Fällande dom i streetrace-mål
Nyligen kom en dom som är viktig för polisens hantering av fordon som används vid streetrace. Svea hovrätt dömde att ett beslagtaget fordon inte skulle återlämnas till sin ägare utan anses förverkad.

Den fällande domen visar att förföljandet av det misstänkta fordonet inte alltid behövs.
Bevisning kan utgöras av dokumentation om att fordonet används tillräckligt ofta vid dessa typer av olagliga tävlingar. Det innebär att polisen kan beslagta bilen när den står parkerad, vilket är trafiksäkrast för alla.
Hovrätten fastställde tingsrättens dom och bilen ska därmed förverkas, förutsatt att Högsta domstolen inte tar upp ärendet till prövning. 

Det brott som ligger till grund för förverkandet i detta fall är upprepade fall av grov vårdslöshet i trafik, enligt 1§ Lag om straff för vissa trafikbrott.

Tillbaka till dagens alla nyheter

Tidigare nyheter på denna plats arkiveras i vårt arkiv i flikarna ovan

Detta bildgalleri kräver att du har javascript aktiverat och Flash installerat.

Copyright © 2009. Nyheter4.com

All rights reserved.