loading...

KUSTO-kommunernas politiker eniga om hur arbetet ska fortskrida kring Södra Bohusbanan
Kommunstyrelseordförande Bo Pettersson, Stenungsund, Kerstin Gadde, Orust, Ingemar Samuelsson, Uddevalla , Martin Johansen, Tjörn och Miguel Odhner, Kungälv skriver under en gemensam skrivelse.
I fredags skrev kommunstyrelseordföranden i de fem så kallade KUSTO-kommunerna (Kungälv, Uddevalla, Stenungsund, Tjörn och Orust) under en gemensam skrivelse till Trafikverket och Västra Götalandsregionen om utredningsåtgärder för Södra Bohusbanan: – ”Ett starkt Bohusstråk!”
Samtliga fem kommunstyrelseordförande i KUSTO-samarbetet undertecknade skrivelsen vars syfte är att en åtgärdsvalsstudie för sträckan Göteborg-Uddevalla ska prioriteras under kommande år.
Ta del av skrivelsen Ett starkt Bohusstråk här
En gemensam målbild för det kommande arbetet med Södra Bohusbanan beslutades också enligt följande:
Bohusbanan skall byggas ut med dubbelspår Göteborg – Uddevalla senast 2030 och sträckan skall ha en maximal restid på 40 minuter, samt att förbindelse Göteborg-Oslo byggs ut via Bohusbanan senast 2036.
KUSTO- samarbetet som utgörs av kommunerna Kungälv, Uddevalla, Stenungsund, Tjörn och Orust. Samarbetet syftar till att stärka den regionala integrationen genom samverkan kring Södra Bohusbanan, E6, väg 160 inklusive en ny broförbindelse Orust-Stenungsund samt en förbättrad struktur för cykelbanorna i området.

Tillbaka till dagens alla nyheter

Tidigare nyheter på denna plats arkiveras i vårt arkiv i flikarna ovan

Detta bildgalleri kräver att du har javascript aktiverat och Flash installerat.

Copyright © 2009. Nyheter4.com

All rights reserved.