loading...

Restaurering av den gamla ångbåtsbryggan på Orust stoppas av Länsstyrelsen
Samfälligheten som består av tre fastigheter bestämde sig för att restaurera den gamla ångbåtsbryggan och tyckte att borde ses som ett kulturminne väl värt att bevara och ansökte om lov hos kommunen. Kommunen beviljade i juni strandskyddsdispens för återuppbyggande av bryggan. Dispensen tillät en brygga som var maximalt 12 meter lång och 6 meter bred. Den gamla bryggan som ursprungligen uppfördes i början av 1900-talet och revs för ett antal år sedan eftersom den var sliten och bedömdes utgöra en säkerhetsrisk. Sedan dess har den legat staplad på land skriver bohusläningen.
Länsstyrelsen har nu efter överprövning av ärendet kommit fram till att kommunens beslut om dispens upphävs.
I sin bedömning lyfter Länsstyrelsen fram att det är så många år sedan bryggan faktiskt fanns på plats, att det aktuella området därför i dag ska betraktas som allemansrättsligt tillgängligt.
Ansökan skulle ha gjorts inom ett år efter att den gamla bryggan revs – då hade man kunnat tala om en ersättningsbrygga i stället för en ny anläggning, menar Länsstyrelsen.
Inom ett strandskyddsområde får inte nya anläggningar och anordningar uppföras. Samfälligheten tänker dock överklaga Länsstyrelsens beslut.

Tillbaka till dagens alla nyheter

Tidigare nyheter på denna plats arkiveras i vårt arkiv i flikarna ova

Detta bildgalleri kräver att du har javascript aktiverat och Flash installerat.

Copyright © 2009. Nyheter4.com

All rights reserved.