loading...

Många poliser nekas terrorutbildning
Sex dagar om året ska alla poliser i yttre tjänst vidareutbildas i polisiär konflikthantering (polkon). Men bristen på poliser gör att personal inte kan lämna arbetsplatsen för att genomgå utbildning, eftersom verksamheten då blir underbemannad.
Polkon inbegriper bland annat olika taktiker för vapenhantering, skydd av tredjepart och kommunikation och har marknadsförts av polisen som en del i myndighetens satsningar mot terrorbekämpning.

Trots att det är bestämt att alla poliser, som i sitt jobb kan tänkas ställas inför situationer där kunskaperna behövs, ska få den nödvändiga träningen uppger bara 48 procent av de poliser som svarat på en enkät att de under det senaste året fått fem eller fler dagars utbildning. Av de poliser som jobbar med ingripande verksamhet säger sig bara 46 procent att de fått tillräcklig utbildning.
- Det drabbar dels den enskilde polisen, dels kollegorna, men ytterst medborgarna. Det är oroande, säger Polisförbundets vice ordförande Anna Nellberg Dennis.
Förklaringen är enligt henne att det helt enkelt finns för få poliser, en situation som gäller riket i stort.
- Problemet är att systemet inte tillåter att poliser är under utbildning, vilket krävs för att polisen ska kunna bedriva ett framgångsrikt arbete, säger Anna Nellberg Dennis och tillägger:
- Brottsligheten är komplex, den utvecklas hela tiden och det måste också polisyrket göra. Därför är det så viktigt att vi blir fler. Så att vi får ett system som klarar att en viss procent är under konstant utbildning. // TT

Fakta: Så gjordes undersökningen
1 769 medlemmar i Polisförbundet har under perioden den 23 februari till den 6 mars i en webbintervju tillfrågats om hur de upplever sina tjänsteförhållanden. De svarande utgör 54 procent av samtliga som ingår i Polisförbundets medlemspanel, vilket enligt Novus är en bra svarsfrekvens.
Resultatet har också viktats mot hur förbundets medlemmar fördelar sig i avseende på ålder, kön och om de har förtroendeuppdrag eller inte och är därmed att anse som representativ för hela förbundet.
Fler resultat presenteras i rapporten "När färre ska skydda fler" som släpps av Polisförbundet inom kort.
Källa: Polisförbundet

Detta bildgalleri kräver att du har javascript aktiverat och Flash installerat.

Copyright © 2009. Nyheter4.com

All rights reserved.