loading...

Misstänkt farligt föremål hittat i Göteborg
En privatperson kontaktar polisen och uppger att han hittat ett misstänkt farligt föremål i en container vid Dragspelsgatan. Containern uppges vara placerad ca 30-40 meter från närmaste bostadshus. Anmälaren uppger att föremålet påminner om någon typ av handgranat.
Kl 11.51: Första polispatrull på plats. En bedömning av fyndet och fyndplatsen genomförs. Räddningstjänsten informeras.  
Bedömning av fyndet genomförs och det går inte att utesluta att det handlar om en handgranat. Ny information talar om att det misstänkta föremålet ligger placerat i ett garage på Norra Dragspelsgatan.
Det kommer troligen även att innebära att polisen kommer att behöva utrymma fastigheter/delar av fastigheter på platsen innan man kan gå vidare med åtgärder mot föremålet. Bedömning pågår. Då ingår även att man tar kontakt med NBS (Nationella bombskyddet).
En insats på platsen kan innebära avspärrningar och trafikomläggning. Omfattningen är ännu inte känd. Bedömning pågår fortfarande. Polistekniker informeras om händelsen.
En lokal för återsamling av evakuerade har ordnats i närområdet. Det oklart hur länge insatsen kommer att pågå.
När det gäller arbetet med att omhänderta/åtgärda det farliga föremålet så kommer polisen inte att kunna kommunicera pågående arbete av säkerhetsskäl. Detta på begäran från NBS.
Polisen kan först när arbetet/insatsen är avslutad kunna besvara frågor kring insatsen på fyndplatsen. När detta kan ske är för närvarande inte känt.

Men efter en ny undersökning vid 14-tiden kunde det konstateras att det handlade om en övningshandgranat som var helt ofarlig. Samtliga personer som evakuerats kunde då återvända till sina bostäder.

Detta bildgalleri kräver att du har javascript aktiverat och Flash installerat.

Copyright © 2009. Nyheter4.com

All rights reserved.