loading...

Vänster eller höger? – nya regler för gångtrafikanterna
Från och med måndag gäller nya regler för de som promenerar på gång- och cykelbanor. Där det tidigare varit oklart var man ska gå är det nu vänster som gäller.
– Få se.... jag cyklar till höger, men var går jag? Till vänster tror jag?
Det är för att minska förvirringen kring vad som gäller för gångtrafikanterna som regeringen nu sätter ner foten och ändrar i Trafikförordningen.
Det är vänster som gäller, punkt slut.
Från och med måndag ska du gå på vänster sida på såna här gemensamma gång- och cykelbanor, så att du möter cyklisterna och kan få ögonkontakt med dem.
Det handlar både om trafiksäkerheten och att minska irritationen mellan gående och cyklister.
 

Tillbaka till dagens alla nyheter

Tidigare nyheter på denna plats arkiveras i vårt arkiv i flikarna ovan

Detta bildgalleri kräver att du har javascript aktiverat och Flash installerat.

Copyright © 2009. Nyheter4.com

All rights reserved.