loading...

505 fortkörare bötfälldes i Lundby 2017
Det är fyra gånger fler än året innan. Fortkörarna rapporterades vid någon av de 75 hastighetskontroller som polisen genomförde förra året i stadsdelen Lundby i Göteborg.

Hastighetskontrollerna är en av de aktiviteter mot trafikproblem som polisen utlovade i medborgarlöftet till invånarna i Lundby 2017. Den 19 och 20 april bjuder Hisingspolisen och Lundby stadsdelsförvaltning in Lundbyborna till medborgardialog för att bland annat presentera hur förra årets medborgarlöfte har uppfyllts.

Fler kontroller än utlovat
– Vi lovade minst tio hastighetskontroller under 2017 men när vi märkte hur många som körde för fort utökade vi kontrollerna som vid årets slut summerats till 75, säger Kristofer Nilsson tf kommunpolis vid Hisingspolisen.

505 fortkörare bötfälldes – vilket är fyra gånger fler än året innan. I snitt rapporterades 6,7 fortkörare vid varje kontroll. Hastighetskontrollerna genomfördes vid olika tider och veckodagar på vägsträckor med olika hastighetsbegränsningar samt på vägsträckor med hög trafikbelastning. Urvalet byggde bland annat på vad Lundbyborna själva uppgett vara problematiska vägsträckor där många kör för fort.

Fler drogpåverkade förare
Utöver de aktiviteter som utlovades i medborgarlöftet intensifierade polisen sitt arbete mot alkohol och droger i trafiken. Under 2017 rapporterades 214 rattfulla förare varav merparten för drograttfylla. Antalet drogpåverkade förare som rapporterades ökade med 28 procent jämfört med 2016.
– Att vi rapporterar fler förare som är påverkade av droger än alkohol är inte unikt för Lundby. Det är en generell trend vi sett i trafiken på senare år. Det finns säkert flera förklaringar men en är att polisen blivit bättre på att upptäcka tecken på narkotikapåverkan, säger Kristofer Nilsson.
Just nu pågår arbetet med att ta fram ett nytt medborgarlöfte i Lundby. Det nya löftet kommer att presenteras i höst.

Tillbaka till dagens alla nyheter

Tidigare nyheter på denna plats arkiveras i vårt arkiv i flikarna ovan

Detta bildgalleri kräver att du har javascript aktiverat och Flash installerat.

Copyright © 2009. Nyheter4.com

All rights reserved.