Så stor är pensionsskulden i DIN kommun
Kommunernas pensionsskulder kan leda till skattehöjningar. Den samlade svenska pensionsskulden uppgår till 232 miljarder kronor, visar Skandias årliga pensionsskuldsrapport. – Den framtida välfärden står på spel, säger Greger Gustafson, affärsansvarig offentlig affär på Skandia.
Dolda miljardskulder bäddar för höjd skatt i kommunerna.
Se hela listan - skulden kommun för kommun

För åttonde året i rad presenterar Skandia årets kommunala pensionsskuldsrapport. Pensionsskulden är den totala skuld för pensioner som arbetsgivaren har till sina anställda. Alltså de pengar som den anställde enligt pensionsavtalet i framtiden har rätt att få ut i form av kommunal pension.
Det visar sig att var femte kommun få en negativ soliditet om skulden skulle redovisas i kommunernas årsredovisning. En negativ soliditet i det privata näringslivet klassas ofta som konkursmässigt. Dessutom har 8 av 10 kommuner en soliditet som är lägre än 30 procent. Som jämförelse är den genomsnittliga soliditeten i svenska företag cirka 43 procent.
– Det är en ofantligt stor skuld som kommunerna är skyldiga de kommunalt anställda. Det finns stor risk att när väl skulden ska realiseras, det vill säga kommunerna ska börja betala ut de livsvariga pensionerna, kommer en del kommuner tvingas höja skatten eller skära ned i välfärden. Det kommer bli påtagligt för många kommuner – främst de med ett vikande befolkningsunderlag, säger Greger Gustafson.
Förändrad demografi
Skulden varierar stort inom riket, från cirka 515 kronor per person i Sjöbo till 55 380 kronor per person på Gotland. Den absolut största delen av pensionsskulden är åtagandet från förra seklet där kommunerna har lovat att betala livsvarig tjänstepension till anställda och tidigare anställda när de går i pension. 
Det är främst den förändrade demografin som ställer till det för kommunernas ekonomi Särskilt problematisk är pensionsskulderna i kommuner med minskande befolkningsunderlag och med få personer i arbetsför ålder. Konsekvensen är ett ökat gap mellan skatteintäkter och kostnader i kommunens budget. Kort och gott, i morgon ska färre försörja fler – samtidigt som kommunens gamla skulder ska betalas.
– Då finns det egentligen endast två utvägar för kommunerna. Antingen sälja av en del av sina tillgångar eller höja kommunalskatten – eller i värsta fall skära i välfärden.
Finns hopp
Men det finns hopp, menar Greger Gustafson. Just nu är vi i en tioårsperiod med goda förutsättningar för att amortera, eller hitta en försäkringslösning för sin skuld.
– Vi måste få upp frågan på agendan och tillsammans hitta lösningar innan det är för sent, säger Greger Gustafson.
– I framtiden kan det bli större konkurrens mellan kommuner om befolkningen. Det finns en risk att allt fler invånare funderar på i vilken kommun vill man bli gammal i eller vart man vill att sina barn ska växa upp.
Om kommunerna ska kunna hålla den höga välfärdsnivå medborgarna förväntar sig är det hög tid att kommunerna börjar prioritera finansieringen av de kommande pensionsutbetalningarna.
– Tiden går snabbt och risken för skattehöjningar eller nedskärningar i välfärden som enda utväg är annars påtaglig, avslutar Greger Gustafson.

Ansök om pass i god tid i november
Ska du ut och resa? Ansök om pass i god tid. Från fredag 30 november till och med söndag 2 december stängs passystemet för uppgradering. I samband med det kan du inte hämta ut pass eller nationellt id-kort och inga provisoriska pass utfärdas.
Varje år utfärdar polisen ett stort antal pass och nationella id-kort och för att hålla en fortsatt hög service nu och i framtiden behöver systemet utvecklas. Det innebär att systemet behöver stängas helt från fredag 30 november till och med söndag 2 december.
– Tidpunkten är vald utifrån att så få som möjligt ska påverkas. Normalt är antalet ansökningar lågt just den här helgen och vi bedömer att det blir så även i år, säger Emelie Lindvall, processledare för resehandlingar hos polisen.
Var ute i god tid och undvik väntetider
Under stoppet kommer inga pass eller nationella id-kort att kunna lämnas ut, men alla som har bokat tid för att lämna in en ansökan kan göra det. Passexpeditioner med drop-in-tider har också öppet som vanligt. Skillnaden är att alla ansökningar hanteras manuellt.
– Vår ambition är det ska fungera så smidigt som möjligt men den manuella hanteringen gör att det kan ta något längre tid än normalt vid själva ansökningstillfället. Självklart är det en fördel om man har möjlighet att ansöka före eller efter stoppet, säger Emelie Lindvall.
Inga provisoriska pass utfärdas
Inga provisoriska pass kommer att utfärdas i Sverige i samband med uppgraderingen. Om man förlorat eller glömt sitt pass måste man vänta till helgen är över. Ska man resa inom EU kan man använda ett nationellt id-kort som resehandling i stället för pass. En förutsättning är att man är medborgare i ett EU- eller EES-land.
– Polisen får utfärda provisoriska pass men har ingen skyldighet att göra det och i samband med övergången har vi ingen möjlighet. Det är alltså extra viktigt att vara försiktigt och att inte glömma passet just den här helgen, säger Emelie Lindvall.
Frågor och svar
Varför kan jag inte hämta ut ett pass eller nationellt id-kort under stoppet?
En person får bara inneha ett giltigt pass och när systemet ligger nere kan vi inte kontrollera om den som hämtar ut ett pass redan har en giltig passhandling. Vi kan inte heller makulera eventuella giltiga pass.
Jag har redan bokat tid. Kommer jag att kunna ansöka på den bokade tiden?
Ja, de som har bokat tid kommer att kunna lämna in sin ansökan. Men under stoppet hanteras alla ärenden manuellt och det gör att det kan ta lite längre tid än normalt vid själva ansökningstillfället.
Kan jag under stoppet gå till en passexpedition med drop-in-tider för att ansöka om ett pass?
Ja, men vi rekommenderar att du ansöker före eller efter stoppet eftersom det kan bli längre väntetider än normalt. Det beror på att vi under stoppet måste handlägga alla ärenden manuellt.
Hur mycket det längre tid tar det att få sitt pass eller nationella id-kort om jag ansöker under stoppet?
Det kan ta någon eller några dagar extra eftersom vi i efterhand måste lägga in alla uppgifter i systemet när det är igång igen. I normalfallet ska man ha sitt pass inom fem arbetsdagar.
Jag bor utomlands och har bokat tid den aktuella perioden. Vad gör jag?
Är du svensk medborgare, bor utomlands och har bokat tid för ansökan om pass eller nationellt id-kort under stoppet behöver du vända dig till aktuell ambassad för mer information.

Bil beskjuten i Uddevalla
På måndagsmorgonen klockan 07.39 larmas polis då en bil anträffades med fyra skotthål utanför en bilfirma och det har även skjutits in i kontorslokalen vid Kampenhof i Uddevalla. 

– När de som arbetar i lokalen kommer till jobbet hittade de fyra hål i en bil och även tomhylsor bredvid bilen, säger polisens presstalesperson Hans Lippens.
– Det kan ha hänt när som helst under helgen, säger polisens presstalesperson Hans Lippens
Platsen har spärrats av och teknisk undersökning ska göras under måndagen.
En anmälan rörande olaga hot och grovt vapenbrott är upprättad av polisen. Inga personer är skadade och ingen är gripen.

Duvpest på flera platser i Västsverige
Duvpest har hittats hos vilda duvor i Trollhättan och runt Göteborg, enligt Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Den kan ge en mycket allvarlig virussjukdom hos tama fåglar.
Duvpest har tidigare hittats hos fåglar i Varberg, men Statens veterinärmedicinska anstalts analyser visar nu att sjukdomen förekommer på flera håll i landet. Viruset smittar bara fåglar och är inte farligt för människor. Men tamfåglar som kommit i kontakt med det kan drabbas av den smittsamma newcastlesjukan som angriper fåglarnas nervsystem, andningsorgan och tarmar.
– Under de kommande månaderna är det därför särskilt viktigt att se till att direkta och indirekta kontakter mellan tamfåglar och vilda fåglar undviks med väl fungerande hygienrutiner, säger Cecilia Hultén på SVA i ett pressmeddelande.
Symptom på newcastlesjuka är bland annat kraftigt sänkt äggproduktion, nedsatt allmäntillstånd, hängande vingar, förlamade ben och andningssvårigheter med eller utan hosta.
En djurägare som misstänker newcastlesjuka måste kontakta veterinär som i sin tur är skyldig att rapportera till länsveterinären och Jordbruksverket.

18 miljoner satsas på hållplatser
Västtrafik satsar 18 miljoner kronor på nya väderskydd. Totalt rör det sig om cirka 160 nya väderskydd på hållplatser över hela Västra Götalandsregionen. I satsningen ingår även ett trettiotal nya cykelparkeringar.

Nästa år planerar Västtrafik att ersätta upp till 120 väderskydd vid hållplatser runt om i regionen. Samtidigt byggs ytterligare 40 nya väderskydd, för att tillgodose behov på nya linjer.
—     Västtrafiks hållplatser är viktiga entréer till kollektivtrafiken. Vi vill erbjuda bra reseupplevelser för våra kunder och därför är det viktigt att våra hållplatser är funktionella och tillgängliga för alla i kollektivtrafiken, säger Lars Holmin (M), Västtrafiks styrelseordförande.
Från Skara till Södra skärgården
I satsningen på 18 miljoner kronor ingår också en utbyggnad av väderskydd på två bryggor i Södra skärgården, anpassade efter skärgårdsmiljön. En annan satsning som ingår är bussterminalen i Skara. Där kommer nuvarande hållplatsutrustning att ersättas, så att hållplatserna blir tillgänglighetsanpassade.
Gemensamt för alla nya väderskydd är att de utrustas med invändig belysning och tillgodoser de tillgänglighetskrav som finns.
Cykelsatsning
Utöver investeringen i bättre hållplatser görs en satsning på cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken. Bland annat kommer 30 cykelparkeringar att få nya tak.
Arbetet med hållplatserna inleds i början av 2019 och väntas vara klart vid årsskiftet 2019-2020.

Kvinna i 17-årsåldern avled efter trafikolycka där fordonet voltade
Klockan 05.02 på söndagsmorgone larmades räddningstjänst och polis till en trafikolycka i Lerum. Olyckan inträffade på E20 mellan Kastenhof och Floda dären bil kört av vägen och voltat.
Fyra personer mellan 17 och 20 år färdades i bilen och samtliga är förda till sjukhus i Göteborg. Bilen är tagen i beslag för en teknisk undersökning. Under räddningsarbetet stängdes E20 av för trafik. Kolckan 05.50 öppnades vägen igen. En förundersökning om vårdslöshet i trafik samt vållande till kroppsskada har inletts.
09.15 Uppdatering
En av de skadade i olyckan, en 17-årig kvinna, avled på sjukhuset. Hennes anhöriga är underrättade. För två av dem som skadades är läget stabilt och för en är skadeläget oklart.

Föll över bord från färja - hittades död
Under natten till lördag ramlade en man överbord från en färja på väg från Norge till Fredrikshamn i Danmark.
Under lördagen hittades en person död i vattnet utanför Fjällbacka.
Kustbevakningen stannade kvar i sökområdet och vid lunchtid hittades en död person i vattnet. Den döde är inte identifierad ännu men tros vara norsk. Polisen i Norge har tagit över ärendet.
– Vi har underrättat anhöriga om att en person är funnen, som kan vara deras anhörige, säger Jonas Fabritius Christoffersen, presstalesperson vid den norska kriminalpolisen, Kripos.

Försökte köra på polisman efter inbrott
I Öjersjö i Partille går larmet från en byggarbetsplats klockan 00.39 och minst tre män har synts till på området.
När polisen kommer fram åker männen iväg i en bil och polisen följer efter. På Landvettervägen stannar bilen och två av männen springer iväg. Samtidigt försöker föraren köra på en av poliserna som kommit till platsen. Polisen klarar sig undan och föraren kan gripas misstänkt för försök till våld mot tjänsteman. Mannen är i 25-årsåldern och misstänks även för drograttfylleri. De andra två är fortfarande på fri fot. Inga personskador.

Man föll överbord från färja 
Räddningstjänsten letar efter en person som fallit överbord från en färja utanför Fjällbacka i Bohuslän.
Klockan 02.30 kom ett larm om en man över bord, vilket har observerats av en annan passagerare. Helikopter sändes till plats och började söka efter personen Vid sextiden på morgonen pågår sökinsatsen i Skagerrak fortfarande, cirka 20 kilometer väster om Väderöarna.
Enligt Sjöfartsverket föll personen från åttonde däck, cirka 20 meter upp. Bland annat ytterligare två färjor samt båtar från Sjöfartsverket, kustbevakningen och Sjöräddningssällskapet deltar i sökarbetet.
Färjan, Stena Saga, var på väg från Oslo i Norge till Fredrikshamn i Danmark.
– Det är bråttom eftersom det bara är tio grader i vattnet och mörkt, sade Anders Lännholm, räddningsledare vid sjö- och flygräddningscentralen, till norska tidningen Verdens Gang tidigare under natten.
UPPDATERAD
– Vi har inte hittat någon, sökandet börjar gå mot sitt slut. Sjöfartsverkets helikopter behövde tanka och har avvikit, och som det ser ut kommer den inte tillbaka. Jag inväntar nu besked om avslutad insats, säger Nina Brundin, kommunikatör vid Sjöfartsverket.

Inget åtal efter bilbränderna i Trollhättan
Förundersökningen om bilbränderna och det våldsamma upploppet i Kronogården i mitten av augusti har lagts ned. Det fanns en person misstänkt men bevisningen var inte tillräckligt stark för att väcka åtal. 

Det var flera bilar som sattes i brand sent på kvällen den 12 augusti  i Kronogården i Trollhättan. Folk samlades och det ledde till ett våldsamt upplopp där raketer sköts och fönster slogs sönder. Det här sammanföll med liknande händelser på flera håll i Västsverige som inträffade runt de här dagarna.

En man i 20-årsåldern hördes efter upploppet men släpptes på fri fot. Kammaråklagare Daniel Veivo Pettersson säger till tidningen att det inte gick att bevisa att den misstänkte mannen hade deltagit.

"Krav" granskar åtalade musselodlare i Bohuslän
Organisationen Krav, som certifierar mat, inleder nu en granskning om de företagare som åtalats för att ha orsakat fågeldöd vid sina musselodlingar i vid Rossön på Orust
Företaget bakom musselodlingarna har innan åtalet marknadsfört sig som krav-godkända. Nu säger dock Kravs affärsområdeschef till tidningen GT att sjöfåglar och andra vilda djur inte ska få komma till skada.
Enligt åtalet har fåglar fastnat och dött i det nät som skyddar odlingarna. Företagarna bakom musselföretaget nekar till brott.

Dömd för barnvåldtäkt på camping i Strömstad överklagar till Hovrätten
Den företagare från Ljungskile som för tre veckor sedan dömdes för att ha våldtagit en 13-årig flicka i sommras på en camping i Strömstad, överklagar domen till hovrätten och menar att han bör frias.
För tre veckor sedan fick en man i 40-års åldern sin dom vid Uddevalla tingsrätt. Tingrätten dömde då mannen till två och ett halvt års fängelse för en våldtäkt av ett 13-årigt barn. 
 

Ambulanser kan komma att dras in när NU-sjukvården ska spara pengar
Färre ambulanser kan bli följden när NU-sjukvården ska spara pengar. 
NU-sjukvårdens ambulansverksamhet ska spara 19 miljoner kronor inför nästa år.
Det är NU-sjukvårdens ledning som fattat beslutet för att få budgeten i balans.
För en vecka sedan presenterade ambulansverksamheten sitt sparförslag. 
I stort sett handlar förslaget om att dra ned på ambulanstid och ambulansresurser i drift
Konsekvenserna blir störst för dem som är i akut behov, där minuterna spelar roll. För dem kan det innebära att man i värsta fall dör eller får bestående, allvarliga funktionsnedsättningar, säger Emil Lorentzon och fackombud, 
Förslaget är att plocka bort ambulanser under de tider där behovet inte är stort innebär också att personal kommer att sägas upp eller omplaceras. 
Förslaget ska slutligen landa hos NU-sjukvårdens styrelse som ska fatta beslut redan i slutet av november.

Man i 20-årsåldern skjuten i Göteborg
En man i 20-årsåldern sköts på öppen gata på Hisingen i Göteborg under natten till fredagen. Det var vid ett-tiden i nattsom polis larmades till Långängen på Hisingen. Vittnen ska ha hört flera skott avlossas. En man i 20-årsåldern har träffats med ett skott i axeln.
Mannen fördes till sjukhus med ambulans.  Han ska enligt uppgift till polisen vara allvarligt men inte livshotande skadad. En förundersökning har inletts om försök till mord.

Rutor krossades på tolv bilar
Natten till onsdag vandaliserat någon eller några hela tolv 
bilar på olika adresser i Lysekil.
De tolv bilar har stått parkerade på Valbogatan, Rosviks-gatan och Polisgatan, vandaliserades natten till onsdagen. Tolv anmälningar har också kommit in till polisen, som handlar om krossade rutor.
Det är oklart om något stulits från någon av bilarna eller inte.
Polis har inte varit på plats för att kunna undersöka bilarna, och har i nuläget ingen misstänkt för dådet. Ingen person ska ha kommit till skada i samband med händelsen.

Misstänkt utländsk stöldliga instängda på företag
På torsdagsmorgonen försökte bilburna tjuvar få med sig metallskrot från en container inne hos ett företag i Trollhättan. Men personalen var med på noterna och lyckades hindra två tjuvar att smita. De är nu gripna av polis
Den ena bil hann slinka ut, men den andra blev kvar, när de stängde grinden. Då passade tjuvarna på att kasta i från sig det de höll på att stjäla tillbaka i containern. Så det är lite oklart med omfattningen på stölden. Två män i 20-årsåldern greps dock på platsen och ska höras under dagen. Enligt polisen misstänker man att de tillhör någon utländsk stöldliga.

Man drev dopningsfabrik i hemmet
En man med fast jobb, familj och barn tillverkade i hemlighet stora mängder dopning. Det skriver Borås tidning.
Borås tidning rapporterar om ett stort dopningsärende i Sjuhärad.  Det var i ett vanligt bostadsområde som den åtalade mannen drev en egen dopningsfabrik.
Han agerade kemist i ett labb i bostadshuset i ett utrymme som hans egen sambo trodde att han hade som ett vanligt förråd. Men i själva verket tillverkade han där dopningspreparat efter recept som han hittat på internet. Han drev det som ett företag och skapade en egen logotyp och varumärke.
Enligt polisförhören med mannen var dopningstillverkningen och försäljningen framgångsrik men det hela uppdagades när ett paket från Kina beslagtogs av Tullverket. 
Vid tillslaget hittades enorma mängder dopning, det rör sig om cirka 700 000 enheter och tusentals olika dopningstillbehör. Rättegången mot den misstänkte är planerad till i början på nästa år.

Våldtäktsmisstänkt kommunala chef får lämna sitt jobb
Den kommunala chef som misstänks för våldtäkt och sexköp har självmant lämnat sin tjänst..Det var i mitten av oktober som en chef i en västsvensk kommun greps misstänkt för våldtäkt alternativt sexköp.
Mannen blev till en början avstängd från sin tjänst, men nu har kommunen beslutat att tillsätta tjänsten med en ny person.

Musselodlare åtalas för fågeldöd i Bohuslän
Två musselodlare i Bohuslän åtalas misstänkta för djurplågeri efter att att ha orsakat många sjöfåglars död.
De två musselodlarna åtalas för att sjöfåglar fastnat i nät runt företagets odlingar och drunknat, eller svultit ihjäl. Enligt åtalet vid Uddevalla tingsrätt har ett stort antal sjöfåglar fastnat i näten.
Flera vittnen, bland dem en kustbevakare, kallas till rättegången för att vittna om fåglar som setts sitta fast i näten. Bland bevisen finns också foton och en film.
Åtalet gäller djurplågeri. Åklagaren anser att de två musselodlarna begått brottet med avsikt. De åtalade nekar dock.

Gravid kvinna dog - Sahlgrenska kritiseras av IVO
En gravid kvinna med akut huvudvärk och kräkningar fick inte rätt vård och dog. Det kommer Inspektionen för vård och omsorg fram till och riktar nu kritik mot Sahlgrenska sjukhuset.
Brist på plats försenade undersökningen av kvinnan och när den väl gjordes framkom att kvinnan hade kraftig hjärnpåverkan - men då var hennes liv utom räddning.
Enligt IVO drar sig läkare på Sahlgrenska också för att ta upp brister i vården till diskussion av rädsla för att hänga ut kollegor.
Myndigheten kritiserar nu det bristande arbetet med att göra lärdomarna från fallet kända i verksamheten.

NU-sjukvården säger upp läkare när man ska spara
NU-sjukvårdens ledning ska nu säga upp läkare efter sparkravet på 310 tjänster.
– Det är tråkigt att behöva sluta, men det som framför allt bekymrar mig är att två kompetenta läkare försvinner. Mycket arbete kommer att lastas över på dem som blir kvar, och köerna kommer att växa, säger läkaren Thomas Ranch.
Besparingarna skulle ske genom pensionsavgångar och vakanser som inte tillsätts. Men på kirurgkliniken, som urologen tillhör, får nu sammanlagt sex läkare sluta. 
Sjukhusledningen har fått ta emot brev från flera läkare, som oroar sig för hur det ska gå.
I sitt svar till läkarna skriver sjukhusdirektören Björn Järbur att han har stor respekt för alla frågor och känslor, men att "vi behöver lära oss att hålla oss inom givna ekonomiska ramar".

Storsmugglare gripen på E6
Vid midnatt greps en förare på E6 vid Strömstad, misstänkt för smuggling. I bilen fanns en stor mängd cigarretter, öl och sprit.
Strax efter midnatt stoppade polisen en bilförare på E6 vid Skee, strax söder om Strömstad, för att göra en kontroll av hans skåpbil.
I bilen hittades då cirka 60 000 cigarretter, hundratals liter öl och drygt 30 liter sprit.
Föraren erkände att han skulle föra ut varorna från Sverige och in i Norge.
Han greps och anhölls senare, misstänkt för smuggling

Tandläkare slipade ner tänder till nerven
En tandläkare i Västra Götaland gjorde en onödig och smärtsam behandling på en patient, bland annat genom att slipa ner hennes tänder till pulpan. Nu kritiseras han av Inspektionen för vård och omsorg.
En tandläkare på en klinik i Västsverige får kritik från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för stora brister i en smärtsam och delvis onödig behandling av en patient.
Den kvinnliga patienten ska ha besökt tandläkaren efter flera behandlingar inom folktandvården, där hon var i det närmaste färdigbehandlad. Men när hon sökte hos privattandläkaren fick hon höra att hon hade svår tandlossning och att hennes bett skulle stabiliseras genom insättning av broar.
Han ansåg även att flera tänder i underkäken behövde dras ut.
Slipade ner alla tänder
Inför insättningen av broarna i både under- och överkäken slipade tandläkaren ner samtliga tänder och i journalen kan man utläsa att tandläkaren slipat ända in i pulpan, det vill säga nerven på tänderna i underkäken.
Efter detta fick patienten kraftig smärta och avbröt sin behandling hos tandläkaren. Hon sökte sig till en annan tandläkarklinik för akut smärta och där fick hon dra ut två tänder samt göra rotfyllning i tio.
IVO slår i sin utredning fast att den behandling som patienten fått inte var nödvändig samt att tandläkaren skulle ha sett till att patienten inte utsattes för smärta i samband med behandlingen då han slipade ner hennes tänder. Det är enligt IVO anmärkningsvärt att så inte skedde.
Patienten fick inte information
Dessutom informerades inte patienten om att tandläkaren slipat ner tänderna ända in till pulpan.
”Detta visar på en exempellös brist på omtanke och respekt för patienten och strider helt mot vad som stadgas i PSL [patientsäkerhetslagen reds. anm.]”, skriver man i sitt beslut där läkaren kritiseras för omfattande brister.

Arbetsförmedlare gav sin svärson billig arbetskraft
En arbetsförmedlare verksam i Göteborg har blivit anmäld till Personalansvarsnämnden för att ha förmedlat personer på instegs- och nystartsjobb till sin svärson. Mannen riskerar löneavdrag.
En arbetsförmedlare i Göteborg har blivit anmäld till Personalansvarsnämnden misstänkt för jäv.
Förmedlaren ska ha fattat beslut om att en arbetssökande dels skulle få förlängning av ett instegsjobb och även nystartsjobb hos en enskild firma. Firman visade sig tillhöra mannens svärson.
För personal anställd via Arbetsförmedlingen på instegsjobb kan arbetsgivaren få ekonomiskt stöd på upp till 80 procent av lönen. Även för nystartsjobb kan arbetsgivare få ekonomisk ersättning.
Mannens dotter ska även varit kontaktaperson på det aktuella bolagets arbetsgivarblankett.
Arbetsförmedlingens jurist gör bedömningen att mannen har brutit mot jävsbestämmelserna i förvaltningslagen, ”en tjänsteförseelse som inte är ringa” enligt juristen.
Arbetsförmedlaren riskerar en varning och löneavdrag. Arbetsförmedlingen säger till SVT Nyheter Väst att man inte vill ge någon kommentar innan personalansvarsnämnden har fattat sitt beslut.

Ung moderat misstänkt för våldtäkt 
Det var natten mot söndag som polisen fick in en anmälan om en misstänkt våldtäkt i Vänersborg. Det hela ska ha skett under en konferens i moderata ungdomsförbundet i Västra Götaland.
Personen som sitter anhållen är medlem i moderata ungdomsförbundet.
Våldtäkten ska ha skett under vinterkonferensen för MUF Västra Götaland Norras, Västras och Södra Älvsborgs distriktsstyrelser.
Under dagen kommer åklagaren Daniel Veivo Pettersson fatta beslut om han ska begära att mannen ska häktas. I nuläget är det okänt om mannen förnekar brott.

Naturvårdslaget besegrar skräpet, här är en 420 kg tung tross som städats bort från stranden.
Naturvårdslaget besegrar skräpet, här är en 420 kg tung tross som städats bort från stranden.

Rapport från strandstädningen 2018
Vår strandstädning har ökat betydligt under 2018. Det handlar både om insamlad volym, antal städtillfällen samt samarbetet med andra som strandstädar.Naturvårdslaget besegrar skräpet, här är en 420 kg tung tross som städats bort från stranden.
Arbetslaget hämtar och kör strandstädarskräp till återvinningscentralen även för Föreningen Strandstädarna och entreprenörer, föreningar, privatpersoner med flera. Detta skräp ingår också i den totala invägningen. Strandstädningen som Arbetsmarknadsenhetens naturvårdslag genomför beräknas fortsätta året ut.
Ren kust och strandstädarkartan
Projektet "Ren Kust i Bohuslän" syftar till att samordna och effektivisera strandstädningen längs Bohuskusten. Målet med projektet är att få Europas mest attraktiva och renaste kust.
Du som privatperson kan rapportera på Strandstädarkartan
om du har städat en strand och tagit bort skräpet
om du har samlat ihop skräp och sedan vill ha hjälp med att frakta bort skräpet
markera ut en plats där du anser att det finns ett städbehov
Naturvårdsverket har beviljat Västkuststiftelsen bidrag för strandstädning. Detta bidrag kan användas fram till 30 april 2019.

Polisen inför tidsbokning i hela region Väst
Polisen inför tidsbokning i Fyrbodal och Skaraborg för den som ska ansöka om pass eller nationellt id-kort. Drop-in på stationerna i respektive polisområde finns kvar till och med den 1 februari. Därefter är det enbart tidsbokning som gäller. 
Nu genomför polisen nästa fas i införandet av tidsbokning i region Väst. Redan från den 26 november kan man boka sin tid för att ansöka om pass eller nationellt id-kort även i polisområdena Fyrbodal och Skaraborg. De bokningsbara tiderna är från 4 februari och framåt.
 
– Detta är den sista fasen i införandet av tidsbokning i region Väst. Med tidsbokning behöver man inte längre köa flera timmar för att lämna sin ansökan. Drop-in på de aktuella stationerna finns kvar fram till och med 1 februari. Från måndagen den 4 februari har vi tidsbokning i hela regionen, säger Jonas Bertram, som är regionalt införandeansvarig på polisen.
 
Tiderna på nätet
Tiderna läggs ut på polisen.se och gäller ansökningstillfällen efter drop-in upphör. Under rubriken Pass och nationellt id-kort finns en länk till formuläret för tidsbokning. Den som inte har tillgång till internet kan ringa 114 14 och få hjälp via växeln. Växeln har inte fler tider än de som läggs ut på nätet. 
 
– Vi släpper tider efterhand. Det betyder i praktiken att det kan dyka upp tider på dagar som tidigare varit fullbokade. Vid behov kan det därför vara bra att gå in flera gånger och se om det finns lediga tider. När du väl har lämnat in din ansökan tar det upp till fem arbetsdagar innan passet är klart, säger Jonas Bertram.
 
– Det som är viktigt att tänka på är att planera sitt besök och vara ute i god tid. Med tidsbokningen kommer vi fördela tiderna över året. Det gör att man kan uppleva att det är svårare att få en tid under högsäsong. Men sett över hela året innebär det en bättre och effektivare service till medborgarna, säger Jonas Bertram.
 
Drop-in ett tag till
Fram till och med den 1 februari går det fortfarande att komma på drop-in på polisstationerna i Fyrbodal och Skaraborg.
 
Under förra genomförandefasen blev det bitvis långa köer i samband med övergången till tidsbokning. I denna fas förväntas trycket inte bli lika stort och det finns en ökad beredskap.
 
– Vi bedömer att risken för att vi ska hamna i en liknande situation som under förra genomförandet är mindre. Nu genomför vi den här fasen under lågsäsong. Samtidigt är tiden från det att vi börjar lägga ut tider för bokade besök fram tills drop-in upphör längre än i våras, säger Jonas Bertram.
 
Polisstationer som från 4 februari går över till tidsbokning
Fyrbodal
Stenungsund
Trollhättan
Strömstad
Uddevalla
Åmål
 
Skaraborg
Falköping
Lidköping
Mariestad
Skövde
 

Motorsåg tillgripen vid rån i Björkekärr
En grupp arbetar vid ett skogsområde vid Björkekärr i Göteborg kontaktar polis klockan 11.40 på måndagen. De ser hur en bil stannar intill den bil som tillhör gruppen som arbetar i skogen. I bilen finns tre män. En av dessa tre män stjäl en motorsåg ur arbetarnas bil. När arbetarna försöker ta tillbaka sågen så möts man av våld och man lyckas inte återta sågen. Bilen försvinner sedan från platsen i riktning ner från vattentornet.
Bilen som var en mindre svart Audi försvinner men larmas ut. Den har ännu inte återfunnits. Ingen gripen.
En av arbetarna uppges blivit skadad i samband med bråket/försöker att återta sågen.Han får troligen uppsöka sjukhus, skada på hälsenan. Sågen uppges vara värd ca 10 000:-

Stort bråk bland ungdomar vi Ale torg - Fem gripna
En förälder ringer polisen klockan 11.37 på måndagen och uppger att hans son varit utsatt för misshandel och hot under föregående vecka vid Mc Donalds, Ale torg.
Samma gäng/grupp som då genomfört misshandeln finns nu åter på plats. Det handlar om ca 15 ungdomar.
Föräldern finns nu på plats och det framkommer att gänget troligen förbereder ett nytt bråk.
De har bl a dragit upp halsdukar för ansiktet och även dragit upp sina luvor. Föräldern har ställt sig melllan grupperna.  Föräldern uppger att gänget troligen har väntat på sonen och hans vänner.
Polis åker till platsen, flera patruller. När man anländer så splittras ungdomsgänget, de flest springer mot Da Vinciskolan. Polisen kan dock stoppa fem av de som ingått i gänget.
Oklart om det förekommit någon brottslig gärning idag.   
– De här är en stor grupp människor som är 15 år eller yngre. Det är väldigt obehagligt och ligger nära den bilden vi har av kriminella gäng i övrigt, säger polisens presstalesperson Stefan Gustafsson.

Trafikvecka mot brott på väg
Insatsveckans fokus ligger på att upptäcka brott som sker i anslutning till och på väg. 
Polisen genomför en nationell trafikinsatsvecka med inriktning mot brott på väg under vecka 45, mellan den 5 till 11 november.
Insatsveckans fokus ligger på att upptäcka brott som sker i anslutning till och på väg. Det vill säga kriminella som använder vägnätet som ett led i sin brottsplan. Polisen riktar sitt arbete då framförallt mot huvudvägnätet, alltså större vägar som europavägar och riksvägar.
– En stor del av de kriminella använder sig av vägen för att komma till och ta sig från en brottsplats, berättar Ursula Edström, trafikstrateg vid polisen. Detta sker oftast via huvudvägnätet som gör snabb förflyttning möjlig genom landet.
Vid en trafikkontroll utförs vid behov utlänningskontroller och ingående slagningar i polisens datasystem. För att nå ett så bra resultat som möjligt samverkar polisen med både interna och ibland även externa experter.

Martin Saliba kan få avtjäna straffet i Sverige
Martin Saliba dömdes till livstids straffarbete i Libanon för trippelmordet i Uddevalla. Nya uppgifter gör gällande att han kan få avtjäna straffet i Sverige iställe. I slutet av september 2016 greps Martin Saliba i Libanon för trippelmordet han tidigare dömts för att ha begått i Uddevalla i mars 2015.
Martin Saliba dömdes senare till dödsstaff i Libanon, en dom som direkt omförvandlas till livstids fängelse.
Men enligt gt.se har Saliba möjlighet att begära att i stället få avtjäna straffet i ett svenskt fängelse.
– Tidigare har han valt att inte samarbeta med det svenska rättsväsendet, men det kanske förändras nu om han anser att den här påföljden som han fått nu är så pass tuff, säger Cecilia Riddselius, ämnesråd på justitiedepartementet till gt.se.
Livstidsdömde trippelmördaren Martin Saliba flydde från Sverige innan han dömdes till livstidsfängelse av hovrätten.

Kvinna fångades på bar gärning vid husbilsinbrott
Vid 10:33 på söndagsförmiddagen larmades polis efter att en kvinna togs en kvinna på bar gärning när hon gjort ett inbrott i en husbil på Stationsvägen i Uddevalla.
Kvinnan som är i 40-årsåldern tog med sig en tv från husbilen. En person på plats gjorde ett envarsgripande och höll kvar kvinnan tills polisen kom.
Polisen har under dagen förhört kvinnan och vittnet och kvinnan misstänks för stöld.

Man dog i dykolycka i Lysekil
I Lysekil pågick det en räddningsinsats i hamnen av amb m,fl.
Det är en dykare som hamnat i en nödsituation vid 14-tiden på söndagen.
Flertalet dykare ska ha varit ute och dykt på samma plats när en av dykarna hittades allvarligt skadad i vattnet. De hjälpte till att få upp honom på land. Platsen som ska var ute på Släggö söder om hamnen i Lysekil.  
Enligt uppgifter från SOS pågår hjärt- och lungräddning, men det är oklart hur det har gått för dykaren..
För närvarande finns det inga nya uppgifter om berörd dykare.
Enligt SOS Alarm är tre ambulanser, en helikopter, samt räddningstjänst på plats.
UPPDATERING
Räddningstjänsten gjorde hjärt- och lungräddningsarbete på dykaren, en man i 50-årsåldern. Hans liv kunde dock inte räddas. Mannens anhöriga har underrättats.

Misstänkt våldtäkt i Vänersborg
En man i 20-årsåldern har gripits misstänkt för att ha våldtagit en ung kvinna i centrala Vänersborg, inatt.
Polisen fick larm vid 02:23 i natt efter att en kvinna anmält att hon blivit utsatt för en våldtäkt. Våldtäkten ska skett inomhus i centrala Vänersborg. En man i 20-årsåldern är anhållen misstänkt för våldtäkten.
– Vi kommer att höra den misstänkte. Sen kommer vi också att hålla en brottsplatsundersökning, och en undersökning av den drabbade kvinnan, säger polisens presstalesperson Tommy Nyman.
Texten uppdateras.
 

Kvinna utsatt för personrån 
En kvinna som var på väg hem till sin bostad i centrala Vänersborg klockan 18.59 på lördagskvällen. På väg in till en bakgård angreps hon av en person som ryckte ifrån henne handväskan. Personen sprang sedan från platsen. Väskan innehöll bl.a. plånbok och mobiltelefon. Den drabbade kvinnan uppfattade att rånaren var i sällskap med ytterligare tre personer som, hon såg när han sprang iväg. Kvinnan skadades inte fysiskt vid händelsen. Väskan hittades något senare i närheten men plånboken som innehöll kort och kontanter saknas. Polis sökt i området efter den misstänkta men ingen har gripits.
 

Två döda bekräftade efter svår lastbilsolyckan på riksväg 40
Olyckan inträffade vid 13-tiden på lördagen vid Bårhultsmotet. Av oklar anledning fick en lastbil sladd och kom över mitträcket på den andra körbanan. Personbilen som körde mot Göteborg kördes över av lastbilen.
Två personer, en man och en kvinna, har dött i olyckan. Parets barn har överlevt olyckan, berättar polisen sent i går kväll.
– Det rör sig om en kvinna i 50-årsåldern och en man i 35-årsåldern som är döda. Deras barn i tioårsåldern överlevde, säger Johan Ljung, vakthavande befäl vid polisens ledningscentral.
Båda fordonen kommer att tas i beslag för teknisk undersökning av polisen. Föraren kommer att höras av polis. Anhöriga är underrättade om olyckan.

Sju skadade efter skottlossning vid festlokal – stor polisinsats i natt
Polis kallades till en lokal i Mölnlycke med anledning av misstänkt skottlossning klockan 21:19 på lördagskvällen. I lokalen pågick en fest. På plats konstaterades att flera personer är skadade. De skadade är avförda i ambulans till sjukus. Enligt kriminalkommissarie Sven Lindgren ska även flera av de skadade ha kopplingar till Hells Angels.
Ett antal personer är hämtade till förhör i ärendet. En förundersökning gällande försök till mord är inledd.
Utöver detta kan polisen inte lämna några ytterligare detaljer då vi är i ett intensivt utredningsläge. 
Klockan 02.00 Ett område kring den aktuella lokalen hålls avspärrat och tekniker har nu inlett en undersökning på platsen.
Klockan  02.55 Det är fem personer som i nuläget vårdas på sjukhus efter händelsen. Beträffande vilka skador och hur allvarliga skadorna är kommer inte att kunna redovisas i nuläget.
Klockan 05.10 Det är ytterligare två personer som vårdas på sjukhus för skador de fått i händelsen. Alltså sammanlagt sju personer som i nuläget befinner sig på sjukhus för vård.
Under natten har treton personer anhållits av åklagare misstänkta för olika brott i samband med händelsen. Åklagare leder förundersökningen.
Det finns kopplingar till en mc-klubb i förundersökningen. Dels via lokalen och dels via involverade personer. Polisen går för närvarande inte in på vilken mc-klubb det handlar om. Kopplingar till skadade personer/ anhållna personer kan för närvarande inte kommenteras.  
Texten uppdateras

Man i 75-årsåldern utsatt för personrån - förd med ambulans till sjukhus
Polis kallades till en lägenhet i Ytterby klockan 11.03 på lördagen.
En man i 75-årsåldern hade enligt uppgift utsatts för ett rån i sin bostad. Två personer hade kommit in i lägenheten och slagit mannen i ansiktet. De hade sedan stulit kontanter som mannen hade på sig.
De båda misstänkta beskrivs som män i 35-40-årsåldern och okända för den den utsatte mannen. Den drabbade mannen kördes i ambulans till sjukhuset i Kungälv för kontroll. Han hade inga synliga skador men sade sig ha ont i kinden. Ingen misstänkt i nuläget.

Försökte rikta om strålkastarna i fontän – greps av polis
En man har under natten gripits misstänkt för försök till skadegörelse och narkotikabrott, detta efter att ha försökt rikta om strålkastarna vid Poseidon i Göteborg och sedan gått till anfall mot en polisbil.
Det var under natten mot lördagen som en polispatrull fick syn på en man uppe i fontänen på Götaplatsen. När polispatrullen sedan frågade vad mannen höll på med, gjorde han en hoppspark mot polisbilens sida.
– Han försökte rikta om strålkastarna vid fontänen och gjorde en hoppspark i sidan på polisbilen, men den fick inga synliga skador, säger polisens presstalesperson Tommy Nyman.
Efter mannens utfall kunde mannen gripas. Han är nu misstänkt för försök till skadegörelse och narkotikabrott.

Bråk på Restad gård slutade med strypgrepp
En man greps vid 18-tiden på fredagskvällen av polis misstänkt för grov misshandel på Restad Gård i Vänersborg. Personal på boendet uppger för polisen att ett bråk som urartade och att han hade taget strypgrepp på en annan man på boendet. Ingen ambulans behövdes tillkallas, men mannen som blev utsatt för strypförsöket kommer  att uppsöka vård för kontroll.
Den gripne mannen togs med och blev anhållen under kvällen för grov misshandel.

Polis angripen av knivbeväpnad person
Polis kallades till Kaverös klockan 21.25 på fredagskvällen där en man iklädd bara kalsonger och skjorta gick omkring och uppträdde hotfullt mot flera personer. Enligt anmälare till polisen hade mannen kniv.
När polispatrull kommer till platsen finns mannen på Riksdalersgatan.
Enligt initial uppgift springer mannen med kniv mot poliserna som avlossar verkanseld mot mannen. Han träffas i benet. Ambulans kallas till platsen som tar hand om den skadade mannen. Området kring händelsen spärras av för teknisk undersökning.
Uppdatering kl 22.05
Den skadade mannen grips misstänkt för försök till mord- alternativt dråpförsök mot polismännen och grips därför på sjukhuset. Vården av den skadade fortsätter på sjukhuset.
Då person skadas allvarligt i samband med polisingripande görs rutinmässigt en anmälan till åklagare knuten till avdelningen för särskilda utredningar (SU).

17 ungdomar fast i riktade trafikkontroller
Polisen i Kungälv presenterade tidigare under veckan de nya medborglöftena för 2019. Det handlade dels om att öka tryggheten i Komarken och jobba speciellt mot brottsaktiva personer som bor i kommunen.
Som en del av de förnyade medborgarlöftena gjorde polisen kontroller mot mopeder och a-traktorer i både Kungälv och Ale under torsdagen skriver KP.
Det var också en hel del ungdomar som fastnade i kontrollerna.
Det var både EU-mopeder och a-traktorer som fastnade i kontrollerna. Totalt fick 17 personer ett så kallat besiktningsföreläggande efter att polispatruller sett brister på fordonen .Två mopeder togs också i beslag för teknisk undersökning.
En person blev också misstänkt för olovlig körning och en målsman för tillåtande av olovlig körning. Vid en kontroll blev också en person misstänkt för innehav av narkotika.
Utöver detta har det också blivit ett antal föräldrakontakter från vår sida när det har handlat om ungdomar som inte har varit myndiga.

Polis utsatt för misstänkt mordförsök i Göteborg
En polispatrull stoppar en bil för kontroll i närheten av ICA Focus klockan 11:58 på fredagen.
Man plockar ut en av passagerarna för att kotrollera honom. I samband med det åker bilen iväg och vänder och kör i full fart rakt mot en av poliserna som känner sig tvingad att dra sitt tjänstevapen och skjuta verkanseld rakt mot bilen. Först då väjer bilen undan och kör vidare in mot Skånegatan och Ullevi. Det finns i nuläget inga uppgifter om att någon blivit skadad. Bilen, en röd Saab 9-5, är utlarmad och eftersöks av flera polispatruller.
Mannen som togs ut ur bilen är gripen men brottsrubriceringen är fortfarande oklar. En förundersökning om försök till mord/dråp har inletts mot föraren av bilen.
Uppdaterad 14.51
Den man som initialt greps är inte gripen utan omhändertagen för fylleri. Han är alltså inte misstänkt för något brott. Polisen har sökt efter den aktuella bilen men ännu inte anträffat den eller föraren.
Uppdatering kl 15.08
Den eftersökta bilen har anträffats tom på en parkeringsplats i centrala Göteborg. Bilen ska bärgas för teknisk undersökning.

Busschaufför utsatt för grön laser och äggkastning
En buss linje 412 indikerar ett överfalls larm vid Älvängens centrum i Ale klockan 21.07 på torsdagskvällen.
Busschauffören har blivit utsatt för grön laser mot ögonen och även ägg har kastats mot bussen.  Chauffören klagar över smärtor i ögonen. Anmälan rörande misshandel tas upp. Ambulans kallas till platsen för kontroll av chauffören
Polis på plats och söker i området efter gärningspersonerna.

Man misshandlad och rånad i Kungälv
Klockan 04.48 på fredagsmorgonen får polisen in ett samtal om ett personrån i Kungälv. 
Vid hållplats Nya Parken har en man i 50-årsåldern blivit rånad och misshandlad.  Han ska ha blivit hotat med en pistol av en person som även misshandlat honom. Han blev av med plånbok och pengar. Polispatrullen körde mannen till Kungälvs sjukhus för kontroll. Ingen gripen.

Farligt ämne funnet på vandrarhem - Kvinna avled
Det pågår just nu en stor polisinsats vid ett vandrarhem på Vegagatan i Göteborg. Detta efter att polisen fått tips klockan 17.14 om att ett misstänkt farligt föremål ska finnas i ett av rummen.
Polisen är på plats tillsammans med räddningstjänsten och nationella bombskyddet.
– Vi har spärrat av ett rum där på platsen, för att man har hittat ett ämne där som vi misstänker kan vara ett farligt ämne, säger Peter Adlersson, polisens presstalesperson.
Ingen ska vara skadad i nuläget och polisen vet just nu inte vad det är för ämne som hittats..
19.30 UPPDATERING
Initialt larmades polisen till vandrarhemmet på ett misstänkt hjärtstopp på en kvinna. Trots återupplivningsförsök avled kvinnan. I samband med detta hittades ett ämne som först bedömdes vara narkotika. Lite senare ändras bedömningen och polisen hanterar ämnet som misstänkt farligt enligt ovan. Alla som har kommit i kontakt med ämnet, anställda på vandrarhemmet, brandmän, ambulanspersonal samt polis, har erbjudits att åka till sjukhus för kontroll. Inga kända personskador i nuläget.
– Vi trodde först att det var narkotika men bedömningen ändrades, säger polisens presstalesperson Hans Lippens.
Nationella bombskyddet kallades till platsen och vid 20-tiden på torsdagskvällen är delar av vandrarhemmet fortfarande avspärrat.
20.20 UPPDATERING
Nationella bombskyddet har omhändertagit det misstänkt farliga ämnet och det kommer att analyseras vidare. Det betraktas fortfarande som ett misstänkt farligt ämne.
När det gäller den avlidna kvinnan så är dödsorsaken fortfarande okänd och identiteten inte fastställd. Polisen har inlett en förundersökning om vållande till annans död.
20.55 UPPDATERING
Insatsen har hanterat ämnet som misstänkt Natriumazid.
Insatsen är avslutad och samtliga enheter har lämnat platsen.
Fredag Angående dödsfallet på vandrarhemmet på Vegagatan igår.
Den kvinna som hittades avliden på vandrarhemmet är nu identifierad. Hon är i 30-årsåldern och hon var bosatt i Göteborg. I övrigt kan ingen information om kvinnan lämnas ut då anhöriga inte är underrättade.
För att få reda på dödsorsaken kommer kroppen att genomgå en rättsmedicinsk undersökning. Resultatet av undersökningen kommer troligtvis inte förrän nästa vecka. Rubriceringen på ärendet är fortfarande vållande till annans död. 

Misstänkte norsk-iraniern greps på Landvetter
Den norsk-iranier som misstänks planerat attentat i Danmark greps på Landvetter efter att ha varit i Iran. Om han har några kopplingar till Göteborg är dock fortfarande oklart.
Den 21 oktober greps en norsk man med iransk bakgrund, misstänkt för flyktingspionage och förberedelse till mord på en exiliranier i Danmark. Mannen greps på Landvetter av svensk underrättelsetjänst efter att han varit i Iran, skriver NRK. Men det är inget som Säpo vill bekräfta.

Häktades bakom stängda dörrar
Dagen efter att han greps häktades han bakom stängda dörrar i Köpenhamn. Danskt rättsväsende har beslutat att det gäller total sekretess kring den misstänkta, dels med anledning av Danmarks förhållande till främmande makter, dels för att röjande av personuppgifter kan innebära fara för någons säkerhet. Det är i nuläget okänt om mannen har några kopplingar till Göteborg eller Sverige.
Enligt Ekstrabladet är mannen i 40-års åldern och bosatt i Oslo, han kom till Norge som asylsökande och har bott i landet i flera år. Han har både iranskt och norskt medborgarskap.
Svensk, dansk och norsk underrättelsetjänst har arbetat ihop under en längre tid för att spåra den misstänkta mannen och han har varit anhållen i sin frånvaro sedan den 5 oktober.

Fotografier på iranska dissidenters hus
Dansk säkerhetstjänst (PET) misstänker att det är iransk underrättelsetjänst som ligger bakom det planerade attentatet. Och man hade fått upplysningar om att den nu anhållna norskiraniern övervakat en fastighet som tillhör ASMLA, (Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz som är en självständighetsrörelse från sydvästra Iran).
– Vi antog att den informationen pekade på att ett attentat på dansk mark var på gång, har Finn Borch Andersen,  chef för dansk säkerhetstjänst (PET), tidigare sagt vid en presskonferens.

Norsk-iraniern ska haft fotografier på iranska dissidenters hus och lägenheter i Danmark.
Andersen tillade dock att den anhållna mannen misstänkts för att ha utfört rekognisering för ett attentat, men behöver inte därför vara den som skulle utföra det.
Den anhållna mannen förnekar brott.
 

Trafikinformation: Inställd spårvagnstrafik på Götaälvbron
Under de två första helgerna i november går inga spårvagnar över Götaälvbron. Anledningen är förberedande arbeten för den nya spårvagnshallen på Ringön.
Avstängningen gäller från den 2 november klockan 21:00 till den 5 november klockan 04:00. Samma tider gäller från den 9 november till den 12 november. Orsaken är att växlarna till in- och utfartsspåren till den nya spårvagnshallen på Ringön ska läggas. 

Spårvagnslinjerna 5, 6 och 10 berörs av stoppet. Linje 5 och 10 kör inte på sträckan Lilla Bommen-Vågmästareplatsen. Linje 6 kör inte på sträckan Nordstan-Vågmästareplatsen. Istället får kunderna åka buss. Ersättningsbussarna (linje 6E) avgår från Nordstan, läge B, respektive Wieselgrensplatsen, läge H. Läs mer om hur kollektivtrafiken påverkas av arbetet på Västtrafiks hemsida.
 

Utdelning av broddar till alla över 70 år i Uddevalla
Även i år delar Uddevalla kommun ut halkskydd kostnadsfritt till alla uddevallabor från 70 år. Erbjudandet är ett led i satsningen på att minska antalet fallolyckor bland äldre.
Det känns väldigt roligt för oss att kunna gå ut med detta erbjudande igen, säger Margareta Olsson, sektionschef för verksamhetsområdet stöd och service.
Broddar delas ut på kontaktcenter i Rådhuset från 5 november, måndag-fredag 8.00-16.30.
– Vi räknar med att det kommer att bli rusning även i år. Men det är först till kvarn som gäller, säger Margareta Olsson.
Viktigt att tänka på är att man måste uppvisa legitimation för att få hämta ut broddar. Och det är endast ett par per person som gäller.
På följande platser och tider delar hemmafixarna ut halkskydd:
OBS! Ett bestämt antal broddar delas ut vid varje tillfälle. Tänk därför på att vara ute i god tid.
Sofiedal, Ljungskile - Måndag 5 november klockan 10.30-14.00
Rotviksbro vård- och omsorgsboende - Tisdag 6 november klockan 10.30-14.00
Dalabergs bibliotek - Torsdag 8 november klockan 10.30-14.00
Kontaktcenter, Rådhuset - Här delas broddar ut varje vardag från 5 november till 31 mars 2019 eller så långt lagret räcker.

För mer information, kontakta gärna:
Hemmafixarna
Telefon: 0522- 69 51 00

Har du köpt halkskydd nyligen, eller är på väg att köpa? Då bjuder socialnämnden dig på kaffe med dopp för två personer mot uppvisande av kvitto. Läs mer om detta erbjudande här:
Erbjudande för dig som köpt/köper halkskydd

Inbrottstjuvar jagades med hund av polis i Uddevalla
Polisen jagade misstänkta inbrottstjuvar med hundpatrull i ett skogsområde i utkanten av Uddevalla i natt.
Det började med att inbrottstjuvarna krossade en ruta i ett hus i anslutning till skogsområdet, men ägaren till huset vaknade och inbrottstjuvarna flydde.
Så följde jakten med polisens hundpatrull och efter några timmar kunde polisen gripa två personer, misstänkta för försök till grov stöld.

Polisen stoppade kvinna i stulen bil med stöldgods
När polisen stoppade en bil i Vänersborg i går kväll visade det sig sig att bilen var stulen och hade falska registreringsskyltar.
Bilen hade stulits i Uddevalla tidigare i veckan. I bilen fanns också stöldgods från ett tidigare inbrott i Vänersborg.
Kvinnan som körde bilen är nu gripen och sitter anhållen misstänkt för tillgrepp av fortskaffningsmedel. Bilen är tagen i beslag.

Skadade brandmannen i Ljungskile har avlidit
Den brandman som skadades svårt efter en räddningsinsats i Ljungskile i våras där han fick ett tak över sig, har avlidit. Det skriver hans kolleger på Facebook. Sedan olyckan har brandmannen vårdats på sjukhus där han stundvis varit vaken med förhoppning om tillfrisknande.
Men flera allvarliga komplikationer tillstötte och igår avled han.
Klockan 12 i dag ska räddningstjänsten MItt Bohuslän hålla en tyst minut för sin kollega.

Så här skriver man på sin Facebooksida
Blåljuskollegan och Brandmannen Anders avled tidigare idag den 31/10 2018. Anders skadades svårt efter att fått ett tak över sig under räddningsinsats i Ljungskile 18 April 2018.
Anders har sedan dess vårdats på sjukhus där han stundvis varit vaken med förhoppning om tillfrisknande. Med flera allvarliga komplikationer orkade inte Anders kropp mer.
Med stor sorg är våra tankar hos hustrun Hanna och deras fyra gemensamma barn. <3
Räddningstjänsten Mitt Bohuslän kommer 1 November kl 12 hålla en tyst minut för Anders och vi uppmanar alla blåljuskollegor att om möjligt flagga och delta i detta.
Ta gärna en bild när ni har en tyst minut och dela i kommentarsfältet för att visa ert stöd för Anders.
För information så gjordes en insamling till förmån för Anders tidigare detta år när han skadades till förmån för familjen. Mer info på https://blaljusisamverkan.se/INSAMLINGAR.php

Stort ungdomsbråk i Göteborg
Polis larmas klockan 18.59 på onsdagskvällen angående ett större bråk vid Hammarkullen. Eventuellt har något vapen förekommit, dock utan att avlossas.
Polis larmas till Sandeslätt efter det att något sett ett flertal personer slå en person. Omständigheterna i övrigt är inte kända. Händelsen ska ha inträffat intill en basketplan på platsen.
Kl 19.05: Polis på plats. Polisen får kontakt med den person som blivit utsatt för misshandel. Det framkommer även uppgifter om att vapen har varit synliga i samband med händelsen. Ingen person har dock blivit skjuten. 
Polisen tillkallar hundpatrull och begär helikopter till platsen. Offret hörs av polisen. Åtta personer uppges ha varit delaktiga i misshandeln/hotet.   
Polisen söker i närområdet och kan ganska snart gripa en person som varit delaktig i händelsen. Polisen fortsätter att söka efter ytterligare personer som varit inblandade.
Något vapen har ännu inte hittats. Den man som gripits är i nuläget misstänkt för grovt olaga hot.  

På Torslanda torg fick polisen rycka ut efter att ett 40-tal ungdomar ska ha slagits vid platsen. Samtliga försvann dock snabbt när polisen kom dit. En anmälan om misshandel har skrivits då en person fått ett slag under tumultet.
– Vi ser ingen koppling till de här två händelserna, säger polisens presstalesperson Peter Adlersson.
En polispatrull stannar kvar i området för att skapa trygghet.  Ingen person har gripits i samband med bråket. 

Mannen som sköts i Hjälbo skulle vittna i mordfall 
Mannen är kallad som vittne i en kommande mordrättegång. På tisdagskvällen, samma dag som åtalet kom, skottskadades han av flera skott.
Det var vid 21-tiden under tisdagskvällen som en man i 20-årsåldern sköts med flera skott i båda benen och en arm. Det skedde i Hjällbo i Göteborg.
Tidigare under tisdagen åtalades en man i 25-årsåldern som misstänks för ett uppmärksammat mord förra hösten, där gärningsmännen först misshandlade en man till döds och i samband med det också tände eld på hans kropp.
Den skjutne mannen vårdas på sjukhus, hans skador är inte livshotande. Polisen försökt förhöra honom, men han har hittills inte velat medverka.
– Jag kan bekräfta att målsäganden i den senaste skottlossningen är hörd i den nyligen presenterade mordutredningen och finns med bland de vittnen som åklagaren kallat till rättegången. Vi undersöker givetvis eventuella kopplingar mellan det ena och det andra, säger kriminalinspektör Urban Svahn på den regionala utredningsenheten.

Kommun varnar för bluff-sotare
Ett företag har i dagarna ringt hem till folk i Mellerud och försökt lura på dem en sotning av köksfläkten. Företaget hävdar att det är krav på det, vilket inte stämmer – enligt kommunen.
– De som har ringt har fått till sig att de måste rengöra, men vi vill säga att det inte är ett krav. Därför måste man inte gå med på det företaget säger, säger Filip Björndahl, bygglovhandläggare på Mellerud kommun.
Flera Mellerudsbor har i dagarna ringt till kommunen efter samtal som förbryllat.
Det är ett företag som ringer och säger att de har en sotare i närheten, och erbjuder sotning av imkanalen; den ventilationskanal som suger ur luft i köket.
– Företaget påstår att det är krav på rengöring. Så är inte fallet. 2004 tog man bort lagkravet om att rengöra med ett visst intervall. Istället har ansvaret gått över till fastighetsägaren.
Filip Björndahl berättar att han tror att företaget luras för att tjäna pengar.
– Det är tråkigt att sånt här sker, men vi varnar om detta nu.

Såg och filmade inbrott – blev själv rånad
Sent under tisdagskvällen blev en man knivrånad på sin telefon i centrala Göteborg, Det var klockan 23.29 som polisen larmades till platsen.
Rånet skedde efter att han filmat ett inbrott.
Polisen tror att gärningsmannen tog telefonen för att få med sig bevis om inbrottet. Polisen söker efter gärningsmannen.

Man skjuten i armar och ben
Samtal kommer in från Skolspåret där en man skall ha blivit skjuten i båda benen, han har även en skada i en arm vid 21-tiden på tisdagskvällen.
Den skadade mannen som är i 20-årsåldern är vid medvetande, mannen körs med ambulans till Sahlgrenska sjukhuset. Ett vittne har sett några personer springa från Skolspåret i samband med skottlossningen, personerna sprang mot Hjällbo centrum.
Polis gör en avspärrning utomhus där mannen påträffats för teknisk undersökning. Polis spanar i området, i nuläget är ingen gripen.  
Polispatrull undersöker om det finns kameraövervakning som kan finnas i det aktuella området.  
En förundersökning med rubrik försök till mord är inledd. Ingen är i nuläget gripen.

Angående händelsen på Skolspåret under kvällen den 30 okt finns det för närvarande inga nya uppgifter i ärendet Händelsen kommer att uppdateras så snart det framkommer fler uppgifer. Avspärrningarna hävdes strax före kl 02.00. Polisen kommer att under dagen fortsätta med dörrknackningar i området.

Polishelikopter och polishundar kunde gripa man för bilstöld
En man i 20-årsåldern kunde gripits av polisen i Trollhättan efter en större polisinsats med helikopter och hundar, i närheten av Brålanda på vid lunchtid på tisdagen.
Mannen misstänks för stöld och tillgrepp av fortskaffningsmedel.
Polisinsattsen gjordes efter att vittne vittne sett mannen stjäla en bil. Vittnet valde att följa efter mannen och larmade polisen.
Den misstänkte tjuven ska i ett försök att komma undan lämnat bilen och sprungit till skogs.
Polis som anlänt platsen tillkallade förstärkning i form av hundpatrull och helikopter vilket ledde till att mannen greps. I samband med gripandet har polisen hittat en del stöldgods i den stulna bilen, bland annat en mobiltelefon och en Ipad.
Den gripne mannen är hemmahörande i Vänersborgs kommun och ska vara känd av polisen sedan tidigare. Han är gripen misstänkt för stöld och tillgrepp av fortskaffningsmedel.
 

Man död efter frontalkrock med lastbil​​​​​​​
Två personer har körts till Näl efter olyckan som ägde rum på länsväg 172 i höjd med Nordmanneröd mellan Uddevalla och Lane.
Det var vid 14-tiden under tisdagseftermiddagen som en personbil och en lastbil frontalkrockade. Föraren i personbilen blev fastklämd i olyckan. 
Polisen skriver på sin hemsida att både lastbilen och personbilen tagits i beslag och ska nu bärgas från platsen. Det är i nuläget oklart om någon person blivit allvarligt skadad.

UPPDATERING
Föraren till personbilen, en man i 60-årsåldern konstaterades död på sjukhuset. Anhöriga är underrättade meddelade polisen klockan 18:36

Dödades, brändes och dumpades – nu åtalas en person
I oktober förra året hittades en död och svårt sargad man i ett dike i nordöstra Göteborg. Nu åtalas en man i 25-årsåldern misstänkt för mord alternativt medhjälp till mord.
Enligt åklagaren var också flera andra, hittills okända, personer inblandade i mordet.
– Han har gjort det här tillsammans med andra, men vilka de är vet vi inte. Därför är det bara en person som åtalas nu, säger åklagaren Sara Toreskog till TT.
Offret, en man i 30-årsåldern, misshandlades till döds med bland annat kraftigt våld mot huvudet. I samband med mordet hällde gärningsmännen dessutom bensin över kroppen och tände eld.
Inget tydligt motiv Enligt Sara Toreskog finns det en koppling mellan offret och den åtalade mannen, men vad som ligger bakom mordet är oklart.
– Vi har egentligen inget tydligt motiv att presentera. Mannen nekar till brott, men har i övrigt inte uttalat sig i förhören, säger hon.

Var femte bilist väntar med däckbytet till sista stund
Under veckan har temperaturen börjat krypa ned mot nollstrecket i stora delar av landet, och med det kommer hala vägar. Ändå väntar var femte bilägare till sista stund med att byta till vinterdäck, enligt en undersökning av försäkringsbolaget If.
Det är fortfarande ett tag kvar till den 30 november – sista datumet då det är tillåtet att köra med sommardäck i Sverige. Efter det är det, fram till den 31 mars, obligatoriskt med vinterdäck, om det inte är sommarväglag på den plats där du befinner dig. Men de senaste åren har ishalkan på många håll brett ut sig på vägbanor runt om i landet långt innan dess. Redan nu råder risk för halka i stora delar av Sverige.
Ändå väntar över var femte bilist fram till sista dagen med att byta till vinterdäck, enligt en ny undersökning av försäkringsbolaget If med 3 518 respondenter. Och endast sex av tio följer rekommendationen om att låta väderleken bestämma när det är dags att skruva av sommardäcken.
- Sista datumet är förstås inte betraktas som en rekommendation – helst ska man ju ha bytt i god tid innan dess. Som vanligt bör indikatorerna vara temperatur och väglag, inte kalendern, säger Johan Granholm, motorexpert på If.
I norra Sverige är man bäst på att hålla koll på väderleken, visar Ifs undersökning, medan bilägare i landets sydligaste delar i regel väntar längst. I Skåne, Halland och Blekinge fortsätter nästan var tredje förare med sommardäcken fram till det obligatoriska bytesdatumet.
Håll koll på däcken
Men det är också viktigt att hålla koll på de däck som legat till sig över sommaren – hur dubbarna ser ut, om man kör på dubbdäck, lufttrycket i däcken, och mönsterdjupet. Enligt lag ska mönsterdjupet i vinterdäck vara minst tre millimeter.
- Men helst ska det vara lite mer än så. Runt fem millimeter och uppåt är väl att rekommendera. Många däck har en liten slitageindikator på utsidan av gummit som man kan ha under uppsikt, tillägger Johan Granholm.
Lämpligt lufttryck varierar mellan bilmodeller, och de flesta bensinstationer har i dag en lufttrycksmätare så att du själv kan kontrollera däcken. 
- Ett för lågt lufttryck ökar risken att du vid en plötslig undanmanöver tappar kontrollen över bilen, till exempel om du behöver väja för ett rådjur eller en älg, och det förlänger bromssträckan. Dessutom drar bilen mer bränsle/el och däcket slits snabbare. Man brukar säga att man halverar däckets livslängd om man kör med ett lufttryck på 70 procent av det rekommenderade, säger Johan Granholm.

Datum för vinterdäck
Mellan den 1 december och den 31 mars är det lag på att använda vinterdäck om det är vinterväglag ute. För att din bil ska kunna köras säkert på vintervägar kan du använda dubbdäck.
Den 1 oktober har du laglig rätt att sätta på dubbdäcken. Senast den 15 april måste du byta bilens dubbdäck, men om det är snö och is på vägen får du köra med dubbdäck tills snön och isen försvinner.
Du får alltså använda dubbdäck mellan den 1 oktober och den 15 april, eller om väglaget kräver det. Det viktigaste är att däcken ska var anpassade till de omständigheter som råder.
Hos If gäller din bilförsäkring med en extra självrisk på 5 000 kr om dina däck inte uppfyller lagens krav.

Polisjakt över över länsgräns
Klockan  02.11 natten till tisdagen meddelare en polispatrull rapporterar till RLC (regionledningscentralen i Väst) att man kört in i region väst från Jönköping i samband med förföljande av en personbil. Bilen vägrar stanna under färd på länsväg 193/riksväg 26. Polisen har även sett hur det kastats ut påsar från bilen. Platsen där man kastat ut påsar har sökts med hund och polisen har funnit misstänkt narkotika.
När bilen slutligen stannar så springer tre personer från bilen. De kan dock snart gripas. De är misstänkta för narkotikabrott, föraren även misstänt för drograttfylleri. Ärendet kommer att utredas i Jönköping. De gripna förs till Jönköping.    

Trippelmördaren i Uddevalla döms till livstids straffarbete 
Martin Saliba flydde till Libanon innan han dömdes för trippelmordet i Uddevalla. Men där har nu rättvisan hunnit ikapp honom. I en domstol har han dömts till livstids straffarbete.
Martin Saliba dömdes tillsammans med sin bror Mark Saliba till livstids fängelse för trippelmordet i Uddevalla 2015. Men innan han dömdes hann Martin Saliba fly från Sverige till Libanon. Nu döms han dock för trippelmordet – i libanesisk domstol. Han dömdes först till döden, men fick straffet omvandlat till livstids straffarbete.
Texten uppdateras.

Bilist vägrade stanna på polismans tecken
Förföljande av misstänkt rattfyllerist i Lövgärdet på måndagen vid 11.12
Polispatrull skulle stoppa en bil för kontroll i Angered. Föraren stannade inte utan fortstte mot Lövgärdet. Polispatrull inledde ett förföljande av bilen upp till Lövgärdet och på Kaprisgatan lämnade föraren bilen.
Han sprang sedan in i bostadsområdet. Efter några minuter lokaliserade en annan polispatrull den misstänkte mannen som kunde gripas på Vaniljgatan.
​​​​​​​Den misstänkte föraren är i 25-årsåldern och misstänks nu för drograttfylleri, vårdslöshet i trafik och att ej ha stannat på polismans tecken.

Polisjakt efter mc - två gripna varav en efterlyst
När polispatrull skulle stoppa och kontrollera en motorcykel i centrala Göteborg klockan 02:17 på söndagskvällen stannade inte motorcykelföraren på stopptecken från polispatrullen.
Ett förföljande inleddes mot Stenpiren. På motorcykeln åkte två personer. Motorcykeln misstänks vara stulen. Vid Otterhällagatan överger de motorcykeln och springer vidare. En av de misstänkta grips direkt. Den andra mannen spåras upp något senare. Båda misstänks för tillgrepp av motorcykeln. Föraren misstänks dessutom för drograttfylleri. Passageraren var också efterlyst för att avtjäna fängelsestraff.

Död person hittad i skogsområde 
En död person hittades i ett skogsområde i Dalsland under söndagseftermiddagen. Enligt polisen är det oklart om personen blivit utsatt för brott.
Det var vid 14-tiden under söndagen som polis larmades om en funnen kropp i ett otillgängligt skogsområde utanför Åmål. Fyndet gjordes av ett jaktlag. En förundersökning om misstänkt mord har inletts, eftersom omständigheterna kring dödsfallet är oklara. 
Ett område i skogspartiet har spärrats av och polisens tekniker är på väg. Enligt polisen rör det sig inte om en nyligen avliden person och kan inte säga om det är en man eller kvinna. 

Förrymda grisar bökade runt i Kungälv centrum
Under söndagsmorgonenvid 8.30-tiden möttes flera Kungälvsbor av en minst sagt förvånande syn. I närheten av en lokal krog i centrum strövade tre grisar omkring.
En av grisarna stod då vid en nyfiken folksamling och verkade ha någon form av socialt utbyte med en hund. Förutom uppmärksamheten från media, har flera hört av sig och skämtsamt kallat gristrion för ”fyllesvinen”. Det är för att de gick runt alldeles utanför krogen Fars hatt 
En stund senare dök grisarnas ägare upp och de fick åka hem. 

Tågvärd och polis attackerad av ungdomar
Polisen får larm klockan 21.08 pålördagskvällen om att en tågvärd tvingats att låsa in sig på en toalett i en vagn under färd. Han har blivit attackerad av ett ungdomsgäng på tåget. Tåget kommer in på station vi Herrljunga och polisen kan gå ombord. Det visar sig att ungdomsgänget lämnat tåget och uppges vara på stationen/i vänthallen. Tåget går vidare och polispatrullen går för att kontrollera det tidigare nämnda ungdomsgänget. Strax därefter får ledningscentralen uppgifter om att patrullen befinner sig i underläge. Ungdomsgänget uppges då ha attackerat polispatrullen, fyra personer grips/frihetsberövas. Polisen tvingas använda spray för att freda sig. Ingen polisman skadas dock. De gripna är misstänkta för våld mot tjänsteman.  

Strömstad får en av världens största hybridfärjor
Color Line kommer att trafikera sträckan Strömstad-Sandefjord med en av världens största plug-in hybridfärjor med start i juni 2019. Det innebär att den delvis kommer att drivas av el.
Båten som byggs i Polen och som kommer att färdigställas i Norge är 160 meter lång, tar 2 000 passagerare och 500 bilar. När den passerar genom nationalparken Kosterhavet kommer den att gå på el istället för som normalt - diesel.
Med den här färjan blir det noll utsläpp av skadliga ämnen i luften och bullret blir också minmalt.
Färjan kommer att döpas i Strömstad och till sommaren är det tänkt att den ska tas i trafik.
 

Äldre man död efter drunkningsolycka vid kraftverk
En 74-årig man dog på fredagförmiddagen efter en drunkningsolycka i Mariestads kommun. Händelsen inträffade strax efter klockan 10 på fredagförmiddagen. Av okänd anledning hamnade den äldre mannen i vattnet i Tidan vid kraftverket Tidavad i Mariestads kommun.
Räddningspersonal och helikopter larmades ut till platsen. Mannen drogs upp ur vattnet men trots upplivningsförsök gick hans liv inte att rädda.
Omständigheterna kring händelsen är oklara. Enligt polisen bedömdes det initialt vara en arbetsplatsolycka då personen som hamnade i vattnet höll på med någon form av arbete på platsen.

Kvartetten som leder Melodifestivalen 2019
Drygt tre miljoner svenskar följer Melodifestivalens deltävlingar – och galjonsfiguren för tävlingen är programledaren. I år leds programmet av en kvartett: komikerna Marika Carlsson och Kodjo Akolor tillsammans med artisterna Eric Saade och Sarah Dawn Finer.
Artisten Sarah Dawn Finer beskriver känslan av att återigen få axla rollen som programledare för Melodifestivalen som ”extra speciellt”.
Artisten Eric Saade byter nu ”sida”, från tävlande i Mello till programledare av densamma. En chans att göra ”lite av varje”, säger han. 
Kodjo Akolor har programlett galor och liknande evenemang tidigare, som Guldbaggegalan och Musikhjälpen. På frågan om hur han tror att Melodifestivalen kommer te sig hoppas han det ska bli kul.
I våras fick Melodifestivalens manus och sketcher en hel del kritik från publik och krönikörer. Programledaren David Lindgrens sidekick Fab Freddie berättade att han delvis led att av hån och hat han utsattes för i sociala medier. Även David Lindgren berättade att han kände av publikens besvikelse.
2018 års deltävlingar tappade publik jämfört med tidigare. Flera deltävlingar landade en bra bit under tre miljonersstrecket, vilket är lågt i melodifestivalsammanhang.

Deltävling 1 – Göteborg 2 februari
Deltävling 2 – Malmö 9 februari
Deltävling 3 – Leksand 16 februari
Deltävling 4 – Lidköping 23 februari
Andra chansen – Nyköping 2 mars
Final – Stockholm 9 mars

Räddningsinsats efter att man fallet i vattnet vid kraftverk
Klockan 10.17 på fredagen larmas SOS om att en person som fallit i vattnet i Tidavad. Räddningstjänst, ambulans och polis sändes till platsen. Klockan 10:332 meddelas att räddningspersonal har fått upp personen på land. Ambulanshelikopter är larmad till platsen.
Olyckan bedöms initialt som en arbetsplatsolycka då personen som hamnade i vattnet höll på med någon form av arbete på platsen. Personen körd i ambulans till sjukhus. Några uppgifter om den drabbades skadeläge kan inte lämnas innan polisen vidtagit ytterligare utredningsåtgärder. När detta gjorts kommer händelsen att uppdateras.

Efter svår olycka i Ljungskile – så ska räddningstjänstens drönare rädda liv
I mitten av april skadades en brandman svårt vid en insats utanför Ljungskile. Räddningstjänsten har nu skaffat en drönare som ska göra det lättare att bedöma risker vid insatser.
Tidigare i år skadades en brandman allvarligt i en olycka vid ett släckningsarbete Ljungskile.
Utredningen om olyckan konstaterade att teknisk utrustning kan hjälpa räddningstjänsten göra bättre bedömningar, bland annat när man ska släcka byggnader som brinner. 
I Uddevalla har man haft en drönare sedan i somras. Insatschefen Magnus Lagrell menar att man hittar nya användningsområden hela tiden. 
– Vi är ganska nya men det handlar om eftersök, islivräddning, järnvägsolyckor och brand i byggnad. Det finns många områden att använda en drönare, säger han. 

Frida nominerad till Årets bästa svetslärare
Frida Johnsson Rudbäck som är svetslärare på Uddevalla vuxenutbildning har nominerats av Svetskommissionen till Årets bästa svetslärare.

Sammanlagt är det åtta svetslärare som nominerats i landet och vinnaren presenteras på Svetslärarmötet i Stockholm 10-11 januari.

Svetskommissionen som är en teknisk branschorganisation för fogande industri vill uppmärksamma det arbete som läggs ner ute på skolorna och ge ett bevis på branschens uppskattning. Vinnaren får ett stipendium på 10 000 kronor.
- Det känns toppenkul! Det är elever som skickar in nomineringarna så det känns extra roligt och häftigt och som ett bevis på att man gör rätt, säger Frida Johnson Rudbäck, svetslärare på Uddevalla vuxenutbildning.

Efterfrågan på utbildade svetsare är stor och alla elever som i juni avslutade sin ettåriga yrkesutbildning inom svets på Uddevalla vuxenutbildning fick jobb omgående. Frida Johnsson Rudbäck har just nu 12 elever som lär sig svetsyrket. Arbetsmarknaden är bred för svetsare, som kan få arbete exempelvis inom tillverkningsindustrin, brobyggen, husbyggen, installation av rörsystem inom processindustri eller smidesarbete.

Vilka egenskaper krävs för att bli svetsare?
- Att vara svetsare kräver stor noggrannhet och tålamod. Det är lite att vara som en kirurg som hanterar eld, man behöver vara stadig på handen, säger Frida Johnson Rudbäck.

NU-sjukvården måste spara 220 miljoner
NU-sjukvården ska spara 220 miljoner till nästa år 
Sjukvårdsdirektör Björn Järbur menar han att det handlar om att anpassa verksamheten efter den ekonomiska ramen som finns.
Det handlar i första hand om att dra ner på administrativ personal.
- Vi gör det här arbetet genom att prata med alla. Vi pratar med chefer, fackliga organisationer och försöker att vara ute i verksamheten, säger Björn Järbur som inte tror inte att det kommer leda till personalneddragningar, utan att det kommer kunna lösas med naturliga personalavgångar

Anställd misstänkt för bedrägeri på äldreboende
En anställd på ett serviceboende i Storgöteborg misstänks för grovt bedrägeri och grov trolöshet mot huvudman.
Den anställde har tagit ut pengar från en äldre kvinnas konto. Den misstänkta har haft en förtroendeställning gentemot den äldre kvinnan.
Uttagen ska ha pågått under fyra år, från 2014 till i våras, då anhöriga slog larm om misstankarna.
Enligt polisen handlar det om en ansenlig summa pengar. Den misstänkta kvinnan arbetar inte kvar på boendet.

Pojke i 15-årsåldern häktad för grovt vapenbrott
Under torsdagen häktades en pojke i 15-årsåldern, misstänkt för grovt vapenbrott. Pojkengreps i Högsbo i måndags, häktades under torsdagen på sannolika skäl misstänkt för grovt vapenbrott.
Trots pojkens unga ålder häktades han säger kammaråklagare Stefan Lind.
– Det handlar om att det är ett grovt brott och vi måste få ordning på den här med tanke på hur det ser ut i Göteborg just nu. Det här är den andra unga personen på kort tid som blir häktad för den här typen av brottslighet. Vi har till och med personer som är under 15 år som har hanterat vapen som har varit skarpladdade. Den misstänkte pojken förnekar brott.

Mc-förare avled efter krock med personbil
Klockan 16.37på torsdagen  får SOS larm om en trafikolycka med personskada och ska ha inträffat på Exportgatan. 
Räddningstjänst, ambulans och polis kallas till platsen. Den skadade mc-föraren körs med hjälp av ambulans till Sahlgrenska sjukhuset, troligen allvarligt skadad. Polis åker till akuten för att få id-uppgifter. Kl 19.40 meddelar polisen följande:
Mc-föraren, en man i 50-årsåldern avled efter olyckan på sjukhus. Anhöriga har underrättats.  

Barnomsorgsföretaget Ströms slott får hård kritik av kommun
Trots upprepade försök gick endast fyra av tolv besökta barndagvårdare att hitta när Trollhättan granskade barnomsorgsföretaget Ströms slott verksamhet. Företaget hade dessutom skickat in felaktiga fakturor till kommunen. 
Den senaste tillsynen mot företagets verksamhet i Trollhättan visar på en rad allvarliga brister. Det organisatoriska var inte i ordning, listorna för vem som hade hand om vilket barn stämde inte och barngrupperna var inte sammansatta på ett bra sätt, enligt kommunen. Dessutom var barndagvårdarna svåra eller omöjliga att nå och flera av dem pratade inte tillräcklig mycket svenska med barnen – trots att barnen enligt skollagen måste få lära sig, utveckla och använda det svenska språket. Bristerna bryter mot skollagen och flera av felen har företaget fått kritik för tidigare.
Trollhättans kommun har gjort många tillsyner tidigare och man hittar hela tiden briste.

Ströms slott var bland de första i landet som drog igång så kallad pedagogisk omsorg. Det är när barn inte går i förskola eller fritidshem utan i stället går hos ett familjedaghem, ofta hemma hos personalen. Företaget omsatte i fjol över 100 miljoner kronor och har verksamhet i flera kommuner.
Trollhättans stad har inte bara granskat hur barnen har det, de har också tittat på fakturorna Ströms slott skickat till dem. Det visade sig då att företaget, som i fjol fick 20 miljoner kronor av Trollhättan, vid varje granskad faktura lämnat oriktiga uppgifter till kommunen och på det viset fakturerat kommunen nästan en halv miljon kronor som de inte haft rätt till.
Enligt företagets vd Magnus Olsson beror det på att de är ett stort företag som fakturerar på förhand, och att det innebär viss eftersläpning på vilka barn som finns i verksamheten och inte.
När kommunen påpekade felaktigheterna i fakturorna fick de tillbaka sina pengar.

Nu ska tillsynsrapporten upp i utbildningsnämnden nästa vecka, där väntas politikerna fatta beslut om att kräva att företaget, än en gång, rättar till bristerna.
– Den här gången släpper vi det inte. Vi kommer att driva det här tills vi är säkra på att det fungerar eller också drar vi in pengarna, säger Ove Johansson, förvaltningschef på utbildningsförvaltningen i Trollhättan till P4 väst.

Åklagare yrkar på hårda straff efter brutalt yxmord
Rättegången om det brutala mordet på 36-årige göteborgaren Magnus Natschki i Uddevalla går nu mot sitt slut.
Chefsåklagaren Mats Sällström yrkar på långa fängelsestraff för alla de fem män som misstänks ha mördat och på olika sätt varit inblandade i mordet på 36-årige Magnus Natschki i december förra året.
Den 22-åring, som sagt att han dödade Magnus Natschki under tvång, ska enligt åklagaren få mellan 15-16 års fängelse. Han slipper livstids fängelse på grund av att han berättat för polisen strax efter mordet om vad som hänt.
Den 20-åring som är misstänkt för mord, som också ska ha filmat mordet, borde enligt åklagaren dömas till 12 till 18 års fängelse för mord, rån, grov misshandel och människorov. Detta för att han var 19 år gammal när brotten begicks.
De övriga ska enligt åklagaren dömas till mellan 2-12 års fängelse. 
Åklagaren påstår att det började som ett rån i december i fjol i Natschkis lägenhet i Göteborg. Han fördes enligt åtalet till en kolonistuga där han torterades under lång tid för att sedan föras till en skog utanför Uddevalla där han höggs ihjäl med yxa natten till den 6 december.
Magnus Natschki anmäldes försvunnen och hittade först efter en över 50 dagar lång sökinsats.
Efter en analys av ljudet i den film som tagits vid mordet hävdar idag åklagaren Mats Sällström att en 22-åring begått mordet i samförstånd med en 20-åring som ska vara den som filmat. 22-åringen har hävdat att han tvingats begå gärningen. Samtliga nekar till brott.

Här är årets luciatrupp. Stående från vänster: Linnea Eriksson, Lova Johansson, Moa Esselgren, Julia Sten, Hanna Mengvall. Sittande från vänster: Lova Forslund, Elin Fransson, Klara Holme, Julia Edvardsson, Linnea Fransson. På bilden saknas Mathilda Thelen.
Här är årets luciatrupp. Stående från vänster: Linnea Eriksson, Lova Johansson, Moa Esselgren, Julia Sten, Hanna Mengvall. Sittande från vänster: Lova Forslund, Elin Fransson, Klara Holme, Julia Edvardsson, Linnea Fransson. På bilden saknas Mathilda Thelen.

Här är årets luciakandidater i Uddevalla
Årets luciatrupp består av 11 kandidater. Vem av dem som kommer att bli Uddevalla Lucia avgörs genom lottdragning den 2 december. Just nu pågår repetitionerna för fullt för hela luciatruppen.
- Vi har fler ungdomar med i årets luciatrupp jämfört med tidigare år, vi ser ett ökat intresse för att vara med. Det känns jättekul, säger Lotta Gustafsson, sångpedagog och producent på Kulturskolan.
Luciatruppen håller nu på att öva stämsång inför det första offentliga framträdandet som blir på Kungstorget under skyltsöndagen den 2 december. Därefter kommer luciakandidaterna att åka på turné runtom i kommunen och sjunga på Uddevalla sjukhus och hos flera företag, föreningar och vård- och omsorgsboenden. Luciatruppen uppträder även under någon av dagarna på Gammaldags jultorg på Kungstorget helgen 8-9 december.
Kröningen av Uddevalla Lucia kommer traditionellt att ske torsdag 13 december klockan 18.00 i Uddevalla kyrka.
Arrangörer av Uddevalla Lucia är Kultur och fritid i Uddevalla kommun och Uddevalla Skansen Rotaryklubb.
Överskottet från framträdanden med Uddevalla Lucia kommer att gå till välgörande ändamål.

Tidningar slutar delas ut på öar utan bro
VTD slutar med att dela ut tidningar på öar utan bro. Därmed blir prenumeranter på Marstrand, Åstol, Dyrön, Käringön och Gullholmen utan tidning i brevlådan. Den första december slutar företaget att dela ut tidningar på öar som saknar fast förbindelse. I stället kommer tidningen att levereras till en låda vid färjeläget där prenumeranterna själva får hämta sitt exemplar skriver Kungälvsposten och Lokaltidningen i Stenungsund.
Pontus Roos är vd för Ortstidningar i väst där Kungälvs-Posten ingår. Han är besviken över beskedet från VTD.

Båt sjönk utanför Hunnebostrand – två personer i havet
Två personer hamnade i vattnet utanför Hunnebostrand när en mindre plastbåt sjönk på onsdagsförmiddagen. Sjö- och flygräddningen har ryckt ut med helikopter. Personerna ska ha befunnit sig i vattnet utanför Hunnebostrand, vid ön Stöveln. De larmade själva sjöräddningen från en mobiltelefon. Personerna uppgavs sakna flytvästar.
Vid halv elva-tiden var räddningshelikoptern från Göteborg nära platsen. Tio minuter senare kunde sjö- och flygräddningscentralen meddela att personerna räddats.
De två personerna uppges må bra, men vara nedkylda. Sjukvårdspersonal är på plats för att ta hand om dem. 
Räddningsinsatsen har gått enligt planerna, säger räddningsledaren. Det ska ha gått fyrtio minuter från det att larmet kom in tills personerna kunde räddas ur havet.

Vaknade av att inbrottstjuvar fanns i bostaden
Klockan 01.52 natten till onsdagen kallas polis till en villa på Menuettvägen i Uddevalla där en boende vaknat av att tjuvar var inne i villan. När tjuvarna förstod att de var upptäckta smet de från platsen. Polis på plats och sökt i området men ingen gripen. En altandörr var uppbruten och villan genomsökt. Direkt konstaterades att en plånbok och en mobiltelefon var stulna. Anmälan om grov stöld.

Västlänken-personal fysiskt attackerade
En polisanmälan om misshandel har lämnats in efter att en person som jobbade med att flytta träd inför Västlänken blivit fysiskt attackerad förra veckan. Nu ryter Trafikverkets generaldirektör ifrån skriver SVT.
– Nu är det nog. Vi har hamnat i en situation som är oacceptabel för våra medarbetare där man utsätts för hot, trakasserier, där man förstör säkerhetsutrustning och nu senast att en person har blivit misshandlad, säger Lena Erixon, generaldirektör vid Trafikverket. 

Det var i förra veckan som en person ska ha tagit sig in på en arbetsplats och fysiskt gett sig på en av dem som jobbar med att flytta träd inför Västlänken.
Polisen tillkallades och kunde ingripa medan personen var kvar på platsen, enligt Trafikverket som också meddelar den utsatta medarbetaren ska ha klarat sig bra och att en anmälan gällande misshandel är inlämnad till polisen. 

På grund av händelsen och tidigare incidenter besökte Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon Göteborg på tisdagen för att prata med medarbetare om situationen. 
– Det känns som att det har eskalerat. Från att det har varit väldigt allvarligt tonläge på sociala medier som har blivit vardagsmat till att man till slut hamnar i ett fall av ren misshandel. Då har man passerat gränsen, säger hon. 
Vi har tidigare rapporterat om att personer knutna till Västlänken har utsatts för hot och trakasserier. Bland annat har varor beställts hem till medarbetare på trafikverket, hot har framförts och vid byggena ska personal ha blivit utsatta för spottloskor. 

Enligt trafikverket har nu totalt 20 polisanmälningar gällande drygt 50 incidenter gjorts. 
Och även om stora infrastrukturprojekt ofta rör upp starka känslor så sticker Västlänken ut, enligt Lena Erixon. 
– Det är värre här. Om man jämför med till exempel förbifart Stockholm som var ett omdebatterat projekt så var det mycket diskussion före. Från det att beslutet hade fattats och vi började med själva genomförandet så fick vi inte de reaktioner som vi har sett här, där man fortsätter in i själva genomförandet av projektet. 

Trafikverket ska nu se över säkerheten kring arbetsplatserna, men Erixon menar att diskussionen borde föras i ett större perspektiv. 
– Det här är ju en del av demokratin. Man fattar politiska beslut och sen genomför man dem. Om människor som genomför politiskt fattade beslut känner sig hotade är det en lite otäck utveckling kan jag tycka.

Filter i skoldatorer ska skydda sexuellt utnyttjade barn
Ett program ska förhindra att kommundatorer används för att titta på sexuellt utnyttjade barn.
För att förhindra att kommunala datorer används för att titta på, och sprida, bilder på sexuellt utnyttjade barn ska ett nytt program köpas in och installeras. Programmet installeras under nästa år i datorer i Sotenäs, Munkedal och Lysekil. Det gäller alla datorer som kommunen ansvarar för, oavsett om man är elev eller anställd. 

Man räddad ur brinnande servicelägenhet i Ale
En man har räddats av rökdykare under en brand på ett serviceboende i Älvängen på måndagskvällen.
Larmet kom till räddningstjänsten klockan 23.05 på måndagskvällen.  Enligt räddningstjänsten var det personalen som larmade. En man fanns då kvar i lägenheten.
Rökdykare gick in medan det fortfarande brann i lägenheten – och lyckades rädda honom.
Mannen ska inte ha blivit allvarligt skadad men avfördes till sjukhus. Polisen skriver en anmälan om brand utan misstanke om brott.
Enligt Räddningstjänstens bedömning ska branden ha startat i mannens tv-apparat. De fyra lägenheter som ligger närmast bostaden som brunnit uppges ha fått vissa rökskador.

Rånad på jacka värd 9 000 
En man som just hämtat ut en försändelse med en jacka värd cirka 9000 kr stoppades i sin portuppgång på Kronogården i Trollhättan av två maskerade män i 20-årsåldern. De slog och puttade omkull honom och tog postpaketet som innehöll jackan. Inget vårdbehov av den utsatte mannen. Polisen fick in larm om rånet klockan 23:44 på måndagskvällen. Polisen sökt i området efter de två rånarna men ingen har gripits.
 

Innan treåringen dog gjorde läkaren en orosanmälan
Nyheter4.com har tidigare rapporterat om ett barn i treårsåldern som dog på ett sjukhus i Skaraborg efter att ha kommit in med svåra skador. Nu visar en lex Sarah-anmälan att läkaren gjorde en orosanmälan gällande barnets yngre syskon dagen innan det misstänkta mordet. Men orosanmälan skickades aldrig akut till barnets hemkommun.'

Det var för omkring två veckor sedan som två syskon kom in till Skaraborgs sjukhus med allvarliga skador. Det äldre barnet, som var i treårsåldern, hade så allvarliga skador att barnet avled dagen efter. En man greps senare av polisen misstänkt för mord.
Nu rapporterar nyhetsbyrån Siren att läkarundersökningen av det yngre barnet ledde till att läkaren gjorde en orosanmälan. Men läkarens orosanmälan skickades aldrig vidare till barnets hemkommun, något som nu lex Sarah-anmälts.
– Det är en ganska vanlig bedömning att det inte finns något akut skyddsbehov så länge ett barn som vårdas över natten är kvar på sjukhuset, säger en kommunal stabschef till Siren.

Det framgår i anmälan att läkaren fattade misstanke om misshandel med anledning av det lilla barnets skador.
– Troligtvis har vi gjort allt enligt rutin, men det är det vi ska titta närmare på i utredningen. Om vi har gjort det vi ska och om sättet vi gör det på är tillräckligt säkert, säger Hanna Levin till Nyhetsbyrån Siren.
Enligt anmälan ska utredningen lämnas till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, senast om två månader. 
– Vi vill bli färdiga så fort som möjligt, det finns ingen anledning att dra ut på det, särskilt inte om det finns saker som vi behöver åtgärda, säger Hanna Levin till Siren.

Man trängde sig in hos äldre – åtalas för stöldturné genom landet
En man hemmahörande i Rumänien åtalas misstänkt för en landsomfattande stöldturné. Med start på Västkusten ska mannen ha jobbat sig upp genom landet och trängt sig in hos äldre och stulit både kontanter och smycken.
Det var i mitten av september som mannen ska ha kommit med färja till Sverige. Han ska ha trängt sin in hos äldre personer och kommit över både kontanter och smycken. Stöldturnén började norr om Göteborg, i Tanums kommun. Därefter ska mannen fortsatt upp genom Sverige innan han efter drygt en och en halv vecka kunde gripas i Västerbotten, där han misstänks ha stulit från äldre i Bjurholm och Nordmaling.
Polisen gick under tiden ut med en varning då man misstänkte att mannen och eventuella kumpaner reste norrut, då man på kort tid fått in flera anmälningar med liknande tillvägagångssätt.
Mannen ska ha knackat på eller ringt på hos äldre personer. Han ska ha sagt sig komma i ett ärende som handlar om pengar och distraherat personerna medan han kommit över kontanter.
Nu åtalas han vid Umeå tingsrätt misstänkt för inte mindre än tolv grova stölder. De flesta ska ha skett längst Norrlandskusten. När mannen greps hittade polisen stöldgods i den bil mannen färdades i, bland annat 13 000 kronor i kontanter samt smycken som flera av de äldre blivit av med.

Två åtalas för mordförsök i Åmål
Två män åtalas nu för skottlossningen mot en lägenhet i Åmål i slutet av maj. Åklagaren menar att de båda försökt att döda en man och en kvinna som befann sig i lägenheten och de åtalas därför för försök till mord.
Om de inte kan fällas för mordförsök vill åklagaren att de istället fälls för grovt olaga hot.
Dessutom åtals männen, som är i 35-årsåldern och 20-årsåldern, för grovt vapenbrott.
En tredje man i 20-årsåldern åtalas för medhjälp till grovt olaga hot. Han ska enligt åtalat kört bilen som de tre färdades i.

Kvinna i 20-årsåldern ljög för polisen – frias av hovrätten
Även hovrätten friar en kvinna i 20-årsåldern från åtalet om grovt skyddande av brottsling i samband med dödsskjutningarna vid Vårväderstorget i Göteborg. Kvinnan har åtalats misstänkt för att ha ljugit om var en av gärningsmännen befann sig när skjutningarna inträffade. Men det var först efter att hovrätten fastställt domen mot vännen – livstids fängelse för dubbelmordet och skjutningen på en restaurang i Göteborg 2015 – som kvinnan gav mannen alibi för mordtillfället.
Hovrätten för Västra Sverige delar tingsrättens bedömning att kvinnan har ljugit i polisförhören, men skriver i domen att det trots det inte går att tillämpa lagstiftningen så att det går att fälla kvinnan för grovt skyddande av brottsling.
Det var i mars 2015 som två maskerade personer öppnade eld med automatvapen inne på en restaurang i stadsdelen Biskopsgården i Göteborg. Två personer dödades och åtta andra skadades. Sju män har sedan tidigare dömts för medhjälp till morden och totalt 24 fall av mordförsök.

Skredsäkring av badhuskajen pågår
Arbetet med att skredsäkra området längs Teaterplantaget på södra sidan av Bäveån i Uddevalla pågår för fullt. Skredsäkring och bygget av kajmuren kommer att vara klart innan årsskiftet. Ytskikt med stenhällar och plattor blir klart efter vintern.
- Projektet hade lite bekymmer vid stormen Knud, i slutet av september, då den torrlagda arbetsytan fylldes med vatten och överbelastade våra reningsfilter, säger Sten-Anders Olsson som är projektchef på samhällsbyggnad.
Vid nästan alla byggprojekt bildas länsvatten genom att det regnar över anläggningen eller att schakten går under grundvattenytan. Eftersom marken kring Bäveån är förorenad så måste vattnet som rinner igenom schakten tas omhand eller renas med filter så att inte föroreningarna rinner ut i Bäveån.
- Efter stormen var vi tvungna att sätta in en extra pump- och reningsanläggning för att ta hand om länsvattnet och det har gjort att projektet är något försenat, säger Sten-Anders Olsson.
Området från Västerbron fram till kajen där Skärgårdsbåtarna lägger till, har varit avstängd, för allmänheten, sedan 14 juli 2016 då undersökningar påvisade skredrisk längs kajkanten. Arbetet beräknas vara klart våren 2019.

300 miljoner skall sparas på Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Det blir färre vårdplatser när Sahlgrenska Universitetssjukhuset ska spara 300 miljoner kronor.
– Det är en väldigt uppgiven stämning, säger Hans Ekström ordförande för Kommunal med 1100 medlemmar på Sahlgrenska, där för att personalen behöver med resurser.  
Än är det inte helt klart hur nerdragningarna slår, men område fem ska spara in runt 70 miljoner kronor på en budget på nära tre miljarder. Det är inte en jättesumma säger områdeschefen Hans Lönroth, som också konstaterar att sjukhuset idag vårdar fler svårt sjuka än någonsin:
Man omfördelar en del av sina pengar, från vårdplatser till öppen dagverksamhet, med andra vårdformer. På det sättet kan man ta hand om fler patienter.
Hela Sahlgrenska Universitetssjukhuset omsätter cirka 17 miljarder kronor.

Misshandel i Uddevalla
En man fick köras till sjukhus efter en misshandel vid Bjursjön under natten mot söndagen. SOS fick in larmet klockan 00:02. En man hade då misshandlats.  Det är oklart vad som föranlett misshandeln. Gärningsmännen ska därefter ha sprungit ner mot Bjursjön och lämnat platsen. Den misshandlade mannen ska ha blött från ett  jack i huvudet. Mannen  kördes till sjukhus med ambulans. Polisen har ingen misstänkt för brottet. 

Två till sjukhus efter att ha kört in i träd
En personbil körde in i ett träd vid 20-tiden på lördagskvällen på riksväg 2025 strax söder om Hjärtum i Lilla Edet. Två personer som var med i olyckan klagade på rygg- och nackskador när räddningstjänsten kom till platsen. De transporterades med ambulans till sjukhus för kontroll. 

Försökte fly från polis medans bilen var i rullning
När polis skall stoppa en personbil för kontroll i Göteborg klockan 01:03 natten till söndagen springer två personer från fordonet innan den stannat och bilen fortfarande är på rull. Bilen rullar in i en husvägg. Föraren kan säkras omgående och passageraren säkras strax därefter. När polisen kontrollerar de misstänkta upptäcker de att det rör sig om två pojkar i yngre tonåren.
Föraren som är född 2003 misstänks för drograttfylleri och olovlig körning.

Tiotal bilar satta i brand i Trollhättan
Första larmet kom in till räddningstjänsten strax efter 20.30. Då hade en personbil och en lastbil brunnit samtidigt på en parkering på Kronogården. Fordonen stod inte bredvid varandra. Bränderna kunde släckas av allmänheten som larmade räddningstjänten.
Senare har flera olika larm kommit in till räddningstjänsten där peronbilar brinner i olika delar av Trollhättan. Fem larm kom in till räddningstjänsten mellan 20.38 och 21.19.
Räddningstjänsten hade vid 21.30-tiden sex olika bränder att släcka samtidigt. Styrkor från Trollhättan, Vänersborg, och Sjuntorp var också ute och släckte. Styrkan i Brålanda var också redo.
På vissa platser har det varit upp till tre bilar som brunnit samtidigt. På Strömsbergsvägen brann det även i terrängen.
Det brann också på en lekplats i Sädesbingen i Trollhättan.
– Det här ju över hela stan. Bränderna är under kontroll och vi kan hantera det. Men det kan bli värre om det eskalerar, om man säger så, säger Benny Gustavsson räddningschef i beredskap på Närf.
Vid 22-tiden hade räddningstjänsten kontroll på läget.
Totalt har tio personbilar, en lastbil, en husvagn och ett antal papperskorgar brunnit under kvällen. Polisen var på plats i Kronogården i Trollhättan under hela natten mot söndagen.
 

Hittade kolsyrevapen och stöldgods under husrannsakan
Under lördagseftermiddagen genomförde polisen en insats i stadsdelen Kronogården i Trollhättan efter att allmänhet iakttagit en person som setts bära på något slags vapen. En husrannsakan gjordes på en adress av polisens insatsstyrka, som hittade ett antal kolsyrevapen och vapenattrappe samt stöldgods.
Minst två personer har hämtats in till förhör och är misstänkta för stöld alternativt häleri eftersom polisen också hittat vad man tror är stöldgods.
Om husrannsakan hänger ihop med bilbränderna vill polisen inte uttala sig om. Utan menar tat det hanteras som två separata händelser.

Två bergsklättrare skadade i olycka i Bohuslän
En man och en kvinna ska ha skadats i samband med att de klättrat på Vinterberget i Svarteborg i Munkedal och hamnat på en avsats 15 meter ovanför marken klockan 12:14  på lördagen. 
Vinschades upp i helikopter
Ambulanspersonal fick ta hjälp av rep för att klättra upp för att nå och hjälpa de skadade. Vid 14.45, drygt två timmar efter olyckan, hade en person firats ner av räddningstjänsten och förts till NÄL. Den andra personen, som var värre skadade fick tas med helikopter till Sahlgrenska.
Olyckan inträffade vid Vinterberget, som är ett känt område för klättrare utanför Dingle i Munkedals kommun.

Båtolycka – sjöräddningen på plats
En båt har gått på grund vid Sandön utanför Åmål. Larmet kom efter klockan 11 på lördagen och sjöräddningen är på plats.
– Det är en båt cirka 100 meter från land som har börjat ta in vatten, säger insatsledare Henric Helander vid Räddningstjänsten i Åmål.
Sjöräddningssällskapet i Åmål kunde hjälpa den nödställde, som var ute med båten i Vänern, inte långt från Åmål.
– Det var en liten motorbåt av äldre modell som gått på grund och börjat ta in vatten. Men den kom loss på egen hand från grunden och kunde ta sig till en vik, säger sjöräddningsledare Tobias Nickander.
I viken fick båtföraren hjälp att ta sig i land och vid 12-tiden höll insatsen på att avslutas.

Lagen mot hämndporr har börjat leda till domar - Två fall i Västsverige
Vid årsskiftet infördes en ny lag mot kränkningar på nätet: olaga integritetsintrång. Och det har lett till nio tingsrättsdomar. Bland annat i Borås där en man dömts till nio månaders fängelse efter att ha spridit en film med sin före detta partner på en porrsajt.
Det är nyhetsbyrån Siren som undersökt vad den nya lagen gett för effekt. Nio personer har hittills dömts i tingsrätt. Och vid det senaste månadsskiftet fanns brottsrubriceringen med i 130 förundersökningar runtom i Sverige.
– Det är en klar förbättring. Men det är fortfarande lite tidigt och jag skulle gärna vilja se fler fall i högre instanser och prejudicerande fall, allra helst i högsta domstolen då luckorna i lagen kanske kommer visa sig. Till exempel hur man tolkar det här med vad som kan anses ge allvarlig skada, säger Ängla Eklund som är IT-jurist och ordförande för Institutet för juridik och internet.

Två fall i Västsverige
I Borås tingsrätt dömdes i september en man till nio månaders fängelse enligt den nya lagen. Han lade ut en film på en känd porrsajt efter att ha blivit svartsjuk när han uppfattade att hans före detta partner, som han också har barn ihop med, inlett en ny relation.
Mannen dömdes för grovt olaga integritetsintrång vilket är det första fallet i Sverige där någon döms enligt den grövre graden.
Och i Hovrätten för västra Sverige dömdes i somras en Lysekilsbo enligt lagen efter att ha lagt ut kränkande bilder av en 12-årig tjej på Instagram. Mannen som är i 30-årsåldern dömdes även för våldtäkt mot barn och utnyttjande av barn för sexuell posering med påföljden fängelse i fem år och sex månader.

Nya problem i framtiden
Ängla Eklund tror att det i framtiden kommer utkristallisera sig om lagen ändå måste förtydligas för att fall inte ska hamna mellan stolarna trots allt.
– I framtiden kan det kanske handla om spridning av annan typ av information, men det är svårt att sia om vad det skulle kunna handla om.
Även om mediefokuset handlat mycket om så kallad hämndporr så har lagen inte bara tillämpats när det gäller uthängning av sexuell information utan gäller även spridning av misshandelsfilmer.
– Det är bra att lagen börjat tillämpas och den täppte till vissa hål som vi tidigare hade svårt att tillämpa befintliga lagar på, säger Ängla Eklund.

LAGEN OM OLAGA INTEGRITETSINTRÅNG
I januari 2018 blev olaga integritetsintrång ett nytt brott, och det gör det straffbart att sprida vissa integritetskänsliga bilder och uppgifter när detta leder till allvarlig skada. Tidigare prövades dessa gärningar ofta genom förtalsbestämmelsen som har en så kallad åtalsbegränsning vilket gjorde att många ärenden lades ner och inte ledde till åtal.
• Bestämmelsen handlar inte enbart om det som i folkmun kallas hämndporr, det vill säga när en före detta partner sprider exempelvis nakenbilder på nätet som en hämnd mot den före detta partnern.
• Det handlar allmänt om att göra det brottsligt att sprida kränkande bilder eller uppgifter på nätet av människor i en utsatt position eller om sådant som anses särskilt integritetskänsligt.
• Det kan exempelvis handla om att lägga ut bilder på personer från olycksplatser.
• Det gäller även om man sprider bilder på en person som blivit utsatt för ett allvarligt brott eller en uppgift om någons hälsotillstånd.
• Straffen kan variera mellan böter eller fängelse i högst två år och för grovt olaga integritetsintrång kan det bli frågan om fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.
Källa: Ängla Eklund, ordförande för Institutet för juridik och internet.

Stor försäkringsrisk med trimmad moped
Det finns gott om trimmade mopeder i trafiken. Om en skada skulle ske, gäller ofta inte försäkringen för fordonet.
I de allra flesta fall när du skaffar ett fordon, exempelvis en moped, så måste du ha en försäkring från första början. Den försäkring du enligt lag behöver är en trafikförsäkring och därtill kan du välja till ett antal försäkringar, där den mest omfattande är en helförsäkring/vagnskadeförsäkring.

Helförsäkring gäller inte för själva fordonet
En trimmad moped räknas av Transportstyrelsen inte längre som moped, utan till exempel som lätt MC. Detta betyder att den vagnskadeförsäkring som finns i helförsäkringen, som har tecknats för moped oftast inte gäller.
– Bolagen skriver undantag i sina villkor, vilket betyder att en trimmad moped kan sätta ner ersättning till noll kronor. Särskilt om orsaken till olyckan är att fordonet kör för fort, säger Staffan Moberg som är jurist på branschorganisationen Svensk Försäkring.

En trimmad moped är inte byggd för att klara höga hastigheter, vilket ökar risken att köra fordonet.
Trafikförsäkring för moped täcker kroppsskada
En trafikförsäkring ersätter skada på dig och en annan person. Den är den minsta försäkringen som kan köpas av ett försäkringsbolag. Men om du inte har en trafikförsäkring så kan Trafikförsäkringsföreningen ersätta de inblandade ifall någon blir skadad.
– Det är oavsett om mopeden är trimmad eller inte, säger Staffan Moberg.
Men det kan skilja mellan försäkringsbolag, så bra att ställa frågan vid val av försäkring av vad den täcker.

FAKTA – MOPEDFÖRSÄKRINGAR
Så här står det på några försäkringbolags hemsidor: 
IF
VAGNSKADA: ”Köp inte och kör inte en trimmad moped. Du riskerar böter, risken för att du skadar dig ökar och du får ingen ersättning för skador på mopeden om den är trimmad.” – if.se
PERSONSKADA: ”Full ersättning enligt trafikskadelagen om personen i fråga skadar sig och får bestående kroppsskador.” – Osvald Wiklander vik pressansvarig IF

TRYGG-HANSA
VAGNSKADA: ”Om du trimmar din moped gäller inte försäkringens Vagnskada. Med trimmad menas att du ändrar mopeden så att den inte längre motsvarar det som står i ditt typintyg” – trygghansa.se
PERSONSKADA: ”Trafikförsäkringens ersättning påverkas inte av om mopeden är trimmad.” – Stefan Brala, Speciallist på motorförsäkringar Trygg-Hansa

ICA FÖRSÄKRING
VAGNSKADA: ”Skador på din moped ersätts inte om den har trimmats. Vår rekommendation är att aldrig köpa eller köra en trimmad moped. Förutom att det det räknas som olaglig körning förekommer trimmade mopeder också oftare i dödsolyckor.” – icaforsakring.se
PERSONSKADA: ”Trafikförsäkringen, som måste innehas enligt lag, gäller för personskador på förare, passagerare och medtrafikanter, gäller även för skador som man orsakar på annans egendom, tex andras fordon och staket. Det gäller oavsett om mopeden är trimmad eller ej.” – Therese Lystedt pressansvarig ica
 
LÄNSFÖRSÄKRINGAR
VAGNSKADA: ”Trimma inte din moped. Tänk på att försäkringen inte ger dig skydd om mopeden är trimmad. Du kan även åka fast för olovlig körning och riskera att inte kunna ta körkort när du blir 18 år.” – lansforsakringar.se
PERSONSKADA: ”Olycksfallsförsäkring får man ersättning för, oavsett. Du har skadat dig, då får du ersättning för det.” – Aline Sales Skadechef Länsförsäkringar Kalmar län
 
FOLKSAM
VAGNSKADA: “Vi ersätter inte: Använd inte komponenter som är trimmade eller som inte är anpassade för fordonet.” – folksam.se
PERSONSKADA: ”Skador på person och på annans egendom ersätts alltid av trafikförsäkringen oavsett vållande frågan.” – Kajsa Forsberg Moström presschef Folksam

Kvinna som stoppade utvisning på Landvetter åtalad
En 21-årig kvinna har åtalats vid Göteborgs tingsrätt för brott mot luftfartslagen. Kvinnan hindrade i somras ett flygplan från att lyfta på Landvetter flygplats för att stoppa en utvisning.

Det var den 23 juli som en afghansk man i 50-årsåldern skulle utvisas till sitt hemland. Då ställde kvinnan sig upp i ett flygplan på Landvetter flygplats för att stoppa utvisningen till Afghanistan. Hon sände själv live med sin mobil från händelsen och vägrade sätta sig trots upprepade anmaningar från besättningspersonal. Händelsen blev en världsnyhet.
Planet som skulle flyga från Landvetter till Istanbul kom inte i väg till följd av kvinnans agerande.

Kan få fängelsestraff
Nu har kvinnan åtalas genom att kammaråklagare James von Reis lämnat in en stämningsansökan till Göteborgs tingsrätt. Hon åtalas för brott mot luftfartslagen. Straffet för brottet är böter eller fängelse i högst sex månader.
– Jag menar att hon har gjort sig skyldig till ett brott som jag kan bevisa och som hon inte vill erkänna, så därför får en domstol avgöra detta, säger kammaråklagare James von Reis till TT.
Åklagaren berättar enligt TT att kvinnan erkänner sitt faktiska handlande, men att hon har invändningar på moralisk grund och tycker att agerandet inte är brottsligt eftersom planet inte var i luften.

Kvinnans egna film blir bevisning
Två personer kommer att vittna från Kriminalvården, bland annat transportledaren som var ansvarig för utvisningen.
Den videofilm som kvinnan själv spelade in kommer att användas som bevisning mot henne. I den framgår det enligt åtalet att kvinnan av planets kabinchef blivit ombedd att sätta sig, men inte följt detta utan ”står kvar och argumenterar emot honom.”

Myndigheter kontrollerade 74 arbetsplatser i Fyrbodal
Polisen och samverkande aktörer har under veckan genomfört en större insats mot arbetsplatser i Fyrbodal.
Arbetsplatskontrollerna har ägt rum i Uddevalla, Stenungsund, Trollhättan och Vänersborg efter misstankar om att företag utnyttjar svart arbetskraft och att anställda uppehåller sig illegalt i landet. Totalt kontrollerades 74 arbetsplatser. Det handlar framför allt om mindre företag i olika servicebranscher: bilvård och bilverkstäder, restauranger eller skönhetsvård.
– Arbetsgivare ska inte ha illegal arbetskraft och riskerar att misstänkas för brott. Vi går igenom vårt material nu och kommer att upprätta anmälningar utifrån det. Det finns risk för en osund konkurrens när de inte följer de regler som finns, men också en risk för människohandel, säger Mikael Holmgren, biträdande chef för gränspolisen.
I polisens uppdrag ingår också att hitta personer som inte har rätt att vistas i landet och att se till att de avvisas eller utvisas. Vid insatsen i Fyrbodal genomfördes 125 inre utlänningskontroller och 12 personer togs i förvar. Fyra personer påträffades med falska dokument och två misstänks för brukande av falsk urkund. Även tre fall av olovlig körning och ett fall av grov olovlig körning rapporterades.
– Polisiärt sett är det ett fantastiskt bra resultat, men mänskligt sett blir man bestört över hur många människor som arbetar illegalt och över de omständigheter de här personerna lever under. Det är viktigt att polisen upptäcker de här arbetsgivarna som är totalt skrupelfria och har en arbetskraft som är i det närmaste helt livegen, säger Stefan Kristiansson, chef i lokalpolisområde Västra Fyrbodal.
Insatsen har genomförts i samverkan mellan Polisen, Arbetsmiljöverket, Skatteverket, Kronofogden och Migrationsverket, samt kommunerna Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla och Stenungsund.

Kabeltjuv greps vid byggarbetsplats
Klockan 02.29 natten till fredagen inkommer ett larm från en arbetsplats på Bastionsgatan i Uddevalla där ettvittne hur en man stjäl kopparkabel eller koppar på rullar. Detta lastar han in i en bil.
Polis åker till platsen och påträffar mannen som är i 40-årsåldern sittande i bilen. Han är i 40-årsåldern och grips misstänkt för stöld.
Under fredagsmorgonen kommer det att hålls det förhör med mannen.

Fortsatt höga olyckssiffror vid vägarbeten
Varje år inträffar minst 300 olyckor vid vägarbeten där någon skadas eller omkommer, ett antal som legat relativt konstant flera år, men som även misstänks ha ett stort mörkertal. 
Ofta handlar det om oskyddade trafikanter, som fotgängare och cyklister. Men även de som arbetar ute på vägarna skadas. Tyvärr ser vi ofta skräckexempel vid våra kontroller av vägarbetsplatserna. Vägarbetare arbetar utan skydd, trots att vi kräver det i regelverket, säger Eva Liljegren, utredare vid Trafikverket.
Åren 2003 – 2015 inträffade nästan 4 000 (3 958) trafikolyckor med personskador i anslutning till gatu- och vägarbeten.

Nästan var tredje olycka en kökrock
Statistiken bygger bara på olyckor som polis eller sjukvård rapporterat in till olycksdatabasen STRADA. Eftersom olyckorna sökts fram genom olika sökord som till exempel ”vägarbete” vet Trafikverket att statistiken inte är komplett. 
– Troligtvis sker det betydligt fler olyckor vid vägarbeten, säger Eva Liljegren.

Av de olyckor som kan bedömas i statistiken inträffade hälften, 50 procent, på de statliga vägarna, 44 procent på det kommunala vägnätet och 6 procent på övriga vägar. Cyklister eller gående drabbades i 38 procent av olyckorna. Men nästan lika vanligt är så kallade upphinnandeolyckor. Dessa är ofta kökrockar där trafikanten inte hunnit bromsa (31 procent). Mer än åtta av tio sådana olyckor inträffade på det statliga vägnätet, vägarna med mest trafik och högre hastigheter.

Tunga skydd räddar liv
Tunga skydd, och särskilt de så kallade TMA-skydden (fordonsmonterade energiupptagande skydd), skyddar både vägarbetare och trafikanter. Även vid så kraftiga påkörningar att de eftergivliga TMA-skydden helt demoleras har de en lindrande effekt, som Trafikverket studerat i en särskild rapport. 
– Vi ser ju att vid riktigt svåra olyckor klarar sig både trafikanter och vägarbetare mycket bra om TMA-skydd har använts. De räddar ju verkligen liv om de används. Man ska också komma ihåg att 95 procent av de drabbade är vanliga trafikanter och ett bra skydd, som TMA, handlar om allas trafiksäkerhet, säger Eva Liljegren.

 Trafikverket håller sitt seminarium tillsammans med Arbetsmiljöverket, som fått i uppdrag av regeringen att ta fram olycksförebyggande åtgärder för arbetstagare i trafik. Arbetsmiljöverket presenterar under mässan de rekommendationer som sammanställts i samarbete med berörda aktörer.

Sjöpolisens nya polisbåtar i region Väst
Sjöpolisen i region Väst har fått två nya polisbåtar. Den 26 september är det dop av de nya båtarna i Tånguddens hamn i Göteborg mellan klockan 09.00 och 11.00. 
 
En av de nya båtarna har varit i tjänst sedan maj och den andra levererades veckan innan dopet. Båtarna är på 10 respektive 15 meter och den större av de två är bland annat utrustad med avancerad mörkerutrustning. 
Båt 1 - Fakta Längd: 9,85 meter Bredd: 2,76 meter Motor: Två utombordare på vardera 300 hk Räckvidd: 200 nautiska mil
Båt 2 - Fakta Längt: 14,95 meter Bredd: 4,14 meter Motor: Två dieselmotorer på 700 hk vardera Räckvidd: 300 nautiska mil Utrustning: Sonar och mörkerutrustning. Kran för att bland annat kunna lyfta ombord en vattenskoter. Ledningsplats med avancerad utrustning för ledning av utdragna händelser.
 
Om sjöpolisen
Sjöpolisen i region Väst opererar längs kusten från norska gränsen vid Strömstad ner till skånska gränsen vid Båstad. Sjöpolisen är en ingripandeverksamhet till sjöss. En polisbåt är i den här meningen att betrakta som en radiobil på sjön. Uppdragen kan variera från att hämta in personer till förhör eller att åka på olika typer av larm ute på öarna, till rena sjöräddningsuppdrag. Bland uppdragen ingår:
 
Ingripa mot alla brott, oavsett om de sker på land eller till sjöss.
Ansvarar för eftersök av försvunna personer i marin miljö.
Förebygga och ingripa mot stölder av båtmotorer, båtar och andra vattenfordon.
Utöva jakt- och fisketillsyn.
Utreda brott mot fiskelag (1993:787).
Delta i räddningsinsatser och utreda olyckor på sjön.
Förebygga och ingripa mot sjöfylleri, fartöverträdelser och vårdslöshet i sjötrafiken.

VM-deltävling i motocrossens tillbaka till Uddevalla
Glimmingen kommer åter igen bli arena för motocrossens VM-deltävling. I augusti 2019 återigen startskottet för tävlingen i Uddevalla.
Så sent som i år meddelades att deltävlingen inte skulle arrangeras på Västkusten. En av orsakerna ska då varit minskade bidrag från kommunen. Men, under torsdagskvällen kom nya besked i ett pressmeddelande, tävlingen kommer tillbaka i augustivärmen nästa år.

Patienter i personalrum på Kungälvs sjukhus
Patienter i korridorer. Patienter i dagrum. Och patienter i personalrum. Överbeläggningarna på Kungälvs sjukhus leder till en ökad fara för patienterna och en högre arbetsbelastning för personalen.
Under sommaren var situationen med överbeläggningar på ansträngd på flera sjukhus i regionen. Det beskrivs i en ny rapport från Västragötalandsregionen. Situationen på Kungälvs sjukhus beskrivs som särskilt allvarlig.
– Det är en ökad fara för patienterna när det är stora överbeläggningar. Framför allt är det också en oerhörd påfrestning för personalen, säger sjukhusdirektör Magnus Karlsson.
Och sjukhusdirektören bekräftar att det förekommit att patienter lagts i personalrum.
– Det är jättedåligt. Det ska inte vara så. Men vi lägger också patienter i matsalar, alltså dagrummen. Hur man än ser på det är det dåligt.
För att lösa problemen på sjukhuset vill Vårdförbundet se höjda löner.
– För att anställa tillbaka den personal som flytt och kunna anställa nya, säger Sofia Tholén Dahlman.
”Måste ha bättre arbetsmiljö”
Sjukhusdirektören Magnus Karlsson tror dock inte att lönerna är hela lösningen.
– Vi måste också ha en bättre arbetsmiljö på de avdelningar som idag är hårt belagda, säger han.

Fem bilar satta i brand i natt
Tre bilbränder har inträffat under natten i Västra Götaland.
Klockan 22.27 på torsdagskvällen inkom första larmet från Partille strax utanför Göteborg.. Räddningstjänsten larmats då ut till Järnstångsvägen där en bil har börjat brinna. Även på Gamla gatan har en bil brunnit. Bilarna stod parkerade och polisen skriver anmälan om skadegörelse genom brand.
Klockan 00.05 natten till fredagen var det dags fär nästa larm från Töreboda där en bilbrand
inträffat på Industrigatan. Ett vittne har sett flera ungdomar springa från platsen strax efter att den började brinna. En anmälan om skadegörelse genom brand har upprättats.
Klockan 03.07 natten till fredagen inkommer nästa larm från Göteborg.
På Lantmannagatan har flera svartklädda personer setts i samband med att två bilar har satts i brand. Personerna har sprungit i riktning mot Volvo och polisen har sökt efter dem utan resultat. En anmälan om skadegörelse genom brand har skrivit.
 

Vägarbetare påkörd av bilist
En vägarbetare har blivit påkörd av en bilist på riksväg 40 väster om Ulricehamn vid 19.10 på torsdagskvällen. Skadeläget är för tillfället oklart enligt SOS och räddningstjänsten i Södra Älvsborg.
Trafikolyckan inträffade vid Hökerumsmotet utanför Ulricehamn i riktning mot Jönköping. Räddningstjänst och två ambulanser är på väg till platsen.
Tre personer inblandade i olyckan
– Det är en vägarbetare som har blivit påkörd i samband med att de märker om vägen inför ett tunnelarbete, säger Niklas Ignell, inre befäl på Södra Älvsborgs räddningstjänst.
Enligt honom är det totalt tre personer inblandade i olyckan, vägarbetaren och två personer i bilen.
Vägen har stängts av i båda riktningarna under räddningsarbetet.

Polisen uppger vid 20.15-tiden att den påkörde vägarbetgaren är förd i ambulans till sjukhus och uppges vara allvarligt skadad. Olyckan kommer att utredas som en trafikolycka och dessutom som en arbetsplatsolycka.
Vägen stängdes av i båda riktningarna under räddningsarbetet., men trafiken i riktning mot Borås släpptes på vid 20-tiden.

SD vinner ordförandepost i Munkedal
Sverigedemokraterna har nått ännu en politisk framgång i Munkedals kommun. Förutom att vara största parti så får nu partiet posten som kommunfullmäktiges ordförande.

Det är regionrådet Heikki Klaavuniemi (SD) som får ordförandeposten.
– Heikki Klaavuniemi är vald till fullmäktiges ordförande, det är klubbat, skriver Matheus Enholm, som är kommunansvarig för SD i Munkedal, i ett sms.

Vilka partier röstade fram er kandidat?
– Det var en sluten votering, men Moderaterna åtminstone, skriver Matheus Enholm.
Moderaterna och Sverigedemokraterna tycks därför ha ingått i någon typ av överenskommelse.
– Vi är självklart jätteglada över detta. Vi har alltid haft ett bra samarbete med alla partier i Munkedal och vart detta leder får vi se. Jag är helt säker på att Heikki kommer att axla detta ansvaret och göra det bra, skriver han.
Valet av ordförande skedde genom sluten omröstning där Klaavuniemi ställdes mot Christer Nilsson (C) och rösterna utföll med 17 mot 18 till Klaavuniemis fördel, skriver SD i ett pressmeddelande.
– Jag tackar kommunfullmäktige för förtroendet. Uppdraget i sig ser jag inte som en personlig vinst utan det är ett utslag av att man har valt att respektera väljarnas vilja och är således en seger för demokrati, säger Heikki Klaavuniemi (SD), i pressmeddelandet.

Till SVT Nyheter Väst berättar en anonym källa inom den lokala politiken att Liberalerna, Moderaterna och SD har gjort upp på förhand.
– Moderater och liberaler har gjort upp med SD om vem som ska ha ordförandeposten, trots att man inte har något officiellt samarbete, säger källan.

Sverigedemokraterna blev valets stora vinnare i Munkedal. Partiet gick starkt framåt och blev största parti i Munkedals kommun efter att ha ökat med 9,1 procentenheter till 24,7 procent.
Det politiska styret i Munkedals kommun har sett mycket osäkert ut efter det. Socialdemokraterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet ingick i förra veckan i ett valtekniskt samarbete i kommunen. Dessa partiet har dock ingen majoritet i kommunfullmäktige.
Beslut om vilka som kommer att styra kommunen kommer att tas senare under kvällen.
Texten uppdateras.

Företagare från Ljungskile dömd till fängelse och skadestånd för våldtäkt på 13-årig flicka
En känd företagare boende i Ljungskile har senan den 18 juli suttit häktad misstänkt för våldtäkt av en 13-årig flicka på Grebbestads camping.

Under hela utredningsarbetet har mannen som är i 40-årsåldern suttit häktad för att inte försvåra utredningen. Flickan har berättat i förhör att hon erbjöds sommarjobb av företagaren, som hon kände sedan många år och såg som en fadersgestalt. De sov i olika sängar, och på natten vaknade hon och såg mannen surfa på porrsidor med sin mobil och onanera och hon tyckte att det kändes olustigt.
Hon somnade dock om men vaknade igen av att mannen förgrep sig på henne. Hon berättade att det gjorde ont och att hon inte vågade göra någonting. Direkt efteråt lämnade hon husvagnen och ringde till anhöriga som larmade polis.
Polis grep företagaren tidigt samma morgon. De frågade då om han visste varför de var där.
"Det beror säkert på målsäganden, vi har haft intim kontakt, du vet vad jag menar", ska näringslivsprofilen då ha svarat enligt polisen.

Efter två dagars rättegång i Uddevalla tingsrätt kom domen mot mannen.
Flickans redogörelser under förhör och åtalet i tingsrätten bedöms vara så trovärdiga och detaljerade utan överdrift gjort att företagaren nu dömts för våldtäkt på minderårig och att han känt till flickans ålder till fängelse i 2 år och sex månader. Företagaren skall också betala ett skadestånd på 125 000 kronor jämte yrkad ränta till flickan på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 18 juli 2018 till dess betalning sker..

I domen skriver tingsrätten följande:
Genom målsägandens uppgifter står det klar att företagaren genomfört ett vaginalt och ett oralt samlag med målsäganden och att det orala samlaget är en handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Detta är handlingar som inte kan ha skett på annat sätt än genom uppsåtligt handlande. Målsägandens ålder har varit känd för företagaren vid tillfället. Det står således klart att den gärning som företagaren har gjort sig skyldig till uppfyller brottsförutsättningarna för våldtäkt mot barn enligt 6 kap. 4 § brottsbalken.

Tingsrätten bedömer att straffvärdet för brottet uppgår till fängelse i två år och sex månader. Vid denna bedömning beaktas, utöver omständigheter hänförliga till gärningen, den generella skärpning av straffvärdet som ska ske beträffande vissa särskilt kränkande brott (29 kap. 1 § andra stycket brottsbalken). Vidare beaktar tingsrätten att företagaren haft en särskilt förtroendefull ställning till målsäganden och att han vid tidpunkten för händelsen haft ett särskilt ansvar för målsäganden. Utrymme att bestämma påföljden till annat än fängelse saknas. Företagaren ska dömas till fängelse två år och sex månader.
Han ska därför kvarbli i häkte till dess domen vinner laga kraft i ansvarsdelen om ytterligare en vecka

Polisjakt - Vägrade stanna vid poliskontroll
En polispatrull försöker stanna och kontrollera en bil i Majorna i Göteborg klockan 01.12 natten till torsdagen, men den vill inte stanna. Det blir ett kortare förföljande och till slut får man stopp på bilen på Ärlegatan. Föraren grips och denne visar tecken på drogpåverkan varför han får följa med för provtagning. Han kan även misstänkas för vårdslöshet i trafik samt narkotikabrott genom innehav av misstänkt narkotika. Bilen tas i beslag då föraren har varit rapporterad för liknande händelse bak i tiden.

* Lag (1951:649)  om straff för vissa trafikbrott
Ett fordon som har använts vid brott enligt denna lag får förklaras förverkat, om det behövs för att förebygga fortsatt sådan brottslighet och förverkande inte är uppenbart oskäligt. Detsamma gäller annan egendom som har använts som hjälpmedel vid brott enligt denna lag.
Om någon har gjort sig skyldig till olovlig körning, rattfylleri eller grovt rattfylleri ska det vid bedömningen av om förverkande behövs för att förebygga fortsatt brottslighet särskilt beaktas om gärningsmannen tidigare har gjort sig skyldig till sådan brottslighet.

Kvinna tog sig in i lägenhet och misshandlade person
Polis kallas till en adress i Vänersborg klockan 01.06 natten till torsdagen då det pågår någon form av bråk i en lägenhet på Allégatan. Visar sig att en kvinna har tagit sig in i lägenheten olovligen och där misshandlat en person. Kvinnan grips och får följa med till stationen för vidare utredning. Hon visar även tecken på drogpåverkan varför en provtagning kommer att ske. Oklart i skrivande stund vad den bakomliggande orsaken är, ingen behövde uppsöka sjukhus.

Se det svävande övergångsstället 
Här är den smarta 3D-illusionen som ska få bilister i Gråbo i Göteborg att att stanna. Sedan två veckor tillbaka finns ett nymålat 3D-övergångsställe i närheten av tre skolor i Lerums kommun.
För trafikanter ser de vita linjerna ut som om de svävar och kan lätt lura ögat. Det nya 3D-övergångsstället är en del i skolvägen mellan Ljungviksskolan, Lekstorskolan och Röselidsskolan. Och syftet var att bilister ska se övergångstället bättre och sakta ner farten.
Idén till projektet kom till efter en medborgardialog med elever i årskurs fem till sju. Förutom Lerum är det bara Helsingsborg som har ett sådant övergångsställe.
 

Två misstänks för narkotikabrott i Kungälv
Klockan 01:00 natten till onsdagen stoppar en polispatrull en bilist på Rommelandavägen i Kungälv för kontroll. I bilen satt två män.
Föraren som är i 20-årsåldern visade tydliga tecken på att vara påverkad av narkotika och togs med för provtagning
Passageraren, även han i 20-årsåldern visade också tydliga tecken på att vara  narkotikapåverkad. När sedan mannen visiterades hittade polispatrullen en mindre mängd narkotika, även denna man togs med för provtagning. 
Båda två är nu misstänkta för narkotikabrott. Föraren för drograttfylla och passageraren misstänks ookså för narkotikabrott samt  innehav för eget bruk.

Cyklar för 700 000 stulna
Med hjälp av någon typ av fordon och en bogserlina ryckte tjuvarna bort skyddsgallret och dörren till den cykelbutik i Borås, om utsattes för inbrott under natten till onsdagen. Tjuvarna fick med sig elcyklar värda mellan 40 000 och 60 000 kronor styck.
Det var vid 02.30-tiden under natten mot onsdagen som tio till femton cyklar stals från en cykelbutik i Borås.
Det handlar om elmountainbikes som kostar mellan 40 000 och 60 000 kronor styck.
Polisen var snabbt på plats efter larmet eftersom en patrull befann sig i närheten.
Men det hjälpte inte. Det var inga gärningsmän kvar när polisen kom dit, och man har ingen misstänkt i nuläget. Under dagen ska polisen göra en teknisk undersökning av platsen
Det ska enligt polisen ha använts någon form av fordon för att rycka bort galler och dörr från butiken.

Olycka på E6 - Ljungskilemotet
Vid 15:20-tiden skedde en olycka på E6an i norrgående riktning vid Ljungskilemotet 93 till Lerbomotet 94.
Olycka inträffade mellan två personbilar där en bil körde på den andra bakifrån. Räddningstjänsten har lämnat platsen men bärgningsarbete pågår och ett körfält ska vara öppet. Ambulans skickades till platsen och har tagit med en person till sjukhus (föraren) som klagade på nacksmärtor. I övrigt inga kända personskador.. 

Bedrägerihot via Blocket – hundratals drabbade
Ett hotfullt mejl gick under natten till tisdagen ut till hundratals Blocketanvändare med uppmaningen att betala lite drygt 500 dollar till ett Bitcoin-konto. Annars skulle bilder, som i smyg tagits på dig medan du porrsurfat, skickas till alla dina kontakter.
Personen påstår sig nämligen ha hackat alla dina sociala konton, tagit över din dator via ett datorvirus och övervakat all din nätaktivitet i sex månaders tid. Avsändaren menar att man har 50 timmar på sig att betala, annars läcks alla uppgifter ut till dina nära och kära.
Men hela grejen är en bluff. Det bekräftar Blocket för SVT Nyheter Väst under tisdagen.

Mejlet som har gått ut har sänts via Blockets meddelandetjänst, en tjänst som i normala fall används mellan köpare och säljare för att kommunicera med varandra. De som har fått detta meddelande har vid något tillfälle antingen haft en annons uppe, eller själva svarat på en annons.
Bedragarna har någon gång kontaktat säljaren eller köparen, och på så sätt öppnat en kommunikationskanal. Denna har sedan använts till att skicka bedrägerimejlet.  
– Det första vi gjorde var att stänga de här kontona, sedan har vi kompletterat den filtrering vi har för meddelandefunktionen, säger Thomas Bäcker.
Enligt honom har drygt 250 människor runt om i landet fått mejlet skickat till sig, och drygt 150 har hört av sig självmant till Blocket och frågat vad som pågår.
Fyra har betalat in
Bedrägeriförsök via mejl av detta slag är inte ovanliga. Ofta hotar bedragarna med att de har bevis för att du har laddat ner upphovsrättsskyddat material eller att man surfat på porrsidor.
– Man spelar på de som har lite dåligt samvete, säger Thomas Bäcker och fortsätter:
- Har man klickat på en länk och på så sätt installerat en trojan är datorn oftast redan låst, då hotar man inte först.
Via en hemsida som visar transaktioner på Bitcoinkonton kan man se att fyra personer har sedan i morse betalat in pengar till kontot som anges i bluff-mejlet, på den sammanlagda summan av drygt 20 000 kronor. 

18 bötesbelopp och ett körkort indraget under insatsveckan
Under förra veckans regionala trafikinsatsvecka med fokus på hastighet har polisen i Kungälv och Ale upprättat kontroller där medborgarna önskat. Man har bl.a befunnit sig på Sparråsvägen i Ytterby, Lv 574/Karebyvägen i höjd med Solbräcke, Lv 168/ Marstrandsvägen i Tjuvkil och Lökeberg.
Vi har utfärdat 18 böter på grund av för hög hastighet och omhändertagit ett körkort förutom att vi rapporterat tre personer för rattfylleri.

Årets vaccin ska skydda dig bättre från influensan
I år kommer ett nytt vaccin inför influensasäsongen att användas i Västra Götalandsregionen. Enligt smittskyddsläkaren har färre patienter lagts in på grund av det nya vaccinet.
– Hade vi haft det här vaccinet förra säsongen, så hade fler av de som vaccinerade sig fått ett bättre skydd, säger Gunilla Ockborn, smittskyddsläkare på Västra Götalandsregionen.
Det var Göteborg Direkt som var först med att uppmärksamma ett helt nytt vaccin som kommer att användas i regionen i år.
– Skillnaden är att man har valt att ha tre stammar i stället för fyra, som man tidigare haft. I övrigt är det samma vaccin, säger Gunilla Ockborn, smittskyddsläkare på Västra Götalandsregionen.
I 40 år har regionen erbjudit ett vaccin mot tre olika influensastammar. Det som skiljer det nya vaccinet åt är att det innehåller både B-stammar och A-stammar.
Världshälsoorganisationen WHO avgör vilka A-stammar som ska ingå i vaccinet. Då tittar de på två faktorer: vilka stammar som har cirkulerat tidigare år och vika stammar som var stora på södra halvklotet när vi hade sommar.
Enligt Gunilla Ockborn ska det nya vaccinet ge ett bätte skydd än tidigare.
– Hade vi haft det här vaccinet förra säsongen, så hade fler av de som vaccinerade sig fått ett bättre skydd.
”Sköt handhygienen”
Hon betonar även att vaccinationen i första hand skyddar mot personer i riskgrupper.
– Riskgrupper kan vara de som har nedsatt immunförsvar, människor med hjärtsjukdom, lungsjukdom eller personer som är gravt överviktiga. Det är till dessa personer det här vaccinet är till för, för att de inte ska bli allvarligt sjuka, säger Gunilla Ockborn och fortsätter:
– Det bästa skyddet för dem som inte är i en riskgrupp är att under influensasäsong undvika närkontakt med människor som är sjuka. Att man kanske inte åker hem till sin farmor eller morfar, eller besöker små barn som är förkylda. Det är också viktigt att sköta handhygienen och att tänka på att skydda de personer som är svårt sjuka.

Sexbrottsmisstänkt kommunal chef nu avstängd
Den man som misstänks för våldtäkt har nu stängts av i den kommun han arbetar i. Kommunen ska nu göra en intern utredning.
Den kommunala chef i Västsverige som misstänks för våldtäkt har stängts av i den kommun han jobbar i och man kommer nu att göra en intern utredning, parallellt med att polisutredningen pågår.
Mannen misstänks för våldtäkt i Vänersborg och greps i slutet av förra veckan och anhölls i fredag kväll. Han släpptes senare men misstankarna kvarstår.

Polis träffad av grön laser
Under måndagkvällen blev en polis i Skövde träffad av grön laser i ögat och fick uppsöka sjukhus. Det var vid 19-tiden på måndagskvällen blev polis kallad till Timmervägen då det är någon form av strul med ungdomar på platsen. Någonting skall sedan ha hänt som gjort att en polis varit tvungen att uppsöka sjukhus.
– Jag vet ingenting om omfattningen, men att det finns en skada det verkar uppenbart av händelserapporten och att någon har använt sig av grön laser, säger polisens presstalesperson Peter Adlerson.
Polisen i Skövde skall ha gjort en anmälan om våld mot tjänsteman, skriver Skaraborgs Allehanda.
– I nuläget är ingen gripen, säger Peter Adlerson.

Äldre kvinna rånad på 4 000 kronor i Göteborg
I Högsbotorp har en 70-årig kvinna blivit rånad. Polis larmades klockan 17.06 på måndagen.
Kvinnan hade varit och växlat pengar och gick sedan hemåt. När hon kom till sin trappuppgång kom det en man som hon trodde bodde i samma port och därför släppte hon in honom. Väl inne i trapphuset trycker han upp henne mot väggen och slår henne flera gånger med knytnävsslag. Mannen tog därefter hennes ryggsäck, innehållande bl a 4.000 kronor, och stack från platsen. Mannen hade inga vapen eller tillhyggen. Oklart med skador på kvinnan.
Kvinnan ringde polisen vid ovanstående tid men händelsen hade inträffat en timme tidigare. Polis är på plats och pratar med kvinnan.

Man i 25-årsåldern åtalas för grova våldtäkter mot två små barn
En man i 25-årsåldern åtalas i Vänersborgs tingsrätt för att ha våldtagit två små barn. Barnen ska bara ha varit två och fem år gamla när övergreppen startade. Den åtalade mannen ska ha utsatt två små barn för upprepade grova våldtäkter. Enligt åtalet ska barnen ha varit två och fem år gamla när övergreppen startade.
Våldtäkterna ska ha ägt rum på flera olika platser i Västsverige, bland annat i Lilla Edet.
Mannen, som idag är i 25-årsåldern, var enligt åtalet femton år gammal när han utsatte tvååringen för första gången. De misstänkta övergreppen mot tvååringen ska alltså ha ägt rum för över tio år sedan.
Han är också åtalad för att mellan 2014 och 2015 ha utsatt ett barn för upprepade och grova våldtäkter. Barnet ska ha varit fem år gammalt när övergreppen startade.
Dessutom åtalas han för att ha haft över 40 000 barnpornografiska filmer och bilder i sin dator. Flera av bilderna och filmerna har han gjort själv enligt åtalet.
Mannen är också åtalad för grovt förtal eftersom han ska ha hotat att sprida en sexfilm av en person han haft en nära relation med.
Han erkänner brott.

Bilar vandaliseras runt om i Västra Götaland
Återigen har ett antal bilar vandaliserats som tillhör stadsdelen Askim-Frölunda-Högsbo, upptäckten gjordes i morse.
Det var fem bilar som var vandaliserade på olika sätt, söndeslagna rutor, sparkat sönder backspeglar och annat.
Bilarna tillhörde en pool som används av anställda i stadsdelen.

I Brålanda slängs sten och brevlådor sprängs
Under nästan en veckas tid har ungdomar i Brålanda ägnat sig åt stenkastning och att spränga brevlådor. Polisen har inget spaningsuppslag och några misstänkta finns inte.

Krögare i Göteborg misstänkt för våldtäkt på sin krog
En krögare misstänkt för att ha våldtagit en kvinna en sen kväll i början av oktober på sin krog i centrala Göteborg.
Mannen häktades under söndagen på sannolika skäl misstänkt för våldtäkt.
Under fredagen begärdes en man i 35-årsåldern, som är delägare i krogen, häktad misstänkt för brottet.
Han häktades senare under lördagen på sannolika skäl misstänkt för våldtäkt.
Enligt häktningsframställan nekar mannen till brott.

Snart är influensan på väg till Sverige
Influensan håller på att avslutas på södra halvklotet och är nu på väg mot Europa. Årets variant är även ett hot mot yngre personer
Frossa, stigande feber, värk i kroppen och huvudvärk, hosta och ont i halsen.

Hur tuff blir säsongens influensa, vem riskerar att drabbas — och vad gäller egentligen för årets vaccin?
Troligen blir det den så kallade influensa A (H1N1)pdm09, som tidigare kallades svininfluensa, som blir mest aktuell här.

De som tillhör riskgrupper ska alltid vaccinera sig. Och det är viktigt att tänka efter, för det finns medicinska riskgrupper under 65 år.
Den som känner sig osäker bör fråga sin läkare om vaccinering är aktuellt.

Under hösten har bara en handfull sjukdomsfall identifierats.
Influensasäsongen här hemma startar på allvar före jul. Toppen kommer troligtvis i februari.

Säsongens vaccinstart börjar den 6 november i hela landet. Diskussionen om vaccin brukar blossa upp med jämna mellanrum. Förra våren handlade kritiken om dålig skyddseffekt.
Varje år försöker Världshälsoorganisationen förutspå vilka varianter av influensa som kommer spridas, i jakten på att få ett effektivt vaccin. I våras blev dock vaccinet mer effektivt mot A-varianten — samtidigt som det framför allt var Influensa B-varianten som cirkulerade i Sverige.
Vaccin skyddar inte alltid mot infektion — men man lindrar sjukdomen. Det är stor skillnad mot att ligga hemma och kurera sig eller behöva ligga på sjukhus

FAKTA: INFLUENSA
Så gör du om du blir sjuk
Det finns ingen medicin som gör dig frisk från influensa när den väl brutit ut. Däremot finns det en del man kan göra för att mildra besvären:
Vila mycket men gå gärna upp och rör dig om du orkar. Att vara ute en stund och få frisk luft är bra för slemhinnorna i luftvägarna.
Drick extra mycket. Kroppen förlorar vätska, speciellt om du har feber, och det är därför viktigt att dricka lite extra för att inte får vätskebrist.
Ligg med huvudet högt. Det blir då lättare att andas och sova.
Ta receptfria smärtstillande och febernedsättande medel.
Ta näsdroppar eller nässprej som minskar svullnaden i näsan om du är mycket täppt.
Lindra halsont med kall eller varm dryck. Även glass och yoghurt kan fungera.
Källa: 1177 Vårdguiden

Tillhör du någon riskgrupp?
Du tillhör en riskgrupp om du är 65 år eller äldre, eller om du är gravid. Du riskerar även att drabbas extra hårt av influensan — eller få följdsjukdomar — om du:
haren hjärtsjukdom.
har en lungsjukdom, som KOL eller svår astma.
har diabetes typ 1 eller diabetes typ 2.
har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller en behandling.
har kronisk leversvikt eller njursvikt.
är mycket kraftigt överviktig.
har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen.
har flerfunktionshinder.
Källa: 1177 Vårdguiden

Vilka är skillnaderna?
Den som är sjuk kan inte avgöra vilken sorts influensa man drabbats av. Alla sorter kan medföra allvarligt insjuknande.
Enligt Folkhälsomyndigheten brukar influensa A orsaka mer intensiva epidemier. Barnen drabbas varje säsong oavsett influensasort A eller B.

Inbrottstjuvar försökte preja väktarbil under flykt
En väktare upptäcker två män som troligen begår nbrotti ett förråd vid Holms Berg i mellerud klockan 03.54 natten till måndagen.
Förrådet tillhör troligen Bergs kyrka. De båda misstänkta flyr från platsen i en bil och väktaren försöker köra efter. Den misstänkta bilen försöker då preja väktarbilen men misslyckas och de kör själv i diket. De båda männen i bilen försvinner till fots. Väktaren är oskadd.
Polisen inleder en insats och letar bl a med hund men de båda misstänkta männen lyckas komma undan. Bilen beslagtogs. I bilen finner polisen bl a en hel del koppar.

Person rånades i gångtunnel
I Uddevalla blev en person rånad på sin halskedja av två för rånoffret okända peroner, strax före klockan elva på lördagskvällen.
Gärningsmännen skulle, enligt polisen, hotat offret med en kniv i samband med rånet. Rånet ägde rum i en gångtunnel under Fjällvägen på Dalaberg i Uddevalla.
Den rånade ska inte ha skadats fysiskt i samband med händelsen. 
Rånarna försvann från platsen och polisen har än så länge inga spår efter de misstänkta.

Bil satt i brand vid Restad Gård
Natten till söndag inkom ett  till räddningstjänsten om en bilbrand i Vänersborg vid 02-tiden. Bil stod i lågor nära husfasad vid asylboendet Restad Gård. Personal på boendet ska ha försökt inledningsvis släcka branden med en brandsläckare innan räddningstjänsten hann kom fram, men lyckades inte.
Bilen förstördes men ingen person kom till skada i branden. Det är okänt varför bilen börjat brinna.
En anmälan om skadegörelse är upprättad

Ungdomar försökte stjäla väktarbil
En ensam väktare hotas på Nordmannatorget i Kungälv av flera unga personer klockan 19.04 på lördagskvällen och larmar.
De försöker ta sig in i den bil som väktaren använder för sin rondering. I samband med detta körs en person på då väktaren försöker ta sig från platsen. Ingen har gett sig till känna då en patrull varit på platsen. Ingen har uppsökt sjukhus vad som framkommit hittills.

Amnestin för explosiva varor inleds i morgon
Från och med måndag kan den som har handgranater, tändhattar, dynamit, brandbomber, minor och andra explosiva varor i sin ägo bli av med dem utan att riskera att bli dömd för brott.
– Förmodligen kommer vi att få in varor från vanligt folk, men det bästa vore om personer inom de kriminella kretsarna också lämnade in sina explosiva varor, säger Lars Holmdahl, poliskommissarie och samordningsansvarig för amnestin i Västra Götaland och Halland.
Polisen är väl förberedd
För att denna amnesti ska fungera rent praktiskt så har poliserna fått utbildning och ett särskilt utformat dokument i hur de ska bedöma eventuellt farliga och explosiva varor.   
–  Vi har sedan länge haft rutiner för hur vi hanterar sådana här situationer, och om poliserna som åker ut på ett tips om en explosiv vara och gör bedömningen att de inte kan omhänderta den själva så kallas Nationella bombskyddet in. Även Försvarsmakten kan tillstå oss om det behövs, säger Lars Holmdahl. 
Tidigare amnestier
Sverige har tidigare genomfört fyra vapenamnestier, senast mellan februari och april i år. Under dessa amnestier har en stor mängd vapen och ammunition lämnats in, men den allra största delen av de inlämnade vapnen hade aldrig använts i några kriminella sammanhang.
AMNESTI FÖR EXPLOSIVA VAROR
Dölj
Tid: 15 oktober 2018 – 11 januari 2019.
Syfte: Att minska illegala explosiva varor i samhället.
Innebär: Att den som olagligt hanterar explosiva varor och frivilligt lämnar uppgifter som leder till att polisen kan omhänderta varan inte kan dömas för brott. Detta gäller även tipsare.
Hur: Ring polisen på 11 14 och fråga hur du ska gå tillväga. Man får absolut inte ta med explosiva varor till en polisstation. Vid kontakt med polisen har man rätt att vara anonym.

Misstänkt för trippelmord häktad i Malmö gripen i Göteborg
En man i 30-årsåldern har häktats, misstänkt för medhjälp till tippelmordet på Drottninggatan i Malmö i juni, enligt Kvällsposten.
Den man i 30-årsåldern som anhälls i torsdags i Malmö, misstänkt för inblanding i sommarens uppmärksammade trippelmord häktas nu av åklagare. 
Tingsrätten beslut att häkta mannen på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord.
Den var den 18 juni som tre män sköts till döds utanför ett internetkafé på Drottninggatan i Malmö.
Mannen i 30-årsåldern anhölls i torsdags i Göteborg, där han också är skriven. Enligt uppgifter till Sydsvenskan är mannen tätt knuten till den organiserade brottsligheten i Göteborg – gänget i södra Biskopsgården.

Kommunal chef ska ha gripits för sexköp
Polisen skall enligt uppgifter gjort ett tillslag mot en adress i Vänersborg där en manlig kommunal chef i Västsverige ha gripits för köp av sexuella tjänster skriver ttela
Det är efter att polisen skall ha haft en tids spaning som man ska ha slagit till mot en adress i Vänersborg.
Den man som ska ha gripits vid tillslaget ska vara misstänkt för sexköp. Han ska ha innehaft flera kommunala chefsjobb i olika kommuner i Västsverige och jobbar för närvarande som kommunal chef i en kommun i Västsverige. Enligt tidningen vill polisen ännu inte uttala sig om händelsen

Detta påverkar Göteborgstrafiken - Halloween på Liseberg och maraton
Håll koll på alla evenemang som kan påverka trafiken med hjälp av vår uppdaterade lista!
Halloween på Liseberg och Göteborg Marathon är två av evenemangen som potentiellt kan påverka Göteborgstrafiken den kommande perioden. Här är hela listan i datumordning:

Halloween på Liseberg / Liseberg
Liseberg öppnas upp för årets Halloween fredagen den 12 oktober. Under premiärhelgen är nöjesparken öppen fredag klockan 17:00-23:00, lördag klockan 12:00-23:00 och söndag klockan 12:00-21:00. Därför kan det vara extra mycket folk i rörelse kring Liseberg och Korsvägen under dessa tider. Åk gärna kollektivt, gå eller cykla. Gå in på Västtrafik för mer information om kollektivtrafiken.
Lördag den 13 oktober: Göteborg Marathon / Säröbanan
Nu är det åter dags för Göteborg Marathon med start och mål på Slottsskogsvallen. Startskottet för maraton är klockan 11:00 och för halvmaraton klockan 11:30. Banan är en vändpunktsbana och följer cykelbanan på den gamla banvallen vid kusten från Göteborg och söderut. Vändpunkten är vid Lilla Amundsön. Tänk på att det kan vara ökad trafikmängd längs bansträckningen.
Nummerlappar hämtas den 13 oktober i Friidrottens hus mellan klockan 09:00 och en halvtimme före start för respektive lopp, alltså 10:30 för maraton och 11:00 för halvmaraton. Kom i god tid då det kan vara mycket folk i rörelse i området. Då det är ont om parkeringsplatser i området får du gärna åka kollektivt, gå eller cykla.
Torsdag den 18 oktober: Frölunda Indians / Scandinavium
Hemmalaget Frölunda Indians möter Luleå HF på Scandinavium. Matchstart klockan 19:00. Tänk på att det kan vara mycket folk i rörelse kring arenan före och efter matchen. Åk gärna kollektivt, gå eller cykla. Besök Västtrafik för mer information om kollektivtrafiken.
Lördag den 20 oktober: Frölunda Indians / Scandinavium
Frölunda Indians möter HV 71 på Scandinavium. Matchstart klockan 15:15. 
Lördag den 20 oktober: Gais / Gamla Ullevi
Gais möter Landskrona BoIS på Gamla Ullevi. Matchstart klockan 16:00.
Söndag den 21 oktober: BK Häcken / Bravida Arena
BK Häcken möter Östersunds FK på Bravida Arena. Matchstart klockan 15:00.

Vägassistans nya fordon i ny färg
Tidigare var de vita – nu är de gula. Dessutom är de splitter nya, och tre istället för två.
Det handlar förstås om Vägassistansfordonen – lastbilarna som dygnet runt, året runt är ute och löser och hjälper till vid besvärliga trafiksituationer på de större lederna och motorvägarna i Göteborg. 
Du som är van motorvägstrafikant har kanske redan lagt märke till att dessa fordon sedan i somras är klargula istället för som tidigare vita, men har du inte sett det ännu så kan du kolla in bilden här ovan. 
Helt nya fordon
Dessutom är det tre helt nya Vägassistansfordon som nu sköter uppdraget att bistå och skydda räddningstjänst, hjälpa trafikanter i nöd, stänga av körfält vid incidenter och att stänga tunnlar i händelse av exempelvis brand – plus mycket annat. 
Under vardagar är samtliga tre fordon ute på vägarna och lederna, och under helger och nätter är ett fordon i tjänst. Det innebär alltså att det vid varje givet tillfälle alltid finns minst ett Vägassistansfordon ute på vägarna. 
Flytta till säker plats
Ett nytt uppdrag för Vägassistansfordonen är att om exempelvis en personbil har blivit stående på en olämplig plats så ska de kunna kalla på en så kallad lättbärgare, som i sin tur ska bogsera undan den berörda bilen. I ett sådant läge ska den aktuella bilen dock endast flyttas en så kort sträcka som möjligt till en säker plats, varifrån bilen i ett senare skede kan bärgas av ett ordinarie bärgningsfordon. 
Här kan du läsa om hur det är att arbeta som vägassistansförare, och här kan du läsa om hur det är att jobba som vägtrafikledare. 

Man förd till sjukhus medvetslös efter cross-olycka
En man i 20-årsåldern skadades allvarligt vid en olycka med en motorcykel i Vårgårda natten till lördagen. Han var medvetslös när han fördes med ambulanshelikopter till Sahlgrenska sjukhuset , uppger polisens presstalesperson Ulla Brehm.
Olyckan i Vårgårda inträffade vid ettiden natten till lördagen. Crossmotorcykeln har tagits i beslag av polisen för teknisk undersökning.
Sahlgrenska sjukhuset vill i nuläget inte säga mer än att mannen är allvarligt skadad.

Polisjakt genom Göteborg
På Ringön ser polispatrull en personbil med tre personer i och bilen och föraren skall kontrolleras klockan 01.11 natten till lördagen. Föraren stannar inte på polismans tecken och ett efterföljande påbörjas. Färden går mot Järntorget när efterföljandet avbryts. Bilen hittas strax senare vid Masthuggstorget och de tre personerna har lämnat bilen. Efter spårsökning kan tre män hittas och säkras. En man omhändertas för fylleri, en skall in och avtjäna straff och föraren grips misstänkt för bland annat grov vårdslöshet i trafik. Inga personskador finns uppgivna, den aktuella bilen bärgas.

Pojke i 15-årsåldern har avlidet efter i trafikolycka
En pojke som fördes till sjukhus efter en mopedolycka i Göteborg på torsdagskvällen har avlidit.
Mopeden som pojken körde välte efter att ha kolliderat med en skylt i en vägkorsning på Hisingen strax före klockan 19.30 på torsdagen.
Mopeden har tagits i beslag för en teknisk undersökning men polisen misstänker inget brott bakom olyckan.

Inbrottstjuvar togs på bar gärning tack vare vittne
Vid midnatt klockan 00.08 natten till fredag, ser ett vittne att en tobaksbutik i centrala Trollhättan får påhälsning av två inbrottstjuvar genom att bryta upp en dörr.
En polispatrull kom snabbt till butiken och kunde de gripa de två inbrottstjuvarna, som var kvar i butiken. De har erkänt att de varit på platsen och de är misstänkta för stöld
Det var två män i 30-40 årsåldern. Bägge har förhörts av polisen och har därefter släppts. 

Här är störst risk för viltolyckor – hela listan län för län
Viltolyckorna bara fortsätter att öka. Det sker en viltolycka var nionde minut, dygnet runt, någonstans i Sverige. Nu går vi in i den tiden på året då flest olyckor sker.
Hösten är den tid på året då det sker flest viltolyckor. Totalt skedde 61 300 viltolyckor förra året, vilket är en historiskt hög nivå. Och redan nu har det skett över 41 000 olyckor på våra vägar så här långt under 2018.

Försäkringsbolaget If har räknat fram listan över länen med flest viltolyckor i förhållande till antalet registrerade personbilar. Kalmar län är den region där risken att drabbas av en viltolycka är störst, med 21,37 olyckor per 1000 bilar hittills under 2018. I Stockholms län är risken minst, nästan åtta gånger mindre, här sker 3,51 olyckor per 1000 bilar.
Anledningen till att antalet viltolyckor fortsätter att öka, är bland annat både älg och vildsvinsstammen ökar efter relativt milda vintrar i landets södra delar. Samtidigt har vi mer och mer trafik på våra vägar.

Oktober och november är de månader då flest olyckor brukar inträffa.
- Under hösten är djuren mer aktiva och hamnar oftare på vägarna på grund av jakt, svampplockare och brunsttider. Kombinationen med en mörk och nederbördsrik årstid gör vägarna livsfarliga för både djur och människor, säger Johan Granholm.

Absolut överlägset störst är risken att krocka med ett rådjur (45 863 olyckor förra året) Därefter följer vildsvin (6 082) och älg (5 941). (Renar räknas som tamdjur och inte ingår i statistiken, vilket drar ner siffrorna för norra Sverige.)

Risken att krocka är störst i skymning och gryning då djuren rör sig. Vid skogskanter, skogsområden med vattendrag på ena sidan om vägen, vid kalhyggen och där viltstängsel börjar och slutar bör du vara extra uppmärksam.
- Läs av omgivningarna, håll uppsikt längst med vägkanterna och anpassa farten. Försök förutse var djur kan dyka upp, tipsar Johan Granholm.

Skulle olyckan vara framme och en kollision är oundviklig så gäller det att ha is i magen.
- Håller du på att krocka med ett mindre djur ska du bromsa i första hand och styra undan i andra. Risken för personskador är större vid en okontrollerad undanmanöver och, eller, krock med mötande trafik.

Handlar det om en älg eller kronhjort blir taktiken en annan. Djuren är tunga och har långa ben vid en kollision kastas kroppen mot och in genom vindrutan, vilket kan ge svåra personskador.
- Styr därför om du hinner mot bakkroppen. Den är lättare än framkroppen, förhoppningsvis undviks vindrutezonen, och kollisionen blir lindrigare, säger Johan Granholm.
I genomsnitt dör ungefär fem personer per år i viltolyckor.

Så mycket kostar krocken:
If, som försäkrar närmare var tredje bil i Sverige, bedömer att en krock med en älg ger i snitt skador på bilen för omkring 30 000 kronor, medan vildsvin ger skador för närmare 40 000 kronor, eftersom de är låga, kompakta och tunga. Kollision med rådjur ger skador för omkring 15 000 kronor.
Gör så här om en viltolycka har inträffat:
Sätt ut varningstriangeln.
Stanna och märk ut platsen för olyckan med ett plastband eller liknande.
Även om djuret inte är skadat, ring polisen på 112 och uppge var du befinner dig.
Gör en anmälan till ditt försäkringsbolag om fordonet skadas.
Sedan den 1 januari 2010 är du skyldig enligt lag att alltid rapportera en krock med ett vilt djur till polisen. Anmälningsplikten gäller björn, varg, järv, lo, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn.
Ren är tamdjur och klassas inte som vilda djur enligt jaktlagen. De ingår därför inte i statistiken.
Statistiken är hämtad från Nationella Viltolycksrådet, polisrapporterade viltolyckor år 2017 t o m 2018-09-24

Risk per län – antal olyckor per 1000 personbilar registrerade i länet (förra årets placering inom parentes):
1.(1) Kalmar, 21,37
2. (2) Kronoberg, 20,33
3.(3) Värmland, 16,06
4. (7) Jämtland, 15,9
5.(13) Blekinge, 13,00
6.(4) Södermanland, 12,89
7. (6)Gotland, 12,83
8. (5) Jönköping, 12,39
9. (8) Uppsala, 10,67
10. (10) Dalarna, 9,76
11.(9) Östergötland, 9,69
12. (11) Örebro, 9,02
13. (12) Västra Götaland, 8,45
14.(14) Halland, 8, 20
15. (18) Västerbotten, 7,88
16.(15) Västmanland, 6,43
17.(17) Gävleborg, 6,36
18.(16)Skåne, 6,33
19. (21)Norrbotten 6,04
20. (19)Västernorrland, 4,97
21. (20) Stockholm, 3,51

Polishundar bidrar till att minska båtmotorstölderna
Hundförarpolisen i Fyrbodal genomför under tre dagar i veckan riktad dressyrträning för polishundarna och deras förare i Sotenäs för att minska båtmotorstölderna. Målet med övningarna är att hundarna ska bli ännu bättre på att spåra upp gärningsmännen i ofta svårtillgänglig terräng, som i marinor eller i klippmiljöer.
Niklas Kjellman är gruppchef för hundförarpolisen i Fyrbodal.
– Det är en fantastisk möjlighet för oss att bli bättre på detta, säger han. 
På frågan om vad hundarna tycker om övningarna säger han så här:
– Den tråkigaste perioden i en polishunds liv är när hundföraren går på semester. Det vill alltid träna och vara igång, säger Niklas Kjellman.

MHF: Fler bilister som kör ”dagen efter”
15 procent av bilisterna uppger sig köra bil tidigt dagen efter att de varit påverkade av alkohol. Det är en ökning med 5 procentenheter sedan föregående år. Det visar en enkät som Bilprovningen och MHF låtit göra. Det framgår också att inställningen till alkohol och trafik skiljer sig mellan könen.

Bilprovningen och MHF gör en årlig enkät om trafiknykterhet. I år uppger 15 procent av bilisterna sig ha kört bil tidigt dagen efter att ha varit påverkad av alkohol. Det är många fler än föregående år, då andelen låg på 10 procent. Bland de manliga respondenterna är andelen 24 procent. Motsvarande siffra för kvinnor är 8 procent.
- I andra undersökningar som vi har gjort har det framkommit att det finns föräldrar som kör rattfulla till barnens fotbollsträning en lördagsmorgon, efter att ha druckit alkohol kvällen innan. Vi hade hoppats se en annan trend i denna enkät, men tyvärr pekar resultatet i helt fel riktning. Det är tråkigt och mycket allvarligt, säger Göran Sydhage, vd på MHF.

Yngre män mest riskbenägna i trafiken
Alkohol och bilkörning hör inte ihop. Ändå tycker hela 14 procent av männen tycker att det är OK att köra bil efter att ha druckit en starköl eller ett glas vin. Bland kvinnorna är andelen 3 procent. I kategorin bilister 25 år eller yngre är det så många som fyra av tio (40 procent) som tycker att det är acceptabelt.
- Jag tror att det är få som känner till att detta är samma sak som att ta en nubbe på 5 cl och sen sätta sig bakom ratten, säger Göran Sydhage.

Full uppmärksamhet - inte full cyklist
Sex av tio tycker att det är acceptabelt att cykla måttligt alkoholpåverkad. Det är en liten ökning av acceptansen från förra året där resultatet var fem av tio. Det finns idag ingen promillegräns för ”styrfylla”, men den som uppenbart är en trafikfara kan dömas för vårdslöshet i trafik.
- Vi värnar en säker trafikmiljö. Därför är det illavarslande att så många, oavsett fordonsslag, kan tänka sig att ge sig ut i trafiken alkoholpåverkade, säger Benny Örnerfors, vd på Bilprovningen.

Massivt stöd för alkolås
Mer än åtta av tio tycker att alla nya bilar som säljs ska vara utrustade med ny teknik som förhindrar drog- och alkoholpåverkad körning. Det är en ökning om åtta procentenheter jämfört med föregående år. Lika många (96 procent) anser att det ska vara obligatoriskt för rattfyllerister att ha alkolås när de blivit av med sitt körkort. Svensk forskning från Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, visar tydligt att risken för återfall i rattfylleribrott minskar stort med denna möjlighet.

Planerna på införande av den nya tekniken avstannade dock i februari 2018 då man antog ett regeringsförslag om att personer med missbruksproblem inte längre ska kunna delta i alkolåsprogram, trots att de tidigare bekostats av förarna själva. Därmed blir det svårare för denna grupp att få körkort med villkor om alkolås.
– Vi ser med stor oro på den här utvecklingen, säger Göran Sydhage på MHF.
Undersökningen gjordes mellan maj och augusti 2018 och antal svarande var drygt 1 200 personer.

Fakta om rattfylleri
Varje dygn kör drygt 12 000 personer rattfulla i Sverige.
Under 2017 dog 80 personer i trafikolyckor orsakade av rattfylleri.
Gränsen för rattfylleri går vid 0,2 promille. En person som har 0,2 promille kan känna sig lätt påverkad eller inte alls. Om man har druckit en öl eller ett glas vin bör man inte köra bil eller cykla på flera timmar.
Källa: MHF

Hovrätten fastställer domen för knivmord till 14 år
Hovrätten fastställer domen mot den 28-åring som dömts för att ha knivmördat en man från Australien vid Odinsplatsen i Göteborg. Straffet är 14 års fängelse.
Detta har hänt
20 december, 2017: En man i 30-års åldern från Australien hittades knivskuren vid Odinsplatsen i Göteborg. Mannen avled senare på sjukhus.
21 december, 2017 : Polisen hittar två knivar som dumpats i Västra Sannegårdshamnen. 28-åringens DNA hittas på knivarna.
5 januari, 2018: 28-åringen grips och häkats senare misstänkt för mordet.
Sommaren 2018: Enrättspsykiatrisk undersökning visar att 18-åringen är frisk.
9 augusti, 2018: 28-åringen döms i tingsrätten till 14 års fängelse för mord samt olaga hot. 
11 oktober, 2018: Hovrätten i Västra Sverige fastställer tingsrättens dom.

En man har avlidit efter knivhugg i Nordstan
En man som skadades allvarligt efter att han knivhuggits i Nordstan har avlidit. Förra veckan uppstod bråk som slutade i att en man skadades allvarligt när han knivhöggs. Polisen bekräftar nu att mannen har avlidit efter skadorna efter att han vårdats på sjukhus med allvarliga skador.
Den misstänkte personen kunde gripas av polis efter att han både hotade en spårvagnsförare och sedan fortsatte in i Nordstan och hotade flera med kniv.
Mannen häktades misstänkt för försök till mord och två fall av olaga hot, rubriceringen har nu ändrats till mord alternativt dråp.
Texten uppdateras

Man anhållen för mord på 3-åring i Skaraborg
På tisdagskvällen den 9 oktober inledde polisen en förundersökning gällande försök till mord efter att ett barn i 3-årsåldern kommit in till Skaraborgs sjukhus med allvarliga skador. Under onsdagskvällen dödförklarades barnet och utredningen rubricerades om till mord. 
En man är gripen och anhållen misstänkt för mord. Den anhållne mannen är inte barnets far men han är bekant med barnets mamma. 

Knivman gripen efter att ha hotat 13-åring
En man greps i går kväll i Lextorp i Trollhättan efter att ha hotat en 13-årig pojke med kniv.
Mannen ska ha påstått att pojken stulit saker från honom och sedan hotat pojken med kniv. Efter det försvann mannen men när polisen senare kom till platsen återvände mannen och började spotta på poliserna.
Mannen, som var påverkad, greps och är nu misstänkt för bland annat misshandel, olaga hot, våldsamt motstånd och brott mot knivlagen.

Inbrott i Birger Sjöbergsgymnasiet
Birger Sjöberggymnasiet i Vänersborg utsattes för ett stöldförsök i natt. Larmet inkom klockan 01:50 natten till torsdagen. Någon har krossat rutor på skolan och bland annat till en datasal. 
Tjuvarna tog sig upp på taket till skolan och in på en innergård där de krossade ett fönster.
Inne i skolan stal de datorer men lyckades inte ta sig ut från skolan med stöldgodset, som de fick lämna kvar. Polisen har säkrat spår efter inbrottstjuvarna.

Utländsk militär passerar upp genom Västsverige
Snart börjar den största Nato-övningen i Norge sedan kalla kriget.
Men redan nu passerar utländska militära förband genom Västsverige.
Över 40 000 soldater från 30 olika länder kommer snart påbörja den stora militärövningen Trident Juncture i Norge. Från Sverige kommer 2200 soldater, officerare och sjömän att delta, på grund av solidaritetsförklaringen.

Flera militärfordon till helgen
Men även om övningen inte börjar förrän den 25 oktober, så pågår det redan nu militära transporter genom landet från flera deltagarländer.
Transporterna passerar under en längre tid men nu på fredag och i helgen kommer en puckel med fler militärkolonner. Militären meddelar att man  vill gärna att man tar det lugnt i trafiken och man bör inte köra om eller bryta kolonnerna. De militära kolonner som passerar Sverige är från Finland, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien, Frankrike och USA.

Trafikstörningar på väg 26 och 41
I varje kolonn är det mellan 10 till 15 fordon, både lastbilar och så kallade upplastade stridsfordon.
Det är tunga fordon som kör lite saktare, vilket kan leda till trafikstörningar på väg 41 och väg 26 i Västra Götaland, därefter kör de vidare genom Värmland till Norge.
Efter övningen kommer transporterna främst ske via järnväg och till sjöss.

Man utsatte kvinna och tre barn för grovt våld – får fängelse och utvisning
En kvinna och tre barn, utsattes för grovt våld i flera års tid.
Mannen dömdes under onsdagen till tre års fängelse.
Den nu dömde mannen, hemmahörande i Dalsland, nekade till brott men tingsrätten har valde att gå barnens och kvinnans berättelser som man anser gett stöd för varandras berättelser. I bevisningen mot mannen fanns det även kortare videoinspelningar som visar delar av det kvinnan och barnen utsatts för. 
Mannen dömdes till misshandel, grov fridskränkning, och grovt olaga hot men frikändes för våldtäkt och på en åtalspunkt för misshandel.
Mannen kommer att utvisas efter avtjänat fängelsestraff och får inte återvända till Sverige innan oktober 2028.

Man skar halsen av hund och lät den förblöda – döms till dagsböter
En man skar halsen av sin hund och lät den förblöda i en lägenhet i Borås. Mannen själv uppger att han dödat hunden på ett smärtfritt sätt men Borås tingsrätt anser att att mannen låtit hunden lida både psykiskt och fysiskt och dömer honom för djurplågeri.

Det var i mars som en hund hittades med skärskador i halsen i en lägenhet i Borås, vilket Borås tidning var först med att uppmärksamma. Det visade sig att den man som befann sig i lägenheten hade skurit halsen av sin hund och låtit den förblöda.
Enligt polisen fanns det blodspår på flera ställen i lägenheten, bland annat för att mannen hade burit in hunden i ett annat rum.
– Oftast så sker djurplågeri på sommaren när ägaren har lämnat hunden i bilen. Det här är ett ärende som är väldigt ovanligt för vår del. Är det en hund man vill bli av med så går man till veterinär och gör det. Det här är fruktansvärt, säger polisenspresstalesperson Hans Lippens.

Mannen erkände i rätten att han dödat hunden på ett smärtfritt sätt, eftersom hunden inte hade gnytt eller skällt. Han menade också på att hunden varken led fysiskt eller psykiskt.
”Han gjorde bedömningen att det var ett smärtfritt förfarande, eftersom medvetandet hos hunden sjunker relativt snabbt vid ett sådant förfarande”, står det i domen.
Borås tingsrätt anser dock att mannen låtit hunden lida både psykiskt och fysiskt och dömer mannen till 80 dagsböter för djurplågeri. Enligt en veterinär som undersökt hunden har den lidit i åtminstone en minut. Mannen förekommer inte sedan tidigare i belastningsregistret.

Fel man greps för bilkapningen i Lysekil 
Den man som under tisdagseftermiddagen greps misstänkt för att ha kapat en kvinnas bil utanför Lysekil har släppts. Mannen är heller inte längre misstänkt för brottet.
Det var vid 14-tiden på tisdagseftermiddagen som en hotfull man ska ha tvingat en kvinna som väntade i sin bil utanför en butik i Lyse-Fiskebäck att gå ur bilen.
Mannen stal sedan bilen och körde iväg. Polisen satte in flera patruller och en polishelikopter i jakten på bilkaparen.
Bilen hittades en timme efter stölden inne i Lysekil. Vid 17.30 grep polisen en man som togs in på förhör, som senare också anhölls misstänkt för att ha kapat bilen.
Under onsdagen släpptes mannen som suttit anhållen och är inte längre misstänkt. Polisen har i nuläget ingen misstänkt för bilkapningen.
– Han är inte misstänkt för det här brottet, han är misstänkt för andra brott som inte har med det här tillgreppet av bilen att göra, säger Martin Svedberg, gruppchef på polisens krimjour.

Polisen varnar: Antalet inbrott ökar nu med den mörka årstiden
Antalet inbrott har minskat under de senaste åren men fortfarande sker allt för många inbrott. En ökning av inbrotten sker alltid under de mörkare årstiderna. Gör vad du kan för att förebygga, förhindra och försvåra för inbrottstjuven.
– Även om vi ser en minskning från tidigare år, är det fortfarande alldeles för många inbrott och det är viktigt att sprida information om hur man så långt det är möjligt kan försvåra för inbrottstjuven.
I villor och radhus sker dubbelt så många inbrott under mörka perioden medan det i lägenheter ser, i stort sett, likadant ut året runt.

Tjuvarna tar sig in via fönster
Ett av de vanligaste tillvägagångssätten är att inbrottstjuvar tar sig in via fönster exempelvis genom att plocka bort hela fönsterkassetter. Om ditt hem har fönster i markplan, som kan nås från loftgång, tak eller med hjälp av stege samt källarfönster så är dessa fönster extra utsatta och därför viktiga att inbrottsskydda.
Har du eller funderar du på att skaffa kassettfönster kan du försegla med silikon innanför glaslisten för att försvåra för tjuven att plocka ur hela fönstret, och/eller skruva fast listerna på utsidan.
Ett bra fönsterlås gör att tjuven inte kan öppna fönstret utifrån och därmed lätt ta sig in i bostaden. Det försvårar även för tjuven att lyfta ut saker utan att riskera att skära sig på en trasig fönsterruta.
Fönster som sällan öppnas, till exempel källarfönster kan skruvas igen med envägsskruv eller monteras med fönsterspärr, som är ett metallbeslag som skruvas fast på insidan av fönstret

Två butiker i brand - boende evakuerade
Vid 4-tiden på onsdagen larmades polis och räddningstjänst till Affärsvägen i Tanumshede, med anledning av en brand.
Det visade sig brinna i två butiker, en tygbutik och ett bageri.
– Det är inget i händelserapporten som säger att man sett någon, så vi vet inte anledningen och får invänta den tekniska undersökningen, säger polisens presstalesperson Thomas Fuxborg.
Tygbutiken är helt utbränd och bageriet är rök- och fuktskadat, och har skador i taket.
Ovanför bageriet finns lägeheter, och tre personer fick evakueras.
– Ingen är skadad, och personerna har fått återvända.
Platsen är avspärrad för teknisk undersökning. Det är i nuläget oklart vad som orsakat branden.

Man anhållen för våldtäkt i Skövde
En man har anhållits misstänkt för våldtäkt mot en kvinna i Skövde på tisdagen.
Det var under tisdagen som mannen i 45-årsåldern anhölls misstänkt för våldtäkt mot en kvinna i Skövde. Det rapporterar Skövde Nyheter.
– Vi fick kännedom om händelsen omkring klockan 15 sedan kvinnan tagit sig till en vårdcentral, säger Johan Walfridsson vid Skövdepolisen till tidningen.
Polisen lämnar inga uppgifter om ålder på kvinnan eller om hon har fysiska skador. Brottsplatsen kommer att genomsökas efter eventuella spår

Västtrafiks zonindelning skjuts på framtiden
Tanken var att regionfullmäktige skulle idag ha beslutat i frågan kring kolletivtrafikens zonindelning. Förslaget var tre zoner istället för 70. Men frågan återremitterades idag.
Enligt förslaget ska det bli enklare att resa och billigare att åka långt. För göteborgarna kan detta förslaget innebära att en månadsladdning bli omkring 100 kronor dyrare befarar Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i oppositionen.
Idag subventioneras periodkortet inom Göteborgs med 135 kronor av Göteborg stad. Hur det blir med subventioner i framtiden är oklart.
Tisdagens fullmäktigemöte är det sista med den gamla mandatfördelningen med en grönblå majoritet. Efter senaste regionvalet blir det ett grönblått styre i minoritet.
Zonindelningen är tänkt att införas om två år. Men beslutet återremitterades alltså idag. 

Kvinna utsatt för bilkapning i Lysekil
En person har blivit rånad på sin personbil vid Lyse-Fiskebäck klockan 14.00 på tisdagen..
Enligt anmälaren så har hon suttit i bilen och väntat på sin man som varit inne i en butik. Plötsligt dyker en okänd man upp, rycker upp bildörren och säger till kvinnan i bilen "ut ur bilen".
Kvinnan upplever mannen som mycket hotfull. Hon lämnar bilen men lyckas få med sig sin telefon.
Mannen kör sedan ut från parkeringen och bilen försvinner. Maken till kvinnan får låna en bil och kör efter den försvunna bilen. Han återkommer strax och vet då inte vart bilen försvunnit, troligen länsväg 162 mot Brastad.
I bilen fanns bla läkemedel som rånoffret är i behov av. Ingen person har skadats fysiskt i smaband med händelsen. Polisen är ute med flera patruller och helikopter och jagar bilkaparen, som är misstänkt för rån. Kl 14.48: Polisen har hittat bilen tom på Bergavägen. 15.25: Polisen har ett uppslag om vem som kan ha stulit bilen och söker med polispatruller på olika adresser i området. Polis söker med hund från den anträffade bilen.   

Klockan 17:00. Vi har avslutat insatsen men har bra uppgifter om signalement på den misstänkta personen och en god lokalkännedom där uppe, så det finns goda förutsättningar att vi får tag på personen, säger polisens presstalespwerson Peter Adlersson.
UPPDATERING 17:30: Polisen har gripit mannen som misstänks för rånet och han kommer nu att förhöras.

Årets Skräpdykare bärgade mängder med skräp från havsbotten på västkusten
Under sommaren har fler än 130 skräpdyk genomförts utmed den svenska kusten i kampanjen Skräpdykarna. Och dykarna hittade mycket skräp under ytan. De vanligaste fynden var dryckeskärl som glasflaskor och metallburkar.

– Det ligger mycket skräp på botten i våra hamnar och utmed kusten. Skräpdykarna har bärgat massor av konsumentrelaterat skräp under sina dyk, vilket visar att människor fortfarande tycker att det är ok att skräpa ner i havet, säger Johanna Ragnartz, vd på Håll Sverige Rent.

Genom skräpdyken blir det tydligt att det finns mängder med skräp under ytan. Flaskor, burkar och olika plastföremål är vanliga fynd. En förklaring till detta kan vara att dyken ofta sker i hamnar eller nära kajer och att dryckeskärlen slängts i havet direkt av konsumenten. Plastskräp som slängs över kajen flyter förmodligen bort medan tyngre material som glas och metall blir kvar. Men även cyklar, shoppingvagnar och vägskyltar ligger och skräpar på havets botten.

Under kampanjen har 131 skräpdyk genomförts och av dem har 27 stycken rapporterat in sina resultat. I genomsnitt hittar dykarna flera hundra skräpföremål under ett dyk. Under Västerhavsveckan i augusti var det Skräpdykets dag, då fyra dykare från Dive Team fick ihop 223 skräpföremål på 40 minuter i Lysekil.
– Skräpdyken visar allmänheten att det finns massor med skräp under ytan, samtidigt som kampanjen skapar ett sammanhang för alla dykare som vill göra en insats, säger Johanna Ragnartz.
Skräpdykskampanjen är ett projekt inom ramen för EU-projektet Ren Kustlinje, och som har delfinansierats av Havs- och vattenmyndigheten.

40 tränas till rikstäckande satsning mot våld i ungas relationer
I dag sätter sig 40 personer mellan 24 och 55 år i skolbänken för att lära sig allt om våld i ungas nära relationer. De ska bemanna Sveriges första nationella stödplattform för unga som utsatts för våld, eller som utsätter andra. Satsningen på att även fånga upp unga förövare är unik i sitt slag och kan få stor betydelse för att förebygga mäns våld mot kvinnor.

Bakom satsningen, som består av både en chatt och en kunskapsbank, står Stiftelsen 1000 Möjligheter, som har lång erfarenhet av att ge stöd och hjälp till unga. Förra året hade de 3500 kontakter med unga, huvudsakligen online, och har ofta fått höra hur kränkande ord, hotfulla sms, slag, knuffar och sparkar, att få sina sociala medier kontrollerade och bli våldtagen som straff för utebliven rapportering om var man befinner sig, kan vara en del av vardagen i ett förhållande mellan två sextonåringar.
”Hur svartsjuk är det normalt att vara?” eller ”Måste jag ställa upp på det min kille vill att jag ska göra?” är vanliga frågor.
– De allra flesta är överens om att vi behöver stoppa mäns våld mot kvinnor. Trots detta har det gjorts förvånansvärt få satsningar på en av de viktigaste förebyggande åtgärderna: att motverka våldet i barns och ungdomars nära relationer. Vi måste ta ett krafttag för att motverka att framförallt unga killar utsätter tjejer för våld i sina förhållanden, och det är därför vi finns till både för utsatta och förövare, säger Zandra Kanakaris, generalsekreterare på Stiftelsen 1000 Möjligheter.
Intresset från volontärer har varit stort och fler än 250 sökte till utbildningen varav många är psykologer, socionomer, lärare eller kuratorer.'

Efter intervjuer har ett 40-tal valts ut till utbildningen som omfattar ett tiotal tillfällen där deltagarna bland annat får kunskaper om våldets uttryck och mekanismer, porrens påverkan, rådande maskulinitetsnormers betydelse samt om hedersproblematik. De får grundläggande kunskaper om juridiken på området och tränar samtalsmetodik och bemötande för att vara redo att möta både utsatta och förövare. Tillsammans med stiftelsens befintliga volontärer ska de bemanna chatten alla dagar i veckan med start i februari.
Plattformen kommer att nås via ungarelationer.se och välkomnar alla upp till 22 år.
 

Knivbeväpnad man gripen – visade sig vara efterlyst
Privatpersoner slog larm till polisen i Trollhättan klockan 21.46 på måndagskvällen. En man beväpnad med kniv hade gjort utfall mot förbipasserande på en busshållplats på Stavre i Trollhättan.Mannen som är i 45-årsåldern kunde senare gripas av en polispatrull. Innan mannen gav upp att han ville bli skjuten av polisen. Det visade sig att mannen var efterlyst då han hade ett fängelsestraff att avtjäna.
Det finns inga uppgifter på att någon skulle kommit till skada under händelsen.
Mannen är nu även misstänkt för hot mot tjänsteman.

Båtmotortjuvar avbrutna under stöldförsök i hamn
Polis blev klockan 22:25 på måndagskvällen uppringda av en båtägare vars GPS-larm utlöst i Skredsviks Båthamn, Gullmarsberg i Uddevalla.
En polispatrull var snabbt på plats och finner två båtmotorer som kapats från båtar i hamnen. Man tror att tjuvarna blivit skrämda och lämnat hamnen. Man finner även annat stöldgods och brottsverktyg såsom en bultsax.
Polisen får även uppslag om att en bil som setts i området. Båtmotorerna tas i beslag, en anmälan om stöldförsök är upprättad.

Flera gripna efter polisjakt i Göteborg
Polisen larmas till en banklokal i Kvillebäcken i Göteborg Kl 01:15 där anmälare ser två personer krossa en ruta och krypa in och bära ut diverse saker som ex datorer. Utanför lokalen står det en silverfärgad bil som de lägger sakerna i. När polisen kommer till platsen lämnar bilen platsen direkt i riktning mot Gustaf Dahlensgatan / Magnetgatan. I bilen finns det en förare och den andra gärningspersoner springer från plasten och grips i närområdet. Polispatrullen kör efter den aktuella bilen som kör i riktning mot Tingstadstunneln genom denna och sedan upp mot Skår via avfarten Gårda mot Sant Sigfrids plan där det blir stopp och en person grips på platsen. I samband med fordonsstoppet fick en polisbil en del plåtskador. Två personer är gripna och misstänks för stöld genom inbrott och vårdslöshet i trafik. Det finns en del beslag i ärendet bestående av datorer och brottsverktyg i form av en kofot. 

Byxor viktig bevisning för polisen mot misstänkt bilbrännare i Göteborg
Ett av de starkaste bevisen mot den person som sitter häktad för bilbränningarna på Frölunda Torg är ett par beslagtagna byxor.
Det var i augusti i år som ett flertal maskerade personer tände eld på bilar på parkeringen på Västra Frölunda. Tre personer har blivit delgivna misstanke om brott, men endast en har häktats.
Tidningen skriver att polisen just nu arbetar med bevismaterial mot den häktade personen i form av ett par beslagtagna byxor som ska ha synts på en filmsekvens från när bilbränningarna ägde rum. Mannen ska även ha kopplingar till ett kriminellt gäng i Västra Frölunda.
Molotovcocktails, flaskor med brännbar vätska i, ska ha använts för att tända eld på bilarna, och enligt polisen dessa ha tillverkats i källaren i det bostadshus som den häktade personen bor i.

Stoppades utan körkort för andra gången – åtalas
Med bara några månades mellanrum stoppades en manlig bilist i 60-årsåldern två gånger utan körkort. Första gången föraren stoppades var på Truckgatan i Kungälv. Det visade sig att han saknade körkort.
Fyra månader senare var det dags igen. Denna gång stoppades han av en polispatrull vid Vävra på länsväg 168. 
Denna gången blåste han också positivt i polisens sollningsinstrument och togs med för provtagning. Enligt åtalet uppmättes 1,56 promille alkohol i blodet .
Han åtals nu för två fall av olovlig körning samt rattfylleri. Mannen har erkänt de tre åtalspunkterna.

Bilar brann på parkeringsdäck
Natten till måndag stod två bilar i brand på ett parkeringsdäck på Sylte i Trollhättan. Larmet om bilbränderna kom till räddningstjänsten klockan 02.50 natten till måndag. En var helt övertändnär räddningstjänsten kom fram. Totalt var det två bilar som brann. Det fanns en viss spridningsrisk till en tredje bil på parkeringsdäcket, men tack vare att räddningstjänsten hann släcka så tog det sig inte i fler bilar. Enligt polisen har man ingen misstänkt gärningsman i nuläget, men händelsen är rubricerad som skadegörelse genom bilbrand.

Man rånad och nedslagen i Kungälv
En man blev nedslagen och rånad i Kungälv på söndagskvällen.
Det var klockan 17.15 som polisen larmades om att en ung man blivit rånad i Ytterby vid återvinningsstationen i Kungälv. 
Enligt polisen ska mannen ha blivit nedslagen och rånad av flera personer. Polisen har sökt gärningsmännen under kvällen, utan resultat. 
Det är oklart vilka skador offret fick, men han behövde inte uppsöka sjukvård. 

Nio elever i Göteborg kan ha gifts bort i sommar
Flickorna har inte återvänt till skolan efter sommarlovet. Myndigheter befarar att de kan har gifts bort i sina föräldrars hemländer.
Inom Göteborg stad kraftsamlade man mot bortgifte av barn i våras och skickade bland annat ut information till kommunpersonal om att vara vaksamma.
För närvarande sammanställer man hur många elever som saknas efter höstterminens start genom att begära ut information från samtliga rektorer och förskolechefer på grundskolorna och gymnasierna i Göteborg.
– Hittills har jag fått besked att man har en oro för nio barn som saknas sedan terminsstarten. I majoriteten av de fallen är orosanmälan till socialtjänsten gjord och polisanmälan i ett fallen, säger Katarina Idegård, Göteborgs Stads samordnare mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Försökte fly från poliser - hoppade i å
Klockan 02:44 natten till måndagen var väktare är på plats vid Garverigatan i Lerum där det varit inbrott. Tre personer har setts springa från platsen. Gärningspersonerna har efterlämnat sig verktyg som de tappat i flykten. En av gärningspersonerna lokaliseras snabbt och han väljer att hoppas i Säveån och tog sig nog lite vatten över huvudet och greps i anslutning till simturen.  Om inte polispatrullen snabbt hade ”fiskat” upp honom hade han säkerligen inte klarat sig länge i det kalla och strömma vattnet. Nu grips han för narkotikabrott eget bruk och för stöld genom inbrott. De övriga lyckades undkomma.

Inbrott i byggvaruhus ledde polisen till klubblokal
Strax efter midnatt natten till söndag fick polisen larm om ett inbrott på Skyttegatan i Vänersborg. Sedan ledde spåren till en klubblokal där de hittade både droger och ett vapen. När polisen kom till klubblokalen, som enligt Ttela tillhör en mc-klubb, gjorde de en husrannsakan.
– Vi hittar då en mindre mängd narkotika och dopingpreparat, ett föremål som faller in under vapenlagen och ytterligare stöldgods från någon båt, säger Owe Larsson, jourhavande förundersökningsledare på polisen i Trollhättan.
Däremot hittade polisen inget från byggvaruhuset.
– Vi är lite osäkra på om det är ett fullbordat inbrott eller inte, vi fick inte tag i byggföretaget, säger Owe Larsson på polisen.
I klubblokalen fanns tre män som polisen identifierade. Ingen av männen frihetsberövades.

Mord/dråpförsök, Göteborg
En skadad man har anträffats vid Drottningtorget klockan 04:32 natten till söndagen. Mannen upptäcktes av ordningsvakter och fördes till sjukhus med ambulans. Det är för närvarande oklart vad som har hänt eller var det har hänt.
Mannen som vårdas på sjukhus är inte identifierad. Hans skadeläge är oklart. När det är möjligt kommer han att förhöras av polis. En förundersökning gällande försök till mord/dråp har inletts. 
Uppdatering kl. 09.34
Mannen har troligen blivit misshandlad och knivskuren. Han uppges inte vara livshotande skadad.
Om du sett eller vet något om vad som hänt mannen, kontakta polisen på telefonnummer 114 14.

En gripen efter guldrån
Polisen har gripit en man efter det uppmärksammade guldrånet i Utby sent under fredagskvällen.
Det var den 7 april som två rånare, klädda i vita overaller och beväpnade med automatvapen, slog till mot offret. Händelsen inträffade i ett villakvarter och mannen som rånades blev skjuten i benet innan rånarna försvann med flera kilo guld.
Polisen har sedan tidigare hittat delar av bytet.
Enligt uppgifter är mannen känd av polisen sen tidigare och kunde gripas efter att polisen Nationellt forensiskt centrum, NFC, analyserat spår från bilarna som användes vid rånet.
Mannen ska nu vara anhållen, misstänkt för grovt rån och grovt tillgrepp av fortskaffningsmedel.

Bilist voltade av vägen
En person har förts till sjukhus efter att en bil voltat av vägen utanför Uddevalla. Det var strax innan klockan nio på lördagsförmiddagen som körde en bil av vägen utanför Stenshult, sydöst om Uddevalla. Efter att ha körtt av vägen hamnade bilen på taket.
Ambulans och räddningstjänst larmades till platsen, men föraren kunde själv ta sig ur fordonet.
Vägen stängdes av delvis under räddningsarbetet, men vid 10.30 kunde trafiken rulla som vanligt igen.
– Han hade tagit sig ur bilen själv, men fick följa med ambulansen. Det verkar ha gått ganska bra, säger polisemns presstalesperson Jenny Widén.

Unga män stal cigaretter och snus på Hemmakväll
Polisen larmades till Hemmakväll i Trollhättan på fredagskvällen. Fyra unga män, ska ha tagit sig in bakom disken på Hemmakväll och stulit cigaretter och snus. Enligt polisen stals åtta paket cigaretter och snus. Tillsammans ska det vara värt över 1000 kronor och därför rubriceras brottet som stöld.
På fredagskvällen finns inga misstänkta men polisen ska det finnas spår att gå vidare med. Det ska bland annat ha funnits en övervakningskamera i butiken.

Man hittad knivskuren i Uddevalla
Under natten till lördag vid 01:16 fick polisen larm om att en man blivit knivskuren på Södertullsgatan i Uddevalla. I nuläget är det oklart exakt vad som hänt.
– Han var skadad och blödde och fördes med ambulans till sjukhus, säger polisens presstalesperson Jenny Widén. Enligt Jenny Widén ska mannen ha varit vid medvetande när polisen kom till platsen och det ska även ha funnits ett flertal personer där man hittades.
En anmälan gällande misshandel har upprättats i ärendet. Ingen är gripen misstänkt för misshandel.

Sydliga fiskarter blir allt vanligare på Västkusten
Färgglada och märkliga fiskar från sydliga breddgrader gästar just nu de svenska kusterna. Och de blir allt vanligare i takt med att havstemperaturen stiger.
Det är framför allt två arter gillar, släggös grunda sandbottnar. Den ena är mullen, en liten silverfärgad fisk med markerade röda sträck längs med sidorna och med två stora skäggtömmar på hakan. Men också Sanktpersfisken, en gulaktig och tillplattad fisk med hög kropp och hög ryggfena.

De kommer hit delvis med hjälp av golfströmmen och dess enorma mängder vatten. Det är ofta yngel som sedan växer upp här. Vissa arter som kommer hit vandrar söderut igen när det blir för kallt i vattnet men just mullen och Sanktpersfisken har inte förmågan att simma tillbaka utan dör framåt vintern när vattnet blir för kallt.
Troligeni kommer vi att få hit fler arter som inte är registrerade här tidigare.
Våra nordliga fiskarter påverkas på samma sätt fast omvänt.
I Gullmarsfjorden förr kunde man dyka med havskatt. Det går inte längre eftersom det är en nordlig art som är på sin sydgräns vid Sverige. Och när det blir varmare i vattnet trängs den längre norrut.

Polisen varnar för utländska ligor 
Polisen har tydliga indikationer på att en grupp personer kopplade till de utländska ligor som tar sig in i Sverige för att begå brott, nyligen tagit sig in i landet. De här brottsnätverken begår brott som bland annat stöld av fordon och fordonsdelar.
– Det finns organiserade stöldligor baserade i Litauen, nu vet vi att det kommit ytterligare personer kopplade till dem, till Sverige.
Därför vill vi göra allmänheten extra uppmärksamma på okända personer som rör sig bland villor och bostadsområden, nu när det börjar bli mörkare på eftermiddagar och kvällar, säger Linda Staaf, chef för underrättelseenheten på nationella operativa avdelningen, Noa.
De här personerna rör sig snabbt över landet och begår olika typer av tillgreppsbrott som inbrott, stölder av fordon, fordonsdelar, större maskiner och verktyg.
Polisens tips till allmänheten är att ställa in bilar i garage om det är möjligt, och att vara vaksamma på okända personer som rör sig i bostadsområden - ser man något misstänkt eller vid pågående brott ska man höra av sig till polisen.
De är vanligt att stöldgods göms i skogsområden eller på andra platser, om man påträffar stöldgods ska man också höra av sig till polisen.
– Vi gör löpande insatser mot de här internationella kriminella nätverken, samverkar med andra länder och har bevakning i våra hamnar. Att bekämpa den här brottsligheten innebär betydande skillnader i människors vardag, säger Linda Staaf.

Ingen häktning av de två som misshandlade polis
Båda männen som greps efter misshandeln av en civilklädd polisman i Skövde i onsdags har nu släppts under fredagen.
Åklagaren hade begärt en 30-årig man häktad, men Skaraborgs tingsrätt ansåg inte att det fanns tillräckliga skäl för det. Den andre mannen är släppt sedan tidigare.
30-åringen är fortfarande misstänkt för grov misshandel och grovt våld mot tjänsteman.
Misshandeln skedde vid Skövde resecentrum. Den civilklädde polismannen slogs medvetslös och fick flera tänder utslagna. Han ingick i en polispatrull som skickats till platsen efter larm om bråk mellan påverkade personer. Bråket kunde inte stoppas förrän flera patruller kommit fram.
30-åringen hade begärts häktad för att han inte skulle försvåra utredningen, men tingsrätten bedömde inte det som nödvändigt. Det finns filmer från resecentrum som visar händelsen

Man bröt sig in och hotade par – döms till 3,5 års fängelse
En man och en kvinna döms till 3,5 års fängelse för grov misshandel och rån. Mannen ska ha brutit sig in, hotat och rånat ett par i Uddevalla.
Det var i slutet på sommaren som en man i Uddevalla skulle sälja en motorcykel på Blocket. Den nu dömda mannen dök upp hemma hos försäljaren för att titta på motorcykeln.
Morgonen efter vaknade försäljaren och hans sambo av att samma man, tillsammans med två andra maskerade män, försökte ta sig in i förrådet där motorcykeln stod. Därefter tog sig männen in i huset och hotade paret med ett pistolliknande föremål. Paret lyckades dock låsa in sig på toaletten för att ringa till SOS. 
Den dömda kvinnan ska enligt tingsrätten tillsammans med den dömda mannen, misshandlat en annan person med en takpanna och en yxa vid ett annat tillfälle. 

Man tidigare dömd i Sverige och Danmark åtalas på nytt för organiserade stölder av båtmotorer
Mannen ska ha stulit minst fem båtmotorer i Fjällbacka och åtalas nu för grov stöld vid Uddevalla tingsrätt.
Mannen ska enligt åtalet ha stulit motorerna i början av september. I hans husbil hittade polisen sex motorer som ska ha ett sammanlagt värde på 105 000 kronor.
Enligt åklagaren bör brotten bedömas som grova eftersom mannen systematiskt och organiserat bedrivit brottsligheten. 
Tidigare har mannen dömts för häleri i Sverige och han har även dömts till fängelse i Danmark för liknande brott.

Misstänkt inbrottstjuv gripen - körd till sjukhus 
En man har gripits efter ett misslyckat inbrottsförsök i Mellerud under torsdagskvällen.
Det var strax före 22-tiden som larmet inkom till polisen. Den misstänkte mannen ska ha försökt ta sig in i en bostad genom att krossa en ruta, men utan att lyckas.
Polisen skriver att den misstänkte gärningsmannen skadade sig vid försöket att ta sig in i bostaden och att denne senare hittades, inte långt från platsen.
Då mannen, enligt polisen inte lyckades ta sig in i bostaden kunde han heller inte komma över något att stjäla.  Mannen fick efter gripandet föras till sjukhus för omplåstring. 

47 nya poliser till polisen i Storgöteborg
Arton nya poliser kommer att arbeta som IGV-poliser det vill säga ingripande verksamhet, och det innebär en förstärkning för akuta larm till exempel i city.
– Vi får 22 nya poliser till lokalpolisområdet. De flesta kommer i månadsskiftet november/december. Ett mycket välbehövligt tillskott, säger Anders Börjesson, chef Lokalpolisområde Göteborg City i en twittertext.
Det är efter synpunkter från göteborgarna till polisen som den här satsningen görs. Fokus ligger på hög polisiär närvaro i vardagen och förstärkt närvaro under alla fredags- och lördagskvällar i området kring Nordstan och Kungsportsavenyn.
Men det kommer även att bli ytterligare fyra poliser som kommer att arbeta som utredare.
Förstärkningen inleds innan årskiftet.

Misstänkt pedofil gripen av polis
På Centralstationen i Göteborg greps en misstänkt brittisk pedofil i måndags. Mannen som greps är i 50-årsåldern, och det polisära tillslaget välplanerat. Svensk åklagare har begärt mannen häktad. Det ska pågå sexbrottsutredningar mot 50-åringen i Storbritannien.
– Den här mannen är i första hand misstänkt för barnpornografibrott, både framställning och innehav, men även för bedrägeribrott, säger kammaråklagare Jonas Arvidssom vid riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet.

Krock med älg på E6 
En trafikolycka inträffade sent på onsdagskvällen i norrgående riktning på E6 strax norr om Ljungskile. Polisen uppger att det var en personbil som krockade med en älg. Viltolyckan inträffade strax före 20.30 på när en älg plötsligt dök upp på motorvägen vid Lyckornamotet.
Den skadade personen fördes med ambulans till NÄL, troligen allvarligt skadad,
E6 stängdes av under delar av onsdagskvällen, men kunde öppnas upp igen vid 23-tiden.

Tre helikoptrar larmade till sjödrama utanför Lysekil
Larmet om händelsen ringdes in klockan 17.18 på fredagseftermiddagen
Tre helikoptrar har larmats ut till havet nordväst om Lysekil där en båt eller fartyg befaras ha sjunkit till botten.

Båten skickade ett förvirrat Mayday-anrop och Sjöfartsverkets. En helikopter anträffar senare en kvinna vid liv flytandes vid vrakgods. En båt hittar sedan ytterligare en person som jag inte har någon information om skadeläget, det utesluts inte att fler personer kan vara i nöd. Båda var medvetslösa då de hittades. 
– Vi har skickat allt vi har och letar förutsättningslöst, säger Anders Lennholm, räddningsledare på Sjö-och flygräddningscentralen, JRCC.

Utöver de tre helikoptrarna som har larmats ut till området deltar även ett antal båtar i insatsen.
De anträffade personerna har eller kommer enligt Sjö-och flygräddningscentralen att föras till sjukhus. Skadeläget för dem är i nuläget oklart.
Vid 18.40-tiden meddelade Kustbevakningen att även de har blivit inkopplade och deltar i insatsen.
En person transporteras till sjukhus och en person håller vi på med HLR just nu. Dykare är på väg och ekolod är på botten. Vi söker där vi har hittat båten. Detta berättar Ulrik Olsson, insatsledare räddningstjänsten Mitt Bohuslän.

Uppdatering
Sjöräddningen är på plats med flera enheter, både båtar och dykare som söker efter båten som de tidigare befann sig på. Fler befaras ha varit ombord på båtenUppdatering kl 19.35
Dykare har hittat en mindre öppen motorbåt i vattnen utanför Stora Kornö. Sökandet efter fler eventuellt nödställda fortsätter. En halvtimma senare avslutade Sjöfartsverket räddningsinsatsen då man kunde utesluta att fler personer hade befunnit sig i båten. 
 

Polis till sjukhus efter svår misshandel av unga män
En polis fick föras till sjukhus efter att ha misshandlats svårt av en grupp unga män, i samband med ett bråk på Resecentrum i Skövde under onsdagskvällen. Ytterligare en polis skadades vid händelsen. Polisen uppger att hela situationen inleddes någon form av bråk ombord på en buss.

Det var vid klockan 20.45 som polisen fick larm om att det uppstått en stökig situation vid bussterminalen, på Resecentrum i Skövde. Ombord på en buss hade någon form av bråk ägt brutit ut. Exakt vad som hänt vet i detta första skede vet inte polisen i nuläget.
När den första patrullen kom fram för att lugna ned situationen blev de”ganska hårt ansatta”, enligt enligt Morten Gunneng, vakthavande befäl vid polisregion Väst,

Flera personer från gänget gick då till attack mot poliserna.
– En polisman från patrullen ligger nu på sjukhuset. Han har blivit utsatt för våld mot överkroppen och huvudet, säger Morten Gunneng, och fortsätter:
Kort därpå anlände ytterligare en patrull till bussterminalen på Resecentrum. Även denna patrull blev attackerad av de unga männen. Det var först när polisen lyckats få ytterligare förstärkning till platsen som situationen lugnade ned sig.
– Vi har nu fyra frihetsberövade efter det här. Två är gripna och två har tagits till förhör. Samtliga är yngre män, säger Morten Gunneng vid polisen.

Den första händelsen, med polismannen som skadades och fick föras till sjukhus, rubriceras händelsen som våld mot tjänsteman. Utöver detta har polisen ytterligare en anmälan från situationen på Resecentrum som gäller försök till våld mot tjänsteman och hot mot tjänsteman.
– Alla fyra är på olika sätt inblandade i hela den här situationen, säger Morten Gunneng, men tillägger att man i nuläget inte vet hur många personer som totalt varit inblandade i bråket.
Vad som startade bråket ombord på bussen är inte heller klarlagt. Polisen söker nu efter flera personer som blev vittnen till händelsen.

UPPDATERAD
– Han fick några tänder utslagna och drabbades av en hjärnskakning, säger Jan Nyman, kommunikatör på Skaraborgs sjukhus.
Vid 10-tiden på torsdagen anhölls två personer. Rubriceringen är våld mot tjänsteman, våldsamt motstånd och hot mot tjänsteman.
– Det gränsar till grovt våld mot tjänsteman men vi avvaktar åklagaren, säger Lars Johansson.
De andra två männen ska ha varit vittnen och har nu släppts.
 

Kvinna i Uddevalla åtalas för att ha lurat till sig bilar för över en miljon kronor
En kvinna i 30-årsåldern står åtalad vid Uddevalla tingsrätt för elva fall av grovt bedrägeri. Brotten ska enligt åklagaren bedömas som grova på grund av de höga beloppen samt att de har gjorts genom ett systematiskt vilseledande av de utsatta personerna.

Det första bedrägeriet ska ha inträffat 2013 hon då hon ska ha svindlat till sig en bil till värde av 135 000 kronor i Skåne.
Under en fyraårsperiod misstänks kvinnan för att ha kommit över sammanlagt åtta bilar samt en klocka genom att vilseleda de personer som har lagt ut föremålen till försäljning.
För att lyckas med bedrägerierna ska hon bland annat ha visat upp falska kontoöverföringar på de aktuella beloppen.
Det totala värdet uppgår till över en miljon kronor och den dyraste bilen, en BMW 520D till värde av 230 000 kronor, misstänks hon för att ha lurat till sig av en person i Bohuslän.

Kvinnan misstänks även för att ha skinnat två personer på deposition och månadshyror till en lägenhet som hon inte ägde. Detta ska hon ha gjort genom falska uthyrningsannonser. Hon ska även ha skrivit falska andrahandskontrakt med de två målsäganden, vilket nu är en del av bevisningen. Kvinnan har i polisförhör nekat till brotten.

Räddningsinsats - fann man livlös och nästan naken
En man uppges ha anträffats utomhus, till synes livlös i ett skogsområde vid Bifrost i Mölndal klockan 15:11 på onsdagen.
En förbipasserande i ett skogsområde vid Axgatan ringer till polisen efter det att han uppger at man hittat en man liggande i skogen. Mannen ska ha legat i en bäck. Mannen uppges vara livlös och nästan naken.
Polis och ambulans larmas till platsen. Kl 15.22 så är första polispatrull på plats. Ambulans är på plats strax efter detta.  
Polis samt ambulanspersonal söker av ett större skogsområde/kärr. Kl 15.58 rapporterar polisen att man hittat en man i/vid en bäck. Mannen är vid liv men kraftigt nerkyld och förvirrad. Anledningen till att mannen legat på platsen är ännu inte känt. Mannen kommer att föras till sjukhus för kontroll.
För närvarande finns inga brottsmisstankar, möjligen en missbruksbild.

Tips efter fantombild kraschade polisens mejlkorg
Den fantombild baserad på DNA som Polisens Kalla fall-grupp gick ut med under tisdagen ledde till så många tips att polisens mailbox kraschade.
– Vi har fått många tips, cirka 50 tips, så den mejlkorgen som vi använder till Kallafall-gruppen slutade att fungera, säger kriminalkommissarie Peter Thylen.
Fantombilden föreställer hur den kvinnliga mördaren, som lämnade DNA efter sig i butiken Stuvkällaren där en kvinna mördades brutalt för 13 år sedan, kan se ut.
De tips som kommit in är olika, vissa är om personer som liknar bilden, men också om personer med kriminell bakgrund. De tipsen är lättare för polisen att bearbeta berättar Peter Thylen. Mailboxen fungerar igen och tipsen ska nu gås igenom. 

Hovrätten fastställer straffet för paret som våldtagit fosterdotter
Det Västsvenska paret i 30-årsåldern förgrep sig på en flicka som de var fosterfamilj åt i flera års tid. Övergreppen filmades och hade förnedrande och sadistiska inslag.
Nu fastställer hovrätten fängelsestraffet men sänker skadeståndet.
Mannen och kvinnan, som är i 30-årsåldern, var fosterhem åt flickan under flera år och det är då som brotten begicks. Övergreppen började då flickan var 10 och slutade först när hon var 14 och själv krävde att få komma bort från fosterfamiljen.

Flickan fick först kontakt med mannen när han arbetade på hennes skola, och hon började se honom som en fadersfigur. Socialtjänsten familjehemsplacerade sedan flickan hos paret.
Övergreppen började med att kvinnan fotograferade flickan i allt mer sexuella och avklädda poser och eskalerade till sadistiska övergrepp där ibland mannen, ibland kvinnan och ibland båda deltog. Övergreppen ska även ha utförts utomlands dit paret tagit med sig flickan.
Sammanlagt handlar det om över 100 övergrepp.

Polisen hittade i parets hem en stor samling bild- och filmmaterial där flickan utsätts för olika förnedrande övergrepp.
Paret har erkänt vissa av övergreppen men nekar till att de varit så många och så grova som åklagaren påstått.
Tingsrätten bedömde dock flickans historia som mycket trovärdig, och den stöds bland annat av flickans berättelser för sin syster och en terapeut. Dessutom kunde flickans berättelse styrkas av de många filmer som paret spelat in.

Tingsrätten dömde mannen och kvinnan till tolv år respektive tio års fängelse för grov våldtäkt mot barn och grovt barnpornografibrott. De ska båda betala ett skadestånd på 850 000 kronor till flickan som bedöms vara svårt traumatiserad av händelserna.
Hon har bland annat inte kunnat gå i skola och hennes fortsatta skolgång måste anpassas så att hon samtidigt kan gå i terapi.
Överklagade domen
Paret överklagade domen och ville både få sänkta straff och betala mindre i skadestånd.
Åklagaren å sin sida ville att straffen skulle skärpas till 14 års fängelse för både mannen och kvinnan.

Hovrätten gör bedömningen att fastställa fängelsetiden till 12 respektive 10 års fängelse för paret, då det även tas i beaktande att de båda förlorat sina anställningar.
Skadeståndet som ska betalas ut till flickan sänks från 850 000 kronor till 725 000 kronor.
Hovrätten skriver i domen att: brottsligheten begåtts systematiskt och föregåtts av särskild planering i det att de båda tilltalade successivt lett in Målsägande på alltmer avancerade sexuella aktiviteter och utnyttjat henne vid ett stort antal tillfällen. Brottsligheten har också varit ägnad att skada tryggheten och tilliten hos ett barn i dess förhållande till en närstående person.

Fler poliser utbildas för att utreda sexualbrott i Göteborg
Nu startar en ny nationell utbildning för poliser och polisanställda som utreder sexualbrott. 27 polisanställda ska delta i pilotomgången som startar i Göteborg den 8 oktober. Utbildningen pågår under två veckor och omfattar bland annat den nya sexualbrottslagstiftningen.
– Kursdeltagarna ska bland annat utveckla sin kunskap om faktorer som påverkar möjligheten att framgångsrikt utreda sexualbrott, säger Anna Lindström, verksamhetsutvecklare och kursansvarig på utvecklingscentrum Väst, nationella operativa avdelningen, Noa.
Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten har sedan tidigare tillsammans utvecklat ett metodstöd i form av en checklista för att inte tappa kvalitén i någon del av förundersökningen. Metodstödet ska användas av poliser över hela landet som utreder sexualbrott.

Regional trafikinsatsvecka med fokus på hastighet
Vecka 41 genomför Polisen en regional trafikinsatsvecka med fokus på hastighet.Syftet med den regionala trafikinsatsveckan är att sänka medelhastigheten på vägarna och genom det minska antalet döda och svårt skadade i trafiken.
- Vi accepterar inte fortkörning, det är nolltolerans som gäller, säger Jonny Klintefjord, processledare trafik, Polisregion Väst. Och hastighetskontroller i spannet 6-9 km/h räddar liv – för den som ständigt kör lite för fort står bakom den största andelen i olycksstatistiken.
VTI (Statens Väg- & Transportforskningsinstitut) har utvärderat den tre veckor långa regionala trafikinsatsen som genomfördes 2016. Syftet var att få en sänkning av medelhastigheten på särskilt olycksdrabbade vägavsnitt.
- Data från Trafikverkets mätpunkter visar att polisen genom insatserna i genomsnitt sänkte medelhastigheten i hela området med knappt 2 km/h under insatsperioden. Detta om något är ett bevis på att vårt trafikarbete är viktigt och ger effekt! Enligt Trafikverkets beräkningar skulle en minskning av medelhastigheten med 1 km/h rädda cirka 15 liv per år.

Två män dömda till fängelse och utvisnings för butiksrån
Den första oktober dömde Tingsrätten två män för rån efter att de tillsammans och i samförstånd begått en stöld på Ica i Nödinge i april tidigare i år. De ertappades på bar gärning efter att de passerat kassan utan att betala för varorna och satte sig till motvärn genom att de brukade medvetet våld mot väktarna som ingrep.
Gärningen är enligt domslutet att bedöma som motvärnsfallet av rån. De båda männen döms till 1 års fängelse vardera samt utvisning för en av dem. De skall också solidariskt utge skadestånd till de båda utsatta väktarna. Domen vinner laga kraft om den inte överklagas.
Domen och polisens framgång i utredning kommer delvis från den information som polisen fick in efter att övervakningsfilmen visats medialt.

Man gripen med pistol i trafikkontroll
Det var vid 15:30 på tisdagen som en man i 30-årsåldern greps i centrala Uddevalla för brott mot vapenlagen. Till en början var mannen endast misstänkt för att ha varit narkotikapåverkad, men efter att mannen visiterats fann man en riktig pistol med tillhörande patroner.
Mannen är känd av polisen sedan tidigare för  brottslighet. Det uppstod en misstanke när man anträffade honom som gjorde att man visiterade honom. Det visade sig att han bar på ett vapen. En riktig pistol, säger Håkan Larsson, jourhavande förundersökningsledare på polisen i Uddevalla.
Mannen ska även ha haft patroner tillhörande pistolen. Under tisdagskvällen hölls det fortfarande förhör med den misstänkta mannen.

Två Porschebilar stulna från företag på morgonen
En stöld av två bilar inträffade på onsdagsmorgonen vid 05.51 från bilfirma i Riskulla i Mölndal
Vittne hör hur larmet går från en bilfirma i området. Han ser sedan hur två Porschebilar körs ut från området.
När polispatrull kommer till platsen konstateras att grindarna till företaget är nedkörda och en ruta in till företaget är krossad. De två bilarna är stulna från företaget.
Tekniker kommer att åka till platsen för att genomföra en teknisk undersökning. Anmälan om inbrottsstöld.

Hovrätten sänker straff från 18-16 år för man som eldade upp kvinna
Rester av en bränd människa hittades i mitten av mars, tidigare i år. Det var en kvinna som hade blivit misshandlad till döds och sedan hade kroppen eldats upp, enligt tingsrättens dom.
En man dömdes till 18 års fängelse – och i dag kom hovrättsdomen där det framgår att fängelsestraffets längd sänks till 16 år.
I dag ändrade hovrätten tingsrättens beslut och dömer en 41-årig man till 16 års fängelse efter att ha mördat en 50-årig kvinna från Ulricehamn. Fängelsestraffet minskas alltså i hovrätten med två år.
Enligt tingsrättens dom ska mannen ha misshandlat kvinnan till döds, och senare eldat upp kroppen.
Det var i mars som 41-åringen misshandlade en kvinna i det torp som han tillfälligt bodde i. Kvinnan hade anmälts saknad av anhöriga och på fredagen den 16 mars åkte en polispatrull ut till ett torp i Falköping.
Bakom ett uthus hittade patrullen ett omkullvält oljefat med rester av en bränd människa och strax därefter kom den 41-åriga mannen ut från huset.
Förekommer i belastningsregistret
Mannen själv vidhåller att han har eldat upp kroppen, men hävdar att han inte har haft någonting att göra med kvinnans död.
I hovrättens dom framgår det att tidpunkten för kvinnans död är okänd och att det saknas positiv bevisning som knyter mannen till att ha dödat kvinnan.
Mannen förekommer 28 gånger i belastningsregistret och dömdes senast i juni för vållande till annans kroppsskada, olaga hot, olovlig körning, rattfylleri och ringa narkotikabrott. Även kvinnan hade anmält 41-åringen för misshandel och hot flera gånger tidigare.

Kalla fall - Stuvkällaren - mordet på expediten Marie Johansson
Den 13 oktober 2005 mördades expediten Marie Johansson brutalt på sin arbetsplats. Dådet utfördes vid stängningsdags i butiken Stuvkällaren som då låg på Kyrkogatan i centrala Göteborg.
Polisen har lagt ner ett mycket stort arbete på att försöka lösa mordet.

Polisen vet att gärningspersonen är en kvinna efter att man har säkrat DNA-spår från gärningspersonen på brottsplatsen. Ett mycket stort antal kvinnor har fått lämna DNA-prov för jämförelse under utredningens gång.

Polisens Kalla Fallgrupp har nu, som en del i spaningsarbetet, tagit hjälp av det amerikanska företaget Parabon Snapshot med att ta fram en genetisk profil och bild från gärningspersonens DNA. Bevisläget i utredningen är sådant att polis och åklagare har gjort bedömningen att det inte finns något att förlora på att gå ut med denna profil och bild.
Den metod som har används för att skapa bilden handlar om sannolikheter och får inte uppfattas som ett foto av gärningspersonen. Två bilder har skapats, varav den ena visar hur kvinnan kan ha sett ut den 13 oktober 2005. Den andra bilden visar hur hon kan se ut i dag, förutom att dagens frisyr självklart är helt okänd.

Polisen önskar nu komma i kontakt med de personer som kan ha information att lämna om mordet och gärningspersonen. Information kan lämnas till Polisens Kalla Fallgrupp: kalla-fall.region-vast@polisen.se
 

Lysekilsgymnasium tvingar elever skriva på drogkontrakt
Från och med i år måste alla elever på Gullmarsgymnasiet i Lysekil skriva på ett drogkontrakt. Normalisering av droger och ett ökat samhällsansvar är skälen till att man nu gör det här.
– Alla elever skriver på ett kontrakt där vi kan drogtesta dem om vi känner en oro, eller om det uppstår misstankar om droger, säger Åse Andrén Gustafsson, rektor på Gullmarsgymnasiet.

Lysekil är inte ensamma om drogtesterna. Även i Uddevalla, på Östrabos gymnasieskolas transportprogram, så drogtestas eleverna.
– Vi kan inte skicka ut yrkeschaufförer som har drogmissbruk. Därför testar vi alla våra elever.
Om en elev testas positiv gör skolan en orosanmälan, följt av att föräldrar samt elevhälsan kontaktas. Om eleven inte slutar ta droger så styr skolan om eleven i annan yrkesutgång som inte kräver körkort.

Grov misshandel med kniv på Restad gård
Ambulans och polis kallades till Restad gård klockan 01:04 natten till tisdagen där två personer varit inblandade i ett knivbråk på imigrationsboendet i Vänersborg. Ambulans tar hand om de två skadade på platsen. En av dem har bara ytliga skador och den andra ett knivhugg i ena axeln. Båda körs till sjukhus. En av de båda männen grips senare på sjukhuset misstänkt för grov misshandel. En kniv är också tagen i beslag.

Man misstänks ha misshandlat sin styvdotter under flera år
En man i södra Göteborg åtalas för grov fridskränkning, misstänkt för att under flera år ha misshandlat sin styvdotter.
Det är individ- och familjeomsorgen i den aktuella stadsdelen som anmälde ärendet till polisen. Flickan som är i 15-årsåldern ska ha berättat om sina upplevelser för en kurator som slog larm.
Enligt förundersökningen ska styvpappan vid en rad tillfällen ha slagit flickan på bland annat armar och händer med olika tillhyggen. Många gånger har misshandeln skett som straff för att hon inte klarat sin koranläxa. Mannen ska även ha hotat att slå henne och även bränna henne med ett upphettat metallföremål.
Av förundersökningen framgår att flickan efter att misstankarna uppdagades har placerats på ett jourhem.
– Som så ofta vid den här typen av fall så handlar det till stor del om muntlig bevisning, men jag hade inte väckt åtal om jag inte trodde att det skulle vara tillräckligt för en fällande dom, säger åklagare Mats Ihlbom. Mannen nekar till brott.

Privatpersoner ingrep mot misstänkt rattfylleri i Romelanda
På länsväg 625 norr om Romlenada ingrep tre privatpersoner och stoppade en misstänkt rattfyllerist vid18-tiden på måndagen. De tog nycklarna och fick hålla fast den misstänkte mannen innan polis kom till platsen och tog hand om honom. Den misstänkte mannen är i 50-årsåldern blåste positivt och han fick därför följa med för provtagning misstänkt för rattfylleri. 

Älg skjuten inne i resecentrum
Under måndagsmorgonen har resenärerna från Partille centrum fått vänta med sina resor. Anledningen är att en älg har tagit sig in i Allum resecentrum.
– Jägaren har skjutit älgen i vänthallen, det fanns inget annat sätt, säger polisens presstalesperson Christer Fuxborg, presstalesperson på morgonen.
Det var strax efter sex på måndagsmorgonen som en älg tog sig in i Allums resecentrum i Partille.
– Det började då ringas en massa samtal in till oss, och älgen verkade vara lite skadad, säger Christer Fuxborg.
I början försökte man föra ut älgen från resecentrum mot Kyrktorget, något som visade sig vara omöjligt och man märkte att älgen var skadad. Det utfärdades skottillstånd och en jägare kallades till platsen.
– Jägaren har istället skjutit älgen i vänthallen vid 7-tiden, det fanns inget annat sätt, säger Christer Fuxborg. Buss och kollektivtrafiken ska nu rulla igen
– Men på vissa linjer är det uppemot 30 minuter följdförseningar, säger Christian Blomquist på Västtrafiks störningsjour.

Räddningshelikopter på väg hem från övning räddade skeppsbruten
En mindre segelbåt drev upp mot klipporna kring i Stångehuvud Lysekil och sjöräddningen fick ett larm från mannen ombord på söndagseftermiddagen. Räddningshelikoptern som var närmast hade precis avslutat sin övning i Smögen och hittade platsen efter en minut. Larmet gällde en man som fallit i vattnet och kom till SOS Alarm klockan 17.00 på söndagseftermiddagen.
– Mannen är inte skadad men skärrad, berättar Maria Boman, räddningsledare vid sjö och flygräddningscentralen.

Misstänkt mordförsök i Göteborg 
En 22-årig man är allvarligt skadad efter att ha blivit stucken upprepade gånger med ett vasst föremål.
Polisen kallades till en adress i Kallebäck i Göteborg strax före midnatt där mannen hittades skadad utomhus.
– Det hade varit ett bråk på gatan men vi vet inte exakt vad som har skett eller anledningen till att de bråkade, men mannen är allvarligt skadad och förd till sjukhus, dock ska hans tillstånd inte vara livshotande, säger Göran Carlbom, vakthavande befäl vid polisregion väst.
Ingen är i nuläget frihetsberövad och polisen har startat en förundersökning om mordförsök.

Terrordömde Göteborgare ett problem på fängelset
Terrordömde Hassan Al-Mandlawi har misskött sig i fängelset. Bland annat ska mannen från Göteborg ha rivit en fångvaktare och slagit en intagen.
2015 dömdes Hassan Al-Mandlawi till livstids fängelse för terroristbrott i Syrien. Bland bevisningen fanns bland annat en videofilm där två män får halsarna avskurna där Hassam Al-Mandlawi syns.
Sedan dess avtjänar han sitt straff på Salbergaanstalten i Sala. Ett beslut från Kriminalvården visar att anstalten tilldelar Al-Mandlawi en varning för bland annat våld och hot mot både tjänsteman och intagen.
Bland annat ska flera bråk ha utbrutit då Al-Mandlawi velat ta med sig mat till sitt rum, något som är förbjudet.
”A-M's blick blir svart, han höjer rösten och på hans kroppspråk upplevs väldigt hotfull. Personal informerar då A-M att larm kommer att dras om han ej följer anvisningar och lämnar matsalen.”  Står det i rapporten.
Flera bråk om mat
Vid en senare tidpunkt ska Al-Mandlawi ha klöst en vakts hand då denne skulle ta ifrån honom en tallrik med mat som han än en gång försökte ta med sig till sitt rum.
Al-Mandlawi ska även ha slagit en intagen som skulle slänga hans matrester.
Al-Mandlawi uppger att han inte vet vad som hände och att han inte slagit någon ur personalen eller medintagna.
Även tidigare har Al-Mandlawi hamnat i mat-bråk på anstalten, rörande bland annat att han inte fått filmjölk av personalen och han ska även försökt stjäla frukt från en annan medintagen.
Al-Mandlawi får en varning av anstalten och detta kan leda till att Al-Mandlawis framtida villkorliga frigivning blir uppskjuten.

Två män gripna på byggarbetsplats 
Polisen får in vittnesuppgifter som rör två män som befinner sig inne på en byggarbetsplats vid Bergmans gatan i vid Mölndals bro.
Männen plockar olika typer av gods och bär till en gemensam plats.
Polis larmas till platsen. När polisen kommit fram så tar man sig in på området och finner först en av männen som grips. Något senare så kan man även hitta misstänkt nummer två som även han grips.
Båda är misstänkta för inbrottsstöld alternativt försök till inbrottsstöld. Allt tack vare de vittnesuppgifter som kommit in till polisen.   

Försök till mord på Stena färja
En man anträffas på Stena färjan av personal. Han har ett flertal skador som troligen är knivskador i bålen samt på ben klockan Kl 01.29  natten till lördagen. De som som varit gäster båten får inte lämna före det att polisen kan genomföra en kontroll av gästerna för att eftersöka gärningsmannen. Med hjälp av vittnesuppgifter kan polisen identifiera en gärningsman och även gripa honom. En person hämtas även till förhör. Både offer och gärningsman är i 30-årsåldern. Vad som ligger bakom händelsen är inte känt.
Polisen inleder förundersökning med rubricering försök till mord.

En död efter båtolyckan utanför Lysekil
En man i 65-årsåldern har avlidit efter att en mindre motorbåt förlist i havet utanför Lysekil på fredagen. En kvinna i samma ålder vårdas på sjukhus med svåra skador efter olyckan.
– Hon avfördes med ambulanshelikopter, säger Johan Josarp, vakthavande befäl vid polisen region Väst. På lördagsmorgonen vårdas fortfarande kvinnan för livshotande skador på sjukhuset.
Det var vid 17.30-tiden under fredagen som Sjöfartsverket larmades om en eller flera personer som befann sig i sjönöd utanför Lysekil.
– Det var en person på en segelbåt som hade observerat en person i vattnet, säger Marie Hallerfelt, kommunikatör på Sjöfartsverket.
Flera enheter larmades till platsen, bland annat en polishelikopter, flera lotsbåtar från Sjöräddningssällskapet samt Kustbevakningen.
Båda var medvetslösa då de hittades. Under natten till lördagen avled mannen av sina skador.

Allt fler kvinnor och barn i akut hemlöshet i Göteborg
Tusentals lever i dag i hemlöshet i Göteborg. Allt fler av dessa är kvinnor och barn.
I Sverige finns det i dag över 33 000 människor som lever i hemlöshet enligt Socialstyrelsen. 3 300 av dessa lever i Göteborg och flera av dessa är barn.
– Vi har boenden med personer som har beroendeproblematik och psykiska problem, där stoppar vi i dag in barn. Det är inte bra, säger Åsa Vilu, biträdande socialchef på Göteborgs stadsmission.

Nya grupper i hemlöshet
Göteborgs stads mätning från juli månad visar att hälften av de hemlösa i Göteborg, 1 066 vuxna och 663 barn, lever i akut hemlöshet och alltså är hänvisade till akutboenden som härbärgen eller sover ute.
Tidigare var det främst personer med missbrukarproblem eller som led av psykisk ohälsa som var hemlösa, men i dag ser Stadsmissionen andra grupper.
– Vi ser nya grupper som vi inte självklart har mött tidigare. Det handlar bland annat om äldre som har arbetat hela sina liv, om kvinnor och om barnfamiljer, säger Åsa Vilu.

Siffrorna bygger på de som socialtjänsterna i Göteborg har kontakt med, Stadsmissionen tror att det kan finnas ett stort mörkertal.
– Det är grupper som man tidigare tänkt att här har samhället en givet plats, så är det inte längre.
Åsa Vilu ser det som ett strukturellt problem.
– Botten har blivit tak. Det man tidigare kunde få som minst i samhället, det som var botten, har i dag blivit tak för det du kan få. Vi ser framförallt att fler människor hamnar i mellan vad vi kallar samhällets grovmaskiga skyddsnät.

Konsert med Uno Svenningsson
Problemen med hemlöshet uppmärksammades i dag i Göteborg vid en konsert i Oscar Fredriks kyrka. Uno Svenningsson var det stora dragplåstret. Arrangör är revisionsbyrån RSM, som ropade in konserten under Musikhjälpen. Intäkterna gick till Stadsmissionen och deras arbete mot hemlöshet.
– Konserten betyder jättemycket, få flera sätt. Vi har våra besökare som fick möjlighet att gå på konsert som inte har chans till det annars, vi samlar in pengar till vår verksamhet och berättar om det arbete vi gör.

Frank Andersson kommer begravas i födelsestaden Trollhättan
Något som han hade berättat för sin bror när han var inlagd på sjukhuset för hjärtoperationen. 
Brottarlegenden Frank Andersson avled i sviterna av en komplicerad hjärtoperation, i början på september. En minnesstund ska hållas i Stockholm den 16 oktober och några dagar senare förs han till den sista vilan vid en begravningsceremoni i Trollhättan.
 

Ola Salo showar på Rondo till våren
Ola Salo tar över scenen på Rondo i vår. The Ark-sångaren ska framföra en nyskriven show, med manus av Henrik Schyffert och regi av Edward af Sillén.
Showen "It takes a fool to remain sane" har premiär i slutet av januari.
– Showen baseras på låter jag skrev under "The Ark"-tiden. Det kommer bli en riktigt härlig och magnifik show . Det ska bli otroligt roligt, säger Ola Salo.
Under hösten är det Robert Gustafssons dansband Rolandz som spelar på Rondo i Göteborg.

Svårt skadad efter att ha kört på älg på E45
En personbil har krockat med en älg på E45 i Älvängen strax före klockan sex på fredagsmorgonen. (Trafikplats Södra Älvängenmotet (88) till Trafikplats Alaforsmotet (87) i riktning mot Göteborg ) SOS Alarm har skickat två ambulanser och en helikopter till olycksplatsen. Räddningstjänsten har sex enheter på plats.
Vägen är helt avstängd i södergående riktning mot Göteborg. Den skadade ska avföras med ambulanshelikopter. Jägare är på väg till olycksplatsen.
Föraren av bilen är allvarligt skadad men läget är stabilt enligt ambulanspersonal på plats. Föraren kommer att föras med ambulanshelikopter till sjukhus. Älgen dog vid kollisionen. Bilen kommer att bärgas säger polisens presstalesperson Peter Adlersson nu på morgonen.

Polisjakt efter att förare vägrat stanna
På E45 i Lilla Edet försöker polisen stoppa en bilist för kontroll klockan 01:30, natten till fredagen.
Föraren stannar inte utan kör istället ifrån polisen i hög hastighet. Bilen påträffas ganska snabbt i Nödinge där polisen får stopp på den. Föraren, en man i 25-årsåldern, misstänks för drograttfylleri, narkotikabrott samt hastighetsöverträdelse.

Man åtalas för att ha våldtagit minderårig flicka på camping
Mannen ska enligt åtalet tvingat sig till samlag med en 13-årig flicka. Mannen förnekar brott och hävdar att ett förhör inte gått rätt till.
En man hemmahörande och näringslivsprofil i Uddevalla åtalas för att han våldtagit en 13-årig flicka på en camping i Strömstad i somras.Samma kväll som våldtäkten ska ha ägt rum anmälde flickan händelsen till polisen, som grep mannen. Mannen har sedan en tid suttit häktad. Nu åtalas mannen. 
Enligt åtalet har mannen tvingat sig till samlag och oralsex med flickan, vid ett tillfälle ska mannen ha hållit fast flickans armar. .Den misstänkte mannen nekar till brott.

Polisen har identifierat mordoffer i Biskopsgården
Den man som hittades död utomhus i norra Biskopsgården i torsdags i förra veckan är nu identifierad. Mannen sköts med flera skott säger polisens utredare Göran Sundström till P4 Göteborg.
Identifieringen av mannen som är i 20-årsåldern tog ovanligt lång tid på grund av hans skador. Det är oklart vilken typ av skjutvapen som använts.
En av polisens teorier är att mordet kan ha koppling till konflikter mellan olika grupperingar i området.
Hittills har ett hundratal förhör hållits i ärendet, men ännu finns ingen formellt misstänkt.

Försvunnen i flera dagar – hittades död efter olycka
En man i 25-årsåldern har hittats död i Skövde kommun. Mannen, som varit anmäld försvunnen i några dagar, ska ha kraschat in i ett träd med sin bil. Det var under onsdagskvällen vid 17 som larmet kom till polisen då en anmälaren stannade vid en trafikolycka vid länsväg 2761 i Timmersdala.
En bil hade kört in i ett träd och utanför bilen låg en död man. När olyckan ska ha skett är ännu oklart. Mannen, som är född 1995, var anmäld försvunnen sedan flera dagar. I nuläget finns ingen misstanke om brott men bilen har tagits i beslag och det görs en teknisk undersökning på platsen.
Anhöriga är underrättade.

21 viltolyckor i Västra Götaland
Hösten är säsong för viltolyckor, och det märks i Västsverige. I natt skedde 21 viltolyckor i Västra Götaland. Det är drygt 70 procent fler än vad som skedde per dygn i april, och ungefär lika många som genomsnittet för september förra året.
På hösten är många djur i rörelse, eftersom det är brunsttid och jaktsäsong. Dessutom blir det mörkare på kvällarna och svårare att se djuren på vägen.
I september förra året skedde 675 viltolyckor i Västra Götaland, enligt Älgskadefondsföreningen. Rådjur var inblandade i knappt 500 av fallen. Även bland nattens olyckor handlar det främst om rådjur, enligt polisens presstalesperson Tommy Nyman.
– Så är det generellt i region väst, rådjur är inblandade i de flesta av olyckorna, säger han.
Viktigt att märka ut platsen
Tommy Nyman råder den som kör på ett djur att märka ut platsen.
– Då blir det väldigt mycket lättare för jägaren som ska hitta det skadade djuret, säger han.
Låg hastighet och bred uppsikt
För att förebygga en olycka är det viktigt att hålla nere hastigheten, ha bred uppsikt över omgivningen och att vara särskilt uppmärksam när det är mörkt eller regnigt. Man bör köra med halvljus på dagen och helljus i mörker, och undvika att blända av för tidigt vid ett möte, enligt Älgskadefonden.

Två män i Lysekil häktade för våldtäkt
Två män i övre tonåren och en man i 20-årsåldern från Lysekil har häktats misstänkta för grov våldtäkt.
Den misstänkta gruppvåldtäkten skedde för drygt en vecka sedan i en lägenhet i Ale kommun.
- Jag kan inte gå in på varken offer eller hur många misstänkta gärningsmän. Men jag kan säga att det är flera misstänkta, säger åklagare Hanna Rajamäe..
Hon vill heller inte kommentera om offret och de misstänkta gärningsmännen känner varandra sedan tidigare, eller vilken bevisning som finns i nuläget.
Åtal väntas komma i nästa vecka.

Singelolycka i Kungälv skapade långa köer
Strax efter klockan 16 på onsdagsen inträffade en  singelolycka i korsningen mellan Marstrandsvägen och Rollsbovägen efter att föraren av personbilen tvingats väja för en gångtrafikant och sedan kört ner i diket.
Under räddningsarbetet då bilen skulle dras upp var vägen avstängd i båda riktningarna vilket har orsakade köer. Strax före klockan 17 släpptes trafiken på igen.
Ingen ska ha skadats vid olyckan.

Elreparatör som skadades under stormen Knud är död
Mannen som natten till lördagen skadades allvarligt i halländska Fjärås efter stormen Knud har avlidit. Arbetsmiljöverket och polis utreder olyckan. Mannen i 45-årsåldern arbetade med att åtgärda strömavbrott vid en kraftledning i Fjärås utanför Kungsbacka. Han skadades svårt av ett fallande träd under natten mot lördagen och fördes med ambulanshelikopter till sjukhus, men hans liv gick inte att rädda, skriver Ellevio i ett pressmeddelande.
 

Skolanställd dömd för barnvåldtäkter - är inte psykiskt störd
En man som dömts till tolv års fängelse för hundratals våldtäkter på en flicka är inte allvarligt psykiskt störd, enligt en utredning som gjorts på begäran av hovrätten i Göteborg.
Mannen och hans tidigare sambo var fosterfamilj åt flickan, och båda arbetade också på hennes skola. De involverade flickan i sina egna sexlekar, vilket enligt tingsrätten ledde till övergrepp som ofta var förnedrande.
Skolparet överklagade till hovrätten, som när rättegången där avslutats beslöt att låta dem genomgå en så kallad liten rättspsykiatrisk undersökning. Resultatet om kvinnan är inte klart ännu, enligt P4 Väst. I en tingsrätt i Västsverige dömdes hon till tio års fängelse.
Flickan var i åldern 10–14 år vid övergreppen. Det dömda tidigare paret har delvis erkänt brotten. Enligt tingsrättens dom ska de betala 850 000 kronor i skadestånd till flickan.

Nya körvägar för Rosa och Blå Express
För att säkra framkomligheten under tiden de stora stadsutvecklingsprojekten pågår i Göteborg får Rosa och Blå Express nya körvägar genom centrum. Samtidigt startar Västtrafik en helt ny linje som ska avlasta Rosa Express i Kärra. Förändringarna sker den 1 oktober.
Just nu pågår flera stora stadsutvecklings- och infrastrukturprojekt som begränsar framkomligheten på vägarna i Göteborg. För att lätta upp trafiken kring Åkareplatsen och Centralstationen får Rosa Express och Blå Express nya körvägar genom centrum.
Rosa Express kör till Linnéplatsen som vanligt, men fortsätter därifrån till Järntorget via Stenpiren och Operan till Nordstan och vidare som vanligt.
Blå Express kör till Linnéplatsen som vanligt och därifrån via Pilgatan, Heden och Polhemsplatsen till Svingeln och sedan mot Gråbo.
- Detta är en åtgärd vi har planerat sedan länge för att säkra framkomligheten i de mest trafikerade delarna av staden. Det kommer innebära ett extra byte för vissa, men syftet med förändringen är att våra kunder ska få en smidigare resa totalt sett då risken för bussarna att fastna i köer blir mindre, säger Anders Kling, biträdande affärschef för busstrafiken på Västtrafik.
Förändringen innebär att 48 bussar per timme i rusningstrafik försvinner från området kring Centralstationen.

Ny linje avlastar Rosa Express
Samtidigt lanserar Västtrafik en helt ny linje för att avlasta Rosa Express, vars resande ökar.* Linje 140 kommer att serva boende i Kärra med lokala resor, vilket i sin tur gör att det blir mer plats på Rosa Express. 
- På detta sätt hoppas vi att de som reser med Rosa Express får en skönare resa, likväl som den som reser lokalt till Kärra, säger Anders Kling.

Linje 140 kommer att köra från Klareberg, via Gerrebacka till Kärra. Linjen kör i kvartstrafik på vardagar mellan 06:00 – 09:00.
Alla trafikförändringar sker den 1 oktober.

Oro för minskad nattbemanning i Lysekil
Nu ska socialförvaltningen i Lysekil utreda behovet av natthemtjänst i kommunen. I tre år har staten skjutit till pengar, stimulansmedel till Lysekils kommun - öronmärkta pengar för att kunna ha 3 nattpersonal inom hemtjänsten för dom gamla. Den 1 januari försvinner pengarna och nu höjs oroliga röster över att nån av nattjänsterna ska försvinna.  
Marielle Stenström är ordförande i fackförbundet Kommunal i Lysekil är en av dom oroliga.
– Vi har idag tre personal som åker ut och hjälper gamla nattetid, om den styrkan ska minskas nu så vill jag inte tänka på hur det skulle bli.

Registreringsskyltarna på väg att ta slut - vi får en ny skylt
De nuvarande registreringsskyltarna med tre bokstäver och siffror är på väg att ta slut. Nu kommer istället ett nytt system, som kan ses i trafiken så snart som nästa år. 

Det är några år sedan våra nummerplåtar senast förändrades här i Sverige. I början av 70-talet fick vi det formatet som vi har nu; tre bokstäver följt av tre siffor.
Då försvann också länsbokstaven som visade var bilarna kom ifrån. Till exempel Dalarna, eller Kopparbergs län som det hette då, hade bokstaven W.

De senaste tre åren har ungefär en halv miljon nya fordon registrerats varje år och ungefär 200.000 avregistreras varje år. Men det måste gå ett år innan ett nytt fordon får ärva den skrotade bilens skylt.

Sista siffran får ersättare
Transportstyrelsens plan är att de nya skyltarna kommer ut i trafiken i början av 2019, eller om de tar slut tidigare, i slutet på 2018. Sista siffran på skylten kommer att ersättas av en bokstav.
Transportstyrelsen är i sluttampen med att göra sina ändringar i IT-systemet för att få detta att fungera.
De befintliga skyltarna kommer inte att försvinna, så på våra vägar kommer vi se båda varianterna.

83 000 kronor kilot för årets första hummer
Nu är årets hummerauktion igång i Göteborg och årets första hummer såld. Priset 83 000 kronor för ett kilo.
Det var fiskhandlaren Per-Arne Korshag från Falkenberg som köpte den. Det är samma handlare som hade rekordet 2012 då den gick för 102 000 kronor. Förra årets pris blev 47 000 kronor för ett kilo.
                                           Det var stort intresse från folk på plats.

Man greps av polisens insatsstyrka
En man ska ha hotat en kvinna på Vargön genom att ta sitt eget liv vid 12.05,  på måndagen.
Mannen försvinner från platsen i en bil och när polisen anträffar bilen med mannen i, han vill han inte stanna utan färden fortsätter mot Vänersborg. Efter ett förföljande stannar han bilen på en järnvägsövergång och blir sittande kvar i bilen. Tågtrafiken stoppas och mannen kan gripas odramatiskt efter en stund av insatsstyrkan som kommer till platsen.

Ung man misstänks för misshandel, fylla och att ha kissat på en bil vid bilträff
En person omhändertogs efter att det blivit stökigt i samband med att unga träffats på en bilträff med ett 20-tal fordon i ett P-garage i Kungälv på söndagseftermiddagen.
En inringare ringer till polisen vid 17:53 och uppger att en person är onykter, stökig och har kissat på en bil. Under tiden skall personen som är i 18-årsålder utdelat flera slag mot målsägande som är i 20-årsåldern, vilket medför att personer ingriper innan polis hinner fram till garaget. Den 18-åriga pojken omhändertas på platsen då har blir stökig mot polisen. 18-åringen tas också med för tillnyktring och skall förhöras så fort denna nyktrat till. Han är även misstänkt för misshandel vilket det finns flera vittnen till.

Metal-veteranerna Metallica återvänder till Ullevi nästa år
Metallica spelar på Ullevi den 9 juli, enligt ett pressmeddelande från Live Nation.
Hela 29 arenor såg sina publikrekord slås när Metallica tog sin Worldwired Tour till inomhusarenor runt om i Europa. Nu är det dags för utomhusarenor som Ullevi och Parken i Köpenhamn
Detta blir Metallicas fjärde besök i Göteborg - senast var 2015.

Spöktinor bekymmer för hummerbeståndet i Västsverige
Hummertinan tappas bort, men fortsätter att fiska. Nu vill Havs- och vattenmyndigheten ändra reglerna för att minska det så kallade spökfisket.
Borttappade nät och andra herrelösa fiskeredskap är ett stort bekymmer i haven. Det gäller också hummertinor som av olika anledningar tappats eller försvunnit.

Niclas Åberg är projektledare för 8-fjordar, ett samarbete mellan fem kommuner i Bohuslän. För några år sedan gjordes en inventering av spökredskapen i fjordarna innanför Tjörn och Orust, med nedslående resultat.
- I redskapen vi fick upp fanns både levande och död hummer, torsk och många andra olika fiskar. Så det är ett rejält problem som finns där ute, säger han.
- Det är inte så att det är den största påverkan på beståndet, men det har ju viss påverkan och det är ett riktigt djurplågeri att djur svälter ihjäl i många fall.

Nya regler
När årets hummerfiske inleds i dag kastas tusentals hummertinor i vattnet. Men hur många som sedan också lyfts tillbaka i båtarna när tinorna ska vittjas är lite oklart.
- Det finns ju uppgifter på att det kan vara så mycket som var tionde bur som tappas bort. Det är en uppskattning, men det är i alla fall mycket redskap som försvinner, säger Martin Rydgren.
Havs- och vattenmyndigheten införde till förra året en rad regelskärpningar för att främja det svenska hummerbeståndet, bland annat höjdes minimimåttet på humrar som får tas upp. Nytt för i år är större flyktöppningar i hummertinorna.
Framöver väntar dock också någon form av åtgärd för att minska risken för spökfiske, berättar Martin Rydgren.
- Vi håller på att skissa på det, att någon del av buren till exempel sitter fäst med en bomullstråd som löses upp efter ett tag och gör att tinan öppnas.
- Det behövs någon form av bestämmelse så att de här redskapen inte ligger kvar och fiskar år efter år, det har vi planer på att göra till nästa år.

Krångligt system
Utöver åtgärder för att burarna inte ska förbli stängda i flera år efterlyser Niclas Åberg också en konkret definition på vad marint skräp är, för att underlätta vid framtida städprojekt på havsbotten.
- Som det är nu behöver man polisanmäla mycket av det här, men det är orimligt att polisen ska utreda hundratals redskap om vi ska göra det här i större skala, säger han.
- Vi skulle önska oss en enkel definition på vad marint skräp eller spökfiskeredskap är, så att man kan skrota allt som inte är märkt direkt.

Fakta: Måste polisanmälas
Hummerpremiären inträffar den första måndagen efter den 20 september. För fritidsfiskare är fiske sedan tillåtet fram till den 30 november, för yrkesfiskare till den 31 december.
Några andra regler:
Fiske får bara ske med hjälp av hummertina.
Fritidsfiskare får använda högst sex hummertinor åt gången.
Redskapen måste ha en korrekt märkning. Den som sätter ut redskapet måste också vittja det själv.
Stulna redskap ska anmälas till polisen.
En hummertina måste ha minst två cirkulära flyktöppningar, som från och med i år ska vara 60 millimeter (höjt från 54 mm) stora.
Minimimåttet för humrar är 90 millimeter, mätt från ögonhålans bakre kant till huvudsköldens bakkant (så kallad carapaxlängd). Humrar som är mindre än så måste genast släppas tillbaka.
Humrar som bär på rom måste också släppas tillbaka.
Källa: Havs- och vattenmyndigheten.

Krockade med två bilar - försvann springande från olycksplatsen
Vid 21.54 på söndagskvällen larmades polis till Sylte center i Trollhättan, sedan en bilförare uppträtt ovanligt omdömeslöst.
Först kom det en bil körande i korsningen vid Myrtuvevägen. Den blev då påkörd av en annan bil, men den påkörande bilen fortsätter därefter också in bakom Sylte center där den kör på ytterligare en bil, som visar sig vara en väktarbil.
Väktaren satt dock inte i bilen vid tillfället. Inkörningen bedöms vara gjord med vilja. Föraren i den påkörande bilen försvann sedan springande från bilen. Polisen sökt i området men inte hittat den misstänkte.
Ingen person kom till skada och krockskadorna var inte heller så allvarliga. Bilen är nu tagen i beslag, för att undersöka om man kan finna några spår. Ägaren till bilen ska också kontaktas, men i nuläget tror man inte bilen är stulen.

Kom hem från semestern – tio okända bodde i lägenheten
En man i Rannebergen kom hem efter tre månaders resa och fann att tio personer hade skrivit sig på hans adress och flyttat in i hans lägenhet. Mannen blev sedan misshandlad av de oinbjudna husgästerna med flera slag i ansiktet av en av inkräktarna. Polis kallas till lägenhetn klockan 17:55 på söndagseftermiddagen. Polisen griper en person på platsen misstänkt för misshandel. 
 

Tusentals utpressningsförsök i väst – bara i helgen
Under helgen har tusentals personer i Västsverige fått utpressningsbrev via mejl. Mejlen har innehållit hot om att sprida webbhistorik från ”vuxenwebbplatser” till familj.

Mejlhoten som skickats har landat i tusentals västsvenska mejlkorgar – bara under helgen, enligt uppgifter till Sveriges Radio. Något som resulterat i att polisen skrivit hela 908 anmälningar under rubriceringen försök till utpressning.
– Vi har stillat mycket oro under helgen. Många tror att det är på riktigt och att de är utsatta på något sätt trots att de inte har varit inne på några sådana sidor. Många tror också att det bara är de själva som är utsatta, säger Daniel Norlander som är chef på polisens kontaktcenter i region Väst.

Avsändaren är, enligt hoten, en internationell hackergrupp som menar att mejlmottagarens dator fått ett virus efter att besökt en ”vuxenwebbplats”.
Hoten består av att hackergruppen ska ha spelat in personens webbkamera och ska sprida innehållet till både nära och kära. Men, de ska hålla saken hemlig om man betalar en summa 600 dollar.
Mejlet kommer också med en tidsgräns, mottagaren har 48 timmar på sig att betala. Sedan ska webbkamerans inspelning skickas vidare. Detta ska man inte tro på, menar Norlander.
– Man ska absolut inte göra något som står i mejlet, bara radera det. Man ska inte lämna ut några uppgifter om sig själv.

Insattsvecka mot viltolyckor 24 - 30 september
Det sker i genomsnitt mer än en (1) viltolycka nästan var 9.e minut i Sverige. Detta innebär att över 61.000 fordon årligen är inblandade i en viltolycka. Olyckorna måste bli färre och där kan vi alla hjälpas åt.
Den 24-30 september har Nationella Viltolycksrådet en landsomfattande insatsvecka för att informera om viltolyckor, hur trafikanter kan förebygga dessa och vad man har för skyldigheter om olyckan ändå inträffar. 
 

Under hösten ökar antalet viltolyckor vilket gör att polisen nu genomför en nationell insatsvecka. Med information ska antalet olyckor minska genom en större förståelse bland förare.

En bakåtblick på 2017 visar att det sker viltolyckor hela året och att det rör sig om cirka 10 i snitt per dygn och polisområde (PO). Den största delen av dem, nästan två tredjedelar, sker dock på hösten vilket innebär en högre risk att drabbas. Framförallt bör du som förare vara uppmärksam i gryning och skymning.
- Tyvärr har vi människor en förmåga att följa djurens rörelser. Den tid på dygnet när flest bilister är på väg till och från jobbet är också den tid när vi ser mest aktivitet bland djuren, säger Jan Olevall, länsansvarig polis vid Nationella Viltolycksrådet

Det går inte att säga var nästa viltolycka kommer att ske men statistiken visar att det finns sträckor som är mer olycksdrabbade än andra.  Det rör sig då oftast om passager där djuren har en tendens att vilja röra sig mellan områden på båda sidor om en väg vid sökandet av föda. Nationella Viltolycksrådet har samlat informationen om drabbade sträckor för att hjälpa bilister att planera sin resa. 
'
Ladda ner appen
Med Nationella Viltolycksrådets app "Viltolycka" kan du identifiera vilt­olycksdrabbade vägsträckor på din bilfärd. Appen hämtar information om tidigare inrapporterade viltolyckor och varnar dig både med bild och ljud. I appen kan du också läsa av dina gps-koordi­nater som du kan lämnatill polisen om du råkat ut för en viltolycka. Då blir det ännu lättare för eftersöksjägarna att hitta den plats där en kollision har skett och där du har hängt upp viltolycksremsan.

Skaffa dig viltolycksremsan
Viltolycksremsan är bra på många sett. Den innehål­ler information om hur du kan förebygga en vilt­olycka på resan. Det finns också information och bilder på de djurarter som om du sammanstöter med har skyldighet att anmäla till polisen via 112. Remsan sätter du upp på den plats där du sammanstött med djuren så att eftersöksjägare lätt kan hitta platsen och börja spåra djuret. Viltolycksremsan finns att hämta i receptionen på kommunhuset och på bilprovningen.

Besök www.viltolycka.se
På Nationells Viltolycksrådets webbplats finns statistik om vilt­olyckor i landet. Här finns information om förebyggande åtgärder och du kan få upp­lysningar i förväg om var viltolyckor brukar inträffa på den väg du tänker åka. Klicka på den gula ramen "här händer olyckorna på vägen" och skriv in din färdväg. En karta med information om var viltolyckor på just den valda vägsträckan har hänt tidigare visas på skärmen. Du kan dessutom också få din färdväg uppritad så att du ser exakt var på vägen det ofta har hänt viltolyckor. Läs mer här >>>

Förebygg en olycka
Innan du ska ut på bilresan kan du göra följande: 
Se till att du är utvilad, då ökar du uppmärksam­heten.
Planera den väg du ska åka och titta på Nationella Viltolycksrådets webbplats hur viltolycksdrabbad vägen är.
Ha både viltolycksremsa i bilen och viltolycks-ap­pen i mobiltelefonen innan du åker.
När du vål är ute på vägen bör du följa dessa råd:
Anpassa hastigheten. Tänk på att vilda djur rör sig extra mycket i skymning och gryning och att sikten försämras vid dålig väderlek.
Använd bilbälte.
Använd appen "Viltolycka".
Se inte bara vägen, utan även terrängen runt­ omkring. 
Tänk på att en del djur är flockdjur dvs kommer det ett djur på vägen kan det komma flera.
Tänk på att vilda djur även finns i tätort.
Respektera varningsskyltarna för vilda djur.

Minnesregler när det skett en viltolycka
Varna andra trafikanter genom att använda din varningstriangel. 
Ta hand om eventuellt skadade och larma polis via SOS 112. 
Markera platsen för anstötningen. Använd  gärna viltolycksremsan som finns att hämta i kommunhusets reception, så att eftersöksjägare hittar platsen. 
Lämna tydligt vägbeskrivning, har du gps använd den informationen, eller se koordinaterna på vår app "Viltolycka".
Vet du att du måste rapportera en samman­ stötning med vilda djur till polisen? Ring 112. Att inte anmäla en sammanstötning är straffbart och belagt med böter.

Stulen båt gick på grund nära Uddevallabron
Båten en motorseglare gick på grund på en ö vid hamninloppet: Stora Kärra holme, söder om Sörvik  i närheten av Uddevallabron.
Larmet om den grundstötta båten kom strax före 12 på söndagen. Sjöräddningsenheter samt en sjöräddningshelikopter från Sjöfartsverket är på plats och letar efter personer som kan ha varit ombord.
Det är oklart när båten gick på grund, det kan ha skett tidigare under dagen eller natten. Det var en person i en förbipasserande båt som såg båten och slog larm.
En sjöräddningsinsats drog igång då man inte visste om det var några personer som som hamnat i vattnet eller var uppe på ön och i behöv av hjälp.
Enligt Sjöfartsverket fanns det vid 14-tiden inget som tydde på att någon människa var i nöd.
Vid 14:30 meddelar Sjöfartsverket att helikoptern inte längre deltar i sökinsatsen, men att sjöräddningssällskapet är kvar med två båtar.
Det har visat sig att motorseglaren är stulen. Polisen har kontaktats vid tvåtiden på söndagen då man  ville ha hjälp att söka av holmen, så att inte tjuvar är där och gömmer sig, säger polisens presstalesperson Christer Fuxborg. Polisen ska ha kontakta båtägaren.
 

Trollhättans kommun får böta igen – har inga LSS-hem
Trollhättans stad bötfälls ännu en gång för att man inte kan erbjuda LSS-boende till en funktionsnedsatt person.
Kommunen tvingas betala ett vite på 939 000 kronor, efter ett beslut från förvaltningsrätten. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) hade yrkat på att Trollhättan skulle betala just den summan.
Detta är den andra boten denna vecka som kommunen straffas med och förvaltningschefen räknar med fler innan kön till LSS-boenden byggts bort. I måndags krävde IVO att kommunen skulle betala 389 000 kronor i ett annat LSS-boendefall..
Kommunen menar att det är mycket svårare att göra beräkningar för hur många funktionsnedsatta som kommer att bo i kommunen än exempelvis äldreboendeplatser.
Förvaltningsrätten har slagit fast att Trollhättan måste betala nära en miljon kronor eftersom man inte kan erbjuda LSS-boenden.

Vädjan till fiskare inför hummerpremiären
Som ett led i att stärka det allt svagare hummerbeståndet på västkusten har drygt 2000 hummeryngel planterats ut strax norr om Smögen. Inför måndagens hummerfiskepremiär vädjar nu hummerodlingsprojektet till dig som fiskar att inte sätta dina tinor just där.
Redan i höstas plockades romhonor upp ur havet och övervintrades i en bassäng på Kristinebergs marina forskningsstation. I somras hade ynglen kläckts och sattes ut på tre rev som byggts upp med sprängsten nordväst om Smögen.
– Vi har vädjat till fiskarna att man inte sätter tinor inom 100 meter från bojarna som markerar var vi planterat ut ynglen, säger Per-Olof Samulelsson som är projektledare i Sotenäs kommun. Det är bra om de får vara ifred.

Skärpta fiskeregler även i år
Redan förra året skärptes reglerna runt hummerfisket för att freda mindre exemplar och låta dem hinna reproducera sig åtminstone en gång innan de fiskas upp. Bland annat höjdes minimimåttet på lovlig hummer med en centimeter och fritidfiskare får nu bara ha sex tinor var jämfört med tidigare 14.
I år har också storlekskravet på tinornas flyktgångar ökat med 6 millimeter för att de mindre humrarna ska kunna ta sig ut.
Med de här åtgärderna, tillsammans med hummerodlingsprojektet som kommer att pågå i ytterligare två år, hoppas man att hummerbeståndet på västkusten kan stabiliseras.
– Vi har sett hummerbeståndet minska i alla fall de senaste tio åren, säger Per-Olof Samulesson. Nu vill vi se om man skulle kunna få upp det igen, åtminstone lokalt.

Påkommen båttjuv bands fast av båtägaren
En norsk man i greps på Ledsundsholmen i Strömstad efter att han försökt stjäla en båt vid 14-tiden på lördagen. När polis anlände till platsen hade mannen bundits fast av båtägaren.
Stöldförsöket gick inte som den norske mannen i 40-årsåldern räknat med då han  försökte stjäla en båt på Ledsundsholmen i Strömstad tillsammans med en annan man.
Under stöldförsöket blev han och en annan man påkommen av båtägaren.
Den andre mannen lyckades smita från platsen, men mannen i 40-årsåldern blev fångad av den arga båtägaren som band fast honom.
Båtägaren, även han norrman, ringde till polisen som senare kunde gripa mannen för försök till stöld. Mannen misstänks även för narkotikapåverkan och fick följa med för kroppsbesiktning, säger polisens presstalesperson Christer Fuxborg

Bil voltade – tre till sjukhus
En bil kör av Lyckevägen i kungälv voltar och hamnar till slut på taket klockan 04.50 på söndagsmorgonen. Polis samt ambulans till platsen som kan konstatera att en person behöver köras till sjukhus för att se över sina skador. Det var fyra personer i bilen vid tillfället och en av dem får flygas med ambulanshelikopter till sjukhus, inget livshotande enligt personal från platsen. Oklart i skrivande stund varför bilen gått av vägen men kommer att utredas i efterhand. En anmälan om vårdslöshet i trafik samt vållande till kroppsskada är upprättad
 

Rånare tog sig in via fönster
En man blir rånad i sin bostad av två personer som troligen tagit sig in via ett fönster klockan 03.07 natten till söndagen i Göteborg. Enligt anmälaren skall det varit en man samt en kvinna och mannen skulle haft ett pistolliknande föremål som han hotat anmälaren med. Han blir av med sin mobiltelefon, några datorer samt kontokort. Polis till platsen som söker med hund i närområdet men tyvärr utan resultat. Lägenheten spärras av för en teknisk undersökning och en anmälan skrivs.

En gripen på bar gärning för grov stöld
Ett vittne kommer på en tjuv på bar gärning och låser in denne i byggnaden så att han inte kan ta sig därifrån klockan 00.51 natten till söndagen. Polis larmas till platsen som skall vara i Vittene i Trollhättan och kan gripa tjuven som inte hade någon möjlighet att smita därifrån. Man söker även av området kring fastigheten då det fanns uppgifter om att det eventuellt kunde vara ytterligare en tjuv på lösen men utan resultat. Mannen får följa med till stationen för vidare utredning och en anmälan skrivs.

Öppnade dörren och blev rånad
En person blir rånad precis när han skall öppna sin lägenhetsdörr på Nordhemsgatan i Göteborg klockan 01.40 natten till söndagen. Rånaren hotade anmälaren med ett pistolliknande föremål varför han inte vågade något annat än att lämna ifrån sig sina tillhörigheter. Anmälaren mycket chockad efter det inträffade. Mannen som rånade anmälaren beskrivs att vara ca 25 - 30 år, ca 180 – 185 cm lång samt eventuellt en mindre mustasch. Han skulle haft en mörk munkjacka med en huva på sig. Polis till plats som söker av närområdet men tyvärr utan resultat, en anmälan skrivs.

Allt fler anmäler att barn far illa i kommuner i väst
Antalet orosanmälningar om barn som far illa ökar kraftigt i flera kommuner i Göteborgsregionen. Det visar en ny rapport från Göteborgsregionens kommunalförbund. Men vad ökningen beror på är inte klarlagt.
I rapporten undersöks åtta kommuner i Göteborgsregionen och i dessa gjordes totalt 29 890 aktualiseringar om barn som for illa under 2017. Det är en ökning med 73 procent jämfört med år 2014.
– Det är en kraftig ökning som syns i alla kommuner och stadsdelar, och det har inneburit en ökad arbetsbelastning för socialtjänsterna, säger Jeanette Olsson, forskare vid Göteborgsregionens kommunalförbund, och en av rapportförfattarna.
Ökning med 73 procent
Med aktualiseringar menas exempelvis orosanmälningar från skola och socialtjänst och ansökningar från vårdnadshavare eller från barnet själv.
Från socialtjänsternas håll hade man märkt av ökningen och rapporten beställdes för att få mer kunskap om hur läget ser ut och i vilka grupper som ökningen sker.
Bristande omsorg största problemet
De flesta aktualiseringar gäller barn i åldern 14–18 år, och den största andelen är pojkar, 62 procent. Den vanligaste orsaken till orosanmälan är bristande omsorg.
Men vad som har orsakat ökningen ger rapporten inte svar på.
– För att få svar på det behövs fördjupade analyser. Det kan både bero på ökad anmälningsbenägenhet för barn som man är orolig för och det kan vara fler barn som far illa, men i nuläget kan vi inte säga något om det, säger Jeanette Olsson.
– Rapporten kan nu användas av socialtjänsten i kommunerna för att kunna planera arbetet och fördela resurser på ett bra sätt, säger Jeanette Olsson.

En skadad person hittad utomhus
Ambulans och polis kallades till Lantmannavägen på Kronogården i Trollhättan klockan 11:där en skadad person hittats utomhus. Enligt initiala uppgefter kan den skadade personen ha fallit från en balkong. Den skadade som är en man är förd till sjukhus.
Polispatruller är på plats för att utreda vad som hänt. Ett område kring den plats där den skadade personen hittades har spärrats av. Polisen håller förhör med vittnen på platsen. Efter initiala förhör tyder inget på att mannen fallit från någon balkong utan ska ha fallit ute på marken. Polisen fortsätter utreda om mannen utsatts för något brott.

Misstänkt drograttfylleri i Uddevalla
Klockan 16.17 på fredagen stoppas en bilist på Tureborgsvägen i Uddevalla för kontroll. Föraren som var en man i 20-årsåldern misstänks vara drogpåverkad. Han fick följa med för provtagning, misstänkt för drograttfylleri.

Bilist krockade med älg på E6
En personbil krockade med en älg på E6 i södergående riktning i höjd med Strömstad vid 12-tidenpå fredagen. 
Vägen var helt avstängd i södergående riktning fram till strax före klockan 13.00. Föraren klarade sig utan allvarliga skador. Älgen avled av olyckan.

Minska risken för stölder från byggarbetsplatser
Under den senaste tiden har polisen fått in anmälningar gällande stölder från byggarbetsplatser samt från fordon tillhörande företag. Dessa stölder är kopplade till stora ekonomiska värden. Polisen tipsar om hur man kan minska risken att drabbas.
Verktygsstölder från arbetsplatser innebär inte bara en ekonomisk förlust för företagen avseende stölder av material, utan även många driftsstopp som är kostsamma för byggföretagen.
Polisen vill nu uppmana företag att öka sin medvetenhet när det gäller stölder av den här typen. Se över alternativ till förvaring, övervakning m.m. Lämna inte stöldbegärlig utrustning synlig. Ett tips kan också vara att vara mer återhållsam när det gäller att prata om vilken utrustning man har på sin arbetsplats. Ett annat tips kan vara att stöldskyddsmärka utrustningen med MärkDNA.
Polisen vill också uppmana allmänheten att vara vaksam på vad man köper på olika köp och säljsidor och forum. Man begår faktiskt ett brott, häleri, om man köper stöldgods. Godtrosförvärv finns inte längre, så chansen finns att man kan dömas för häleri även om man inte trodde/visste/kunde ana att det man köpte var stulet.

Uddevalla får ytterligare en Lidl-butik
Nu är det klart för Lidls andra butik i Uddevalla. Butiken kommer att ligga i handelsområdet Torp och beräknas öppna våren 2020.
Lidl har förvärvat 11 000 kvadratmeter mark på Uddevallas och västkustens populära handelsdestination Torp. Lidl har för avsikt att bygga en butik som beräknas öppna våren 2020 och kommer att ha ett lättillgängligt läge intill Ikea med ett bra skyltläge ut mot E6:an.

Etableringsprocessen har skett i gott samarbete med bland andra Uddevalla Kommun. Säljaren är en Uddevalla-familj som i många år har utvecklat fastigheten för handelsändamål.

Uddevalla-butiken får en försäljningsyta på cirka 1331 kvadratmeter och kommer att byggas utifrån Lidls senaste butikskoncept där ljusa luftiga lokaler och miljötänk står i fokus. Miljötänk är även något som även präglar sortimentet med en hög andel miljömärkta och etiskt märkta varor. Lidl ställer alltid hårda miljö- och kvalitetskrav på sina leverantörer. 42 procent av varorna i butik kommer direkt från svenska leverantörer. Lidl är också den enda livsmedelskedjan i Sverige som klimatkompenserar för hela den svenska verksamheten.

Uppmaning från polisen: Lås era garage
Varje år sker det många bostadsinbrott som faktiskt hade kunnat undvikas och som villaägare finns det en del saker du kan göra för att försvåra för tjuven. Inbrottsrisken är större på insynsskyddade tomter och tjuven tar sig helst in via bottenplan. Som villaägare bör du se över dina fönster och altan- och balkongdörrar, som är vanliga vägar in i huset för inbrottstjuven. Ännu viktigare är det att faktiskt se till att dörrar och fönster är låsta. Det förekommer alltför ofta som tjuvar kan gå in i exempelvis olåsta garage och stjäla motorsågar, gräsklippare, röjsågar m.m.  Med anledning av detta vill polisen uppmana alla att se till att garagen är låsta.
Här kan du läsa mer om hur du kan försvåra för inbrottstjuven:
https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-brott/stold-och-inbrott/bostadsinbrott/

Stölder ur ambulanser de senaste dagarna
Det som stulits ur ambulanserna är tre akutsjukvårdsväskor tillhörande sjukvårdeni centrala Alingsås. Dessa tre väskor innehåller oerhört potenta läkemedel som sjukvården vill varna för. 
Många av läkemedlen är direkt dödliga vid felaktig användning. Polisen har indikationer på att en del av medicinerna redan spridits i missbrukarkretsar i Alingsåsområdet.
Polisen har en misstänkt gärningsman och har återfunnit en mindre del av godset, dock saknas fortfarande stora mängder.
Frågor hänvisas till presstjänsten Alingsås lasarett 0322-22 61 31.

Kvinna rånades av främmande knivman i hemmet
En kvinna i 35-årsåldern utsattes på onsdagen för ett väpnat rån i sitt eget hem på Skogshöjden i Trollhättan.
Det var vid 14-tiden på onsdagen som en yrkesklädd man lyckades lura sig in i kvinnans lägenhet med förklaringen att han skulle kontrollera köksfläkten. När han kommer in tar han upp en kniv och hotar kvinnan. Han tog plånboken och försvinner från platsen i en svart skåpbil.
Enligt anmälan ska gärningsmannen också ha tagit ett strypgrepp på kvinnan. Eftersom hon var nyopererad fördes hon med ambulans till sjukhus för kontroll.

Pilotutbildning i Trollhättan lägger ned
Efter bara ett år flyttar pilotutbildningen från Trollhättans flygplats. Det skriver TTELA.Pilotutbildningen startade i Trollhättan i augusti förra året men lägger nu alltså ned.
Företaget Greybird sägeratt utbildningen växt och därför flyttar man till Ljungbyhed istället. Idag utbildas 30 elever till piloter i Trollhättan.

Sju gripna för båtmotorstöld i Kungälv
Polis larmas klockan 01.02 natten till torsdagen till en båtbrygga vid Instön med anledning av att det ska befinna sig obehöriga personer på en båtbrygga i Kungälv.
När polis anländer till platsen stoppas en mindre lastbil för kontroll. På flaket ligger det två misstänkt nystulna båtmotorer och sammanlagt är det sju personer på platsen som grips i två fordon. Motorerna och två fordonm tas i beslag.
– Det är bra att vi grep ett sådant här större sällskap, så de inte kan ställa till med mer oreda. Vi har misstankar om att det inte är bara är vid det här tillfället de har stulit båtmotorer. Oftast är de ganska aktiva under en period, säger polisens presstalesperson, Thomas Fuxborg.

Ett barn fick tio gånger för hög morfindos på Sahlgrenska
Ett barn som vårdades efter en operation på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg fick en tio gånger högre morfindos än vad som ordinerats. Personal upptäckte att morfinet inte gavs i rätt mängd och hastighet och stängde av tillförseln.
Ett barn som opererats på barnkirurgen och därefter flyttats till en intensivvårdsavdelning för eftervård fick morfininfusioner med planerad nedtrappning.
Barnet flyttades därefter till ytterligare en annan avdelning, och det var på grund av ett missförstånd som det uppstod osäkerhet om infusionshastigheten vilket gjorde att barnet fick tio gånger så hög morfindos.
– Den här typen av misstag är alltid allvarliga, även om det i det här fallet inte var farligt för just det här barnet. Det kan låta konstigt när barnet fick tio gånger så hög dos, men som tur var så var den ordinerade dosen väldigt låg, säger Jerker Isacson, chefsläkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset.
Det var personal som upptäckte att morfinet inte gavs i rätt mängd och hastighet och stängde därför av infusionen.
– Nu kommer det att införas ett bra stöd där vi i våra journalsystem kommer att ha en stödfunktion som varnar om en läkemedelsordination är för hög eller för låg, säger Jerker Isacson.
Barnet fick inga bestående men efter det inträffade, enligt en lex Maria-anmälan.
DelaDela

Linbanan över Trollhättans kanal rivs
Den 19-åriga linbanan som gått över Trollhätte kanal började rivas idag. Ägaren Innovatum har tröttnat på att linbanan går back ungefär 200 000 kronor om året.
Linbanan förbinder Innovatum med Fall och Sluss-området i Trollhättan och invigdes 1999. Ungefär 12 000 personer har tagit den 400 meter långa turen över kanalen varje år.
Men det är för lite för att kunna erbjuda en kanaltur 32 meter över vattnet även i fortsättningen.
Det har också byggts en gång och cykelbro över kanalen som gjort att behovet minskar
Nedmonteringen av linbanan började idag och väntas vara avslutad om ungefär en månad.

Rättegång mot husbilsbedragare
De ska ha lurat till sig nio husvagnar och husbilar. Idag börjar rättegången i Vänersborg mot de två personer som står åtalade för bedrägerierna.
Det är en 48-årig man som sitter häktad sedan i början av juli, som ställs inför rätta tillsammans med en kvinna i 40-årsåldern.
Mannen är åtalad för nio fall av grovt bedrägeri under en turné där de flesta brotten ska ha skett i våras och somras, bland annat i Bengtsfors och Vänersborg.
Kvinnan står åtalad för att tillsammans med mannen ha försökt att lura till sig en husbil vid ytterligare ett tillfälle, och hon åtalas tillsammans med mannen för försök till grovt bedrägeri i det fallet.
De övriga bedrägerierna ska mannen ha gjort tillsammans med en person som betecknas som okänd i åtalet.
Enligt åtalet har alla bedrägerierna gått till så att den åtalade övertygat ägarna till husbilar och husvagnar om att de fått betalt för sina fordon, och att han därefter kunnat lägga beslag på dem.
Rättegången handlar om totalt tio fall, och båda dem åtalade förnekar brott. 

Pengar sändes från Göteborg till IS-finansiär i Kenya
I ett avslöjande från det nya projektet Doku framkommer det att tusentals kronor har förts över från Göteborg till en misstänkt storfinansiär av IS i Kenya.
Tusentals kronor ska ha skickats från ett litet bankkontor i Göteborg till en av terrorsekten IS utpekade storfinansiärer. Det är ett avslöjande från det nya projektet och sajten Doku. På sin sajt skriver de att mannen är terrorstämplad av USA:s finansdepartement som en ”Specially Designated Global Terrorist”.
Sajten har hittat ett kvitto från ett bankkontor i Göteborg och har kontaktat den 24-åriga man som fört över nästan 9 000 kronor till den terrorstämplade finansiären. 24-åringen säger sig inte veta vem han fört över pengar till.
-Nej. Jag har ingen aning faktiskt, för det var så att det var någon som behövde hjälp med att skicka pengarna, jag själv har ingen aning om vem den personen är, säger han till Doku.
Pengarna ska enligt obekräftade uppgifter till sajten ha varit avsedda för IS-svensken Michael Skråmo. Han har sedan tidigare anslutit sig och sin familj till IS i Syrien och stridit på deras sida.
DETTA ÄR DOKU
Dölj
Doku är nytt ett projekt som främst ska granska våldbejakande islamism i Sverige. Bakom projektet står bland annat den granskande journalisten Magnus Sandelin.

Man dog efter trafikolycka utanför Trollhättan
En man i 25-årsåldern från Göteborgstrakten har avlidit efter att ha kraschat in i ett träd.Bilolyckan inträffade under söndagen på länsväg 1996 söder om Upphärad utanför Trollhättan. I samband med olyckan blev även en kvinna i 50-årsåldern från Trollhättetrakten svårt skadad.
Både kvinnan och mannen fördes till Sahlgrenska sjukhus, men mannens liv gick inte att rädda och han avled under söndagen.
Polisen har inte kunnat bekräfta dödsfallet förrän nu eftersom det var svårt med identifieringen.

Uddevalla Energi varnar för oseriösa el-försäljare
Uddevalla Energi vill uppmärksammats på att oärliga dörrknackningar pågår i Uddevalla. Personerna säger sig samarbeta med Uddevalla Energi, och att man får 100 kr av Uddevalla Energi om man tecknar elavtal med dem.
Uddevalla Energi vill vara tydliga med att dessa personer inte har någon koppling till Uddevalla Energi och man uppmanar dig att polisanmäla händelsen. Deras medarbetare bär alltid kläder med företagets logga på, använder företagsbil samt visar legitimation vid besök.
Har du fått besök hemma och är osäker är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0522-69 62 69.Då kan man utnyttja sin ångerrätt som är på två veckor.
Förutom dörrknackning ska det aktuella elbolaget också ha bedrivit telefonkampanj i Uddevalla. Uddevalla Energi kommer att kontakta bolaget för att tala om deras metoder.

Bilar stals vid inbrott i stadshuset i Strömstad
Två bilar stals från stadshuset i Strömstad någon gång under natten mot tisdag. Personal upptäckte på tisdagsmorgonen att någon brutit sig in i nyckelskåpet och stulit bilnycklar.
De stulna bilarna, en Ford och en Volkswagen, har efterlysts av polisen. Polisen kommer göra en brottsplatsundersökning senare under tisdagen för att reda ut hur tjuvarna brutit sig in i stadshuset.

Bilbränder i både Kungälv och Göteborg
Klockan 02.05 natten till tisdagen larmas både polis och räddningstjänsten till Kongahällagatan i Komarken i Kungälv till en bilbrand där någon satt eld på en parkerad bil.
I Göteborg larmas räddningstjänsten och polis till en bilbrand
vid Kapplandsgatan klockan 03.23 då en inrigare uppger att det är några personer som tänder eld på två parkerade bilar och ytterliggare en bil som står på parkeringen skadas av branden.
Ingen gripen i några av bilbränderna

Solcellspark skall driva elbilar i Uddevalla
Solcellsparken ska kunna driva 150 elbilar i 1 000 mil per år – i minst 25 år framöver. Idag invigs parken strax söder om Uddevallabron och nu sätts laddningsstolpar upp över hela staden.
Det är det kommunala bolaget Uddevalla energi som satsat 3,5 miljoner i själva parken och ytterligare 1,5 miljoner på laddplatser runtom i staden.
Solcellsparken beräknas bidra till att minska koldioxidutsläppen med 170 ton per år. Och förhoppningen är att den ska följas av fler likande anläggningar.
– Vi tänker i flera steg, säger Björn Wolgast, vd på Uddevalla energi som driver projektet.
– Dels kan vi utöka området här, dels har vi tillgång till andra ytor som vi skulle kunna bygga på. Vi kommer också att sjösätta en idé efter årsskiftet där privatpersoner ska kunna köpa solpaneler till sin villa genom oss.

Polis fick preja bilist för att få stopp på fordonet
En polispatrull fick preja en annan bil som inte stannade på polismans tecken vid 17.54 på måndagen i Falköping.
Mindre plåtskador på polisbil och den kontrollerade bilen. Föraren som var en man i 30-årsåldern misstänks för drograttfylleri och innehav av narkotika. En kvinnlig passagerare misstänks för narkotikabrott eget bruk och innehav av narkotika. Båda får följa med för provtagning.

Trafikstörningar på Älvsborgsbron i flera år 
Göteborgarna kan vänta sig mer störningar i trafiken de närmaste åren. Under våren och flera år framåt kommer två körfält att stängas av på Älvsborgsbron på grund av reparationer.
Det har pågått en större renoveringsperiod av Älvsborgsbron de tre senaste åren och de kommande tre fortsätter det. Det innebär stora trafikstörningar, det rapporterar Göteborg Direkt.
– Sådant här arbete görs normalt vart 40:e år. Tätskiktet är så pass gammalt att det läcker. Ju längre man väntar desto större betongreparationer behöver man göra vilket också skapar större trafikstörningar. Därför har vi lagt det nu, säger Adriano Maglica, nationell samordnare för stora broar på Trafikverket, till tidningen.
”Påverkar allt trafik”
Ett körfält i vardera körriktning kommer att stängas från och med mars.
– Det kommer att påverka all trafik. Sommarens utmaning med Götatunneln var relativt hanterlig även om det så klart finns personer som har blivit drabbade. Risken är att trafikpåverkan vid Älvsborgsbron kommer att bli mycket större, säger Bertil Hallman, trafikanalytiker på Trafikverket, till tidningen.

Bil körde in i träd – Två svårt skadade
Olyckan inträffade i Trollhättans kommun på söndagen vid 16.04.
En bil hade då åkt av länsväg 1996 mellan Prässebo och Upphärad och kört in i ett träd. Två personer befann sig i bilen.
Räddningstjänst, polis och ambulans var på plats. Även ambulanshelikopter 
De två personerna fördes sedan från platsen till sjukhus.
– Båda personer är förda till sjukhus, en med helikopter till Sahlgrenska och en med markambulans till Näl i Trollhättan, säger Ola Nilsson, teamledare vid SOS Alarm.
Den ena personen, en kvinna, vårdas för livshotande skador uppger NU-sjukvårdens kommunikationschef Niklas Claesson. Den andra personen, en man i 25-årsåldern, är allvarligt skadad uppger Sahlgrenskas pressjour.
Två hundar befann sig också i bilen, men polisen har inga uppgifter om att djuren blev skadade i olyckan.
Tidigt på måndagsmorgonen hade polisen inga nya uppgifter om de bådas tillstånd. Bilen har tagits i beslag för teknisk undersökning.

Man i 20-årsåldern gripen efter dubbla rån
En man i 20-årsåldern har gripits för rån och försök till rån i två butiker. 
Under söndagseftermiddagen vid 17.27 larmades polis till centrala Nödinge efter att en butik utsatts för ett rån. Personal i butiken ska ha hotats med någon form av tillhygge , förmodligen en kniv.
Strax efter rånet var det dags igen. I en ytterligare butik, också i centrala Nödinge, ska gärningsmannen ha dykt upp på nytt. Strax efter kunde polis gripa mannen i centrala Nödinge.

Försök till båtstöld misslyckades
Polisen larmades om en båtstöld på Skräddarön sent på fredagskvällen. Men tjuvarna hann undan avvika, utan stöldgods.
Det var klockan 23.27 på fredagskvällen som polisen fick larm om en stöld i hamnen på Skäddarön i Lycke i Kungälvs kommun.
– Vi är där och letar och upptäcker att någon har klippt av kabeln till en båt, säger polisens presstalesperson Peter Adlerssont. Men ingen båt stals och inte heller hittade polisen några tjuvar men tre personer i en bil i området kontrollerades.

Trafikolycka - Kvinna voltade och förd till sjukhus
På riksväg 42 vid Koberg i Trollhättans kommun har det inträffat en singelolycka med bil vid 10.48 på söndagen.
Bilisten har kört av vägen och voltat ner i ett dike. Bilen står på hjulen i diket. Räddningstjänsten har stängt av vägen under räddningsarbetet. Även polisen är på plats. Klockan 11.40 är en kvinna  förd till sjukhus med i nuläget okända skador. Vägen är åter öppen för trafik.

Bild: Räddningstjänsten Dals-Ed
Bild: Räddningstjänsten Dals-Ed

En död efter MC-olycka i Dals-Ed
Olyckan inträffade vid 15-tiden på lördagseftermiddagen i Dals-Ed på länsväg 2183 då två motorcyklar av okänd anledning körde in i en personbil.
En ambulanshelikopter sattes snabbt in för att få de skadade till sjukhus, men en av de två personerna, en man i 40-årsåldern, dog alltså av sina skador. Den andra personen som färdades på motorcykel är förd till Näl för vård, och för den personen är skadeläget oklart. Föraren chockades
Polisen har tagit motorcyklarna och bilen i beslag, men har än så länge inte satt någon brottsrubricering på händelsen. Föraren i personbilen chockades, men fick inga fysiska skador.
Polisen lämnade platsen och släppte på trafiken igen vid 18-tiden.

Håll koll på alla evenemang som kan påverka trafiken i Göteborg med hjälp av vår uppdaterade lista
Hemmapremiären i SHL i Scandinavium är ett av alla evenemang som potentiellt kan påverka Göteborgstrafiken den kommande perioden.

Här är hela listan i datumordning:
Lördag den 15 september: Petter, Norlie & KKV och Tjuvjakt / Liseberg
Tre svenska akter intar Stora Scenen på Liseberg den 15 september. Kvällen inleds med hiphopakten Tjuvjakt klockan 18:30, följt av pop-duon Norlie & KKV klockan 20:00. Kvällen avslutas med hiphoplegendaren Petter, som inleder sitt framträdande klockan 21:30. I samband med konserterna kan det vara mycket folk i rörelse kring Korsvägen och Liseberg. Var därför extra vaksam.
Lördag den 15 september: Frölunda Indians / Scandinavium
Hemmapremiären i SHL spelas i Scandinavium den 15 september. Då möter Frölunda Indians Djurgårdens IF. Matchen börjar klockan 15:15. 
Söndag den 16 september: Urban Run / innanför Vallgraven
Löploppet Urban Run anordnas för andra året i centrala Göteborg med start och mål på Kungstorget. Cirka 1 000 deltagare ska ta sig genom stadens gator, passager, trappor och höjder från klockan 09:00. 
Det sker inga avstängningar i samband med loppet, utan allmänheten kan ta sig fram precis som vanligt. Dock kommer det att vara extra mycket folk innanför Vallgraven under förmiddagen, så var extra vaksam i trafiken. 
Söndag den 16 september: IFK Göteborg / Gamla Ullevi
IFK Göteborg möter IF Elfsborg på Gamla Ullevi. Matchen startar klockan 17:30.
Måndag den 17 september: BK Häcken / Bravida Arena
BK Häcken möter Trelleborgs FF på Bravida Arena. Matchen startar klockan 19:00. 
Tisdag den 18 september: Gais / Gamla Ullevi
Gais möter Halmstad BK på Gamla Ullevi. Matchen startar klockan 19:00. 
Lördag den 22 september: Frölunda Indians / Scandinavium
Frölunda Indians möter Mora IK på Scandinavium. Matchen startar klockan 18:00. Tänk på att det kan vara mycket folk i rörelse kring arenan innan och efter matchen.

Orsaken till avstängningen är att projektet med överdäckningen av Götaleden ska utföra arbeten samt att projektet med nya Hisingsbron ska arbeta på den södra delen av Stadstjänarebron. En avstängning krävs då arbetet kommer att pågå på och nära vägbanan.
Orsaken till avstängningen är att projektet med överdäckningen av Götaleden ska utföra arbeten samt att projektet med nya Hisingsbron ska arbeta på den södra delen av Stadstjänarebron. En avstängning krävs då arbetet kommer att pågå på och nära vägbanan.

E45 stängs av nattetid
E45 stängs av nattetid för trafik i västergående riktning, från Falutorget till Lilla Bommen. Omledning sker via Gullbergs Strandgata.

Avstängningarna inleds söndagskvällen den 16 september klockan 21:00 och pågår preliminärt enligt schema:
16-17 september klockan 21:00-05:30
17-18 september klockan 21:00-05:30
18-19 september klockan 21:00-05:30
19-20 september klockan 21:00-05:30
20-21 september klockan 21:00-05:30
23-24 september klockan 21:00-05:30
24-25 september klockan 21:00-05:30
25-26 september klockan 21:00-05:30
26-27 september klockan 21:00-05:30
27-28 september klockan 21:00-05:30

Åtgärden innebär alltså att E45 Götaleden stängs mellan Falutorget och Lilla Bommen i västergående riktning, det vill säga in mot centrum.
Under tiden som avstängningen pågår leds trafiken om via Gullbergs Strandgata, se karta nedan. Följ vägvisning på platsen. 

Man åtalas för narkotikabrott efter att polishunden nosade upp knark
Det var i början av juni tidigare i år som de två poliserna såg mannen komma gåendes tillsammans med en kompis i centrala Ytterby (Kungälv).
När de två poliserna och polishunden närmar sig mannen  i 30-årsåldern markerade polishunden för narkotika mot mannens väska.
Mannen uppträdde nervöst enligt poliserna som frågade vad som fanns i väskan. Mannen nekade först till att det fanns någon narkotika i den. Efter att polishunden ändå markerat för narkotika ändrade sig mannen och erkände att det fanns narkotikaklassade preparerat i den. Hundens utmärkta luktsinne gör att mannen nu åtalas för bland annat narkotikabrott.
Enligt åtalet handlar det om sex gram kokain, 25 gram hasch och 150 tramadoltabletter.
Analysresultaten visade också att mannen hade flera olika typer av narkotika i blodet. Han åtalas därför för ringa narkotikabrott, eget bruk, samt narkotikabrott för det som fanns i väskan.
Mannen själv erkänner båda åtalspunkterna.

Västsvensk kommun ordnade inte skyddat boende – utsattes för mordförsök
En kvinna och hennes son som utsattes för hedersförtryck av sonens pappa fick inte skyddat boende i ett akut läge. Kvinnan utsattes under väntetiden för ett mordförsök.
Socialtjänsten i en kommun i Skaraborg har lex Sarah-anmälts av kommunen för att inte ha ingripit tillräckligt aktivt när en kvinna och hennes son utsattes för hedersrelaterat förtryck.
Trakasserierna kulminerade i ett mordförsök på kvinnan.

Den hotade kvinnan och barnet ska ha fått flytta elva gånger på ett halvår efter att deras boende röjts gång på gång. Både kvinnan och hennes son ska ha dödshotats av sonens pappa. Risken för dödligt våld har varit hög enligt socialtjänstens handläggare.
Men när sonen började hota med självmord om han tvingades flytta en gång till ska mamman ha tackat nej till skyddat boende, något som kommunen accepterade, trots att handläggare noterat att kvinnan sannolikt var påverkad av sonens hot och att det även fanns risk att de båda gett upp och inte orkade fly mer.
Därefter tog kommunen inte kontakt med kvinnan på åtminstone tre månader, innan hon själv kontaktade dem och uppgav att deras boende än en gång har röjts och att hon nu ville ha skyddat boende.

Men kvinnan säger inte i samtalet med socialtjänsten att läget är akut och går hem i väntan på att få en tid. Därefter utsätts kvinnan för ett mordförsök av sonens pappa och hamnar på sjukhus.
Kommunen har själva utrett händelsen och kommit fram till att dokumentationen av fallet genomgående är undermålig och trots att handläggare bedömt att akut skyddsbehov förelåg omhändertogs barnet inte. Det var bara en tillfällighet att barnet inte var hemma vid attacken, enligt utredningen.
Kommunen skriver i sin utredning att: ”Det är av vikt att samtliga medarbetare får en grundläggande kunskap inom hedersvåld och förtryck för att kunna göra grundläggande skyddsbedömningar i ärenden där heder förekommer”.

Tre skadade efter att ha kört in i en lastbil
På riksväg 40 i närheten av Björrödsmotet - Härryda körde en personbil i hög hastighet kört in i bakdelen på en lastbil vid 01.03 natten till lördagen. I bilen färdades tre män som samtliga blev allvarligt skadade och förda till Sahlgrenska sjukhuset. För en av dem är läget kritiskt. Fordonen tagna i beslag för teknisk undersökning.
När polisen gick igenom bilen hittades en pistol.
Två av männen är anhållna för grovt vapenbrott. Den tredje är så illa däran att han inte kunnat förhöras, säger polisens presstalesperson Peter Adlersson.
– En man i 20-årsåldern har livshotande skador, de andra två är allvarligt skadade, säger Madelene Szabó, presskommunikatör på Sahlgrenska universitetssjukhuset, på söndagsmorgonen.

ICA Supermarket rånad - Man i 20-årsåldern gripen
Vid 15-tiden på fredagseftermiddagen larmades polis om ett misstänkt snatteri på ICA Supermarket i Uddevalla. Den 20-åriga mannen hölls kvar av personalen och grips sedan på plats av polis misstänkt för rån.
– Det började som ringa stöld men i och med att mannen satte sig i motvärn så anmäls det som rån, säger polisens presstalesperson Peter Adlersson
-  Mannen kommer nu att förhöras, sedan blir det upp till åklagare att ta ställning, säger han.

Kvinna som stoppade flygplan misstänkt för brott
Den kvinna som ställde sig upp på ett flygplan i somras i hopp om att stoppa en utvisning till Afghanistan från Landvetter begick ett brott, det har en utredning nu kommit fram till. Nu ska hon delges misstanke om brott och åklagaren hoppas på att snart kunna väcka åtal.

Det var i somras som en kvinnan ställde sig upp på ett flygplan och vägrade sätta sig, för att på så sätt stoppa utvisningen av en man till Afghanistan.
Flygplanet var på väg till Istanbul i Turkiet, och det var vid starten som kvinnan vägrade sätta sig, trots flygkaptenens order. Detta gjorde att planet inte kunde lyfta.
En förundersökning inleddes gällande misstänkt brott mot luftfartslagen i samband med händelsen, men då var fokuset på att utreda om det överhuvudtaget begåtts något brott.

Hoppas väcka åtal snart
Nu har utredningen fastslagit att ett brott har begåtts och kvinnan ska delges misstanke om brott.
– Det står alldeles klart att objektivt sett finns det ett brott som är begånget, säger åklagare James von Reis.
Nu ska den misstänkte förhöras och åklagaren hoppas på att snart kunna väcka åtal.
– Nu ska vi höra den misstänktes inställning och vilken förklaring som ges, säger James von Reis.
Straffet för brott mot luftfartslagen kan ge fängelse eller böter i högst sex månader.

Världsmästerskap till Göteborg 2022
Göteborg kommer att stå värd för veteran-VM i friidrott 2022. Det blev klart på lördagen i samband med årets veteran-VM i Málaga, Spanien. Göteborg kandiderade mot finska Tammerfors och L’Aquila i Italien.

Veteran-VM i friidrott är ett stort evenemang som pågår under två veckor och har omkring 8 000 deltagare. De tävlande är alla över 35 år och kommer från över 100 nationer. Med deltagare och deras medresenärer räknar arrangörerna att runt 20 000 inresande gäster kommer att komma till Göteborg. Världsmästerskapet är planerat till 17-27 augusti 2022.
– Det ska bli fantastiskt roligt med veteran-VM i Sverige! Intresset för master-idrottandet är på stark frammarsch, så timingen känns kanon. Vi ser också att det här mästerskapet kommer att omfamnas av och inspirera hela friidrotten, ung som gammal. Veteran-VM är ett jättearrangemang, så det känns väldigt tryggt att vi gör det här tillsammans med Göteborgs Stad och Göteborgs Friidrottsförbund, som är vana att arrangera stora evenemang och mästerskap, säger Stefan Olsson, generalsekreterare på Svenska Friidrottsförbundet.
Sverige har arrangerat veteran-VM en gång tidigare – nämligen i just Göteborg 1977. Göteborg har också varit värd för friidrotts-VM (1995), friidrotts-EM (2006) och inomhus-EM (2013).
Läs mer om veteran-vm här >>>

Drunkningstillbud i Grebbestad
En man fördes till sjukhus - medtagen men vid medvetande - efter ett drunkningstillbud i Grebbestad på lördagskvällen.
Larmet kom strax efter 22.30 till räddningstjänsten, som ryckte ut till hamnen i Grebbestad där en man hamnat i vattnet.
Mannenn var vid medvetande men rätt medtagen när räddningstjänsten plockade upp honom.
Han hade förmodligen fått i sig en hel del vatten. Mannen fördes med ambulans till sjukhus för vård.
 

Permobil i olycka - Man skadad och förd med ambulanshelikopter till sjukhus
En person skadades efter olycka i Ulebergshamn i Sotenäs med en permobil. Polis, räddningstjänst och ambulans kallas till Berganders väg via SOS klockan 16:26 efter larm om en trafikolycka.
Den skadade är en man som flygs med helikopter till Sahlgrenska sjukhuset. Mannen har skallskador, oklar omfattning. Inga uppgifter om hur olyckan gått till i nuläget. Polisen har inga brottsmisstankar då det gäller händelsen.  

Nu kan du skrota din gamla båt gratis
Under hösten erbjuder Havs- och vattenmyndigheten båtägare att skrota gamla fritidsbåtar utan kostnad. Syftet är att få bort miljöfarliga gamla båtar som läcker gifter i naturen.
I Sverige finns cirka 64 000 övergivna eller sjöodugliga fritidsbåtar som kan läcka plast och andra farliga ämnen i hav och sjöar. I dag har tillverkarna av fritidsbåtar inget ansvar för skrotning, istället är det den sista ägaren som ska se till att båtarna skrotas på ett korrekt sätt.
För att komma till rätta med problemet med skrotbåtar har Havs- och vattenmyndigheten, HaV, under hösten avsatt två miljoner kronor för att få Ler båtägare att skrota gamla båtar. I första hand är tanken att fritidsbåtarna ska återvinnas.
Båtskroten AB på Muskö i Stockholm fått i uppdrag att genomföra en kampanj för att informera fritidsbåtsägare i hela landet om möjligheten att skrota båtar kostnadsfritt. Företaget ska också erbjuda hämtning av båtarna. Man ska även undersöka om det finns rester av giftiga bottenfärger på båtarna.

Så här gör du
Att lämna in båten är gratis, men frakten betalas av ägaren.
Du som båtägare anmäler din båt på Båtreturs webbplats. Du får då ett förslag för vad transport till det närmaste av de 25 återvinningsställen som finns i nätverket återbruk för återvinning av båtar kostar. Om du inte vill betala frakten kan du be om ett registreringsnummer för båten och lämna in den själv.
Kriterier för att lämna in din båt gratis
- båten är minst tre meter lång
- väge minst 200 kilo
transport till återvinningscentral betalas av ägaren, liksom eventuell sanering
Erbjudandet gäller för privatpersoner, företag och båtklubbar och sträcker sig fram till 31 december.
Du anmäler din båt till Båtretur när du vill skrota den.

Inbrottstjuv gripen efter misstänkt inbrott
Klockan 22:30 på onsdagskvällen larmades en polispatrull till en bostad i Dals-Ed på Jordbrovägen då ett vittne misstänker att någon gör inbrott i en bostad. Vittne säger att man hör hur någon rör sig i aktuell bostad och enligt dem skall ingen vara hemma utan det måste vara någon obehörig.
När patrullen kommer fram får de även information om att det varit inbrott i bostaden tidigare under dagen och det skall vara samma bil parkerad på utsidan som senast. Patrullen kan gripa en person som kan sättas i samband med inbrotten. Personen får följa med till stationen för vidare utredning. I skrivande stund oklart om det saknas något från bostaden.

Man greps efter hustrumisshandel
Det var vid 23:28 på onsdagen som mannen ringde till SOS och berättade att hans fru skadat foten och behövde hjälp och ambulans åkte till parets hem i Sotenäs kommun. Även polis åkte till adressen.
Men efter att polis pratat med kvinnan greps mannen, misstänkt för misshandel. Kvinnan hade berättat för polisen att hennes man dragit ner henne för en trappa. Kvinnan kördes till sjukhus för kontroll av foten.

Högsäsong för stölder av båtmotorer
Vänta inte med att ta upp båten, det tipsar Länsförsäkringar. Enligt försäkringsbolaget är svenska båtmotorer att likna med godsakerna på ett smörgåsbord för internationella stöldligor.
Det är när höstmörkret infinner sig och båtägarna är tillbaka i vardagen som stölderna av båtmotorer ökar. Enligt Länsförsäkringar så det flera internationella ligor som stjäl båtar som snabbt förs ut ur landet.

– Vi rekommenderar att installera spårsändare på motorn. I januari gick en spårsändare upp i Litauen och efter en snabb insats från myndigheter i Sverige så gjordes ett tillslag där det hittades 25 stulna båtmotorer, merparten stulna i Stockholms län under 2017, säger Klas Evensen, marknadsansvarig för båt på Länsförsäkringar, i ett pressmeddelande.

”Lås in båt och motor”
Totalt sett i hela landet så minskade stölderna under vår och sommarhalvåret 2017, men det finns också en tydlig trend med ökade båtstölder under vinterhalvåret.
– Att vinterförvara båten på en öppen båtuppläggningsplats eller sommarstugeområde är däremot ingen bra idé. Lås in båt och motor och se till att stöldmärka, säger Klas Evensen.

SÅ MINSKAR DU RISKEN FÖR STÖLD
• Lås in motorn under vinterförvaringen
• Märk båt och motor med mikropunkter eller DNA
• Skriv upp skrov- och motornummer
• Använd spårsändare, kolla batterierna regelbundet samt att den är aktiverad även vintertid
• Använd rejäla och godkända lås
Källa/ Länsförsäkringar

Göteborg och Scandinavium först ut i Melodifestivalen 2019 och då släpps biljetterna
Sedan 2003 har Melodifestivalen gästat Göteborg och Scandinavium varje år. Nästa år blir den sjuttonde i ordningen och den 2 februari kickar Scandinavium igång hela festivalen med den första deltävlingen.

I Scandinavium genomförs tre föreställningar. Fredagarnas genrep är bästa sättet för dem som vill se bidragen först av alla, matinéföreställningarna på lördagarna blir en fantastisk fest för barnfamiljen och att få uppleva själva tv-sändningen på plats i arenan är något helt unikt i sig.
Biljetterna släpps onsdagen den 31 oktober kl 09.00.
Göteborg, Scandinavium
Fredag 1 februari - Genrep
Lördag 2 februari - Matinégenrep
Lördag 2 februari - Deltävling 1

38 400 kronor i böter för narkotikasmuggling
En 35-årige mannen stoppades i Svinesund, i november i fjol. Han var då påverkad av amfetamin. Han hade dessutom fört in 2,05 gram amfetamin och 1,12 gram hasch i landet.
Mannen åtalades för ringa narkotikasmuggling och rattfylleri. Han har erkänt brotten och har nu fått sin dom vid Uddevalla Tingsrätt. Uddevalla Tingsrätten dömer honom till 120 dagsböter om 320 kronor, totalt 38 400 kronor.

Våldtäktsdömda skolparet ska undersökas
En man och en kvinna som dömts för hundratals våldtäkter på en flicka ska båda genomgå psykiatrisk undersökning.
En man och en kvinna som dömts för hundratals våldtäkter på en flicka i Västsverige ska båda genomgå psykiatrisk undersökning. Det beslutade hovrätten i Göteborg i samband med att rättegången mot mannen och kvinnan avslutades.
De två, som tidigare varit ett par, dömdes i Uddevalla tingsrätt till fängelse i tio respektive tolv år. Mannen fick det längsta straffet.
Övergreppen begicks när flickan var i åldern 10—14 år. Paret arbetade på flickans skola och var även fosterfamilj för henne.
De involverade henne i sina egna sexlekar, vilket enligt tingsrätten ledde till hundratals våldtäkter som ofta var förnedrande. Tingsrätten dömde mannen och kvinnan att betala 850 000 kronor i skadestånd till flickan.
Utredningen som hovrätten nu beslutat om ska visa om de dömda behöver genomgå en större rättspsykiatrisk undersökning.

Småbarnspappa åkte fast för fortkörning två gånger -  samma dag
En småbarnsfar i Vänersborg hade lite för bråttom på tisdagsmorgonen när han lämnade sitt barn i skolan. Han åkte nämligen dit för fortkörning inte mindre än två gånger.

Vid hastighetskontroll inom tätort i Vänersborg Fyrbodal med ett gäng aspiranter så stoppades en småbarnsfar på väg till skolan med sitt barn då han körde för fort, 67 km/h på 50-sträcka. Han godtog en ordningsbot och åkte vidare.
På hemväg igen från skolan passerade han en halvtimme senare andra gänget med trafikpoliser och aspiranter, som satt upp en hastighetskontroll på en 70-sträcka strax utanför tätorten. Småbarnsfadern körde då i 97 km/h på en 70-sträcka….vissa lär sigaldrig…..han godtog dock även denna gång en ordningsbot och körde sedan vidare, förhoppningsvis nu i laglig hastighet! Vi kan konstatera att det blev en dyr transport till skolan!
Kanske ett tecken på att det behövs mer hastighetsövervakning på våra vägar? skriver Trafikpolisen Väst på sin facebooksida.
Då personen tidigare i år hade ytterligare en fortkörning så kommer hans körkort med största sannolikhet att återkallas av Transportstyrelsen p.g.a. upprepade trafikbrott!

Hovrättsdom efter attack mot synagogan i Göteborg - Slipper utvisning
Attacken mot synagogan i Göteborg i december 2017 var ett hatbrott. Det anser även hovrätten som i stort fastställer tingsrättens dom mot en av de tre gärningsmännen.
Det var den 9 december i fjol som ett tiotal maskerade personer kastade brinnande föremål mot synagogan i Göteborg och mot bilar som stod parkerade på Judiska församlingens parkeringsplats.

Tre män med rötter i Syrien och Palestina åtalades tidigare i år i Göteborgs tingsrätt och dömdes för grovt olaga hot och försök till grov skadegörelse till fängelse. Tingsrätten konstaterade att det fanns ett hatbrottsmotiv, vilket gjorde att strafftiderna blev betydligt längre än om syftet hade saknats.
En av männen dömdes också till utvisning. Han överklagade senare till hovrätten som under onsdagen kom med sin dom.
Fängelsestraffet på två år kvarstår för mannen. Men när det gäller utvisningen så gör hovrätten en annan bedömning.

Eftersom mannen gjort sig skyldig till ett brott som kan uppfattas som ett hot mot andra judar, och att Israel kan tänkas ha ett intresse i saken, menar hovrätten att man inte kan trygga mannens grundläggande mänskliga rättigheter om man utvisar honom till Palestina.
Hovrätten upphäver alltså beslutet om utvisning. I övrigt står tingsrättens dom fast.

4-årig pojke påkörd av buss - Hamnade under bussen
På Flygplatsvägen vid Härryda centrum är det en 4-årig pojke som blir påkörd av en buss vid 09:40 på onsdagsmorgonen.
Pojken hamnar under bussen och mellan hjulen vilket gör att han klarar sig med lättare skador. Han körs till sjukhus för omplåstring.
– Skadeläget oklart, men pojken ska ha kunnat sitta i sin mammas knä i ambulansen, säger polisens presstalesperson Thomas Fuxborg
 

Till dessa städer kommer Melodifestivalen 2019
Göteborg, Malmö, Stockholm, Leksand, Lidköping och Nyköping är städerna dit Melodifestivalen kommer nästa år. 

Storstäderna brukar vara självskrivna när det gäller Melodifestivalen, men också de andra orterna har stått värdar tidigare. Leksand är värd för fjärde gången, Lidköping för andra och Nyköping för tredje gången.
- Vi vill inget hellre än att hitta städer som vi inte har besökt tidigare, intresset är stort och flera orter har funnits med i diskussionerna, men ofta krockar det med andra evenemang, säger Anette Helenius, projektledare för Melodifestivalen på SVT.
Särskilt är det hockeyligorna som brukar vara det största hindret, fortsätter Anette Helenius.
- Hockeyarenorna har oftast bäst kapacitet och många kommuner väljer att prioritera sina lag som spelar där varje vecka i stället för ett arrangemang som kommer dit en enstaka gång med några års mellanrum. Det är inte bara upp till oss att bestämma var tävlingarna ska äga rum, det måste passa med vår planering och med deras.

Minst bland årets värdstäder är Leksand i Dalarna, som också är den av städerna som är belägen längst norrut.
- Vi vill gärna komma längre norrut och har gjort det tidigare år, men det är stora evenemang och gäller att städerna kan möta våra behov.

Som vanligt äger finalen rum i Stockholm på Friends Arena, som i regel är utsåld och som gästas av publik från hela landet.
- Det finns ett stort intresse hos publiken när det gäller finalen och Friends Arena är en av få arenor i Sverige som kan möta efterfrågan.
..
Melodifestivalens turnéplan 2019
Deltävling 1: Scandinavium, Göteborg, 2 februari.
Deltävling 2: Malmö Arena, Malmö, 9 februari.
Deltävling 3: Tegera Arena, Leksand, 16 februari.
Deltävling 4: Sparbanken Arena, Lidköping, 23 februari.
Andra chansen: Nyköpings Arenor Rosvalla, Nyköping 2 mars.
Final: Friends Arena, Stockholm, 9 mars.

Skattebetalarna har gjort politiker till mångmiljonär
Hotellet i Ljungskile är till salu och intresset har initialt varit stort. Och för säljaren har det hela varit en väldigt god affär. Ett avtal för flyktingboenden har gjort honom till mångmiljonär – utan att en enda boende har satt sin fot där.
Hans Jonasson är före detta politiker i Uddevalla, men lever numera till vardags på Gran Canaria. I sommar är han i Sverige bland annat för att genomföra försäljningen av Ljungskile turisthotell som han köpte för tre år sedan. Ganska snart tecknade han ett avtal med företaget Hero för uthyrning av rummen som boende för flyktingar.
– De betalade mig 110 000 i månaden i två och ett halvt år. De gjorde en del installationsarbeten här, men det kom aldrig några flyktingar hit, säger Hans Jonasson.

Den 31 juli löpte kontraktet ut och nu har Hans Jonasson bestämt sig för att sälja fastigheten. Han köpte den för 4,5 miljoner och har fått in omkring fem miljoner kronor i hyresintäkter.
– En del är privata, men en stor del kommer via Hero från skattebetalarna. Man kan säga att skattebetalarna har gjort mig till mångmiljonär, säger Hans Jonasson.
Han är kritisk till att kommunerna handlade upp platser brådstörtat i samband med flyktingströmmen till Sverige hösten 2015.

SVT har gått igenom fakturor för Ljungskile hotell som Göteborgs stad betalat. Pengar som skulle ha gått till ett HVB-hem för ensamkommande ungdomar. Det visar sig vara totalt 10 miljoner kronor som betalats ut till Hero, varav en del gått vidare till Hans Jonasson för hotellet. Hero svarar inte på våra frågor, men verksamhetschef Helene Holmström på Göteborgs stad förklarar saken så här:
– Vi gick på Migrationsverkets prognoser 2016. De sa att det skulle kunna komma ännu fler ensamkommande barn under sommaren 2016 därför behövde vi ha en beredskap. När de skrev ned prognoserna så började vi avveckla avtalen. Avtalet med Hero sade vi upp den 1 mars 2017 och sedan dess har vi inte betalat pengar till dem, säger hon.
Pengar från Hero till Hans Jonassons bolag har däremot fortsatt att betalas ut, trots att det aldrig flyttade in några ensamkommande. Helene Holmström anser att Hans Jonasson skulle dragit sig ur kontraktet i förtid – av moraliska skäl.
– Det är trots allt skattepengar vi hanterar.
Hans Jonasson håller inte med.
– Jag är kritiskt till politiken, men har inga problem med att jag tjänat pengar på idiotin.

Trollhättans kommun får miljonböter
En person i 20-årsåldern med epilepsi och lindrig psykisk utvecklingsstörning fick vänta på eget boende i 22 månader. Nu kräver Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att kommunen betalar en straffavgift på en miljon kronor.
Det var i oktober 2016 som den unga personen blev beviljad boende med särskild service för vuxna. Sedan gick månaderna. Kommunen uppger i sitt yrkande att det under tiden inte ska ha funnits något ledigt boende som motsvarat ungdomens behov, framgår i IVO-anmälan.
Enligt IVO ska personen inte ha erbjudits något boendealternativ på 22 månader.
En miljon kronor i böter
Kommuner är skyldiga att genomföra insatser ”inom skälig tid”, enligt Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). IVO kräver nu kommunen, på grund av den ännu inte verkställda insatsen, på den maximala straffavgiften för fördröjningen – en miljon kronor.
Ytterligare en ung person som fått rätt till bostad med särskild service i Trollhättan har fått stå länge i kö, enligt IVO.
Närmare fem månader bedöms vara oskäligt. I det här fallet ska kommunen betala närmare 400 000 kronor.

Dömd för gängmord nekas tidsbestämt straff av tingsrätten
Den man i 50-års åldern som dömdes till livstids fängelse 2004 för ett gängmord i Biskopsgården i Göteborg, nekas tidsbestämt straff. Det har tingsrätten i Örebro beslutat.
Den dömde mannen har hittills avtjänat 14,5 år i fängelse. Han har vid två tidigare tillfällen ansökt om att få sitt livstidssstraff omvandlat till ett tidsbestämt straff. Senast han gjorde det var i slutet av oktober 2016 vid Örebro tingsrätt. Åklagaren har motsatt sig yrkandet.
50-åringen är dömd för att tillsammans med en annan person ha avrättat en bekant med ett skott i dennes bakhuvud. Mordet begicks i februari 2004 vid en barack på en gångväg mellan Godvädersgatan och Dimvädersgatan i Biskopsgården i Göteborg.
Hög risk för återfall i brottslighet
I sin ansökan skriver den dömde att han sköter sig i fängelset och är en helt annan person med den han var tidigare och att han brutit kontakten med andra kriminella.
Rättsmedicinalverket har bedömt att det föreligger en hög risk för att mannen återfaller i brottslighet och även Socialstyrelsen gör samma bedömning.

IVO: Dra in Trollhätteläkares legitimation 
Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, har utrett en hyrläkare anställd i Trollhättan och begär att hans legitimation dras in på grund av "grov oskicklighet".
Ivos granskning visade på brister i hanteringen av ett 40-tal patienter. Läkaren har orsakat fem lex Maria-anmälningar och anmälts av sex olika vårdgivare samt två apotek. 
I minst elva av de granskade patientärendena anses läkaren ha agerat grovt oskickligt. 
Bland annat har han felbehandlat sådana vanligt förekommande åkommor som högt blodtryck, diabetes, blodbrist och ledvärk. Läkaren har jobbat på flera orter i hela landet, men arbetade senast på en vårdcentral i Trollhättan. 
Ivo anser även att läkaren visat sig uppenbart olämplig att utöva yrket då han trots arbetsgivarnas påpekanden inte visat något intresse för kompetenshöjande insatser.

Emelie Kullmyr ny chef för operativa enheten i Väst
Regionpolischefen Klas Johansson har i dag utsett polismästaren Emelie Kullmyr till chef för operativa enheten i region Väst.
Emelie Kullmyr tillträder tjänsten så snart som möjligt, men något officiellt datum är ännu inte satt.
– Det här känns jätteroligt, otroligt spännande, säger Emelie Kullmyr i samband med att hon fick beskedet på tisdagsmorgonen.

Många sökande
Det var många kompetenta sökande som ville efterträda Niclas Hallgren, som tidigare hade tjänsten, men såväl arbetsgivare som arbetstagarorganisationer var överens om att Emelie var den som passade allra bäst:
– Jag tror att hon kommer att göra ett fantastiskt jobb. Hon är erfaren, duktig och tar täten i många viktiga frågor. Dessutom kommer hon att vara en stor tillgång i vår regionala ledningsgrupp, säger Klas Johansson.

Vill få ihop laget
Emelie Kullmyr har tidigare läst det strategiska ledarskapet och varit biträdande chef i polisområde Skaraborg. Hon är i dag biträdande chef i Storgöteborg och har haft den tjänsten sedan 2010. Hon har under den tiden haft ett ansvar för den operativa verksamheten i polisområdet och har som kommenderingschef även arbetat nära den operativa enheten.
– Jag tror att min erfarenhet från polisområdet, med hela trygg-i-modellen, kan göra att vi kan få ihop oss, både områden och enheter i regionen, mer som ett lag. Vi har samma mål och är olika delar i en och samma helhet. Min utmaning blir att – tillsammans med medarbetarna – lägga det pusslet, säger Emelie Kullmyr.

Färgelanda valdistriktets tabbade sig - bytte plats på ett mandat
Helt plötsligt tippade ett mandat över från Centerpartiet till Sverigedemokraterna – fastän rösterna till riksdagen räknats klart sedan flera timmar. Anledningen: Den mänskliga faktorn i Färgelanda.
Vid lunchtid på måndagen kom beskedet om att rösterna till riksdagsvalet var färdigräknade, så när som på ett antal förtidsröster, utlands- och poströster. Men på måndagskvällen ändrades plötsligt siffrorna.
Nu kan Ekot avslöja varför.
– Ett valdistrikt i Färgelanda i Västra Götaland hade helt enkelt rapporterat in fel val, säger Lars Aden Lisinski, presstalesperson på Valmyndigheten.
Resultatet från kommunvalet eller landstingsvalet rapporterades in som riksdagsvalets siffror. Det upptäcktes klockan 18.18 på måndagskvällen.
Totalt är det bara 1339 personer som röstat i riksdagsvalet i valdistriktet. Resultatet var det enda som behövdes för att SD:s mandat skulle bli 63 och Centerns ticka ned till 30.
– Ja, i det här fallet har det spelat roll eftersom det var så tätt mellan Centern och Sverigedemokraterna mellan ett mandat. Det här gjorde att det tippade över till Sverigedemokraternas fördel, säger Lars Aden Lisinski.

Mord/dråpförsök på man i Göteborg
Vid hållplats Aprilgatan i Kortedala har en man i 35-årsåldern blivit knivskuren. Vid 17:51 får SOS larmet.
En misstänkt man ska ha lämnat platsen genom att hoppa på en spårvagn in mot stan. Polis och ambulans är på plats. Enligt de första uppgifterna från platsen är den knivskurne mannen inte livshotande skadad. Han förs i ambulans till Sahlgrenska sjukhuset.
Polisen söker just nu efter den misstänkte med flera patruller samt helikopter. En förundersökning om försök till mord har inletts och brottsplatsen är avspärrad.
Uppdatering 19.25
Ännu är ingen misstänkt gripen för brottet. Polisen har hört flera vittnen från brottsplatsen och fått bra uppgifter att jobba vidare med. Polis finns också på sjukhuset för att eventuellt hålla förhör med den skadade mannen.  

52 barn misstänks ha utsatts för sexbrott av läkare
Den läkare som misstänks för flera fall av sexualbrott mot barn ska ha utsatt så många som 52 barn och 18 vuxna. Övergreppen ska ha skett på flera platser runt om i landet – i huvudsak på mannens arbetsplatser. 
På onsdag väcks åtal mot läkaren.
Läkaren, som är bosatt i Skaraborg, sitter häktad misstänkt för sexuella övergrepp på ett stort antal barn samt barnpornografibrott.
På onsdag väcks åtal mot mannen och nu framkommer flera nya uppgifter. Totalt är 52 barn och 18 vuxna målsäganden och de finns spridda över hela landet, enligt ett pressmeddelande från Åklagarmyndigheten.
Läkaren misstänks, enligt åtalet, ha begått brott på sina arbetsplatser i Skellefteå, Skövde, Jönköping, Stockholm samt via en läkartjänst i mobilen mellan åren 2015 och 2017.
Mannen är misstänkt för grov våldtäkt mot barn, grovt sexuellt övergrepp mot barn, utnyttjande av barn för sexuell posering, både grovt och normalgrader, sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning, sexuellt övergrepp och barnpornografibrott, både grovt och normalgraden.
Läkaren nekar till anklagelserna.

Lägenhetsbrand i Göteborg - Man misstänkt för grov mordbrand
Ett larm om en brand i lägenhet på Beväringsgatan  i en lägenhet på sjätte våningen i Kortedala inkommer klockan 13.56, på måndagen.
Enligt räddningstjänsten är det kraftig rökutveckling från lägenheten. Även polisen har kommit till platsen för att bistå räddningstjänsten.
I lägenheten kan polisen gripa en man i 30-årsåldern som har viftat med en kniv när han stod på balkongen. Han är misstänkt för grov mordbrand och är förd till sjukhus.
Enligt Räddningstjänsten har personer evakuerats ur fönster med ett så kallat höjdfordon.
Ett 30-tal räddningspersonal är på platsen. 
15.30 Enligt räddningstjänsten föreligger ingen spridningsrisk. Endast berörd lägenhet som är brandskadad men ytterligare någon är rökskadad. Lägenheten kommer att spärras av för en teknisk undersökning.

Tre män anhållna för båtstöld
Under söndagsnatten greps tre män i 30-årsåldern efter att ha stoppats av en polispatrull  i Trollhättan. Polisen stoppade bilen med trailern efter att man misstänkte att båten på en trailern kunde vara stulen. Efter kontroll av båten kontaktades polismyndigheten i Norge för att kontrollera om båten har anmälts stulen. De tre männen medtogs till polisstationen för fortsatt utredning misstänkta för båtstöld i Norge.
Vid 13 tiden på måndagseftermiddagen uppgav har de tre männen anhållits misstänkta för stöld.

Kvinna i 80-årsåldern stoppad för rattfylleri
En person som sett en äldre kvinna först kollidera med en lastbil och sedan kört vidare med punktering på Flygplatsvägen i Harryda klockan 14.50 på måndagen. Bilen stannade sedan vid rondellen nära långtidsparkeringarna. När polis kom till platsen misstänks kvinnan som är i 80-årsåldern för rattfylleri. Hon fick följa med för provtagning. Bilen fick bärgas från platsen.

13-åringmisshandlad under fotbollsturnering
Under en fotbollsturnering i Trollhättan blev en 13-årig pojke misshandlad av två andra pojkar.
Vid 20-tiden på fredag kväll uppstod ett verbalt bråk mellan några pojkar som deltog i en fotbollsturnering i Trollhättan.
Bråket eskalerade till misshandel. 
Den 13-årige pojken fick ta emot flera knytnävsslag. Enligt polisen fick han uppsöka vård för skador i bland annat ansiktet. Två andra pojkar som är under 15 år misstänks ha misshandlat honom.

Man dömd till fängelse - Körde i diket berusad med sin 5-årig son i bilen
Under en dag i april i år satte sig en man bakom ratten berusad och körningen sluta i ett dike, i Näsböle i Färgelanda kommun.
I bilen befann sig en man i 40-åldern och mannens femårige son.
När polis kom till platsen fanns en misstanke om att mannen skulle vara full. Utandningsluften ska ha visat att mannen hade 2,43 promille alkohol i kroppen.
Mannens alkoholkonsumtion och den angivna resan anses så pass långtgående för att mannen, som lever under ordnade former, att han inte kan dömas till ett annat straff än fängelse.
Mannen döms därför för grov rattfylleri till fängelse i en månad.

Kvinna utsatt för rån i Haga – två gripna
Det var vid ett-tiden natten till lördagen som en kvinna blev nerknuffad på gatan i Haga. Hon rånades av två personer som tog hennes mobil och de kontanter som hon hade på sig.
Polisen fick bra signalement på gärningsmännen och skickade ut två bilar som senare griper två män en bit bort från brottsplatsen. De två männen är nu misstänkta för personrån.
Inga personskador har rapporterats in efter händelsen.

Polisen söker vittnesuppgifter till omfattande skadegörelse på busskurer
Natten mellan 15-16 juni blir ett flertal busskurer i Mölndal, Göteborg och Härryda utsatta för en omfattande skadegörelse. Polisen tackar alla som hört av sig med tips. Polisen tar samtidigt emot fler tips eller vittnesuppgifter.
Natten mellan fredag och lördag den 15-16 juni blir ett flertal busskurer i Mölndal, Göteborg och Härryda utsatta för en omfattande skadegörelse, där glaset till buss- och spårvagnskurerna krossas. Under samma helg utsätts även ett par fastigheter i Mölndal för skadegörelse genom krossade fönsterrutor.
Tisdagen den 4 september hämtade polisen in fyra personer till förhör, misstänkta för grov skadegörelse, efter beslut av åklagare. De delgavs misstanke och blev efter förhör anhållna. Efter nya förhör under onsdagen tar åklagaren beslut om att de ska släppas. Utredningen fortsätter och de fyra personerna är fortsatt misstänkta.
Polisen tackar alla som hört av sig med tips som gjort att utredningen har kommit framåt. Finns det fler vittnen till händelsen är ni välkomna att höra av er till polisen på följande adress:
lpo-storgoteborg-syd.utredning-4@polisen.se

Kvinna åkte narkotikapåverkad på stulen mc för att stjäla på Jula i Kungälv 
Det var vid 17:45 på torsdagskvällen som polisen kallades till Julas varuhus på Bultgatan i Kungälv.
Väktare hade då gripit en kvinna i 30-årsåldern för en ringa stöld inne i butiken. Hon blev dock snart misstänkt för flertalet andra brott.
Väktarna påtalar för polispatrullen att hon kom dit med en motorcykel.
När polispatrullen kollar upp motorcykeln visar det sig att den är stulen och att hon saknar körkort för mc. 
Förutom att motorcykeln var stulen var den även falskskyltad. Polispatrullen fattade misstanke om att kvinnan var narkotikapåverkad och togs med för provtagning.
En anmälan upprättas om misstänkt för ringa stöld, narkotikabrott, grov olovlig körning samt märkesförfalskning.

Ihjälslagen med yxa – fem åtalas nu
Den 6 december 2017 dödades Magnus Natschki. Hans kropp dumpades i skogen utanför Uddevalla och flera av de misstänkta gärningsmännen flydde genom Europa. Två dagar senare greps den första av dem. Nu åtalas fem män för inblandning i hans försvinnande och död.

Här är de misstänkta
22-åringen är åtalad för mord. Han greps i Tyskland den 8 december, två dagar efter att mordet ska ha skett. Han har tidigare medgett att han dödat Magnus Natschki men han menar att han blev tvingad till det. Han är tidigare ostraffad.

20-åringen är åtalad för mord, rån, grov misshandel och människorov. Vintern 2017 dömdes han, tillsammans med 19-åringen, för våldsamt upplopp efter en demonstration i Göteborg. Han förnekar brott.

19-åringen är åtalad för rån, grov misshandel och människorov. Tidigare dömd för flera brott. Vintern 2017 dömdes han, och 20-åringen, för våldsamt upplopp efter en demonstration i Göteborg. Han förnekar brott. 

34-åringen är åtalad för rån, grov misshandel, människorov och grovt skyddande av brottsling. Dömdes för mord 2005 efter att han slagit en bilförsäljare i huvudet med en stekpanna. Han förnekar brott.

42-åringen är åtalad för medhjälp till olaga frihetsberövande och grovt skyddande av brottsling. Han förnekar brott.

Det här har hänt
6 december 2017 dödas Magnus Natschki och dumpas i skogen utanför Uddevalla.
8 december 2017. Polisen i Fyrbodal får ett samtal från Tyskland. En svensk man har kommit in till ett sjukhus och berättat att han dödat Magnus Natschki. Mannen grips och förs senare över till Sverige. Han har suttit häktad sedan dess.
13 december 2017. Polis och Missing People håller skallgång i Uddevalla.
15 december 2017. Ytterligare två män häktas misstänkta för inblandning. Magnus Natschkis kropp är fortfarande försvunnen.
22 december 2017. Två män till häktas misstänkta för inblandning. De greps några dagar tidigare i Danmark. Parallellt letar polisen varje dag efter Magnus Natsckis. Vid det här laget sitter alltså fem män häktade misstänkta för inblandning.
27 januari 2018. Ännu en skallgång hålls av Missing People. På lördageftermiddagen hittas kroppen av en markägare som gett sig ut för att hugga ved. Han har då varit försvunnen i 52 dagar.
1 mars 2018. Magnus Natschki begravs omgiven av familj och vänner.
7 september 2018. Åtal väcks mot de män som är misstänkta för att vara inblandade i brottet. Alla fem förnekar brott.

Cykelpolisen grep flyende inbrottstjuvar
Göteborgs ende cykelpolis trampade ikapp flyktbilen och grep på egen hand två misstänkta tjuvar.
Han var ute och cykelpatrullerade i centrum när ett anrop gick ut om en misstänkt bil. Bilen hade uppmärksammats av vittnen i samband med ett inbrott i en tyskregistrerad bil där tjuvarna hade slagit sönder rutan och tagit med sig gods.
– Jag spanade efter bilen på min cykel och vid Stora Badhusgatan fick jag syn på den. Samtidigt som jag larmade på förstärkning började jag följa efter bilen. Jag hade lite tur att det var köer så jag kom i kapp och kunde gripa två misstänkta personer, säger Per Ekedorff, vid citypolisen.

De två gripna är kända av polisen sedan tidigare för likartad brottslighet och är nu anhållna misstänkta för stöld. I baksätet på flyktbilen återfanns stöldgodset som tillhörde en turistande familj på besök i Göteborg. Tack vare det snabba ingripandet kunde familjen få tillbaka sina ägodelar en kort stund efter bilinbrottet.
– De blev nog väldigt glada för tjuvarna hade stulit deras dator, kamerautrustning och väskor med kläder, säger Ekedorff.
 

20-åring döms för stulen Jas 39 Gripen-del
En 20-årig man döms till skyddstillsyn efter att ha stulit en Jas 39 Gripen-del.
Han knyckte ett bromshandtag till ett Jas 39 Gripen-plan och försökte tjäna ”någon tusenlapp” genom att sälja det via Facebook. Nu har Linköpings tingsrätt dömt den 20-årige mannen till skyddstillsyn, rapporterar Corren med flera medier i Östergötland. Stölden skedde för två år sedan när mannen praktiserade på FMV:s flygverkstad på F7, Skaraborgs flygflottilj, i Såtenäs.
I åtalet framhöll åklagaren att stöldgodset utgör krigsmateriel och tillhör Försvarsmakten.
 

IVO vill återkalla våldtäktsdömd sjuksköterskas legitimation
En sjuksköterska som dömts till fängelse för våldtäkt och misshandel ska inte få jobba med patienter. Det anser IVO som nu vill att mannens legitimation återkallas.
Mannen som har arbetat på ett sjukhus i regionen dömdes förra året till över två års fängelse för våldtäkt. En dom som senare fastställdes i hovrätten.
Han döms också för att ha misshandlat kvinnan genom att släpa henne i håret och dunka hennes huvud mot en vägg.

Nu vill Inspektionen för vård och omsorg, IVO, att mannens yrkeslegitimation ska återkallas.
IVO skriver i sin rekommendation att mannen har gjort sig skyldig till grova brott som påverkar förtroendet för honom som sjuksköterska och att legitimationen bör återkallas med tanke på den tillit som allmänheten har rätt att hysa för en sjuksköterska.

Mannen avskedades från sitt jobb i samband med domen.
Nu är det upp till Hälso- och sjukvårdsstyrelsen att besluta huruvida mannens legitimation ska återkallas.

Politiker misstänkt för bedrägeribrott
En högt uppsatt liberal politiker i Västsverige är misstänkt för grovt bedrägeri när det gäller att få arvoden utbetalda från flera kommuner och regionen.
Polisen granskar ärendet just nu och åklagare Petter Lundgren räknar med att fatta beslut om åtal eller inte inom några månader.
Politikern har tagit en så kallad "time out" från det politiska arbetet och finns inte med på några valsedlar detta år.
Politikern nekar till alla brottsanklagelser.

Polisen utreder okänt USB-minne i valdator
Polisens nationella operativa avdelning, NOA, utreder en händelse som ska ha inträffat i en lokal för förtidsröstning i Göteborg i helgen.
Två personer, som inte var på plats för att rösta, ska ha anslutit ett USB-minne i en dator som tillhör valnämnden.
Händelsen inträffade i lördags klockan 11.00, i samband med att en lokal för förtidsröstning öppnade i Bagaregården i östra Göteborg.
En man och en kvinna var på plats, och ville låna en dator för att göra en utskrift.
Under samtalet med röstmottagaren ska mannen ha anslutit en USB-minne i valnämndens dator. Ett USB-minne är en litet bärbart lagringsmedium, som ansluts till datorns USB-kontakt. De kan användas för att sprida virus och ta kontroll över datorer.
– Datorn är omhändertagen enligt konstens alla regler. Det finns inga spår av virus eller liknande i den, enligt den expertis som vi har anlitat, säger Bill Werngren är chef för valkansliet i Göteborg.
Mannen i Göteborg uppmanades att ta ut USB-minnet ur valnämndens dator, och därefter ska paret ha lämnat lokalen.
Enligt Polisens nationella operativa avdelning, NOA, finns det inte som direkt tyder på att händelsen i Göteborg skulle handla om eventuell manipulering av valrörelsen. Och man ser inte att händelsen är en del i ett system.

Bilar satta i brand i Trollhättan, Tanum och Mölndal i natt
Tre bilar sattes i brand på en parkering vid Karlstorpsvägen i Trollhättan vid 23-tiden i natt. Ett vittne vaknade av ljusskenet och larmade polisen. Vittnet såg också en moped köra från platsen. Bränderna släcks och det visar sig att det är tre bilar som brunnit. Bilägarna är underrättade och det finns vittnesuppgifter om att någon varit på plats i samband med att bilarna börjat brinna, ingen gripen.

Även i Fressland i Bullarebygden i Tanums kommun brann en bil vid 01:38och även där misstänker polisen att branden varit anlagd.
Branden släcks och man kan även konstatera att någon även har kastat in något föremål genom en ruta till fastigheten där bilen stod parkerad varför även olaga hot tillkommer i anmälan, ingen har kommit till fysisk skada.

Räddningstjänst samt polis till Rävekärrsvägen i Möndal där en bil skall brinna vid 03:37.
Branden släcks och man kan konstatera att ytterligare en bil har fått skador i samband med händelsen då den brinnande bilen har rullat in i en annan parkerad bil på platsen, en anmälan skrivs.

Havs- och vattenmyndigheten satsar 2 miljoner kronor till att skrota gamla båtar
Gamla sjöodugliga båtar skrotas inte på grund av höga kostnader. Nu satsar Havs- och vattenmyndigheten två miljoner på att få fler att skrota sina gamla båtar.
I Sverige finns i dag ungefär 64 000 övergivna eller sjöodugliga fritidsbåtar som kan läcka plast och andra farliga ämnen ut i hav och sjöar.
Nu storsatsar Havs- och vattenmydigheten, HaV, på att åtgärda problemet genom att avsätta två miljoner kronor för att få fler att skrota sin gamla båt i höst.
– Vi behöver skrota fler gamla fritidsbåtar om vi ska kunna värna om miljön. Men många båtägare avstår eftersom de tycker det är för dyrt och i stället blir båtarna liggande, på tomter, marinor, båtklubbar och i vattenbryn, säger Lisa Bredahl Nerdal, utredare vid enheten för havsmiljöförvaltning på HaV, i ett pressmeddelande.

I dag finns inget system för producentansvar för fritidsbåtar utan ansvaret för skrotning ligger hos den sista ägaren. Av cirka 900 000 fritidsbåtar i Sverige är över 100 000 40 år eller äldre.
HaV:s medel får endast användas för att betala själva skrotningen och pengarna beräknas kunna räcka till mellan 180 och 360 båtar, beroende på längd och vikt för båten. Man ska kunna lämna in sin båt för återvinning över hela landet och de båtar som skrotas ska i första hand återvinnas. 
– De två miljonerna som HaV nu avsätter ingår i regeringens satsning på att minska nedskräpningen av plast i våra hav. Vi hoppas att så många som möjligt tar möjligheten att skrota sin båt i höst, säger Lisa Bredahl Nerdal.

Nizam Farraj, Tommy Manfredsson, Martin Rudin, Roland Persson och Robin Almgren är de första i landet att tilldelas Polismyndighetens medborgarmedalj i silver.
Nizam Farraj, Tommy Manfredsson, Martin Rudin, Roland Persson och Robin Almgren är de första i landet att tilldelas Polismyndighetens medborgarmedalj i silver.

Polisen prisar två från Väst för rådiga insatser
Nizam Farraj från Uddevalla och Tommy Manfredsson från Lysekil har tilldelats Polismyndighetens medborgarmedalj i silver för deras rådiga ingripande i samband med olika händelser.

Nizam Farraj prisades för sitt ingripande när två maskerade män på en moped slog till mot en guldbutik i centrala Uddevalla i augusti förra året.
Nizam Farraj rusade fram till rånarnas moped, tog nycklarna och knuffade omkull mopeden. Han skrek att polisen var på väg och på så sätt lyckades han avbryta rånet mot guldbutiken.
Rånarna flydde platsen, Nizam Farraj jagade efter men fick stanna när rånarna avlossade ett skott mot honom.
– Jag kände instinktivt att jag bara måste stoppa rånarna. Jag kunde inte bara se på och låta det ske. Den här medaljen är ett kvitto på att jag gjorde rätt. Det är bra att sprida att de som gör något för att stoppa kriminalitet kan få medalj, säger Nizam Farraj till polisens hemsida.

Tommy Manfredsson från Lysekil prisades för sitt ingripande när han i februari i år kom till färjeläget vid Finnsbo-Skår. Där såg han att en bil låg i vattnet.
En liten pojke ropade att hans pappa behöver hjälp. Då ser Tommy Manfredsson att en man kommer upp till ytan. Då hoppar Tommy i det iskalla vattnet och lyckas få upp mannen på land.
Han larmar SOS och i samma stund märker han att mannen inte andas. Då sätter han igång med hjärt- och lungräddning och fortsätter tills ambulans kommer till platsen.
– Det som for genom mitt huvud var att den här sonen ska inte behöva se sin pappa drunkna. Jag känner mig hedrad och det är kul att det uppmärksammas på den här nivån. Det är viktigt att förstå situationen och agera efter det. Men det här kan bidra till att inspirera andra att hjälpa till och göra något för en annan människa, säger Tommy Manfredsson till polisens hemsida.

Fakta medborgarmedalj
Polismyndighetens medaljer instiftades 2017. Medborgarmedaljen för rådigt ingripande kan tilldelas envar och finns i två valörer: guld och silver.
Medborgarmedalj silver
Medborgarmedaljen i silver kan tilldelas personer som inte är anställda vid Polismyndigheten som har
visat särskild rådighet vid ett ingripande som skett för att hjälpa polisen att utföra en arbetsuppgift och som skadats till följd av ingripandet, eller
annars visat särskild rådighet genom att avvärja fara för liv, hälsa eller värdefull egendom.
Medborgarmedalj guld
Medborgarmedaljen i guld kan tilldelas personer som inte är anställda vid Polismyndigheten som har
visat synnerlig rådighet vid ett ingripande som skett för att hjälpa polisen att utföra en arbetsuppgift och som skadats till följd av ingripandet, eller
annars visat synnerlig rådighet genom att avvärja fara för liv, hälsa eller värdefull egendom.
 

Dömd för barnvåldtäkt kandiderade för parti
En man som kandiderade för Vänsterpartiet i en kommun i Västsverige drar tillbaka sin kandidatur sedan det blev känt att mannen är dömd för våldtäkt mot barn. 
– Vi tycker att det här är väldigt besvärande, säger den lokale ordföranden i kommunen.
En man som kandiderar för Vänsterpariet till kommunfullmäktige på en ort i Västsverige blev för tio år sedan dömd för grovt sexuellt utnyttjade av underårig och våldtäkt mot barn.
– Det här är bara känt för oss sedan tio minuter tillbaka då jag fick tag på vederbörande, säger den lokale ordföranden i kommunen.
Mannen ska ha blivit mycket chockad över att uppgifterna kommit fram och valde att omedelbart dra tillbaka sin kandidatur.
– Vi får diskutera vad han har för framtid i partiet längre fram, nu måste vi få bort honom från listorna innan söndag, säger ordföranden.
Dömdes till 3,5 års fängelse
Det mesta av domen är sekretessbelagt, men utifrån den information som finns ska mannen ha utnyttjat två underåriga flickor sexuellt under flera års tid. Rätten gör bedömningen att han har visat särskild hänsynslöshet och att brottet bör bedömas som grovt.
Mannen dömdes för tio år sedan till tre år och sex månaders fängelse samt att betala skadestånd till flickorna.
– Vi tycker att det här är väldigt besvärande, och det är avskyvärda brott även om de är sonade. Det stämmer inte alls med vår värdegrund, säger ordföranden. 

En person anhållen misstänkt för finansiering av terrorism
En person har under onsdagsmorgonen den 5 september anhållits misstänkt för brott mot lagen om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet skriver Åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande. . Den misstänkte personen greps efter att ha varit anhållen i sin frånvaro en kortare tid.
I samband med gripandet vidtogs olika utredningsåtgärder.

Förundersökningen om brott mot lagen om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet bedrivs av Säkerhetspolisen under ledning av åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål. Det misstänkta brottet tar sikte på finansiering av en verksamhet utomlands.

Utredningen fortsätter nu med bland annat förhör och analyser av beslag.
Åklagaren kommer inte att i nuläget lämna några ytterligare kommentarer i ärendet eller var i Sverige personen gripits.
Texten uppdateras

Man hotade kvinna och barn på Restad Gård
En av de boende på Restad Gård i Vänersborg, en man i 20-årsåldern hotade en kvinna och hennes barn vid 22:40 då mannen hotade kvinnan och barnet som bor i närheten verbalt.
Polisen fick komma och ta med sig mannen som var påverkad och som gjorde våldsamt motstånd när polisen kom. Nu är han gripen och sitter i förvar hos polisen i Trollhättan i väntan på förhör.
Han är ocks misstänkt för våld mot tjänsteman.
– Han har släppts under dagen efter förhör, säger Owe Larsson jourhavande förundersökningsledare vid polisen i Trollhättan.

Bilist krockade med älg - for rakt genom vindrutan
På onsdagsmorgonen vid 05.59 inträffade en viltolycka på länsväg 161 i Uddevalla cirka 500 meter från Torp i riktning mot Lysekil. En älg åkte rakt genom vindrutan. Polis, räddningstjänst och ambulanspersonal sändes till olycksplatsen. Föraren som var en kvinna klarade sig dock utan skador men chockades av händelsen.

Anhållen för mord i Frölunda begärs häktad
Under eftermiddagen i dag lämnade kammaråklagare Helena Treiberg Claeson in häktningsframställan vid Göteborgs tingsrätt mot den person som sedan i söndags varit anhållen på sannolika skäl misstänkt för mord på tre personer i Frölunda, Göteborg. 
Häktningsförhandlingen kommer att hållas vid Göteborgs tingsrätt i morgon onsdag klockan 13.45.
När häktningsförhandlingen är avslutad kommer kammaråklagare Helena Treiberg Claeson att finnas tillgänglig i tingsrätten för frågor från media. Åklagaren kommer även att kunna lämna kommentarer på telefon 010-562 70 69 en stund därefter.
Innan häktningsförhandlingen är åklagaren inte tillgänglig för kommentarer.

Mc-förare förd till sjukhus efter trafikolycka
En singelolycka med mc har enligt SOS inträffat vid Skee i Strömstad klockan 15.33 på tisdagen.
Olyckan ska enligt SOS ha onträffat vid Bastekärrsvägen utanför Cirkel K. Polis och ambulans larmas till platsen.
 Föraren av motorcykeln, en kvinna i 50-årsåldern, är förd till NÄL med nacksmärtor klockan 16.15. Spannmål på vägen trolig orsak till olyckan.

En person begärd häktad misstänkt för mord i Angered
Åklagaren har lämnat in en häktningsframställan till Göteborgs tingsrätt där hon begär en person häktad på sannolika skäl misstänkt för mord i Angered. Efter häktningsförhandlingen kommer åklagaren vara tillgänglig för media.
Den 2 september larmades polisen om en misshandel i Angered i Göteborgs kommun. På platsen hittade de en död kvinna och en misstänkt gärningsperson greps på platsen och anhölls senare under morgonen.
Åklagaren har nu begärt den misstänkta gärningspersonen häktad.
Tidpunkt för häktningsförhandlingen är inte meddelad. Det är Göteborgs tingsrätt som sätter ut förhandlingstiden.

Tågpersonal fick gömma sig i förarhytten för våldsam man
En man på tåget som ankom till Uddevalla station vid tiotiden i går kväll hotade tågpersonalen som fick låsa in sig i förarhytten.
Mannen sparkade sedan och slog på dörren till förarhytten. Personalen larmade polisen som kom dit och tog hand om mannen.

Stöldförsök och våld mot tjänsteman på Restad gård
Vid 16:30-tiden på måndagseftermiddagen kallas polis till Restad gård i Vänersborg av personal. En man ska då med våld försökt ta en mobiltelefon en kvinna som också bor på migrationsboendet. Sedan började han även bråka med ordningsvakter och spotta dem i ansiktet. Polis tillkallades som grep mannen. Mannen anhölls senare på kvällen av åklagare. Han är misstänkt för försök till grov stöld samt försök till våld mot tjänsteman.
 

Nu ökar risken för viltolyckor - Dessa vägar är de mest olycksdrabbade i väst
Risken för olyckor är störst på hösten och våren under gryning och skymning. Olyckor med rådjur är den vanligaste typen och de olyckor som får störst konsekvens är de med älg. Varje år anmäls ca 60 000 viltolyckor i hela landet, 12-13 000 i Västra Götalandsregionen och Halland
Polisen att upplysa bilisterna om att det finns särskilda risker på vissa vägar och att få ner antalet viltolyckor i hela landet.

DESSA FEM VÄGAR ÄR SÄRSKILT OLYCKSDRABBADE I VÄSTRA GÖTALAND.
E6 mellan Kungälv och Kode
Väg 180 mellan Alingsås och Borås
Väg 172 mellan Uddevalla och Bengtsfors
Väg 189 och väg 42 mellan Alingsås och Sollebrunn
Väg 26 mellan Tidaholm och Skövde
Källa: Regionala Viltolycksråd

Misstänkta trippelmordet i Göteborg – familjen helt okänd för socialtjänsten
Det misstänkta trippelmordet som skedde under söndagen i Västra Göteborg har blivit en prioriterad fråga för socialtjänsten i området.
– Det är en familj vi inte känner sedan tidigare, säger Carina Falkewall, sektorschef, individ- och familjeomsorg samt funktionshinder i Västra Göteborg.
Det var under den tidiga söndagsmorgonen som larmet kom till polisen: En man ringde och berättade att han tagit livet av sin fru och sina två barn.
När polisen kom till platsen, en lägenhet i Västra Göteborg, hittades frun och barnen döda. Och mannen greps på plats misstänkt för mord.

Polisen vill i nuläget inte gå ut med någon exakt ålder på barnen, men enligt kommunen rör det sig om förskolebarn. Kommunen jobbar i sin tur med att få mer information om händelsen.
– Vi har inte så många detaljer då det är en familj vi inte känner sedan tidigare, säger Carina Falkewall, sektorschef, individ- och familjeomsorg samt funktionshinder i Västra Göteborg.
Innebär detta att ni inte haft någon kontakt med familjen alls tidigare?
– Inte vad jag känner till. Det var faktiskt lite av ett detektivarbete för oss själva att få reda på vilka de var. Och så är det ju inte om det är en familj som vi känner sen tidigare, säger hon.
Fokus på krisstöd
Enligt Carina Falkewall ligger fokus nu på krisstöd till de anhöriga, och personal på förskolan där barnen gick.
I dagsläget finns inga planer på interna utredningar till följd av händelsen.
– I det här akuta skedet låter vi polisen göra sitt. Vi har ett nära samarbete med dem och i nuläget har vi inget som tyder på att vi behöver göra interna utredningar.
En förundersökning om mord har inletts och mannen har anhållits. Polisen tror inte att någon annan än de fyra personerna har befunnit sig i lägenheten.

Fler valrelaterade anmälningar
Polisen i region Väst upplever att valrörelsen hittills har varit relativt lugn. ”Det är först nu som vi ärendemässigt kan se att vi går in i en intensivt kampanjande period” säger Caroline Holmkvist i den regionala valstaben.
Med bara en vecka kvar till valet märker Polisen i region Väst en ökad intensitet både vad gäller politikerbesök och allmänna sammankomster. Under de två senaste veckorna har inflödet av valrelaterade ärenden ökat – 68 anmälningar gjordes den senaste veckan och hittills har cirka 360 valrelaterade ärenden inkommit totalt i region Väst i år. Merparten av de valrelaterade brott som hittills anmälts gäller skadegörelse.
– Det kan vara valaffischer som slitits ned, eldats upp eller förstörts. Det verkar drabba flera partier, säger Caroline Holmkvist, som samordnar utredningsärendena i regionens valstab.
Under den senaste veckan har region Väst även tagit emot 10-15 anmälningar som rör hot riktade mot politiker och valarbetare i regionen. Konkret handlar det om verbala hot, ofredanden, förtal, förolämpningar eller att kandidater blivit uthängda i sociala medier.
– Vi har fått in fler ärenden där det skett en konfrontation mot partirepresentanter eller valarbetare. Det har varit heta diskussioner som resulterat i en brottsanmälan, säger Caroline Holmkvist.

Konkurserna ökar i Västra Götaland
Nu ökar antalet konkurser i hela landet. I Västra Götaland var ökningen från förra året 17 procent.
Totalt har 613 företag i länet gått i konkurs hittills i år. Det kan jämföras med 523 under samma period förra året och 550 år 2016.
Skillnaden mellan augusti 2018 och augusti 2017 är på 65 procent.
Flest konkurser sker i bygg och hotell- och restaurangbranschen. Det visar statistik från företaget UC.

Misstänkt mord på kvinna i Gårdsten
Polis larmas till en lägenhet i Gårdsten med anledning av uppgifter om en skadad kvinna klockan 07.09 på söndagen.
I bostaden anträffas en avliden kvinna. Mannen fanns kvar i bostaden när polis kom till platsen. Han hade själv ringt polisen. Han grips på plats, misstänkt för mord alternativt dråp. Området spärras av och kommer att undersökas av tekniker.
Om mannen gjort några medgivanden är oklart. Enligt Polisen har kvinnans anhöriga underrättats.

Segelbåt började brinna vid kaj
Plötsligt började segelbåten som ligger vid kaj på Ringön på Hisingen att brinna strax efter klockan halv sju på söndagsmorgonen.
Enligt uppgift brann och rök det rejält inledningsvis. Om det fanns personer på segelbåten när branden bröt ut är oklart.
Vid åtta-tiden på morgonen var räddningstjänsten fortfarande kvar på platsen.
De har haft en del att göra, men vad vi förstått har segelbåten inte sjunkit. De är dock oklart hur stora skadorna är. Enligt uppgift har ingen skadats i samband med branden.

Tre personer funna döda i lägenhet - två av de avlidna var barn
I en lägenhet i Frölunda anträffas tre avlidna personer och en man grips misstänkt för mord klockan  04.51 på söndagsmorgonen.
En man ringer från en lägenhet i Västra Frölunda och uppger att han tagit livet av sin fru och deras yngre två barn. När polisen anländer till lägenheten anträffas en kvinna och två barn döda. Lägenheten spärras av och kommer att undersökas av tekniker. Mannen som ringde in var kvar i lägenheten och grips misstänkt för mord.
 – Mannen kommer att förhöras ytterligare under dagen, säger Jenny Widén vid Polisen.
Anhöriga är underrättade.

Fästning i Rök 2018 i strålande solsken på lördagen 
För femte året i rad, var det dags för den stora grillfesten Fästning i rök. och kanonsalut i Fästningsparken av Göteborgs Artillriförening.
Eventet bättre planerat i år. Tidigare har man taget sig upp till fästningen via kullerstenen direkt upp till borggården. I år tog man sig upp via en ny ingång som mynnade ut vid fästningens damm och sedan leddes besökarna längs en sträcka som slutade inne på borggården. Detta gjorde att alla besökare mer eller mindre leddes i en riktning genom hela eventet och man undvek tidigare köer.

Eventet är till för den som älskar grill och BBQ.
Hela borggården fylldes med grillmästare, grillkockar och grillfantaster.
Bakom grillevenemanget står eldsjälen och tillika “grillgeneralen” Martin Söderström som tillsammans med många grillvänner utför evenemanget helt ideellt i samarbete med Bohus fästning och det bjöds på över 3 ton mat…

På plats var 26 grillteam från hela Sverige
Grillteamen kommer från hela Sverige och har som utmaning att förse besökarna med diverse spännande delikatesser från sina grillar. Det blir huvudrätter, siders och till och med efterrätter – allt tillagat på grillen. För att genomföra detta har teamen tillgång till kött, fisk, skaldjur, frukt och grönsaker samt bröd.

Man blev förvånad av vad man kan göra på en grill.
Grillteamen serverade på grillat från de olika råvarutorgen. Råvarorna är tänkta att sporra, utmana och inspirera esökarna för din egen utveckling inom grill & BBQ. Och det gjorde man verkligen
Smakerna bara flödade genom gomen denna dag. Allt från traditionell grillning med mersmak till riktigt heta saker. Som om de inte vore nog med detta fanns ett BBQ-torg där ett antal team låter sina ”vidunder” (smokers) ryka och sprida väldoft hela lördagen.
På årets torg fick man provsmaka allt från, Fisk & Skaldjur, Vegetariskt, Vilt & Fågel
Ost & Dessert.
Man kunde också prova vin- och öl.
Utöver råvarutorgen erbjöds vin- och ölprovningar som ackompanjeras av ett grillteam vardera. 
 

Polisinsats i centrala Göteborg efter bråk/hotfull situation vid Högsbotorp
Händelsen startade i en bostad vid Högsbotorp där några familjemedlemmar hamnat i bråk och hot förekommit där det uppgavs vara något vapen involverat vid 20:04 på fredagskvällen. Polisen startade av den anledning en insats där  bla helikopter var involverad.
Två personer/män eftersöks efter det bråk som inlett händelsen. En förundersökning med rubricering grovt olaga hot samt vapenbrott inleds. En av de involverade männen kunde relativt snart gripas, en man född 1998. Han var den man som uppgavs ha visat en pistolliknande föremål, detta har ännu inte återfunnits.
Ytterligare en man som varit involverad var då på fri fot. Denna man kunde ca kl 20.00 gripas. Brottsrubricering ännu oklar.Ytterligare brott tillkommer troligen.
Händelsen har inträffat inom en familj, inga ytterligare personer anses för närvarande varit involverade. Inga kända personskador, inga vapen har avlossats.
Polisen har senare genomfört sök med hund på den plats som den första mannen greps på. Det resulterade i att polisen fann ett vapen på platsen, troligen det som omnämnts i samband med inledningen av händelsen.
Ännu oklart vilken typ av vapen det handlar om. Teknisk undersökning kommer att genomföras.   

Man i 25-årsåldern åtalas för att flera gånger kört utan körkort och narkotikapåverkad
Nu åtalas en man i 25-årsåldern för flera trafik- och narkotikabrott. Mannen är hemmahörande Kungälvs kommun
I januari  stoppades mannen av en polispatrull på Rollsbovägeni år.
När polispatrullen kontrollerade mannen upptäckte de att han saknade körkort och visade tydliga tecken på narkotikapåverkan. Resultatet efter provtagningen gav utslag för spår av cannabis. 
Sex månader senare stoppades åter mannen, denna gång på Marieholmsleden i Göteborg. Då blåser mannen positivt för alkohol och efter provtagning visade rusultatet på 1,01 promille. Provanalysen visade också på spår av cannabis och kokain i mannens blod.
Mannen har kört ett flertal gånger utan körkort, därför åtalas han också för grov olovlig körning. Mannen har erkänt att han kört utan körkort men förnekar rattfylleri och narkotikabrottet  men erkänner grovt rattfylleri.

Bil började brinna i Strömstad
Räddningstjänsten i Strömstad larmades tidigt under fredagsmorgonen strax efter fem om en bil som stod i brand. Bilen stod på en gårdsplan nordöst om Skee. När räddningstjänsten först fick larmet lät det initialt som att det fanns risk för spridning till omkringliggande hus, men så visade det sig inte vara när räddningstjänsten kom fram till platsen.
Vad som orsakat branden är oklart men man misstänker inte att någon tänt eld på bilen.
 

Nio bilnycklar och bil stals från Kungälvs kommun
Det var vid 07-tiden på måndagen som stölden upptäcktes på ett område där Kungälvs kommun förvarar bilar. Inbrottet har skett genom att forcerat grinden där flera fordon står parkerade. Tjuven/tjuvarna har sedan tagit sig in i lokalen och i ett kassaskåp där man tagit nio bilnycklar.
Efter det ska personerna också ha stulit en av kommunernas bilar.
Det finns spår efter inbrotte som polisen har säkrat. Polisen har i nuläget ingen misstänkt.

Tre män åtalas för kidnappning
De tre männen hotade offret med pistol, stack honom med kniv och stoppade in honom i bagageluckan på sin egen bil under en natt i Borås i somras. Nu åtalas de på en rad punkter.
De tre männen är mellan 30 och 40 år gamla. De åtalas för grov misshandel, människorov och övergrepp i rättssak.
Mannen ska ha tvingats in i bagaget på sin egen bil och ha misshandlats och hotats till livet. De tre personerna ska ha tvingat sig till mannens bankomatkort och tagit ut 12 000 kronor på kortet under dödshot.
De misstänkta ska också ha hotat att döda mannen och hans familj om han kontaktade polisen.
Händelsen inträffade i månadsskiftet juni juli i somras.
Enligt åklagaren bör brottet bedömas som grovt eftersom de misstänkta varit hänsynslösa.

Nya bilbränder i Trollhättan
Ytterligare en natt har det brunnit bilar i stadsdelen Kronogården i Trollhättan. Under natten till fredagen totalförstördes fyra bilar.
Det var vid 02.39 som polisen larmades till Kronogården i Trollhättan, en stadsdel som tidigare i augusti härjats av flera bilbränder på nätterna.
Tio bilar stod i brand och det slutade med att fyra blev helt utbrända och de andra sex skadade.
Ingen är gripen i ärendet och en anmälan om grov skadegörelse är upprättad.

Inbrott i guldsmedsbutik
Tidigt på fredagsmorgonen gjordes ett inbrott i en guldsmedsbutik i Vänersborg.
– Man har krossat rutan för att ta sig in och lämnat ett fordon på plats, säger Peter Nordengard, vakthavande befäl polisens i Västra Götaland.
Larmet kom till polisen kvart i fyra på fredagsmorgonen.
En anmälan om stöld är upprättad och ingen misstänkt är gripen.

Misstänkt för bilbränder nu tillbaka i Göteborg
En man i 20-årsåldern som varit anhållen i sin frånvaro misstänkt för delaktighet i bilbränderna i Frölunda är tillbaka i Göteborg.
Efter bilbränderna flög han till Turkiet och greps på flygplatsen i Antalya, men nu är han tillbaka i Göteborg igen.
– Jag kan inte redogöra exakt för hur de här turerna har gått till, men enligt den senaste informationen jag har fått så är han på plats i Göteborg nu och vi har bokat in ett förhör med honom och hans försvarare imorgon, säger kammaråklagare Mats Ihlbom.
Det var för drygt två veckor sedan som ett 50-tal bilar sattes i brand i Göteborg. Bland annat blev boende i Frölunda vittnen till hur ett maskerat gäng tände eld på bilar på Frölunda torgs parkering.
Sedan tidigare sitter bland annat en man i 20-årsåldern häktad på sannolika skäl misstänkt för mordbrand och fyra ungar personer har delgivits misstanke om brotten utan att ha frihetsberövats.

Åklagare vill begära misstänkta omhäktade för bilbränderna
Åklagaren kommer att begära att den person som sitter häktad misstänkt för bilbränningarna i Västra Frölunda blir kvar i häktet medan utredningen pågår. 
– Jag är förhoppningsfull, säger åklagare Mats Ihlbom, apropå utredningens framskridande.
Sedan tidigare sitter en 20-årig man häktad misstänkt för inblandning i bilbränderna på Frölunda Torg, då ett 80-tal bilar brann.

En 18-årig man stoppades vid gränsen till Turkiet och sitter just nu i förvar i Danmark i väntan på att bli utlämnad till Sverige, och en tredje person som tidigare satt häktad är släppt på grund av svagare bevisning, men inte avskriven från utredningen. 
Enligt Mats Ihlbom arbetar polisen just nu intensivt med att få fram bevis som ska kunna styrka att det är just dessa personer som är skyldiga till bilbränningarna. Han kommer på fredag, då häktningstiden för 20-åringen går ut, begära att mannen omhäktas.

Mats Ihlbom berättar att i bevisningen ingår många timmars videomaterial och även blod har säkrats på platsen, som skickats till NFC, Nationellt forensiskt centrum, för analys.
– Vi har en DNA-profil på blodet, men inte lyckats matcha det mot någon, säger Mats Ihlbom.
Enligt åklagaren är det inte omöjligt att det tillkommer fler misstänkta i utredningen och han är förhoppningsfull om att utredningen ska leda till åtal och fällande dom.

Trots att händelsen inträffade vid 21-tiden på kvällen och många bevittnade bränderna, är det få personer som ställer upp som vittnen i utredningen.
– Vi önskar att fler som har sett saker skulle ställa upp som vittnen, säger Mats Ihlbom.

Person misstänkt för bränder kring Vedum släpps ur häktet
Den person som suttit häktad misstänkt för att ha anlagt bränder i trakten av Vedum har idag släppts ur häktet. Vice chefsåklagare Lars-Göran Wennerholm har beslutat att häva häktningen eftersom utredningsläget inte längre motiverar häktning.
Utredningen har bedrivits intensivt i hela polisområdet den senaste månaden. Polisen har inte funnit något som pekar på någon annan misstänkt i ärendet och polisen kan konstatera att inga anmälda bränder har inträffat under tiden personen suttit häktad. Misstankarna mot den tidigare häktade personen kvarstår och utredningen kommer att fortsätta, även om det i nuläget inte finns tillräckliga skäl för att hålla den misstänkte inlåst under utredningens gång.
– Vi förstår att frisläppandet kan skapa oro i Vedum. Vi kommer därför att ha ökad närvaro i området och kommer ha en tät dialog med Vara kommun. Vi är också fortsatt intresserade av att få in uppgifter som kan leda utredningen framåt säger Fredrik Malm, lokalpolisområdeschef i Västra Skaraborg.

Fast förbindelse till Öckerö utreds på nytt av Trafikverket
Frågan om en fast förbindelse till Öckerö har diskuterats ett antal gånger tidigare. Nu ska Trafikverket utreda den på nytt. Redan 2001 hölls en folkomröstning då boende röstade mot. 
Trafikverket har fått i uppdrag av Västra Götalandsregionen att återigen titta på frågan om en eventuell fast förbindelse till Öckerö.
Det finns i dag en viss trängselproblematik och en viss trafiksäkerhetsproblematik, menar Patrik Benrick som är utredningsledare på Trafikverket. Han är själv tveksam till att en bro är den bästa lösningen.
– Det är klart att det har ingrepp i landskapet. Det finns ingen bro där i dag, det är heller ingenting man gör och kan ångra. Det är ju någon typ av slutlösning som man måste tänka över väldigt noggrant innan man går vidare med, säger Patrik Benrick till P4 Göteborg.
Han säger också att hållbarhetsaspekten är viktig och att man måste utreda om det går att säkerställa att en fast förbindelse inte bidrar till att fler kör bil.
Trafikverket förväntar sig att presentera olika lösningsförslag i slutet av 2019.

Sju bilar satta i brand under natten
Sju bilar sattes i brand i  Lövgärdet i Angered under natten till torsdagen. Strax före midnatt (23:49)  började en bil brinna och en timme senare vid 00:49 började ytterligare sex bilar att brinna.
-Det är ganska nära varandra, så det kan givetvis ha ett samband. Patruller finns på plats för en initial undersökning, säger Peter Nordengard, vakthavande befäl vid polisen.

Kvinna avled på sjukhus efter trafikolycka
En kvinna skadades allvarligt i en olycka mellan en lastbil och en personbil under måndagen. Olyckan skedde i Tidan norr om Skövde. På onsdagen meddelade polisen att kvinnan, som ska ha varit i 40-årsåldern, avlidit. Anhöriga är underrättade.
– Hon avled på sjukhus, säger polisens presstalesperson Hans Lippens.
Det var strax efter klockan 16 under måndagseftermiddagen som polisen larmades om olyckan. En lastbil och personbil hade då kolliderat på en väg i Tidan i Skövde kommun.
Föraren av personbilen fördes till sjukhus med ambulanshelikopter.
 

Man i Västsverige åtalad för en stor mängd sexbrott på internet
I dag väcktes åtal mot en 22-årig man misstänkt för att ha begått brott mot 63 barn varav nästintill samtliga skett via internet.
Brotten har främst ägt rum under 2017 och brottsrubriceringarna är bland annat våldtäkt mot barn, sexuellt övergrepp mot barn, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering samt försök därtill, köp av sexuell handling av barn samt försök därtill, sexuellt ofredande och barnpornografibrott. Målsägandena finns över hela landet.

Den åtalade mannen misstänks för att ha haft kontakt främst via kommunikationsverktygen Snapchat och Yellow (numera benämnd Yubo) med unga flickor, företrädesvis i åldrarna 12-14 år. Mannen har förmått flickor att visa sig nakna i webbkamera/mobilkamera eller att spela in filmer där de onanerat som de sedan skickat till honom. Han har även fått eller försökt få en stor mängd av flickorna att ta nakna eller lättklädda bilder på sig själva och skicka till honom. I många av fallen har han hotat med att sprida de bilder han fått på internet om inte flickorna gjorde som han ville.

Den 4 december 2017 genomfördes en husrannsakan hemma hos mannen som är hemmahörande i Borås. Detta skedde efter att ett antal polisanmälningar inkommit om sexualbrott mot barn på internet, vilka kunde sättas i samband med mannen genom det Snapchat-id som gärningsmannen använt. Vid husrannsakan togs bland annat ett antal mobiltelefoner i beslag vilka innehöll bilder och chattrafik från bland annat Snapchat. Målsägandena har sedan kunnat identifieras genom detta material samt med hjälp av material som erhållits genom utländska myndigheter.
Mannen förnekar brott.
Huvudförhandlingen kommer att påbörjas i mitten av september vid Borås tingsrätt. 

Två gripna för inbrott i villa
Samtal kommer in till polisen vid 03.36  på tisdagsmorgonen om att man har hört glaskross på Skansgatan i Uddevalla. När polispatrullen kommer dit upptäcker man först att en bil har fått rutorna krossade. Man ser också att någon tagit sig in i en villa och fortfarande är kvar där. I villan befinner sig två personer, en ung kvinna och en ung man  i tonåren. De två personer grips efter visst tumult. De har slagit sönder en massa saker i villan och även plockat på sig gods. De grips av polisen och är misstänkta för grov stöld samt skadegörelse.

Man åtalas för att han skjutit hål i uthus och uttalat dödshot mot ägare
En man i 30-årsåldern hemmahörande i Lilla Edets kommun står åtalad i Vänersborgs tingsrätt för hemfridsbrott, två fall av olaga hot, grovt olaga hot, narkotikabrott, grovt vapenbrott samt våld mot tjänsteman.

Först ska mannen ha trängt sig in i en annan mans lägenhet och hotat lägenhetsinnehavaren och dennes sambo. Vid tillfället ska mannen ha sagt att ska döda dem, krossa deras knäskålar och att han ska knulla sönder lägenhetsinnehavarens sambo.
Dagen efter att mannen hotat lägenhetsinnehavaren och dennes sambo ska han ha hamnat i ett bråk på Norra Älvsborgs länssjukhus och slagit en polis med en glasflaska i huvudet.

Veckan efter ska mannen sagt över telefonen, att han ska skjuta en annan man. Senare samma dag ska mannen i åkt hem till den andra mannen med ett avsågat hagelgevär. Vid besöket ska mannen ha avlossat hagelgeväret vid åtminstone ett tillfälle och skadat den andra mannens uthus.
I samband med skottlossningen ska mannen även ha sagt att han kommer sätta den andra mannen i rullstol.
Nu står mannen åtalad för hemfridsbrott, två fall av olaga hot, grovt olaga hot, narkotikabrott, grovt vapenbrott samt våld mot tjänsteman.

Tre maskerade män rånade äldre man
Det var på Meijerbergsgatan i Göteborg det ringde på dörren till en lägenhet. När den boende äldre mannen öppnade trängde sig tre maskerade personer in i lägenheten och under hot stal de bankkort, koder samt några tavlor. Polisen fick in larmet vid 14.30 på tisdagen.
De försvann sedan ut ur huset. Polisen har sökt i området efter tjuvarna men ingen är gripen. Mannen som bor i lägenheten skadades inte fysiskt vid händelsen.
Enligt polisens presstalesperson Tommy Nyman ska männen ha haft en kofot eller liknande med sig, men det finns inga uppgifter om att männen använt denna för att hota den äldre mannen.
Polisen har efter händelsen koncentrerat sökande till närliggande uttagsautomater.
– Men inga uttag har gjorts, säger Tommy Nyman. Någon misstänkt har ännu inte kunnat gripas.
Polisen rubricerar händelsen som grov stöld. Mannen kom inte till fysisk skada i samband med händelsen.

Hallick i 25-årsåldern döms till fängelse och utvisning
En man i 25-årsåldern döms till fängelse och utvisning för koppleri.
Det var i slutet av juni som polisen slog till mot en misstänkt bordell i Trollhättan.
En man greps på platsen misstänkt för koppleri; han ska ha fixat rum till två kvinnor och publicerat annonser på flera sajter för kunde. 
I dag så döms mannen från koppleri. Vänersborgs tingsrätt dömer mannen till sex månaders fängelse och utvisning. 
Tingsrätten är kritisk till åklagarens utredning, som man anser innehåller flera brister.
Bland annat råder osäkerhet om när den koppleridömde mannen och en av kvinnorna befunnit sig i Sverige.
Åklagaren har också hävdat att sexköp ägt rum på flera håll i Västra Götaland, men tingsrätten anser att utredningen "i de delar som inte avser Trollhättan" är mycket knapphändiger. 
När det gäller bordellverksamheten i Trollhättan mannen bokat boende och taxiresor, men man skriver också att mannen inte döms för att ha bokat annonserna.
Mannen har hela tiden förnekat brott.

Politikers buss beskjuten i Skaraborg
En riksdagsledamot (sd) färdades under natten mot söndag i en buss i Skaraborg. Från en förbipasserande bil avlossades någon form av vapen i luften bekräftar idag polisen.
Polisens inledande, preliminära bedömning är att det inte finns något som tyder på att händelsen har med riksdagsledamoten kandidatur att göra.
Nu pågår utredning av händelsen och därför kan polisen i nuläget, med hänsyn tagen till utredningen, inte lämna fler detaljer kring det inträffade.

Årets däckrazzia är igång – här står polisen
Årets däckkontroller har startat i Göteborg. Syftet är att öka kunskapen om däckens påverkan på trafiksäkerheten och miljön.
Under måndagen började årets däckrazzior i Göteborg.
Polisen genomför en ordinarie trafikkontroll där föraren bland annat får visa körkort och genomgå nykterhetsprov. I samband med det erbjuds bilisten en frivillig däckkontroll.
– Syftet är att informera om däckens betydelse. Och vikten av att ha rätt mönsterdjup och lufttryck. För oss handlar det om att det ska vara trafiksäkert. Dåliga däck har en stor inverkan vid olyckor, säger Malin Lundgren, verksamhetschef vid NTF Väst, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande som är en i ideell organisation.

Däckens skicka påverkar säkerheten och miljön
Däckkontrollerna erbjuds gratis och tanken förutom säkerhetsaspekten är också att göra bilisten uppmärksam på mijöpåverkan.
– Har man för lågt lufttryck slits däcken snabbare och man gör också av med mer bränsle vilket är dåligt både för ekonomin och miljön, säger Malin Lundgren.
Men huvudsyftet med däckkontrollerna är ändå trafiksäkerheten.
– Har du dåligt mönsterdjup får du en längre stoppsträcka, och det är inte ovanligt att det funnits ett samband med dåliga däck i flera trafikolyckor. Så det är allvarligt. Ett tips är att alltid ha de bästa däcken baktill om man inte kan byta alla.

”Generellt har kvinnorna sämre koll”
Däckkontrollerna sker under måndagen vid Hjalmar Brantingsplatsen och under onsdagen vid Tuvevägen/Knipplekullen. Enligt NTF har kunskapen om däcken höjts men det finns fortfarande mycket att göra.
– Över tid har det blivit bättre. Men det finns fortfarande mycket okunskap. Generellt ser vi att kvinnor har sämre koll, många säger att de tänker att deras man sköter det. Man kan ju önska att alla som kör en bil tar ansvar för sitt fordon, säger Malin Lundgren.

FAKTA DÄCKRAZZIA
Däckrazzian är en samverkan med bland annat polisen, Bilprovningen, Däcksbranschens informationsråd och NTF, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande.
Rekommenderat mönsterdjup på sommardäcken är 3 mm och lagkravet är 1,6 mm.
På vinterdäcken rekommenderas 5 mm och där är lagkravet 3 mm.
Årets razzia genomförs den 27 och 29 augusti i Göteborg vid Hjalmar Brantingsgatan i anslutning till Wieselgrensplatsen den 27 augusti och på Norra Hisingen i korsningen vid Tuvevägen/Knipplekullen den 29 augusti.  
Däckrazzian startade 2004 i Sverige. Den genomförs för att öka kunskapen om däckens betydelse för trafiksäkerheten och även för miljön. Polisen genomför en ordinarie förarfordonskontroll och därefter erbjuds en frivillig däckkontroll.

Mordbrännare från Göteborg får långt fängelsestraff
En 34-årig man dömdes i dag till nio års fängelse för att bland annat ha bränt ner Berlinghuset i centrala Ronneby. Mannen ska ha gjort det som hämnd mot sina ex-flickvänner, enligt domen.
Den 34-årige mannen var tidigare misstänkt för att ha startat branden som förstörde Berlinghuset i centrala Ronneby i september 2015, men utredningen lades då ner i brist på bevis.
Men efter att ett flertal liknande bränder startat i Göteborg, där 34-åringen misstänktes, öppnades utredningen igen. Samtliga bränder ska ha riktats mot kvinnor som 34-åringen har haft en relation med. Mannen har nekat till att ha startat bränderna, men avslöjades bland annat av rosa klotter i flera trappuppgångar.
I dag dömdes mannen till nio års fängelse av Göteborgs tingsrätt för flera fall av grov mordbrand, bland annat för branden i Ronneby. Han döms även för ett antal fall av olaga hot, utpressningsförsök, skadegörelse och narkotikabrott. Han ska även betala drygt 1,7 miljoner kronor i skadestånd till de drabbade.

Förrymd gängledare från Migrationsverkets förvar i Kållered gripen efter polisjakt
Det var i april som den 27-årige mannen tillsammans med 13 andra rymde från Migrationsverkets förvar i Kållered. Där har han suttit intagen i väntan på utvisning. Mannen har vid två tidigare tillfällen rymt från olika förvar i Sverige. 27-åringen förekommer i flera utredningar hos polisen i Ronneby, och misstänks vara ledare för det gäng som under hösten 2016 härjade i staden.

En av de två bröder greps i natt efter en polisjakt i norra Skåne.
Den 27-årige mannen rymde i våras från Migrationsverkets förvar i Kållered, tillsammans med ett tiotal andra intagna. Under natten till söndag kunde han gripas efter en polisjakt i Perstorp i norra Skåne.
– Vi hade en patrull som skulle stanna en bil, men den försökte köra ifrån oss. När vi till sist får stopp på den springer en passagerare från bilen, säger Robert Loeffel, polisens presschef i region syd.
Passageraren, den 27-årige mannen, flyr till en intilliggande lägenhet där han grips och sätts i polisbilen. Tumult ska då ha uppstått efter att ett flertal personer samlades vid polisen. I tumultet ska föraren av personbilen som polisen stannat ha lyckats frita 27-åringen, som sprang ifrån polisen.

Efter en kortare jakt kan mannen gripas igen. Även föraren, en man i 25-årsåldern, grips misstänkt för främjande av flykt, drograttfylleri, grov olovlig körning och narkotikabrott.

Blev bestulen på sin mc - Fann den några hundra meter bort med nytt lås
En motorcykelägare i Uddevalla blev bestulen på sin mc under natten mot söndag. Någon hade brutit upp låset och kört iväg med den.
Men ägaren hittade sedan den själv bara några hundra meter bort. Då var den försedd med ett nytt lås, Oklart om den hade körts en längre sträcka ellerdet var någon annan åverkan på mc:n.
Det finns inga uppgifter om, det finns någon teknisk bevisning att gå vidare med. En anmälan om stöld har upprättas.

Polisjakt efter misstänkta inbrottstjuvar
I samband med att polispatrullerna eftersöker gärningspersonerna i fordonen från inbrottet i Grästorp vill de kontrollera en bil med några individer, som verkar intressanta ur polisens synvinkel i närheten av Vårgårdaklockan 04:16, natten till måndagen.
Aktuell bil vägrade först att stanna på polismans stopptecken och ett förföljande påbörjades och från bilen kastades det ut diverse saker för att hindra polisbilen att köra efter. Bl.a kastades det en kofot mot polisbilen. Bilen stannade till slut vid Annelund och två personer kunde gripas med hjälp av hundpatrull en tredje person avvek och eftersök pågår. Anmälan skrivs på de båda männen angående försök till våld mot tjänsteman, vårdslöhet i trafik, drograttfylleri och narkotikabrott eget bruk 

OBS att denna bilen inte har med inbrottet i Grästorp att göra, vilket konstaterades i samband med gripandet utan de var säkerligen ute på annan "turné". Läs mer här >>>

Ung man skjuten i Göteborg
En pojke i övre tonåren har skjutits utomhus i Länsmansgården på Hisingen i Göteborg vid 17-tiden söndagseftermiddagen. Polisen har inlett en förundersökning gällande försök till mord. Den unga man blev skjuten utomhus i ett bostadsområde i Länsmansgården i Göteborg.
Gärningsmannen lämnade platsen till fots och polisen söker just nu med allt man har för att hitta gärningsmannen. Enligt polisen ska den unga mannen ha blivit skjuten med flera skott.
Platsen är nu avspärrad i väntan på en teknisk undersökning och polisen söker just nu i området med polispatruller, hundpatruller och helikopter.
Den unga mannen har förts till sjukhus med oklara skador. Polisen har inlett en förundersökning gällande försök till mord.

Fyra jaktvapen stulna vid inbrott
Fyra jaktgevär saknas efter ett inbrott i en villa öster om Skee.
Någon  hade tagets in genom ytterdörren under torsdagen och stal med sig fyra jaktvapen. 
– Vi har varit där och gjort en undersökning, och upprättat en anmälan om grov stöld på fredagen, säger polisens presstalesman Tommy Nyman.

Polisinsats efter larm om fynd i Göteborgs skärgård
Efter förmiddagens polisinsats på Lilla Rösö, utanför Önnereds hamn i Göteborgs södra skärgård, kan polisen nu berätta att fyndet rörde sig om delar av en säl.
Det var tidigare på söndagen som allmänheten hörde av sig om ett fynd som såg ut som någon form av kvarlevor. Polisens presstalesperson Hans Lippens bekräftar nu att det rör sig om delar av en säl.
Redan på förrmiddagen beskrev polisenspresstalesperson Hans Lippens fyndet såhär:
– Det ser mer ut som ett djur än en mänsklig del, säger han. Det ser ut som en fot eller en hand eller något, men när jag tittar ser det mer ut som en sällabb än en mänsklig hand, men det får tekniker avgöra.
Vid klockan 12.45 på söndagen meddelade polisen att tekniker nu har undersökt fyndet och att det rör sig om delar av en säl.

Man från Göteborg dömdes för medlemskap i IS - släppt på fri fot
En man från Göteborgsområdet som dömdes till femton års fängelse i Grekland för bland annat medlemskap i en terrororganisation har släppts på fri fot, det bekräftar UD.
Mannen är 22 år gammal och har bott många år i Göteborgsområdet innan han greps i Grekland, vid gränsen till Turkiet 2016.
Han greps tillsammans med en man i 30-årsåldern som tidigare dömts till fängelsestraff relaterat till terrorbrott. Även han är från Göteborgsområdet.
Polisen misstänkte att männen skulle ta sig till Syrien för att ansluta till Islamiska staten. 2017 dömdes båda mot sitt nekande till maxstraffet femton års fängelse för medlemskap i en terrororganisation och innehav av krigsmaterial.
Männen överklagade straffet och efter en ny domstolsprövning fick de sänkt straff i början av juni i år. Den äldre till nio år och den yngre till sju år och tre månader.
Trots det har 22-åringen nu kunnat återvända hem till familjen i Göteborg. UD kan inte lämna några uppgifter om varför han släppts på fri fot trots att det borde vara flera år kvar av fängelsestraffet.
– Vi har ingen information om det och i och med att han är frisläppt är han inte längre ett konsulärt ärende för Utrikesförvaltningen, säger Rasmus Eljanskog, kommunikatör UD. 
Än så länge är den andra mannen fortfarande kvar i grekiskt fängelse. Men enligt uppgifter till P4 Göteborg ska även han släppas på fri fot inom kort. Men det är inget som UD kan bekräfta i nuläget.

Förare körde av vägen och landade på taket i en trädgård
Trafikolyckan inträffade på Nordkroksvägen i Vargön klockan 02:14 natten mot söndag. Bilen körde av vägen och voltade in på en villatomt och hamnade på taket.
Ambulans, polis och räddningstjänst larmades till platsen. Föraren, en man, kunde dock ta sig ur bilen på egen hand. Enligt polisens uppgifter genom att krypa ut genom en ruta.
Föraren blir omhändertagen av ambulans och förd till NÄL. Han blåser positivt och misstänks för rattfylleri. Skadeläget i övrigt är oklart.

Rekord under VM i makrillmete i Fjällbacka
Det sattes ett annorlunda rekord under VM i makrillmete i Fjällbacka under lördagen. Endast åtta stycken fångade makrillar på 400 fiskande tävlingsdeltagare.
Allt talade för att det skulle bli en bra fiskedag för deltagarna när det var dags för VM i makrillmete i Fjällbacka.
Men trots 400 deltagare och goda förutsättningar med vädret så fångades endast 8 stycken makrillar vilket är ett rekord för tävlingen.
Enligt arrangörerna ska orsaken till den dåliga fångsten varit tre sälar som cirkulerade runt båtarna och skrämde bort makrillen.
Vinnare blev Martin Andersson från Uddevalla som vann kategorierna första fisken och största fisken. Eftersom ingen fick mer än en fisk så vann han även, på vikt, kategorin flest makrillar eftersom han hade den största fisken.

Tjuvar tagna på bar gärning vid inbrott på skola
En förskola i Skövde utsattes för ett inbrottsförsök under fredagskvällen vid 22.30-tiden efter et samtl från ett vittne. 
– Vittnet såg två mörkklädda killar som lyste med en ficklampa och bände på ett fönster, säger polisens presstalesperson Tommy Nyman.
Inbottsförsöket skedde på Billingstorps förskola. När polisen kom till dit hade tjuvarna ännu inte hunnit lämna platsen och kunde gripaspå bar gärning.
Det är oklart vad tjuvarna avsåg att stjäla, menar Tommy Nyman. De ska inte ha varit beväpnade.
De båda gripna ska vara i 30-årsåldern.

Polisjakt efter bilist - Vägrade stanna
Ett förföljande av misstänkt bil i Borås vid 14.54 på fredagen.
Polispatrull skulle stoppa en bil för kontroll på Skaraborgsvägen. Föraren stannar inte utan kör vidare. Färden går över refuger och gångbanor. I höjd med Borås arena kolliderar den flyende bilen med en annan bil. Bilen fortsätter dock och föraren överger sedan bilen på en parkeringsplats vid ett byggvaruhus på Getängsvägen. Efter en stunds sökande i området hittar polispatrull föraren och kan omhänderta honom. Det var en man i 20-årsåldern. Han misstänks för drograttfylleri, grov vårdslöshet i trafik och grov olovlig körning.

Okända män hotade mellanstadieelever i klassrum i Göteborg
Under torsdagen tog sig två män in på en mellanstadieskola i Göteborg och hotade elever. Männen ska ha kommit in i ett klassrum under en pågående lektion och hotat att skada elevernas föräldrar.
 En av männen har en kriminell bakgrund och är pappa till ett av barnen i klassen.
Männen ska med grova ord ha hotat att göra elevernas föräldrar illa.
Meddelade föräldrar och gjorde polisanmälan
Efter händelsen skickade rektorn ett meddelande till föräldrar med barn på skolan om att man haft en incident på skolan som gjorde eleverna oroliga. Rektorn förklarade att de flesta elever inte var närvarande vid händelsen, och att man av integritetsskäl inte kan gå in på detaljer.
De berörda eleverna och deras föräldrar ska ha haft samtal med rektorn, och en polisanmälan har gjorts. Utredningsläget bedöms vara gynnsamt, uppger polisen i Göteborg.
Under dagen kommer väktare att finnas på plats vid skolan.

Man I 30-årsåldern åtalas för mord vid koloniområde
I december i fjol hittades en man död intill ett koloniområde i östra Göteborg. Polisen konstaterade att han skjutits med flera skott. Nu åtalas en man i 25-årsåldern för mord.
Hämnd tros vara motivet bakom mordet, som inträffade strax före nyår 2017..
En man i 30-årsåldern ska ha lurats att komma till mordplatsen för att träffa en kvinna som han fått kontakt med på Facebook. I själva verket var det den nu mordmisstänkte mannen som stod bakom facebookkontot.
– Jag menar att han planerat detta och lurat dit honom för att döda honom, säger åklagare Johan Udén.
Enligt åklagaren skulle mannen hämnas övergrepp på hans flickvän. Flickvännen var själv misstänkt i ärendet till en början. Det var även en kamrat till mannen. Båda avskrevs senare.
Den åtalade mannen medger att han skjutit ihjäl mannen, men hävdar att han agerat i nödvärn.

Jakt efter stulen båt av Kustbevakningen och polishelikopter
En båtstöld inträffade vid 13-tiden på fredagen från småbåtshamnen vid Tångudden
Vittne ser hur en man stjäl en båt i hamnen. Mannen kör sedan iväg med båten och stöter emot med andra båtar i hamnen innan han kommer ut i hamninloppet och fortsätter västerut. Polisen tar hjälp av kustbevakningen och helikopter i sökandet efter båten. Det är en 9 meter lång motorbåt som stulits.
Något senare ser annat vittne en båt som kör in i en småbåtshamn vid Långedrag och hur en man i farten hoppar av båten som fortsätter in i bryggan. Okänt vilka skador det blev på båt och brygga. Mannen sprang från platsen upp mot Strandplatsgatan. Kustbevakningen är på plats och konstaterar att det är den stulna båten. Polisen har sökt i området med flera enheter men ingen misstänkt man har ännu hittats.

Ombyggnation - Trollhättan-Vänersborg Flygplats
Trollhättan-Vänersborgs flygplats är inne i en expansiv fas med ökade passagerarsiffror.
Nu satsar man på en modernisering av sin avgångs & ankomsthall som sker under hösten. Detta kommer resultera i fler sittplatser, bättre utrymme i vår säkerhetskontroll och ett bättre flöde för avgående & ankommande passagerare. 
- Nu när våra passagerarsiffror ökar, vill vi fortsätta att utveckla och effektivisera vår flygplats för våra passagerare. Vi som jobbar på flygplatsen ser verkligen fram emot denna ombyggnad och är nyfikna på resultatet. Då det inte heller är gjort något på över 20år ser vi detta som en början på vårt utvecklingsarbete. Vi har redan nu i höst flyg till Kroatien, säger Anna Råhnängen, flygplatschef på Trollhättan-Vänersborgs flygplats. 

Man i 35-årsåldern försökte cykla ifrån polisbil i Kungälv
Det var strax före halv två, natten till torsdagen som en polispatrull såg mannen,cykla i centrala Kungälv och bestämde sig för att göra en kontroll.

Vid Karebyvägen bad polisen mannen som är i 35-årsåldern, att stanna men han lyssnade inte.
Istället cuklade mannen iväg mot centrala Kungälv och vidare in på Rollsbovägen innan han tröttnade eftersom polismännen hade sin bil att förfölja mannen med. När mannen visiterades hittade poliserna narkotika på mannen.
Han är nu misstänkt för narkotikabrott och eget bruk.

Livstidsdomen för mordet på Ulvön i Ljungskile fastställd i Hovrätten
Livstidsdomen för den 30-årige man som utförde mordet på Ulvön nära Ljungskile i höstas har fastställts av Hovrätten.
Mannen misshandlade sitt offer till döds och tände sedan eld på både kroppen och vandrarhemmet för att dölja brottet.
Polisen fattade tidigt misstankar om att det handlade om ett mord.
Mannen döms för bland annat mord, brott mot griftefriden och mordbrand.
Hovrätten gjorde vissa justeringar i domen men inget som påverkar straffets längd. Förutom livstidstraffet ska mannen betala skadestånd till offrets anhöriga.

Tjuvar försökte stjäla däck från bilfirma
Larmet om inbrottet kom från företaget vid 23.30-tiden på onsdagskvällen då några personer in hos en bilfirma på Överby i Trollhättan och försökte stjäla en mängd däck på fälg..
Inbrottstjuvarna tog sig in genom staket till bilfirman och lyft ut en stor mängd däck på fälg från ett förråd. Det verkar dock som att tjuvarna inte fick med sig något, troligtvis blev de avbrutna och skrämda. Det fanns inga kvar på plats när polis kom. 
En anmälan om försök till grov stöld är upprättad.  I nuläget finns inga misstänkta.

Arbete i Uddevallatunnlarna 30 augusti – december
Trafiken genom Uddevalla på väg 44 kommer att påverkas kraftigt när Trafikverket påbörjar årets arbete i tunnlarna.
Ökade trafikmängder på väg 44 gör att Uddevallatunnlarna behöver uppgraderas på olika sätt, bland annat krävs en tvärtunnel för säkrare utrymning. Under de planerade arbetena 2018 kommer alla tunnlarna påverkas i olika etapper. De flesta arbetena kommer att göras i tunnel 3 och 4, östgående riktning in mot Uddevalla centrum.
Vid köbildning ska båda körfälten användas så långt det går. Sedan tillämpas "vävning", det vill säga varannan bil släpps in i det gemensamma körfältet. 

Tidplan 2018
Under tre månader kommer installations- och VA-arbeten genomföras i tunnel 3 och 4, östergående riktning och tunnlarna är då helt avstängda. Arbetena ska vara klara 10 december.
Arbetena i tunnlarna utförs på tider då risk för isbildning på Uddevallabron är liten.

Trafikverkets tips!
Välj andra vägar
Kör på andra tider än rusningstider
Samåk
Åk kollektivt
Cykla
Läs mer om renoveringen av tunnlarna och vad du som trafikant kan göra på trafikverket.se/uddevallatunnlarna

Tjuvar bröt sig in på läkemedelsföretag i Ljungskile
Under onsdagskvällen gick ett inbrottslarm på ett läkemedelsföretag i Ljungskile vid 22-tiden.
Väktare anlände till platsen och kort där efter även polisen.
Polisen skriver en anmälan om stöld genom inbrott. Vad exakt som har stulits vet vi inte än, säger polisens presstalesperson Tommy Nyman.
Polispatrullen har säkrat spår på platsen som nu ska analyseras, men än så länge är ingen gripen.
 

Personrån i  Uddevalla
Från Museigatan i Uddevalla kommer samtal vid 18.30,  på onsdagen om ett rån som just inträffat, en man i 20-årsåldern har blivit rånad på sin jacka.
Inga personskador finns uppgivna, rånaren har hotat med en kniv. Polis spanar efter en man i 20-årsåldern, cirka 180 centimeter lång, iklädd svarta byxor och grå tröja och grå keps. Rånet har skett mellan Riverside och museet.
En anmälan skrivs. Spaning i området utan resultat, ingen är gripen i nuläget.

Man knivskuren i ansiktet, på halsen och överkroppen
När polisen larmades till ett lägenhetsbråk i Sjöbo i Borås under tisdagskvällen upptäcktes en man med knivskador.
Mannen hade skador i ansiktet, på halsen och överkroppen. Han kördes till Borås sjukhus, men ska inte vara livshotande skadad.
En person har gripits efter att den skadade mannen uppgett hans namn. Han har förhörts av polisen och åklagaren kommer att ta ställning till om han ska anhållas.
En förundersökning om försök till mord, alternativt försök till dråp, har inletts.

Segelfartyget Elida från Göteborg riskerar åtal i England
Segelfartyget Elidas befälhavare riskerar att åtalas efter en anmälan från brittiska sjöfartsmyndigheten.
Enligt anmälan ska fartyget, som brukar kallas "den seglande kyrkan" med hemmahamn i Göteborg, ha brutit mot de internationella sjöfartsreglerna den 2 maj i Engelska kanalen. Genom sin kurs tvingade Elida ett lastfartyg att göra en kraftig undanmanöver för att undvika en potentiellt farlig situation.
När brittiska sjöfartsmyndigheten kontaktade Elida och påminde dem att följa sjövägsreglerna svarade befälhavaren att de seglar.
Transportstyrelsen önskar nu att Åklagarmyndigheten prövar frågan om förundersökning ska inledas mot fartygets befälhavare.

Frisörsalong utsatt för väpnat rån - En person gripen
En frisörsalong i centrala Vänersborg uppges ha blvit utsatt för ett rån vid 14.26 på tisdagen.
En ensam gärningsman har kommit in på en salong på Södergatan. Han visar upp ett pistolliknande föremål, hotat den frisör som var ensam i lokalen. Han har sedan tillgripit en mindre summa pengar och försvunnit från platsen till fots.
Vapnet har aldrig avlossats, ingen person är fysiskt skadad. Allt enligt uppgifter per telefon till polisen.
Kl 14.32: Polis på plats.. Polisen söker i närområdet efter gärningsmannen/gärningsmän bl a med hund.
Kl 14.51: Polisen meddelar från platsen att man gripit en man som nu är misstänkt för ovan rån. Han stoppades av en polispatrull i närområdet/ Residensgatan/Norra Gatan. En hundpatrull har även spårat från brottsplatsen fram till den plats som mannen greps. Den gripne mannen körs först till NÄL för provtagning, misstanke om att han är narkotikapåverkad. Han kommer därefter att höras som misstänkt för rån.
Polisen genomför sk saksök i närområdet, något vapen har ännu inte anträffats.

Rekordår för många campingplatser
Den ovanligt varma sommaren har lockat till sig rekordmånga campare. På flera håll i vårt område har antalet gästnätter fördubblats i år jämfört med 2017 – det visar en rundringning i väst-området.
Antalet gästnätter har ökat med ca 40 procent över lag under juni och juli jämfört med samma period förra året.
Den övergripande bilden är att man haft sin bästa säsong på tio år– på grund av sommarvärmen. 
Vissa campingplatser uppger att man fördubblat antalet gästnätter, andra som till exempel Stenrösets camping i Trollhättan ser en mer blygsam, men bra, ökning. 

Barn blev förlamat efter vårdmiss på Sahlgrenska
Enligt Lex-Sarah anmälan som gjorts hade barnet klagat över värk i ryggen men att personalen inte utredde vad det berodde på skickades barnet hem patienten med smärtstillande i Juli i år.
Sjukvårdspersonalen hade försökt vid upprepade gånger med att sätta en ryggmärgskateter på patienten men gett upp tillslut. Tio dagar efter operationen blev sjukhuset kontaktat av barnets anhöriga för att barnet inte hade kunnat röra på benen sedan operationen.
Sjukhuset driver en egen utredning om händelsen som inte är färdig än.
– Det finns en risk att det har blivit skador som kan vara bestående, men om det är så vet jag inte i nuläget, säger chefläkare Jerker Isacson till Nyhetsbyrån Siren.
Enligt ansvariga på Sahlgrenska sjukhus borde man ha varit mer lyhörd för eventuella komplikationer när det gjordes så många försök eftersom det alltid innebär en risk när man sticker i ryggmärgskanalen.

5000 minkar och hästar släpptes ut från burar och hagar av djurrättsaktivister
Händelsen skall ha inträffat på en gård i Korsberga utanför Hjo.
– Vi har identifierat åtta misstänkta personer i åldrarna 18 till 64 år, hemmahörande i Västsverige och i Stockholmstrakten, säger Magnus Karlsson gruppchef Skövdepolisen.
Åtta personer identifierade
Enligt honom såg vittnen på platsen åtta personer åka i väg i två bilar efter det inträffade. Den ena bilen anträffades i området och den andra bilen en knapp mil därifrån.
– Åtta personer fanns i de två bilarna och de är identifierade och i åldrarna 18 till 64 år. De har inte gjort någon hemlighet av att de är djurrättsaktivister, säger han.
Polisen uppger att de två händelserna med både minkarna och hästarna har med varandra att göra.
– Vi kommer att höra vittnen för att komma fram till vad dessa åtta personer misstänks för.
Ännu har ingen gripits enligt polisen.

Olav Thon Gruppen investerar 700 miljoner på Torp Köpcentrum
Två år efter köpet av Torp Köpcentrum i Uddevalla är nu Olav Thon Gruppen redo för total invändig renovering samtidigt som köpcentrumet byggs ut med 16 500 m2.
Över 700 miljoner kronor satsas och den nya totala ytan på 54 000 m2 beräknas öppna på den svenska nationaldagen år 2020.
Nya Torp köpcentrum kommer att få en tillökning om ca 30 butiker. Restaurangutbudet ökas och kommer att vara ca 8-10% av utbudet gentemot dagens 4%. Befintliga allmänna ytor rustas upp för att matcha utbyggnationen i både färg, form och funktion.

Samtidigt som insidan förnyas kommer även nyheter på utsidan. Torp Köpcentrum kommer att tillhandahålla en pendelparkering och området kommer att få nya busshållplatser.
– Samtidigt som vi bygger ut så förädlar vi över 4.000 m2 av befintlig storhandelsyta till småskalig shopping i härlig miljö. Vi tittar mot framtiden och bygger in flexibilitet i användandet av allmänna ytor och torg för att på ett enkelt sätt kunna ställa om vid förändrade beteenden och önskemål från konsumenten.
Vi har nu t.ex. flera områden som blir förberedda för restauranger då vi äter allt mer ute. Vi förädlar även taket och ökar tillgängligheten genom att etablera takparkering. Kunder ställer helt nya krav på access till fastigheten samt tillgång till el-stolpar, cykelpumpar och säker cykelparkering. Det skall vara enkelt att komma till Torp och vi skall ha ett attraktivt utbud, säger Jessica Fredriksson, Fastighetschef på Thon Property AB.

Om man räknar in den intilliggande byggnaden, North Man-huset (som ägs av Thon Property) samt ICA så blir den totala ytan på handelsområdet närmare 80 000 m2. Efter utbyggnaden av Torp Köpcentrum så blir nästa steg att utveckla även denna byggnad.
– Vi tittar på lite olika inriktningar för tillfället och fastigheten ser ut att lämpa sig väl för olika typer av upplevelser. Det kan vara allt från bio till trampolinpark eller skatepark etc. säger Fredriksson.

Kvinnokliniken på NÄL kritiseras av IVO
En kvinna ringer in till Kvinnokliniken på NÄL och berättar om minskade fosterrörelser. Den gravida ombeds komma in dagen efter. Då var barnet i magen avlidet.
Nu säger IVO, inspektionen för vård och omsorg, att Kvinnokliniken har gjort fel.

Det var under 2016 som ett par väntade sitt andra barn. De hör av sig till Kvinnokliniken när de är i vecka 38.
Den gravida har tidigare drabbats av havandeskapsförgiftning och är under sin andra graviditet inne på många extrakontroller på barnmorskemottagningen.
I slutet av 2016 hör den gravida av sig och berättar för Kvinnokliniken om avtagande fosterrörelser. Då fick hon rådet att dricka kallt vatten och putta på magen och invänta morgondagens sedan innan inplanerade besök.
När kvinnan kom in till sjukhuset dagen efter var barnet i magen dött.

IVO skriver i sitt beslut där de kritiserar Kvinnokliniken att "kraven på en sakkunnig och omsorgsfull vård inte uppfylldes".

Man knivskars vid lägenhetsbråk
På söndagskvällen vid 22-tiden knivskars en man vid ett bråk i en lägenhet på Sylte i Trollhättan.
Minst tre personer befann sig i lägenheten och en man i 30-årsåldern skall ha taget fram en kniv. En person blev därefter knivskuren.
Mannen som blev knivskuren är i 50-årsåldern. Han fick inga allvarliga skador. Han skjutsades till sjukhus av polis för omplåstring.
Mannen i 30-årsåldern greps och är misstänkt för grov misshandel.

Båtbrand i Göteborgs skärgård
En båt har fattat eld och brinner mellan Brännö och Källö. Larmet om båtbranden kom till SOS klockan 17.34.
Sex personer och två hundar har lyckades ta sig i land. Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral är på väg till platsen tillsammans med räddningstjänsten.
Enligt Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral (JRCC) så har sex personer lyckats ta sig i land på en ö tillsammans med två hundar och kunde där själva larma om branden.
Båten ligger i vattnet och brinner men ingen befinner sig ombord. Vad som orsakat branden är i nuläget oklart. Inga personer uppges vara skadade i samband med branden.

Inbrott i tre personbilar på pendelparkering
Klockan 14.18 på söndagen får polisen samtal om inbrott i fordon på pedelparkeringen vid bussarna vid Torp Köpcentrum i Uddevalla.
Tre parkerade bilar har utsatts för inbrott.
Polispatrull kan på plats säkra blodspår. Tre anmälningar skrivs, ingen gripen i nuläget.

Stor räddningsinsats efter kapsejsad båt norr om Smögen
Två två vuxna personer har fallit i vattnet från en styrpulpetbåt vid Soteskär, norr om Smögen. Larmet om olyckan kom in strax efter klockan 13 på söndagen
Personerna ska ha hoppat från sin styrpulpetbåt när båten drev mot klipporna. Personerna kunde inte ange exakt position på var de befann sig, vilket försvårade eftersökningsarbetet.
En stor räddningsinsats pågår för att få upp de två ur vattnet.
Sjöfartsverkets helikopter, lotsbåt, kustbevakningens flyg och Svenska sjöräddningssällskapet samarbetar i räddningsoperationen.

Uppdatering
Men efter ett stort sökpådrag kunde de hittas välbehållna.
De satt på sin kapsejsade plasteka när man hittade dem, med hjälp av Kustbevakningsflyget, Kustbevakningen och deras sjöräddningshelikopter. Sedan klev de på Kustbevakningens båt som var först på plats.

Fem personer rånade man i Uddevalla
Vid 04:08 på söndagsmorgonen inkom ett larm från en man i centrala Uddevalla. Fem män ska ha tvingat honom att lämna ifrån sig sin jacka. Enligt polisens uppgifter från mannen ska männen haft luvor och en av dem ska ha burit kniv men lämnat platsen utan att skada mannen fysiskt.
I jackan låg mannens bilnycklar och ett par timmar senare hittade en polispatrull bilen övergiven. Nu ska bilen undersökas av polisen och en anmälan om rån har skrivits. Men polisen har inga misstänkta på söndagsförmiddagen.

Man rånad på väg hem från krogen
En man i 30-årsåldern rånades av tre andra personer som överföll honom när han var på väg hem från krogen i centrala Lysekil vid tvåtiden i natt.
Gärningsmännen slog ner mannen och tog hans plånbok med kontanter och bankkort.
Polisen har inga misstänkta just nu och hoppas på vittnesmål från allmänheten om händelsen.

En person begärs häktad för bilbränder i Göteborg
En man i 20-årsåldern begärs häktad misstänkt för mordbrand och våldsamt upplopp. Han är misstänkt för att ha satt bilar i brand på flera platser i Göteborg under måndagskvällen.
En annan ung man som anhölls har släppts, men är fortfarande misstänkt. Efter häktningsförhandlingen är åklagaren tillgänglig för media.
- Den person som nu har frigivits är fortfarande aktuell i utredningen, men min bedömning är att misstankarna inte är så starka att det finns skäl att begära honom häktad. Däremot begärs mannen i 20-årsåldern häktad på sannolika skäl, säger Mats Ihlbom.
En ytterligare person är anhållen i utevaro.
Göteborgs tingsrätt sätter ut tid för häktningsförhandling och åklagaren vet inte tidpunkt för förhandlingen.
Målnummer i Göteborgs tingsrätt B 10783-18

Västtrafik byter tidtabell den 20 augusti
Nu återgår kollektivtrafiken till ordinarie tidtabell. Bild: Eddie Löthman
Den 20 augusti återgår kollektivtrafiken i Västra Götalandsregionen till ordinarie tidtabell med tätare turer. Samtidigt genomförs förändringar av trafiken där det behövs och några linjer får nya avgångstider.

Resenärer uppmanas söka sin resa i Reseplaneraren.
Från och med måndagen den 20 augusti gäller en ny tidtabell för kollektivtrafiken i Västra Götalandsregionen. 
– Semestern är över och skolorna drar igång. Då återgår även kollektivtrafiken till ordinarie tidtabell. Eftersom att vi samtidigt passar på att göra förändringar som behövs vill vi uppmana våra resenärer att söka sin resa i förväg i Reseplaneraren, för att vara på rätt plats i rätt tid, säger Jarl Samuelsson, enhetschef på Västtrafik.

Förändringar i Göteborgstrafiken
I Göteborg får buss 330 mellan Kinna och Göteborg en ny start- och ändhållplats på Heden, istället för Åkareplatsen resecentrum. Förändringen görs på grund av begränsat utrymme på Åkareplatsen.

Busslinjerna 35 och 135 läggs ihop och får linjenummer 35. Samtidigt får linje 35 och 37 en ny körväg via Wieselgrensgatan. Vid hållplatserna Björnsonsgatan, Hildedalsgatan och Swedenborgsplatsen hänvisar vi istället till linje 17.

Linjerna 241, 294, 296 och Björköfärjan får justerade avgångstider på vissa turer under morgonen. Justeringarna görs för att säkra bytesmöjligheterna för resenärerna.

Stadsutvecklingsprojekt påverkar kollektivtrafiken
På grund av stadsutvecklings- och infrastrukturprojekt i Göteborg är Stenpiren fortsatt avstängd för spårvagnstrafik till och med den 30 september. Spårvagnslinjerna 1 och 9 fortsätter köra via Domkyrkan.
En annan tillfällig förstärkning av trafiken som fortsätter är båtlinje 286X, som kör mellan Rosenlund och Lindholmen. Färjan fortsätter trafikera älven på vardagar till och med 7 december 2018.

Anpassningar av busstrafik i Skövde
På grund av kommande arbeten vid Heneporten i Skövde justeras busslinjerna för att ge de boende i Skultorp och Hentorp bra resmöjligheter. Linje 10 i Skövde stadstrafik ersätts av linje 1 och linje 7. 

Förändrad trafik i Munkedal
I Munkedal får kollektivtrafiken ett helt nytt upplägg, sedan kommunen upphandlat skolskjuts i egen regi. Därmed försvinner alla skolturer, det vill säga linjerna 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939 och 940. Övriga linjetrafiken anpassas för gymnasieelever och pendlare.

Lista: Alla trafikförändringar som sker den 20 augusti

Man i 50-årsåldern åtala för vansinnesfärd på E6
En man i Strömstad åtalas nu på flera punkter efter att bland annat ha kört på en polisbil. 
Mannen ska i januari i år bland annat ha kört på en polisbil med två poliser i, överstigit hastighetsbegränsningen och nte stannat vid en stoppskylt och kört på fel sida genom en rondell. Delar av detta ska ha inträffat på E6 i Strömstad.

Enligt åtalet har han på så sätt inte tagit hänsyn till andra människors liv och misstänks därför för grov vårdslöshet i trafiken.
Den åtalade mannen misstänks även för flertalet andra brott som ska ha skett under samma dag. Bland åtalspunkterna finns olovlig körning då han ska ha kört personbilen utan giltigt körkort.

Mannen misstänks även för försök till grov misshandel då han ska ha kört på en stillastående bil med två personer i bilen. Enligt analys ska mannen också ha haft droger i kroppen i form av hasch, amfetamin och alprazolam och därför står han även åtalad för ringa narkotikabrott och rattfylleri.
Mannen erkänner brotten olovlig körning och ringa narkotikabrott men nekar till övriga brott.

Bilist krockade med älg i Kode
Vid Ingetorps sjö i Kode var det en personbil som kolliderat med en älg klockan 19:20 på onsdagskvällen. Ambulans och polis sändes till olycksplatsen. Oklart med skador. Två älgar kvar intill vägen uppger polisen
Eftersöksjägare är utringd  till platsen, den skadade älgen sprang till skogs.
Uppdatering kl 19.32
Ingen personskada rapporteras det från platsen.

En misstänkt för inblandning i skadegörelse och våldsamt upplopp i Trollhättan
En av de tre ungdomarna som polisen omhändertog igår på Kronogården i Trollhättan är misstänkt för brott.
Polisen berättar nu att en av de tre ungdomar som skjutsades hem av polisen till sina föräldrar igår måndag är misstänkt för brott. Ungdomen hade en så kallad banger på sig.
Brottsrubriceringen är skadegörelse och våldsamt upplopp. han kan vara misstänkt, vilket är den lägsta misstankegraden.
Mannen är född 1998, meddelar polisen.   
En av de tre ungdomarna som omhändertogs igår var minderårig. De andra två var över 15 år.

Mc-olycka en person förd till sjukhus med ambulanshelikopter
På länsväg 172 i Lane i Uddevalla kommun inträffade en singelolycka med en fyrhjulig motorcykel som körde av vägen vid 15.48 på tisdagseftermiddagen.
Vägen var helt avstängd under räddningsarbetet.
Föraren, en man i 40-årsåldern, blev förd till Sahlgrenska sjukhuset med ambulanshelikopter. Vägen är åter öppen för trafik. Motorcykeln är tagen i beslag för en teknisk undersökning.

Försvunnen kvinna i Alingsås hittad död – misstänkt mord
Den kvinna i 50-årsåldern som igår anmäldes försvunnen har nu hittats avliden i ett skogsparti i Nolby meddelade polisen klockan 19.44 på måndagskvällen. Då omständigheterna är oklara har en förundersökning gällande mord. inletts. Platsen är avspärrad för teknisk undersökning. I nuläget finns ingen misstänkt för brottet.
 

Ett 80-tal bilar skadades i Göteborg och Trollhättan 
Ett stort antal bilar sattes i brand på flera platser i Göteborg och i Trollhättan under måndagskvällen. I Trollhättan utsattes polisen samtidigt för stenkastning.
Samtliga bränder var släckta innan midnatt och polisen kommer nu att utreda om det finns ett samband mellan bränderna. Det kan inte uteslutas, enligt polisen.

Polisen har inlett en särskild händelse i samband med bränderna på flera ställen i länet. Totalt finns uppgifter om bränder i Lysekil, Alafors, Falkenberg, Trollhättan och Göteborg.
Under natten har ingen gripits men förundersökning är inledd om skadegörelse och uppvigling.
Polisen vet inte om det är en samordning men man kan ju misstänka det.
Under dagen kommer polisen att ha en ökad närvaro på de aktuella orterna och jobba trygghetsskapande med andra aktörer i samhället.

Misstänkt mordbrand i Kungälv
En man vaknade av ljud vid sin villa i Gunneröd, Lycke i Kungälv. Det visade sig att huset stod i brand.
Polisen fick larmet runt 04.30 på tisdagsmorgonen. Fem brandbilar bekämpade lågorna. och vid 06-tiden kunde branden slutligen släckas. Inga personer skadades men branden förstörde stora delar av huset.Enligt polisen hann ägaren ta sig ut och ska inte vara skadad men det är stor åverkan på byggnaden. Rubriceringen är misstänkt mordbrand
I nuläget pågar eftersläcktningsarbetet och räddningstjänsten kommer att vara på plats under dagen för att bevaka brandplatsen.

Två anhållna efter misstänkt mord
En man i 65-årsålder hittades död i Uddevallatrakten på lördagen – nu anhålls två misstänkta, en man och en kvinna för mord eller dråp.
En man hittades under lördagen död i en bil i Uddevallatrakten. Polisen kunde inte utesluta brott och valde därför att inleda en förundersökning, rapporterar Bohusläningen.
– Sedan höll vi på med utrednings- och spaningsåtgärder under gårdagen och under kvällen hämtades två personer in och förhördes och i natt har åklagare beslutat att anhålla dem, misstänkta för mord alternativt dråp, säger Ulla Brehm, polisens presstalesperson, till tidningen.
I övrigt är polisen förtegen om uppgifter gällande den döde mannen samt de två personerna som nu sitter anhållna.

Tullen hittade stor mängd kokain
Ett mycket stort beslag av narkotika har gjorts i Göteborgs hamn.
Det var tidigare i veckan som tullen gjorde ett beslag på en stor mängd narkotika i hamnen.
Enligt uppgifter rör det sig om omkring 100 kilo kokain som tagits i beslag av tullkriminalen.
– Vi har gjort ett beslag av kokain. Det är vad jag kan bekräfta i nuläget, säger Ingela Östmark, biträdande chef för tullverkets brottsbekämpning i västra Sverige.

Person hittad död 
En person hittades på lördagsmorgonen död i en bil vid Circle K i Hogstorp i Uddevalla Kommun. En teknisk undersökning ska ha gjorts och bilen ska även ha beslagtagits av polisen. Polisen misstänker i nuläget inget brott. I övrigt är polisen förtegen då utredning pågår

Man sitter nu anhållen för våldsam bilstöld från 80-åring
En man sitter nu anhållen misstänkt för stölden av en bil och en hund vid lunchtid under fredagen, samt för att ha skadat en 80-årig kvinna med yxa i Herrljunga. Hunden saknas fortfarande.
– Mannen har hörts men vi vet fortfarande inte var bilen och hunden är, säger Fredrik Zetterlund, jourhavande förundersökningsledare vid polisen. 

Enligt polisen skadades kvinnan i handgemänget när tjuven drog ut henne ur bilen då hon försökte ta ut sin hund. Kvinnan fick skador från yxan på benen och armarna och bröt även ena handleden.
Mannen körde i väg från platsen med bilen.

Polisen efterlyser nu bilen och hunden och vill ha allmänhetens hjälp. Bilen ska vara en silverfärgad Peugeot 207 och hunden som eftersöks är en pudel.

Ännu en person bröt mot eldningsförbudet 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbud fick rycka ut på en gräsbrand i Lilla Edet under lördagsförmiddagen. Larmet skulle visa sig vara en kontrollerad eldning av en privatperson som trotsat eldningsförbudet.
Det är nu en polissak, konstaterar Södra Bohusläns Räddningstjänstförbud.

Då det fortfarande råder eldningsförbud så finns det en stor risk att privatpersonen har begått ett brott. Det görs professionella bedömningar om fuktigheten i marken och det är det som är avgörande om det råder eldningsförbud eller inte och det måste man respektera.
De allra flest respekterar eldningsförbudet men sen finns det ett fåtal individer som inte tror att förbuden gäller dem.

Man misshandlad och bestulen i sin bostad
En man i 40-årsåldern ska ha blivit misshandlad och bestulen i sin lägenhet i Lysekil under fredagskvällen. Polisen fick larmet vid 23:32.
Mannen ska ha haft besök i sin lägenhet av ett flertal personer och det ska ha lett fram till ett bråk som urartade i att mannen blev slagen i ansiktet och blev bestulen på bland annat sin mobiltelefon. Mannen ska inte ha behövt uppsöka sjukhuset på grund av de skador. Polisen upprättat en anmälan gällande misshandel och stöld i samband med händelsen.
Det finns ingen gripen för misshandeln

Bet kvinna i tummen för att kunna stjäla mobil
En kvinna blev biten i tummen när hon rånades på sin mobiltelefon under fredagskvällen vid 23.27.
Rånet skedde vid 7-Elevenbutiken på Vasagatan, strax före midnatt.
En man i 30-årsåldern, som enligt polisen är bekant med kvinnan sedan tidigare, tvingade till sig hennes mobiltelefon. I samband med detta bet han henne i tummen. En annan man som försökte avbryta rånet och blev också han misshandlad.
Efter mobilrånet försvann mannen i en bil som polisen fick stopp på. Mannen greps och är misstänkt för rån, misshandel och drograttfylleri.

Äldre man skadades vid en väskryckning 
Vid 7-tiden på lördagsmorgonen blev en 77-årig man attackerad inne i Nordstan.En ensam kille har kommit upp bakom mannen och ryckt tag i väskan så hårt att mannen fallit omkull. I fallet skadade han höften och är förd i ambulans till sjukhuset i Mölndal. Killen som tog väskan sprang ut mot Strandgatan.
Flera polispatruller sattes under morgonen in i spaningarna efter väskryckaren, hittills utan resultat.
– Jag har inga närmare uppgifter om vad väskan innehöll, annat än att den uppges vara välpackad, säger polisens presstalesperson Peter Adlersson.

28-åring döms till 14 år för mordet på Odinsplatsen i Göteborg
Den 28-årige man som åtalades tidigare i år för mordet vid Odinsplatsen i centrala Göteborg i december har nu fått sin dom. 14 år fängelse blev påföljden.

Det var i december som en 30-årig man från Australien hittades knivskuren vid Odinsplatsen i centrala Göteborg. Mannen avled på sjukhus, och polisen kunde senare gripa en 28-årig man som var känd av polisen sedan tidigare.

Under sommaren har man det genomförts en rättspsykiatrisk undersökning som kom fram att den misstänkte gärningsmannen var att betrakta som frisk. På torsdagen dömdes han i Göteborgs tingsrätt till 14 års fängelse för mord.
Mannen har tidigare förnekat brott och hävdat att han inte har några minnen av händelsen.

Enligt åklagaren Niklas Högdén är det i första hand vittnesmål från den dömdes förre detta flickvän och andra som har lett till att han har kunnat kopplas till mordet.
– De ska ha åkt i bil vid den här platsen vi den här tidpunkten. Och det finns övervakningskameror som fångat bilen på bild. Det finns även kvitton som bevisar att de handlat i en butik i området, säger Niklas Högdén.

Enligt Niklas Högdén ska 28-åringen ha varit beväpnad och drogpåverkad vid tillfället. Han menar att det finns vittnesmål som tyder på att 28-åringen kan ha misstagit den australiensiske mannen för en annan person.
– Ja, det finns saker som tyder på det. I och med att de inte kände varandra så finns det inget konkret motiv, utan det är bara ett helt irrationellt beteende, säger han.

Efter mordet finns också vittnesmål om att 28-åringen ska ha agerat hotfullt mot en annan man, den här gången vid Vallhamra torg i Sävedalen. Han döms därför också för olaga hot.
Dagen efter mordet påträffade polisen två dumpade knivar i Västra Sannegårdshamnen, där man hittade dna från 28-åringen.
– De hade inte något dna från offret. Men det är ett konstigt sammanträffande. Alla de här sakerna sammantaget har lett fram till att han nu döms, säger Niklas Högdén.

Polisjakt efter kvinna som stal bil på camping
En bil blev stulen på Ursands campingplats norrr om Vänersborg under natten till torsdag. Det var vid 03:45 natten till torsdagen som en campare larmade polise.  
Polisen kommer ikapp bilen som kör med hög hastighet mot Frändefors och sedan norr ut på E45:an.
Den stulna bilen svänger sedan av, ut på en grusväg och kör av vägen och ut på en åker.
De efterföljande poliserna kunde  gripa en kvinnan som är i bilen.
Kvinnan är nu misstänkt för tillgrepp av fortskaffningsmedel och vårdslöshet i trafik.

Tre män åtalas efter tillslag mot bordell
I juni slog polisen till mot en misstänkt bordell i Trollhättan, nu åtalas tre män. En misstänkt för koppleri och två för köp av sexuell tjänst.
En misstänkt bordellhärva nystades upp efter att polisen bedrivit spaning på verksamheten.

Bordellverksamheten ska bedrivits bland annat i Trollhättan och Skövde, men det var i Trollhättan polisen gjorde sitt tillslag i juni där en 24-åring kunde gripas misstänkt för koppleri.
Annonserade, ordnade boende och förmedlade kontakt

På onsdagen åtalas 24-åringen för att ha förmedlat kontakt mellan köpare och säljare av sexuella tjänster. Han ska också hjälpt till med annonsering, ordnat boende för genomförande av sexuella tjänster samt ordnat med transporter för köpare. I utbyte har han tagit en del av ersättningen från de som sålt sexuella tjänster.

Försäljningen misstänks skett upprepade gånger mellan den 22 januari och den 20 juni i år. Åklagare menar på att 24-åringen gjort en vinst på drygt 121 000 kronor under perioden och yrkar på att de pengarna ska tas ifrån honom.

Den åtalade hävdar att han tjänat pengarna på en pizzeria, men i förhör har mannen inte kunnat berätta vilken pizzeria han arbetat på.

Två åtalas för köp av sexuell tjänst
Samtidigt som polisen slog till mot verksamheten kunde man även gripa ytterligare två män misstänkta för köp av sexuella tjänster, även de männen åtalas nu.
Den ena mannen, en 25-åring, misstänks för sexuell förbindelse mot ersättning samma dag som tillslaget ägde rum.

Den andra, en 34-åring, misstänks för köp av sexuella tjänster vid två tillfällen. Båda männen förnekar brott.
Enligt åklagare förnekar även 24-åringen brott

Husbilar utsatta för inbrott på campingplats
Två husbilägare drabbades av inbrott på en campingplats i Kungälv. 
Det var natten mellan måndag och tisdag när någon gjorde inbrott i två husbilar på campingplatsen Våghals i Kungälv. Husbilsägarna var tyska semesterbesökare, ett par i 50-årsåldern och en kvinna i 60-årsåldern, som sov i sina fordon. Bilarna var på parkerade på två olika platser på campingen.
När målsägarna upptäckte inbrottet så saknades i båda fall flera hundra euro i kontanter även bank- och kreditkort. Båda husbilar var låsta men enligt polisen har gärningsmannen tagit sig in i förarkabinerna utan att lämna några inbrottsspår bakom sig.

Smitningsolycka i Nödinge - två personer eftersöks
Sent på tisdagskvällen larmades polisen till en singelolycka i Nödinge. När polisen anlände till platsen hittades bilen på en äng och de två personer som ska ha befunnit sig i bilen har smitit platsen. I bilen fanns verktyg som misstänks vara stulna. Polisen rubricerar händelsen som en smitningsolycka.
Bilen ska ha haft ett utländskt registreringsnummer. Skadeläget för inblandade är oklart.

Polisbuss satt i brand
En polisbuss som stod parkerad utanför polisstationen på Vågmästaregatan på Hisingen börjat brinna vid 01:52, natten till onsdagen. Någon har tänt på fordonet som har fått stora skador trots att räddningstjänsten var snabbt på plats. En förundersökning om grovt sabotage har inletts men kan komma att ändras. En teknisk undersökning kommer att göras på platsen. Ingen misstänkt i ärendet.
Det finns ingen misstänkt gärningsman i nuläget. Ingen person skadades i samband med branden..

Stal bilnycklar och bil från kvinna på gym
En kvinna var på ett gym vid Vågmästareplatsen och blev där frånstulen sin väska vid 08.30. I väskan hade hon bland annat sin bilnycklar. Gärningspersonen tog väskan och hennes bil och lämnar platsen. 
Polisen eftersöker nu kvinnans bil en Volkswagen Golf, grå till färgen med registrerings nummer JFR453 och i bilen färdas det en gärningsperson, kraftigt byggd och mörka kläder.
Målsäganden är inte fysiskt skadad men chockad av händelsen.

Anmälda narkotikabrott ökar bland de yngre
Antalet anmälda narkotikabrott ökar i Sverige. I polisregion Väst har antalet ökat med 700 under perioden april till juli i år, från 5 500 narkotikabrott till 6 160.
Det polisen ser är att unga förmågor, barn i 12-årsåldern, tvingas mer eller mindre, eller lockas in, att börja sälja åt de högre uppsatta kriminella.
– I dagsläget har jag märkt att det är en uppåtgående trend med narkotika, med tanke på att vi hittar otroligt mycket narkotika på senare tid, dels på folk men också undangömt i förvaringsutrymmen. Det är skrämmande att det är så pass mycket, säger , säger Adam Johansson hos polisen.
Cannabis är fortfarande den vanligaste drogen på gatan. Men kokain och ecstasy har ökat, enligt Svenska narkotikapolisföreningen

Man i 50-årsåldern körde ner staket och in i en mur
En man i 50-årsåldern körde in i en husmur och ett staket i närheten av Grundsund under måndageftermiddagen vid 17:34.
Muren tillsammans med ett staket ska enligt anmälaren till SOS alarm ha flyttat sig vid kollisionen och bilen ska ha fått bucklor.
Mannen gick ur bilen och satte sig sedan i bilen igen för att köra vidare. Några vittnen som såg händelsen misstänkte att mannen var onykter och hade koll på honom tills tillkallad polis kom.
Även polisen fick misstanke om att det fanns alkohol med i bilden och tog med mannen för en kontroll. Mannen klarade sig utan skador. 

Man i 30-årsåldern misstänkt för Guldhedenmord
Det är nu känt att det är en ung man som misstänks för mord på en person som sköts till döds på Guldheden i Göteborg i maj i år.
Det är sedan tidigare känt att tre andra personer är misstänkta.
Det var en man i 30-årsåldern som blev skjuten med flera skott när han satt i en parkerad bil.
Utredningen har kringgåtts av stor sekretess och förhandlingar har skett bakom stängda dörrar. Ett antal personer tros vara inblandade. Två unga kvinnor häktades i början av juli, den ena misstänkt för mord och den andra för medhjälp till mord. Ännu en person häktades i mitten av juli misstänkt för medhjälp till mord.
Den fjärde personen häktades den 27 juli, en man i 20-årsåldern, på sannolika skäl misstänkt för mord. Han nekar till brott.
Samtliga är även misstänkta för grovt vapenbrott.

Tre gripna och misstänkta för bilstöld
Vid 03:25, natten till måndagen skulle polisen göra en rutinkontroll av en personbil som var ute och körde i Mellerud.
När polisen skulle stoppa fördonet, stannade man inte och blev det ett kort förföljande innan man fick stopp på fordonet och  tre stycken greps.
De tre gripna är två män och en kvinna i 18-årsåldern, som nu är misstänkta för tillgrepp av fortskaffningsmedel. Hur de har fått tag på bilen på måndagsmorgonen ännu oklart.
De gripna ska förhöras under måndagen och sedan är det upp till åklagare att avgöra huruvida de ska anhållas eller inte. De tre släpptes senare av åklagare på grund av deras "ringa ålder"

Man rånad av tre maskerade personer
Tre killar med mörka kläder rånade vid 02.13, natten till söndagen en person på dennes mobiltelefon i Uddevalla. Han har fått skador i ansiktet men det finns inga uppgifter om att ambulans tillkallats. Rånet har skett vid bron över järnvägen och gärningsmännen sprang från platsen. I nuläget är ingen gripen

Försök till mord/dråp i Uddevalla
I Uddevalla uppges två personer ha blivit misshandlade och de misstänkta gärningsmännen ska ha försvunnit från platsen i bil.
Larmet kom till SOS klockan 01:36, natten till lördagen.
Troligtvis har misshandeln skett i närheten av Kampenhof. Det är två personer som blivit knivskurna, skadeläge oklart. En av dem är förd till sjukhus med ambulans. Polis håller nu på att utreda vad som hänt. Det är för närvarande ingen gripen.
Händelsen rubriceras som försök till mord, alternativt dråp.

Man i 25-årsålden dömd till fängelse efter han fört bort och rånade man i Kungälv
En man döms till fängelse för att ha tvingat en annan man att åka med i en bil till en adress i Kungälv där han misshandlades och hotades och tvingades senare att föra över pengar till den nu dömde mannen i juni.

Enligt åtalet började det hela på natten när en man låg och sov och vaknade av att tre maskerade män bankade på hans fönster i Göteborg. Männen var där för att kräva tillbaka pengar som målsägaren var skyldig den åtalade mannen sedan en tid tillbaka.
Han släppte in dem och den åtalade mannen ska i samband med det ha haft en kniv som han höll mot målsägarens hals.
Mannen kände sig tvingad att följa med männen i en bil som körde norrut till en lägenhet i Kungälv. Där ska han ha hållits i minst ett par timmar i väntan på att han skulle få in sin lön på kontot så att han kunde betala sin skuld. 
Enligt målsägarens berättelser var det först ganska lugnt i lägenheten, men två av männen blev sedan mer aggressiva. Den åtalade mannen ska bland annat ha satt en kniv mot målsägarens hals.
”De stoppade en handduk i min mun och sa ‘bit ihop’ och så höll han en kniv som att han skulle hugga mig i benet”, säger mannen i förhör.
Mannen ska dock inte ha blivit stucken med kniven, däremot fick han ta emot flera slag enligt åtalet. '
När en anhörig sedan förde över pengar till målsägaren så plockade den åtalade ut dem med hjälp av målsägarens kontokort och kod. Målsägaren tvingades också föra över pengar till den åtalade. Totalt ska det handla om 20 000 kronor. När den åtalade mannen fått sina pengar släpptes mannen i Kungälv. 
En anhörig hade under händelsen i Göteborg kontaktat polis och insatsstyrkan var också på plats i bostaden i Kungälv på morgonen. Den åtalade greps ungefär ett dygn senare i en bil i Mölndal.
'
Enligt Göteborgs tingsrätt har den målsägande mannen ” lämnat en utförlig och detaljerad redogörelse dels om bakgrunden till händelsen” till skillnad från mannen i 25-årsåldern som nu döms till fängelse för rån. Han har hela tiden hävdat att allting varit frivilligt och att det: ”inte riktades något våld eller hot om våld mot den målsägande”.

Det är dock inget som tingsrätten tar hänsyn till och mannen döms till fängelse på ett år och sex månader. Mannen som är i 25-årsåldern ska också betala tillbaka de 20 000 kronor som han tvingade den målsägande att ta ut. Utöver ska mannen också betala 20 000 kronor i skadestånd för kränkning och 1 000 kronor för sveda och värk.

Inbrott i villa - stal en Land Rover
Klockan 11.43 på fredagen kontaktar en villaägare polisen efter att ha upptäckt att man haft inbrott i centrala Strömstad
Någon gång under natten/morgonen har tjuvar tagit sig in i  en villa på Karlsgatan och där stulit nycklar till bland annat tre olika bilar.
En av bilarna saknas också efter inbrottet. Det är en svart Land Rover. Polisen till platsen för undersökning och anmälningsupptagning.

Skadegörelse på Restad Gård
Polis kallades till Restad Gård i Vänersborg vid 23-tiden på torsdagskvällen.
då det ska det ha varit oroligt på Restad Gård. Flera polispatruller åkte till asylboendet. När man kom på plats var det oroligt mellan några grupperingar. Polis och väktare kunde dock lugna ner stämningen och en anmälan om misstänkt skadegörelse upprättades.
Enligt polisen har man en misstänkt, men ingen ska ha gripits under natten.

Östersjöalger sprids nu upp med Västkusten
Algblomning har upptäckts längs med Västkusten, och troligen har den spridit sig från Östersjön. Myndigheter varnar nu för att algerna kan vara giftiga.
De gröna algansamlingarna blommar vanligtvis inte på västkusten. Nu syns de bland annat längs med Hallandskusten. Man tror har drivit med den nordgående strömmen.

Länsstyrelse varnar
Länsstyrelsen i Västra Götaland uppmanar till extra försiktighet i samband med bad på Västkusten.
Den generella rekommendationen är att om du går i så att du har vatten till knäna och inte längre ser dina fötter – då bör du nog låta bli skriver länsstyrelsen.

De blågröna algerna kan vara giftiga.
Man kan få hudutslag och klåda om man simmar i tät algblomning. Man kan också få besvär i ögonen och huvudvärk och till och med magsjuka och illamående.
I övrigt blommar fortsatt alger med cyanobakterier i mellersta och norra Östersjön samt i Hanöbukten. Läget är i stort detsamma som de senaste veckorna.
Det blåser inte mycket alls och de närmaste dagarna lär det inte hända så mycket.

Årets algblomning startade tidigt, vilket ledde till spekulationer om att näringen i havet som algerna lever av skulle ta slut tidigare.
Det senaste dygnet har kommuner på olika håll i Sverige varnat för algblomning i badsjöar.
DelaDela

Efterlyst man i 40-årsåldern häktad efter ha stoppats med explosiva varor i bilen
Den man som varit efterlyst av polisen och som anhölls i Grästorp i förra veckan har nu häktats. Mannen är misstänkt för medhjälp till människorov och för grovt vapenbrott.
Det var i torsdags i förra veckan som mannen stoppades av polis i Grästorp. Han påstod sig då ha explosiva varor i sin bil, och nationella bombskyddet kallades till platsen. Mannen fördes till sjukhus efter att ha svalt något han själv sa var kokain.

Sex villor fick evakueras medan bombskyddet arbetade på platsen. De ämnen som fanns i bilen ännu inte har analyserats.
Mannen hade vapen i bilen och misstänks nu för grovt vapenbrott. Han är även misstänkt för medhjälp till människorov i Kungälv i mars. En man i 50-årsåldern tvingades då in i en bil, misshandlades och krävdes på pengar. Två män är sedan tidigare dömda för brottet.
 

Två män tog sig in på skyddat område – bägge bröt benen
Polisen fick in larmet om händelsen vid 04.45. De bägge männen, som är i 20-årsåldern ska då ha försökt klättra in på hamnområdet över ett stängsel som är ganska högt, så de har brutit benen när de skulle hoppade ned.
De båda männen ska först ha upptäckts av skyddsvakt, som larmade polis. De fördes till sjukhus, och är nu gripna, misstänkta för olaga intrång.
Hela hamnen i Arendal klassas som skyddsobjekt, vilket innebär att man inte får röra sig på området utan tillstånd. Enligt polisen har man tidigare haft flera intrång på området, där personer försöker att ta sig till främst England genom att ta sig ombord på fartyg.
Polisen vi vet ännu inte i vilket syfte. Tidigare har man haft  problem med intrång i Arendal av personer som försöker ta sig ombord på båtar.  Männen kommer att förhöras under torsdagen.

Inbrottstjuvar krockade och fick överge flyktbil
Klockan 02.02 ser vittnen hur 3-4 maskerade personer gör inbrott i en klädbutik på Köpmanstorget i Kungshamn. De lastar in kläder i en grå Saab med övertäckta registreringsskyltar och lämnar platsen i hög fart. De åker i riktning mot Hunnebostrand och i samband med detta kolliderar de med en annan bil som får plåtskador, dock inga personskador. Flera polispatruller larmas ut och en av dem hittar bilen övergiven med punktering i Hunnebostrand. I bilen finns en hel del gods från inbrottet och hela bilen tas därför i beslag. Ingen gripen i nuläget.

Bilist körde förbi trafikkontroll  i 206 km på 90 väg
I samband med en trafikkontroll vid Viared/Boråstorpet på riksväg 40 är det en personbil som rapporteras för en hastighetsöverträdelse på 206 km / tim klockan 16:56 på omsdagseftermiddage. Bilföraren rapporteras för hastighetsöverträdelse och hans körkort omhändertas omedelbart.

Ny akut uppmaning - spara på vattnet
Länsstyrelsen och branschorganisationen Svenskt vatten uppmanar hela Västra Götaland att hjälpas åt att spara på vatten. De senaste månadernas torka har kraftigt påverkat vattenförsörjningen.

Länsstyrelsen har tidigare i sommar förbjudit uttag av vatten från länets små och medelstora vattendrag på grund av låga vattennivåer. Nu kommer en ny uppmaning om att alla måste hjälpa till.
– Vattnet är vårt viktigaste livsmedel och dessutom en enormt viktig resurs i samhället. Därför är säkringen av vattentillgången viktig, både på kort och lång sikt, säger Elinor Loyd, på Länsstyrelsen.
'
Allvarlig situation
Under året har nederbörden varit mycket liten i hela Västra Götaland och grundvattennivåer, sjöar och vattendrag är på många platser i regionen kraftigt påverkade. De senaste månadernas torka börjar göra situationen allvarlig. Torkan har också lett till stora vattenuttag och flera vattenverk ligger nu nära sin tekniska maxkapacitet för att producera vatten.
– Många vattenverk har gått nära maxkapacitet, de klarar inte så mycket mer nu, säger Elinor Loyd.

Stabilt för vissa delar
Vattensituationen skiftar beroende på vart i regionen du bor. Flera platser har en allvarlig situation, men kommuner som hämtar vatten från de stora sjöarna och andra större vattendrag har ett stabilt läge.
– Man behöver bli medveten om vattnets värde och det blir man när det är en sådan här extrem torka, säger Elinor Loyd.

Bilist smet efter att ha kört ned trafikljus
Det var vid 01:20 natten mot tisdagen som larmet kom in om en trafikolycka på Klaffbron i Trollhättan. En förare körde ner några trafikljus som körde i riktning mot Näl, ska ha varit inblandad enligt de första uppgifterna. Föraren ska sedan ha setts springa från platsen.
Men hjälp av vittnesuppgifter och spaningsarbete kunde polisen sedan identifiera personen, vilket gjorde att polisen kunde gripa personen under natten
En anmälan har skrivits om misstänkt rattfylla, smitning från trafikolycka och vårdslöshet i trafik. Personen hade vid 6-tiden på onsdagsmorgonen ännu inte delgivits misstanke, men det kommer göras under onsdagen. Personen ska också höras under dagen.

Försök till mord på ung man
Vid en skola i Nödinge hittas en skadad ung man  i 20-årsåldern vid 22:09 på tisdagskvällen. Han har stickskada i kroppen. Han körs i ambulans till sjukhus.
Han var vid medvetande när han kördes i ambulansen. Oklart hur han skadats. En förundersökning gällande försök till mord har inletts. En teknisk undersökning kommer att genomföras på platsen under onsdagen. Enligt polisens presstalesperson Tommy Nyman finns det i nuläget inga kända vittnen till händelsen, och ingen gärningsman har heller gripits.

Toalett satt i brand på Restad Gård
Räddningstjänsten larmades till Restad Gård vid 02:02 natten mot tisdagen efter att brand börjat på en toalett och i en toalettrulle i en av byggnaderna på Restad Gård.
Totalt åtta personer fick evakueras från asylboendet.
En anmälan har upprättats om skadegörelse genom brand, men polisen hade på tisdagsmorgonen ingen misstänkt.

Äldre kvinna utsatt för överfallsvåldtäkt i Västsverige
En äldre kvinna i 70-årsåldern i Tanums kommun ska ha blivit utsatt för en övergreppsvåldtäkt under måndagseftermiddagen.
Kvinnan larmade själv polisen vid 15-tiden och vårdas på sjukhus för sina skador.
Händelsen ska ha inträffat utomhus på en grusväg vid ett skogsparti.
– Vi har haft spermahund på plats, och vi ska se om vi kan få någon träff på det. Sedan ska det analyseras, säger polisens presstalesperson Hans Lippens.

'Kvinnan vårdas på sjukhus, och utredningen befinner sig i ett känsligt läge, enligt polisen. Av respekt mot offer och anhöriga är polisen förtegen om detaljerna i utredningen.
– Hon mår inte bra, säger Hans Lippens.
Ingen person är gripen misstänkt för brottet. Under eftermiddagen genomfördes en teknisk undersökning av platsen och under tisdagen kommer polisen fortsätta att samla in tips gällande händelsen.

En person anhållen misstänkt för anlagda bränder i Vedum
Kammaråklagare Lars- Göran Wennerholm har idag kl 13.00 beslutat att anhålla en person misstänkt för att ha anlagt två bränder i trakten kring Vedum.
Den nu anhållne personen medtogs till förhör på förmiddagen den 30 juli och anhölls därefter.
- Den misstänkte kommer att höras om de bränder som inträffat i trakten av Vedum den senaste tiden. Polisen kommer även att hålla förhör med andra personer som kan bidra till utredningen och vi fortsätter arbetet med tekniska undersökningar, säger Lars Johansson, enheten för grova brott i Skaraborg.
Polisen kommer även i fortsättningen att ha en trygghetsskapande närvaro i Vedum.
- Vi är fortsatt intresserade av att få information från allmänheten som kan hjälpa oss i utredningen av bränderna. Det känns väldigt bra att känna det stöd och den hjälp vi hittills fått från de boende i området, säger lokalpolisområdeschef Fredrik Malm.

Ett par misstänks för grov drogförsäljning
En man och en kvinna i 25-årsåldern åtalas vid Uddevalla tingsrätt för grovt narkotikabrott och grovt vapenbrott.
De båda greps i slutet av april i Uddevalla och ska ha haft närmare två kilo amfetamin samt 300 gram kokain, i sin gemensamma bostad,
En revolver med ammunition hittades även i ett postfack som tillhörde mannen, som också åtalas för grovt vapenbrott. Polisen hittade också misstänkt många Swish-överföringar till mannens konto, där över 700 000 kronor betalats in från mer än hundra personer det senaste året.

Man fastnade i skördetröska
En man skadade sig i en arbetsplatsolycka i Brålanda i Vänersborgs kommun under måndagsförmiddagen.
Räddningstjänsten fick larmet 09:12 under måndagen. En man hade då fastnat med benen i  en skördetröska.
– Det gick ganska lätt att få loss honom och han är avtransporterad med ambulans, säger Johan Ytterberg som är inre befäl vid Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.
Det finns i nuläget inga uppgifter om vilka skador mannen fått men enligt räddningstjänsten ska mannen ha varit vaken och talbar.

Man anhållen efter knivhot på Restad Gård
Polis kallades under söndagen vid 21:27 till asylboendet Restad Gård i Vänsersborg, där en man i 20-årsåldern ska ha hotat en man.
Under tiden polisen befann sig på plats för förhör får de kontakt med en annan man som uppger att han blivit hotad med kniv av samma person under lördagen.
Mannen greps av polis och har under kvällen förhörts. Åklagare beslutade därefter att anhålla mannen. Han är misstänkt för två fall av olaga hot.

Sjöolycka efter båtjakt med polisbåt
När en av polisens båtar hade hastighetskontroll till sjöss utanför Smögen vägrade en mindre båt med en person ombord att stanna på tecken vid 21.36 på lördagskvällen.
Polisbåten följde efter den flyende båten. Det slutar med att polisbåten kör på den andra båten. Den person som körde den båten skadas i olyckan och körs i ambulans till sjukhus. Okänt skadeläge för den skadade mannen som är i 60-årsåldern. Misstanken gäller sjöfylleri och att han inte stannat på tecken.

29-årig man åtalas misshandel av gravid kvinna
En 29-årig man åtalas för två fall av misshandel i Trollhättan. Mannen ska vid ett tillfälle i en lägenhet ha knuffat och slagit en kvinna i huvudet, samt knäat eller sparkat henne i magen. Kvinnan var gravid och hennes barn var i lägenheten under tiden då misshandeln ska ha utförts. Mannen åtalas även för att vid ett annat tillfälle ha slagit en person upprepade gånger på benen med en träpinne. Båda händelserna ska ha ägt rum samma dag i slutet av juni månad i Trollhättan. / TT

Man fastnade i glashiss i gassande sol - fick räddas av räddningstjänsten
Under fredagkvällen fick SOS ett larm om en man som satt fast i en hiss i Trollhättans resecentrum. Eftersom hissen är gjord av glas och det var rekordvärme och stark sol blev hissen snabbt väldigt varm.
Mannen tryckte på larmknappen men efter 45 minuter utan hjälp från ringde hans flickvän som stod utanför hissen till 112.
Det tog räddningstjänsten en kvart att komma fram till resecentret och då hade mannen suttit fast i den varma hissen i över en timme.
Mannen blev omhändertagen av ambulanspersonal på plats efter att man fått ut han.

Bilist krockade med älg - en person förd till sjukhus
Ambulans och polis kallades till en trafikolycka på länsväg 172 vid Stigen i Färgelanda klockan 23:08 på fredagskvällen.
En personbil hade då kört på en älg. Föraren av personbilen körd i ambulans till sjukhus för kontroll. Älgen försvann från platsen och ska sökas av jägare. Bilen fick bärgas från platsen.

Förundersökning inledd om misstänkt brott mot luftfartsförordningen
Åklagarmyndigheten har tagit över förundersökningen från polisen om misstänkt brott mot luftfartsförordningen efter en händelse ombord på ett flygplan på Landvetters flygplats utanför Göteborg måndag den 23 juli där en kvinna i 21-årsåldern stoppade en transport av en avvisad man i 52-årsåldern till Afghanistan.
Den 52-årige mannen var dömd för grov misshandel till 2 års fängelse och utvisning
Förundersökningen leds av åklagare vid Göteborgs åklagarkammare.
Med hänsyn till utredningens mycket tidiga stadium och till sedvanlig sekretess har åklagaren inte möjlighet att lämna några kommentarer om utredningen skriver Åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande under fredagen.
– Det innebär att bedömningen som görs nu är på skälig nivå, den lägre misstanken. Utredningen får visa om det finns någon misstänkt som har begått något brott, säger Robin Simonsson, kommunikatör vid Åklarmyndigheten.

Man gripen efter två butiksrån inom femton minuter
Det första larmet om rånförsök kom till polisen vid 17.26 på torsdagen.
Mannen försökte först råna ICA Nära i Kvillebäcken där han hotar personalen och visar upp en kniv som han har i byxlinningen. Han får dock inte med sig något utan springer från platsen i okänd riktning. Hans signalement larmas ut till Västtrafik som meddelar sina förare. Tips kommer in om att han tagit spårvagnen in mot stan. Strax därpå kommer larm om rån mot 7Eleven i Nordstan. Då är samma man där och rånar butiken under knivhot. Han springer från platsen men genom bra vittnen kan polisen gripa honom vid hållplats Valand. Det är i nuläget oklart vad han fick med sig vid rånet. Inga personer har kommit till skada.

Efterlyst svalde heroin och hotade med sprängmedel efter polisjakt
Ärendet börjar med att en ledig polisman ser en man som han vet är efterlyst för brott vid 16.55 på torsdagen.
Polismannen observerar att mannen åker iväg i en bil och en polispatrull larmas ut. Patrullen får snabbt syn på den misstänkta bilen och det blir ett kortare förföljande innan bilen kan stoppas. I samband med att mannen grips stoppar han i sig något som han själv uppger är en hel del heroin. Han uppger också att han har sprängdeg samt gasolflaskor i bilen. Polisen fryser då läget och tillkallar räddningstjänst och ambulans.
– Nationella bombskyddet är tillkallat och vi väntar på att de ska komma igång, säger polisens presstalesperson Peter Adlersson.
Bilen står nära ett villaområde och sex hus har evakuerats.
Mannen förs i ambulans till sjukhus i Skövde där han är under bevakning. Räddningstjänsten har stängt av väg 186 och sex villor närmast vägen har utrymts av polis. Nationella bombskyddet är på väg till platsen för att undersöka bilen. En förundersökning har inletts om brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor.

19.45 Nationella bombskyddet är på plats och har inlett sin undersökning av bilen.
21.15 Nationella bombskyddet är nu klar på platsen. De har omhändertagit det misstänkt farliga föremålet och lämnar platsen. Alla avspärrningar är hävda och boende har fått återvända till sina hus. Även vägen har öppnats för trafik.
I bilen har även misstänkt stöldgods påträffats och bilen med innehåll har tagits i beslag. Bärgare kommer att forsla bort den. Den misstänkte mannen är fortfarande på sjukhus och flera brottsrubriceringar kommer troligen att tillkomma.

Danskt campande par dödshotade intill Ingetorpssjön
Det campande paret från Danmark, som är 35-årsåldern, hade parkerat sin bil och slagit upp tältet intill Ingetorpssjön på onsdagskvällen fick en skräckfylld natt skriver KP.
De gick sedan och lade sig i tältet för att sova. Vid ett-tiden hörde de inifrån sitt tält att två bilar körde in och parkerade. De spelade hög musik och flera personer klev ur fordonen.
Sedan hör de flera kraschande ljud och någon skriker: ”vill ni dö era danskar” på engelska.

Kvinnan och mannen tog då beslutet att fly och sprang mot ett bostadsområde för att söka hjälp.
Kvinnan säger också att kunde höra att hur folk följde efter dem när de sprang därifrån för att få hjälp

Först kom de till en villa där ingen förstod vad de sa när de skulle förklara det på danska. Tillslut fick de hjälp vid ett intilliggande hus och en polispatrull kom till dem för att ta upp en anmälan.

Polisen utreder händelsen som olaga hot och skadegörelse eftersom de fått skador på sin bil. Bland annat har någon ryckt av registreringsskylten och slängt in den i skogen. Under torsdagen ska de ta kontakt med paret för att se om det går att få ytterligare uppgifter om eventuella gärningsmän.

Äldre kvinna drunknade intill campingplats
Det var strax före 21-tiden under onsdagskvällen som polis och ambulans larmades till Hanatorp camping i Mark. En äldre kvinna hade påträffats i vattnet i Östra Öresjön.
– Polis och ambulanshelikopter åker till platsen och man påbörjar hjärt- och lungräddning, säger polisens presstalesperson Hans Lippen..
Kvinnans liv gick dock inte att rädda och läkare konstaterade henne som avliden på plats.
Enligt polisen finns det ingen misstanke om brott, och att händelsen troligen inträffade i samband med en simtur. Kvinnans anhöriga har blivit underrättade.

Körde in bil i byggnad, satte den sedan i brand
Polis och räddningstjänst larmas till Idrottsgatan i Vänersborg där det enligt uppgift ska stå en bil i brand vid 03:24 på torsdagsmorgonen.
När blåljuspersonalen kommer fram till platsen och kontrollerar bilen påvisar den tecken på att också vara stulen. Bilbranden släcks. Samtidigt får polispatrullen information om att boenden i området har hört en del höga smälla strax innan bilen börjat brinna.
Vid kontroll av ishallen har det där varit en omfattande skadegörelse där den bilen kan ha används genom att man kört på byggnaden. Där av de troligen de höga smällarna. Bland annat har man kört in i ishallens omklädningsrum, dvs byggnaden.
Polisen skriver anmälan om skadegörelse genom brand på bilen och anmälan grov skadegörelse på byggnaden. Hur omfattande skadegörelsen på bygganden är får klargöras under dagen när sakägaren har gjort en besiktning. Ingen är gripen för gärningen.

Polisen bötfäller personer som grillar eller eldar
Polisen i region Väst kommer att rapportera personer som grillar eller eldar och därmed bryter mot det rådande eldningsförbudet.

Polisen i region Väst kommer att rapportera dem som trots detta väljer att grilla, oavsett om det sker på offentlig plats eller hemma i den egna trädgården. Förbudet gäller för alla typer av grillar och bränslen på alla platser.
– Den extrema torka vi har just nu innebär en kraftigt ökad brandrisk och stora påfrestningar för samhället. Därför ser vi allvarligt på överträdelser och väljer att rapportera alla som bryter mot förbudet, säger tillförordnad regionpolischef Robert Karlsson.

Den som trotsar eldningsförbudet gör sig skyldig till brott mot lagen om skydd mot olyckor. Att bryta mot förbudet är straffbart och kan leda till böter.
Allmänheten uppmanas att agera om de ser någon bryta mot eldningsförbudet: i första hand genom att prata med personen i fråga, i annat fall genom att ringa polisen på telefon 114 14 om det inte är akut.
– Genom att respektera eldningsförbudet bidrar allmänheten till att vi kan lägga våra och räddningstjänstens resurser på rätt saker, säger Robert Karlsson.

Totalt grill- och eldningsförbud i hela länet
Det råder totalt grill- och eldningsförbud i hela Västra Götalands län från och med kl 16.00 idag, den 25 juli. Det har Länsstyrelsen i Västra Götaland beslutat.

Förbudet gäller alla typer av grillar och bränslen på alla platser. Förbudet gäller alltså även grillning i egen trädgård.
Det är mycket torrt i både skog, mark och bebyggda områden och det är nu av yttersta vikt att minimera risken för bränder. Det finns inga som helst undantag från förbudet att grilla och elda. Att bryta mot förbudet är straffbart och kan leda till böter eller fängelse om brottet är grovt.
Beslutet är fattat i samråd med länets räddningstjänster.

Vad innebär eldningsförbudet?
Förbudet innebär att:

Det är förbjudet att elda i hela Västra Götalands län från och med den 25 juli kl 16.00. Var uppmärksam på att förbudet innefattar grillning i egen trädgård samt fasta grillplatser, användning av campingkök eller engångsgrillar, grillning på campingar med mera. Förbudet omfattar användning av grillkol, ved, gasol, t-sprit eller andra fasta, flytande eller gasformiga bränslen.

Detta betyder att det INTE är tillåtet att:
grilla på egen tomtmark
använda engångsgrill
använda stormkök
göra upp eld eller grilla direkt på marken (även med stenring och vid fasta grillplatser)
elda eller grilla utomhus på campingplatser
använda pyroteknisk utrustning, som fyrverkerier utomhus
Allmänt: använd sunt förnuft – elda eller grilla inte!
Den som bryter mot förbudet gör sig skyldig till ett brott och kan stå till svars i enlighet med Lag om skydd mot olyckor.

Eldningsförbudet kommer att hävas så snart brandrisken har sjunkit och befinner sig på en låg stabil nivå. Vi vill understryka att brandrisken kommer vara fortsatt mycket hög och att det därmed inte är fritt fram att grilla eller elda bara för att det regnar lite. Det kommer krävas stora mängder nederbörd innan marken återhämtar sig.

Misstänkt för drograttfylleri grov olovlig körning och narkotikabrott i Kungälv
På Karebyvägen stoppar en polispatrull en bilförare klockan 17.59 på tisdagseftermiddagen.
Föraren misstänks för drograttfylleri och medtas för fortsatt provtagning och utredning
Föraren misstänks också för grov olovlig körning ( saknar körkort) narkotikabrott eget bruk då det anträffades en mindre mängd tabletter mm i bilen.

Kvinna ville stoppa utvisning till Afghanistan på planet
Flygplanet, som hade destination Istanbul, skulle ha lyft från Landvetter tidigt på måndagskvällen.
Med på planet ska en man i 50-årsåldern funnits med som skulle utvisas till Afghanistan. En kvinna hade då köpt en flygbiljett för att kunna stoppa utvisningen genom att vägra sätta sig ned när planet skulle lyfta.
– Vi känner till delar av det hela och har sett en del material. Vi vet att en passagerare inte lydde reglerna som gäller för att få åka med en flygplan och indirekt eller direkt inte lydde pilotens order. Och det var skälet till att denne passagerare inte fick följa med, säger Hans Uhrus, presschef vid Swedavia.

Hans Uhrus förklarar vidare att det är piloten som har det yttersta ansvaret för det som sker i ett flygplan, inklusive vem som får följa med och inte. Följer man inte pilotens order får man alltså inte åka med.
– Följer man inte de lagar och regelverk som finns för luftfart och den information man får av piloten eller den personen piloten utser, då har piloten rätt att verkställa att man inte får finnas med på planet, säger Hans Uhrus.
Men vad det blir för rättsligt efterspel är svårt att säga, det görs alltid en individuell bedömning, säger han. Planet kunde senare under måndagskvällen lyfta, två timmar för sent.

Kvinna omkom i frontalkrock
En kvinna omkom och en annan kvinna skadades allvarligt efter att ha krockat med en lastbil på riksväg 44 utanför Grästorp i går eftermiddag.
I bilen färdades två kvinnor. En av dem omkom och en skadades allvarligt. Anhöriga är underrättade.
Kollisionen mellan en bil och en lastbil inträffade vid bron över Nossan i Grästorp vid 16-tiden i en frontalkrock.
Vägen var avstängd i båda riktningar under räddningsarbetet och kunde öppnas igen klockan 20.
Lastbilschauffören blev chockad men är fysiskt oskadd. Polisen har tagit båda fordonen i beslag för att göra en teknisk undersökning.
 

Misstänkt mordbrännare härjar utanför Vara
Räddningstjänst och polis fick rycka ut på ytterligare en brand i Vedum i Vara kommun efter att en fabrikslokal börjat brinna inatt.
Polisen misstänker att branden varit anlagd, och sätter den i samband med flera andra bränder i området den senaste tiden.
Nattens larm kom vid halv tvåtiden. En fabrikslokal i Vedum brann då, och räddningstjänsten tvingades konstatera att byggnaden inte gick att rädda. Ingen människa ska ha befunnit sig i byggnaden, enligt polisen, men ärendet rubriceras ändå som misstänkt mordbrand. Polisen var också snabbt framme på platsen.
– Vi hade extra tillsyn eftersom vi haft ett antal omotiverade småbränder den senaste tiden som vi inte kunnat hitta någon förklaring till, säger vakthavande befäl Morten Gunneng.

Nu misstänker polisen att det är en och samma person eller personer som härjar i området.
Ingen person har gripits för dåden ännu.

Mc körde in i stillastående fordon på E6
På E6 under Angeredsbron körde en motorcykel kört in i en personbil bakifrån klockan 16.27 på måndagseftermiddagen.
Olyckan har inträffat i norrgående riktning och mc-föraren är förd till Sahlgrenska sjukhuset men ska inte vara livshotande skadad. Vid olyckan flög mc-föraren av motorcykeln och landade på en annan bil.

Misstänkt mord/dråp, man har påträffats avliden i området Klippan i Göteborg
En avliden man har påträffas i terrängen i området Röda Sten av en förbipasserande vid sextiden på söndagsmorgonen.
Platsen spärras av för en teknisk undersökning och en förundersökning gällande mord inleds. Finns omständigheter som gör att polisen inte kan utesluta brott.
Polisen är intresserad av att komma i kontakt med personer som har gjort iakttagelser under natten i området kring Älvsborgsbron samt området Klippan.
– Inatt ska det ha varit en ravefest i området och många personer ska ha rört sig kring platsen. Det är för tidigt att säga om det finns ett samband, men vi tar gärna emot tips från allmänheten som kan underlätta utredningen, säger polisens presstalesperson Christer Fuxborg.
Ring polisens vanliga nr: 114 14.

UPPDATERING
Mannen identifierad under förmiddagen och anhöriga är underrättade. Mannen var född -94 samt hemmahörande i Göteborg.
Polisen har nu släppt på avspärrningarna på platsen vid 13-tiden och fortsätter sitt arbete med avrapportering samt sammanställer det material som hittills är känt.

Ungdomsfest spårade ur
Klockan 21:48 på lördagskvällen fick SOS alarm och polis flera samtal om en stökig fest  på Timansvägen i de centrala delarna av Uddevalla.
– Det var ett gäng kompisar som hade fest. Men till festen kom 25 stycken objudna personer med moppar. De ska ha slängt ägg mot bostaden, säger polisens presstalesperson Christer Fuxborg. Polisen tog också en soft air gun i beslag.
– Vi har en misstänkt person i 15-årsåldern. Vi har skrivit anmälan om någon form av olaga hot samt misshandel, säger Christer Fuxborg.

Man häktad - misstänkt för våldtäkt mot barn
En man i 40-årsåldern häktades idag vid Uddevalla tingsrätt på sannolika skäl misstänkt för våldtäkt mot barn.
Mannen anhölls i förrgår på en camping i Bohuslän och häktades idag, fredag. Nu sitter mannen häktad på sannolika skäl misstänkt för våldtäkt mot barn, vilket är den högsta misstankegraden. Åklagaren yrkar på fängelsestraff i minst två år.

Kvinna rånad på sitt guldhalsband - Sju gripna
Polis larmas till Slätta Damm i Göteborg klockan 16.24 på fredagen, då en kvinna blivit rånad på sitt guldhalsband.
När kvinnan går ur sin bil stannar det till en annan bil och en ensam okänd man kommer emot henne. Hon frågar om hon kan hjälpa honom på något vis men mannen säger inget.
Han pasar då på att rycka av henne sitt halsband och hoppar in i den bil han kom i. Bilen lämnar platsen omgående i riktning mot Hornbach/ Tuve/ Backaplan. Mannen var inte ensam i bilen då han hoppade in på passagerar sidan när han lämnade platsen.
Kvinnan beskriver bilen och vad hon uppfattade så var bilen mörkröd till färgen och troligen av fabrikat Ford och av mindre modell. Vittnen finns kvar på platsen och lämnar uppgifter om deras iakttagelser.

Uppdaterad kl.17:45
Polisen har nu gripit ett flertal personer som kan sättas i samband med rånet.
Den bil som användes vid rånet larmades ut i Göteborg och efter ca 40 minuter träffades bilen på av en civil patrull på Inlandsgatan. Man valde att spana på dem under en kort tid och då ansluter ytterligare en bil med flera personer i. Flera polispatruller till platsen som säkrar totalt 7st personer och man tar två bilar i beslag samt hittar flera guldhalsband på en av kvinnorna med skador på som om de ryckts av någon. Samtliga personer grips och får följa med in till polisstationen för vidare utredning.

Två män åtalas för alkoholsmuggling för miljonbelopp
Två män misstänks för grov olovlig försäljning av alkohol för över en miljon.
En man i 60-årsåldern och en man i 40-årsåldern åtalas för grov olovlig befattning med smuggelgods, grov smuggling samt grov olovlig försäljning av alkohol vid Uddevalla tingsrätt.
Männen misstänkts ha förvarat, transporterat och sålt tusentals liter sprit, vin, cider och öl. Det rör sig om alkoholförsäljning för nära en och en halv miljon kronor.
I andra hand yrkar åklagaren på åtalspunkterna grovt penningtvättsbrott för 40-åringen samt medhjälp till grov olovlig försäljning för 60-åringen.
I åtalet står att brotten bör bedömas som grova eftersom verksamheten har bedrivits yrkesmässigt och systematiskt med en stor mängd alkohol.

Poliser skadades vid ingripande på sjukhus
En av poliserna fick ett sprucket ögonbryn, och en annan bröt ett finger under ett tumult på sjukhuset Näls psykiatriska akutmottagning.

Tre poliser skulle uträtta ett ärende på Näl och tog vägen genom akutpsykiatrimottagningen vid 14-tiden på torsdagen. '
Där fanns en man i 35-årsåldern som var upprörd eftersom han inte fick den vård han krävde.
När poliserna skulle lugna mannen uppstod ett tumult där mannen ska ha fått tag i en flaska som han slog i huvudet på en av poliserna, vars ögonbryn sprack. Därefter bröt han ett finger på den andra polisen.
Ytterligare en polispatrull fick larmas till sjukhuset för att ta hand om mannen.
De skadade poliserna fick dock stanna kvar på Näl för att låta sig sys i ögonbrynet och få bandage om det brutna fingret.
Åklagare beslutade senare att den våldsamme mannen skulle försättas på fri fot. Han är emellertid misstänkt för våldsamt motstånd och våld mot tjänsteman.

En man gripen för misshandel efter insats med polis i Strömstad
Polisen får in ett larm från en butik i Strömstad vid 21.04 på torsdagskvällen.
Man får även vetskap om att någon ska vara skadad. En person som är känd för polisen har lämnat platsen till fots.
Polisen kan lokalisera den misstänkte mannen till en bostad i Strömstad. Den misstänkta mannen är aggressiv och hotfull och hotar b la polisen med en kniv. Mannen kan dock övermannas och gripas på platsen. Han är i första läget misstänkt för misshandel av två personer. Utöver detta kommer man att se över rättsläget då det gäller hot mot b la poliser mm.
Inga kända personskador i övrigt för närvarande.

Bilist voltade i Kungälv - Räddningstjänsten fick klippa ut kvinna
En singelolycka har enligt SOS inträffat vid Tjuvkil klockan 17.27 på torsdagen. Olyckan har enligt SOS inträffat mellan Tjuvkil och Norrlycke. SOS uppger även att bilen har voltat. Oklart då det gäller personskador.
Polis och ambulans på väg till platsen. Kl 17.46: Polisen påbörjar arbetet på platsen.
Räddningstjänsten klipper upp bilen för att ta ut föraren, en kvinna. Oklart vad som orsakat olyckan men bilen har uppenbart inte haft hög fart. Kvinnan verkar enligt uppgift från olycksplatsen må relativt bra, vaken och talbar och körs till Kungälvs sjukhus.
Bärgare beställd på ägarens begäran.

Båttjuvar jagades med polishelikopter
En båtägaren i Vänersborg hör av sig till polisen vid åttatiden på torsdagsmorgonen och berättar att den är försedd med GPS, som ger utslag på Blåsut. En patrull åker med ägaren mot den platsen. När båten lämnar hamnen, har en annan polispatrull iakttagit båten mellan Dalbobron och Gropbron , säger polisens presstalesperson Thomas Fuxborg Larmet Båt av märket Utter. Tjuvarna söktes till en början med polishelikopter och hundpatrull. 
Vid 10-tiden hittar polisen båten övergiven av gärningsmännen i hög vass. Den överlämnades åter till ägaren, som transporterade den tillbaka.
Tjuvarna har därefter setts springandes bland annat på Öxneredsvägen i riktning mot centrum vid 11-tiden.
Vid 13-tiden var ännu ingen gripen. Den akuta sökinsatsen är avblåst och nu jobbar man vidare med spaning på annat sätt.

Bron över 44:an mellan Båberg och Korseberg stängs i fyra månader
Mellan 31 juli-30 november kommer bron över 44:an mellan Båberg och Korseberg att vara helt avstängd i fyra månader.  Det är väg 2025 som påverkas. Vid kontroller har Trafikverket upptäckt att bron över riksväg 44 är i behov av renovering. Enligt Trafikverket kommer biltrafiken ledas om via väg 2028, 44 och 2026 och skyltar med vägvisning kommer sättas upp.
Bron är dock öppen för gång- och cykeltrafik under hela arbetet. Däremot påverkas även kollektivtrafiken för busslinjerna 61 och 91. För mer information om detta hänvisas resenärer till Västtrafiks hemsida.

Tjuvar körde in bil i bilverkstad genom verkstadsentrén
Vid ett inbrott i en bilverkstad på Sandmarksgatan i Vänersborg, natten till torsdag ska gärningsmännen kört en bil genom verkstadsentrén för att ta sig in. Polis larmades av ägaren vid 00:24 . Okänt vad som saknas. Under torsdagen ska polisen göra en teknisk undersökning, höra ägaren, och kontrollera om det eventuellt finns övervakningsfilm som kan ge någon viktig information.

Bilar satta i brand i natt
Vid 02:32 larmas räddningstjänsten och polis till Fritjof Nansens väg i södra Uddevalla. Enligt uppgifterna som inkom till räddningstjänsten hade någon slängt in en sten genom rutan på en parkerad bil och därefter kastat in något brinnande som antände bilen.
Branden skall sedan ha sprides sig till en bil som stod parkerad intill. Båda bilarna förstördes i branden. Polis som var på plats upprättade en anmälan om skadegörelse genom brand. Det finns i nuläget ingen misstänkt.

Man gripen för sexuellt ofredande av 15-årig flicka
På fotbollsområde Heden i Göteborg sker ett sexuellt ofredande vid 18-tiden på onsdagen.
Flickan som är  i 15-årsåldern blir sexuellt ofredad av en man i 20-årsåldern. Flickan går från platsen, polis kontaktas och en anmälan görs. Efter viss spaning kan polis gripa en man. Mannen skall enligt uppgifter inte vara en fotbollsspelare.
En förundersökning gällande sexuellt ofredande inleds. Det finns inga uppgifter om några personskador.

Gothia cup vill inte kommentera händelsen utan hänvisar till polisen, men kommunikationsansvariga Malin Jonson uppger att händelsen inte föranlett några särskilda åtgärder från Gothia Cups sida.

Kulturbåtarna som trafikerar Göteborg och Strömstad i konkurs
Kunder får ingen information när båtar har ställts in på grund av att Kulturbåtarna AB har gått i konkurs. Turer har nu ställts in och resenärerna blir lidande.

Kulturbåtarna AB som driver Svenska västkustlinjen och anordnar båtresor till Älvsborgs fästning och Strömstad ansökte den 11 juli om konkurs. Tre turer har ställts in och 50 resenärer är drabbade.
Informationen till resenärerna verkar dock ha uteblivit. En upprörd besökare skrev i går på företagets Facebooksida: ”Hur brukar ni ge information till era kunder när avgångar är inställda? Undra bara eftersom vi stod o väntade idag på båten som skulle gå 12:00 och fick själva ringa upp er och fick svaret att ni precis fick reda på att det inte gick några båtar idag. Kolla gärna upp vad ordet information betyder!”.
Det är oklart om kunderna kommer att få sina pengar tillbaka.

Utökat eldningsförbud i tre väst-kommuner
Räddningstjänsten Mitt Bohuslän, skärper nu eldningsförbudet i Uddevalla, Lysekil och Munkedals kommuner.
Det nya, utökade eldningsförbudet innebär att att all öppen eld förbjuds. Och grillar får inte användas i någon form eller på någon allmän plats eller annans mark inom Förbundets geografiska område. Beslutet gäller från och med klockan 12 på onsdagen och tillsvidare.
Den som bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter.

Mattbedragare i Västra och södra sverige dömda till fängelse
3 respektive 2,5 års fängelse för grova bedrägerier.
Borås tingsrätt dömde under tisdagen två män till 3 respektive 2,5 års fängelse för flera fall av grovt bedrägeri.
De båda männen kontaktade under perioden juni 2016 till mars 2018 äldre personer, främst i västra och södra Sverige, för att skänka och senare sälja mattor under förespegling att mattorna var äkta och värdefulla.
En av männen dömdes för 21 fall av grovt bedrägeri samt för 8 försök till grovt bedrägeri till 3 års fängelse. Den andre mannen dömdes för 9 fall av grovt bedrägeri samt för 8 försök till grovt bedrägeri till 2,5 års fängelse.
Utredningen har genomförts av utredare i Halmstad med bistånd av polisens CIRCA-grupp.
– Domen är ett resultat av utredarnas goda arbete och det är positivt att vi nu har nått fram till fällande domar säger Håkan Carlsson, chef för polisens CIRCA-grupp.

Man i 25-årsåldern åtalas för våldtäkt
Våldtäkten ska enligt åtalet ha inträffat hösten 2016, i Munkedals kommun. Mannen, som nu är i 25-årsåldern, ska ha använt våld mot kvinnan, genom att hålla fast henne och trycka ner henne skriver bohusläningen.  Därefter ska han ha dragit ner hennes byxor och trosor och våldtagit henne.
Som bevisning har åklagaren bland annat en konversation på facebook mellan den misstänkte mannen och kvinnan, som de ska ha haft efter våldtäkten. Mannen förnekar brott.

Vackert väder ger högtryck hos SOS Alarm
Det vackra vädret har lett till osannolikt höga samtalstoppar och förhöjda svarstider hos SOS Alarm. Den extrema mängden samtal in på nödnumret 112 ser ut att hålla i sig så länge värmen och torkan fortsätter.
Årets toppnotering nåddes lördagen den 14 juli med nästan 13 000 (12 989) samtal på nödnumret, vilket är i nivå med hur mycket det ringer under nyårsnatten – årets mest hektiska arbetspass för SOS-operatörerna.

En genomsnittlig helg ringer det omkring 9 000 samtal per dygn. 
– Torkan har lett till en enorm mängd samtidiga bränder i skog och mark, vi får många samtal om en och samma brand till oss. Många är också ute och njuter av det vackra vädret och det märks direkt hos oss. Fler människor som badar, åker båt, är ute på vägarna eller i skog och mark, men också fler som är ute och roar sig på stan sent på kvällarna och dricker lite för mycket har gett upphov till många fler nödsamtal än vanligt, säger Björn Skoglund, tjänsteägare för 112 och krisberedskap vid SOS Alarm.

SOS Alarm vädjar nu att alla som inte är i akut och direkt behov av hjälp att använda de telefonnummer som finns för icke brådskande ärenden i möjligaste mån, istället för att ringa nödnumret 112. Använd gärna det nationella informationsnumret 113 13. Det numret använder man om man har frågor om allvarliga olyckor. Det kan exempelvis gälla om man har funderingar kring hur man ska agera om man befinner sig i närheten av en större skogsbrand och andra fall när man inte vet exakt vart man ska vända sig med förfrågningar. 

De nummer som finns för mindre brådskande ärenden är:
113 13 – Informationsnummer vid olyckor och kriser
114 14 – Polisen vid icke-akuta ärenden
1177 – Sjukvårdsrådgivning

Om man är osäker på om det är akut eller inte ska man förstås fortfarande alltid ringa 112. 
– Sommaren – och torkan – är långt ifrån över, fortsätter Björn Skoglund. Nu hoppas vi att fler tänker till och förebygger nödsituationer genom enkla metoder som att använda flytväst och inte bada ensam, berätta för en vän vart man ska, avstå från att grilla vid eldningsförbud och inte minst att ha mobiltelefonen med sig och uppladdad så att man kan ringa efter hjälp om det behövs. 
– Skulle du råka på någon i nöd, larma SOS Alarm på nödnumret 112 och hjälp till så mycket du kan utan att försätta dig själv i fara, så ser vi till att fler får en trygg och glad och sommar, menar Björn Skoglund.

Råd i sommartider från SOS Alarm:
Ha alltid koll på vart du befinner dig så att du snabbt kan ge SOS-operatören adressen eller positionen för händelsen
Använd gärna en app eller en karta i mobilen där du kan få fram dina koordinater
Om du ser rök på avstånd, försök ta dig närmare för att  kunna ge SOS-operatören en bra beskrivning av vad som händer och vart branden är
Röklukt kan färdas lång väg – om du känner att det luktar rök utomhus, försök först se om du kan se rök eller öppna lågor innan du ringer 112
Lägg in de nummer som ska användas vid mindre brådskande händelser i som kontakter i din mobil
Använd de icke-akuta numren om ditt behov av hjälp inte är brådskande, t ex om du vill göra en polisanmälan i efterhand, ha råd vid mindre allvarliga sjukdomar eller vill få information om en händelse
Drick måttligt med alkohol, värmen gör att man lätt dricker mer än man tänkt
Kyl gärna ned dig genom att t ex fukta en handduk med svalt vatten och lägg över pannan

Många fortsätter vattna – trots förbud
Det råder bevattningsförbud i många Kommuner just nu. Men enligt flera kommunenr verkar det som att så många inte känner till förbudet, eller bryr sig om det.
Därför vill kommunerna att invånarna ska informera varandra genom att säga till om någon vattnar gräsmattan eller tvättar bilen.

Här är alla kommuner som just nu har bevattningsförbud i Västra Götaland
Länets små och stora vattendrag har låga vattenflöden på grund av torka och Länsstyrelsen i Västra Götaland har infört förbud mot uttag av vatten från små och medelstora vattendrag i hela länet.
Listan kan förändras, för senast uppdatering vänd dig till din kommun

Allingsås – endast Sollebrunn, Stora Mellby, Gräfsnäs, Magra och Ödenäs
Bengtsfors
Färgelanda
Herrljunga
Kungälv
Lerum
Lysekil
Mark
Munkedal
Sotenäs
Stenungsund (gäller endast Svenshögen och Ucklum)
Strömstad
Svenljunga
Tanum
Tibro
Tjörn
Tranemo – endast Länghem
Uddevalla
Vara
Åmål – endast Tösse

DETTA GÄLLER VID FÖRBUD
Använd inte kommunalt vatten för att:
– Vattna gräsmattor eller blommor med vattenslang eller vattenspridare.
– Vattna fotbollsplaner, tennisbanor, väger med mera.
– Fylla eller byta vatten i pooler.
– Tvätta fasader, tak eller altaner. Bil får enbart tvättas i biltvätt.

Båttoalett-tömning försvåras av missvisande karta
Hamnkartan är tänkt att hjälpa båtägare att göra det lätt att tömma sitt båttoalettavfall på rätt plats. Men på grund av bristande kommunikation är den missvisande.
Hamnkartan har tagits fram av Transportstyrelsen för att det ska vara lätt att göra rätt för båtägare när de ska tömma sina båttoaletters avfall.
Kartan togs fram då det för tre år sedan blev förbjudet att tömma toalettavfall i svenska vatten. Trots det tömmer fortfarande båtar toalettavfallet i sjöar och hav. 
Informationen om kartan, som även finns som app, och hur den fungerar har inte nått alla. Flera sugtömningsstationer är rödmarkerade på kartan, trots att hamnägarna säger att de fungerar. 
- Det är lika lätt att grönmarkera som det är att rödmarkera. Vem som helst kan gå in och både grön- och rödmarkera. Det är ett helt öppet system, säger Lina Petersson på Transportstyrelsen.

Regionens budgetmöte i Stenungsund - kostade över en halv miljon
Regionfullmäktige kan inte ha sina möten i sin ordinarie sal i Vänersborg därför tog de i år in på Stenungsbaden i två dagar för budgetmöte. 
Notan som hamnar på skattebetalarna landade på 640 000 kronor.

Fukt i sessionsalen i Vänersborgs kommunhus skapade miljöproblem och stängdes efter att personal fick hälsoproblem.
Miljöproblemen innebär att regionfullmäktige i nuläget inte har någon lokal för sammanträden och därför tvingas de hitta alternativa tillfälliga lösningar.
I maj förra året togs beslutet att riva byggnaden, men det finns fortfarande ingen ersättningsbyggnad klar.

Årets budgetmöte valde fullmäktige därför att hålla på Stenungsbadens Yacht Club.
Notan för sammanträdet som pågick i två dagar, och bland annat innehöll mat och logi, landade på 639 406 kronor.
Det är en fördubbling av kostnaden från 2016 – då hölls budgetmötet i Vänersborgs sessionsalen och kostade 323 000 kronor. 2017, när de inte längre kunde använda fullmäktigesalen på grund av arbetsmiljöbrister, valde regionen ta in på hotell i Göteborg till en kostnad på 576 000 kronor.
Madeleine Jonsson (MP), andre vice ordförande för regionfullmäktige, tycker inte att kostnaden är problematisk.
– Vi har inte så många platser att välja på när det häller den här typen av möten. Vi valde inte hotellet på grund av vart det låg eller vad det var. Vi sitter i möte från morgon till kväll och hinner inte nyttja spafaciliteter, säger hon.
Madeleine Jonsson menar att det är få platser i regionen som kan ta emot så många människor och har de rätta förutsättningarna för digital votering och tillgänglighet. Regionfullmäktige flyttar nu runt i regionen och valet föll på Stenungssund.
– Hade det funnits billigare alternativ hade vi så klart valt det. Vi kan heller inte välja bort ett alternativ bara för att det råkar ligga vid vattnet. Vi kan inte rata lokaler på grund av det, säger Madeleine Jonsson.
I och med att fullmäktige saknar sal och använder sig av tillfälliga lösningar så ökar kostnaderna. Regionsstyrelsen beslutade därför i november förra året att regionfullmäktige skulle få en större mötesbudget.
För 2018 utökades mötesbudgeten med två miljoner kronor.

Streaplers prisas för bästa dansbandsskivan 2018
Kungälvsbandet Streaplers vann på söndagen årets album för skivan "Just ikväll" på dansbandsgalan Guldklaven.
Tävlingen var också starten för den stora dansbandsveckan i Malung
Det är en svenska folkets röster tillsammans med en jury som utser vinnarna på Guldklavegalan.

Detta bildgalleri kräver att du har javascript aktiverat och Flash installerat.