loading...

Våld i nära relation ökar i december
Julhelgen med stress och alkohol kan innebära en extra risk för de som lever i en destruktiv relation. Och efter jul brukar anmälningarna om kvinnomisshandel gå upp enligt brottsstatistiken.
Det som kan påverka om personen väljer att anmäla eller inte är om misshandeln förändras, våldet blir grövre eller förekommer oftare än tidigare. Om då någon i personens närhet visar, till exempel genom en fråga, att man ser vad som hänt kan det vara avgörande.
Det finns många anledningar till att personer som är utsatta för våld i nära relation inte anmäler, till exempel känslomässiga band, rädsla för förövaren, praktiska och ekonomiska skäl. Men Polisen uppmanar alla som utsätts för våld i nära relation att anmäla.
– Anmäler man inte finns det ingen möjlighet att få brottet utrett och förövaren lagförd. Men också för att det kan hindra gärningspersonen att fortsätta begå brott, säger Emma Ramstedt, verksamhetsutvecklare inom brott i nära relation på utvecklingscentrum Väst.
En nära relation avser här att man har, eller har haft, ett partnerförhållande med en flickvän, pojkvän, hustru eller make, oavsett om man är sammanboende eller ej.

Detta bildgalleri kräver att du har javascript aktiverat och Flash installerat.

Copyright © 2009. Nyheter4.com

All rights reserved.