Vill du hyra ut boende till nyanlända skriver många kommuner
Har du kanske en stuga, en lägenhet eller del i en fastighet att hyra ut?
Men det finns fällor som du måste tänka på.

Här är några fall som inte gått så bra.
Kommunanställda som via sin kommun hyr ut en bostad till nyanlända riskerar att åka på en skattesmäll. Schablonavdraget på 40.000 kronor för privatuthyrning gäller inte om man hyr ut en bostad via sin arbetsgivare.

Vad händer om hyresgästen inte betalar
Det är hyresgästen som har ansvaret för att ersätta hyresvärden om något skulle gå sönder, eller om det skulle uppstå skador som ligger utanför normalt slitage, eller om inte hyran betalas - inte kommunen. Och det är inte säkert att sitt försäkringsbolag betalar ut något. Då kan det uppstå problem för uthyraren. Det är inte lönt att kräva tillbaka pengarna via kronofogden.

Sen har du ett annat ansvar
Att tänka på Du som är fastighetsägare har ett ansvar för brandskydd enligt Lagen om Skydd mot Olyckor (SFS 2003:778, 2 kap. 2 §). Viktigt är också att fastigheten är försäkrad.

Så här går det till
Det är Migrationsverket som bestämmer vilka personer som ska anvisas till vilken kommun. Man tar emot tips från dig som vill hyra ut, och lämnar sen erbjudandet till de personer eller familjer som har passande behov. Du som hyr ut bestämmer själv vem du vill hyra ut till.

Hyreskontraktet
Kontraktet skriver du direkt med den nyanlände. Kommunen är med när hyreskontraktet tecknas och hjälper även till att förmedla information, till exempel om hur sopsortering fungerar. Uppsägningstid regleras i kontraktet enligt samma regler som för all typ av bostadsuthyrning till privatpersoner.

Vem betalar hyran?
Det är de boende som betalar hyran. Nyanlända får i regel inkomst i form av en statlig etableringsersättning som bland annat ska användas till hyra.
Samma regler och garantier som gäller för all privatuthyrning gäller även när du hyr ut till en nyanländ. Vi är noga med att den bostad som förmedlas ska vara möjlig att betala med den inkomst som ges via etableringsersättning och eventuellt bostadstillägg.

Detta bildgalleri kräver att du har javascript aktiverat och Flash installerat.

Copyright © 2009. Nyheter4.com

All rights reserved.