loading...

Misstänkt farligt föremål funnet i Göteborg
I Brämaregården har polisen spärrat av ett område då en privatperson hittat ett misstänkt farligt föremål.
Polisen är på plats och har börjat att spärra av. Även nationella bombskyddet kommer att ta sig till platsen för att inleda en undersökning av föremålet. Myntgatan är avstängd från Hisingsgatan till Herkulesgatan under tiden polisen gör sina undersökningar. Man kan heller inte ta sig från Madängsgatan eller Jägaregatan ut på Myntgatan.
De rutinåtgärder som förekommer i denna typ av fall innebär även att räddningstjänst och ambulans larmas till platsen.
Kl 15.24: Beslut har tagits att utrymma boende på Hallegatan 1. Detta pågår. Avspärrningar av fyndplatsen genomförs.
Kl 15.35: En lokal har ordnats i närheten dit de evakuerade kan ta sig under tiden polisens undersökningar pågår.
De som inte kan ta sig hem på grund av avspärrningarna kan ta sig till Brämaregårdens kyrka som är öppen för allmänheten.
Kl 17.00: Förundersökning inledd, rubricering försök till mord.
Kl 18.15: Det misstänkt farliga föremålet är hanterat och omhändertaget av nationella bombskyddet. Polisens tekniker kommer nu att påbörja sitt arbete på platsen för att säkra eventuella spår. Alla avspärrningar förutom på platsen där föremålet hittades är nu hävda. Alla gator i området är åter öppna för trafik. Även de som evakuerades har kunnat återvända till sina bostäder.

Tillbaka till dagens alla nyheter

Nyheter arkiveras och hamnar efter hand i vårt arkiv i flikarna ovan

Detta bildgalleri kräver att du har javascript aktiverat och Flash installerat.

Copyright © 2009. Nyheter4.com

All rights reserved.