Allt färre har skuld hos Kronofogden - även i STO-regionen
Antalet personer med skulder hos Kronofogden minskar för andra året i rad. Inte sedan 1991 har antalet skuldsatta varit så få. Det visar ny statistik från Kronofogden.
– Vi bedömer att minskningen hänger ihop med en stark svensk ekonomi, fler personer i sysselsättning och det fortsatt låga ränteläget, men också på att vi under 2017 beviljat rekordmånga skuldsaneringar, säger Johan Krantz, analytiker på Kronofogden i ett pressmeddelande.

För STO-regionen ser det ljusare ut
I STO-regionen -  Stenungsund, på Orust och på Tjörn minskar antalet skuldsatta hos Kronofogden vid årsskiftet jämfört med 2016 och 2015.
Mest minskade antalet med i Stenungsund där det var 20 färre personer jämfört med 2016.

För första gången sedan 2011 har antalet skuldsatta minskat två år i rad. Vid årsskiftet hade drygt 417 500 personer skulder hos Kronofogden, varav 330 000 var folkbokförda i Sverige* – en minskning med drygt 10 000 sedan 2015. Inte sedan 1991 har antalet skuldsatta varit så få.
Minskningen sker i alla län och i 216 av 290 kommuner. Sex kommuner ligger kvar på samma nivå som förra året och i 68 kommuner ökar antalet skuldsatta.

Färre har skulder – men totalsumman ökar
Färre har skulder hos Kronofogden men totalsumman fortsätter att öka – från drygt 72 miljarder kronor 2016 till knappt 79 miljarder kronor 2017. Medianskulden är 53 660 kronor.
Skulder till företag och enskilda individer står för hela ökningen, medan skulderna till det offentliga i princip är oförändrade. En del av ökningen beror på att några få personer har dragit på sig väldigt stora skulder under året.
– Tendensen är dock tydlig. De som redan har skulder lånar mer, och när de inte kan betala så växer skulderna kontinuerligt på grund av räntan, säger Johan Krantz.

Män är mer skuldsatta än kvinnor
Av de skuldsatta som är folkbokförda i Sverige, så är 38 procent kvinnor och 62 procent män. Den största skillnaden på länsnivå finns i Stockholm, där förhållandet är 35 procent kvinnor och 65 procent män. Den minsta skillnaden finns i Värmland, där relationen är 41–59. Medianskulden för kvinnor är 45 322 kronor och för män 56 822 kronor.
– Skillnaderna har funnits länge och bygger på hur strukturerna mellan kvinnor och män ser ut i dagens samhälle. Män är till exempel kraftigt överrepresenterade när det gäller brottsrelaterade skulder, fordonsrelaterade skulder och skulder avseende underhållsstöd, säger Johan Krantz.

Sämre ekonomi kan leda till fler skuldsatta
Trots en positiv trend finns varningssignaler. Cirka 100 000 personer har fått sin första skuld under året, vilket är fler än tidigare. Att de skuldsatta ändå blir färre beror på att 60 procent av dessa har haft råd att betala.
– För fem år sedan fick 80 000 personer sin första skuld, men då klarade bara 50 procent av att betala. Om ekonomin försämras finns alltså en risk att antalet skuldsatta ökar snabbt, säger Johan Krantz.

Tillbaka till dagens alla nyheter

Tidigare nyheter på denna plats arkiveras i vårt arkiv i flikarna ovan

Här finner du fler nyheter i vårt

Nyhetsarkiv

 

STENUNGSUND   -   TJÖRN & ORUST   

BOHUSLÄN & REGIONALT

ÖVRIGA NYHETER

Detta bildgalleri kräver att du har javascript aktiverat och Flash installerat.

Copyright © 2009. Nyheter4.com

All rights reserved.