16 nya miljoner kronor till vården
16 miljoner kronor avsätts till utbildningsinsatser inom vården. Det har Västra Götalandsregionens personalutskott beslutat.
Det handlar om två delar, dels en förstärkt yrkesintroduktion för nyanställda undersköterskor, skötare och barnsköterskor och dels en fortsatt utbildning av sjuksköterskor inom neonatologi. Till de förstnämnda yrkesgrupperna avsätts 11,7 miljoner kronor och till sjuksköterskorna fem miljoner kronor.
– Alla satsningar som vi gör är för att kunna rekrytera och behålla personal, det är det som är grunden, säger Marina Olsson, personaldirektör inom Västra Götalandsregionen.

Enligt Marina Olsson behöver Västra Götalandsregionen (VGR) anställa fler undersköterskor, skötare och barnsköterskor för att kunna möta kommande behov.
– Syftet med förstärkt yrkesintroduktion är att utvecklas i sin profession och att öka tryggheten i sin yrkesroll för undersköterskor, skötare och barnsköterskor, säger hon.
Den förstärkta yrkesintroduktionen kommer att ske med den modell som Skaraborgs Läns Sjukhus skapade och som Sahlgrenska Sjukhuset utvecklat, enligt Marina Olsson.

De fem miljoner kronorna till fortsatt utbildning av sjuksköterskor inom neonatologi på Sahlgrenska universitetssjukhuset går till alla neonatalverksamheter inom VGR. Dessa verksamheter har under flera år haft svårigheter att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare, så därför fortsätter det redan påbörjade arbetet med att förbättra introduktionsutbildningen för nya sjuksköterskor.

Tillbaka till dagens alla nyheter

Nyheter arkiveras och hamnar efter hand i vårt arkiv i flikarna ovan

Detta bildgalleri kräver att du har javascript aktiverat och Flash installerat.

Copyright © 2009. Nyheter4.com

All rights reserved.