ett väldigt långt telefonsamtal med en utstuderad metod.
De allra flesta bedrägerier har just nu en sak gemensamt, de riktar sig mot de allra äldsta i Sverige.
– Det är väldigt tråkigt och fult att man går på äldre. 70 procent av alla drabbade är över 70 år, säger Kjellgren.
Hur mår de som drabbats?
– Många av de som drabbats skäms över att de blivit lurade. Men dom som ringer upp är väldigt duktiga. De är vältaliga och extremt manipulerande, säger hon.

Elsäkerhetsverket varnar för laddarna till elbilar
När elbilar blir allt vanligare ställer det också krav på bilägarna att ha koll på laddningen, för att inte bränder ska uppstå. Det menar Elsäkerhetsverket som nu går ut och varnar för felaktig användning av elbilsladdare.
Elbilar blir allt populärare men det finns mycket att tänka på som elbilsägare ifall man planerar att ladda sin bil i vanligt eluttag. Det kan nämligen i värsta fall uppstå brand vid laddning av elbil i bland annat vägguttag och kablar i väggarna.
– Har man brister i sin elanläggning kan det uppstå brand. Det är ett vanligt vägguttag som inte klarar av höga belastningar, säger Mikael Carlsson, teknisk expert på Elsäkerhetsverket.
Laddbox rekommenderas
Elsäkerhetsverket varnar nu för att använda vanliga vägguttag och de laddare som ofta följer med elbilen.
– Man ska tänka på att de här laddarna är som en reservdunk som man kan använda i undantagsfall, till exempel när man åker till sommarstugan eller motsvarande. Man ska i stället använda en laddbox som är en trygg investering och som man till och med får bidrag till att installera, säger Mikael Carlsson.
Den rekommenderade laddboxen ska installeras av ett elinstallatörsföretag, som är registrerat hos Elsäkerhetsverket. Det är inget man ska installera själv.
– Samtidigt kan man också göra en översyn av fastighetens elsystem. Elinstallationer åldras väldigt snabbt numera, tillägger Mikael Carlsson.
Om man ändå använder ett vanligt eluttag för tillfällig laddning av elbilen så är rekommendationen att i så fall begränsa laddströmmen till max 8-10 amper för att det inte ska bli en överbelastning. 
Vanligt med brända eluttag
Anders Richert är teknisk direktör på Elsäkerhetsverket och han har själv upplevt med sin egen hybridbil att uttaget har blivit bränt när han laddat bilen i vanliga eluttag. Det kan ses som en första varning.
– Det upplever jag som ganska vanligt bland många som skaffat elbil, men vi har ju ingen statistik på det eftersom man inte har någon skyldighet att rapportera in det, säger han.
En del erfarenheter har också kunnat göras från Norge där elbilsanvändandet är större än i Sverige.
– Det är extremt sällsynt att det tar eld, men det har varit en del fall i Norge där man laddat sina bilar vid sommarstugan utan att tänka på att längre belastning gör att det blir för varmt, säger Anders Richert.

Maxa din ledighet 2019 – då ska du ta ut dina semesterdagar
Känns det tufft att komma tillbaka till jobbet efter jul och nyår?
Misströsta inte – våren bjuder på många röda dagar. Här är dagarna du ska ta semester 2019 för att maximera din ledighet.


PÅSKEN
Den som vill ha en längre ledighet utan att offra många semesterdagar får vänta till i påsk. Då räcker det att du tar tre och en halv eller fyra semesterdagar (beroende på om du har halvdag på skärtorsdagen) för att få hela tio dagar.
Ta ledigt: 15-18/4  Då blir du ledig: 13-22/4

VALBORG OCH FÖRSTA MAJ
Om du inte får nog av ledighet under påsken dröjer det inte länge till nästa möjlighet. Vid valborg och första maj kan du få en långhelg på fem dagar om du tar ledigt två dagar. För den som har halvdag på valborgsmässoafton räcker det med en och en halv dag. Är du inte nöjd med det kan du även ta ledigt 2/5 och 3/5. Då får du en sammanhängande ledighet på nio dagar.
Ta ledigt: 29-30/4  Då blir du ledig: 27/4-1/5

KRISTI HIMMELSFÄRD
Kristi himmelfärdsdag infaller som vanligt på en torsdag, i år den 30:e maj. Ett ypperligt tillfälle att ta långhelg – om du tar ledigt en dag blir du ledig fyra dagar. Vissa arbetsplatser har dessutom halvdag 29/5.
Ta ledigt: 31/5  Då blir du ledig: 30/5-2/6

NATIONALDAGEN
Det dröjer inte länge innan nästa klämdag vankas. Redan veckan efter Kristi himmelfärdsdag är det Sveriges nationaldag. Även här blir en semesterdag en härlig långhelg på fyra dagar.
Ta ledigt: 7/6  Då blir du ledig: 6-9/6

JUL OCH NYÅR
Hösten bjuder som bekant inte på så många röda, lediga dagar. Men den goda nyheten är att jul och nyår ligger bra även 2019 för den som vill ha en rejäl ledighet. Två semesterdagar räcker för nio dagars ledighet. Tar du ännu en dag blir du ledig tolv. Fem semesterdagar och du blir ledig hela 17 dagar.
Ta ledigt: 23/12, 27/12, 30/12, 2-3/1  Då blir du ledig: 21/12-6/1

1:e januari träder den nya spellagen i kraft
I morgon börjar den nya spellagen att gälla. Hittills har 60 spelbolag fått licens och spelbolag med ett tveksamt förflutet får nöja sig med två istället för fem år.

Från och med den första januari behöver alla som bedriver någon typ av verksamhet på den svenska spelmarknaden en licens. De bolag som saknar tillstånd ska stängas ute genom bland annat blockerade betalningar och de spelbolag som fått licens kommer bli tvungna att följa tydliga regler. Bland annat måste de registrera varje spelare och motverka överdrivet spelande.
– Syftet är att få kontroll på en marknad som inte är kontrollerad idag, säger Anders Sims, kommunikationschef på Lotteriinspektionen.

Hittills har 60 spelbolag fått licens. Främst handlar det om bolag som vill bedriva onlinespel och vadhållning, varav ett flertal fått OK trots tidigare domar i andra länder. Bland annat handlar det om bolag som gjort sig skyldiga till att inte ha uppfyllt kraven gällande penningtvätt och för att ha riktat marknadsföring till avstängda spelare. Men enligt Lotteriinspektionen är den här typen av brott inte tillräckligt allvarliga för att motivera ett avslag.
– Har vi sett att det finns en rimlig förklaring och att de har en plan för hur det inte ska hända igen. Då har vi ändå kunnat bevilja licensen men då på kortare tid, att utvärderas efter två istället för fem år, säger Anders Sims.

Om bolagen med licens inte följer de nya kraven kan Lotteriinspektionen, som blir Spelinspektionen med skärpt tillsynsansvar efter årsskiftet, vidta åtgärder som indragen licens eller böter. 
Det finns dock en del frågetecken när det gäller tydligheten i lagen, menar Anders Sims. Bland annat hur bolagens ansvar att motverka överdrivet spelande ska tolkas i praktiken.
– Det kommer säkert bli domstolsprocesser för att få fram praxis när det gäller sådant, säger han.

FAKTA: DEN NYA SPELLAGEN I KORTHET
Den nya spellagen innehåller bland annat krav om att alla som verkar på den svenska spelmarknaden ska ha tillstånd — en licens.
En skatt på 18 procent införs för den konkurrensutsatta sektorn medan spel för allmännyttiga ändamål fortsätter att vara skattebefriat.
En licenshavare ska skydda spelare mot överdrivet spelande och hjälpa spelare att minska sitt spelande när det finns anledning till det (omsorgsplikt). En licenshavare ska också registrera den som vill delta i spel och fastställa en spelares identitet innan spel får påbörjas.
Det är inte tillåtet för en licenshavare att erbjuda eller lämna erbjudanden om bonus annat än vid det första tillfälle som spelaren deltar i ett spel.
Möjlighet ska finnas för spelare att stänga av sig från spel. Spelmyndigheten kommer att upprätta och föra ett register över spelare för tillfällig eller permanent avstängning hos alla spelföretag.
Åldersgräns på 18 år införs för att få spela och den som är under 20 år får inte ges tillträde till ett kasino.
Krav på måttfullhet gäller vid marknadsföring av spel. Marknadsföring får inte riktas direkt till en spelare som på egen begäran stängt av sig från spel eller som blivit avstängd av en licenshavare.
Källa: Lotteriinspektionen

Leksaksjätte i konkurs 
Den krisande danska leksakskoncernen Top-Toy, som driver leksakskedjorna BR och Toys R Us i Norden, har begärts i konkurs, skriver bolaget i ett pressmeddelande.
En svag julhandel var droppen som fick bägaren att rinna över för bolaget som tidigare hade ansökt om att genomgå rekonstruktion.
”Vi har kommit långt och vår rekonstruktionsplan var godkänd av kreditgivare och domstolen. Vi har arbetat dygnet runt för att få till ett ramverk för rekonstruktionen av Top-Toy. Men tyvärr har vi blivit tvungna att inse att vi inte kan fortsätta på grund av den svaga julhandeln”, säger Per Sigvardsson, vd för Top-Toy i en kommentar.
Några av orsakerna bakom Top-Toys konkurs uppges vara digitaliseringen, fler konkurrenter och ändrade lekvanor bland barnen.
Enligt det senaste bokslutet för bolagets brutna räkenskapsår landade nettoförlusten för Top-Toy på drygt två miljarder danska kronor.

Nytt år nya lagar – här är några av alla förändringar
SverigePublic service ska nu betalas via skattsedeln, tandvården blir gratis för 23-åringar och elefanter förbjuds på cirkus – det är några av de nya lagar som träder i kraft i januari 2019.
 
Totalt rör det sig om över 70 "viktigare lagar och förordningar" som listas av regeringskansliet. Här följer ett urval:
-  Slopad tv-licens
En av de mest omtalade lagändringarna är att tv-licensen skrotas och ersätts av en individuell public service-avgift. Alla över 18 år ska betala 1 procent av sin beskattningsbara inkomst upp till ett tak. Maxgränsen landar på 1 300 kronor om året, vilket innebär att en familj med två vuxna kan få betala maximalt 2 600 kronor per år.
Tidigare har varje hushåll med tv eller radio betalat 2 400 kronor per år i tv-licens.

-  Ingen karensdag
Om du blir sjuk får du i dag ingen ersättning för första dagen av din sjukskrivning. Denna karensdag ersätts från 1 januari med ett karensavdrag som uppgår till 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning i form av sjuklön. Syftet är att ersättningsnivåerna ska bli mer rättvisa till exempel för de som har oregelbundna arbetstider och skulle ha jobbat ett långt pass när de blev sjuka.

-  Gratis tandvård
En annan förändring som rör sjukvård är att tandvården från 2019 blir kostnadsfri till och med det år man fyller 23 år.
Dessutom förstärks vårdgarantin inom primärvården. Patienten har nu rätt till att inom tre dagar få en medicinsk bedömning av läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal – istället för att, som tidigare, inom sju dagar få besöka en läkare.

-  Spel om pengar
I och med att den svenska spelmarknaden öppnas nästa år införs en ny spellag som innebär att det krävs en spellicens och alla bolag måste betala 18 procent i skatt på spelöverskottet. Med licensen förbinder sig spelbolagen att följa vissa regler: Det kommer att krävas att alla spelare registrerar sig, bolagen ska verka för att förhindra spelmissbruk och reklamen måste vara måttfull och får inte rikta sig till barn och ungdomar under 18, ej heller direkt till en spelare som stängt av sig själv från spel.

-  Förbud mot elefanter
Från 2019 görs en förändring i djurskyddsföreningen. Det blir förbjudet att flytta runt och i samband med det förevisa elefanter och sjölejon offentligt, till exempel på cirkus.

-  Skydd för transpersoner
Från januari 2019 införs ett starkare skydd för transpersoner i och med en ändring i brottsbalken. Lagändringen innebär att grunden könsöverskridande identitet eller uttryck läggs till i brottet hets mot folkgrupp.

-  Ändring i vallagen
Ett krav införs på att den plats i eller i anslutning till en val- eller röstningslokal där valsedlar läggs ut ska vara avskärmad från insyn från andra väljare. Syftet är att ytterligare stärka skyddet för valhemligheten och minska risken för att väljarna utsätts för otillbörlig påverkan i samband med röstningen.

Ytterligare lagändringar
• Ökat skydd för hotade och förföljda personer

• Ändring i folkbokföringslagen syftar till att förbättra och öka skyddet för hotade och förföljda personer. Kvarskrivning ersätts av skyddad folkbokföring, som ska vara ett mer flexibelt institut.

• Modernare regler om assisterad befruktning och föräldraskap

• Flera förändringar görs i föräldrabalken. Det blir bland annat möjligt för par och ensamstående kvinnor att inom svensk hälso- och sjukvård genomgå befruktning utanför kroppen med enbart donerade könsceller.

• Förbud mot erkännande av utländska barnäktenskap

• Skärpta regler kring förbud mot utländska barnäktenskap införs. Enligt en ny huvudregel ska inga utländska barnäktenskap erkännas i Sverige.

• Stärkt minoritetspolitik
• Skyddet för de nationella minoriteternas språk och kultur stärks. En bestämmelse införs om att kommuner och landsting ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete.

• Tydligare elmarknadsregler
• Ändringarna i ellagen innebär bland annat att elanvändare ska få bättre tillgång till information om avgifter och andra villkor för överföring av el.

• Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre

• Socialtjänstlagen ändras vilket innebär att socialnämnden utan föregående behovsprövning får erbjuda hemtjänst till äldre personer.

Källa: Regeringskansliet
 

2018 - Sista nyåret med raketer
I år är det sista nyåret som privatpersoner kommer att kunna skjuta av raketer på pinnar. I juni nästa år blir man tvungen att ha tillstånd för att få köpa just de här fyrverkeripjäserna. Fyrverkerier har fascinerat människor i två tusen år, ända sedan de första explosiva blandningarna uppfanns i Kina och Indien. Från att från början ha handlat om enkla ljus och ljud så har har konsten och materialen utvecklats till de massiva konstverk som finns idag.
Vi har sett hur trenderna när det gäller fyrverkerier har förändrats under årens lopp. För 40 år sedan dominerade de enskilda raketerna. Idag är det färdiga så kallade fyrverkeritårtor som gäller.

Stopp för raketer 2019
I år är det sista gången som de traditionella raketerna med pinne får användas hemma i hushållen. Från och med 1 juni 2019 så kommer det att krävas tillstånd för att få köpa dem. Ett initiativ som kommer från branschen själv.
Raketerna var överrepresenterade när det gäller skador. Man har också sett resultaten ifrån Norge där man gjorde det här för nästan tio år sedan. Där fick man en kraftig reduktion av antalet skadade. 

TRE TIPS FÖR ATT UNDVIKA FYRVERKERIOLYCKOR:
1. Var nykter.
2. Läs instruktionerna på fyrverkeripjäsen.
3. Välj rätt plats att skjuta upp ifrån.

Postnord varnar för bluff-sms
Postnord varnar för att det skickats ut bluff-sms som liknar de som kommer från postföretaget. I sms:et, som hamnar i samma tråd som tidigare meddelanden från Postnord, uppmanas mottagaren att klicka på en bifogad länk för att betala porto för ett pakets som inte kunnat levereras.
Postnord säger att de känner till problemet och varnar för att klicka på länken.
De uppmanar alla som fått smset att kontakta företaget.

Slopad straffrabatt föreslås under 21 år
SverigeDen så kallade straffrabatten kan slopas för dömda brottslingar i åldrarna 18 till 20 år, enligt ett förslag som nu överlämnas till regeringen. Förslaget innebär att brottslingar som ännu inte har fyllt 21 år kan dömas till längre fängelsestraff än i dag.

Unga som begår brott får i dag sina straff mildrade – men snart kan den så kallade straffrabatten vara borta. Flera riksdagspartier, däribland S, M och SD, har öppnat för att avskaffa den och i dag presenteras en statlig utredning som sett över hur detta skulle kunna gå till.
I utredningen föreslås att gränsen för straffrabatten flyttas nedåt. I dag gäller rabatten personer under 21 år, men utredningen föreslår att den i stället ska gälla personer under 18 år.
En viktig punkt i utredningen gäller de krav som i dag ställs om en ung person ska dömas till fängelse. Nu föreslås att det inte längre ska krävas särskilda skäl för att personer mellan 18 och 20 år ska kunna få en fängelsedom.

Utredningen lägger även fram fyra olika förslag till hur domstolar ska utmäta straff till personer i åldrarna 15–17 år. Förslagen förhåller sig på olika sätt till att en tröskeleffekt kan uppstå när 18-åringar börjar bedömas på det sätt som domstolar i dag bedömer personer över 21 år.
Utredningen förordar dock att man behåller dagens ordning med reducerade brott för ungdomar som inte hunnit bli myndiga när de begår ett brott.
Den så kallade ungdomsreduktionsutredningen tillsattes för ungefär ett år sedan och har haft i uppdrag att komma med förslag på hur lagöverträdare i åldersgruppen 18–20 kan behandlas på samma sätt som äldre brottslingar. I dag döms en 18-åring till halva straffet och en 20-åring till tre fjärdedelar av straffet.
Syftet med reduktionen har varit att ta hänsyn till ungas bristande mognad och större känslighet för straffrättsliga ingripanden.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

Högsta instans: Ja till tiggeriförbud 
Vellinge kommun får ja till att införa lokalt tiggeriförbud på fem avgränsade platser i kommunen. Beskedet kommer i en dom från Högsta förvaltningsdomstolen.
– Jag är jätteglad naturligtvis. Det har ju varit stort intresse i hela Sverige. Många kommuner har följt det här med stort intresse, säger Carina Wutzler, kommunstyrelses ordförande i Vellinge.
Domen är prejudicerande och kan komma att innebära en öppning för fler kommuner att ta efter.
Tidigare har Vellinge genomgående fått nej i olika instanser, först av länsstyrelsen, sedan av förvaltningsrätten och kammarrätten. Högsta förvaltningsdomstolen, som sista instans, beslutade att upphäva tidigare  beslut om att förbjuda tiggeriförbud i Vellinge kommun.
Eftersom tidigare instansers beslut — som rev upp Vellinges lokala tiggeriförbud — nu upphävs gäller det lokala tiggeriförbudet, enligt kommunstyrelseordförande Carina Wutzler. Fullmäktige tog beslut om ett lokalt tiggeriförbud från den 1 januari 2018.
– Så vårt beslut gäller från och med i dag , det första stället i Sverige, säger Carina Wutzler.
Vellinge kommun motiverar tiggeriförbudet med att kommuninvånare tycker att det är obehagligt att gå till affärer där tiggare sitter.
Kommunen har också hävdat att tiggare orsakar störningar genom "upprepad urinering och nedskräpning på allmän plats".
– Vi tycker inte att tiggeri hör hemma i Sverige 2018, det finns andra sätt att bekämpa fattigdom. Det ska göras i deras hemländer, inte här i Sverige, säger Carina Wutzler.
Stefan Löfven (S), statsminister i övergångsregeringen, menar att det är positivt med ett besked.
– Det är bra att det har prövats nu i högsta instans. Med det beskedet så har vi en ny praxis uppenbarligen. Nu vet vi det och kommunerna vet det, säger statsminister Stefan Löfven.

Tiggeriförbud åter aktuellt i Sotenäs
Sotenäs moderata kommunalråd Mats Abrahamsson säger till P4 Väst att han i början av nästa år kommer att lyfta frågan om ett tiggeriförbud i kommunen.
Mats Abrahamsson kommer att aktualisera frågan i kommunstyrelsen.
Abrahamsson säger detta efter måndagens dom i högsta förvaltningsdomstolen som ger skånska Vellinge kommun rätt att inför ett tiggeriförbud.
Mats Abrahamsson har tidigare sagt att han är positivt inställd till ett tiggeriförbud i Sotenäs.

771 personer erbjuds plats till vårens polisutbildning
11 588 personer sökte till polisutbildningen som startar i vår. Av dessa får nu 771 personer besked att de klarat alla tester och antagits till utbildningen.
– Det är bra att vi kan erbjuda nästan 800 personer en plats till vårens utbildning. Antalet studenter har mer än fördubblats de senaste åren men behöver öka ytterligare. Vi vet att det finns många bra potentiella poliser och arbetar brett med att få fler intresserade av polisyrket, säger Anna Orhall chef för enheten HR kompetens på Polismyndigheten.
Intresset för polisutbildningen ökar vilket inte minst märks på den senaste ansökningsomgången i november i år då 15 776 personer sökte till höstens utbildning (2019).
Många söker till polisutbildningen men en stor andel dyker inte upp till prövningen. Därför arbetar polisen hårt för med att få fler att inställa sig till prövning men också att fullfölja prövningsprocessen. Bland annat bekostas resa och logi numera av polisen och besked om anspirantplacering ges redan vid antagningsbeskedet. Dessutom har antalet distansutbildningar utökats. Utöver det så startar två nya polisutbildningar vid Malmö universitet och Borås högskola i januari 2019.

Nästa steg i att förbättra ansökningsprocessen är att de som söker till vårterminen 2019 själva ska kunna boka tid för prövningstillfället samt på ett enklare sätt kunna boka resa och logi i samband med prövningen. Med start vårterminen 2020 ska det också bli möjligt att söka till polisutbildningen när som helst under året, och inte under en specifik period som nu är fallet.
– Utöver en anpassning av de praktiska momenten, så som bokning av resa och logi så ska alla som klarat och avslutat prövningen hos Totalförsvarets Rekryteringsmyndighet få möjlighet till ett personligt samtal, säger Anna Orhall, chef för enheten HR kompetens på Polismyndigheten.
I dag går dubbelt så många på polisutbildningen jämfört med för 3 år sedan och antalet platser till utbildningen har ökat från 300 platser till dagens cirka 800 platser per termin.
– Även om det är betydligt fler som påbörjar utbildningen nu än för några år sedan så är det ändå inte tillräckligt för att möta det behov av poliser som finns i dag. Vi behöver därför se över processen utan att sänka några krav. Kraven som ställs på de som söker till polisutbildningen måste möta de krav som polisyrket ställer, säger Anna Orhall.
Den nya antagningsprocessen, med bland annat kortare ledtider, möjlighet att ansöka till polisutbildningen under hela året och personliga samtal, är ett samarbete mellan Polismyndigheten och Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (TRM) och ska vara helt implementerad till 2020.

Antagna per lärosäte
Borås: 144 varav 72 distans
Växjö: 207 varav 50 distans
Malmö: 96
Umeå: 168 varav 50 distans
Södertörn: 156

1 juli 2019 förbjuds rökning på uteserveringar
Bland annat blir det förbjudet att röka på uteserveringar och lekplatser.
Förbudet införs i hela Sverige den 1 juli 2019, innefattar även elektroniska cigaretter och gäller på bland annat uteserveringar, lekplatser, tågperronger, busshållplatser och idrottsplatser. Mer formellt gäller förbudet ”vissa allmänna platser utomhus” som:
• Vid entréer till rökfria lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till.
• I områden utomhus som är avsedda att användas av den som reser med färdmedel i inrikes kollektivtrafik.
• På inhägnade platser utomhus huvudsakligen avsedda för idrottsutövning.
• På lekplatser som allmänheten har tillträde till.
Tyck till: Vad tycker du om förbudet?
Dessutom måste alla som vill handla med tobak ha tillstånd.
Bakgrunden till den nya lagen, som ersätter två gamla, är att regeringen vill minska svenskarnas tobaksbruk för att nå målet om ett rökfritt samhälle till år 2025.

Tullen tipsar: Så näthandlar du säkert utanför EU
Köper du dina julklappar online är det viktigt att ha koll på att sajten är okej, men också på varifrån ditt paket skickas. För att slippa oönskade avgifter och piratkopior finns det några saker som är bra att tänka på, enligt Tullverket.
När du handlar från ett land utanför EU genomför du en import. Med det tillkommer vissa avgifter och skatter som kan vara viktiga att ha koll på och det är något som privatpersoner ofta vänder sig till Tullverket för.
– Inte minst när det gäller momsregler när man köper från andra länder utanför EU. Där får vi fortfarande väldigt många frågor från privatpersoner som inte förstår hur tullproceduren går till, säger Jesper Liedholm, pressekreterare på Tullverket.
Enligt myndigheten är det inte helt lätt att veta vilka avgifter som eventuellt kan tillkomma. Det gäller därför att vara uppmärksam och inte skippa det finstilta.
Ha koll på moms
– Moms tillkommer alltid om man köper något utanför EU, om det inte räknas in i priset från början. Sedan tillkommer även en avgift som fraktbolaget tar för att de sköter förfarandet och för att de agerar ombud. Då kan en vara som var väldigt billig bli mycket dyrare, säger Jesper Liedholm.
Rådet är att alltid fundera på vad det är för sajt man handlar från och var sajten finns.
– Det kan lika gärna vara så att varorna kommer att skickas från Kina eller Indien, och det måste man vara observant på.
Kopia riskerar garantin
Att läsa omdömen om sajten, leta efter trygghetsmärken som indikerar att det är en bra och säker sajt och fundera på hur texter på sajten är formulerade är andra tips att ha i bakhuvudet.
Enligt Tullverket är marknaden för piratkopiering stor och alla slags varor kopieras. Köper man då en piratkopierad vara är det inte säkert att kraven för produkten är uppfyllda.
– Är det ett känt varumärke och den är kopierad så gäller inga garantier. Då kan man inte lita på att den är testad och att den inte innehåller exempelvis farliga kemikalier, säger Jesper Liedholm.
SÅ HÄR FUNKAR DET MED MOMSEN
Moms tillkommer alltid när man handlar från ett land utanför EU.
Momsen beräknas på varans värde och fraktavgiften.
Handlar du för över 1 500 kronor kan du även bli tvungen att betala tull. Den avgiften varierar beroende på vad det är för vara du har köpt.
Det företag som ska leverera paketet till Sverige kan ta ut en avgift för att de agerar ombud och sköter importdeklarationen.
Kolla upp varifrån varan skickas. Sajter har ofta leverantörer i Asien.
Källa: Tullverket

Sök pass i god tid innan resan
I år är det många röda dagar kring jul och nyår. Det innebär att våra expeditioner har begränsade öppettider och att det kan bli längre köer än vanligt eller svårt att få en bokad tid som passar.
Här kommer några tips på hur du underlättar ditt besök:
Extra många besöker oss under mellandagarna. Har du möjlighet att komma andra dagar, är det därför bra om du väljer dem.

På vissa av passexpeditionerna är det lång väntetid. Vi uppdaterar tider kontinuerligt och det kommer ofta in återbud, så besök sidan regelbundet om du inte hittar en tid som passar vid första försöket. Passexpeditioner med tidsbokning. 
Övriga av regionens passorter har drop in. Passexpeditioner med drop in.
Tänk på att ha med medgivande från vårdnadshavare för barn under 18 år om båda föräldrarna inte är med vid ansökningstillfället. Läs mer om pass till barn och ungdomar. 
Du behöver ha med dig giltig id-handling och ditt gamla pass och/eller nationella id-kort, om det fortfarande är giltigt.

Elevers vardag och sociala liv begränsas av rädsla för brott
Skolan är den vanligaste brottsplatsen för misshandel, hot och sexuella kränkningar för elever i årskurs nio. Många elever undviker vissa personer, platser och aktiviteter av oro för brott. Det visar Skolundersökningen om brott 2017, som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag.
Killar respektive tjejer i nionde klass är utsatta för brott i ungefär lika stor utsträckning, men bland killar är det vanligast att utsättas för stöld, medan det bland tjejer är vanligast att utsättas för sexualbrott. Många av dessa brott sker i skolmiljön. Totalt uppger 51 procent av eleverna att de varit utsatta för brott under de senaste tolv månaderna. Det är en något större andel än 2015, då 47 procent uppgav att de utsatts.

Utsatthet för brott får konsekvenser för elevers sociala liv
Av de elever som uppgett att de utsatts för brott under de senaste tolv månaderna, är det en betydande andel som medvetet undvikit vissa personer, platser och aktiviteter eller hållit sig borta från skolan en hel dag, av oro för att utsättas på nytt. Bland dem som utsatts för hot uppger tre av fyra tjejer, och hälften av killarna, att de medvetet undvikit vissa personer, och nästan lika många har även undvikit att vistas på vissa platser.
– Elever inskränker sina liv på grund av att de är rädda för att utsättas för brott. Det är relativt vanligt att särskilt tjejer väljer att stanna hemma kvällstid, fast de egentligen skulle vilja gå ut. Dessutom har en stor andel av de tjejer som utsatts för hot eller misshandel hållit sig borta från skolan under hela dagar och därmed missat undervisning, på grund av oro för att utsättas, säger Anna Gavell Frenzel, utredare på Brå.

Fler tjejer än killar utsatta för sexualbrott
Undersökningen visar att det finns stora skillnader i utsatthet för sexualbrott mellan tjejer och killar; 28 procent av tjejerna uppger att de utsatts för sexualbrott jämfört med 8 procent av killarna. Den vanligaste formen av sexualbrott är fysiska kränkningar, medan det är mindre vanligt att utsättas för sexuell handling genom tvång.

Hälften är delaktiga i brott
Ungefär hälften av eleverna har svarat att de begått något brott (stöld, misshandel, skade­görelse eller provat narkotika) vid minst ett tillfälle under de senaste tolv månaderna. Nivån är densamma som vid undersökningen 2015. Andelen är något större bland killar, och vanligast är det att begå stöldbrott, medan det är minst vanligt att man provat narkotika.
Om Skolundersökningen om brott (SUB)
SUB är en undersökning som genomförs ungefär vart tredje år bland elever i årskurs nio. I årets undersökning har drygt 4 200 elever svarat på frågor om utsatthet för och delaktighet i brott under de senaste tolv månaderna. Undersökningen har genomförts totalt tio gånger sedan 1995.

Fyra av tio tror att den borttappade bilen är stulen i julhandeln
I december glömmer många bilister bort var de ställt bilen. Fullspäckat schema och labyrintiska parkeringshus i julhandeln gör att många bilägare tror att bilen blivit stulen. Det visar en ny undersökning av försäkringsbolaget If.

Sällan är köpcentrumens och galleriornas parkeringsytor så välfyllda som under julhandeln, och sällan är kalendern så full av inplanerade adventsfiranden, julklappsshopping och allmänna julbestyr. Men när dagen är till ända är det, just i december, många bilister som inte hittar tillbaka till sin bil. I vissa fall går det så långt att man hinner anmäla bilen hos försäkringsbolaget i tron om att den är stulen.

Av de person i Ifs undersökning med 3518 respondenter som någon gång sade sig ha tappat bort sin bil, uppgav fyra av tio (41 procent) att de för en stund trott att den blivit stulen när de i själva verket bara glömt bort var de lämnat den. För en av tjugo (5 procent) har det någon gång gått så långt att de hunnit göra en stöldanmälan hos försäkringsbolaget.
- Tidigare år har vi kunnat se en ökning av den här typen av fall just i december. När det är extra aktiviteter som ska hinnas med är det lätt hänt, säger Caroline Starck, informationschef på If.

Och de scenarion som ligger bakom de borttappade bilarna är många:
- Ofta handlar det om en julklappsstressad förälder i en storstad som förirrat sig på en parkering i ett köpcentrum. Men det kan också handla om någon som exempelvis skjutsat sitt barn till skolans luciafirande för att sedan ta bussen direkt till jobbet och glömt bort bilen någonstans på vägen. Eller någon som tagit bilen till en familjesammankomst eller julfest och taxi hem. Vi har fått höra många historier. Men som tur är kommer ju de flesta bilar tillrätta, förr eller senare, tillägger Caroline Starck.

Bästa tips för att inte tappa bort bilen i julstressen:
Skicka ett mms/sms till dig själv med en bild eller beskrivning av bilens placering.
Ladda ned en app som hjälper dig att komma ihåg var du ställt bilen.
Knyt en vimpel på bilens antenn så att bilen syns bättre.
Ställ dig på en refug eller annan högre punkt på parkeringen och scanna av med fjärrkontrollen, den når längre än man tror.
Har du barn med dig – be dem memorera våningsplan och plats i parkeringshuset. Barnen har antagligen inte huvudet lika fullt av julbestyr som du.
Har du ställt bilen i parkeringshus – leta alltid även på det övre och undre våningsplanet.
Försök undvika att handla samtidigt med alla andra.
Om du inte hittar bilen – försök att åka tillbaka till parkeringen igen efter stängningstid – oftare än man tror står den kvar där alldeles ensam.
Stressa mindre – kom ihåg att julen ska vara fridens högtid.

'Undersökning
”Har det någon gång hänt att du trott att din bil blivit stulen fast du bara glömt var du parkerat den?” av personerna som svarat ”ja” på frågan ”Har du någon gång tappat bort din bil på en stor parkering?”
Ja, jag hann anmäla till försäkringsbolaget, 5 %
Ja, men jag hittade den rätt fort, 41 %
Nej, 54 %

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov på uppdrag av försäkringsbolaget If. Under perioden 10 oktober–22 oktober 2018 har sammanlagt 3 518 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18 år och äldre i Sverige.

Fler än var tredje cyklar vidare under vinterhalvåret – men få byter däck
Fler än var tredje fortsätter att cykla under vinterhalvåret, i synnerhet i landets södra delar, enligt en ny undersökning av försäkringsbolaget If. Samtidigt hör byte till vinterdäck på cykeln fortsatt till ovanligheterna, trots att is/snöhalka pekats ut som bakomliggande orsak till var femte singelolycka där cyklisten skadats allvarligt.

När vintern kommer tänker många att det är dags att ställa undan cykeln för säsongen – men långt ifrån alla. '
Men det kan i så fall vara klokt att se efter sin cykel lite noggrannare så att man har fungerande reflexer och lampor för vintermörkret och däck som klarar halare vägar.

Mätt i antal sker betydligt färre cyklistskador på vintern jämfört med sommaren. Samtidigt har Statens väg- och transportforskningsinstitut pekat ut halt väglag och halka som den vanligaste orsaken bakom singelolyckor på cykel generellt, baserat på analyser gjorda på olycksdata från STRADA. Ungefär var tredje olycka inträffar på grund av halt underlag, konstaterar VTI, och allra vanligast är just is/snöhalka som uppges ligga bakom var femte allvarligt skada bland singelolyckorna.

Det bästa sättet att minska just den risken, ur cyklistsynpunkt, är dubbdäck. Även om cykelgrossister under de senaste åren vittnat om att försäljningen av dubbdäck ökat är det fortfarande mindre än en av fem cyklister (18 procent) som säger sig byta till dubbdäck vintertid, enligt Ifs undersökning.

På torr snö funkar sommardäcken fortsatt ganska bra, men när det råder ishalka måste man helt enkelt ha dubbar för att få fäste i svängarna. Med det väder som vi har just nu på många ställen i mellersta Sverige, där temperaturen är låg utan att någon snö fallit, känns det särskilt viktigt.
Man lyfter även väghållarnas ansvar för effektiv snöröjning och halkbekämpning som mycket viktiga åtgärder för att minska allvarliga skador på cykel så här års.

Ttips för säkrare vintercykling:
Byt till dubbdäck
Släpp vid behov ut lite luft ur däcken för att få bättre fäste.
Kolla bromsarna oftare under vintern, både hand- och fotbroms, och byt ut bromsklossarna om det finns behov.
Rengör bak- och framlampan samt reflexytor regelbundet
Klä dig varmt

Nu har frosthalkan börjat - Detta skall du tänka på
Under höstens gång blir det allt kallare i luften och förr eller senare följer även mark, sjöar och hav i samma spår. Hav och sjöar har förstås en långsammare avkylning än marken, eftersom vatten har mycket hög värmekapacitet och kan därför behålla värme längre.

Kallare markyta – risk för frost!
Så småningom blir avkylningen vid marken såpass stor att yttemperaturen på en vägyta hamnar under noll grader. Är luften nära vägytan tillräckligt fuktig sker kondensation och det bildas iskristaller. Detta är vad vi kallar för frost och frosthalka är en effekt av själva frostutfällningen. Vanligtvis uppträder den första gången i norra Norrland någon gång kring månadsskiftet september/oktober.

Lömsk halka vid broar
Vid kraftig frostutfällning kan halkan bli mycket besvärlig och lömsk. Ofta kan det bli rejält halt på broar eller vägar som ligger i anslutning till sjöar eller vattendrag, eftersom tillgången på fukt kan vara extra stor. Det är också i vissa fall svårt att med blotta ögat urskilja att vägen är hal, speciellt om den handlar om kondens som fryser på vägen. Kondens, eller dagg om man så vill, bildas på samma sätt som frost då yttemperaturen ligger över noll grader. I andra fall kan man få en hint om frosthalka när man ser de tjusiga glittrande iskristallerna. 

Halka trots plusgrader
Eftersom en vägyta kyls av snabbare än luften ovanför kan frosthalka (även ishalka) uppstå trots att det är plusgrader i luften. Vissa ytor kyls av ännu snabbare än vägytor, såsom gräsmattor eller bilar till exempel. Frost på bilen betyder inte nödvändigtvis att det är någon frost på vägen, men det är ändå läge att vara uppmärksam så man inte får en obehaglig överraskning.

Flera personrån av jackor – stöldmärk dina kläder
När vädret blir kallare ökar även antalet stölder och rån av jackor. Ett stöldmärkt plagg ökar chansen att återfå stöldgodset och binda en misstänkt person till brottet.
För att förebygga personrån - men också för att kunna binda misstänkta gärningspersoner till brott - uppmanar polisen att man använder MärkDNA på sina egna och ungdomars vinterjackor, mobiltelefoner och andra attraktiva tillhörigheter.
– Tyvärr ökar antalet personrån av dyra jackor när kylan kommer. Men även stölderna i affärer, skolor och omklädningsrum blir fler, säger Claes Stjernström, brottsförebyggare i Nacka lokalpolisområde, och tillägger:
– Bland unga är det vanligt att köpa jackor av samma märke. Tänk därför på att också tydligt namnmärka kläderna, även det kan verka brottsförebyggande.
Har man märkt en vinterjacka eller mobiltelefon kan polispatruller som påträffar en misstänkt gärningsperson knyta personen till det brottet. Dessutom kan polis upptäcka häleribrott i samband med att personer har misstänkt stulna jackor eller mobiler på sig. Dyra jackor och mobiltelefoner brukar säljas vidare till andra.
Samtliga "målade" polisbilar i Stockholm har utrustats med UV-lampor som används för att hitta dna-märkt stöldgods. Därför är det viktigt att den som blir utsatt för brott uppmärksammar polis om att det man blivit fråntagen är dna-märkt.
MärkDNA kan köpas av ett flertal producenter och kan lätt hittas genom en sökning på internet. Ibland får man rabatt via sitt försäkringsbolag.
Läs mer om MärkDNA

Nu skärps lagen om barnäktenskap
Sverige slutar erkänna utländska barnäktenskap. Riksdagen har röstat ja till ett förslag som innebär att barnäktenskap underkänns oavsett om personerna haft en relation till Sverige när de gift sig eller inte.
Lagen träder i kraft 1 januari 2019, men kommer inte kunna riva upp äktenskap som erkänts innan lagen träder i kraft.
I dag kan barn som gift sig utomlands ses som makar om de vid äktenskapet varit över 15 år och saknat koppling till Sverige. Med det nya lagförslaget underkänns även de äktenskapen.

MSB hoppas på att detta blir "Årets julklapp"
Krislådan borde vara årets julklapp. Det menar man på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.
– Den hjälper oss alla, om vi har en händelse som är så allvarlig att det vi är vana vid, allt runtomkring oss som funkar, faktiskt inte gör det, säger Alexandra Johansson, handläggare på MSB.

Årets julklapp utses varje år av HUI research, som ägs av Svensk handel. Förr om åren har exempelvis bakmaskinen, cd-skivan, mössan, spikmattan och råsaftcentrifugen fått utmärkelsen, och under tisdagen meddelades att det återvunna plagget blir årets julklapp 2018.
Men MSB lyfter alltså fram krislådan, och kör under december kampanjen "Blir det här årets julklapp hoppas vi du slipper öppna den".

Vad finns då i krislådan?
– Det är bra att tänka på de fyra områdena värme, vatten, mat och kommunikation, säger Alexandra Johansson och nämner bland annat ullkläder och plädar och mat som håller länge och inte behöver tillagas.
Kampanjens målgrupp är unga vuxna i större tätorter och städer, eftersom MSB:s studier visar att få i den gruppen har bra krisberedskap hemma. I sociala medier lanserar MSB hashtaggen #minkrislåda, där förhoppningen är att människor ska dela med sig av tips på innehåll.
På sajten dinsäkerhet.se och i broschyren "Om krisen eller kriget kommer" finns fler förslag på vad som är bra att ha hemma.

7 500 jobb försvinner från IKEA
Ikeakoncernen möblerar om med en helt ny organisation. 7 500 jobb försvinner globalt varav 650 tjänster varslas i Sverige.

Möbeljätten står inför den största personalväxlingen någonsin, som världen runt också innebär 11 500 nya jobb..
Varsel drabbade Ikea-anställda i södra Sverige under våren och drygt 100 anställda försvann. Det nya varslet i Sverige slår särskilt mot tjänstemannasektorn och kontoren i Malmö, Helsingborg och Älmhult.
– Vi har 75 framgångsrika år bakom oss och går nu in i en utvecklingsresa om hur vi ska arbeta i framtiden. Vi behöver titta över vilka kompetenser som finns i dag och vad som behövs framöver, säger Håkan Svedman, landschef för Ikea Sverige, till TT.

It-verksamheten behöver gå från att vara mer traditionell till att bli mer digitaliserad, förklarar Svedman. Globalt beräknas 4 000 fler jobb att skapas än de som försvinner inom Ikeakoncernen under den kommande tvåårsperioden, men huruvida antalet anställda också ökar i Sverige är i nuläget oklart.
– Vi gör en bedömning om hur mycket vi ska växa globalt, men i nuläget vet vi inte var jobben kommer att hamna. Med det sagt är ju Sverige en del av den globala resan, säger Svedman.
Informerar anställda i veckan

Tusentals anställda informeras i veckan om den nya organisationen för Ikeakoncernen. Med 367 av 422 varuhusen på 30 av marknaderna är Ikeakoncernen den i särklass största franchisetagaren av konceptet.
– På ett sätt tror jag att alla ser fram emot den här utvecklingen. Men det är klart att varsel också berör enskilda individer och skapar en viss oro, säger Svedman.

Med den nya organisationen är fokus att bland annat utveckla digitalisering, hemleveranser, servicetjänster och citybutiker för att möta ett förändrat kundbeteende och nya tekniska möjligheter.
– Inom dessa områden behöver vi bygga upp nya förmågor. När det gäller digital kompetens behövs exempelvis software engineers och människor som kan hjälpa oss med datahantering, något som vi historiskt sett kanske inte varit superuppdaterade med, säger Tolga Öncü, Ikeakoncernens detaljhandelchef.

Testar citybutiker
Detaljhandelslandskapet ändras nu i en takt och en skala som Ikea inte sett tidigare, förklarar Tolga Öncü.
– Vi kommer att fortsätta bygga nya varuhus, men vi lägger till ett par nya format för att komma närmare stadskärnor.
En citybutik med köksinriktning testas i Stockholm och i Madrid finns en vardags- och sovrumsbutik. En mer komplett heminredningsbutik är på gång i Paris.
– Nu är vi i en fas där vi testar oss fram om vad som är relevant för människor i storstäder, och hur det kompletterar Ikeavaruhus och e-handeln, säger Tolga Öncü.

Nästan varannan svensk drabbas av halkolycka i vinter
En ny undersökning visar att 4,3 miljoner svenskar någon gång halkat så illa att hen skadat sig. 
December betyder inte bara adventsmys och julklappar. Det betyder också att halkan börjar bli ett stort problem på många håll i Sverige – och problemet är mycket större än vad många tror. En ny undersökning som YouGov gjort på uppdrag av Icebug, visar att hela 42 procent av svenskarna någon gång halkat och skadat sig. Varje år halkar också 30 000 svenskar så pass illa att de måste uppsöka sjukhus.

Halkan är ett enormt samhällsproblem. Trots att vi i Sverige vet när på året halkan kommer och vad vi kan göra för att motverka den – är det samma sak år efter år. När halkan kommer fylls akutmottagningarna med människor som behöver vård.
Halkan påverkar svenskarnas vardag i hög utsträckning. Nästan två av tre svenskar upplever att skaderisken vid aktivitet är större under vintern, vilket resulterar i att 63 procent av svenskarna rör sig mindre utomhus under vintern jämfört med sommarhalvåret.

Hälsoproblemet är alltså dubbelt. Det räcker inte med alla direkta olyckor, utan rädslan för att halka gör att aktivitetsnivån går ner. Med tanke på att vi numera vet hur starka positiva effekter motion har både på fysisk och psykisk hälsa är det ett stort problem.

 I Sverige har vi lagkrav på vinterdäck på vintern, och det är väldigt få som skulle komma på tanken att trotsa den bestämmelsen. Vi har flytväst på sjön och de flesta av oss har hjälm när vi cyklar.
Däremot är det otroligt många som inte drar sig en sekund för att ge sig ut med sommarskor på vintern. Vi behöver vinterskor när det är vinterförhållanden, så enkelt är det. Annars är en enda isfläck allt som krävs för att det ska gå riktigt illa.

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 26-27 september 2018 har sammanlagt 1008 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18+ år i Sverige.
 

Tips från polisen: Så handlar du säkert i julruschen
I trängseln när många är ute och shoppar är det också vanligt med fickstölder, håll extra koll på dina saker. Så skyddar du dig mot falska annonser och från att dina kortuppgifter sprids på nätet.

Under Black Friday och i julhandeln handlas det mycket på nätet och det är lätt att bli lurad. Det förekommer regelbundet falska annonser av falska företag som tar dina pengar och kortuppgifter utan att du får någon vara.
Men det finns också många webbsidor på nätet tillhörande riktiga företag som inte använder sig av de säkerhetslösningar som finns för att hålla dina kortuppgifter säkra. Dessa sidor är extra känsliga för dataintrång som innebär att dina och andra kunders kortuppgifter kommer ut på svarta marknaden.

Tips för att handla säkert på nätet
• Handla bara på säkra webbsidor – kolla recensioner och använd sidor som har 3D Secure eller annan tvåstegsidentifiering.
• Spara inte dina kortuppgifter i olika appar.
• Använd bankens säkerhetslösning för ditt bankkort, sätt spärr för internetköp och öppna det när du vill näthandla. Eller använd ett särskilt kort när du vill handla på nätet. På så vis kan du begränsa summan som finns på kortet alternativt använda ett kreditkort.

Se upp för fickstölder
I trängseln när många är ute och shoppar är det också vanligt med fickstölder. Tänk på var du förvarar din plånbok och ha den inte i bakfickan eller i en väska på ryggen. Ett stulet kontokort kan framför allt användas för köp på utländska sidor på nätet där det i många fall bara krävs kortuppgifter för att köpet ska gå igenom.
Om du blir av med ditt kort, eller om du misstänker att dina kortuppgifter kommit i orätta händer – kontakta din bank för att spärra kortet, och anmäl därefter till polisen.

Var vaksam när du betalar med kort eller tar ut pengar i en automat
Var vaksam så att ingen ser koden när ett kort används. Visa inte heller vart du stoppar ner kortet efter genomfört köp.
Var vaksam när du betalar med kort eller tar ut pengar i en automat
 
Just nu figurerar det så kallade kart-tricket i Norrbotten, men flera orter i Sverige kan vara drabbad. Brottslingarna jobbar genom att först spana in koden till kortet och därefter försöker de komma över kortet eller plånboken. De kan de göra det genom att först stå bakom en person när denne tar ut pengar eller betalar med kort i en affär. Sedan kommer nästa gärningsperson en bit bort och ber om att få hjälp att hitta någonstans, gärna genom att ta upp en karta. Då passar den första gärningspersonen på att ta plånboken eller kortet medan den utsatte blir distraherad. Därefter går de bara och tar ut pengarna från kortet eftersom de redan kan koden.
 
Du kan hjälpa dig själv genom att be den bakom dig backa när du ska slå in din kod. Du kan också hjälpa dina släktingar, grannar eller bekanta genom att tipsa om extra vaksamhet så att ingen ser koden när den används. Visa inte heller vart du stoppar ner kortet efter genomfört köp. De här brottslingarna jobbar genom att först spana in koden och därefter försöka komma över kortet eller hela plånboken. Detta är ett vanligt förekommande trick.
 
Har du tips om signalement på misstänkta personer, eventuella färdvägar eller fordon (helst med registreringsnummer) kontakta polisen på telefon 114 14.

Så får du tillbaka din radio- och tv-avgift
Är du en av de ordentliga människorna som redan betalat din radio- och tv-avgift för 2019? Då kan du få tillbaka dina pengar! 
Nu måste Radiotjänst nämligen betala tillbaka miljontals förbetalda radio- och tv-avgifter.
På onsdagen röstade riksdagen igenom det omdiskuterade förslaget att slopa det gamla systemet med tv-avgiften. Den ersätts med den så kallade public service-avgiften som alla över 18 år med en beskattningsbar inkomst ska betala.
Den nya avgiften börjar gälla den 1 januari 2019, vilket betyder att de som redan betalat in radio- och tv-avgiften för 2019 kommer att få pengar tillbaka.
Radiotjänsts vd Carl-Gustav Johansson säger att eftersom radio- och tv-avgiften alltid ska ha betalas in i förväg är det många som redan betalat för perioder som går in i 2019.
– Det är säkert tre miljoner som har betalat avgiften in på 2019. Vi kommer att gå ut med ett informationsblad till alla svenska hushåll med information om återbetalningen. Men man behöver inte göra någonting för att få tillbaka sina pengar, de kommer in på kontot av sig självt, säger Carl-Gustav Johansson.
Den nya lagen om public service-avgiften måste genomgå en del formalia innan Radiotjänst kan börja betala tillbaka de förbetalda radio- och tv-avgifterna. Återbetalningarna kommer börja gå ut den 7 januari som det ser ut nu.
– Vi kommer göra allt vi kan för att sköta det här så snabbt som möjligt. Men det är ju runt tre miljoner utbetalningar och banken klarar inte av så många på en gång. Men vi ska nog hinna få ut alla innan den första avgiften dras på skattsedeln i januari, säger Carl-Gustav Johansson.

Nu öppnar idrottsombudsman och visselblåsartjänst för en trygg idrott
Nu öppnar Riksidrottsförbundet funktionen idrottsombudsman med telefonnummer 08-627 40 10 och Riksidrottsförbundets visselblåsartjänst. Idrottsombudsmannen ger råd och stöd om du misstänker att någon bryter mot idrottens värdegrund och via visselblåsartjänsten kan du anmäla allvarliga missförhållanden inom idrotten.
–Något annat än nolltolerans mot alla former av våld, trakasserier och övergrepp är otänkbart. Visselblåsartjänst och idrottsombudsman är kontaktvägar för anmälan, stöd och rådgivning med barnens bästa för ögonen, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

I första hand ska den som misstänker missförhållanden inom idrotten alltid vända sig till sin förening och sitt specialidrottsförbund. Dessutom finns distriktsidrottsförbund över hela landet med sakkunniga i barn- och ungdomsidrott som har särskild utbildning i barnrättsperspektivet. De kan ge stöd och hjälpa till med förebyggande arbete i föreningar. Om ledare, föräldrar eller barn lyfter oro eller misstanke om hot, våld eller trakasserier och det inte tas om hand på ett bra sätt i förening eller förbund finns nu visselblåsartjänsten och idrottsombudsman som förstärkta insatser där Riksidrottsförbundet kan bidra med stöd och råd men även utredningar vid behov.

Visselblåsarärenden kan exempelvis handla om ekonomiska oegentligheter, övergrepp eller trakasserier. Den som anmäler ett ärende via visselblåsartjänsten har möjlighet att vara anonym.
All form av brottsutredning och orosanmälningar överlämnas till polis och socialtjänst.

IDROTTSOMBUDSMAN
Stöttar och ger råd när idrottens värdegrund bryts
08-627 40 10
VISSELBLÅSARTJÄNST
Vid misstanke om trakasserier, hot, våld eller ekonomiska oegentligheter kan du anmäla via denna sida – det går bra att vara anonym.
https://report.whistleb.com/riksidrottsforbundet

Få anmälningar om våldtäkt leder till domstol – många frias
Få våldtäktsanmälningar leder till åtal. Och fallen som prövas i domstol leder ofta till friande dom, visar SVT Nyheters granskning. 

Förre riksåklagaren Anders Perklev vill se tidigare utredningsinsatser.
Under 2017 rubricerades 7 370 sexualbrottsanmälningar som våldtäkt. Drygt 11 procent ledde till domstol och 30 procent av dessa fall med vuxna målsägande ledde till en friande dom, detta enligt Brottsförebyggande rådet. Det kan jämföras med att ungefär 10 procent av misshandelsåtalen leder till friande dom i tingsrätten. 
Det finns inga motsvarande siffror för våldtäktsfall som överklagas och prövas i hovrätten. SVT Nyheter har därför granskat samtliga våldtäktsprövningar som skedde under 2017 i landets sex hovrätter. Det handlar om 249 domar totalt varav 88 gällde våldtäkt mot barn. SVT Nyheters unika granskning visar att nio av tio anklagade även fälls i hovrätten. 

Svåra bevisbedömningar
En av tio frias, oftast för att bevisningen anses för svag. Sex av tio får samma påföljd som i tingsrätten. 
Men en av fem anklagade får hårdare straff. Ungefär lika många får sänkt straff.

Den tidigare riksåklagaren Anders Perklev som nu är hovrättspresident i Svea hovrätt är inte överraskad över att flera domar ändras i hovrätten. 
– Våldtäktsmål innehåller väldigt ofta mycket svåra bevisbedömningar. Det kan vara så att ord står mot ord och att övrig bevisning som finns är ganska så svag. Då är det en fråga om att bedöma tillförlitlighet i de uppgifter som finns, säger han. 

Vill ha tidigare polisiära insatser
Eftersom våldtäkter är så svårutredda har regeringen gett Brå i uppdrag att till nästa år kartlägga hur fler våldtäktsanmälningar kan klaras upp och hur rättsväsendets hantering kan förbättras. Nu går utredarna igenom 800 våldtäktsanmälningar från 2016 och följer polis och åklagares åtgärder. 
– Sedan ser vi vilka fall som går till domstol och hur domstolarna dömer i de fallen.
Anders Perklev menar att ett sätt att hantera situationen vore tidigare polisiära insatser när anmälan görs, för att säkra spår, dokumentera skador och hålla förhör. 
– Där tror jag det finns en förbättringspotential, säger han.

Polisen varnar: ”Förvara din bilnyckel bättre när du är hemma”
Låser du din bil genom ett enkelt klick och förvarar din nyckel precis innanför dörren när bilen står ute på uppfarten? Då är risken stor att du utsätts för tjuvar som stjäl bilen.
Den senaste månaden har upp till åtta bilstölder skett i polisregion Öst, bland annat i Östergötlands och Jönköpings län, där personer fått sina fordon stulna genom att tjuvar fångat upp signalen som moderna bilnycklar ger ifrån sig.

Lastbilschaufför gripen
Förra helgen greps en lastbilschaufför i Jönköping misstänkt för att ha stulit två bilar på detta sätt.
Det räcker med att bilnyckeln ligger innanför dörren, och bilen står precis utanför på uppfarten, för att tjuven ska kunna stå i närheten av fordonet och med hjälp av en störningsapparat fånga upp signalen och sedan köra iväg med bilen.
Men polisen har ännu inte fått klart för sig om det även går att lagra signalen så att tjuven kan stanna bilen och sedan starta den på nytt.
Så bör du förvara nyckeln
GPS-utrustning från stulna bilar i Norrköping har hittats i diken i Nyköping och därifrån har fordonen sedan färdats norrut.
Polisen vill nu uppmana bilägare att försöka skärma av signalen som bilnyckeln ger ifrån sig.
– De som har ett sådant här system borde gömma sin nyckel bättre när de är hemma. Vi rekommenderar att man ska försöka skärma av signalen genom att till exempel lägga bilnyckeln i en metallask, säger Göran Svensson, operativ analytiker inom polisregion Öst.

Utsatta för inbrott
Ännu bättre är det om du kan ha bilen i ett garage.
– Signalen räcker inte hur långt som helst. Problemet är när man har carport och bilen inte står så långt från platsen där nyckeln finns.
I Flen har biltjuvarna arbetat på ett annat sätt. Där har tre hushåll den senaste månaden utsatts för inbrott, där bilnycklar stulits och tjuvarna sedan kört iväg med bilarna.

Riksbankschefen: Bolåneräntorna kommer fördubblas
Hushållen kan komma att få kraftigt höjda bolåneräntor framöver, uppger riksbankchefen Stefan Ingves.
– Om vi får rätt kommer räntorna att stiga under överskådlig tid. Räntorna på bolån kommer då att fördubblas, säger han i en utfrågning i finansutskottet, enligt Nyhetsbyrån Direkt.
Beskedet kom i en utfrågning i finansutskottet på torsdagen. Enligt riksbankschef Stefan Ingves är det viktigt att alla hushåll räknar fram hur stora lån de kan ta.
Han sade också att det inte kan uteslutas att enskilda hushåll kommer påverkas.
– Har man räknat fel kommer säkert en och annan att få ta konsekvenserna av det, sade han vid utfrågningen.
Enligt vice riksbankschef Martin Flodén måste riksbanken, vid en stigande inflation, agera med mer kraftfulla räntehöjningar, vilket skulle påverka högt skuldsatta hushåll.

Nya uttag för taklampor kan innebära stora kostnader
Från och med april 2019 gäller nya uttag för alla taklampor i Europa. Beslutet togs redan 2009 men trots det verkar inte så många veta om det.
För nästan tio år sedan togs beslutet att ha samma standard på taklampor i hela Europa. I april 2019 går övergångsperioden ut och standardiseringen ska träda i kraft.
– På sikt kommer de gamla uttagen att fasas ut, men fram tills dess kommer både de gamla och de nya finnas på marknaden, säger Kim Reenaas som är avdelningschef på produktavdelningen på Elsäkerhetsverket.
Berörs mest om man inte har ett jordat hus
Den nya ändringen innebär att nybyggda hus måste ha det nya uttaget, och om det gamla till exempel skulle gå sönder så måste man alltså byta till ett helt nytt uttag, och möjligen även lampan eftersom den gamla stickproppen då inte kommer att passa. Det kan innebära dyra kostnader för att anlita elektriker.
– Det beror väldigt mycket på vilken elanläggning man har idag. Har man uppdaterad el i sitt hem som är jordad har man ganska goda förutsättningar att göra enkla anpassningar. Men har man en riktigt gammal anläggning som man inte gjort nåt med på ett tag, då kan det bli lite krångligare. Man måste då jorda det utrymmet, och behöver då ta en dialog med en behörig elektriker, fortsätter Kim.
Liten vetskap
När vi ringt runt till elektriker och försäljare av lampor så verkar vetskapen kring de nya reglerna vara liten, samtidigt är man inte så orolig inför förändringen.
– Det kommer ju fortsätta att säljas gamla stickproppar ett tag till, så förmodligen kommer det inte märkas av så mycket, säger Joakim Appelvik som är verksamhetschef på en elinstallationsfirma i Umeå.

Endast åtta fotgängare av hundra bär reflex
Motormännens lokalklubbar har gjort stickprovskontroller av reflexanvändningen på några orter i landet. I snitt bär endast åtta procent av gångtrafikanterna reflexer. Endast 23 procent av barn upp till 12 år bär reflex. Ännu sämre är det med tonåringar där reflexanvändningen endast är sex procent. Bland pensionärer bär nio procent reflex och bland vuxna sju procent.
– En ökad användning av reflexer vinner alla på. Vare sig man går, cyklar, åker kollektivt eller kör bil vill man färdas säkert i trafiken, säger Heléne Lilja, kommunikationschef på Motormännens Riksförbund.
Reflexer gör stor skillnad. En mörkklädd person utan reflexer syns först på 20–30 meter avstånd från en bil med halvljus. Med bra reflexer kan en person upptäckas på cirka 125 meters håll.
– Det är skrämmande att mindre än ett av fyra barn har fungerande reflexer eftersom barn är de mest oskyddade av alla trafikanter, säger Heléne Lilja.
Under november månad delar Motormännens lokalklubbar ut reflexer för att uppmärksamma hur viktigt det är för oskyddade trafikanter att synas i trafiken. Tänk på att reflexer är en färskvara som bara håller ett par år – se över och byt ut gamla reflexer.

Bankerna bör vara skyldiga att hantera kontanter, anser Riksbanken
Riksbankskommitténs förslag säger att de flesta stora banker ska vara skyldiga att erbjuda kontanttjänster i hela Sverige. Riksbanken vill gå ett steg längre. “Vi anser att alla banker och övriga kreditinstitut som erbjuder betalkonton ska vara skyldiga att hantera kontanter”, säger riksbankschef Stefan Ingves.
Sverige är världsledande i att använda elektroniska betalningsmetoder vilket har lett till att många banker valt att sluta med kontanthantering vid många av sina kontor, för att spara pengar.

Nu föreslår Riksbankskommittén, som består av representanter från alla riksdagspartier, i sitt delbetänkande Tryggad tillgång till kontanter att de banker som erbjuder betalkonton samt har en inlåning på över 70 miljarder ska bli skyldig att tillgodose kontantuttag samt dagskassehantering. Riksbanken vill även här gå ett steg längre. Bankerna bör också vara skyldiga att se till att privatpersoner kan göra insättningar. “Möjligheten att göra insättningar ska ingå i begreppet kontanttjänster. Det är en tjänst som konsumenterna rimligen kan förvänta sig av bankerna”, säger Stefan Ingves. Som generell regel ska ingen ha längre än 2,5 mil att ta sig till närmsta plats med kontanthantering föreslår Riksbankskommittén.

Kontanternas ställning som lagligt betalningsmedel bör förtydligas, anser Riksbanken och skriver i ett pressmeddelande: Eftersom kontantanvändningen minskar snabbt är det viktigt att riksdagen tar ställning till frågan om vad som utgör lagligt betalningsmedel i Sverige och dess koppling till den svenska kronan som valuta. En lagstiftning bör vara så teknikneutral som möjligt för att kunna tillämpas även på framtida betalningsmedel eventuellt utgivna av Riksbanken.
I en jämförelse mellan 2014 och 2018 har antalet som använt kontanter under senaste månaden krympt från  85 procent till 60 procent.
Andelen som har betalat med kontanter vid sitt senaste köp har minskat från 39 procent 2010 till 13 procent i år.
Andelen som har använt Swish under senaste månaden har ökat från cirka tio procent år 2014 till över 60 procent i år.

Vanlig blodtrycksmedicin kan ge hudcancer visar en ny rapport
Medicin som används för att behandla bland annat högt blodtryck och kronisk hjärtsvikt ökar riskerna att drabbas av icke-melanom hudcancer, specifikt basalcellscancer och skivepitelcancer, visar en ny rapport. Medicinen har funnits på marknaden i decennier.
Det är i samråd med den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) som Läkemedelsverket har skickat ut en varning till svensk hälso- och sjukvårdspersonal.
Enligt rapporten har studier visat att mediciner som innehåller ämnet hydroklortiazid (HTZ) ökar risken för icke-melanom hudcancer. HTZ är ett urindrivande medel som används i ett stort antal mediciner mot bland annat högt blodtryck, hjärtsvikt och ödem. Ämnet har använts i mediciner i decennier, enligt Läkemedelsverket.
Ytterligare studier ska även ha påvisat ett möjligt samband med läppcancer.
Dras inte tillbaka
Enligt studierna är det vid långtidsanvändning av medicinen som det finns en cancerrisk, då handlar det om ett tiotal år, beroende på daglig doseringsmängd.
– Det finns alternativa behandlingar. Däremot har vi inte gått så långt att vi säger att man måste byta behandling. Så stor bedöms inte risken. Även om risken är förhöjd så är det ovanligt, säger Ulf Olsson, utredare på Läkemedelsverket.
Uppmanar att kolla efter hudförändringar
Läkemedelsverket uppmanar nu all sjukvårdspersonal att vara uppmärksam på hudförändringar, att se över behandlingen av patienter som har haft hudcancer samt att informera patienter om riskerna med medicinen.
– Om det är patienter som använder den här medicinen och tidigare haft hudcancer så ska man överväga om man verkligen ska fortsätta med de patienterna. Men ska man byta behandling bör det ske i dialog med patienten, säger Ulf Olsson.
Läkemedelsverket uppmanar också de som använder medicin med HTZ att kontrollera huden regelbundet för att upptäcka eventuella hudförändringar.

Ökad kunskap att hantera komplexa terroristattentat
Svensk polis i samverkan med flera andra länder i Europa mot terrorism.
Svensk polis har tillsammans med flera andra länder i Europa deltagit i gemensam internationell samverkansövning mot terrorism. Syftet var att stärka förmågan att hantera pågående terrorattentat mot Europa.
Trettio länder i Europa deltog i övningen, som genomförts inom ramen för ATLAS-nätverket - ett nätverk där Europeiska unionens medlemsstaters nationella insatsstyrkor samövar och utbyter kunskap och erfarenheter, för att öka och likställa förmågan att bekämpa terrorattacker och grov organiserad brottslighet.
– Svensk polis är väl förberedd för att hantera terroristattentat, men vi utvecklar ständigt vår förmåga. Vårt intryck är att det här var en framgångsrik övning som gav oss ytterligare kunskaper om hur effektiva och förberedda vår egen och andra europeiska länders insatsförmåga är att hantera ett flertal pågående attentat i Europa, säger Stefan Hector, chef för operativa enheten på Noa.
ATLAS-nätverket har nu också ett mer fördjupat samarbete med Europol, den övergripande samarordningen av övningen koordinerades från Europols högkvarter i Haag. Övningen innehöll bland annat sju scenarier i olika länder, som attentat på bussar, en passagerarfärja, i en tunnelbana och på ett flygplan.
Utöver samverkan med andra länders polisverksamhet och insatspoliser så har vi också utökat vårt samarbete med Europol och andra samarbetspartners, som vi nu tar med oss framåt inom ATLAS-samarbetet, men framförallt återförs kunskap till svensk polis, säger Stefan Hector.

Har någon kört på din bil?
Nu kan du anmäla parkeringsskadan direkt på webben via e-anmälan. E-anmälan är polisens tjänst för att göra det så enkelt som möjligt för dig att anmäla vissa enklare brott.

Alla som har en bil vet hur förargligt det är att komma ut till parkeringsplatsen och upptäcka att någon har kört på den. Har de dessutom lämnat platsen utan att ge sig till känna är det ett brott som ska anmälas till polisen. Nu gör vi det momentet enklare när parkeringsskada läggs till de brottstyper som kan anmälas via tjänsten e-anmälan.

– Att använda e-anmälan underlättar för den som gör anmälan. På så sätt ökar vi tillgängligheten för medborgarna på tider som passar dem och kan samtidigt på sikt frigöra tid för att till exempel arbeta med polisens lokala närvaro och framgångsrik brottbekämpning och uppklaring. Polisens målsättning är att förbättra och utveckla mötet med medborgarna ytterligare. En del i det är att öka antalet självbetjäningstjänster och förbättra digitala kanaler, säger Anna-Carin Gustafsson Åström som är chef för polisens nationella kontaktenhet.

E-anmälan är en tjänst som funnits sedan april 2018 då den ersatte en tidigare tjänst för internetanmälan. Under 2018 har antalet e-anmälningar ökat från 14 procent av totala antalet anmälningar 2017 till 23 procent i dag. De brottstyper du kan anmäla via e-anmälan är:
• Parkeringsskada
• Kontokortsbedrägeri
• Stöld
• Inbrott och inbrottsförsök
• Förluster
• Bortsprungna djur
Mer om du blivit utsatt för brott
Komplettera enkelt på webben
De flesta av brottstyperna som finns i e-anmälan går även att komplettera via webben. Det kan exempelvis handla om att du vill komplettera din anmälan med transaktionsuppgifter, fler föremål, ytterligare beskrivning av händelsen, eller liknande. 

Vinterdäck – 10 saker att tänka på.
Det är mycket att tänka på när det gäller vinterdäck. Gummiblandningen ska passa vårt nordiska klimat, däcket ska passa din bilmodell – och de ska helst sänka bränsleförbrukningen också.
Här har vi samlat ihop några saker som kan vara bra att känna till.

1 - Byt i tid
Lagen säger att du ska ha vinterdäck från 1 december till 31 mars om det är vinterväglag. Vinterdäcken kan vara dubbade eller dubbfria. Det är tillåtet med dubbdäck mellan 1 oktober och 15 april om det ska bli eller redan är vinterväglag.
Du kan vara säker på att vintern kommer även i år. Så boka tid för byte tidigt på säsongen så du är redo när halkan slår till. Glöm inte bort släpvagnen – om bilen har vinterdäck måste även släpet ha vinterdäck.

2 - Kolla hur däcken mår
Dubbarna kan vara slitna och mönstret dåligt. Vi rekommenderar att:
Mönsterdjupet ska vara minst 5 mm. Du kan få en mätare hos din Volkswagenverkstad.
Dubbarna ska sticka ut minst 1–2 mm och vara skarpa i kanterna. Kontrollera att inga dubbar fattas.

3 - Tänk på att däck åldras
Med tiden blir gummit hårt och greppet sämre. Vi rekommenderar att du inte har däck som är äldre än fem år.
Det är lätt att se hur gamla däcken är: Leta efter texten DOT och en rad siffror på däcket (längst ned mot fälgen). De sista siffrorna visar tillverkningsvecka och år.
Till exempel: DOT XX XX XXXX 1812. Däcket är tillverkat vecka 18 år 2012.

4 - Välj rätt dimension
Däcken du köper ska vara anpassade för bilens vikt och hur fort bilen får köra. Volkswagen har testat sig fram till vad som är optimalt för bilens väghållning och prestanda och vilka däck som bäst passar fälgarna. I bilens registreringsbevis står det vilken dimension däck och fälgar ska ha.
Alla däck på bilen ska vara av samma typ, du får till exempel inte ha två sommardäck och två vinterdäck på bilen samtidigt. Du bör ha samma fabrikat på alla däck.
För bilar med fyrhjulsdrift: Om skillnaden mellan däckens mönsterdjup är för stor, snurrar hjulen olika fort. Det kan leda till hög bränsleförbrukning och kostsamt slitage på drivlinan.

5 - Bestäm dig för dubbat eller odubbat
Det finns både nordiska och europeiska friktionsdäck. De nordiska är anpassade för vårt kallare klimat med mjukare gummiblandning, de europeiska är anpassade för väta och högre hastigheter.
Det existerar inget universaldäck som är tyst, har lågt rullmotstånd och samtidigt ger god bränsleekonomi på alla underlag. Så fundera på var du ska köra, vad det är för klimat och vilka andra förutsättningar som gäller.
Om du ska köra i miljöer där snö och is är mer regel än undantag är dubbdäck att föredra. Friktionsdäck är bra om du ska köra i en kommun/stad/land där det råder dubbdäcksförbud.
Tips:
Kontrollera att däcken är godkända. De måste vara E-märkta (godkända för försäljning inom EU). Från 1 oktober år 2009 ska de också vara S-märkta (S står för sound och innebär att däcken uppfyller skärpta bullerkrav). Reservdäck och vinterdäck med dubbar behöver inte ha S-märkning.

6 - Välj ett premiumdäck
När din Volkswagen lämnar fabriken är den utrustad med premiumdäck anpassade just för din bilmodell. Däcken kommer från våra samarbetspartners och vi rekommenderar att du väljer någon av dem när du ska köpa nya däck. Det lönar sig ofta eftersom däcken har lägre rullmotstånd och gummiblandningar som klarar fler mil och ger bättre bränsleekonomi.
Dessutom beter sig bilen som den ska i ett skarpt läge. Så välj ett välkänt premiumdäck för din och dina medtrafikanters skull. Våra samarbetspartners är Bridgestone, Continental, Goodyear, Michelin, Nokian och Pirelli.

7 - Boka tid för byte
Din Volkswagenverkstad hjälper dig att välja – och byta till – rätt däck. Snön kan komma snabbt så var ute i god tid så slipper du stressa och köa i onödan. De kan också hjälpa dig med ett bromstest. Många gånger kan de även förvara dina hjul så att du slipper besväret med att bära och hitta plats för dem.

8 - Efterdra och kontrollera däcktryck
Någon vecka efter att du skiftat hjul bör du efterdra hjulskruvarna så att de sitter ordentligt. Be din verkstad om hjälp. Kontrollera även lufttrycket då och då. Fel lufttryck påverkar köregenskaper, bränsleförbrukning och däckets livslängd på ett negativt sätt. Du hittar information om lufttryck för din bil i instruktionsboken, i tankluckans insida eller på dörrstolpen vid förarplatsen.När din Volkswagen lämnar fabriken är den utrustad med premiumdäck anpassade just för din bilmodell. Däcken kommer från våra samarbetspartners och vi rekommenderar att du väljer någon av dem när du ska köpa nya däck. Det lönar sig ofta eftersom däcken har lägre rullmotstånd och gummiblandningar som klarar fler mil och ger bättre bränsleekonomi.

9 - Ta av däcken i tid
Dubbdäcken ska bytas till sommardäck senast den 15 april. Odubbade friktionsdäck får du använda året runt men tänk på att köregenskaperna på sommarväglag försämras, framförallt blir bromssträckan avsevärt längre med de mjukare friktionsdäcken.

10 - Lagra däcken rätt
Däck är känsliga för värme och solljus så mörkt, torrt och svalt är det som gäller. Däck på fälg lagrar du liggande, lösa däck stående. Lagra däcken rätt så räcker de längre.

5 viltolyckor varje timme
I Sverige är vilda djur en av de allra största riskerna på vägarna. Det sker i genomsnitt fem viltolyckor per timme. Och just nu är risken som störst på året, inte minst för att det är mörkt en större del av dygnet. Så kör försiktigt och var förberedd på vad du ska göra om något inträffar.

En viltolycka innebär ofta otäcka skador på djuret. Så om du råkar köra på ett vilt djur ska du ringa 112 och märka ut platsen på en gång. Det är det lag på, berättar Oscar von Stockenström, Svenska Jägareförbundet.
 
”Det är viktigt att du anmäler olyckan, och att du märker upp platsen så att en jägare ska kunna göra ett eftersök och förkorta lidandet”, säger Oscar.
Det är viktigt även för den som kört på ett djur att anmäla det genast. Om du inte gör det kan du få böter, och dessutom gäller inte bilförsäkringen.   
”Det är egentligen inte mycket begärt. Det enda du behöver göra är att ringa 112, säga vem du är, berätta så noggrant du kan var olyckan inträffade och beskriva djuret så gott du kan. Märk gärna ut platsen, antingen med en viltremsa eller en plastpåse eller liknande. Sedan kan du åka vidare. Tänk förstås också hela tiden på din egen säkerhet!”
Djuren som du enligt lag måste anmäla om du kört på är björn, varg, järv, lodjur, älg, kronhjort, dovhjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn.
Oscar säger också att det är viktigt att inte gå fram till ett skadat djur, det gör det mer stressat. Det förvärrar situationen och kan öka lidandet.
Hur länge dröjer det då innan det kommer en jägare?
”Larmet går på en gång”, säger Oscar. ”Varje vägsträcka i landet har en jägare på jour dygnet runt, så en jägare är snabbt på väg. Hur lång tid det tar beror helt på hur långt jägaren har till platsen där olyckan inträffade.” 
Oscar har också ett gott råd som kan hjälpa dig undvika olyckor:
”En viktig sak att tänka på är att djur ofta rör sig i grupp. Så om du ser ett rådjur eller en älg som tar sig över vägen, var beredd på att det kan komma fler efter. Vänta ett tag och ge dem tid att komma över innan du fortsätter.”

Det här kan du göra för att undvika en olycka.
Anpassa hastigheten efter vägen, väglaget och omgivningen
Ha en ”vid” blick när du kör, speciellt vid åkrar, föryngringsytor, sjöar och där viltstängsel börjar eller upphör.
Var på din vakt när du har vattendrag på ena sidan vägen och skog på den andra för där passerar djuren ofta för att dricka.
Ta det extra försiktigt längs olycksdrabbade sträckor där det saknas viltstängsel.
Vara extra uppmärksam vid gryning eller skymning, djuren rör sig i skydd av mörkret.
 
Om vilt dyker upp på eller vid vägen
Om det är det en älg – försök undvika kollision. Bromsa först, styr sedan undan.
Är det omöjligt att undvika en krock, försök träffa älgens bakre del, då slungas älgen från bilen. Träffar du frambenen faller älgen in i bilen.
Hoppar det upp småvilt på vägen, bromsa kraftigt men undvik hastiga undanmanövrar. Det kan resultera i en ännu allvarligare olycka.

Om olyckan är framme – så här gör du steg för steg:
Sätt ut varningstriangel och slå på bilens varningsblinkers.
Ring 112 och anmäl olyckan. Uppge plats, vilket djur och djurets eventuella flyktväg. Att inte anmäla viltolycka är ett brott.
Markera olycksplatsen med en markeringsremsa, även om viltet är dött.
Om djuret överlevde kollisionen, häng upp markeringsremsan på den sida av vägen som djuret försvann.
Avlägsna om möjligt döda djur från vägen, men tänk på din egen säkerhet. Använd gärna reflexväst.
Försök inte att själv avliva det skadade djuret om du inte har den kunskapen. Du kan skadas och djurets lidande kan förvärras.

Tips:
Ladda ner Nationella Viltolycksrådets app ”Viltolycka”. Den varnar när du kör in i ett viltolycksdrabbat område.

Så kan en misstänkt telefonbedragare låta – hör telefonsamtalet
I filmen får du höra ett riktigt samtal där en misstänkt bedragare försöker lura till sig pengar genom att utge sig att ringa från en bank.
 
Bedrägerier via falska telefonsamtal ökar kraftigt och många förlorar sina pengar genom att de luras att lämna ut kortuppgifter och koder eller logga in på sin bank.
Använd aldrig bank-id på uppmaning
Använd aldrig din bankdosa eller bank-id på uppmaning av någon som kontaktar dig. Ingen seriös aktör skulle be dig om det per telefon.
Det finns flera saker du kan göra för att minska risken för bedrägerier. Läs mer om hur du skyddar dig här.
Har du blivit utsatt för ett bedrägeri? Det är viktigt att du polisanmäler brottet, läs mer om hur du som blivit utsatt kan agera.
När polisen utreder bedrägeribrott är det viktigt att säkra skriftlig bevisning, som kontoöverföringar och konversationer via e-post. Läs mer om hur polisen utreder bedrägerier. 
Äldre och funktionsnedsatta personer som drabbas av brott råkar oftast ut för stöld i hemmet eller bedrägerier. Var kritisk mot okända besökare eller personer som ringer upp dig per telefon.

Nu kommer förklaringen till varför bro stängdes av - ”Iransk underrättelsetjänst planerade attentat“
En jätteinsats stängde stora delar av Danmark den 28 september. Även Öresundsbron stängdes i riktning mot Sverige. Enligt dansk polis misstänkte man att iransk underrättelsetjänst planerade ett attentat i Danmark. En person greps i Göteborg.

Enligt danska säkerhetstjänstens (PET) chef Finn Borch Andersen handlade det om en situation där man misstänkte att iransk underrättelsestjänst planerade att utföra ett attentat mot en specifik person i Danmark. Personen ska själv ha iranska kopplingar.
– Jag förstår att många upplevde situationen som frustrerande och att vi inte kunde berätta någonting. Men just då handlade allt om att skydda den person som vi övervakade. Nu kan vi berätta lite mer, sade han under en presskonferens tidigare på tisdagen.

Enligt PET-chefen har de haft bevakning på en person från den iranska gruppen ASMLA (Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz som är en självständighetsrörelse från sydvästra Iran) sedan i våras efter att man fått information om konkreta hot mot personen.
Det var ett markant hot som fortfarande är aktuellt och danska säkerhetstjänsten har under en tid samarbetat med svensk och norsk säkerhetstjänst kring ärendet.
– Att en utländsk säkerhetstjänst planerar ett attentat i Danmark är en mycket ovanlig och allvarlig situation, säger Finn Borch Andersen .
Sitter anhållen
En person som är norsk medborgare med iransk bakgrund greps i Göteborg och sitter nu anhållen i Köpenhamn misstänkt för inblandning i det misstänkt planerade attentatet. Han förnekar brott.
– Vi fick en begäran av den danska säkerhetstjänsten PET och då har vi gripit en person, misstänkt för brott som ska ha begåtts i Danmark, säger Karl Melin vid Säpos presstjänst till TT.
Gripandet skedde i Göteborg, söndagen den 21 oktober, enligt Säpo.
– Det är ett resultat av ett intensivt samarbete mellan säkerhetstjänsterna både i Norge, Danmark och Sverige, säger Karl Melin.
Danska säkerhetstjänsten hade fått upplysningar om att en person hade övervakat en fastighet som tillhörde gruppen ASMLA, kort innan man stängde ner Själland.
– Vi antog att den informationen pekade på att ett attentat på dansk mark var på gång, säger Finn Borch Andersen och tillägger att mannen som sitter anhållen misstänkts för att ha utfört rekognisering inför attentatet, men behöver inte nödvändigtvis vara den som skulle utföra det.

Danmarks utrikesminister Anders Samuelsen skriver på sin Facebook att den danska regeringen kommer reagera och att man just nu samtalar med europeiska partner om ytterligare tilltag.
Regeringen kommer hålla presskonferens kl 18.30 på tisdagskvällen i utrikesministeriet. 

Har du fixat reflexer - De flesta olyckor med gående sker i tätbebyggda områden med gatubelysning
Höstmörkret är här och det är hög tid att plocka fram reflexerna om du inte redan gjort det.
Många trafikolyckor där fotgängare är inblandade inträffar i mörker. För en bilförare är det stor skillnad på hur bra en fotgängare syns vid vägkanten om personen har reflex eller inte.
Enligt NTF, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, är det ännu viktigare att bära reflex i stadsmiljö, trots neonskyltar och gatlyktor. De flesta olyckor med gående sker i tätbebyggda områden med gatubelysning.

Polisens uppmaning: Tänk som tjuven
November är den månad då flest villainbrott sker. Tjuvarna passar på när villaägare är bortresta på höstlov och Allhelgonahelgen då risken för inbrott som allra störst. Polisens uppmaning: Tänk som tjuven.
Varje år drabbas tusentals villaägare av inbrott, och trenden visar tydligt att det är under årets sista tre månader då de flesta inbrotten sker. Den vanligaste vägen är antingen via fönster eller balkong- och altandörrar.
– Nästan alla inbrott sker via den vägen, och det man kan göra är att försvåra så mycket som möjligt för tjuven. Helst genom att ha lås på alla fönster dörrar, kanske till och med galler på t.ex. källarfönster. Tjuvar vill helst inte klättra in genom en krossad glasruta då risken att skära sig finns, säger Tommy Nyman på Polisen.
Grannsamverkan fungerar
En av åtgärderna som polisen uppmanar till  är grannsamverkan. Att låta grannar till exempel parkera sin bil på uppfarten och tömma postlådan.
– Tjuvarna åker runt och letar efter ställen som ser tomma ut och då slår de till, ibland sker det till och med mitt på dagen, säger Tommy Nyman.
På försäkringsbolagen ser man tydligt att det som stjäls mest är lösöre som snabbt går att omsätta till kontanter och är lätt att bära med dig, som till exempel smycken och mindre elektronik.
– Vi uppmanar våra kunder att ha bra utebelysning eller med rörelsedetektorer, samt att förvara trädgårdsredskap och stegar inlåst, och gärna stöldmärka eller fotografera dyrare tillhörigheter, säger Erik Arvidsson, skadeförebyggare på Folksam.

Tänk på det här när du lägger ut bilder på ditt barn
Det senaste kvartalet har Facebook tagit bort 8,7 miljarder bilder där barn riskerar att exploateras. Men vad kan du som förälder göra för att skydda ditt barn?


1. Se över inställningarna
– Kontrollera sekretessinställningarna både för barnets konton och dina egna. Reflektera över om du har stängt eller öppet konto, och se till att posta därefter. Om det är ett öppet konto så kan vem som helst hitta bilderna på en massa olika sätt.
2. Barnets integritet
– När man postar bilder på ett barn ska man tänka på barnets bästa: vet barnet om att det fotograferas? De här bilderna kan också utnyttjas och barnen kan bli exploaterade. Barn kan inte alltid uttryck sig som oss men de har samma rätt till sin integritet. Vi vuxna ska inte publicera sådana bilder på barn.
3. Det finns ingen typisk förövare
– Det kan i en förälders ögon verka oskyldigt, men du vet inte vilka som följer dig. Man ska inte vara superparanoid, men det går inte att känna igen en förövare. Även om du tänker ”jag vet att de inte skulle dela vidare” behöver du vara medveten om riskerna.
4. Prata om det
– Det är viktigt att vi uppmärksammar sociala mediers fantastiska möjligheter men också risker, så att vi ser till att de känner till vad som kan hända och hur de kan hantera en sådan situation. Barn är extremt bra på att dölja hemligheter så gör det till ett naturligt samtal som sker kontinuerligt, fråga inte bara en gång utan två, tre och fyra gånger. För dom finns det ingen skillnad på en offline- eller onlinevärld.
5. Lär dig om apparna
– Vilka appar använder ditt barn? Finns det chattfunktioner, och skriver någon till barn där? Många vuxna kanske känner att de har koll för att de har Facebook, Instagram eller Twitter, men det är knappast Facebook som är det hetaste. Vad livestreamar de, eller vad gör de i en app som till exempel Musical.ly?

Är du säker på att det var en elcykel du köpte?
Antalet eldrivna motorfordon på marknaden blir fler och fler. Ibland kan det vara svårt att veta vad det egentligen är för ett fordon. Olika lagkrav gäller beroende på hur stark motorn är och vissa kräver även körkort för att få framföras lagligt. Det är viktigt att välja rätt fordon utifrån sina förutsättningar. Elcykeln erbjuder grupper som annars inte skulle cyklat ett attraktivt alternativ men det medför risker.

En elcykel är en cykel som utrustats med en assisterande elmotor som vanligtvis aktiveras när man börjar trampa. Motorn är alltså en hjälpmotor som aktiveras av tryck mot pedalerna, men bara upp till max 25 km/tim. Därefter stängs motorn av automatiskt. Med regeringens elcykelpremie får du tillbaka 25 procent av kostnaden upp till 10 000 kr. Premien gäller enbart cyklar som är CE-märkta eller överensstämmer med standarden EN 15194.
- Det är inte förvånande att antalet dödade och allvarligt skadade på elcykel har fördubblats det senaste året eftersom försäljningen ökat så kraftigt. Det är i första hand ovana cyklister eller cyklister som annars inte skulle valt att cykla på grund av fysiska hinder som utgör den största riskgruppen. I Sverige ser vi att andelen kvinnor som dödas eller skadas svårt är så hög som 60 %. Bland alla cyklister är den gruppen endast 30 %, säger Marie Nordén, generalsekreterare på NTF.

Elcyklar finns i nästan lika många former som cyklar utan motorassistans: trehjuliga, hopfällbara, touringcyklar, citycyklar, låd- och lastcyklar m.m. Det finns också modeller som ser ut som elcyklar, men som har starkare motoreffekt och därför klassas som mopeder. För dem gäller andra regler. Som konsument behöver du vara uppmärksam, så att du verkligen köper en elcykel och inte en moped. Det gäller i synnerhet om du importerar, bygger egen, eller köper en begagnad elcykel. Du som vill köpa en motoriserad cykel, eller snabb-elcykel behöver försäkra dig om att den är typgodkänd. Besök gärna ntf.se/konsumentupplysning/elcyklar för mer information.

Det finns ett fåtal modeller på den svenska marknaden som vänder sig till barn och unga. På internet säljs barnmodeller från utlandet som kan gå i högre hastigheter än 25 km/tim och som har en motoreffekt över 250 W. De modellerna är troligtvis inte typgodkända i Sverige. Om de skulle klassas skulle de bli en moped av typen klass I eller II, alltså olagliga att användas av barn under 15 år.
- En elcykel är tyngre och svårare för ett barn att manövrera. Det går även att ifrågasätta om det är ett lämpligt fordon då det kan vara svårt för ett barn att hantera de höga hastigheterna i kombination med den kraftigare accelerationen. Eldrivna lådcyklar blir allt populärare och det kan vara ett trevligt sätt att skjutsa sina barn. Barnen sitter nära och det går att prata med varandra och med babyskydd kan det gå att åka bakåtvänt precis som i bil. Dock bör man oavsett om man väljer en två- eller trehjulig lådcykel alltid använda cykelhjälm. Som det är nu täcker inte cykelhjälmslagen trehjuliga lådcyklar men det är något vi skulle vilja se, säger Marie Nordén, generalsekreterare på NTF.

Tänk säkert – skydda din viktigaste information
Enligt BRÅ anmäldes totalt 752 000  – av dessa var 120 000 bedrägeribrott under första halvåret i år. Inom kategorin bedrägeribrott var datorbedrägeri den brottstyp som ökade mest under det första halvåret 2018.
Bedrägerier med hjälp av internet ökade under samma tid med 24 procent till 12 900 brott.

Göte Green arbetar på polisens bedrägerissektion i region Väst.
– Vi ser tydligt även här i region Väst att bedrägeribrotten där någon använder andras identitet ökar. Men det finns bra sätt att skydda sina id-uppgifter och det vill vi informera om, säger han.
Stöld på café
Göte Green berättar om ett aktuellt ärende i Göteborg där dom föll den 18 juni i år. Ett ganska typiskt fall av id-kapning enligt honom.
Två kvinnor besökte ett café i Göteborg. En av kvinnorna uppger att hon hade sin väska framför sig under bordet och den andras väska hängde på stolen. Efter besöket upptäckte en av kvinnorna att hon blivit bestulen på sitt betalkort.
– Det var rörigt och trångt som det är på caféer. En av kvinnorna blev på något sätt bestulen på sitt kort och det togs ut pengar på det med hennes kod, säger han.
Kameraövervakning
I det här fallet kunde mannen fällas efter att kameraövervakning i lokalen visade att han varit på caféet och satt vid ett bord vid sidan om kvinnorna.
– Troligtvis har mannen sett när kvinnan slog sin kod vid köpet. Kvinnorna har sedan distraherats av något i den röriga cafélokalen och mannen fick på något sätt möjlighet att komma åt kortet som låg i väskan.
Mannen dömdes på målsägandes berättelse men framför allt eftersom det fanns kameraövervakning i lokalen.
Systematiska stölder
Den här mannen satte under 2017 i system att på lokaler i Göteborg av typen caféer eller liknande ställen söka efter koder och sedan stjäla betalkort. Detta ärende omfattar cirka tio personer som blivit drabbade och som fick skadestånd på motsvarande cirka 183 000 kronor.
– Det här ärendet visar hur snabbt stölden går och hur viktigt det är att skydda sin kod vid köp, titta gärna över axeln så att det inte står någon där som kan se. Och framför allt – var extra uppmärksam om någon aktivt försöker distrahera dig på något sätt, säger Göte Green.
Skydda din identitet
Det finns flera sätt att aktivt skydda sin identitet. I det här exemplet såg troligtvis gärningsmannen när kvinnan slog sin kod vid köpet men det är också viktigt att tänka på att skydda sin fysiska post.
– Först och främst ska du alltid aktivt skydda dina koder till kort och bank-id. Du bör också skydda din post genom att ha en låst brevlåda vid huset och se till så att post som lämnas i brevinkast i dörren inte går att "fiska upp" upp utifrån.
Reser du bort en längre tid är rekommendationen att du eftersänder din post.
– På Skatteverkets webbsida finns också information om hur du kan skydda dig från id-kapning, säger Göte Green.

Vänster eller höger? – nya regler för gångtrafikanterna
Från och med måndag gäller nya regler för de som promenerar på gång- och cykelbanor. Där det tidigare varit oklart var man ska gå är det nu vänster som gäller.
– Få se.... jag cyklar till höger, men var går jag? Till vänster tror jag?
Det är för att minska förvirringen kring vad som gäller för gångtrafikanterna som regeringen nu sätter ner foten och ändrar i Trafikförordningen.
Det är vänster som gäller, punkt slut.
Från och med måndag ska du gå på vänster sida på såna här gemensamma gång- och cykelbanor, så att du möter cyklisterna och kan få ögonkontakt med dem.
Det handlar både om trafiksäkerheten och att minska irritationen mellan gående och cyklister.
 

Nu kan du betala kvarskatten med Swish
Har du skatt kvar att betala in? Nu slipper du att sitta och trassla med bankgiro. Skatteverket har nämligen infört Swishbetalning, skriver myndigheten på sin hemsida.
Risken för fel blir mindre, det går snabbare och är enkelt, enligt Skatteverket, som tror att många kommer att uppskatta tjänsten.
"Många har angett att de vill betala med Swish, när vi har ställt frågor om framtida betalningslösningar", säger Kennet Mattsson, tillförordnad sektionschef på Skatteverket, i ett pressmeddelande.
Men har du stora belopp att skatta blir det svårare. 15 000 kronor per dygn är maxbeloppet som går att betala in eftersom Swish har satt den gränsen.
"Vid större betalning av till exempel kvarskatt så går det att dela upp betalningen i flera under en period eller som tidigare betala via bankgiro", säger Kennet Mattsson.
Än så länge är det bara privatpersoner som kan använda tjänsten.

Räntehöjningen närmar sig
Högre tjänstepriser och energikostnader lyfter inflationen oväntat mycket. Kronan stärks markant och Riksbanken första räntehöjning på nästan åtta år rycker närmare.
Just nu har sannolikheten ökat för att höjningen kommer redan i decembe.
Nordeas och SEB:s ekonomer drar samma slutsats utifrån inflationssiffrorna för september från Statistiska centralbyrån (SCB).
Riksbanken, med den rekordlåga styrräntan på minus 0,50 procent, har själv flaggat för att de planerar att höja räntan antingen i december eller februari.

Den så kallade KPIF-inflationen, där effekterna av ändrade boräntor räknats bort, lyfte till 2,5 procent i september, vilket var oväntat högt. Och KPIF-inflationen exklusive energipriser lyfte till 1,6 procent – i linje med Riksbankens prognos.

Bakom det generella inflationslyftet ligger högre boendekostnader, stigande el- och drivmedelspriser samt högre matpriser. Högre priser på kläder och skor, troligen med koppling till en svagare krona, bidrar också.
En särskilt viktig faktor inför räntehöjningen, när den nu kommer, är utvecklingen för de svenska tjänstepriserna. De steg med 2 procent i september.
Det har varit en nedåtgående trend i tjänstepriserna de senaste månaderna och den vände nu uppåt. Det är viktigt, för det är mycket inhemskt i det.

Fast helt säker på en decemberhöjning ska man inte vara. Det kan hända mycket på vägen dit.
Höjningen förutsätter bland annat att det svenska inflationsutfallet för oktober och november också pekar i rätt riktning och att den stökiga situationen på världens börser inte spårar ur, enligt Breman.

En räntehöjning kan få börsen att går ned 5–10 procent. Men om det blir ett bredare börsfall på 20–30 procent och som sprider sig runt om i världen, då får det förmodligen effekter på hushållen och då kan Riksbanken bli mer försiktig.
Man räknar just nu med turbulenta marknader en tid, bland annat då USA:s handelskonflikter riskerar att trycka upp inflationen i USA och därmed pressa upp ränteläget och dollarn ytterligare.
Sedan har vi brexit också. Så det finns väldigt mycket som gör att det kan komma kraftiga svängningar 
 

Nya bluffbedrägerier - avsändaren uppger sig vara Postnord
En ny våg av mailbedrägeri drabbar nu många. Mailet går ut på att mottagaren har ett paket som kommer att skickas tillbaka om man inte betalar - avsändaren uppger sig vara Postnord.
Det började i onsdags säger Maria Ibsén, presschef på Postnord.
– Det var ovanligt många frågor, så man reagerade på kundservice.
Paketet har inte levererats, står det i ämnesraden i mailet. För den som sedan läser vidare kanske för att de antingen väntar på eller har skickat ett paket så står att paketet ska returneras om två dagar. För att leveransen ändå ska göras så erbjuds mottagaren att betala 9 kronor.
Men trots att avsändaren säger sig vara Postnord, så är bedrägeriförsöken inte något som företaget polisanmäler, säger Maria Ibsén.
– I ett strikt lagligt perspektiv har ingen utsatt Postnord för brott.

Farorna som alla hundägare bör undvika på hösten
Att akta sig för ormbett på sommaren och inte ha chokladasken framme vid jul är nog något som de flesta hundägare känner väl till. Men hösten visar sig bjuda på alldeles egna faror för våra fyrbenta vänner.
Ormbett, getingstick och algblomning – de allra flesta hundägare är väl medvetna om sommarens faror för djuren.
Men nu informerar försäkringsbolaget Svedea att det finns gott om faror att vara uppmärksam på även under höstpromenaderna.
– Trafikskador är den enskilt största dödsorsaken, förmodligen för att det blir mörkare och hundarna syns för dåligt, men även på grund av att jaktsäsongen har startat, säger Stefan Marteliisson på Svedea.
Dessutom finns det annat man bör hålla koll på:
Ekollon och hästkastanjer är giftiga att äta och kan i värsta fall leda till döden.
Giftiga svampar kan vara minst lika farliga för hundar som för människor.
Giftiga växter som idegran, blomlökar och tuja kan orsaka svåra smärtor.
Glykollämningar efter bilar ökar under den kallare årstiden och kan vara dödligt giftigt.
Kakaobark – som ofta används som täckbark i rabatter – kan vara livsfarligt för hundar.
Fästingar kan utgöra ett hot långt in på hösten, så länge temperaturen håller sig över fem grader.

Sluta rattsurfa
Under nästa vecka kommer polisen att skärpa kontrollen av mobilanvändande i bilen och andra motordrivna fordon.
En av de största olycksriskerna i trafiken är förare som använder mobiltelefon i handen och därmed inte har full uppmärksamhet ägnad åt trafiken. Om du måste skicka sms, välja en låt på Spotify eller slå in en adress i gps:en så kör då åt sidan och parkera och gör det du måste med mobilen. Men när du kör ska händerna vara på ratten och din uppmärksamhet på den omgivande trafiken. Du utsätter dig själv och andra för stora risker om du kör och samtidigt håller på med annat. Det är inte acceptabelt.
Sedan 1 februari i år är det förbjudet att köra bil eller andra motordrivna fordon samtidigt som man håller en mobiltelefon i handen. Sedan 1 oktober kan polisen utfärda böter direkt på plats, vilket gör det enklare att rapportera brottet. Tidigare var polisen tvungen att skriva en brottsanmälan och pröva brottet i domstol. Böterna är 1500 kronor.
Blåljusverksamhet och viss annan verksamhet är i lagen undantagna från förbudet.

Kraftig ökning av antalet id-kapningar
Varje månad anmäls cirka 12 000 id-kapningar och varje dag görs i snitt närmare 300 köp på nätet med kortuppgifter som stulits vid olika dataintrång.
– Den här typen av brott har ökat med 34 procent jämfört med föregående år. Vem som helst kan köpa kortuppgifter på nätet som stulits vid olika dataintrång, för att sedan genomföra köp online. Vi ser en tydlig trend i att grovt kriminella i allt större utsträckning finansierar sin verksamhet via olika typer av bedrägerier, säger Jan Olsson vid polisens nationella bedrägericenter.
Den vanligaste typen av id-kapning, cirka två av tre anmälda brott, är så kallad "card not present" (CNP) och innebär att någon genomför köp online utan det fysiska kortet.
– I takt med att våra liv och vårt arbete flyttat in på internet har datorer, servrar och mobila enheter blivit mer sårbara. Grovt kriminella nätverk är väl medvetna om värdet hos känsliga data och utvecklar hela tiden nya sätt att angripa dem, säger Jan Olsson.
– Det här är en typ av brott som inte går att utreda bort utan det måste till fler brottsförebyggande åtgärder, både via myndigheter och kommersiella aktörer. Vi behöver också öka kunskapen i samhället om hur man skyddar sig, säger Jan Olsson.

Tips för att skydda sig mot id-kapning
• Handla på sidor som har 3D Secure
• Lämna aldrig ut dina koder eller kortuppgifter
• Hör med din bank om vilka säkerhetslösningar de har för dina bankkort
• Använd starka lösenord
• Använd tvåfaktorinloggning
• Använd inte förutsägbara ord och använd olika lösenord till olika inloggningar

Detta är id-kapning
Id-kapningar är en typ av bedrägeri när någon utger sig för att vara någon annan genom att använda en persons kort- eller personuppgifter för att exempelvis handla på nätet, ta lån eller handla på kredit. Det kan exempelvis handla om kortuppgifter som sprids via nätet via dataintrång eller så kallat nätfiske, där bedragare ber om kortuppgifter via mejl eller webbsidor.
Brottsförebyggande satsning
Under oktober måndag genomför Myndigheten för beredskap, MSB, och Polisen en gemensam insats kring informationssäkerhet vilken sammanfaller med europeiska informationssäkerhetsmånaden.
Kampanjen Tänk säkert
Polisens sidor: Identitetsintrång - skydda dig

846 fall av sjöräddning under maj – augusti 2018
Den ideella föreningen Sjöräddningssällskapet medverkade i knappt 80 procent av sommarens sjöräddningsutryckningar. Bilden är från tidigare i år.
846 fall av sjöräddning under perioden maj – augusti. Det är facit när årets fritidsbåtsommar summeras. Den varma sommaren återspeglas tydligt i statistiken – antalet insatser för simmare och badare har ökat markant i år. Även antalet båtbränder ökade i år.
- Det är oklart varför båtbränderna har ökat markant i år, men flertalet av dem har varit relaterade till bränslesystemet. För den egna säkerheten är det mycket viktigt att bränslesystemet i båten ses över årligen, särskilt i bensindrivna båtar, säger Mattias Hyllert, direktör för sjö- och flygräddningsavdelningen på Sjöfartsverket.

Sommaren 2018 går till historien som en av de varmaste somrarna i mannaminne och sannolikt har rekordmånga människor vistats på sjön och i skärgårdarna. Under perioden maj – augusti, som är den huvudsakliga fritidsbåtsäsongen, har Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral hanterat 846 sjöräddningsärenden. Det är det största antalet ärenden för perioden maj-augusti sedan år 2007, då antalet ärenden var 864.

Paradoxalt nog har antalet ärenden som rört fritidsbåt minskat under 2018 jämfört med de två föregående åren. Istället förklaras uppgången av den totala mängden fall av att ärendena som rört nödställda personer utan farkost, till exempel simmare och badare, ökat kraftigt.
- 110 av ärendena rörde personer utan farkost. Det är en kraftig uppgång jämfört med de senaste tre åren, då antalet legat mellan 46 och 62 fall, säger Mattias Hyllert.

623 sjöräddningsinsatser, 74 procent, under perioden rörde fritidsbåtar, vilket är en något lägre andel jämfört med samma period åren 2000 – 2018.
63 insatser, drygt 7 procent, under perioden rörde handelssjöfart inklusive passagerarfärjor. I stort sett samtliga insatser var sjuktransport från fartyg. Antalet insatser rörande tjänste- eller fiskefartyg är en handfull vardera under perioden.

De vanligaste larmorsakerna var maskin/propellerhaveri (175), grundstötning (165) eller hårt väder/utsatt läge (97).
Larmen om båtbränder ökade markant under den gångna sommaren, från 30 larm samma period under förra året till 44 i år.
- Det är oklart varför båtbränderna har ökat markant i år, men flertalet av dem har varit relaterade till bränslesystemet. För den egna säkerheten är det mycket viktigt att bränslesystemet i båten ses över årligen, särskilt i bensindrivna båtar, säger Mattias Hyllert.

Inslaget av samverkan är fortsatt stort inom sjöräddningstjänsten. Ideella Sjöräddningssällskapet deltog med resurser i 670 av de totalt 846 insatserna och fortsätter att spela en viktig roll. Även Sjöfartsverket, Kustbevakningen, polisen samt de kommunala räddningstjänsterna och landstingen har bidragit med resurser.
- Våra förebyggande utryckningar har ökat något denna sommaren. Vädret har lockat ut fler på sjön och vi har fler medlemmar än tidigare. Men vi tror också att fler kontaktar oss i ett tidigare skede innan läget blir akut, säger Lars Samuelsson, maritim ledare på Sjöräddningssällskapet.

Så minskar du riskerna för brand ombord
Brand ombord på en båt, oavsett storlek, är ett allvarligt olyckstillbud. Du som är fritidsskeppare kan minska riskerna för brand ombord genom att
regelbundet se över båtens bränslesystem. Kontrollera att alla bränsleslangar är täta och fräscha. Samma sak gäller bränsletanken. Särskilt viktigt för bensindrivna båtar.
säkerställa att motorrummet är tillräckligt ventilerat. Ett eventuellt bränsleläckage i motorrummet ger snabbt upphov till lättantändliga gaser.
undvika att fylla bensin mellan dunkar ombord då bensinångor och statisk elektricitet kan orsaka brand.
kontrollera båtens gasolsystem, om sådant finns ombord. Använd läckspray eller såpvatten för att upptäcka läckor från ledningar, kranar och anslutningar.
ha minst en brandsläckare ombord. Kontrollera att den är servad enligt serviceintervall. Pulvret i pulversläckare packas ofta samman av båtens rörelser. Därför mår pulversläckare bra av att skakas då och då.

Rikspolischefen: Krävs fortsatta åtgärder för effektivare polis
Polisen behöver fortsätta utveckla sin styrning och effektivisering. Det krävs också ökade resurser och en renodling av polisens uppdrag. Det säger rikspolischefen i en kommentar till Statskontorets utvärdering av omorganisationen.
Enligt Statskontoret har omorganisationen skapat en större enhetlighet och flexibilitet. Målen om tydligare ledning, stärkt förmåga att ingripa mot brott och ordningstörningar och bättre kontakt med medborgarna har delvis uppnåtts. Målen om bättre tillgänglighet, ökad effektivitet och förmåga att utreda brott har inte uppnåtts.
− Rapporten bekräftar mycket av det vi själva har identifierat och arbetar med att åtgärda. Vi behöver fortsätta utveckla styrnings- och effektiviseringsarbetet och här blir Statskontorets rapport ett viktigt underlag. Omorganisationen var nödvändig och ger bättre förutsättningar för polisen på lång sikt. Den underlättar i samband med stora insatser som vid sommarens bränder och vid arbetet mot terrorism. Polisens medarbetare har gjort stora insatser för att få detta på plats, trots att trycket på verksamheten har varit stort, säger rikspolischef Anders Thornberg.

Ny långsiktig strategi 
Polisen beslutade i början av sommaren om en ny långsiktig strategi till år 2024. Målen i strategin är att utveckla brottsbekämpning och uppklaring, stärka polisens lokala närvaro och att polisen arbetar för att vara en attraktiv arbetsplats och samarbetspartner.
− För att nå målen i strategin och uppfylla omorganisationens intentioner krävs både att polisen fortsätter att utveckla verksamheten och får mer resurser. Det krävs också att arbetet med att renodla polisens uppdrag fortsätter att drivas med full kraft. Här måste både regeringen och andra myndigheter fortsätta att bidra, säger rikspolischefen.
Statskontoret har följt resultatutvecklingen av andelen uppklarade brott åren 2015-2017. Enligt Statskontoret har resultatet i polisens utredningsverksamhet fortsatt att försämras.
− Vi fick som förväntat en resultatnedgång i början av omorganisationen, men det har nu vänt upp igen. Sedan 2017 har antalet uppklarade brott börjat öka, en trend som fortsätter även i år. Ett utvecklingsarbete pågår för att förbättra utredningsresultaten ytterligare, säger rikspolischefen.
 

JULA återkallar Led-strålkastare
Jula har beslutat att återkalla strålkastaren Anslut 427633 och 427632 då visat sig att den avger elektromagnetiska störningar.
Fakta om produkten
TYP AV BESLUT:Frivillig åtgärd som godtagits av Elsäkerhetsverket
DATUM FÖR BESLUT:2018-09-25
TYP AV ÅTGÄRD:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument och slutanvändare
VARUMÄRKE:Anslut
MODELL:427633
TYP AV PRODUKT:Belysning
BRISTER:Störning

Lena Philipson spelar ”järnlady” i årets julkalender
Storm på Lugna gatan är namnet på årets julkalender i SVT. I rollerna syns bland andra Shima Niavarani, Johan Rheborg och Lena Philipson – som gör skådespelardebut som ”järnladyn” Lussan. 
Det handlar om olika familjer med till synes olika klasstillhörighet och intressesfär som ska samarbeta.
Emma Bucht har regisserat årets julkalender i SVT.
Familjen Storm lämnar storstaden och flyttar till det lilla samhället Järnkroken. Familjen bestämmer sig för att delta i Järnkrokens årliga julkamp för att lära känna sin nya hemort. För att ha en chans att vinna måste de få de olika grannarna på Lugna gatan att samarbeta.
Lussan Silfverhielm (Lena Philipson) har gått segrande ur julkampen inte mindre än nio år i följd och lyckas gång på gång hitta nya, och ibland lite tveksamma, sätt att gå segrande ur tävlingen.
Julkalendern har premiär den 1 december.

Pensionsmyndighetens nya förslag– så länge måste du jobba
Är du 35 år bör du vara beredd på att behöva jobba till 70 års ålder. Åtminstone om du vill ha en anständig del av din slutlön i pension. 
Det visar Pensionsmyndighetens förslag på ny riktålder för pensionen. 

Dagens 35-åringar bör sikta på att arbeta tills de är 70, medan den som i dag är 21 år gammal lär behöva arbeta tills de är 71. Dagens femåringar kommer att behöva arbeta tills de är 72 år. Detta åtminstone om de vill att pensionen ska ligga på en nivå på 70-80 procent av slutlönen (och de börjar arbeta när de är 23 år). 
Pensionsmyndigheten har på regeringens uppdrag lämnat förslag på beräkning av den så kallade riktåldern. Det innebär en beräkning av den ålder vi behöver arbeta till med bibehållen nivå på vår pension. Riktåldern är anpassad till det faktum att vi lever allt längre. 
– Pensionen ska fördelas på fler år än tidigare. En riktålder som följer medellivslängden bidrar till att förhållandet mellan den förväntade tiden i arbete respektive pension kan hamna på samma nivå som när det nya pensionssystemet beslutades 1994, skriver myndighetens analyschef Ole Settergren i ett pressmeddelande.

Överenskommelse om höjd pensionsålder
För personer födda mellan 1958 och 1960 blir riktåldern 66 år, för att sedan stiga till 67 år för dem födda mellan 1961 och 1963. Den så kallade riktåldern för varje årskull ska enligt förslaget fastställas vid 60 års ålder.
I den blocköverskridande pensionsöverenskommelse som slöts i december föreslogs en formell höjning av pensionsåldern till följd av den ökade medellivslängden. Den lägsta åldern för att ta ut allmän pension föreslås höjas från dagens 61 år till 62 år 2020. År 2023 ska lägstaåldern höjas till 63. Efter ytterligare tre år ska den höjas till 64. 
I samma veva ska åldern för rätten att stanna kvar på en arbetsplats höjas från dagens 67 år till 69 år. Det finns ännu inget riksdagsbeslut på förslagen. 

NY PENSIONSÅLDER BEROENDE PÅ FÖDELSEÅR
1958–1960: 65 år
1961-1963: 67 år
1964-1969: 68 år
1970-1982: 69 år
1983-1996: 70 år
1997-2012: 71 år
2013- : 72 år

”Svarta lista” - Flygbolagen som vägrar betala ersättning
De resebolag som inte ersätter sina kunder vid till exempel försenade flyg hamnar på Vagabonds och Råd & Röns ”svarta lista”.

I år får danska Primera Air sämst betyg.
– Det har vägrat att följa rekommendationen, säger Per J Andersson på Vagabond.
”Svarta listan”, som årligen sammanställs av tidningarna Vagabond och Råd & Rön, baseras på uppgifter från Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Den visar vilka resebolag som vägrar kompensera sina kunder – trots att ARN rekommenderat det.

I år finns 23 bolag med på ”Svarta listan”. Värst är danska bolaget Primera Air, som vägrar betala tillbaka över 108 000 kronor till resenärer. Wizz Air, Turkish Airline, Lufthansa och Air China hamnar också högt upp på listan.

Flest klagomål på förseningar
Vad är det då kunderna klagar på? Enligt Per J Andersson, redaktör på Vagabond, handlar det till största delen om försenade flyg.
– Det hänger ihop med att flygresandet har ökat över hela världen, i Europa i synnerhet. Det är trängre i luften och trängre på marken. Det är dessutom många fler flygbolag, vilket innebär mer konkurrens och många är hårt ekonomiskt pressade, säger Per J Andersson.
Den som vill klaga på till exempel en försening bör i första hand vända sig till flygbolaget. Om man inte kommer överens är ARN nästa steg, men även om ARN rekommenderar ett bolag att betala ersättning till en resenär är det upp till bolaget om de vill följa rekommendationen.

Plånboken avgör
Flera av bolagen har varit med på listan förut. Ett exempel är Wizz Air, som bedömdes som sämst både 2017 och 2016. Ett annat exempel är Ryan Air, som i år hamnar på plats sex.
I slutändan är det plånboken som avgör för många resenärer, konstaterar Per J Andersson.
– Det är stora flygbolag som har många billiga direktlinjer. Sedan har ju långt ifrån alla sett ”Svarta listan”, säger han och fortsätter:
– Man måste också komma ihåg att det inte handlar om servicen ombord, utan om bemötandet vid en tvist.

HÄR ÄR HELA RESEBOLAGENS ”SVARTA LISTA”:
• Primera Air. 12 anmälningar som rör inställda och försenade flyg där man gått emot ARN:s rekommendation om att ge ersättning. ARN vill att företaget ska betala totalt 108 579 kronor till drabbade resenärer.
• Wizz Air Hungary. 8 ärenden som rör inställda flyg och förseningar. Totalt 40 248 kronor.
• Turkish Airlines. 5 ärenden som rör försenade flyg och nekade ombordstigningar. Totalt 52 595 kronor.
• Lufthansa. 5 ärenden som rör felaktiga biljetter, förseningar och inställda flyg. Totalt 42 191 kronor.
• Air China. 3 ärenden om uteblivna flygningar och förseningar. Totalt 20 800 kronor.
• Ryanair. 3 ärenden gällande skadat bagage och inställda flygningar. Totalt 51 095 kronor.
• Thomas Airways/TUI UK & Ireland. 3 ärenden som rör förseningar. Totalt 48 000 kronor.
• Iberia. 2 ärenden som rör försenat bagage och återbetalning av resa som inte kunnat utnyttjas. Totalt 25 400 kronor.
• Jet2. Försenat flyg för 13 personer. 52 000 kronor.
• NS Travel AB (Ethnic Travel). Resenärer missade flyget på grund av ändrad avgångstid. 27 650 kronor.
• Brussels Airlines. Kundens flyg ställdes in och ersättningsflyg bokades med annat bolag. 23 496 kronor.
• Eurowings. 2 ärenden gällande förstört bagage och ersättningsresa. Totalt 13 696 kronor.
• Kiwi.com. Inställt flyg. 10 016 kronor.
• Ethiopian Airlines. Fyra resenärer blev 29 timmar försenade. 9 777 kronor.
• Kiss Airlines. Biljett var inte giltig. 9 538 kronor.
• Norwegian. Inställda flygningar. 8 500 kronor.
• Lilla Edets Buss/Taxi Lilla Edet. Tre kunder blev utan vinguide på vinresan. 8 000 kronor.
• Roland Lohr Gen Stah. Ett inställt och ett avbokat hockeyläger. 6 432 kronor.
• Iran Air. Försenat plan. 6 000 kronor.
• British Airways. Kunder nekades att stiga ombord eftersom bolaget tagit bort bokningen utan att informera om det. 5 500 kronor.
• Skepps i Motala. Kunden avbokade en hyrvilla utan att få tillbaka depositionen. 4 274 kronor.
• Tripsta.se/Travelplanet24. Kund köpte dyrare biljett då flyget ställdes in. 3 071 kronor.
• Hotell Maria Eriksson. Missade i bokningen och erbjöd plats på annat hotell. 1 490 kronor.
Källa: Vagabond

DINA RÄTTIGHETER SOM FLYGRESENÄR
Vid en försening har du rätt till service och assistans i följande fall:
Om förseningen är två timmar eller mer, för flygningar som är kortare än 1.500 kilometer
Om förseningen är tre timmar eller mer, för längre flygningar inom EU och för andra flygningar mellan 1.500 och 3.500 kilometer
Om förseningen är fyra timmar eller mer för flygningar som är längre än 3.500 kilometer och utanför EU
Rätt till skadestånd:
Om förseningen gör att du ankommer tre timmar eller mer försenat till din slutliga destination i jämförelse med den tidtabellsenliga ankomsttiden har du enligt två avgöranden från EU-domstolen rätt att kräva kompensation av flygbolaget:
250 euro för alla flygningar på högst 1.500 kilometer
400 euro för alla flygningar inom EU längre än 1.500 kilometer och för alla övriga flygningar mellan 1.500 och 3.500 kilometer långa
600 euro för alla övriga flygningar som omfattas av EU:s regler
Om man har drabbats av merkostnader i samband med förseningar eller inställda flyg så kan man söka ersättning för dessa av flygbolaget. Det finns ingen garanti för att man kommer beviljas ersättning men man bör trots det vara noga med att spara kvitton på allt.
Källa: konsumenteuropa.se

Sömnproblemen bland unga har ökat kraftigt
Fler och fler unga har diagnostiserats med sömnstörningar i den öppna specialiserade vården, visar ny statistik från Socialstyrelsen. 
Trots att sömnproblem generellt är betydligt vanligare bland män är det nu vanligare att unga tjejer vårdas för besväret än killar.

Sömnstörningar ökar bland både killar och tjejer mellan 15 och 24 år, enligt statistiken.
– Ökningen är jätteallvarlig med tanke på att vi vill att barnen ska prestera bra i skolan, säger sömnforskaren Christian Benedict vid Uppsala universitet.
En del av ökningen beror på att vården blivit bättre på att rapportera diagnoser till Socialstyrelsen. Jämfört med hela befolkningen har utvecklingen bland unga tjejer däremot gått stadigt uppåt. Nu är det vanligare med rapporterade sömnproblem bland unga tjejer än bland unga killar.'

”Tjejer mer aktiva på sociala nätverk”
Enligt Benedict är en förklaring, som forskning på området lyft fram, stressen som kommer från att vara ständigt uppkopplad med mobiltelefonen. Särskilt störande menar man är sociala medier, omgivningens krav på att vara ständigt tillgänglig och rädslan för att missa något.
– Jag tror en förklaring kan vara att tjejer är mer aktiva på sociala nätverk jämfört med pojkarna där det är vanligare att spela datorspel, säger sömnforskaren Christian Benedict.

Han förklarar att stressen som kan orsakas av sociala medier hämmar produktionen av melatonin, det hormon som gör att vi blir trötta och hjälper oss att sova.
När någon sedan skriver eller gillar något på sociala medier kan det ge en dopaminkick, ett lyckoämne som kroppen producerar, och som dessutom – just det – gör oss pigga.

SÅ MYCKET VANLIGARE HAR DET BLIVIT MED SÖMNSTÖRNINGAR HOS UNGA
Antal patienter per 100 000 invånare som drabbats av sömnstörningar (diagnoser i öppen specialiserad vård)
[År: Män 15-24 år Kvinnor 15-24 år]
2002: 25,32 12,18
2003: 27,07 15,05
2004: 28,44 19,45
2005: 30,22 24,72
2006: 33,44 24,22
2007: 40,87 23,36
2008: 45,66 34,51
2009: 51,58 40,44
2010: 73,04 55,76
2011: 92,74 74,24
2012: 103,62 87,64
2013: 121,07 108,89
2014: 141,66 128,34
2015: 132,86 133,64
2016: 133,3 150,37
2017: 142,43 158,09
Källa: Socialstyrelsen

Allt fler obetalda e-räkningar skickas till Kronofogden - kvinnor är överrepresenterade
Antalet betalningskrav kopplade till handel på nätet ökar. Jämfört med första halvåret 2017 hade det skett en 50-procentig ökning första halvåret i år. Johan Krantz är analytiker på Kronofogden och enligt honom är en av anledningarna till utvecklingen att många väljer att betala på faktura vid internetköp.
E-handeln på nätet går just nu som tåget. Svenskarna e-shoppar som aldrig förr och omsättningen fortsätter att öka. Men samtidigt ökar också antalet betalningskrav kopplade till handel på nätet.
Fram till den sista juni i år fick Kronofogden in nästan 20 000 krav på obetalda skulder ifrån e-betalningsföretagen Klarna och Qliro. Det motsvarar en ökning med 50,2 procent jämfört med första halvåret 2017.
Analytiker: ”Risk att man överkonsumerar”
Johan Krantz är analytiker på Kronofogden och enligt honom beror utvecklingen på ett förändrat konsumtionsmönster där fler handlar online, kombinerat med enkelheten att betala på faktura.
– Problematiken med internetshopping är att det förvalda betalningsalternativet nästan alltid är faktura. För den absoluta merparten fungerar det bra men det finns en risk att man överkonsumerar eftersom man kan handla med pengar som man egentligen inte har, säger han.
Största gruppen är 18-34 år
Antalet ärenden ökar i alla åldersgrupper men den största gruppen står unga vuxna och yngre medelålders för. Av 19 910 krav på obetalda skulder var 10 688 riktade till personer mellan 18 och 34 år – det vill säga mer än hälften.
En annan tendens som sticker ut är att antalet kvinnor är överrepresenterade – när det gäller andra skulder hos Kronofogden är det generellt män. Båda faktorerna, ser dock Johan Krantz, är på utjämning.
– Unga kvinnor är förmodligen de som anammat den här trenden snabbast men nu ser vi hur det sker en ökning av antalet betalningskrav bland äldre samt män, säger han.
Tycker man ska betala på en gång
De obetalda e-räkningarna handlar ofta om relativt små summor och de flesta betalar efter att de fått kravbrev från Kronofogden. Generellt sett minskar också antalet personer med skulder hos Kronofogden, men Johan Krantz vill ändå uppmärksamma riskerna med att handla på faktura.
– Man vet aldrig vad som händer, förlorar man exempelvis sitt jobb kan det i slutändan leda till att man fastnar i skuldfällan. Samma sak gäller avbetalningsköp och kreditköp, säger han.

DET HÄR HÄNDER OM DU INTE BETALAR RÄKNINGEN I TID
Det börjar med att du till exempel gör ett köp på faktura eller tecknar ett abonnemnag. Efter det får du en räkning, betalar du inte den i tid får du oftast en påminnelse.
Inkasso
Om du inte betalar påminnelsen skickas din skuld vidare till ett inkassoföretag. Om du då inte betalar eller kommer överens med företaget om exempelvis en avbetalningsplan kan skulden skickas vidare till Kronofogden.
Kronofogden
Kronofogden skickar ett brev till dig, ett så kallat betalningsföreläggande. Är kravet felaktigt har du 10 dagar på dig att bestrida det. Om du inte bestrider kravet – eller betalar hela skulden – fattar Kronofogden en typ av dom som ger fordringsägaren rätt att kräva dig på betalning för skulden.
Betalningsanmärkning
En betalningsanmärkning registreras hos kreditupplysningsföretagen. Den visar att du inte skött din ekonomi och kan vara ett hinder för att få lån, köpa varor på kredit, få kontrakt på en hyresrättslägenhet eller teckna ett abonnemang. En betalningsanmärkning finns kvar i tre år även om du betalar skulden.
Utmätning
Då skulden är fastställd kan fordringsägaren lämna kravet vidare för indrivning/utmätning. Kronofogden utreder då om du har tillgångar som kan utmätas som betalning för skulden, eller om det finns utrymme att utmäta i din inkomst.
Källa: Kronofogden

Förslag - Snattare ska kunna portas från butiker
Stölder och snatterier är ett stort problem och handeln förlorar ca 6 miljarder kronor varje år. Men det är inte bara pengar det handlar om.
Förutom pengar så ökar också trakasserierna mot personal som försöker stoppa stölderna.
– Vi har under lång tid sett hur samhället förändras och utsattheten för medarbetare blir allt tuffare och vi behöver se över hur vi kan skydda vår personal, säger Per Geijer som är säkerhetschef på Svensk Handel till SVT Nyheter.

Tillträdesförbud i butiker har utretts tidigare men ansetts för svårt att lagstifta kring. Men nu utreds återigen om det ska bli möjligt att porta notoriska snattare och andra som stör ordningen. Utredningen ”Straffrättsliga åtgärder mot organiserad tillgreppsbrottslighet” ska presenteras i januari 2019.
– Det finns numera en majoritet i riksdagen kring den här frågan. Vi inom Svensk Handel och Handelsanställdas Förbund är också överens om att det här är nödvändigt för att skydda de anställda.
– Det måste röra sig om ett brott och att det har skett upprepade gånger mot butiken. Men sen är det inte vi inom handeln som ska ta ett sånt beslut utan det är åklagaren och domstolen säger Per Geijer.

Ny funktion för säkrare bank-id
En ny funktion ska göra användningen av bank-id säkrare.
Under måndagen kom företaget bakom bank-id, Finansiell id-teknik, ut med en ny säkerhetsuppdatering, vilket innebär att användarna kommer ha ett nytt steg i sin inloggning för att säkerställa att inloggningen inte görs mot någon annan dator än den användaren har.
När man skrivit in sin kod i bank-id-appen kommer en så kallad qr-kod dyka upp på datorskärmen. Den ska då läsas av med mobiltelefonens kamera och verifieras.
- Det här är ett nytt sätt att möta den utmaningen vi sett i form av bedragare som lurar användaren att göra någonting när bedragaren ofta sitter på en helt annan geografisk plats. Den här funktionen är till för att ta bort den möjligheten för bedragaren, säger Malin Wemnell, administrativ chef på Finansiell id-teknik.
Den nya lösningen gäller dock bara vid inloggning via mobilt bank-id mot tjänster i datorn, till exempel internetbanken, och inte via mobilen.
Totalt kom e-legitimationsbedragare över 36 miljoner kronor från svenska bankkonton under augusti, enligt siffror från polisen. TT

Dyster drunkningsstatistik efter het sommar
Den långa, varma sommaren har skördat ovanligt många liv i form av drunkningsolyckor. Under augusti månad drunknade 18 personer, jämfört med sex drunknade under motsvarande månad 2017.
Den övervägande andelen av dödsoffren under augusti var män – 16 personer.
Under de fyra sommarmånaderna maj, juni, juli och augusti omkom totalt 92 personer, lika många som under rekordåret 2014. I fjol omkom totalt 47 personer under motsvarande period.
Maj, som i år bjöd på tidig högsommarvärme på många håll, var den sämsta månaden på 18 år med totalt 21 omkomna i drunkningsolyckor. Också juli utvecklade sig i samma riktning, med 35 omkomna.
Hittills i år har 115 människor avlidit i drunkningsolyckor, vilket är den högsta siffran på tio år, enligt Svenska Livräddningssällskapets (SLS) statistik. Vad som sticker ut i statistiken är att antalet fritidsbåtolyckor minskar – sju omkomna mot 17 under 2017.
"En person omkommer i drunkningsolyckor varannan dag. Detta under en period på året som borde förknippas med glädje och avkoppling! Ett anmärkningsvärt högt tal och helt oacceptabelt", skriver SLS i ett pressmeddelande.

Fakta: Drunkningar i sommar
Antal drunkningar under sommaren 2018. Fjolårets siffror inom parentes.
Maj 21 (11) Juni 18 (18) Juli 35 (12) Augusti 18 (6)
Källa: Svenska Livräddningssällskapet

Samtal om suicid till 112 ökar
På måndag den 10 september uppmärksammas suicidpreventiva dagen i Sverige såväl som internationellt. Varje år tar över 1000 personer i Sverige sitt liv. För människor som befinner sig i en situation där de är nära suicid kan 112 vara den sista livlinan.

SOS Alarm har hittills under 2018 hanterat i snitt 632 samtal per månad gällande hot om suicid. Både i maj och juni översteg antalet samtal 800.
På måndag den 10 september uppmärksammas suicidpreventiva dagen i Sverige såväl som internationellt. Varje år tar över 1000 personer i Sverige sitt liv. För människor som befinner sig i en situation där de är nära suicid kan 112 vara den sista livlinan. SOS Alarm har hittills under 2018 hanterat i snitt 632 samtal per månad gällande hot om suicid. Både i maj och juni översteg antalet samtal 800.
– Ringer en person som är beredd att ta sitt liv till oss via 112 tänker jag att det finns en chans, ett fönster, att rädda honom eller henne. Genom att vara ett stöd, lyssna och samtidigt larma den hjälp som behövs till platsen kan vi bidra till att rädda liv, säger Hanna Magnusson, operatör vid SOS Alarm.
– Den som upplever en akut risk för att någon i en omgivning eller att man själv tänker ta sitt eget liv ska ringa 112. I det akuta skedet kan vi bistå genom att larma ut hjälp och för den som snarare behöver stöd, råd och någon som lyssnar kan vi koppla vidare till jourhavande präst. Det är viktigt att människor i omgivningen vågar agera. På det sättet kan vi tillsammans bidra till att rädda hundratals människor från suicid varje år, säger Camilla Nyhlén, verksamhetschef vård vid SOS Alarm.
Antal samtal ”hot om suicid” till 112
2015: 6113
2016: 6794
2017: 7644
2018: 5696 (till och med augusti)

Inte farligt att prata om självmord
När du möter en person som funderar på att ta sitt liv är det naturligt att känna både maktlöshet och rädsla. Då kan det vara bra att komma ihåg att det inte är farligt att tala om självmord och att det inte ökar risken för att någon ska ta livet av sig. Snarare kan det uppmuntra till att tala om känslor och det kan kännas som en lättnad för den som tänker på självmord. 

Vem ska jag prata med?
Du kan prata med en person som jobbar inom vården, eller med någon du känner. Det går också att kontakta någon i en telefon- eller chattjour. Där finns personer som är vana vid att lyssna och som kan ge råd och stöd i hur du kan komma vidare och börja må bättre. Du kan vara helt anonym när du ringer. Du kan till exempel kontakta:
Hjälplinjen på telefon 0771-22 00 60.
Bris - Barnens rätt i samhället på telefon 116 111.
Jourhavande medmänniska på telefon 08-702 16 80.
Jourhavande präst nås via 112.
Mind Självmordslinjen, chatt via mind.se eller på telefon 90101.
Källa: 1177

Nya Solelportalen guidar dig i frågor om solceller
Energimyndigheten lanserar en webbportal om solel, Solelportalen. I portalen hittar du saklig och oberoende information om solcellsanläggningar, från planeringsfasen inför en installation till avveckling av en anläggning. Portalen ska underlätta för potentiella solcellskonsumenter att fatta kloka investeringsbeslut.
De senaste åren har intresset ökat markant för solceller. Med investeringsstödet och övriga villkor som råder just nu finns det goda förutsättningar för den som vill producera sin egen el. Energimyndigheten har därför tagit fram Solelportalen, en webbplattform med aktuell och objektiv information om solceller, för att göra det lättare att avgöra om en investering i solceller är ett intressant alternativ för det egna hushållet. 
– Solelportalen är ett efterlängtat stöd i vårt arbete, säger kommunens Energi- och klimatrådgivare Petter Bergman. Jag vill också passa på att välkomna intresserade till helgens Energi- och Miljömässa i Henån på Orust, där jag och min kollega solenergiexperten Hugo Franzén kommer att finnas på plats för att svara på frågor.
Energi- och miljömässan i Henån, lördag 8 september
Energimyndighetens nya solelportal

Slopade strafftullar på solceller
Idag tar EU bort strafftullarna på kinesiska solpaneler. Höjt investeringsstöd och förenklade bygglovsregler har redan fått upp intresset för solceller till rekordnivåer och nu väntas försäljningen öka ytterligare.

– Beslutet är otroligt viktigt. De här antidumpningstullarna och utjämningstullarna var några av de största som EU har infört. Så att de nu tas bort är väldigt stort, säger Johanna Weibull, utredare på Kommerskollegium. 
När strafftullarna, som för vissa kinesiska producenter legat på närmare 65 procent, infördes för fem år sen stod Kina för en stor del av marknaden och sålde solceller och solpaneler för 100 miljarder kronor per år till EU. Nu har Kinas andel på marknaden gått ner. Men att tullarna sänks till den tidigare och betydligt lägre nivån 2,7 procent väntas ändå få en märkbar effekt. 

– Det är för tidigt att säga hur mycket det kommer att påverka priset. Men det kommer antagligen att innebära en ökning av försäljningen av solceller, vilket är positivt för miljön, säger Johanna Weibull.
På Energimyndigheten har man redan märkt av en tydlig ökning när det gäller intresset för solceller och det investeringsstöd som finns att få för konsumenter. Förra året beviljades 399 miljoner i stöd, hittills i år har redan 773 miljoner kronor beviljats. Idag lanseras man också en ny webbportal för att möta informationsbehoven.

– Vi ser att intresset har ökat mycket under de senaste åren. Och under 2018, efter att man höjde investeringsstödet från 20 till 30 procent för privatpersoner, ser vi att vi har fått in väldigt mycket ansökningar och det verkar som att intresset håller i sig, säger Sara Grettve som är projektledare på Energimyndigheten.

Pojkar kan komma att vaccineras mot HPV
Västra Götalandsregionen var bland de första i landet att införa vaccinationer mot HPV-virus för flickor. Nu kan även pojkar komma att vaccineras.
HPV-viruset är en bidragande orsak till livmoderhalscancer, som är den unga kvinnans cancer med mycket hög dödlighet. Därför erbjuds flickor i årskurs fem i hela landet sedan några år tillbaka HPV-vaccinet. Redan 2017 föreslog Folkhälsomyndigheten att även pojkar skulle vaccineras.
Kan skydda kvinnor
– Dels skulle det skydda dem mot vissa typer av cancerformer som är relaterade till HPV-viruset, som analcancer och pungcancer. Dels skyddar det mot kondylom. Men framför allt skulle en så kalla flock-effekt uppstå – det skulle skydda även kvinnorna eftersom viruset är sexuellt överförbart, säger Tomas Bremholm, enhetschef på Västra Götalandsregionens kunskapsstöd.
Ungefär 80 procent av flickorna i Västra Götaland väljer att vaccinera sig mot HPV-viruset, vilket betecknas som högt av myndigheterna. Men om även pojkar vaccinerades skulle skyddet bli mer omfattande.

Experter i Västra Götaland tar just nu ställning till rapporten från Folkhälsomyndigheten. Under hösten väntas regionen fatta beslut i frågan.
– Frågan kommer upp på program- och prioriteringsrådet, förmodligen i oktober. Vi kommer då att ta ställning till om vi ska rekommendera att även pojkar ska vaccineras, säger Tomas Bremholm, enhetschef på Västra Götalandsregionens kunskapsstöd.
Efter att det rådet har fattat sitt beslut blir det upp till politikerna att ytterst fatta beslut. Och de kommer att följa expertisen.
-Vi har den gången, att vi gör som prioriteringsrådet tycker är lämpligt, säger Tony Johansson (MP), vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Västra Götaland.

Försäkringsbolag varnar för populära mopedbilarna
Mopedbilar väger väldigt lite och har inte alls samma krav på krocksäkerhet på sig som en personbil. Ändå får de framföras på allmänna vägar. Statistik från försäkringsbolaget If visar att antalet allvarliga olyckor ökar i takt med att mopedbilar blir vanligare.

Mopedbilarna blir allt vanligare i Sverige, totalt finns cirka 10 000 ute på landets gator. Många föräldrar köper en mopedbil till sina ungdomar för att underlätta vardagspusslet med aktiviteter. Ungdomarna kan i ur och skur själva köra till och från träningar och kompisar.

Men ny statistik från försäkringsbolaget If visar att mopedbilarna är farliga. De är ofta inblandade i olyckor som resulterar i allvarliga skador. Tidigare har ingen olycksstatistik publicerats över mopedbilar, eftersom Trafikverket bakar ihop dem med mopedolyckor.
- Olyckorna är ofta allvarliga, mopedbilen demoleras totalt och föraren blir inte sällan fastklämd. De säkerhetssystem som finns i vanliga personbilar är bortprioriterade på grund av att bilen inte får väga mer än 425 kilo, säger Johan Granholm, motorexpert på försäkringsbolaget If.

En mopedbil väger max 425 kilo. En personbil cirka 1500 kilo. Karossen på mopedbilen är byggd av aluminium med plast, och säkerhetsutrustning som krockkuddar är inte obligatoriskt. Konsekvenserna av en kollision eller avåkning med mopedbilen får lätt katastrofala följder.
- Krocksäkerheten är usel. Vi vill verkligen varna för olycksrisken med mopedbilarna och vänder oss både till lagstiftare och konsumenter, säger Johan Granholm.

I ett jämförelsetest som Euro NCAP gjorde 2016, så fick de flesta av mopedbilarna ingen eller en stjärna vilket betyder att det är hög risk att dö vid en kollision då det saknas airbag och adekvat krocksäkerhet. (Euro NCAP är ett europeiskt utvärderingsprogram som ger konsumentinformation om säkerheten hos nya bilar.)

Karossen på mopedbilen är något av ett tve-eggat svärd.
- Det är alltid säkrare att sitta i någon form av kaross jämfört med att sitta på en vanlig moped. Men eftersom karossen är så undermålig finns risken att föraren vaggas in i en falsk trygghet och tar större risker än på en vanlig moped, säger Johan Granholm.
En annan fara är den omgivande trafiken. En mopedbil får ha en topphastighet av 45 kilometer i timmen – men får köras på allmänna vägar där övrig trafik har en hastighetsbegränsning på upp till 100 km/h.
- Det skapar frustrationer i trafiken och fler farliga omkörningar som leder till olyckor, säger Johan Granholm.

Dessutom krävs endast körkort med behörigheten AM, samma som för EU-moped, för att köra en mopedbil. Det innebär en tolv timmar lång utbildning, varav fyra timmar praktisk träning.
- Vår starka rekommendation är att man inte släpper iväg sina ungdomar i en mopedbil innan man vet att de har mycket mer kött på benen än så. Körregler, trafikmärken och säkerhetstänk ska sitta i ryggmärgen på dem, säger Johan Granholm.

I Finland kommer det att bli tillåtet att hastighets begränsa ”riktiga” bilar från och med 2019 så att unga får ett säkrare alternativ till mopedbilen.
- Det ska bli väldigt intressant att följa hur det tas emot och framförallt hur mycket det kommer att förbättra säkerheten, säger Johan Granholm.

Ifs skadestatistik för mopedbilar*:
Skadade bilar:

2016 = 60 vagnskador
2017 = 110 vagnskador
2018 (t.o.m. 31 juli) = 85 vagnskador
Personskador:
2016 = 26
2017 = 63
2018 (t.o.m. 31 juli) = 60
*Uppgifter finns endast sedan 2016, tidigare låg mopedbil och EU-moped i samma fordonsklass i Ifs system.
Antal sålda mopedbilar:
2018 (jan-jul): 777
2017: 1 838 (en ökning med 66,2 procent jämfört med 2016)
2016: 1 106

Nu ändras reglerna för telefonförsäljning
När telefonförsäljaren ringer är det bra att känna till att det från och med lördag den 1 september är nya regler som gäller.

Ett företag som vill sälja något måste få din skriftliga bekräftelse på att du accepterar erbjudandet. Annars är avtalet inte giltigt och du är inte ansvarig för att betala. Det är alltså inte längre möjligt att ingå avtal muntligen vid telefonförsäljning.

Skriftlighetskravet framgår av distansavtalslagen och innehåller två led. För det första ska företaget skriftligt bekräfta det anbud de har gett dig på telefon. För det andra ska du skriftligen acceptera företagets anbud.
Det här gäller när det är företaget som tar initiativet och ringer upp dig, men det spelar ingen roll om du är en ny kund eller har handlat av företaget tidigare. Om det däremot är du som tar kontakt med företaget gäller inte de nya reglerna om skriftlig avtalsbekräftelse.

Avtalet får skickas med brev, e-post, sms eller liknande. Det viktiga är att du ska kunna läsa vad avtalet innehåller innan du bestämmer dig för om du vill skriva på eller inte.
Mer om vad de nya reglerna innebär för konsumenter finns på Hallå konsuments webbplats 
 

Dubblat elpris väntar många i vinter
Torrväder, stigande råvarupriser och hälften av kärnkraften ur produktion. Elpriset har skenat under sommaren och nu väntar dubbelt så höga priser under den mer elberoende vintern.

Den som föredrar mindre fakturor från elbolagen får önska sig en rejäl rotblöta under hösten. Annars lär underskotten i kraftjättarnas vattenmagasin bestå, något som redan drivit upp elpriserna kraftigt under sommaren.
- Det finns inget som nu talar för att priset ska gå ner inför vintern. Bara om det blir väldigt mycket regn, säger Faraz Azima, vd på elprissajten Elskling.

Högsta på tio år
Inför höst och vinter låg augustipriset på den högsta nivån på tio år. Prognosen just nu är att priset per kilowattimme kommer att ligga närmare 60 öre fjärde kvartalet, enligt framtidskontrakten på elbörsen. Under samma tid i fjol låg priset på 30 öre.
- Det har varit en aggressiv uppgång senaste tiden, priset har stigit med ett öre om dagen senaste veckan, säger Faraz Azima.
I bakgrunden påverkar också stigande råvarupriser, bland annat kol, och stigande pris på utsläppsrätter av koldioxid till följd av ökad koleldning. Dessutom står mycket av kärnkraften stilla för översyn, och under september väntar ovanligt många revisioner av kärnkraftverken, som då kommer att hålla stängt, enligt Sweco.

Kanske binda
För en elberoende konsument som oroas av en extra kall vinter med pristoppar som vida överstiger de väntade snittpriserna kan passa på att binda sitt elavtal. Enligt Faraz Azima finns elbolag som i dag erbjuder ett tremånaders fastprisavtal över de kallaste månaderna på strax under 50 öre kilowattimmen, vilket faktiskt är lägre än snittpriset för den gångna månaden. Det är inte säkert att det lönar sig, men då är man i alla fall garderad för obehagliga överraskningar, resonerar han. / TT
 

Detta gäller för A-traktorer
En A-traktor vara så ombyggd att dess högsta konstruktiva hastighet uppgår till högst 30 km/h på horisontell väg. Så står det i Vägverkets författningssamling.

Polisen vill hjälpa dig som äger en A-traktor att slippa onödiga böter och andra kostnader, men främst hoppas vi förstås att vi på det här sättet kan förebygga olyckor där A-traktorer är inblandade.
Många av de A-traktorer som polisen har kontrollerat på senare år har inte varit i föreskrivet skick då den konstruktiva hastigheten har varit ändrad. En A-traktor ska vara beskaffad enligt följande:
En A-traktor vara så ombyggd att dess högsta konstruktiva hastighet uppgår till högst 30 km/h på horisontell väg. Ombyggnaden skall vara så konstruerad och utförd att det endast med stor svårighet går att öka A-traktorns högsta konstruktiva hastighet.
A-traktorns hastighet på lägsta växeln skall vara högst 10 km/h vid 2/3 av ursprungsmotorns maximala varvtal.
Detta enligt VVFS (Vägverkets författningssamling) 2003:19 4:e kapitlet §33.
 
Många föräldrar är ägare
Många av A-traktorerna står skrivna på ena föräldern, men brukas av son eller dotter i familjen som är mellan 15-17 år och innehar ett mopedkörkort. Där har den som står som registrerad ägare ett ansvar för att fordonet är i föreskrivet skick och hur A-traktorn brukas.
-  Om A-traktorns konstruktiva hastighet överstiger tillåtna 30 km/h så kan man som ägare bli misstänkt för ”Tillåtande av olovlig körning”, vilket kan bli ett kostsamt straff med dagsböter som följd och spärrtid på körkortet samt indraget handledartillstånd, säger Caroline Eriksson, kommunpolis i lokalpolisområde Torsby
Framförs en A-traktor vars konstruktiva hastighet är ändrad och föraren endast har AM- behörighet så kan denne bli misstänkt för olovlig körning.
Föraren riskerar att dömas för olovlig körning med böter och spärrtid på körkortet samt indraget körkortstillstånd.
Vid misstanke om brott så kommer även en s.k. flygande inspektion att utföras vilken kan innebära att A-traktorn måste inställas för en kontroll/registreringsbesiktning.

I samband med att kvällarna blir mörkare ökar stölderna
Det finns mycket du kan göra för att skydda din egendom och minska risken för stöld och skadegörelse. En sak som har visat sig effektivt är att bilda nätverk. Bra exempel är grannsamverkan och båtsamverkan. Att hjälpas åt och hålla koll ökar förutsättningarna för att minska brottslighet och skapar samtidigt gemenskap. Det finns även olika hjälpmedel som försvårar för tjuven, till exempel spårsändare och MärkDNA.

Var uppmärksam på personer och bilar som rör sig i området utan synbara ärenden. Den som har tips och/eller gjort iakttagelser ombeds ringa 114 14. Om det är akut eller det finns misstanke om en pågående stöld – ring polisen på 112. Tipsa polisen

Tryckfel – på alla röstkort
Det finns ett tryckfel på samtliga röstkort som nu är på väg att delas ut inför valet den 9 september. Felet består i att telefonnumren till kommun respektive länsstyrelse bytt plats med varandra.
"Tryckfelet har ingen betydelse för väljarens rösträtt och röstkortet går att använda som vanligt", skriver Valmyndigheten på sin sajt.
- Det innebär ändå att väljare som ringer till länsstyrelsen för att begära rättelse i röstlängden i stället hamnar hos sin kommun och att väljare som vill veta mer om förtidsröstningslokaler hamnar hos länsstyrelsen i stället för hos en kommun. Det kan ju leda till en viss förvirring, säger Jenny Stad, pressekreterare på Valmyndigheten, till Ekot. TT

Snart kan arbetslösa ta CSN-lån till körkortet
Från och med den 1 september kommer arbetslösa kunna ansöka om att få låna pengar från CSN till körkortsutbildning. 
Körkortslånet kom till som en reform för att göra det lättare för arbetslösa att hitta jobb. 15 000 kronor är det maximala beloppet som går att låna och det gäller i ett år.
Med fallenhet och körvana räcker 15 000 kronor med marginal, men har du någon som aldrig har kört och svårt att lära sig så kostar det betydligt mer.
Enligt Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) är beloppet inte hugget i sten.
– Vi har gjort en bedömning som vi sen måste följa upp. Men vi vill inte heller att man ska få för mycket skulder, säger Ylva Johansson.

Arbetsförmedlingen menar att det innebär en utökad möjlighet att förbättra matchningen på arbetsmarknaden.
– Vi ser att det finns branscher inom vilka ett B-körkort behövs och att de är i stort behov av arbetskraft. Exempelvis inom vårdsektorn och transportbranschen, säger Johan Nylander, sektionschef på arbetsförmedlingen.
Man vill i förlängningen ge alla unga som gått ut gymnasiet möjlighet att låna till körkortet. 

DETTA GÄLLER FÖR KÖRKORTSLÅNET
Du måste vara inskriven på arbetsförmedlingen som arbetssökande och vara mellan 18 och 48 år gammal
Du får låna till körskoleutbildning accepterade hos Transportstyrelsen och till alla delar av utbildningen oavsett om du sen vill köra upp som privatist eller via en körskola
Du får låna en gång och max till ett belopp på 15 000 kronor
Du måste betala tillbaka oavsett hur det går med körkortet
Det påverkar inte andra bidrag och lån från CSN
Källa: CSN

Yoghurt återkallas – risk för plastbitar
Ett parti jordgubbsyoghurt av märket Activia återkallas från svenska butiker, meddelar livsmedelsjätten Danone.
Anledningen är att det finns en risk att förpackningarna innehåller plastbitar. Förpackningarna i fråga heter Activia Jordgubb, säljs i fyrpack med 125 gram yoghurt i varje behållare och har bäst före-datum den 16 augusti 2018.
Förpackningar med andra bäst före-datum är inte drabbade. Återkallningen gäller inte heller den sockerfria varianten med tillägget "No added sugar".
 

Begagnade dieselbilar slår försäljningsrekord
Försäljningen av begagnade dieselbilar ökade med 10,9 procent under andra kvartalet i år jämfört med motsvarande period i fjol. Totalt såldes 95 151 dieselbilar, vilket är den högsta siffran någonsin.

Begagnatmarknaden för bilar tycks ha återhämtat sig från ett svagt första kvartal 2018. Försäljningen ökade med 1,8 procent, visar ny statistik från sajten Bilpriser. Allra bäst går försäljningen av dieselbilar.
- Det har varit populärt att köpa begagnade dieselbilar under flera år och att det ökar nu är en naturlig effekt av att utbudet är stort. Många dieselbilar som såldes för tre år sedan har kommit ut på marknaden igen, säger Henrik Littorin, vd på Bilpriser.

I Stockholms län sjönk försäljningen av begagnatbilar däremot med -1,4 procent. Just dieselbilsförsäljningen ökade svagt, endast 1,9 procent, något som kan bero på att politikerna fortfarande diskuterar att införa miljözoner i storstäder och att många dieselbilar då inte skulle klara utsläppskraven.

- Det är ju spekulationer, men det har förmodligen påverkat konsumenterna i valet av bil. Samtidigt så har amorteringskravet troligtvis gjort att det även är svårt att belåna sin redan högt belånade bostad och det gör att man inte har pengar att investera i en bil, säger Henrik Littorin.

Fakta: Bilförsäljningen andra kvartalet 2018
Av de totalt 312 478 begagnade bilar som bytte ägare under årets första kvartal var 64,2 procent bensindrivna och 30,4 procent dieseldrivna och resten el- eller elhybrider.
Största ökningen var på Gotland, där det såldes 6,4 procent fler bilar jämfört med förra året. Näst mest ökade Jönköpings län (+ 5,8 procent) och Kronobergs län (+ 5,4 procent).
Flest begagnade bilar såldes i Västra Götaland, 50 357 stycken.
Källa: Bilpriser.se.

Polisens tips för dig som skall hyra bostad inför skolstarten
Har du fått antagningsbeskedet till högskolan och funderar på var du ska bo under din studietid? I en överhettad bostadsmarknad är det lätt att bli desperat i sökandet så det istället slutar med att man står utan bostad.
Ett besök i bostaden innan du betalar någon förskottshyra kan visa sig vara riktigt lönsamt. Den som inte kan visa någon bostad har heller ingen att hyra ut. Kontrollera också med fastighetsbolaget/hyresvärden om vem som har kontrakt på bostaden så att du hyr av rätt person. Du kan läsa mer om lägenhetsbedrägerier på polisens hemsida www.polisen.se / 

Polisen - Varning för utpressningsmejl - ny bedrägerimetod
Polisen varnar för utpressningsmejl där avsändaren påstår sig ha filmer som bevis på att du porrsurfat och hotar skicka dem till dina vänner om du inte betalar. ”Betala inte och svara inte på mejlet”, säger Jan Olsson, Nationellt Bedrägericentrum.
Bedrägerimetoden innebär att avsändaren säger sig ha installerat en skadlig programvara i din dator för att få tillgång till dina lösenord på bland annat Facebook och till din webkamera. Ofta finns något av dina lösenord med i mejlet.
Avsändaren påstår sig också ha filmat dig med din dators webbkamera när du varit inne på pornografiska webbsidor. Om du inte snarast betalar en viss summa i Bitcoin hotar avsändaren att skicka filmerna till dina bekanta.
– Att avsändaren har din mejladress och dina lösenord är vilseledande och kan göra mejlet mer trovärdigt än andra typer av bedrägerimejl. Men förmodligen har avsändaren kommit över stulna lösenord och epostadresser från en sida på Internet. När det gäller filmerna ser vi det som osannolikt att det finns några överhuvudtaget. Många som fått utpressningsmailet har inte ens någon webbkamera på sin dator, säger Jan Olsson.
Svårt att spåra utpressaren
Polisen har fått in många polisanmälningar om bedrägeriet. Det är omöjligt att veta den exakta omfattningen eftersom det alltid finns människor som betalar och avstår från att polisanmäla. Brottet är dessutom knepigt att utreda.
– Det är otroligt svårt för polisen att hitta den som får pengarna. Bitcoins transaktioner är anonymiserade och vid spårning kommer vi bara till en "plånbok" som består av rader med bokstäver och siffror i en följd och kan inte identifiera ägaren av "plånboken". Det vi kan göra är varna för att inte betala. Förutom att du förlorar dina pengar totalt i onödan, gynnar du den internationella brottsligheten, avslutar Jan Olsson.
Gör så här:
Betala inte!
Svara inte på mejlet
Ändra dina lösenord. Använd 2-faktorinloggning där det är möjligt
Täck för din webbkamera när du inte använder den med exempelvis tejp
Polisanmäl
Skydda dig mot bedrägeri

Så riskfyllda är de olika betalsätten - Detta bör du tänka på när du betalar på internet
Under 2017 ökade näthandeln med 16 procent i Sverige och omsatte totalt 67 miljarder kronor enligt Postnord. Många hemsidor erbjuder flera olika sätt att betala för varor.

Vilka risker finns med dessa betalningsmetoder och vad ska man tänka på när man handlarberättar Nationellt bedrägericentrum.
Enligt dem bör man som konsument generellt handla på hemsidor med 3D Secure, en säkerhetsfunktion där konsumenten utöver att ange sina kortuppgifter även anger ett lösenord för att bekräfta sitt köp. Vid eventuella bedrägerier tar konsumentens bank oftare ansvar för att lösa problemet.
Tjänsten kallas även för Verified by Visa och MasterCard SecureCode.
Hemsidor med denna säkerhetsfunktion är generellt säkrare än de utan.

Konto/kreditkort: När man får ett nytt kort är de alltid öppna för internetköp. Det första man ska göra är att se till att man spärrar denna funktion. När man sedan ska handla med det aktiverar man den och inaktiverar igen sen när man handlat klart. Fördelen med detta är att om någon stjäl ditt kort eller kommit över kortuppgifter så kan de inte handla med det. Ett annat tips är att föra över en viss summa till exempel under semestern, som räcker i en eller två dagar framöver. Om någon skulle komma över ditt bankkort så är det inte så mycket pengar som förloras.

Swish: När man betalar till ett företag är det viktigt att pengarna som man swishar går till ett företagskonto istället för ett personligt bankkonto. Gällande handel på andrahandssidor som Blocket så ska man tänka på när i transaktionens skede som man swishar mottagaren. Om man betalar direkt utan att man fått leverans riskerar man att bli utan varan.

Bank-id: Här ska man tänka på två saker. Man ska aldrig lämna ut inloggningsuppgifter till sitt bank-id till någon och aldrig logga in på sitt bank-id på någon annans begäran. Om någon som utger sig för att jobba på en bank eller polisen kontaktar dig och vill ha dina inloggningsuppgifter, så är det en bluff. Varken banken eller polisen behöver begära detta.

Faktura: Ibland kan man få fakturor hemskickade för varor som du inte har köpt. Dessa ska man aldrig betala för. Man ska heller inte betala för varor som man påstås ha köpt av olika privatpersoner eller företag. Falska fakturor räknas som bedrägeri och ska anmälas till polisen. Annars är fakturor ganska säkra då det oftast är betalning inom 30 dagar som gäller, vilket gör att man kan få varan i förväg.

Bitcoin: I och med att Bitcoin är ett anonymiserat sätt att utföra transaktioner finns det risker för att många som använder betalsättet är kriminella som inte vill bli spårade, uppger Polisens bedrägericentrum. Det är därför bra att försöka ta reda på vem det är som ska ta emot betalningen. Det blir dock vanligare att flera professionella företag erbjuder bitcoin som ett betalningsalternativ. Det som dock är viktigt att ha i åtanke är att polisen inte kan hjälpa dig om det är så att man inte får den vara man har beställt.

Paypal: Man ska vara säker på att det är via Paypal som man betalar för en vara och inte på en länksida som handlaren skickar. Dessa leder ofta till någon obskyr hemsida som efterliknar betalningstjänsten. Om du registrerar och loggar dina bankuppgifter kan dessa hamna hos olika aktörer utan att du vet vad de kommer att göra med uppgifterna.  

Viltolyckor ökar markant i Sverige
Var tionde minut sker en viltolycka i Sverige. Under 2017 inträffade över 63 000 viltolyckor, en ökning med 30 procent sedan 2010.

Under förra året inträffade flest viltolyckor i Västra Götaland (9 723), Skåne (5 927), Stockholms län (4 803) och Kalmar län (4 445 olyckor). Endast Örebro län visar en minskning av viltolyckor, med drygt två procent.
'
Störst är risken för att köra på ett rådjur, i synnerhet i Västra Götaland där 7 920 viltolyckor med rådjur ägde rum. Nära 46 000 olyckor med rådjur inträffade under 2017. Men olyckor med hjort ökar mest. I Östergötland har olyckor med hjort ökat med 166 procent sedan 2010.

Olyckor med vildsvin ökar också och det är ett stort problem, inte minst eftersom en kollision med ett vildsvin kan få stora konsekvenser. I Skåne skedde över 1 000 olyckor med vildsvin under förra året. Och i Västra Götaland och i Uppsala län ökade olyckor med vildsvin med över 500 procent.
Älg är den enda typen av viltolyckor som har minskat sedan 2010.
Samtidigt är det den olyckstyp som brukar få mest allvarliga konsekvenser. Under förra året skedde över 5 900 olyckor med älg.
– Det är oerhört viktigt att viltolyckorna tas på allvar och Motormännen vill absolut se att fler viltstängsel sätts upp. Vägarnas sidoområden behöver röjas, minst tio meter rakt ut från vägbanan, så att trafikanter kan upptäcka vilt utmed vägarna. Det är viktigt att Trafikverket kontrollerar sina entreprenörers arbete med detta. Ny teknik för aktiv viltvarning och viltslussar eller säkra viltpassager behöver också används i större utsträckning. Ökad jakt krävs dessutom för att begränsa viltolyckorna i trafiken, säger Carl Zeidlitz, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännens Riksförbund.
 
Så minskar du risken att krocka med vilt
Anpassa hastigheten till rådande förhållanden.
Ta det extra försiktigt när du kör på vägar utan viltstängsel.
Vidga ditt synfält. Titta inte bara på vägen.
Vilda djur är ofta som mest aktiva och i rörelse vid gryning och skymning.
Se till att bilens utrustning fungerar som den ska, det gäller inte minst bromsar, däck och lysen.

Detta gäller vid viltolycka
Ring 112 och anmäl olyckan om björn, hjort, järv, lo, mufflonfår, rådjur, utter, varg, vildsvin älg eller örn är inblandad. Uppge olycksplats och vilken typ av djur det gäller samt i vilken riktning djuret har försvunnit om det inte finns kvar på platsen.
Märk ut platsen där olyckan har skett.
Sätt ut varningstriangel 200–300 meter från olycksplatsen. Flytta om möjligt din bil till vägrenen eller parkeringsficka. Sätt på varningsblinkers.

Skulle du krocka med björn, varg eller vildsvin bör du öka avståndet för markeringen av olycksplatsen upp till 100 meter då dessa djur kan bli mycket aggressiva när de är skadade.
Skadat och dödat vilt ska omhändertas. Du får dock inte ta med dig ett dött djur, det tillfaller markägaren eller i vissa fall staten.

Högtryck för sjöräddningsstationerna i det varma vädret
Det varma vädret har gjort att sjöräddningen har betydligt mer att göra än tidigare somrar.
Det har varit en intensiv sommar för landets sjöräddningsstationer. Upplevelsen på många räddningsstationer är att det har varit fler förebyggande utryckningar. Alltså utryckningar innan läget blir akut och beror på det varma sommarvädre,t och att fler har taget sig ut på sjön.
Sjöräddningssällskapet är en ideell förening  med 71 räddningsstationer runt om i landet och 2300 frivilliga sjöräddare som är redo att rycka ut dygnet runt, året om.
 

Ny lag gör det lättare att sätta upp bevakningskameror
Från och med idag den förste augusti är det fritt fram för lantbrukare att sätta upp kameror för att bevaka dyra maskiner utan att behöva ansöka om krångliga tillstånd.
Lagen innebär en förenkling för myndigheter och polisen att använda kameraövervakning för att förhindra brott. Men, även andra grupper påverkas av lagen.

Tidigare fick lantbrukare eller skogsbrukare ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen för att sätta upp en kamera. Det var långa handläggningstider, och kostade pengar.
Man måste fortfarande sätta upp en skylt som upplyser om att området är övervakat. Även för butiksägare och privatpersoner kan nu sätta upp övervakningskameror. Däremot offentliga verksamheter måste fortfarande söka tillstånd.

Birgit Jönsson, verksamhetsutvecklare på Lantbrukarnas riksförbund, är positiv till den nya lagen.
– Det här är kanonbra. Då är man på rätt sida av lagen. Periodvis stjäls det väldigt mycket diesel och dyra maskiner. Har man då övervakning underlättar det att förhindra det, säger hon.
Kamerabevakningslagen är en svensk, nationell lag som kompletterar dataskyddsförordningen, GDPR, som trädde i kraft i maj.

Nu slopas bygglovskravet på solceller
Från och med den första augusti blir det fritt fram för husägare att sätta upp solceller på taken, då behöver man inte längre ansöka om bygglov.
Det har tidigare krävts ett bygglov för att få sätta upp solceller både på flerfamiljshus och villor, men från 1 augusti tas alltså bygglovskravet bort. Men detta gäller endast hus som inte är särskilt intressanta ur kulturhistorisk, historisk miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Ett annat krav är att solfångarna måste följa huset form.

99 procent av fortkörarna slipper böter
Varje år registreras 1,4 miljarder fordonspassager vid någon av landets hastighetskameror. Ungefär hundratusen av dessa bötfälls för fortkörning. Men miljontals överträdelser samlas in då kamerorna är avstängda – och över 99 procent som kör för fort får inte en bot.
I början av året fanns trafiksäkerhetskameror på 1 615 platser längs med landets vägar och det ska ökas med 250 per år fram till 2020.

Både Trafikverket och polisen ser det som en bra metod för att hålla nere hastigheten på vägarna. Men många fortkörare kommer undan böter.
Fartkamerorna är utrustade med radar som fångar upp information om trafiken även när kamerorna inte är aktiverade. Årligen registreras totalt 1,4 miljarder passerande fordon och av dem är det två till tre procent som kör för fort. Det innebär 28–42 miljoner fortkörningar.

Men polisen har bara resurser att handlägga 290 000 ärenden 2018 och ungefär 35 procent av dessa kommer att bli lagförda. Av alla registrerade överträdelser är det alltså långt under en procent av fortkörarna vid en kamera som bötfälls.
– Skulle vi ta in alla överträdelser så skulle det bli en alldeles för stor mängd, vi har inte resurser att hantera det, säger Lis-Marie Svonni, tillförordnad sektionschef för polisens enhet för automatiserad trafiksäkerhetskontroll (ATK).
Lis-Marie Svonni menar att det viktiga är att se till effekten av kamerorna.
– Verksamheten minskar dödsolyckor och svårt skadade i trafiken, det är ett lyckat verktyg. Samtidigt ska det ses som ett komplement till polisens övriga verksamhet för säkerhet i trafiken, säger hon.

Ansvaret för trafiksäkerhetskamerorna bygger på ett samarbete mellan Polisen och Trafikverket. Målet är att få trafikanterna att hålla rätt hastighet och sedan starten med trafiksäkerhetskamerorna 2006 ser man en positiv förändring.
-Det är många som kör väldigt fort på vägarna, sett till hela vägnätet är det 45 procent som håller hastigheten. Men vid mätstationerna håller 95 procent hastighetsbegränsningen, säger Eva Lundberg, verksamhetsansvarig för ATK, vid Trafikverket.
 

Färre har koll på sin ekonomi under semestern
Var tionde svensk säger att de helt undvikit att kolla hur mycket pengar som finns på sitt konto på grund av att det skulle förstöra semestern. Tre av tio uppger även att de tittar sitt konto mer sällan under semestern, visar en undersökning som Novus gjort på uppdrag av Ica banken.
– Vi har alla en tendens att undvika information som kan vara obekväm att ta emot eller som ger oss ångest. Vi kallar detta psykologiska fenomen för strutsfällan. Det är därför förståeligt, speciellt om vi i sommaryran råkat spendera lite mer än planerat, att vissa hellre känner för att sticka huvudet i sanden än att logga in på sin mobila bank-app, säger Ida Lemoine, beteendestrateg på Beteendelabbet, i ett pressmeddelande.

Mer än var femte uppger i undersökningen att de känt så pass mycket oro över sitt spenderande att det påverkat semestern negativt.
– Det är extra viktigt att göra en budget under semestern då det är lätt att spendera lite mer än det var tänkt från början. Kom ihåg att följa upp budgeten också, gärna på veckobasis för att snabbt kunna parera om kostnaderna har skenat. Det är ju både viktigt och skönt att få kontroll över budgeten, säger Magnus Hjelmér, vardagsekonom på ICA Banken.

Allt fler häktas för grova vapenbrott efter ny lag
Ny statistik från polisen visar att antalet personer som häktats misstänkta för grova vapenbrott har ökat markant.
Efter årets första 5 månader (januari-maj) har 148 personer häktats för grova vapenbrott, jämfört med 29 personer motsvarande period förra året.
Den nya lagstiftningen som infördes 1 januari i år har givit att man beslagtagit fler vapen men också att fler kriminella försvinner från gatorna. För det första så blir de häktade och kan inte begå nya brott, men sedan får de också längre straff än tidigare

Den nya lagstiftningen gällande grova vapenbrott och synnerligen grova vapenbrott.
Det innebär att en beväpnad person som grips blir automatiskt häktad vilket inte skedde innan den nya lagen trädde i kraft. Syftet med straffskärpningen var att minska antalet skottlossningar och mord inom den kriminella gängmiljön.

Samtidigt som antalet häktade ökar minskar även antalet skjutningar. Från 180 förra året (januari-31 juli 2017) till 138 i år (januari-18 juli 2018).
Men samtidigt minskar inte antalet döda under samma period utan har ökat marginellt.
Förra året dödades 27 personer (januari-31 juli 2017) och i år (januari-18 juli 2018) dödades 28 personer.
Poliserna på NOA:s utvecklingscentrum anser att det måste göras mer än att bara fler blir gripna och häktade för vapenbrott. Nu ska man försöka komma åt det stora antalet insmugglade vapen.
Polisen har fått ett bättre samarbete med andra länders polismyndigheter och manska utveckla det ännu mer. Polisen har tack vare bättre underrättelser och kommunikation med andra länder lyckats stoppa flera stora vapenleveranser. 

Skydda din katt och hund i värmen - här får du tips
Svalka gärna hunden med ett bad, men se till så den inte dricker för mycket vatten.
Sommarvärmen är här med ovanligt höga temperaturer. Det är varmt för oss människor, men även våra husdjur är känsliga för hög värme och behöver lite extra omvårdnad just nu för att må bra. Här kommer några tips r på vad du kan göra för att din katt eller hund ska hålla sig kry även under heta sommardagar.

Tips för katten:
Ställ ut vatten på flera ställen i ditt hem så katten alltid har tillgång till färskt vatten. Även en katt som vistas mycket utomhus behöver ha tillgång till färskt vatten och skugga ute.
Äter din katt blötmat bör du ge katten bara lite mat, men oftare. Katten vill kanske inte äta så mycket på en gång och maten blir snabbt ofräsch när det är varmt. En katt som mestadels äter torrfoder, kan behöva äta lite mer blötmat under sommaren. Blötmat är ett bra sätt för katten att få i sig vätska.
Borsta katten regelbundet, så pälsen inte blir för tovig och smutsig. En tovig päls skyddar inte lika bra mot kyla och värme och en päls som är fri från smuts blir lättare för katten att hålla ren och sval. En katt kyler ner sig själv genom att slicka på pälsen.
Köp gärna en kyldyna för katten att vila och svalka sig på.
Vill du leka med katten, välj att leka på kvällar eller tidiga morgnar när det är lite svalare. När det är som varmast mitt på dagen, bör katten få vila på en skuggig plats.
Reser du i bil med katten, lämna ALDRIG katten ensam i bilen utan uppsikt! En bil blir fort het och det går snabbt för att en katt att utveckla värmeslag, även om rutorna är nedrullade och bilen står i skuggan.
Är din katt slö, har svårt att stå, kräks och känns vinglig kan det vara symtom på värmeslag. Andra symtom är att katten flåsar, får en kraftigt röd tunga, klibbig saliv och kraftigt rött eller blekt tandkött. Kontakta alltid veterinär i första hand, men kyl också ner katten genom att fukta pälsen med ljummet vatten. En kall, fuktig handduk kan lindas runt katten för att kyla ner den.

Tips för hunden:
Motionera hunden tidiga morgnar eller sena kvällar när det är svalare ute och välj motionsplatser där det finns gott om skugga. Ta alltid med färskt vatten på promenaden för hunden att dricka. Undvik att motionera hunden mitt på dagen när det är som varmast ute. Det räcker med en kort kisspaus mitt på dagen.
Låt hunden ha tillgång till färskt vatten på flera ställen i hemmet. Är hunden utomhus mycket, ska den även ha tillgång till vatten och skugga ute.
En kyldyna att ligga och svalka sig på är ett bra köp till hunden.
Ta gärna med hunden till ett hundbad och svalka hunden med ett bad. Var dock försiktig så inte hunden dricker för mycket av badvattnet. En hund som dricker mycket vatten för snabbt kan få i sig för mycket vatten, vilket leder till obalans i kroppen som gör att hunden blir vattenförgiftad! Symtom som kan uppstå vid vattenförgiftning är vinglighet, kräkningar, trötthet, uppblåst mage, överdrivet kissande, vidgade pupiller, andningssvårigheter, kramper och medvetslöshet. Visar din hund sådana symtom, kontakta genast en veterinär!
Lämna ALDRIG hunden i bilen utan uppsikt! Inte ens för en kort stund. Det blir fort väldigt varmt i bilen, även om du lämnar bilen i skuggan med rutorna öppna, och hunden kan få värmeslag med dödlig utgång.
Låt inte hundens mat stå framme för länge. Maten blir fort ofräsch i värmen! Hellre ge hunden lite mat i taget, men ofta. 

Försäkringsbolaget kan sluta försäkra hus nära vatten
Det har varit ovanligt varmt på sistone. Men extremväder kan också innebära fler översvämningar i framtiden. Nu kan Länsförsäkringar sluta försäkra hus nära vatten.
Ibland vill kommuner bygga på mark nära vatten medan Länsstyrelsen ser att det kan finnas risker med det i fall det i framtiden kan bli högt vattenstånd, på grund av extremväder.
Och nu tänker Länsförsäkringar inte längre ta nya kunder och försäkra fastigheter som byggs nära vatten i de fall där Länsstyrelsen inte tycker det är lämpligt.
– När vi vet att vi har stigande hav och fler extremväder framför oss med skyfall, då gäller det att bygga så klokt som möjligt och då tycker vi att det här är ett naturligt steg, säger Johan Litsmar, naturskadespecialist på Länsförsäkringar.

Nytt tillvägagångssätt vid bedrägerier via telefon
De senaste 10 dagarna har gärningsmännen börjat med ett nytt tillvägagångsätt för att förmå personer att lämna ut uppgifter om sitt bankkonto via Bank-Id.

I Värmland och övriga Sverige har det under vintern och våren varit väldigt många bedrägerier där personer blir uppringda av någon som utger sig att komma från deras bank. De säger att det har skett obehöriga köp på deras konton och erbjuder sig att hjälpa dem att spärra kort osv. Personerna uppmanas att logga in på sitt bank-id först en gång och sedan flera gånger, ”eftersom det inte fungerar” första gången. 

Detta har pågått en längre tid men de senaste 10 dagarna har gärningsmännen börjat med ett nytt tillvägagångsätt. Personen blir först uppringd av någon som uppger sig komma från Elgiganten (vanligast men även andra företag har förekommit). De vill fråga om något köp/beställning som personen har gjort och när man nekar till att ha gjort något köp säger de att de troligen är utsatts för ett bedrägeri. Gärningsmannen erbjuder sig att koppla dem till deras bank eller att bli uppringda av deras bank för att spärra kortet och sedan får de prata med en ny person som uppger sig komma från banken. Sedan gör man på samma sätt som tidigare med bank-id. 

I Värmland har vi haft ett 10-tal ärenden där Elgiganten ringer och 7 av dem är fullbordade. Målsäganden har blivit av med allt från tjugotusen till flera hundra tusen kronor. Polisen jobbar med dessa ärenden just nu och Elgiganten varnar för detta på sin hemsida.

Svårt att straffa för brott mot bevattningsförbud
Fler kommuner än någonsin tidigare har infört bevattningsförbud och vissa hotar med vattenavstängning för den som bryter mot det. Men branschorganisationen Svenskt Vatten menar att lagen är tandlös. 
– Jag känner inte till att det hänt att man stängt av vattnet för en användare, säger Clara Lidberg, jurist.
Bevattningsförbud har införts i olika delar av landet, till exempel Tjörn, Orust, Uddevalla, Lysekil med flera.
Vanligtvis omfattas förbudet av att vattna med slang eller vattenspridare, fylla upp sin pool och tvätta bilen med slang.
Men informationen i de olika kommunerna spretar. Den som bryter mot bevattningsförbudet kan få sitt kommunala dricksvatten avstängt eller försett med en strypbricka som begränsar flödet. 

Men möjligheten att stänga av vattnet är i praktiken obefintlig. En kommun måste ertappa en invånare med att bryta mot förbudet, skriftligt informera om att vattnet kan stängas av och att personen har 14 dagar på sig till bättring.
Om kommunen ertappar personen igen under den tiden kan vatten stängas av eller strypas. Men branschorganisationen Svenskt vatten menar att det är omöjligt eftersom kommuner inte har resurser till att punktmarkera fastighetsägare.
– Jag känner inte till att det hänt att man stängt av vattnet för en användare, säger Clara Lidberg, jurist på Svenskt vatten. 

Flera kommuner är överens om att tydligare regler behövs.
Det är kanske inte sista gången vi har den här situationen i Sverige. Vi har tagit vattnet för givet och har en svag reglering. Den behöver ses över.

Här reder vi ut grillningsförbudet och vad som gäller
Just nu råder nu eldningsförbud i samtliga län i Sverige. Men innebär det att man inte får grilla överhuvudtaget?

Här har vi tagit reda på vad som gäller.
Varje kommun i de enskilda länen utformar själva sitt eldningsförbud, vilket innebär att det kan finnas skillnader. Gå därför in på kommunens webbplats för att se vad som gäller där just du befinner dig.

Sammanfattningsvis gäller det här för grillning:
-  All öppen eld är förbjuden om inte särskilt tillstånd ges av kommunen. Det innebär att engångsgrillar är förbjudna.
-  Även friluftskök som gasolkök, trangiakök och stormkök har öppen låga och är därmed förbjudna att använda.
-  Det är förbjudet att grilla även på uppställda grillplatser i naturen, om inte annat anges av kommunen.
-  Det är tillåtet att grilla på sin egen tomt om grillen är utformad så att det inte finns risk för brandspridning, till exempel så bör den vara upphöjd från marken. Men var försiktig och ha alltid släckutrustning i närheten och släck elden/glöden med mycket vatten när du grillat klart.
-  Till egen tomt räknas även gård till hyresrätt och bostadsrätt samt kolonilott. Tala med styrelsen eller hyresvärden för att ta reda på vad som gäller för just dig.
-  Grillning under eldningsförbud kan ge böter. Om brand uppstår handlar det om allmänfarlig vårdslöshet vilket kan ge från 6 månaders fängelse och dagsböter, upp till fyra års fängelse om brottet anses vara grovt.
Källor: Länsstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.