Göteborgs stadsdelsförvaltningar glömde 124 anmälningar om berusade ´i postfack
I sju månader missade en av Göteborgs stadsdelsförvaltningar 124 anmälningar om Lagen om omhändertagande av berusade som låg glömda i ett postfack. Händelsen har nu lex Sarah-anmälts.
Efter att Öppenvården lades ner i juni förra året har ingen hanterat eller handlagt anmälningar gällande LOB (Lagen om omhändertagande av berusade personer).
När polisen använder sig av Lagen om omhändertagande av berusade personer skickar de en rapport till den kommun det berör. Det är sedan kommunen som kan erbjuda hjälp och stöd, alternativ gå vidare med utredningen om det till exempel finns misstanke om att missbruk kan gå ut över minderåriga.
Sedan i juni har det varit 1:a socialsekreteraren på Individ -och familjeomsorgen i den aktuella stadsdelens ansvar, och det är i det postfacket som anmälningarna hamnat men sedan blivit liggande.
Det gäller 124 anmälningar om LOB, varav en gäller en minderårig person.
Sjukskrivningar på enheten
I lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg nämns det att flera av socialsekreterarna har varit sjukskrivna.
Efter en riskbedömning som gjordes i december så vill man förstärka mottagningsenheten för anmälningarna genom att tillsätta ytterligare en tjänst, det är däremot enligt anmälan oklart om det genomförts än.

Tillbaka till dagens alla nyheter

Tidigare nyheter på denna plats arkiveras i vårt arkiv i flikarna ovan

Detta bildgalleri kräver att du har javascript aktiverat och Flash installerat.

Copyright © 2009. Nyheter4.com

All rights reserved.