loading...
Så blir du en miljöhjälte: Tvätta bilen i en miljömärkt biltvätt i stället för på gatan.
Så blir du en miljöhjälte: Tvätta bilen i en miljömärkt biltvätt i stället för på gatan.

Den 21-22 april är årets stora biltvättarhelg
Tvätta bilen rätt och få ren bil och renare miljö. Undvik att gifter kommer ut i naturen. Tvätta bilen hos en biltvätt.
Bilar som tvättas hemma eller ute på gatan orsakar att stora mängder olja och tungmetaller släpps ut i naturen och hamnar i sjöar, hav och vattendrag. Miljöproblem som kan undvikas då bilen istället tvättas i en biltvätt.
Sveriges drygt 4,8 miljoner personbilar tvättas omkring 50 miljoner gånger per år och när våren kommer och solen tittar fram är det många som vill tvätta bort all smuts som fastnat på bilen under vintern.

Spillvattnet som uppkommer då bilen tvättas ren innehåller svårnedbrytbara ämnen och gifter så som olja, tungmetaller och asfaltsrester. När bilen tvättas på gatan rinner miljögifterna ner i dagvattenbrunnen och ofta vidare ner i sjöar, vattendrag och hav. Då bilen tvättas hemma i garaget kommer vattnet att rinna ner i avloppet vilket riskerar att påverka reningsprocesserna i avloppsreningsverken med ökade utsläpp som följd.

Tvättvatten vid biltvätt innehåller olja och giftiga tungmetaller så som kadmium, bly, krom, nickel, koppar och zink. Det är därför av stor betydelse att så många som möjligt väljer att tvätta bilen i en riktig biltvätt som är utrustad med ett bra reningsverk.

Sveriges biltvättar är utrustade med egna reningsverk för att förhindra miljöfarliga utsläpp. Det går även att välja biltvättar som är miljöcertifierade så som Svanmärkt biltvätt alternativt Hållbar biltvätt som innebär att 90 procent av oljan och tungmetallerna fångas upp i reningsprocessen hos biltvätten, varav vattnet renas ytterligare då det når avloppsreningsverket. Vattnet innehåller då nivåer av miljögifter som reningsverken kan hantera.

När bilen tvättas på biltvätt minskas utsläppen att följande till naturen väsentligt:
- Olja
- Bly, krom och nickel
- Koppar
- Kadmium från vissa lackpigment
- Zink från däckpartiklar
- Rostskyddsmedel
- Asfaltspartiklar

Biltvättarhelgen startades av Svenskt Vatten 2014 för att uppmärksamma och inspirera allmänheten till att tvätta bilen rätt och därmed bidra till en stor miljöinsats.
Det finns 4 727 288 personbilar i trafik i Sverige och totalt tvättar vi svenskar bilen över 30 miljoner gånger per år. Hela 20 miljoner av dessa biltvättar sker direkt på gatan. Det innebär att en stor mängd svårnedbrytbara ämnen rinner rakt ut i våra vattendrag, sjöar och hav. Ämnen som olja, giftiga tungmetallar och asfaltsrester. Dessa ämnen är skadliga både för människor och miljön.

Tillbaka till dagens alla nyheter

Tidigare nyheter på denna plats arkiveras i vårt arkiv i flikarna ovan

Detta bildgalleri kräver att du har javascript aktiverat och Flash installerat.

Copyright © 2009. Nyheter4.com

All rights reserved.