loading...

Nu kan du söka Orusts Sparbanks kulturstipendium
Stipendiet kan sökas av enskilda kommuninvånare från Orust, ungdomar såväl som vuxna, som önskar stöd för kulturell verksamhet.
Orusts Sparbank har instiftat ett kulturstipendium om 25 000 kronor som ställts till kommunens förfogande.

Du kan söka för
Utbildning och studieresor
Utrustning och utställningar
Film- och musikinspelningar
Framställning av litterära och konstnärliga verk
Annan kulturell verksamhet
Ansökningstid
15 april-15 maj. Beslut om utdelning fattas i juni månad.

Relaterad information
Orusts Sparbanks kulturstipendium, information och ansökan

Detta bildgalleri kräver att du har javascript aktiverat och Flash installerat.

Copyright © 2009. Nyheter4.com

All rights reserved.