loading...

Orustbo får dagsböter för skadegörelse på ett fordon
Mannen som är i 50-årsåldern hade slagit sönder en backspegel på personbilen så att det blev skador för 5 848 kr. Det hände den 8
augusti 2017 i Rondellen, Röravägen, Henån på Orust.
Mannen har erkänt gärningen och har i sin sakframställningåberopat ett läkarintyg och angett att det
ska ses som en förklaring för hans handlande – inte en ursäkt. Mannen döms till villkorlig dom och dagsböter 40 å 50 kr. Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.

Tillbaka till dagens alla nyheter

Tidigare nyheter på denna plats arkiveras i vårt arkiv i flikarna ovan

Detta bildgalleri kräver att du har javascript aktiverat och Flash installerat.

Copyright © 2009. Nyheter4.com

All rights reserved.