Köp- och säljgrupp används av kriminella på sociala medier
En vanlig köp- och säljgrupp i vårt område togs över av kriminella som annonserar om droger, vapen och bankkontomålvakter.

I gruppen annonserade man bland annat efter bankkontomålvakter, det vill säga personer som får betalt för att låna ut sitt bankkonto till kriminell verksamhet.
En uppsättning identiteter ger de kriminella möjlighet att dölja sig bakom andra identiteter för att lättare kunna begå brottslig verksamhet. 
Sara Ekstrand är jurist på Svenska bankföreningen, och hon menar att det inte är ovanligt att kriminella hittar sina bankkontomålvakter på sociala medier.
 – Flera är målvakter utan att veta om det, berättar hon. 

Ofta handlar det om utsatta personer som är i desperat behov av pengar. Enligt ekobrottsmyndigheten blir asylsökande och nyanlända ofta utnyttjade.
Samtidigt står polisen handfallna och menar att det är svårt för dem att kunna agera mot någon som efterlyst målvakter på sociala medier.
 – De kan bara säga att de inte alls tänkte genomföra det, då går det inte att styrka att det rör sig om förberedelse till brott, säger Anders Ahlqvist som är kommissarie på polisens Nationella It-brottscentrum.

Detta bildgalleri kräver att du har javascript aktiverat och Flash installerat.

Copyright © 2009. Nyheter4.com

All rights reserved.