Västtrafik inför tidtabellsskifte 10 december på bussar och tåg
Den 10 december byter man till vinterns tidtabell. Samtidigt gör man en del förbättringar i trafiken och de tryckta tidtabellerna försvinner ombord på sina fordon. Här ser du de största förändringarna.

Orust-, Tjörn- och Stenungsundsexpressen
Ersättningsbussar för tåg kommer att stanna vid hållplatsläge A vid Stenungsund station. Stenungsundsexpressen kommer att avgå från hållplatsläge F som ligger något längre bort från perrongen. Tjörn- och Orustexpressen kommer att stanna vid hållplatsläge E. Lokalbusslinjerna stannar vid hållplatsläge:
Linje 2 och 4 stannar vid hållplatsläge B.
Linje 1 stannar vid hållplatsläge C.
Linje 3 stannar vid hållplatsläge F.
Linje 5 stannar vid hållplatsläge D.
Linje 13 stannar vid hållplatsläge F.

Kungälv
Linje 311 Kungälv-Bäckebol-Göteborg
Linjens nya ändhållplats blir Svingeln istället för Nils Ericson terminalen. Vidare ska linjen alltid köra via Rollsbo i Kungälv (ICAs centrallager). Linjen kör en gång i halvtimmen på morgonen måndag-fredag och får också en senare tur på tidig kväll i båda riktningarna måndag-fredag. På lördag-söndag kör linjen sträckan Kareby-Bäckebol endast en gång i timmen på dagtid. På sträckan Bäckebol-Svingeln kör linjen även i fortsättningen en gång i halvtimmen på helgerna.
Ale
Linje 401, 402, 414, 415, 431, 146 Ale-Kungälv
Linje 401 ska köra sträckan Angered-Surte-Bohus-Kungälvs busstation, får även nattrafik. Linje 402 ska köra sträckan Jennylund-Bohus-Nödinge. Linje 401 och 402 är anpassade till Alependeln i Bohus.Linje 415 kör dagtid sträckan Nödinge-Dammekärrsvägen, tidtabellen anpassas till tågtider. Under rusningstider kör linjen även till Bönabo. Linjen har hittills varit anropsstyrd, nu körs den anropsstyrda trafiken av linje 416 istället.
Linje 46 tar över trafiken på Tagenevägen.
Linje 414 och 431 får fler avgångar, en gång i halvtimmen i rusningstid. 
Linjerna får tydligare linjesträckningar och tätare trafik, de kör en gång i halvtimmen under rusningstid. Linje 414 skyltar om och blir 431 i Kollanda och vice versa för vidareresor på respektive linje.
Linje 414 Kollanda-Starrkärr-Alsfors-Nödinge
Linjen får en ny hållplats, Svenstorp Södra.
Linje 434 Getås-Skepplanda-Älvängen
Linjen får en ny hållplats, Skår.

Tåg
Uddevalla–Herrljunga
Vi drar in två tågavgångar måndag–fredag: avgång klockan 10:19 från Uddevalla mot Herrljunga samt avgång klockan 10:34 från Herrljunga mot Uddevalla. Indragningen beror på lågt resande.

Vänersborg–Trollhättan–Göteborg
Vi sätter in nya tågavgångar på lördag klockan 06:59 från Göteborg och klockan 07:09 från Vänersborg samt söndag klockan 09:59 från Göteborg och klockan 10:09 från Vänersborg.

Här ser du de största förändringarna i Västra Götaland.   
- Samtliga områden

Tillbaka till dagens alla nyheter

Tidigare nyheter på denna plats arkiveras i vårt arkiv i flikarna ovan

Detta bildgalleri kräver att du har javascript aktiverat och Flash installerat.

Copyright © 2009. Nyheter4.com

All rights reserved.