loading...

Ökat stöd för kameraövervakning på gator och torg
Nio av tio är positiva till säkerhetskameror på gator och torg, visar en ny undersökning där 1000 personer intervjuades.
– Inte nog med det, allmänheten uttrycker också en tydlig önskan om fler kameror, säger Markus Lahtinen, forskare i informatik på Ekonomihögskolan på Lunds universitet.

En vanlig uppfattning är att övervakningskamerorna utgör ett hot mot den personliga integriteten. Men enligt den här undersökningen visar det sig att människor inte är särskilt oroade.
– Tre fjärdedelar av deltagarna i undersökningen avvisar påståendet att kamerabevakning på gator och torg inkräktar på deras personliga integritet, säger Markus Lahtinen i ett pressmeddelande.

Undersökningen visar att folk tycker att den personliga integriteten är viktig, men att den svenska lagstiftningen inte stämmer överens om åtgärderna som allmänheten efterlyser.
– Det handlar till exempel om integritetssäkrande åtgärder vid kamerabevakning. Avslagna kameror och restriktiv tillståndsgivning är inte särskilt populära åtgärder. Istället efterfrågar man tydlig skyltning och ett genomtänkt regelverk när det gäller hanteringen av bildmaterialet, säger Markus Lahtinen.

Drygt 80 procent av deltagarna i undersökningen tycker att kamerorna fungerar bra för att bekämpa och lösa brott.

KAMERAÖVERVAKNING
Kamerabevakade gator, torg och bostadsområden har varit en het fråga de senaste åren. Debatten började i och med den nya kameralag som introducerades 2013, där grundtanken var att det skulle bli enklare och lättare att få tillstånd att bedriva kamerabevakning.
Till stora delar har det blivit enklare att montera säkerhetskameror utan tillstånd för till exempel butiker och näringsidkare.
Däremot kvarstår kravet på tillstånd för användandet av säkerhetskameror på allmän plats – gator, torg, tågstationer och bostadsområden. Vanligast är att polisen använder kameror för att upprätthålla lag och ordning.
Tillstånden prövas i första hand av Länsstyrelserna med Datainspektionen som tillsynsmyndighet.
Det pågår en översyn av lagstiftningen för att ta reda på om det går att göra regelverket bättre.

Detta bildgalleri kräver att du har javascript aktiverat och Flash installerat.

Copyright © 2009. Nyheter4.com

All rights reserved.